(pro oboustranný tisk na formát A5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(pro oboustranný tisk na formát A5)"

Transkript

1

2 (pro oboustranný tisk na formát A5) 2

3 TI Asahi Co., Ltd GEOPEN, s.r.o

4 Upozornění Teodolity PENTAX jsou výrobky nejvyšší kvality a spolehlivosti. Doporučujeme Vám proto, abyste si tento návod pečlivě pročetli a tak se seznámili se všemi možnostmi tohoto přístroje. Zároveň tak zajistíte i jeho dlouholetý provoz bez jakýchkoliv obtíží. Cílení a měření na slunce Vyhýbejte se přímému zaměření optiky dalekohledu na slunce. Přímé sluneční světlo může vážně ohrozit vaše oči a může způsobit i poškození vnitřních součástí teodolitu. Skladování a podmínky prostředí 1. Přístroj neskladujte nebo nepoužívejte v prostředí extrémně vysokých nebo nízkých teplot (viz rozsah pracovních a skladovacích teplot). Nevystavujte přístroj náhlým teplotním změnám, 2. pro skladování vložte přístroj do pouzdra pro přenášení a uložte jej na suchém místě, kde nebude vystaven vibracím, prachu nebo vysoké vlhkosti, 3. jestliže je velký rozdíl mezi skladovací teplotou a teplotou při které bude přístroj používán, ponechejte přístroj v krabici, dokud se nepřizpůsobí okolní teplotě, 4. nenechávejte přístroj blízko hořlavých materiálů. Baterie 1. Při prvním použití použijte nabité baterie, 2. používejte baterie stejného typu a stejné kapacity, 3. jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá, pak baterie vyjměte z přístroje, 4. jestliže se do pouzdra baterie dostane voda, tak pouzdro vyjměte a nechejte vyschnout, 5. baterie musí být stejného typu, 6. nepoužívejte baterie s rozdílnou kapacitou, 7. jestliže baterie nebo schránka jsou vlhké, tak je ponechte vysušit 8. schránku s bateriemi vyjímejte z přístroje až po jeho vypnutí. 4

5 Přepravování 1. Dbejte, aby nebyl přístroj při přepravování vystaven nárazům nebo vibracím, 2. přepravujte jej výhradně v přepravním kufru. Doporučujeme dát kolem kufru měkký výplňový materiál. Různé 1. Při nasazování přístroje na stativ nebo při jeho snímání, jej jednou rukou přidržujte, 2. před započetím práce přístroj zkontrolujte, 3. nepokoušejte se přístroj demontovat, ani v případě zjištění jeho nesprávné funkce, 4. pro využití všech možností a funkcí přístroje se řiďte instrukcemi uvedenými v tomto návodu, 5. při čištění přístroje nepoužívejte organické látky. Pro čištění optiky používejte hadřík nebo papír určený na optiku. 5

6 OBSAH 1. POPIS PŘÍSTROJE NÁZVOSLOVÍ OBSAH DODÁVKY KLÁVESNICE A DISPLEJ DISPLEJ KLÁVESNICE BATERIE - ZDROJ VLOŽENÍ SCHRÁNKY NA BATERIE ODEJMUTÍ SCHRÁNKY NA BATERIE STAV NABITÍ BATERIE VÝMĚNA BATERIÍ ČLÁNKŮ PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ POSTAVENÍ PŘÍSTROJE HORIZONTCE POMOCÍ KRABICOVÉ LIBELY HORIZONTCE POMOCÍ TRUBICOVÉ LIBELY CENTRACE S OPTICKOU OLOVNICÍ ADJUSTACE OKULÁRU ZÁMĚRNÉHO KŘÍŽE ZACÍLENÍ NA OBJEKT NASTAVENÍ PARAMETRŮ TEODOLITU NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PRAVÉHO ÚHLU AKTIVACE VERTIKÁLNÍHO KOMPENZÁTORU VOLBA ZOBRAZENÍ MINIMÁLNÍHO ÚHLOVÉHO ČTENÍ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ TEODOLITU VOLBA POČÁTKU SVISLÉHO ÚHLU NASTAVENÍ ÚHLOVÝCH JEDNOTEK MĚŘENÍ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE VYPNUTÍ PŘÍSTROJE PRAVOTOČIVÝ A LEVOTOČIVÝ VODOROVNÝ ÚHEL NASTAVENÍ NULY VODOROVNÉHO KRUHU MĚŘENÍ SVISLÉHO ÚHLU UZAMČENÍ HODNOTY VODOROVNÉHO ÚHLU OSVĚTLENÍ DISPLEJE A ZÁMĚRNÉHO KŘÍŽE

7 7. KONTROLA A REKTIFIKACE INSTRUKCE PRO KONTROLU A REKTIFIKACI PŘÍSTROJE KOLMOST ALHIDÁDOVÉ LIBELY K VERTIKÁLNÍ OSE KOLMOST KRABICOVÉ LIBELY K VERTIKÁLNÍ OSE INKLINACE NITKOVÉHO KŘÍŽE KOLMOST ZÁMĚRNÉ PŘÍMKY K VODOROVNÉ OSE INDEXOVÁ CHYBA KONTROLA A JEJÍ ODSTRANĚNÍ OPTICKÁ CENTRACE (OLOVNICE) SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A MĚŘENÍ SOUHRN ZALOMENÝ OKULÁR VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÁ DATA

8 1. Popis přístroje názvosloví 8

9 9

10 1.1 Obsah dodávky elektronický teodolit návod k obsluze bateriová schránka s bateriemi AA - 4ks bateriová schránka náhradní - prázdná seřizovací nástroje ochranný sáček proti dešti pohlcovač vlhkosti v sáčku olovnice jemný hadřík na čištění optiky Před vkládáním teodolitu do kufříku, povolte obě ustanovky. Pootočte trojnožkou tak, aby dva žluté body na trojnožce a na přístroji byly nad sebou. 10

11 2. Klávesnice a displej 2.1 Displej Po spuštění přístroje klávesou ON/OFF (červená klávesa v pravém dolním roku klávesnice) se na displeji objeví hodnoty svislého úhlu, vodorovného úhlu a ikona zobrazující stav nabití baterie. Na displeji je možné zobrazit svislý úhel nebo sklon dalekohledu v % a vodorovný úhel pravotočivý (standardní zobrazení) nebo levotočivý (doplněk do 360, resp. 400G). V tabulce jsou jednotlivé symboly, které se zobrazují na displeji, vysvětleny podrobně. znaky/ikona vysvětlení znaky/ikona Vysvětlení indikátor stavu stupně, minuty, baterie vteřiny (DEG) režim zmrazení Tilt Hold kompenzátoru hodnoty HL, HR V % sklon H v procentech R pravotočivý úhel V zenitový úhel LH levotočivý úhel G jednotky GRAD (GON) (bez znaku) dílce (MIL) 11

12 2.2 Klávesnice Klávesnice obsahuje šest tlačítek, které umožňují ovládat teodolit velmi jednoduše a logicky. V tabulce níže jsou vysvětleny funkce jednotlivých kláves. Klávesa ON/OFF HOLD L/R 0SET SLOPE LIGHT Vysvětlení vypnutí a zapnutí zmrazení hodnoty HL, HR levo/pravostranný úhel nastavení do vybraného směru sklon v % nebo zenitový úhel osvětlení displeje 12

13 3. Baterie - zdroj Odnímání schránky s bateriemi. 3.1 Vložení schránky na baterie Nasaďte bateriový kryt tak, aby jeho výstupky v dolní části zapadly do příslušných drážek na teodolitu. Zatlačte směrem k tělu přístroje. Po správném umístění je slyšet zřetelné klapnutí pojistky. 3.2 Odejmutí schránky na baterie Stiskněte pojistku směrem dolů a odklopte schránku s bateriemi směrem od teodolitu. 3.3 Stav nabití baterie V pravém dolním rohu displeje je umístěna ikona, která graficky zobrazuje stav nabití baterií. Převládá-li v ikoně černá barva, je kapacita baterie dostatečná. Je-li ikona prázdná, je nutné baterie vyměnit. 13

14 3.4 Výměna baterií článků Je-li na displeji signalizováno, že jsou baterie vybité, je nutné přistoupit k jejich kompletní výměně. Plná kapacita baterií, prázdné nutno vyměnit. Odklopte kryt baterií umístěný v zadní části schránky, vyjměte všechny čtyři použité baterie a vložte nové baterie (typ AA). Pozor na správnou polaritu při vkládání baterií! Nikdy do schránky nevkládejte nové baterie společně s použitými bateriemi. Pokud nebudete teodolit delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Nepoužívejte levné baterie neznámých značek. Díky jejich nízké kvalitě by mohlo dojít k poškození bateriové schránky nebo dokonce i teodolitu. Součástí příslušenství je i další náhradní schránka pro umístění standardních baterií typu AA. 14

15 4. Příprava na měření 4.1 Postavení přístroje Nastavte délku noh stativu tak, aby se po nasazení přístroje na stativ dosáhlo vhodné výšky pro měření. Na háček stativu zavěste olovnici a zhruba ji vycentrujte nad stanoviskem. Nyní nastavte stativ a kovové hroty pevně zakotvěte v zemi tak, aby byla hlava stativu pokud možno co nejvíce vyrovnána a olovnice souhlasila se stanoviskem na zemi. Jestliže se při kotvení noh poruší vyrovnání hlavy stativu, opravte vyrovnání povytažením nebo zasunutím noh stativu. 15

16 4.2 Horizontce pomocí krabicové libely Po nastavení musí být přístroj dobře upevněn. Poté je nutné urovnat krabicovou libelu. Otáčením 2 stavěcích šroubů proti sobě nastavte bublinu do středu obr. A Třetím stavěcím šroubem nastavte bublinu libely do středu kroužku obr. B Směry šipek otáčení stavěcích šroubů ukazují směr pohybu bubliny. Na obrázku A je bublina posouvána doprava, na obrázku B je bublina posouvána nahoru. 4.3 Horizontce pomocí trubicové libely Po urovnání dle kapitoly se teodolit přesně urovná pomocí trubicové libely. Umístěte trubicovou libelu rovnoběžně s přímkou spojující kterékoliv dva stavěcí šrouby. Tyto dva stavěcí šrouby seřiďte, bublinu umístěte doprostřed libely. Pro současné seřizování oběma šrouby, jimi otáčejte proti sobě. Seřiďte zbývající stavěcí šroub tak, aby se bublina druhé libely vystředila. Otočte trubicovou libelou o 90º a opakujte kroky 1 a 2 tak dlouho, dokud bubliny nezůstanou po pootočení ve středu libel. 16

17 Šipky na výše uvedených obrázkách ukazují závislost mezi směrem otáčení stavěcího šroubu a směrem posunutí bubliny. Jestliže v bodě 3 bublina nezůstává vystředěna, je třeba trubicovou libelu seřídit (viz. Kontrola a rektifikace) alhidádová libela 4.4 Centrace s optickou olovnicí Po nastavení 4.3 je třeba přístroj vycentrovat nad stanoviskem. Dívejte se do okuláru optického centrovače a otáčejte zaostřením okuláru, dokud nebude centrační značka zřetelně vidět. Otáčejte zaostřováním optického centrovače a seřiďte zaostření na stanovisko na zemi. Uvolněte šroub stativu a posuňte přístroj nad stanovisko. Při posouvání se dívejte do optické olovnice a přitom přístroj posuňte. Při posouvání přístroje na hlavě stativu nesmíte přístrojem otáčet. Utáhněte šroub stativu a zkontrolujte trubicovou libelu (kapitola 4.3). Jestliže není libela správně dorovnána, opakujte urovnání stavěcími šrouby podle kapitoly 4.3. centrační značka 17

18 4.5 Adjustace okuláru záměrného kříže Po nastavení 4.4 je třeba seřídit ostrost záměrného kříže Sejměte kryt optiky dalekohledu. Zaměřte dalekohled na jasný objekt a otočte zaostřením okuláru do levé polohy. Dívejte se do okuláru a otáčejte zaostřením okuláru vpravo, až se objeví záměrný kříž v maximální ostrosti. 4.6 Zacílení na objekt Po ukončení kapitoly 4.5 je možné cílit na objekt Uvolněte hrubou vertikální a horizontální ustanovku. Zaměřte dalekohled na objekt pomocí hledáčku. Utáhněte obě hrubé ustanovky. Dívejte se do dalekohledu a otáčejte zaostřovacím kroužkem. Přesně zacílíte pomocí jemných ustanovek. zaostření bude správné, pokud se nitkový kříž vzhledem k objektu nepohne, i když posunete oko mírně vlevo a vpravo, pro zaostřování na blízký objekt otáčejte zaostřovacím kolečkem vpravo, pro zaostřování na vzdálený objekt doleva. 18

19 5. Nastavení parametrů teodolitu Před prvním použitím teodolitu je nutné nastavit vhodné jednotky měření a další vlastnosti a parametry přístroje. Zvolené hodnoty se pak uloží a zůstávají nezměněné až do další změny. Nastavování není nutné vykonávat před každým měřením. 1. Stiskněte a podržte současně klávesy HOLD a 0SET, pak spusťte teodolit klávesou ON/OFF. 2. Pusťte jen klávesu ON/OFF a až zazní pípnutí, pusťte i klávesy HOLD a 0SET. Na displeji se objeví první obrazovka pro nastavování. Stiskem kláves HOLD nebo L/R se přechází mezi jednotlivými nabídkami nastavení. Stiskem klávesy 0SET se volí položky ve vybraném nastavení. 19

20 5.1 Nastavení zvukového signálu pravého úhlu Pokud je tato volba aktivní, ozve se upozorňující zvuk pokaždé, když se teodolit pootočí o pravý úhel. Jinými slovy, zvuk zazní při průchodu čtením vodorovného kruhu: ve stupních: 0, 90, 180, 270, v gradech: 0G, 100G, 200G, 300G, v dílcích: 0, 1600, 3200, 4800, (6400). K dispozici jsou dvě volby (stiskem klávesy 0SET), 90 beep volba je aktivní, NO beep, volba je vypnutá. 5.2 Aktivace vertikálního kompenzátoru (jen pro Pentax ETH-502 a ETH-505) Automatický kompenzátor je možné aktivovat, pak se vybere volba TILT ON nebo je možné kompenzátor deaktivovat, v takovém případě se vybere volba TILT OFF. Volby se volí stiskem klávesy 0SET. 20

21 5.3 Volba zobrazení minimálního úhlového čtení V nastavení je možné zvolit hodnotu nejmenší zobrazované úhlové jednotky. Stiskem klávesy 0SET je možné volit mezi hodnotami ETH-502 a ETH 505: o DSP 1 minimální čtení 1 o DSP 5 - minimální čtení 5 ETH-510 a ETH 520: o DSP 10 minimální čtení 10 o DSP 20 - minimální čtení Automatické vypnutí teodolitu Z důvodu šetření baterií je možné nastavit dobu, po jejímž uběhnutí od posledního dotyku s přístrojem, se teodolit automaticky vypne. Automatické vypnutí lze nastavit po uběhnutí intervalu 10 minut, 20 minut nebo 30 minut (doporučujeme). Automatické vypnutí lze i deaktivovat. V takovém případě bude teodolit stále v provozu. 21

22 5.5 Volba počátku svislého úhlu Nulu svislého kruhu (nebo-li počátek) lze nastavit do Zenitu nebo do Horizontu. ZEN 0 znamená, že 0 je v Zenitu, ZEN 90 znamená, že 0 je v horizontu. V našich podmínkách se používá ve většině případů první možnost. 5.6 Nastavení úhlových jednotek Teodolity Pentax řady ETH-500 dovolují měřit ve třech různých jednotkách stupních, gradech a dílcích (vojenská jednotka). Zobrazení: 360 je volba pro šedesátinnou míru (stupně 360 ) 400G je volba pro setinnou míru (grady 400G) 6400 je volba pro dílce (MIL 6400) U nás se v naprosté většině případů používá setinné dělení 400G. 22

23 6. Měření 6.1 Zapnutí přístroje Stiskem klávesy ON/OFF dojde k zapnutí přístroje. Na displeji se objeví dva řádky VZ a HR, ve kterých se zobrazí aktuální hodnoty pro svislý a vodorovný úhel. 6.2 Vypnutí přístroje Teodolit se vypne stiskem klávesy ON/OFF trvajícím déle než jednu vteřinu a následným uvolněním této klávesy. 6.3 Pravotočivý a levotočivý vodorovný úhel Po zapnutí teodolitu a jeho inicializaci proložením dalekohledu se na displeji objeví vodorovný úhel, jehož hodnota roste při otáčení přístroje ve směru hodinových ručiček. Po stisku klávesy L/R se změní vodorovný úhel na levotočivý. V takovém případě pak hodnota úhlu roste při otáčení teodolitem proti směru hodinových ručiček. Příklad čtení pravotočivého a levotočivého čtení v jedné záměře. 23

24 6.4 Nastavení nuly vodorovného kruhu Dvojím rychlým stiskem klávesy 0SET se vodorovný úhel nastaví (resetuje) na hodnotu 0,0000g. Po prvním stisku se ozve přerušovaný zvukový signál, který se po druhém stisku vypne. Současně dojde k nastavení vodorovného směru na 0,0000g. Pokud nedojde ke druhému stisku do cca 3 vteřin, přerušovaný tón bude ukončen a na displeji zůstane původní hodnota. 6.5 Měření svislého úhlu Urovnejte teodolit na stanovisku, zacilte na cíl a přečtěte v horním řádku displeje hodnotu svislého úhlu. Po každém spuštění se svislý úhel zobrazuje ve zvolených úhlových jednotkách. Stiskem klávesy V% je možné zobrazit hodnotu svislého úhlu i v procentech. Maximální hodnota zobrazovaná v % je v rozmezí ±100%, což odpovídá svislému úhlu ±45 (±50G). 24

25 6.6 Uzamčení hodnoty vodorovného úhlu Pro uzamčení (zmrazení) hodnoty vodorovného kruhu stiskněte dvakrát rychle za sebou klávesu HOLD. Ozve se zvukový signál a na displeji se v levém dolním rohu objeví pod písmenem H dvě písmena RL, které budou blikat. Opětovným stiskem této klávesy se čtení vodorovného kruhu uvolní. Potřebujete-li nastavit určitou nenulovou hodnotu vodorovného úhlu do daného směru, postupujte následujícím způsobem: v normálním režimu pootočte teodolit ve vodorovném směru tak, aby na displeji byla požadovaná hodnota, stiskněte dvakrát klávesu HOLD dojde k uzamčení hodnoty, pootočte teodolit do požadovaného (orientačního) směru, opětovným stiskem klávesy HOLD zrušte uzamčení hodnoty. Pozn.: Postup je velmi podobný i u optických teodolitů, u kterých se při uzamykání vodorovného kruhu používala tzv. svora. 6.7 Osvětlení displeje a záměrného kříže Teodolity Pentax řady ETH-500 umožňují při nepříznivých světelných podmínkách osvětlit displej a záměrný kříž. Stiskem klávesy LIGHT aktivujte osvětlení. Postup při vypnutí osvětlení je stejný. 25

26 7. Kontrola a rektifikace 7.1 Instrukce pro kontrolu a rektifikaci přístroje Kontrola a rektifikaci je možné provést až po postavení přístroje na stativ nebo na rektifikační stativ, kontrola musí být dělána postupně od bodu 6.2 (alhidádová libela) až po bod 6.5 (kolmost záměrné přímky k vodorovné ose), rektifikace musí být ukončena s dotáhnutými rektifikačními šroubky, po rektifikaci je nutná opětovná kontrola korektní rektifikace, doporučujeme předat rektifikaci profesionální servisní dílně vašemu dodavateli. 7.2 Kolmost alhidádové libely k vertikální ose Kontrola Urovnejte přístroj alhidádovými libelami podle bodu 4.3. Otáčejte přístrojem postupně o 90º a kontrolujte, zda je bublina uprostřed. Zůstane-li bublina ve středu libely, není další rektifikace třeba. Jestliže bublina není uprostřed, je nutná rektifikace podle následujících pokynů. Stavěcí šrouby trubicová libela 26

27 Rektifikace Jestliže se bublina libely vychýlí ze středu, vrátíte ji napůl zpět ke středu pomocí stavěcího šroubu (šroubů), který je rovnoběžný s alhidádovou libelou. Opravte zbývající polovinu vyrovnáním rektifikačních šroubků bubliny pomocí rektifikačního klíče. Ověřte si, že se bublina nepohne ze středu, když se přístroj otočí o 180º. Jestliže se bublina pohne, opakujte rektifikaci od kroku Kolmost krabicové libely k vertikální ose Kontrola Není potřeba žádná rektifikace, jestliže je bublina krabicové libely v jejím středu po kontrole a rektifikaci alhidádové libely. Rektifikace Jestliže bublina krabicové libely není ve středu, tak ji vycentrujte pomocí rektifikačních šroubků za pomocí rektifikačního jehly. Rektifikační šroubky krabicová libela 27

28 7.4 Inklinace nitkového kříže Kontrola Postavte přístroj a pečlivě ho urovnejte. Pozorujte bod A dalekohledem. Vychylte bod A na okraj zorného pole dalekohledu alhidádovou ustanovkou (bod A ). Jestliže se bod A pohybuje po vertikále nitkového kříže, není třeba žádné rektifikace. V opačném případě kontaktujte svého prodejce. vertikální nitkový kříž osa záměry 7.5 Kolmost záměrné přímky k vodorovné ose Kontrola Umístěte předmět (bod A) ve vzdálenosti 30 až 50 m od přístroje a zacilte na něj dalekohledem. Povolte hrubou vertikální ustanovku dalekohledu a otočte dalekohled o 180º kolem vertikální osy. Vyznačte bod na záměrné přímce přibližně ve vzdálenosti, v jaké je bod A, a nazvěte ho bod B. Povolte hrubou alhidádovou ustanovku a otočte opět přístroj kolem vertikální osy a zaměřte na bod A. 28

29 Povolte hrubou ustanovku dalekohledu a otočte opět přístroj o 180º kolem vodorovné osy. Vyznačte bod na záměrné přímce přibližně ve stejné vzdálenosti jako je bod B a tento bod nazvěte bod C. Jestliže jsou body B a C totožné, není třeba žádné rektifikace. V opačném případě kontaktujte svého prodejce. 7.6 Indexová chyba kontrola a její odstranění Kontrola Nastavte režim úhlů na Zenit 0. Ustavte a zapněte přístroj. Zacilte přístroj na libovolný referenční cíl A. Přečtěte svislý úhel (γ). Proložte dalekohled a otočte přístroj kolem alhidády. Zaměřte opět na bod A a opět odečtěte svislý úhel R. Jestliže je hodnota = γ + R - 360º (400G) větší než deklarovaná přesnost přístroje, tak je nutné indexovou chybu odstranit. Kontaktujte svého prodejce. 29

30 7.7 Optická centrace (olovnice) Kontrola Nasaďte přístroj na stativ a přímo pod něj položte bílý papír s nakresleným křížkem. Dívejte se optickým centrovačem a pohybujte papírem tak, až se průsečík kříže dostane do středu zorného pole. Otáčejte přístrojem kolem vertikální osy. Pohleďte optickým centrovačem po každém otočení o 90º a pozorujte polohu centrační značky vzhledem k průsečíku kříže. Jestliže centrační značka vždy souhlasí s průsečíkem, pak není nutná žádná rektifikace. Rektifikace Jestliže centrační značka nesouhlasí s průsečíkem, pak vyšroubujte kryt optické centrace. Na čistý papír vyznačte záměrné body v krocích po 90º a označte je A, B, C, D. Spojte protilehlé body (A, C a B, D) přímkami a tak získáte průsečík O. Otáčejte 4 rektifikačními šrouby optické centrace pomocí rektifikačního klíče tak, aby se centrační značka dostala do průsečíku O. Opakujte bod 4, dokud není rektifikace správná. 30

31 8. Spuštění přístroje a měření souhrn 1. Upevni přístroj na stativ, 2. stiskem klávesy ON/OFF zapni teodolit, 3. zkontroluj stav baterií, 4. zkontroluj jednotky měření (u nás většinou Grady G), 5. zkontroluj správný směr vodorovného kruhu (HR), 6. nastav 0,0000 do základního (orientačního) směru - volitelné, 7. měř na jednotlivé body a na displeji odečítej úhlové hodnoty. Horizontální úhel (pravotočivý) = 40,2010g 8. první objekt druhý objekt 9. Zalomený okulár volitelné příslušenství Zalomený okulár SB-14 se používá při měření strmých záměr nebo ve stísněném prostoru. Okulár není součástí standardní dodávky. Kontaktujte svého prodejce. 31

32 Dalekohled Kompenzátor Úhlové měření 10. Technická data Model ETH-502 ETH-505 ETH-510 ETH-520 obraz průměr obj. zvětšení vzpřímený 45mm 30x rozlišení 3 zaostření Od 1,35m násobná k. 100 adiční k. 0 režim absolutní enkodér úhl. přesnost nejm. dílek 1/5 5/10 5/20 jednotky typ Klávesnice a obrazovka 360 /400G/6400 automatický vertikální kompenzátor v teodolitu ano ne lze vypnout ano - rozsah oboustranná Libely krabicová 8'/2mm trubicová 30"/2mm 40"/2mm Odolnost - voda a prach IP44 Trojnožka odnímatelná Pracovní teplota -20 ~ +50 Hmotnost přístroj 4,5 kg kufr 1,9 kg Rozměry přístroj 175mm x 170mm x 334mm š x d x v kufr 330mm x 450mm x 220mm Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 32

33 GEOPEN, s.r.o. Husovická 9, Brno 33

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro

Více

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli

Více

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele Automatický nivelační přístroj Příručka uživatele Obsah 1. Technické údaje 2. Vnější vzhled 3. Použití 4. Zamíření a zaostření 5. Měření 5.1. Měření výšky 5.2. Měření vzdálenosti 5. 3. Měření úhlu 6. Kontrola

Více

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

Průmyslová střední škola Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Manuál pro obsluhu geodetických přístrojů 2014 Zpracoval: Ing. Jiří Štěpánek Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF)

Více

OLS 26. Návod k použití

OLS 26. Návod k použití OLS 26 cs Návod k použití 2018 1 2 3 6 4 3 2 1 12 8 11 7 9 2 5 1 10 cs Návod k použití Nivelační přístroj STIL OLS 26 lze využít při rozmanitých zaměřovacích pracích na stavbě. Může být používán pro optický

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky 6. Měření úhlů 6.1 Základní pojmy 6.2 Teodolity 6.3 Totální stanice 6.4 Osové podmínky, konstrukční chyby a chyby při měření 6.5 Měření úhlů 6.6 Postup při měření vodorovného úhlu 6.7 Postup při měření

Více

Automatický nivelační přístroj NA70x

Automatický nivelační přístroj NA70x Automatický nivelační přístroj NA70x Nivelační přístroje řady NA700 (720, 724, 728, 730) patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek,

Více

PENTAX AL 241 AL 271 AL 321 AL 321S. Inženýrský nivelační přístroj. Návod na použití

PENTAX AL 241 AL 271 AL 321 AL 321S. Inženýrský nivelační přístroj. Návod na použití PENTAX Inženýrský nivelační přístroj Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení inženýrského optického nivelačního přístroje PENTAX. Tento návod obsahuje užitečné informace pro užívání nivelačního přístroje

Více

PENTAX AFL 240 AFL 280 AFL 320. Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním. Návod na použití

PENTAX AFL 240 AFL 280 AFL 320. Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním. Návod na použití PENTAX Inženýrský nivelační přístroj s automatickým zaostřováním Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení inženýrského optického nivelačního přístroje s automatickým zaostřováním PENTAX. Tento návod

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky OJ_UCH-1239-1.book Page 9 Monday, May 31, 21 8:48 M 9 Česky cs ezpečnostní upozornění Veškeré pokyny je třeba číst a dbát jich. TYTO POKYNY DOŘE USCHOVEJTE. Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným

Více

2. Bezpečnostní pokyny. 1. Používání v souladu s určením. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití.

2. Bezpečnostní pokyny. 1. Používání v souladu s určením. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Návod k obsluze Obsah Kapitola Strana 1. Používání v souladu s určením 3 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Prvky přístroje 4 4. Prvky displeje 5 5. Uvedení do provozu 6 5.1 Vložení baterií / výměna baterií 6

Více

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky. 4. Měření úhlů. 4.1 Základní pojmy 4.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 4.1.2 Vodorovný úhel, směr. 4.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 4.2 Teodolity 4.2.1 Součásti. 4.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006

Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006 Cvičení č. 1 : Seznámení s TS TOPCON GPT-2006 Obsah 1. Typ a charakteristiky přístroje...2 2. Popis částí a ovládacích prvků...4 3. Ovládací klávesy...6 4. Displej, princip ovládání...7 5. Centrace a horizontace

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

5bodový laser Návod k použití

5bodový laser Návod k použití Návod k použití Vypněte přístroj. Pomocí šestihranného klíče otočte stavěcím šroubem na čelní straně po směru hodinových ručiček - bod dopadu paprsku se zvedne. Otočením proti směru hodinových ručiček

Více

Rotační laser Leica RUGBY200

Rotační laser Leica RUGBY200 Rotační laser Leica RUGBY200 Návod k použití Česká verze 1 Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o konstrukci a provozu přístroje. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 (Měření svislých úhlů Chyby ovlivňující úhlová měření a jejich eliminace) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc

Více

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled

Více

BeamControl-Master BCM

BeamControl-Master BCM BeamControl-Master BCM 1. integrální uchopení 12. nivelační šroub C 2. ovládací panel 13. svislý laserový paprsek 3. vertikální libela Z 14. nivelační šroub A 4. páčka krytu baterií 15. rychlost / 5. závitové

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE Model # Inspire 70AZ Model # Inspire 80AZ Model # Inspire 100AZ

NÁVOD K OBSLUZE Model # Inspire 70AZ Model # Inspire 80AZ Model # Inspire 100AZ NÁVOD K OBSLUZE Model #22401- Inspire 70AZ Model #22402- Inspire 80AZ Model #22403- Inspire 100AZ OBSAH BALENÍ 1. Tělo teleskopu 2. Hledáček 3. 20mm okulár 4. Zenitový hranol 5. Ostření 6. Škála ostření

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

ML 11x NÁVOD NA POUŽITÍ

ML 11x NÁVOD NA POUŽITÍ ML 11x NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9, 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Děkujeme Vám za zakoupení rotačního laseru Mikrofyn ML 11x. Tento

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

24X AUTOMATIC LEVEL KIT

24X AUTOMATIC LEVEL KIT 24X UTOMTIC LEVEL KIT BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHNDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJ Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD N POUŽÍVNIE EN F D I EF EN PI D E EN P F DI E

Více

Návod k použití. Plně automatický horizontální laser FL 110 HA. S Li-Ion akumulátorem

Návod k použití. Plně automatický horizontální laser FL 110 HA. S Li-Ion akumulátorem Návod k použití Plně automatický horizontální laser FL 110 HA S Li-Ion akumulátorem 1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 1) Rotační hlava 2) Klávesnice 3) Okénko kterým vychází laserový paprsek 4) Klávesnice 5) Bateriová

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

POL 10 POL 15 Čeština

POL 10 POL 15 Čeština POL 10 POL 15 Čeština 1 Údaje k dokumentaci 1.1 O této dokumentaci Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení. Dodržujte bezpečnostní

Více

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU 2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU Geodis Lazaretní 11a 615 00 Brno Česká republika T +420 538 702 040 F +420 538 702 061 geodis@geodis.cz Geodis Praha Táborská 940/31 140 00 Praha 4 budova

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

Verze 1.1. Rotační laser BL400. Návod k obsluze. Číslo artiklu: Označení artiklu: BL400

Verze 1.1. Rotační laser BL400. Návod k obsluze. Číslo artiklu: Označení artiklu: BL400 Verze 1.1 Rotační laser BL400 Návod k obsluze Číslo artiklu: 101 85 Označení artiklu: BL400 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 5

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

PX-Cross Samonivelační křížový laser. Návod k použití

PX-Cross Samonivelační křížový laser. Návod k použití PX-Cross Samonivelační křížový laser Návod k použití Samonivelační Děkujeme za nákup našeho laserového přístroje. Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny. Obsah Specifikace 2 Obsah balení.2

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A KITL32 32X UTOMTI LEVEL 32X UTOMTI LEVEL 5 SL SI UL 1-77-238/241 L32 FTMX 5 6 7 Fig. 1 3 2 1 8 9 11 12 13 10 4 Fig. 2 98 L32 FTMX SOUČÁSTI (obr. 1) 1 Základní deska 2 Vodorovný kruh 3 Referenční značka

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ VÝŠEK Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto leden 2017 Výšky relativní a absolutní

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Uživatelský návod - 1 -

Uživatelský návod - 1 - Uživatelský návod - 1 - Popis - 2 - Aplikace Gemie pro mobilní telefon Stáhněte si aplikaci podle typu vašeho mobilního telefonu: - Android Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gudsen.genie

Více

Návod k obsluze Obj.č.:

Návod k obsluze Obj.č.: Návod k obsluze Obj.č.: 190893 Dalekohled pro noční vidění používá infra-paprsek a přibližuje 5-násobně pozorované předměty. Pro noční pozorování objektů, předměty v noci má k dispozici dva zdroje světla.

Více

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e 1 odpadní zásuvka 2 bezpečnostní uzávěr 3 nastavení hloubky děrování 4 páka pro vazbu 5 kovový hřeben 6 kontrolka napájení 7 On/Off přepínač 8 tlačítko děrování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Hodinky BOSS. BOSS. Módní vzhled s moderními, citlivými tvary. Doplňky s vlastním duchem a osobností.

Hodinky BOSS. BOSS. Módní vzhled s moderními, citlivými tvary. Doplňky s vlastním duchem a osobností. merit - 33 2 OBSAH Strana Hodinky BOSS.................................................. 3 Péče a údržba.................................................. 4 Odolnost proti vodě............................................

Více

Návod k obsluze. testo 606-2

Návod k obsluze. testo 606-2 Návod k obsluze testo 606-2 2 Krátký návod na testo 606-2 3 Krátký návod na testo 606-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Teplotní a vlhkostní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

Laser LAX 300 G. Návod k použití

Laser LAX 300 G. Návod k použití Laser LAX 300 G cs Návod k použití A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m X

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti

AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti 1. Přehled Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky! Přečtěte si prosím pečlivě Stručný návod k použití tohoto výrobku, abyste zajistili bezpečnost a nejefektivnější

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Měření. Uživatelská příručka

Měření. Uživatelská příručka Měření Uživatelská příručka Příslušenství pro úlohy měření Objektivový mikrometr (1) pro kalibrování Rastry s různým dělením (2) v mm a v palcích Síťový rastr (3) Rastr s nitkovým křížem Délky Počítání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.

Více

TM Analogic. Serie TM. Cod. rev

TM Analogic. Serie TM. Cod. rev TM Digital TM Digital-B TM Analogic Serie TM. Cod. rev. 1.0 1 OBSAH 1 Ze všeho nejdříve Strana 2 2 Instalace Strana 4 3 Nastavení a provoz Strana 7 4 Údržba Strana 10 1 ZE VŠEHO NEJDŘÍVE - VAROVÁNÍ Při

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.:

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 122 770 Tento měřící přístroj zjišťuje teplotu určité plochy na povrchu materiálů bezdotykovou metodou. Pracuje s infračerveným paprskem s velkou přesností. Provoz přístroje zajišťuje

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

Detektor úniku chladiva LS 970 A

Detektor úniku chladiva LS 970 A Detektor úniku chladiva LS 970 A I. Všeobecné podmínky Detektor úniku chladiva LS 790A je mikroprocesorový detektor úniku chladiv, který zcela automaticky vyhledá i minimální úniky chladiva. Detektor je

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01 VLHKOMĚR HROTOVÝ 10.05-VH-01 HROTOVÝ DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR PROTECO Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typové označení 10.05-VH-01 Přesnost měření ± 2%

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením)

DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením) - 1 - NÁVOD K OBSLUZE DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením) Obj.č.: 670 232 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho

Více

EN P E P BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN P E P BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ I EN BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE EN P D EF I EN E DP F I E P 77-155 2 CL90 Fig.

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9321 2 4 Kg 2000 mm 1,9 Kg 9322 4 6 Kg 2000 mm 2,1 Kg 9323 6 8 Kg 2000 mm 2,2 Kg Tento symbol znamená: POZOR:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Budík Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Vážení zákazníci, tento nový budík ve veselých barvách je vybaven velmi tichým quartzovým strojkem, takže Vaše dítě nebude při spaní

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

NÁVOD K OBSLUZE HCG-120 ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE HCG-120 ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA HCG-120 Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

Návod k použití Ruční vazač model CB 180

Návod k použití Ruční vazač model CB 180 Návod k použití Ruční vazač model CB 180 1 zarážka 2 zámek zarážky 3 nastavení hloubky děrování 4 děrovací páka 5 zámek děrovací páky 6 uvolňovací kolíčky 7 děrovací štěrbina 8 páka pro vazbu 9 kovový

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEPTUN

NÁVOD K OBSLUZE NEPTUN NÁVOD K OBSLUZE NEPTUN!!POZOR: Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití p ř e d t í m, než budete elektronický zámek obsluhovat nebo nastavovat novou kombinaci čísel. Nepřebíráme zodpovědnost

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Alarm exit. Montážní návod Alarm exit

Alarm exit. Montážní návod Alarm exit Alarm exit Technické údaje: Plastové pouzdro vyztužené skelnými vlákny, odolné proti světlu a poškrábání Krycí jednotka z kovu, chráněná proti korozi Provoz baterie pomocí standardních 3 AA 1,5 V baterií

Více