8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz"

Transkript

1 Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze

2 Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace esmí být jakoukoli formou reproduková bez výslového souhlasu společosti Xerox Corporatio. Uváděá ochraa autorských práv se vztahuje a veškeré formy chráěých materiálů a iformací, které jsou v současé době povoley statutárí ebo zákoou legislativou ebo jsou v tomto dokumetu defiováy, apříklad materiály geerovaé programovým vybaveím zobrazující se a obrazovce - tedy styly, šabloy, ikoy, vzhledy apod. XEROX, CetreDirect, CetreWare, FiePoit, Phaser, PhaserSMART, PritigScout, a Walk-Up jsou registrovaé ochraé zámky společosti Xerox Corporatio v USA a/ebo jiých zemích. Adobe Reader, Adobe Type Maager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop, a PostScript registrovaé ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated v USA a/ebo jiých zemích. Apple, AppleTalk, Bojour, ColorSyc, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk, Macitosh, Mac OS, a TrueType registrovaé ochraé zámky společosti Apple Computer, Ic. v USA a/ebo jiých zemích. HP-GL, HP-UX, a PCL jsou registrovaé ochraé zámky společosti Hewlett-Packard Corporatio v USA a/ebo jiých zemích. IBM a AIX jsou registrovaé ochraé zámky společosti Iteratioal Busiess Machies Corporatio v USA a/ebo jiých zemích. Microsoft, Vista, Widows, a Widows Server jsou registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v USA a/ebo jiých zemích. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX, a Novell Distributed Prit Services jsou registrovaé ochraé zámky společosti Novell, Icorporated v USA a/ebo jiých zemích. Su SM, Su Microsystems, a Solaris jsou registrovaé ochraé zámky společosti Su Microsystems, Icorporated v USA a/ebo jiých zemích. SWOP je registrovaá ochraá zámka společosti SWOP, Ic. UNIX je registrovaá ochraá zámka a území USA a dalších zemí s licecí udělovaou exkluzívě prostředictvím X/Ope Compay Limited. Teto produkt byl ve spolupráci se společostí ENERGY STAR ohodoce společostí Xerox Corporatio jako provedeí typu S, které splňuje zásady společosti ENERGY STAR pro úsporu elektrické eergie. Název a logo ENERGY STAR jsou registrovaými zámkami a území USA. Geerovaé barvy PANTONE se emusejí shodovat se stadardy defiovaými společostí PANTONE. Přesé iformace o barvách alezete v aktuálích publikacích PANTONE. PANTONE a jié registrovaé ochraé zámky společosti Patoe, Ic. jsou vlastictvím společosti Patoe, Ic. Patoe, Ic., 2000.

3 Obsah Obsah 1 Fukce tiskáry Části tiskáry Čelí pohled Bočí pohled Zadí pohled Pohled dovitř Kofigurace tiskáry Stadardí fukce Dostupé kofigurace Možosti Upgrade Příslušeství Ovladače tiskáry a skeeru Ovládací pael Fukce ovládacího paelu Rozvržeí ovládacího paelu Iformačí stráky Mapa abídek Ukázkové stráky Další iformace Zdroje iformací Xerox Support Cetre Komuikace a připojeí k síti Přehled síťového připojeí a kofigurace Nastaveí sítě Volba síťového připojeí Připojeí pomocí USB Připojeí pomocí sítě Etheret (doporučeo) Kofigurace síťové adresy Adresy TCP/IP a IP Automatické astaveí IP adresy tiskáry Dyamické metody astaveí IP adresy tiskáry Mauálí astaveí IP adresy tiskáry i

4 Obsah Istalace ovladačů tiskáry Dostupé ovladače Widows 2000 ebo vyšší Macitosh OS X, verze 10.3 a vyšší Základy tisku Přehled základích kroků Podporovaé typy papíru a médií Pokyy pro používáí médií Pokyy pro používáí automatického podavače dokumetů pro oboustraý tisk Média, která mohou vaši tiskáru poškodit Pokyy pro skladováí médií Podporovaé formáty a gramáže médií Vkládáí média Vkládáí média do zásobíku Používáí mauálího založeí Vkládáí média do zásobíků 2, 3 ebo Výběr voleb tisku Nastaveí předvoleb tisku (Widows) Volba možostí jedotlivé tiskové úlohy (Widows) Volba možostí jedotlivé tiskové úlohy (Macitosh) Tisk a obě stray média Pokyy pro automatický oboustraý tisk Mauálí oboustraý tisk Tisk a speciálí média Tisk a fólie Tisk obálek Tisk štítků Tisk a lesklý papír Tisk a uživatelské formáty médií Vytvářeí uživatelských formátů médií ii

5 Obsah 4 Kopírováí Základy kopírováí Nastaveí voleb kopírováí Základí astaveí Nastaveí obrazu Nastaveí umístěí obrazu Nastaveí výstupu Pokročilé kopírováí Správa fukcí kopírováí Nastaveí volby přerušeí tiskové úlohy Používáí hesla pro barevé kopírováí Skeováí Přehled Istalace ovladače skeeru Základy skeováí Skeováí origiálů a tiskárě Používáí walk-up skeováí Vyvoláí askeovaých obrazů Používáí aplikace CetreWare IS pro vyvoláí obrazů Používáí aplikace Xerox Sca Utility Import obrazů do aplikace Možosti skeováí Nastaveí rozlišeí skeováí Automatické potlačeí rozdílů pozadí Nastaveí režimu barev Nastaveí jedostraých ebo oboustraých origiálů Nastaveí typu dokumetu Nastaveí formátu origiálu Správa šablo pro skeováí Vytvořeí šabloy s volbou áhledu obrazů Vytvořeí šabloy pro přímé askeováí obrazů do složky Vymazáí šablo Správa profilů složek a ů Vytvářeí ebo úpravy ových profilů Vymazáí ových profilů Vytvářeí ebo úpravy profilů složek Vymazáí profilů složek iii

6 Obsah Správa souborů a pravidel pro skeováí Vymazáí souborů obrazů ze zařízeí Vymazáí souborů obrazů z aplikace Xerox Sca Utility Přidáí hesla pro skeováí do vašeho počítače Vytvořeí soukromé složky Řízeí pravidel pro skeováí Kalibrace skeeru Spuštěí postupu kalibrace Kalibrace skeeru se símací plochou Kalibrace skeeru s podavačem dokumetů Faxováí Základy faxováí Odesíláí faxu z tiskáry Odesíláí faxu z vašeho počítače Přidáí položek zkráceé volby jedotlivce ebo skupiy Přidáí osoby Přidáí skupiy Úpravy ebo vymazáí zázamu zkráceé volby osob Úpravy ebo vymazáí zázamu zkráceé volby skupiy Faxováí více příjemcům s použitím sezamu příjemců Nastaveí sezamu příjemců faxu Zobrazeí ebo úpravy sezamu příjemců Výběr voleb faxu Nastaveí místa určeí faxu Nastaveí rozlišeí faxu Výběr formátu origiálu Volba automatického potlačeí Volba počátečí rychlosti Odložeé odesláí faxu Správa fukcí faxováí Tisk zprávy o přeosu Aktivace ebo deaktivace zabezpečeých faxů Tisk ebo vymazáí zabezpečeých faxů Vymazáí čekajících faxů Aktivace ebo deaktivace předcházeí evyžádaým faxům Tisk zpráv faxu Vkládáí pauz do faxových čísel Změa výchozího astaveí Odstraňováí problémů s faxem Kofigurace modemu Tisk zpráv moitorováí protokolu Vymazáí voleb faxu a výchozí astaveí z výroby iv

7 Obsah 7 Kvalita tisku Kotrola kvality vašeho tisku Volba režimu kvality tisku Nastaveí barev Řešeí problémů kvality tisku Rozmazáí ebo skvry Náhodé světlé pruhy Převládající světlé pruhy Obrazy a fóliích jsou příliš světlé ebo příliš tmavé Barvy jsou esprávé Barvy PANTONE se eshodují Údržba Údržba a čistěí Pravidelá údržba Čistěí lišty výstupu média Čistěí stírací lišty sady pro údržbu Čistěí tiskáry zveku Čistěí símací plochy a podavače dokumetů Objedáváí spotřebího materiálu Spotřebí materiál Položky pravidelé údržby Kdy objedávat spotřebí materiál Recyklace spotřebího materiálu Přemístěí a baleí tiskáry Pokyy pro přemístěí tiskáry Přemístěí tiskáry v rámci kaceláře Příprava tiskáry a přemístěí Odstraňováí problémů Odstraňováí zasekutí média Zasekutí u víka výstupu Zasekutí v dráze výstupu Zasekutí u předího krytu Zasekutí v zásobíku 2, 3 ebo Zasekutí v podavači dokumetů v

8 Obsah Pomoc při práci s tiskárou Hlášeí a ovládacím paelu Výstrahy PritigScout Výstrahy faxu a skeeru Techická podpora PhaserSMART Asistece podpory olie Iteretové odkazy A B C Provozí bezpečost Omezeí pro kopírováí Omezeí pro faxováí Abecedí rejstřík vi

9 Fukce tiskáry Tato kapitola obsahuje: Části tiskáry a straě 1-2 Kofigurace tiskáry a straě 1-6 Ovládací pael a straě 1-10 Další iformace a straě

10 Části tiskáry Části tiskáry Teto oddíl obsahuje: Čelí pohled a straě 1-3 Bočí pohled a straě 1-4 Zadí pohled a straě 1-4 Pohled dovitř a straě

11 Části tiskáry Čelí pohled Phaser 8560MFP/D a Phaser 8860MFP Phaser 8560MFP/N mfp mfp Zásobík 4 (volitelě) 2. Zásobík 3 (volitelě) 3. Zásobík 2 4. Zásobík 1 5. Výstupí zásobík 6. Víko výstupu 7. Ovládací pael 8. Podavač dokumetů 9. Automatický podavač dokumetů pro oboustraý tisk 10. Kryt rozhraí 11. Bočí dvířka 12. Uvolěí předího víka 1. Kryt dokumetového skla 1-3

12 Části tiskáry Bočí pohled Sada pro údržbu 2. Zásobík pro toerový odpad 3. Zásuvka pro apájecí síťový kabel 4. Spíač apájeí 5. Zásuvka pro kabel skeeru 6. Připojeí pomocí rozhraí USB 7. Připojeí fax modemu RJ Kofiguračí karta 9. Zásuvka síťového rozhraí Etheret 10/100 Base-Tx 8860mfp-002 Zadí pohled mfp mfp Pevý disk 2. Zdířky pro paměti RAM 3. Stabilizátor 1. Paměť Flash 1-4

13 Části tiskáry Pohled dovitř 1. Podpěra pro dlouhé médium 2. Zarážka pro krátké médium Víko výstupu 4. Kryt toeru 5. Zámek skeovací hlavy při přepravě mfp

14 Kofigurace tiskáry Kofigurace tiskáry Teto oddíl obsahuje: Fukce tiskáry a straě 1-6 Dostupé kofigurace a straě 1-7 Volby a straě 1-9 Upgrade a straě 1-9 Příslušeství a straě 1-9 Ovladače tiskáry a skeeru a straě 1-9 Fukce tiskáry Vaše multifukčí tiskára Phaser 8560MFP/8860MFP abízí moho stadardích fukcí pro vyhověí požadavkům vaší kaceláře. Maximálí rychlost tisku (stray za miutu) při použití kacelářského papíru A4: Tiskára Phaser 8560MFP Režimy kvality tisku PostScript Fast Color (Rychlý barevý tisk): 30 str./mi Stadardí: 24 str./mi Ehaced: 16 str./mi High Resolutio/Photo (Vysoké rozlišeí/fotografický režim): 10 str./mi Režimy kvality tisku PCL 600 x 300 dpi: 16 str./mi 600 x 600 dpi: 8 str./mi Tiskára Phaser 8860MFP Režimy kvality tisku PostScript Fast Color (Rychlý barevý tisk): 30 str./mi Stadardí: 24 str./mi Ehaced: 16 str./mi High Resolutio/Photo (Vysoké rozlišeí/fotografický režim): 10 str./mi Režimy kvality tisku PCL 600 x 300 dpi: 16 str./mi 600 x 600 dpi: 8 str./mi Rychlost výtisku prví stray (stray za miutu): 6 sekud pro barevý tisk, 12 sekud pro barevé kopie Fukce kopírováí, tisku, skeováí a faxu Písma: PostScript a PCL Zásobíky: Zásobík 1 a Zásobík 2: Připojeí: USB, Etheret 10/100 Base-Tx Viz také: Kopírováí a straě 4-1 Skeováí a straě 5-1 Faxováí a straě

15 Kofigurace tiskáry Dostupé kofigurace Tiskára Phaser 8560MFP Stadardí kofigurace systému 8560MFP/N 8560MFP/D 8560MFP/T 8560MFP/X Paměť 512 MB 512 MB 512 MB 1 GB (2 x 512) Pevý disk Ao Ao Ao Ao Paměť Flash Ne Ne Ne Ne Automatický oboustraý tisk Ne Ao Ao Ao Automatický podavač dokumetů pro oboustraý tisk Podavač a 525 listů (Zásobík 3) Podavač a 525 listů (Zásobík 4) Ne Ao Ao Ao Volitelě* Volitelě* Ao Ao Volitelě* Volitelě* Volitelě* Ao Podstavec s vozíkem Volitelě* Volitelě* Ao Ao Kopírováí Ao Ao Ao Ao Skeováí do počítače PC ebo Macitosh Ao Ao Ao Ao Skeováí do u Ao Ao Ao Ao Skeováí a systémový pevý disk Ao Ao Ao Ao Fax Ao Ao Ao Ao * Tato volba může být u této kofigurace zakoupea samostatě. 1-7

16 Kofigurace tiskáry Tiskára Phaser 8860MFP Stadardí kofigurace systému 8860MFP Paměť Pevý disk Paměť Flash Automatický oboustraý tisk Automatický podavač dokumetů pro oboustraý tisk Podavač a 525 listů (Zásobík 3) Podavač a 525 listů (Zásobík 4) Podstavec s vozíkem Kopírováí Skeováí do počítače PC ebo Macitosh Skeováí do u Skeováí a systémový pevý disk Fax 512 MB Ao Ne Ao Ao Volitelě* Volitelě* Volitelě* Ao Ao Ao Ao Ao * Tato volba může být u této kofigurace zakoupea samostatě. 1-8

17 Kofigurace tiskáry Volby Doplňkové zásobíky a paměť je možé dodatečě objedat, pokud ejsou u vašeho systému stadardě. Vytiskěte si stráku s kofigurací, abyste měli přehled, které volby jsou aistalováy a vašem systému. Pro tisk stráky s kofigurací, viz Iformačí stráky a straě Doplňkové zásobíky Podavač a 525 listů (Zásobík 3) Podavač a 525 listů (Zásobík 4) Paměť Paměťové karty RAM: 256 MB a 512 MB (celkem až 1 GB) Upgrade Sada pro upgrade z tiskáry Phaser 8560MFP/N a Phaser 8560MFP/D zahruje automatický podavač dokumetů pro oboustraý tisk a kofiguračí kartu. Pro objedávku sady pro upgrade se obraťte a vašeho prodejce ebo a iteretovou adresu Příslušeství Podstavec s vozíkem je jedié příslušeství k tiskárě Phaser 8560MFP/8860MFP. Další iformace o příslušeství ajdete a ebo Ovladače tiskáry a skeeru Pro přístup ke všem fukcím vašeho systému aistalujte ovladače tiskáry a skeeru z CD ROM se softwarem a dokumetací- ebo z iteretových stráek ovladačů ke stažeí společosti Xerox: (tiskára Phaser 8560MFP) (tiskára Phaser 8860MFP) Ovladače tiskáry umožňují komuikaci vašeho počítače a systému a poskytují přístup k fukcím vašeho systému. Společost Xerox zjedodušila istalaci ovladače tiskáry pomocí techologie Walk-Up. Ovladače skeeru vám umožňují skeovat obrázky přímo do vašeho počítače a umístit skeovaé obrázky přímo do aplikace. 1-9

18 Ovládací pael Ovládací pael Teto oddíl obsahuje: Popis ovládacího paelu a straě 1-10 Uspořádáí ovládacího paelu a straě 1-10 Iformačí stráky a straě 1-14 Mapa abídek a straě 1-14 Ukázkové stráky a straě 1-14 Popis ovládacího paelu Ovládací pael umožňuje: zobrazeí provozího stavu systému (apříklad hlášeí Pritig, Ready to Prit), chyby systému a výstražá hlášeí. zobrazeí výzev k vložeí média, výměě spotřebího materiálu a k odstraěí zasekutí. zpřístupěí ástrojů a iformačích stráek pomáhajících při řešeí problémů. možost prováděí změ astaveí systému a sítě. Uspořádáí ovládacího paelu Ovládací pael je rozděle do tří hlavích oblastí. 8860mfp-097 Levá straa Fukčí tlačítka kopírováí, skeováí a faxu a kotrolky LED Uprostřed Fukčí tlačítka, displej, tlačítka režimu tlačítka pohybu v meu a stavová kotrolka LED Pravá straa Fukčí tlačítka faxu, umerická klávesice, tlačítka Clear All (Vymazat vše), Stop a Start 1-10

19 Ovládací pael Levá straa ovládacího paelu Color Mode Documet Type Output Quality 2 Sided Lighte Darke Reduce Elarge mfp-007 Levá straa ovládacího paelu zahruje ásledující fukčí tlačítka a kotrolky kopírováí skeováí a faxováí. Svítící kotrolka LED ozačuje aktuálí výběr. 1. Tlačítko a kotrolky LED pro Color Mode (Režim barev) Stiskěte tlačítko Color Mode (Režim barev) pro výběr čerobílého ebo barevého režimu vaší úlohy kopírováí ebo skeováí. 2. Tlačítko a kotrolky LED pro Documet Type (Typ dokumetu) Stiskěte tlačítko Documet Type (Typ dokumetu) pro výběr typu dokumetu vaší úlohy kopírováí ebo skeováí: fotografie, grafika, smíšeý (text a grafika), pouze text. 3. Tlačítko a kotrolky LED pro Output Quality (Kvalita výstupu) (pouze kopírováí) Stiskěte tlačítko Output Quality (Kvalita výstupu) pro výběr režimu kvality výstupu úlohy kopírováí: fast color, stadard, ehaced, a high-resolutio/photo. 4. Tlačítko a kotrolky LED pro 2-Sided (Oboustraý tisk) Stiskěte tlačítko 2-Sided (Oboustraý tisk) pro výběr jedostraého ebo oboustraého režimu pro origiál a jedostraého ebo oboustraého tisku pro výstup. 5. Tlačítko a kotrolky LED pro Lighte/Darke (Zesvětlit/ztmavit) Stiskěte tlačítko Lighte/Darke (Zesvětlit/ztmavit) pro výběr astaveí vaší úlohy kopírováí, skeováí ebo faxováí. 6. Tlačítko a kotrolky LED pro Reduce/Elarge (Zmešit/zvětšit) Stiskěte tlačítko Reduce/Elarge (Zmešit/zvětšit) pro výběr zmešeí/zvětšeí procetí hodoty vašeho výstupu: 25, 50, 100, 150, 200, Tlačítko Reduce/Elarge (Zmešit/zvětšit) šipka dolů Stiskěte Šipku dolů pro sížeí procetí hodoty v krocích o jedo proceto. 8. Tlačítko Reduce/Elarge (Zmešit/zvětšit) šipka ahoru Stiskěte Šipku ahoru pro zvýšeí procetí hodoty v krocích o jedo proceto. 9. Kotrolka LED Procetí hodoty zmešeí/zvětšeí Kotrolka LED představuje zvoleou míru procetí hodoty zmešeí/zvětšeí. Viz také: Kopírováí a straě 4-1 Skeováí a straě 5-1 Faxováí a straě

20 Ovládací pael Uprostřed ovládacího paelu Copy Sca Prit Fax System 6 Ready to Copy 1 Paper Supply... Reduce/Elarge... Lighte/Darke... Origial Size... 2: Letter 8.5X11 100% 0 Tray/Auto mfp Tlačítko Copy (Kopírováí) Stiskěte pro zobrazeí meu Copy (Kopírováí) a displeji. 2. Tlačítko Sca (Skeováí) Stiskěte pro zobrazeí meu Sca (Skeováí) a displeji. 3. Tlačítko Prit (Tisk) Stiskěte pro zobrazeí meu Prit (Tisk) a displeji. 4. Tlačítko Fax Stiskěte pro zobrazeí meu Fax a displeji. 5. Tlačítko System (Systém) Stiskěte pro zobrazeí meu System setup (Nastaveí systému) a displeji. 6. Tlačítko Nápověda (?) Stiskěte pro zobrazeí textu ápovědy s popisem meu ebo hlášeí, které se objeví a displeji. 7. Tlačítko OK (3) Stiskěte pro potvrzeí zvoleého astaveí. 8. Tlačítko Šipka dolů Stiskěte pro procházeí voleb meu směrem dolů. 9. Tlačítko Šipka ahoru Stiskěte pro procházeí voleb meu směrem ahoru. 10. Tlačítko Zpět Stiskěte pro ávrat do předchozího meu. 11. Na grafickém displeji jsou zobrazea stavová hlášeí a meu. 12. Stavová kotrolka LED: Svítí zeleě: Systém je připrave tiskout, kopírovat, skeovat ebo faxovat. Svítí žlutě: Varový stav, systém pokračuje v tisku, kopírováí, skeováí ebo faxováí. Svítí červeě: Pro aktuálí fukci probíhá spouštěcí sekvece ebo došlo k chybovému stavu. Bliká: Systém je zaeprázdě ebo se zahřívá. 1-12

21 Ovládací pael Pravá straa ovládacího paelu Speed Dial Sed List Delay Sed Pause, 4 ABC2 3 2 = : ( ),! / * 1 # 8860mfp Alfaumerické klávesy Pro procházeí číslicemi a písmey stiskěte ěkolikrát každou alfaumerickou klávesu. Stiskěte ěkolikrát klávesy * a # pro procházeí zaků při používáí zrychleé volby. Kurzor se posue za jedu sekudu. 2. Tlačítko Start Stiskěte pro spuštěí úlohy tisku, kopírováí, skeováí ebo faxováí. 3. Tlačítko Stop Stiskěte pro přerušeí úloh tisku, kopírováí, skeováí ebo faxováí. Pro zrušeí úlohy postupujte podle pokyů uvedeých a displeji. 4. Tlačítko Clear All (Vymazat vše) Stiskěte jedou pro ávrat do výchozího hlavího meu. Všecha astaveí úlohy jsou astavea a výchozí hodoty. 5. Tlačítko Pause (Pauza) Stiskěte pro zadáí pauzy (představovaé čárkami) do faxových čísel. 6. Tlačítko Delayed Sed (Odložeé odesláí) Stiskěte pro volbu pozdějšího odesláí vašeho faxu. 7. Tlačítko Sed List (Telefoí sezam) Stiskěte pro zobrazeí ebo přidáí faxového čísla, jedoho ebo skupiy čísel pro zrychleou volbu. 8. Tlačítko Speed Dial (Zrychleá volba) Stiskěte pro přístup k adresářům skupi ebo jedotlivých faxových čísel. 1-13

22 Ovládací pael Iformačí stráky Váš systém je vybave sadou iformačích stráek, které vám pomáhají dosáhout ejlepších výsledků tisku. Tyto stráky jsou přístupé z ovládacího paelu tiskáry. Pro zobrazeí umístěí těchto stráek ve struktuře abídek ovládacího paelu si vytiskěte Mapu abídek. Pozámka: Tato ikoa tisku se objeví před ázvem iformačí stráky, kterou je možé vytiskout. Pokud je stráka s iformacemi a ovládacím paelu zvýrazěa, stiskěte tlačítko OK pro tisk této stráky. Například pro tisk stráky s kofigurací, která zobrazuje aktuálí iformace o vašem systému proveďte ásledující: 1. Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém). 2. Zvolte Iformatio (Iformace), a potom stiskěte tlačítko OK. 3. Zvolte Iformatio Pages (Iformačí stráky), a potom stiskěte tlačítko OK. 4. Zvolte Cofiguratio Page (Stráka s kofigurací), a potom stiskěte tlačítko OK pro tisk. Pozámka: Stráku s kofigurací můžete vytiskout také z CetreWare IS a ovladače tiskáry. Mapa abídek Mapa abídek vám usadňuje orietaci v abídkách ovládacího paelu. Mapu abídek vytiskete podle ásledujícího postupu: 1. Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém). 2. Zvolte Iformatio (Iformace), a potom stiskěte tlačítko OK. 3. Zvolte Meu Map (Mapa abídek), a potom stiskěte tlačítko OK pro tisk. Pozámka: Vytiskutím Mapy abídek získáte přehled o dalších iformačích strákách, které jsou k dispozici pro tisk. Ukázkové stráky Teto systém je vybave sadou ukázkových stráek, které představují růzé fukce tiskáry. Ukázkové stráky vytiskete podle ásledujícího postupu: 1. Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém). 2. Zvolte Iformatio (Iformace), a potom stiskěte tlačítko OK. 3. Zvolte Sample Pages (Ukázkové stráky), a potom stiskěte tlačítko OK. 4. Vyberte požadovaou ukázkovou stráku, a potom spusťte tisk stiskutím tlačítka OK. 1-14

23 Ovládací pael Stráky vzoríku barev Stráky vzoríku barev jsou avržey pro usaděí volby barev použitých pro tiskové úlohy. Každá stráka vzoríku obsahuje sezam percetuálích odstíů purpurové, azurové, žluté a čeré, které jsou používáy ebo úrově (od 0 do 255) červeé, zeleé a modré, které jsou používáy. Pozámka: Předtím ež vytiskete ukázkové stráky, vyberte příslušý výchozí režim kvality tisku a úpravy barev pro vaši tiskovou úlohu a ovládacím paelu. Stráky vzoríku barev vytiskete podle ásledujícího postupu: 1. Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém). 2. Zvolte Iformatio (Iformace), a potom stiskěte tlačítko OK. 3. Zvolte Sample Pages (Ukázkové stráky), a potom stiskěte tlačítko OK. 4. Zvolte jedu z ásledujících možostí, a potom stiskěte tlačítko OK pro tisk: CMYK Sampler Pages (Ukázkové stráky CMYK) ebo RGB Sampler Pages (Ukázkové stráky RGB)(tiskára Phaser 8560MFP) PANTONE Color Sampler Pages (Ukázkové stráky barev PANTONE), CMYK Sampler Pages (Ukázkové stráky CMYK) ebo RGB Sampler Pages (Ukázkové stráky RGB) (tiskára Phaser 8860MFP) Viz také: Průvodce pokročilých fukcí je k dispozici a adresách ebo 1-15

24 Další iformace Další iformace Teto oddíl obsahuje: Zdroje iformací a straě 1-16 Xerox Support Cetre a straě 1-18 Dále můžete získat iformace o vašem systému a jeho možostech z ásledujících zdrojů. Zdroje iformací Tiskára Phaser 8560MFP: Iformace Istalačí příručka* Referečí příručka* Uživatelská příručka (PDF)* Průvodce pokročilých fukcí (PDF) Výukové příručky Výuková videa Doporučeý sezam médií Nástroje pro správu tiskáry Asistece podpory olie PhaserSMART Techická podpora Iformace o volbách abídek ebo chybových hlášeích a ovládacím paelu iformačí stráky Zdroj Dodáváo se systémem Dodáváo se systémem Doporučeý sezam médií (USA) Doporučeý sezam médií (Evropa) Tlačítko Nápověda (?) a ovládacím paelu Nabídka ovládacího paelu * Také k dispozici a iteretových strákách podpory. 1-16

25 Další iformace Tiskára Phaser 8860MFP: Iformace Istalačí příručka* Referečí příručka* Uživatelská příručka (PDF)* Průvodce pokročilých fukcí (PDF) Výukové příručky Výuková videa Doporučeý sezam médií Nástroje pro správu tiskáry Asistece podpory olie PhaserSMART Techická podpora Iformace o volbách abídek ebo chybových hlášeích a ovládacím paelu iformačí stráky Zdroj Dodáváo se systémem Dodáváo se systémem Doporučeý sezam médií (USA) Doporučeý sezam médií (Evropa) Tlačítko Nápověda (?) a ovládacím paelu Nabídka ovládacího paelu * Také k dispozici a iteretových strákách podpory. 1-17

26 Další iformace Xerox Support Cetre Xerox Support Cetre je aplikace, která je aistalováa v průběhu istalace ovladače tiskáry. Je k dispozici pro systémy s operačím systémem Widows 2000 a vyšší ebo Mac OS X, verze 10.3 a vyšší. Ikoa Xerox Support Cetre se objeví a ploše u tiskáre pro Widows ebo je umístěa do oka ástrojů u systému Mac OS X. Poskytuje cetrálí umístěí pro přístup k ásledujícím iformacím: Uživatelské příručky a výuková videa Řešeí při odstraňováí problémů Stav tiskáry a spotřebího materiálu Objedáváí a recyklaci spotřebího materiálu Odpovědi a často kladeé otázky Výchozí astaveí ovladače tiskáry (pouze Widows) Pozámka: Aplikaci Xerox Support Cetre můžete aistalovat z iteretových stráek ovladačů ke stažeí společosti Xerox: (tiskára Phaser 8560MFP) (tiskára Phaser 8860MFP) Pro spuštěí aplikace Xerox Support Cetre: 1. Vyberte jedu z ásledujících možostí: Widows: Dvojklikěte a ikou Xerox Support Cetre a ploše vašeho počítače. Macitosh: Klikěte a ikou Xerox Support Cetre v okě ástrojů. 2. Zvolte vaši tiskáru z rozbalovacího sezamu Select Priter (Zvolit tiskáru). Viz také: Výuková příručka Používáí Xerox Support Cetre je k dispozici a adrese ebo Pozámka: Pokud máte tiskáru připojeou pomocí rozhraí USB, ejsou k dispozici ěkteré iformace o stavu tiskáry. Pro zobrazeí příruček a videosekvecí a iteretové stráce musíte mít k dispozici iteretové připojeí. 1-18

27 Komuikace a připojeí k síti Tato kapitola obsahuje: Přehled síťového připojeí a kofigurace a straě 2-2 Nastaveí sítě a straě 2-3 Kofigurace síťové adresy a straě 2-6 Istalace ovladačů tiskáry a straě 2-11 Tato kapitola poskytuje základí iformace o astaveí a připojeí vašeho zařízeí. Viz také: Průvodce pokročilých fukcí je k dispozici a adresách ebo 2-1

28 Přehled síťového připojeí a kofigurace Přehled síťového připojeí a kofigurace Pro astaveí a kofiguraci síťového připojeí pokračujte podle ásledujícího postupu: 1. Zapěte zařízeí a počítač. 2. Připojte zařízeí k síti s použitím doporučeého hardwaru a kabeláže. 3. Nastavte síťovou adresu zařízeí, která je utá pro idetifikaci zařízeí v síti. Zařízeí s operačími systémy Widows: Spusťte istalačí aplikaci a CD ROM se softwarem a dokumetací pro automatické astaveí IP adresy zařízeí, pokud je připojeo ke stávající síti TCP/IP. IP adresu tiskáry můžete také astavit mauálě pomocí ovládacího paelu. Když je IP adresa astavea, pokračujte v postupu pro istalaci softwaru ovladače. Zařízeí s operačími systémy Macitosh: Mauálě astavte síťovou adresu zařízeí (pro TCP/IP) a ovládacím paelu. Naistalujte do počítače software ovladače z CD ROM se softwarem a dokumetací. Pozámka: Pro iformace o istalaci ovladače viz oddíl příslušých používaých operačích systémů v této kapitole. Pokud eí CD ROM se softwarem a dokumetací k dispozici, můžete stáhout ejovější verzi ovladače z iteretových stráek ovladačů ke stažeí společosti Xerox: (Phaser 8560MFP) (Phaser 8860MFP) Viz také: Průvodce pokročilých fukcí je k dispozici a adresách ebo 2-2

29 Nastaveí sítě Nastaveí sítě Teto oddíl obsahuje: Volba typu připojeí a straě 2-3 Připojeí pomocí rozhraí USB a straě 2-3 Připojeí pomocí sítě Etheret (doporučeo) a straě 2-3 Volba typu připojeí Připojte zařízeí pomocí rozhraí Etheret ebo USB. Připojeí USB je přímým připojeím a eí používáo pro síťové připojeí. Rozhraí Etheret je používáo pro síťové připojeí. Požadavky a hardware a kabeláž se liší podle růzých způsobů připojeí. Kabeláž a hardware ejsou obecě obsažey v dodávce vašeho zařízeí a musí být pořízey samostatě. Připojeí pomocí rozhraí USB Pokud připojujete tiskáru k jedomu počítači, poskytuje USB rozhraí rychlejší přeos dat. Připojeí pomocí rozhraí USB však eí rychlejší ež připojeí pomocí rozhraí Etheret. Pro požíváí rozhraí USB musí mít uživatelé PC operačí systém Microsoft Widows 2000, Widows XP, Widows Server 2003 ebo ovější. Uživatelé Macitosh musí mít operačí systém Mac OS X, verze 10.3 a vyšší. Připojeí pomocí rozhraí USB Připojeí pomocí rozhraí USB vyžaduje stadardí kabel A/B USB. Teto kabel eí obsaže v dodávce vašeho zařízeí a musí být poříze samostatě. Zkotrolujte, zda používáte pro vaše připojeí správý USB kabel. 1. Připojte jede koec kabelu USB k zařízeí a zapěte jej. 2. Připojte druhý koec kabelu USB k počítači. Viz také: Istalace ovladačů tiskáry a straě 2-11 Připojeí pomocí sítě Etheret (doporučeo) Rozhraí Etheret může být použito pro připojeí k jedomu ebo více počítačům. V rámci sítě s rozhraím Etheret je podporováo moho zařízeí a systémů. Připojeí pomocí rozhraí Etheret je doporučeo z důvodu jeho větší rychlosti ež připojeí pomocí rozhraí USB. Také vám umožňuje přímý přístup k iteretovým službám CetreWare Iteret Services (IS). Aplikace CetreWare IS poskytuje jedoduché rozhraí pro správu, kofiguraci a sledováí síťových tiskáre přímo a vaší ploše pomocí itegrovaého iteretového serveru. Pro získáí úplých iformací o aplikaci CetreWare IS, klikěte a tlačítko Help (Nápověda) v CetreWare IS, čímž se dostaete do olie ápovědy aplikace CetreWare IS. 2-3

30 Nastaveí sítě Síťové připojeí V závislosti a všem příslušém astaveí bude pro připojeí pomocí rozhraí Etheret utý příslušý hardware a kabeláž. Pokud připojujete tiskáru k jedomu počítači, bude utý křížeý kabel Etheret RJ-45. Pokud připojujete tiskáru k jedomu či více počítačům s použitím rozbočovače (hubu), je uté použít rozbočovač (hub) pro síť Etheret dva ebo více krouceých párových kabelů (kategorie 5/RJ-45). Pokud připojujete tiskáru k jedomu či více počítačům s použitím kabelového ebo DSL routeru, je uté použít kabelová ebo DSL router a dva ebo více krouceých párových kabelů (kategorie 5/RJ-45). (Jede kabel pro každé zařízeí.) Pokud připojujete tiskáru k jedomu ebo více počítačů s použitím rozbočovače (hubu), jedím kabelem ejprve připojte počítač k rozbočovači, a potom připojte zařízeí k rozbočovači druhým kabelem. Připojit ji můžete do jakéhokoliv portu a rozbočovači s výjimkou portu uplik. TCP/IP a EtherTalk jsou ejpoužívaější protokoly ve spojeí se sítí Etheret. Pro tisk pomocí protokolu TCP/IP musí mít všechy počítače a zařízeí uikátí IP adresu. Viz také: Kofigurace síťové adresy a straě 2-6 Istalace ovladačů tiskáry a straě

31 Kofigurace síťové adresy Kofigurace síťové adresy Teto oddíl obsahuje: Adresy TCP/IP a IP a straě 2-6 Automatické astaveí IP adresy tiskáry a straě 2-6 Dyamické metody astaveí IP adresy tiskáry a straě 2-7 Mauálí astaveí IP adresy tiskáry a straě 2-10 Adresy TCP/IP a IP Pokud je používaý počítač součástí velké sítě, vyžádejte si sděleí správých adres TCP/IP a dalších iformací o kofiguraci u správce sítě. Pokud vytváříte vlastí malou místí síť (LAN) ebo připojujete toto zařízeí přímo k počítači prostředictvím sítě Etheret, proveďte postup automatického astaveí IP adresy zařízeí. Počítače a zařízeí používají primárě pro komuikaci po síti Etheret protokoly TCP/IP. Při použití protokolů TCP/IP musí mít každé zařízeí a počítač jediečou IP adresu. Důležité je, že jsou adresy podobé, ale e shodé, liší se pouze posledí číslice. Například IP adresa zařízeí může být a IP adresa počítače Další zařízeí pak může používat IP adresu Obecě vzato, používají pro komuikaci se síťovou tiskárou počítače Macitosh buď protokol TCP/IP ebo EtherTalk. U operačích systémů Mac OS X je preferová protokol TCP/IP. Narozdíl od protokolu TCP/IP evyžaduje však protokol EtherTalk, aby měla zařízeí či počítače IP adresy. Moho sítí má také Dyamic Host Cofiguratio Protocol (DHCP). DHCP server automaticky přiřadí IP adresu každému PC a zařízeí v síti, která je kofigurováa pro použití DHCP. DHCP server je vestavěý ve většiě kabelových a DSL routerů. Pokud používáte kabelový ebo DSL router, podívejte se do dokumetace routeru a iformace o přiřazováí IP adres. Viz také: Asistece podpory olie je k dispozici a adresách ebo Automatické astaveí IP adresy tiskáry Pokud je zařízeí připojeo k malé stávající síti TCP/IP bez použití DHCP serveru, použijte istalačí aplikaci a CD ROM se softwarem a dokumetací pro rozpozáí ebo přiřazeí IP adresy vašeho zařízeí. Pro další pokyy vložte do CD-ROM mechaiky vašeho zařízeícd ROM se softwarem a dokumetací. Po spuštěí istalačí aplikace postupujte podle istalačích pokyů. Pozámka: Pro správou fukci automatické istalace musí být zařízeí připojeo do stávající sítě TCP/IP. 2-5

32 Kofigurace síťové adresy Dyamické metody astaveí IP adresy tiskáry Nastavte IP adresu zařízeí pomocí ěkterého z ásledujících způsobů. DHCP je implicitě povoleý a všech tiskárách Phaser. DHCP CetreWare IS AutoIP Iformace potřebé k mauálímu zadáí IP adresy Iformace Iteretová adresa (IP) zařízeí Maska sítě Výchozí adresa routeru/bráy Pozámky Tato adresa má formát xxx.xxx.xxx.xxx, kde se v pozici xxx achází celé číslo v rozsahu Pokud si ejste jisti, poechte pole prázdé, zařízeí vybere příslušou masku. Pokud chcete s tiskárou komuikovat z libovolého jiého místa, ež z místího segmetu sítě, je uté zát adresu routeru. Povoleí DHCP a tiskárě Zkotrolujte, zda je a zařízeí povole protokol DHCP pomocí astaveí ovládacího paelu ebo pomocí aplikace CetreWare IS. Jako výchozí astaveí je protokol DHCP povole. Pozámka: Pro určeí IP adresy zařízeí zvolte Product Idetificatio (Idetifikace zařízeí). Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém) zvolte Iformatio (Iformace), stiskěte tlačítko OK, zvolte Product Idetificatio (Idetifikace zařízeí), a potom stiskěte tlačítko OK pro zobrazeí IP adresy zařízeí. Viz také: Popis ovládacího paelu a straě

33 Kofigurace síťové adresy Změa ebo úprava IP adresy pomocí aplikace CetreWare IS Aplikace CetreWare IS poskytuje jedoduché rozhraí pro správu, kofiguraci a sledováí síťových zařízeí přímo a vaší ploše pomocí itegrovaého iteretového serveru. Pro získáí úplých iformací o aplikaci CetreWare IS klikěte a tlačítko Help (Nápověda) v CetreWare IS, čímž se dostaete do olie ápovědy aplikace CetreWare IS. Po zadáí IP adresy zařízeí můžete astaveí TCP/IP měit pomocí aplikace CetreWare IS. 1. Spusťte webový prohlížeč. 2. Zadejte IP adresu zařízeí do pole Address (Adresa) prohlížeče. 3. Klikěte a Properties (Možosti). 4. Zvolte Protocols (Protokoly) v levé části paelu avigace. 5. Zvolte TCP/IP. 6. Zadejte ebo upravte astaveí, a potom klikěte a tlačítko Save Chages (Uložit změy) ve spodí části obrazovky. Používáí jme hostitele s Domai Name Service (DNS) Zařízeí podporuje DNS pomocí itegrovaé sychroizace DNS. Protokol sychroizace DNS komuikuje s jedím ebo více DNS servery pro určeí IP adresy pro daé jméo hostitele ebo jméa hostitele pro daou IP adresu. Pro použití IP jméa hostitele pro zařízeí musí admiistrátor zařízeí akofigurovat jede ebo více DNS serverů a místí databázi DNS domai ame space. Pro astaveí tiskáry pro používáí DNS je možé použít maximálě dvě IP adresy ame serveru DNS. 2-7

34 Kofigurace síťové adresy Dyamic Domai Name Service (DDNS) Zařízeí podporuje dyamický DNS pomocí DHCP. Pro správou fukci DDNS musí být a zařízeí povole DHCP. Váš síťový DHCP musí také podporovat dyamické aktualizace DNS s volbou 12 ebo 81. Pro podrobosti se obraťte a vašeho síťového admiistrátora. 1. Spusťte webový prohlížeč. 2. Zadejte IP adresu zařízeí do pole Address (Adresa) prohlížeče. 3. Zvolte Properties (Možosti). 4. Zvolte Protocols (Protokoly) v levé části paelu avigace. 5. Zvolte TCP/IP. 6. V části BOOTP/DHCP Settigs (Nastaveí BOOTP/DHCP) astavte volbu BOOTP/DHCP a ON (ZAP). 7. Pro povoleí DDNS zadejte ásledující iformace astaveí DDNS/WINS: DDNS: Nastavte volbu a ON (ZAP). Release Host Name: Nastavte volbu a NO (ŽÁDNÉ). Název DDNS/WINS: Použijte výchozí ázev od společosti Xerox ebo zadejte jiý ázev. Primárí WINS Server (volitelě) Sekudárí WINS Server (volitelě) 8. Klikěte a Save Chages (Uložit změy), pokud jste dokočili zadáváí astaveí. 2-8

35 Kofigurace síťové adresy Mauálí astaveí IP adresy tiskáry Pozámka: Zkotrolujte, zda má váš počítač správě akofigurovaou IP adresu sítě. Pro další iformace se obraťte a správce vaší sítě. Pokud je zařízeí připojeo do sítě bez DNS serveru ebo v prostředí, kde síťový admiistrátor přiřazuje zařízeím IP adresy, můžete teto způsob použít pro mauálí astaveí IP adresy. Mauálí astaveí IP adresy tiskáry zruší astaveí DHCP a AutoIP. Případě pokud máte ve vaší kaceláři pouze jedo PC a používáte vytáčeé připojeí pomocí modemu, můžete IP adresu astavit mauálě. 1. Na ovládacím paelu stiskěte tlačítko System (Systém). 2. Zvolte Coectio Setup (Nastaveí připojeí), a potom stiskěte tlačítko OK. 3. Zvolte Network Setup (Nastaveí sítě), a potom stiskěte tlačítko OK. 4. Zvolte TCP/IP Setup (Nastaveí TCP/IP), a potom stiskěte tlačítko OK. 5. Zvolte DHCP/BOOTP, vyberte Off (Vyp), a potom stiskěte tlačítko OK. 6. Zvolte TCP/IP Address (Adresa TCP/IP), a potom stiskěte tlačítko OK. 7. Zadejte IP adresu zařízeí, a potom stiskěte tlačítko OK. Viz také: Průvodce pokročilých fukcí je k dispozici a adresách ebo 2-9

36 Istalace ovladačů tiskáry Istalace ovladačů tiskáry Teto oddíl obsahuje: Dostupé ovladače a straě 2-11 Widows 2000 ebo vyšší a straě 2-12 Macitosh OS X, verze 10.3 a vyšší a straě 2-13 Dostupé ovladače Pro dostupost speciálích možostí tisku použijte ovladač tiskáry Xerox. Xerox poskytuje ovladače pro širokou škálu popisujících jazyků a operačích systémů. Jsou k dispozici ásledující ovladače tiskáry: Ovladač tiskáry Zdroj* Popis Ovladač Widows PostScript CD-ROM a iteret Pro úplé využití všech volitelých fukcí vašeho zařízeí a origiálího jazyka Adobe PostScript je doporučeo použití ovladače PostScript.' (Výchozí ovladač tiskáry) Ovladač PCL Pouze iteret Ovladač Priter Commad Laguage může být použit pro aplikace vyžadující PCL. Pozámka: Pouze pro Widows 2000 a Widows XP. Tiskový ovladač Xerox Walk-Up (Widows a Macitosh) Ovladač Mac OS X (verze 10.3 a vyšší) Pouze iteret CD-ROM a iteret Teto ovladač umožňuje tisk z PC a jakékoliv tiskárě Xerox vybaveé jazykem PostScript. To je zvláště výhodé u pracovíků, kteří cestují po moha místech a potřebují tiskout a růzých tiskárách. Teto ovladač umožňuje tisk z operačího systému Mac OS X (verze 10.3 a vyšší). Ovladač UNIX Pouze iteret Teto ovladač umožňuje tisk z operačího systému UNIX. * Pro získáí ejovějších ovladačů tiskáry se obraťte a iteretové stráky ovladačů ke stažeí společosti Xerox: (tiskára Phaser 8560MFP) (tiskára Phaser 8860MFP) Pozámka: Pro iformace o istalaci ovladače skeeru viz kapitola Skeováí. 2-10

37 Istalace ovladačů tiskáry Widows 2000 ebo vyšší Pro istalaci ovladače z CD ROM se softwarem a dokumetací: 1. Vložte CD-ROM do jedotky CD-ROM v počítači. Pokus se istalačí program espustí, pokračujte podle ásledujícího postupu: a. Klikěte a Start, a potom klikěte a Ru (Spustit). b. V okě Ru (Spustit) zadejte: <jedotka CD>:\INSTALL.EXE. 2. Vyberte požadovaý jazyk ze sezamu. 3. Zvolte Istall Priter Driver (Naistalovat ovladač tiskáry). 4. Vyberte způsob istalace, který chcete použít, a potom postupujte podle pokyů a obrazovce. Viz také: Pro Phaser 8560MFP: Průvodce pokročilých fukcí ajdete a adrese Asistece podpory olie a adrese Pro Phaser 8860MFP: Průvodce pokročilých fukcí ajdete a adrese Asistece podpory olie a adrese 2-11

38 Istalace ovladačů tiskáry Macitosh OS X, verze 10.3 a vyšší Pro istalaci ovladače tiskáry z CD ROM se softwarem a dokumetací: 1. Vložte CD-ROM do jedotky CD-ROM. Pokud se istalačí aplikace espustí, klikěte a Applicatios (Aplikace), Utilities (Nástroje), a potom klikěte a Priter Setup Utility (Nástroj astaveí tiskáry). 2. Dvojklikěte a ikou VISE Istaller (Istalačí aplikace VISE). 3. Zadejte své heslo do pole hesla a obrazovce Autheticate (Ověřeí), a potom klikěte a tlačítko OK. 4. Na obrazovce s licečí smlouvou klikěte a I Agree (Souhlasím). 5. Vyberte způsob istalace, který chcete použít, a potom postupujte podle pokyů a obrazovce. 6. Po dokočeí istalace klikěte a Fiish (Dokočit). Viz také: Pro Phaser 8560MFP: Průvodce pokročilých fukcí ajdete a adrese Asistece podpory olie a adrese Pro Phaser 8860MFP: Průvodce pokročilých fukcí ajdete a adrese Asistece podpory olie a adrese 2-12

39 Základy tisku Tato kapitola obsahuje: Přehled základích kroků a straě 3-2 Podporovaé typy papíru a médií a straě 3-3 Zaváděí média a straě 3-9 Nastaveí možostí tisku a straě 3-21 Oboustraý tisk a straě 3-26 Tisk a speciálí média a straě 3-30 Vytvářeí uživatelských formátů média a straě 3-59 Viz také: Výuková video pro zásobíky médií ajdete a adresách ebo 3-1

40 Přehled základích kroků Přehled základích kroků 1. Vložte médium do zásobíku. 2. Pokud jste vyzvái a ovládacím paelu, potvrďte typ a formát média ebo je změňte podle vašich požadavků. 3. V aplikaci otevřete dialogový rámeček Prit (Tisk), a potom astavte volby tisku v ovladači tiskáry. 4. Pošlete tiskovou úlohu a zařízeí z dialogového rámečku Prit (Tisk) aplikace. Viz také: Zaváděí média a straě 3-9 Nastaveí možostí tisku a straě 3-21 Tisk a speciálí média a straě

41 Podporovaé typy papíru a médií Podporovaé typy papíru a médií Teto oddíl obsahuje: Zásady použití médií a straě 3-4 Pokyy pro používáí automatického podavače dokumetů pro oboustraý tisk a straě 3-4 Média, která mohou tuto tiskáru poškodit a straě 3-5 Zásady skladováí média a straě 3-5 Podporovaé formáty a gramáže médií a straě 3-6 Vaše zařízeí je určeo pro použití s růzými typy médií. Dodržováím zásad uvedeých v této části bude zaručea ejlepší kvalita tisku s vyloučeím zasekutí média v tiskárě. Nejlepších výsledků dosáhete používáím pouze tiskových médií Xerox předepsaých pro zařízeí Phaser 8560MFP/8860MFP. Tato média jsou zárukou dosažeí špičkových výsledků a vašem zařízeí. Pro objedáváí papíru, fólií a jiých speciálích médií se obraťte a svého místího prodejce ebo a iteretovou stráku spotřebího materiálu Xerox pro vaše zařízeí: (Phaser 8560MFP) (Phaser 8860MFP) Upozorěí: Poškozeí, způsobeá používáím evhodého papíru a jiých speciálích médií ejsou pokryty zárukou Xerox, servisí smlouvou ai Zárukou úplé spokojeosti. Záruka úplé spokojeosti je dostupá pouze v USA a Kaadě. Pokrytí se může mimo uvedeé oblasti lišit, pro další podrobosti se prosím obraťte a vašeho místího prodejce. Viz také: Pro Phaser 8560MFP: Doporučeý sezam médií (USA) Doporučeý sezam médií (Evropa) Pro Phaser 8860MFP: Doporučeý sezam médií (USA) Doporučeý sezam médií (Evropa) 3-3

42 Podporovaé typy papíru a médií Zásady použití médií Zásobíky zařízeí jsou uzpůsobey pro použití většiy velikostí a typů médií, fólií ebo dalších speciálích médií. Při výměě papíru a médií v zásobících postupujte podle ásledujících pokyů: Používejte pouze fólie doporučeé společostí, při používáí jiých fólií může docházet ke sížeí kvality tisku. Netiskěte a samolepicí štítky, pokud byly již etikety z listu sejmuty. Používejte pouze papírové obálky. Pro obálky používejte pouze jedostraý tisk. Zásobíky médií eaplňujte adměrě. Nastavte vodicí lišty média přesě podle formátu média. Viz také: Tisk a fólie a straě 3-30 Tisk a obálky a straě 3-37 Tisk štítků a straě 3-43 Tisk a lesklý papír a straě 3-49 Tisk a uživatelský formát média a straě 3-55 Pokyy pro používáí automatického podavače dokumetů pro oboustraý tisk Podavač dokumetů pojme formáty origiálů od 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 palců) do 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 palců). Rozsah gramáže zahruje g/m 2. Dodržujte tyto pokyy při vkládáí origiálů do podavače dokumetů: Vkládejte origiály potištěou straou ahoru tak, aby horí straa dokumetu směřovala do zařízeí. Do podavače dokumetů vkládejte pouze volé listy médií. Nastavte vodicí lišty média podle formátu origiálů. Vložte médium do podavače dokumetů pouze v případě, že je toer a médiu úplě zaschlý. Símací plocha Pro kopírováí ebo skeováí ásledujících typů origiálů používejte spíše símací plochu ež podavač dokumetů: médium se spokami ebo se svorkami média se zvrásěím, zkrouceím, ohyby, roztržeím ebo drážkami Lesklý ebo samopropisovací papír, fólie ebo jié materiály ež papír jako látka ebo kov. Obálky 3-4

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

tiskárna Uživatelská příručka www.xerox.cz

tiskárna Uživatelská příručka www.xerox.cz tiskárna Uživatelská příručka www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nezveřejněná práva vyhrazena dle zákonů pro ochranu autorských práv Spojených států. Obsah této publikace

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka L630/L635 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Předmluva Obecá upozorěí Začíáme Kotrola vybaveí.........................................1-1 Začíáme.................................................1-3

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

218 www.sigmasport.com

218 www.sigmasport.com OBSAH OBSAH 1 Předmluva a obsah baleí... 219 2 Motáž... 220 2.1 Motáž 2. kola... 221 3 Uvedeí do provozu... 221 4 Změa zobrazeí/obsazeí tlačítek/přehled fukcí... 222 5 Sychroizace... 222 6 Základí astaveí...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Phaser 5550 www.xerox.com/support

Phaser 5550 www.xerox.com/support Phaser 5550 Manual Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Copyright 2008

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka

TAC. Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů. Uživaelká příručka TAC Zařízení pro ahování da z digiálních achografů a čipových kare řidičů Uživaelká příručka Telefonická pomoc: +20 777 62 970 E-mail: halesro@hale.cz Verze dokuetu: 2.0 číslo dokuetu 6939-173 straa 1

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M Multifukčíměřícípřístroje NA-45P / NA-45L VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

CP6015dn CP6015de. CP6015xh

CP6015dn CP6015de. CP6015xh CP6015n CP6015dn CP6015de CP6015x CP6015xh HP Color LaserJet CP6015 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4-5 Dálkové ovládáí 6-7 Hlaví meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Nastaveí 14-25 Meu ekvalizéru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Pohodlný multifunkční stolní partner!

Pohodlný multifunkční stolní partner! TISK AŽ 23 STR./MIN. KOPÍROVÁNÍ SÍŤ Řada Lexmark X200 Lexmark X203n Lexmark X204n SKENOVÁNÍ FAX Pohodlný multifunkční stolní partner! Tiskněte méně. Ušetřete více. Tisknout méně? To se může zdát jako poněkud

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více