AEGON Pojišťovna, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AEGON Pojišťovna, a. s."

Transkript

1 AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze

2 OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy 5 Profil společnosti 12 Orgány společnosti, 15 Zpráva dozorčí rady představenstva 5 Základní údaje akcionáři a auditor 5 O společnosti a koncernu 12 Vlastnická struktura 5 Produkty společnosti 12 Statutární orgány 7 Strategie, filozofie 13 Auditor a hodnoty společnosti 8 Obchodní model, marketing a komunikace 8 Finanční a obchodní výsledky 9 Interní procesy 9 Lidské zdroje STRANA 16 STRANA 39 STRANA 42 finanční část zpráva o vztazích kontaktní údaje 17 Finanční část 40 Zpráva o vztazích mezi 43 Kontaktní údaje 17 Výrok auditora propojenými osobami 43 Regiony 19 Účetní závěrka 40 Úvod 43 Externí partneři k Smlouvy a dohody 33 Rozvaha s ovládající osobou 36 Výkaz zisků a ztrát a dalšími propojenými 38 Přehled o změnách osobami ve vlastním kapitálu 41 Opatření přijatá či učiněná společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud 41 Závěr výroční zpráva

3 2 1 úvodní slovo

4 ÚVODNÍ SLOVO 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, ohlédnu-li se za zpět za rokem 2009, mám z hlediska počtu důležitých událostí, realizovaných projektů či změn pocit, že nešlo o jediný rok, ale o mnohem delší období. Jak z hlediska tržního prostředí, tak z hlediska rozvoje společnosti byl loňský rok opravdu intenzivní. Na českém trhu jsme se soustředili především na stabilizaci a další rozvoj našeho podnikání. Vydali jsme se cestou postupných produktových inovací stávající nabídky pojištění. Našim cílem je, aby naše produkty dokázaly uspokojit měnící se potřeby našich klientů v současném turbulentním prostředí a plnit svoji roli dlouhodobé ochrany před riziky. Vladimír Bezděk Generální ředitel a předseda představenstva AEGON Pojišťovna, a. s. Posilovali jsme a rozvíjeli naši spolupráci s externími poradenskými sítěmi a zároveň připravili ekonomickou reformu naší vlastní interní distribuční sítě, abychom posílili její efektivitu. Naše strategie přináší své výsledky za rok 2009 jsme dosáhli přes 671 mil Kč v předepsaném pojistném, což představuje růst oproti roku 2008 o více než 100%. V absolutním objemu jsme v růstu běžného pojistného dosáhli druhého místa na pomyslném žebříčku životních pojišťoven na trhu. zabezpečením jejich budoucnosti, vede k dlouhodobě udržitelnému, ziskovému růstu. Rok 2010 bude podle všech signálů stejně intenzivní jako rok Pro naše obchodní partnery připravujeme řadu novinek ať již v produktové oblasti, tak v oblasti služeb. Chceme také intenzivně posílit naši péči o stávající klienty. Na úrovni koncernu budeme dále pokračovat v nastolené strategii a posilovat synergický efekt silného mezinárodního koncernu. Rostoucí počet klientů a objem spravovaných prostředků klade vyšší nároky na vnitřní systémy a procesy společnosti. V roce 2009 se významně rozrostl tým našich zaměstnanců. Posílili jsme informační systémy pojišťovny a v souladu s celým koncernem se zaměřujeme na důsledný risk management. Zároveň dochází k zlepšování a rozšiřování služeb pro klienty a poradce. Smyslem je poskytovat vyšší komfort všem zúčastněným stranám. V rámci koncernu byl rok 2009 ve znamení návratu k prosperitě a ziskovosti. Díky dobře nastavené strategii, kdy se AEGON soustředil na alokace kapitálu do oblastí s vyšším růstem a ziskovým potenciálem, posilování návratnosti investic a řízení AEGONu jako mezinárodní skupiny, jsme se nejenom vrátili k zisku, ale dokázali jsme také nizozemské vládě splatit plnou třetinu z 3 mld. EUR vládní podpory, kterou jsme obdrželi v roce Ukazuje se, že hlavní mise finanční skupiny AEGON, pomoc zákazníkům s finančním AEGON jak v České republice, tak v Nizozemí dlouhodobě podporuje rychlobruslení. Zimní olympijské hry ve Vancouveru, které se konaly v únoru 2010, nám přinesly velký zážitek. Martina Sáblíková, jejímž partnerem je AEGON v České republice již od roku 2007, se stala ziskem dvou zlatých a jedné bronzové olympijské medaile nejúspěšnějším českým účastníkem na zimní olympiádě. Její příběh je velkou inspirací i pro nás. Ukazuje, že úspěch není závislý pouze na špičkovém zázemí, ale že může vycházet i ze skromných podmínek. Rozhodující je jasný cíl a pevná vůle tohoto cíle dosáhnout. Přeji nám všem, aby se náš vlastní příběh stal paralelou příběhu Martiny Sáblíkové. výroční zpráva

5 4 2 Profil společnosti

6 PROFIL SPOLEČNOSTI 2. Profil společnosti 2.1. Základní údaje Obchodní jméno: AEGON Pojišťovna, a. s. Sídlo: Na Pankráci 26/322, Praha 4 IČ: Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9577 Právní forma: akciová společnost Jediný akcionář: AEGON Tsjechië Holding B.V. Sídlo: AEGONplein 50, 2591 TV s-gravenhage (Haag) Nizozemské království Údaje o akciích: 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % V roce 2009 dosáhly tržby koncernu 30 miliard EUR a zisk z hlavní činnosti dosáhl 1,2 miliard EUR. Našich 28 tisíc zaměstnanců obsluhuje přes 40 milionů zákazníků ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky i Asie. Klíčové trhy dnes představují tradiční země jako Spojené státy, Nizozemsko a Spojené království, významný růst AEGON zažívá také v regionu střední a východní Evropy. Skupina zde nyní podniká na šesti trzích České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku. Kořeny naší společnosti sahají do poloviny 19. století, kdy byla založena nejstarší společnost skupiny. Vznik značky AEGON v roce 1983 odstartoval novou etapu, která je charakterizována dynamickým rozvojem a moderním přístupem k podnikání. Orgány společnosti: Představenstvo: Ing. Vladimír Bezděk, M.A. (předseda) Ing. Dušan Friedl (člen) Ing. Tomáš Vystrčil (člen) Ing. Roman Zeman (člen) do 30. dubna 2009 Vojtech Prerovský (člen) Ing. Leona Bláhová (člen) od 1. května 2009 Dozorčí rada: dr. Péter Zoltán Máhig (předseda) od 13. října 2009 a člen od 9. října 2009 Harald Alexander Walkate (člen) do 8. června 2009 Gábor Kepecs (člen) do 8. října 2009 Ing. Pavla Marková (člen) od 26. ledna 2009 Eszter Horpácsy (člen) od 9. října 2009 Vznik: 22. září 2004 Udělení povolení k činnosti: 23. března 2005 Zahájení činnosti: 1. dubna Produkty společnosti AEGON Pojišťovna při tvorbě produktů sází na inovativní přístup, úzkou spolupráci s poradenskými sítěmi a nastavení parametrů pojištění podle poptávky na trhu. Než jakýkoliv produkt nebo službu nabídneme přímo klientovi, předchází tomu propracovaný proces vývoje produktu, kdy od počátku spolupracujeme s finančními poradci a testujeme, jestli parametry produktu korespondují se skutečnými potřebami klientů. Ačkoliv se často nabídka na trhu vychyluje opačným směrem, AEGON Pojišťovna dbá na to, aby pojištění plnilo svůj hlavní účel, kterým je ochrana proti rizikům. Životní pojištění AEGON zaručuje vysoký standard pojistné ochrany a krytí komplexní škály rizik od úrazu, přes nemoc, invaliditu až po pojištění specifických rizik určené diabetikům. Nesnažíme se za všech okolností konkurovat nejnižší cenou, nízké náklady produktu jsou jedním z důležitých parametrů, ale máme ověřeno, že klienti především požadují, aby pojištění skutečně fungovalo ve chvíli, kdy to potřebují O společnosti a koncernu AEGON zahájil obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 vznikl AEGON Penzijní fond. AEGON patří mezi největší světové společnosti v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. Jsme také vyhledávaným poskytovatelem investičních produktů. V investiční složce produktů je důraz kladen především na robustní investiční nástroje, které dokáží přinášet efektivní zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Jedním z hlavních principů, kterým se AEGON Pojišťovna při vývoji svých produktů řídí je transparentnost. Klient musí vždy přesně vědět, co si kupuje a co za to platí. O stavu svého pojištění se klienti mohou kdykoliv informovat výroční zpráva

7 prostřednictvím on-line přístupu na svůj účet obdobě elektronického bankovnictví. Produktové novinky 2009 V dubnu uvedla AEGON Pojišťovna dvě produktové inovace investičního životního pojištění AEGON Invest & Live. Jedná se o nová portfolia investiční části produktu, která byla sestavena konzultační a ratingovou agenturou Morningstar a o nový fond od společnosti BNP Paribas, který je řízen prostřednictvím matematického modelu s cílem dosáhnout maximálního výnosu při stanovené míře rizika. V červnu AEGON Pojišťovna přišla se čtyřmi novinkami v rizikové složce produktu Invest & Live. Hlavní změnou je tzv. Family varianta produktu, která umožňuje na jedné smlouvě pojistit až 5 osob. Dalšími novinkami jsou zajištění pro případ trvalých následků úrazu od 10% včetně progrese, denní odškodné pro případ úrazu a možnost sjednat samostatně konstantní pojistné částku pro případ úmrtí. V listopadu uvedla AEGON Pojišťovna pro své zákazníky nový věrnostní program pod názvem AEGON Loyalty Bonus. Klienti kteří si sjednají pojištění AEGON Invest & Live mají při každém desetiletém výročí smlouvy a navíc při dožití nárok na finanční bonus ve výši 10% ze sumy zaplaceného rizikového pojistného od poslední výplaty bonusu. Přehled produktů nabízených v roce 2009 Kategorie/ /Název produktu Krytá rizika Univerzální životní pojištění AEGON LIVE smrt dožití smrt s klesající PČ smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu progresivní plnění denní odškodné denní odškodné PLUS závažná onemocnění hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne invalidní penze (roční výše penze) zproštění od placení AEGON ZFP Život smrt (tarif 2013) dožití smrt následkem úrazu trvalé následky a progresivní plnění denní odškodné při úrazu denní odškodné při úrazu PLUS závažná onemocnění hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne invalidní penze (roční výše penze) Invalidita s progresivním plněním zproštění od placení AEGON ZFP Důchod smrt (tarif 2011) dožití zproštění od placení pojistného pro případ invalidity Rizikové životní pojištění AEGON Open smrt smrt úrazem trvalé následky úrazu od 1% a Progresivní plnění vážné trvalé následky úrazu od 10 % s progresí rozšířené následky úrazu AEGON Premium smrt smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu progresivní plnění závažná onemocnění hospitalizace zproštění od placení AEGON Move smrt závažná onemocnění připojištění splátek zproštění od placení pojistného Životní pojištění pro děti AEGON JUVENTUS smrt rodiče GLOBAL smrt dítěte dožití zproštění placení v případě plné invalidity zproštění placení v případě smrti+sirotčí dávka trvalé následky úrazu dítěte rozšířené následky úrazu ditěte 6

8 PROFIL SPOLEČNOSTI AEGON JUVENTUS smrt rodiče LIVE smrt dítěte dožití zproštění placení v případě plné invalidity zproštění placení v případě smrti+sirotčí dávka trvalé následky úrazu dítěte rozšířené následky úrazu ditěte Investiční životní pojištění Rentier AEGON ZFP Život (tarif 2012) AEGON ZFP Důchod (tarif 2010) AEGON PLP Invest & Live AEGON GLOBAL AEGON Invest Přehled investičních fondů nabízených v roce 2009 Název fondu AE01 AEGON FOND PENĚŽNÍHO TRHU AE02 AEGON FOND DLUHOPISOVÝ AE04 PARVEST CONVERGING EUROPE AE05 ČP INVEST FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRUMYSLU AE07 PIONER MULTIBRAND GLOBAL DYNAMIC AE08 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES AE09 PARVEST EUROPE FINANCIALS AE10 ISČS SPOROTREND AE11 REICO ČS NEMOVITOSTNÍ FOND AE13 PIONEER U.S. PIONEER FUND AE14 PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY AE16 AEGON FOND INDEXOVÝ AE18 PIONEER MULTIBRAND GLOBAL PROGRESSIVE AE19 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH AE20 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN (EUR) AE21 PIONEER GLOBAL SELECT AE22 TEMPLETON GROWTH (EURO) AE23 CONSEQ INVEST DLUHOPISY AE24 CONSEQ INVEST AKCIOVÝ AE 25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM AE 26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM AE 27 CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM AE 28 AEGON KONTO AE 29 CREDIT SUISSE DJ-AIG COMMODITY INDEX+ AE 30 TEMPLETON LATIN AMERICA AE 31 PARWORLD QUAM 15 AE 32 SUCCESS ABSOLUTE AE 33 SUCCESS RELATIVE AE 34 SUCCESS FLEXIBLE AE 35 SUCCESS PROTECTED 2.4. Strategie, filozofie a hodnoty společnosti AEGON Pojišťovna má v ČR jasně definovanou strategii, která vychází z globální strategie skupiny AEGON. Tato strategie říká, že prioritní je dlouhodobý horizont podnikání. Demografické a ekonomické změny představují příležitosti dalšího rozvoje společnosti. Hlavními výzvami je prodlužující se délka života a s ní související demografické změny, což vyvolává potřebu dlouhodobé ochrany před riziky. Volatilita finančních trhů přináší nutnost robustních finančních produktů, které dokáži odolávat turbulencím na trhu. Zároveň se ztenčují finanční jistoty plynoucí ze státních sociálních, což přináší potřebu soukromého finančního zabezpečení. Skupina AEGON si stanovila jednotnou celosvětovou misi: Pomáhat zákazníkům s finančním zabezpečením jejich budoucnosti a být v tom celosvětovým leadrem. Tato mise určuje i hlavní směřování AEGON Pojišťovny v České republice. Strategickým cílem naší pojišťovny je rozvíjet své postavení mezi konkurenčními společnostmi a poskytovat svým účastníkům kvalitní produkty s vysokým standardem služeb. Každému klientovi poskytujeme poradenství a servis založený na individuálním posouzení jeho potřeb a životního stylu. Důležitým úkolem je zpřístupnit klientům veškeré aktuální informace o produktové nabídce a službách, které nabízíme. Přinášíme nové způsoby myšlení a usilujme o nastavení vyšších standardů v celém odvětví. Respekt, kvalita, transparentnost a důvěra jsou základní hodnoty, na kterých značka AEGON stojí na celém světě. Aktivity společnosti se různým způsobem dotýkají života milionů lidí po celém světě. Cíl je však v každé zemi a v každý okamžik stejný zabezpečení lepší budoucnosti. Respekt: Ke všem klientům, partnerům a ostatním účastníkům na trhu se chováme přesně tak, jak bychom chtěli, aby se chovali ostatní k nám s ohledem na individualitu a kulturní rozmanitost. Kvalita: Nabízíme produkty a služby, které přispívají k lepší budoucnosti a finančnímu zabezpečení našich klientů. výroční zpráva

9 Transparentnost: Poskytujeme otevřené, přesné a včasné informace o našich produktech, aktivitách a finančních výsledcích. Důvěra: Vytváříme dlouhodobé vztahy tím, že dodržujeme svoje závazky. na problematiku penzijní reformy a zabezpečení na stáří. Téma demografických změn, nedostatečnosti státního důchodového systému a z toho vyplývající potřeby soukromého zabezpečení na stáří je oboru životního pojištění blízké Obchodní model, marketing a komunikace Klíčovým distributorem produktů AEGON Pojišťovna je zprostředkovatel finančních služeb. Využíváme jak vlastní interní distribuční síť, tak spolupráci s externími obchodními partnery poradenskými a zprostředkovatelskými společnostmi. Mezi klíčové obchodní partnery AEGON Pojišťovny v České republice patří společnosti Partners a ZFP akademie. Kromě těchto dvou velkých makléřů jsme v roce 2009 spolupracovali s řadou malých a středních poradenských a zprostředkovatelských společností. Usilujeme o spolupráci s obchodními partnery, kteří sdílejí naše klíčové hodnoty. Podporujeme etické jednání zprostředkovatelů vůči naším klientům. Dbáme na to, abychom prostřednictvím našich interních poradců i externích obchodních partnerů budovali dobrou pověst naší společnosti u našich klientů. Aktivně hledáme další alternativní kanály pro prodej našich produktů (zejména direct sales, banky). V oblasti marketingu a komunikace jsme se v roce 2009 soustředili především na naši primární cílovou skupinu, kterou jsou finanční poradci a zprostředkovatelé. Jejich prostřednictvím pak oslovujeme stávající i potenciální klienty. Primární misí komunikace je, aby AEGON Pojišťovna byla pro klienty i poradce čitelná, transparentní a dynamická společnost, která pravidelně přichází na trh s novinkami. Atributy, které chceme aby si poradci a klienti s naší společností spojovali jsou efektivita, inovace, komfort a síla mezinárodního koncernu. Tomu byla podřízena forma i tonalita veškeré marketingové komunikace v roce Její těžiště spočívalo především v adresné komunikaci a osobním setkávání se s poradci. Výrazným komunikačním prvkem AEGONu v České republice je také partnerství s Martinou Sáblíkovou s mistryní světa v rychlobruslení. Spojení s touto atraktivní a jednoznačně pozitivní sportovní osobností AEGONu pomáhá posilovat povědomí o značce na domácím trhu. Její příběh a dosažené úspěchy zároveň představují silnou inspiraci i pro poradenské sítě Finanční a obchodní výsledky v mil. Kč Předepsané pojistné 671,4 328,1 z toho: jednorázové pojištění 179,8 72,1 běžně placené pojištění 491,6 256,0 Výsledek hospodaření před zdaněním -15,9-206,1 Vlastní kapitál 490,2 286,1 Hrubá výše technických rezerv 497,4 195,4 Průměrný počet zaměstnanců Pozn. V údajích jsou zahrnuti i pracovníci konající práce mimo pracovní poměr a jejich mzdové náklady (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Po finanční stránce lze považovat rok 2009 za velmi úspěšný. Finanční výsledky společnosti nadále odrážejí její pokračující výstavbovou fázi, jejíž hlavními rysy jsou vysoká dynamika nového obchodu, výrazné meziroční nárůsty předepsaného pojistného a počtu nových klientů. Oproti roku 2008 výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2009 zaznamenal výrazně pozitivní trend: +190,1 mil. Kč, zejména díky postupnému snižování čistých nákladů na pojistný kmen. V roce 2009 se společnost pohybovala v rámci rozpočtového rámce schváleného a podporovaného jediným akcionářem. Společnost předpokládá, že při zachování dalšího růstu dojde v příštím účetním období k dalšímu vylepšení výsledku hospodaření. Na úrovni public relation a média relation jsme v roce 2009 maximálně využívali fakt, že v čele AEGON Pojišťovny stojí Vladimír Bezděk, uznávaný odborník Předepsané pojistné v roce 2009 dosáhlo 671,4 mil. Kč, což je více než dvojnásobný nárůst oproti minulému roku. Z této částky představuje 491,6 mil. Kč ze smluv s běžně 8

10 PROFIL SPOLEČNOSTI placeným pojistným a 179,8 mil Kč ze smluv s jednorázově placeným pojistným. Společnost se dominantně profiluje jako poskytovatel produktů životního pojištění, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník, což dokládá objem pojistného z těchto smluv za rok 2009 ve výši 621,2 mil. Kč (oproti roku 2008 nárůst o 204%). Za rostoucího objemu nového obchodu společnost kontinuálně usiluje o maximální efektivitu nákladů, takže nárůst administrativních nákladů v roce 2009 oproti roku 2008 byl mírný (15%). Největší položka správní režie osobní náklady ve výši 77,7 mil. (oproti roku 2008 nárůst o 26%) je odrazem postupného nárůstu průměrného počtu zaměstnanců z 59 v roce 2007 na 75 v roce 2008 a na 82 v roce 2009, zejména v souvislosti se zpracováním nové produkce a zajištění kvalitního servisu stávajícím klientům. Stejně jako v minulém roce společnost profitovala ze synergií se sesterskou společností AEGON Penzijní fond, a. s., a to v oblasti společného sdílení nákladů za služby marketingu, IT povahy a provozně-administrativní infrastruktury. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2009 je ztráta ve výši 15,9 mil. Kč, která reflektuje vysoký nárůst nového obchodu za regulovaného a umírněného nárůstu administrativních nákladů. Ztráta společnosti bude pokryta z prostředků akcionáře vložených do vlastního kapitálu společnosti. Solventnost společnosti přitom zůstává bezpečně skoro na 5,5 násobku požadované úrovně Interní procesy Kvalita je jedním ze čtyř základních pilířů, na kterých skupina AEGON celosvětově staví své podnikání. Při řízení kvality společnost vychází především z požadavků našich klientů, akcionářů, obchodních partnerů a zaměstnanců, přičemž cílem je přispět k jejich lepší budoucnosti a finančnímu zabezpečení a také trvale kvalitou překonávat jejich očekávání. Aby společnost mohla dosahovat takto vysokých cílů, je nutné neustále optimalizovat interní procesy, jejichž managementu se věnuje náležitá pozornost. Právě díky vysoce efektivním interním procesům AEGON Pojišťovna maximalizuje svou hodnotu pro okolí. Systém řízení kvality je u moderních finančních institucí také úzce spojen s produkčním informačním systémem. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že AEGON Pojišťovna používá jeden z nejmodernějších informačních systémů na českém trhu, jehož součástí další subsystémy, které pojišťovně díky propracovanému reportingu umožňují velmi efektivní řízení a správu společnosti. AEGON Pojišťovna otevřeně přijímá podněty a návrhy od svých klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců a intenzivně je využívá k dalšímu zkvalitňování své produktové nabídky. Od roku 2008 působí v AEGON Pojišťovně risk officer s cílem posílit management rizik spojených s činností společnosti. Funkce byla zřízena na úrovni AEGON CEE s tím, ze risk officer pro AEGON CEE je současně risk officer pro AEGON CZ, AEGON SK a AEGON Rumunsko Lidské zdroje Společnost AEGON chce být všude, kde působí, preferovaným zaměstnavatelem a snaží se vytvářet perspektivní pracovní příležitosti, kvalitní pracovní podmínky a příjemné pracovní prostředí. Vzhledem k svému dynamickému růstu přijala AEGON Pojišťovna v roce nových zaměstnanců a k 31. prosinci 2009 tak zaměstnávala včetně brigádníků 103 zaměstnanců. AEGON Pojišťovna podporuje rozvoj zaměstnanců, umožňuje odborné i jazykové vzdělávání a usiluje o vytvoření činorodého, kreativního a svobodného prostředí v duchu čtyř základních hodnot společnosti respekt, kvalita, transparentnost a důvěra. V roce 2009 AEGON Pojišťovna nadále pokračovala v rozvoji svých talentů a v podpoře slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců. výroční zpráva

11 Generální ředitel Předseda představenstva Úsek interní audit Divize CEO Divize operations Divize obchod Divize finance Úsek právo a compliance Útvar IT Úsek metodika a vzdělávání Úsek účetnictví Úsek lidské zdroje Úsek IT infrastruktura Úsek marketing Úsek kontroling Sekretariát Úsek IT vývoj Útvar interní distribuční síť Asset Management AEGON Maďarsko Útvar životní pojištění Regiony Úsek zpracování nové produkce a podatelna Úsek podpora interní distribuční sítě Úsek správa smluv Útvar externí distribuční síť Úsek produkt Úsek korporátní obchod Útvar pojistná matematika a řízení rizik Útvar podpora distribuční sítě Úsek zpracování provizí Útvar přímý prodej a služby Úsek klientský servis a podpora prodeje 10

12 3 Orgány společnosti, akcionáři a auditor výroční zpráva

13 3. Orgány společnosti, akcionáři a auditor 3.1. Vlastnická struktura AEGON N.V., mateřská společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR ,96 je registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % AEGON International B.V. Ing. Roman Zeman člen představenstva (od 1. srpna 2008 do 30. dubna 2009), a finanční ředitel Pro AEGON začal pracovat v květnu 2006, má 15 let praxe v oboru. AEGON International B.V., dceřiná společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR je registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % AEGON Tsjechië Holding B.V. AEGON Tsjechië Holding B.V., dceřiná společnost se základním kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR je registrovaná v rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % akcí společnosti AEGON Pojišťovna, a. s Statutární orgány Představenstvo Ing. Vladimír Bezděk, M.A. předseda představenstva a generální ředitel Pro AEGON začal pracovat v lednu 2007, má 12 let praxe v oboru. Z toho od července 2004 do června 2005 byl vládou ČR jmenován koordinátorem přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Ing. Tomáš Vystrčil člen představenstva a ředitel divize operations a IT Pro AEGON začal pracovat v dubnu 2007, má 14 let praxe v oboru. Ing. Leona Bláhová člen představenstva (od 1. května 2009) a finanční ředitelka Pro AEGON začala pracovat v květnu 2009, má 11 let praxe v oboru audit finančních institucí. Pozn.: představenstvo společnosti AEGON bylo na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AEGON o změně stanov společnosti dne 16. května 2008 rozšířeno na 5 členů. Dozorčí rada Dr. Péter Zoltán Máhig předseda dozorčí rady od 13. října 2009 a její člen od 9. října 2009 Pro AEGON začal v Maďarsku pracovat v roce 1993, má 19 let praxe v oboru finančního řízení bank a pojišťoven. Dr. Gábor Kepecs člen dozorčí rady do 8. října 2009, ředitel AEGON střední a východní Evropa, člen správní rady společnosti AEGON N.V. U předchůdce AEGON Maďarsko začal působit v roce 1987 jako ředitel investic a již o tři roky později se stal generálním ředitelem. Sehrál důležitou roli při privatizaci státního podniku a jeho transformaci na moderní finanční instituci a v současné době je zodpovědný nejen za řízení společnosti AEGON Maďarsko, ale i za řízení AEGON střední a východní Evropa. Má 21 let praxe v oboru. Ing. Dušan Friedl člen představenstva (od 28. ledna 2008) a ředitel divize obchod Pro AEGON začal pracovat v červnu 2006, má 15 let praxe v oboru. Vojtech Prerovský člen představenstva (od 1. srpna 2008), zodpovídá za oblast právo a compliance. Pro AEGON začal pracovat v červnu 2005, má 5 let praxe v oboru. Harald Alexander Walkate člen dozorčí rady do 8. června 2009 a viceprezident v oddělení strategického rozvoje společnosti AEGON N.V., kde se zaměřuje na oblast fúzí a akvizic především v Asii, ve střední a východní Evropě, Itálii, Francii a Turecku. Pro AEGON začal pracovat v roce 2004 a má 6 roky let praxe v oboru. Ing. Pavla Marková člen dozorčí rady od 26. ledna 2009 (člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti) a interní auditor Pro AEGON začala pracovat v roce 2005, má 6 let praxe v oboru. 12

14 Orgány společnosti, akcionáři a auditor Eszter Horpácsy člen dozorčí rady od 9. října 2009 Pro AEGON pracuje od roku 1998 a má 12 let praxe v oboru Auditor Auditorem je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2 výroční zpráva

15 14 4 Zpráva dozorčí rady

16 Zpráva dozorčí rady 4. Zpráva dozorčí rady ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH JEJÍ ČINNOSTI A O PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 V roce 2009 pracovala dozorčí rada Společnosti ve složení: dr. Péter Zoltán Máhig (předseda od 13. října 2009 a její člen od 9. října 2009) Gábor Kepecs (člen do 8. října 2009) Harald Alexander Walkate (člen do 8. června 2009) Ing. Pavla Marková (člen od 26. ledna 2009) Eszter Horpácsy (člen od 9. října 2009) Dozorčí rada se v roce 2009 sešla celkem na 6 jednáních, z toho 4 za účasti členů představenstva společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku pro rok 2009 v podobě, jak byla předložena představenstvem. Dozorčí rada také plnila funkci Výboru pro audit dle ustanovení 44 odst. 6 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a to zejména tyto jeho funkce: sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti, hodnotila účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a systémů řízení rizik Společnosti, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky Společnosti, posuzovala nezávislost statutárního auditora Společnosti, doporučila výběr společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o., jako auditora Společnosti. Dozorčí rada se na svých jednáních zabývala zejména následujícími, pro společnost prioritními otázkami: Kontrola činnosti a výkonnosti managementu společnosti, pravidelné hodnocení obchodních výsledků společnosti, sledování naplňování obchodního a finančního plánu a přijímání rozhodnutí k posílení dynamiky prodeje, projednání a schválení strategického plánu na roky , Sledování a navrhování změn v organizačním uspořádání společnosti a diskutování návrhů na zvýšení počtu zaměstnanců Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro účetní období 2009, vypracovanou představenstvem Společností podle ustanovení 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a na základě předložených dokumentů uvádí, že Společnosti nevznikla v souvislosti se vztahy mezi propojenými osobami žádná újma. Praha, 15. dubna 2010 Dozorčí rada zajistila provedení úkonů, které jí náleží v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Po přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 a na základě zprávy externího auditora týkající se této účetní závěrky dozorčí rada prohlašuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které upravují vedení účetnictví společností, které podnikají podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a taktéž v souladu se stanovami Společnosti, a že účetnictví Společnosti představuje ve všech významných ohledech věrný obraz finanční situace Společnosti. Dr. Péter Zoltán Máhig Předseda dozorčí rady Ing. Pavla Marková Člen dozorčí rady Eszter Horpácsy Člen dozorčí rady výroční zpráva

17 16 5 FINANČNÍ ČÁST

18 FINANČNÍ ČÁST 5. finanční část 5.1. Výrok auditora výroční zpráva

19 18

20 FINANČNÍ ČÁST 5.2. Účetní závěrka k I. OBECNÝ OBSAH 19 I.1. Charakteristika a hlavní aktivity 20 I.2. Právní poměry 20 I.3. Východiska pro přípravu účetní závěrky 21 I.4. Důležité účetní metody 21 (a) Okamžik uskutečnění účetního případu 21 (b) Předepsané hrubé pojistné 21 (c) Náklady na pojistná plnění 21 (d) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 21 (e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 21 (f) Rezerva na nezasloužené pojistné 21 (g) Rezerva pojistného životních pojištění 21 (h) Rezerva na pojistná plnění 22 (i) Rezerva na prémie a slevy 22 (j) Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 22 (k) Podíl zajistitelů na technických rezervách 22 (l) Rezervy 22 (m) Finanční umístění (investice) 23 (n) Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 24 (o) Náklady a výnosy z finančního umístění 24 (p) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 24 (q) Přepočty cizích měn 24 (r) Opravné položky 24 (s) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv 25 (t) Daň z příjmů 25 (u) Finanční leasing 25 (v) Konsolidace 25 I.5. Změny účetních metod a postupů 25 II. ZVLÁŠTNÍ OBSAH 25 II.1. Životní pojištění 25 II.2. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí, kde bylo uzavřeno 25 II.3. Přehled provizí 25 III. OSTATNÍ ÚDAJE 26 III.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 III.2. Finanční umístění (investice) 27 (a) Reálná hodnota finančního umístění (investic) 27 (b) Reálná hodnota finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 27 (c) Pozemky a stavby (nemovitosti) 27 (d) Dluhové cenné papíry 27 (e) Půjčky pojistníkům 27 (f) Deriváty 27 III.3. Pohledávky a závazky 27 (a) Pohledávky z pojištění a ostatní pohledávky 27 (b) Závazky z pojištění a ostatní závazky 28 (c) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění 28 III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině 28 III.5. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby 28 III.6. Přechodné účty aktiv a pasiv 29 (a) Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 29 (b) Ostatní přechodné účty aktiv a pasiv 29 III.7. Vlastní kapitál 29 (a) Základní kapitál 29 (b) Ostatní složky vlastního kapitálu 29 (c) Předpokládaný způsob vypořádání ztráty 29 III.8. Technické rezervy 30 (a) Přehled technických rezerv 30 (b) Rezerva pojistného životních pojištění 30 III.9. Finanční závazky nevykázané v rozvaze 30 (a) Závazky z pronájmu 30 III.10. Možné budoucí závazky 30 III.11. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát 30 (a) Pojistné prémie a slevy 30 (b) Náklady a výnosy z finančního umístění 30 (c) Správní režie 30 (d) Odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů 31 (e) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 31 (f) Stát daňové závazky a dotace 31 (g) Ostatní technické náklady a ostatní technické výnosy 31 (h) Faktický koncern 31 (i) Výsledek netechnického účtu 31 (j) Zisk před zdaněním 31 III.12. Daně 32 III.13. Transakce nezahrnuté v rozvaze 32 III.14. Následné události 32 výroční zpráva

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více