AEGON Pojišťovna, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AEGON Pojišťovna, a. s."

Transkript

1 AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze

2 OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy 5 Profil společnosti 12 Orgány společnosti, 15 Zpráva dozorčí rady představenstva 5 Základní údaje akcionáři a auditor 5 O společnosti a koncernu 12 Vlastnická struktura 5 Produkty společnosti 12 Statutární orgány 7 Strategie, filozofie 13 Auditor a hodnoty společnosti 8 Obchodní model, marketing a komunikace 8 Finanční a obchodní výsledky 9 Interní procesy 9 Lidské zdroje STRANA 16 STRANA 39 STRANA 42 finanční část zpráva o vztazích kontaktní údaje 17 Finanční část 40 Zpráva o vztazích mezi 43 Kontaktní údaje 17 Výrok auditora propojenými osobami 43 Regiony 19 Účetní závěrka 40 Úvod 43 Externí partneři k Smlouvy a dohody 33 Rozvaha s ovládající osobou 36 Výkaz zisků a ztrát a dalšími propojenými 38 Přehled o změnách osobami ve vlastním kapitálu 41 Opatření přijatá či učiněná společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud 41 Závěr výroční zpráva

3 2 1 úvodní slovo

4 ÚVODNÍ SLOVO 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, ohlédnu-li se za zpět za rokem 2009, mám z hlediska počtu důležitých událostí, realizovaných projektů či změn pocit, že nešlo o jediný rok, ale o mnohem delší období. Jak z hlediska tržního prostředí, tak z hlediska rozvoje společnosti byl loňský rok opravdu intenzivní. Na českém trhu jsme se soustředili především na stabilizaci a další rozvoj našeho podnikání. Vydali jsme se cestou postupných produktových inovací stávající nabídky pojištění. Našim cílem je, aby naše produkty dokázaly uspokojit měnící se potřeby našich klientů v současném turbulentním prostředí a plnit svoji roli dlouhodobé ochrany před riziky. Vladimír Bezděk Generální ředitel a předseda představenstva AEGON Pojišťovna, a. s. Posilovali jsme a rozvíjeli naši spolupráci s externími poradenskými sítěmi a zároveň připravili ekonomickou reformu naší vlastní interní distribuční sítě, abychom posílili její efektivitu. Naše strategie přináší své výsledky za rok 2009 jsme dosáhli přes 671 mil Kč v předepsaném pojistném, což představuje růst oproti roku 2008 o více než 100%. V absolutním objemu jsme v růstu běžného pojistného dosáhli druhého místa na pomyslném žebříčku životních pojišťoven na trhu. zabezpečením jejich budoucnosti, vede k dlouhodobě udržitelnému, ziskovému růstu. Rok 2010 bude podle všech signálů stejně intenzivní jako rok Pro naše obchodní partnery připravujeme řadu novinek ať již v produktové oblasti, tak v oblasti služeb. Chceme také intenzivně posílit naši péči o stávající klienty. Na úrovni koncernu budeme dále pokračovat v nastolené strategii a posilovat synergický efekt silného mezinárodního koncernu. Rostoucí počet klientů a objem spravovaných prostředků klade vyšší nároky na vnitřní systémy a procesy společnosti. V roce 2009 se významně rozrostl tým našich zaměstnanců. Posílili jsme informační systémy pojišťovny a v souladu s celým koncernem se zaměřujeme na důsledný risk management. Zároveň dochází k zlepšování a rozšiřování služeb pro klienty a poradce. Smyslem je poskytovat vyšší komfort všem zúčastněným stranám. V rámci koncernu byl rok 2009 ve znamení návratu k prosperitě a ziskovosti. Díky dobře nastavené strategii, kdy se AEGON soustředil na alokace kapitálu do oblastí s vyšším růstem a ziskovým potenciálem, posilování návratnosti investic a řízení AEGONu jako mezinárodní skupiny, jsme se nejenom vrátili k zisku, ale dokázali jsme také nizozemské vládě splatit plnou třetinu z 3 mld. EUR vládní podpory, kterou jsme obdrželi v roce Ukazuje se, že hlavní mise finanční skupiny AEGON, pomoc zákazníkům s finančním AEGON jak v České republice, tak v Nizozemí dlouhodobě podporuje rychlobruslení. Zimní olympijské hry ve Vancouveru, které se konaly v únoru 2010, nám přinesly velký zážitek. Martina Sáblíková, jejímž partnerem je AEGON v České republice již od roku 2007, se stala ziskem dvou zlatých a jedné bronzové olympijské medaile nejúspěšnějším českým účastníkem na zimní olympiádě. Její příběh je velkou inspirací i pro nás. Ukazuje, že úspěch není závislý pouze na špičkovém zázemí, ale že může vycházet i ze skromných podmínek. Rozhodující je jasný cíl a pevná vůle tohoto cíle dosáhnout. Přeji nám všem, aby se náš vlastní příběh stal paralelou příběhu Martiny Sáblíkové. výroční zpráva

5 4 2 Profil společnosti

6 PROFIL SPOLEČNOSTI 2. Profil společnosti 2.1. Základní údaje Obchodní jméno: AEGON Pojišťovna, a. s. Sídlo: Na Pankráci 26/322, Praha 4 IČ: Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9577 Právní forma: akciová společnost Jediný akcionář: AEGON Tsjechië Holding B.V. Sídlo: AEGONplein 50, 2591 TV s-gravenhage (Haag) Nizozemské království Údaje o akciích: 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % V roce 2009 dosáhly tržby koncernu 30 miliard EUR a zisk z hlavní činnosti dosáhl 1,2 miliard EUR. Našich 28 tisíc zaměstnanců obsluhuje přes 40 milionů zákazníků ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky i Asie. Klíčové trhy dnes představují tradiční země jako Spojené státy, Nizozemsko a Spojené království, významný růst AEGON zažívá také v regionu střední a východní Evropy. Skupina zde nyní podniká na šesti trzích České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku. Kořeny naší společnosti sahají do poloviny 19. století, kdy byla založena nejstarší společnost skupiny. Vznik značky AEGON v roce 1983 odstartoval novou etapu, která je charakterizována dynamickým rozvojem a moderním přístupem k podnikání. Orgány společnosti: Představenstvo: Ing. Vladimír Bezděk, M.A. (předseda) Ing. Dušan Friedl (člen) Ing. Tomáš Vystrčil (člen) Ing. Roman Zeman (člen) do 30. dubna 2009 Vojtech Prerovský (člen) Ing. Leona Bláhová (člen) od 1. května 2009 Dozorčí rada: dr. Péter Zoltán Máhig (předseda) od 13. října 2009 a člen od 9. října 2009 Harald Alexander Walkate (člen) do 8. června 2009 Gábor Kepecs (člen) do 8. října 2009 Ing. Pavla Marková (člen) od 26. ledna 2009 Eszter Horpácsy (člen) od 9. října 2009 Vznik: 22. září 2004 Udělení povolení k činnosti: 23. března 2005 Zahájení činnosti: 1. dubna Produkty společnosti AEGON Pojišťovna při tvorbě produktů sází na inovativní přístup, úzkou spolupráci s poradenskými sítěmi a nastavení parametrů pojištění podle poptávky na trhu. Než jakýkoliv produkt nebo službu nabídneme přímo klientovi, předchází tomu propracovaný proces vývoje produktu, kdy od počátku spolupracujeme s finančními poradci a testujeme, jestli parametry produktu korespondují se skutečnými potřebami klientů. Ačkoliv se často nabídka na trhu vychyluje opačným směrem, AEGON Pojišťovna dbá na to, aby pojištění plnilo svůj hlavní účel, kterým je ochrana proti rizikům. Životní pojištění AEGON zaručuje vysoký standard pojistné ochrany a krytí komplexní škály rizik od úrazu, přes nemoc, invaliditu až po pojištění specifických rizik určené diabetikům. Nesnažíme se za všech okolností konkurovat nejnižší cenou, nízké náklady produktu jsou jedním z důležitých parametrů, ale máme ověřeno, že klienti především požadují, aby pojištění skutečně fungovalo ve chvíli, kdy to potřebují O společnosti a koncernu AEGON zahájil obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 vznikl AEGON Penzijní fond. AEGON patří mezi největší světové společnosti v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. Jsme také vyhledávaným poskytovatelem investičních produktů. V investiční složce produktů je důraz kladen především na robustní investiční nástroje, které dokáží přinášet efektivní zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Jedním z hlavních principů, kterým se AEGON Pojišťovna při vývoji svých produktů řídí je transparentnost. Klient musí vždy přesně vědět, co si kupuje a co za to platí. O stavu svého pojištění se klienti mohou kdykoliv informovat výroční zpráva

7 prostřednictvím on-line přístupu na svůj účet obdobě elektronického bankovnictví. Produktové novinky 2009 V dubnu uvedla AEGON Pojišťovna dvě produktové inovace investičního životního pojištění AEGON Invest & Live. Jedná se o nová portfolia investiční části produktu, která byla sestavena konzultační a ratingovou agenturou Morningstar a o nový fond od společnosti BNP Paribas, který je řízen prostřednictvím matematického modelu s cílem dosáhnout maximálního výnosu při stanovené míře rizika. V červnu AEGON Pojišťovna přišla se čtyřmi novinkami v rizikové složce produktu Invest & Live. Hlavní změnou je tzv. Family varianta produktu, která umožňuje na jedné smlouvě pojistit až 5 osob. Dalšími novinkami jsou zajištění pro případ trvalých následků úrazu od 10% včetně progrese, denní odškodné pro případ úrazu a možnost sjednat samostatně konstantní pojistné částku pro případ úmrtí. V listopadu uvedla AEGON Pojišťovna pro své zákazníky nový věrnostní program pod názvem AEGON Loyalty Bonus. Klienti kteří si sjednají pojištění AEGON Invest & Live mají při každém desetiletém výročí smlouvy a navíc při dožití nárok na finanční bonus ve výši 10% ze sumy zaplaceného rizikového pojistného od poslední výplaty bonusu. Přehled produktů nabízených v roce 2009 Kategorie/ /Název produktu Krytá rizika Univerzální životní pojištění AEGON LIVE smrt dožití smrt s klesající PČ smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu progresivní plnění denní odškodné denní odškodné PLUS závažná onemocnění hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne invalidní penze (roční výše penze) zproštění od placení AEGON ZFP Život smrt (tarif 2013) dožití smrt následkem úrazu trvalé následky a progresivní plnění denní odškodné při úrazu denní odškodné při úrazu PLUS závažná onemocnění hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne invalidní penze (roční výše penze) Invalidita s progresivním plněním zproštění od placení AEGON ZFP Důchod smrt (tarif 2011) dožití zproštění od placení pojistného pro případ invalidity Rizikové životní pojištění AEGON Open smrt smrt úrazem trvalé následky úrazu od 1% a Progresivní plnění vážné trvalé následky úrazu od 10 % s progresí rozšířené následky úrazu AEGON Premium smrt smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu progresivní plnění závažná onemocnění hospitalizace zproštění od placení AEGON Move smrt závažná onemocnění připojištění splátek zproštění od placení pojistného Životní pojištění pro děti AEGON JUVENTUS smrt rodiče GLOBAL smrt dítěte dožití zproštění placení v případě plné invalidity zproštění placení v případě smrti+sirotčí dávka trvalé následky úrazu dítěte rozšířené následky úrazu ditěte 6

8 PROFIL SPOLEČNOSTI AEGON JUVENTUS smrt rodiče LIVE smrt dítěte dožití zproštění placení v případě plné invalidity zproštění placení v případě smrti+sirotčí dávka trvalé následky úrazu dítěte rozšířené následky úrazu ditěte Investiční životní pojištění Rentier AEGON ZFP Život (tarif 2012) AEGON ZFP Důchod (tarif 2010) AEGON PLP Invest & Live AEGON GLOBAL AEGON Invest Přehled investičních fondů nabízených v roce 2009 Název fondu AE01 AEGON FOND PENĚŽNÍHO TRHU AE02 AEGON FOND DLUHOPISOVÝ AE04 PARVEST CONVERGING EUROPE AE05 ČP INVEST FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRUMYSLU AE07 PIONER MULTIBRAND GLOBAL DYNAMIC AE08 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES AE09 PARVEST EUROPE FINANCIALS AE10 ISČS SPOROTREND AE11 REICO ČS NEMOVITOSTNÍ FOND AE13 PIONEER U.S. PIONEER FUND AE14 PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY AE16 AEGON FOND INDEXOVÝ AE18 PIONEER MULTIBRAND GLOBAL PROGRESSIVE AE19 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH AE20 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN (EUR) AE21 PIONEER GLOBAL SELECT AE22 TEMPLETON GROWTH (EURO) AE23 CONSEQ INVEST DLUHOPISY AE24 CONSEQ INVEST AKCIOVÝ AE 25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM AE 26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM AE 27 CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM AE 28 AEGON KONTO AE 29 CREDIT SUISSE DJ-AIG COMMODITY INDEX+ AE 30 TEMPLETON LATIN AMERICA AE 31 PARWORLD QUAM 15 AE 32 SUCCESS ABSOLUTE AE 33 SUCCESS RELATIVE AE 34 SUCCESS FLEXIBLE AE 35 SUCCESS PROTECTED 2.4. Strategie, filozofie a hodnoty společnosti AEGON Pojišťovna má v ČR jasně definovanou strategii, která vychází z globální strategie skupiny AEGON. Tato strategie říká, že prioritní je dlouhodobý horizont podnikání. Demografické a ekonomické změny představují příležitosti dalšího rozvoje společnosti. Hlavními výzvami je prodlužující se délka života a s ní související demografické změny, což vyvolává potřebu dlouhodobé ochrany před riziky. Volatilita finančních trhů přináší nutnost robustních finančních produktů, které dokáži odolávat turbulencím na trhu. Zároveň se ztenčují finanční jistoty plynoucí ze státních sociálních, což přináší potřebu soukromého finančního zabezpečení. Skupina AEGON si stanovila jednotnou celosvětovou misi: Pomáhat zákazníkům s finančním zabezpečením jejich budoucnosti a být v tom celosvětovým leadrem. Tato mise určuje i hlavní směřování AEGON Pojišťovny v České republice. Strategickým cílem naší pojišťovny je rozvíjet své postavení mezi konkurenčními společnostmi a poskytovat svým účastníkům kvalitní produkty s vysokým standardem služeb. Každému klientovi poskytujeme poradenství a servis založený na individuálním posouzení jeho potřeb a životního stylu. Důležitým úkolem je zpřístupnit klientům veškeré aktuální informace o produktové nabídce a službách, které nabízíme. Přinášíme nové způsoby myšlení a usilujme o nastavení vyšších standardů v celém odvětví. Respekt, kvalita, transparentnost a důvěra jsou základní hodnoty, na kterých značka AEGON stojí na celém světě. Aktivity společnosti se různým způsobem dotýkají života milionů lidí po celém světě. Cíl je však v každé zemi a v každý okamžik stejný zabezpečení lepší budoucnosti. Respekt: Ke všem klientům, partnerům a ostatním účastníkům na trhu se chováme přesně tak, jak bychom chtěli, aby se chovali ostatní k nám s ohledem na individualitu a kulturní rozmanitost. Kvalita: Nabízíme produkty a služby, které přispívají k lepší budoucnosti a finančnímu zabezpečení našich klientů. výroční zpráva

9 Transparentnost: Poskytujeme otevřené, přesné a včasné informace o našich produktech, aktivitách a finančních výsledcích. Důvěra: Vytváříme dlouhodobé vztahy tím, že dodržujeme svoje závazky. na problematiku penzijní reformy a zabezpečení na stáří. Téma demografických změn, nedostatečnosti státního důchodového systému a z toho vyplývající potřeby soukromého zabezpečení na stáří je oboru životního pojištění blízké Obchodní model, marketing a komunikace Klíčovým distributorem produktů AEGON Pojišťovna je zprostředkovatel finančních služeb. Využíváme jak vlastní interní distribuční síť, tak spolupráci s externími obchodními partnery poradenskými a zprostředkovatelskými společnostmi. Mezi klíčové obchodní partnery AEGON Pojišťovny v České republice patří společnosti Partners a ZFP akademie. Kromě těchto dvou velkých makléřů jsme v roce 2009 spolupracovali s řadou malých a středních poradenských a zprostředkovatelských společností. Usilujeme o spolupráci s obchodními partnery, kteří sdílejí naše klíčové hodnoty. Podporujeme etické jednání zprostředkovatelů vůči naším klientům. Dbáme na to, abychom prostřednictvím našich interních poradců i externích obchodních partnerů budovali dobrou pověst naší společnosti u našich klientů. Aktivně hledáme další alternativní kanály pro prodej našich produktů (zejména direct sales, banky). V oblasti marketingu a komunikace jsme se v roce 2009 soustředili především na naši primární cílovou skupinu, kterou jsou finanční poradci a zprostředkovatelé. Jejich prostřednictvím pak oslovujeme stávající i potenciální klienty. Primární misí komunikace je, aby AEGON Pojišťovna byla pro klienty i poradce čitelná, transparentní a dynamická společnost, která pravidelně přichází na trh s novinkami. Atributy, které chceme aby si poradci a klienti s naší společností spojovali jsou efektivita, inovace, komfort a síla mezinárodního koncernu. Tomu byla podřízena forma i tonalita veškeré marketingové komunikace v roce Její těžiště spočívalo především v adresné komunikaci a osobním setkávání se s poradci. Výrazným komunikačním prvkem AEGONu v České republice je také partnerství s Martinou Sáblíkovou s mistryní světa v rychlobruslení. Spojení s touto atraktivní a jednoznačně pozitivní sportovní osobností AEGONu pomáhá posilovat povědomí o značce na domácím trhu. Její příběh a dosažené úspěchy zároveň představují silnou inspiraci i pro poradenské sítě Finanční a obchodní výsledky v mil. Kč Předepsané pojistné 671,4 328,1 z toho: jednorázové pojištění 179,8 72,1 běžně placené pojištění 491,6 256,0 Výsledek hospodaření před zdaněním -15,9-206,1 Vlastní kapitál 490,2 286,1 Hrubá výše technických rezerv 497,4 195,4 Průměrný počet zaměstnanců Pozn. V údajích jsou zahrnuti i pracovníci konající práce mimo pracovní poměr a jejich mzdové náklady (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Po finanční stránce lze považovat rok 2009 za velmi úspěšný. Finanční výsledky společnosti nadále odrážejí její pokračující výstavbovou fázi, jejíž hlavními rysy jsou vysoká dynamika nového obchodu, výrazné meziroční nárůsty předepsaného pojistného a počtu nových klientů. Oproti roku 2008 výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2009 zaznamenal výrazně pozitivní trend: +190,1 mil. Kč, zejména díky postupnému snižování čistých nákladů na pojistný kmen. V roce 2009 se společnost pohybovala v rámci rozpočtového rámce schváleného a podporovaného jediným akcionářem. Společnost předpokládá, že při zachování dalšího růstu dojde v příštím účetním období k dalšímu vylepšení výsledku hospodaření. Na úrovni public relation a média relation jsme v roce 2009 maximálně využívali fakt, že v čele AEGON Pojišťovny stojí Vladimír Bezděk, uznávaný odborník Předepsané pojistné v roce 2009 dosáhlo 671,4 mil. Kč, což je více než dvojnásobný nárůst oproti minulému roku. Z této částky představuje 491,6 mil. Kč ze smluv s běžně 8

10 PROFIL SPOLEČNOSTI placeným pojistným a 179,8 mil Kč ze smluv s jednorázově placeným pojistným. Společnost se dominantně profiluje jako poskytovatel produktů životního pojištění, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník, což dokládá objem pojistného z těchto smluv za rok 2009 ve výši 621,2 mil. Kč (oproti roku 2008 nárůst o 204%). Za rostoucího objemu nového obchodu společnost kontinuálně usiluje o maximální efektivitu nákladů, takže nárůst administrativních nákladů v roce 2009 oproti roku 2008 byl mírný (15%). Největší položka správní režie osobní náklady ve výši 77,7 mil. (oproti roku 2008 nárůst o 26%) je odrazem postupného nárůstu průměrného počtu zaměstnanců z 59 v roce 2007 na 75 v roce 2008 a na 82 v roce 2009, zejména v souvislosti se zpracováním nové produkce a zajištění kvalitního servisu stávajícím klientům. Stejně jako v minulém roce společnost profitovala ze synergií se sesterskou společností AEGON Penzijní fond, a. s., a to v oblasti společného sdílení nákladů za služby marketingu, IT povahy a provozně-administrativní infrastruktury. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2009 je ztráta ve výši 15,9 mil. Kč, která reflektuje vysoký nárůst nového obchodu za regulovaného a umírněného nárůstu administrativních nákladů. Ztráta společnosti bude pokryta z prostředků akcionáře vložených do vlastního kapitálu společnosti. Solventnost společnosti přitom zůstává bezpečně skoro na 5,5 násobku požadované úrovně Interní procesy Kvalita je jedním ze čtyř základních pilířů, na kterých skupina AEGON celosvětově staví své podnikání. Při řízení kvality společnost vychází především z požadavků našich klientů, akcionářů, obchodních partnerů a zaměstnanců, přičemž cílem je přispět k jejich lepší budoucnosti a finančnímu zabezpečení a také trvale kvalitou překonávat jejich očekávání. Aby společnost mohla dosahovat takto vysokých cílů, je nutné neustále optimalizovat interní procesy, jejichž managementu se věnuje náležitá pozornost. Právě díky vysoce efektivním interním procesům AEGON Pojišťovna maximalizuje svou hodnotu pro okolí. Systém řízení kvality je u moderních finančních institucí také úzce spojen s produkčním informačním systémem. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že AEGON Pojišťovna používá jeden z nejmodernějších informačních systémů na českém trhu, jehož součástí další subsystémy, které pojišťovně díky propracovanému reportingu umožňují velmi efektivní řízení a správu společnosti. AEGON Pojišťovna otevřeně přijímá podněty a návrhy od svých klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců a intenzivně je využívá k dalšímu zkvalitňování své produktové nabídky. Od roku 2008 působí v AEGON Pojišťovně risk officer s cílem posílit management rizik spojených s činností společnosti. Funkce byla zřízena na úrovni AEGON CEE s tím, ze risk officer pro AEGON CEE je současně risk officer pro AEGON CZ, AEGON SK a AEGON Rumunsko Lidské zdroje Společnost AEGON chce být všude, kde působí, preferovaným zaměstnavatelem a snaží se vytvářet perspektivní pracovní příležitosti, kvalitní pracovní podmínky a příjemné pracovní prostředí. Vzhledem k svému dynamickému růstu přijala AEGON Pojišťovna v roce nových zaměstnanců a k 31. prosinci 2009 tak zaměstnávala včetně brigádníků 103 zaměstnanců. AEGON Pojišťovna podporuje rozvoj zaměstnanců, umožňuje odborné i jazykové vzdělávání a usiluje o vytvoření činorodého, kreativního a svobodného prostředí v duchu čtyř základních hodnot společnosti respekt, kvalita, transparentnost a důvěra. V roce 2009 AEGON Pojišťovna nadále pokračovala v rozvoji svých talentů a v podpoře slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců. výroční zpráva

11 Generální ředitel Předseda představenstva Úsek interní audit Divize CEO Divize operations Divize obchod Divize finance Úsek právo a compliance Útvar IT Úsek metodika a vzdělávání Úsek účetnictví Úsek lidské zdroje Úsek IT infrastruktura Úsek marketing Úsek kontroling Sekretariát Úsek IT vývoj Útvar interní distribuční síť Asset Management AEGON Maďarsko Útvar životní pojištění Regiony Úsek zpracování nové produkce a podatelna Úsek podpora interní distribuční sítě Úsek správa smluv Útvar externí distribuční síť Úsek produkt Úsek korporátní obchod Útvar pojistná matematika a řízení rizik Útvar podpora distribuční sítě Úsek zpracování provizí Útvar přímý prodej a služby Úsek klientský servis a podpora prodeje 10

12 3 Orgány společnosti, akcionáři a auditor výroční zpráva

13 3. Orgány společnosti, akcionáři a auditor 3.1. Vlastnická struktura AEGON N.V., mateřská společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR ,96 je registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % AEGON International B.V. Ing. Roman Zeman člen představenstva (od 1. srpna 2008 do 30. dubna 2009), a finanční ředitel Pro AEGON začal pracovat v květnu 2006, má 15 let praxe v oboru. AEGON International B.V., dceřiná společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR je registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % AEGON Tsjechië Holding B.V. AEGON Tsjechië Holding B.V., dceřiná společnost se základním kapitálem k 31. prosinci 2008 v hodnotě EUR je registrovaná v rejstříku Obchodní komory Haaglanden pod číslem a vlastní 100 % akcí společnosti AEGON Pojišťovna, a. s Statutární orgány Představenstvo Ing. Vladimír Bezděk, M.A. předseda představenstva a generální ředitel Pro AEGON začal pracovat v lednu 2007, má 12 let praxe v oboru. Z toho od července 2004 do června 2005 byl vládou ČR jmenován koordinátorem přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Ing. Tomáš Vystrčil člen představenstva a ředitel divize operations a IT Pro AEGON začal pracovat v dubnu 2007, má 14 let praxe v oboru. Ing. Leona Bláhová člen představenstva (od 1. května 2009) a finanční ředitelka Pro AEGON začala pracovat v květnu 2009, má 11 let praxe v oboru audit finančních institucí. Pozn.: představenstvo společnosti AEGON bylo na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AEGON o změně stanov společnosti dne 16. května 2008 rozšířeno na 5 členů. Dozorčí rada Dr. Péter Zoltán Máhig předseda dozorčí rady od 13. října 2009 a její člen od 9. října 2009 Pro AEGON začal v Maďarsku pracovat v roce 1993, má 19 let praxe v oboru finančního řízení bank a pojišťoven. Dr. Gábor Kepecs člen dozorčí rady do 8. října 2009, ředitel AEGON střední a východní Evropa, člen správní rady společnosti AEGON N.V. U předchůdce AEGON Maďarsko začal působit v roce 1987 jako ředitel investic a již o tři roky později se stal generálním ředitelem. Sehrál důležitou roli při privatizaci státního podniku a jeho transformaci na moderní finanční instituci a v současné době je zodpovědný nejen za řízení společnosti AEGON Maďarsko, ale i za řízení AEGON střední a východní Evropa. Má 21 let praxe v oboru. Ing. Dušan Friedl člen představenstva (od 28. ledna 2008) a ředitel divize obchod Pro AEGON začal pracovat v červnu 2006, má 15 let praxe v oboru. Vojtech Prerovský člen představenstva (od 1. srpna 2008), zodpovídá za oblast právo a compliance. Pro AEGON začal pracovat v červnu 2005, má 5 let praxe v oboru. Harald Alexander Walkate člen dozorčí rady do 8. června 2009 a viceprezident v oddělení strategického rozvoje společnosti AEGON N.V., kde se zaměřuje na oblast fúzí a akvizic především v Asii, ve střední a východní Evropě, Itálii, Francii a Turecku. Pro AEGON začal pracovat v roce 2004 a má 6 roky let praxe v oboru. Ing. Pavla Marková člen dozorčí rady od 26. ledna 2009 (člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti) a interní auditor Pro AEGON začala pracovat v roce 2005, má 6 let praxe v oboru. 12

14 Orgány společnosti, akcionáři a auditor Eszter Horpácsy člen dozorčí rady od 9. října 2009 Pro AEGON pracuje od roku 1998 a má 12 let praxe v oboru Auditor Auditorem je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2 výroční zpráva

15 14 4 Zpráva dozorčí rady

16 Zpráva dozorčí rady 4. Zpráva dozorčí rady ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH JEJÍ ČINNOSTI A O PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 V roce 2009 pracovala dozorčí rada Společnosti ve složení: dr. Péter Zoltán Máhig (předseda od 13. října 2009 a její člen od 9. října 2009) Gábor Kepecs (člen do 8. října 2009) Harald Alexander Walkate (člen do 8. června 2009) Ing. Pavla Marková (člen od 26. ledna 2009) Eszter Horpácsy (člen od 9. října 2009) Dozorčí rada se v roce 2009 sešla celkem na 6 jednáních, z toho 4 za účasti členů představenstva společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku pro rok 2009 v podobě, jak byla předložena představenstvem. Dozorčí rada také plnila funkci Výboru pro audit dle ustanovení 44 odst. 6 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a to zejména tyto jeho funkce: sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti, hodnotila účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a systémů řízení rizik Společnosti, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky Společnosti, posuzovala nezávislost statutárního auditora Společnosti, doporučila výběr společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o., jako auditora Společnosti. Dozorčí rada se na svých jednáních zabývala zejména následujícími, pro společnost prioritními otázkami: Kontrola činnosti a výkonnosti managementu společnosti, pravidelné hodnocení obchodních výsledků společnosti, sledování naplňování obchodního a finančního plánu a přijímání rozhodnutí k posílení dynamiky prodeje, projednání a schválení strategického plánu na roky , Sledování a navrhování změn v organizačním uspořádání společnosti a diskutování návrhů na zvýšení počtu zaměstnanců Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro účetní období 2009, vypracovanou představenstvem Společností podle ustanovení 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a na základě předložených dokumentů uvádí, že Společnosti nevznikla v souvislosti se vztahy mezi propojenými osobami žádná újma. Praha, 15. dubna 2010 Dozorčí rada zajistila provedení úkonů, které jí náleží v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Po přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 a na základě zprávy externího auditora týkající se této účetní závěrky dozorčí rada prohlašuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které upravují vedení účetnictví společností, které podnikají podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a taktéž v souladu se stanovami Společnosti, a že účetnictví Společnosti představuje ve všech významných ohledech věrný obraz finanční situace Společnosti. Dr. Péter Zoltán Máhig Předseda dozorčí rady Ing. Pavla Marková Člen dozorčí rady Eszter Horpácsy Člen dozorčí rady výroční zpráva

17 16 5 FINANČNÍ ČÁST

18 FINANČNÍ ČÁST 5. finanční část 5.1. Výrok auditora výroční zpráva

19 18

20 FINANČNÍ ČÁST 5.2. Účetní závěrka k I. OBECNÝ OBSAH 19 I.1. Charakteristika a hlavní aktivity 20 I.2. Právní poměry 20 I.3. Východiska pro přípravu účetní závěrky 21 I.4. Důležité účetní metody 21 (a) Okamžik uskutečnění účetního případu 21 (b) Předepsané hrubé pojistné 21 (c) Náklady na pojistná plnění 21 (d) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 21 (e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 21 (f) Rezerva na nezasloužené pojistné 21 (g) Rezerva pojistného životních pojištění 21 (h) Rezerva na pojistná plnění 22 (i) Rezerva na prémie a slevy 22 (j) Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 22 (k) Podíl zajistitelů na technických rezervách 22 (l) Rezervy 22 (m) Finanční umístění (investice) 23 (n) Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 24 (o) Náklady a výnosy z finančního umístění 24 (p) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 24 (q) Přepočty cizích měn 24 (r) Opravné položky 24 (s) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv 25 (t) Daň z příjmů 25 (u) Finanční leasing 25 (v) Konsolidace 25 I.5. Změny účetních metod a postupů 25 II. ZVLÁŠTNÍ OBSAH 25 II.1. Životní pojištění 25 II.2. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí, kde bylo uzavřeno 25 II.3. Přehled provizí 25 III. OSTATNÍ ÚDAJE 26 III.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 III.2. Finanční umístění (investice) 27 (a) Reálná hodnota finančního umístění (investic) 27 (b) Reálná hodnota finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 27 (c) Pozemky a stavby (nemovitosti) 27 (d) Dluhové cenné papíry 27 (e) Půjčky pojistníkům 27 (f) Deriváty 27 III.3. Pohledávky a závazky 27 (a) Pohledávky z pojištění a ostatní pohledávky 27 (b) Závazky z pojištění a ostatní závazky 28 (c) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění 28 III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině 28 III.5. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby 28 III.6. Přechodné účty aktiv a pasiv 29 (a) Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 29 (b) Ostatní přechodné účty aktiv a pasiv 29 III.7. Vlastní kapitál 29 (a) Základní kapitál 29 (b) Ostatní složky vlastního kapitálu 29 (c) Předpokládaný způsob vypořádání ztráty 29 III.8. Technické rezervy 30 (a) Přehled technických rezerv 30 (b) Rezerva pojistného životních pojištění 30 III.9. Finanční závazky nevykázané v rozvaze 30 (a) Závazky z pronájmu 30 III.10. Možné budoucí závazky 30 III.11. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát 30 (a) Pojistné prémie a slevy 30 (b) Náklady a výnosy z finančního umístění 30 (c) Správní režie 30 (d) Odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů 31 (e) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 31 (f) Stát daňové závazky a dotace 31 (g) Ostatní technické náklady a ostatní technické výnosy 31 (h) Faktický koncern 31 (i) Výsledek netechnického účtu 31 (j) Zisk před zdaněním 31 III.12. Daně 32 III.13. Transakce nezahrnuté v rozvaze 32 III.14. Následné události 32 výroční zpráva

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s. Účetní závěrka ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009 7 8 9 rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč) 2009 2009 2009 2008 hrubá výše úprava čistá výše čistá výše AKTIVA C. Finanční

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2008 1 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1. Základní údaje 2.2. O společnosti a koncernu 2.3. Vývoj a charakteristika produktu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 5 STRANA 13 STRANA 15 Úvodní slovo Profil společnosti vlastnická struktura zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. společnosti AEGON Pojišťovna, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. společnosti AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 společnosti AEGON Pojišťovna, a. s. OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2. Profil společnosti 4 2.1. Základní údaje 4 2.2. O společnosti a koncernu 4 2.3. Vývoj a charakteristika

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Odměňujeme klienty za jejich energii

Odměňujeme klienty za jejich energii Odměňujeme klienty za jejich energii Výroční zpráva za rok 2015 AEGON Pojišťovna, a.s. 1 Obsah Obsah Výroční zpráva 2015, AEGON Pojišťovna, a.s. str. 6 Nejdůležitější čísla a události 2015 Jsme již osmým

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více