Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu 24), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík Omluveni: Libuše Horáková, Radka Širlová Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:10 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY 1. Záměr OBCHODNÍHO CENTRA prezentace 2011 vzali na vědomí prezentaci záměru na výstavbu obchodního centra. 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u hlavní příjezdové cesty. Je v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si zde vybudovat okrasnou zahradu (žádost podána ) 2011 nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 502/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy, jedná se o veřejné prostranství. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/6, trvalý travní porost o výměře 65 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh travního porostu. Žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 3971/84, na kterém bude stavět rodinný dům a o pozemek p. č. 3978/6 má zájem si rozšířit zahradu. (žádost podána )

2 Strana č. 2 / doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3978/6 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Město obdrželo dne žádost o odkoupení pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem scelení pozemků. Pozemek má délku zhruba 250 m a šířku 2,5 m až 3,5 m. Při místním šetření bylo zjištěno, že v současné době na pozemku p. č. 426 není žádná komunikace, pozemek je rozorán a obděláván jako pole (není v pronájmu). Pozemek p. č. 426 se nachází mezi dvěma velkými lány orné půdy, ale podél pozemku p. č. 426 je ještě pozemek p. č.153/4, který má obdobnou délku a šíři, ale je veden jako orná půda. Tento pozemek je v rukou jiného vlastníka než žadatele. Na jižní straně navazuje pozemek p. č. 426 na silnici vedoucí od I/9 do Častolovic, na severní straně navazuje přímo na pozemek p. č. 426 komunikace v rukou soukromé osoby (p. č. 429) a nepřímo na řadu pozemků ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice, Pozemkového fondu, města a soukromých osob nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 426 v k. ú., jedná se o komunikaci, která by mohla v budoucnu zajistit přístup ostatním vlastníkům pozemků. 5. Záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č 5682/3, ostatní plocha o výměře m 2 a část pozemku p. č. 5682/1, ostatní plocha o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti garáží, které jsou využívány k výcviku psů. Úsek prodejů a pronájmů již eviduje 2 žádosti o pronájem těchto pozemků. Projednávání pronájmu bylo odloženo do doby zapsání cizích budov na těchto pozemcích (žádost podána ) doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. odložit do doby zapsání budov do katastru nemovitostí. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 350/16, orná půda o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3, trvalý travní porost o výměře 242 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o pozemky mimo zastavěnou část obce, jsou součástí luk a pastvin v blízkosti lesa (žádost podána ).

3 Strana č. 3 / nedoporučili záměr prodat pozemky p. č. 350/16 a 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy, protože nenavazují na pozemky žadatele. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 1 se zdržel 7. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 5276/1, ostatní plocha o výměře 538 m 2 v k. ú. z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Pozemek je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je bezúplatně nabízí městu z důvodu veřejného zájmu jedná se zčásti o veřejnou zeleň u panelových domů v Dubické ulici a zčásti slouží jako parkoviště (nabídka podána ) nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5276/1 v k. ú., pozemek nenavazuje na žádné pozemky ve vlastnictví města. 8. Záměr výkupu pozemku p. č. 696/1, ostatní plocha, dráha o výměře m 2 v k. ú. Dobranov od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Pozemek je ve vlastnictví SŽDC, státní organizace, která ho nabízí městu, jedná se o pozemek pod cyklostezkou do Vlčího Dolu (nabídka podána ) nedoporučili záměr výkupu pozemku p. č. 696/1 v k. ú. Dobranov, doporučili jednat o směně. 9. Záměr výkupu pozemků: v k. ú. Častolovice u České Lípy - p. č. 353, 359/1, 366/1, 366/2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. - p. č. 4071/4, 4071/6, 4079/3 a 5944/8, vše vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k. ú. Dobranov p. č. 518/3, 660/1, 670/1, 670/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace p. č. 59, 542/3, 544/1, 674/2, 674/3, vše vodní plocha, rybník p. č. 543/2, 554/9, 554/11, 602/1, 608/1, 719/4, 719/6 a 719/7, ostatní plocha v k. ú. Dubice u České Lípy p. č. 244, 584/1 a 584/4, vše vodní plocha, koryto vodního toku p. č. 63/2, ostatní plocha v k. ú. Heřmaničky u Dobranova p. č. 36, 225, 269/2, 273/4, 301/1, 301/3, 329/1, 387/6 a 526/1, vše ostatní plocha p. č. 33, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 386/4 a 616/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace

4 Strana č. 4 / 14 p. č. 61/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Stará Lípa p. č. 263, 438 vše ostatní plocha Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ) doporučili odložit záměr výkupu výše uvedených pozemků a stanovili pracovní skupinu ze členů výboru, která se bude podrobně zabývat jednotlivými pozemky a doporučí, které pozemky by bylo vhodné vykoupit. 10. Záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/32, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú. Pozemky p. č. 5505/1 a 5511/32 jsou historickým majetkem města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zahrádkářskou kolonii osada č. 8. Zahrádky, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí, jsou v osobním vlastnictví. Žadatel ČZS má zájem si odkoupit celé pozemky (žádost podána již v roce 2006 a obnovena ). V současné době začínají mít zájem o části pozemků i ostatní nájemci jednotlivých zahrádek (např. p. Jiří Hájek vlastní ½ zahrádky a má zájem si odkoupit od města druhou část žádost podána ) 2011 doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků odložit do doby schválení nového územního plánu. 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 320/4, zahrada o výměře 14 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově u silnice z České Lípy do Žizníkova v bezprostřední blízkosti RD žadatelů. Jedná se zarostlý neudržovaný pozemek, na kterém se nachází studna (žádost podána ) doporučili záměr prodat pozemek p. č. 320/4 v k. ú. Žizníkov. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 251/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově. Jedná se o komunikaci, jejíž část si žadatel při stavbě plotu neúmyslně oplotil a žádá o odkoupení (žádost podána

5 Strana č. 5 / ) doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Dobranov, neoprávněné zaplocení pozemku bude zohledněno výší kupní ceny. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 13. Směna pozemků p. č. 379/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 471 m 2 za p. č. 53/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelka: Jitka Bokrosová (nar ), bytem Okřešice 17, Pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích mimo zastavěné území obce a tvoří přístup a zahradu RD ve vlastnictví žadatelky (je v pronájmu). Žadatelka si již v minulosti požádala o prodej tohoto pozemku, ale z důvodu vysoké ceny odstoupila. Pozemek p. č. 379/2 je ve vlastnictví žadatelky a jedná se o pruh pozemku, který navazuje na komunikaci ve vlastnictví města, ale ve skutečnosti se o cestu nejedná. Žadatelka ho nabízí městu za účelem scelení systému místních komunikací. (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili směnu pozemků p. č. 379/2 za p. č. 53/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy s doplatkem pro město ve výši 250,- Kč/m 2 (stavební pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města cena 500,- Kč/m 2 a ostatní pozemek ve vlastnictví žadatelky p. č. 379/2 je za cenu 250,- Kč/m 2 ). 14. Prodej části pozemku p. č. 268, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatel: AEROKLUB, letiště Lada, PS 28,, IČ: Pozemek p. č. 268 je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné mimo zastavěnou oblast a je součástí letiště (protíná vzletovou a přistávací dráhu a pojezdové plochy letiště). Historicky byl vždy součástí areálu letiště a Aeroklub nyní žádá o prodej části pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili prodej části pozemku p. č. 268 v k. ú. Písečná u Dobranova, AEROKLUBU za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se zřízením věcného břemene přístupu vlastníkovi pozemků p. č. 266/3 a 269/1 (základní cena pro Písečnou je 200,-

6 Strana č. 6 / 14 Kč/m 2 ponížená o 30 % za zřízení věcného břemene) se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 15. Prodej části pozemku p. č. 3969/230, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 421 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Vladimír a Marta Braumovi, bytem Šeříková 2839, manželé Jiří a Marie Hrubých, bytem Šeříková 2838, Jan Houdek, bytem Šeříková 2834, manželé Ing. Petr a Marie Pindurovi, bytem Šeříková 2833, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou jednotliví vlastníci těchto RD, kteří mají zájem vždy o část pozemku před svým domem za účelem vybudování a udržování přístupu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 16. Prodej části pozemku p. č. 3969/160, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 80 m 2 z celkové výměry 365 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Marie a Štefan Vargačikovi, bytem Šeříková 2844, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníci krajového RD a mají zájem si odkoupit pruh pozemku, navazující na jejich zahradu za účelem parkování karavanu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 17. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 996 m 2 v k. ú. Žadatel: Jan Hrzán, bytem Jasmínová 2758, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatel je vlastník RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ).

7 Strana č. 7 / 14 Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 18. Prodej části pozemku p. č. 3969/229, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Mgr. Kateřina Horáková, bytem Vachkova 3030,, manželé Jaroslav a Milena Lehkých, bytem Šeříková 2826, manželé Vlasta a Bohumul Tounar, bytem Šeříková 2827, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD čp. 2826, 2827 a 2829 a mají zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu a vchodu (čp požaduje i část pozemku za zahradou - žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 19. Prodej části pozemku p. č. 3969/163, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry 374 m 2 v k. ú. Žadatelé: Ludmila Fuchsová, bytem Jabloňová 2794,, manželé Ladislav a Mgr. Eva Adamovi, bytem Jabloňová 2795, manželé Jindřich a Vanda Mocovi, bytem Jabloňová 2796, manželé Jiří a Helena Tobolářovi, bytem Jabloňová 2797, manželé Ing. Pavlína a Ing. Milan Ongerovi, bytem Jabloňová 2798, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelka je vlastníkem RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy přístupu (žádost podána všech 5 vlastníků). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí.

8 Strana č. 8 / Prodej části pozemku p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře 260 m 2 v k. ú. Žadatelé: Zdeněk Prokš, bytem Jabloňová 2792, Pavel Beránek, bytem Jabloňová 2793, manželé MUDr. Miloš a Bc. Dagmar Bretovi, bytem Jabloňová 2791, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD a mají zájem si odkoupit část pozemku vždy před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 21. Prodej části pozemku p. č. 12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 610 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatelé: Dana a Jiří Vačkárovi, bytem Písečná 50, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u hlavní silnice v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří si chtějí pozemek odkoupit za účelem lepšího zpřístupnění domu (žádost podána ) doporučili prodej části pozemku p. č. 12 v k. ú. Písečná u Dobranova, manželům Vačkářovým za cenu ve výši 100,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) případně za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (při výměře nad 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 22. Prodej části pozemku p. č. 3359/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 889 m 2 v k. ú. Žadatel: Cyril Grolmus, bytem Starý Újezd 1650, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v ulici Poříční. Jedná se o zatravněnou plochu v bezprostřední blízkosti RD žadatele, který si chce o část tohoto pozemku rozšířit pozemek pro přístavbu k domu (žádost podána ).

9 Strana č. 9 / doporučili prodej části pozemku p. č. 3359/1 v k. ú., Cyrilu Grolmusovi za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 23. Prodej pozemků p. č. 977/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m 2 a p. č. 108/9, trvalý travní porost o výměře 34 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Antonín Olšar, bytem Žizníkov 64, Magda Kořínková, bytem Žizníkov 77, a manželé Atila a Monika Vörösovi, bytem Žizníkov 17, Pozemek p. č. 977/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o travnatý příkop, který navazuje na zahradu prvních žadatelů, kteří mají část tohoto pozemku již zaplocenou Vörösovi - žádost podána Druhý žadatel p. Olšar - je vlastník rozestavěného domu, ke kterému má přístup po vlastních pozemcích, avšak upozorňuje na nedostatečnou šíři své komunikace (v nejužším místě cca 3,30 m). Žádá o prodej pozemků p. č. 977/2 a p. č. 108/9 pro zajištění přístupu k rozestavěnému RD a pro uložení sítí (žádost podána ) doporučili prodej zaplocené části pozemku p. č. 977/2 manželům Vörösovým a paní Kořínkové, zbývající část a pozemek p. č. 108/9 panu Olšarovi vše v k. ú. Žizníkov za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 24. Prodej pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Martin a Lenka Havlíkovi a Veronika Havlíková, bytem Heroutova 831, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pruh pozemku mezi rodinnými domy, který mají vlastníci domu čp. 831 v nájmu za účelem zahrady. ½ domu nyní koupili žadatelé, kteří mají zájem si pozemek odkoupit (žádost podána ) doporučili prodej pozemku p. č. 1549/2 odložit a oslovit ostatní vlastníky RD, zda

10 Strana č. 10 / 14 nemají zájem pozemek odkoupit do podílového spoluvlastnictví za cenu ve výši 700,- Kč/m Podnět k výkupu části pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy na vědomí Žadatel (navrhovatel): 1. paní Božena Dudková, bytem Častolovice u České Lípy 21, Město obdrželo návrh paní Boženy Dudkové, aby odkoupilo část pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 a část pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem přístupu k RD. Pozemky vlastní p. Plechatý (p. č. 231/2) a p. Ondřejková (p. č. 184/6) vzali na vědomí, že vlastníci pozemků byli osloveni, výzvy převzali, ale nijak nereagovali, a výkup tedy nelze realizovat. 26. Žádost o souhlas s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích ČZS si od města v roce 2010 odkoupil pozemky v zahrádkářské kolonii v Okřešicích viz kupní smlouva č. A /2010 s podmínkou předkupního práva na 20 let. Nyní žádá město o souhlas k úplatnému převodu těchto pozemků na jednotlivé uživatele zahrádek s tím, že by v budoucí smlouvě zůstalo zachováno předkupní právo města souhlasili s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích na jednotlivé uživatele zahrádek s podmínkou zachování předkupního práva města. 27. Revokace usnesení č. 129/D/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/323, ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m 2 v k. ú. Žadatelka: MUDr. Jitka Makovičková, bytem Růžová 2801, Pozemek p.č. 3969/323 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RDžadatelky. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku MUDr. Jitce Makovičkové, která do neuhradila kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/D/2011, žadatelka neuhradila kupní cenu.

11 Strana č. 11 / Revokace usnesení č. 129/C/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/322, ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Ing. Zdeňka a Ing. Karel Hrbovi, bytem Růžová 2800, Pozemek p. č. 3969/322 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RD žadatelů. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku manželům Hrbovým, kteří do neuhradili kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/C/2011, žadatelé neuhradili kupní cenu. Správa SBD Sever 29. Městská knihovna p.o., nebytové prostory v čp v ul. Komenského o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) snížení výměry - Městská knihovna je na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - knihovna - cena nájmu Roční nájemné celkem 0,- Kč Záloha na vodné a stočné: 20,- Kč Záloha na teplo 3 070,- Kč Záloha na TUV 60,- Kč Měsíční předpis úhrad 3 150,- Kč 2011 doporučili uzavření dodatku č. 3 s Městskou knihovnou p. o. specifikující snížení výměry pronajatých prostor z 85,40 m 2 na 73 m 2 s účinností ode dne podpisu dodatku HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 30. Otto Grosz,, IČ: nebytové prostory v čp ul. Hrnčířská o celkové výměře 155,98 m 2 (prodejna textilu) přechod nájemního práva - Pan Otto Grosz má uzavřenou smlouvu ze dne na pronájem níže uvedených nebytových prostor o celkové výměře 155,98 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - prodejna numismatiky a další prodejní prostory - cena nájmu Roční nájemné celkem ,- Kč bez DPH + valorizace a služby Roční úhrady za služby celkem 996,- Kč Roční úhrady celkem ,- Kč Měsíční předpis úhrad ,- Kč Ke smlouvě je udělen souhlas s podnájmem na dobu neurčitou, schválený radou města č.usnesení 438/99 ze dne pro: Huy Phan Dinka, bytem Pražská 2927, Česká

12 Strana č. 12 / 14 Lípa - za účelem provozování prodejny oděvů doporučili uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne specifikující přechod nájemního práva nájemce Otto Grosze na Alenu Groszovou,, IČ: , s účinností od Úsek prodejů a pronájmů ORMI 31. Horova Immo s.r.o., Teplice, IČ: nájem části pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o celkové výměře 6300 m 2 (výstavba účelové komunikace) - změna nájemce Firma má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku a postoupení práv a povinností ze stavebního povolení č. A /2010 ze dne , včetně dodatku č. 1, na část pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o výměře 6300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 1 roční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu výstavba účelové komunikace k nově budovanému obchodnímu centru - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 6.300,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do 15. března příslušného kalendářního roku doporučili uzavření dohody o postoupení práv a převzetí závazků s firmou Horova Immo s.r.o. a firmou GARLORAN s.r.o., Teplice, IČ: , specifikující převedení práv a povinností ze smlouvy č. A /2010 ze dne na firmu GARLORAN s.r.o. s účinností ode dne podpisu dohody 32. Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, žádost o pronájem části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233 o celkové výměře 805 m 2 v k. ú. zahrada k RD ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 1407/1 o výměře 784 m 2 a část pozemku p. č. 1338/233 o výměře 21 m 2 vše v k. ú., tj. vedle zahrady ve vlastnictví žadatele doporučili odložit na příští jednání s tím, že bude prověřeno zjištěné oplocení. 33. Jaroslav Kadlec, bytem Žizníkov 125, pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Žizníkov (sekání trávy) souhlas s umístěním dočasného označení ---- Pan Kadlec má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku č. A /2010 ze dne

13 Strana č. 13 / na část pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Žizníkov o výměře 300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 900,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v pololetních splátkách ve výši 450,- Kč vždy do 31. ledna a 31. července příslušného kalendářního roku doporučili udělení souhlasu pronajímatele Jaroslavu Kadlecovi, v souladu s odst a 5.2. uzavřené smlouvy č. A /2011, pouze k umístění dočasného označení pronajatého pozemku v terénu dle předloženého návrhu, tj. osazení dřevěných kolíků s odrazkou v rozmezí cca 100 cm od sebe a podél hranice pozemku směrem od silnice HLASOVÁNÍ: 7 pro 1 proti 0 se zdrželo 34. Pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. žádosti o pronájem Na pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. je uzavřena smlouva o nájmu pozemku č. A /2011 ze dne za těchto podmínek: - nájemci: Alena Keslerová, bytem Pražská 2926, Stanislava Piskorová, bytem Heroutova 831, Dušan Mrha, bytem náměstí T. G. Masaryka čp. 1, - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu rozšíření zahrady a umístění přenosných staveb - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 2.330,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 582,50 Kč vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. Rada města dne pod č. usnesení 89/B/2011 souhlasila s podnájmem pro Martina Havlíka, Lenku Havlíkovou a Veroniku Havlíkovou 2011 doporučili tento bod odložit, protože se v současné době projednává prodej tohoto pozemku. 35. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy, k. ú. Žizníkov, v k. ú. a v k. ú. Sosnová u České Lípy žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy žádost o uzavření speciálního dodatku Jedná se o pronájem nových pozemků p. č. 350/16 o výměře 563 m2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m2 za účelem ekologického pastevectví a sečení.

14 Strana č. 14 / nedoporučili vyhovět předloženým žádostem. HLASOVÁNÍ: 4 pro 0 proti 4 se zdrželi Na jednání výboru byl pozván p. Lopušan: Členové výboru vzali na vědomí nesouhlas pana Lopušana s výpovědí nájemní smlouvy na pozemky s tím, že podá námitky proti rozhodnutí rady města. 36. Občanské sdružení Drobné památky severních Čech,, IČ: pronájem kapličky na st. parcele č. 40 o výměře 39 m 2 v Manušicích - výpověď smlouvy --- Občanské sdružení má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitosti č. A /2009 ze dne na kapličku nacházející se na st. parcele č. 40 v k. ú. Manušice za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu využití pro kulturní potřeby a ve spolupráci s římskokatolickou církví pro sakrální účely - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 500,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do příslušného kalendářního roku doporučili na základě informací předložených členem výboru tento bod odložit na příští jednání. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 3. 2015 v 17 hodin v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více