Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu 24), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík Omluveni: Libuše Horáková, Radka Širlová Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:10 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY 1. Záměr OBCHODNÍHO CENTRA prezentace 2011 vzali na vědomí prezentaci záměru na výstavbu obchodního centra. 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u hlavní příjezdové cesty. Je v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si zde vybudovat okrasnou zahradu (žádost podána ) 2011 nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 502/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy, jedná se o veřejné prostranství. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/6, trvalý travní porost o výměře 65 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh travního porostu. Žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 3971/84, na kterém bude stavět rodinný dům a o pozemek p. č. 3978/6 má zájem si rozšířit zahradu. (žádost podána )

2 Strana č. 2 / doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3978/6 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Město obdrželo dne žádost o odkoupení pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem scelení pozemků. Pozemek má délku zhruba 250 m a šířku 2,5 m až 3,5 m. Při místním šetření bylo zjištěno, že v současné době na pozemku p. č. 426 není žádná komunikace, pozemek je rozorán a obděláván jako pole (není v pronájmu). Pozemek p. č. 426 se nachází mezi dvěma velkými lány orné půdy, ale podél pozemku p. č. 426 je ještě pozemek p. č.153/4, který má obdobnou délku a šíři, ale je veden jako orná půda. Tento pozemek je v rukou jiného vlastníka než žadatele. Na jižní straně navazuje pozemek p. č. 426 na silnici vedoucí od I/9 do Častolovic, na severní straně navazuje přímo na pozemek p. č. 426 komunikace v rukou soukromé osoby (p. č. 429) a nepřímo na řadu pozemků ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice, Pozemkového fondu, města a soukromých osob nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 426 v k. ú., jedná se o komunikaci, která by mohla v budoucnu zajistit přístup ostatním vlastníkům pozemků. 5. Záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č 5682/3, ostatní plocha o výměře m 2 a část pozemku p. č. 5682/1, ostatní plocha o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti garáží, které jsou využívány k výcviku psů. Úsek prodejů a pronájmů již eviduje 2 žádosti o pronájem těchto pozemků. Projednávání pronájmu bylo odloženo do doby zapsání cizích budov na těchto pozemcích (žádost podána ) doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. odložit do doby zapsání budov do katastru nemovitostí. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 350/16, orná půda o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3, trvalý travní porost o výměře 242 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o pozemky mimo zastavěnou část obce, jsou součástí luk a pastvin v blízkosti lesa (žádost podána ).

3 Strana č. 3 / nedoporučili záměr prodat pozemky p. č. 350/16 a 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy, protože nenavazují na pozemky žadatele. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 1 se zdržel 7. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 5276/1, ostatní plocha o výměře 538 m 2 v k. ú. z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Pozemek je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je bezúplatně nabízí městu z důvodu veřejného zájmu jedná se zčásti o veřejnou zeleň u panelových domů v Dubické ulici a zčásti slouží jako parkoviště (nabídka podána ) nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5276/1 v k. ú., pozemek nenavazuje na žádné pozemky ve vlastnictví města. 8. Záměr výkupu pozemku p. č. 696/1, ostatní plocha, dráha o výměře m 2 v k. ú. Dobranov od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Pozemek je ve vlastnictví SŽDC, státní organizace, která ho nabízí městu, jedná se o pozemek pod cyklostezkou do Vlčího Dolu (nabídka podána ) nedoporučili záměr výkupu pozemku p. č. 696/1 v k. ú. Dobranov, doporučili jednat o směně. 9. Záměr výkupu pozemků: v k. ú. Častolovice u České Lípy - p. č. 353, 359/1, 366/1, 366/2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. - p. č. 4071/4, 4071/6, 4079/3 a 5944/8, vše vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k. ú. Dobranov p. č. 518/3, 660/1, 670/1, 670/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace p. č. 59, 542/3, 544/1, 674/2, 674/3, vše vodní plocha, rybník p. č. 543/2, 554/9, 554/11, 602/1, 608/1, 719/4, 719/6 a 719/7, ostatní plocha v k. ú. Dubice u České Lípy p. č. 244, 584/1 a 584/4, vše vodní plocha, koryto vodního toku p. č. 63/2, ostatní plocha v k. ú. Heřmaničky u Dobranova p. č. 36, 225, 269/2, 273/4, 301/1, 301/3, 329/1, 387/6 a 526/1, vše ostatní plocha p. č. 33, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 386/4 a 616/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace

4 Strana č. 4 / 14 p. č. 61/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Stará Lípa p. č. 263, 438 vše ostatní plocha Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ) doporučili odložit záměr výkupu výše uvedených pozemků a stanovili pracovní skupinu ze členů výboru, která se bude podrobně zabývat jednotlivými pozemky a doporučí, které pozemky by bylo vhodné vykoupit. 10. Záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/32, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú. Pozemky p. č. 5505/1 a 5511/32 jsou historickým majetkem města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zahrádkářskou kolonii osada č. 8. Zahrádky, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí, jsou v osobním vlastnictví. Žadatel ČZS má zájem si odkoupit celé pozemky (žádost podána již v roce 2006 a obnovena ). V současné době začínají mít zájem o části pozemků i ostatní nájemci jednotlivých zahrádek (např. p. Jiří Hájek vlastní ½ zahrádky a má zájem si odkoupit od města druhou část žádost podána ) 2011 doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků odložit do doby schválení nového územního plánu. 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 320/4, zahrada o výměře 14 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově u silnice z České Lípy do Žizníkova v bezprostřední blízkosti RD žadatelů. Jedná se zarostlý neudržovaný pozemek, na kterém se nachází studna (žádost podána ) doporučili záměr prodat pozemek p. č. 320/4 v k. ú. Žizníkov. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 251/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově. Jedná se o komunikaci, jejíž část si žadatel při stavbě plotu neúmyslně oplotil a žádá o odkoupení (žádost podána

5 Strana č. 5 / ) doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Dobranov, neoprávněné zaplocení pozemku bude zohledněno výší kupní ceny. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 13. Směna pozemků p. č. 379/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 471 m 2 za p. č. 53/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelka: Jitka Bokrosová (nar ), bytem Okřešice 17, Pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích mimo zastavěné území obce a tvoří přístup a zahradu RD ve vlastnictví žadatelky (je v pronájmu). Žadatelka si již v minulosti požádala o prodej tohoto pozemku, ale z důvodu vysoké ceny odstoupila. Pozemek p. č. 379/2 je ve vlastnictví žadatelky a jedná se o pruh pozemku, který navazuje na komunikaci ve vlastnictví města, ale ve skutečnosti se o cestu nejedná. Žadatelka ho nabízí městu za účelem scelení systému místních komunikací. (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili směnu pozemků p. č. 379/2 za p. č. 53/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy s doplatkem pro město ve výši 250,- Kč/m 2 (stavební pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města cena 500,- Kč/m 2 a ostatní pozemek ve vlastnictví žadatelky p. č. 379/2 je za cenu 250,- Kč/m 2 ). 14. Prodej části pozemku p. č. 268, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatel: AEROKLUB, letiště Lada, PS 28,, IČ: Pozemek p. č. 268 je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné mimo zastavěnou oblast a je součástí letiště (protíná vzletovou a přistávací dráhu a pojezdové plochy letiště). Historicky byl vždy součástí areálu letiště a Aeroklub nyní žádá o prodej části pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili prodej části pozemku p. č. 268 v k. ú. Písečná u Dobranova, AEROKLUBU za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se zřízením věcného břemene přístupu vlastníkovi pozemků p. č. 266/3 a 269/1 (základní cena pro Písečnou je 200,-

6 Strana č. 6 / 14 Kč/m 2 ponížená o 30 % za zřízení věcného břemene) se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 15. Prodej části pozemku p. č. 3969/230, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 421 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Vladimír a Marta Braumovi, bytem Šeříková 2839, manželé Jiří a Marie Hrubých, bytem Šeříková 2838, Jan Houdek, bytem Šeříková 2834, manželé Ing. Petr a Marie Pindurovi, bytem Šeříková 2833, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou jednotliví vlastníci těchto RD, kteří mají zájem vždy o část pozemku před svým domem za účelem vybudování a udržování přístupu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 16. Prodej části pozemku p. č. 3969/160, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 80 m 2 z celkové výměry 365 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Marie a Štefan Vargačikovi, bytem Šeříková 2844, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníci krajového RD a mají zájem si odkoupit pruh pozemku, navazující na jejich zahradu za účelem parkování karavanu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 17. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 996 m 2 v k. ú. Žadatel: Jan Hrzán, bytem Jasmínová 2758, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatel je vlastník RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ).

7 Strana č. 7 / 14 Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 18. Prodej části pozemku p. č. 3969/229, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Mgr. Kateřina Horáková, bytem Vachkova 3030,, manželé Jaroslav a Milena Lehkých, bytem Šeříková 2826, manželé Vlasta a Bohumul Tounar, bytem Šeříková 2827, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD čp. 2826, 2827 a 2829 a mají zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu a vchodu (čp požaduje i část pozemku za zahradou - žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 19. Prodej části pozemku p. č. 3969/163, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry 374 m 2 v k. ú. Žadatelé: Ludmila Fuchsová, bytem Jabloňová 2794,, manželé Ladislav a Mgr. Eva Adamovi, bytem Jabloňová 2795, manželé Jindřich a Vanda Mocovi, bytem Jabloňová 2796, manželé Jiří a Helena Tobolářovi, bytem Jabloňová 2797, manželé Ing. Pavlína a Ing. Milan Ongerovi, bytem Jabloňová 2798, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelka je vlastníkem RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy přístupu (žádost podána všech 5 vlastníků). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí.

8 Strana č. 8 / Prodej části pozemku p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře 260 m 2 v k. ú. Žadatelé: Zdeněk Prokš, bytem Jabloňová 2792, Pavel Beránek, bytem Jabloňová 2793, manželé MUDr. Miloš a Bc. Dagmar Bretovi, bytem Jabloňová 2791, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD a mají zájem si odkoupit část pozemku vždy před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 21. Prodej části pozemku p. č. 12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 610 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatelé: Dana a Jiří Vačkárovi, bytem Písečná 50, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u hlavní silnice v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří si chtějí pozemek odkoupit za účelem lepšího zpřístupnění domu (žádost podána ) doporučili prodej části pozemku p. č. 12 v k. ú. Písečná u Dobranova, manželům Vačkářovým za cenu ve výši 100,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) případně za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (při výměře nad 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 22. Prodej části pozemku p. č. 3359/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 889 m 2 v k. ú. Žadatel: Cyril Grolmus, bytem Starý Újezd 1650, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v ulici Poříční. Jedná se o zatravněnou plochu v bezprostřední blízkosti RD žadatele, který si chce o část tohoto pozemku rozšířit pozemek pro přístavbu k domu (žádost podána ).

9 Strana č. 9 / doporučili prodej části pozemku p. č. 3359/1 v k. ú., Cyrilu Grolmusovi za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 23. Prodej pozemků p. č. 977/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m 2 a p. č. 108/9, trvalý travní porost o výměře 34 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Antonín Olšar, bytem Žizníkov 64, Magda Kořínková, bytem Žizníkov 77, a manželé Atila a Monika Vörösovi, bytem Žizníkov 17, Pozemek p. č. 977/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o travnatý příkop, který navazuje na zahradu prvních žadatelů, kteří mají část tohoto pozemku již zaplocenou Vörösovi - žádost podána Druhý žadatel p. Olšar - je vlastník rozestavěného domu, ke kterému má přístup po vlastních pozemcích, avšak upozorňuje na nedostatečnou šíři své komunikace (v nejužším místě cca 3,30 m). Žádá o prodej pozemků p. č. 977/2 a p. č. 108/9 pro zajištění přístupu k rozestavěnému RD a pro uložení sítí (žádost podána ) doporučili prodej zaplocené části pozemku p. č. 977/2 manželům Vörösovým a paní Kořínkové, zbývající část a pozemek p. č. 108/9 panu Olšarovi vše v k. ú. Žizníkov za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 24. Prodej pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Martin a Lenka Havlíkovi a Veronika Havlíková, bytem Heroutova 831, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pruh pozemku mezi rodinnými domy, který mají vlastníci domu čp. 831 v nájmu za účelem zahrady. ½ domu nyní koupili žadatelé, kteří mají zájem si pozemek odkoupit (žádost podána ) doporučili prodej pozemku p. č. 1549/2 odložit a oslovit ostatní vlastníky RD, zda

10 Strana č. 10 / 14 nemají zájem pozemek odkoupit do podílového spoluvlastnictví za cenu ve výši 700,- Kč/m Podnět k výkupu části pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy na vědomí Žadatel (navrhovatel): 1. paní Božena Dudková, bytem Častolovice u České Lípy 21, Město obdrželo návrh paní Boženy Dudkové, aby odkoupilo část pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 a část pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem přístupu k RD. Pozemky vlastní p. Plechatý (p. č. 231/2) a p. Ondřejková (p. č. 184/6) vzali na vědomí, že vlastníci pozemků byli osloveni, výzvy převzali, ale nijak nereagovali, a výkup tedy nelze realizovat. 26. Žádost o souhlas s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích ČZS si od města v roce 2010 odkoupil pozemky v zahrádkářské kolonii v Okřešicích viz kupní smlouva č. A /2010 s podmínkou předkupního práva na 20 let. Nyní žádá město o souhlas k úplatnému převodu těchto pozemků na jednotlivé uživatele zahrádek s tím, že by v budoucí smlouvě zůstalo zachováno předkupní právo města souhlasili s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích na jednotlivé uživatele zahrádek s podmínkou zachování předkupního práva města. 27. Revokace usnesení č. 129/D/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/323, ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m 2 v k. ú. Žadatelka: MUDr. Jitka Makovičková, bytem Růžová 2801, Pozemek p.č. 3969/323 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RDžadatelky. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku MUDr. Jitce Makovičkové, která do neuhradila kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/D/2011, žadatelka neuhradila kupní cenu.

11 Strana č. 11 / Revokace usnesení č. 129/C/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/322, ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Ing. Zdeňka a Ing. Karel Hrbovi, bytem Růžová 2800, Pozemek p. č. 3969/322 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RD žadatelů. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku manželům Hrbovým, kteří do neuhradili kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/C/2011, žadatelé neuhradili kupní cenu. Správa SBD Sever 29. Městská knihovna p.o., nebytové prostory v čp v ul. Komenského o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) snížení výměry - Městská knihovna je na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - knihovna - cena nájmu Roční nájemné celkem 0,- Kč Záloha na vodné a stočné: 20,- Kč Záloha na teplo 3 070,- Kč Záloha na TUV 60,- Kč Měsíční předpis úhrad 3 150,- Kč 2011 doporučili uzavření dodatku č. 3 s Městskou knihovnou p. o. specifikující snížení výměry pronajatých prostor z 85,40 m 2 na 73 m 2 s účinností ode dne podpisu dodatku HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 30. Otto Grosz,, IČ: nebytové prostory v čp ul. Hrnčířská o celkové výměře 155,98 m 2 (prodejna textilu) přechod nájemního práva - Pan Otto Grosz má uzavřenou smlouvu ze dne na pronájem níže uvedených nebytových prostor o celkové výměře 155,98 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - prodejna numismatiky a další prodejní prostory - cena nájmu Roční nájemné celkem ,- Kč bez DPH + valorizace a služby Roční úhrady za služby celkem 996,- Kč Roční úhrady celkem ,- Kč Měsíční předpis úhrad ,- Kč Ke smlouvě je udělen souhlas s podnájmem na dobu neurčitou, schválený radou města č.usnesení 438/99 ze dne pro: Huy Phan Dinka, bytem Pražská 2927, Česká

12 Strana č. 12 / 14 Lípa - za účelem provozování prodejny oděvů doporučili uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne specifikující přechod nájemního práva nájemce Otto Grosze na Alenu Groszovou,, IČ: , s účinností od Úsek prodejů a pronájmů ORMI 31. Horova Immo s.r.o., Teplice, IČ: nájem části pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o celkové výměře 6300 m 2 (výstavba účelové komunikace) - změna nájemce Firma má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku a postoupení práv a povinností ze stavebního povolení č. A /2010 ze dne , včetně dodatku č. 1, na část pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o výměře 6300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 1 roční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu výstavba účelové komunikace k nově budovanému obchodnímu centru - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 6.300,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do 15. března příslušného kalendářního roku doporučili uzavření dohody o postoupení práv a převzetí závazků s firmou Horova Immo s.r.o. a firmou GARLORAN s.r.o., Teplice, IČ: , specifikující převedení práv a povinností ze smlouvy č. A /2010 ze dne na firmu GARLORAN s.r.o. s účinností ode dne podpisu dohody 32. Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, žádost o pronájem části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233 o celkové výměře 805 m 2 v k. ú. zahrada k RD ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 1407/1 o výměře 784 m 2 a část pozemku p. č. 1338/233 o výměře 21 m 2 vše v k. ú., tj. vedle zahrady ve vlastnictví žadatele doporučili odložit na příští jednání s tím, že bude prověřeno zjištěné oplocení. 33. Jaroslav Kadlec, bytem Žizníkov 125, pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Žizníkov (sekání trávy) souhlas s umístěním dočasného označení ---- Pan Kadlec má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku č. A /2010 ze dne

13 Strana č. 13 / na část pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Žizníkov o výměře 300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 900,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v pololetních splátkách ve výši 450,- Kč vždy do 31. ledna a 31. července příslušného kalendářního roku doporučili udělení souhlasu pronajímatele Jaroslavu Kadlecovi, v souladu s odst a 5.2. uzavřené smlouvy č. A /2011, pouze k umístění dočasného označení pronajatého pozemku v terénu dle předloženého návrhu, tj. osazení dřevěných kolíků s odrazkou v rozmezí cca 100 cm od sebe a podél hranice pozemku směrem od silnice HLASOVÁNÍ: 7 pro 1 proti 0 se zdrželo 34. Pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. žádosti o pronájem Na pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. je uzavřena smlouva o nájmu pozemku č. A /2011 ze dne za těchto podmínek: - nájemci: Alena Keslerová, bytem Pražská 2926, Stanislava Piskorová, bytem Heroutova 831, Dušan Mrha, bytem náměstí T. G. Masaryka čp. 1, - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu rozšíření zahrady a umístění přenosných staveb - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 2.330,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 582,50 Kč vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. Rada města dne pod č. usnesení 89/B/2011 souhlasila s podnájmem pro Martina Havlíka, Lenku Havlíkovou a Veroniku Havlíkovou 2011 doporučili tento bod odložit, protože se v současné době projednává prodej tohoto pozemku. 35. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy, k. ú. Žizníkov, v k. ú. a v k. ú. Sosnová u České Lípy žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy žádost o uzavření speciálního dodatku Jedná se o pronájem nových pozemků p. č. 350/16 o výměře 563 m2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m2 za účelem ekologického pastevectví a sečení.

14 Strana č. 14 / nedoporučili vyhovět předloženým žádostem. HLASOVÁNÍ: 4 pro 0 proti 4 se zdrželi Na jednání výboru byl pozván p. Lopušan: Členové výboru vzali na vědomí nesouhlas pana Lopušana s výpovědí nájemní smlouvy na pozemky s tím, že podá námitky proti rozhodnutí rady města. 36. Občanské sdružení Drobné památky severních Čech,, IČ: pronájem kapličky na st. parcele č. 40 o výměře 39 m 2 v Manušicích - výpověď smlouvy --- Občanské sdružení má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitosti č. A /2009 ze dne na kapličku nacházející se na st. parcele č. 40 v k. ú. Manušice za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu využití pro kulturní potřeby a ve spolupráci s římskokatolickou církví pro sakrální účely - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 500,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do příslušného kalendářního roku doporučili na základě informací předložených členem výboru tento bod odložit na příští jednání. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 13.01.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMM Přítomni: Mgr. Josef Hrstka František Kadeřábek

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 5. 6. 2012 v 13,00 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015 přijaté usnesení č. 6/2015 - N 1439 předložený a upravený program jednání

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE A UKLÁDÁ : Příloha č. 01 Usnesení 09. Rady města Stříbra ze dne 09.03.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: záměr propachtování poz.p.č.1788/7 zahrada

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Z á p i s č. 12/2009

Z á p i s č. 12/2009 Z á p i s č. 12/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31.8.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. Burešová Ing. Petrášek Omluven: Mgr. G. Žďárská Přizváni: p.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal.

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal. ZÁPIS ze 43. jednání Rady města Libáň konané dne 3.9.2012 od 16.00 hodin Přítomni: p. Bc. David Holman p. Jindřich Řezníček p. Petr Soukup Ing. Michal Zahradníček od 16.30 hodin Mgr. Jitka Šedivá Omluveni:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/407/15/KY Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více