Praha prosince INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 28. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT BE CH CZ DE FR GB HU IE IL IT KR LU MD NL SE SK US Rakousko Belgie Švýcarsko Česká republika Spolková republika Německo Francie Velká Británie Maďarsko Irsko Izrael Itálie Korejská republika Lucembursko Moldavsko Nizozemí Švédsko Slovensko Spojené státy americké CA CT DC MO NJ TX VA WA California Connecticut District of Columbia Missouri New Jersey Texas Virginia Washington

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha A 62 C 3/02 C 02 F 3/08 A 62 C 3/02 F 24 D 3/14 C 12 M 1/00 G 01 N 27/02 H 01 Q 1/38 G 11 C 99/00 G 07 C 1/00 D 01 H 5/00 G 06 F 3/01 A 23 L 1/212 D 05 B 61/00

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) A23L 1/212 A23L 1/237 A23L 3/ Šípková Marie, Tuchoměřice, CZ Šípková Marie, Praha 6 - Lysolaje, CZ Šípková Marie, Tuchoměřice, CZ Šípková Marie, Praha 6 - Lysolaje, CZ Dušená zeleninová směs do polévek, způsob přípravy a konzervace Dušená zeleninová směs se připravuje tak, že nastrouhané nebo nakrájené druhy zeleniny se smísí se solí a dusí se za promíchávání na vyškvařeném loji (případně na másle nebo oleji) až do vydušení vody ze směsi, pak se směs napěchuje do patentních sklenic, po zchladnutí se zalije rozpuštěným lojem a steriluje 2 hodiny při teplotě 100 stupňů C, což umožnilo snížit radikálně obsah soli a případně loje, nebo jiného tuku při zachování vysoké trvanlivosti výrobku. až 15 navzájem rovnoběžných táhlých náloží o průměru 20 až 50 mm a hmotnosti 500 až 3000 g.m -1 ve vzdálenosti 0,3 až 0,6 m od sebe a v celkové šíři 3 až 8 m, tyto táhlé nálože se navzájem příčně propojí prostředkem pro přenos detonačního impulzu, načež se ve vytvořeném celku iniciuje detonační proces. Prostředkem pro přenos detonačního impulsu je s výhodou bleskovice. Iniciace detonačního procesu může být provedena roznětem ohněm, elek trickým rozn ětem a/nebo dálkovým ovládáním. Ing. Dana Kreizlová, UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, (71) (57) A62C 3/02 A62C 99/00 ( ) F42B 12/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ Janíček Miroslav Ing., Bílovice, CZ Způsob hašení přízemních lokálních požárů pomocí trhací techniky Způsob hašení přízemních lokálních požárů podle vynálezu spočívá v tom, že ve vzdálenosti 5 až 20 m od čela lokálního požáru o intenzitě, kterou představuje přízemní požár porostu vysokého do 6 m nebo požár výronu plynu, se umístí přímá nebo konkávní hasební linie tvořená homogenním detonačním systémem a/nebo jednotlivými detonačními prvky, které se navzájem propojí prostředkem pro přenos detonačního impulzu, přičemž celkový detonační potenciál hasební linie odpovídá rychlosti detonace 4200 až 6700 m. s -1, a v této hasební linii se centrálně in iciuje detonační proces. Homogenní detonační systém se s výhodou vytvoří kontinuální táhlou náloží, detonačními prvky mohou být soustřed ěné nálože, dílčí táhlé nálože, protitankové miny, bedny s trhavinami. Prostředkem pro přenos detonačního impulzu je s výhodou bleskovice. Proces se iniciuje například roznětem ohněm, elektrickým roznětem a/nebo dálkovým ovládáním. Ing. Dana Kreizlová, UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, (71) (57) C02F 3/08 C02F 3/ Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ Zařízení pro využití objemu bionádrže uvnitř buňkového kola Zařízení pro využití objemu bionádrže uvnitř buňkového kola sestává z nádrže (2), vzduchovým komůrek (3) a z buňkového kola (1) tvořeného nosnou konstrukcí s polárně orientovanými komůrkami pro jejich naplnění vzduchem při ponoření do bionádrže, přičemž na obvodě nosné konstrukce buňkového kola je zevnitř upevněn o více n ež dvě vzduchové komůrky (3). Vzduchové komůrky (3) jsou polárně orientovány pro naplnění vzduchem ze vzduchový komůrek spodní části buňkového kola (1) ponořeného do bionádrže. (71) (57) A62C 3/02 A62C 2/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ Janíček Miroslav Ing., Bílovice, CZ Způsob přerušení kontinuity hořlavého terénu vytvořením ochranného protipožárního pásu Způsob přerušení kontinuity hořlavého terénu podle vynálezu spočívá v tom, že v daném úseku terénu se ve směru protipožárního pásu položí po celé jeho délce sada 5 (71) C12M 1/00 C12M 3/04 A01H 13/ ECOFUEL LABORATORIES s.r.o., Praha 2, CZ

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 (57) (71) (57) Kaštánek Petr Ing. Ph.D., Praha 2, CZ Fotobioreaktor pro velkoobjemovou autotrofní kultivaci sinic a jednobuněčných řas s desorpčními zónami Řešení se týká investičně nenáročného fotobioreaktoru pro velkoobjemovou autotrofní kultivaci sinic a jedn ob uněčných řas a desorpčními zónami, kterým je konstrukční řešení sestávající ze skloněných kultivačních zón, které se periodicky střídají se skloněnými nebo vertikálními desorpčními zónami, na nichž dochází k snížení kon cen trace rozpuštěného kyslíku v kultivačním médiu, stékajícím po periodicky se střídajících zónách. Zařízení umožňuje masově pěstovat vyb rané kmeny jedn ob uněčných řas a sinic, které představují cennou surovinu pro řadu žádaných produktů v oblasti potravinářského a farmaceu tického průmyslu, v kosmetice, jako součást potravinových doplňk ů, krmiv, či pro výrobu biopaliv, což je v současné době předmětem vysokého zájmu společnosti. D01H 5/00 D01H 5/18 D01H 5/20 D01H 5/ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Průtažné ústrojí textilního stroje Průtažné ústrojí obsahuje průtažn é válečky (1, 2, 3, 4, 5, 6) uspořádané v párech se vzájemným přítlakem ke kontrole vláken a s postupně rostoucí rychlostí. Na vlákenný svazek dosedá kontaktní ploška (13, 30, 40, 50, 60), která magneticky přitlačuje vlákenný svazek na spodní řemínek (8) v průběhu protahování. K přítlaku kontaktní vložky (13, 30, 40, 50, 60) lze použít permanentní magnet (1 0, 61). (71) (57) F24D 3/ Vaněk Václav Ing. CSc., Beroun - Centrum, CZ Vaněk Václav Ing. CSc., Beroun - Centrum, CZ Uložení konvektoru a způsob jeho instalace Před ložené řešení se týká uložení konvektoru, zejména uložení podlahového konvektoru tak, že konvektor (3) je uložen ve stavebním otvoru (2) vytvořeném v podlaze (1) během její stavby, a dále způsobu instalace konvektoru, zejména způsob instalace podlahového konvektoru, podle kterého je nejprve, současně se stavbou podlahy (1), vytvořen stavební otvor (2), do kterého je následně, po ukončení staveb ních prací, uložen k on vektor (3 ). Ing. Milan Škoda, Nahořanská 308, Nové Město nad Metují, (71) (57) D05B 61/00 D05B 57/00 D05B 65/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Kopal Jaroslav Ing. CSc., Liberec 8, CZ Konečný Martin Ing. Ph.D., Liberec 10, CZ Kazda František, Liberec 20, CZ Zařízení pro tvorbu kličky na niti Zařízení pro tvorbu kličky na niti (3) procházející uchem jehly (2) a mající volný konec obsahuje kličkař (5), který je na svém předním konci opatřen špičkou (4) a dále obsahuje vedle špičky (4) uspořád ané šikmé přítlačné rameno (10 ). Mezi špičkou (4) a přítlačným ramenem (10) je umístěna pružná planžeta a alespoň šikmé přítlačné rameno (10 ) je spřaženo s pohonem. Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, (71) (57) G01N 27/02 G01N 15/08 G01F 1/ Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ Kumhála František doc. Dr. Ing., Praha 6 - Suchdol, CZ Prošek Václav, Praha 6 - Bubeneč, CZ Segmentový kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů Základem bezdotykového segmentového kapacitního snímače je deskový kondenzátor se dvěma deskami (1) a (2 ), mezi kterými je dostatečný prostor pro průchod měřeného materiálu (3), přičemž aktivní deska je složena z izolační desky, na které je rozmístěno několik, například šest od sebe odizolovaných vodivých segmentů tvořících s uzemněnou deskou (2) měřící kondenzátory. Segmenty jsou připojeny přes impedance na oscilátor a zároveň na vstupy modulů AC/DC. Výstupy z modulů AC/DC jsou napojeny na jednotlivé vstupy elektronického přepínače (23). Výstup přepínače (23) je spojen s jedním vstupem rozdílového zesilovače (24) DC. Druhý vstup rozdílového zesilovače (24) je napojen na výstup referen čního převodníku (29) AC/DC a ten je spojen s referen čním kondenzátorem (27) a přes referenční impedanci (28) připojen na oscilátor. Přep ínání výstupů z jednotlivých modulů AC/DC přepínačem (23) řídí modul (26) procesoru. Získané rozdílové hodnoty napětí z referenčního modulu (29) AC/CD a z jednotlivých modulů AC/DC jsou jednotlivě odečteny, zesíleny a po převed ení na číslo v A/D převodníku (25) ukládány do paměti modulu (26) procesoru. Vynález lze použít ke sledování průchodnosti různých druhů partikulárních

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 (71) (57) materiálů v průmyslu a v zemědělství při jejich dopravě různými typy dopravních cest. G06F 3/01 G06F 13/14 H04L 12/ S. ICZ a. s., Praha 4, CZ Kákona Martin, Soběslav, CZ Horkel Milan, Dobrá Voda u Českých Budějovic, CZ Hronek Pavel, Strakonice 2, CZ Datový přepojovač pro informační systémy oddělené vzduchovou mezerou Datový přepojovač pro informační systémy oddělené vzduchovou mezerou je opatřen alespoň prvním rozhraním pro vstup a výstup dat pro připojení k prvnímu informačnímu systému (1) a druhým rozhraním pro vstup a výstup dat pro připojení k druhému informačnímu systému (2), kde první i druhé rozhraní jsou elektricky nebo opticky připojitelné k paměťové jednotce (3), a že mezi paměťovou jednotkou (3) a prvním rozhraním i mezi paměťovou jednotkou (3) a druhým rozhraním je uspořádán elektromechanický nebo optickomechanický přepojovač (4), vytvořený pro přepojen í elektrického či optického signálu z paměťového média (3) do druhého rozhraní až po úplném elektrickém či optickém odpojení signálu od prvního rozhraní a obráceně. TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, První vstup (B1, C1, D1, E1) každého z uvedených bloků (B, C, D, E) je p řipojený na výstup (P1) časovacího signálu bloku (P) reálného času. Blok (B) odečítání povolené doby do přestávk y má svůj druhý vstup (B2) připojený na tlačítko (R) "start" a třetí vstup (B5) na tlačítko (S) "stop", blok (C) načítání celkové doby jízdy má dále svůj druhý vstup (C2) připojený na tlačítk o (R) "start" a svůj třetí vstup (B5) na tlačítko (S) "stop", blok (D ) načítání zbývající doby přestávky má druhý vstup (D2) připojený na tlačítko (S) "stop" a svůj třetí vstup (D5) na tlačítko (R) "start". Výstup (D4) signálu překročení limitu má vedený na čtvrtý vstup (C6) bloku (B) odečítání povolené doby do přestávky, blok (E) načítání celkové doby přestávky má svůj druhý vstup (E2) připojený na tlačítk o (S) "stopů, třetí vstup (E5) na tlačítko (R) "start" a výstup (E4) signálu překročení limitu má vedený na čtvrtý vstup (C6) bloku (C) načítání celkové doby jízdy. Výstupy (B3, C3, D3, E3) signálů doby všech bloků (B, C, D, E) jsou vedené na blok indikace načítaných časových úseků a výstup (B4) signálu přek ročení limitu bloku (B) odečítání povolené doby do přestávky je spolu s výstupem (C4) signálu překročení limitu bloku (C) načítání celkové doby jízdy vedený na blok (V) alarmu. Ing. Vítězslav Žák, patentový zástupce, Lidická 51, Brno, (71) (57) G07C 1/00 G07C 1/ Král Libor, Svitavy, CZ Král Libor, Svitavy, CZ Zařízení pro sledování režimu jízdy motorového vozidla Zařízení pro sledování režimu jízdy motorového vozidla je opatřen o řídící jednotkou s bloky pro načítání časových úseků v závislosti na době jízdy a přestávek mezi jízd ami a výstupy signálů dob jednotlivých úseků jsou vyvedeny na blok indikace. Řídící jednotka je opatřená blokem (B) odečítání povolené doby do přestávky, blokem (C) načítání celkové doby jízdy, blokem (D) načítání zbývající doby přestávky a blokem (E) načítání celkové doby přestávky. (71) (57) G11C 99/00 G06F 13/ ECONOMY CLASS COMPANY s. r. o., Praha 10, CZ Vilánková Marie Mgr., Volyně, CZ Jelínek Vladimír Ing., Čestice, CZ Zařízení pro záznam souborů informací zejména na potravinová media Vynález se týká technick ého zařízení pro záznam souborů informací na potravinová media. Uvedené zařízen í sestává z počítače (4), který je propojen přes datový interface (5) s mikroprocesorem (6) zařízení, na který navazuje budič (7) sériového rezonančního obvodu (26). Budič (7) sestává z prvního až třetího tranzistoru (8, 9, 10), přičemž řídící elektroda prvního tranzistoru (8) je buzena výstupem mikroprocesoru (6), a dále báze druhého a třetího tranzistoru (9 a 10) je propojena na kolektor prvního tranzistoru (8), přičemž tranzistory (9, 10) jsou spojeny a tvoří výkonový výstup (12) budiče (7), kde diody (13, 14) jsou připojeny na výkonový výstup (12).

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 H01Q 1/38 H01Q 9/04 H01Q 13/08 H01Q 21/ (71) Barco, s.r.o., Uherské Hradiště, CZ Lukeš Zbyněk Ing. Ph.D., Metylovice, CZ Pípal Miroslav Ing., Buchlovice, CZ Planární modulární anténa (57) Planární modulární anténa, zejména pro RFID čtečky pracující v pásmu UHF, obsahuje jeden nebo alespoň dva vzájemně p ropojen é zák ladní elementy. Základ ní element sestává ze tří vrstev: vodivé vrstvy (3) s anténním prvkem (1 ), středního dielektrického substrátu (4) a spodní zemnící celoplošné vodivé vrstvy (5). Anténní prvek (1) má tvar čtverce a je spojen s napájecím mikrop áskem (2 ), který je umístěn v ose antény na stejné straně dielektrického substrátu (4) jako anténní prvek (1) a je galvanicky připojen k napájecímu konektoru. UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ing. Jan Görig, Nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín, 76001

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 01 H 13/00 A 23 L 1/237 A 23 L 3/00 A 62 C 2/06 A 62 C 99/00 C 02 F 3/10 C 12 M 3/04 D 01 H 5/18 D 01 H 5/20 D 01 H 5/26 D 05 B 57/00 D 05 B 65/06 F 42 B 12/02 G 01 F 1/56 G 01 N 15/08 G 06 F 13/00 G 06 F 13/14 G 07 C 1/02 H 01 Q 13/08 H 01 Q 21/08 H 01 Q 9/04 H 04 L 12/28 ( )

10 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 7 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) Barco, s.r.o., Uherské Hradiště, CZ H 01 Q 1/38 Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ G 01 N 27/02 ECOFUEL LABORATORIES s.r.o., Praha 2, CZ C 12 M 1/00 ECONOMY CLASS COMPANY s. r. o., Praha 10, CZ G 11 C 99/00 Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ C 02 F 3/08 Král Libor, Svitavy, CZ G 07 C 1/00 S. ICZ a. s., Praha 4, CZ G 06 F 3/01 Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ D 01 H 5/00 Šípková Marie, Tuchoměřice, CZ A 23 L 1/212 Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ D 05 B 61/00 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ A 62 C 3/02 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ A 62 C 3/02 Vaněk Václav Ing. CSc., Beroun - Centrum, CZ F 24 D 3/14

11 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty B 65 B 11/50 C 12 N 15/31 A 61 B 17/58 G 01 N 33/24 B 82 B 3/00 C 02 F 3/08 D 01 H 5/00 D 01 D 4/06 D 05 B 61/00

12 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (40) (40) (40) A61B 17/58 A61B 17/ Pumpr Josef MUDr., Havlíčkův Brod, CZ Pumpr Josef MUDr., Havlíčkův Brod, CZ Zařízení pro fixaci kostí FISCHER & PARTNER, Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 5, Praha 2, B65B 11/50 B65B 47/00 B65D 85/ SOREMARTEC S. A., Schoppach-Arlon, BE Milano Giuseppe, Alba, IT Způsob balení EP JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, B82B 3/00 D01D 5/08 D01D 5/00 D01D 5/11 D04H 1/ Šafář Václav Ing., Liberec, CZ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Způsob výroby nanovláken zvlákňováním polymerního roztoku v elektrostatickém poli a zařízení k provádění způsobu C02F 3/08 C02F 3/ Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ Zařízení pro využití objemu bionádrže uvnitř buňkového kola C12N 15/31 C07K 14/35 C07K 19/00 C12P 21/02 A61K 39/04 A61P 31/ Corixa Corporation, Wilmington, 19808, DE, US Skeiky Yasir A. W., Seattle, WA, US Alderson Mark, Bainbridge Island, WA, US Campos-Neto Antonio, Bainbridge Island, WA, US Polynukleotid, polypeptid, farmaceutický prostředek, vakcínový prostředek a jejich použití k léčbě a prevenci infekce tuberkulózou , /056556, 09/ US, US PCT/US1999/ WO 1999/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, (40) (40) (40) (40) D01D 4/06 D01D 5/08 D01D 5/06 D01D 5/11 B82B 3/00 D04H 1/70 D04H 1/72 D04H 5/ Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ Student Science, s. r. o., Horní Podluží, CZ Nanopharma, a. s., Praha 10, CZ Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 4, CZ Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Praha 5 - Motol, CZ Pokorný Pavel Ing., Frýdlant v Čechách, CZ Lukáš David Prof. RNDr. CSc., Liberec 6 Rochlice, CZ Mikeš Petr Ing., Mníšek u Liberce - Chrastava, CZ Martinová Lenka Doc. Ing., Liberec 15, CZ Zálešáková Denisa Ing., Jablonec nad Nisou, CZ Vodseďálková Kateřina, Kosmonosy, CZ Sanetrník Filip, Liberec 14, CZ Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním Advokátní, znalecká a patentová kancelář, Mgr. Václav Karlíček, Vinohradská 6, Praha 2, D01H 5/00 D01H 5/18 D01H 5/20 D01H 5/ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Průtažné ústrojí textilního stroje D05B 61/00 D05B 57/00 D05B 65/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Kopal Jaroslav Ing. CSc., Liberec 8, CZ Konečný Martin Ing. Ph.D., Liberec 10, CZ Kazda František, Liberec 20, CZ Zařízení pro tvorbu kličky na niti Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, G01N 33/24 G01N 3/14 G01B 21/32 E02D 1/00 G01N 25/26 G01N 27/ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, CZ Váchal Jan Prof. Ing. CSc., České Budějovice, CZ Vochozka Marek Ing. MBA. Ph.D., České Budějovice, CZ Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci

13 (udělené patenty) 3 PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, 37001

14 (udělené patenty) 4 Corixa Corporation, Wilmington, 19808, DE, US Hellstein Rostislav Ing., Kopřivnice, CZ Nanopharma, a. s., Praha 10, CZ Pumpr Josef MUDr., Havlíčkův Brod, CZ SOREMARTEC S. A., Schoppach-Arlon, BE Student Science, s. r. o., Horní Podluží, CZ Šafář Václav Ing., Liberec, CZ Šafář Václav Ing., Liberec 14, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Praha 5 - Motol, CZ Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 4, CZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, CZ Seznam majitelů udělených patentů C 12 N 15/31 C 02 F 3/08 D 01 D 4/06 A 61 B 17/58 B 65 B 11/50 D 01 D 4/06 B 82 B 3/00 D 01 H 5/00 D 01 D 4/06 D 05 B 61/00 D 01 D 4/06 D 01 D 4/06 G 01 N 33/24

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 5 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 6 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 ISSN 2336-7288 Praha - 30. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 1. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 12 Praha - 25. března 2015

Číslo 12 Praha - 25. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 Praha - 25. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 7. října 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 18. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 4. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 ISSN 2336-7288 Praha - 23. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 8. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 27. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 29 Praha - 16. července 2014

Číslo 29 Praha - 16. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha - 16. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 ISSN 2336-7288 Praha - 26. srpna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 41 ISSN 2336-7288 Praha - 11. října 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 15 ISSN 2336-7288 Praha - 13. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 ISSN 2336-7288 Praha - 10. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 42 Praha - 15. října 2014

Číslo 42 Praha - 15. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 15. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 ISSN 2336-7288 Praha - 30. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 ISSN 2336-7288 Praha - 11. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 23. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 26. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 ISSN 2336-7288 Praha - 17. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 ISSN 2336-7288 Praha - 29. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 30. listopadu 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 6 Praha - 11. února 2015

Číslo 6 Praha - 11. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 Praha - 11. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 2. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ 190 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2002 - CZ, část A ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 258574 259545 260245 261496

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 7-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 3 FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 349 3492 3493 3494 3495 3496

Více

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 26 Praha - 25. června 2014

Číslo 26 Praha - 25. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 25. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 ISSN 2336-7288 Praha - 20. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 Praha - 4. září 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 ISSN 2336-7288 Praha - 24. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 101 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

Číslo 38 Praha - 17. září 2014

Číslo 38 Praha - 17. září 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 Praha - 17. září 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 3. října 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 21 Praha - 21. května 2014

Číslo 21 Praha - 21. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 Praha - 21. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 ISSN 2336-7288 Praha - 16. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 7-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 8 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 32377 33055 33422 33423 33424 33425 33426 33427 33428

Více

Číslo 39 Praha - 24. září 2014

Číslo 39 Praha - 24. září 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 Praha - 24. září 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 136 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 31228 31229 31230 31231 31232 31233 31234 31235 31236 31237 31238

Více

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning

Více

Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014

Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 6-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 97 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 ISSN 2336-7288 Praha - 25. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 3 Praha - 15. ledna 2014

Číslo 3 Praha - 15. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 3 Praha - 15. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S Charakteristické znaky Sedlové y řady D4S jsou navrženy pro funkci směrového řízení. Celé spektrum sedlových ů, pružin a vík včetně přepínacích ů, omezovačů zdvihu, solenoidových ů (VV01) a snímání polohy

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 4. října 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Číslo 43 Praha - 22. října 2014

Číslo 43 Praha - 22. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 22. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2006 -, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 93 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 277404

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 ISSN 2336-7288 Praha - 3. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů milan körner vysokorychlostní železniční doprava představuje relativně nový segment v dálkové přepravě

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 8-2004 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 87 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 32196 32197

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 ISSN 2336-7288 Praha - 9. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 ISSN 2336-7288 Praha - 18. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 ISSN 2336-7288 Praha - 30. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Praha - 4. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 4. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací ápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací Ing. Miroslav Paclík Únor 2013 Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 7. června 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 ISSN 2336-7288 Praha - 20. července 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 0-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 83 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 33569 33570 3357 33572 33573 33574 33575 33576 33577

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 5. října 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2001 - CZ, část A 193 ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 255616 255878 257289 257291

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

SERIE Z. Documentazione Tecnica T13 OVLÁDACÍ PANEL. rev. 0.4 11/2003 ZL22 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ČESKY ZÁKLADNÍ POPIS

SERIE Z. Documentazione Tecnica T13 OVLÁDACÍ PANEL. rev. 0.4 11/2003 ZL22 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ČESKY ZÁKLADNÍ POPIS CANCELLI AUTOMATICI SERIE Z OVLÁDACÍ PANEL Documentazione Tecnica T13 rev. 0.4 11/2003 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ZÁKLADNÍ POPIS ČESKY Popis ovládacího panelu Zařízení je navrženo a vyrobeno výhradně

Více

Ochranné známky prohlášené za proslulé

Ochranné známky prohlášené za proslulé Ochranné známky prohlášené za proslulé datum zpracování: 26.08.2002 abecední řazení podle majitele č.spisu č.zápisu priorita datum prohlášení za proslulou stav obrázek znění majitel - název sídlo stát

Více

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Preference Země původu zboží Země původu zboží Režim Základ

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 73 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 3353 33532 33533 33534 33535 33536 33537 33538 33539

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2005 CZ, datum publikace 4.09.2005 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 135 FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 31764 31765 31766 31767 31768 31769 31770 31771 31772 31773 31774

Více