Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/612745"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S7088-1KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Charakteristick vlastnosti chladniky Vysunovac ukldac plochy v mrazic sti / chladnice Nastaviteln ukldac plochy (z drtu, skla nebo skla odolnho proti odkapvn) Samonosn ukldac plochy (6a Pouit samonosnch ukldacch ploch; 6b Odstrann a optovn usazen samonosnch ukldacch ploch) Regulace teploty pro pihrdku na masn vrobky / Regultor pro pihrdku na masn vrobky Pihrdka na masn vrobky s regulovatelnou vlhkost / zen pro pihrdku na masn vrobky s regulovatelnou vlhkost Zsuvka pro udrovn erstv zeleniny / Zsuvka pro udrovn masnch vrobk / Zakrytovn pro zsuvku k udrovn erstvosti Vceelov pihrdka Drk plechovek Vodn filtr Climate Zone Technology (tm) (technologie klimatizovan zny) Vybaven dve mrazic sti : Vybaven dve chladniky:...

3 Pihrdka pro mln vrobky Drk pro lhve Pihrdka na vejce Podstavec na balky Nastaviteln ukldac plochy ve dvech chladniky Zsobovac zsuvka (pro lky) / Zmek Rychlochladic pihrdka ChillKeeperTM / Kryt / zen pro rychlochladic pihrdku ChillKeeper Magnetick tsnn dve Sklopn ko Sklopn koe Pevn ukldac plochy ve dvech Dvkova ledu Vybaven mrazc sti.. 18 Ukldac pihrdky v mrazc sti Doln ukldac plocha v mrazc sti Miska na ledov kostky Zsobovn pro vrobnk ledovch kostek Dvkovac miska pro led Automatick vrobnk ledovch kostek Automatick vrobnk ledovch kostek a dvkova vody Tlatko dvkovae Posuvn regultor dvkovae Odstrann a vymyt automatick ndoby dvkovae ledu Miska dvkovae ledu Oetovn a itn Osvtlen Tabulka pro odstraovn poruch...

4 Zruka, servis a nhradn dly Obecn charakteristick vlastnosti Vmi zvolen model nem ppadn vechny uveden charakteristick vlastnosti. TYPOV> TTEK IEC Poznamenejte si a slo modelu, b revizn slo a c sriov slo. Podrobnj popis TYPOV...HO TTKU IEC najdete na strnce 2. 3 Popis informac ke spoteb energie (Typov ttek V se nachz v lev horn pihrdce pro udrovn erstvosti; typov ttek V se nachz nahoe v chladnice). Pi dotazech na servisn prce si pipravte data k 1, 2 a 3. slo modelu, revizn slo, sriov slo nzev znaky adresa oznaen modelu (pokud existuje) montn sada pro vrobnk ledovch kostek (pokud je k dispozici a nen instalovn) a nejsou pro tento model pouity. prmrn spoteba energie kwh / 24 hod. max. spoteba energie (max. 3 minuty) mnostv chladiva R134A (HFC) v gramech spoteba energie R 134A (pouze pro chladic systm) spoteba energie odmrazovacho ohevu (= vypotan hodnota) ampry pokud existuje, spoteba energie vrobnku ledovch kostek (topen formy ledovch kostek, max. (max. kapacita litry, krychlov stopy Ft3 (aust. Brutto-FW) Aust. TK-brutto kapacita litry, krychlov stopy Ft3 (aust. ISO brutto kap. celkem litry, celkem litry, krychlov stopy Ft3 krychlov stopy Ft3 (ISO (aust.brutto kapacita brutto kapacita celkem) celkem) + + ISO netto kap. celkem litry, krychlov stopy Ft3 (ISO netto kapacita celkem) Mrazic kapacita v kg za den, vypotan podle ISO 8561 Oznaen, pokud existuje: Symbol 4 hvzdiek, pokud existuje Bezpenost a elektromagnetick kompatibilita (EMC) 4 Vae nov chladnika Sprvn likvidace star vyslouil chladniky (neuvauje se s jejm dalm prodejem) POZOR: Zaven dt nedopatenm v chladnice a nsledujc uduen nejsou problmy minulosti. Vyhozen chladniky, vyazen z provozu, jsou stle jet nebezpen, i kdy jsou odloeny pouze nkolik dn. Jestlie se chcete zbavit sv star chladniky, ite se laskav dle uvedenmi informacemi a zabrate tak ppadnmu razu. PED ODLOENM STAR... CHLADNIKY NEBO MRAZNIKY: Odmontujte ze spotebie dvee. Ponechte instalovan ukldac plochy, aby se dti nemohly snadno dostat do vnitnho prostoru. Odznte kabel pro pvod elektrickho proudu. Likvidace starho spotebie Instrukce pro ochranu ivotnho prosted Chladc okruh a izolace starch model chladniek a mrazniek obsahuj halogenderivty uhlovodk (FCKW). Uvolnn halogenderivty uhlovodk (FCKW) mohou pokozovat oznovou vrstvu zemsk atmosfry. Povϯte pslunou likvidan organizaci odstrannm vaeho starho spotebie. Dbejte pitom na to, aby nebyly ped odvozem pslunou likvidan organizac pokozena potrub vaeho starho spotebie. Likvidace obal novho spotebie Vechny obalov materily novho spotebie je mono bez nebezpe zlikvidovat. Karton lze rozezat a odloit do sbru starho papru. Flie jsou vyrobeny z polyetylnu (PE) a vplov sti z polystyrnu (PS), neobsahujcho FCKW. Tyto hodnotn materily je mono po prav opt pout, jestlie je pedte do stediska pro sbr recyklovatelnch materil. Adresy nejblich sbren pro likvidaci obal a starch vyslouilch spotebi zjistte na sprv obce. 5 Bezpenostn instrukce a vstrahy Ped uvedenm spotebie do provozu si laskav peliv protte informace, uveden v nvodu k pouit a instalaci. Informace obsahuj dleit pokyny pro instalaci, pouvn a drbu spotebie. Tyto nvody si uschovejte na bezpenm mst, a pedejte je ppadnmu dalmu uivateli. POZOR: TENTO SPOTEBI MUS B>T UZEMNN. Pro zabrnn razu elektrickm proudem nesm bt chladnika nikdy pipojena v zsuvce, kter nen sprvn a podle pslunch sttnch pedpis a norem uzemnna. Vrobce nepebr zruku, jestlie nebudou dodreny nsledujc instrukce. Pokozen spotebi neuvdjte do provozu. V ppad pochybnost se informuje u svho dodavatele. Pipojen a instalaci je nutno provst pesn podle nvodu k instalaci. Podmnky pipojen na rozvod elektrickho proudu a daje na typovm ttku musej navzjem souhlasit. Opravy a prce na drb spotebie sm provdt vhradn odborn pracovnci. dnm ppad neskladujte v chladnice vbun ltky, hroz nebezpe vbuchu! Spotebi se nesm uvst do chodu v ptomnosti vbunch par. Chladic okruh byl podroben poadovanm zkoukm na tsnost. Spotebi je odruen podle ustanoven ES s. 87 / 398 EWG. Spotebi odpovd souasnm nmeckm ustanovenm pro zamezen razm, zpsobench chladnikami (VBG 20). Chladic okruh byl podroben poadovanm zkoukm tsnosti. Spotebi odpovd vem bezpenostnm ustanovenm pro elektrick spotebie, kter jsou v souasn dob v platnosti. Je nutno dodrovat nsledujc bezpenostn pokyny: Ped itnm kondenztoru nebo vmnou rovky je teba oddlit chladniku od zdroje proudu. Pi peruen dodvky elektrickho proudu otevrat dvee chladniky tak mlo, jak je to mon. Potraviny, kter se zcela rozmraz, ji znovu nezmrazovat. Na spotebi nesmj plhat dti, zavovat se na dvee nebo si hrt s pihrdkami. 6 V>STRAHA: Elektrick ppojky. Viz typov ttek. Vimnte si daj na typovm ttku a pesvdte se, zda souhlas s elektrickm naptm a kmitotem rozvodn st v mst instalace chladniky. Pipojte chladniku s pouitm sprvn instalovan zsuvky s ochrannm kontaktem. Zsuvka mus bt uzemnna a jitna pojistkou s hodnotou 10 ampr nebo nouzovm jistiem. Jestlie nen zstrka vhodn pro zsuvku, me se zakoupit v odbornm obchod kabel s konektorem. Kabel sm instalovat vhradn odborn kvalifikovan elektrik. Typy zstrek a kabel jsou uvedeny na obrzcch. Zkladnm slem zanajcm s se oznauje druh pipojen kompresoru a slem s rkou (-1 a -10) druh zstrky. Pklad pro pipojovac kabel: je zstrka s ochrannm kontaktem na pipojovacm kabelu pro upevnn ke kompresoru se temi zd kami pozdji vyrbnho spotebie. Revizn slo vyplv z typovho ttku. sla s rkou pro zstrku -1 a -10 zkladn slo 3 zd ky po ten vroba 1998 srpen 1999 vroba od srpna Instalace spotebie Pi volb msta umstn chladniky je nutno respektovat nsledujc body: Umonit neomezenou cirkulaci vzduchu pedn spodn mkou.

5 Pi instalaci na podlaze s linoleem nebo na devn podlaze postupovat opatrn, aby se podlaha nepokrabala nebo jinm zpsobem nepokodila. Pi instalaci chladniky ochrn podlahu kousek pekliky, koberec nebo jin materil. Vyrovnn do vodorovn polohy Pro sniovn skn toit proti smru hodinovch ruiek. Pro zvyovn skn toit ve smru hodinovch ruiek. Vodovha Jestlie nen podlaha rovn a je nutno zvit zadn st skn, doporuujeme najet zadnmi koleky na kousek pekliky nebo jin kus pro vyrovnn vky. Chladnika byla pro pepravu peliv zabalena. Odebrat svorky pro zajitn ukldacch ploch a zahodit je. Tyto svorky se nachzej pod vemi ukldacmi plochami a jsou zaklesnuty do rmu. bonm pohybem a pmm Odebrat plastov svorky vytaenm. 8 9 chladnika spork NEDOPORUUJE SE lep nejlep (na protilehl stran kuchyn) stna 10 POZNMKY: velikost modelu Horn st dve le 2,5 mm nad tlesem skn. = hel Hloubka vestavn skn: 67,56 cm. Vka skn s koleky Mra D palce ,75 63, , , , , mm palce mm Mra C vizpokyn a palce mm Mra G viz pokyn palce mm ISO celkov brutto objem litr krychlov palce CD 66, , ,07 68, , ,87 68, , ,54 68, , ,07 68, , ,52 68, , ,68 Mra B viz pokyn palce mm 11, , , , , , Mra F viz pokyn palce mm 10, , , , , , Mra A viz pokyn palce mm 17, , , , , , Mra E viz pokyn palce mm 13, , , , , , ace teploty. tomto ppad se mus zsuvka podle pedpisu uzavt. Indikace se potom vrt zpt opt na normln provoz. je zcela normln. Teplota doshne bhem nejkrat doby opt sv pednastaven hodnoty. je normln. Zkondenzovan kapalina opt zmiz, kdy jsou dvee opt uzaveny. je normln. rovku je mono zskat v servisn slub. ochran ped ppadnmi sklennmi stepinami je vhodn si oblci rukavice. vyprzdnte a vyjmte. by mla dolehnout na vae dosedac kolejniky. Vmna rovky: Vyroubujte rovku a vymte ji za novou. me bt ppadn jet vlivem pouit hork. zaroubujte oba rouby. zpsobem se vyjme ukldac plocha mrazniky. Vtan() mrazc kok(y) Spodn zsuvka v mrazc sti Vtanou zsuvku v mrazc sti je mono vythnout tak daleko, jak je to mon, potom nadzvednouh chladniky proti smru hodinovch ruiek, aby s nimi bylo mono lehce pohybovat. U model s automatickm vrobnkem ledovch kostek se doporuuje zavt a odstavit pvod vody ped tm, ne se chladnika posune. ukldac plochy je mono vyjmout a cel omt v tepl vod. PED PONOENM POKAT, DOKUD NEDOSHNE SKLO TEPLOTY MSTNOSTI. Vnj plochy Lak udrovat v istm stavu. a vyletit mkkm istm hadrem. Neotrat chladniku pinavm hadrem pro myt ndob nebo mokrm runkem. To by mohlo ponechat zbytky, kter by zniily lak. sprvnm oetovn zstane dlouh roky jako nov a nerezav. Tsnn dve jsou vyrobena z vinylu. Lze je istit roztokem z mdla a vody nebo mrnm prostedkem pro drhnut. se mus VYTHNOUT zstrka ze zsuvky a chladnika odthnout od stny. Sejmout kryt na motoru. Vysvaem vyst kondenztor a okoln st. Znovu nasadit kryt. potebujete pomoc, obrate se na servisn slubu. Pitom uvete nsledujc informace: 1. model, 2. Problm. ZVUKY BHEM PROVOZU / CHLADNIKA VIBRUJE Zvuky jsou vlivem mnoha faktor slyiteln zetelnji. Chladnika nestoj vodorovn. Normln zvuk motoru ventiltoru. Podlaha nen dostaten stabiln. SYIV> ZVUK / RUD... HAVEN A ODRAZY V MRAZC STI Normln zvuk, jestlie odkapvaj kapky odtvan vody na odmrazovac veden. Rud hav odrazy jsou bhem odmrazovacho cyklu normln. CHLADNIKA B PLI ASTO ast chod chladniky udruje teplotu stabiln. Dlouh nebo ast otevrn dve spotebie. CHLADNIKA B PLI DLOUHO Za normlnch podmnek jsou modern chladniky v chodu astji. Teplota v mstnosti je pli vysok. Dlouh nebo ast otevrn dve spotebie. Je nutno vyistit kondenztor. Viz instrukce v ndobu k obsluze. CHLADNIKA NEB Regultor teploty stoj v poloze OFF (vypnuto) nebo O. Pvodn kabel nen zasunut do zsuvky. Do zsuvky nen piveden elektrick proud. V domovn instalaci se peplila pojistka nebo vypnul jisti. V chladnice probh automatick odmrazovac cyklus. TEPL> VZDUCH ZE SPODN STRANY CHLADNIKY Normln cirkulace vzduchu od kondenztoru. CHLADNICE SE VYTV PACH Uloen pokrmy nejsou zakryty. SE VYSUUJ (ERSTV... NEBO ZMRAEN... ) Obaly nejsou sprvn provedeny nebo zabaleny. Pihrdka pro udrovn erstvosti nen pevn zaven. Je nastavena pli nzk teplota. Hork, vlhk klimatick podmnky. NA VNITNCH STNCH CHLADNIKY Vlhkost me vznikat horkmi, vlhkmi klimatickmi podmnkami pi astm otevrn dve chladniky. Dvee se sprvn nezavraj. LEDOV... KOSTKY SE VYPAUJ Pes ledov kostky proudc studen vzduch psob jejich smrovn, pedevm pi nzk spoteb kostek. To je normln. CHLADNIKA JE PLI TEPL Regultor teploty je nastaven na pli vysokou teplotu. Dvee se otevraj na velmi dlouhou dobu. CHLADNIKA JE PLI STUDEN Regultor teploty pro chladniku je nastaven na pli nzkou teplotu. MRAZIC ST JE PLI TEPL Regultor teploty je nastaven na pli vysokou teplotu. Dvee se otevraj na velmi dlouhou dobu. V CHLADNICE NEFUNGUJE SVTLO Je vyplen rovka. Nahradit rovku. Do zsuvky nen piveden elektrick proud. MRAZIC ST SPRVN NECHLAD (zmrzlina, koncentrovan va) Vrobky s vysokm obsahem cukru nejsou ve zmraenm stavu zcela tvrd. Nastavit regultor teploty na ni hodnotu. LEDOV... KOSTKY ULPVAJ V MISCE NA JEJICH V>ROBU Na miskch se mohou vytvet usazeniny vpnku z vody. Navlhit hadr octem a tm misky vymt. Jestlie jsou usazeniny siln, vyistit misky pi kadm itn chladniky. Je vypnut pvod vody. Tlak vody je pli nzk. si tento nvod k obsluze a oetovn pro pozdj nahldnut. mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz sti nazvan "Co dlat, kdy..." a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. Ujistte se, e mete sdlit model a seriov slo spotebie. Tyto informace naleznete na datovm ttku pstroje. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu AEG. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Me bt vyadovn doklad o koupi. - Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 24 msc od data zakoupen tohoto spotebie AEG se tento spotebi nebo jakkoli jeho st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, kter spotebi nerozebrala ani s nm jinak nemanipulovala - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis AEG nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv - rozhodujc podmnky zruky jsou uvedeny na zrunm listu Model... slo vrobku (E/PNC No.)..... Seriov slo (F/Serial. No.).... eventueln KD /... V ppad technickch problm vm bude i n znakov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresy: Servisn stedisko AEG Hanusova ulice Praha 4 Tel.: Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZBX622SS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZBX622SS v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I http://cs.yourpdfguides.com/dref/813962

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I http://cs.yourpdfguides.com/dref/813962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX SZ91240-4I. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D http://cs.yourpdfguides.com/dref/616148

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D http://cs.yourpdfguides.com/dref/616148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4100-1-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/606890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4100-1-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/606890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4100-1-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX E4100-1-A

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX MC2660EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/808029

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX MC2660EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/808029 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX MC2660EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX MC2660EA

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému! Prvky digitálního

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55090IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/809753

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F55090IM http://cs.yourpdfguides.com/dref/809753 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F55090IM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16

T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16 T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16 Popis termostatu Prostorov! termostat CH150/151/152 m"#í vnit#ní teplotu v referen$ní místnosti a reguluje vytáp"ní

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1 Návodnaobsluhu COR1TWU5 407EM COR 1 04/2009 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu TWU/TWI aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k instalaci a obsluze. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou V-05 VŠEOBECNÉ INFORMACE CZ VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav ledniky

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

SXE 220 - SXE 250 - SXE 300 - SXL 220 - SXL 250 - SXL 300

SXE 220 - SXE 250 - SXE 300 - SXL 220 - SXL 250 - SXL 300 NÁVOD K OBSLUZE SXE 220 - SXE 250 - SXE 300 CZ / CZECH REPUBLIC SXL 220 - SXL 250 - SXL 300 SXE 220 - SXE 250 - SXE 300 - SXL 220 - SXL 250 - SXL 300 Pag. 1 1. OBECNÍ INFORMACE Vá!en" zákazníku p#ed pou!itím

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

HONDA FJS600 SILVER WING. Honda Motor CO., Ltd. 2001

HONDA FJS600 SILVER WING. Honda Motor CO., Ltd. 2001 HONDA FJS600 SILVER WING U!iVATELSKÁ P"íRU#KA Honda Motor CO., Ltd. 2001 HONDA FJS600 SILVER WING U$ivatelská p%íru&ka V!echny informace uvedené v tomto manuálu jsou zalo"eny na posledních v#robních informacích,

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364618 KE/Za/110.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301)

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) Prmyslový vai TRINO Typ VP02001 Typ VP02006 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem

Více

MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354

MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 30 13 54 www.conrad.sk MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více