7 Objímky a třmeny. Použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Objímky a třmeny. Použití"

Transkript

1 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují bez montážního svařování. Objímky a třmeny svislých trubek mohou vyžadovat zajištění proti prokluzu trubky dalším prvkem, který se přivařuje na stěnu trubky (viz dále), vodorovné potrubí je bezpečně zajištěno pouze silovým třecím spojem mezi objímkou a trubkou. Přípustný odklon výslednice zatížení od svislé osy je do 4. Šikmé trubky o spádu vyšším než 1 musejí být uchyceny přivařovacími oky výrobní skupiny 5. V této kapitole jsou popsány technické podmínky objímek a třmenů pro upevnění táhel závěsů. objímek podpěr je popsáno v kapitole 6. Objímky a třmeny typové řady 700 slouží k uchycení vodorovných (jednotáhlové závěsy) i svislých trubek (dvoutáhlové závěsy) k táhlům závěsů všech typových sestav, jak je vyobrazeno v kapitole. Jiné použití, např. objímky svislého potrubí jako osová zarážka vodorovného potrubí, je nutné konzultovat s výrobcem. Hodnoty Do uvedené v rozměrových tabulkách jsou jmenovité vnější průměry trubek, nikoliv skutečné vnitřní průměry objímek. Objímky a třmeny jsou v časově závislé oblasti creepu navržené pro životnost hodin. Pro jiné hodnoty životnosti je možné korigovat přípustné zatížení po konzultaci s výrobcem. Z hlediska cyklické únavy jsou objímky navrženy na 1500 plných provozních cyklů (úplné odlehčení plné zatížení silou Fp) a 8000 částečných cyklů s amplitudou 1,25 Fp. 7.2 Rozdělení a) Objímky Skládají se ze dvou půlobjímek půlkruhového tvaru z pásové oceli, které jsou vzájemně spojeny šrouby. V horní části je čep, na který se připojuje závitové oko typ 832. Průměr čepu se volí podle průměru táhla (viz kap. A, tab. A.5). Je možné zvolit větší nebo menší průměr čepu o jednu třídu únosnosti než je průměr závitového oka. Hlavní charakteristiky použití: přenos nízkých a středních zatížení určené pro trubky kalibrované na vnější průměr materiálová skupina objímek musí být podobná materiálu potrubí pro trubky z austenitických ocelí lze do teplot 150 C použít objímku z uhlíkové oceli s výstelkou z PTFE pásku Objímky je možné použít pouze pro trubky s tolerancí vnějšího průměru do 1%. Pro vyšší tolerance vnějšího průměru (např. u trubek kalibrovaných na vnitřní průměr) je nutné použít třmeny. Podélně svařované trubky nesmějí mít v místě styku s objímkou převýšení svaru větší než 1mm. Přehled typů objímek Typ Složená objímka - nízké zatížení, pro sestavy závěsů bez napínacích matic Objímka pro závěsy neizolovaného potrubí Lehká objímka pro závěsy vodorovného potrubí - nízké zatížení, malé tloušťky izolace Střední objímka pro závěsy vodorovného potrubí - střední zatížení, střední tl. izolace Robustní objímka pro závěsy vodorovného potrubí - vyšší zatížení, velké tloušťky izolace Lehká objímka pro závěsy svislého potrubí - nízké a střední zatížení Střední objímka pro závěsy svislého potrubí - střední a vyšší zatížení Teplota ( C) Izol. DN <330 A / N <80 N <330 A <600 A <600 A <600 A <600 A

2 7 Objímky a třmeny b) Třmeny Konstrukce složená z více prvků, která se sestavuje při montáži potrubí. Třmeny vodorovného potrubí jsou tvořeny U-třmenem obepínajícím potrubí, spojeným s nosníkem a připojovacím okem nebo čepem. Třmeny svislého potrubí se skládají z hlavních nosníků, které jsou připojeny na čep přivařený k potrubí, a bočních nosníků, na které se připojuje táhlo závěsu. Třmeny typu 731 se používají do teplot 550 C z důvodu únosnosti. Pro vyšší teploty se používají třmeny typ 742. Hlavní charakteristiky použití: přenos vysokých zatížení i při vysokých teplotách použití pro všechny druhy trubek, i pro kalibrované na vnitřní průměr speciální varianty třmenů pro šikmá potrubí Třmeny je možné použít pro trubky s tolerancí vnějšího průměru do 2,5%. Tolerance vnějšího průměru trubky musí být uvedena v objednávce. Přehled typů třmenů Typ / Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro střední teploty Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro střední teploty Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro vysoké teploty, nekalibrované potrubí Složený třmen pro závěsy svislého potrubí Třmen pro dvoutáhlové závěsy vodorovných potrubí Teplota ( C) Izol. DN <560 A <560 A <600 A <600 A <550 A c) Ostatní Prvky pro různá uchycení na konzoly kruhový třmen a pouto, nebo pro připojení táhla závěsu přivařovací oka. Podmínky použití jsou uvedeny v tabulce. Přehled typů ostatních částí Typ 701 / Teplota ( C) Izol. DN Kruhový třmen <80 N Ploché pouto pro samostatné uchycení trubek, přivaření nebo přišroubování na konstrukci Kruhový třmen s ložem Spojovací deska pro dva třmeny vodorovného potrubí Spojovací deska pro dvě objímky vodorovného potrubí <550 A/N <350 A/N

3 7 Objímky a třmeny 7.3 Volba typu Je obvykle prováděna výrobcem při návrhu sestavy závěsu tak, aby byly splněny podmínky únosnosti, funkčnosti a hospodárnosti. V následujících bodech je vyjmenováno několik hlavních pravidel určujících volbu typu a konstrukční charakteristiky: přípustné zatížení násobené korekčním faktorem teploty a materiálu musí být vyšší než požadované návrhové zatížení, a to pro studený, teplý i občasný provozní stav, pro pevné závěsy může být důležitým faktorem tuhost, v tomto případě zvážit volbu třmenu, který je tužší než objímka, tloušťka izolace - horní čep připojený k táhlu závěsu musí být vždy vně izolace, nejméně 30mm nad jejím povrchem, připouští se lokální snížení tloušťky izolace o 20%, objímka musí být vždy z podobné skupiny materiálu (z důvodu teplotní roztažnosti) jako potrubí, výjimkou jsou třmeny typů 764 a 765, pro teploty do 150 C je pro trubky z nerezavějící oceli možné použít objímky z uhlíkové oceli s výstelkou z PTFE folie, pro vysoké teploty a roztažnosti průměru trubky použít třmen typ 742, pro teploty nad 500 C u svislých potrubí DN=>150 použít třmen s kruhovými čepy (typ 765), objímky svislých trubek pro DN>65 musejí být vždy zajištěny přivařovacími zarážkami proti prokluzu, přivařovací zarážky musejí být z materiálu stejné skupiny jako potrubí, z hlediska svařitelnosti i mechanických vlastností. Ostatní podmínky jsou popsány v kap. A, tab. A Návrhové zatížení Návrhové zatížení objímky nebo třmenu se pro trvalé zatížení stanoví podle vztahu: F dc T = 1,0 F at, kde index T zahrnuje všechny teplotní kombinace působící současně se zatížením. F a je hodnota zatížení uzlu z analýzy potrubí. nebo nejvyšší dovolené teplotě potrubí bez teplotních přídavků (rezerv), určených příslušnými normami. Konstrukční teploty jednotlivých částí a uzlů objímek a třmenů jsou výrobcem určeny podle obr. A1 v kapitole A katalogu a jsou implikovány do hodnot korekčních faktorů teplot a materiálů k T,M. Faktory pro třmeny jsou uvedeny v katalogových listech jednotlivých typů. Pro objímky se použijí faktory podle tabulky 7.1. Minimální přípustné teploty okolí nebo minimální teploty stěny potrubí jsou v závislosti na materiálových skupinách: do -40 C pro materiálové skupiny 1-3, do -30 C pro materiálovou skupinu 4, do -60 C pro skupinu 5, do -170 C pro skupiny materiálů 6 až 8. Pro nižší požadované teploty je u materiálových skupin 1-4 možné provést zvláštní posouzení. 7.6 Únosnost objímek a třmenů Přípustná srovnávací zatížení F p jsou určena pro zatížení šikmým tahem, které působí ve směru daném použitím objímky v typové sestavě (viz kapitolu ). Jiná zatížení jsou nepřípustná. Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky 7.1 nebo tabulek u jednotlivých typů. 7.7 Povrchová úprava Objímky z uhlíkové oceli pro neizolovaná potrubí se dodávají s vrchním nátěrem. Ostatní objímky se dodávají se základním nátěrem, nerezové bez nátěru. 7.5 Návrhová teplota Návrhová teplota T dc musí být objednatelem stanovena podle postupu: pro teploty mimo oblast creepu (<450 C) - T dc je rovna nejvyšší dovolené teplotě potrubí, pro oblast creepu (nad 470 C) - T dc je rovna průměrné provozní teplotě potrubí nejčetnějšího cyklu, pro případ, že rozdíl mezi maximální a minimální teplotou cyklu není vyšší než 10 C, Tabulka Korekční faktory přípustného zatížení při teplotě - k T,M (-) pro objímky 710, 712, 713, 723, 733, 744 a 754 MS / T ( C) ,00 0,95 0,90 0,85 0,76 0,62 0,55 3 1,22 1,21 1,14 1,07 0,97 0,89 0,84 0,80 0,73 0,67 0,66 0,58 0,46 0,38 0,30 0,25 4 0,97 0,90 0,83 0,75 0,66 0,58 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 5 1,12 1,12 1,06 0,97 0,89 0,82 0,78 0,76 0,71 6 0,98 0,87 0,79 0,72 0,66 0,62 0,60 0,59 0,57 7 1,01 0,95 0,90 0,85 0,81 0,76 0,75 0,74 0,71 0,70 0,69 0,68 0,68 8 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,43 Pro občasná zatížení kategorie Q platí přepočet: F p,q = 1,2 F p,g. V oblasti teplot creepu je po konzultaci s výrobcem možné pro občasná zatížení použít vyšší hodnoty součinitele k t,m. 7.3

4 7 Kruhové třmeny typ 701 Kruhové třmeny typ 701 Třmen pro přichycení neizolovaných trubek přímo k pomocné konstrukci. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 701 DS MS Rozměry (mm) DN DS Do M A E L m (kg) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.4

5 7 Pouta typ 702 Pouta typ 702 Pro uchycení drobných potrubí, kde se nepředpokládají jiná zatížení než od vlastní tíhy. Připojení ke konstrukci přivařením nebo šrouby přes otvory o průměru d1. Malé boční posuvy potrubí jsou kompenzovány průhybem plochého profilu pouta. Pouto ve vodorovné orientaci je možné použít jak pro vodorovné, tak pro svislé potrubí. Únosnost pouta ve svislé konfiguraci je do 0,6 kn pro všechny rozměry. Pouta se k běžným konstrukcím přivařují, koutový svar a=3mm. Pro potrubí DN je objímka s jedním šroubem, rozměry DN50-80 se dvěma šrouby. S235 skupina č. 1 16Mo3 skupina č. 3 10CrMo910 skupina č skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 702 DS MS Rozměry (mm) DN DS Do L T M d1 m (kg) , , , , , , , , , , , , , ,8 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.5

6 7 Kruhové třmeny typ 703 Kruhové třmeny typ 703 Třmen s podložkou pro přichycení neizolovaných potrubí k pomocné konstrukci. podložky je shodný s materiálem třmenu nebo může být použita podložka z PE. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 703 DS MS 703 DS MS-P P - pro třmeny s PE podložkou A C L E M Rozměry (mm) DN DS Do M A E L C m (kg) , , , , , , , , , , , , ,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.6

7 7 Kruhové třmeny typ 704 Kruhové třmeny typ 704 Třmen s ložem pro pevné přichycení potrubí k pomocné konstrukci. lože je shodný s materiálem třmenu nebo může být použita podložka z PE. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 H E Typ Průměr Mat. skupina 704 DS MS 704 DS MS-P P - pro třmeny s PE podložkou A C M Rozměry (mm) a přípustná zatížení Fp (kn) DN DS Do M A Е H В C F p (kn) F pb (kn) m (kg) ,3 0,9 0, ,3 0,9 0, ,3 0,9 0, , ,9 1,4 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,8 4,0 0, , ,8 4,0 0, ,8 4,0 0, , ,8 4,0 0, , ,2 5,9 1, , ,2 5,9 1, ,3 10,9 2, , ,3 10,9 2, ,3 10,9 2, ,3 10,9 3, , ,3 10,9 3, ,3 10,9 3, , ,3 10,9 3, , ,4 17,0 5,3 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky F p přípustné zatížení v ose šroubu třmenu F pb přípustné zatížení v rovině sedla (boční) Hodnoty srovnávacích zatížení Fp uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka

8 7 Objímka typ 710 Objímka typ 710 Objímka pro závěsy bez napínacích matic, nízká zatížení. Připojení přímo k závitové tyči. d1 S235 skupina č skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 710 DS MS M Do E A Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E d1 M ,4 0, , ,4 0,61 Fp (kn) m (kg) 0,4 0, , ,4 0, ,4 0, , ,4 0, ,8 1, , ,8 1, , ,8 1, ,8 1, , ,8 1, , ,8 1, ,5 2, , ,5 2, ,5 2, ,5 2, , ,5 2, , ,5 2, ,0 3, , ,0 3, , ,0 3, , ,0 3,84 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Hodnoty srovnávacích zatížení Fp uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka

9 7 Objímka typ 712 Objímka typ 712 Objímka pro závěsy neizolovaných potrubí. Připojení k závitovému oku šroubem. S235 skupina č skupina č. 6 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina 712 DS MS Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. M F Do C A C Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A C d2 F Šroub ,3 52 Fp (kn) m (kg) 3,1 0, ,9 60 3,1 0, ,1 0, ,7 68 3,1 0, M ,1 0, ,4 76 3,1 0, ,1 0, ,3 84 3,1 0, ,2 0, , ,2 0, , ,2 0, M ,2 0, , ,2 0, , ,2 0, ,5 1, , ,3 1, ,3 2, ,3 2, , ,3 2, M , ,3 2, ,3 2, , ,2 2, , ,1 2, , ,8 3, , ,8 4, ,6 4, , M20 6,3 5, , ,6 5, ,6 5, , ,0 9, ,5 9, M24 7,8 10, ,5 11, ,8 11, ,4 26, ,1 28, , ,6 30, M30 15,1 32, , ,9 34, ,8 36, ,8 36,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.9

10 7 Objímka typ 713 Objímka typ 713 F Objímka závěsů pro nízká zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku šroubem. S235 skupina č skupina č. 6 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina 713 DS MS Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka M2 M1 Do C A G C E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E C F G M1=M2 Fp (kn) m (kg) , ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, M ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, ,2 0, , ,2 1, , ,2 1, M ,2 1, , ,2 1, , ,2 1, ,5 2, , ,3 2, ,3 2, ,3 2, , ,3 2, M , ,3 2, ,3 3, , ,2 3, , ,1 3, , ,8 3,6 7.10

11 7 Objímka typ 713 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E C F G M1=M2 Fp (kn) m (kg) , ,8 5, ,6 5, , M20 6,3 6, , ,6 6, ,6 6, , ,0 11, ,5 11, M24 7,8 12, ,5 13, ,8 13, ,4 30, ,1 32, ,1 33, ,6 34, M30 15,1 36, ,1 36, ,9 38, ,8 40, ,8 41,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Minimální tloušťka izolace nutná k překrytí vnitřních šroubů a profilů objímek Rozsah DN Minimální tloušťka izolace (mm) Maximální tloušťka izolace Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

12 7 Objímka typ 723 Objímka typ 723 Objímka závěsů pro střední zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku čepem. Přípustné zatížení v sestavě závěsu nesmí být vyšší, než je zatížení pro táhlo podle tab. A.6 (str. A.11). S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 723 DS MS E* TU* * Pro rozměry uvedené v tabulce nepovinná hodnota. M1 D2 F Do C A G C E Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , , ,1 0, ,1 0,65 Fp (kn) m* (kg) 5,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 2, ,1 2, , ,1 2, , ,1 2, ,1 2, , ,1 2, , ,1 5, ,4 5, , ,9 5, ,1 5, ,0 5, , ,0 5, , ,7 6, ,4 6, , ,5 9, , ,1 10,6 7.12

13 7 Objímka typ 723 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , ,2 13, , ,3 13,8 Fp (kn) m* (kg) 18,2 11, , ,1 11, , ,1 14, ,8 14, , ,8 18, ,4 19, ,5 20, ,3 21, ,3 22, ,6 40, ,0 42, ,0 43, ,0 45, ,4 47, ,4 48, , , ,1 54 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky * standardní rozměr. Pro vyšší tloušťky izolace je možné rozměr zvýšit, max. o 50mm. Maximální tloušťka izolace pro standardní rozměr E Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

14 7 Objímka typ 733 Objímka typ 733 Objímka závěsů pro střední zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku čepem. Přípustné zatížení v sestavě závěsu nesmí být vyšší, než je zatížení pro táhlo podle tab. A.6 (str. A.11). S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 733 DS MS E* TU* * Pro rozměry uvedené v tabulce nepovinná hodnota. M1 D2 F Do C A G C E Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , , ,15 0, ,15 0,99 Fp (kn) m* (kg) 6,15 0, , ,15 0, ,15 0, , ,15 1, ,15 1, , ,15 1, ,2 2, , ,2 2, , ,2 2, ,2 2, , ,2 2, , ,8 3,1 7.14

15 7 Objímka typ 733 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , ,3 8,1 Fp (kn) m* (kg) 30,3 7, , ,3 7, ,3 7, ,3 8, , ,3 8, ,3 8, , ,3 8, , ,4 10, , ,5 14, , ,2 14, ,3 15, , ,7 17, , ,0 18, ,2 18, , ,6 26, ,2 26, ,0 28, ,1 29, ,0 30, ,4 50, ,4 53, ,4 54, ,4 56, x ,3 59, ,3 59, ,5 62, ,1 65, ,1 65,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky * standardní rozměr. Pro vyšší tloušťky izolace je možné rozměr zvýšit, max. o 50mm. Maximální tloušťka izolace pro standardní rozměr E Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

16 7 Třmen typ 731 Třmen typ 731 Třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty do 560 C pro rozměry od DN150. Připojení k vidlici s čepem. Je možné vybrat ze tří řad třídy únosnosti (TU-1, TU-2, TU-3) pro každý průměr potrubí. T F d2 S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 C E Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 731 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky na str Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) Do DN DS Do Emin Emax TU 1 TU 2 TU , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.16

17 7 Třmen typ 731 Rozměry závislé na třídě únosnosti a základní srovnávací zatížení Fp (kn) TU d2 M1 T F C Fp (kn) , , , , Korekční faktory k T,M pro třmeny typu 731 MS / T ( C) ,00 1,00 0,91 0,87 0,81 0,68 0,55 3 1,00 0,92 0,83 0,76 0,72 0,66 0,63 0,60 0,55 0,49 4 1,02 0,91 0,82 0,78 0,74 0,70 0,65 0,60 0,55 0,49 0,43 5 1,17 1,17 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 6 0,73 0,73 0,62 0,55 0,50 0,47 0,45 0,43 7 0,75 0,75 0,69 0,65 0,61 0,58 0,56 0,54 0,53 0,53 0,52 0,

18 7 Třmen typ 732 Třmen typ 732 Zdvojený třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty do 560 C pro rozměry od DN150. Připojení k vidlici s čepem. T d2 F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 C E Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 732 DS MS E TU Do Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky třmenů typ 731. Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) DN DS Do E C F M1 d2 TU Fp (kn) x , , x , , x , , x , x x , x , x x , x x x x x x x , x x x x x x x x DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.18

19 7 Třmen typ 741 Třmen typ 741 Třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty (nad 540 C) pro rozměry od DN150. Připojení k táhlu pomocí závitového oka typ 832. Nosníky jsou umístěny nad izolací. Pro každou světlost trubky je možné použít všechny uvedené třídy únosnosti v intervalu průměrů čepů d2min d2max. A 10CrMo910 skupina č. 4 Tmax = 580 C skupina č. 8 Tmax = 600 C E I T Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 741 DS MS E TU Do Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro celý rozsah teplot. Maximální teploty použití jsou uvedeny u materiálových skupin. Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) DN DS Do E I d2min d2max DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná zatížení Fp (kn) TU d2 T A Fp (kn) , , , , , ,6 7.19

20 7 Objímka typ 744 Objímka typ 744 Objímka pro závěsy vertikálních potrubí pro nízká zatížení. Rozteč táhel E je možné volit v intervalu daném rozměrovou tabulkou, přitom je nutné provést korekci přípustného zatížení. Na potrubí pro rozměry DN=>80 musí být použity ploché zarážky jako tvarový spoj. Zarážky jsou součástí dodávky třmenu. C E A Do C F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 D2 G Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 744 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Přípustné zatížení pro jinou rozteč E čepů než E nom se stanoví podle vztahu: F p (E) = Fp E nom / E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G , , ,0 1, ,3 1, , ,0 1, , ,0 1, ,7 3,1 Fp (kn) m (kg) 3,4 1, , ,1 1, ,0 1, , ,3 1, ,3 1, , ,2 1, ,0 1, , ,6 3, , ,1 3, ,3 6, , ,5 6, ,9 6, ,7 6, , ,9 6, , ,9 6,7 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.20

21 7 Objímka typ 744 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) 11,1 15, , ,2 15, , ,2 15, , ,5 17, x , ,6 18, ,1 19, , ,9 20, , ,9 23, ,8 23, , ,8 39, ,4 40, ,2 40, x ,6 41, ,4 41, ,4 43, ,4 46, ,4 48 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Zarážky na potrubí Zarážky z plechu se přivařují k potrubí montážním uzavřeným svarem. Tolerance rozdílu výšek zarážek do 1mm. Not welded Site weld 7.21

22 7 Objímka typ 754 Objímka typ 754 Objímka pro závěsy vertikálních potrubí pro střední zatížení. Rozteč táhel E je možné volit v intervalu daném rozměrovou tabulkou, přitom je nutné provést korekci přípustného zatížení. Na potrubí pro rozměry DN=>80 musí být použity ploché zarážky jako tvarový spoj. Zarážky jsou součástí dodávky třmenu. C E A Do C F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 D2 G Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 754 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Přípustné zatížení pro jinou rozteč E čepů než E nom se stanoví podle vztahu: F p (E) = Fp E nom / E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) ,7 2, , ,7 2, ,6 2,4 50 M , ,6 2, ,3 2, , ,6 2, ,8 5, , ,8 5, , ,8 5,2 70 M ,8 5, , ,8 5, , ,5 6, ,9 9, , ,9 9, ,8 10,8 100 M ,1 10, , ,0 10, , ,7 10,9 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.22

23 7 Objímka typ 754 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) ,3 23, , ,7 23, , ,6 23, , ,5 31,4 2xM , ,4 33, ,9 35, , ,3 38, , ,3 42, ,7 43, , ,5 72, ,5 72, ,5 73, xM ,5 81, ,5 81, , ,5 85, , ,5 89, ,5 92 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Zarážky na potrubí Zarážky z plechu se přivařují k potrubí montážním uzavřeným svarem. Tolerance rozdílu výšek zarážek do 1mm. Pro teploty nad 500 C a vysoká zatížení je možné použít zarážky z kruhových čepů. Not welded Site weld 7.23

24 7 Třmen typ 764 / 765 Třmen typ 764 / 765 Třmeny pro závěsy vertikálních potrubí pro vysoká zatížení a síly izolace. Třmen 764 s plochými zarážkami pro teploty potrubí do 500 C, třmen 765 s kruhovými čepy pro teploty nad 500 C. Zarážky a čepy jsou součástí dodávky třmenu. S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 P265GH skupina č skupina č. 616Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 764 DS MS E TU 765 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky na str T E Od2 H1 A L Obr. Typ 764 C T E Od2 H2 Odc L Obr. Typ 765 Rozměry (mm) závislé na průměru trubky Do DN Ds Do Emin Enom Emax H1 H2 dc A C L d2min d2max , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , m (kg) 7.24

25 7 Třmen typ 764 / 765 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) závislé na průměru trubky Do DN Ds Do Emin Enom Emax H1 H2 dc A C L d2min d2max , , , , , , , , , , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Výšky H1 a H2 se mohou lišit v závislosti na požadovaném návrhovém zatížení, teplotě a rozteči táhel. Uvedená hmotnost m je orientační. m (kg) Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná zatížení Fp (kn) TU d2 T Fp (kn) Korekční faktory k T,M pro třmeny typu 764/765: MS / T ( C) ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,83 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,86 0,69 0,57 0,45 0,37 4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,86 0,75 0,65 0,56 0,48 0,41 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,90 0,89 0,86 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8 0,87 0,84 0,83 0,81 0,81 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,77 0,75 0,75 0,65 Přípustná zatížení jsou dále stanovena pro rozteč Emax. Přípustné zatížení pro rozteč E menší než Emax se stanoví podle vztahu: F p(e) = F p E max / E 7.25

26 7 Spojovací deska typ 771 Spojovací deska typ 771 Pro jednotáhlové závěsy na vysoká zatížení a vysoké teploty, kdy se snižuje únosnost třmenů, je v některých případech nutné použít dva paralelní třmeny (typ 731 nebo 732), které se na potrubí umístí vedle sebe a spojí pomocí desky typ 771. Sestava desky v sobě zahrnuje i spojovací materiál. Připojení k táhlu závěsu pomocí závitového oka typ 832. S235 skupina č. 1 P265GH skupina č. 2 P275NH skupina č. 5 T F d1 d2 C A D Typ Velikost Mat. skupina 771 R MS Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) R A C D H T TU1 d1 TU2 d2 1A , ,9 2A , ,2 3A , ,6 4A , ,9 5A , ,2 TU1 třída únosnosti přípoje ke třmenu TU2 třída únosnosti přípoje k táhlu Fp (kn) m (kg) 7.26

27 7 Spojovací deska typ 772 Spojovací deska typ 772 Pro jednotáhlové závěsy na vysoká zatížení a vysoké teploty, kdy se snižuje únosnost objímek, je v některých případech nutné použít dvě paralelní objímky (typ 723 nebo 733), které se na potrubí umístí vedle sebe a spojí pomocí desky typ 772. Sestava desky v sobě zahrnuje i spojovací materiál. Připojení k táhlu závěsu pomocí vidlice s čepem typ 842. d1 d2 C S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 T A D Typ Velikost Mat. skupina 772 R MS Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) R A C D T TU1 d1 TU2 d2 1A ,4 0, ,4 0,6 2A ,7 1, ,8 1,3 3A ,7 1, ,4 2,7 4A ,6 3, ,6 4,8 5A , ,1 TU1 třída únosnosti přípoje ke třmenu TU2 třída únosnosti přípoje k táhlu Fp (kn) m (kg) 7.27

28 7 Třmen typ 781 Třmen typ 781 Pro dvoutáhlové závěsy trubek velkých průměrů. Připojení k táhlu na vidlice s čepem. Třmen je možné proti posuvu (skluzu) na potrubí zachytit dvěma návarky. A T2 d2 G S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 P275NH skupina č. 5 Do E Typ Průměr Rozměr Mat. skupina Třída únosnosti 781 DN E MS TU Rozměry (mm) DN Do A T1 Emin d Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná celková zatížení na obě táhla Fp (kn) TU d2 T2 G Přípustné zatížení Fp (kn) Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro materiálové provedení skupiny 1 a teplotu 80 C a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Konvenční Paletové Regálové Systémy

Konvenční Paletové Regálové Systémy Konvenční Paletové Regálové Systémy KONVENČNÍ PALETOVÉ REGÁLOVÉ SYSTÉMY Systémy konvenčních paletových regálů společnosti Mecalux představují nejlepší řešení pro sklady, u kterých je nutno zakládat paletizované

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití Video TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití www.boschsecuritysystems.cz u u u u u Pevná konstrukce Atraktivní vzhled Univerzální provedení Nastavitelná poloha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

Přehledný mini katalog výrobků

Přehledný mini katalog výrobků Elektrizace železnic Praha a.s. Přehledný mini katalog výrobků Součásti pro tv trolejbusových a tramvajových drah Trolejová vedení pro MHD tramvajová vedení 600 V ss n Trolejové vedení prosté s pevným

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více