7 Objímky a třmeny. Použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Objímky a třmeny. Použití"

Transkript

1 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují bez montážního svařování. Objímky a třmeny svislých trubek mohou vyžadovat zajištění proti prokluzu trubky dalším prvkem, který se přivařuje na stěnu trubky (viz dále), vodorovné potrubí je bezpečně zajištěno pouze silovým třecím spojem mezi objímkou a trubkou. Přípustný odklon výslednice zatížení od svislé osy je do 4. Šikmé trubky o spádu vyšším než 1 musejí být uchyceny přivařovacími oky výrobní skupiny 5. V této kapitole jsou popsány technické podmínky objímek a třmenů pro upevnění táhel závěsů. objímek podpěr je popsáno v kapitole 6. Objímky a třmeny typové řady 700 slouží k uchycení vodorovných (jednotáhlové závěsy) i svislých trubek (dvoutáhlové závěsy) k táhlům závěsů všech typových sestav, jak je vyobrazeno v kapitole. Jiné použití, např. objímky svislého potrubí jako osová zarážka vodorovného potrubí, je nutné konzultovat s výrobcem. Hodnoty Do uvedené v rozměrových tabulkách jsou jmenovité vnější průměry trubek, nikoliv skutečné vnitřní průměry objímek. Objímky a třmeny jsou v časově závislé oblasti creepu navržené pro životnost hodin. Pro jiné hodnoty životnosti je možné korigovat přípustné zatížení po konzultaci s výrobcem. Z hlediska cyklické únavy jsou objímky navrženy na 1500 plných provozních cyklů (úplné odlehčení plné zatížení silou Fp) a 8000 částečných cyklů s amplitudou 1,25 Fp. 7.2 Rozdělení a) Objímky Skládají se ze dvou půlobjímek půlkruhového tvaru z pásové oceli, které jsou vzájemně spojeny šrouby. V horní části je čep, na který se připojuje závitové oko typ 832. Průměr čepu se volí podle průměru táhla (viz kap. A, tab. A.5). Je možné zvolit větší nebo menší průměr čepu o jednu třídu únosnosti než je průměr závitového oka. Hlavní charakteristiky použití: přenos nízkých a středních zatížení určené pro trubky kalibrované na vnější průměr materiálová skupina objímek musí být podobná materiálu potrubí pro trubky z austenitických ocelí lze do teplot 150 C použít objímku z uhlíkové oceli s výstelkou z PTFE pásku Objímky je možné použít pouze pro trubky s tolerancí vnějšího průměru do 1%. Pro vyšší tolerance vnějšího průměru (např. u trubek kalibrovaných na vnitřní průměr) je nutné použít třmeny. Podélně svařované trubky nesmějí mít v místě styku s objímkou převýšení svaru větší než 1mm. Přehled typů objímek Typ Složená objímka - nízké zatížení, pro sestavy závěsů bez napínacích matic Objímka pro závěsy neizolovaného potrubí Lehká objímka pro závěsy vodorovného potrubí - nízké zatížení, malé tloušťky izolace Střední objímka pro závěsy vodorovného potrubí - střední zatížení, střední tl. izolace Robustní objímka pro závěsy vodorovného potrubí - vyšší zatížení, velké tloušťky izolace Lehká objímka pro závěsy svislého potrubí - nízké a střední zatížení Střední objímka pro závěsy svislého potrubí - střední a vyšší zatížení Teplota ( C) Izol. DN <330 A / N <80 N <330 A <600 A <600 A <600 A <600 A

2 7 Objímky a třmeny b) Třmeny Konstrukce složená z více prvků, která se sestavuje při montáži potrubí. Třmeny vodorovného potrubí jsou tvořeny U-třmenem obepínajícím potrubí, spojeným s nosníkem a připojovacím okem nebo čepem. Třmeny svislého potrubí se skládají z hlavních nosníků, které jsou připojeny na čep přivařený k potrubí, a bočních nosníků, na které se připojuje táhlo závěsu. Třmeny typu 731 se používají do teplot 550 C z důvodu únosnosti. Pro vyšší teploty se používají třmeny typ 742. Hlavní charakteristiky použití: přenos vysokých zatížení i při vysokých teplotách použití pro všechny druhy trubek, i pro kalibrované na vnitřní průměr speciální varianty třmenů pro šikmá potrubí Třmeny je možné použít pro trubky s tolerancí vnějšího průměru do 2,5%. Tolerance vnějšího průměru trubky musí být uvedena v objednávce. Přehled typů třmenů Typ / Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro střední teploty Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro střední teploty Třmen pro závěsy vodorovného potrubí pro vysoké teploty, nekalibrované potrubí Složený třmen pro závěsy svislého potrubí Třmen pro dvoutáhlové závěsy vodorovných potrubí Teplota ( C) Izol. DN <560 A <560 A <600 A <600 A <550 A c) Ostatní Prvky pro různá uchycení na konzoly kruhový třmen a pouto, nebo pro připojení táhla závěsu přivařovací oka. Podmínky použití jsou uvedeny v tabulce. Přehled typů ostatních částí Typ 701 / Teplota ( C) Izol. DN Kruhový třmen <80 N Ploché pouto pro samostatné uchycení trubek, přivaření nebo přišroubování na konstrukci Kruhový třmen s ložem Spojovací deska pro dva třmeny vodorovného potrubí Spojovací deska pro dvě objímky vodorovného potrubí <550 A/N <350 A/N

3 7 Objímky a třmeny 7.3 Volba typu Je obvykle prováděna výrobcem při návrhu sestavy závěsu tak, aby byly splněny podmínky únosnosti, funkčnosti a hospodárnosti. V následujících bodech je vyjmenováno několik hlavních pravidel určujících volbu typu a konstrukční charakteristiky: přípustné zatížení násobené korekčním faktorem teploty a materiálu musí být vyšší než požadované návrhové zatížení, a to pro studený, teplý i občasný provozní stav, pro pevné závěsy může být důležitým faktorem tuhost, v tomto případě zvážit volbu třmenu, který je tužší než objímka, tloušťka izolace - horní čep připojený k táhlu závěsu musí být vždy vně izolace, nejméně 30mm nad jejím povrchem, připouští se lokální snížení tloušťky izolace o 20%, objímka musí být vždy z podobné skupiny materiálu (z důvodu teplotní roztažnosti) jako potrubí, výjimkou jsou třmeny typů 764 a 765, pro teploty do 150 C je pro trubky z nerezavějící oceli možné použít objímky z uhlíkové oceli s výstelkou z PTFE folie, pro vysoké teploty a roztažnosti průměru trubky použít třmen typ 742, pro teploty nad 500 C u svislých potrubí DN=>150 použít třmen s kruhovými čepy (typ 765), objímky svislých trubek pro DN>65 musejí být vždy zajištěny přivařovacími zarážkami proti prokluzu, přivařovací zarážky musejí být z materiálu stejné skupiny jako potrubí, z hlediska svařitelnosti i mechanických vlastností. Ostatní podmínky jsou popsány v kap. A, tab. A Návrhové zatížení Návrhové zatížení objímky nebo třmenu se pro trvalé zatížení stanoví podle vztahu: F dc T = 1,0 F at, kde index T zahrnuje všechny teplotní kombinace působící současně se zatížením. F a je hodnota zatížení uzlu z analýzy potrubí. nebo nejvyšší dovolené teplotě potrubí bez teplotních přídavků (rezerv), určených příslušnými normami. Konstrukční teploty jednotlivých částí a uzlů objímek a třmenů jsou výrobcem určeny podle obr. A1 v kapitole A katalogu a jsou implikovány do hodnot korekčních faktorů teplot a materiálů k T,M. Faktory pro třmeny jsou uvedeny v katalogových listech jednotlivých typů. Pro objímky se použijí faktory podle tabulky 7.1. Minimální přípustné teploty okolí nebo minimální teploty stěny potrubí jsou v závislosti na materiálových skupinách: do -40 C pro materiálové skupiny 1-3, do -30 C pro materiálovou skupinu 4, do -60 C pro skupinu 5, do -170 C pro skupiny materiálů 6 až 8. Pro nižší požadované teploty je u materiálových skupin 1-4 možné provést zvláštní posouzení. 7.6 Únosnost objímek a třmenů Přípustná srovnávací zatížení F p jsou určena pro zatížení šikmým tahem, které působí ve směru daném použitím objímky v typové sestavě (viz kapitolu ). Jiná zatížení jsou nepřípustná. Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky 7.1 nebo tabulek u jednotlivých typů. 7.7 Povrchová úprava Objímky z uhlíkové oceli pro neizolovaná potrubí se dodávají s vrchním nátěrem. Ostatní objímky se dodávají se základním nátěrem, nerezové bez nátěru. 7.5 Návrhová teplota Návrhová teplota T dc musí být objednatelem stanovena podle postupu: pro teploty mimo oblast creepu (<450 C) - T dc je rovna nejvyšší dovolené teplotě potrubí, pro oblast creepu (nad 470 C) - T dc je rovna průměrné provozní teplotě potrubí nejčetnějšího cyklu, pro případ, že rozdíl mezi maximální a minimální teplotou cyklu není vyšší než 10 C, Tabulka Korekční faktory přípustného zatížení při teplotě - k T,M (-) pro objímky 710, 712, 713, 723, 733, 744 a 754 MS / T ( C) ,00 0,95 0,90 0,85 0,76 0,62 0,55 3 1,22 1,21 1,14 1,07 0,97 0,89 0,84 0,80 0,73 0,67 0,66 0,58 0,46 0,38 0,30 0,25 4 0,97 0,90 0,83 0,75 0,66 0,58 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 5 1,12 1,12 1,06 0,97 0,89 0,82 0,78 0,76 0,71 6 0,98 0,87 0,79 0,72 0,66 0,62 0,60 0,59 0,57 7 1,01 0,95 0,90 0,85 0,81 0,76 0,75 0,74 0,71 0,70 0,69 0,68 0,68 8 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,43 Pro občasná zatížení kategorie Q platí přepočet: F p,q = 1,2 F p,g. V oblasti teplot creepu je po konzultaci s výrobcem možné pro občasná zatížení použít vyšší hodnoty součinitele k t,m. 7.3

4 7 Kruhové třmeny typ 701 Kruhové třmeny typ 701 Třmen pro přichycení neizolovaných trubek přímo k pomocné konstrukci. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 701 DS MS Rozměry (mm) DN DS Do M A E L m (kg) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.4

5 7 Pouta typ 702 Pouta typ 702 Pro uchycení drobných potrubí, kde se nepředpokládají jiná zatížení než od vlastní tíhy. Připojení ke konstrukci přivařením nebo šrouby přes otvory o průměru d1. Malé boční posuvy potrubí jsou kompenzovány průhybem plochého profilu pouta. Pouto ve vodorovné orientaci je možné použít jak pro vodorovné, tak pro svislé potrubí. Únosnost pouta ve svislé konfiguraci je do 0,6 kn pro všechny rozměry. Pouta se k běžným konstrukcím přivařují, koutový svar a=3mm. Pro potrubí DN je objímka s jedním šroubem, rozměry DN50-80 se dvěma šrouby. S235 skupina č. 1 16Mo3 skupina č. 3 10CrMo910 skupina č skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 702 DS MS Rozměry (mm) DN DS Do L T M d1 m (kg) , , , , , , , , , , , , , ,8 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.5

6 7 Kruhové třmeny typ 703 Kruhové třmeny typ 703 Třmen s podložkou pro přichycení neizolovaných potrubí k pomocné konstrukci. podložky je shodný s materiálem třmenu nebo může být použita podložka z PE. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 703 DS MS 703 DS MS-P P - pro třmeny s PE podložkou A C L E M Rozměry (mm) DN DS Do M A E L C m (kg) , , , , , , , , , , , , ,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.6

7 7 Kruhové třmeny typ 704 Kruhové třmeny typ 704 Třmen s ložem pro pevné přichycení potrubí k pomocné konstrukci. lože je shodný s materiálem třmenu nebo může být použita podložka z PE. S235 skupina č. 1, galv. pozinkováno skupina č. 6 H E Typ Průměr Mat. skupina 704 DS MS 704 DS MS-P P - pro třmeny s PE podložkou A C M Rozměry (mm) a přípustná zatížení Fp (kn) DN DS Do M A Е H В C F p (kn) F pb (kn) m (kg) ,3 0,9 0, ,3 0,9 0, ,3 0,9 0, , ,9 1,4 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,9 2,6 0, , ,9 2,6 0, ,8 4,0 0, , ,8 4,0 0, ,8 4,0 0, , ,8 4,0 0, , ,2 5,9 1, , ,2 5,9 1, ,3 10,9 2, , ,3 10,9 2, ,3 10,9 2, ,3 10,9 3, , ,3 10,9 3, ,3 10,9 3, , ,3 10,9 3, , ,4 17,0 5,3 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky F p přípustné zatížení v ose šroubu třmenu F pb přípustné zatížení v rovině sedla (boční) Hodnoty srovnávacích zatížení Fp uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka

8 7 Objímka typ 710 Objímka typ 710 Objímka pro závěsy bez napínacích matic, nízká zatížení. Připojení přímo k závitové tyči. d1 S235 skupina č skupina č. 6 Typ Průměr Mat. skupina 710 DS MS M Do E A Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E d1 M ,4 0, , ,4 0,61 Fp (kn) m (kg) 0,4 0, , ,4 0, ,4 0, , ,4 0, ,8 1, , ,8 1, , ,8 1, ,8 1, , ,8 1, , ,8 1, ,5 2, , ,5 2, ,5 2, ,5 2, , ,5 2, , ,5 2, ,0 3, , ,0 3, , ,0 3, , ,0 3,84 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Hodnoty srovnávacích zatížení Fp uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka

9 7 Objímka typ 712 Objímka typ 712 Objímka pro závěsy neizolovaných potrubí. Připojení k závitovému oku šroubem. S235 skupina č skupina č. 6 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina 712 DS MS Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. M F Do C A C Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A C d2 F Šroub ,3 52 Fp (kn) m (kg) 3,1 0, ,9 60 3,1 0, ,1 0, ,7 68 3,1 0, M ,1 0, ,4 76 3,1 0, ,1 0, ,3 84 3,1 0, ,2 0, , ,2 0, , ,2 0, M ,2 0, , ,2 0, , ,2 0, ,5 1, , ,3 1, ,3 2, ,3 2, , ,3 2, M , ,3 2, ,3 2, , ,2 2, , ,1 2, , ,8 3, , ,8 4, ,6 4, , M20 6,3 5, , ,6 5, ,6 5, , ,0 9, ,5 9, M24 7,8 10, ,5 11, ,8 11, ,4 26, ,1 28, , ,6 30, M30 15,1 32, , ,9 34, ,8 36, ,8 36,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.9

10 7 Objímka typ 713 Objímka typ 713 F Objímka závěsů pro nízká zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku šroubem. S235 skupina č skupina č. 6 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina 713 DS MS Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka M2 M1 Do C A G C E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E C F G M1=M2 Fp (kn) m (kg) , ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, M ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, ,2 0, , ,2 1, , ,2 1, M ,2 1, , ,2 1, , ,2 1, ,5 2, , ,3 2, ,3 2, ,3 2, , ,3 2, M , ,3 2, ,3 3, , ,2 3, , ,1 3, , ,8 3,6 7.10

11 7 Objímka typ 713 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E C F G M1=M2 Fp (kn) m (kg) , ,8 5, ,6 5, , M20 6,3 6, , ,6 6, ,6 6, , ,0 11, ,5 11, M24 7,8 12, ,5 13, ,8 13, ,4 30, ,1 32, ,1 33, ,6 34, M30 15,1 36, ,1 36, ,9 38, ,8 40, ,8 41,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Minimální tloušťka izolace nutná k překrytí vnitřních šroubů a profilů objímek Rozsah DN Minimální tloušťka izolace (mm) Maximální tloušťka izolace Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

12 7 Objímka typ 723 Objímka typ 723 Objímka závěsů pro střední zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku čepem. Přípustné zatížení v sestavě závěsu nesmí být vyšší, než je zatížení pro táhlo podle tab. A.6 (str. A.11). S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 723 DS MS E* TU* * Pro rozměry uvedené v tabulce nepovinná hodnota. M1 D2 F Do C A G C E Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , , ,1 0, ,1 0,65 Fp (kn) m* (kg) 5,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 0, ,1 0, , ,1 2, ,1 2, , ,1 2, , ,1 2, ,1 2, , ,1 2, , ,1 5, ,4 5, , ,9 5, ,1 5, ,0 5, , ,0 5, , ,7 6, ,4 6, , ,5 9, , ,1 10,6 7.12

13 7 Objímka typ 723 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , ,2 13, , ,3 13,8 Fp (kn) m* (kg) 18,2 11, , ,1 11, , ,1 14, ,8 14, , ,8 18, ,4 19, ,5 20, ,3 21, ,3 22, ,6 40, ,0 42, ,0 43, ,0 45, ,4 47, ,4 48, , , ,1 54 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky * standardní rozměr. Pro vyšší tloušťky izolace je možné rozměr zvýšit, max. o 50mm. Maximální tloušťka izolace pro standardní rozměr E Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

14 7 Objímka typ 733 Objímka typ 733 Objímka závěsů pro střední zatížení a teploty. Připojení k závitovému oku čepem. Přípustné zatížení v sestavě závěsu nesmí být vyšší, než je zatížení pro táhlo podle tab. A.6 (str. A.11). S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 P275NH skupina č. 5 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 733 DS MS E* TU* * Pro rozměry uvedené v tabulce nepovinná hodnota. M1 D2 F Do C A G C E Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , , ,15 0, ,15 0,99 Fp (kn) m* (kg) 6,15 0, , ,15 0, ,15 0, , ,15 1, ,15 1, , ,15 1, ,2 2, , ,2 2, , ,2 2, ,2 2, , ,2 2, , ,8 3,1 7.14

15 7 Objímka typ 733 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A E* C F G* M1 D , ,3 8,1 Fp (kn) m* (kg) 30,3 7, , ,3 7, ,3 7, ,3 8, , ,3 8, ,3 8, , ,3 8, , ,4 10, , ,5 14, , ,2 14, ,3 15, , ,7 17, , ,0 18, ,2 18, , ,6 26, ,2 26, ,0 28, ,1 29, ,0 30, ,4 50, ,4 53, ,4 54, ,4 56, x ,3 59, ,3 59, ,5 62, ,1 65, ,1 65,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky * standardní rozměr. Pro vyšší tloušťky izolace je možné rozměr zvýšit, max. o 50mm. Maximální tloušťka izolace pro standardní rozměr E Rozsah DN Maximální tloušťka izolace (mm)

16 7 Třmen typ 731 Třmen typ 731 Třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty do 560 C pro rozměry od DN150. Připojení k vidlici s čepem. Je možné vybrat ze tří řad třídy únosnosti (TU-1, TU-2, TU-3) pro každý průměr potrubí. T F d2 S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 C E Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 731 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky na str Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) Do DN DS Do Emin Emax TU 1 TU 2 TU , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.16

17 7 Třmen typ 731 Rozměry závislé na třídě únosnosti a základní srovnávací zatížení Fp (kn) TU d2 M1 T F C Fp (kn) , , , , Korekční faktory k T,M pro třmeny typu 731 MS / T ( C) ,00 1,00 0,91 0,87 0,81 0,68 0,55 3 1,00 0,92 0,83 0,76 0,72 0,66 0,63 0,60 0,55 0,49 4 1,02 0,91 0,82 0,78 0,74 0,70 0,65 0,60 0,55 0,49 0,43 5 1,17 1,17 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 6 0,73 0,73 0,62 0,55 0,50 0,47 0,45 0,43 7 0,75 0,75 0,69 0,65 0,61 0,58 0,56 0,54 0,53 0,53 0,52 0,

18 7 Třmen typ 732 Třmen typ 732 Zdvojený třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty do 560 C pro rozměry od DN150. Připojení k vidlici s čepem. T d2 F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 C E Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 732 DS MS E TU Do Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky třmenů typ 731. Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) DN DS Do E C F M1 d2 TU Fp (kn) x , , x , , x , , x , x x , x , x x , x x x x x x x , x x x x x x x x DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.18

19 7 Třmen typ 741 Třmen typ 741 Třmen závěsů pro vysoké zatížení a teploty (nad 540 C) pro rozměry od DN150. Připojení k táhlu pomocí závitového oka typ 832. Nosníky jsou umístěny nad izolací. Pro každou světlost trubky je možné použít všechny uvedené třídy únosnosti v intervalu průměrů čepů d2min d2max. A 10CrMo910 skupina č. 4 Tmax = 580 C skupina č. 8 Tmax = 600 C E I T Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 741 DS MS E TU Do Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro celý rozsah teplot. Maximální teploty použití jsou uvedeny u materiálových skupin. Rozměry závislé na průměru trubky Do (mm) DN DS Do E I d2min d2max DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná zatížení Fp (kn) TU d2 T A Fp (kn) , , , , , ,6 7.19

20 7 Objímka typ 744 Objímka typ 744 Objímka pro závěsy vertikálních potrubí pro nízká zatížení. Rozteč táhel E je možné volit v intervalu daném rozměrovou tabulkou, přitom je nutné provést korekci přípustného zatížení. Na potrubí pro rozměry DN=>80 musí být použity ploché zarážky jako tvarový spoj. Zarážky jsou součástí dodávky třmenu. C E A Do C F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 D2 G Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 744 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Přípustné zatížení pro jinou rozteč E čepů než E nom se stanoví podle vztahu: F p (E) = Fp E nom / E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G , , ,0 1, ,3 1, , ,0 1, , ,0 1, ,7 3,1 Fp (kn) m (kg) 3,4 1, , ,1 1, ,0 1, , ,3 1, ,3 1, , ,2 1, ,0 1, , ,6 3, , ,1 3, ,3 6, , ,5 6, ,9 6, ,7 6, , ,9 6, , ,9 6,7 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.20

21 7 Objímka typ 744 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) 11,1 15, , ,2 15, , ,2 15, , ,5 17, x , ,6 18, ,1 19, , ,9 20, , ,9 23, ,8 23, , ,8 39, ,4 40, ,2 40, x ,6 41, ,4 41, ,4 43, ,4 46, ,4 48 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Zarážky na potrubí Zarážky z plechu se přivařují k potrubí montážním uzavřeným svarem. Tolerance rozdílu výšek zarážek do 1mm. Not welded Site weld 7.21

22 7 Objímka typ 754 Objímka typ 754 Objímka pro závěsy vertikálních potrubí pro střední zatížení. Rozteč táhel E je možné volit v intervalu daném rozměrovou tabulkou, přitom je nutné provést korekci přípustného zatížení. Na potrubí pro rozměry DN=>80 musí být použity ploché zarážky jako tvarový spoj. Zarážky jsou součástí dodávky třmenu. C E A Do C F S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 16Mo3 skupina č skupina č. 6 10CrMo910 skupina č skupina č. 7 M1 D2 G Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 754 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a provedení materiálové skupiny (MS) 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty se použije tabulka 7.1. Přípustné zatížení pro jinou rozteč E čepů než E nom se stanoví podle vztahu: F p (E) = Fp E nom / E Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) ,7 2, , ,7 2, ,6 2,4 50 M , ,6 2, ,3 2, , ,6 2, ,8 5, , ,8 5, , ,8 5,2 70 M ,8 5, , ,8 5, , ,5 6, ,9 9, , ,9 9, ,8 10,8 100 M ,1 10, , ,0 10, , ,7 10,9 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky 7.22

23 7 Objímka typ 754 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) DN DS Do A Emin Enom Emax M D2 F C G Fp (kn) m (kg) ,3 23, , ,7 23, , ,6 23, , ,5 31,4 2xM , ,4 33, ,9 35, , ,3 38, , ,3 42, ,7 43, , ,5 72, ,5 72, ,5 73, xM ,5 81, ,5 81, , ,5 85, , ,5 89, ,5 92 DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Zarážky na potrubí Zarážky z plechu se přivařují k potrubí montážním uzavřeným svarem. Tolerance rozdílu výšek zarážek do 1mm. Pro teploty nad 500 C a vysoká zatížení je možné použít zarážky z kruhových čepů. Not welded Site weld 7.23

24 7 Třmen typ 764 / 765 Třmen typ 764 / 765 Třmeny pro závěsy vertikálních potrubí pro vysoká zatížení a síly izolace. Třmen 764 s plochými zarážkami pro teploty potrubí do 500 C, třmen 765 s kruhovými čepy pro teploty nad 500 C. Zarážky a čepy jsou součástí dodávky třmenu. S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 P265GH skupina č skupina č. 616Mo3 skupina č skupina č. 7 10CrMo910 skupina č skupina č. 8 Typ Průměr Mat. skupina Rozměr E Třída únosnosti 764 DS MS E TU 765 DS MS E TU Přípustné zatížení Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro základní teplotu 80 C a materiálové provedení skupiny 1 a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky na str T E Od2 H1 A L Obr. Typ 764 C T E Od2 H2 Odc L Obr. Typ 765 Rozměry (mm) závislé na průměru trubky Do DN Ds Do Emin Enom Emax H1 H2 dc A C L d2min d2max , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , m (kg) 7.24

25 7 Třmen typ 764 / 765 Pokračování tabulky - Rozměry (mm) závislé na průměru trubky Do DN Ds Do Emin Enom Emax H1 H2 dc A C L d2min d2max , , , , , , , , , , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovaný průměr, Do vnější průměr trubky Výšky H1 a H2 se mohou lišit v závislosti na požadovaném návrhovém zatížení, teplotě a rozteči táhel. Uvedená hmotnost m je orientační. m (kg) Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná zatížení Fp (kn) TU d2 T Fp (kn) Korekční faktory k T,M pro třmeny typu 764/765: MS / T ( C) ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,83 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,86 0,69 0,57 0,45 0,37 4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,86 0,75 0,65 0,56 0,48 0,41 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,90 0,89 0,86 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8 0,87 0,84 0,83 0,81 0,81 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,77 0,75 0,75 0,65 Přípustná zatížení jsou dále stanovena pro rozteč Emax. Přípustné zatížení pro rozteč E menší než Emax se stanoví podle vztahu: F p(e) = F p E max / E 7.25

26 7 Spojovací deska typ 771 Spojovací deska typ 771 Pro jednotáhlové závěsy na vysoká zatížení a vysoké teploty, kdy se snižuje únosnost třmenů, je v některých případech nutné použít dva paralelní třmeny (typ 731 nebo 732), které se na potrubí umístí vedle sebe a spojí pomocí desky typ 771. Sestava desky v sobě zahrnuje i spojovací materiál. Připojení k táhlu závěsu pomocí závitového oka typ 832. S235 skupina č. 1 P265GH skupina č. 2 P275NH skupina č. 5 T F d1 d2 C A D Typ Velikost Mat. skupina 771 R MS Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) R A C D H T TU1 d1 TU2 d2 1A , ,9 2A , ,2 3A , ,6 4A , ,9 5A , ,2 TU1 třída únosnosti přípoje ke třmenu TU2 třída únosnosti přípoje k táhlu Fp (kn) m (kg) 7.26

27 7 Spojovací deska typ 772 Spojovací deska typ 772 Pro jednotáhlové závěsy na vysoká zatížení a vysoké teploty, kdy se snižuje únosnost objímek, je v některých případech nutné použít dvě paralelní objímky (typ 723 nebo 733), které se na potrubí umístí vedle sebe a spojí pomocí desky typ 772. Sestava desky v sobě zahrnuje i spojovací materiál. Připojení k táhlu závěsu pomocí vidlice s čepem typ 842. d1 d2 C S235 skupina č. 1 P275NH skupina č. 5 T A D Typ Velikost Mat. skupina 772 R MS Rozměry (mm) a přípustné zatížení Fp (kn) R A C D T TU1 d1 TU2 d2 1A ,4 0, ,4 0,6 2A ,7 1, ,8 1,3 3A ,7 1, ,4 2,7 4A ,6 3, ,6 4,8 5A , ,1 TU1 třída únosnosti přípoje ke třmenu TU2 třída únosnosti přípoje k táhlu Fp (kn) m (kg) 7.27

28 7 Třmen typ 781 Třmen typ 781 Pro dvoutáhlové závěsy trubek velkých průměrů. Připojení k táhlu na vidlice s čepem. Třmen je možné proti posuvu (skluzu) na potrubí zachytit dvěma návarky. A T2 d2 G S235 skupina č skupina č. 6 16Mo3 skupina č skupina č. 7 P275NH skupina č. 5 Do E Typ Průměr Rozměr Mat. skupina Třída únosnosti 781 DN E MS TU Rozměry (mm) DN Do A T1 Emin d Rozměry závislé na třídě únosnosti a přípustná celková zatížení na obě táhla Fp (kn) TU d2 T2 G Přípustné zatížení Fp (kn) Hodnoty srovnávacích zatížení F p uvedené v tabulce jsou stanoveny pro materiálové provedení skupiny 1 a teplotu 80 C a kategorii zatížení G. Pro kontrolu únosnosti pro vyšší teploty a jiná materiálová provedení se použijí vztahy: F pt,m G = k t,m F p, kde korekční faktor se stanoví podle tabulky

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

Obecné technické informace Funkce uložení potrubí

Obecné technické informace Funkce uložení potrubí Funkce uložení potrubí A.1 Funkce uložení potrubí Pod pojmem uložení potrubí se rozumí všechny sestavy a mechanické prvky, jako jsou podpěry nebo závěsy, které spojují trubku nebo jiné části potrubí s

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

Příručka projektování. Část 5 Podpěry a závěsy potrubí. Inženýrská praxe navrhování

Příručka projektování. Část 5 Podpěry a závěsy potrubí. Inženýrská praxe navrhování Příručka projektování Část 5 Podpěry a závěsy potrubí Inženýrská praxe navrhování Obsah: 1. Funkce uložení potrubí 2 2. Rozdělení typů uložení potrubí závěsů a podpěr 2 3. Kategorizace třídy uložení 3

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Potrubí dilatuje, prodlužuje se nebo smršťuje. Provozní teplota potrubí soustav vytápění je vždy

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

UPEVNĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ TZB ... OD OBJÍMKY K SYSTÉMU. PROFIline MEFA BERNER - VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY MEFA PRO ČR A SR

UPEVNĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ TZB ... OD OBJÍMKY K SYSTÉMU. PROFIline MEFA BERNER - VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY MEFA PRO ČR A SR UPEVNĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ TZB... OD OBJÍMKY K SYSTÉMU PROFIline MEFA BERNER - VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY MEFA PRO ČR A SR Produktový výběr Přehled kapitol POTRUBNÍ OBJÍMKY strana 2 01 MONTÁŽNÍ SYSTÉM

Více

Podlahové rošty Gitterroste, Grate

Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Lisované podlahové rošty nosné pásky s výplňovým prutem, plochý pásek, rozměr oka 33 x 33 mm. Princip konstrukce Odporově svařované podlahové rošty SP

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka L30, 16-100 Zpětná klapka L30 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC DLOUHÁ ŽIVOTNOST TĚSNÍCÍCH PLOCH ZAJIŠTĚNA TVRDÝM NÁVAROVÝM MATERIÁLEM NEBO STELITEM

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Ventil odkalovací B10.3. Ventil odluhovací B25.2

Ventil odkalovací B10.3. Ventil odluhovací B25.2 strana: 2/17 Ventil odkalovací B10.3 PN 63 500, DN 10-50, Tmax: 580 C strana: 11/17 Ventil odluhovací B25.2 PN 63 400, DN 15, 25, Tmax: 450 C Ventil odkalovací B10.3, PN63-500 katalogový list 464 Ventil

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009

CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009 CENÍK ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY platný od 1.10.2009 Str. Obj. číslo Název zboží Rozměr M.J. Objímky 4 250015 dvoušroubová objímka 3/8 8,80 150 4 250021 dvoušroubová objímka 1/2 8,90 100 4 250026 dvoušroubová objímka

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

20 let od založení firmy. systém upevnění technického zařízení budov

20 let od založení firmy. systém upevnění technického zařízení budov 20 let od založení firmy 2010 katalog pro každého instalatéra systém upevnění technického zařízení budov 1. OBJÍMKY 3 13 prodejní sklad 2. NOSNÍKY A KONZOLY 14 19 3. DĚROVANÝ SYSTÉM 20 21 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: Úvodní informace... 3 1. Zařízení 1

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. 7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. Technologie šroubování Šrouby pro OK Materiál: š. do plechu 4.6 (f ub = 400 MPa, f yb = 0,6 400 = 40 MPa) uhlíkové oceli 4.8 5.6

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje 1 Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje Slouží k ručnímu ovládání vnitřních spínacích přístrojů, především odpojovačů a odpínačů

Více

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8 EREZOVÉ PROVEDEÍ EREZOVÉ PROVEDEÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXKBSI 60 Kabelový žlab se zásuvnými konci -34 IOXKG 60 eperforovaný kabelový žlab -34 IOXD Univerzální víko -35 PŘÍSLUŠESTVÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXB 90 Vodorovný

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY

NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY 1 Kulkova 1/31, 1 Brno tel.: 1 83 8, 97, fax.: 9 e-mail: kompozity@prefa.cz http://www.prefa-kompozity.cz KABELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NOSNÉ KONSTRUKCE Tyto

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM KAELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog A katalog Obsah 1. Žlaby kabelové...4 Žlab kabelový STANDARD... 4 Krytka žlabu přechodová... 5 Přepážka žlabu... 5 Ochranné krytky pro žlaby...

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují.

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují. KATALOGOVÝ LIST KM 0034/94d TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z oceli NEREZ Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde,

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

MaRweb.sk www.marweb.sk

MaRweb.sk www.marweb.sk Provozní tlak až 42 MPa. Provozní teplota až 500 C. Montáž přímo na snímač tlakové diference, nebo mezi impulsní potrubí. Výběr těsnicích prvků z různých materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton, EPDM. Dotahovatelná

Více

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách.

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách. Typový list 7331.1/6-64 AKD/AKDS uzavírací šoupátka s víkovou přírubou spřírubami resp. s navařovacími konci PN 63-100 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Vprůmyslových, elektrárenských, technologických zařízeních

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

dle DIN 65457 (dříve A DIN 6899), materiál: St 2 provedení: galv. pozinkované do RW 8, žáruodolný pozink od RW 9

dle DIN 65457 (dříve A DIN 6899), materiál: St 2 provedení: galv. pozinkované do RW 8, žáruodolný pozink od RW 9 Očnice dle EN 13411-1* (dříve DIN 3090), materiál: St 37-2 provedení: galv. pozinkované do jmenovité velikosti 6, žáruodolné od jmenovité velikosti 8, jmenovitá velikost vyražena. Jmenovitá RW c l s Váha

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 106 115 DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 120 DIDH 16 690 BP V2A GFK 106 123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 115 4013364100213 1-1-6 488 g 1 Stk. 33,00 106 120 4013364092945 1-1-6 552 g 1 Stk. 36,05 106 123 4013364100220

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger SPOJE Základní klasifikace: 1) Klasifikace podle tuhosti:

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ MANUÁL SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog B A Obsah 1. Spojky... 3 1.1. Pozice spojky... 3 1.2. Spojování žlabů STANDARD spojkou UNI přímou a UNI STANDARD... 4 1.3.

Více

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali. Nové směrnice Směrnice Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.cz PODLAHOVÉ ROŠTY Nabídka Lisované podlahové rošty a schodnice - P Odporově

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

s redukovaným dříkem (RF) 17 Přivařovací matice typ T 17 Přivařovací matice DIN 928

s redukovaným dříkem (RF) 17 Přivařovací matice typ T 17 Přivařovací matice DIN 928 PŘIVAŘOVACÍ PRVKY Obsah strana popis 3 Obecné pojmy 6 Závitový svorník PT 7 Kolík typu UT 8 Kolík s vnitřním závitem typ IT 8 Kontakt jednoduchý 8 Kontakt dvojitý 9 Trn pro izolaci ISN 10 Závitový svorník

Více

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Obzvláště snadná montáž díky integrovanému upevnění na

Více

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1 Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1 Popis konstrukce: 1.0 Konstrukční systém Zvolená konstrukce sestává ze dvou vzpínadlových nosníků, které jsou spojeny v horním pásu kloubem a v pásu dolním pětistranným

Více

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 0911 001.000 Kotvící miska pro montáž na podlahu Únosnost : cca do 7,50 kn ( 750 dan ) Vhodné pro přívěsné vozíky : ocel pozink : 0,150 0911 002.000 Kotvící miska k zapuštění

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely.

Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely. Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely. Vzorem je slunce. 2 Dává teplo a světlo: slunce. Je to vzor. Jeho tepelné záření začínáme pociťovat ve chvíli, když paprsky dopadnou na pevný předmět nebo

Více

Nabídkový ceník oboru 317

Nabídkový ceník oboru 317 Nabídkový ceník oboru 317 Ceník platný od 18.4. 2011, změna cen vyhrazena Kontakt: Jubo Jeseník s.r.o. U Jatek 600, 790 01 Jeseník IČ: 48 39 15 14 DIČ: CZ48391514 www.jubo.cz Kontaktní osoby: Josef Kozel

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

FIRE-RESISTANT SYSTEMS

FIRE-RESISTANT SYSTEMS Cable trays Cable ladders Verticale mounting FIRE-RESISTANT SYSTEMS Wire cable trays Cable clamp Accessories -18 FIRE-RESISTANT SYSTEMS Cable trays -19 -180 Kabelové žlaby KBSI 60 Kabelový žlab se zásvunými

Více

Crawford 680 Loadhouse

Crawford 680 Loadhouse Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 1 / 7 Typový list výrobku Modulový systém pro doplnění 6010SA a 621 Autodock, Typ: HM, HI Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 2 / 7 je komplexní

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro venkovní spínací přístroje 1 Venkovní ruční pohony Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání venkovních spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. L

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Návod na uvedení do provozu

Návod na uvedení do provozu Návod na uvedení do provozu Odporové snímače teploty s jímkou typ 7MC1006-... Použití Odporové snímače teploty s jímkou pro měření teploty kapalin a plynů v potrubích, nádržích apod. Snímače lze dodat

Více

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více