Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku"

Transkript

1 Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání 3. Financování učňovského školství Náklady Zisky 4. Závěr

2 Německo Francie Itálie Rakousko Nizozemí Švédsko Spojené království Dánsko Spojené státy Švýcarsko OECD Švýcarský vzdělávací systém v porovnání s vybranými státy Několik ukazatelů mezinárodní srovnání (údaje z roku 2009) Veřejné výdaje na školství v % HDP 1) 4,6 5,6 4,6 5,5 5,5 6,8 5,4 7,7 5,4 5,4 5,4 Procento studentů, kteří získají některé ze závěrečných středoškolských osvědčení Procento studentů, kteří získají některý z diplomů terciárního stupně vzdělávání OCDE Další informace: OFS - Ency clopédie statistique de la Suisse

3 Odborné vzdělávání ve Švýcarsku Odborné vzdělání : si ve Švýcarsku vyberou ⅔ obyvatel vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti mladých lidí nabízí 230 učebních oborů v délce trvání od 2 do 4 let: dvouleté obory zakončené získáním federálního vysvědčení tříleté a čtyřleté obory zakončené získáním federálního osvědčení způsobilosti tzv. Certificat Fédéral de Capacité (CFC) vzdělávání v podnicích (duální systém) nebo denní studium Zahrnuje spolupráci : Konfederace (federální stát) Kantonů (26 kantonálních úřadů pro odborné vzdělávání) Profesních sdružení Podniků a řemeslníků

4 Schéma vzdělávacího systému ve Švýcarsku Přibližný věk

5 Odborné vs. všeobecné vzdělání: čemu dávají mladí Švýcaři přednost: přibližný věk % (2009) Specializovaná maturita Všeobecná maturita gymnaziálního typu 20 Střední školy Gymnázia Střední školy všeobecného zaměření 16

6 Odborné vs. všeobecné vzdělání: čemu dávají mladí Švýcaři přednost: Přibližný věk % (2009) Odborná maturita 20 Federální vysvědčení o odborném vzdělávání Federální osvědčení způsobilosti (3-4 roky) Základní odborná příprava Tranzitní učební obory 15% 16

7 Odborné vs. všeobecné vzdělání 91 % mladých získá osvědčení či maturitu Střední stupeň škol poměr ukončených vzdělání v roce 2008 Odborné vzdělávání Odborné vzdělání s maturitou Všeobecné vzdělání Bez osvědčení

8 Jaké odborné obory si ve Švýcarsku mladí lidé volí nejčastěji? Počet přijatých studentů (2010) Zaměstnanec obchodního odvětví Manažer maloobchodu Absolvent obchodní školy Zdravotnický a pečovatelský personál Sociální a pedagogický asistent Kuchař Instalatér elektrikář Mechanik IT technik Projektant Automechanik Kadeřník Asistent - maloobchod Truhlář / umělecký truhlář Pracovník v logistice Zahradník Zedník Zemědělec Tesař Malíř

9 Odborné vzdělávání ve firmách vs. ve školách 84%: vyučovaných v podnicích (duální systém) 16%: formou denního studia 74% (2009) Odborná maturita Federální vysvědčení o odborném vzdělání Federální osvědčení způsobilosti (3-4 roky) Základní odborná příprava Tranzitní učební obory

10 Odborné vzdělávání ve firmách vs. ve školách Odborné vzdělávání podle jednotlivých jazykových oblastí Německy mluvící oblasti Frankofonní oblast Ticino Celkem Vzdělávání ve firmách Vzdělání ve škole formou denního studia

11 Odborné vzdělávání ve firmách a podnicích(duální systém) 3 místa vzdělávání jež spadají pod: Podnik/firma Soukromý sektor( či státní správu) Odborná škola kanton Podnikové kurzy Profesní sdružení (či kantony)

12 Odborné vzdělávání ve firmách a podnicích (duální systém) 3,5 až 4 dny v týdnu v podniku Pracovní postupy v praxi + výroba 1 až 1,5 dne týdně ve škole Teoretické základy profese + všeobecné předměty

13 Odborné vzdělávání ve firmách a podnicích (duální systém) Podnikové kurzy 20 až 120 dnů během studia (formou blokové výuky) Zodpovědnost náleží profesním sdružením.

14 Odborné vzdělávání ve Švýcarsku: aktivní přispění všech zúčastněných: Konfederace Profesní organizace Kantony Strategický rozvoj a pilotáž Zajištění kvality a plynulého rozvoje systému jako celku Porovnatelnost a transparentnost nabízených vzdělávacích programů na celém území Výnos nařízení týkající se základní odborné přípravy (230 programů) Pravidla konání zkoušek a uznávání rámcových studijních plánů vyšší odborné přípravy Uznávání vzdělávacích programů určených pro pedagogy odborného vzdělávání Náplň vzdělávání a místo vzdělávání Stanovení obsahu vzdělávání a státních kvalifikačních postupů Zřizování vzdělávacích center Předávání odborných kvalifikací Vývoj vzdělávacích nabídek Realizace a dohled Kantonální úřady odborného vzdělávání a dohled nad vzděláváním Odborné školy a nabídky vzdělávání ve školách formou denního studia Informační centra odborného vzdělávání profesní orientace Marketing učňovských míst Podílejí se na průběžném rozvoji a směřování odborného vzdělávání Spravuje 25 procent veřejných výdajů

15 Proměny trhu s učňovskými místy Strukturální změny Nabídka učňovských míst reaguje na dlouhodobé potřeby trhu práce Demografický vývoj Období silného populačního nárůstu se samozřejmě projeví v poptávce po učňovských místech. Podle odhadů federálního statistického úřadu (OFS) klesá od roku 2009 počet mladých lidí s ukončenou povinnou školní docházkou. Proměny konjunkturní situace ve světové ekonomice Tyto změny rovněž ovlivňují trh s učňovskými místy, aby mohly školící podniky poskytnout výuční místa, musí mít samy dostatek objednávek. Trh s učňovskými místy Zájem mladých Výuková způsobilost podniků 30% švýcarských podniků, které mají možnost výuky mladých, jim vzdělání také poskytuje, neboť pro ně má tato investice vysokou návratnost. Výběr budoucího povolání je pro mladé lidi důležitý životní krok. Při uskutečňování svých snů a přání by však měli vzít v úvahu i reálnou nabídku učňovských míst, Mladým lidem, kteří v tomto ohledu potřebují informovat a poradit, pomáhají s výběrem zaměření střediska pro profesní orientaci

16 Terciální odborné vzdělávání Přibližný věk % 5.6% 7.2% 7.2% 12.8% (2010) Maturité professionnelle 12.8% (2010) 20 16

17 Systém financování švýcarského odborného vzdělávání 3 přispěvovatelé: Konfederace (25% čistých nákladů) Kantony (financování škol) Ekonomická aktivita - Vzdělávání odborná praxe - Plat učňů - Odvětvový fond / Kantonální fondy

18 Výdajová stránka švýcarského odborného vzdělávání Veřejné základní odborná a soukromé příprava výdaje v rámci na celkových základní výdajů odborné na vzdělávání, vzdělání (v procentech) Celkem 100,0 100,0 100,0 v eřejné v ý daje 54,5 55,1 52,6 soukromé v ý daje (odhad) 45,5 44,9 47, OFS / BFS / UST Veřejné a soukromé výdaje na základní odborné vzdělávání, V miliónech švýc. Franků Celkem v eřejné v ý daje soukromé v ý daje (odhad)

19 Náklady švýcarského odborného vzdělávání Z celkových výdajů na odborné vzdělávání v roce 2009 Příprava na základní odbornou přípravu Odborné školy Podnikové kurzy Základní odborná příprava Organizace kvalifikačních procedur Celkové výdaje na odborné vzdělávání

20 Odborné vzdělávání - náklady a zisky Náklady/zisk švýcarských podniků z učňovského vzdělávání, studie z roku 2004 Produktivní činnost učňů Hrubé náklady Čistý zisk Náklady/zisk v závislosti na délce trvání vzdělání, studie z roku 2004 Základní odborná příprava 2-letá Hrubé náklady Základní odborná příprava 3-letá Základní odborná příprava 4-letá Produktivní činnost učňů Hrubé náklady

21 Závěry Silné stránky švýcarského odborného vzdělávání Sociální integrace mladých lidí Otevírá dveře k stabilnímu povolání Dobrá prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími programy Zvýšený dohled nad mladými lidmi v nesnázích (case management) Představuje jednu ze silných stránek hospodářského a sociálního systému Švýcarska Dostává se mu velmi dobré podpory ze strany státní správy Vynikající podpora ze strany profesních organizací (sdružení) Vedoucí role ve vytváření nabídek vzdělávání podle potřeb (populace a hospodářství)

22 Závěry Výzvy, kterým odborné vzdělávání ve Švýcarsku čelí: Udržet počet učňovských míst v duálním vzdělávání Udržet si atraktivnost pro mladé lidi (konkurence všeobecného vzdělávání) Sloučit odborné a akademické vzdělávací programy pod jedno ministerstvo Zvýšit jeho hodnotu v Evropském referenčním rámci klíčových kompetencí

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více