Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12."

Transkript

1 Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu ) I. Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi, účelové zařízení Křesťanského spolku Sedlčanska - kontaktní adresa: Primáře Kareše 432, Sedlčany - kontaktní osoba: Stanislav Zápotocký ředitel Bc. Eliška Rytířová sociální pracovnice - tel , , web: poskytování dočasné ubytovací služby matkám s dětmi v nouzi, poradenská činnost, práce s neúplnými rodinami, pomoc s řešením osobní situace klientek - cílová skupina: matky s nezletilými dětmi nebo těhotné ženy bez přístřeší Děti-škola - kontaktní adresa: Základní škola a mateřská škola, Vysoký Chlumec 5 - kontaktní osoba: Jaroslav Cihelka předseda občanského sdružení - tel , sdružení ve spolupráci se školským zařízením umožňuje zdravotně postiženým dětem účastnit se vzdělávacího procesu, zajištěna doprava dětí svozem, stravování ve školní jídelně, osobní asistence, poradenství a práce s rodiči dětí, možnosti rehabilitace - cílová skupina: zdravotně postižené děti školního věku GERIMED - právní forma: akciová společnost - zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka kontaktní adresa: Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Čiperová, DiS. - sociální pracovnice Pavla Pištěková - sociální pracovnice - tel. ústředna , web: poskytování komplexních zdravotních a sociálních služeb geriatrickým klientům, krátkodobé i dlouhodobé pobyty, zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN) - cílová skupina: mladší senioři od let, starší senioři nad 80 let KROK, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Kamýk nad Vltavou kontaktní osoba: Mgr. Ivana Pučková - ředitelka - tel web: + pobytové služby v týdenním stacionáři, vzdělávání zajištěno ve speciálních třídách v ZŠ Kamýk nad Vltavou, v rámci zdravotní péče poskytována rehabilitace, hyporehabilitace, canisterapie, sociálněterapeutické činnosti - možnost práce v dílnách + odlehčovací služby pro děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením (ve věku 3-15 let) - cílová skupina: děti a dospělí věkové skupiny 3-36 let se zdravotním postižením mentálním nebo kombinovaným STÉBLO, nestátní nezisková organizace - kontaktní adresa: Lidická 282, Sedlčany nebo Borotice 27 (pro denní stacionář, sociálně-terapeutické dílny) nebo Borotice 63 (pro chráněné bydlení, odlehčovací služby) - kontaktní osoba: Mgr. Alena Homolková, Mgr. Šárka Daňková - tel.: , web: + ambulantní formou poskytované služby v denním stacionáři pro osoby se speciálními potřebami, který je provozován v obci Borotice (v budově bývalé ZŠ), klientům z regionu je zajišťován denní svoz z místa bydliště do místa působení + sociálně-terapeutické dílny - keramika, košíkářství, tkaní a šití, výtvarné činnosti, zahradničení, domácí práce, čištění interiérů aut + chráněné bydlení + odlehčovací služba pobytovou a terénní formou - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným či jiným), věková skupina 3 roky až 64 let. Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Kocíková - ředitelka - tel. ústředna , , web: celoroční pobytové komplexní služby, zdravotní a ošetřovatelská péče, aktivizační činnosti pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, fakultativní služby - cílová skupina: senioři od 65 let věku Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Svatý Jan 40, Krásná Hora nad Vltavou

2 - kontaktní osoba: Ing. Marie Zámostná ředitelka Bc. Jitka Procházková sociální pracovnice - tel web: + celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením + odlehčovací služby + terénní služba podpory samostatného bydlení - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí od 19 let Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Nalžovice 14 - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mottlová ředitelka Ivana Hořejší sociální pracovnice - tel www. nalzovicky-zamek.webnode.cz celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí (19-64 let) Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Vojkov 1, Vrchotovy Janovice - kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Koníček - ředitel, - tel , e.mail: - web: + celoroční pobytové sociální služby domova pro seniory + domov se zvláštním režimem služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence - cílová skupina: osoby seniorského věku nebo starší 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osoby s diagnostikovaným onemocněním demence Mela - kontaktní adresa: Zahradní 1242, Sedlčany - kontaktní osoba: Zdeňka Chlastáková, DiS., Lenka Kaprálová - tel , , , web: - existuje možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech + sociálně terapeutická dílna ambulantní formou poskytovaná služba osobám se zdravotním postižením rozvíjející pracovní a sociální dovednosti a návyky + odborné sociální poradenství forma pomoci uživatelům zorientovat se v problémech a nabídnout varianty účinného řešení situací při řešení individuálních potřeb osob se zdravotním postižením + chráněné bydlení celoroční pobytová služba pro osoby se zdravotním postižením - cílová skupina: dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením, osoby chronicky duševně nemocné, věková hranice let, u sociálního poradenství není omezení, lze se věnovat i rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením Magdaléna - Centrum adiktologických služeb Příbram - kontaktní adresa: Žežická 193, Příbram VII - kontaktní osoba: Hana Vavřincová vedoucí centra František Knuth terénní sociální pracovník - tel , web: terénní služba, prováděná v regionu města v rámci resocializačního programu a ambulantní léčebné péče osobám závislým na návykových látkách, nízkoprahové sociální a poradenské služby pro uživatele návykových látek - cílová skupina: osoby užívající návykové látky i osoby jim blízké a rodinní příslušníci Farní charita Starý Knín oblastní centrum - právní forma: církevní právnická osoba, nezisková organizace - kontaktní adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín - kontaktní osoba: Bc. Stanislava Krejčíková - vedoucí oblastního centra charitních sociálních služeb - tel , web: + sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní pečovatelské služby, osobní asistence, aktivizační činnosti v rámci regionálního principu 11 středisek + azylový dům pro rodiny s dětmi v socioekonomické nouzi + odlehčovací a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi i seniory + půjčovna kompenzačních pomůcek Středisko Petrovice regionální pracoviště pro obce: Dublovice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice,Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Vysoký Chlumec - kontaktní adresa: Petrovice 49 - kontaktní osoba: Zdeňka Hejhalová vedoucí střediska Petrovice - tel zajištění potřebné pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením, i jinak potřebným občanům + terénní pečovatelská služba v domácnostech klientů v obcích regionu a DPS Petrovice + osobní asistence - formou terénní služby pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo při uplatňování oprávněných práv a zájmů klientů - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, cizinci, osoby bez přístřeší nebo v krizové situaci, oběti násilí Pečovatelská služba Sedlčany - právní forma: organizační složka Městského úřadu Sedlčany, zřizovatel město Sedlčany - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany

3 - kontaktní osoba: Jana Máchová vedoucí - tel pečovatelská služba ambulantní formou ve středisku osobní hygieny i terénní služby v domácnostech klientů poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu a škále platné legislativy (dovoz obědů, donáška nákupů, praní prádla, doprovod k lékaři, úklidy v domácnostech apod. ) - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi Pečovatelská služba Sedlec-Prčice - právní forma: organizační složka bez právní subjektivity, zřizovatel město Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová tajemnice úřadu - tel web: pečovatelská služba ambulantního i terénního charakteru poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby - cílová skupina: mladší senioři, zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi Život 90 - Tísňová péče Aeríon - kontaktní adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1 - kontaktní osoba: Bc. Monika Vávrová - vedoucí Tísňové péče pro seniory - tel , web: zivot90.cz monitoring uživatele služby, dispečink tísňové péče pomocí koncového zařízení je v oboustranném spojení s klientem, v krizové situaci se uživatel služby stisknutím tísňového tlačítka spojí s operátorem, který vyhodnotí situaci a v zájmu klienta zabezpečí poskytnutí okamžité potřebné pomoci, služba je poskytována jako nepřetržitá (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), preventivní a zabezpečovací průběžná péče, pravidelná komunikace s uživatelem služby - cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením Kontaktní a koordinační služba Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Píšová, DiS., referentka odboru sociálních věcí, koordinátorka pro region Sedlčanska - tel , linka Farní charita Příbram - právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I - kontaktní osoba: Anna Ženíšková ředitelka organizace - tel , web: domácní ošetřovatelská a pečovatelská služba, zdravotnické terénní služby, pečovatelské služby, odlehčovací služby a denní stacionář - cílová skupina: senioři, osoby s tělesným a duševním onemocněním AMÉLIE - kontaktní adresa: Šaldova 15, Praha 8 - ústředí Kapitána Jaroše 482, Sedlčany detašované pracoviště, poradenská dobrovolnická činnost - kontaktní osoba: Vladimír Trčka - tel , web: centra Amelie nabízejí ucelený program psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné osoby a jejich rodinné příslušníky - cílová skupina: osoby s onkologickým onemocněním a jejich rodinní příslušníci Diakonie ČCE služby rané péče - právní forma: církevní nezisková organizace Českobratrské církve evangelické - kontaktní adresa: Vlachova 1502, Praha 5 - Stodůlky - kontaktní osoba: Mgr. Alena Kunová vedoucí - tel , web: služby preventivně-poradenské, konzultace a pomoc v domácím prostředí rodin orientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte, regionální působnost na území Středočeského, Plzeňského, Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy - cílová skupina: rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku Středisko rané péče Tamtam Praha Federace rodičů a přátel sluchově postižených - kontaktní adresa: Hábova 1571, 155 Praha 5 - kontaktní osoba: Martina Péčová středisko Tamtam Eva Sichrová odborné sociální poradenství - tel.: , web: podpora a pomoc rodinám které vychovávají dítě ve věku od 0 do 7 let se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči, prosazování zájmů a potřeb těchto rodin, informační, sociální, psychologické, vzdělávací a sdružovací služby, terénní služba konzultace v rodinách dětí se zdravotním postižením - cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let věku na území 9 krajů PROSAZ - kontaktní adresa: Kodymova 2526, Praha 5 - kontaktní osoba: Bc. Iveta Pešková, Bc. Michal Polonyi - tel web: poskytování sociálních a zdravotních služeb, chráněná pracovní místa, provozování rekreačního střediska Líchovy

4 - cílová skupina: zdravotně postižené osoby Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora - právní forma: církevní nezisková organizace - kontaktní adresa: Palackého nám. 320, Kutná Hora - kontaktní osoba: Mgr. Markéte Sieglová - tel , , web: provázení rodiny dítěte se specifickými potřebami (předčasně narozené děti s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, podpora kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí - cílová skupina: děti od narození do 7 let věku Raná péče EDA - kontaktní adresa: Trojická 2, Praha 2 - kontaktní osoba: Mgr. Petra Cihelková - ředitelka PaedD. Jana Vachulová zástupkyně ředitelky - tel , web: raná péče pro rodiny dětí se zrakovým, případně zrakovým a kombinovaným postižením terénní služba prevence regionální působnost na úrovni krajských pracovišť - cílová skupina: děti 0-7 let věku, rodinní příslušníci dětí se zdravotním postižením Tyfloservis - kontaktní adresa: Krakovská 1695/21, Praha 1 - tel web: - zaměření činnosti : nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamotnějšímu životu - cílová skupina : osoby nevidomé a slabozraké II. Služby související Rodinné centrum Petrklíč - kontaktní adresa: Sokolovská 580, Sedlčany - kontaktní osoba: Ludmila Hegerová předsedkyně sdružení - tel web: www. petrklic.wordpress.com sdružení se neformálně zabývá problematikou mladých rodin, je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit (výtvarná, pohybová a hudební činnost, sezónní tradiční besídky, oslavy narozenin dětí, odborné přednášky a besedy, víkendové pobyty v přírodě, výlety dětí za poznáním ad.), služby podpory rodiny, volnočasové aktivity - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené Rodinné centrum Sluníčko - právní forma: zařízení Obecního úřadu Petrovice - kontaktní adresa: Petrovice 26 - kontaktní osoba: Petra Štemberková - tel je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku Klub důchodců při Městském úřadě Sedlčany - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlčany - kontaktní osoba: Helena Váňová - předsedkyně - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s programem - cílová skupina: mladší senioři Klub důchodců Sedlec-Prčice - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jaroslava Valentová - předsedkyně - tel web: organizace založena v r při Městském úřadě Sedlec-Prčice jako dobrovolné sdružení seniorů obce, pravidelné 14-ti denní schůzky klubová činnost, přednášky a besedy s lektory v rámci osvětové činnosti, pořádání tématických poznávacích zájezdů - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Osečany - právní forma: zařízení Obecního úřadu Osečeny - kontaktní adresa: obec Osečany, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky cílem zlepšit kvalitu života seniorů obce - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Dublovice - právní forma: zařízení Obecního úřadu Dublovice - kontaktní adresa: Obec Dublovice, Dublovice 33 - kontaktní osoba: Ludmila Malá - tel organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií

5 Dům s pečovatelskou službou Sedlčany - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Lenka Havlová samostatná odborná referentka majetkového odboru - tel , linka ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek s možností využívat služeb pečovatelek ve škále sjednaných poskytovaných úkonů dle platné legislativy - cílová skupina: mladší senioři, osoby se zdravotním postižením Dům s pečovatelskou službou Milešov - právní forma: majetkové vlastnictví obce Milešov - kontaktní adresa: Obecní úřad Milešov, čp. 52, Krásná Hora nad Vlatavou - kontaktní osoba: Jiří Vokrouhlík starosta obce - tel web: ubytovací služby v 7-mi bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: soběstační mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Krásná Hora nad Vltavou - právní forma: majetkové vlastnictví obce Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní adresa: Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou 2, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Pavel Spilka starosta obce - tel , web: ubytovací služby ve 4 bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky. - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Sedlec-Prčice - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová - tajemnice - tel (MěÚ Sedlec-Prčice), (DPS) web: ubytovací služby ve 20-ti bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Petrovice u Sedlčan - právní forma: majetkové vlastnictví obce Petrovice - kontaktní adresa: Obecní úřad Petrovice, čp. 26, Petrovice - kontaktní osoba: Petr Štěpánek - starosta Vlasta Roubíková - místostarostka - tel web: ubytovací služby v 11 samostatných bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: osoby zdravotně postižené a senioři všech věkových skupin s podmínkou částečné sebeobslužnosti Dům chráněného bydlení Klučenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Klučenice - kontaktní adresa: Obec Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Jiří Veselý starosta - tel , web: ubytovací služby ve 3 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: sociálně potřební a mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Solenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Solenice - kontaktní adresa: Obec Solenice 37, P.O.Box 2, Solenice - kontaktní osoba: Jan Mátl starosta - tel , , fax: web: ubytovací služby v 21 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií s podmínkou částečné sebeobslužnosti Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu tělesně postižených ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Centrum služeb MOSTP, Kapitána Jaroše 482, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Trčková předsedkyně Mgr. Jan Vopat, Vysoký Chlumec - tel sdružuje občany s tělesným postižením regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí, schůzky s programem osvětových přednášek, pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech, organizování tématických výletů, provozování centra služeb, půjčovna kompenzačních pomůcek - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením civilizačními chorobami, tělesně, zrakově a sluchově postižení dospělí Klub Svazu postižených civilizačními chorobami Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Miloš Havlín - předseda - tel organizace sdružuje občany s veškerým druhem postižení, pořádá tématické poznávací zájezdy,ozdravné pobyty, poradenství, výroční schůze všech členů s programem osvětové přednášky nebo besedy - cílová skupina: zdravotně postižení dospělí a mladší senioři

6 Svaz diabetiků, územní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu diabetiků ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Osečany 14, Sedlčany nebo kancelář ul. 28.října 173, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - předseda - tel sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků - pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky, pořádání rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit kolektivního plaveckého kursu, cvičení a tématických poznávacích zájezdů, každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hod) možnost konzultací v kanceláři (suterén DPS Sedlčany) - cílová skupina: osoby nemocné diabetem a jejich rodinní příslušníci všech věkových kategorií Římsko-katolická farnost Sedlčany Farní charita Sedlčany -právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: Komenského náměstí 44, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Maňhalová - tel , pořádání sbírkových akcí, vyhlášení termínů a organizace pro sběr nepotřebných nebo nepoužívaných věcí, které jsou použitelné potřebnými - cílová skupina: lidé v nouzi Maranatha - právní forma: Sbor církve adventistů sedmého dne, občanské sdružení - kontaktní adresa: Komenského nám. 70, Sedlčany - kontaktní osoba: Tomáš Chmel, Anna Simaková - tel web: stetkovice.casd.cz dobrovolnictví, kluby zdraví, preventivní programy na školách, duchovní a humanitární činnost poskytování sociálního bydlení v malometrážních obytech v lokalitě Obciny - cílová skupina: sociálně a finančně slabí občané OSSZ Příbram konzultační a poradenské místo důchodového oddělení - právní forma: státní instituce - kontaktní adresa: Hailova 133, Příbram I - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vančátová vedoucí oddělení - tel. ústředna , pravidelné konzultační dny k důchodové problematice, poradenství a pomoc při uplatnění nároků na dávky důchodového zabezpečení - cílová skupina: bez omezení, každá osoba s dotazy na důchodovou problematiku MEDITERRA Sedlčany, Psychologická poradna - právní forma: společnost s ručením omezeným, ambulantní pracoviště - kontaktní adresa: Tyršova 161, Sedlčany - kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Brejlová - tel. ústředna , web: odborné psychologické poradenství - cílová skupina: bez omezení Domov důstojného stáří HARMONY - právní forma: společnost s ručením omezeným - kontaktní adresa: Líchovy 6, Sedlčany - kontaktní osoba: Ing. Martin Maťha - ředitel - tel.: web: náhrada domácí péče formou 24-hodinové nadstandardní péče, odlehčovací pobyty, denní stacionář, krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby pro seniory s různými formami demence nebo pohybovými problémy - cílová skupina: osoby s demencí nebo pohybovými problémy Obec Kosova Hora projekt sociálního bydlení - právní forma: majetkové vlastnictví obce Kosova Hora, forma pomoci obce svým občanům - kontaktní adresa: Kosova Hora 45, Kosova Hora - kontaktní osoba: Lenka Havlíčková - místostarostka - tel web:

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska. (stav aktualizován k datu 30.4.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska. (stav aktualizován k datu 30.4. Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 30.4.2014) Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi Primáře Kareše 432,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více