Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12."

Transkript

1 Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu ) I. Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi, účelové zařízení Křesťanského spolku Sedlčanska - kontaktní adresa: Primáře Kareše 432, Sedlčany - kontaktní osoba: Stanislav Zápotocký ředitel Bc. Eliška Rytířová sociální pracovnice - tel , , web: poskytování dočasné ubytovací služby matkám s dětmi v nouzi, poradenská činnost, práce s neúplnými rodinami, pomoc s řešením osobní situace klientek - cílová skupina: matky s nezletilými dětmi nebo těhotné ženy bez přístřeší Děti-škola - kontaktní adresa: Základní škola a mateřská škola, Vysoký Chlumec 5 - kontaktní osoba: Jaroslav Cihelka předseda občanského sdružení - tel , sdružení ve spolupráci se školským zařízením umožňuje zdravotně postiženým dětem účastnit se vzdělávacího procesu, zajištěna doprava dětí svozem, stravování ve školní jídelně, osobní asistence, poradenství a práce s rodiči dětí, možnosti rehabilitace - cílová skupina: zdravotně postižené děti školního věku GERIMED - právní forma: akciová společnost - zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka kontaktní adresa: Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Čiperová, DiS. - sociální pracovnice Pavla Pištěková - sociální pracovnice - tel. ústředna , web: poskytování komplexních zdravotních a sociálních služeb geriatrickým klientům, krátkodobé i dlouhodobé pobyty, zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN) - cílová skupina: mladší senioři od let, starší senioři nad 80 let KROK, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Kamýk nad Vltavou kontaktní osoba: Mgr. Ivana Pučková - ředitelka - tel web: + pobytové služby v týdenním stacionáři, vzdělávání zajištěno ve speciálních třídách v ZŠ Kamýk nad Vltavou, v rámci zdravotní péče poskytována rehabilitace, hyporehabilitace, canisterapie, sociálněterapeutické činnosti - možnost práce v dílnách + odlehčovací služby pro děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením (ve věku 3-15 let) - cílová skupina: děti a dospělí věkové skupiny 3-36 let se zdravotním postižením mentálním nebo kombinovaným STÉBLO, nestátní nezisková organizace - kontaktní adresa: Lidická 282, Sedlčany nebo Borotice 27 (pro denní stacionář, sociálně-terapeutické dílny) nebo Borotice 63 (pro chráněné bydlení, odlehčovací služby) - kontaktní osoba: Mgr. Alena Homolková, Mgr. Šárka Daňková - tel.: , web: + ambulantní formou poskytované služby v denním stacionáři pro osoby se speciálními potřebami, který je provozován v obci Borotice (v budově bývalé ZŠ), klientům z regionu je zajišťován denní svoz z místa bydliště do místa působení + sociálně-terapeutické dílny - keramika, košíkářství, tkaní a šití, výtvarné činnosti, zahradničení, domácí práce, čištění interiérů aut + chráněné bydlení + odlehčovací služba pobytovou a terénní formou - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným či jiným), věková skupina 3 roky až 64 let. Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Kocíková - ředitelka - tel. ústředna , , web: celoroční pobytové komplexní služby, zdravotní a ošetřovatelská péče, aktivizační činnosti pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, fakultativní služby - cílová skupina: senioři od 65 let věku Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Svatý Jan 40, Krásná Hora nad Vltavou

2 - kontaktní osoba: Ing. Marie Zámostná ředitelka Bc. Jitka Procházková sociální pracovnice - tel web: + celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením + odlehčovací služby + terénní služba podpory samostatného bydlení - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí od 19 let Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Nalžovice 14 - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mottlová ředitelka Ivana Hořejší sociální pracovnice - tel www. nalzovicky-zamek.webnode.cz celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí (19-64 let) Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Vojkov 1, Vrchotovy Janovice - kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Koníček - ředitel, - tel , e.mail: - web: + celoroční pobytové sociální služby domova pro seniory + domov se zvláštním režimem služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence - cílová skupina: osoby seniorského věku nebo starší 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osoby s diagnostikovaným onemocněním demence Mela - kontaktní adresa: Zahradní 1242, Sedlčany - kontaktní osoba: Zdeňka Chlastáková, DiS., Lenka Kaprálová - tel , , , web: - existuje možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech + sociálně terapeutická dílna ambulantní formou poskytovaná služba osobám se zdravotním postižením rozvíjející pracovní a sociální dovednosti a návyky + odborné sociální poradenství forma pomoci uživatelům zorientovat se v problémech a nabídnout varianty účinného řešení situací při řešení individuálních potřeb osob se zdravotním postižením + chráněné bydlení celoroční pobytová služba pro osoby se zdravotním postižením - cílová skupina: dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením, osoby chronicky duševně nemocné, věková hranice let, u sociálního poradenství není omezení, lze se věnovat i rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením Magdaléna - Centrum adiktologických služeb Příbram - kontaktní adresa: Žežická 193, Příbram VII - kontaktní osoba: Hana Vavřincová vedoucí centra František Knuth terénní sociální pracovník - tel , web: terénní služba, prováděná v regionu města v rámci resocializačního programu a ambulantní léčebné péče osobám závislým na návykových látkách, nízkoprahové sociální a poradenské služby pro uživatele návykových látek - cílová skupina: osoby užívající návykové látky i osoby jim blízké a rodinní příslušníci Farní charita Starý Knín oblastní centrum - právní forma: církevní právnická osoba, nezisková organizace - kontaktní adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín - kontaktní osoba: Bc. Stanislava Krejčíková - vedoucí oblastního centra charitních sociálních služeb - tel , web: + sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní pečovatelské služby, osobní asistence, aktivizační činnosti v rámci regionálního principu 11 středisek + azylový dům pro rodiny s dětmi v socioekonomické nouzi + odlehčovací a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi i seniory + půjčovna kompenzačních pomůcek Středisko Petrovice regionální pracoviště pro obce: Dublovice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice,Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Vysoký Chlumec - kontaktní adresa: Petrovice 49 - kontaktní osoba: Zdeňka Hejhalová vedoucí střediska Petrovice - tel zajištění potřebné pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením, i jinak potřebným občanům + terénní pečovatelská služba v domácnostech klientů v obcích regionu a DPS Petrovice + osobní asistence - formou terénní služby pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo při uplatňování oprávněných práv a zájmů klientů - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, cizinci, osoby bez přístřeší nebo v krizové situaci, oběti násilí Pečovatelská služba Sedlčany - právní forma: organizační složka Městského úřadu Sedlčany, zřizovatel město Sedlčany - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany

3 - kontaktní osoba: Jana Máchová vedoucí - tel pečovatelská služba ambulantní formou ve středisku osobní hygieny i terénní služby v domácnostech klientů poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu a škále platné legislativy (dovoz obědů, donáška nákupů, praní prádla, doprovod k lékaři, úklidy v domácnostech apod. ) - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi Pečovatelská služba Sedlec-Prčice - právní forma: organizační složka bez právní subjektivity, zřizovatel město Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová tajemnice úřadu - tel web: pečovatelská služba ambulantního i terénního charakteru poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby - cílová skupina: mladší senioři, zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi Život 90 - Tísňová péče Aeríon - kontaktní adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1 - kontaktní osoba: Bc. Monika Vávrová - vedoucí Tísňové péče pro seniory - tel , web: zivot90.cz monitoring uživatele služby, dispečink tísňové péče pomocí koncového zařízení je v oboustranném spojení s klientem, v krizové situaci se uživatel služby stisknutím tísňového tlačítka spojí s operátorem, který vyhodnotí situaci a v zájmu klienta zabezpečí poskytnutí okamžité potřebné pomoci, služba je poskytována jako nepřetržitá (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), preventivní a zabezpečovací průběžná péče, pravidelná komunikace s uživatelem služby - cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením Kontaktní a koordinační služba Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Píšová, DiS., referentka odboru sociálních věcí, koordinátorka pro region Sedlčanska - tel , linka Farní charita Příbram - právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I - kontaktní osoba: Anna Ženíšková ředitelka organizace - tel , web: domácní ošetřovatelská a pečovatelská služba, zdravotnické terénní služby, pečovatelské služby, odlehčovací služby a denní stacionář - cílová skupina: senioři, osoby s tělesným a duševním onemocněním AMÉLIE - kontaktní adresa: Šaldova 15, Praha 8 - ústředí Kapitána Jaroše 482, Sedlčany detašované pracoviště, poradenská dobrovolnická činnost - kontaktní osoba: Vladimír Trčka - tel , web: centra Amelie nabízejí ucelený program psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné osoby a jejich rodinné příslušníky - cílová skupina: osoby s onkologickým onemocněním a jejich rodinní příslušníci Diakonie ČCE služby rané péče - právní forma: církevní nezisková organizace Českobratrské církve evangelické - kontaktní adresa: Vlachova 1502, Praha 5 - Stodůlky - kontaktní osoba: Mgr. Alena Kunová vedoucí - tel , web: služby preventivně-poradenské, konzultace a pomoc v domácím prostředí rodin orientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte, regionální působnost na území Středočeského, Plzeňského, Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy - cílová skupina: rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku Středisko rané péče Tamtam Praha Federace rodičů a přátel sluchově postižených - kontaktní adresa: Hábova 1571, 155 Praha 5 - kontaktní osoba: Martina Péčová středisko Tamtam Eva Sichrová odborné sociální poradenství - tel.: , web: podpora a pomoc rodinám které vychovávají dítě ve věku od 0 do 7 let se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči, prosazování zájmů a potřeb těchto rodin, informační, sociální, psychologické, vzdělávací a sdružovací služby, terénní služba konzultace v rodinách dětí se zdravotním postižením - cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let věku na území 9 krajů PROSAZ - kontaktní adresa: Kodymova 2526, Praha 5 - kontaktní osoba: Bc. Iveta Pešková, Bc. Michal Polonyi - tel web: poskytování sociálních a zdravotních služeb, chráněná pracovní místa, provozování rekreačního střediska Líchovy

4 - cílová skupina: zdravotně postižené osoby Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora - právní forma: církevní nezisková organizace - kontaktní adresa: Palackého nám. 320, Kutná Hora - kontaktní osoba: Mgr. Markéte Sieglová - tel , , web: provázení rodiny dítěte se specifickými potřebami (předčasně narozené děti s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, podpora kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí - cílová skupina: děti od narození do 7 let věku Raná péče EDA - kontaktní adresa: Trojická 2, Praha 2 - kontaktní osoba: Mgr. Petra Cihelková - ředitelka PaedD. Jana Vachulová zástupkyně ředitelky - tel , web: raná péče pro rodiny dětí se zrakovým, případně zrakovým a kombinovaným postižením terénní služba prevence regionální působnost na úrovni krajských pracovišť - cílová skupina: děti 0-7 let věku, rodinní příslušníci dětí se zdravotním postižením Tyfloservis - kontaktní adresa: Krakovská 1695/21, Praha 1 - tel web: - zaměření činnosti : nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamotnějšímu životu - cílová skupina : osoby nevidomé a slabozraké II. Služby související Rodinné centrum Petrklíč - kontaktní adresa: Sokolovská 580, Sedlčany - kontaktní osoba: Ludmila Hegerová předsedkyně sdružení - tel web: www. petrklic.wordpress.com sdružení se neformálně zabývá problematikou mladých rodin, je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit (výtvarná, pohybová a hudební činnost, sezónní tradiční besídky, oslavy narozenin dětí, odborné přednášky a besedy, víkendové pobyty v přírodě, výlety dětí za poznáním ad.), služby podpory rodiny, volnočasové aktivity - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené Rodinné centrum Sluníčko - právní forma: zařízení Obecního úřadu Petrovice - kontaktní adresa: Petrovice 26 - kontaktní osoba: Petra Štemberková - tel je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku Klub důchodců při Městském úřadě Sedlčany - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlčany - kontaktní osoba: Helena Váňová - předsedkyně - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s programem - cílová skupina: mladší senioři Klub důchodců Sedlec-Prčice - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jaroslava Valentová - předsedkyně - tel web: organizace založena v r při Městském úřadě Sedlec-Prčice jako dobrovolné sdružení seniorů obce, pravidelné 14-ti denní schůzky klubová činnost, přednášky a besedy s lektory v rámci osvětové činnosti, pořádání tématických poznávacích zájezdů - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Osečany - právní forma: zařízení Obecního úřadu Osečeny - kontaktní adresa: obec Osečany, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky cílem zlepšit kvalitu života seniorů obce - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Dublovice - právní forma: zařízení Obecního úřadu Dublovice - kontaktní adresa: Obec Dublovice, Dublovice 33 - kontaktní osoba: Ludmila Malá - tel organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií

5 Dům s pečovatelskou službou Sedlčany - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Lenka Havlová samostatná odborná referentka majetkového odboru - tel , linka ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek s možností využívat služeb pečovatelek ve škále sjednaných poskytovaných úkonů dle platné legislativy - cílová skupina: mladší senioři, osoby se zdravotním postižením Dům s pečovatelskou službou Milešov - právní forma: majetkové vlastnictví obce Milešov - kontaktní adresa: Obecní úřad Milešov, čp. 52, Krásná Hora nad Vlatavou - kontaktní osoba: Jiří Vokrouhlík starosta obce - tel web: ubytovací služby v 7-mi bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: soběstační mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Krásná Hora nad Vltavou - právní forma: majetkové vlastnictví obce Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní adresa: Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou 2, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Pavel Spilka starosta obce - tel , web: ubytovací služby ve 4 bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky. - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Sedlec-Prčice - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová - tajemnice - tel (MěÚ Sedlec-Prčice), (DPS) web: ubytovací služby ve 20-ti bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Petrovice u Sedlčan - právní forma: majetkové vlastnictví obce Petrovice - kontaktní adresa: Obecní úřad Petrovice, čp. 26, Petrovice - kontaktní osoba: Petr Štěpánek - starosta Vlasta Roubíková - místostarostka - tel web: ubytovací služby v 11 samostatných bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: osoby zdravotně postižené a senioři všech věkových skupin s podmínkou částečné sebeobslužnosti Dům chráněného bydlení Klučenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Klučenice - kontaktní adresa: Obec Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Jiří Veselý starosta - tel , web: ubytovací služby ve 3 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: sociálně potřební a mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Solenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Solenice - kontaktní adresa: Obec Solenice 37, P.O.Box 2, Solenice - kontaktní osoba: Jan Mátl starosta - tel , , fax: web: ubytovací služby v 21 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií s podmínkou částečné sebeobslužnosti Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu tělesně postižených ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Centrum služeb MOSTP, Kapitána Jaroše 482, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Trčková předsedkyně Mgr. Jan Vopat, Vysoký Chlumec - tel sdružuje občany s tělesným postižením regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí, schůzky s programem osvětových přednášek, pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech, organizování tématických výletů, provozování centra služeb, půjčovna kompenzačních pomůcek - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením civilizačními chorobami, tělesně, zrakově a sluchově postižení dospělí Klub Svazu postižených civilizačními chorobami Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Miloš Havlín - předseda - tel organizace sdružuje občany s veškerým druhem postižení, pořádá tématické poznávací zájezdy,ozdravné pobyty, poradenství, výroční schůze všech členů s programem osvětové přednášky nebo besedy - cílová skupina: zdravotně postižení dospělí a mladší senioři

6 Svaz diabetiků, územní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu diabetiků ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Osečany 14, Sedlčany nebo kancelář ul. 28.října 173, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - předseda - tel sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků - pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky, pořádání rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit kolektivního plaveckého kursu, cvičení a tématických poznávacích zájezdů, každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hod) možnost konzultací v kanceláři (suterén DPS Sedlčany) - cílová skupina: osoby nemocné diabetem a jejich rodinní příslušníci všech věkových kategorií Římsko-katolická farnost Sedlčany Farní charita Sedlčany -právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: Komenského náměstí 44, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Maňhalová - tel , pořádání sbírkových akcí, vyhlášení termínů a organizace pro sběr nepotřebných nebo nepoužívaných věcí, které jsou použitelné potřebnými - cílová skupina: lidé v nouzi Maranatha - právní forma: Sbor církve adventistů sedmého dne, občanské sdružení - kontaktní adresa: Komenského nám. 70, Sedlčany - kontaktní osoba: Tomáš Chmel, Anna Simaková - tel web: stetkovice.casd.cz dobrovolnictví, kluby zdraví, preventivní programy na školách, duchovní a humanitární činnost poskytování sociálního bydlení v malometrážních obytech v lokalitě Obciny - cílová skupina: sociálně a finančně slabí občané OSSZ Příbram konzultační a poradenské místo důchodového oddělení - právní forma: státní instituce - kontaktní adresa: Hailova 133, Příbram I - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vančátová vedoucí oddělení - tel. ústředna , pravidelné konzultační dny k důchodové problematice, poradenství a pomoc při uplatnění nároků na dávky důchodového zabezpečení - cílová skupina: bez omezení, každá osoba s dotazy na důchodovou problematiku MEDITERRA Sedlčany, Psychologická poradna - právní forma: společnost s ručením omezeným, ambulantní pracoviště - kontaktní adresa: Tyršova 161, Sedlčany - kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Brejlová - tel. ústředna , web: odborné psychologické poradenství - cílová skupina: bez omezení Domov důstojného stáří HARMONY - právní forma: společnost s ručením omezeným - kontaktní adresa: Líchovy 6, Sedlčany - kontaktní osoba: Ing. Martin Maťha - ředitel - tel.: web: náhrada domácí péče formou 24-hodinové nadstandardní péče, odlehčovací pobyty, denní stacionář, krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby pro seniory s různými formami demence nebo pohybovými problémy - cílová skupina: osoby s demencí nebo pohybovými problémy Obec Kosova Hora projekt sociálního bydlení - právní forma: majetkové vlastnictví obce Kosova Hora, forma pomoci obce svým občanům - kontaktní adresa: Kosova Hora 45, Kosova Hora - kontaktní osoba: Lenka Havlíčková - místostarostka - tel web:

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG INFORMAČNÍHO CENTRA PAPRSEK ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽBY VE VYŠKOVĚ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV Křesťanské centrum Křesťanské centrum Lípová 364/2 682 01 Vyškov 511 110 466

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 Vážení občané, v našem židlochovickém regionu probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem této aktivity je přiblížit sociální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více