Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12."

Transkript

1 Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu ) I. Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi, účelové zařízení Křesťanského spolku Sedlčanska - kontaktní adresa: Primáře Kareše 432, Sedlčany - kontaktní osoba: Stanislav Zápotocký ředitel Bc. Eliška Rytířová sociální pracovnice - tel , , web: poskytování dočasné ubytovací služby matkám s dětmi v nouzi, poradenská činnost, práce s neúplnými rodinami, pomoc s řešením osobní situace klientek - cílová skupina: matky s nezletilými dětmi nebo těhotné ženy bez přístřeší Děti-škola - kontaktní adresa: Základní škola a mateřská škola, Vysoký Chlumec 5 - kontaktní osoba: Jaroslav Cihelka předseda občanského sdružení - tel , sdružení ve spolupráci se školským zařízením umožňuje zdravotně postiženým dětem účastnit se vzdělávacího procesu, zajištěna doprava dětí svozem, stravování ve školní jídelně, osobní asistence, poradenství a práce s rodiči dětí, možnosti rehabilitace - cílová skupina: zdravotně postižené děti školního věku GERIMED - právní forma: akciová společnost - zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka kontaktní adresa: Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Čiperová, DiS. - sociální pracovnice Pavla Pištěková - sociální pracovnice - tel. ústředna , web: poskytování komplexních zdravotních a sociálních služeb geriatrickým klientům, krátkodobé i dlouhodobé pobyty, zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN) - cílová skupina: mladší senioři od let, starší senioři nad 80 let KROK, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Kamýk nad Vltavou kontaktní osoba: Mgr. Ivana Pučková - ředitelka - tel web: + pobytové služby v týdenním stacionáři, vzdělávání zajištěno ve speciálních třídách v ZŠ Kamýk nad Vltavou, v rámci zdravotní péče poskytována rehabilitace, hyporehabilitace, canisterapie, sociálněterapeutické činnosti - možnost práce v dílnách + odlehčovací služby pro děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením (ve věku 3-15 let) - cílová skupina: děti a dospělí věkové skupiny 3-36 let se zdravotním postižením mentálním nebo kombinovaným STÉBLO, nestátní nezisková organizace - kontaktní adresa: Lidická 282, Sedlčany nebo Borotice 27 (pro denní stacionář, sociálně-terapeutické dílny) nebo Borotice 63 (pro chráněné bydlení, odlehčovací služby) - kontaktní osoba: Mgr. Alena Homolková, Mgr. Šárka Daňková - tel.: , web: + ambulantní formou poskytované služby v denním stacionáři pro osoby se speciálními potřebami, který je provozován v obci Borotice (v budově bývalé ZŠ), klientům z regionu je zajišťován denní svoz z místa bydliště do místa působení + sociálně-terapeutické dílny - keramika, košíkářství, tkaní a šití, výtvarné činnosti, zahradničení, domácí práce, čištění interiérů aut + chráněné bydlení + odlehčovací služba pobytovou a terénní formou - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným či jiným), věková skupina 3 roky až 64 let. Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Kocíková - ředitelka - tel. ústředna , , web: celoroční pobytové komplexní služby, zdravotní a ošetřovatelská péče, aktivizační činnosti pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, fakultativní služby - cílová skupina: senioři od 65 let věku Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Svatý Jan 40, Krásná Hora nad Vltavou

2 - kontaktní osoba: Ing. Marie Zámostná ředitelka Bc. Jitka Procházková sociální pracovnice - tel web: + celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením + odlehčovací služby + terénní služba podpory samostatného bydlení - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí od 19 let Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Nalžovice 14 - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mottlová ředitelka Ivana Hořejší sociální pracovnice - tel www. nalzovicky-zamek.webnode.cz celoroční pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným) věkové skupiny dospělí (19-64 let) Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb - kontaktní adresa: Vojkov 1, Vrchotovy Janovice - kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Koníček - ředitel, - tel , e.mail: - web: + celoroční pobytové sociální služby domova pro seniory + domov se zvláštním režimem služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence - cílová skupina: osoby seniorského věku nebo starší 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osoby s diagnostikovaným onemocněním demence Mela - kontaktní adresa: Zahradní 1242, Sedlčany - kontaktní osoba: Zdeňka Chlastáková, DiS., Lenka Kaprálová - tel , , , web: - existuje možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech + sociálně terapeutická dílna ambulantní formou poskytovaná služba osobám se zdravotním postižením rozvíjející pracovní a sociální dovednosti a návyky + odborné sociální poradenství forma pomoci uživatelům zorientovat se v problémech a nabídnout varianty účinného řešení situací při řešení individuálních potřeb osob se zdravotním postižením + chráněné bydlení celoroční pobytová služba pro osoby se zdravotním postižením - cílová skupina: dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením, osoby chronicky duševně nemocné, věková hranice let, u sociálního poradenství není omezení, lze se věnovat i rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením Magdaléna - Centrum adiktologických služeb Příbram - kontaktní adresa: Žežická 193, Příbram VII - kontaktní osoba: Hana Vavřincová vedoucí centra František Knuth terénní sociální pracovník - tel , web: terénní služba, prováděná v regionu města v rámci resocializačního programu a ambulantní léčebné péče osobám závislým na návykových látkách, nízkoprahové sociální a poradenské služby pro uživatele návykových látek - cílová skupina: osoby užívající návykové látky i osoby jim blízké a rodinní příslušníci Farní charita Starý Knín oblastní centrum - právní forma: církevní právnická osoba, nezisková organizace - kontaktní adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín - kontaktní osoba: Bc. Stanislava Krejčíková - vedoucí oblastního centra charitních sociálních služeb - tel , web: + sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní pečovatelské služby, osobní asistence, aktivizační činnosti v rámci regionálního principu 11 středisek + azylový dům pro rodiny s dětmi v socioekonomické nouzi + odlehčovací a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi i seniory + půjčovna kompenzačních pomůcek Středisko Petrovice regionální pracoviště pro obce: Dublovice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice,Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Vysoký Chlumec - kontaktní adresa: Petrovice 49 - kontaktní osoba: Zdeňka Hejhalová vedoucí střediska Petrovice - tel zajištění potřebné pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením, i jinak potřebným občanům + terénní pečovatelská služba v domácnostech klientů v obcích regionu a DPS Petrovice + osobní asistence - formou terénní služby pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo při uplatňování oprávněných práv a zájmů klientů - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, cizinci, osoby bez přístřeší nebo v krizové situaci, oběti násilí Pečovatelská služba Sedlčany - právní forma: organizační složka Městského úřadu Sedlčany, zřizovatel město Sedlčany - kontaktní adresa: U Kulturního domu 746, Sedlčany

3 - kontaktní osoba: Jana Máchová vedoucí - tel pečovatelská služba ambulantní formou ve středisku osobní hygieny i terénní služby v domácnostech klientů poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu a škále platné legislativy (dovoz obědů, donáška nákupů, praní prádla, doprovod k lékaři, úklidy v domácnostech apod. ) - cílová skupina: senioři všech věkových skupin, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi Pečovatelská služba Sedlec-Prčice - právní forma: organizační složka bez právní subjektivity, zřizovatel město Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová tajemnice úřadu - tel web: pečovatelská služba ambulantního i terénního charakteru poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby - cílová skupina: mladší senioři, zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi Život 90 - Tísňová péče Aeríon - kontaktní adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1 - kontaktní osoba: Bc. Monika Vávrová - vedoucí Tísňové péče pro seniory - tel , web: zivot90.cz monitoring uživatele služby, dispečink tísňové péče pomocí koncového zařízení je v oboustranném spojení s klientem, v krizové situaci se uživatel služby stisknutím tísňového tlačítka spojí s operátorem, který vyhodnotí situaci a v zájmu klienta zabezpečí poskytnutí okamžité potřebné pomoci, služba je poskytována jako nepřetržitá (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), preventivní a zabezpečovací průběžná péče, pravidelná komunikace s uživatelem služby - cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením Kontaktní a koordinační služba Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Píšová, DiS., referentka odboru sociálních věcí, koordinátorka pro region Sedlčanska - tel , linka Farní charita Příbram - právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I - kontaktní osoba: Anna Ženíšková ředitelka organizace - tel , web: domácní ošetřovatelská a pečovatelská služba, zdravotnické terénní služby, pečovatelské služby, odlehčovací služby a denní stacionář - cílová skupina: senioři, osoby s tělesným a duševním onemocněním AMÉLIE - kontaktní adresa: Šaldova 15, Praha 8 - ústředí Kapitána Jaroše 482, Sedlčany detašované pracoviště, poradenská dobrovolnická činnost - kontaktní osoba: Vladimír Trčka - tel , web: centra Amelie nabízejí ucelený program psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné osoby a jejich rodinné příslušníky - cílová skupina: osoby s onkologickým onemocněním a jejich rodinní příslušníci Diakonie ČCE služby rané péče - právní forma: církevní nezisková organizace Českobratrské církve evangelické - kontaktní adresa: Vlachova 1502, Praha 5 - Stodůlky - kontaktní osoba: Mgr. Alena Kunová vedoucí - tel , web: služby preventivně-poradenské, konzultace a pomoc v domácím prostředí rodin orientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte, regionální působnost na území Středočeského, Plzeňského, Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy - cílová skupina: rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku Středisko rané péče Tamtam Praha Federace rodičů a přátel sluchově postižených - kontaktní adresa: Hábova 1571, 155 Praha 5 - kontaktní osoba: Martina Péčová středisko Tamtam Eva Sichrová odborné sociální poradenství - tel.: , web: podpora a pomoc rodinám které vychovávají dítě ve věku od 0 do 7 let se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči, prosazování zájmů a potřeb těchto rodin, informační, sociální, psychologické, vzdělávací a sdružovací služby, terénní služba konzultace v rodinách dětí se zdravotním postižením - cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let věku na území 9 krajů PROSAZ - kontaktní adresa: Kodymova 2526, Praha 5 - kontaktní osoba: Bc. Iveta Pešková, Bc. Michal Polonyi - tel web: poskytování sociálních a zdravotních služeb, chráněná pracovní místa, provozování rekreačního střediska Líchovy

4 - cílová skupina: zdravotně postižené osoby Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora - právní forma: církevní nezisková organizace - kontaktní adresa: Palackého nám. 320, Kutná Hora - kontaktní osoba: Mgr. Markéte Sieglová - tel , , web: provázení rodiny dítěte se specifickými potřebami (předčasně narozené děti s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, podpora kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí - cílová skupina: děti od narození do 7 let věku Raná péče EDA - kontaktní adresa: Trojická 2, Praha 2 - kontaktní osoba: Mgr. Petra Cihelková - ředitelka PaedD. Jana Vachulová zástupkyně ředitelky - tel , web: raná péče pro rodiny dětí se zrakovým, případně zrakovým a kombinovaným postižením terénní služba prevence regionální působnost na úrovni krajských pracovišť - cílová skupina: děti 0-7 let věku, rodinní příslušníci dětí se zdravotním postižením Tyfloservis - kontaktní adresa: Krakovská 1695/21, Praha 1 - tel web: - zaměření činnosti : nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamotnějšímu životu - cílová skupina : osoby nevidomé a slabozraké II. Služby související Rodinné centrum Petrklíč - kontaktní adresa: Sokolovská 580, Sedlčany - kontaktní osoba: Ludmila Hegerová předsedkyně sdružení - tel web: www. petrklic.wordpress.com sdružení se neformálně zabývá problematikou mladých rodin, je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit (výtvarná, pohybová a hudební činnost, sezónní tradiční besídky, oslavy narozenin dětí, odborné přednášky a besedy, víkendové pobyty v přírodě, výlety dětí za poznáním ad.), služby podpory rodiny, volnočasové aktivity - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené Rodinné centrum Sluníčko - právní forma: zařízení Obecního úřadu Petrovice - kontaktní adresa: Petrovice 26 - kontaktní osoba: Petra Štemberková - tel je místem pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit - cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního věku Klub důchodců při Městském úřadě Sedlčany - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlčany - kontaktní osoba: Helena Váňová - předsedkyně - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s programem - cílová skupina: mladší senioři Klub důchodců Sedlec-Prčice - právní forma: zařízení Městského úřadu Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jaroslava Valentová - předsedkyně - tel web: organizace založena v r při Městském úřadě Sedlec-Prčice jako dobrovolné sdružení seniorů obce, pravidelné 14-ti denní schůzky klubová činnost, přednášky a besedy s lektory v rámci osvětové činnosti, pořádání tématických poznávacích zájezdů - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Osečany - právní forma: zařízení Obecního úřadu Osečeny - kontaktní adresa: obec Osečany, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - tel organizace zajišťující volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost, organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky cílem zlepšit kvalitu života seniorů obce - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií Klub důchodců Dublovice - právní forma: zařízení Obecního úřadu Dublovice - kontaktní adresa: Obec Dublovice, Dublovice 33 - kontaktní osoba: Ludmila Malá - tel organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií

5 Dům s pečovatelskou službou Sedlčany - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlčany - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 32, Sedlčany - kontaktní osoba: Lenka Havlová samostatná odborná referentka majetkového odboru - tel , linka ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek s možností využívat služeb pečovatelek ve škále sjednaných poskytovaných úkonů dle platné legislativy - cílová skupina: mladší senioři, osoby se zdravotním postižením Dům s pečovatelskou službou Milešov - právní forma: majetkové vlastnictví obce Milešov - kontaktní adresa: Obecní úřad Milešov, čp. 52, Krásná Hora nad Vlatavou - kontaktní osoba: Jiří Vokrouhlík starosta obce - tel web: ubytovací služby v 7-mi bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: soběstační mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Krásná Hora nad Vltavou - právní forma: majetkové vlastnictví obce Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní adresa: Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou 2, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Pavel Spilka starosta obce - tel , web: ubytovací služby ve 4 bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky. - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Sedlec-Prčice - právní forma: majetkové vlastnictví města Sedlec-Prčice - kontaktní adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Jana Typtová - tajemnice - tel (MěÚ Sedlec-Prčice), (DPS) web: ubytovací služby ve 20-ti bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Petrovice u Sedlčan - právní forma: majetkové vlastnictví obce Petrovice - kontaktní adresa: Obecní úřad Petrovice, čp. 26, Petrovice - kontaktní osoba: Petr Štěpánek - starosta Vlasta Roubíková - místostarostka - tel web: ubytovací služby v 11 samostatných bytových jednotkách s možností využívat pomoci a služeb pečovatelky - cílová skupina: osoby zdravotně postižené a senioři všech věkových skupin s podmínkou částečné sebeobslužnosti Dům chráněného bydlení Klučenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Klučenice - kontaktní adresa: Obec Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou - kontaktní osoba: Jiří Veselý starosta - tel , web: ubytovací služby ve 3 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: sociálně potřební a mladší senioři Dům s pečovatelskou službou Solenice - právní forma: majetkové vlastnictví obce Solenice - kontaktní adresa: Obec Solenice 37, P.O.Box 2, Solenice - kontaktní osoba: Jan Mátl starosta - tel , , fax: web: ubytovací služby v 21 bytových jednotkách s možností využívat služeb pečovatelky - cílová skupina: senioři všech věkových kategorií s podmínkou částečné sebeobslužnosti Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu tělesně postižených ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Centrum služeb MOSTP, Kapitána Jaroše 482, Sedlčany - kontaktní osoba: Marie Trčková předsedkyně Mgr. Jan Vopat, Vysoký Chlumec - tel sdružuje občany s tělesným postižením regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí, schůzky s programem osvětových přednášek, pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech, organizování tématických výletů, provozování centra služeb, půjčovna kompenzačních pomůcek - cílová skupina: osoby se zdravotním postižením civilizačními chorobami, tělesně, zrakově a sluchově postižení dospělí Klub Svazu postižených civilizačními chorobami Sedlec-Prčice - kontaktní osoba: Miloš Havlín - předseda - tel organizace sdružuje občany s veškerým druhem postižení, pořádá tématické poznávací zájezdy,ozdravné pobyty, poradenství, výroční schůze všech členů s programem osvětové přednášky nebo besedy - cílová skupina: zdravotně postižení dospělí a mladší senioři

6 Svaz diabetiků, územní organizace Sedlčany - právní forma: místní organizace Svazu diabetiků ČR, občanské sdružení - kontaktní adresa: Osečany 14, Sedlčany nebo kancelář ul. 28.října 173, Sedlčany - kontaktní osoba: Karel Vančura - předseda - tel sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků - pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky, pořádání rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit kolektivního plaveckého kursu, cvičení a tématických poznávacích zájezdů, každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hod) možnost konzultací v kanceláři (suterén DPS Sedlčany) - cílová skupina: osoby nemocné diabetem a jejich rodinní příslušníci všech věkových kategorií Římsko-katolická farnost Sedlčany Farní charita Sedlčany -právní forma: nezisková církevní organizace - kontaktní adresa: Komenského náměstí 44, Sedlčany - kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Maňhalová - tel , pořádání sbírkových akcí, vyhlášení termínů a organizace pro sběr nepotřebných nebo nepoužívaných věcí, které jsou použitelné potřebnými - cílová skupina: lidé v nouzi Maranatha - právní forma: Sbor církve adventistů sedmého dne, občanské sdružení - kontaktní adresa: Komenského nám. 70, Sedlčany - kontaktní osoba: Tomáš Chmel, Anna Simaková - tel web: stetkovice.casd.cz dobrovolnictví, kluby zdraví, preventivní programy na školách, duchovní a humanitární činnost poskytování sociálního bydlení v malometrážních obytech v lokalitě Obciny - cílová skupina: sociálně a finančně slabí občané OSSZ Příbram konzultační a poradenské místo důchodového oddělení - právní forma: státní instituce - kontaktní adresa: Hailova 133, Příbram I - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vančátová vedoucí oddělení - tel. ústředna , pravidelné konzultační dny k důchodové problematice, poradenství a pomoc při uplatnění nároků na dávky důchodového zabezpečení - cílová skupina: bez omezení, každá osoba s dotazy na důchodovou problematiku MEDITERRA Sedlčany, Psychologická poradna - právní forma: společnost s ručením omezeným, ambulantní pracoviště - kontaktní adresa: Tyršova 161, Sedlčany - kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Brejlová - tel. ústředna , web: odborné psychologické poradenství - cílová skupina: bez omezení Domov důstojného stáří HARMONY - právní forma: společnost s ručením omezeným - kontaktní adresa: Líchovy 6, Sedlčany - kontaktní osoba: Ing. Martin Maťha - ředitel - tel.: web: náhrada domácí péče formou 24-hodinové nadstandardní péče, odlehčovací pobyty, denní stacionář, krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby pro seniory s různými formami demence nebo pohybovými problémy - cílová skupina: osoby s demencí nebo pohybovými problémy Obec Kosova Hora projekt sociálního bydlení - právní forma: majetkové vlastnictví obce Kosova Hora, forma pomoci obce svým občanům - kontaktní adresa: Kosova Hora 45, Kosova Hora - kontaktní osoba: Lenka Havlíčková - místostarostka - tel web:

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ V REGIONU SEDLČANSKA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Sociální služby v Havlíčkově Brodě a okolí. Název zařízení Základní informace o zařízení / službě Kontakt

Sociální služby v Havlíčkově Brodě a okolí. Název zařízení Základní informace o zařízení / službě Kontakt Sociální služby v Havlíčkově Brodě a okolí Název zařízení Základní informace o zařízení / službě Kontakt Sociální služby města Havlíčkova Brodu Reynkova 3643 Domov pro seniory je bezbariérovým zařízením

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín Telefon:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více