GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ"

Transkript

1 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH

2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1

3 2

4 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3

5 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z roku 1999: Die Gnosis in aktueller Offenbarung Původní holandský titul: De Gnosis in actuele openbaring První nizozemské vydání české vydání 2005 Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže Lectorium Rosicrucianum, Centrum Praha Křesomyslova 8, Praha 4 tel./fax: ISBN Copyright 2005 Rozekruis Pers, Haarlem, Nizozemsko 4

6 OBSAH ÚVOD...13 PRVNÍ DÍL: NOVÁ PERIODA LIDSTVA I-1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA Nová perioda lidstva Co je to vědomí? Meziplanetární magnetické pole Dvě magnetická pole Dvě skupiny lidí I-2 DVA TESTAMENTY DVA ZÁKONY Dvojí religiozita Pod zákonem Povinnost náboženského vyznání Zbožnost Nový Zákon Čtvrtá gnose: sebeosvobozující čin Perioda čtyřiceti osmi let I-3 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Rozumově-mravní přijetí Osvobozující víra a osvobozující život Blahoslavení ti, kdo si uvědomují, že jsou chudí duchem Žít z víry Pětinásobná univerzální Gnose I-4 NOVÝ ZÁKON SRDCE Mluvit a jednat Zákon ve vlastním srdci 5

7 I-5 ZNOVUZROZENÍ DUŠE Pětinásobná univerzální Gnose Znamení Syna člověka Znovuzrození z vody a ducha Oddělení obou lidských typů Roky sklizně Pět aspektů transfigurace Pět duševních fluid Existuje reinkarnace? DRUHÝ DÍL: ZNOVUZROZENÍ DUŠE II-1 ROZUMOVĚ-MRAVNÍ VĚDOMÍ Přijetí Krista Bůh neopustí dílo svých rukou Nádherný úkol nositele obrazu Boha Úkol duchovní školy Mravní pohnutí Rozumově-mravní náhled Dvojnásobné magické uplatnění Nepostradatelnost duchovní školy jako zprostředkovatele II-2 PROCES: CESTA RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Tři stavy vědomí Rozdvojený stav žáka Nikoliv mír, nýbrž meč Překlenující vědomí Klasický převozník a převážení Červený růžový kříž Pán Ježíš a Herodes Putování Ježíše Vakuum Šambaly, lóže Vznešených Pán Ježíš, zářící síla k životu II-3 POVOLÁNÍ ŽÁKA: ZASVĚCENÍ Z prvního Petrova dopisu Zkušenost gnostického proudu milosti II-4 VZNIK NOVÉ DUŠE Dva aspekty duchovní školy Důležitost látkové sféry pro osvobození člověka Nezpůsobilost zrcadlové sféry Mikrokosmos opět celistvý Embryonální utváření 6

8 nesmrtelné duševní bytosti Dva magnetické póly osobnosti Tři původní životní jádra V Pánu Ježíši zemřít Vzkříšení Pána Ježíše Vznik nového vědomí Budoucí spojení obou aspektů duchovní školy II-5 SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Druhá smrt již nemůže uškodit Jan Křtitel, předchůdce Nezbytnost překonání světa Úkol bojující církve na zemi Slavné zmrtvýchvstání Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos Vzájemný poměr obou pracovních polí Nutnost vzniku nového vědomí Osvícení a posvěcení Nové duševní světlo je vzníceno Vnitřní samopůsobení Vzkříšení třetího dne II-6 LÓŽE VZNEŠENÝCH Meziplanetární záření Světlo, které září do temnoty Vznik vakua Šambaly Stvoření magnetické koule Nový článek Univerzálního řetězce Vstříc Pánu v nebeských oblacích Třináctý eon TŘETÍ DÍL: MAGNETICKÁ KOULE DVOJNÁSOBNÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY III-1 PŘEKONÁNÍ SVĚTA Rozumově-mravní dotek prostřednictvím duchovní školy Vakuum Šambaly Cesta rosikruciána Svět musí být překonán Osvobození z karmy Sedmiramenný svícen Osudová vazba Magnetická koule; severní pól, jižní pól Signatura gnostické církve Vývoj magnetické koule 7

9 III-2 POVOLÁNÍ STÁT SE NOSITELEM OBRAZU BOHA Sedm vývojových fází magnetické koule Nouzový plán Nouzový řád je řádem smrti, ledaže by Povolání nositele obrazu Překonání zla Smrt je pohlcena Blažení, kdo touží po Duchu Vstup do svatebního sálu Nezbytnost životního postoje podle Kázání na hoře Nové nebe a nová země Odpadnutí závoje Jákob a nebeský žebřík III-3 UNA SANCTA Šankara, Vznešený V Gnosi jsou všechna učení moudrosti jednotou Meč pouze do vlastní duše III-4 VZNIK ŽIVÉHO TĚLA DUCHOVNÍ ŠKOLY Tvoření skupiny Vývoj gnostického silového pole Přitahování a odpuzování Sedm náhledů projeveného světa Sedm kosmických radiací Elektromagnetické pole záření Výživa a asimilace Vznik gnostického pole záření Pochopení, touha po spáse, sebepředání Nový životní postoj: život podle Kázání na hoře Vycházející ranní červánky III-5 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Zločiny a hříchy vůči Gnosi Znamení dětství a neposlušnosti Štěstí záchrany a povýšení do stavu nevinnosti Skutečná životní perspektiva Ve skupinové jednotě III-6 OD SILOVÉHO POLE K POLI SVĚTLA Nutnost skupinové jednoty Neustále se opakující spásná oběť Budiž světlo, a bylo světlo Vakuum Šambaly 8

10 Spojení s univerzálním magnetickým řetězcem Nebeská loď, archa Na počátku bylo slovo Nové životní pole Návrat Krista Ze světla je život Obnovující účinky Kristova světla Život podle Kázání na hoře III-7 VYLITÍ SVATÉHO DUCHA S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své vlastní spasení Vyvolání sedmeré síly Transmutace a transfigurace Tajemné Boží jméno Božský proud, Golfský proud božského dechu Prasubstanciální transmutace Manifestace oslaveného těla ČTVRTÝ DÍL: ZROZENÍ SVĚTLA V MAGNETICKÉM TĚLE DUCHOVNÍ ŠKOLY IV-1 SVATYNĚ HROBU C. R. C Nezbytnost skupinové jednoty Zrození Ježíše Krista v čase Mé království není z tohoto světa Zázrak zjevení světla Proč je nutné svobodné gnostické pracoviště Pravý svobodný zednář Hlavní podmínka pro náležení ke škole Legenda o Hiramu Abiffovi Stát na koberci Vstup do hrobky C. R. C. Kontinuita transfiguristické práce Gnose Vnější kruh IV-2 VÝSTUP KE KRISTOVĚ NOCI Dveře k hrobce Christiana Rosenkreuze Ušlechtilé, neporušené tělo Christiana Rosenkreuze První manifestace Utěšitele Zrození světla Po 120 letech budeme otevřeny 9

11 IV-3 SEBEPŘEDÁNÍ ČLOVĚKA JÁ Transfigurace: zboření a vystavění První paprsek sedmerého světla Mozkomíšní nervový systém a čakry Skupinová jednota, láska k lidem, služba lidem Světlo čtvrtého svícnu Vypovězení z magnetického těla Důsledky životního postoje podle Kázání na hoře Sebeobětování člověka já Vánoce: slavnost Krista Jak se duše otevírá posvěcujícímu Duchu Pět fluid duše IV-4 SEBEPŘEDÁNÍ VŮLE Vůle, magnetický atribut duše Klíč ke světelnému zrození Boha Žádné nové víno do starých měchů IV-5 KŘEST OHNĚM: SVĚTELNÉ ZROZENÍ BOHA Nezávislost vědomí Ovládnutí myšlení a vůle Nátlak ze zvyku Karma Vědomí, sídlo duše Touha duše Očista srdce Světlo ve věžní komoře Authades a Jan, předchůdce Křest vodou života Prokletí uchvácení přírodou Pokřtění křesťané Betabara, dům vyhnanství Přes Jordán Jan vidí k sobě přicházet Ježíše Zrození Krista v duši IV-6 OČISTA SRDCE Vyprahlost a neplodnost srdce Čistota srdce, podmínka žákovství Pomoc růže srdce IV-7 MYSTÉRIUM VÝVOJE Hledání lidstva, cesta zkušenosti Tajemství úspěchu na stezce Jak se uvolňuje sedmerá gnostická síla Mysticko-magické a filosoficko-magické zaměření Magický význam společného úsilí obou pohlaví Hypofýza Základní proud Gnose Pro sebe navzájem, 10

12 společně Žákovství s vědomím spoluodpovědnosti Nebezpečí pro magnetické tělo Nový gnostický proud ve světě Nový den zjevení IV-8 ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA Budoucí vývoj zvěstování Výlov lidí z moře života Zvěstování evangelia PÁTÝ DÍL: TRANSFIGURACE DUŠE A TĚLA V-1 VÍRA, NADĚJE, LÁSKA Vydat se na cestu a rozloučit se Klasická úloha převozníka Hora est! Rozloučení se světem Bůh nebo mamon Pozbuď sám sebe Hledejte především Boží království Tři stupně Bezvýhradná víra Světlo naděje Láska V-2 POMÍJIVÉ A NEPOMÍJIVÉ SÉMĚ Druhý proud Svatého Ducha V očekávání zrození světla Rozumově vidět a opravdu vidět Světlo iluze a pravé světlo Zvon ve věžní komoře Hypofýza a sexuální orgány Okultní cesta a její nebezpečí Základní princip hříchu Nepomíjivé semínko růže srdce Svatba duše s růží srdce V-3 CESTA KE SVĚTELNÉMU ZROZENÍ BOHA Dva druhy semen, dva druhy čistoty Úzká a široká cesta Nebezpečí sebestřednosti Třetí schopnost vědomí Bezmocnost já Vyhlížet k horám, odkud přijde pomoc Napřímení osy srdce Připnutí růže na kříž života Stín po pravici Nový hadí oheň a čakry Pokušení na poušti Zničit hada kundalini Průnik světla Zvelebení na hoře Fáze pozorování Světlo, nic než světlo 11

13 V-4 ENDURA Transfigurace začíná Putování ve světle Nové vědomí, nové smyslové vnímání Vstup do nového životního pole Nová duše ve starém domě Endura, zrušení sebe sama Evangelium pravdy Hrozba špatné pověsti Duševní znovuzrození Usmrcení já Zázračná zlatá květina Nebeský příbytek V-5 VZKŘÍŠENÍ Z HROBU Životní tělo Duševní stav a éterické tělo Nový systém siločar Čtyři étery Krista Zdraví Nové životní tělo Zvelebené látkové tělo ŠESTÝ DÍL: EKLÉZIE PISTIS SOFIE Eklézie Pistis Sofie O AUTOROVI VÝKLAD POJMŮ

14 ÚVOD Když byl v roce 1953 dokončen úplný popis vývoje k novému lidství, nastal čas prokázat realitu tohoto vznešeného cíle a načrtnout krátkou cestu od přírodního člověka k člověku duchovnímu. V knize Gnose v aktuálním zjevení Jan van Rijckenborgh nejprve vyčerpávajícím a do hloubky pronikajícím pohledem vysvětluje novou dobu, do níž již lidstvo vstoupilo. S tím jsou zároveň spojeny konsekvence pro žáky, kteří spolu s ním usilují o to, aby se vytčený cíl stal pro hledající lidi jasně poznatelným. Tato aktivita se neomezuje pouze na Nizozemsko, ale obrací se na celý svět. Duchovní škola Zlatého Růžového Kříže vyrůstá v živé tělo, v němž jsou přítomny všechny hodnoty a síly, které může toužící duševní člověk použít. Jan van Rijckenborgh popisuje znovuzrození nové duše ve všech jednotlivostech, a to nikoliv jako teorii, ale z vlastní zkušenosti na této cestě. Jako gnostik má jasnou představu o možnostech a těžkostech svých žáků a povzbuzuje je, aby nesli plamen Růžového Kříže do světa ne proto, aby škola byla velká, jak prohlašuje, nýbrž proto, aby pomohli trpícímu lidstvu z jeho úpadku. O tom, že lidé jeho výzvu slyší, svědčí počet žáků a členů, který téměř na celém světě rychle vzrůstá. V době, kdy je tato kniha vydána, působí duchovní škola Zlatého Růžového Kříže přibližně v 70 zemích. Existuje několik set center, v nichž mohou žáci, 13

15 členové a zájemci tomuto poselství naslouchat. Mnozí již usilují o vnitřní obnovu, která je v díle Gnose v aktuálním zjevení vysvětlena. Chtějí se osvobodit od cesty lidstva vedoucí k zániku a nalézt vývojovou cestu vedoucí vzhůru, neboť se nyní blíží konec jedné časové periody. Aquarius, Vodnář, bude znamenat sklizeň úrody minulosti. Doufáme, že poselství Gnose v aktuálním zjevení zastihne mnoho hledajících ještě včas, aby mohli a ve své nejhlubší bytosti si také přáli na toto poselství správně reagovat. ROZEKRUIS PERS 14

16 PRVNÍ DÍL NOVÁ PERIODA LIDSTVA 15

17 16

18 I 1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA První kapitolu začneme zkoumáním nové periody lidstva, do níž jsme vstoupili. Je to perioda, která má mnoho co říci zvláště žákům moderní duchovní školy a všem, kteří jsou na základě svého vnitřního stavu a zaměření k tomuto žákovství povoláni. Je to perioda, z níž vychází mimořádně naléhavá síla a jež se v průběhu nesčíslných generací vyskytuje jen jednou. Proto tato perioda vykazuje tolik aspektů, konsekvencí a zvláštností, neboť je zapotřebí zásadního a pronikavého uvědomění. Dveře za lidstvem se již totiž zavřely. Vstoupili jsme do totálně nového prostoru, a to nejen jako lidstvo všeobecně, ale zejména také jako duchovní škola, a každý z nás se tomu přizpůsobil. Nemělo by smysl sugerovat vám realitu této nové periody tak, že byste mohli říci: Ach ano, to je zajímavé! Podle všeho máte nejspíš pravdu! Pokud byste reagovali takto, pak by to byla pouze teorie, a vy byste o této teorii uvažovali stejně, jako člověk této přírody uvažuje o každé teorii. Je možné, že byste potom čas od času, když by se vám to právě hodilo a vzpomněli byste si na to, něco z toho také uplatnili v praxi. Jistě však pochopíte, že teorie nikdy není praxe ve smyslu Gnose. V našem běžném světě je praxe vždy uplatněnou teorií. Člověk se trochu něco naučí a to, co se naučí, používá. 17

19 V našem životním poli jedinec postupuje od teoretického stupně k praktickému. Avšak ve smyslu Gnose je praxe vždy důsledkem stavu vědomí a to pokaždé vyvolává konsekvence, protože stav vědomí je skutečnost, z níž se člověk pokouší žít. Životní stav, který se tímto způsobem vyvíjí a z něhož tedy člověk působí a usiluje, je potom stejně tak skutečný jako stav jeho vědomí a nemá nic společného s uplatňovanou teorií. Pokud vaše vědomí směruje vaši pozornost na určitý cíl a vy ho shledáte správným, pak i kdyby vám všichni teoretici říkali: Jenom nechoďte tímto směrem!, vaše vědomí vás postaví před cíl, a tím své vědomí proměníte v určitý životní stav. Tento stav života je potom stejně tak skutečný, jako stav vašeho vědomí. Uveďme si příklad. Představte si třeba teologa. Na univerzitě se jako student zabývá teorií, ale ve svém společenství se brzy nachází, jak se říká, v teologické praxi. Ptáme se vás nyní: Je ve vztahu k Božímu království nějaký rozdíl mezi těmito dvěma stavy bytí, tedy, je-li teologická teorie uplatněna v praxi? V žádném případě! Teolog jako člověk vlastní určitý stav vědomí a ten určuje jeho skutečnost, jeho životní stav, a nikoliv teologie. Jde o to, abyste si byli vědomi nové periody, protože jenom stav vědomí se může stát stavem života. Skutečnost vědomí vytváří skutečnost života; promítá se do nitra i navenek. Pokud to nyní ve vás, poté co jste si toto přečetli, vyvolalo údiv, potom teorii převádíte do praxe jen běžným přírodním způsobem, neboť žasnoucí člověk není vědomým nebo plně vědomým člověkem. Tím byste ovšem nikdy nezískali podíl na nové periodě v osvobozujícím smyslu. Jedna skutečnost se musí promítat do druhé skutečnosti a skrze ni. Potom je nastolena rovnováha. Nenastane-li stav rovnováhy, pak se člověk cítí stále k smrti nešťastný, velmi nespokojený a silně znepokojený. To je zákon přírody. Vzpomeňte si na zvíře. Jakmile si je zvíře vědomo nebezpečí, 18

20 snaží se před ním utéci, a tím nastolit rovnováhu. Stav vědomí je tedy zároveň také stav krve. Jste-li si tedy s námi vědomi nové periody, pak vás samozřejmé vnitřní rozhodnutí bude nutit k činu, aby se vědomí projevilo v takovém životním postoji, který by s ním byl v rovnováze. Moderní duchovní škola se v tomto smyslu snaží koordinovat snahy svých žáků tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Škola chce svým žákům, u kterých se dá předpokládat vědomí nové periody, dát poučení a nasměrování. Uvidíte, že toto je oprávněné a praktické teoretizování. Představte si, že si uvědomujete vstup do totálně nové situace, jako kdybyste se náhle ocitli v cizím městě, v němž se nevyznáte. Abyste se s touto situací vyrovnali, začnete hledat svou cestu. Nedá se pak přece mluvit o pouhé teorii, když vám někdo jiný, kdo se již okolnostem přizpůsobil a cestu zná, poskytne pomoc a povzbuzující poučení pro vaši správnou orientaci. Tak možná pochopíte, že tyto výklady stojí ve zvláštním světle, ve světle, které se dokonale přizpůsobilo čtvrté Gnosi, Gnosi nového životního postoje. Vedli jsme rozhovory, které byly zcela zaměřeny na to, abychom vám zprostředkovali pochopení nebo ve vás probudili touhu po spáse nebo vás povzbudili k sebepředání. Nyní však jde o bezprostřední, přizpůsobený životní postoj jakožto nezbytnou odpověď na naléhající stav vědomí. Je jasné, že také první Gnose, Gnose pochopení, může být uskutečněna pouze na bázi vědomí uzrálého zkušenostmi. A rovněž pro druhou a třetí Gnosi, Gnosi touhy po spáse a sebepředání, je podmínkou potřebný stav vědomí. Pochopíte tedy, že je zapotřebí jasného, cílevědomě zaměřeného stavu vědomí, má-li náš výklad skutečně přinést ovoce. Budete-li na základě pochopení, touhy po spáse a sebepředání stále vědomější, pak ve vlastní bytosti velmi 19

21 přesně uskutečníte nový stav bytí jako zrcadlení nové doby, na kterou je možná pouze jediná odpověď, a sice odpověď inteligentním, novým a dynamickým životním postojem. Lépe tomu porozumíte, když se zeptáte, co je to vědomí. Stav vědomí je elektromagnetický stav. Vědomí je totiž utvářeno sedmi centry, naplněnými magnetickým, astrálním fluidem. Tato centra se nacházejí ve svatyni hlavy, v sedmi mozkových dutinách. Živena jsou procesem dýchání magnetického systému v mozku, který přitahuje astrální fluidum z meziplanetárního magnetického pole. Váš individuální stav vědomí je proto plně závislý na druhu a působení vás obklopujícího meziplanetárního magnetického pole. Tak je nyní jasné, jak se vyvíjejí nové periody. Změny často bezprostředně vyvolají změny v projeveném životě, tedy i v životním poli člověka. Meziplanetární magnetické pole sestává z dvanácti proudů, projevujících se mimo jiné také v člověku. Těchto dvanáct proudů je založeno na plánu, který se manifestuje v časoprostoru. Z toho vyplývá, že dvanáct elektromagnetických proudů je řízeno jinými, mocnějšími magnetickými proudy. V důsledku toho tedy existuje mnoho magnetických systémů, silnějších a slabších, jež se vzájemně ovlivňují. Magnetické pole, které oživuje dialektickou přírodu, vyvíjí řadu period, a tím časoprostorovou cestu lidstva. Na této časoprostorové cestě nemá člověk dialektické přírody co rozhodovat. Nemá k tomu žádnou svobodnou možnost. O člověku je rozhodováno. Lidstvo je řízeno, neboť magnetický stav je stav vědomí, a stav vědomí je stav života. To, co existuje v elektromagnetickém poli, se promítá do našeho mozku a projevuje se jako vědomí, a to, co jako vědomí sídlí v člověku, naléhá k projevení života. Proto je člověk přírody plně řízen. Nemá co rozhodovat. Je rozhodováno o něm. 20

22 Člověk je součástí magnetického procesu. Každý člověk je částí velkého těla, v němž následuje jeden vývoj za druhým. Organismus běží jako hodinový stroj. Ručičky hodin se otáčejí kolem dokola nahoru a dolů. Proto může být celý plán, celý postup, také předem vědomě a časoprostorově s různými daty určen. Může být určen i tehdy, bereme-li v úvahu relativitu času. Čtyřiadvacet hodin v jednom dni se může zdát delších nebo kratších než v jiném dni, přesto zůstávají čtyřiadvaceti hodinami. Relativita tedy nemá žádný vliv na časoprostorový řád. Bylo by tedy nesmyslné říkat: Chci se nyní jako žák moderní duchovní školy a na základě svého stavu vědomí rozhodnout k tomuto nebo jinému životnímu postoji. Řekli jsme již: v časoprostorovém řádu se není co rozhodovat, protože člověk je žit. Pokud by tím ovšem bylo řečeno opravdu vše, pak bychom mohli moderní duchovní školu klidně zavřít. Hned jinak se to ale jeví, když víme, že tento časoprostorový řád s jeho vývojem lidstva připouští také vnímání jiného magnetického pole, totiž magnetického pole Gnose. Jakmile je člověk jednou spojen s tímto jiným magnetickým polem, je jím také žit a zákonitě směřuje do tohoto jiného magnetického pole. Chceme vám jen vysvětlit, že když se člověk nachází v určitém magnetickém poli, je také tímto magnetickým polem řízen. Je pak takřka nucen žít v souladu se zákony dotyčného magnetického pole. Jestliže tedy má volbu mezi dvěma magnetickými životními poli, pak je jasné, že se musí řídit podle zákonitého chodu buď jednoho, nebo druhého pole. Souhrnně tedy zjišťujeme, že existují dvě magnetická pole, z nichž jedno působí na lidstvo na základě jeho přírodního stavu a to druhé pouze za určitých podmínek. Časoprostorově pozorováno pracují obě tato pole po jistou dobu podle stejných vývojových linií. Pak ovšem nastává okamžik, kdy se od sebe odchýlí, 21

23 takže vzniknou dvě skupiny lidí, z nichž každá náleží jinému poli. Těmito poli se naprosto rozcházejí jak co do svého tělesného stavu, tak i stavu mravního a duchovního. Stačí zde konstatovat, že takový okamžik ve světovém dění nyní nadešel. Obě magnetická pole, která existují v našem přírodním řádu, se od určitého data, jež je již za námi, od sebe oddělují. Projeví se totální změna určitých skupin lidí, pokud jde o běžný dialektický typ. Jedna skupina jde obvyklou cestou lidstva, druhá skupina jde cestou oddělených, stezkou nové rasy. Stav vědomí přitom určuje stav skupin i osobností. Náležíte-li svým stavem vědomí k duchovní škole, potom se nasměrujte na tento velký a nádherný okamžik ve světovém dění a svým novým životním postojem se zapojte do našich řad. To vás nebude stát žádnou námahu, neboť stav vědomí je stav života. Jste-li si vědomi nové periody, existuje pro vás jenom jedno řešení: váš stav vědomí musí být přeměněn ve stav života. Spojte se proto v novém životním postoji s námi, a sice nikoliv na základě teoretických úvah, ale ze životní potřeby. 22

24 I 2 DVA ZÁKONY Jakob Böhme kdysi řekl, že Bůh uzavřel vesmír hříchu, a tak od sebe oddělil lásku a hněv. Tím je myšleno to, že v našem světě hněvu působí dva magnetické systémy, magnetický systém světa hněvu, přírody smrti, dialektiky, a božský magnetický systém, Gnose. Ve filosofii Jakoba Böhma se také přísně rozlišuje mezi Neměnným královstvím a vám známým přírodním polem. Gnostické magnetické pole však ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Představte si dialektickou přírodu jako uzavřený prostor, který je ze všech stran obklopen Gnosí; pak máte přibližně obraz skutečnosti. Gnostické magnetické pole ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Být poslušný vůči Bohu, být bohabojný, zbožný, všechna tato tak hojně v Bibli užívaná slova nám chtějí naznačit, že jsou dva aspekty náboženského cítění. Je možné, že se člověk ve světě hněvu spojuje přímo s gnostickým polem záření. Ale také je možné, že se plně spojuje s dialektickým polem. Přesto jej i v tomto případě, třebaže prostřednictvím dialektiky a s její pomocí, řídí Gnose. Můžete na gnostické pole reagovat pozitivně, zcela se přiklonit k pozitivnímu poli, anebo se můžete pozitivně přiklonit k dialektickému magnetickému poli. I v tomto případě jste, jako celá dialektika, řízeni gnostickým polem. Pak vás ovšem Gnose řídí, jak již bylo řečeno, prostřednictvím dialektického pole. 23

25 V případě, že je přírodní stav primární, je Gnose sekundárním faktorem. V druhém případě je Gnose primární a přírodní stav je sekundární. Mějte tyto vztahy zřetelně na paměti a učte se jasně rozpoznávat, jak jsou absolutně rozhodující pro světlo nebo temnotu, svobodu nebo připoutanost, život nebo smrt, bytí nebo nebytí. Dialektické pole, ze kterého člověk žije, je pole, z něhož se dá vysvětlit celý váš bytostný stav, celé vaše vědomí. Celé toto pole hněvu je, jak jsme právě konstatovali, ovládáno a řízeno Gnosí, druhým magnetickým polem. Gnose svět hněvu uzavřela; svět hněvu tedy žije v zajetí Gnose. Proto můžeme říci: Svět hněvu stojí pod zákonem. Existuje mocný zákon, který udržuje celý stvořený vesmír uvnitř hranic. Pod tímto zákonem stojí celé dialektické pole, a tím také všichni lidé. Všichni lidé jsou řízeni shodně s přírodou. Tento interkosmický zákon zná paragrafy a definice, které sice nejsou napsány písmeny, ale projevují se různými elektromagnetickými vztahy a účinky. Tyto proudy elektromagnetického druhu jsou neustále v pohybu a v postupně se odvíjejících periodách s sebou vláčí stvořený dialektický vesmír. Stvoření, lidstvu, nezbývá, než tyto proudy následovat. Když na to přijde, nemůžeme jinak, než úzkostlivě přesně reagovat. Stvoření stojí pod zákonem. Bůh řídí svět. Kdo o tom svědčí v tomto smyslu, říká naprostou pravdu. Stvoření se sice kroutí a bojuje, aby tomuto přírodnímu zákonu uniklo, ale je nemožné, aby se to byť jedinému smrtelníku podařilo. V tomto světě hněvu existuje něco, co k němu nenáleží. Pomyslete na entity, které v sobě nosí růži srdce. Bojují za svobodu, ale většinou negativním způsobem. Existuje strašlivý pud já, šílený pud sebezáchovy, chorobná posedlost učinit tuto přírodu neměnnou. Tím vznikají uvnitř světa hněvu mnohá napětí 24

26 směřující k explozi. Avšak náš vesmír je uzavřený a my jsme zákonem drženi v zajetí. Když tedy někdo prorokuje nebo učí a říká: Myslete, nejednejte proti božskému zákonu, protože v den, kdy tak učiníte, vás stihne trest, pak má tento varující člověk skutečně pravdu nejen z hlediska přírodního náboženství, ale i vědecky, protože se nemůžeme stavět na odpor elektromagnetické dráze, která nás ovládá. To je žalostný stav, neboť tím bylo stvoření skutečně zbaveno smyslu života. Sedíte-li ve vězení, pak nemůžete říkat: Toto je teď smyslem mého života. Smysl života je totiž někde mimo vězení. Je-li tedy řečeno: Buď poslušný, nejednej proti zákonu, je tím konstatován pouze skutečný stav uvnitř vězení, v němž je celé lidstvo uzavřeno. Jinak vyjádřeno: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Znáte tato slova. Je to tedy náboženskou povinností. V případě poslušnosti se pak životní kolo vesele otáčí dál bez příliš velkých překážek. V opačném případě vás pak otáčení kola bude neúprosně, silou a drcením, v opravdu bolestném procesu učit zkušenostem připoutanosti. Existuje jedna podoba náboženství, která se této realitě plně přizpůsobuje a snaží se zcela podřídit interkosmickým elektromagnetickým zákonům. Kdo by mohl mít někomu za zlé, že je religiózní tímto způsobem? Jedním dechem ovšem dodáváme, že taková religiozita není ničím jiným, než poslušností ze strachu. Tato religiozita postrádá totiž lásku, je egoistická, lhostejná, tvrdá, chladná; přitom ale také někdy, daří-li se člověku dobře, uspokojuje. Pomyslete například na knihu Žalmů. Tato kniha je ve znamení takovéto religiozity. Je-li někdo v tísni, pak je to metla osudu, která jej vhání do zcela zvláštních situací. Potom zaznívá výkřik zoufalství: Vysvoboď mě, ó Bože, vždyť mi voda sahá až po krk! Avšak v následujícím okamžiku, když nouze a strach pominuly, žalmista jásá: Mléka a medu je zde hojnost! Znáte 25

27 to naivní počínání, hodiny proseb, je-li člověk v tísni, a hodiny díků, je-li záležitost v pořádku. To je religiozita běžné, otupělé přirozenosti. Celé lidstvo se skládá z bytostí, které se zákonu buď podřizují, nebo proti zákonu téměř až do smrti bojují. Ti poslední, hnáni svými instinkty, zoufale zápasí, aby zákonu unikli. Zkouší to mnoha způsoby, od těch nejnehoráznějších a nejpošetilejších až po ty nejušlechtilejší a nejinteligentnější. Výsledkem tohoto odporu, jak tomu ani jinak nemůže být, je vždy násilí. Obojí, elektromagnetický tlak a hroznou bídu, dialektiku plnou zmaru a bolesti, zakoušejí čas od času na vlastním těle všichni lidé. Nejinteligentnějším postojem je tedy rovněž religiózní oddanost, ovšem v tom smyslu, že je akceptován skutečný stav. Jestliže člověk nemůže uniknout síle a tato síla je tak obrovská, že sám je vůči ní nepatrný jako hmyz, potom je nejmoudřejší podřídit se jí přesně tak, jak to říká kniha Kazatel. Když tuto knihu čtete, pak si dobře všimněte jejího religiózního významu. Kazatel říká: Všechno je smutné, všechno je pomíjivé, všechno je jako otáčení kola, všechno je takové, jak to bylo. A to nejlepší, co člověk může udělat, je bát se Boha a podřídit se. Potom to jde tak, jak nejlépe to jen okolnosti dovolí. To je vrchol religiozity v knize Kazatel. Takovou religiozitu si dokážeme snadno představit, protože co jiného by mohl člověk na horizontální úrovni dělat? Hlubší zamyšlení ve světle gnostické stezky vám však dá jasně nahlédnout, že ani toto nemůže být smyslem života. Přece není smyslem života uvádět do souladu nanejvýš bědné okolnosti ve vězení? Nemůžete tedy zůstat u tohoto druhu religiozity a sklánět se ve smrtelném strachu před silou zákona s voláním: Ó Bože, pomoz mi! Jaký strach mají lidé z Boha! Všimli jste si již někdy, jak nesmírně se lidé v ortodoxních skupinách bojí Boha? Mnoho generací totiž zakusilo: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito 26

28 síly. Mojžíš vykládal zákon dialektických nevyhnutelností. Tomu odpovídající náboženství je proto také naprosto logickou a nevyhnutelnou povinností. Žádný odpor ať už se nazývá ateismus, antireligiozita či jakkoliv jinak nepomůže od toho, že se člověk musí sklonit před zákonem. Pokud jde o působnost zákona, není žádný rozdíl v tom, jestli někdo vysvětluje: S tím nechci mít nic společného, nebo jestli odevzdaně říká: Zde jsem! Všichni lidé, bez jediné výjimky, jsou na své pouti běžným životem dokonale náboženští v tom smyslu, že se sklánějí před vyšší silou. Mojžíš, který vykládal Zákon, měl naprostou pravdu. Také ostatní, kteří to před ním nebo po něm dělali, měli naprostou pravdu. Ale u toho nemusíte setrvávat. Vedle zákona dialektických nevyhnutelností, tedy vedle Starého zákona, který Zákon vykládá a praví: Poslušnost vůči Zákonu, nebo bude použito síly, existuje Nový zákon, zákon gnostických možností. Smysl života nemůže být v tom, abyste navždy zůstali ve vězení. Ten, kdo to nahlédne a dokáže se pozvednout z běhu nezbytností, opustí v tomtéž okamžiku religiozitu Mojžíše a jeho stoupenců, skoncuje se Starým zákonem který je naprosto správný a s jásavým výkřikem, s pocitem intenzivního osvobození, jej odloží stranou. Vystoupí ze světa hněvu, z dialektiky, do světa lásky Gnose, do nového životního pole. Tato možnost je pro každého otevřena. Jakob Böhme proto také správně říká: Bůh v Kristu zasáhl svět hněvu až do srdce. To se nestalo proto, aby vás stíhal svou mocí; Kristus vás napadá proto, aby vás pozvedl vzhůru do svého světa lásky. Se životem pod zákonem se můžete rozloučit jedině tehdy, když se cele předáte Gnosi. Existují dva všeobecné, elektromagnetické systémy, které na sebe vzájemně působí. Právem je můžeme označit jako Starý zákon a Nový zákon. Působí na sebe v tom smyslu, že nový zákon řídí ten starý. Kristus napadá svět hněvu mimo jiné také proto, 27

29 aby jej a všechny v něm žijící entity co nejvíce chránil před nimi samotnými. To je teoreticky také moderní smysl trestu vězením. Podle moderního pojetí není uzavření do vězení myšleno ani tak jako trest, ale spíše jako opatření, aby dotyční byli chráněni sami před sebou, aby se co nejlépe vychovali, což by bylo přirozeně skvělé, kdyby to v praxi bylo také opravdu možné. V každém případě Gnose působením Krista chrání svět hněvu před ním samotným. Zároveň Gnose zabraňuje tomu, aby svět hněvu znečišťoval Logos, stvořený vesmír v dalekosáhlém smyslu slova. Se systémem pod zákonem se tedy můžete rozloučit tím, že se předáte novému, vůdčímu zákonu. Na počátku Janova evangelia proto stojí: Všem, kteří Jej přijmou, dá On moc stát se opět Božími dětmi. Učiníte-li tento obrat, bezprostředně získáte novou formu religiozity. Tuto novou religiozitu svět pochopil jen zdánlivě. Zjistíte totiž, že pokud zůstanete takovými, jakými jste dosud byli, pokud budete jen občas hovořit o Kristu, slavit vánoce a velikonoce a užívat všechna ta známá slova, která najdete v Novém zákoně, nedostanete se dál. Nová religiozita je praxí, stejně tak jako vždy byla praxí i vaše religiozita podle Starého zákona. Pod Starým zákonem musíte přece poslouchat, jinak zažijete: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Vynucená poslušnost, poslušnost z neúprosné nevyhnutelnosti, to je religiozita této přírody. Je to tedy životní praxe, životní postoj, který musíte podle určitých pravidel uplatňovat od časného rána do pozdního večera. Stejně tak dokonale musí být zažíván také Nový zákon jako samozřejmý životní postoj, avšak naplněn porozuměním a radostnou, spontánní dobrovolností. Teprve pak jste religiózní novým, pravým způsobem. Tento životní postoj se musí projevovat v každé vteřině. Je to životní postoj čtvrté Gnose. 28

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 1 PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO Přeloženo z německého překladu: Der kommende neue Mensch, 4. přepracované vydání 1993 Původní holandský titul: De komende

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více