GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ"

Transkript

1 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH

2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1

3 2

4 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3

5 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z roku 1999: Die Gnosis in aktueller Offenbarung Původní holandský titul: De Gnosis in actuele openbaring První nizozemské vydání české vydání 2005 Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže Lectorium Rosicrucianum, Centrum Praha Křesomyslova 8, Praha 4 tel./fax: ISBN Copyright 2005 Rozekruis Pers, Haarlem, Nizozemsko 4

6 OBSAH ÚVOD...13 PRVNÍ DÍL: NOVÁ PERIODA LIDSTVA I-1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA Nová perioda lidstva Co je to vědomí? Meziplanetární magnetické pole Dvě magnetická pole Dvě skupiny lidí I-2 DVA TESTAMENTY DVA ZÁKONY Dvojí religiozita Pod zákonem Povinnost náboženského vyznání Zbožnost Nový Zákon Čtvrtá gnose: sebeosvobozující čin Perioda čtyřiceti osmi let I-3 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Rozumově-mravní přijetí Osvobozující víra a osvobozující život Blahoslavení ti, kdo si uvědomují, že jsou chudí duchem Žít z víry Pětinásobná univerzální Gnose I-4 NOVÝ ZÁKON SRDCE Mluvit a jednat Zákon ve vlastním srdci 5

7 I-5 ZNOVUZROZENÍ DUŠE Pětinásobná univerzální Gnose Znamení Syna člověka Znovuzrození z vody a ducha Oddělení obou lidských typů Roky sklizně Pět aspektů transfigurace Pět duševních fluid Existuje reinkarnace? DRUHÝ DÍL: ZNOVUZROZENÍ DUŠE II-1 ROZUMOVĚ-MRAVNÍ VĚDOMÍ Přijetí Krista Bůh neopustí dílo svých rukou Nádherný úkol nositele obrazu Boha Úkol duchovní školy Mravní pohnutí Rozumově-mravní náhled Dvojnásobné magické uplatnění Nepostradatelnost duchovní školy jako zprostředkovatele II-2 PROCES: CESTA RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Tři stavy vědomí Rozdvojený stav žáka Nikoliv mír, nýbrž meč Překlenující vědomí Klasický převozník a převážení Červený růžový kříž Pán Ježíš a Herodes Putování Ježíše Vakuum Šambaly, lóže Vznešených Pán Ježíš, zářící síla k životu II-3 POVOLÁNÍ ŽÁKA: ZASVĚCENÍ Z prvního Petrova dopisu Zkušenost gnostického proudu milosti II-4 VZNIK NOVÉ DUŠE Dva aspekty duchovní školy Důležitost látkové sféry pro osvobození člověka Nezpůsobilost zrcadlové sféry Mikrokosmos opět celistvý Embryonální utváření 6

8 nesmrtelné duševní bytosti Dva magnetické póly osobnosti Tři původní životní jádra V Pánu Ježíši zemřít Vzkříšení Pána Ježíše Vznik nového vědomí Budoucí spojení obou aspektů duchovní školy II-5 SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Druhá smrt již nemůže uškodit Jan Křtitel, předchůdce Nezbytnost překonání světa Úkol bojující církve na zemi Slavné zmrtvýchvstání Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos Vzájemný poměr obou pracovních polí Nutnost vzniku nového vědomí Osvícení a posvěcení Nové duševní světlo je vzníceno Vnitřní samopůsobení Vzkříšení třetího dne II-6 LÓŽE VZNEŠENÝCH Meziplanetární záření Světlo, které září do temnoty Vznik vakua Šambaly Stvoření magnetické koule Nový článek Univerzálního řetězce Vstříc Pánu v nebeských oblacích Třináctý eon TŘETÍ DÍL: MAGNETICKÁ KOULE DVOJNÁSOBNÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY III-1 PŘEKONÁNÍ SVĚTA Rozumově-mravní dotek prostřednictvím duchovní školy Vakuum Šambaly Cesta rosikruciána Svět musí být překonán Osvobození z karmy Sedmiramenný svícen Osudová vazba Magnetická koule; severní pól, jižní pól Signatura gnostické církve Vývoj magnetické koule 7

9 III-2 POVOLÁNÍ STÁT SE NOSITELEM OBRAZU BOHA Sedm vývojových fází magnetické koule Nouzový plán Nouzový řád je řádem smrti, ledaže by Povolání nositele obrazu Překonání zla Smrt je pohlcena Blažení, kdo touží po Duchu Vstup do svatebního sálu Nezbytnost životního postoje podle Kázání na hoře Nové nebe a nová země Odpadnutí závoje Jákob a nebeský žebřík III-3 UNA SANCTA Šankara, Vznešený V Gnosi jsou všechna učení moudrosti jednotou Meč pouze do vlastní duše III-4 VZNIK ŽIVÉHO TĚLA DUCHOVNÍ ŠKOLY Tvoření skupiny Vývoj gnostického silového pole Přitahování a odpuzování Sedm náhledů projeveného světa Sedm kosmických radiací Elektromagnetické pole záření Výživa a asimilace Vznik gnostického pole záření Pochopení, touha po spáse, sebepředání Nový životní postoj: život podle Kázání na hoře Vycházející ranní červánky III-5 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Zločiny a hříchy vůči Gnosi Znamení dětství a neposlušnosti Štěstí záchrany a povýšení do stavu nevinnosti Skutečná životní perspektiva Ve skupinové jednotě III-6 OD SILOVÉHO POLE K POLI SVĚTLA Nutnost skupinové jednoty Neustále se opakující spásná oběť Budiž světlo, a bylo světlo Vakuum Šambaly 8

10 Spojení s univerzálním magnetickým řetězcem Nebeská loď, archa Na počátku bylo slovo Nové životní pole Návrat Krista Ze světla je život Obnovující účinky Kristova světla Život podle Kázání na hoře III-7 VYLITÍ SVATÉHO DUCHA S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své vlastní spasení Vyvolání sedmeré síly Transmutace a transfigurace Tajemné Boží jméno Božský proud, Golfský proud božského dechu Prasubstanciální transmutace Manifestace oslaveného těla ČTVRTÝ DÍL: ZROZENÍ SVĚTLA V MAGNETICKÉM TĚLE DUCHOVNÍ ŠKOLY IV-1 SVATYNĚ HROBU C. R. C Nezbytnost skupinové jednoty Zrození Ježíše Krista v čase Mé království není z tohoto světa Zázrak zjevení světla Proč je nutné svobodné gnostické pracoviště Pravý svobodný zednář Hlavní podmínka pro náležení ke škole Legenda o Hiramu Abiffovi Stát na koberci Vstup do hrobky C. R. C. Kontinuita transfiguristické práce Gnose Vnější kruh IV-2 VÝSTUP KE KRISTOVĚ NOCI Dveře k hrobce Christiana Rosenkreuze Ušlechtilé, neporušené tělo Christiana Rosenkreuze První manifestace Utěšitele Zrození světla Po 120 letech budeme otevřeny 9

11 IV-3 SEBEPŘEDÁNÍ ČLOVĚKA JÁ Transfigurace: zboření a vystavění První paprsek sedmerého světla Mozkomíšní nervový systém a čakry Skupinová jednota, láska k lidem, služba lidem Světlo čtvrtého svícnu Vypovězení z magnetického těla Důsledky životního postoje podle Kázání na hoře Sebeobětování člověka já Vánoce: slavnost Krista Jak se duše otevírá posvěcujícímu Duchu Pět fluid duše IV-4 SEBEPŘEDÁNÍ VŮLE Vůle, magnetický atribut duše Klíč ke světelnému zrození Boha Žádné nové víno do starých měchů IV-5 KŘEST OHNĚM: SVĚTELNÉ ZROZENÍ BOHA Nezávislost vědomí Ovládnutí myšlení a vůle Nátlak ze zvyku Karma Vědomí, sídlo duše Touha duše Očista srdce Světlo ve věžní komoře Authades a Jan, předchůdce Křest vodou života Prokletí uchvácení přírodou Pokřtění křesťané Betabara, dům vyhnanství Přes Jordán Jan vidí k sobě přicházet Ježíše Zrození Krista v duši IV-6 OČISTA SRDCE Vyprahlost a neplodnost srdce Čistota srdce, podmínka žákovství Pomoc růže srdce IV-7 MYSTÉRIUM VÝVOJE Hledání lidstva, cesta zkušenosti Tajemství úspěchu na stezce Jak se uvolňuje sedmerá gnostická síla Mysticko-magické a filosoficko-magické zaměření Magický význam společného úsilí obou pohlaví Hypofýza Základní proud Gnose Pro sebe navzájem, 10

12 společně Žákovství s vědomím spoluodpovědnosti Nebezpečí pro magnetické tělo Nový gnostický proud ve světě Nový den zjevení IV-8 ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA Budoucí vývoj zvěstování Výlov lidí z moře života Zvěstování evangelia PÁTÝ DÍL: TRANSFIGURACE DUŠE A TĚLA V-1 VÍRA, NADĚJE, LÁSKA Vydat se na cestu a rozloučit se Klasická úloha převozníka Hora est! Rozloučení se světem Bůh nebo mamon Pozbuď sám sebe Hledejte především Boží království Tři stupně Bezvýhradná víra Světlo naděje Láska V-2 POMÍJIVÉ A NEPOMÍJIVÉ SÉMĚ Druhý proud Svatého Ducha V očekávání zrození světla Rozumově vidět a opravdu vidět Světlo iluze a pravé světlo Zvon ve věžní komoře Hypofýza a sexuální orgány Okultní cesta a její nebezpečí Základní princip hříchu Nepomíjivé semínko růže srdce Svatba duše s růží srdce V-3 CESTA KE SVĚTELNÉMU ZROZENÍ BOHA Dva druhy semen, dva druhy čistoty Úzká a široká cesta Nebezpečí sebestřednosti Třetí schopnost vědomí Bezmocnost já Vyhlížet k horám, odkud přijde pomoc Napřímení osy srdce Připnutí růže na kříž života Stín po pravici Nový hadí oheň a čakry Pokušení na poušti Zničit hada kundalini Průnik světla Zvelebení na hoře Fáze pozorování Světlo, nic než světlo 11

13 V-4 ENDURA Transfigurace začíná Putování ve světle Nové vědomí, nové smyslové vnímání Vstup do nového životního pole Nová duše ve starém domě Endura, zrušení sebe sama Evangelium pravdy Hrozba špatné pověsti Duševní znovuzrození Usmrcení já Zázračná zlatá květina Nebeský příbytek V-5 VZKŘÍŠENÍ Z HROBU Životní tělo Duševní stav a éterické tělo Nový systém siločar Čtyři étery Krista Zdraví Nové životní tělo Zvelebené látkové tělo ŠESTÝ DÍL: EKLÉZIE PISTIS SOFIE Eklézie Pistis Sofie O AUTOROVI VÝKLAD POJMŮ

14 ÚVOD Když byl v roce 1953 dokončen úplný popis vývoje k novému lidství, nastal čas prokázat realitu tohoto vznešeného cíle a načrtnout krátkou cestu od přírodního člověka k člověku duchovnímu. V knize Gnose v aktuálním zjevení Jan van Rijckenborgh nejprve vyčerpávajícím a do hloubky pronikajícím pohledem vysvětluje novou dobu, do níž již lidstvo vstoupilo. S tím jsou zároveň spojeny konsekvence pro žáky, kteří spolu s ním usilují o to, aby se vytčený cíl stal pro hledající lidi jasně poznatelným. Tato aktivita se neomezuje pouze na Nizozemsko, ale obrací se na celý svět. Duchovní škola Zlatého Růžového Kříže vyrůstá v živé tělo, v němž jsou přítomny všechny hodnoty a síly, které může toužící duševní člověk použít. Jan van Rijckenborgh popisuje znovuzrození nové duše ve všech jednotlivostech, a to nikoliv jako teorii, ale z vlastní zkušenosti na této cestě. Jako gnostik má jasnou představu o možnostech a těžkostech svých žáků a povzbuzuje je, aby nesli plamen Růžového Kříže do světa ne proto, aby škola byla velká, jak prohlašuje, nýbrž proto, aby pomohli trpícímu lidstvu z jeho úpadku. O tom, že lidé jeho výzvu slyší, svědčí počet žáků a členů, který téměř na celém světě rychle vzrůstá. V době, kdy je tato kniha vydána, působí duchovní škola Zlatého Růžového Kříže přibližně v 70 zemích. Existuje několik set center, v nichž mohou žáci, 13

15 členové a zájemci tomuto poselství naslouchat. Mnozí již usilují o vnitřní obnovu, která je v díle Gnose v aktuálním zjevení vysvětlena. Chtějí se osvobodit od cesty lidstva vedoucí k zániku a nalézt vývojovou cestu vedoucí vzhůru, neboť se nyní blíží konec jedné časové periody. Aquarius, Vodnář, bude znamenat sklizeň úrody minulosti. Doufáme, že poselství Gnose v aktuálním zjevení zastihne mnoho hledajících ještě včas, aby mohli a ve své nejhlubší bytosti si také přáli na toto poselství správně reagovat. ROZEKRUIS PERS 14

16 PRVNÍ DÍL NOVÁ PERIODA LIDSTVA 15

17 16

18 I 1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA První kapitolu začneme zkoumáním nové periody lidstva, do níž jsme vstoupili. Je to perioda, která má mnoho co říci zvláště žákům moderní duchovní školy a všem, kteří jsou na základě svého vnitřního stavu a zaměření k tomuto žákovství povoláni. Je to perioda, z níž vychází mimořádně naléhavá síla a jež se v průběhu nesčíslných generací vyskytuje jen jednou. Proto tato perioda vykazuje tolik aspektů, konsekvencí a zvláštností, neboť je zapotřebí zásadního a pronikavého uvědomění. Dveře za lidstvem se již totiž zavřely. Vstoupili jsme do totálně nového prostoru, a to nejen jako lidstvo všeobecně, ale zejména také jako duchovní škola, a každý z nás se tomu přizpůsobil. Nemělo by smysl sugerovat vám realitu této nové periody tak, že byste mohli říci: Ach ano, to je zajímavé! Podle všeho máte nejspíš pravdu! Pokud byste reagovali takto, pak by to byla pouze teorie, a vy byste o této teorii uvažovali stejně, jako člověk této přírody uvažuje o každé teorii. Je možné, že byste potom čas od času, když by se vám to právě hodilo a vzpomněli byste si na to, něco z toho také uplatnili v praxi. Jistě však pochopíte, že teorie nikdy není praxe ve smyslu Gnose. V našem běžném světě je praxe vždy uplatněnou teorií. Člověk se trochu něco naučí a to, co se naučí, používá. 17

19 V našem životním poli jedinec postupuje od teoretického stupně k praktickému. Avšak ve smyslu Gnose je praxe vždy důsledkem stavu vědomí a to pokaždé vyvolává konsekvence, protože stav vědomí je skutečnost, z níž se člověk pokouší žít. Životní stav, který se tímto způsobem vyvíjí a z něhož tedy člověk působí a usiluje, je potom stejně tak skutečný jako stav jeho vědomí a nemá nic společného s uplatňovanou teorií. Pokud vaše vědomí směruje vaši pozornost na určitý cíl a vy ho shledáte správným, pak i kdyby vám všichni teoretici říkali: Jenom nechoďte tímto směrem!, vaše vědomí vás postaví před cíl, a tím své vědomí proměníte v určitý životní stav. Tento stav života je potom stejně tak skutečný, jako stav vašeho vědomí. Uveďme si příklad. Představte si třeba teologa. Na univerzitě se jako student zabývá teorií, ale ve svém společenství se brzy nachází, jak se říká, v teologické praxi. Ptáme se vás nyní: Je ve vztahu k Božímu království nějaký rozdíl mezi těmito dvěma stavy bytí, tedy, je-li teologická teorie uplatněna v praxi? V žádném případě! Teolog jako člověk vlastní určitý stav vědomí a ten určuje jeho skutečnost, jeho životní stav, a nikoliv teologie. Jde o to, abyste si byli vědomi nové periody, protože jenom stav vědomí se může stát stavem života. Skutečnost vědomí vytváří skutečnost života; promítá se do nitra i navenek. Pokud to nyní ve vás, poté co jste si toto přečetli, vyvolalo údiv, potom teorii převádíte do praxe jen běžným přírodním způsobem, neboť žasnoucí člověk není vědomým nebo plně vědomým člověkem. Tím byste ovšem nikdy nezískali podíl na nové periodě v osvobozujícím smyslu. Jedna skutečnost se musí promítat do druhé skutečnosti a skrze ni. Potom je nastolena rovnováha. Nenastane-li stav rovnováhy, pak se člověk cítí stále k smrti nešťastný, velmi nespokojený a silně znepokojený. To je zákon přírody. Vzpomeňte si na zvíře. Jakmile si je zvíře vědomo nebezpečí, 18

20 snaží se před ním utéci, a tím nastolit rovnováhu. Stav vědomí je tedy zároveň také stav krve. Jste-li si tedy s námi vědomi nové periody, pak vás samozřejmé vnitřní rozhodnutí bude nutit k činu, aby se vědomí projevilo v takovém životním postoji, který by s ním byl v rovnováze. Moderní duchovní škola se v tomto smyslu snaží koordinovat snahy svých žáků tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Škola chce svým žákům, u kterých se dá předpokládat vědomí nové periody, dát poučení a nasměrování. Uvidíte, že toto je oprávněné a praktické teoretizování. Představte si, že si uvědomujete vstup do totálně nové situace, jako kdybyste se náhle ocitli v cizím městě, v němž se nevyznáte. Abyste se s touto situací vyrovnali, začnete hledat svou cestu. Nedá se pak přece mluvit o pouhé teorii, když vám někdo jiný, kdo se již okolnostem přizpůsobil a cestu zná, poskytne pomoc a povzbuzující poučení pro vaši správnou orientaci. Tak možná pochopíte, že tyto výklady stojí ve zvláštním světle, ve světle, které se dokonale přizpůsobilo čtvrté Gnosi, Gnosi nového životního postoje. Vedli jsme rozhovory, které byly zcela zaměřeny na to, abychom vám zprostředkovali pochopení nebo ve vás probudili touhu po spáse nebo vás povzbudili k sebepředání. Nyní však jde o bezprostřední, přizpůsobený životní postoj jakožto nezbytnou odpověď na naléhající stav vědomí. Je jasné, že také první Gnose, Gnose pochopení, může být uskutečněna pouze na bázi vědomí uzrálého zkušenostmi. A rovněž pro druhou a třetí Gnosi, Gnosi touhy po spáse a sebepředání, je podmínkou potřebný stav vědomí. Pochopíte tedy, že je zapotřebí jasného, cílevědomě zaměřeného stavu vědomí, má-li náš výklad skutečně přinést ovoce. Budete-li na základě pochopení, touhy po spáse a sebepředání stále vědomější, pak ve vlastní bytosti velmi 19

21 přesně uskutečníte nový stav bytí jako zrcadlení nové doby, na kterou je možná pouze jediná odpověď, a sice odpověď inteligentním, novým a dynamickým životním postojem. Lépe tomu porozumíte, když se zeptáte, co je to vědomí. Stav vědomí je elektromagnetický stav. Vědomí je totiž utvářeno sedmi centry, naplněnými magnetickým, astrálním fluidem. Tato centra se nacházejí ve svatyni hlavy, v sedmi mozkových dutinách. Živena jsou procesem dýchání magnetického systému v mozku, který přitahuje astrální fluidum z meziplanetárního magnetického pole. Váš individuální stav vědomí je proto plně závislý na druhu a působení vás obklopujícího meziplanetárního magnetického pole. Tak je nyní jasné, jak se vyvíjejí nové periody. Změny často bezprostředně vyvolají změny v projeveném životě, tedy i v životním poli člověka. Meziplanetární magnetické pole sestává z dvanácti proudů, projevujících se mimo jiné také v člověku. Těchto dvanáct proudů je založeno na plánu, který se manifestuje v časoprostoru. Z toho vyplývá, že dvanáct elektromagnetických proudů je řízeno jinými, mocnějšími magnetickými proudy. V důsledku toho tedy existuje mnoho magnetických systémů, silnějších a slabších, jež se vzájemně ovlivňují. Magnetické pole, které oživuje dialektickou přírodu, vyvíjí řadu period, a tím časoprostorovou cestu lidstva. Na této časoprostorové cestě nemá člověk dialektické přírody co rozhodovat. Nemá k tomu žádnou svobodnou možnost. O člověku je rozhodováno. Lidstvo je řízeno, neboť magnetický stav je stav vědomí, a stav vědomí je stav života. To, co existuje v elektromagnetickém poli, se promítá do našeho mozku a projevuje se jako vědomí, a to, co jako vědomí sídlí v člověku, naléhá k projevení života. Proto je člověk přírody plně řízen. Nemá co rozhodovat. Je rozhodováno o něm. 20

22 Člověk je součástí magnetického procesu. Každý člověk je částí velkého těla, v němž následuje jeden vývoj za druhým. Organismus běží jako hodinový stroj. Ručičky hodin se otáčejí kolem dokola nahoru a dolů. Proto může být celý plán, celý postup, také předem vědomě a časoprostorově s různými daty určen. Může být určen i tehdy, bereme-li v úvahu relativitu času. Čtyřiadvacet hodin v jednom dni se může zdát delších nebo kratších než v jiném dni, přesto zůstávají čtyřiadvaceti hodinami. Relativita tedy nemá žádný vliv na časoprostorový řád. Bylo by tedy nesmyslné říkat: Chci se nyní jako žák moderní duchovní školy a na základě svého stavu vědomí rozhodnout k tomuto nebo jinému životnímu postoji. Řekli jsme již: v časoprostorovém řádu se není co rozhodovat, protože člověk je žit. Pokud by tím ovšem bylo řečeno opravdu vše, pak bychom mohli moderní duchovní školu klidně zavřít. Hned jinak se to ale jeví, když víme, že tento časoprostorový řád s jeho vývojem lidstva připouští také vnímání jiného magnetického pole, totiž magnetického pole Gnose. Jakmile je člověk jednou spojen s tímto jiným magnetickým polem, je jím také žit a zákonitě směřuje do tohoto jiného magnetického pole. Chceme vám jen vysvětlit, že když se člověk nachází v určitém magnetickém poli, je také tímto magnetickým polem řízen. Je pak takřka nucen žít v souladu se zákony dotyčného magnetického pole. Jestliže tedy má volbu mezi dvěma magnetickými životními poli, pak je jasné, že se musí řídit podle zákonitého chodu buď jednoho, nebo druhého pole. Souhrnně tedy zjišťujeme, že existují dvě magnetická pole, z nichž jedno působí na lidstvo na základě jeho přírodního stavu a to druhé pouze za určitých podmínek. Časoprostorově pozorováno pracují obě tato pole po jistou dobu podle stejných vývojových linií. Pak ovšem nastává okamžik, kdy se od sebe odchýlí, 21

23 takže vzniknou dvě skupiny lidí, z nichž každá náleží jinému poli. Těmito poli se naprosto rozcházejí jak co do svého tělesného stavu, tak i stavu mravního a duchovního. Stačí zde konstatovat, že takový okamžik ve světovém dění nyní nadešel. Obě magnetická pole, která existují v našem přírodním řádu, se od určitého data, jež je již za námi, od sebe oddělují. Projeví se totální změna určitých skupin lidí, pokud jde o běžný dialektický typ. Jedna skupina jde obvyklou cestou lidstva, druhá skupina jde cestou oddělených, stezkou nové rasy. Stav vědomí přitom určuje stav skupin i osobností. Náležíte-li svým stavem vědomí k duchovní škole, potom se nasměrujte na tento velký a nádherný okamžik ve světovém dění a svým novým životním postojem se zapojte do našich řad. To vás nebude stát žádnou námahu, neboť stav vědomí je stav života. Jste-li si vědomi nové periody, existuje pro vás jenom jedno řešení: váš stav vědomí musí být přeměněn ve stav života. Spojte se proto v novém životním postoji s námi, a sice nikoliv na základě teoretických úvah, ale ze životní potřeby. 22

24 I 2 DVA ZÁKONY Jakob Böhme kdysi řekl, že Bůh uzavřel vesmír hříchu, a tak od sebe oddělil lásku a hněv. Tím je myšleno to, že v našem světě hněvu působí dva magnetické systémy, magnetický systém světa hněvu, přírody smrti, dialektiky, a božský magnetický systém, Gnose. Ve filosofii Jakoba Böhma se také přísně rozlišuje mezi Neměnným královstvím a vám známým přírodním polem. Gnostické magnetické pole však ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Představte si dialektickou přírodu jako uzavřený prostor, který je ze všech stran obklopen Gnosí; pak máte přibližně obraz skutečnosti. Gnostické magnetické pole ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Být poslušný vůči Bohu, být bohabojný, zbožný, všechna tato tak hojně v Bibli užívaná slova nám chtějí naznačit, že jsou dva aspekty náboženského cítění. Je možné, že se člověk ve světě hněvu spojuje přímo s gnostickým polem záření. Ale také je možné, že se plně spojuje s dialektickým polem. Přesto jej i v tomto případě, třebaže prostřednictvím dialektiky a s její pomocí, řídí Gnose. Můžete na gnostické pole reagovat pozitivně, zcela se přiklonit k pozitivnímu poli, anebo se můžete pozitivně přiklonit k dialektickému magnetickému poli. I v tomto případě jste, jako celá dialektika, řízeni gnostickým polem. Pak vás ovšem Gnose řídí, jak již bylo řečeno, prostřednictvím dialektického pole. 23

25 V případě, že je přírodní stav primární, je Gnose sekundárním faktorem. V druhém případě je Gnose primární a přírodní stav je sekundární. Mějte tyto vztahy zřetelně na paměti a učte se jasně rozpoznávat, jak jsou absolutně rozhodující pro světlo nebo temnotu, svobodu nebo připoutanost, život nebo smrt, bytí nebo nebytí. Dialektické pole, ze kterého člověk žije, je pole, z něhož se dá vysvětlit celý váš bytostný stav, celé vaše vědomí. Celé toto pole hněvu je, jak jsme právě konstatovali, ovládáno a řízeno Gnosí, druhým magnetickým polem. Gnose svět hněvu uzavřela; svět hněvu tedy žije v zajetí Gnose. Proto můžeme říci: Svět hněvu stojí pod zákonem. Existuje mocný zákon, který udržuje celý stvořený vesmír uvnitř hranic. Pod tímto zákonem stojí celé dialektické pole, a tím také všichni lidé. Všichni lidé jsou řízeni shodně s přírodou. Tento interkosmický zákon zná paragrafy a definice, které sice nejsou napsány písmeny, ale projevují se různými elektromagnetickými vztahy a účinky. Tyto proudy elektromagnetického druhu jsou neustále v pohybu a v postupně se odvíjejících periodách s sebou vláčí stvořený dialektický vesmír. Stvoření, lidstvu, nezbývá, než tyto proudy následovat. Když na to přijde, nemůžeme jinak, než úzkostlivě přesně reagovat. Stvoření stojí pod zákonem. Bůh řídí svět. Kdo o tom svědčí v tomto smyslu, říká naprostou pravdu. Stvoření se sice kroutí a bojuje, aby tomuto přírodnímu zákonu uniklo, ale je nemožné, aby se to byť jedinému smrtelníku podařilo. V tomto světě hněvu existuje něco, co k němu nenáleží. Pomyslete na entity, které v sobě nosí růži srdce. Bojují za svobodu, ale většinou negativním způsobem. Existuje strašlivý pud já, šílený pud sebezáchovy, chorobná posedlost učinit tuto přírodu neměnnou. Tím vznikají uvnitř světa hněvu mnohá napětí 24

26 směřující k explozi. Avšak náš vesmír je uzavřený a my jsme zákonem drženi v zajetí. Když tedy někdo prorokuje nebo učí a říká: Myslete, nejednejte proti božskému zákonu, protože v den, kdy tak učiníte, vás stihne trest, pak má tento varující člověk skutečně pravdu nejen z hlediska přírodního náboženství, ale i vědecky, protože se nemůžeme stavět na odpor elektromagnetické dráze, která nás ovládá. To je žalostný stav, neboť tím bylo stvoření skutečně zbaveno smyslu života. Sedíte-li ve vězení, pak nemůžete říkat: Toto je teď smyslem mého života. Smysl života je totiž někde mimo vězení. Je-li tedy řečeno: Buď poslušný, nejednej proti zákonu, je tím konstatován pouze skutečný stav uvnitř vězení, v němž je celé lidstvo uzavřeno. Jinak vyjádřeno: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Znáte tato slova. Je to tedy náboženskou povinností. V případě poslušnosti se pak životní kolo vesele otáčí dál bez příliš velkých překážek. V opačném případě vás pak otáčení kola bude neúprosně, silou a drcením, v opravdu bolestném procesu učit zkušenostem připoutanosti. Existuje jedna podoba náboženství, která se této realitě plně přizpůsobuje a snaží se zcela podřídit interkosmickým elektromagnetickým zákonům. Kdo by mohl mít někomu za zlé, že je religiózní tímto způsobem? Jedním dechem ovšem dodáváme, že taková religiozita není ničím jiným, než poslušností ze strachu. Tato religiozita postrádá totiž lásku, je egoistická, lhostejná, tvrdá, chladná; přitom ale také někdy, daří-li se člověku dobře, uspokojuje. Pomyslete například na knihu Žalmů. Tato kniha je ve znamení takovéto religiozity. Je-li někdo v tísni, pak je to metla osudu, která jej vhání do zcela zvláštních situací. Potom zaznívá výkřik zoufalství: Vysvoboď mě, ó Bože, vždyť mi voda sahá až po krk! Avšak v následujícím okamžiku, když nouze a strach pominuly, žalmista jásá: Mléka a medu je zde hojnost! Znáte 25

27 to naivní počínání, hodiny proseb, je-li člověk v tísni, a hodiny díků, je-li záležitost v pořádku. To je religiozita běžné, otupělé přirozenosti. Celé lidstvo se skládá z bytostí, které se zákonu buď podřizují, nebo proti zákonu téměř až do smrti bojují. Ti poslední, hnáni svými instinkty, zoufale zápasí, aby zákonu unikli. Zkouší to mnoha způsoby, od těch nejnehoráznějších a nejpošetilejších až po ty nejušlechtilejší a nejinteligentnější. Výsledkem tohoto odporu, jak tomu ani jinak nemůže být, je vždy násilí. Obojí, elektromagnetický tlak a hroznou bídu, dialektiku plnou zmaru a bolesti, zakoušejí čas od času na vlastním těle všichni lidé. Nejinteligentnějším postojem je tedy rovněž religiózní oddanost, ovšem v tom smyslu, že je akceptován skutečný stav. Jestliže člověk nemůže uniknout síle a tato síla je tak obrovská, že sám je vůči ní nepatrný jako hmyz, potom je nejmoudřejší podřídit se jí přesně tak, jak to říká kniha Kazatel. Když tuto knihu čtete, pak si dobře všimněte jejího religiózního významu. Kazatel říká: Všechno je smutné, všechno je pomíjivé, všechno je jako otáčení kola, všechno je takové, jak to bylo. A to nejlepší, co člověk může udělat, je bát se Boha a podřídit se. Potom to jde tak, jak nejlépe to jen okolnosti dovolí. To je vrchol religiozity v knize Kazatel. Takovou religiozitu si dokážeme snadno představit, protože co jiného by mohl člověk na horizontální úrovni dělat? Hlubší zamyšlení ve světle gnostické stezky vám však dá jasně nahlédnout, že ani toto nemůže být smyslem života. Přece není smyslem života uvádět do souladu nanejvýš bědné okolnosti ve vězení? Nemůžete tedy zůstat u tohoto druhu religiozity a sklánět se ve smrtelném strachu před silou zákona s voláním: Ó Bože, pomoz mi! Jaký strach mají lidé z Boha! Všimli jste si již někdy, jak nesmírně se lidé v ortodoxních skupinách bojí Boha? Mnoho generací totiž zakusilo: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito 26

28 síly. Mojžíš vykládal zákon dialektických nevyhnutelností. Tomu odpovídající náboženství je proto také naprosto logickou a nevyhnutelnou povinností. Žádný odpor ať už se nazývá ateismus, antireligiozita či jakkoliv jinak nepomůže od toho, že se člověk musí sklonit před zákonem. Pokud jde o působnost zákona, není žádný rozdíl v tom, jestli někdo vysvětluje: S tím nechci mít nic společného, nebo jestli odevzdaně říká: Zde jsem! Všichni lidé, bez jediné výjimky, jsou na své pouti běžným životem dokonale náboženští v tom smyslu, že se sklánějí před vyšší silou. Mojžíš, který vykládal Zákon, měl naprostou pravdu. Také ostatní, kteří to před ním nebo po něm dělali, měli naprostou pravdu. Ale u toho nemusíte setrvávat. Vedle zákona dialektických nevyhnutelností, tedy vedle Starého zákona, který Zákon vykládá a praví: Poslušnost vůči Zákonu, nebo bude použito síly, existuje Nový zákon, zákon gnostických možností. Smysl života nemůže být v tom, abyste navždy zůstali ve vězení. Ten, kdo to nahlédne a dokáže se pozvednout z běhu nezbytností, opustí v tomtéž okamžiku religiozitu Mojžíše a jeho stoupenců, skoncuje se Starým zákonem který je naprosto správný a s jásavým výkřikem, s pocitem intenzivního osvobození, jej odloží stranou. Vystoupí ze světa hněvu, z dialektiky, do světa lásky Gnose, do nového životního pole. Tato možnost je pro každého otevřena. Jakob Böhme proto také správně říká: Bůh v Kristu zasáhl svět hněvu až do srdce. To se nestalo proto, aby vás stíhal svou mocí; Kristus vás napadá proto, aby vás pozvedl vzhůru do svého světa lásky. Se životem pod zákonem se můžete rozloučit jedině tehdy, když se cele předáte Gnosi. Existují dva všeobecné, elektromagnetické systémy, které na sebe vzájemně působí. Právem je můžeme označit jako Starý zákon a Nový zákon. Působí na sebe v tom smyslu, že nový zákon řídí ten starý. Kristus napadá svět hněvu mimo jiné také proto, 27

29 aby jej a všechny v něm žijící entity co nejvíce chránil před nimi samotnými. To je teoreticky také moderní smysl trestu vězením. Podle moderního pojetí není uzavření do vězení myšleno ani tak jako trest, ale spíše jako opatření, aby dotyční byli chráněni sami před sebou, aby se co nejlépe vychovali, což by bylo přirozeně skvělé, kdyby to v praxi bylo také opravdu možné. V každém případě Gnose působením Krista chrání svět hněvu před ním samotným. Zároveň Gnose zabraňuje tomu, aby svět hněvu znečišťoval Logos, stvořený vesmír v dalekosáhlém smyslu slova. Se systémem pod zákonem se tedy můžete rozloučit tím, že se předáte novému, vůdčímu zákonu. Na počátku Janova evangelia proto stojí: Všem, kteří Jej přijmou, dá On moc stát se opět Božími dětmi. Učiníte-li tento obrat, bezprostředně získáte novou formu religiozity. Tuto novou religiozitu svět pochopil jen zdánlivě. Zjistíte totiž, že pokud zůstanete takovými, jakými jste dosud byli, pokud budete jen občas hovořit o Kristu, slavit vánoce a velikonoce a užívat všechna ta známá slova, která najdete v Novém zákoně, nedostanete se dál. Nová religiozita je praxí, stejně tak jako vždy byla praxí i vaše religiozita podle Starého zákona. Pod Starým zákonem musíte přece poslouchat, jinak zažijete: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Vynucená poslušnost, poslušnost z neúprosné nevyhnutelnosti, to je religiozita této přírody. Je to tedy životní praxe, životní postoj, který musíte podle určitých pravidel uplatňovat od časného rána do pozdního večera. Stejně tak dokonale musí být zažíván také Nový zákon jako samozřejmý životní postoj, avšak naplněn porozuměním a radostnou, spontánní dobrovolností. Teprve pak jste religiózní novým, pravým způsobem. Tento životní postoj se musí projevovat v každé vteřině. Je to životní postoj čtvrté Gnose. 28

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva

POČÁTEK CESTY. 6 Předmluva POČÁTEK CESTY 5 Tak tedy budeme se zabývat Bohem. Ale ne vírou v něj a ani náboženstvím. Budeme se zabývat tím, co se za slovem Bůh skrývá. Nekonečnem, pramenem, Velkým vědomím. Budeme se zabývat tím,

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více