125. DOPIS ČLENŮM. červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "125. DOPIS ČLENŮM. červen 2008"

Transkript

1 Logo 125. DOPIS ČLENŮM červen 2008 Sekretariát Polská 4 (suterén), Praha 2 - Vinohrady, telefon/fax: Úřední hodiny: pondělí 14-18, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 12 hodin Bankovní spojení: Česká spořitelna, účet číslo /0800 Internet: Vydává KO SPMP PRAHA Registrace: MK ČR E13471 Redakční rada: Mgr. Bohumila Juranková, ing.eva Bláhová, Dr. Olivová Sazba a litografie: REPLICAN, s.r.o Tisk: Tiskárna Fabián, Klánovická 485/43, Praha 9 Náklad: ks 125. DOPIS ČLENŮM červen 2008 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ Vážení přátelé, dovolte mi, abych nejprve vyjádřila velký dík pí Čejkové a pí Pojerové, které se ujaly prezentace Krajské organizace SPMP Praha na 9. veletrhu neziskových organizací konaném S pomocí Mgr. Netušila a svou invencí vytvořily srozumitelné informační panely, které zaujaly svou pestrostí. Vím, kolik času tomu věnovaly, a tak děkuji i jejich rodinným příslušníkům za pomoc a pochopení. Byla jsem velice potěšena zájmem návštěvníků a také zpětným ohlasem a získáním informací ke spolupráci mezi,,neziskovkami. Tajemstvím není, že stát stále krátí dotace na aktivity pro lidi s mentálním postižením, protože ti se neozvou. Musíme stále bránit práva našich,,dětí a veřejně prezentovat jejich schopnosti. Není možné přijmout fakt, že jsou zajištěni invalidním důchodem, a proto nepotřebují si přivydělávat v chráněných dílnách. To je názor jedné sociální pracovnice. Přece každý život se skládá z povinností a zábavy a naše,,děti si povinnosti plní rády a spolehlivě, pokud k tomu mají přizpůsobené podmínky, což se týká i zábavy. Opět letošní léto proběhnou pobyty v přírodě, organizované obětavými členy SPMP Praha, dotované Ministerstvem zdravotnictví. Na klubovou činnost (taneční, sportování,soutěže ) jsme od Ministerstva kultury nedostali ani korunu dotace, a proto se obracím na Vás, kteří můžete oslovit podnikatele či firmy, požádejte o finanční nebo materiálovou podporu konkrétních akcí. Je možné sepsat darovací smlouvu s právnickou či fyzickou osobou. Takto získaná podpora není určena na mzdy, i když i pracovníky na pobytech je třeba odměnit, a tím ocenit jejich práci. V tomto dopise se dozvíte o plánovaných podzimních akcích, které můžete obohatit svou aktivitou Přeji všem krásné a pohodové léto a těším se na setkání. Vlasta Pospíšilová SLOVO HOSPODÁŘKY Zpráva o finančním hospodaření KO SPMP Praha za rok 2007

2 Stav finančních prostředků k ,5 tis.kč Příjmy v roce ,3 tis,kč z toho za služby 2,4 tis.kč dotace a granty 555,5 tis.kč členské příspěvky 130,3 tis.kč příspěvky účastníků akcí 786,2 tis.kč platby na nedotované akce 1644,-tis.Kč sponzorské dary 259,9 tis.kč jiné příjmy 19,- tis.kč Vydání v roce ,4 tis.kč z toho na akce s dotací 1351,6 tis.kč na ediční činnost 31,- tis.kč na nedotované akce 1753,5 tis.kč na organizaci a sekretariát 153,4 tis.kč jiná vydání 21,3 tis.kč doúčtování r ,6 tis.kč Stav finančních prostředků ke ,5 tis.kč Příjmy roku 2007 byly v souladu se schváleným rozpočtem s tím, že co nebylo získáno na grantech a dotacích, vyrovnaly příjmy ze sponzorských darů. Výdaje však nedosáhly rozpočtované výše, k úsporám došlo ve výdajích na organizaci a sekretariát. Celková výše finančních prostředků se zvýšila o 18 tis.kč. Finanční hospodaření lze hodnotit kladně. Společnost zajistila, co si předsevzala, a získala pro svoji činnost dostatek finančních prostředků. Tato zpráva byla přednesena na celopražské členské schůzi dne Finanční a sponzorské dary v roce 2007 celkem 259,9 tis.kč z toho a) od Nadací 68,- tis.kč b) neziskových organizací 27,- tis.kč c) firem a podnikatelů 147,5 tis.kč d) fyzických osob 17,4 tis.kč jmenovitě: c) firmy a podnikatelé d)fyzické osoby DKV ČESMAD s.r.o. 16,-tis. Pospíšilová Kč Internal Balance City Bank 10,- tis rodiče plavců Kč GE Money bank a.s. 20,- tis Eva Červená 150 Kč Skanska CZ a.s. 20,- tis Naděžda Havlová 500 Kč TIRACO s.r.o. 1,5 tis pí..koubková 500 Kč Bramac,střešní systémy 20,- tis SPMP Kutná Hora 100 Kč Petr Vopelka 10,- tis Ing. Schlindenbuchová Kč Saturn metals s.r.o. 10,- tis pí..jana V Kč Peal a.s. 30,- tis p.věchet Kč Comet systém s.r.o. 10,- tis Petr Novák 500 Kč Marie Novotná 700 Kč Jaroslav Liška 100 Kč E.Bláhová 220 Kč

3 M.Skružná 550 Kč zaměst.nakladatelství Kč 12x nevyzvednuté vratky Kč Od řady firem i jednotlivců jsme obdrželi také věcné dary. Všem dárcům srdečně děkujeme, zasloužili se o zdařilý průběh akcí pro osoby s mentálním postižením. Zpracovala Bláhová hospodářka, ZE SEKRETARIÁTU Výměna legitimací pro mimopražské členy V souvislosti se změnou názvu se vyměňují dosavadní legitimace za nové. Pro jednotlivé obvody to dělají předsedové, mimopražským vystaví legitimace v sekretariátě buď v pondělí v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě. Lékařské potvrzení na přihláškách Vzhledem k poplatkům u lékařů zůstane potvrzení na přihláškách jen u pobytů s doprovodem, u pobytů bez doprovodu bude požadováno komplexnější lékařské vyjádření určené pro zdravotníka na zvláštním tiskopise. Půjde tedy vždy jen o jedno potvrzení. Letní provoz v sekretariátě Hospodářka bude přítomna 3.a 21.7., 4., 14. a od 15 do 16 hodin. Lze také dohodnout termín (volat po 20. hodině) na telefonu S předsedkyní lze termín sjednat na čísle SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OKÉNKO Poradenské centrum SPMP ČR ve spolupráci s dalšími subjekty nabízí pro členy nejrůznější služby. Na adrese sekretariátu, Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín se můžete poradit o tom, která služba je pro Vás vhodná a výhodná, o možnostech získání výhod plynoucích z Vašeho postižení, využití volného času a v dalších případech, kdy si nevíte rady. Kdo, jak a kdy? Mgr. M.. Mikulajová, , K dispozici je v pondělí, středu a pátek od 9 do 16 hod. ve 3. patře. Právní poradu poskytuje JUDr. Zdena Cupková,, 2. patro, č. dveří 205, tel mail: Na osobní schůzku můžete přijít ve středu od , v jiné dny (úterý, středa dopoledne, čtvrtek) si schůzku předem domluvte na uvedených telefonních číslech či po u. AKCE Večerní škola na Praze 3, Vinohradská 57 Bude pokračovat dle oznámení, ale pozor změna! Zahájení je už ve 14.30! Večerní škola v Praze 7 Oznamujeme všem frekventantům Večerní školy Prahy 7, že začátek školního roku je ve 14 hodin na Strossmayerově náměstí. Hana Čejková, předsedkyně P 7

4 Večerní škola v Praze 10 Začíná ve ve stejné budově, ale změní se poněkud organizace a náplň, také vyučování budou zajišťovat jiní učitelé. Ivana Pojerová, předsedkyně P10 Poznámka: Do VŠ se mohou hlásit i zájemci z jiných obvodů, ale vždy u příslušného předsedy, nebo v sekretariátě. Příspěvek je nezměněn. Klub RODINA Klub SPMP RODINA byl na vycházce v Královské zahradě a v Chotkových sadech. Přes počáteční smůlu (neplánované 4 km navíc kvůli špatnému spojení) se krásně vydařil výlet na Zbiroh. Protože bylo 9.6. na vycházku příliš horko, vyzkoušeli přítomní posezení u vody na novém dejvickém náměstíčku a bystřili si přitom hlavy. Podzim v Klubu SPMP RODINA: Jak nás inspirovalo léto Tajný výlet s programem Objevujeme kouzlo podzimu Příprava na Vánoce Narodí se Ježíšek besídka s pohoštěním a dárky. Přijdou milí hosté. Tipy na říjnový výlet KR: Dobříš, Mníšek, Hrusice, Bon Repos, Nelahozeves, Veltrusy, Poděbrady. Vedení klubu připravuje i mimořádné akce, které se uskuteční podle zájmu účastníků. (Např. muzikoterapie, práce v keramické dílně, beseda s lékařkou o autismu, setkání s významnou fotografkou nad jejími fotografiemi z totalitních ÚSP co se změnilo?) Pokud máte další návrhy, sdělte nám je, a pokud máte zájem o některou z akcí, zavolejte, upřesníme podmínky telefonicky. Schůzky se konají v Centru služeb pro ZP ve Wuchterlově ulici 11, v Praze 6, vždy od 17 hodin. Všichni budou vítáni. Alena Týmalová, vedoucí KR ( , před 10. ráno, nebo po 18. hodině), Věra Lišková, předsedkyně P6 ( ). Plavci Praha Plavecké závody v červnu na Slavii, které jsme organizovali s p.mgr. Boubínovou, byly pěkným zakončením školního roku. Po prázdninách se opět sejdeme v hale bazénu Slavia v Od opět plaveme i na Výstavišti, kde je ještě několik míst pro plavce. Pospíšilová Vlasta SK Slavoj SPMP Praha Klub pokračuje ve své činnosti a naši členové mají možnost zúčastnit se kromě pravidelných tréninků i dalších akcí, které klub organizuje, nebo na které vysílá zájemce ze svých řad. A co jsme od posledního setkání na stránkách Dopisu zažili? V březnu jsme dohráli v Praze první kolo Turnaje družstev ve stolním tenisu. V dubnu jsme vyjeli hrát druhé kolo tohoto turnaje do Zásmuk. Jako loni vyjeli naši sportovci společně se členy SK Plavci Praha do Ostravy na plavecké závody. Domů se všichni vrátili s medailemi a krásnými zážitky. A v dubnu jsme se opět společně vydali na koncert Chceme žít s vámi. V květnu se v Šumperku na Regionálních SOH konal turnaj v bocce. Naše družstvo skončilo z osmi družstev v první skupině na 3. místě. Náš klub byl také pozván na akci Žiju jako ty!, kde jsme se zúčastnili malého pražského turnaje v bocce. Naši hráči získali první místo. V červnu ukončíme Turnaj družstev slavnostním předáním pohárů vítězným družstvům (v první skupině je naše družstvo na 3. místě, ve druhé skupině obsadili tři medailové pozice).

5 Dále proběhne klubový turnaj v bocce a společně s SPMP Praha 5 uspořádáme 6. ročník turnaje jednotlivců ve stolním tenisu O zlatou mušli. Od začátku roku jsme se šestkrát sešli na bowlingu a pro velký zájem chystáme další setkání. Naše zástupkyně v soutěži PRST (Pražský rekreační stolní tenis) Petra Menšíková si drží v přeboru žen 22. místo ze 43 hráček. Máte-li zájem účastnit se našich aktivit jako trenér, asistent nebo sportovec, kontaktujte jakéhokoliv člena klubu, informace o klubu najdete na Přeji všem krásné prožití letních měsíců, naberte síly a těším se na setkání na podzim. Data setkání oznámím dodatečně, nejsou ještě pevně stanovena. Zuzana Bláhová ( nebo telefon , či večer ) Rehabilitační taneční podzimní běh Zahajujeme opět v Karlíně od , dále pak , 8 a Přesunutí kurzu na Vinohrady, jak nabídl taneční mistr, nám překazily parkovací zóny. Zajišťuje p.pavlíček a pí Dana Pavlíčková, pí Daňková, p. Hrazánek. Solnojodová jeskyně V Praze jsou různé solné jeskyně, ale jenom jedna solnojodová. Je to na Děkance u stanice metra Pražské povstání. Chodilo by se vždy 10 x za sebou v pátek od Jeskyně by stála 50 Kč za 1 hodinu. Vybírá se při 1. hodině celá částka 500 Kč na 10 hodin. První skupina může chodit od , druhá skupina od Přihlášky a informace na telefonu ; Pojerová, předsedkyně P10 Kroužek vaření Od každé pondělí se bude konat kroužek vaření. Budeme vařit a péct samé dobroty. Každé vaření budeme vybírat příspěvek na suroviny. Vařit budeme v Hostivaři, Kobylákova 12 Praha 10 od 15 hodin. Přihlášky a informace na telefonu ; Pojerová, předsedkyně P10 Počítače Od budou v provozu počítače každý čtvrtek od hod. Na adrese Kobylákova 12 Praha 10, Hostivař. Přihlášky a informace na telefonu JEDNODENNÍ AKCE Peněžní částka uvedená u jednotlivých akcí je určena pro dopravu, vstupné, eventuálně další útratu za občerstvení podle rozhodnutí účastníka. Neznamená to tedy, že musíte celý obnos utratit. Vycházka do ZOO Vypravíme se do Zoo podívat se, jaká nová mláďata se narodila, a také se podíváme na ostatní zvířátka. Sraz bude v 10 hodin u východu metra nádraží Holešovice směr ZOO. Informace na telefonu Parník Vyplouváme ve 13 hod. (sraz ve 12.30) z přístaviště mezi Palackého a Železníčním mostem. Podle počasí bude přestávka se soutěžemi, opět můžete aktivně přispět drobnými cenami. Zajišťuje Pospíšilová, Vaculíková,Lacinová, Koubová Výlet do Benátek nad Jizerou

6 Pojedeme se podívat na zámek a muzeum hraček. Průkazku ZTP/P a 300 Kč s sebou. Upřesnění výletu a srazu na telefonu Za medvědy do Berouna Vyjedeme za Kubou, Vojtou a Matějem z Večerníčku, určitě je každý zná. Průkazku ZTP/P a 300 Kč s sebou. Upřesnění o srazu a odjezdu na telefonu Vycházka do ZOO Zvu všechny milovníky zvířat ke společné návštěvě pražské ZOO v Troji. Bude nás jako každý rok provázet odborný výklad. Sraz účastníků je u odjezdu autobusu do Troje č.112, (neb zvláštního autobusu do ZOO) u metra nádraží Holešovice v 9.40, nebo v 10 hodin před pokladnou ZOO. Doba trvání vycházky 2 hodiny. Po obědě můžeme pokračovat podle počasí v Botanické zahradě, nebo v zahradě Trojského zámku. Průkazky s sebou. Vycházku vede a na účastníky se těší Eva Bláhová Drakiáda Půjdeme soutěžit o nejhezčího a nejlepšího létajícího draka. Sraz bude ve 13 hodin na Letné na tramvajové zastávce Sparta. Jede tam tramvaj 1,8,15,25,26. Draka s sebou. Informace na telefonu. Bowling Kdo rád hraje bowling, přijde si s námi zahrát tu krásnou hru. Sraz bude ve 10 hodin v Hostivaři na stanici Na Groši. Jede tam tramvaj 22, 26, ze Skalky autobus 154. Kapesné s sebou, asi 200 Kč. Informace na telefonu. Třebechovický betlém Vánoce se zase blíží, proto se pojedeme podívat na velký dřevěný pohyblivý betlém. Průkazky ZTP/P a 300 Kč s sebou. Sraz a doba odjezdu bude upřesněna na telefonu Puzzlování Půjdeme skládat krásné obrazy z malých kousků. Kdo rád skládá, může si složit celý obrázek. Začátek bude v 10 hodin v ulici Kobylákova 12 Praha 10, Hostivař. Startovné 50 Kč. Bude zajištěno i občerstvení. Prosím, nahlaste se předem na telefon Policejní muzeum Podíváme se v muzeu na historické policejní uniformy a jiné zajímavé věci. Sraz bude v 10 hodin na I. P. Pavlova, na rohu KFC. S sebou 50 Kč, kdyby bylo potřeba na vstupné. Informace budou na telefonu Mikulášská zábava opět na Barče od 18 do 21 hod. K tanci a poslechu hrají Tloskováci. Opět se budou předem prodávat místenky, a to buď v tanečních, nebo po dohodě s pí Vildomcovou ( ). Možná přijde i Mikuláš s andělem a hodným čertem.

7 Příprava na Vánoce Vánoce se blíží a my si je uděláme v předstihu. Popovídáme si u stromečku, můžeme si zazpívat vánoční koledy. Vyrobíme si dárečky a jiné různé věci. Bude zajištěno už vánoční cukroví na pohoštění. Kamarádům si můžete vzít dárečky, které dáme pod stromeček. Nebude to krásné se sejít na odpoledne a odpočinout si od vánočního spěchu? Prosím na zpestření dne o 50 Kč. Začátek bude ve 14 hodin v ulici Kobyláková 12 Praha 10, Hostivař. Prosím o nahlášení účasti na telefonu KULTURA Zájemci, kteří by chtěli využit voucher divadla Alfréd ve dvoře se přihlásí telefonicky pí Šnelkové ( , ). Rovněž bychom chtěli navštívit Karlínské divadlo (snad se slevou). Zajemci o vánoční Choreu Bohemicu se přihlásí pí Evě Bláhové ( , ). Potřebujeme vědět přesný počet, aby pak nezůstaly vstupenky neprodané. OHLASY NA AKCE Štúrovo 2008 Byla jsem se synem ve Štúrovu již počtvrté. Počasí nám přálo. Tak hezky jsme tam ještě neměli! Tato akce pro nás znamená jaro, prvé opálení, důslednou pohybovou rehabilitaci a společenství přátel a známých. Široká účast našich členů, jejich přátel a rodinných příslušníků včetně dětí vytváří dobrou a velmi přátelskou komunitu pro osoby s mentálním postižením i pro jejich doprovody. Vysoká účast na této akci a její více než desetileté trvání potvrzují její kvalitu a dovoluji si konstatovat, že je to jedna z nejvýznamnějších pořádaných akcí. Přitom si účastníci plně hradí její náklady. Kromě vhodného místa je to hlavně zásluha dobrých a obětavých organizátorek, pro osoby s postižením pak zejména rehabilitační práce dynamické a autoritativní Šárky Zemkové a manželů Andresových. Děkuji hlavně za svého syna všem, kteří se zajištěním akce zabývají. Eva Bláhová s Pavlem Plavecké závody I letos na závěr školního roku se utkali naši plavci, každý ve své kategorii, v závodech na Slavii. Vítězi byli všichni, zejména ti tři, kteří jako doklad své píle, přeplavali na závěr bazén na šíř. Všichni byli dekorováni pěknými medailemi, dostali kouzelný sáček s překvapením a na cestu také občerstvení. Poděkování patří organizátorkám závodů, které obětavě zvládly přípravu i celý průběh akce. Bohumila Juranková ZE SPŘÁTELENÝCH ORGANIZACÍ Videofestival S tebou mě baví svět 2008 Letošní 5. bienale videofestivalu se vrátilo do Rakovníka, kde se v roce 2000 uskutečnilo promítání poprvé. Jeho hladký průběh zajišťovali, tak jako vždy, ředitelka Ráčku, pí Ilona Hrušková, a autor projektu, JUDr. Josef Veselý (Albert ), vedoucí Handicap lycea Praha. Letošní festival se rozrostl i o zahraniční účastníky a celkově lze pozorovat stále se zvyšující úroveň vybraných snímků. Pro diváky z Prahy byl vypraven autobus, který jim zajistil pohodlnou účast na celém programu.

8 Novinkou byla změna materiálu sošky Alberta, kterou dostávají oceněné snímky. Letos byl poprvé vyroben z křišťálu. Kromě promítání snímků byl pro účastníky připraven i doprovodný program a bohaté občerstvení. Celou akci zaštítilo i město Rakovník, slavící letos 420. výročí povýšení města na město královské. Připomněli jsme si i 10. výročí založení Domova Ráček. Byl to velmi příjemně strávený den, promítaným snímkům vděčíme za rozšíření představy o podobách života lidí se zdravotním postižením. Na shledanou v roce B. Juranková Veletrh neziskových organizací NGO Market Nadace Forum pořádala dne v prostorách New York University in Prague na Malém náměstí veletrh již po deváté. Tentokrát měl motto: Pomáhat nemusí nikdo, někdo ale chce. Akce opět probíhala pod záštitou exprezidenta V. Havla a pražského primátora P. Béma. Tato jedinečná jednodenní akce je v současné době největším setkáním v neziskovém sektoru střední Evropy. Organizace, aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, dodržování lidských práv, enviromentální problematice a mnoha dalších oblastech, mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale také získat nové vědomosti potřebné pro vedení vlastní organizace. Prezentovalo se přes 100 různých subjektů, mezi nimi např. i zástupci jedné z největších organizací ve střední Evropě Člověk v tísni. Také naše SPMP prezentovala svou činnost. Náš stánek navštívilo mnoho lidí, mezi jinými i poradce předsedy Poslanecké sněmovny, p. Michal Rada. Živě se zajímal o naši činnost a naše problémy a nabídl možnost spolupráce. Středisko ucelené rehabilitace při DMO-JOB klubu v Klimentské ulici v Praze 1 nabídlo pomoc, poradenství a vzájemné setkávání. SPMP Orfeus z Hradce Králové nabízí přednášky na téma Lidé s MP a sexualita. Občanské sdružení 7 paprsků nabízí kurzy na přípravu k povolání, pozvánku na folklorní festival. Divadlo Alfréd ve dvoře poskytlo voucher na pět představení po deseti lidech. Uvedených nabídek využijeme tak, jak budou aktuálně nabízeny. Na závěr bych chtěla poděkovat za pomoc při přípravě naší prezentace pí Pojerové a Mgr. Netušilovi. Hana Čejková, předsedkyně P7 Děkujeme všem, Kteří přispěli na naše aktivity Věcnými, či finančními dary. Za všechny sponzory jmenujeme aspoň tyto přispěvatele: Skala reklamní předměty Galerie Sklo Petr s.r.o. Skanska a.s. a Peal

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice KUKÁTKO 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013 vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice 2 OBSAH: Obsah... 2 Adresář... 3 Co je u nás nového... 4 Připravované aktivity TC Pardubice

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č.

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 3 2013 ZDAR MA ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY V OSTROVSKÉM ZÁMKU Strana č. 2 Strana č. 7 Strana č. 9 Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury Akce MDDM Kulturní novinky Rozhovor s organizátorkami

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2005

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2005 HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546 Úvodem o splnění poslání HANDICAP LYCEA Praha. Vyhodnocení rehabilitačních akcí roku 2005. Plán rehabilitačních akcí na rok 2006. Vyhodnocení

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel.,fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.estranky.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Svatba. Jak to vidí deváťáci... Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014. www.praha8.cz. více na str. 25. Prodej domů do rukou nájemníků končí

Svatba. Jak to vidí deváťáci... Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014. www.praha8.cz. více na str. 25. Prodej domů do rukou nájemníků končí www.praha8.cz ZDARMA Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014 Zpravodajství Prodej domů do rukou nájemníků končí str. 4 Školství Termíny zápisů do základních škol str. 24 Sport Na Šutce startují plavecké

Více