Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,"

Transkript

1 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. Proti takovým není žádný zákon. A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme. Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme. Bible, List Galatským 5:16-26

2 Jan 16,13 Když však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy,... O Duchu svatém zazněla už mnohá kázání, jsem si ale jistý, že žádná nebyla nudná, protože Duch svatý jako takový není nudná bytost. Již jen mluvit o něm, může být zajímavé. Nicméně teď nebudu kázat, podělím se s vámi o sen, který mě velice povzbudil. Ve snu jsem se ocitl v zahradě, byla to typická venkovská zahrada ručně obdělaná a uprostřed se pnula vinná réva. Jarní slunce hřálo a já jsem si na lavičce povídal se starým známým. Přítel pak vstal a říká: "Musím si vzít kolo, abych jel domů." To mi přišlo jaksi nesmyslné, a proto jsem chtěl namítnout: kde najde v zahradě kolo? Přerušil mě v mém přemýšlení. "Tady je mé kolo" a ukázal na staré, hnědé kolo. Překvapilo mě, že nemělo pneumatiky. "Na tomhle chceš jet?" zeptal jsem se. Já takhle jezdím", odpověděl. Tím sen skončil. Ráno jsem věděl, že je to poselství od Pána, proto jsem se modlil, abych porozuměl významu. Bylo nad slunce jasné, že sen obsahuje hodně biblických metafor, ale cítil jsem, že teď metafory musí jít stranou. V Duchu jsem slyšel otázku: "Co chybělo tomu kolu?" Řekl jsem: "Pneumatiky". V tom jsem si vzpomněl, že "pneuma" znamená "duch". Pak mi Pán řekl: "Podobně jako vypadá jízda na kole bez pneumatik, je to i se službou, která je bez Ducha svatého". Igor Mamojka

3 Naši milovaní, máme za sebou měsíc, ve kterém místo jara přišla opět zima. Naděje na krásné jarní dny zapadla pod sněhovými vločkami. Uklizené silnice po zimní údržbě se opět zaplnily solí a drobným posypovým materiálem. Žijeme stále v zimním šeru a máme nastaven zimní rytmus. Věříme však, že se to během příštích dnů změní a konečně se budeme radovat i z jarní přírody. Něco podobného se stává i v našem vnitřním (duchovním) životě. Jako křesťané víme, jak má vypadat světlo našeho života, ale často místo světla žijeme v šeru. Nemáme ani tmu, ani pořádné světlo. Víme, jaké by mělo být naše jednání, máme příklad v Ježíši, známe jeho slova a nařízení, přesto je to v praktickém životě úplně jinak. Lehce se nám může stát, že pak místo skutečného světla si nasadíme jen světlý oblek, který zakrývá šero v našem životě. Tím oblekem mohou být slova, úsměvy,falešná pokora, která je skrytou pýchou,... Přesto Bůh říká: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den (Přísloví 4,18). Život Božích dětí křesťanů by měl více a více svítit. Bůh vložil svoje světlo do nás a my se máme nechávat čím dál více prozářit tímto Božím světlem. Toto číslo zpravodaje se věnuje především tomuto tématu. Také dokončíme vyučování o spravedlnosti, zastavíme se u dění v pražské AS v březnu. Nechybí ani program na duben. Tak příjemné čtení a neshledanou při některé z akcí. Vaši Josef a Stanislava Knoflíčkovi B Ř E Z E N V C E N T R E C H A V E S B O R U Program center a sboru byl ovlivněn několika událostmi. Odchodem Pavla Kábrta do důchodu po 23 letech u Armády spásy, návštěvou švýcarské kapely Armády spásy a Velikonocemi. Každý v Praze se chtěl rozloučit s Pavlem a jako první to byli naši senioři a seniorky z Radostného stáří a KC v Praze 3. O týden později následovalo rozloučení na ústředí a odpoledne pak pokračovalo ve sboru v Lidické s připraveným programem. Přijela také delegace z holandské Armády spásy s poděkováním od územního velitele.

4 V den, kdy jsme se ve sboru loučili s Pavlem, probíhal dopoledne v KC v Praze 3 již tradičně Hod beránka a odstartoval velikonoční svátky v pražské Armádě spásy. Večer se konal evangelizační koncert v azylovém domě, kde vystoupili Jiří Čiháček a Igor Mamojka: Na koncertu se sešlo šest desítek účastníků, kteří vytvořili příjemnou a křesťansky orientovanou atmosféru, kdy dva lidé přijali Ježíše jako svého Spasitele. Lidé si některé písničky s chutí zazpívali společně s interprety. Škoda jen, že tento koncert, ani koncert v neděli , nenavštívil nikdo z ubytovaných. Nedělní bohoslužbu spojenou s koncertem švýcarského dechového orchestru Bern-Band prvního bernského sboru AS vedl kpt. Josef Knoflíček a voj. Bc. František Pekárek tlumočil jeho slova do angličtiny. Před skončením bohoslužby jsme slyšeli několik slov od kapelníka švýcarského orchestru a na závěr jeho řeči jsme každý obdrželi malé balení švýcarské čokolády. Po ukončení bohoslužby byli švýcarští hosté pohoštěni kávou, čajem a na místě upečeným zákuskem a následovalo neformální setkání členů orchestru s ředitelem Azylového domu AS panem Mgr. M. Pípalem. Po tomto setkání následoval oběd. Pavlína Brťková

5 Na Velký pátek, přijela do Prahy kapela Armády spásy ze Švýcarska a sloužila nám a s námi po celý víkend. V pátek od 15:00 do 16:00 hod. probíhal program kapely u Anděla. Byli jsme zařazeni do oficiálního programu, který pořádala Městská část Praha 5. Mimo krásné hudby zde zaznělo i evangelium. Pro Pražany ale i návštěvníky Prahy bylo toto vystoupení velmi atraktivní. Zastavovali se a zaposlouchali se nejen do skladeb ale i do poselství evangelia. Po tomto vystoupení jsme se přesunuli do sboru v Lidické ulici, kde pokračovalo odpoledne bohoslužbou. Na Velký pátek, přijela do Prahy kapela Armády spásy ze Švýcarska a sloužila nám a s námi po celý víkend. V pátek od 15:00 do 16:00 hod. probíhal program kapely u Anděla. Byli jsme zařazeni do oficiálního programu, který pořádala Městská část Praha 5. Mimo krásné hudby zde zaznělo i evangelium. Pro Pražany ale i návštěvníky Prahy bylo toto vystoupení velmi atraktivní. Zastavovali se a zaposlouchali se nejen do skladeb ale i do poselství evangelia. Po tomto vystoupení jsme se přesunuli do sboru v Lidické ulici, kde pokračovalo odpoledne bohoslužbou. Byl to velmi rušný víkend a děkujeme Bohu za jeho průběh, neboť jsme neustále cítili Boží přítomnost a to, jak před námi pracuje a dělá své dílo. Díky Bože. Děkujeme Bohu i za všechny ochotné ruce, které nám pomáhaly vše organizovat. Díky. (foto reportáž z průběhu víkendu je uprostřed zpravodaje) Právo a spravedlnost v církvi. Část Kdo je oprávněn vykonávat právo V církvi hovoříme o různých skupinách služebníků a tyto skupiny jsou často v našem myšlení smíchány a máme v tom zmatek. Je to dané také tím, že každá denominace nebo sbor jinak chápe pojmy kazatel, pastýř, vedoucí, starší apod. Máme i další nová pojmenování, která nejsou v Bibli, ale vyjadřují určitou službu. To vše vede k tomu, že v církvi (sboru, společenství) není jasné to, za kým jít a koho nechat rozsoudit případný spor. Všichni pak přichází k vedoucímu. Pokud víme, že nám vedoucí není zrovna nakloněn, hledáme zastání různě po sboru. Za kým tedy jít?

6 Osobně si myslím, že jsou tři autority, na které se máme obracet. a) Každý věřící, tj. já osobně v osobních věcech. Každý den se dostáváme do situací, kdy se musíme rozhodovat. Rozsoudit situaci a rozhodnout se. Někdy se nejedná pouze o to, zda jsme udělali dobré nebo špatné rozhodnutí, ale především zda jsme jednali spravedlivě a podle páva. Nežijeme na tomto světě sami, a tak každé naše rozhodnutí se nějakým způsobem vždy dotýká i jiných osob, jiných sourozenců v Kristu a je důležité se rozhodovat spravedlivě a podle práva. b) Starší sboru ve sporech mezi sourozenci. Starší ve sborech jsou ustanoveni právě pro uplatňování práva a spravedlnosti ve společenství křesťanů. Je to biblické. Apoštol Pavel všude, kde založil společenství, také ve velmi krátkém času ustanovil starší sboru. Je rozdíl mezi služebnostmi ve sboru, jako jsou kazatel, učitel, pastýř, evangelista, prorok, a staršími sboru. Neznamená to, že když je někdo prorokem, musí být schopen rozsoudit spor. Totéž platí o kazateli, učiteli, pastýři. To jsou obdarování, která Bůh používá k budování své církve podle specifické duchovní profese. Na druhé straně se stává, že někteří starší zastávají také některou ze zmíněných služebností. (Ale nemusí to tak být.) Křesťané vyhledávají hlavně ty, na kterých je zjevné Boží obdarování, především proroky, aby rozsoudili jejich spory. Ani v Bibli proroci nerozsuzovali, pokud nebyli zároveň ustanoveni soudci nad lidem. Úkolem proroků není rozsuzovat, ale předávat Boží poselství (někdy to bylo vyhlášení Božího rozhodnutí). Tady děláme často chybu. Bůh k rozsuzování a výkonu práva v církvi určil právě starší. To platí v různých podobách již od Mojžíše. Pokud máme spory, obracejme se na naše starší ve sborech oficiálně, ale také důvěřujme jejich rozhodnutí a poddejme se tomuto rozhodnutí. Pokud nejsme rozhodnuti se poddat, i když se nám rozhodnutí nebude líbit, nemá cenu hledat právo a spravedlnost. To proto, že hledám své zájmy a toho, kdo mi je naplní, a ne spravedlnost. Starší dostávají se svým pověřením od Boha pomazání právě pro tuto službu. Často nejsou ustanoveni ve sboru starší, protože vedoucí nemají jistotu o jejich kvalitě. Musíme si uvědomit, že i špatná vláda je lepší než žádná. Každý z nás roste a učí se. Tak žádný starší není okamžitě skvělým starším, ale roste ve své službě. c) Bůh. Stane se nám, že nemůžeme správně rozhodnout. Ať bychom rozhodli jakkoli, víme, že ublížíme jedné nebo druhé straně. Je to v případech, kdy o jedno místo je více zájemců (o službu, práci,...), a my musíme rozhodnout a nevíme jak. Pak je tady Boží rozhodnutí. Los. Příklad z Nové smlouvy vidíme při vybírání apoštola na místo po Jidáši. Ve Starém zákoně je tím nejlepším příkladem volba krále Saula. Soudce a prorok Samuel věděl od Boha, že je Saul Bohem vybrán za krále nad Izraelem. Přesto to lidem neoznámil, ale nechal všechny nastoupit a losovali. Vylosovali kmen, rod, rodinu, stan až konkrétně Saula. Samuel důvěřoval Bohu, že dokáže vést losující tak, aby se nakonec naplnila jeho vůle. Přísloví 16,33: Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Kdyby to Samuel

7

8 pouze oznámil, bylo by časem zpochybňováno, že to byla Boží vůle (Saul se nechoval, jako Boží služebník). Los byl jasný a byl zároveň také potvrzením pro Samuela. Los je dobrý všude tam, kde to není jasné a pravda může být na obou stranách. Důležité je, aby obě strany souhlasily předem a předem se zavázaly, že se podvolí losu. Je potřeba předem na modlitbách dát los pod Boží autoritu. Přísloví 18,18: Losování činí přítrž svárům, odtrhne od sebe i zarputilce. Závěr: Osobně z vlastní zkušenosti vím, že nejlepším obhájcem a soudcem je Hospodin. Nechodíme za vedoucími, aby se nás zastali, nebo nedáváme své spory před starší, ale chodíme před Hospodina. Pokud je chyba na naší straně, ukáže nám to i s východiskem ze situace, a pokud je právo na naší straně, zastane se nás. Není to vždy ihned, ale časem vždy zjeví pravdu, a to takovým způsobem, že nedochází ke tření a jiskření jako při řešení sporu. JK Následování Ducha svatého Choďme Duchem a nevykonáme žádost těla (podle Galatským 5,16) Co znamená chodit Duchem? Jeden bratr, kterého znám několik let, mluví často o tom, jak ho naplňuje Duch svatý a jak je často opilý Duchem. Je v té chvíli jako sluníčko a pohybuje se někde mimo zemi. Říkáme o takovém stavu, že je kilometr nad zemí. Vzápětí však je nešťastný, plný deprese a nespokojenosti. Stále dokola. Není jediný, znám jich více. Jiní se cítí tak plni Ducha vždy pouze týden po nějaké konferenci. Týden v pracovním procesu nebo v domácnosti u dětí jim stačí, aby byli smutní, prázdní, bez naděje, nemastní a neslaní. Jeden den se někteří cítí svatí a hned další den žijí v hříchu. Mohl bych uvádět mnoho dalších příkladů. Myslím, že je to realita života mnoha členů církve, ne-li většiny. Jak je to možné vždyť Bůh říká: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den (Přísloví 4,18). Měli bychom každý den mít jasnější a jasnější život, měli bychom bít větším a větším světlem až se úplně rozzáří. Zatím mnoho z nás jen bliká stále stejně. Není to souvisle se zvyšující jas. Kde je chyba? Když hovoříme o životě v Duchu svatém, nebo o chození v Duchu svatém, nedokážeme si vlastně představit, jak to vypadá. Často se dostáváme mimo realitu do oblasti nějakých sfér, nenahmatatelna, možná bych to mohl přirovnat k virtuální realitě. První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že Ducha svatého jsme neobdrželi proto, abychom žili někde v oblacích, ale abychom s ním chodili po zemi v realitě. Duch svatý je velmi praktická osoba. Apoštol Pavel nás vybízí: 1 Tesalonickým 5,5-8: 1 Vy všichni

9 jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, jsou opilí v noci. My, kdo patříme dni, však buďme střízliví a oblečení pancířem víry a lásky a přilbou naděje spasení. Být opilý Duchem neznamená přestat být bdělý a chovat se jako alkoholik. Právě naopak: opilý Duchem znamená prokazovat Boží vlastnosti vlastnosti Ducha svatého. Tím je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a s e b e o v l á d á n í (Galatským 5,22-23). Právě k tomu spějeme skrze Ducha svatého, který je v nás. Není to jenom Pavel, který nás nabádá ke střízlivosti, ale i Petr: 1 Petrův 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A na jiném místě opět: 1 Petrův 1,13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jak můžeme chodit Duchem: 1. potřebujeme si uvědomit, jak k nám Duch svatý promlouvá a naučit se rozeznávat jeho hlas, 2. naučit se ho poslouchat tedy udělat to, k čemu nás povolává, 3. nechat ho působit změny v nás i kolem nás (neplést se mu do jeho díla) přenechat mu vedení. 1. Než zjistíme, jak k nám Duch svatý promlouvá, musíme vědět, jak Duch svatý přichází do našeho života. Bible hovoří o tom, že Bůh hovoří k našemu duchu (dosvědčuje mu, že jsme Božími dětmi). Když Bůh stvořil člověka, stvořil ho jako tělo, duši a ducha. Ve chvíli, kdy se člověk Bohu vzdálil pro neposlušnost, jeho duch umřel a roli jeho ducha převzala duše. Všimněme si, že Adam s Evou po své neposlušnosti, kdy jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, se najednou schovávají před Bohem. Toto schovávání pokračuje odcizením se Bohu. Teprve až když se narodil Enoch, tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Když jsme uvěřili v Ježíše Krista, obživl náš duch, kterým jsme schopni opět vidět a slyšet duchovní věci. S tímto naším duchem se spojuje Duch svatý a skrze něho přebývá v nás. Je to, jako by na našeho ducha byl naroubován Duch svatý a skrze něho pak k nám Bůh promlouvá. Lidé, kteří nemají obživlého ducha, nemohou slyšet a komunikovat s Bohem a věci Ducha jsou jim bláznovstvím (1 Kor., 2.kap.). Abychom mohli komunikovat s Bohem, potřebujeme: 1. uvěřit Ježíši Kristu jako osobnímu zachránci, vyznat ho jako svého Pána, 2. přijmout Ducha svatého do svého života. Pak teprve může začít proces učení naslouchat Hospodinu a také komunikace s ním. Pokračování příště. JK

10 Já a Armáda spásy - 4. část Místo Philippy přišli do havířovského sboru Jana a Jonathan Blowersovi. Stáňa přešla z komunitního centra v Mládežnické ke službě dětem a nyní pracovala ve všech střediscích v Havířově s dětmi a mládeží. Výhodou bylo, že přípravu dělala doma, protože neměla nikde kancelář. Velmi často to u nás vypadalo jako v dobře zásobeném papírnictví plném provozu. (Je nutné podotknout, že tak to již zůstalo až do dnešního dne, jen sortiment se za ta léta pozměnil.) Začalo období spolupráce všech středisek v Havířově. Tím, že Stáňa pracovala i v azylovém domě pro ženy s dětmi a já jsem téměř každý víkend jezdil vydávat obědy do komunitního centra, měli jsme neustálý kontakt se všemi klienty v Havířově. Vždy jsme viděli Armádu jako jeden celek. Když jsme přemýšleli, tak jsme přemýšleli nad Armádou a ne nad středisky, která nám byla svěřena. Tak také vznikl první fotbalový turnaj v Havířově, kterého se účastnily týmy ze všech měst, kde Armáda spásy byla. Turnaj se pak konal každý rok až do našeho odchodu do Ostravy. Pokud se konala nějaká akce AS v Havířově, dělali jsme ji společně. Bylo to samozřejmé. Na modlitbách týmu jsme přijali, že máme zbořit starou stodolu, která se rozpadala, a postavit novou budovu, kde bude dílna s garáží, chlév a pak podkrovní místnost. Nevěděli jsme, k čemu ji použijeme. Ne vždy řekne Bůh všechno. Nebo všemu nerozumíme. Musíme pak jít krok za krokem za ním. Myslím, že právě tak to Bůh dělá. Nikdy nám vše podrobně neřekne, ukáže nám cíl, a dá několik prvních pokynů. Neukáže celou cestu. Tak jsme odkázáni na to, abychom ho neustále následovali a hledali jeho vůli. Pokud jsme netrpěliví, a mně se to mnohokrát stalo, pak převezmeme vedení celé akce a místo toho, aby ji vedl Duch svatý, vedeme my. Pak se z toho stane naše dílo a ne Boží. To se potom pěkně nadřeme a může se nám stát, že si nevšimneme, že Duch svatý šel jinou cestou než my. Když jsme Bohu řekli na tuto výzvu ano, zažívali jsme mnoho zázraků. Byl to zázrak, za jak krátkou dobu jsme dostali všechna povolení, jak rychle byly hotovy plány, přestože jsme stále nevěděli, k čemu bude sloužit horní místnost. Budova měla stát na místě staré, a to znamenalo, že vedla přesně po hranici jiné parcely, která již nebyla stavební. Přesto jsme do ní museli asi metr zasáhnout pro postavení schodiště. Další velký problém byla kanalizace, která vedla těsně kolem budoucí budovy (správně měla být minimálně tři metry od budovy) a mnoho dalších drobnějších problémů. Viděli jsme, jak Bůh jednal se srdci úředníků, v jejichž moci bylo věci povolit nebo zakázat. Většinou to byli oni, kdo našli schůdné řešení. Tím největším zázrakem byly finance. Dostali jsme z AS z Holandska ,-Kč

11 na stavbu. Ještě před zimou jsme starou budovu zbořili. Půjčili jsme si z Apoštolské církve drtič a celou stavbu jsme rozdrtili na drobné kousky. Ty jsme rovnoměrně naváželi na pozemek za budovou, který byl stále podmáčený. Vyšla z toho souvislá deseticentimetrová vrstva. Tu jsme pak zavezli několika tunami hlíny a vysadili trávu. Z mokřiny se tak stalo krásně suché místo a my jsme ušetřili za odvoz odpadu. Překvapení přišlo na konci roku, kdy nás navštívil národní velitel s tím, že se peníze použijí na stavbu dílny v azylovém domě. Byl to šok. Nevěděli jsme, že se něco takového o dva kilometry dál připravuje, a navíc, že na to budou požadovat peníze, které jsme dostali na noclehárnu. Navíc stodola byla zbouraná a věci, které jsme v ní měli, byly provizorně uloženy v noclehárně, ale nemohlo to tak zůstat pořád. Po prvním šoku jsem se cítil podvedený a nejraději bych to vzdal. (Mluvili jsme spolu s ředitelem několikrát týdně a nic o penězích neřekl, že by je chtěl pro svůj azylový dům.) Jsou chvíle, kdy se vám nebude chtít dál sloužit, ale nesloužíme, abychom byli zadobře s lidmi nebo se jim zalíbili, ale pro našeho Pána. Začal jsem se modlit v duchu v jazycích, protože jinak jsem nebyl schopen. Duch svatý mne uklidnil a promluvil: Nevzdávej to, budova bude stát. Tenkrát jsem se veliteli mjr. Collinu Huntovi postavil. Ve vší úctě a slušnosti jsem mu řekl, že s tím nesouhlasím. Vysvětlil jsem mu, co vše jsme již připravili, včetně všech povolení, že máme věci ze stodoly po noclehárně a hlavně že vím, že máme stavět. Tenkrát tam na místě rozhodl a rozdělil těch na dvě části. Dostali jsme tisíc. Rozpočet na stavbu byl však více než tisíc a ještě jsme museli počítat s vybavením. Věděl jsem, že si budeme muset celou stavbu postavit sami a ještě budeme potřebovat zázrak. Měl jsem však slib Ducha svatého, že budova bude stát. To mi pro tu chvíli stačilo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Neplatí to hlavně, když sloužíme Pánu. Bůh nepotřebuje kopírovat. Když nám Pán ukázal, že máme postavit novou budovu a pomáhal nám zázračně vyřídit všechna povolení a celý projekt, přivlastnil si tento nápad pro sebe i ředitel azylového domu. Peníze na naši stavbu pak chtěl převést pro svůj nápad. (Byl ředitel, mohl tak rozhodnout.) Výsledkem nakonec bylo, že my jsme přišli o tři sta tisíc, ale nová dílna se v azylovém domě nikdy nepostavila, protože to nikdy nepovolil úřad. I v duchovní službě děláme takové chyby. Každou chvíli proběhne křesťanským světem, že někde funguje nějaký projekt. Tak ho začneme kopírovat. Prostě: je to Boží a musí to jít. Nemusí! Funguje pouze to, co nám zjeví Duch svatý. Pokud on nás pošle dělat to, co dělají jinde, bude to fungovat, pokud nás to nepošle dělat, pak do toho můžeme investovat veškerý čas a peníze, ale nakonec to shoří. Duch svatý chce, abychom následovali jeho a ne jiné projekty a nápady, byť by byly úspěšné. Nemusíme kopírovat. Bůh má na to, aby nám jasně zjevil, co po nás chce. Pak ho následujme a uvidíme zázraky ve službě. Budeme se radovat a mít pokoj i v těžkých chvílích. JK

12 PROGRAM SBORU V DUBNU 2013 Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 Mimořádné akce: STŘEDA V HOD. VYUČOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ DŮSTOJNÍKY A SLUŽEBNÍKY SBORU Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více