Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,"

Transkript

1 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. Proti takovým není žádný zákon. A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme. Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme. Bible, List Galatským 5:16-26

2 Jan 16,13 Když však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy,... O Duchu svatém zazněla už mnohá kázání, jsem si ale jistý, že žádná nebyla nudná, protože Duch svatý jako takový není nudná bytost. Již jen mluvit o něm, může být zajímavé. Nicméně teď nebudu kázat, podělím se s vámi o sen, který mě velice povzbudil. Ve snu jsem se ocitl v zahradě, byla to typická venkovská zahrada ručně obdělaná a uprostřed se pnula vinná réva. Jarní slunce hřálo a já jsem si na lavičce povídal se starým známým. Přítel pak vstal a říká: "Musím si vzít kolo, abych jel domů." To mi přišlo jaksi nesmyslné, a proto jsem chtěl namítnout: kde najde v zahradě kolo? Přerušil mě v mém přemýšlení. "Tady je mé kolo" a ukázal na staré, hnědé kolo. Překvapilo mě, že nemělo pneumatiky. "Na tomhle chceš jet?" zeptal jsem se. Já takhle jezdím", odpověděl. Tím sen skončil. Ráno jsem věděl, že je to poselství od Pána, proto jsem se modlil, abych porozuměl významu. Bylo nad slunce jasné, že sen obsahuje hodně biblických metafor, ale cítil jsem, že teď metafory musí jít stranou. V Duchu jsem slyšel otázku: "Co chybělo tomu kolu?" Řekl jsem: "Pneumatiky". V tom jsem si vzpomněl, že "pneuma" znamená "duch". Pak mi Pán řekl: "Podobně jako vypadá jízda na kole bez pneumatik, je to i se službou, která je bez Ducha svatého". Igor Mamojka

3 Naši milovaní, máme za sebou měsíc, ve kterém místo jara přišla opět zima. Naděje na krásné jarní dny zapadla pod sněhovými vločkami. Uklizené silnice po zimní údržbě se opět zaplnily solí a drobným posypovým materiálem. Žijeme stále v zimním šeru a máme nastaven zimní rytmus. Věříme však, že se to během příštích dnů změní a konečně se budeme radovat i z jarní přírody. Něco podobného se stává i v našem vnitřním (duchovním) životě. Jako křesťané víme, jak má vypadat světlo našeho života, ale často místo světla žijeme v šeru. Nemáme ani tmu, ani pořádné světlo. Víme, jaké by mělo být naše jednání, máme příklad v Ježíši, známe jeho slova a nařízení, přesto je to v praktickém životě úplně jinak. Lehce se nám může stát, že pak místo skutečného světla si nasadíme jen světlý oblek, který zakrývá šero v našem životě. Tím oblekem mohou být slova, úsměvy,falešná pokora, která je skrytou pýchou,... Přesto Bůh říká: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den (Přísloví 4,18). Život Božích dětí křesťanů by měl více a více svítit. Bůh vložil svoje světlo do nás a my se máme nechávat čím dál více prozářit tímto Božím světlem. Toto číslo zpravodaje se věnuje především tomuto tématu. Také dokončíme vyučování o spravedlnosti, zastavíme se u dění v pražské AS v březnu. Nechybí ani program na duben. Tak příjemné čtení a neshledanou při některé z akcí. Vaši Josef a Stanislava Knoflíčkovi B Ř E Z E N V C E N T R E C H A V E S B O R U Program center a sboru byl ovlivněn několika událostmi. Odchodem Pavla Kábrta do důchodu po 23 letech u Armády spásy, návštěvou švýcarské kapely Armády spásy a Velikonocemi. Každý v Praze se chtěl rozloučit s Pavlem a jako první to byli naši senioři a seniorky z Radostného stáří a KC v Praze 3. O týden později následovalo rozloučení na ústředí a odpoledne pak pokračovalo ve sboru v Lidické s připraveným programem. Přijela také delegace z holandské Armády spásy s poděkováním od územního velitele.

4 V den, kdy jsme se ve sboru loučili s Pavlem, probíhal dopoledne v KC v Praze 3 již tradičně Hod beránka a odstartoval velikonoční svátky v pražské Armádě spásy. Večer se konal evangelizační koncert v azylovém domě, kde vystoupili Jiří Čiháček a Igor Mamojka: Na koncertu se sešlo šest desítek účastníků, kteří vytvořili příjemnou a křesťansky orientovanou atmosféru, kdy dva lidé přijali Ježíše jako svého Spasitele. Lidé si některé písničky s chutí zazpívali společně s interprety. Škoda jen, že tento koncert, ani koncert v neděli , nenavštívil nikdo z ubytovaných. Nedělní bohoslužbu spojenou s koncertem švýcarského dechového orchestru Bern-Band prvního bernského sboru AS vedl kpt. Josef Knoflíček a voj. Bc. František Pekárek tlumočil jeho slova do angličtiny. Před skončením bohoslužby jsme slyšeli několik slov od kapelníka švýcarského orchestru a na závěr jeho řeči jsme každý obdrželi malé balení švýcarské čokolády. Po ukončení bohoslužby byli švýcarští hosté pohoštěni kávou, čajem a na místě upečeným zákuskem a následovalo neformální setkání členů orchestru s ředitelem Azylového domu AS panem Mgr. M. Pípalem. Po tomto setkání následoval oběd. Pavlína Brťková

5 Na Velký pátek, přijela do Prahy kapela Armády spásy ze Švýcarska a sloužila nám a s námi po celý víkend. V pátek od 15:00 do 16:00 hod. probíhal program kapely u Anděla. Byli jsme zařazeni do oficiálního programu, který pořádala Městská část Praha 5. Mimo krásné hudby zde zaznělo i evangelium. Pro Pražany ale i návštěvníky Prahy bylo toto vystoupení velmi atraktivní. Zastavovali se a zaposlouchali se nejen do skladeb ale i do poselství evangelia. Po tomto vystoupení jsme se přesunuli do sboru v Lidické ulici, kde pokračovalo odpoledne bohoslužbou. Na Velký pátek, přijela do Prahy kapela Armády spásy ze Švýcarska a sloužila nám a s námi po celý víkend. V pátek od 15:00 do 16:00 hod. probíhal program kapely u Anděla. Byli jsme zařazeni do oficiálního programu, který pořádala Městská část Praha 5. Mimo krásné hudby zde zaznělo i evangelium. Pro Pražany ale i návštěvníky Prahy bylo toto vystoupení velmi atraktivní. Zastavovali se a zaposlouchali se nejen do skladeb ale i do poselství evangelia. Po tomto vystoupení jsme se přesunuli do sboru v Lidické ulici, kde pokračovalo odpoledne bohoslužbou. Byl to velmi rušný víkend a děkujeme Bohu za jeho průběh, neboť jsme neustále cítili Boží přítomnost a to, jak před námi pracuje a dělá své dílo. Díky Bože. Děkujeme Bohu i za všechny ochotné ruce, které nám pomáhaly vše organizovat. Díky. (foto reportáž z průběhu víkendu je uprostřed zpravodaje) Právo a spravedlnost v církvi. Část Kdo je oprávněn vykonávat právo V církvi hovoříme o různých skupinách služebníků a tyto skupiny jsou často v našem myšlení smíchány a máme v tom zmatek. Je to dané také tím, že každá denominace nebo sbor jinak chápe pojmy kazatel, pastýř, vedoucí, starší apod. Máme i další nová pojmenování, která nejsou v Bibli, ale vyjadřují určitou službu. To vše vede k tomu, že v církvi (sboru, společenství) není jasné to, za kým jít a koho nechat rozsoudit případný spor. Všichni pak přichází k vedoucímu. Pokud víme, že nám vedoucí není zrovna nakloněn, hledáme zastání různě po sboru. Za kým tedy jít?

6 Osobně si myslím, že jsou tři autority, na které se máme obracet. a) Každý věřící, tj. já osobně v osobních věcech. Každý den se dostáváme do situací, kdy se musíme rozhodovat. Rozsoudit situaci a rozhodnout se. Někdy se nejedná pouze o to, zda jsme udělali dobré nebo špatné rozhodnutí, ale především zda jsme jednali spravedlivě a podle páva. Nežijeme na tomto světě sami, a tak každé naše rozhodnutí se nějakým způsobem vždy dotýká i jiných osob, jiných sourozenců v Kristu a je důležité se rozhodovat spravedlivě a podle práva. b) Starší sboru ve sporech mezi sourozenci. Starší ve sborech jsou ustanoveni právě pro uplatňování práva a spravedlnosti ve společenství křesťanů. Je to biblické. Apoštol Pavel všude, kde založil společenství, také ve velmi krátkém času ustanovil starší sboru. Je rozdíl mezi služebnostmi ve sboru, jako jsou kazatel, učitel, pastýř, evangelista, prorok, a staršími sboru. Neznamená to, že když je někdo prorokem, musí být schopen rozsoudit spor. Totéž platí o kazateli, učiteli, pastýři. To jsou obdarování, která Bůh používá k budování své církve podle specifické duchovní profese. Na druhé straně se stává, že někteří starší zastávají také některou ze zmíněných služebností. (Ale nemusí to tak být.) Křesťané vyhledávají hlavně ty, na kterých je zjevné Boží obdarování, především proroky, aby rozsoudili jejich spory. Ani v Bibli proroci nerozsuzovali, pokud nebyli zároveň ustanoveni soudci nad lidem. Úkolem proroků není rozsuzovat, ale předávat Boží poselství (někdy to bylo vyhlášení Božího rozhodnutí). Tady děláme často chybu. Bůh k rozsuzování a výkonu práva v církvi určil právě starší. To platí v různých podobách již od Mojžíše. Pokud máme spory, obracejme se na naše starší ve sborech oficiálně, ale také důvěřujme jejich rozhodnutí a poddejme se tomuto rozhodnutí. Pokud nejsme rozhodnuti se poddat, i když se nám rozhodnutí nebude líbit, nemá cenu hledat právo a spravedlnost. To proto, že hledám své zájmy a toho, kdo mi je naplní, a ne spravedlnost. Starší dostávají se svým pověřením od Boha pomazání právě pro tuto službu. Často nejsou ustanoveni ve sboru starší, protože vedoucí nemají jistotu o jejich kvalitě. Musíme si uvědomit, že i špatná vláda je lepší než žádná. Každý z nás roste a učí se. Tak žádný starší není okamžitě skvělým starším, ale roste ve své službě. c) Bůh. Stane se nám, že nemůžeme správně rozhodnout. Ať bychom rozhodli jakkoli, víme, že ublížíme jedné nebo druhé straně. Je to v případech, kdy o jedno místo je více zájemců (o službu, práci,...), a my musíme rozhodnout a nevíme jak. Pak je tady Boží rozhodnutí. Los. Příklad z Nové smlouvy vidíme při vybírání apoštola na místo po Jidáši. Ve Starém zákoně je tím nejlepším příkladem volba krále Saula. Soudce a prorok Samuel věděl od Boha, že je Saul Bohem vybrán za krále nad Izraelem. Přesto to lidem neoznámil, ale nechal všechny nastoupit a losovali. Vylosovali kmen, rod, rodinu, stan až konkrétně Saula. Samuel důvěřoval Bohu, že dokáže vést losující tak, aby se nakonec naplnila jeho vůle. Přísloví 16,33: Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Kdyby to Samuel

7

8 pouze oznámil, bylo by časem zpochybňováno, že to byla Boží vůle (Saul se nechoval, jako Boží služebník). Los byl jasný a byl zároveň také potvrzením pro Samuela. Los je dobrý všude tam, kde to není jasné a pravda může být na obou stranách. Důležité je, aby obě strany souhlasily předem a předem se zavázaly, že se podvolí losu. Je potřeba předem na modlitbách dát los pod Boží autoritu. Přísloví 18,18: Losování činí přítrž svárům, odtrhne od sebe i zarputilce. Závěr: Osobně z vlastní zkušenosti vím, že nejlepším obhájcem a soudcem je Hospodin. Nechodíme za vedoucími, aby se nás zastali, nebo nedáváme své spory před starší, ale chodíme před Hospodina. Pokud je chyba na naší straně, ukáže nám to i s východiskem ze situace, a pokud je právo na naší straně, zastane se nás. Není to vždy ihned, ale časem vždy zjeví pravdu, a to takovým způsobem, že nedochází ke tření a jiskření jako při řešení sporu. JK Následování Ducha svatého Choďme Duchem a nevykonáme žádost těla (podle Galatským 5,16) Co znamená chodit Duchem? Jeden bratr, kterého znám několik let, mluví často o tom, jak ho naplňuje Duch svatý a jak je často opilý Duchem. Je v té chvíli jako sluníčko a pohybuje se někde mimo zemi. Říkáme o takovém stavu, že je kilometr nad zemí. Vzápětí však je nešťastný, plný deprese a nespokojenosti. Stále dokola. Není jediný, znám jich více. Jiní se cítí tak plni Ducha vždy pouze týden po nějaké konferenci. Týden v pracovním procesu nebo v domácnosti u dětí jim stačí, aby byli smutní, prázdní, bez naděje, nemastní a neslaní. Jeden den se někteří cítí svatí a hned další den žijí v hříchu. Mohl bych uvádět mnoho dalších příkladů. Myslím, že je to realita života mnoha členů církve, ne-li většiny. Jak je to možné vždyť Bůh říká: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den (Přísloví 4,18). Měli bychom každý den mít jasnější a jasnější život, měli bychom bít větším a větším světlem až se úplně rozzáří. Zatím mnoho z nás jen bliká stále stejně. Není to souvisle se zvyšující jas. Kde je chyba? Když hovoříme o životě v Duchu svatém, nebo o chození v Duchu svatém, nedokážeme si vlastně představit, jak to vypadá. Často se dostáváme mimo realitu do oblasti nějakých sfér, nenahmatatelna, možná bych to mohl přirovnat k virtuální realitě. První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že Ducha svatého jsme neobdrželi proto, abychom žili někde v oblacích, ale abychom s ním chodili po zemi v realitě. Duch svatý je velmi praktická osoba. Apoštol Pavel nás vybízí: 1 Tesalonickým 5,5-8: 1 Vy všichni

9 jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, jsou opilí v noci. My, kdo patříme dni, však buďme střízliví a oblečení pancířem víry a lásky a přilbou naděje spasení. Být opilý Duchem neznamená přestat být bdělý a chovat se jako alkoholik. Právě naopak: opilý Duchem znamená prokazovat Boží vlastnosti vlastnosti Ducha svatého. Tím je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a s e b e o v l á d á n í (Galatským 5,22-23). Právě k tomu spějeme skrze Ducha svatého, který je v nás. Není to jenom Pavel, který nás nabádá ke střízlivosti, ale i Petr: 1 Petrův 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A na jiném místě opět: 1 Petrův 1,13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jak můžeme chodit Duchem: 1. potřebujeme si uvědomit, jak k nám Duch svatý promlouvá a naučit se rozeznávat jeho hlas, 2. naučit se ho poslouchat tedy udělat to, k čemu nás povolává, 3. nechat ho působit změny v nás i kolem nás (neplést se mu do jeho díla) přenechat mu vedení. 1. Než zjistíme, jak k nám Duch svatý promlouvá, musíme vědět, jak Duch svatý přichází do našeho života. Bible hovoří o tom, že Bůh hovoří k našemu duchu (dosvědčuje mu, že jsme Božími dětmi). Když Bůh stvořil člověka, stvořil ho jako tělo, duši a ducha. Ve chvíli, kdy se člověk Bohu vzdálil pro neposlušnost, jeho duch umřel a roli jeho ducha převzala duše. Všimněme si, že Adam s Evou po své neposlušnosti, kdy jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, se najednou schovávají před Bohem. Toto schovávání pokračuje odcizením se Bohu. Teprve až když se narodil Enoch, tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Když jsme uvěřili v Ježíše Krista, obživl náš duch, kterým jsme schopni opět vidět a slyšet duchovní věci. S tímto naším duchem se spojuje Duch svatý a skrze něho přebývá v nás. Je to, jako by na našeho ducha byl naroubován Duch svatý a skrze něho pak k nám Bůh promlouvá. Lidé, kteří nemají obživlého ducha, nemohou slyšet a komunikovat s Bohem a věci Ducha jsou jim bláznovstvím (1 Kor., 2.kap.). Abychom mohli komunikovat s Bohem, potřebujeme: 1. uvěřit Ježíši Kristu jako osobnímu zachránci, vyznat ho jako svého Pána, 2. přijmout Ducha svatého do svého života. Pak teprve může začít proces učení naslouchat Hospodinu a také komunikace s ním. Pokračování příště. JK

10 Já a Armáda spásy - 4. část Místo Philippy přišli do havířovského sboru Jana a Jonathan Blowersovi. Stáňa přešla z komunitního centra v Mládežnické ke službě dětem a nyní pracovala ve všech střediscích v Havířově s dětmi a mládeží. Výhodou bylo, že přípravu dělala doma, protože neměla nikde kancelář. Velmi často to u nás vypadalo jako v dobře zásobeném papírnictví plném provozu. (Je nutné podotknout, že tak to již zůstalo až do dnešního dne, jen sortiment se za ta léta pozměnil.) Začalo období spolupráce všech středisek v Havířově. Tím, že Stáňa pracovala i v azylovém domě pro ženy s dětmi a já jsem téměř každý víkend jezdil vydávat obědy do komunitního centra, měli jsme neustálý kontakt se všemi klienty v Havířově. Vždy jsme viděli Armádu jako jeden celek. Když jsme přemýšleli, tak jsme přemýšleli nad Armádou a ne nad středisky, která nám byla svěřena. Tak také vznikl první fotbalový turnaj v Havířově, kterého se účastnily týmy ze všech měst, kde Armáda spásy byla. Turnaj se pak konal každý rok až do našeho odchodu do Ostravy. Pokud se konala nějaká akce AS v Havířově, dělali jsme ji společně. Bylo to samozřejmé. Na modlitbách týmu jsme přijali, že máme zbořit starou stodolu, která se rozpadala, a postavit novou budovu, kde bude dílna s garáží, chlév a pak podkrovní místnost. Nevěděli jsme, k čemu ji použijeme. Ne vždy řekne Bůh všechno. Nebo všemu nerozumíme. Musíme pak jít krok za krokem za ním. Myslím, že právě tak to Bůh dělá. Nikdy nám vše podrobně neřekne, ukáže nám cíl, a dá několik prvních pokynů. Neukáže celou cestu. Tak jsme odkázáni na to, abychom ho neustále následovali a hledali jeho vůli. Pokud jsme netrpěliví, a mně se to mnohokrát stalo, pak převezmeme vedení celé akce a místo toho, aby ji vedl Duch svatý, vedeme my. Pak se z toho stane naše dílo a ne Boží. To se potom pěkně nadřeme a může se nám stát, že si nevšimneme, že Duch svatý šel jinou cestou než my. Když jsme Bohu řekli na tuto výzvu ano, zažívali jsme mnoho zázraků. Byl to zázrak, za jak krátkou dobu jsme dostali všechna povolení, jak rychle byly hotovy plány, přestože jsme stále nevěděli, k čemu bude sloužit horní místnost. Budova měla stát na místě staré, a to znamenalo, že vedla přesně po hranici jiné parcely, která již nebyla stavební. Přesto jsme do ní museli asi metr zasáhnout pro postavení schodiště. Další velký problém byla kanalizace, která vedla těsně kolem budoucí budovy (správně měla být minimálně tři metry od budovy) a mnoho dalších drobnějších problémů. Viděli jsme, jak Bůh jednal se srdci úředníků, v jejichž moci bylo věci povolit nebo zakázat. Většinou to byli oni, kdo našli schůdné řešení. Tím největším zázrakem byly finance. Dostali jsme z AS z Holandska ,-Kč

11 na stavbu. Ještě před zimou jsme starou budovu zbořili. Půjčili jsme si z Apoštolské církve drtič a celou stavbu jsme rozdrtili na drobné kousky. Ty jsme rovnoměrně naváželi na pozemek za budovou, který byl stále podmáčený. Vyšla z toho souvislá deseticentimetrová vrstva. Tu jsme pak zavezli několika tunami hlíny a vysadili trávu. Z mokřiny se tak stalo krásně suché místo a my jsme ušetřili za odvoz odpadu. Překvapení přišlo na konci roku, kdy nás navštívil národní velitel s tím, že se peníze použijí na stavbu dílny v azylovém domě. Byl to šok. Nevěděli jsme, že se něco takového o dva kilometry dál připravuje, a navíc, že na to budou požadovat peníze, které jsme dostali na noclehárnu. Navíc stodola byla zbouraná a věci, které jsme v ní měli, byly provizorně uloženy v noclehárně, ale nemohlo to tak zůstat pořád. Po prvním šoku jsem se cítil podvedený a nejraději bych to vzdal. (Mluvili jsme spolu s ředitelem několikrát týdně a nic o penězích neřekl, že by je chtěl pro svůj azylový dům.) Jsou chvíle, kdy se vám nebude chtít dál sloužit, ale nesloužíme, abychom byli zadobře s lidmi nebo se jim zalíbili, ale pro našeho Pána. Začal jsem se modlit v duchu v jazycích, protože jinak jsem nebyl schopen. Duch svatý mne uklidnil a promluvil: Nevzdávej to, budova bude stát. Tenkrát jsem se veliteli mjr. Collinu Huntovi postavil. Ve vší úctě a slušnosti jsem mu řekl, že s tím nesouhlasím. Vysvětlil jsem mu, co vše jsme již připravili, včetně všech povolení, že máme věci ze stodoly po noclehárně a hlavně že vím, že máme stavět. Tenkrát tam na místě rozhodl a rozdělil těch na dvě části. Dostali jsme tisíc. Rozpočet na stavbu byl však více než tisíc a ještě jsme museli počítat s vybavením. Věděl jsem, že si budeme muset celou stavbu postavit sami a ještě budeme potřebovat zázrak. Měl jsem však slib Ducha svatého, že budova bude stát. To mi pro tu chvíli stačilo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Neplatí to hlavně, když sloužíme Pánu. Bůh nepotřebuje kopírovat. Když nám Pán ukázal, že máme postavit novou budovu a pomáhal nám zázračně vyřídit všechna povolení a celý projekt, přivlastnil si tento nápad pro sebe i ředitel azylového domu. Peníze na naši stavbu pak chtěl převést pro svůj nápad. (Byl ředitel, mohl tak rozhodnout.) Výsledkem nakonec bylo, že my jsme přišli o tři sta tisíc, ale nová dílna se v azylovém domě nikdy nepostavila, protože to nikdy nepovolil úřad. I v duchovní službě děláme takové chyby. Každou chvíli proběhne křesťanským světem, že někde funguje nějaký projekt. Tak ho začneme kopírovat. Prostě: je to Boží a musí to jít. Nemusí! Funguje pouze to, co nám zjeví Duch svatý. Pokud on nás pošle dělat to, co dělají jinde, bude to fungovat, pokud nás to nepošle dělat, pak do toho můžeme investovat veškerý čas a peníze, ale nakonec to shoří. Duch svatý chce, abychom následovali jeho a ne jiné projekty a nápady, byť by byly úspěšné. Nemusíme kopírovat. Bůh má na to, aby nám jasně zjevil, co po nás chce. Pak ho následujme a uvidíme zázraky ve službě. Budeme se radovat a mít pokoj i v těžkých chvílích. JK

12 PROGRAM SBORU V DUBNU 2013 Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 Mimořádné akce: STŘEDA V HOD. VYUČOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ DŮSTOJNÍKY A SLUŽEBNÍKY SBORU Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně)

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně) Sborový zpravodaj prosinec 2012 VÁNOČNÍ (text písně) Důvěra a láska Tvá vložila ho v náruč lidskou vydal jsi ho světu bezbranného nevinného Pohleď tam k horám pod hvězdu betlémskou na seně spí tam Pán

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte:

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: INTERNET, KNIHY A ROBINSON. Dobré dopoledne, 11.5.2014 Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: Při četbě Písma jsem se snažil, aby Pátek porozumněl jeho smyslu tak dobře jako já, a on

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Slovo víry 01/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 01/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 01/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více