BIBLICKÉ ROZLUŠTĚNÍ čísla Kázání D.Kučery 29.3.na Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIBLICKÉ ROZLUŠTĚNÍ čísla 600+60+6 Kázání D.Kučery 29.3.na Vinohradech"

Transkript

1 BIBLICKÉ ROZLUŠTĚNÍ čísla Kázání D.Kučery 29.3.na Vinohradech Zákl. text: Zj 13,11-18 Kapitola končí číslem, které přitahuje lidskou pozornost po celá staletí. Je aktuální vlastně dodnes. Pro úplnost zmiňme, že v některých mladších rukopisech čteme číslo 616. Pro studium biblického textu však mají větší význam rukopisy starší, proto také budeme studovat význam čísla 666. V dějinách registrujeme neobyčejný ZAJEM o výklad čísla: 1. Satanisté a okultisté, haevy metalové skupiny. Přímo daným číslem se prezentuje především skupina Iron Maiden skladbou z roku 1982: The Number of the Beast Číslo šelmy. Rozmach rockového okultismu datujeme od r zrodem První satanistické církve v San Francisku. Zakladatelem byl Anton LaVey, který rád citoval slova skupiny Black Sabbath (Černá sobota) založenou roku S číslem 666 se přímo identifikoval v daných kruzích proslulý mág Aleister Crowly. Spřízněné obsahy produkovaly i další skupiny jako Led Zeppelin, ACDC, Rollings Stones Není zcela jedno, co mladí lidé poslouchali či stále ještě poslouchají za hudbu! 2. Jednotlivci Manželka R.Reagana změnila původní číslo jejich domu, které znělo 666, aby reagovala na extrémní křesťanské skupiny věřících, kteří je pokládali za představitele antikristovské moci. Někomu šestka zní se slovem sex (anglicky six, německy sechs ) Jiní spočítali denní spotřebu rolí toaletního papíru v Pentagonu = 666 Američané změnili číslo své dálnice z 666 na 668, aby se vyhnuli vtipu, že se jedná o ďábelskou dálnici... Obrovské spekulace s číslem se týkají číselných kódů, čárkových kódů spojené s platebními kartami. Asi jsme viděli na kanálu National Geographic film o představě Antikrista, kde číslo 666 bylo zakódováno v čipu umístěném pod kůží každého amerického občana. Bez čipu s daným číslem by podle jejich představ nikdo nemohl nic koupit, zaregistrovat se atd. Jiní se domnívali, že je to počet obchodních licencí vydaných v Jeruzalémě Anebo je to odkaz na 1 atom karbonu, který normálně obsahuje 6 protonů, 6 neutronů a 6 elektronů a patří k základním prvkům života na zemi? Představuje danou hodnotu trojice písmen www = 666 (světová internetové síť)? Pak jsou populární výklady ukazující na určité osobnosti: začalo to císařem Nero, poté Napoleonem, Hitlerem anebo iráckým vůdcem Saddamem, poté se objevilo jméno Bill Gates, samozřejmě celá staletí je kandidátem papež, někteří králové. Senzacechtiví vykladačí používají pro své výklady ledacoc! Nás však zajímá biblický výklad.. 3. Historie církve Otec Ireneus patří mezi první vykladače v křesťanství, který myslel, že číslo se vztahuje na moc šelmy symbolizující odpadnutí lidstva během let lidské historie. Už od české reformace je známo, že v identifikaci hodnoty čísla figuruje papežství a sám papež jako představitel šelmy ze Zjevení. Po českých reformátorech se k tomuto pohledu přidal Luther a další. Velmi známé mezi křesťany, kteří zastávají preteristický výklad Zjevení je porozumění číslu ve jménu Císař Nero. Používal ho i známý B. Engels. Vychází z pokusu pochopit dobový význam Zjevení a přirozený odkaz na velkého pronásledovatele křesťanů v Římě. Určitě je to pohled, který v dané době nejvíce odpovídal aktuální zkušenosti pisatele Zjevení i jeho čtenářů. 4. Teologie naší církve asd? - Joseph Bates, průkopník adventismu, rozuměl číslu z pohledu stvořitelského týdne. 7-1=6, tedy stvořitelský týden bez soboty, člověk jako vrchol stvoření bez Boží pečeti. Charakter šelmy dává důraz na člověčenství, pozemskost, časovou ohraničenost, chvilkovost, momentální dojem, bezbožnost, soběstřednost. Jistě, že tento pohled je pozoruhodný, když nás varuje před tak silným zaměřením se na

2 sebe, na své výkony, že nám naše zásluhy zastíní pohled na Boha jako zdroj veškerého života, síly i miloti. - CASD se velmi brzy ustálila na identifikaci šelmy v papežství jako antikritovském systému moci. Antikrist je od počátku označení, které je přirozeně třeba hledat mezi křesťany, kteří operují s Kristem, ale v jádru jsou proti. Na druhé straně, z pozice katolické strany budeme slyšet, že takového pojetí je laciné antikatolictví. - Dlouho rozšířený výklad je založen na tzv. gematrii. Je to metoda založena na tom, že každé písmeno hebrejské a řecké abecedy má svou číselnou hodnotu. Jenže u čísla 666 církevní výklad použil latinské označení papežova titulu Vicariu Filli Dei, jehož číselná hodnota činí v součtu 666: V = 5 F = bez hodnoty D = 500 I = 1 I = 1 E = bez hodnoty C = 100 L = 50 I = 1 A = bez hodnoty I = R = bez hodnoty I = 1 I = 1 53 U = =666 S = bez hodnoty 112 Necháme nyní stranou diskuzi, kde všude se titul používá. Diskutuje se o tom, zda uvedení titulu v tzv. Donaci Konstantinově je směrodatné, i když nevíme, zda celý dokument není podvrhem. Ale titul je ke čtení v řadě jiných dokumentů, v článku římského kanonického práva, titul (česky) Zástupce Syna Božího používá řada papežů, rovněž druhý vatikánský koncil z roku Titulem se označuje papež, biskupové, potažmo kněží. Také Bibli je blízké myšlení o tom, že křesťané, vedoucí sboru stojí na místě Kristově.a volají svět k pokání a smíření s Bohem. Je však výklad z latinského titulu Vikarius Filii Dei výklad biblický? Metoda gematrie rozhodně biblická není. Nepoužívá jí ani autor Zjevení Jan ani jiní bibličtí autoři. Bible také nepoužívá latinu! NZ byl napsán řecky, ne latinsky. Proč tedy najednou používáme metodu gematrie a ještě v latině??? Jakákoliv přehnaná numerologie není vhodná pro výklad biblických proroctví. Metoda pochází ze spekulativních kabalistických nauk. Za dané číslo můžete pak dosadit řadu dalších zajímavých označení! Existuje jich celá řada!!! BIBLICKÝ POHLED Biblický výklad musí být založen na Bibli. Proto i adventističtí teologové už před desítkami let metodu gematrie s titulem Vicarius Filii Dei postupně opouštějí. Je známo, že číslo šest je číslo, jehož náboženský význam pochází z Babylóna a označuje jejich božstva. Známe také dodnes užívanou šedesátkovou soustavu v měření času a stupňů. Babylon je biblický model protibožské moci, která se bouřila nejen proti Hospodinu, Jeruzalému, Izraeli, ale také proti jeho lidu a jeho náboženství. V biblickém výkladu jsme tedy začali Babylonem a hledáním jeho charakteru. V Bibli a v dějinách církve se nám objevuje daný projev několikrát. 1 Moj 11 začíná vyprávěním o tzv. Babylonské věži. Věž se staví proti Božímu slibu, že svět už nikdy nebude zničen potopou. Babylonské myšlení tedy nevěří v Boží slovo, jedná individuálně, vzpurně, chce se dostat svými skutky blíže k nebi. Babylonský člověk je rozhodnut sám nahradit Boha. Každé takové jednání lidí odpovídá babylonskému náboženství. V posledu je to satanská charakteristika, která se objevuje napříč celé Bible a napříč všem etapám dějin lidstva. Další fázi Babylóna potkáváme u proroka Daniela k tomu se ještě vrátíme. Podmanil si Judsko, Jeruzalém, nakonec město zničil, zničl chrám, zastavil obětní systém a židy odvedl k sobě do zajetí. Tak se chová Babylón proti Izraeli. Jeho destrukce je typická a symbolická po celou dobu náboženského zápasu mezi dobrem a zlem. O podobné povaze Božích nepřátel hovoří Ježíš, apoštol Pavel. Obraz ožívá opět ve středověku jak jsme si již zmínili - a nakonec se nám znovu objevuje v knize Zjevení.

3 Babylon je protibožský náboženský politický systém s řadou poznávacích znaků. A tuto charakteristiku křesťané vystopovali snad v každé době své existence. Nejvíce byla spojována s papežstvím, protože jej vnímali principiálně i zvlášt ve vypjatých dějinných momentech jako antikristovský. Ale jedinci si nenechali ujít, že podobnou povahu projevil i pseudonáboženský systém stalinismu, komunismu, nacismu, terorismu atd. Žel, že naše vyhraněná koncentrace pouze na Řím, nám zabránil vidět aktuální zlo v komunismu stalinismu /nejen ruském, ale i čínském, jihokorejském, africkém, asijském. Žel že v křesťanských církvích se vždy nenašlo dost odvahy čelit ani fašismu a militatnímu náboženství všech směrů dodnes. Odhalování babylonské povahy proto sebou nese i zodpovědnost a výzvu k věrnosti a pravdivému svědectví o Bohu v tomto světě ohroženém babylónskými vládci všech druhů. S číslem si židé pohrávali i ve spojení s rokem 606 př. Kristem, kdy začal Babylon ovládat Jeruzalém a s rokem 597 př.kr., kdy byl dosazen na trůn královský vazal Sedechiáš, který potom Babylónskou moc vyprovokoval ke v pádu do Judska, k dobytí Jeruzaléma a odvlečení židů do exilu = 69 po Kr. Rok na to došlo ke zničení Jeruzaléma Římany. (Mt 24). Židé vždy byli citliví na č. 6 ve spojitosti se svým nepřítelem. Je jisté, že Bible vidí symboliku šestky jako nižší hodnotu od biblické hodnoty 7. To, že je číslo 6 uvedeno ve trojici jako 666, navozuje myšlenkově na protiklad v hodnotě 777. Trojice je umocněním, superlativem, je to ta nejšestkovatější šestka Můžeme vidět v čísle úpadek od Božího ideálu, anebo naopak falešnou snahu se dostat na jeho úroveň. Připomíná božskou trojici proti satanské trojici. Duchovní vyhodnocení již pro nás může být a má být velkým vodítkem do života! Další pozoruhodnou možností je vidět srovnání čísel 7 jako Boží dokonalost s číslem 5 jako číslem egyptským, okultním. Číslo 6 je pak číslo mezi pravdou a bludem, které se snaží pravdě přiblížit, ale v jádru je podvodem. Neprožíváme taková dilemata ve svém duchovním životě stále? Číslo odhaluje blud a falešné náboženství. Analýza čísla by nás měla vést k odvrácení se od daného myšlení i života a k hledání vyšších hodnot v samotném Hospodinu. Ve Zjevení je popsána moc čísla šelmy takto: - rouhá se proti Bohu (Zj. 13,6) - vede válku proti svatým (v. 7) - nechá se uctívat (8) - vynucuje si náboženskou úctu - vyhrožuje smrtí (10,15) - fascinuje nadpřirozenými znameními (13) - vyžaduje viditelné znamení příslušnosti (16) Mocnost však lze přemoci trpělivostí a vírou (v. 10) BIBLICKÁ TYPOLOGIE Biblický výklad musí vycházet ze spisů SZ a NZ. Východiskem nám je již uvedená principiální charakteristika šestky jako babylonské moci. Je to protiklad Izraele, Jeruzaléma, chrámu, obětního systému a samotného Krista. Tuto charakteristiku prozíváme denně kolem sebe, můžeme ji vidět během celých dějin spásy u řady různých mocností, které vystupovaly proti Izraeli jako celku či proti jednotlivým Božím následovníkům. Stejně tak i v pobiblické době se nesoustřeďujeme jen na jednu osobu představující Babylón, jen na jednu církev, jen na jedno místo! Jako pozorní a vnímaví křesťané přece můžeme sledovat, že satan je přítomen na všech místech. Zlo působí kdekoliv u kohokoliv. Základní zápas mezi Bohem a satanem se přece odehrává v srdci každého člověka! Na popření Boha a jeho pravdy nepotřebuje žít v Říme a sedět na jeho stolci! Boží království jde napříč všem lidem, a stejně je to s těmi, kteří Boha odmítají. Teprve po rozhodnutí jednotlivců lze budovat širší systém svého totalitního postoje. Typologické příběhy

4 1 Kr. 10,13-14 Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země. Váha zlata, které bylo přiváženo Šalomounovi za jeden rok, činila šest set šedesát šest talentů. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. = To, co dělalo ze Šalomouna moudrého krále, byla Boží moudrost, ne jeho majetek. Jistěže prožíval velké pokušení bohatství a moci. Král měl stříbra jako kamení. V daném příběhu tedy můžeme hledat první odkaz na dané číslo v souvislosti s jeho charakteristikou založenou na jiných důrazech než je Boží dílo v člověku. Přemýšlejme o tom. Jiné místo je zapsáno v 1Sam 17: Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě.také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se..a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Na hoře z jedné strany stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházel z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře; váha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. 17,7 Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa. Před ním chodíval štítonoš. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: "Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Když mě (někdo) v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit." A Pelištejec dodával: "Dneska jsem potupil izraelské řady... = Je to typický příběh duchovního zápasu s uvedením čísel šest nebo šestset. Číslo je významově spojeno se skutečností, že cizí moc ohrožuje Boží lid, a ten prožívá krizi. Ohrožení zlem je však nakonec vyřešeno vírou mladého Davida, jenž s Boží pomocí poráží silného nepřítele. Jak úžasné poselství! Ani moc 666 není sto porazit věřícího následovníka Hospodina. Stejně tak nepřemůže věřícího křesťana. V příběhu nevystupuje jen šestková mocnost, ale zároveň Boží moc, která jí přemáhá. To je důležité poselství k číslu 666!!! Z pohledu prorockého poselství o Kristově vítězství je to pouze číslo člověka, pouze 666. Nic víc. Poselství o možné záchraně patří v Bibli ke každé zmínce o ohrožení jakoukoliv šelmou! Vždy tedy s daným čislem musíme spojovat to, co ve Zjevení pokračuje vítězství Božího Beránka, Ježíše Krista! V dějinách vystupuje typ šelmy, která ohrožuje věrné, ale její ohrožení je řešitelné vírou v Boha Vysvoboditele. Takový příběh je typem i pro budoucnost, kdy dojde k vyvrcholení zápasu mezi dobrem a zlem. Jestliže tento princip výkladu platíl v minulosti, platí pro budoucnost a je platným prorockým poselstvím do každé doby rovněž platí i v současnosti. Posledním místem je Daniel 3. kapitola: Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a šířka šest loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylónské krajině. Král Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. Tehdy se všichni shromáždili Stáli proti soše, kterou postavil Nebúkadnesar. Hlasatel mocně volal: "Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků: Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece."

5 Přátelé, to je snad nejzřetelnější typ starozákonního příběhu, který nám pomáhá rozluštit apokalyptické číslo 666. = Je to velmi podobné prorocké poselství proti totalitní náboženské a politické moci, která se snaží ovládat svět až do apokalyptické budoucnosti. Nepoddajným hrozí smrt. To je ohrožující význam šelmy vyjádřené v čísle 666. Jak známý výjev z lidských dějin a současnosti! Proti tomu je však zvěstována osvobozující osoba Vysvoboditele. A toto poselství ovšem tak hlasitě slyšet není. A to je škoda. Proč lidé více znají číslo šelmy, než znamení Krista??? Neneseme na tom svůj podíl viny? Číslo 666 je založeno na nedokonalosti, odpadnutí, vzpouře proti Bohu a násilným chováním. Charakter čísla je velmi aktuální v každé generaci na každém místě, jistě pak i ve světových ambicích ovládat a hrát si na boha. Biblické poselství však dává do protikladu možnost věřit a důvěřovat Hospodinu, který je Stvořitelem, vytvořil podmínky života a duchovního růstu, sesílá duchovní posilu, evangelium, útěchu i skutečné vysvobození v Ježíši Kristu z moci jakékoliv instituční či individuální šelmy. Dávné příběhy jsou typem apokalyptického naplnění na konci časů. Jednou na konci duchovního zápasu staletí všichni uvidí porážku šelmy a vítězství Božího Beránka. Poté prohlásí za pravého Boha pouze jednu bytost: ZJ 19,1 Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Ve Zjevení tak dokonce učiní i ti odsouzení! Přejí nám všem, abychom věděli komu věříme, komu sloužíme, koumu důvěřujeme a ke komu se obracíme v těžkých a rozhodujících chvílích dějin či osobního života i těch apokalyptických. Amen.

6 BIBLICKÉ číslo Zj 13

7 Nevšedn ední zájem Okultisté - prezentace zla Křesťané - identifikace zla Teologové - hledání biblického významu - císař Nero? (B. Engels, preteristé) - papež? (reformace) - gematrie (Vicarius Filii Dei?)

8 Příklad gematrie V = 5 F = bez hodnot D = 500 I = 1 I = 1 E = bez hodnoty C = 100 L = 50 I = 1 A = bez hodnoty I = R = bez hodnoty I = 1 I = 1 53 U = 5 S = bez hodnoty = 666

9 Další vývoj výkladu Týden bez soboty 7 1 = 6 Totalitní tlak na uznání neděle Biblický charakter Babylóna, šelmy 597 př.kr = 69 po Kr Typologie biblických příběhů

10 1Kr 10, Váha zlata, které bylo přiváženo Šalomounovi za jeden rok činila šest set šedesát šest talentů,

11 Dan 3 zápasník jménem Goliáš, vysoký šest loket a jednu píď..a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa.

12 1Sam 17 Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a šířka šest loket..

13 Dn 3, "Rozhojněn buď váš pokoj! Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Jeho království je věčné. (Babylónský král)

14 Postupné zjevení v dějinách

15 Zj 19,1 Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy.

16 Charakter č Jen číslo člověka / lidí / institucí = šelmy - nedokonalost, odpadnutí - vzpoura proti Bohu, rouhání - vynucuje úctu - vyhrožuje smrtí - fascinuje nadpřir. znameními = odkaz na Boží vítězství v Kristu = odkaz na cestu víry

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993

OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993 Co nejsrdečněji Vás všechny zdravím Slovem z ep. Římanům 1:1 7:,, totiž o Ježíši Kristu, Pánu našem, skrze něhož jsme

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

11. 10. 2014 32/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11. 10. 2014 32/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11. 10. 2014 32/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. října 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Gajdůšková Eva Společná píseň

Více

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9 Rick Joyner Překonání strachu 1) Bitva o duši člověka - 1 2) Dobrý a špatný strach - 4 3) Idoly (modly) a strachy - 7 4) Nejzazší modla (idol)

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více