Meteorologická laboratoř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Meteorologická laboratoř"

Transkript

1 AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková

2 Obsah 1. Měření srážek Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření srážek Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření srážek Závěry a celkové zhodnocení práce Měření teploty Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření teploty Úkol č. 2 Výroba vlastního teploměru Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření teploty Závěry a celkové zhodnocení práce

3 3. Měření tlaku Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření tlaku Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření tlaku Závěry a celkové zhodnocení práce Měření relativní vlhkosti vzduchu Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření relativní vlhkosti Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření relativní vlhkosti Závěry a celkové zhodnocení práce UV záření Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky

4 Úkoly Úkol č. 1 Dlouhodobé měření UV záření Úkol č. 2 Měření ochrany před UV zářením Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Dlouhodobé měření UV záření Úkol č. 2 Měření ochrany před UV zářením Závěry a celkové zhodnocení práce Rosný bod Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 - Určení rosného bodu Úkol č. 2 Čtení z grafu Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol Určení rosného bodu Úkol č. 2 Čtení z grafu Závěry a celkové zhodnocení práce Pocitová teplota Metodický pokyn

5 7.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol 1 - varianta A měření v zimě Úkol 1 - varianta B měření v létě Úkol 2 Čtení z grafu Závěry a celkové zhodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol 1 - varianta A měření v zimě Úkol 1 - varianta B měření v létě Úkol 2 Čtení z grafu Závěry a celkové zhodnocení práce Měření teploty Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření teploty Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Měření teploty Závěry a celkové zhodnocení práce Měření rychlosti větru

6 9.1. Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření rychlosti větru Úkol č. 2 Myšlenková mapa Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření rychlosti větru Úkol č. 2 Myšlenková mapa Závěry a celkové zhodnocení práce Sledování vnitřních podmínek Metodický pokyn Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Sledování teploty, vlhkosti a obsahu CO2 během větrání Závěry a celkové hodnocení práce Poznámky pro učitele Pracovní list pro žáka Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkol Sledování teploty, vlhkosti a obsahu CO2 během větrání Závěry a celkové zhodnocení práce...92 Stažení dat z meteostanice

7 7

8 1 Denní měření srážek 1. Měření srážek V této kapitole se dozvíte: - princip a význam měření srážek Po jejím prostudování byste měli být schopni: vysvětlit princip a důležitost měření dešťových a sněhových srážek vysvětlit faktory ovlivňující množství ročních srážek na různých místech pomocí vhodného meteorologického modelu předpovědět množství srážek během následujícího dne pomocí srážkoměru změřit množství spadlých srážek za den 1.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 3. ročník Ekologie Název tematického celku: Abiotické faktory prostředí Název úlohy: Denní měření srážek Cíle: Pomocí srážkoměru urči množství spadlých srážek za jeden den Forma práce: Skupinová, Domácí měření Mezipředmětové vztahy: zeměpis, biologie, matematika Časové rozvržení realizace úlohy: 1 den domácí měření + cca 60 minut školní práce (teoretická příprava a dokončení)

9 1.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - Proč se měří a předpovídá množství srážek? - Jakým způsobem měření probíhá? - V jakých jednotkách se měří? - Je možné použít stejný způsob měření srážek pro déšť, kroupy i sníh? Pomocí internetu vyhledej: - Roční srážková činnost se porovnává s tzv. dlouhodobým úhrnem, což je průměr srážek v letech Vzpomeňte si na situaci v roce 2010 a najděte rozložení srážek během roku vzhledem k dlouhodobému srážkovému úhrnu. Který měsíc byl nejdeštivější? Jak se to projevilo? Který měsíc pršelo nejméně? Jaký byl celý rok v porovnání s dlouhodobým úhrnem? Rok 2010, průměr pro celou republiku: nejdeštivější měsíc byl srpen (149 mm; 191 % dlouhodobého úhrnu pro tento měsíc), nejméně srážek spadlo v říjnu (13 mm; 31 % dlouhodobého úhrnu), celkově za rok spadlo 867 mm, tj. 129 % dlouhodobého úhrnu (zdroj: ČHMÚ). Za měsíc srpen spadl témeř dvojnásobek obvyklých srážek (na Liberecku dokonce trojnásobný), což souvisí s povodněmi v té oblasti. Celý rok byl srážkově nadprůměrný. - Jaká je aktuální předpověď srážek na nejbližší den v místě měření? Lze využít např. model Medard, nebo model Aladin na webu ČHMÚ. Pozn.: Při čtení z předpovědní mapy si hlídej, pro jaký čas je měření zpracováno. Pro ilustraci: Aladin pracuje s šestihodinovou předpovědí např. od 6:00 UTC. Čas UTC je ovšem odlišný od středoevropského. - Co znamená termín srážkový stín a čím je způsoben? Pokud v daném místě stojí horský masiv v cestě převládajícím větrům, ty nemohou přenášet vlhkost a většina srážek spadne na návětrné straně hor. Závětrná strana hor je podstatně sušší je zde srážkový stín. Příkladem může být u nás Žatecko, Roudnicko (závětří Krušných hor a Českého středohoří) s ročním úhrnem kolem 450 mm (roční průměr pro celou republiku je asi 670 mm). Ve světě např. Tibetská náhorní plošina, město Lima v Peru, atd.

10 1 Denní měření srážek Pomůcky Srážkoměr Úkol Měření srážek 1. Instaluj srážkoměr na vhodné místo. Na tomto místě by měla být volná obloha, místo nesmí stínit budovy ani stromy. 2. Během dne měř množství srážek a výsledky zapiš do tabulky níže (*). 3. Naměřená data zpracuj do níže uvedeného grafu, nezapomeň na popisy os. 4. Do závěru zhodnoť své měření, jeho přesnost a nepřesnost, souhlas s předpovědí, případně důvody nesouhlasu apod. (*) Nechávám na vůli učitele, jak se domluví se studenty na rozsahu a četnosti měření. Výsledková tabulka: Čas (od - do) Množství srážek (mm) Čas (od - do) Množství srážek (mm) Graf se zpracovanými údaji:

11 Na základě získaných dat doplň: - Úhrn srážek mezi 0 6 hod UTC: - Úhrn srážek mezi 6 12 hod UTC: - Úhrn srážek mezi hod UTC: - Úhrn srážek mezi hod UTC: - Celkový úhrn denních srážek: Závěry a celkové hodnocení práce Souhrn základních pojmů srážky, srážkoměr, předpověď srážek, srážkový stín Poznámky pro učitele Zde zmíněné téma srážkového stínu by se dalo dále rozvést. Námětem k diskuzi by mohl být stav srážek na návětrné straně velkých horských pásem ve světě. Jak v těchto místech vypadá příroda, zda je tam džungle apod. Jaká je případně souvislost s převládajícími větry např. monzuny,... Dalším námětem k diskuzi by mohla být příroda na závětrné straně světových horských pásem (Andy, Himaláje). Jak se v těchto místech adaptovaly rostliny a živočichové, zda se tam objevují zajímavé přírodní úkazy,...

12 1 Denní měření srážek

13 1 Denní měření srážek 1.3. Pracovní list pro žáka Denní měření srážek Cíle: Pomocí srážkoměru urči množství spadlých srážek za jeden den Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Proč se měří a předpovídá množství srážek? - Jakým způsobem měření probíhá? - V jakých jednotkách se měří? - Je možné použít stejný způsob měření srážek pro déšť, kroupy i sníh? Pomocí internetu vyhledej: - Roční srážková činnost se porovnává s tzv. dlouhodobým úhrnem, což je průměr srážek v letech Vzpomeňte si na situaci v roce 2010 a najděte rozložení srážek během roku vzhledem k dlouhodobému srážkovému úhrnu. Který měsíc byl nejdeštivější? Jak se to projevilo? Který měsíc pršelo nejméně? Jaký byl celý rok v porovnání s dlouhodobým úhrnem? 13

14 1 Denní měření srážek - Jaká je aktuální předpověď srážek na nejbližší den v místě měření? Lze využít např. model Medard, nebo model Aladin na webu ČHMÚ. Pozn.: Při čtení z předpovědní mapy si hlídej, pro jaký čas je měření zpracováno. Pro ilustraci: Aladin pracuje s šestihodinovou předpovědí např. od 6:00 UTC. Čas UTC je ovšem odlišný od středoevropského. - Co znamená termín srážkový stín a čím je způsoben? Pomůcky srážkoměr Úkol Měření srážek 1. Instaluj srážkoměr na vhodné místo. Na tomto místě by měla být volná obloha, místo nesmí stínit budovy ani stromy. 2. Během dne měř množství srážek a výsledky zapiš do tabulky níže. 3. Naměřená data zpracuj do níže uvedeného grafu, nezapomeň na popisy os. 4. Do závěru zhodnoť své měření, jeho přesnost a nepřesnost, souhlas s předpovědí, případně důvody nesouhlasu apod. 14

15 1 Denní měření srážek Výsledková tabulka: Čas (od - do) Množství srážek (mm) Čas (od - do) Množství srážek (mm) Graf se zpracovanými údaji: Na základě získaných dat doplň: - Úhrn srážek mezi 0 6 hod UTC: - Úhrn srážek mezi 6 12 hod UTC: - Úhrn srážek mezi hod UTC: - Úhrn srážek mezi hod UTC: - Celkový úhrn denních srážek: 15

16 1 Denní měření srážek Závěry a celkové zhodnocení práce 16

17 2 Dlouhodobé měření teploty 2. Měření teploty V této kapitole se dozvíte: - princip měření teploty - některé málo používané teplotní stupnice Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat výhody a nevýhody jednotlivých principů měření teploty popsat vlastnosti některých teplotních stupnic, např. Celsiovy, Fahrenheitovy, Kelvinovy vytvořit vlastní teploměr 2.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Fyzika Název tematického celku: Teplota, teplotní roztažnost Název úlohy: Dlouhodobé měření teploty Cíle: Pomocí teploměru sleduj změny teploty během školního roku. Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: zeměpis, biologie, matematika Časové rozvržení realizace úlohy: měření průběžné + cca 60 min (teoretický základ a dokončení úlohy) 17

18 2 Dlouhodobé měření teploty 2.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - V jakých jednotkách se měří teplota? Jaké jsou referenční body nejčastěji používaných stupnic (Celsiova, Fahrenheitova)? - Bylo by možné vytvořit si vlastní teplotní stupnici? Jak? Pomocí internetu vyhledej: 1. Jaká je průměrná roční teplota v naší republice? Který měsíc je průměrně nejteplejší a naopak nejchladnější? Dlouhodobý průměr (roky ) pro naši republiku činí 7,5 C, přičemž nejteplejším měsícem bývá červenec (16,9 C), nejchladnější bývá leden (-2,8 C). 2. Jaká je aktuální předpověď teploty v místě měření (vždy pro každý den měření)? Jaké jsou teplotní rekordy pro daný den? Je šance je překročit, nebo nikoliv? 3. Na jakých principech nejčastěji fungují teploměry? Nejjednodušší teploměry fungují na principu teplotní roztažnosti, dále se často používají bimetalové teploměry. Lze najít také teploměry pracující s plynem (změna tlaku plynu při stálém objemu, nebo změna objemu při stálém tlaku), odporové teploměry (změna odporu vodiče či polovodiče při změně teploty), případně bezkontaktní teploměry měřící teplo vyzářené tělesem do okolí. 4. Jaké vlastnosti má termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice? Termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice považuje za 0 stupňů hodnotu -273,15 C, tedy tzv. absolutní nulu. Nižší teploty nelze dosáhnout. 1 C odpovídá 1 K. Na rozdíl od ostatních stupnic u ní neexistují záporné teploty. 18

19 2 Dlouhodobé měření teploty Pomůcky Meteorologická stanice, čidlo na měření teploty a vlhkosti Obr. 1: Základna meteorologické stanice a čidlo teploty a vlhkosti (upraveno podle: Úkoly Úkol č. 1 Měření teploty 1. Instaluj teplotní čidlo na vhodné místo (toto místo by mělo být zastíněné a pro každý den měření stejné). 2. Změř teplotu (oblast pro měření venkovní teploty je v prostřední části základny) a výsledek zapiš do tabulky. 3. Měření proveď opakovaně (*). 4. Ze zapsaných hodnot sestroj graf, včetně popisu os. 5. Do závěru zhodnoť svá měření: jaká je shoda s předpovědí a případně čím mohly být způsobeny rozdíly, zda byly některý den měření překročeny rekordy apod. (*) Nechávám na vůli učitele četnost a celkovou délku měření. Výsledková tabulka (ukázka týdenního měření, vždy v 10:00 h): Den Předpověď ( C) Teplota ( C) , , , , , , , , , ,4 19

20 2 Dlouhodobé měření teploty Graf se zpracovanými údaji (ukázka k výše uvedenému měření): Předpověď ( C) Teplota ( C) Úkol č. 2 Výroba vlastního teploměru 1. V teoretické části jsi hledal různé principy měření teploty. Jeden z nich si zvol a na jeho základě vytvoř teploměr. 2. Na teploměru vytvoř teplotní stupnici alespoň v rozsahu 5 stupňů Celsia Závěry a celkové hodnocení práce Toto měření vykazuje dobrou shodu předpovědi a změřené teploty. Rozdíl může být způsoben různými místy v předpovědi a při měření. Teplotní rekordy pro dané dny nebyly překročeny, což je způsobeno časem měření. Souhrn základních pojmů teplota, teploměr, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, meteorologický model 20

21 2 Dlouhodobé měření teploty Poznámky pro učitele Úkol č. 1: Aby mělo měření dobrou vypovídací hodnotu, bylo by vhodné provádět jej stále ve stejný čas (např. jednou týdně, na začátku vhodné vyučovací hodiny). Ideální by bylo provádět měření podle meteorologických standardů (ve výšce 2 m nad zemí a ve stínu). Na nutnost těchto podmínek navazuje úloha č. 8. Kromě toho by podmíny měření mohly být dobrým námětem k diskuzi se studenty (jak by odlišné podmínky ovlivnily měření). Dalším námětem k diskuzi (nejlépe před měřením) jsou předpovědi počasí (pro jaký čas se udávají, jak získat přesnější předpověď pro jiný čas např. model Aladin na webu ČHMÚ, model Medard...). Poznámky ke grafu: Pokud budou studenti zpracovávat data na počítači, bylo by možná užitečné probrat s nimi, jak by měl graf vypadat - jaký typ grafu zvolit, zda body spojovat, či nikoliv, apod. Úkol č. 2: Tento úkol není zařazen ve studentské části úlohy. Nechávám na zvážení učitele, zda a v jaké formě jej svým studentům zadá. Poznámky k tvorbě teploměru: Nejjednodušším principem pro výrobu vlastního teploměru, je teplotní roztažnost. V takovém případě stačí sklenička od dětské výživy plná viditelné kapaliny (např. voda obarvená potravinářským barvivem) a průhledné brčko, které prostrčíme víčkem. Pak už zbývá jen teploměr zkalibrovat. Na výrobu jednoduchý je také plynový teploměr. Stačí podobná prázdná nádobka s utěsněným brčkem nebo lépe kapilárou. Do kapiláry dáme kapku vody. Při zahřátí nádobky (stačí rukou) se bude kapka pohybovat v brčku. Tento typ teploměru vykazuje snáze pozorovatelné změny. 21

22 2 Dlouhodobé měření teploty 2.3. Pracovní list pro žáka Dlouhodobé měření teploty Cíle: Pomocí teploměru sleduj změny teploty během školního roku. Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - V jakých jednotkách se měří teplota? Jaké jsou referenční body nejčastěji používaných stupnic (Celsiova, Fahrenheitova)? - Bylo by možné vytvořit si vlastní teplotní stupnici? Jak? Pomocí internetu vyhledej: 1. Jaká je průměrná roční teplota v naší republice? Který měsíc je průměrně nejteplejší a naopak nejchladnější? 2. Jaká je aktuální předpověď teploty v místě měření (vždy pro každý den měření)? Jaké jsou teplotní rekordy pro daný den? Je šance je překročit, nebo nikoliv? 22

23 2 Dlouhodobé měření teploty 3. Na jakých principech nejčastěji fungují teploměry? 4. Jaké vlastnosti má termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice? Pomůcky Meteorologická stanice, čidlo na měření teploty a vlhkosti Úkoly Úkol č. 1 Měření teploty 1. Instaluj teplotní čidlo na vhodné místo (toto místo by mělo být zastíněné a pro každý den měření stejné). 2. Změř teplotu (oblast pro měření venkovní teploty je v prostřední části základny) a výsledek zapiš do tabulky. 3. Měření proveď opakovaně. 4. Ze zapsaných hodnot sestroj graf, včetně popisu os. 5. Do závěru zhodnoť svá měření: jaká je shoda s předpovědí a případně čím mohly být způsobeny rozdíly, zda byly některý den měření překročeny rekordy apod. 23

24 2 Dlouhodobé měření teploty Výsledková tabulka: Den Předpověď ( C) Teplota ( C) Den Předpověď ( C) Teplota ( C) Graf se zpracovanými údaji: 24

25 2 Dlouhodobé měření teploty Závěry a celkové zhodnocení práce 25

26 3 Dlouhodobé měření tlaku 3. Měření tlaku V této kapitole se dozvíte: - princip měření tlaku - jaké jednotky se používají pro měření atmosférického tlaku a jak je lze navzájem přepočítat - jaký je vztah mezi atmosférickým tlakem a počasím - jaký je vztah mezi atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou, jaké jevy tento vztah ovlivňuje a kde se využívá Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat vztah mezi různými jednotkami tlaku popsat vztah mezi atmosférickým tlakem a počasím, atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou popsat princip barometru 3.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Fyzika Název tematického celku: Tlak Název úlohy: Dlouhodobé měření tlaku Cíle: Pomocí barometru sleduj změny tlaku během školního roku. Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: zeměpis, matematika Časové rozvržení realizace úlohy: teoretický základ cca min, měření průběžné + cca 30 min na dokončení (graf a závěr) 26

27 3 Dlouhodobé měření tlaku 3.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - Co je to atmosférický tlak? - V jakých jednotkách se atmosférický tlak nejčastěji měří? Pomocí internetu vyhledej: 1. Existenci atmosférického tlaku poprvé ukázal E. Torricelii. Jakým způsobem to ukázal? Jak jeho pokus fungoval? Pokus se jej vysvětlit. Torricelli navrhl pokus, kdy do skleněné trubice (délka asi 1 m) s jedním zataveným koncem nalil rtuť, otočil ji a ponořil do nádoby opět se rtutí. Zjistil, že rtuti z trubice trochu vyteče a ustálí se na výšce cca 75 cm. Nad hladinou rtuti zůstane vakuum. Vysvětlení: hydrostatický tlak sloupce rtuti v trubici je vyrovnán atmosférickým tlakem okolního vzduchu. Z této rovnosti lze vypočítat hodnotu atmosférického tlaku, na stejném základě jsou konstruovány rtuťové barometry. V současné době je použití rtuti na školách zakázané (jedovatost rtuti), pokus lze provést i s vodou obarvenou např. potravinářskou barvou. Je ovšem potřeba delší hadice, cca 11 m (kvůli nižší hustotě vody). Pěkný popis pokusu s vodou lze najít např. zde: video pokusu lze najít na YouTube, např. : (s vodou), (se rtutí) 2. Jaké další jednotky tlaku můžeš potkat? Jaký je mezi nimi vzájemný přepočet? Kromě jednotky pascal lze potkat jednotky bar (milibar), torr, atmosféra, mm Hg (tato jednotka se vyskytuje u měření tlaku krve). Přepočty: 1 mbar = 1 hpa, 760 torr = 760 mm Hg = 1 atm = 1013,25 hpa. 3. Na jakém principu funguje měření tlaku? Jak jsou konstruovány barometry? Klasické rtuťové barometry jsou konstruovány na základě Torricelliho pokusu (viz výše). Další možností měření jsou aneroidy měřící změny tlaku vzduchu. Jeho hlavní součástí je krabička, ze které je vyčerpán vzduch. Na pružnou zvlněnou stěnu krabičky působí zvnějšku tlaková síla atmosférického vzduchu (proti ní působí tlaková síla stlačené pružiny). Změny atmosférického tlaku způsobují pružnou deformaci horní zvlněné stěny, která se přenáší na ručku. 27

28 3 Dlouhodobé měření tlaku 4. Co je to normální atmosférický tlak, proč se používá a jaká je jeho hodnota? Tlak vzduchu není na různých místech stejný, jeho hodnota se i na jednom místě mění v čase díky změnám počasí. Proto se stanovuje tzv. normální atmosférický tlak, který má hodnotu p n = 1013,25 hpa. Tato hodnota se používá jako vztažný bod pro fyzikální a meteorologická měření. 5. Existuje souvislost mezi vývojem atmosférického tlaku (tj. zda-li tlak roste, klesá) a počasím? Zvýšení tlaku signalizuje obvykle příchod počasí s malou oblačností (v létě se tedy většinou oteplí, v zimě ochladí), naopak snížení tlaku obvykle předchází deštivému a oblačnému počasí (v létě se proto většinou ochladí a v zimě oteplí). 6. Existuje souvislost mezi atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou? Pokud ano, jak to můžeme ukázat? Využívá se takového jevu někde? Ano, s rostoucí nadmořskou výškou klesá (nelineárně) atmosférický tlak. Např. zatavený sáček se sušenkami se na horách nafoukne (uvnitř je větší tlak než venku). Obdobně jsou nafouknuté všechny sušenky, které dostanete v letadle (pokud jsou zatavené; v kabině je trochu nižší tlak než na zemi). Pokud ve vyšší nadmořské výšce naplním plastovou láhev tamním vzduchem a sejdu níže, láhev se zdeformuje (smrskne). Snižování atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou výškou má také vliv na některé další jevy např. hustotu vzduchu (klesá), teplotu varu vody (klesá). Příkladem využití může být jeden ze způsobů měření výšky letadel. Letecké výškoměry jsou konstruovány na principu změny tlaku Pomůcky Základna meteorologické stanice Obr. 2: Základna meteorologické stanice (upraveno podle: 28

29 3 Dlouhodobé měření tlaku Úkol Měření tlaku 1. Zapni základnu meteorologické stanice na vhodném místě (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Odečti tlak (část zabývající se tlakem je v horním levém rohu obrazovky) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň si poznamenej stav počasí venku (zataženo, jasno, oblačno, apod.). 3. Měření proveď opakovaně (*). 4. Ze zapsaných hodnot sestroj graf (včetně popisu os). 5. Do závěru zhodnoť vztah mezi pozorovaným počasím a změřeným atmosférickým tlakem. (*) Nechávám na vůli učitele četnost a celkovou délku měření. Výsledková tabulka: Den Tlak (hpa) Počasí ,0 polojasno ,7 oblačno ,0 polojasno ,0 polojasno ,0 oblačno ,0 jasno ,0 polojasno ,0 polojasno ,0 jasno Graf se zpracovanými údaji: 990,0 988,0 986,0 984,0 982,0 Tlak (hpa) 980,0 978,0 976,0 974,0 972,0 970,

30 3 Dlouhodobé měření tlaku Závěry a celkové hodnocení práce Měření bylo prováděno každý den v 9:00. Ze změřených dat je vidět jistá korelace mezi atmosférickým tlakem a počasím: čím jasnější obloha, tím vyšší byl změřený atmosférický tlak. Souhrn základních pojmů atmosférický tlak, barometr, aneroid, Torricelliho pokus Poznámky pro učitele Měření atmosférického tlaku podle Torricelliho pokusu lze provést i ve škole. Stačí k tomu dlouhá zahradní hadice a asi třípatrové schodiště (odkaz na provedení viz Teoretický úvod). Docela zajímavou variantou použití tohoto pokusu je nejprve jej provést, a až následně jej se studenty rozebrat. Provedení pokusu je zhruba na 1 vyučovací hodinu, rozbor (pokud mají studenti sami přijít na princip a případně odvodit vzorec pro hydrostatický tlak) také asi na 1 vyučovací hodinu. Zpracování grafu: pro studenty by bylo asi užitečné rozebrat, který typ grafu bude vhodný, zda body v grafu spojovat, či nikoliv apod. Záleží také na učiteli, zda nechá studenty kreslit graf ručně, nebo povolí počítačové zpracování. Jiná varianta měření: zajímavé by mohlo být sledování změn tlaku během jednoho dne (např. o víkendu doma), zejména, má-li podle předpovědi přijít fronta. Toto měření by ale vyžadovalo, aby studenti měli doma barometr. 30

31 3 Dlouhodobé měření tlaku 3.3. Pracovní list pro žáka Dlouhodobé měření tlaku Cíle: Pomocí barometru sleduj změny tlaku během školního roku Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Co je to atmosférický tlak? - V jakých jednotkách se atmosférický tlak nejčastěji měří? Pomocí internetu vyhledej: 1. Existenci atmosférického tlaku poprvé ukázal E. Torricelii. Jakým způsobem to ukázal? 2. Jaké další jednotky tlaku můžeš potkat? Jaký je mezi nimi vzájemný přepočet? 31

32 3 Dlouhodobé měření tlaku 3. Na jakém principu funguje měření tlaku? Jak jsou konstruovány barometry? 4. Co je to normální atmosférický tlak, proč se používá a jaká je jeho hodnota? 5. Existuje souvislost mezi vývojem atmosférického tlaku (tj. zda-li tlak roste, klesá) a počasím? 6. Existuje souvislost mezi atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou? Pokud ano, jak to můžeme ukázat? Pomůcky Základna meteorologické stanice 32

33 3 Dlouhodobé měření tlaku Úkol Měření tlaku 1. Zapni základnu meteorologické stanice na vhodném místě (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Odečti tlak (část zabývající se tlakem je v horním levém rohu obrazovky) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň si poznamenej stav počasí venku (zataženo, jasno, oblačno, apod.). 3. Měření proveď opakovaně. 4. Ze zapsaných hodnot sestroj graf (včetně popisu os). 5. Do závěru zhodnoť vztah mezi pozorovaným počasím a změřeným atmosférickým tlakem. Výsledková tabulka: Den Hodnota tlaku (hpa) Stav počasí Graf se zpracovanými údaji: 33

34 3 Dlouhodobé měření tlaku Závěry a celkové zhodnocení práce 34

35 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu 4. Měření relativní vlhkosti vzduchu V této kapitole se dozvíte: - význam termínů: absolutní a relativní vlhkost vzduchu, nasycenost vzduchu vodní parou, rosný bod - princip měření vlhkosti Po jejím prostudování byste měli být schopni: vysvětlit pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu popsat, jak vlhkost vzduchu ovlivňuje některé procesy (schnutí prádla, ) 4.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Fyzika Název tematického celku: Přeměny skupenství Název úlohy: Dlouhodobé měření vlhkosti Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti sleduj změny vlhkosti vzduchu během školního roku. Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie Časové rozvržení realizace úlohy: teoretický úvod a dokončení cca min, měření průběžné 35

36 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu 4.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - Co se rozumí pod pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu? - Kdy mluvíme o tom, že vzduch je nasycen vodní parou? Na čem závisí množství vody v nasyceném vzduchu? Odpověz na otázky: 1. Jaké musí být splněny podmínky, aby vznikla mlha? Jaká je relativní vlhkost vzduchu při mlze? Relativní vlhkost je 100 %, teplota vzduchu musí být nižší než teplota rosného bodu (v takovém případě začne vodní pára ve vzduchu kondenzovat a vytvářet mlhu). 2. Ve filmu Tři oříšky pro Popelku přijela Popelka k zámku, dýchla na zamrzlé okno, očistila ho a podívala se do tanečního sálu. Co je na této scéně fyzikálně špatně? Proč? (od 6. do 7. minuty). V tomto případě musí být okna namrzlá zevnitř, protože uvnitř je mnoho lidí, vydýchaný vzduch a vysoká vlhkost. Tato vlhkost se sráží na chladných předmětech, např. oknech. Protože je venku mráz, okna jsou studená a vysrážená vlhkost na nich zmrzne. Popelce by dýchání z venku ve skutečnosti nepomohlo, teplo jejího dechu na vnitřní stranu okna neprojde, aby rozmrazilo námrazu. Pomocí internetu vyhledej: - Na jakém principu funguje měření vlhkosti vzduchu? Jak jsou konstruovány vlhkoměry? Nejznámější jsou asi vlasové vlhkoměry, kde je měřeno prodlužování a kroucení lidského vlasu ve vlhku. Pro přesnější měření se používají psychrometry. V nich jsou umístěny dva teploměry, suchý a mokrý (nádobka je obalena v tkanině s vodou). K určení vlhkosti se využívá rozdílu teplot změřených těmito teploměry. - Proč a kde je třeba měřit vlhkost vzduchu? Všude, kde jsou věci náchylné na vlhko (tj. hniloby, plísně, ), tedy ve skladech, archivech, apod., nebo naopak cokoliv, co nesnáší sucho (dřevo více vysychá a praská,...). Optimální pro člověka je přibližně 60 70% relativní vlhkost. - Co je to rosný bod? Jaký má vztah k vlhkosti vzduchu? Určením rosného bodu se zabývá úloha 6. Rosný bod je teplota, za níž je vlhkost ve vzduchu 100%. Při nižší 36

37 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu teplotě pára kondenzuje, vzniká mlha, rosa, Pokud vzduch obsahuje při dané teplotě určité množství páry (např. rel. vlhkost 60%) a ochladí se na teplotu rosného bodu, dosáhne rel. vlhkost 100% (při stejném množství vodní páry ve vzduchu) Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Obr. 3: Základna meteorologické stanice a čidlo teploty a vlhkosti (upraveno podle Úkol Měření relativní vlhkosti 1. Instaluj čidlo teploty a vlhkosti na vhodné místo (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Změř vlhkost venkovního vzduchu (oblast pro měření venkovní vlhkosti je v prostřední části obrazovky vedle informací o teplotě) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň zapiš stav počasí a čidla (zda na něj svítí slunce, nebo je ve stínu,...) 3. Měření proveď opakovaně (*). 4. Do závěru zhodnoť svá měření: jaký je vztah mezi vlhkostí vzduchu a počasím, zda se na měření nějakým způsobem projevilo umístění čidla, apod. (*) Nechávám na vůli učitele četnost a celkovou délku měření. 37

38 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu Výsledková tabulka: Den Rel. vlhkost (%) Závěry a celkové hodnocení práce Měření bylo prováděno každý den v 9:00. Čidlo bylo v době měření ve stínu, slunce na jeho stanoviště svítilo až později během dne, což je poznat na vysokých hodnotách relativní vlhkosti. Během nocí totiž padala rosa, která se na stanovišti ještě nestihla vypařit. Nejnižší hodnoty relativní vlhkosti byly na stanovišti změřeny kolem 13. hodiny a pohybovaly se mezi %. Souhrn základních pojmů absolutní a relativní vlhkost vzduchu, nasycenost vodní parou, rosný bod, vlhkoměr, psychrometr Poznámky pro učitele Vzhledem k tomu, že téma vlhkosti se na středních školách moc neprobírá, zařadila bych teoretický úvod jako standardní vyučovací hodinu s výkladem učitele. Z tohoto důvodu jsem do úvodu zařadila dvě modelové úlohy pro kontrolu pochopení učiva. Určení rosného bodu se věnuje úloha 6. Pro pochopení učiva by možná bylo vhodné při některých měřeních vlhkosti zařadit i úlohu 6. Zároveň by si studenti mohli ověřit, zda se skutečně objevila mlha nebo rosa, pokud bude relativní vlhkost blízká 100 %. Nechávám na zvážení učitele, zda bude chtít, aby studenti zpracovali výsledky do grafu. V takovém případě je užitečné probrat se studenty vhodné typy grafu, způsob popisu os, apod. Úloha 1 je převzata z učebnice Fyzika I pro střední školy (autor Lepil, O., Prometheus 1993), úloha 2 převzata ze sbírky úloh používané v projektu Heuréka. 38

39 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu 4.3. Pracovní list pro žáka Dlouhodobé měření vlhkosti Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti sleduj změny vlhkosti vzduchu během školního roku. Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Co se rozumí pod pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu? - Kdy mluvíme o tom, že vzduch je nasycen vodní parou? Na čem závisí množství vody v nasyceném vzduchu? Odpověz na otázky: 1. Jaké musí být splněny podmínky, aby vznikla mlha? Jaká je relativní vlhkost vzduchu při mlze? 2. Ve filmu Tři oříšky pro Popelku přijela Popelka k zámku, dýchla na zamrzlé okno, očistila ho a podívala se do tanečního sálu. Co je na této scéně fyzikálně špatně? Proč? (od 6. do 7. minuty). 39

40 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu Pomocí internetu vyhledej: - Na jakém principu funguje měření vlhkosti vzduchu? - Jak jsou konstruovány vlhkoměry? - Proč a kde je třeba měřit vlhkost vzduchu? - Co je to rosný bod? Jaký má vztah k vlhkosti vzduchu? Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Úkol Měření relativní vlhkosti 1. Instaluj čidlo teploty a vlhkosti na vhodné místo (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Změř vlhkost venkovního vzduchu (oblast pro měření venkovní vlhkosti je v prostřední části obrazovky vedle informací o teplotě) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň zapiš stav počasí a čidla (zda na něj svítí slunce, nebo je ve stínu,...) 3. Měření proveď opakovaně. 4. Do závěru zhodnoť svá měření: jaký je vztah mezi vlhkostí vzduchu a počasím, zda se na měření nějakým způsobem projevilo umístění čidla, apod. 40

41 4 Dlouhodobé měření relativní vlhkosti vzduchu Výsledková tabulka: Den, čas Rel.vlhkost (%) Stav počasí Závěry a celkové zhodnocení práce 41

42 5 Měření UV záření 5. UV záření V této kapitole se dozvíte: - druhy a vlastnosti UV záření - praktické využití UV záření - faktory ovlivňující množství UV záření na Zemi Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat a vysvětlit nebezpečnost UV záření popsat vztah mezi UV indexem a počasím popsat vztah mezi UV zářením a ozonovou vrstvou vysvětlit kde a k čemu se UV záření používá 5.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník - Fyzika Název tematického celku: Optika Název úlohy: Dlouhodobé měření UV záření Cíle: Pomocí čidla UV záření sleduj změny UV záření během školního roku. Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie, chemie Časové rozvržení realizace úlohy: teoretický úvod cca 45 min, úkol č. 1 průběžné měření, úkol č. 2 cca 10 min, dokončení měření cca 15 min 42

43 5 Měření UV záření 5.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - Co je to elektromagnetické záření? Podle čeho se elektromagnetické záření dělí? - Kde se ve spektru elektromagnetického záření nachází UV záření? Jaké má vlnové délky? - Jak se UV záření měří? Pomocí internetu vyhledej: - Na jaké druhy se UV záření dělí? Podle čeho? Jaké mají jednotlivé typy UV záření účinky? Dělí se na tři typy podle rozsahu vlnových délek: UVA většina UV záření dopadajícího na zem, relativně nejméně zhoubné účinky, vlnová délka přibližně nm UVB nejzhoubnější účinky, schopno ničit či rozrušit bílkoviny, velký dopad na oči, vlnová délka přibližně nm UVC nejnebezpečnější, pohlcováno ozonovou vrstvou (podílí se na tvorbě ozonu v této vrstvě), vlnová délka < 280 nm - Najdi aspoň pět zařízení, kde se UV záření využívá. Na jakém principu tyto zařízení fungují, které vlastnosti UV záření využívají? - Kdy je UV záření nebezpečné, v létě nebo v zimě? Proč? Jaký je vztah mezi UV indexem a počasím? Záleží hodnota UV indexu na čase měření? UV záření je nebezpečné kdykoliv, na roční době nezáleží. Záleží na intenzitě slunečního světla, tj. při jasném počasí je vyšší UV index. Hodnota UV indexu se také zvyšuje, čím výše je slunce na obloze. - Jaký je vztah mezi UV zářením a ozonovou vrstvou? Ozonová vrstva chrání život na Zemi před škodlivými dopady UV záření (UVC pohlcuje, ostatní typy tlumí). 43

44 5 Měření UV záření Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo UV záření, sluneční brýle (vlastní) Obr. 4: Základna meteorologické stanice a UV čidlo (upraveno podle Úkoly Úkol č. 1 Dlouhodobé měření UV záření 1. Instaluj čidlo UV záření na vhodné místo (toto místo by mělo být nezastíněné a pro každý den měření stejné). 2. Zapni základnu meteorologické stanice. 3. Měření prováděj nejméně 5 minut, poté odečti UV index (část zabývající se UV zářením je v levém dolním rohu obrazovky) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň si poznamenej stav počasí venku (zataženo, jasno, oblačno, apod.). 4. Měření proveď opakovaně (*). 5. Do závěru zhodnoť vztah mezi pozorovaným počasím a změřeným UV indexem. Zhodnoť také rozdíly mezi hodnotou UV indexu v létě a v zimě. (*) Nechávám na vůli učitele četnost a celkovou délku měření. Výsledková tabulka: Den, čas UV index Stav počasí 44

45 5 Měření UV záření Úkol č. 2 Měření ochrany před UV zářením 1. Instaluj čidlo UV záření na vhodné místo (viz předchozí úkol). 2. Zapni základnu meteorologické stanice. 3. Nejprve změř UV index (stejně jako v předchozím případě). 4. V dalším měření zastiň senzor (na horní části čidla) slunečními brýlemi. Pozoruj jak a zda se změnil měřený UV index. 5. Do závěru zhodnoť účinnost svých brýlí při ochraně před UV zářením Závěry a celkové hodnocení práce Souhrn základních pojmů UV záření, UVA, UVB, UVC, UV index, ozonová vrstva, Poznámky pro učitele Jinou variantou měření úkolu č. 1 by mohlo být měření ve dvou jasných dnech, jednou v létě, podruhé v zimě. Doporučuji úkol č. 2 zařadit jako zpestření během některého dlouhodobého měření. Toto měření je jen orientační, meteorologická stanice nemá potřebnou přesnost. 45

46 5 Měření UV záření 5.3. Pracovní list pro žáka Dlouhodobé měření UV záření Cíle: Pomocí čidla UV záření sleduj změny UVzáření během školního roku. Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Co je to elektromagnetické záření? Podle čeho se elektromagnetické záření dělí? - Kde se ve spektru elektromagnetického záření nachází UV záření? Jaké má vlnové délky? - Jak se UV záření měří? Pomocí internetu vyhledej: - Na jaké druhy se UV záření dělí? Podle čeho? Jaké mají jednotlivé typy UV záření účinky? - Najdi aspoň pět zařízení, kde se UV záření využívá. Na jakém principu tyto zařízení fungují, které vlastnosti UV záření využívají? 46

47 5 Měření UV záření - Kdy je UV záření nebezpečné, v létě nebo v zimě? Proč? Jaký je vztah mezi UV indexem a počasím? Záleží hodnota UV indexu na čase měření? - Jaký je vztah mezi UV zářením a ozonovou vrstvou? Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo UV záření, sluneční brýle (vlastní) Úkoly Úkol č. 1 Dlouhodobé měření UV záření 1. Instaluj čidlo UV záření na vhodné místo (toto místo by mělo být nezastíněné a pro každý den měření stejné). 2. Zapni základnu meteorologické stanice. 3. Měření prováděj nejméně 5 minut, poté odečti UV index (část zabývající se UV zářením je v levém dolním rohu obrazovky) a výsledek zapiš do tabulky. Zároveň si poznamenej stav počasí venku (zataženo, jasno, oblačno, apod.). 4. Měření proveď opakovaně. 5. Do závěru zhodnoť vztah mezi pozorovaným počasím a změřeným UV indexem. Zhodnoť také rozdíly mezi hodnotou UV indexu v létě a v zimě.

48 5 Měření UV záření Výsledková tabulka: Den, čas UV index Stav počasí Úkol č. 2 Měření ochrany před UV zářením 1. Instaluj čidlo UV záření na vhodné místo (viz předchozí úkol). 2. Zapni základnu meteorologické stanice. 3. Nejprve změř UV index (stejně jako v předchozím případě). 4. V dalším měření zastiň senzor (na horní části čidla) slunečními brýlemi. Pozoruj jak a zda se změnil měřený UV index. Měření prováděj nejméně dvě minuty. 5. Do závěru zhodnoť účinnost svých brýlí při ochraně před UV zářením Závěry a celkové zhodnocení práce 48

49 6 Určení rosného bodu 6. Rosný bod V této kapitole se dozvíte: - princip určení rosného bodu - vliv hodnoty rosného bodu na počasí Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat a vysvětlit úkazy způsobené kondenzací páry ve vzduchu 6.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Fyzika Název tematického celku: Přeměny skupenství Název úlohy: Určení rosného bodu Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti změř relativní vlhkost a urči rosný bod. Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie Časové rozvržení realizace úlohy: teoretický úvod cca 45 min, vlastní měření a výpočet a dokončení min, úkol č. 2 cca 20 min. 49

50 6 Určení rosného bodu 6.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - Co se rozumí pod pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu? - Jaký je vztah mezi vlhkostí vzduchu a rosným bodem? - Jak lze z relativní vlhkosti a teploty určit rosný bod? Odpověz na otázky: 1. Proč se skla automobilu orosí někdy na vnitřní straně a jindy z venku? Co lze v těchto případech říci o vlhkosti uvnitř auta? Jaké musí být v těchto případech teploty uvnitř auta a venku? Orosení nastane při teplotě nižší než je teplota rosného bodu. Orosení uvnitř auta: vlhkost zkondenzuje, pokud se auto dostane do chladnějšího prostředí (např. po setmění, pokud auto stojí venku). Orosení zvenku auta: auto např. přijede do teplejší garáže. 2. Ve filmu Obecná škola varuje ředitel školy žáky, aby v mrazu neolizovali kovové zábradlí před školou. Co se stalo, když to někteří žáci přesto zkusili? Jak by to dopadlo, kdyby před školou byl dřevěný plot? Proč se tato nehoda nestává, když se zábradlí dotknou rukou? Zdůvodni své odpovědi. Žákům k zábradlí přimrzl jazyk. Vlhkost na jazyku se setkala se studeným zábradlím a zmrzla. Ruka k zábradlí nepřimrzne, protože není mokrá (tj. není vlhkost, která by mohla zmrznout). Pokud by bylo zábradlí dřevěné, nic by se nestalo. Dřevěné zábradlí má totiž stejnou teplotu, ale menší tepelnou vodivost. Pomocí internetu vyhledej: - K určení rosného bodu si najdi graf závislosti absolutní vlhkosti na teplotě (snáze budeš hledat pod názvem graf syté páry). Pěkný graf i s tabulkou je na stránkách: jinak lze graf najít ve středoškolských tabulkách. 50

51 6 Určení rosného bodu Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Obr. 5: Základna meteorologické stanice a čidlo teploty a vlhkosti (upraveno podle Úkoly Úkol č. 1 - Určení rosného bodu 1. Instaluj čidlo teploty a vlhkosti na vhodné místo (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Změř teplotu a vlhkost venkovního vzduchu (oblast pro měření venkovní vlhkosti je v prostřední části základny) a výsledek si zapiš. 3. Ze změřených hodnot urči hodnotu Φ absolutní vlhkosti vzduchu. 4. Zjisti, pro kterou teplotu je tato absolutní vlhkost 100 %. Tato teplota je rosným bodem. Výsledky měření: teplota: 15,5 C relativní vlhkost: φ = 82 % max. absolutní vlhkost při této teplotě (odečtena z grafu): Φ max = 13 g/m 3 Výpočty: absolutní vlhkost Φ: Φ = 0, = 10,7 g/m 3 rosný bod pro tuto absolutní vlhkost: 12 C (opět odečteno z grafu) 51

52 Určení rosného bodu Úkol č. 2 Čtení z grafu Na níže uvedených grafech jsou zakreslena denní měření teploty, rosného bodu a vlhkosti. Zodpověz následující otázky: 1. V kolik hodin byla změřena nejvyšší teplota? Jaká tomu odpovídá relativní vlhkost? Nejvyšší teplota byla změřena ve 14 hod, čemuž odpovídá vlhkost 40 %, tedy jedna z nejnižších v daném dni. 2. Kdy byla nejvyšší změřena relativní vlhkost? Jaký je vztah mezi teplotou a rosným bodem v tuto dobu? Nejvyšší relativní vlhkost byla změřena brzy ráno, mezi 3 a 8 hodinou. V tu dobu byla nejnižší teplota a hodnota rosného bodu byla nejblíže změřené teplotě. 3. Dovedeš odhadnout, zda spadla rosa a pokud ano, tak kdy? Rosa spadla brzy ráno, napovídají tomu výsledky v předchozí otázce. Vlhkost v té době nebyla naměřena 100%, což je způsobeno výškou čidla nad zemí. 4. Jaký vztah mezi teplotou a relativní vlhkostí vyplývá z těchto grafů? Platí tento vztah za každých podmínek? Z grafů vyplývá, že čím vyšší byla teplota, tím nižší byla relativní vlhkost vzduchu. Uvedený vztah neplatí za všech podmínek, zde byl změřen za suchého jasného dne. Pro porušení vztahu stačí např. aby za horkého dne začala bouřka. Graf závislosti teploty a rosného bodu na čase: Teplota ( C) Změřená teplota Rosný bod Čas (hod) 52

53 6 Určení rosného bodu Graf závislosti relativní vlhkosti na čase: Rel. vlhkost (%) Čas (hod) Závěry a celkové hodnocení práce Z výpočtů je vidět, že teplota rosného bodu se pro daný čas měření nachází velmi blízko změřené teplotě. Souhrn základních pojmů absolutní a relativní vlhkost vzduchu, sytá pára, rosný bod Poznámky pro učitele Na Internetu lze najít kalkulačky schopné z teploty a relativní vlhkosti spočítat rosný bod (např. Nedoporučuji, aby je studenti použili k výpočtu. Úloha 1 je převzata z učebnice Fyzika I pro střední školy (autor Lepil, O., Prometheus 1993), úloha 2 převzata ze sbírky úloh používané v projektu Heuréka. 53

54 6 Určení rosného bodu 6.3. Pracovní list pro žáka Určení rosného bodu Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti změř relativní vlhkost a urči rosný bod. Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Co se rozumí pod pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu? - Jaký je vztah mezi vlhkostí vzduchu a rosným bodem? - Jak lze z relativní vlhkosti a teploty určit rosný bod? Odpověz na otázky: 1. Proč se skla automobilu orosí někdy na vnitřní straně a jindy z venku? Co lze v těchto případech říci o vlhkosti uvnitř auta? Jaké musí být v těchto případech teploty uvnitř auta a venku? 2. Ve filmu Obecná škola varuje ředitel školy žáky, aby v mrazu neolizovali kovové zábradlí před školou. Co se stalo, když to někteří žáci přesto zkusili? Jak by to 54

55 6 Určení rosného bodu dopadlo, kdyby před školou byl dřevěný plot? Proč se tato nehoda nestává, když se zábradlí dotknou rukou? Zdůvodni své odpovědi. Pomocí internetu vyhledej: - K určení rosného bodu si najdi graf závislosti absolutní vlhkosti na teplotě (snáze budeš hledat pod názvem graf syté páry) Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Úkoly Úkol Určení rosného bodu 1. Instaluj čidlo teploty a vlhkosti na vhodné místo (toto místo by mělo být pro každý den měření stejné). 2. Změř teplotu a vlhkost venkovního vzduchu (oblast pro měření venkovní vlhkosti je v prostřední části základny) a výsledek si zapiš. 3. Ze změřených hodnot urči hodnotu Φ absolutní vlhkosti vzduchu. 4. Zjisti, pro kterou teplotu je tato absolutní vlhkost 100 %. Tato teplota je rosným bodem. 5. V závěru zhodnoť svůj výsledek: zda odpovídá skutečnosti, pokud byla relativní vlhkost 100%, zda jsi pozoroval nějaké jevy, které by tomu odpovídaly, apod. Výsledky měření: teplota: t = relativní vlhkost: φ = max. absolutní vlhkost při této teplotě: Φ max = 55

56 6 Určení rosného bodu Výpočty: absolutní vlhkost Φ: rosný bod pro tuto absolutní vlhkost: Úkol č. 2 Čtení z grafu Na níže uvedených grafech jsou zakreslena denní měření teploty, rosného bodu a vlhkosti. Zodpověz následující otázky: 1. V kolik hodin byla nejvyšší teplota? Jaká tomu odpovídá relativní vlhkost? 2. Kdy byla nejvyšší relativní vlhkost? Jaký je vztah mezi teplotou a rosným bodem v tuto dobu? 3. Dovedeš odhadnout, zda spadla rosa a pokud ano, tak kdy? 4. Jaký vztah mezi teplotou a relativní vlhkostí vyplývá z těchto grafů? Platí tento vztah za každých podmínek? 56

57 Určení rosného bodu Graf závislosti teploty a rosného bodu na čase: Teplota ( C) Změřená teplota Rosný bod Čas (hod) Graf závislosti relativní vlhkosti na čase: Rel. vlhkost (%) Čas (hod) 57

58 6 Určení rosného bodu Závěry a celkové zhodnocení práce 58

59 7 Pocitová teplota 7. Pocitová teplota V této kapitole se dozvíte: - co znamenají termíny pocitová teplota, windchill a heat index Po jejím prostudování byste měli být schopni: vysvětlit rozdíl mezi teplotou změřenou teploměrem a pocitovou teplotou odhadnout, zda a jak se za daných podmínek bude pocitová teplota lišit od změřené 7.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 2. ročník - Biologie Název tematického celku: Vylučovací soustava - kůže Název úlohy: Pocitová teplota Cíle: Pomocí meteostanice změř pocitovou teplotu Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie, anglický jazyk Časové rozvržení realizace úlohy: teoretický úvod cca 45 min, měření 20 min 59

60 7 Pocitová teplota 7.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Na vhodných internetových stránkách nastuduj význam termínů windchill a heat index. Některé pěkné odkazy: (odkaz na kalkulačku pro výpočet heat indexu) Odpověz na otázky: 1. V zimě naměříme na teploměru např. 0 C. Přesto se nám zdá, že je chladněji. Proč se liší náš dojem od změřené teploty? Pocitová teplota (windchill) závisí na rychlosti větru. Pokud tedy v zimě fouká vítr, zdá se nám, že je venku větší zima než ve skutečnosti. 2. Proč se v létě někdy zdá být tepleji, než naměříme na teploměru? Na čem tento pocit závisí? V tomto, letním, případě záleží náš vjem hlavně na relativní vlhkosti okolí. Pokud je kromě vysoké teploty i vysoká vlhkost vzduchu (je dusno), zdá se nám, že je vyšší teplota než ve skutečnosti. 3. Proč nosí Tuaregové na poušti dlouhé splývavé oblečení? Nebyly by pro ně pohodlnější kraťasy a tričko? Tento oděv může mít více důvodů. Kromě ochrany před pískem, UV zářením apod. se pod ním díky proudění vzduchu vytváří přijemnější mikroklima, než je venku. 60

61 7 Pocitová teplota Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti, anemometr Obr. 6: Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti, anemometr (upraveno podle: Úkoly Úkol 1 - varianta A měření v zimě 1. Instaluj čidlo teploty a anemometr. 2. Zapni základnu stanice. 3. Změř a zapiš venkovní teplotu (prostřední část displeje stanice) a rychlost větru (v pravém horním rohu displeje stanice), odečti také hodnotu windchill. Všechny výsledky si zapiš. 4. Na webu najdeš vzorec pro výpočet pocitové teploty. Dosaď do něj změřené hodnoty a spočítej pocitovou teplotu. Výsledek porovnej s hodnotou odečtenou na meteostanici. 5. Do závěru zhodnoť rozdíly mezi změřenou a vypočítanou hodnotou windchill. Z výše uvedených webových stránek zjisti zdravotní riziko (omrzliny, prochladnutí,...) za změřených podmínek. Výsledky varianta A změřená teplota: změřená rychlost větru: vzorec pro výpočet windchill: vypočítaná hodnota windchill: změřená hodnota windchill: 61

62 7 Pocitová teplota Úkol 1 - varianta B měření v létě 1. Instaluj čidlo teploty a anemometr. 2. Zapni základnu stanice. 3. Změř a zapiš venkovní teplotu a vlhkost (prostřední část displeje stanice). Odečti také hodnotu heat index (získáš ji klepnutím na displej v oblasti venkovní teploty). Všechny výsledky si zapiš. 4. Na webu najdeš tabulku pro určení hodnoty heat indexu. Porovnej změřenou hodnotu indexu s hodnotou odečtenou z tabulky. 5. Do závěru zhodnoť rozdíl mezi změřenou teplotou a heat indexem. Zamysli se také nad mírou zdravotního rizika za daných podmínek. Výsledky varianta B změřená teplota: 31,2 C (tj. 88,2 F) změřená vlhkost vzduchu:55 % změřený heat index: 33,8 C (tj. 92,8 F) odečtený heat index: cca 93,5 F (tj. 34,2 C) Úkol 2 Čtení z grafu Na níže uvedených grafech jsou zakreslena měření teploty a vlhkosti. Zodpověz následující otázky: 1. V kolik hodin byla nejvyšší teplota? Jaká tomu odpovídá relativní vlhkost? Nejvyšší teplota byla změřena ve 14 hod, čemuž odpovídá vlhkost 40 %, tedy jedna z nejnižších v daném dni. Zároveň byl spočten jeden z nejvyšších heat index za uvedený den. 2. Dokážeš z grafu rozpoznat, jaký vliv má vysoká relativní vlhkost na pocitovou teplotu (heat index) člověka? Uveď příklady, kdy a proč je rozdíl mezi oběma teplotami největší a kdy nejmenší. Poměrně značný. Např. v 9 hod ráno byla vlhkost 90%, což udělalo rozdíl 6 C mezi změřenou a pocitovou teplotou. Oproti tomu v 15 hod odpoledne, kdy byla vlhkost jen asi 35 %, je rozdíl mezi pocitovou a změřenou teplotou pouze asi 2 C. 62

63 7 Pocitová teplota Graf závislosti teploty a heat index na čase: Teplota ( C) Změřená teplota Heat index Čas (hod) Graf závislosti relativní vlhkosti na čase: Rel. vlhkost (%) Čas (hod) 63

64 7 Pocitová teplota Závěry a celkové zhodnocení práce Rozdíl mezi odečteným a změřeným heat indexem může být způsoben nepřesností odečtu z tabulky (byl brán střed intervalu mezi dvěma hodnotami). Je vidět, že již 55% vlhkost při takové teplotě způsobuje zvýšení pocitové teploty o 2 C. Zdravotní riziko za těchto podmínek není příliš vysoké. Souhrn základních pojmů pocitová teplota, heat index, windchill Poznámky pro učitele Tuto úlohu lze zpracovat dvěma způsoby. Buď v létě, kdy je teplo, měří se tzv. heat index (pocitová teplota je vyšší než skutečná). Meteostanice umí měřit tento index při teplotách vyšších než 27 C. Spočítaný heat index najdete v části venkovní teploty, pokud klepnete prstem na změřenou hodnotu teploty. Na výše uvedených internetových stránkách (tj. ) lze také najít kalkulačku na výpočet heat indexu. Je na zvážení učitele, zda ji nechá studenty využít místo odečtu z tabulky. Upozornění: teplota v tabulce je uvedena ve stupních Fahrenheita. Na stránkách lze také najít převodní kalkulačku mezi stupni Celsia a Fahrenheita. Pozor při práci s oběma kalkulačkami místo desetinné čárky používají desetinnou tečku. Druhou možností je zařadit úlohu v zimě, nejlépe za chladného, větrného dne (měří se windchill), kdy bude pocitová teplota nižší než hodnota změřená teploměrem. Hodnotu windchill najdete v pravém horním rohu displeje v části věnované měření větru. Úloha 3 je převzata ze sbírky úloh používané v projektu Heuréka. 64

65 7 Pocitová teplota 7.3. Pracovní list pro žáka Pocitová teplota Cíle: Pomocí meteostanice změř pocitovou teplotu Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy Na vhodných internetových stránkách nastuduj význam termínů windchill a heat index. Odpověz na otázky: 1. V zimě naměříme na teploměru např. 0 C. Přesto se nám zdá, že je chladněji. Proč se liší náš dojem od změřené teploty? 2. Proč se v létě někdy zdá být tepleji, než naměříme na teploměru? Na čem tento pocit závisí? 65

66 7 Pocitová teplota 3. Proč nosí Tuaregové na poušti dlouhé splývavé oblečení? Nebyly by pro ně pohodlnější kraťasy a tričko? Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti, anemometr Úkoly Úkol 1 - varianta A měření v zimě 1. Instaluj čidlo teploty a anemometr. 2. Zapni základnu stanice. 3. Změř a zapiš venkovní teplotu (prostřední část displeje stanice) a rychlost větru (v pravém horním rohu displeje stanice), odečti také hodnotu windchill. Všechny výsledky si zapiš. 4. Na webu najdeš vzorec pro výpočet pocitové teploty. Dosaď do něj změřené hodnoty a spočítej pocitovou teplotu. Výsledek porovnej s hodnotou odečtenou na meteostanici. 5. Do závěru zhodnoť rozdíly mezi změřenou a vypočítanou hodnotou windchill. Z výše uvedených webových stránek zjisti zdravotní riziko (omrzliny, prochladnutí,...) za změřených podmínek. Výsledky varianta A změřená teplota: změřená rychlost větru: vzorec pro výpočet windchill: vypočítaná hodnota windchill: změřená hodnota windchill: 66

67 7 Pocitová teplota Úkol 1 - varianta B měření v létě 1. Instaluj čidlo teploty a anemometr. 2. Zapni základnu stanice. 3. Změř a zapiš venkovní teplotu a vlhkost (prostřední část displeje stanice). Odečti také hodnotu heat index (získáš ji klepnutím na displej v oblasti venkovní teploty). Všechny výsledky si zapiš. 4. Na webu najdeš tabulku pro určení hodnoty heat indexu. Porovnej změřenou hodnotu indexu s hodnotou odečtenou z tabulky. 5. Do závěru zhodnoť rozdíl mezi změřenou teplotou a heat indexem. Zamysli se také nad mírou zdravotního rizika za daných podmínek. Výsledky varianta B změřená teplota: změřená vlhkost vzduchu: změřený heat index: odečtený heat index: Úkol 2 Čtení z grafu Na níže uvedených grafech jsou zakreslena měření teploty a vlhkosti. Zodpověz následující otázky: 1. V kolik hodin byla nejvyšší teplota? Jaká tomu odpovídá relativní vlhkost? 2. Dokážeš z grafu rozpoznat, jaký vliv má vysoká relativní vlhkost na pocitovou teplotu (heat index) člověka? Uveď příklady, kdy a proč je rozdíl mezi oběma teplotami největší a kdy nejmenší. 67

68 7 Pocitová teplota Graf závislosti teploty a heat index na čase: Teplota ( C) Změřená teplota Heat index Čas (hod) Graf závislosti relativní vlhkosti na čase: Rel. vlhkost (%) Čas (hod) 68

69 7 Pocitová teplota Závěry a celkové zhodnocení práce 69

70 8 Měření teploty v různých podmínkách 8. Měření teploty V této kapitole se dozvíte: - vztah mezi vnějšími podmínkami a změřenou teplotou Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat vliv vnějších podmínek na měření teploty 8.1. Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník - Fyzika Název tematického celku: Teplota, teplotní roztažnost Název úlohy: Měření teploty v různých podmínkách Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti pozoruj změny teploty v závislosti na vnějších podmínkách Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie Časové rozvržení realizace úlohy: min 70

71 8 Měření teploty v různých podmínkách 8.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomocí internetu vyhledej: - Za jakých podmínek se na meteorologických stanicích standardně měří teplota? Ve výšce 2 m nad zemí ve stínu. Odpověz na otázky: 1. Jak je možné, že v zimě ukáže teploměr za oknem i 20 C? Na teploměr svítí sluníčko, které kapalinu v teploměru ohřívá. 2. Liší se teplota na sluníčku a ve stínu (měřená ve stejný čas)? Obvykle ano, záleží i na velikosti stínu. 3. Proč se někdy v předpovědích počasí varuje před přízemními mrazíky, přestože teplota uváděná v předpovědi je nad nulou (např.2 C)? Na meteorologických stanicích se teplota standardně měří ve výšce 2 m nad zemí (pro tuto výšku platí i předpověď), kde už může být nad nulou. Přesto ale u země může být jinovatka, apod Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Obr. 7: Základna meteorologické stanice a čidlo teploty a vlhkosti (upraveno podle: 71

72 8 Měření teploty v různých podmínkách Úkol Měření teploty 1. Na základě otázek z úvodní části urči, které jevy působí na přesnost měření teploty (slunce, stín, výška nad zemí,...). 2. Odhadni vliv těchto jevů na měření teploty (snížení, zvýšení měřené hodnoty, o kolik stupňů). Odhady si zapiš. 3. Změř skutečný vliv na měření teploty a porovnej jej se svým odhadem. 4. Do závěru zhodnoť přesnost svého odhadu. Výsledková tabulka: Prostředí Odhad Skutečnost Závěry a celkové hodnocení práce Souhrn základních pojmů teplota 72

73 8 Měření teploty v různých podmínkách Poznámky pro učitele Měření doporučuji realizovat venku. Kromě uvedených variant měření by mohlo být zajímavé měřit teplotu např. v černé krabici na sluníčku, případně v zimě blízko stěny vytápěného domu. V případě potřeby je možné simulovat některé podmínky (letní podmínky v zimě lampa; zimní podmínky v létě led na zemi). Pro srovnání výsledků lze měření uskutečnit také s laboratorním teplotním čidlem, např. firmy Vernier. 73

74 8 Měření teploty v různých podmínkách 8.3.Pracovní list pro žáka Měření teploty Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti pozoruj změny teploty v závislosti na vnějších podmínkách Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - Za jakých podmínek se na meteorologických stanicích standardně měří teplota? Odpověz na otázky: 1. Jak je možné, že v zimě ukáže teploměr za oknem i 20 C? 2. Liší se teplota na sluníčku a ve stínu (měřená ve stejný čas)? 74

75 8 Měření teploty v různých podmínkách 3. Proč se někdy v předpovědích počasí varuje před přízemními mrazíky, přestože teplota uváděná v předpovědi je nad nulou (např.2 C)? Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti Úkol Měření teploty 1. Na základě otázek z úvodní části urči, které jevy působí na přesnost měření teploty (slunce, stín, výška nad zemí,...). 2. Odhadni vliv těchto jevů na měření teploty (snížení, zvýšení měřené hodnoty, o kolik stupňů). Odhady si zapiš. 3. Změř skutečný vliv na měření teploty a porovnej jej se svým odhadem. 4. Do závěru zhodnoť přesnost svého odhadu. Výsledková tabulka: Prostředí Odhad Skutečnost 75

76 8 Měření teploty v různých podmínkách Závěry a celkové zhodnocení práce 76

77 9 Měření rychlosti větru 9. Měření rychlosti větru V této kapitole se dozvíte: - vliv větru na počasí - vliv geografických podmínek na směr a sílu větru Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat Beafortovu stupnici rychlosti větru vysvětlit termín monzun pomocí modelů vyzkoušet a popsat chování větru v různých prostředích vytvořit myšlenkovou mapu 9.1.Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Fyzika Název tematického celku: Mechanika, rychlost Název úlohy: Měření rychlosti větru Cíle: Měření rychlosti větru v různých podmínkách Forma práce: Skupinová, Domácí práce Mezipředmětové vztahy: zeměpis Časové rozvržení realizace úlohy: úkol č. 1: 90 min; úkol č. 2: 45 min ve škole + případně dodělání doma 77

78 9 Měření rychlosti větru 9.2. Realizace úlohy Teoretický základ úlohy - V jakých jednotkách se nejčastěji měří rychlost? Jaký je mezi nimi vzájemný přepočet? Pomocí internetu vyhledej: - Co je to Beaufortova stupnice rychlosti větru? Vyber si z ní alespoň 5 stupňů. U nich přepočítej rychlost větru na km/h (většinou bývá uvedena v m/s) a zkus najít nějaký pevný předmět, který se pohybuje podobnou rychlostí. (Např. prudký vítr, km/h, odpovídá přibližně rychlosti auta ve městě). Beafortova stupnice slouží k odhadu rychlosti větru pomocí snadno rozeznatelných jevů v přírodě, má 12 stupňů síly větru. Někdy se uvádí 16 stupňů, kdy byla nastavena o 5 stupňovou stupnici hurikánů (pak 12 stupeň Beafortovy stupnice = 1 stupeň hurikánu). Některé stupně (pro ilustraci): vánek, 1 5 km/h, rychlost chůze člověka vichřice, km/h, běh geparda. - Směr převládajících větrů má velký vliv na množství srážek na daném území. Co je to monzun? Jak vzniká? V čem je důležitý? Monzuny jsou větry, které mění svůj směr podle ročního období. Důležité jsou pro Afriku, Asii, Severní Ameriku, přičemž nejznámější jsou asi na Indickém subkontinentě. V létě je pevnina teplejší než moře, vzniká nad ní tlaková níže, do níž se hrnou vlhké větry z oceánu. Přináší potřebnou vláhu pro zemědělství. Naopak zimní monzuny jsou suché a vanou z pevniny k moři (moře je teplejší než pevnina). 78

79 9 Měření rychlosti větru Pomůcky ruční anemometr Obr. 8: Ruční anemometr (upraveno podle Úkoly Úkol č. 1 Měření rychlosti větru 1. Pomocí vhodných pomůcek (papír, kniha, apod.) vytvoř překážky, které budou simulovat vliv větru v přírodě. 2. Pomocí těchto překážek modeluj různá prostředí v přírodě např. přechod větru přes rovné pláně, přes hory, průchod průsmykem apod. (dále dle vlastní fantazie). Odhadni, ve kterém případě bude rychlost větru největší a nejmenší. Odhad zkus zdůvodnit. Své odhady si zapiš níže. 3. Změř rychlost větru v modelových prostředích. 4. Do výsledkové tabulky doplň změřenou hodnotu (měření prováděj několik minut, do tabulky doplňuj průměrnou rychlost větru). 5. Do závěru zhodnoť přesnost svého odhadu. Zároveň zkus na základě měření zhodnotit vliv větru na přírodní podmínky. Najdi také oblasti v přírodě, kde se tyto podmínky vyskytují. Zjisti, zda měření odpovídá skutečnosti. Odhady: Prostředí Odhad 79

80 9 Měření rychlosti větru Výsledková tabulka: Prostředí Změřená rychlost (m/s) Úkol č. 2 Myšlenková mapa Téma vítr je hodně široké a má mnoho souvislostí. Zkus najít co nejvíce věcí, které k tomuto tématu patří včetně vztahů mezi nimi. Graficky zpracuj Závěry a celkové hodnocení práce Souhrn základních pojmů anemometr, Beaufortova stupnice rychlosti větru, myšlenková mapa Poznámky pro učitele Úkol č. 1: Měření by bylo vhodné provádět za větrného počasí venku. Lze pak vyzkoušet, jak se chová vítr při přechodu přes např. různě vysoké či různě polohované hory. 80

81 9 Měření rychlosti větru Úloha je formulována dosti volně. V případě potřeby lze společně ve třídě rozmyslet jednotlivá vhodná prostředí a rozdělit je skupinám. Úkol č. 2: Je možné, že si studenti nebudou vědět rady a budou ze začátku potřebovat pomoc učitele, protože se s takto formulovanou úlohou ještě nesetkali. Pro zpracování tématu je užitečné rozdělit studenty na začátku práce do dvojic, nechat jim chvíli času na zpracování tématu (případně trochu pomoci). Potom lze tyto dvojice sloučit např. do čtveřic, aby vytvořili finální podobu myšlenkové mapy. Je tak menší šance, že celou mapu vytvoří jeden člověk a zbytek skupiny se bude flákat. Grafickou podobu myšlenkové mapy doporučuji nechat na studentech. Je také na zvážení učitele, zda ji mají studenti vytvořit na papír, nebo zda povolí počítačový program (vhodné programy jsou k nalezení a stažení na Internetu). 81

82 9 Měření rychlosti větru 9.3. Pracovní list pro žáka Měření rychlosti větru Cíle: Měření rychlosti větru v různých podmínkách Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: Teoretický základ úlohy - V jakých jednotkách se nejčastěji měří rychlost? Jaký je mezi nimi vzájemný přepočet? Pomocí internetu vyhledej: - Co je to Beaufortova stupnice rychlosti větru? Vyber si z ní alespoň 5 stupňů. U nich přepočítej rychlost větru na km/h (většinou bývá uvedena v m/s) a zkus najít nějaký pevný předmět, který se pohybuje podobnou rychlostí. (Např. prudký vítr, km/h, odpovídá přibližně rychlosti auta ve městě)

83 9 Měření rychlosti větru - Směr převládajících větrů má velký vliv na množství srážek na daném území. Co je to monzun? Jak vzniká? V čem je důležitý? Pomůcky Ruční anemometr Úkoly Úkol č. 1 Měření rychlosti větru Odhad: 1. Pomocí vhodných pomůcek (papír, kniha, apod.) vytvoř překážky, které budou simulovat vliv větru v přírodě. 2. Pomocí těchto překážek modeluj různá prostředí v přírodě např. přechod větru přes rovné pláně, přes hory, průchod průsmykem apod. (dále dle vlastní fantazie). Odhadni, ve kterém případě bude rychlost větru největší a nejmenší. Odhad zkus zdůvodnit. Své odhady si zapiš níže. 3. Změř rychlost větru v modelových prostředích. 4. Do výsledkové tabulky doplň změřenou hodnotu (měření prováděj několik minut, do tabulky doplňuj průměrnou rychlost větru). 5. Do závěru zhodnoť přesnost svého odhadu. Zároveň zkus na základě měření zhodnotit vliv větru na přírodní podmínky. Najdi také oblasti v přírodě, kde se tyto podmínky vyskytují. Zjisti, zda měření odpovídá skutečnosti. Prostředí Odhad 83

84 9 Měření rychlosti větru Výsledková tabulka: Prostředí Změřená rychlost (m/s) Úkol č. 2 Myšlenková mapa Téma vítr je hodně široké a má mnoho souvislostí. Zkus najít co nejvíce věcí, které k tomuto tématu patří včetně vztahů mezi nimi. Graficky zpracuj Závěry a celkové zhodnocení práce

85 10 Sledování vnitřních podmínek 10. Sledování vnitřních podmínek V této kapitole se dozvíte: - které předpisy a jak upravují hygienické podmínky ve škole Po jejím prostudování byste měli být schopni: popsat změnu sledovaných hodnot v závislosti na větrání srovnat změřené hodnoty s požadovanými posoudit vliv počasí na vnitřní podmínky ve třídě Metodický pokyn Cílová skupina: 2. ročník - Biologie Název tematického celku: Hygiena práce a zdravý životní styl Název úlohy: Sledování vnitřních podmínek Cíle: Pomocí čidla teploty a vlhkosti a čidla CO 2 sleduj změny vnitřních podmínek ve třídě Forma práce: Skupinová Mezipředmětové vztahy: matematika, biologie, právo, informatika Časové rozvržení realizace úlohy: měření cca 45 min, dokončení cca 60 min 85

86 10 Sledování vnitřních podmínek Realizace úlohy Teoretický základ úlohy Pomocí internetu vyhledej: - Které předpisy určují hygienické podmínky pro školy? Jaké jsou povolené hodnoty pro teplotu a vlhkost ve třídách? Hygienické podmínky určuje hlavně vyhláška č. 410/2005 a její novela č. 342/2009. V příloze této vyhlášky jsou konkrétní povolené hodnoty. Odkaz ke stažení vyhlášky: Před měřením si rozmysli: - Ve kterém místě učebny bude mít větrání největší efekt, kde naopak nejmenší? Na tato místa potom postav čidlo teploty a základnu meteostanice. - Kam do třídy by bylo vhodné umístit čidlo CO 2? Pomůcky Základna meteorologické stanice, čidlo teploty a vlhkosti, čidlo CO 2, počítač s programy pro meteorologickou stanici a čidlo CO 2. Obr. 9: Základna meteorologické stanice a čidlo teploty a vlhkosti (upraveno podle 86

87 10 Sledování vnitřních podmínek Obr. 10: Čidlo CO 2 (upraveno podle: Úkol Sledování teploty, vlhkosti a obsahu CO 2 během větrání 1. Instaluj čidlo teploty a vlhkosti na vybrané místo ve třídě. 2. Na jiné místo postav základnu meteostanice, připoj ji k počítači. 3. Změř teplotu a vlhkost na obou místech. 4. Zároveň na třetím místě ve třídě změř obsah CO 2 ve vzduchu. 5. Začni větrat. 6. V průběhu větrání pozoruj změny teploty, vlhkosti a obsahu CO 2. Pozorování průběžně zapisuj do tabulky (*). 7. Ze zapsaných hodnot vytvoř grafy závislostí teploty a vlhkosti na čase. Vytvoř také graf závislosti obsahu CO 2 ve vzduchu na čase. 8. Do závěru zhodnoť objektivní i subjektivní efekty větrání. Dále zhodnoť rozdíl mezi jednotlivými místy. (*) četnost závisí na posouzení učitele Výsledková tabulka: Základna Čidlo Čas měření Teplota ( C) Vlhkost (%) Teplota ( C) Vlhkost (%) Obsah CO 2 87

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA CELÁ ČÍSLA 1 Teploměr na obrázku ukazuje teplotu 15 C Říkáme: je mínus 15 stupňů Celsia je 15 stupňů pod nulou je 15 stupňů mrazu Ukaž na teploměru: 10 C, 8 C, +3 C, 6 C, 25 C, +36 C 2 Teploměr Teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 03 34 Nepostradatelný pomocník pro všechny lidi, kteří chtějí vědět, kde se nacházejí. Ať již pojedete na horském kole, budete-li horolezci, nebo jestliže se vydáte na procházku

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid Inovace výuky Fyzika F7/ 10 Barometr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Mechanické vlastnosti tekutin 7. ročník

Více

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ Zadání projektu Tlak v plynech Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 29. 3. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny 3., 5.,10., 12. 4. Prezentace 17.4. Test a odevzdání portfólií

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2. TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Zápočet: -Docházka na cvičení (max. 2 absence) -Vyřešit 3 samostatné úkoly Meteorologická

Více

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak Atmosférický tlak a jeho měření Magdeburské polokoule Otto von Guericke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve kterém ukázal

Více

Název: Studium záření

Název: Studium záření Název: Studium záření Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie (ochrana života a zdraví) Ročník: 5. (3.

Více

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Atmosféra Země plynný obal Země zabraňuje úniku tepla chrání Zemi před škodlivým zářením Druhy oblaků Vysoká oblaka Jsou

Více

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Měření rychlosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166,

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

Teplota. fyzikální veličina značka t Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: Název: Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: 1. Zopakujte si, co víte o teplotě a jejím měření. 2. Zopakujte si, co víte o atmosférickém tlaku. 3. Navrhněte robota, který bude po

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ Upraveno za podpory projektu FRVŠ 755/2013/B4/d: Multimediální podklady pro cvičení předmětu Agroklimatologie Určení maximálního tlaku vodní páry

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální

Více

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 23.Počasí Počasí Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: Název: Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: 1. Zopakujte si, co víte o teplotě a jejím měření. 2. Zopakujte si, co víte o atmosférickém tlaku. 3. Navrhněte robota, který bude po

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Způsoby měření a používaná technika a přístroje "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje Lesnická meteorologie a klimatologie Zkoumá ekologické ovzdušné prvky

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti plynů Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

Meteorologická stanice - VENTUS 155A Meteorologická stanice - VENTUS 155A POPIS - displej o velikosti 104 x 70 mm - celkové rozměry (v x š x h) 194 x 117 x 27 mm bez stojánku - možnost krátkodobého 10 s osvětlení displeje při napájení na

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Domácí laboratorní úloha. Téma: Měření fyzikálních veličin. Námět: Počasí

Domácí laboratorní úloha. Téma: Měření fyzikálních veličin. Námět: Počasí Domácí laboratorní úloha Téma: Měření fyzikálních veličin Námět: Počasí Vypracoval: Michal Vaněk Třída: 6. B Zadání úkolů pro laboratorní úlohu: 1. Zapiš předpověď počasí na následující den (televize,

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Integrace přírodních věd

Integrace přírodních věd 1 Vzduch 28. základní škola Plzeň TORRICELLIHO POKUS Ročník: 8. Předměty: fyzika, matematika Tématické okruhy: atmosférický tlak, hustota kapaliny, objem válce Doba trvání: 2 hodiny Velikost skupiny: 4

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_466A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze Charakteristika základních meteorologických prvků Klementinum - pravidelné sledování meteorologických údajů od r.1775 Teploměr G. Galilei (1564-1642) využil jako první tepelné roztažnosti vzduchu k měření

Více

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost 6. třída - Teplota Změna objemu pevných těles při zahřívání Vezmeme plastové pravítko, prkénko a dva hřebíky. Hřebíky zatlučeme do prkénka tak, aby

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Meteorologická stanice - GARNI 735

Meteorologická stanice - GARNI 735 Meteorologická stanice - GARNI 735 POPIS Meteorologická stanice s měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek a předpovědí počasí

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Označení: EU-Inovace-F-8-08 Předmět: Fyzika Cílová skupina:8. třída Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

Výpar, vlhkost vzduchu, srážky a jejich měření, zpracování údajů

Výpar, vlhkost vzduchu, srážky a jejich měření, zpracování údajů Výpar, vlhkost vzduchu, srážky a jejich měření, zpracování údajů Atmosférické srážky Transport Evapotranspirace Povrchový odtok Transpirace Podzemní odtok Základní bilanční rovnice: [m3] nebo [mm] H S

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy Mgr. Kateřina Vondřejcová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 1.. experiiment:: Změř s Thallésem výšku svojjíí školly Obr. 1: Thalés

Více

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek VYPAŘOVÁNÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Energie Tematická oblast: Změny skupenství látek Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování změny teploty tělesa

Více

KONDENZACE IZOLAČNÍCH SKEL

KONDENZACE IZOLAČNÍCH SKEL KONDENZACE IZOLAČNÍCH SKEL Užitečná technická informace Kondenzace izolačních skel Kondenzace na izolačním skle je fyzikální jev, který často vzbuzuje emoce u všech zúčastněných. Otázka, kterou je třeba

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy ATMOSFÉRA Podnebné pásy PODNEBNÉ PÁSY podle teploty vzduchu rozlišujeme 3 základní podnebné pásy: Tropický podnebný pás (mezi obratníky) Mírný podnebný pás Polární podnebný pás (za polárními kruhy) PODNEBNÉ

Více

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Meteorologie opakování pojmů a veličin

Meteorologie opakování pojmů a veličin Meteorologie opakování pojmů a veličin Postup práce: Řešení: Vyučující si vytiskne následující pracovní listy pro každou skupinu a lístečky rozstříhá. Úkolem skupiny je sestavit fyzikální pojmy a veličiny

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) POPIS Meteorologická stanice s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev.

Více

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně Jonáš Tuček Gymnázium Trutnov 20. 2. 2016 8. Y Obsah 1. Úvod... 3 2. Teoretický rozbor... 3 2.1. Rozbor aparatury... 3 2.2. Odvození vztahů...

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Astrologická předpověď počasí. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá

Astrologická předpověď počasí. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá Astrologická předpověď počasí Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá De Fundamentis Astrologiae Certioribus aneb K pevnějším základům astrologie sepsal Johannes Kepler do jazyka českého převedla

Více

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník VY_52_INOVACE_VK31 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Zdroje

Více

Sada pro pokusy Vítr a počasí. Kat. číslo 100.1350

Sada pro pokusy Vítr a počasí. Kat. číslo 100.1350 Návod k použití Sada pro pokusy Vítr a počasí Kat. číslo 100.1350 Starana 1 z 49 Návod k použití Sada počasí Strana 2 ze 49 2 Obsah Seznam materiálů... 4 Plán uspořádání... 5 1. K organizaci médií... 6

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-05 Předmět: Biologická, fyzikální

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE 2007 Leden 2007 1. 1. 2007 Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). 5. 1. 2007 Svtová meteorologická organizace zveejnila, že zima 2006/2007

Více

Pracovní list: řešení

Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice

Více

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda PLYNY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní vlastnosti Velké vzdálenosti mezi molekulami Neustálý neuspořádaný pohyb molekul ( důsledek: tlak ) Vzájemné vzdálenosti molekul nejsou stejné

Více

Meteorologická pozorování v Mořkově Ing. Jan Macháč

Meteorologická pozorování v Mořkově Ing. Jan Macháč Meteorologická pozorování v Mořkově Ing. Jan Macháč Mořkov - obec v ležící na severním úpatí Veřovických vrchů (Moravskoslezské Beskydy), býv. okres Nový Jičín, na hranici Moravskoslezkého a Zlínského

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více