SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ"

Transkript

1 SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ Úvaha pro tuto dobu. Tato věta a zároveň i obrovský příslib Panny Marie mně vyvstal na mysli ihned poté, co se mně do rukou dostala přednáška velké osobnosti současné církve, otce Paula Maria Siegla, kterou pronesl v Amsterodamu dne 3O.5.2OO4 Je obrovskou vzpruhou a nadějí v době stále se stupňujících nových útoků proti církvi ze strany liberálních a sekulárních volnomyšlenkářů a modernistů, kteří ve snaze sjednocovat současný svět zapomínají na to zásadní a podstatné. Sjednocování se musí dít dle výzev nebe, našeho Pána Ježíše Krista, který již na kříži pověřil svou Matku Pannu Marii, aby se tak dělo skrze Její poselství. Stále více se prohlubující krize, řešená zcela jinými prostředky než chce Bůh a to přesto, že postoj svatého Otce jasně deklaruje výzvy Ježíše Krista o smíření, pokoji a pokání, nám připomíná, že je nutné radikální obrácení a konání tak, jak chce Bůh. Veškerá pragmatická řešení, která pocházejí z mysli lidí, neřku-li těch, kteří jsou vedeni v duchovní rovině Odpůrcem, se ukazují jako krátkodobá, nefunkční s výsledkem utrpení a strádání těch nejpotřebnějších a nejchudších. Lidé, kteří si zvykli na vysoký stupeň zabezpečení ve falešné naději podléhají slibům stran, které nemohou nejen toto zabezpečit, ale odpíráním Boha a Jeho zákonů vedou společnosti k nezadržitelnému pádu. Všechny formy osvíceneckého řešení světové situace kam bohužel patří i otřesné zákony o potratech, eutanasii, klonování embryí, eutanasii a mnoho dalších, které pouze demonstrují lidskou pýchu se nutně musí sklonit před vůlí Stvořitele, který posílá Matku, aby nám to připomínala. Stejně jako v čase v Káně Galilejské zazněla stěžejní slova : Udělejte všechno, co vám řekne, tak dnes platí jejich parafráze : Udělejte všechno, co vám řekl. Jde tedy o legitimitu a neohrožené šíření těchto poselství, která vycházejí z církevně uznaných zjevení, zvláště v Lurdech, Fatimě a nyní i v Amsterdamu. Zatímco vyslovením prvních dvou míst se nestává, že by vzbuzovala nějaký odpor, bohužel není tomu tak ve vztahu k Amsterdamu a vůbec k připravovanému pátému dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce. Přitom každý a to včetně i vysoce fundovaného teologického odborníka cítí, že zde není žádná věroučná a teologická překážka a že pokračující snaha nezabývat se touto výzvou Panny Marie pochází pouze z obav rozděleného člověka a světa z pýchy srdce budete sami jako Bůh. Je samozřejmé, že se každý křesťan musí řídit závazným učením svaté církve, což ovšem neznamená, aby nemohl promlouvat hlasem svého srdce a poukazovat na to, co je jasné, silné a nosné.

2 Obrovské množství omylů a dezinformací, nevědomostí pochází z toho, že zde nebyly tyto zdroje informací, že se jednalo, jako by neexistovaly. Potřebu naléhavosti pravých informací si uvědomovali mnozí, které Pán obdařil těmito charismaty. Jedním z největších, jehož Rytíř Neposkvrněné udělal obrovskou práci v čase byl svatý Maxmilián Maria Kolbe. Ve stejných šlépějích musí kráčet i dnešní katolická média, tak jak nám to ukazuje například katolické RADIO MARYJA či televize TRWAM v Polsku a jistě je velkým přínosem i naše radio PROGLAS a TV NOE kde je ale každý katolík postaven k problému jasného osobního rozlišování duchů. Zkusme se proto nyní společně zamyslet nad obsahem tohoto poselství, které si zde dovolím předložit! DĚLAT, CO NÁM PŘIKAZUJE MATKA! NAČERPAT NOVOU NADĚJI. Když sledujeme zprávy z médií, které se k nám denně dostávají z celého světa, poznáváme, že se stále více lidí dívá do budoucnosti s rostoucími obavami. Ale Panna Maria nás chce všechny jako Matka všech národů zbavit jakéhokoliv strachu z budoucnosti. Chce nám vyprosit milost, abychom navzdory všem hrozbám načerpali NOVOU NADĚJI. Neboť všude, kde se Panna Maria zjevila, přišla vždy v pravý čas! Nechtěla nás varovat pouze před hrozícími nebezpečími, ale ukázat nám především PROSTŘEDKY, kterými můžeme zabránit hrozícímu neštěstí. JEDNODUŠE DĚLAT, CO NÁM ŘÍKÁ : Mým největším přáním je připomenout, jaké aktuální a velmi významné pro Světový mír je církevní schválení poselství MATKY VŠECH NÁRODŮ. My všichni musíme bezpodmínečně hlouběji pochopit, jak je rozhodující, abychom TEĎ a DNES činili všechno, co si přeje MATKA všech národů a jak velmi ovlivní vytoužený pokoj to, když jako děti poslechneme, co nám říká. UČME SE Z FATIMY, abychom nedělali opět ty stejné chyby. K jakým netušeným tragickým následkům došlo proto, že jsme fatimské poselství tak dlouho ignorovali, varování Panny Marie nebrali vážně a proto jsme neplnili její přání a prosby. V pravém okamžiku nás varovala před dramatem II. SVĚTOVÉ VÁLKY- a tak také před RUSKEM a před jeho militantně-ateistickou ideologií, která se šířila po celém světě. Jako MATKA však současně zjevila i konkrétní prostředky, kterými by se dalo všemu zabránit. Tyto prostředky byly tak jednoduché : MODLITBA SV.RŮŽENCE SMÍRNÉ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V PRVNÍ SOBOTU v měsíci ZASVĚCENÍ JEJÍMU NEPOKSVRNĚNÉMU SRDCI.

3 A protože biskupové a kněží, křesťanští politici a věřící- tedy ti, kteří MOHLI POCHOPIT- NECHTĚLI POSLECHNOUT, postihla Evropu a svět hrozná katastrofa. Svět stál několikrát před branami katastrof nedozírných rozměrů. Vzpomeňme na Karibskou krizi v roce 1962, která byla zažehnána poté, co oba představitelé mocností Ruska a USA se seznámili s Fatimským poselstvím. Na tomto místě mi určitě dovolíte jednu otázku: Když tehdy, v čase, když bylo křesťanství ještě mariánské, se Fatimská výzva nebrala vážně, jak bude dnes vypadat naše odpověď na prosby MATKY VŠECH NÁRODŮ v čase, který není zdaleka tak mariánský jako tehdy: ZABRÁNIT SVĚTOVÉ KATASTROFĚ : UČME SE Z FATIMY, potom neuděláme ty stejné chyby v souvislostí s amsterdamskými poselstvími. Neboť zde, v Amsterodamě, se zjevila PANNA MARIA ZASE VE SPRÁVNÉ DOBĚ aby lid varovala nejen před válkou a před ateistickou ideologií, ale jak říká : PŘED VELKOU SVĚTOVOU KATASTROFOU. A opět dala protože je MATKOU- PROSTŘEDKY, kterými se dá zabránit neštěstí. Jak to dělá? Zjevila se pod NOVÝM TITULEM: ŽENA, MATKA VŠECH NÁRODŮ Darovala nám NOVÝ OBRAZ a NOVOU MODLITBU o které říká: TÍMTO TITULEM A TOUTO MODLITBOU ZACHRÁNÍM SVĚT PŘED VELKOU SVĚTOVOU KATASTROFOU. Prosila nás, abychom rozšiřovali před všemi národy její OBRAZ a MODLITBU a toto celosvětové šíření dokonce POJMENOVALA a dala mu název : SVĚTOVÁ AKCE POKOJE a SPÁSY. Tato světová akce je podmínkou a přímou přípravou na NOVÉ MARIÁNSKÉ DOGMA: to znamená na slavnostní vyhlášení pravdy víry, že PANNA MARIA je pro všechny národy SPOLUVYKUPITELKOU, PROSTŘEDNICÍ a ORODOVNICÍ. Toto poslední a největší Mariánské dogma nám daruje NOVÉ LETNICE a všechny národy přivede do nové epochy pokoje a míru. NIKDY NENÍ POZDĚ NA MODLITEBNÍ ZÁZRAK : Aby lidé na celém světě konali, co si přeje MATKA VŠECH NÁRODŮ- na to je upřímně řečeno- dosti pozdě. Ale když budeme nyní, na začátku III.tisíciletí konečně dělat, co říká MATKA v Amsterodamu, potom i navzdory všemu, není příliš pozdě a budeme moci zažít ZÁZRAK, který slíbila. Už v roce 1951 řekla : PUSTĚTE SE S VELKÝM ZÁPALEM DO TOHOTO DÍLA POKOJE a VYKOUPENÍ a UVIDÍTE ZÁZRAK! Slovo zázrak, nadpřirozeno a transcendentno zní současným lidem zvláště provokativně a přímo atakuje jejich pyšné já. Pod záminkami všeho druhu, mnohdy i teologickými stanovisky brání člověku být pokorným, být dítětem naslouchajícím Bohu a Panně Marii v církvi.

4 Abychom dokázali, že Bůh nesmírně odměňuje DĚTINSKOU POSLUŠNOST, chtěl bych vám ukázat dojímavý příspěvek o zázraku OSVOBOZENÍ RAKOUSKA od ruského obsazení, který byl vymodlen růžencovým bratrstvem. Druhá světová válka proměnila Evropu na trosky a popel. Rusko s více než 5O.OOO vojáky Rudé armády obsadilo část Rakouska a jeho hlavní město Vídeň. Přesně před tímto nás varovala Královna růžence ve FATIMĚ. Lidsky řečeno, bylo tehdy už pozdě. Ale existovali muži a ženy, OBYČEJNÍ VĚŘÍCÍ ale také i VLIVNÍ POLITICI, kteří i navzdory tomu DŮVĚŘOVALI V MOC MODLITBY! VÍTĚZSTVÍ PŘES RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO. Když se františkán P.PETRUS PAVLICEK modlil v roce 1946 před milostným oltářem v MARIAZELL za pomoc rozbombardovanému RAKOUSKU, uslyšel ve svém srdci odpověď PANNY MARIE: DĚLEJE, CO VÁM ŘÍKÁM a NASTANE MÍR. Tak vzniklo růžencové bratrstvo. P. Petrus chodil 1O let s FATIMSKOU SOCHOU PANNY MARIE přes celé Rakousko a desetitisíce ochotných křesťanů se přidalo k této MODLITEBNÍ AKCI. A Bůh daroval vytouženou svobodu. 2O let po osvobození Rakouska kázal zakladatel růžencového bratrstva P.Petrus Pavliček, jehož proces blahořečení již probíhá řekl jednou během děkovné pouti do MARIAZELL tato slova: Mnozí, mnozí Rakušané si dnes myslí, že tato svoboda je samozřejmostí, že to šlo hladce. Ale zde musíme říci pravdu : Byl to 1Oletý tvrdý boj, kterým jsme tuto svobodu získali. Konalo se 268 rokování!! A když se po 268 rokování vrátil z Berlína do Vídně spolkový kancléř FIGL, řekl mi: Otče Petrusi, ještě nikdy jsem se nevracel z rokování tak smutný. Pan Molotov mi do očí řekl: Pane Figl, nedělejte si naděje: Co my Rusi jednou máme, to už více ndáme. P.Petrus, řekl Figl: teď už máme jen jednu naději: Boha! Musíme se více modlit k Bohu a P.Marii za svobodu! Poté jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych rakouský lid přivedl k MODLITBĚ. Po této výzvě spolkového kancléře následovalo nespočetně mnoho denních a nočních ADORACÍ ve vídeňském františkánském kostele. A hle, za půl roku později musel ten stejný pan Molotov 15. května 1955 podepsat v Belvederu státní smlouvu. NEUVĚŘITELNÉ! Náhle se stalo možným, že Rusko opustilo oblast, kterou obsadilo. Dosáhli toho pouze politici? NEBYLA TO SNAD MILOST, VYMODLENÁ MILOST? Nezapomenu také na to, jak jsme v roce 195O organizovali ve Vídni prvé prosebné procesí za návrat svobody.

5 Tehdy jsme se setkali s velkým výsměchem a s pochybováním. Mnozí lidé si tehdy mysleli, že se k nám přidá nějakých 5OO ženušek. My se k tomu určitě přidat nemůžeme. Tehdy mi spolkový kancléř FIGL řekl: Petrus, i kdybychom v procesí prosili a šli pouze my dva, naše vlast za to stojí. Jinak nezískáme svobodu! A tehdy při prvním prosebném procesí se sešlo na 15.OOO lidí a při každé další prosebné pouti se počet stupňoval až do 8O.OOO. Vidíte moji milí bratři a sestry: MODLIT SE, TO JE MOC! Zahájili jsme ROK VÍRY! Máme velkou příležitost vyprošovat nám, našim drahým, farnostem a celé naší vlasti milosti. Vypadá to ale mnohdy tak, jako by modlitba byla brána jen jako poslední instance pro nemocné a umírající. Působení médií, materialistických nabídek a zvláště morálním propadem společností již mnozí nemají schopnost a vůli se modlit a mnozí to dokonce ani už neumí. Jen je třeba v tu MOC věřit, TŘEBA VĚŘIT, že Bůh přijímá naše modlitby vážně. A proto i my musíme BRÁT MODLITBU VÁŽNĚ! PAPEŽ JAN PAVEL II a ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI Ještě mnohem dojímavějším příkladem požehnaného účinku poslušnosti k přáním PANNY MARIE je pád SSSR zasvěcením celého světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Se zasvěcením se čekalo dlouhá desetiletí a někdy toto zasvěcení nechápali a dokonce blokovali i ti nejlepší v Kristově církvi. I zdrženlivá sestra Lucie z Fatimy s ohledem na to řekla: PÁN SI NESTĚŽOVAL POUZE NA VELKÉ HŘÍCHY, ALE I NA NAŠI NECHUŤ a NEDBALOST V PLNĚNÍ JEHO PŘÁNÍ. Jsou to přímo živá slova, která zasahují každé upřímné srdce. Někdy se zdá, jakoby snad už ani Bůh neměl právo hovořit do věcí, které jsme si sami upravili na základě přizpůsobení se tomuto světu. A náš drahý mariánský papež byl na důležitost vždy stále AKTUÁLNÍHO FATIMSKÉHO POSELSTVÍ UPOZORNĚN AŽ BOLESTNÝM ATENTÁTEM z 13. května Vždyť univerzální církev ještě stále nesplnila přání PANNY MARIE. Prostřednictvím dramatického obsahu III.FATIMSKÉHO TAJEMSTVÍ, které si nechal papež Jan Pavel II donést na kliniku Gemelli,ještě hlouběji poznal, jak je důležité KONEČNĚ SPLNIT BOŽÍ PŘÁNÍ, aby od Církve a od světa odvrátil hrozící nebezpečí. 25.března 1984, tři roky po atentátu, zasvětil na Náměstí sv. Petra PANNĚ MARII celý svět. Pro tuto příležitost dal přivézt do Říma z FATIMY originální sochu PANNY MARIE, aby tím celému světu ukázal, že chce splnit Mariinu výzvu. Účinek tohoto aktu úplného odevzdání se PANNĚ MARII byl nesmírný a překonal všechna, skutečně všechna očekávání!

6 Neboť několik let po tomto zasvěcení celého světa a hned po mariánském roce 1988 se událo něco nepředstavitelného. Pád Berlínské zdi a železné opony. Pád východního bloku a dokonce SSSR. Tento velký obrat byl v amsterdamských poselstvích předpověděn už v roku 1951, 38 let před jeho uskutečněním. S tím nepočítal žádný politik! Sám papež Jan Pavel II řekl, že události zůstanou navždy překvapujícími, co se týká tempa v jakém se odehrály: (Tertio Millenio aveniente). Drazí přátelé, toto všechno vám připomínám proto, abych vám ukázal, jak je důležité VĚŘIT I CÍRKEVNĚ UZNANÝM POSELSTVÍM Z AMSTERDAMU a též, abych vás pozval a jednoduše a prostě dělat to, CO SI PŘEJE PANNA MARIA MATKA VŠECH NÁRODŮ: šířit je modlitbou a její obraz! OPRAVDU VĚŘÍME TOMU, ŽE ŠÍŘENÍ JEJÍHO OBRÁZKU S MODLITBOU MŮŽE BÝT SVĚTOVOU AKCÍ POKOJE a SPÁSY, který pomůže zabránit světové katastrofě? Nezdá se to být příliš jednoduché, aby to mohlo účinně ovlivnit globální mír? Toto je právě onen pověstný kámen úrazu. Pragmatičnost v osobním přístupu, která na druhé straně vzbuzuje napětí a netrpělivost, odmítání učitelského úřadu církve a dokonce i útoky proti Kristově církvi. Základní je nepochopení, že spolu roste společně koukol s pšenicí a že nás Pán posílá jako ovce mezi vlky a slibuje nám svou účast a vedení. Zkouška víry je právě zde ale jde o privátní odvahu k osobní svatosti navzdory naší osobní ubohosti a hříšnosti. Přehlížení mimořádných poselství Božích argumentujících na mlčení učitelského úřadu církve kvůli možným zmatkům a odporu v srdcích mnohých lidí je jasné znamení neobrácení a vůle pokračovat v situaci, která je stále dramatičtější a jasně ukazující na slova Kristova beze mne nemůžete dělat nic. To, že se společnosti odklonily od Boha zvláště ve vyspělých zemích je samozřejmě výsledkem jednání a odklonu jednotlivých srdcí. Relativismus a liberální postoj mnohdy promítán i ve víře je výsledkem stavu ve kterém se ocitáme a v naší zemi například bolestným návratem nedemokratických aboha popírajících politických stran. REVOLUCE S RŮŽENCEM: Abychom mohli být posíleni ve víře v neomylnou moc MODLITBY, chtěl bych vám dnes ukázat několik dramatických okamžiků z první Filipínské růžencové revoluce. Tento historický dokument o svržení diktátorského MARKOSOVA režimu nám má ukázat, jak jistě a pokojně vede Panna MARIA své děti k vítězství, když se svěří pod Její ochranu a vedení a když dělají, CO SI PŘEJE. V tisku se psalo mnoho o sesazení diktátora MARKOSE, ale jen málo o skutečných okolnostech. Už v roce 1985 vyprosili filipínští biskupové v Římě pro svou vlast mariánský rok. Ve dne v noci slavili kněží na náměstích Manily MŠI SVATOU! Dokonce děti vyzývaly těžce ozbrojené

7 vojáky k modlitbě a řidičům tanků, kteří přijeli, aby rozehnali zástupy, dávali kytice. Mnozí vojáci sestoupili z tanků a sami se modlili. Panna Maria zázračným způsobem potvrdila, že je matkou svého lidu. Hovořil o tom dokonce jistý velitel oddílu vrtulníků, který měl do obrovského davu shromážděných házet granáty.: V té chvíli, když jsem chtěl splnit Markosův rozkaz, objevil jsem v modlícím se zástupu svou ženu a své děti. Okamžitě jsem dal povel, abychom letěli zpět do naší centrály. Hned jsem šel domů a ke svému údivu jsem našel ženu a děti v bytě. S výčitkami jsem se ptal ženy, proč šla v této nebezpečné situaci do města. Ale ona mne ujistila: Celý den jsem byla doma. Marcos kapituloval a odešel do exilu 25.února 1986 v den svátku PANNY MARIE VÍTĚZNÉ. DRUHÁ RŮŽENCOVÁ REVOLUCE: Milí přátelé, čeho jsme byli právě s dojetím svědky, to se neuvěřitelným způsobem zopakovalo o 15let později ještě jednou, v lednu 2OO1, tedy před několika lety. Po vládním období státní presidentky CORAZON AQUINOVÉ, se presidentksé volby podařilo vyhrát Josefovi ESTRADOVI, bývalému herci a playboyovi. Když v čase svého úřadování vyraboval státní pokladnici, chudý národ ještě více zchudnul. Nebylo možné jej sesadit ani předčasnými novými volbami, protože podplatil senát. Situace byla beznadějná. Opět to byla několikadenní modlitba milionů, která přispěla k tomu, že se stalo neuvěřitelné: - hlavný velitel armády a vedoucí generálové poté změnili svůj názor, odstoupili od presidenta a postavili se na stranu lidu. Ještě téhož dne složila přísahu nová presidentka, opoziční politička a přesvědčená KATOLIČKA GLORIA MACAPAGAL ARROYOVÁ. Několik dní poté napsal kardinál JAIME SIN ve svém pastýřském listu: MOCNĚJŠÍ NEŽ ZBRANĚ JE DŮVĚRYPLNÁ MODLITBA. ÚČINĚJŠÍ NEŽ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ JE PŮST a OBĚŤ. MOCNĚJŠÍ NEŽ VOJENSKÉ NÁSILÍ JE TICHÁ MOC LIDU, KTERÝ BDÍ V MODLITBÁCH...POKORNÁ MODLITBA PLNÁ DŮVĚRY A ODEVZDANOSTI : Tento historický fakt dvou mírových revolucí v jihovýchodní Asii nás má posílit ve vědomí, že i dnes by v každé zemi a v každém čase bylo možné dosáhnout modlitebním zápasem obrat., nejen politický ale i duchovní obrat. Nyní určitě lépe chápeme SVĚTOVOU AKCI POKOJE a SPÁSY, kterou nám darovala PANNA MARIA. Jen samotný růženec nestačí!

8 Ale důvěryplná modlitba růžence má velkou MOC- jak jsme viděli. Platí to i pro SVĚTOVOU AKCI: mít v rukou obrázek s modlitbou nestačí. Ale pokorná modlitba s odevzdaností a důvěrou za příchod DUCHA SVATÉHO do srdcí všech, TA JE MOCNÁ. Viděla to matka IDA PEEDERMANNOVÁ. Viděla, jak Panna Maria ukázala na své vlastní Srdce a potom na srdci národy a přičemž říkala: Tak jako se na zemi rozpouští sníh, tak přijde plod Duch do srdcí všech lidí, kteří se budou každý den modlit tuto modlitbu. Nevíte, jak mocná a významná je před Bohem tato modlitba.. SVĚT NEMÁ ŘEŠENÍ : Všechno, co jsme dosud slyšeli, nám má pomoci nasměrovat pohled k naší MATCE, abychom při pohledu na současnou světovou situaci neztratili odvahu. Je to situace, která je tak zamotaná, komplikovaná a hrozivá, že když se na to podíváme lidskýma očima, neexistuje žádné východisko Myšleno lidským pohledem. Kardinál König před mnoha lety řekl: Z hlediska lidského je církev západu mrtvá. Ale existuje jen hledisko lidské? Co je to VÍRA? O všech zdánlivě bezvýchodiskových situacích dneška řekla MATKA VŠECH NÁRODŮ už před 5Olety: Svět už neví, jak dál. Národy, důvěřujte tedy vaší Matce, která nikdy neopustila své děti. Svět nebude zachráněn násilím, svět bude zachráněn Duchem. Tělo neznamená nic, to co jest je Duch. Duchovní rozměr člověka je zásadně nejdůležitější. Nedávný průzkum veřejného mínění v Německu před měsícem ukázal, že tři čtvrtiny z 82 milionů obyvatel Spolkové republiky se obávají teroristických útoků. Tomu se nikdo nediví. Vždyť již před několika lety ukazovali fundamentalističtí muslimové během demonstrace v Berlíně, že ve vážné situaci by jako sebevražedných atentátníků v Německu neváhali použít i své děti. Jistý bývalý ministr obrany USA už před rokem tvrdil, že spolehlivé informace ho přivedly k přesvědčení, že následující teroristický útok na Ameriku už nebude tak jako v New Yorku s naplno natankovanými Jumbo Jetmi, ale stane se tak atomovými zbraněmi. Toto jeho přesvědčení není až tak daleko od pravdy, když víme, co v lednu řekl egyptský diplomat Mahammed el Baradei. Je generálním ředitelem Mezinárodního úřadu pro atomovou energii a šéfem zbrojních inspektorů OSN. V jednom interwiew vyjádřil své vážné znepokojení nad černým trhem s nukleárními zbraněmi : V současnosti by bylo 35 až 4O států schopných vyrábět atomové zbraně. A dále: Bojím se, že atomové zbraně padnou do rukou bezohledných diktátorů a teroristů. Nebezpečí nebylo ještě nikdy tak velké jako dnes Blíží se atomová válka Tolik doslovné znění nejlepšího světového experta v této oblasti.

9 NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ : Nepřipomíná nám to III.FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ anebo slova MATKY VŠECH NÁRODŮ z AKITY, kde se slzami hovoří o ohni, který bude padat z nebe, když se neobrátíme a nebudeme dělat, co nám říká? Musíme se rozhodnout, zda ji budeme poslouchat nebo ne. Ona zná plány satana a ona jim může zabránit. Co my už víme? NIC! A co my už zmůžeme bez Ní? Mohu se něco zeptat? Byla to opravdu zásluha jordánských bezpečnostních sil, že se před nedávnou dobou v hlavním městě Ammánu podařilo v poslední vteřině objevit plánovaný teroristický útok s 2Otunami chemických látek? S 2O tunami! Jedovaté mračno, které by vzniklo nad městem, by si vyžádalo více obětí jako všechny atentáty Al-Kaidy dodnes, včetně útoku na dvojčata v New Yorku. Když jsem se to dověděl, musel jsem ihned myslet na poselství MATKY VŠECH NÁRODŮ z roku 1947, během kterého musela vizionářka Ida Peedermannová na svém těle bolestně zakusit následky jednoho, ještě o mnoho horšího, totiž bakteriologického útoku. Ten ostatně hrozí všude, protože tyto hrozné prostředky ve světě jsou. Nechci hovořit podrobněji, neboť o tomto mateřském varování si může přečíst každý sám. Toto poselství se končí úpěnlivými slovy : NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ! Takové vážné předpovědi útoků se zbraněmi hromadného ničení, nebyly tedy adresované proto, aby nás děsily, ale pouze proto, aby se jim ZABRÁNILO OBRÁCENÍM a MODLITBOU. Jak lehce je možné uskutečnit bakteriologické atentáty, popisuje bývalý ministr zahraničí Colin Powel před senátem USA. Na vyvolání katastrofálních následků stačí malé množství bakterií. Když se tento druh zbraní dá jen těžko kontrolovat, lze je snadno všude propašovat. ZPĚT K PRAVÉMU PRAMENI POKOJE : Kdo může dát řešení? Křesťanští diplomaté? Politici anebo snad Bezpečnostná rada OSN? Hospodářské špičky a bossové nebo finanční experti? Důstojníci, filozofové nebo psychologové? I když jsou důležití, dokáží poskytnout přece jen pouze provizorní řešení. Často si tito lidé vůbec takové věci neuvědomují. Scházejí se, aby rokovali o ekonomických a společenských problémech, bohužel jsou i takoví, kteří za vším sledují jen svůj zisk vliv a osobní zájmy. Zde se nabízí zmínka o mnohých skrytých společenstvích, která velmi silně ovlivňují vývoj ve světě a dokonce následně diktují a nařizují jednotlivým zemím jak mají jednat. Naštěstí ale mnozí lidé si tento stav uvědomují, vyhlašují modlitební zápasy a tažení, jak tomu bylo nyní před nedávnem v Maďarsku, které vyhlášením NOVÉ ÚSTAVY deklarovalo svůj postoj k Bohu, národu a duchovním hodnotám. Nikde jsme se ale nedočetli, což je příznačné, že téměř milion Maďarů vzalo do svých rukou svatý růženec a naplnilo slova jejich velkého syna katolické církve kardinála Mindszentyho.

10 TRVALÉ REŠENÍ JE MOŽNÉ NALÉZT JEN V BOHU. Ale Bůh dává své řešení pro tuto dobu skrze PANNU MARII, neboť Ona jako MATKA vede všechny národy k Němu, k pravému prameni pokoje. Vždyť Ona sama říká Nyní hovořím k národům celého světa poklekněte před svým Pánem a Stvořitelem a buďte vděční. Věda tohoto světa učila lidi, aby zapomněli na vděčnost. Oni už nepoznají svého Stvořitele. Národy, buďte vnímavé na varování. Pokorně si klekněte před svým Stvořitelem! Proste o Jeho milosrdenství a On je milosrdný! Dobře poslouchejte, co vám říkám: Přicházím, abych varovala všechny národy Národy, nedovolte falešným prorokům, aby vás balamutily! Satan ještě není vyhnán! Matka všech národů může přijít nyní, aby satana vyhnala. Přichází, aby ohlásila Ducha svatého Vy se však modlete modlitbu, kterou jsem dala světu! Každý den a v každém okamžiku myslete na modlitbu, kterou dala tomuto času Matka všech národů. S jakou mocí satan vládne, ví pouze Bůh sám. Nyní posílá k vám, ke všem národům, svou Matku, Matku všech národů. Tak jak je to předpověděno, ONA PŘEMŮŽE SATANA. Ona položí své nohy na satanovu hlavu. Taková vítězná slova z úst naší MATKY nám přece dodávají novou naději a nechávají nás hledět do budoucnosti s důvěrou. Aby však v Jejích mateřských slovech našli útěchu VŠICHNI LIDÉ, máme my všichni MISIONÁRSKOU ÚLOHU přinést milostivý OBRAZ a MODLITBU ŽENY i těm, kteří Ji ještě nepoznali. Neboť tím, že přijmou obrázek s modlitbou, objeví MARII jako svou Matku. Vždyť toto Její Mateřství je zřetelně vidět na amsterdamském milostném obraze. MARIA před křížem je naší MATKOU, neboť za nás trpěla jako S P O L U V Y K U P I T E L K A Je naší Matkou, neboť nám jako P R O S T Ř E D N I C E sprostředkovává každou milost, je naší Matkou, neboť jako O R O D O V N I C E za nás prosí u Boha a brání nás před satanem. Ještě zřetelněji se pomocí obrazu už asi nedá popsat Její mateřství pro všechny lidi! Těm, kteří dnes po prvé stojí před milostným obrazem, bych rád poukázal na jednu zvláštnost. NA GLOBUSU UŽ NEVIDÍME HADA ZLA. Neboť VÍTĚZSTVÍ nad satanem se událo na KALVATII- uskutečnil ho VYKUPITEL, SJEDNOCENÝ SE SPOLUVYKUPITELKOU, jako jedno Srdce. ONA JE MATKOU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE :

11 NEVÁHEJME TEDY DAROVAT JEJÍ OBRAZ KAŽDÉMU! VŠICHNI MAJÍ NA TO PRÁVO! řekla Žena. Už samotné vědomí, že je MATKOU KAŽDÉHO JEDNOLIVÉHO ČLOVĚKA, nás musí přede povzbudit, abychom plnili Její přání! Ano, Ona je MATKOU našeho milovaného Svatého Otce, který potřebuje Její mateřskou ochranu více než kdykoliv dříve. Ale právě tak je Matkou i toho mladého člověka, který na protest proti nastávající návštěvě svatého Otce zapaluje figurínu ztělesňující papeže. Je matkou kardinála Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, ale i Matkou nevěřícího karikaturisty, který svými bohorouhačskými kresbami se vysmívá z víry a z Ježíšova života. ( K. Haderer) Je Matkou nejen seminaristů, kněží a řeholních sester, kteří se tu na náměstí svatého Petra zúčastňují na slavnostní liturgii, ale je Matkou i těchto budhistických mnišských žáků v Tibetě, kteří o Panně Marii ještě nic neslyšeli. I těmto asijským chlapcům přeje, aby našli Krista a stali se svatými. Je Matkou i těchto palestinských dětí v pásmě Gazy, které ve své domovině ještě nezažili období pokoje. Vaše Matka pozná život, vaše Matka zná starost, vaše Matka zná kříž. Všechno, co zakoušíte v tomto životě, je CESTA, kterou před vámi šla vaše Matka. Maria spolucítí jako Matka s oběma stranami: s vojáky USA, kteří konají vojenský příkaz, ale tak stejně i se zajatými Iráčany, kteří se ve strachu kácí k zemi. Ona je Matkou vítězů i poražených. Na obou stranách chce zabránit skáze, neštěstí a válce. Není též Matkou filmových hvězd, manekýnů a hvězd populární hudby? Nemají i oni právo na to, aby skrze amsterdamský milostivý obraz poznali Pannu Marii jako svou osobní Matku? Když jejich obrácení chce Panna Maria za každou cenu, kterou zaplatila na Kalvarii spolu se svým božským Synem Ježíšem? Příliš málo na to myslíme! Každá duše je draze vykoupená Kristovou Krví a utrpením SPOLUVYKUPITELKY, a proto je nekonečně cenná. Proto si každá duše zasluhuje úctu a pravou lásku. Není také Matkou plnou soucitu s prostitutkami a drogově závislými? Každého člověka miluje tak osobně a s plným porozuměním, jako by byl jen on její jedinou starostí. Tak jako nemiluje Ježíš hřích, ale hříšníka, tak i Jeho Matka nemiluje hřích, ale miluje hříšníka mateřskou láskou. Matka hledí plna soucitu dokonce na satanisty, kteří slibují mladým štěstí death metalovou hudbou, ve skutečnosti však přinášejí duši smrt. O to více chce jako Matka pomoci svým dětem, které houfně padají za oběť tomuto svodu. Bože můj, jaká škoda! Vždyť právě v tomto věku by se daly tak dobře formovat pro dobro!

12 Jsem přesvědčen, že kdybychom jim dali obraz MATKY všech národů, většina z nich by ho vděčně přijala. Nedává nám toto všechno tušit něco z bezhraniční, všeobjímající lásky NEBESKÉ MATKY? S PŘESVĚDČENÍM KONAT MISI PRO MATKU Nebojme se tedy splnit přání Panny Marie a mezi všemi lidmi rozšiřovat její modlitební obrázek. Možná se podivíte, ale když jsem viděl jednou jednu fotografii, musel jsem hned myslet na šíření amsterdamského milostného obrazu. Bosý irácký bojovník za svobodu, který si v Bagdádu jen tak tak zachránil holý život, nese obraz svého idolu, radikálního šiítského vůdce Muktadu al Sadra. Tvář mladého muže prozrazuje největší odhodlanost, dokonce ochotu k mučednictví. Tento mladý muž myslel v největším nebezpečí jen na jedno : zachránit obraz svého vůdce, aby mohl přesvědčit lid, že řešení všech problémů se dá najít v jeho vzoru Sadrovi. Ano podobných obrazů fanatismu je bezpočet. Lidé chtějí odpověď, chtějí řešení ale nikdy se k němu nedopídí bez Pravého Boha. Kéž bychom měli s ohledem na mírové světové akcie podobné hluboké přesvědčení, že řešení všech problémů spočívá v modlitbě a v důvěře k naší MATCE, MATCE VŠECH NÁRODŮ. SVATYNĚ MATEŘSTVÍ PANNY MARIE PRO VŠECHNY LIDI VŠECH ČASŮ. Neváhejme přivádět naše přátele do Kapličky MATKY všech národů! Už jste si vůbec někdy s pocitem štěstí uvědomili, že amsterdamská Kaplička je Svatyní mateřství, Svatyní Mariina Mateřství pro všechny lidi všech časů? Kdokoliv jsme a cokoliv cítíme: Ona nás vždy očekává s láskyplně rozepjatým náručím a stojí před námi jako naše MATKA, která nikdy neobviňuje. Mnohem více nás všechny volá : Ať jste kdokoliv a jakýkoliv, já jsem vaší Matkou. A vizionářka Ida napsala: Potom se žena zahledí do dálky, jako by vyhlížela lidi. Je to, jako kdyby chtěla k sobě opravdu přitáhnout všechny lidi: lidi, kteří patří do naší církve, lidi, kteří nepatří do naší církve a dokonce lidi, kteří nepatří do žádné církve. Potom žena řekla: národy, starejte se o to, aby byly k ženě přivedeni ti, kteří jsou v nouzi- a myslím i na ty, kteří jsou v duševní nouzi! Pracujte mou modlitbou mezi druhými! NOVÝ ROZKVĚT : Proč si Žena tak velmi přeje, aby Ji všichni lidé poznali jako Matku? To proč vysvětluje Pánův hlas v Eucharistických poselstvích krásnými slovy :

13 CÍRKEV A NÁROD BEZ MATKY JE JAKO TĚLO BEZ DUŠE. NEVĚSTA NEBYLA POSLANÁ NA ZEM NADARMO. PŘINESTE JI NÁRODŮM. DOBŘE TO POCHOPTE: I PÁN POTŘEBOVAL SVOU MATKU, ABY SE NARODIL. ŽIVOT PŘICHÁZÍ SKRZE MATKU: PROTO MUSÍ BÝT OPĚT PŘINESENA DO VAŠÍ CÍRKVE A MEZI NÁRODY A ZAŽIJETE ROZKVĚT! Opět ji musíme přinést do naší CÍRKVE a mezi národy a zažijeme rozkvět. Není to neslýchaně PĚKNÝ PŘÍSLIB? Potom v čase duchovního rozkvětu, bude moci Svatý Otec a to pevně věřím, zvěstovat VYTOUŽENOU DOGMU SPOLUVYKUPITELKY, PROSTŘEDNICE a ORODOVNICE, kterou dnes, bohužel chápe tak málo lidí. Tak nám budou dány NOVÉ LETNICE, které přivedou církev do nové epochy. V tomto čase obnovy církve a světa potom vznikne za spolupráce všech národů ten nádherný kostel, který mohla vidět Ida ve svých vizích. Představte si: KOSTEL MATKY VŠECH NÁRODŮ VIDĚLA přesně vedle této naší haly, ve které dnes slavíme tento den! Tato bazilika tak jí byla ukázána- bude kruhová stavba se třemi kupolemi. Ale pochopme, že podmínkou tohoto rozkvětu je naše snaha přinést národům PANNU MARII JAKO MATKU. Spolupracujme tedy na základě jejích slov- opět s novým elánem na světové akcii pokoje a spásy, jak to už dělají na všech kontinentech dokonce biskupové ve svých diecézích, či na Slovensku nebo v Austrálii, Americe a jinde Ano, když budeme pracovat a dělat, co si od nás Matka přeje, potom se můžeme těšit i na tento přislíbený NOVÝ ČAS! Pane Ježíši Kriste, Synu Otce Sešli nyní na zem svého Ducha. Učiň ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od zkázy, neštěstí a války. Kéž Matka všech národů, která je Pannou Marií, je naší Orodovnicí. AMEN Sám naprosto cítím nutnost nemlčet k tomuto poselství, které se stává dnes stále naléhavějším. Všechna symposia, kongresy, akce nebudou moci mít onu žádoucí sílu, pokud nebudou činěny kroky vedoucí k přípravě přání Matky. Jako první zásadní krok spatřuji, aby byly liturgicky vyzdviženy první soboty v měsíci jako Památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie s výzvou ke konání svátosti smíření spolu s prvním pátkem.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení!

Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení! Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH Zjevení! Vypadá jako živá, dýchající a trojrozměrná žena zahalena v intenzivním světle. Ti, kteří ji viděli, ji popisovali jako zářící postavu v nádherném oslnivém šatu. Tito

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č. Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA 4/2012 č. 122 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Srpen Za umírněnost

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Září Říjen Abychom po vzoru Marie Panny trpící a po vzoru svatých mučedníků uměli přijímat Ježíšův kříž jako znamení spásy. Abychom věrni křestním slibům znova objevovali

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 17 16. 9. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. 04 Mučedník pravdy. Blahoslavený

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více