SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ"

Transkript

1 SURSUM CORDA! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ Úvaha pro tuto dobu. Tato věta a zároveň i obrovský příslib Panny Marie mně vyvstal na mysli ihned poté, co se mně do rukou dostala přednáška velké osobnosti současné církve, otce Paula Maria Siegla, kterou pronesl v Amsterodamu dne 3O.5.2OO4 Je obrovskou vzpruhou a nadějí v době stále se stupňujících nových útoků proti církvi ze strany liberálních a sekulárních volnomyšlenkářů a modernistů, kteří ve snaze sjednocovat současný svět zapomínají na to zásadní a podstatné. Sjednocování se musí dít dle výzev nebe, našeho Pána Ježíše Krista, který již na kříži pověřil svou Matku Pannu Marii, aby se tak dělo skrze Její poselství. Stále více se prohlubující krize, řešená zcela jinými prostředky než chce Bůh a to přesto, že postoj svatého Otce jasně deklaruje výzvy Ježíše Krista o smíření, pokoji a pokání, nám připomíná, že je nutné radikální obrácení a konání tak, jak chce Bůh. Veškerá pragmatická řešení, která pocházejí z mysli lidí, neřku-li těch, kteří jsou vedeni v duchovní rovině Odpůrcem, se ukazují jako krátkodobá, nefunkční s výsledkem utrpení a strádání těch nejpotřebnějších a nejchudších. Lidé, kteří si zvykli na vysoký stupeň zabezpečení ve falešné naději podléhají slibům stran, které nemohou nejen toto zabezpečit, ale odpíráním Boha a Jeho zákonů vedou společnosti k nezadržitelnému pádu. Všechny formy osvíceneckého řešení světové situace kam bohužel patří i otřesné zákony o potratech, eutanasii, klonování embryí, eutanasii a mnoho dalších, které pouze demonstrují lidskou pýchu se nutně musí sklonit před vůlí Stvořitele, který posílá Matku, aby nám to připomínala. Stejně jako v čase v Káně Galilejské zazněla stěžejní slova : Udělejte všechno, co vám řekne, tak dnes platí jejich parafráze : Udělejte všechno, co vám řekl. Jde tedy o legitimitu a neohrožené šíření těchto poselství, která vycházejí z církevně uznaných zjevení, zvláště v Lurdech, Fatimě a nyní i v Amsterdamu. Zatímco vyslovením prvních dvou míst se nestává, že by vzbuzovala nějaký odpor, bohužel není tomu tak ve vztahu k Amsterdamu a vůbec k připravovanému pátému dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce. Přitom každý a to včetně i vysoce fundovaného teologického odborníka cítí, že zde není žádná věroučná a teologická překážka a že pokračující snaha nezabývat se touto výzvou Panny Marie pochází pouze z obav rozděleného člověka a světa z pýchy srdce budete sami jako Bůh. Je samozřejmé, že se každý křesťan musí řídit závazným učením svaté církve, což ovšem neznamená, aby nemohl promlouvat hlasem svého srdce a poukazovat na to, co je jasné, silné a nosné.

2 Obrovské množství omylů a dezinformací, nevědomostí pochází z toho, že zde nebyly tyto zdroje informací, že se jednalo, jako by neexistovaly. Potřebu naléhavosti pravých informací si uvědomovali mnozí, které Pán obdařil těmito charismaty. Jedním z největších, jehož Rytíř Neposkvrněné udělal obrovskou práci v čase byl svatý Maxmilián Maria Kolbe. Ve stejných šlépějích musí kráčet i dnešní katolická média, tak jak nám to ukazuje například katolické RADIO MARYJA či televize TRWAM v Polsku a jistě je velkým přínosem i naše radio PROGLAS a TV NOE kde je ale každý katolík postaven k problému jasného osobního rozlišování duchů. Zkusme se proto nyní společně zamyslet nad obsahem tohoto poselství, které si zde dovolím předložit! DĚLAT, CO NÁM PŘIKAZUJE MATKA! NAČERPAT NOVOU NADĚJI. Když sledujeme zprávy z médií, které se k nám denně dostávají z celého světa, poznáváme, že se stále více lidí dívá do budoucnosti s rostoucími obavami. Ale Panna Maria nás chce všechny jako Matka všech národů zbavit jakéhokoliv strachu z budoucnosti. Chce nám vyprosit milost, abychom navzdory všem hrozbám načerpali NOVOU NADĚJI. Neboť všude, kde se Panna Maria zjevila, přišla vždy v pravý čas! Nechtěla nás varovat pouze před hrozícími nebezpečími, ale ukázat nám především PROSTŘEDKY, kterými můžeme zabránit hrozícímu neštěstí. JEDNODUŠE DĚLAT, CO NÁM ŘÍKÁ : Mým největším přáním je připomenout, jaké aktuální a velmi významné pro Světový mír je církevní schválení poselství MATKY VŠECH NÁRODŮ. My všichni musíme bezpodmínečně hlouběji pochopit, jak je rozhodující, abychom TEĎ a DNES činili všechno, co si přeje MATKA všech národů a jak velmi ovlivní vytoužený pokoj to, když jako děti poslechneme, co nám říká. UČME SE Z FATIMY, abychom nedělali opět ty stejné chyby. K jakým netušeným tragickým následkům došlo proto, že jsme fatimské poselství tak dlouho ignorovali, varování Panny Marie nebrali vážně a proto jsme neplnili její přání a prosby. V pravém okamžiku nás varovala před dramatem II. SVĚTOVÉ VÁLKY- a tak také před RUSKEM a před jeho militantně-ateistickou ideologií, která se šířila po celém světě. Jako MATKA však současně zjevila i konkrétní prostředky, kterými by se dalo všemu zabránit. Tyto prostředky byly tak jednoduché : MODLITBA SV.RŮŽENCE SMÍRNÉ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V PRVNÍ SOBOTU v měsíci ZASVĚCENÍ JEJÍMU NEPOKSVRNĚNÉMU SRDCI.

3 A protože biskupové a kněží, křesťanští politici a věřící- tedy ti, kteří MOHLI POCHOPIT- NECHTĚLI POSLECHNOUT, postihla Evropu a svět hrozná katastrofa. Svět stál několikrát před branami katastrof nedozírných rozměrů. Vzpomeňme na Karibskou krizi v roce 1962, která byla zažehnána poté, co oba představitelé mocností Ruska a USA se seznámili s Fatimským poselstvím. Na tomto místě mi určitě dovolíte jednu otázku: Když tehdy, v čase, když bylo křesťanství ještě mariánské, se Fatimská výzva nebrala vážně, jak bude dnes vypadat naše odpověď na prosby MATKY VŠECH NÁRODŮ v čase, který není zdaleka tak mariánský jako tehdy: ZABRÁNIT SVĚTOVÉ KATASTROFĚ : UČME SE Z FATIMY, potom neuděláme ty stejné chyby v souvislostí s amsterdamskými poselstvími. Neboť zde, v Amsterodamě, se zjevila PANNA MARIA ZASE VE SPRÁVNÉ DOBĚ aby lid varovala nejen před válkou a před ateistickou ideologií, ale jak říká : PŘED VELKOU SVĚTOVOU KATASTROFOU. A opět dala protože je MATKOU- PROSTŘEDKY, kterými se dá zabránit neštěstí. Jak to dělá? Zjevila se pod NOVÝM TITULEM: ŽENA, MATKA VŠECH NÁRODŮ Darovala nám NOVÝ OBRAZ a NOVOU MODLITBU o které říká: TÍMTO TITULEM A TOUTO MODLITBOU ZACHRÁNÍM SVĚT PŘED VELKOU SVĚTOVOU KATASTROFOU. Prosila nás, abychom rozšiřovali před všemi národy její OBRAZ a MODLITBU a toto celosvětové šíření dokonce POJMENOVALA a dala mu název : SVĚTOVÁ AKCE POKOJE a SPÁSY. Tato světová akce je podmínkou a přímou přípravou na NOVÉ MARIÁNSKÉ DOGMA: to znamená na slavnostní vyhlášení pravdy víry, že PANNA MARIA je pro všechny národy SPOLUVYKUPITELKOU, PROSTŘEDNICÍ a ORODOVNICÍ. Toto poslední a největší Mariánské dogma nám daruje NOVÉ LETNICE a všechny národy přivede do nové epochy pokoje a míru. NIKDY NENÍ POZDĚ NA MODLITEBNÍ ZÁZRAK : Aby lidé na celém světě konali, co si přeje MATKA VŠECH NÁRODŮ- na to je upřímně řečeno- dosti pozdě. Ale když budeme nyní, na začátku III.tisíciletí konečně dělat, co říká MATKA v Amsterodamu, potom i navzdory všemu, není příliš pozdě a budeme moci zažít ZÁZRAK, který slíbila. Už v roce 1951 řekla : PUSTĚTE SE S VELKÝM ZÁPALEM DO TOHOTO DÍLA POKOJE a VYKOUPENÍ a UVIDÍTE ZÁZRAK! Slovo zázrak, nadpřirozeno a transcendentno zní současným lidem zvláště provokativně a přímo atakuje jejich pyšné já. Pod záminkami všeho druhu, mnohdy i teologickými stanovisky brání člověku být pokorným, být dítětem naslouchajícím Bohu a Panně Marii v církvi.

4 Abychom dokázali, že Bůh nesmírně odměňuje DĚTINSKOU POSLUŠNOST, chtěl bych vám ukázat dojímavý příspěvek o zázraku OSVOBOZENÍ RAKOUSKA od ruského obsazení, který byl vymodlen růžencovým bratrstvem. Druhá světová válka proměnila Evropu na trosky a popel. Rusko s více než 5O.OOO vojáky Rudé armády obsadilo část Rakouska a jeho hlavní město Vídeň. Přesně před tímto nás varovala Královna růžence ve FATIMĚ. Lidsky řečeno, bylo tehdy už pozdě. Ale existovali muži a ženy, OBYČEJNÍ VĚŘÍCÍ ale také i VLIVNÍ POLITICI, kteří i navzdory tomu DŮVĚŘOVALI V MOC MODLITBY! VÍTĚZSTVÍ PŘES RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO. Když se františkán P.PETRUS PAVLICEK modlil v roce 1946 před milostným oltářem v MARIAZELL za pomoc rozbombardovanému RAKOUSKU, uslyšel ve svém srdci odpověď PANNY MARIE: DĚLEJE, CO VÁM ŘÍKÁM a NASTANE MÍR. Tak vzniklo růžencové bratrstvo. P. Petrus chodil 1O let s FATIMSKOU SOCHOU PANNY MARIE přes celé Rakousko a desetitisíce ochotných křesťanů se přidalo k této MODLITEBNÍ AKCI. A Bůh daroval vytouženou svobodu. 2O let po osvobození Rakouska kázal zakladatel růžencového bratrstva P.Petrus Pavliček, jehož proces blahořečení již probíhá řekl jednou během děkovné pouti do MARIAZELL tato slova: Mnozí, mnozí Rakušané si dnes myslí, že tato svoboda je samozřejmostí, že to šlo hladce. Ale zde musíme říci pravdu : Byl to 1Oletý tvrdý boj, kterým jsme tuto svobodu získali. Konalo se 268 rokování!! A když se po 268 rokování vrátil z Berlína do Vídně spolkový kancléř FIGL, řekl mi: Otče Petrusi, ještě nikdy jsem se nevracel z rokování tak smutný. Pan Molotov mi do očí řekl: Pane Figl, nedělejte si naděje: Co my Rusi jednou máme, to už více ndáme. P.Petrus, řekl Figl: teď už máme jen jednu naději: Boha! Musíme se více modlit k Bohu a P.Marii za svobodu! Poté jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych rakouský lid přivedl k MODLITBĚ. Po této výzvě spolkového kancléře následovalo nespočetně mnoho denních a nočních ADORACÍ ve vídeňském františkánském kostele. A hle, za půl roku později musel ten stejný pan Molotov 15. května 1955 podepsat v Belvederu státní smlouvu. NEUVĚŘITELNÉ! Náhle se stalo možným, že Rusko opustilo oblast, kterou obsadilo. Dosáhli toho pouze politici? NEBYLA TO SNAD MILOST, VYMODLENÁ MILOST? Nezapomenu také na to, jak jsme v roce 195O organizovali ve Vídni prvé prosebné procesí za návrat svobody.

5 Tehdy jsme se setkali s velkým výsměchem a s pochybováním. Mnozí lidé si tehdy mysleli, že se k nám přidá nějakých 5OO ženušek. My se k tomu určitě přidat nemůžeme. Tehdy mi spolkový kancléř FIGL řekl: Petrus, i kdybychom v procesí prosili a šli pouze my dva, naše vlast za to stojí. Jinak nezískáme svobodu! A tehdy při prvním prosebném procesí se sešlo na 15.OOO lidí a při každé další prosebné pouti se počet stupňoval až do 8O.OOO. Vidíte moji milí bratři a sestry: MODLIT SE, TO JE MOC! Zahájili jsme ROK VÍRY! Máme velkou příležitost vyprošovat nám, našim drahým, farnostem a celé naší vlasti milosti. Vypadá to ale mnohdy tak, jako by modlitba byla brána jen jako poslední instance pro nemocné a umírající. Působení médií, materialistických nabídek a zvláště morálním propadem společností již mnozí nemají schopnost a vůli se modlit a mnozí to dokonce ani už neumí. Jen je třeba v tu MOC věřit, TŘEBA VĚŘIT, že Bůh přijímá naše modlitby vážně. A proto i my musíme BRÁT MODLITBU VÁŽNĚ! PAPEŽ JAN PAVEL II a ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI Ještě mnohem dojímavějším příkladem požehnaného účinku poslušnosti k přáním PANNY MARIE je pád SSSR zasvěcením celého světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Se zasvěcením se čekalo dlouhá desetiletí a někdy toto zasvěcení nechápali a dokonce blokovali i ti nejlepší v Kristově církvi. I zdrženlivá sestra Lucie z Fatimy s ohledem na to řekla: PÁN SI NESTĚŽOVAL POUZE NA VELKÉ HŘÍCHY, ALE I NA NAŠI NECHUŤ a NEDBALOST V PLNĚNÍ JEHO PŘÁNÍ. Jsou to přímo živá slova, která zasahují každé upřímné srdce. Někdy se zdá, jakoby snad už ani Bůh neměl právo hovořit do věcí, které jsme si sami upravili na základě přizpůsobení se tomuto světu. A náš drahý mariánský papež byl na důležitost vždy stále AKTUÁLNÍHO FATIMSKÉHO POSELSTVÍ UPOZORNĚN AŽ BOLESTNÝM ATENTÁTEM z 13. května Vždyť univerzální církev ještě stále nesplnila přání PANNY MARIE. Prostřednictvím dramatického obsahu III.FATIMSKÉHO TAJEMSTVÍ, které si nechal papež Jan Pavel II donést na kliniku Gemelli,ještě hlouběji poznal, jak je důležité KONEČNĚ SPLNIT BOŽÍ PŘÁNÍ, aby od Církve a od světa odvrátil hrozící nebezpečí. 25.března 1984, tři roky po atentátu, zasvětil na Náměstí sv. Petra PANNĚ MARII celý svět. Pro tuto příležitost dal přivézt do Říma z FATIMY originální sochu PANNY MARIE, aby tím celému světu ukázal, že chce splnit Mariinu výzvu. Účinek tohoto aktu úplného odevzdání se PANNĚ MARII byl nesmírný a překonal všechna, skutečně všechna očekávání!

6 Neboť několik let po tomto zasvěcení celého světa a hned po mariánském roce 1988 se událo něco nepředstavitelného. Pád Berlínské zdi a železné opony. Pád východního bloku a dokonce SSSR. Tento velký obrat byl v amsterdamských poselstvích předpověděn už v roku 1951, 38 let před jeho uskutečněním. S tím nepočítal žádný politik! Sám papež Jan Pavel II řekl, že události zůstanou navždy překvapujícími, co se týká tempa v jakém se odehrály: (Tertio Millenio aveniente). Drazí přátelé, toto všechno vám připomínám proto, abych vám ukázal, jak je důležité VĚŘIT I CÍRKEVNĚ UZNANÝM POSELSTVÍM Z AMSTERDAMU a též, abych vás pozval a jednoduše a prostě dělat to, CO SI PŘEJE PANNA MARIA MATKA VŠECH NÁRODŮ: šířit je modlitbou a její obraz! OPRAVDU VĚŘÍME TOMU, ŽE ŠÍŘENÍ JEJÍHO OBRÁZKU S MODLITBOU MŮŽE BÝT SVĚTOVOU AKCÍ POKOJE a SPÁSY, který pomůže zabránit světové katastrofě? Nezdá se to být příliš jednoduché, aby to mohlo účinně ovlivnit globální mír? Toto je právě onen pověstný kámen úrazu. Pragmatičnost v osobním přístupu, která na druhé straně vzbuzuje napětí a netrpělivost, odmítání učitelského úřadu církve a dokonce i útoky proti Kristově církvi. Základní je nepochopení, že spolu roste společně koukol s pšenicí a že nás Pán posílá jako ovce mezi vlky a slibuje nám svou účast a vedení. Zkouška víry je právě zde ale jde o privátní odvahu k osobní svatosti navzdory naší osobní ubohosti a hříšnosti. Přehlížení mimořádných poselství Božích argumentujících na mlčení učitelského úřadu církve kvůli možným zmatkům a odporu v srdcích mnohých lidí je jasné znamení neobrácení a vůle pokračovat v situaci, která je stále dramatičtější a jasně ukazující na slova Kristova beze mne nemůžete dělat nic. To, že se společnosti odklonily od Boha zvláště ve vyspělých zemích je samozřejmě výsledkem jednání a odklonu jednotlivých srdcí. Relativismus a liberální postoj mnohdy promítán i ve víře je výsledkem stavu ve kterém se ocitáme a v naší zemi například bolestným návratem nedemokratických aboha popírajících politických stran. REVOLUCE S RŮŽENCEM: Abychom mohli být posíleni ve víře v neomylnou moc MODLITBY, chtěl bych vám dnes ukázat několik dramatických okamžiků z první Filipínské růžencové revoluce. Tento historický dokument o svržení diktátorského MARKOSOVA režimu nám má ukázat, jak jistě a pokojně vede Panna MARIA své děti k vítězství, když se svěří pod Její ochranu a vedení a když dělají, CO SI PŘEJE. V tisku se psalo mnoho o sesazení diktátora MARKOSE, ale jen málo o skutečných okolnostech. Už v roce 1985 vyprosili filipínští biskupové v Římě pro svou vlast mariánský rok. Ve dne v noci slavili kněží na náměstích Manily MŠI SVATOU! Dokonce děti vyzývaly těžce ozbrojené

7 vojáky k modlitbě a řidičům tanků, kteří přijeli, aby rozehnali zástupy, dávali kytice. Mnozí vojáci sestoupili z tanků a sami se modlili. Panna Maria zázračným způsobem potvrdila, že je matkou svého lidu. Hovořil o tom dokonce jistý velitel oddílu vrtulníků, který měl do obrovského davu shromážděných házet granáty.: V té chvíli, když jsem chtěl splnit Markosův rozkaz, objevil jsem v modlícím se zástupu svou ženu a své děti. Okamžitě jsem dal povel, abychom letěli zpět do naší centrály. Hned jsem šel domů a ke svému údivu jsem našel ženu a děti v bytě. S výčitkami jsem se ptal ženy, proč šla v této nebezpečné situaci do města. Ale ona mne ujistila: Celý den jsem byla doma. Marcos kapituloval a odešel do exilu 25.února 1986 v den svátku PANNY MARIE VÍTĚZNÉ. DRUHÁ RŮŽENCOVÁ REVOLUCE: Milí přátelé, čeho jsme byli právě s dojetím svědky, to se neuvěřitelným způsobem zopakovalo o 15let později ještě jednou, v lednu 2OO1, tedy před několika lety. Po vládním období státní presidentky CORAZON AQUINOVÉ, se presidentksé volby podařilo vyhrát Josefovi ESTRADOVI, bývalému herci a playboyovi. Když v čase svého úřadování vyraboval státní pokladnici, chudý národ ještě více zchudnul. Nebylo možné jej sesadit ani předčasnými novými volbami, protože podplatil senát. Situace byla beznadějná. Opět to byla několikadenní modlitba milionů, která přispěla k tomu, že se stalo neuvěřitelné: - hlavný velitel armády a vedoucí generálové poté změnili svůj názor, odstoupili od presidenta a postavili se na stranu lidu. Ještě téhož dne složila přísahu nová presidentka, opoziční politička a přesvědčená KATOLIČKA GLORIA MACAPAGAL ARROYOVÁ. Několik dní poté napsal kardinál JAIME SIN ve svém pastýřském listu: MOCNĚJŠÍ NEŽ ZBRANĚ JE DŮVĚRYPLNÁ MODLITBA. ÚČINĚJŠÍ NEŽ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ JE PŮST a OBĚŤ. MOCNĚJŠÍ NEŽ VOJENSKÉ NÁSILÍ JE TICHÁ MOC LIDU, KTERÝ BDÍ V MODLITBÁCH...POKORNÁ MODLITBA PLNÁ DŮVĚRY A ODEVZDANOSTI : Tento historický fakt dvou mírových revolucí v jihovýchodní Asii nás má posílit ve vědomí, že i dnes by v každé zemi a v každém čase bylo možné dosáhnout modlitebním zápasem obrat., nejen politický ale i duchovní obrat. Nyní určitě lépe chápeme SVĚTOVOU AKCI POKOJE a SPÁSY, kterou nám darovala PANNA MARIA. Jen samotný růženec nestačí!

8 Ale důvěryplná modlitba růžence má velkou MOC- jak jsme viděli. Platí to i pro SVĚTOVOU AKCI: mít v rukou obrázek s modlitbou nestačí. Ale pokorná modlitba s odevzdaností a důvěrou za příchod DUCHA SVATÉHO do srdcí všech, TA JE MOCNÁ. Viděla to matka IDA PEEDERMANNOVÁ. Viděla, jak Panna Maria ukázala na své vlastní Srdce a potom na srdci národy a přičemž říkala: Tak jako se na zemi rozpouští sníh, tak přijde plod Duch do srdcí všech lidí, kteří se budou každý den modlit tuto modlitbu. Nevíte, jak mocná a významná je před Bohem tato modlitba.. SVĚT NEMÁ ŘEŠENÍ : Všechno, co jsme dosud slyšeli, nám má pomoci nasměrovat pohled k naší MATCE, abychom při pohledu na současnou světovou situaci neztratili odvahu. Je to situace, která je tak zamotaná, komplikovaná a hrozivá, že když se na to podíváme lidskýma očima, neexistuje žádné východisko Myšleno lidským pohledem. Kardinál König před mnoha lety řekl: Z hlediska lidského je církev západu mrtvá. Ale existuje jen hledisko lidské? Co je to VÍRA? O všech zdánlivě bezvýchodiskových situacích dneška řekla MATKA VŠECH NÁRODŮ už před 5Olety: Svět už neví, jak dál. Národy, důvěřujte tedy vaší Matce, která nikdy neopustila své děti. Svět nebude zachráněn násilím, svět bude zachráněn Duchem. Tělo neznamená nic, to co jest je Duch. Duchovní rozměr člověka je zásadně nejdůležitější. Nedávný průzkum veřejného mínění v Německu před měsícem ukázal, že tři čtvrtiny z 82 milionů obyvatel Spolkové republiky se obávají teroristických útoků. Tomu se nikdo nediví. Vždyť již před několika lety ukazovali fundamentalističtí muslimové během demonstrace v Berlíně, že ve vážné situaci by jako sebevražedných atentátníků v Německu neváhali použít i své děti. Jistý bývalý ministr obrany USA už před rokem tvrdil, že spolehlivé informace ho přivedly k přesvědčení, že následující teroristický útok na Ameriku už nebude tak jako v New Yorku s naplno natankovanými Jumbo Jetmi, ale stane se tak atomovými zbraněmi. Toto jeho přesvědčení není až tak daleko od pravdy, když víme, co v lednu řekl egyptský diplomat Mahammed el Baradei. Je generálním ředitelem Mezinárodního úřadu pro atomovou energii a šéfem zbrojních inspektorů OSN. V jednom interwiew vyjádřil své vážné znepokojení nad černým trhem s nukleárními zbraněmi : V současnosti by bylo 35 až 4O států schopných vyrábět atomové zbraně. A dále: Bojím se, že atomové zbraně padnou do rukou bezohledných diktátorů a teroristů. Nebezpečí nebylo ještě nikdy tak velké jako dnes Blíží se atomová válka Tolik doslovné znění nejlepšího světového experta v této oblasti.

9 NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ : Nepřipomíná nám to III.FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ anebo slova MATKY VŠECH NÁRODŮ z AKITY, kde se slzami hovoří o ohni, který bude padat z nebe, když se neobrátíme a nebudeme dělat, co nám říká? Musíme se rozhodnout, zda ji budeme poslouchat nebo ne. Ona zná plány satana a ona jim může zabránit. Co my už víme? NIC! A co my už zmůžeme bez Ní? Mohu se něco zeptat? Byla to opravdu zásluha jordánských bezpečnostních sil, že se před nedávnou dobou v hlavním městě Ammánu podařilo v poslední vteřině objevit plánovaný teroristický útok s 2Otunami chemických látek? S 2O tunami! Jedovaté mračno, které by vzniklo nad městem, by si vyžádalo více obětí jako všechny atentáty Al-Kaidy dodnes, včetně útoku na dvojčata v New Yorku. Když jsem se to dověděl, musel jsem ihned myslet na poselství MATKY VŠECH NÁRODŮ z roku 1947, během kterého musela vizionářka Ida Peedermannová na svém těle bolestně zakusit následky jednoho, ještě o mnoho horšího, totiž bakteriologického útoku. Ten ostatně hrozí všude, protože tyto hrozné prostředky ve světě jsou. Nechci hovořit podrobněji, neboť o tomto mateřském varování si může přečíst každý sám. Toto poselství se končí úpěnlivými slovy : NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ! Takové vážné předpovědi útoků se zbraněmi hromadného ničení, nebyly tedy adresované proto, aby nás děsily, ale pouze proto, aby se jim ZABRÁNILO OBRÁCENÍM a MODLITBOU. Jak lehce je možné uskutečnit bakteriologické atentáty, popisuje bývalý ministr zahraničí Colin Powel před senátem USA. Na vyvolání katastrofálních následků stačí malé množství bakterií. Když se tento druh zbraní dá jen těžko kontrolovat, lze je snadno všude propašovat. ZPĚT K PRAVÉMU PRAMENI POKOJE : Kdo může dát řešení? Křesťanští diplomaté? Politici anebo snad Bezpečnostná rada OSN? Hospodářské špičky a bossové nebo finanční experti? Důstojníci, filozofové nebo psychologové? I když jsou důležití, dokáží poskytnout přece jen pouze provizorní řešení. Často si tito lidé vůbec takové věci neuvědomují. Scházejí se, aby rokovali o ekonomických a společenských problémech, bohužel jsou i takoví, kteří za vším sledují jen svůj zisk vliv a osobní zájmy. Zde se nabízí zmínka o mnohých skrytých společenstvích, která velmi silně ovlivňují vývoj ve světě a dokonce následně diktují a nařizují jednotlivým zemím jak mají jednat. Naštěstí ale mnozí lidé si tento stav uvědomují, vyhlašují modlitební zápasy a tažení, jak tomu bylo nyní před nedávnem v Maďarsku, které vyhlášením NOVÉ ÚSTAVY deklarovalo svůj postoj k Bohu, národu a duchovním hodnotám. Nikde jsme se ale nedočetli, což je příznačné, že téměř milion Maďarů vzalo do svých rukou svatý růženec a naplnilo slova jejich velkého syna katolické církve kardinála Mindszentyho.

10 TRVALÉ REŠENÍ JE MOŽNÉ NALÉZT JEN V BOHU. Ale Bůh dává své řešení pro tuto dobu skrze PANNU MARII, neboť Ona jako MATKA vede všechny národy k Němu, k pravému prameni pokoje. Vždyť Ona sama říká Nyní hovořím k národům celého světa poklekněte před svým Pánem a Stvořitelem a buďte vděční. Věda tohoto světa učila lidi, aby zapomněli na vděčnost. Oni už nepoznají svého Stvořitele. Národy, buďte vnímavé na varování. Pokorně si klekněte před svým Stvořitelem! Proste o Jeho milosrdenství a On je milosrdný! Dobře poslouchejte, co vám říkám: Přicházím, abych varovala všechny národy Národy, nedovolte falešným prorokům, aby vás balamutily! Satan ještě není vyhnán! Matka všech národů může přijít nyní, aby satana vyhnala. Přichází, aby ohlásila Ducha svatého Vy se však modlete modlitbu, kterou jsem dala světu! Každý den a v každém okamžiku myslete na modlitbu, kterou dala tomuto času Matka všech národů. S jakou mocí satan vládne, ví pouze Bůh sám. Nyní posílá k vám, ke všem národům, svou Matku, Matku všech národů. Tak jak je to předpověděno, ONA PŘEMŮŽE SATANA. Ona položí své nohy na satanovu hlavu. Taková vítězná slova z úst naší MATKY nám přece dodávají novou naději a nechávají nás hledět do budoucnosti s důvěrou. Aby však v Jejích mateřských slovech našli útěchu VŠICHNI LIDÉ, máme my všichni MISIONÁRSKOU ÚLOHU přinést milostivý OBRAZ a MODLITBU ŽENY i těm, kteří Ji ještě nepoznali. Neboť tím, že přijmou obrázek s modlitbou, objeví MARII jako svou Matku. Vždyť toto Její Mateřství je zřetelně vidět na amsterdamském milostném obraze. MARIA před křížem je naší MATKOU, neboť za nás trpěla jako S P O L U V Y K U P I T E L K A Je naší Matkou, neboť nám jako P R O S T Ř E D N I C E sprostředkovává každou milost, je naší Matkou, neboť jako O R O D O V N I C E za nás prosí u Boha a brání nás před satanem. Ještě zřetelněji se pomocí obrazu už asi nedá popsat Její mateřství pro všechny lidi! Těm, kteří dnes po prvé stojí před milostným obrazem, bych rád poukázal na jednu zvláštnost. NA GLOBUSU UŽ NEVIDÍME HADA ZLA. Neboť VÍTĚZSTVÍ nad satanem se událo na KALVATII- uskutečnil ho VYKUPITEL, SJEDNOCENÝ SE SPOLUVYKUPITELKOU, jako jedno Srdce. ONA JE MATKOU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE :

11 NEVÁHEJME TEDY DAROVAT JEJÍ OBRAZ KAŽDÉMU! VŠICHNI MAJÍ NA TO PRÁVO! řekla Žena. Už samotné vědomí, že je MATKOU KAŽDÉHO JEDNOLIVÉHO ČLOVĚKA, nás musí přede povzbudit, abychom plnili Její přání! Ano, Ona je MATKOU našeho milovaného Svatého Otce, který potřebuje Její mateřskou ochranu více než kdykoliv dříve. Ale právě tak je Matkou i toho mladého člověka, který na protest proti nastávající návštěvě svatého Otce zapaluje figurínu ztělesňující papeže. Je matkou kardinála Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, ale i Matkou nevěřícího karikaturisty, který svými bohorouhačskými kresbami se vysmívá z víry a z Ježíšova života. ( K. Haderer) Je Matkou nejen seminaristů, kněží a řeholních sester, kteří se tu na náměstí svatého Petra zúčastňují na slavnostní liturgii, ale je Matkou i těchto budhistických mnišských žáků v Tibetě, kteří o Panně Marii ještě nic neslyšeli. I těmto asijským chlapcům přeje, aby našli Krista a stali se svatými. Je Matkou i těchto palestinských dětí v pásmě Gazy, které ve své domovině ještě nezažili období pokoje. Vaše Matka pozná život, vaše Matka zná starost, vaše Matka zná kříž. Všechno, co zakoušíte v tomto životě, je CESTA, kterou před vámi šla vaše Matka. Maria spolucítí jako Matka s oběma stranami: s vojáky USA, kteří konají vojenský příkaz, ale tak stejně i se zajatými Iráčany, kteří se ve strachu kácí k zemi. Ona je Matkou vítězů i poražených. Na obou stranách chce zabránit skáze, neštěstí a válce. Není též Matkou filmových hvězd, manekýnů a hvězd populární hudby? Nemají i oni právo na to, aby skrze amsterdamský milostivý obraz poznali Pannu Marii jako svou osobní Matku? Když jejich obrácení chce Panna Maria za každou cenu, kterou zaplatila na Kalvarii spolu se svým božským Synem Ježíšem? Příliš málo na to myslíme! Každá duše je draze vykoupená Kristovou Krví a utrpením SPOLUVYKUPITELKY, a proto je nekonečně cenná. Proto si každá duše zasluhuje úctu a pravou lásku. Není také Matkou plnou soucitu s prostitutkami a drogově závislými? Každého člověka miluje tak osobně a s plným porozuměním, jako by byl jen on její jedinou starostí. Tak jako nemiluje Ježíš hřích, ale hříšníka, tak i Jeho Matka nemiluje hřích, ale miluje hříšníka mateřskou láskou. Matka hledí plna soucitu dokonce na satanisty, kteří slibují mladým štěstí death metalovou hudbou, ve skutečnosti však přinášejí duši smrt. O to více chce jako Matka pomoci svým dětem, které houfně padají za oběť tomuto svodu. Bože můj, jaká škoda! Vždyť právě v tomto věku by se daly tak dobře formovat pro dobro!

12 Jsem přesvědčen, že kdybychom jim dali obraz MATKY všech národů, většina z nich by ho vděčně přijala. Nedává nám toto všechno tušit něco z bezhraniční, všeobjímající lásky NEBESKÉ MATKY? S PŘESVĚDČENÍM KONAT MISI PRO MATKU Nebojme se tedy splnit přání Panny Marie a mezi všemi lidmi rozšiřovat její modlitební obrázek. Možná se podivíte, ale když jsem viděl jednou jednu fotografii, musel jsem hned myslet na šíření amsterdamského milostného obrazu. Bosý irácký bojovník za svobodu, který si v Bagdádu jen tak tak zachránil holý život, nese obraz svého idolu, radikálního šiítského vůdce Muktadu al Sadra. Tvář mladého muže prozrazuje největší odhodlanost, dokonce ochotu k mučednictví. Tento mladý muž myslel v největším nebezpečí jen na jedno : zachránit obraz svého vůdce, aby mohl přesvědčit lid, že řešení všech problémů se dá najít v jeho vzoru Sadrovi. Ano podobných obrazů fanatismu je bezpočet. Lidé chtějí odpověď, chtějí řešení ale nikdy se k němu nedopídí bez Pravého Boha. Kéž bychom měli s ohledem na mírové světové akcie podobné hluboké přesvědčení, že řešení všech problémů spočívá v modlitbě a v důvěře k naší MATCE, MATCE VŠECH NÁRODŮ. SVATYNĚ MATEŘSTVÍ PANNY MARIE PRO VŠECHNY LIDI VŠECH ČASŮ. Neváhejme přivádět naše přátele do Kapličky MATKY všech národů! Už jste si vůbec někdy s pocitem štěstí uvědomili, že amsterdamská Kaplička je Svatyní mateřství, Svatyní Mariina Mateřství pro všechny lidi všech časů? Kdokoliv jsme a cokoliv cítíme: Ona nás vždy očekává s láskyplně rozepjatým náručím a stojí před námi jako naše MATKA, která nikdy neobviňuje. Mnohem více nás všechny volá : Ať jste kdokoliv a jakýkoliv, já jsem vaší Matkou. A vizionářka Ida napsala: Potom se žena zahledí do dálky, jako by vyhlížela lidi. Je to, jako kdyby chtěla k sobě opravdu přitáhnout všechny lidi: lidi, kteří patří do naší církve, lidi, kteří nepatří do naší církve a dokonce lidi, kteří nepatří do žádné církve. Potom žena řekla: národy, starejte se o to, aby byly k ženě přivedeni ti, kteří jsou v nouzi- a myslím i na ty, kteří jsou v duševní nouzi! Pracujte mou modlitbou mezi druhými! NOVÝ ROZKVĚT : Proč si Žena tak velmi přeje, aby Ji všichni lidé poznali jako Matku? To proč vysvětluje Pánův hlas v Eucharistických poselstvích krásnými slovy :

13 CÍRKEV A NÁROD BEZ MATKY JE JAKO TĚLO BEZ DUŠE. NEVĚSTA NEBYLA POSLANÁ NA ZEM NADARMO. PŘINESTE JI NÁRODŮM. DOBŘE TO POCHOPTE: I PÁN POTŘEBOVAL SVOU MATKU, ABY SE NARODIL. ŽIVOT PŘICHÁZÍ SKRZE MATKU: PROTO MUSÍ BÝT OPĚT PŘINESENA DO VAŠÍ CÍRKVE A MEZI NÁRODY A ZAŽIJETE ROZKVĚT! Opět ji musíme přinést do naší CÍRKVE a mezi národy a zažijeme rozkvět. Není to neslýchaně PĚKNÝ PŘÍSLIB? Potom v čase duchovního rozkvětu, bude moci Svatý Otec a to pevně věřím, zvěstovat VYTOUŽENOU DOGMU SPOLUVYKUPITELKY, PROSTŘEDNICE a ORODOVNICE, kterou dnes, bohužel chápe tak málo lidí. Tak nám budou dány NOVÉ LETNICE, které přivedou církev do nové epochy. V tomto čase obnovy církve a světa potom vznikne za spolupráce všech národů ten nádherný kostel, který mohla vidět Ida ve svých vizích. Představte si: KOSTEL MATKY VŠECH NÁRODŮ VIDĚLA přesně vedle této naší haly, ve které dnes slavíme tento den! Tato bazilika tak jí byla ukázána- bude kruhová stavba se třemi kupolemi. Ale pochopme, že podmínkou tohoto rozkvětu je naše snaha přinést národům PANNU MARII JAKO MATKU. Spolupracujme tedy na základě jejích slov- opět s novým elánem na světové akcii pokoje a spásy, jak to už dělají na všech kontinentech dokonce biskupové ve svých diecézích, či na Slovensku nebo v Austrálii, Americe a jinde Ano, když budeme pracovat a dělat, co si od nás Matka přeje, potom se můžeme těšit i na tento přislíbený NOVÝ ČAS! Pane Ježíši Kriste, Synu Otce Sešli nyní na zem svého Ducha. Učiň ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od zkázy, neštěstí a války. Kéž Matka všech národů, která je Pannou Marií, je naší Orodovnicí. AMEN Sám naprosto cítím nutnost nemlčet k tomuto poselství, které se stává dnes stále naléhavějším. Všechna symposia, kongresy, akce nebudou moci mít onu žádoucí sílu, pokud nebudou činěny kroky vedoucí k přípravě přání Matky. Jako první zásadní krok spatřuji, aby byly liturgicky vyzdviženy první soboty v měsíci jako Památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie s výzvou ke konání svátosti smíření spolu s prvním pátkem.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vizionář Segatašja během zjevení v roce 1982 bezprostředně poté, co mu Ježíš řekl, aby se napil svěcené vody vedle pódia.

Vizionář Segatašja během zjevení v roce 1982 bezprostředně poté, co mu Ježíš řekl, aby se napil svěcené vody vedle pódia. Šťastně se usmívající Segatašja před kibežskou střední školou v létě 1982, krátce poté, co oslavil 15. narozeniny. Ježíš Kristus vyslal Segatašju do Kibeho, aby tam celému světu předával jeho poselství

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více