ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č let od konce II. světové války V pátek 8. května 2015 se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce II. světové války v Žamberku. Zástupci města - starosta Jiří Dytrt, místostarosta Oldřich Jedlička a radní Zdenka Šebková uctili položením květin památku obětí II. světové války na nám. Gen. Knopa, na místním hřbitově delegace položila květiny u hrobu Miloslava Vraštila a Stanislava Portíka, u pomníku rudoarmějců a věneček zavěsila na Masarykově náměstí u pamětní desky Pavla Kohna-Kubína. Akce se dále zúčastnil ředitel městského muzea Petr Hažmuka a Vladislav Severin. Pro širokou veřejnost je připravena v muzeu výstava Květen 1945 v Žamberku na fotografiích, která bude otevřena až do 31. května. Najdete zde nejen fotografie zachycující události konce války, ale též informace o tom, jak se v Žamberku slavila výročí osvobození města. Atmosféru doplňují noviny z května 1945 a některé autentické předměty z období protektorátu. foto a text Vlaďka Šulcová Na foto zleva: P. Hažmuka, Z. Šebková, O. Jedlička, V. Severin, J. Dytrt J. Dytrt u pamětní desky.

2 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA se uskuteční v úterý 19. května 2015 od 16 hod. v jednacím sále ZM, MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Program: Studie modernizace centrálního zásobování teplem města Žamberka Bc. Kamila Borovičková ÚZEMNÍ PLÁN ŽAMBERK změna č. 1 Vážení občané, Zastupitelstvo města dne schválilo záměr pořízení změny č. 1 územního plánu Žamberka. Zároveň rozhodlo o tom, že pořizování této změny bude zahájeno nejdříve v červenci letošního roku. To dává možnost dalším zájemcům o změnu ÚP podat své návrhy. Návrh na změnu ÚP může, dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podat občan obce nebo fyzická osoba nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh musí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem změny navrhovatele, důvody pro pořízení změny ÚP, návrh úhrady nákladů na pořízení změny ÚP - pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele ( 45 odst. 4 stavebního zákona), může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem. K návrhu můžete použít formulář, který je k vyzvednutí v kanceláři oddělení územního plánování MěÚ Žamberk (budova radnice), nebo ke stažení na adrese: Své návrhy podávejte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk do O zařazení podaných návrhů do pořizované změny č.1 ÚP rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání dne Za oddělení územního plánování Martin Mimra Vážení spoluobčané, vážení řidiči, vážení chodci. Tento článek a několik dalších článků bude věnován občanům chodcům. 1.díl.Chodcem je již ten malý človíček, který začíná dělat první krůčky po chodníku, a jsme to my, kteří ho učí, jak, kde, s kým a proč používat chodník, komunikaci, parkoviště Chodci patří mezi nejpočetnější a nejzranitelnější skupinu účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto se tomuto tématu budu věnovat podrobněji. Nejdříve k pojmu chodec. Dle ustanovení 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně. Zde připomínám, že i ten nejmenší chodec se musí řídit zákony, proto zde vyzývám rodiče, řidiče, výchovné pracovníky a ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích: Nezapomínejme my všichni na ty nejmenší účastníky, jakými jsou děti. Z mého pohledu je nejhorší dopravní nehoda za účasti dítěte, ať už jako chodce, cyklisty, spolujezdce apod. Nechci zlehčovat jednotlivé učební předměty na školách, jsou také velmi důležité pro život, ale byl bych rád, kdyby dopravní výchova byla povinný, samostatný předmět na každé základní škole, ale to už je kapitola sama pro sebe. Vždyť dopravní výchova se promítá od nejútlejšího věku až ke stáří. (Pokračování příště) Foto a text: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO ŽAMBERSKÁ V září 2015 AKADEMIE zahajujeme již VOLNÉHO ČASU 3. ročník Žamberské AKADEMIE VOLNÉHO ČASU Jste starší padesáti let? Chcete se dále vzdělávat? Město Žamberk ve spolupráci s Městským muzeem, Městskou knihovnou a Centrem sociální péče připravilo další ročník Žamberské akademie volného času. Tato aktivita je určena občanům starším padesáti let, kteří mají zájem se dále zájmově vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. Jaké nové vědomosti lze v průběhu vzdělávání získat, čím obohatíte svůj život? Studium je organizováno jako tříleté, rozdělené na semestry (pololetí). Každý semestr je odborně zaměřen na oblast historie, zdravotnictví a společenských věd. V prvním semestru (září prosinec 2015) Vám nabídneme např. seminář o nejstarších dějinách Žamberka, dozvíme se zajímavé informace o rehabilitačním a dechovém cvičení a zacvičíme si, věnovat se budeme historii lékařství. V druhém semestru (únor červen 2016) připravujeme přednášku o mezigeneračních vztazích, o historii lékařství v Žamberku, o osobnostech Žamberka, pojedeme na výlet. Dále chystáme přednášky na téma základy filosofie, astrologie, astronomie, psychická onemocnění, trénování paměti, rodinné právo a spoustu dalších zajímavých témat. Vyučujícími budou odborníci na danou problematiku. Posluchači budou docházet na semináře jedenkrát za měsíc na 2-3 hodinové přednášky. Místem vyučování bude nejčastěji zasedací síň Městského úřadu, ale studovat budeme i v muzeu, Albertinu a dalších zajímavých místech. Studium slavnostně zahájíme v září přijetím u starosty, na konci tříletého studia pak připravíme slavnostní promoci a posluchač získá osvědčení o absolvování studia. Roční studijní poplatek je symbolický a činí 500 Kč. Do ročníku bude přijato maximálně 25 zájemců. Žamberskou akademii volného času jsme zahájili v září Pro velký zájem jsme otevřeli dvě třídy, v současné době máme již 75 studentů. O uskutečněných seminářích zveřejňujeme zprávičky v Žamberských listech, můžete tedy zalistovat historií Akademie a získat představu, co Vás čeká. Bližší informace zájemcům poskytne Mgr. Dagmar Ducháčková, odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ, tel. č a MUDr. Jiřina Jirešová, místostarostka. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Hlásit se můžete již nyní u Mgr. Ducháčkové. Těšíme se na Vás. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ MěÚ Žamberk Státní fond rozvoje bydlení ZVEŘEJŇUJE DOKUMENTY O SVÉM FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ Informace o uzavřených smlouvách, objednávkách a fakturách jsou dostupné na webových stránkách SFRB. Státní fond rozvoje bydlení se připojil k politice otevřené komunikace orgánů státní správy vůči veřejnosti a v rámci veřejné kontroly nakládání s rozpočtovými zdroji na svých webových stránkách (www.sfrb.cz) zveřejňuje údaje o svém finančním hospodaření. Naším cílem je zvýšení transparentnosti a posílení důvěryhodné komunikace směrem k veřejnosti, objasňuje tento krok ředitelka SFRB Eva Helclová. Přehled uzavřených smluv a objednávek, stejně jako seznam faktur přijatých od , naleznete na Mgr. Karolína Smetanová, ředitelka komunikace, Státní fond rozvoje bydlení tel.: mobil: Vážení občané. Rozhodnutím Zastupitelstva města Žamberka byl zřízen Kontrolní výbor ve složení Mgr. Tomáš Kalous (předseda), Mgr. Petr Andrle, Milan Džurban, Ing. Petr Novotný a Ing. Pavel Zářecký (členové). V této souvislosti Vám sdělujeme, že svoje podněty určené Kontrolnímu výboru můžete zasílat písemně na adresu Město Žamberk, Kontrolní výbor, Nádražní 833, Žamberk nebo na nebo osobně po předchozí domluvě termínu. S úctou Mgr. Tomáš Kalous, předseda KV

3 3 V České republice stále hledají rodinu tisíce dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými vlastními rodiči. Třeba patříte k těm, kteří již někdy zvažovali možnost stát se pěstounem. Možná máte pochybnosti, zda takový úkol zvládnete. Věřte, že je měli všichni. Protože dobrým pěstounem či pěstounkou se zkrátka nikdo nenarodí. K pěstounství je třeba spousta energie a hlavně trpělivosti. Důležité je mít Hledáme pěstouny k tak velkému rozhodnutí co nejvíce informací. A ty Vám rádi poskytneme. Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří by byli ochotni nabídnout zázemí, péči a podporu dětem, které aktuálně nemohou z různých důvodů žít ve své vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte nebo napište. Tel , Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří by Další informace k pěstounství naleznete na:www.pardubickykraj.cz byli ochotní nabídnout zázemí, péči a podporu dětem, které aktuálně nemohou z různých důvodů žít ve své vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte nebo napište. Mohu i já být dobrým pěstounem? tel: Právě proto, že si nyní kladete tuto otázku, je pravděpodobné, že ano. Pochybovat o vlastních schopnostech a dovednostech je normální. Pochybují o sobě i lidé zkušení a úspěšní. Pochybnosti jsou naším přirozeným obranným mechanizmem a přicházejí před každým důležitým životním rozhodnutím. Než se pěstoun začne starat o dítě, které nemůže vyrůstat doma, může všechny své otázky a pochyby podrobně a opakovaně probrat s odborníky i s jinými náhradními rodiči. Následující otázky Vám pomohou posloužit jako základní vodítko k Vašemu dalšímu rozhodnutí. Vyzkoušejte své schopnosti v krátkém testu: (odpovídejte pokud možno bez dlouhého přemýšlení) 1. Když chci někoho pochopit, snažím se situaci vidět z jeho pohledu. 2. Věřím, že člověk se má k ostatním chovat tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu. 3. Vnímám emoce, které při jednáních projevují různé strany. 4. Chci-li pochopit pocity ostatních, vcítím se do jejich situace. 5. Pochopím, jak se ostatní cítí, aniž by mne na to někdo musel upozornit. 6. Když má někdo problém, umím si představit, jak mu je. 7. Dokážu se zasmát sám sobě. 8. Myslím, že dokážu zvládnout těžké situace. 9. Péče o děti je radost i starost. Pokud jste na většinu otázek či sdělení odpověděli ANO, věříme, že byste se měli o pěstounství dále zajímat. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ MěÚ Žamberk Informace Policie ČR V období měsíce dubna roku 2015 Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk prověřovalo především protiprávní jednání týkající se poškozování a krádeže majetku a dále protiprávní jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Velikonoční pondělí se neobešlo bez zásahu hlídky Policie ČR, kdy alkoholem posilněná trojice mladíků v obci Dlouhoňovice poškodila skleněnou tabuli okna domu, v němž tyto tři koledníky jen několik minut před spácháním daného činu tamní obyvatelé pohostili. Věc byla kvalifikovaná jako přestupek proti majetku a viníkům byla na místě uložena bloková pokuta. Dne 17. dubna 2015 byl personálem prodejny Penny Market v Žamberku přistižen osmapadesátiletý muž při krádeži potravin. Muž odcizené zboží vrátil zpět na prodejnu a hlídkou Policie ČR mu za krádež byla uložena bloková pokuta. Následující den, 18. dubna, v odpoledních hodinách hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk kontrolovala podezřele jedoucí vozidlo z obce Kunvaldu směrem do Žamberka. Nejenže třicetisedmiletý řidič hlídce na místě nepředložil svůj řidičský průkaz, ale při dechové zkoušce bylo muži naměřeno bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Věc byla kvalifikována jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 274 odst. 1 trestního zákoníku, za což může být pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok a samozřejmě zákazem řízení motorových vozidel. Pětiletý zákaz řízení nedávno vyslovený okresním soudem neodradil od usednutí za volant mladého muže, který dne 23. dubna 2015 ve večerních hodinách řídil na silnici č. I/11 v obci Helvíkovice motorové vozidlo, kdy byl zastaven hlídkou zdejšího obvodního oddělení. Tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1, písm. a) trestního zákoníku, za což mu hrozí odnětí svobody až na tři léta. V souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice v ul. Nádražní v Žamberku došlo na konci měsíce dubna k poškození plynovodní přípojky při provádění zemních prací. Věc je Obvodním oddělením Policie ČR Žamberk prověřována v souladu s trestním řádem. Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk dále nabádá všechny účastníky silničního provozu k opatrnosti a pozornosti při pohybu na pozemních komunikacích z důvodu zvýšeného výskytu řidičů jednostopých motorových vozidel a osob na jízdních kolech, jakožto i z důvodu uzavření úseku hlavní silnice v ul. Nádražní kvůli rekonstrukci komunikace a s tím spojenými změnami v infrastruktuře města Žamberka. V rámci předpokladu zvýšeného počtu případů krádeží jízdních kol se bude Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk věnovat prevenci této kriminality v rámci hlídkové a obchůzkové služby, avšak i přesto upozorňujeme majitele jízdních kol, aby věnovali řádnou pozornost zajištění svého majetku, jízdní kola řádně uzamykali, a na veřejně přístupných místech je ponechávali uzamčená bez dozoru jen na dobu nezbytně nutnou. prap. Jiří Pavlát Školy i firmy v území MAS ORLICKO diskutují o možnostech spolupráce. Stranou nestojí ani základní a mateřské školy. Celkem tři pracovní diskusní setkání, která proběhla na území MAS ORLICKO v prvním čtvrtletí tohoto roku, potvrdila význam a důležitost spolupráce ve vzdělávání ve všech úrovních vzdělávacího procesu. O různých cestách a možnostech této spolupráce pak bylo diskutováno na několika platformách. Setkání ředitelů mateřských, základních a středních škol v Koučink akademii v Libchavách, pracovně významných zaměstnavatelů pod záštitou města Žamberka, pracovní setkání zemědělských žáků a firem a žáků Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách. Různá místa setkání avšak společné téma a otázky provázely více než 50 účastníků těchto setkání: Jak přiblížit žákům technické a přírodovědné vzdělávání, jak zlepšit relevanci absolventů pro trh práce a jak představit a přiblížit jednotlivé obory žákům i rodičům v území. Potřeba zvýšení počtu absolventů v technických oborech pak zazněla nejen z úst ředitelů středních škol, ale také od samotných zaměstnavatelů v území: Chybí nám technické kádry. Počítáme s Vámi, že budete pracovat v oboru, ve kterém jste se vzdělali, uvedl na setkání se žáky SOU opravárenského v Králíkách např. Jindřich Jílek ze společnosti Agro družstvo Sebranice. Většina ze 7 prezentujících zemědělských podniků současně nabídla žákům stipendijní programy, praxe a brigády. Setkání ředitelů škol v Libchavách současně potvrdilo potřebu zintenzivnění výuky odborných činností již na základních, případně mateřských školách, a zvýšení kompetencí žáků k volbě oboru, který je pro ně nejen perspektivní, ale i uspokojivý. Někteří žáci se s řemeslem, ve kterém mají být vyučeni, setkávají až na střední škole, a to je příliš pozdě, shodli se prakticky všichni zástupci středních škol a učilišť na společném setkání a v rámci zlepšování spolupráce nabídli přítomným zástupcům základních škol spolupráci formou zajištění, nebo zprostředkování exkurzí jak v jednotlivých středních školách, tak ve spolupracujících organizacích. Výsledek všech setkání by se tak dal shrnout takto: Spolupráce je prospěšná na všech frontách, zatraktivní výuku pro žáky, podpoří kvalitu výuky odborných předmětů a připraví pro místní firmy kvalifikované i motivované pracovníky. A právě na projekty SLUŽBA PRO NEDOSLÝCHAVÉ v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční 28. května 2015 v době 8:00 11:30 hod. Za Audiohelp, z.s., středisko pro sluchově postižené Ústí n.orl. Král Vladimír spolupráce a technického vzdělávání se v budoucích letech MAS ORLICKO, z.s., zaměří se svou podporou. MAS ORLICKO působí na poli podpory spolupráce ve vzdělávání již od roku 2013, a to v souvislosti s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území. Na tématech podpory rozvoje formálního a neformálního vzdělávání spolupracuje se školami, školskými zařízeními, organizacemi neformálního vzdělávání a Pardubickým krajem. Kontakt: Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, z.s.,

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Nerada se chlubím cizím peřím, tak to nechci dělat ani s cizím plotem. Rodinný domek č. p. 523 v části města Žamberku Polsko, kde s celou rodinou žijeme od června roku 2014, rekonstruujeme už pomalu přes 10 let. Při přebudování původního domku jsme postupovali s nejlepším úmyslem a citem tak, abychom nenarušili ráz části tohoto města a nemuseli se tak v budoucnu za něco stydět. V polovině měsíce září loňského roku se však v těsné blízkosti našeho domu začal budovat plot, který nejenže svým netradičním vzhledem a zpracováním narušuje okolní prostředí, ale za poznámku stojí i jeho bezpečnost. Ráda bych vyvedla z mýlky všechny občany, kteří spojují jeho vybudování se jménem mého manžela Aleše Syrového. Toto dílo má na svědomí majitel pozemku v obci Žamberku. V rámci zachování dobrých sousedských vztahů nechci tvůrce přímo jmenovat. S vybudováním plotu na hranici pozemků jsme v dobré víře dali souhlas. Konečný výsledek je ovšem překvapením i pro nás. Jelikož v České republice neexistuje norma, která by upravovala, jak má plot vypadat, můžeme se řídit jen rčením: Jaký rozum, takové dílo. Nejeden kolemjdoucí, který plot míjel, utrousil poznámku k osobě mého manžela o tom, jak plot vypadá a jak působí v celkovém dojmu. Jelikož není plot naším dílem, nemístné komentáře směrované naší rodině se nás osobně dotýkají a velmi nás mrzí. Chtěla bych tedy tímto článkem vše uvést na správnou míru a poděkovat těm, kteří mě k němu svým zájmem inspirovali. Obdiv a uznání za dílo však patří někomu úplně jinému. Ing. Zuzana Syrová HORÁKOVI - VÍTÁME VÁS! Po půlroční odmlce se do Žamberka opět vrátili manželé Horákovi. Jsme rádi, že jste opět tady s námi vítejte. Pěkný pobyt přejí přátelé a známí Zveme Vás na zájezdy Klub důchodců v Žamberku pořádá 7. června 2015 zájezd do Prahy do Národního divadla na Strakonického dudáka. Cena zájezdu: členové 300,- Kč, ostatní 350,- Kč. Odjezd: 7:45 hod. od Penzionu, 8:00 hod. z Masarykova náměstí. Klub důchodců v Žamberku zve všechny své členy i ostatní důchodce ze Žamberka na celodenní výlet do Brna Odjezd: 7:00 hodin od Penzionu, v 7:15 hodin z Masarykova náměstí. Program: návštěva vily Tugenhad a návštěva pavilonu Mitrovský s výstavou pod názvem Kabarety - Paříž, Praha Brno. Cena zájezdu: členové 250,- Kč, ostatní 300,- Kč. Hlásit se na zájezdy můžete vždy každé pondělí od 13:00 hodin v Penzionu ve společ. místnosti. Za výbor klubu důchodců Zezulková D. KALOUSOVI VÁS ZVOU K NÁKUPU SADBY květin a zeleniny. Najdete nás na Pěší zóně do 26.května MAJÁLES 2015 POTRÁPIL PRVOMÁJOVÝ DÉŠŤ V pátek 1. května se na žamberském náměstí uskutečnila tradiční studentská slavnost Majáles. Ve 14 hodin vyšel majálesový průvod od místního gymnázia na Masarykovo náměstí. Po úvodním projevu krále Filipa Krejčího následovala slavnostní poprava, kterou však včas zarazila královna Tereza Junková. Královská rodina tak společně s princeznou Kateřinou Vanickou a princem Matějem Čápem mohla začít přihlížet poutavé majálesové estrádě, která vypukla v plném proudu. Programem provázela Natálie Procházková a Jan Kohout a jedno skvělé vystoupení střídalo druhé. Bohužel nevydrželo příjemné počasí a nastoupily dešťové přeháňky. I přes krásná a zajímavá Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady! Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu široký, stážovat lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů. Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale také například pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na V rámci Pardubického kraje můžete navštívit regionální kancelář v Pardubicích na adrese Masarykovo náměstí 1484, kde se můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze stážových projektů. Regionálního konzultanta Bc. Pavlínu Florianovou můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na ové adrese pavlina. Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Bc. Pavlína Florianová, Regionální konzultant vystoupení tak mnoho diváků odolalo suchému prostředí a zbytek estrády zhlédlo pouze několik statečných. Po 16. hodině začal hudební festival Mafest, na kterém se představili olomoučtí Live Music Superheroes a přespolní Ready Mate. Jejich energická muzika nejspíše rozehnala deštivé mraky a několik nově příchozích si tak mohlo vyslechnout dva skvělé koncerty, které Majáles pozitivně zakončily. Závěrem děkuji všem, kteří se na letošním ročníku podíleli. Veliké díky patří organizátorům, šikovným pomocníkům z 6.A, účastníkům průvodu a estrády, ale především divákům, kteří Majáles podpořili. Bez nich by to nešlo, a proto za všechny doufám, že se jednalo o typický prvomájový deštík, který je na krásu J! foto a text Petra Foglová, MěÚ Žamberk MAJÁLES 2015 Naše Speciální střední škola a základní škola se zúčastnila Majálesového průvodu v barvách lentilek s mávátky, které nazdobili žáci naší školy. Do průvodu se zapojili naši žáci, studenti, pedagogové a další zaměstnanci školy. Na Majálesové estrádě jsme předvedli taneční vystoupení, která byla velmi zdařilá. Děkujeme organizátorům za perfektní přípravu a příjemnou atmosféru. Dana Kalousková, učitelka ZŠ

5 5 Sirkařství na Žambersku Truhlářský tovaryš Vojtěch Scheinost získal ve Vídni nejen zaměstnání u lékárníka Röhmera při výrobě zápalek, ale i poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi za pomoci Marie Urbancové, která u Röhmera pracovala. Tato dvojice pak opouští Vídeň, usazuje se v Sušici, aby zde získala souhlas sušického magistrátu k výrobě zápalek. Tímto krátkým úvodem chci jen podpořit skutečnost, že sirkařství na Žambersku je skutečně o pět let starší. Historikové totiž zjistili, že v bývalém Kyšperku (Letohradě), pracovala výrobna sirek již v roce Tedy opravdu o pět let dříve. Zanedlouho však již pracují další sirkárny, a to na Bredůvce, Šedivci, Kunčicích, Orlici a Čermné. Za dalších padesát let bylo na Žambersku 15 malých sirkáren a denní produkce stoupla až ke 4 milionům sirek. Protože byl k výrobě používán v malých primitivně zařízených výrobnách bílý fosfor, velice nebezpečný pro zdraví dělníků, provedlo c.k. Hejtmanství revizi a vydalo pro další výrobu přísné směrnice. Pro modernizaci se tehdy rozhodli v Kyšperku dva majitelé, v Kunčicích jeden a na Bredůvce panové Slavík a Vencl. Ti měli samostatné prostory pro přípravu fosforové masy, síření, máčení, sušení a balení, odvětrávané od škodlivých výparů a kouře komíny. Ani na umývárny a šatny pro dělníky nebylo zapomenuto včetně pracovních plášťů. Domácí práce zanikla úplně. Jedovatý bílý fosfor byl nahrazen nejedovatým červeným. Venclův závod na Bredůvce v letech byl závodem již moderním, který vzrostl v roce 1910 o novou jednopatrovou halu s vysokým komínem. Výroba sirek v tomto regionu byla ukončena nejprve u Josefa Slavíka 1911, u Josefa Vencla 1913 a o dva roky později i v Kunčicích u Rudolfa Reinelta. Práva vykoupila firma Helios, která se později spojila se Solem a v roce 1920 obci Bredůvka nabídla celý Venclův areál k možnému využití, což obecní zastupitelstvo neakceptovalo. Pravděpodobně později litovalo, protože žamberský stavitel E.Kovařík celý komplex odkoupil za ,-Kč, aby ho po rozebrání za ,-Kč rozprodal jako stavební materiál. Jak výroba sirek tehdy vůbec vypadala, jsem si dovolil doslova ocitovat z knihy: Historie obce Nekoř. Dřívka na máčení dodávali domácí dělníci z místa a okolí. Dřevo si ti nejchudší opatřovali z panských nebo selských lesů. Z borových klád vyřezané asi 1/2m dlouhé kusy bez suků, se po odstranění kůry řezaly na menší špalky, ze kterých se po upnutí do hoblice odstrouhával drát zvláštním hoblíkem. Dřívka se po usušení svazovala po třech hrstích do balíčků o průměru 7 cm a páskovým krajákem překrajovala na 10 cm délky. Takto připravené se již mohly sířit a máčet do fosforové masy. K tavení síry měli sirkaři litinovou pánev zazděnou pod topeništěm, kdežto fosforová masa se připravovala v hliněné nebo železné nádobě, kde se vařil kostní klih a dílec žlutého fosforu. Tento žlutý fosfor, dovážený z Německa, musel být ve vodě v plechových zaletovaných nádobách, neboť byl velice jedovatý, ve vzduchu samozápalný a při zapálení téměř neuhasitelný.proto byl při přípravě hmoty vyjmut z vody v transportní nádobě, okamžitě potopen do tepelné kaše z klihu a běloby, v níž se mícháním rozpustil. Lepkavou součástí byl dextrin a anilinová barva červená, později i jiná. Jednotlivě se jeden svazek po druhém zručným zaokrouhlením rozčepýřil tak, že konečky dřívek byly od sebe odděleny a střídavě se po obou koncích namáčely nejprve do síry a potom do fosforové masy. Po zaschnutí hlaviček se balíčky 10 cm dlouhé překrajovaly napůl a sirky ručně plnily do špánkových krabiček s nasazeným víčkem po 50 škatulkách do špánkových bedniček. Odbyt sirek byl nejen do sousedního Polska, ale i do Ruska. Závěrem děkuji panu Františku Slavíkovi za jeho historický exkurz o sirkařství, uveřejněný v již shora jmenované publikaci vydané Obecním úřadem Nekoř v roce Milan Šebek, Varnsdorf 100 LET OD VYPUKNUTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V ŽAMBERKU 7.část Válečné události roku 1915 S příchodem roku 1915 začínalo být zřejmé, že patová situace vzniklá na západní frontě se v nejbližší době nevyřeší. Obě znepřátelené strany stály před dilematem, kde by bylo nejlepší využít svých sil, aby to přineslo strategický úspěch. Německé velení obrátilo svůj hlavní zájem na východ.toto rozhodnutí mělo několik důvodů: Ochromením Ruska by se Rakousku- -Uhersku uvolnily ruce ke konečné porážce Srbska, což bylo důležité, neboť začínalo být pravděpodobné, že Itálie vstoupí do války na straně Dohody. R-U hrozila válka na třech frontách. Východní fronta Úder byl naplánován na měsíc květen 1915 mezi městy Gorlicemi a Tarnovem v jižní části fronty v podhůří Karpat. Bylo to z důvodu, že zde byly R-U armády svírány Rusy na samých hranicích mocnářství. Z toho vyplývá, že základní myšlenku této operace navrhl náčelník generálního štábu von Hötzendorf. Ovšem její provedení připadlo Němcům. Úspěšným průlomem u Gorlice se fronta posunula hluboko do ruského zázemí. Ruská armáda stála téměř před zhroucením. Pouze ohromné dodávky materiálu a další mobilizace lidských zdrojů zabránily ruskému kolapsu. Po průlomu ruské fronty mělo přijít na řadu Srbsko a Černá Hora. Útok však musel být odložen, neboť 23. května vyhlásila Itálie R-U válku. K této příležitosti poslala městská rada císaři Františku Josefovi projev věrnosti a oddanosti města Žamberka. Italská fronta Podléhala velení arcivévody Eugena. Z rakousko-uherského pohledu se dělila na tři části: Tyrolská, Korutanská a Přímoří na řece Soči (Isonzo). Nejdůležitější byla přímořská fronta, neboť zde byl otevřený terén ohraničený Alpami a Jaderským mořem. Předpoklad vrchního R-U velení, že zde bude největší italský nápor, se naplnil v jedenácti bitvách na Soči. Její prolomení by znamenalo rychlý průnik do vnitrozemí R-U říše a obsazení dalmatského pobřeží se strategickými přístavy pro válečné loďstvo. Přes dvojnásobnou italskou převahu a značné očekávání dohodových mocností byl italský přínos válce již od začátku slabý. Italské jednotky nedokázaly v roce 1915 prorazit alpskými průsmyky ani překročit řeku Soču. Na vině byl jednak vysokohorský terén, výhodný pro obránce, ale i nepřipravenost na válku. Italové neměli dostatek střeliva, kulometů a děl větší ráže. Od počátku války byla Itálie odkázaná na materiální pomoc Velké Británie a Francie. Projevila se zde také větší zkušenost R-U vojáků, kteří měli za sebou necelý rok těžkých bojů. Proti bývalým spojencům válčili všichni odhodlaně, včetně vojáků slovanských národností, kteří na ruské nebo srbské frontě bojovným nadšením neoplývali. Srbská fronta Válka o čest R-U monarchie, jak se také nazýval boj se Srby, začal s vydatnou pomocí německých a bulharských vojsk. Dne 6. října 1915 začal útok. Již 9. října padl Bělehrad. Dne 14. října vyhlásilo Bulharsko válku Srbsku, a stalo se tak spojencem Ústředních mocností. Jeho úkolem bylo odříznout ustupující srbské armády. Vlivem pomalého postupu bulharských sil a tvrdého odporu se zbytkům srbské armády podařilo za krutých zimních podmínek ustoupit přes Černou Horu a Albánské hory k přístavům na Jaderském moři, odkud byly v lednu 1916 postupně evakuovány na ostrov Korfu. Tento ústup spolu se Srbskou armádou absolvovali i její váleční zajatci. Z mužů srbské armády jich v bojích a během ústupu přes hory zahynulo přes a nejméně dvakrát tolik civilních obyvatel. Po porážce Srbska obsadily R-U armády Černou Horu (kapitulace 17. ledna 1916) a severní část Albánie. Z hlediska budoucnosti války bylo strategickou chybou, že Ústřední mocnosti nezlikvidovaly soluňskou frontu. Z tohoto důvodu došlo k ostrému sporu mezi německým a R-U velením, které si bylo vědomo nebezpečí, plynoucího z existence této fronty jako případného budoucího nástupiště k útoku. Pokračování příště. Pro ŽL zpracoval Mgr. Petr Hažmuka Použitá literatura a prameny: Petr HAŽMUKA, Dopad válečných událostí na život obyvatel Žamberka v letech (Diplomová práce), Hradec Králové UHK. Fakulta filosofická. Ivan Šedivý, Češi, České země a Velká válka , Praha 2001, 492 s. Libor NEDOROST, Češi v1. světové válce 2. díl-na frontách Velké války, Praha 2006, s ISBN 8O Mezinárodní den muzeí 18. květen slavíme jako Mezinárodní den muzeí. Na pondělí jsme připravili možnost návštěvy Domku Prokopa Diviše a Městského muzea Žamberk zdarma. V muzeu na Vás čeká výstava Květen 1945 v Žamberku, věnovaná událostem konce II. světové války s historickými fotografiemi a materiály o tom, jak jsme v průběhu let tyto dny oslavovali v našem městě. Nově můžete zhlédnout výstavu starých i nových pohlednic Žamberka, fotografií a také fotoaparátů. Dále jsme připravili pro návštěvníky panely, přibližující P. Prokopa Diviše a památky v Žamberku, Příměticích a Znojmě, kde za svého života působil. Srdečně Vás zveme! Pracovníci Městského muzea Žamberk

6 ŽAMBERSKÉ LISTY 6 INFORMACE: telefon: Filmový klub 15. května pátek v 19:30 hod. SAMBA Francie-komediální drama Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vzniká křehké pouto... titulky / od 12 let / 120 min. pro členy FK 70,- Kč, ostatní 90,- Kč 17. května neděle ve 20:00 hod. MALÝ PÁN ČR/SR-loutkový česky / přístupný / 83 min. / 110,- Kč 17. května neděle ve 20:00 hod. Avengers:Age of Ultron 3D USA-akční Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. česky / od 12 let / 145 min. 155,-Kč děti do 15 let 135,-Kč 20. května středa ve 20:00 hod. ŠÍLENÝ MAX Austrálie-akční titulky / od 15 let / 130,-Kč 21. května čtvrtek v 17:00 hod. TŘI BRATŘI ČR-pohádka Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah! česky / přístupný / 90 min. / 90,-Kč 21. května čtvrtek ve 20:00 hod. ŽIVOT JE ŽIVOT ČR-komedie Morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Všechny jejich malé příběhy dávají dohromady jeden velký a zábavný život! česky / od 12 let / 95 min. / 110,- Kč Noční kino 22. května pátek ve 22:00 hod. POLTERGEIST 3D USA-horor Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci... titulky / od 12 let / 150,- Kč 23. května sobota ve 20:00 hod. ŽIVOT JE ŽIVOT ČR-komedie česky / od 12 let / 95 min. / 110,- Kč 24. května neděle v 17:00 hod. POHÁDKY Z HOR ČR-pásmo pohádek Pásmo pohádek pro nejmenší diváky (Rákosníček, Trautenberk, Bob a Bobek, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka...) česky / přístupný / 65 min 35,- Kč, děti 30,- Kč 24. května neděle ve 20:00 hod. POLTERGEIST 3D titulky / od 12 let / 150,- Kč USA-horor 27. května středa ve 20:00 hod. KINOŽOLÍK V tomto termínu uvedeme snímek, který bude na základě divácké poptávky za poslední 4 týdny nejúspěšnější. 28. května čtvrtek v 17:00 hod. KŮŇ NA BALKÓNĚ Rakousko-rodinný Neobyčejný příběh 10-letého Mika s Aspergerovým syndromem - mírnou formou autismu. Jeho život se obrátí vzhůru nohama, když jedné zimní noci zaslechne na balkoně koňské řehtání. Co dělá kůň na sousedním balkóně? Titulky / přístupný / 93 min. / 90,-Kč 28. května čtvrtek ve 20:00 hod. DÍTĚ Č.44 USA-thriller Tvrdý vyšetřovatel Lev Děmidov je státní mocí ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství. Zde narazí na vraždu, která se podobá jinému případu, označenému za nehodu. S vlastním životem na padrť začne hledat sériového vraha... titulky / od 15 let / 137 min. / 110,- Kč 29. května pátek v 19:00 hod. TURANDOT METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK Zeffirelliho opulentní inscenace Pucciniho poslední opery je jedním z nejoblíbenějších diváckých kusů na repertoáru Metropolitní opery. Maria Guleghina se představí v titulní roli kruté čínské princezny, jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že všechny nápadníky, kteří neuhodnou její hádanku, nechává bez milosti popravit. přístupný / 141 min. / 300,- Kč 30. května sobota ve 20:00 hod. SAN ANDREAS 3D USA-katastrofický Poté, co nechvalně známý tektonický zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle devíti stupňů Richterovy škály, vydává se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) zachránit svou jedinou dceru. titulky / od 12 let / 130,-Kč 31. května neděle v 17:00 hod. KŮŇ NA BALKÓNĚ Rakousko-rodinný Titulky / přístupný / 93 min. / 90,-Kč 31. května neděle ve 20:00 hod. DIVOKÁ DVOJKA USA-akční komedie Reese Witherspoon je vzorná po- licistka, jíž svěří do ochrany klíčového svědka. Když se o tuto dvojici začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim nic jiného, jen se vydat na útěk napříč celým Texasem. česky od 12 let??? min.???,-kč Zveme Vás 25. května pondělí v 18:00 hod. MLÁDÍ TANČÍ Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Petra Ebena Žamberk. 50,- Kč, důchodci sleva KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA Žamberk čtvrtek od 18 hodin kostel sv. Václava v Žamberku vstupné dobrovolné DETEKTOR LŽI Nenechte si ujít poslední předprázdninovou komedii v Divišově divadle Žamberk! Hra o pravdě a lži, nenávisti a lásce, i o tom, co nás jaksi přesahuje. Prostě o životě. Kdesi na ruském panelovém sídlišti žije manželský pár... Manžel Boris schoval v alkoholovém opojení jejich našetřené peníze někam v bytě a následně zapomněl, kde jsou...pomůže přizvaný hypnotizér Borjovi, aby si vybavil, kam je zašantročil? A co všechno se Naďka při té příležitosti dozví? Kolik vodky se při tom vypije? A kdo bude čelit hrozbě napřažené ruky třímající žehličku? I když se o Sigarevových hrách traduje, že jsou bezvýchodné, je Detektor lži pravděpodobně světlou výjimkou, protože onen zmiňovaný východ se v představení nakonec přece jenom možná vyrýsuje...o tom, jestli dokáže Detektor lži pobavit, není pochyb; navíc ještě přinutí diváka se zamyslet nad tím, jestli není lépe skoncovat s tíživou minulostí a začít znovu. Čtvrtek 11. června od 19:00 hod. -Divišovo divadlo Žamberk vstupné: 320,-Kč Srdečně zveme veřejnost v 18 hod. na promítání filmového snímku Domova pod hradem Žampachem Lásku hory přenáší spolu s besedou s autory o tom, jak film vznikal. Nutná rezervace v 15 hodin slavnostní zahájení barevné voňavé výstavy Nejen dětem. Paní Veronika Langrová předvede malované obrazy a perníky s dětskou tématikou. Výstava bude zahájena dětskou dílnou Netradiční malování perníků, na tuto dílnu je nutné předem děti nahlásit, počet míst je omezen, cena dílny 30,-Kč. Ing.Eva Tobišková Rezervace na tel

7 7 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Dne 18.května oslaví své narozeniny paní Marie Suchodolová, členka výboru Územní organizace DIA v Žamberku. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a osobní pohody. Miroslav Vondřich, předseda organizace VZPOMÍNÁME Dne 6.května t.r. jsme si připomněli 48.výročí úmrtí pana MUDr.Františka Mydlila. Pracoval jako ředitel v léčebně Albertina v Žamberku v nelehké době, a to v letech Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku. Děkujeme. Přátelé a rodina VZPOMÍNÁME Dne 11.května 2015 uplynulo 10 let od úmrtí naší milované maminky paní Evy Minářové, rozené Honzákové, ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Dcera Eva s rodinou, sestra Milena s rodinou z Teplic a rodina Honzákova z Karlových Varů Hasiči Záchlumí a Obecní úřad Záchlumí Vás zvou na KÁCENÍ MÁJE na chatě SDH u Fontány v Záchlumí v sobotu 30. května 2015 od 18:00 hodin Kulturní program: - děti z mateřské školky, aerobic, taneční vystoupení Kameničná Hudba: Archon Občerstvení z grilu zajištěno Srdečně zvou pořadatelé ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽAMBERK ve spolupráci s KDU-ČSL a ZUŠ Petra Ebena Vás srdečně zve na NOC KOSTELŮ v pátek 29. května od 18:00 hod. kostel sv. Václava v Žamberku: 18:00 hod. MŠE SVATÁ - varhany Jan Hajič, zpěv Adéla Venclová 18:45 hod. - 21:30 hod. - výstup ke zvonům a nad klenbu kostela, předvedení varhan: Jan Hajič, Adéla Venclová, nahlédnutí do farní kroniky: Marta Motlová, volná prohlídka kostela a kaple P. M. Bolestné za kostelem. Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie (majetek rodiny Parishů): 19:45 hod. čtení z Knihy apokryfů Karla Čapka - účinkují žáci literárně dramatického a hudebního oboru ZUŠ Petra Ebena: M. Fulierová, N. Dunglová, T. Junková, klavírní doprovod Adéla Venclová, Jan Hajič, klarinet J. Hauf. Pořad připravila Olga Strnadová 20:30 hod. prohlídka kaple, seznámení s její historií Lucie Raliková Těšíme se na setkání s Vámi - pořadatelé Náboženská obec CČSH a Rada starších s farářem Ervínem Kukuczkou Vás srdečně zvou na NOC KOSTELŮ v pátek 29. května 2015 od 18:00 hodin do Husova sboru v ulici Českých bratří. 18:00 hodin - zahájení krátkou pobožností slova - Mgr. Ervín Kukuczka 18:30 hodin - seznámení s historií budovy původní synagogy, nyní Husova sboru 19:00 hodin - koncert smíšeného dětského sboru Orličky a Vlaštovičky řízeného paní Kaláškovou 20:00 hodin - Dopisy z Kostnice - k 600. výročí mučednické smrti M.J.Husa čtení z dopisů, které psal M.J.Hus svým přátelům do Čech. 21:00 hodin - varhanní koncert - vystoupí M. Malá z Letohradu a D.Dvořáčková ze Žamberka a jejich hosté. Zazpívá ženský pěvecký sbor. Občerstvení zajištěno. Na Vaši návštěvu se těší RS a farář Mgr.E.Kukuczka Celoroční výstava BEZ HRANIC Z historie obce Orlické Záhoří, ale i o něco dříve Výstava otevřena v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří květen - srpen: PO-NE: hodin. Mimo provozní dobu otevřeno vždy po domluvě v informačním centru tel.: nebo Výstava bude otevřena SPORTOVNÍ HRY O POHÁR STAROSTY MĚSTA Výbor ZO SPCCH Žamberk si dovoluje pozvat své členy na jubilejní 10. sportovní hry, které se konají v areálu kempu Pod Černým lesem v sobotu 23. května od 14:00 hod. Pro soutěžící je připraveno desatero disciplín: vrh koulí, hod granátem, házení šipek, střelba ze vzduchovky, házení kroužků, hod na plechovky, kuželky, hod míčem do koše, odhady vzdáleností, chytání rybiček. Vítězové si odnesou hodnotné ceny. Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Přijďte změřit své sportovní síly nebo soutěžící povzbudit, užít si legrace a příjemné odpoledne. Na Vaši účast se těší za pořadatele Marek Rybár, org.vedoucí OZDRAVNÝ POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH ve dnech září Výbor ZO SPCCH Žamberk pro Vás připravil od 13.do 20. září 2015 ozdravný pobyt v krásném prostředí v podhůří Hrubého Jeseníku, VELKÝCH LOSINÁCH. Příznivé klimatické podmínky a příjemné prostředí, které tvoří malebný rozsáhlý lázeňský park, nabízí mnoho variant odpočinku. V areálu lázeňského parku je v současné době otevřen nový unikátní termální park čítající 9 bazénů s léčivou termální vodou a řadou dalších atrakcí. Lázně Velké Losiny v sobě spojují to nejlepší, co nabízí velká lázeňská města, s klidným prostředím uprostřed přírody. Pokud máte zájem, přihlaste se v úterý 16. června 2015 od 9-11 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nádražní 166, kde zároveň uhradíte cenu pobytu 4.000,-Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze, 3x návštěva vnitřního bazénu, delegát. Plánujeme (dle zájmu) výlet na Dlouhé Stráně elektrárnu, návštěvu ručních papíren Velké Losiny, a jiné zajímavosti. Počet míst je omezen! Marek Rybár, vedoucí pobytu CO MOHAMEDU MEKKA, TO ČECHU ŘÍP Výbor ZO SPCCH v Žamberku uskutečnil pro své členy i ostatní zájemce v dubnu t.r. další poznávací zájezd. Tentokrát jsme navštívili Mělník, Roudnici nad Labem, Lázně Mšené a pochopitelně památnou horu Říp. Bylo nás 50, a i přes zdravotní omezení a přesto, že někteří měli pantofle nebo lodičky, skoro všichni na horu vysokou 465m.n.m.vystoupali a byli odměněni jak krásným počasím, tak nádhernými výhledy. Určitě si všichni zaslouží velký obdiv. Tak zase příště... Ing.D.Topičová

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA MYSLIVECKÉ CHATĚ SE OPĚT VYDAŘILO Čtvrtý ročník pálení čarodějnic Občanského sdružení CEMA Žamberk se konal již tradičně na Myslivecké chatě Pod Suticí v Žamberku. Účast byla hojná a své si užili nejen děti, ale i dospělí. Malé čarodějky a čarodějové soutěžili v různých disciplínách a každý tak mohl získat pěknou cenu. Zatančili nám břišní tanečnice Babylenky, děti z tanečního kroužku CEMA a vystoupil také kouzelník Harry. Večerní program zahájila skvělá country rocková skupina TRUMF. Akce měla hojnou účast, přišlo téměř 400 návštěvníků, mimo jiné i senátor pan Petr Šilar. Děti měly o zábavu postaráno doprovodným programem, mohly si vyzkoušet zajímavé soutěže a hry nebo si zaskákat v nafukovacím hradu. Jsme moc rádi, že nám nakonec vyšlo počasí a přišlo tolik dětí i dospělých. Moc si ceníme toho, že nám s akcí pomohla řada dobrovolníků. Velké díky patří také panu Kašparovi, který se dobrovolnicky ujal přípravy výborného grilovaného občerstvení., říká Lucie Malá, koordinátorka akce. Kdo chtěl, mohl si na ohni opéct špekáček nebo se posilnit výtečným občerstvením a nějakým tím drinkem. Vrcholem večera byla hudební skupina TRUMF, která k tanci hrála až do konce. Velké díky patří i firmám, které naši akci podpořily: Pojišťovna Generali, a.s., Masoeko, s.r.o., Teddies, s.r.o., KON- ZUM, od. - Společně za úsměv a také Městu Žamberku. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na čarodějnice přišli a tím podpořili naši organizaci, a všem dobrovolníkům. Doufáme, že příští rok se opět všichni uvidíme na dalším ročníku Pálení čarodějnic a že se vyvede přinejmenším stejně dobře jako ten nynější, říká Dana Hubálková, ředitelka organizace. PRODEJNÍ VÝSTAVA ŠPERKY Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu ŠPERKY do obchůdku Občanského sdružení CEMA Žamberk. Vystavují talentované tvůrkyně Veronika Kafková, Martina Pavlovská, Denisa Nekorancová, Kateřina Táborská a Kristýna Kroumanová. Těšit se můžete na říční perly, drahé kameny v drátkovaných špercích, květové čelenky, náramky, ale i svatební doplňky a mnohé další. Zavítejte do světa krásy a něžnosti. Výstava potrvá do 5.června Obchůdek: v Centru pro rodinu 1. patro, Nádražní 22, otevírací doba: po, čt 9:00-17:00, út, st, pá 7:30-15:00 hod. Kontakt: tel: , Rodinné centrum Pohoda pořádá DĚTSKÝ VZDOR A CO S NÍM čtvrtek :00-11:00 hod. Zveme Vás na přednášku, kde se naučíte jednoduché a praktické techniky, jak se domluvit, budovat důvěru a dobrovolnou spolupráci s dítětem. Lektorka: Táňa Brodská Vstupné: 60,- Kč. BESEDA S PSYCHOLOŽKOU středa :30-11:00 hod. Srdečně Vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Lucií Šmahelovou. Vstupné: 100,- Kč Na přednášku i besedu se hlaste prosím předem na tel mobil , osobně v Centru pro rodinu.. Nabízíme i zdarma hlídání dětí. Počet dětí a jejich věk je nutné nahlásit předem. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy i ve Vašem městě. Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let července od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. Již osmým rokem provozujeme in-line školičku v Ústí nad Orlicí Přihlášky a další info na či tel Těšíme se na Vás Petra Mikulecká a tým instruktorů SVČ Žamberk INFORMUJE: Středisko volného času ANIMO Žamberk zve všechny děti a jejich rodiče na VEČERNÍČKOVU STOPOVANOU, která proběhne v rámci 33. ročníku Za zlatým klíčem Rokytenky v sobotu 23. května Pojďte a vydejte se s námi na procházku jarní přírodou, kde na vás čeká spousta rozmanitých úkolů, které pobaví nejen děti, ale i rodiče. Za jejich splnění čeká všechny účastníky sladká odměna. Start průběžný 8:00 10:00 hodin u Restaurace Na Kopečku, startovné děti do 10 let zdarma, let 20 Kč, ostatní 40 Kč, člen KČT 30 Kč (Eurobeds), vhodné pro děti od 4 do 12 let děti, které neumí číst a psát, pouze s doprovodem. Trasa je dlouhá 3 km, tempo si každý zvolí podle svých sil. Trasa je neprůjezdná pro kočárky. S sebou pevnou obuv, pití Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková Za kytarovým orchestrem do Lucemburska Ve dnech se žáci a učitelé ze ZUŠ Žamberk zúčastnili čtyřdenního zájezdu do Lucemburska, aby zde reprezentovali Českou republiku v mezinárodním kytarovém orchestru. Jeli jsme ve složení: Tereza Junková, Barbora Dolečková, Eva Steffková, Václav Rendl, Jakub Vlk, Libor Matyáš a Zdeněk Železo žáci. Jaroslav Rendl, Jaroslav Rendl ml., Petra Grusová a Hana Chvátilová učitelé a ředitelka ZUŠ. Petr Zámečník výborný řidič. Hned po příjezdu jsme se ubytovali nedaleko města Echternachu v mládežnickém hotelu. Další den jsme již začali intenzivně zkoušet, ať už v orchestru, nebo náš vlastní desetiminutový program, který si musela každá země sestavit. Mezi námi a ostatními kytaristy z jiných zemí panovala přátelská a pohodová atmosféra. Zkoušky byly každý den, protože se rychle blížil onen nedělní koncert, kvůli kterému jsme sem vlastně jeli. Náš program se skládal ze tří skladeb. Hráli jsme velmi známou melodii od Beatles Yesterday, v triu si zahrála rodina pana učitele Rendla španělský tanec Farruca. Na konec jsme si všichni zahráli velmi známou českou píseň od Jaromíra Vejvody Škoda lásky. Myslím si, že se nám naše vystoupení povedlo, jak nejlépe mohlo. I společné skladby v orchestru se posluchačům moc líbily. Kdybych měl zase příležitost někdy někam jet s tak fajn lidmi, neváhal bych. Všichni jsme si to tam moc užili! Za celou výpravu Zdeněk Železo Toto další pokračování společných evropských orchestrů tentokrát na kytarové téma bylo opravdu velmi vydařené. Díky pořadatelům (naší partnerské hudební škole v lucemburském městě Echternachu), díky účastníkům ze všech čtyř zemí, ale hlavně díky vynikající partě, která reprezentovala Žamberk a Českou republiku. A tak moc děkuji všem hráčům, všem třem učitelům, řidiči i starostovi J. Dytrtovi, že naše zastoupení v Lucembursku bylo bezchybné! PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

9 9 PEJSKOHRÁNÍ Klub přátel přírody LUPÍNEK (Kolektivní člen ZO ČSOP Žamberk) při Speciální SŠ a ZŠ Žamberk vykonává svoji ekologickou činnost v rámci ekologických projektů Města Žamberka a Pardubického kraje. Každoročně se také zapojujeme do akce Den Země. Ten letošní jsme pojali trochu netradičně. Vzhledem k tomu, že máme rádi zvířátka a pejsky obzvlášť, zvolili jsme akci AGILITY. Na základně ZKO (základní kynologické organizace) Žamberk jsme dne zhlédli cvičení pejsků různých ras, velikostí i barev. Pejskové na povely a pokyny kynoložek prováděli slalom, proskakovali kruhem, prolézali tunelem, přecházeli sklopnou lavičku a přeskakovali jednotlivé překážky. Průběžně jsme mohli sledovat sehranost kynoložky a psa, reakci na jednotlivé pokyny a povely. Po dobrém výkonu následovala pochvala a odměna v podobě psího pamlsku. Jedna mladší členka ZKO, účastnice soutěže Voříškyáda nám předvedla úžasnou souhru se svým pejskem. Její svěřenec na pokyny válel sudy, skákal jí na záda i do náruče, procházel mezi nohama. Po ukázkách si děti mohly pohrát s jednotlivými pejsky hladily je a chovaly, mazlily se s nimi nebo je vodili na vodítku. Vzhledem k tomu, že nám přálo i počasí, zažili jsme báječné dopoledne ve společnosti pejsků. Za možnost a uskutečnění této skvělé akce děkuji pí Vrkočové a ostatním kynoložkám i jejich báječným pejskům. Za KPP LUPÍNEK Jana Janovcová, vychovatelka ŠD MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve středu od 8-16 hod. v ředitelně školy Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní informace poskytnou ředitelky škol: MŠ Sluníčko Blanka Reková, tel MŠ Čtyřlístek Bc.Iva Pražáková, tel ZÁPIS DO MŠ HEJNICE pro školní rok 2015/2016 PROBĚHNE od 14:30 do 16 hod. Chcete-li se do naší mateřské školy přihlásit, vyzvedněte si u nás přihlášku a vyplněnou ji v den zápisu odevzdejte v MŠ. Přihlášku je možno stáhnout i z Ve školce nás navštivte pokud možno i s dítětem, abyste si s námi mohli i pohrát. Lze dohodnout i jiný termín. Pokud potřebujete školku s menším počtem dětí, je to právě zde. Bližší informace na tel nebo TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV MŠ HEJNICE KVALITNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ OBORU INSTALATÉR V PARDUBICKÉM KRAJI JE POTVRZENA! Ve dnech se v areálu brněnského výstaviště uskutečnil 18. ročník celostátního kola soutěže Instalatér SŠ OŘS ŽAMBERK a PARDUBICKÝ kraj reprezentoval žák III. ročníku KRYŠTOF POSLUŠNÝ. Úkolem v praktické části bylo zhotovení ucelené sestavy ze tří materiálů ocel, Cu, PPR. V další části soutěžící osazovali umyvadlo se stojánkovou mísící baterií, závěsné WC a prováděli demontáž a montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu splachovací nádržky podomítkového modulu. V teoretické části formou testu řešili odborné otázky a otázky z oblasti BOZP. V konkurenci 26 účastníků zástupců krajů ČR - Kryštof Poslušný obsadil 1. místo v opracování materiálů - ocel ( sváření, ohýbání) měď ( pájení na měkko, ohýbání). V celkovém pořadí se umístil na 4. místě v ČR. Kryštof Poslušný tak potvrdil vysokou úroveň přípravy žáků oboru instalatér na SŠ OŘS Žamberk a oprávněnost jmenování školy CENTREM ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO OBOR INSTALATÉR V PAR- DUBICKÉM KRAJI. Poděkování za příkladnou reprezentaci školy i kraje patří nejenom Kryštofu Poslušnému, ale i učiteli odborného výcviku Stanislavu Koutskému, který se podílel na praktické přípravě žáka. Za obor instalatér Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV Gastro Hradec 2015 Dne se Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnila 20. ročníku GASTRO HRADEC VITANA CUP největší gastronomické soutěže kuchařů a cukrářů v ČR. Soutěž se konala v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Školu reprezentovala žákyně prvního ročníku učebního oboru kuchař Michaela Vlková, která získala krásné druhé místo v soutěži- Chuť Česka Bartscher Cup - soutěž o nejlepší koprovou omáčku. Toto umístění získala díky hlasování návštěvníků, kteří jednotlivé omáčky ochutnávali a hodnotili. Že se naše Koprovka povedla, potvrdila i odborná porota, která jí přidělila také druhé místo. Pro Míšu byla soutěž zajímavou zkušeností, která ji povzbudila k dalším výkonům. Na tuto mezinárodní soutěž se také jela podívat třída K2B oboru cukrář s paní učitelkou Š.Bouchalovou. Žáci si přivezli mnoho poznatků a inspirací, které uplatní ve svém oboru. Jitka Pecháčková, učitelka OV Soutěž v gastronomických dovednostech Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk Tylova 1244, Žamberk PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU UKLÍZEČKU pracovní úvazek 1, platové zařazení dle platových tabulek Požadavek: bezúhonnost Strukturovaný životopis zasílejte na adresu nebo školy do Případné informace u ředitelky školy Bc. Ivy Pražákové, tel PRODÁM CHATU v údolí Divoké Orlice, v lese, v Brné, číslo E 518. Nemovitost je umístěna na lesním pozemku Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, č. 755/1 k.ú. Potštejn. Roční nájemné činí 421,- Kč. Cena dohodou. Bližší informace na tel , V pátek se Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnila soutěže v gastronomických dovednostech v ISŠ Moravská Třebová. Soutěž byla pořádána pod patronací Asociace kuchařů a cukrářů ČR, předsedou soutěžní poroty byl p. Jakub Sedláček, porotce na významných gastrosoutěžích. Soutěžní úkoly se skládaly z přípravy 4 porcí hlavního pokrmu z vepřové panenky, přípravy 4 porcí míchaného nápoje, jehož základem je gin nebo brandy, a z přípravy 4 porcí dezertu z flambovaného ovoce. Soutěžící, žákyně učebních oborů kuchařka Kristýna Zimová a Kristýna Krejsová, servírka Michaela Pytlíková a Sára Bielčiková a cukrářka Tereza Augustová, které soutěžily jako jeden tým, ze soutěže přivezly krásné 2. místo. Mgr. Radka Gelová, vedoucí učitelka OV

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Soutěž Prodavač 2015 v Ústí nad Labem Prodavači Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se dne zúčastnili 10. jubilejního ročníku celostátní odborné soutěže PRODAVAČ 2015 v Ústí nad Labem, kterou pořádala Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem. Soutěž je určena pro žáky studující obor vzdělání H/01 prodavač 1., 2. a 3. ročníku. Skládá se z teoretické části, která probíhá formou testů a otázek z všeobecných znalostí o České republice, zbožíznalství, obchodních počtů, obchodního provozu a ekonomiky, jazykového testu z AJ nebo NJ, propagace (tvorba cenovek) a praktické části, jež je zaměřena na balení zboží, vzorky zboží, vážení zboží, výpočet ceny, práci na pokladně a drobné aranžérské práce. Za 1. ročník soutěžila Petra Kalousová, která získala 2. místo, 2. ročník reprezentovala Veronika Chaloupecká, ta se umístila na 4. místě, a 3. ročník zastupovala Jarmila Jarmarová, jež skončila na 6. místě. Všechny žákyně na soutěž připravovala pí Jana Skalická, učitelka odborného výcviku. Mgr. Radka Gelová, vedoucí učitelka OV UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ŽAMBERK Úklidová akce Ukliďme Česko je inspirována celosvětově úspěšným projektem Let s Do It!. V České republice probíhá již druhým rokem a zaměřuje se na úklid odpadků na veřejných místech a likvidaci černých skládek. Letos se rozhodla přispět svojí trochou do mlýna i naše škola ZŠ Nádražní 743. Akci pod názvem Ukliďme Žamberk jsme vyhlásili na pátek 17. dubna Protože jsme asi před měsícem absolvovali ve všech třídách besedy o recyklaci odpadu, teoreticky jsme byli výborně připraveni. A nejen to. Za zmínku stojí i naše výzbroj a výstroj, jejíž samozřejmou součástí byly z domu přinesené igelitové tašky a pracovní rukavice. Navíc nás Odbor životního prostředí našeho městského úřadu vybavil barevnými pytli na třídění odpadu. Očekávali jsme totiž velký úlovek! Den D zahájila každá třída po svém. Někteří zůstali nejdříve ve škole, aby si připomněli zásady recyklování odpadu. Zajímavou formu zvolili sedmáci, kteří se vrhli do vyrábění zvířat z odpadového materiálu. Jiní, jako například osmáci, se vydali na exkurzi do Surovin Plundra, kde si prohlédli obě pracoviště, na nichž se třídí plasty, papír a kovy. Do terénu jsme vyrazili v podmračeném počasí. Naštěstí nepršelo, a tak nás nemohlo nic zastavit. Nejmladší žáci uklízeli dětská hřiště, okolí školy, Rozálku a část parku. Ti starší se vypravili až k Albertinu, fotbalovému stadionu a na cyklostezky. Je zarážející a smutné, že v okolí dětských hřišť a mateřské školky jsme nacházeli kromě běžných plastových lahví a papírků od cukrovinek hlavně nedopalky od cigaret a psí exkrementy. Co říct závěrem? Akce se vydařila. Podle očekávání se nám podařilo nasbírat velké množství odpadků, z nichž část jsme odnesli do sběrných surovin. Věříme, že naše práce nebyla zbytečná a že nám pořádek v Žamberku dlouho vydrží. Kolektiv zaměstnanců školy ZŠ Nádražní 743 FOTBAL Výsledky mistr. utkání Mladší žáci turnaj v Ústí n.orlicí Ústí - 1.FC Žamberk 4:1 (Javůrek) 1.FC Žamberk -Č.Třebová 1:3 (Regnard) 1.FC Žamberk-Boříkovice 1:3 (J.Veselý) Dorostenci: 1.FC Žamberk-Pardubičky 0:7 Holice-1.FC Žamberk 6:1 (Uhlíř) Muži B: 1.FC Žamberk - Tatenice 11:1 (J.Huška4, P.Huška3, Plundra2, Rous, Jakub Ulrych) Muži A: Holice-1.FC Žamberk 3:0 Výsledky mistr. utkání Mladší žáci turnaj Boříkovice: 1.FC Žamberk -Jehnědí 7:0 (Javůrek3,Sivák3,Cvik) Boříkovice-1. FC Žamberk 3:1 (Javůrek) 1.FC Žamberk-Sloupnice 2:3 (J.Veselý,Javůrek) Dorostenci: 1.FC Žamberk -Svitavy B 1:8 (Bartoš) Muži A: 1.FC Žamberk Polička 0:4 (kor) TENIS - TOSK 1. kolo mistrovských zápasů 2. a 3. května zápasů, 6 výher a 4 porážky. DOSPĚLÍ: TOSK A - TK Hinsko 7 : 2 Bodovali: P.Rojek, I.Stehlíková, M. Borůvka, Radek Neugebauer, Kvapilová-Stehlíková, Rojek-Pospíšil a Neugebauer-Borůvka. TK Letohrad A - TOSK B 2 : 7 O výhru se zasloužili: J.Hlaváč, A. Jindra, K.Šafránková, D.Jedlička, Hrubešová-Šafránková, Jindra- -Hlaváč a Jedlička-Adámek. DOROST: TOSK A - TK Choceň A 8 : 1 Body získali: D.Jedlička, A.Adámek, N.Jindrová, V.Krejsová, D.Neugebauer, F.Hudetz, Jindrová-Krejsová a Neugebauer-Hudetz. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TC Hradec Králové A 0 : 9 Drtivá porážka nového týmu od největšího favorita nejvyšší oblastní soutěže! TK Č.Třebová, Ústí n.o. - TOSK B 1 : 8 MLADŠÍ ŽACTVO: Perštýn Pardubice A - TOSK A 5 : 4 Smolná porážka v zápase dvou nejlepších týmů Junior Tour, chyběla nemocná Kamila Šafránková. Body získali: D.Horálek, A.Moravcová, D. Kubelka a Malý-Kubelka. TOSK B - TK Choceň A 4 : 5 Bodovali: M.Hudetz, E.Krejčí, V.Snížek a M.Sokolová-Krejčí. BABYTENIS: TOSK - TK Ústí n.o. 4 : 2 Bodovali: V.Škorpíková, J.Jindra, K. Bergmanová, Škorpíková-Bergmanová. MINITENIS: TOSK A - TK Polička 8 : 0 (body: J.Zaňka, M.Venclová, T.Gažák a O.Hájek, všichni 2x) TOSK A - TO Svitavy 0 : 8 Za TOSK Miloslav Chvátil MISTROVSTVÍ ČR V KANOISTICE MOST Mistrovství republiky se jelo na tratích 2 a 5 km. Závodilo se na jezeře Matylda vzniklém po zatopeném uhelném dole. Jako první vyrazil na trať Vojta Procházka na kajaku. Mezi dorostenci vybojoval stříbrnou medaili. Po něm startoval mezi juniory Kuba Stejskal. Skvělou taktickou jízdou vybojoval první titul mistra ČR. Další stříbro přivezla Monika Černohousová na debl kajaku, kdy jela s novou partnerkou Barborou Betlachovou. Mimochodem Barbora je dcerou Aleše Betlacha, žamberského odchovance kanoistického oddílu, který v roce 1983, na mistrovství světa ve finském Tampere, získal na C2 5. místo. Výsledky: Procházka V. dci K1 5 km 2. místo Stejskal J. jun K1 5 km 1. místo K2 5 km 5. místo Černohousová M. žky K2 5 km 2. místo K1 5 km 7. místo Stejskal J. benj K1 2 km 13. místo Krausová K. benj K1 2 km 7. místo Indrák D. Mistr ČR Jakub Stejskal (uprostřed) K2 2 km 9. místo benj K2 2 km 21. místo K1 2 km 30. místo Stejskal V. vet C1 5 km 4. místo Strnad J. vet C1 5 km 4. místo vkal + vste KČT odbor Žamberk a SVČ Animo Žamberk pořádají u příležitosti 96. výročí založení organizované turistiky v Žamberku a 25. výročí založení KČT odbor Žamberk, obnovenou turistickou akci 33. ročník Za Zlatým klíčem Rokytenky v sobotu 23. května 2015 Pěší trasy 5 km (Večerníčkova stezka), 8 km, 16 km a 35 km. Cykloturistika cílovka, 25 km a 45 km (povinná přilba). START: je průběžný 8-10 hod. od Pivnice na Kopečku, Albertova ul., cíl do 17 hod. STARTOVNÉ: děti do 10 let zdarma, let 20,- Kč, ostatní 40,- Kč, člen KČT 30,- Kč (Eurobeds). Zajišťuje: J.Kalousek, tel

11 11 Fitmin DiscDog Fun Weekend Zveme Vás května 2015 na již čtvrtý ročník distančních závodů v dogfrisbee na letiště v Žamberku. Co je to vlastně dogfrisbee? Dogfrisbee je zábavný sport i sportovní zábava. Zjednodušeně řečeno jedná se o házení disku psovi. Ten by ho měl ještě před dopadem na zem chytit a přinést zpátky. Dogfrisbee je týmový sport, při čemž tým tvoří člověk a jeho pes. Hraje se již více než 30 let. Za tu dobu překročil hranice své rodné země USA a rozšířil se takřka do celého světa. Svoje příznivce má i u nás už 9. rokem. Sledování pohybujícího se předmětu, jeho honění, ulovení a případně aportování, jsou jedny ze základních a přirozených psích instinktů. Právě při dogfrisbee je pes může opravdu dobře využít. Tímto Vás chci pozvat na naše závody, určitě uvidíte skvělé výkony od všech týmů. Klidně můžete s sebou vzít i své psí mazlíčky. Tento víkend není určen pouze pro pejskaře, ale i pro širokou veřejnost. Vítán je každý, kdo přijde. Pro diváky vstupné zdarma. Za pořadatele manželé Šafárovi (tel ) Fitmin DiscDog Fun Weekend Distanční závody v dogfrisbee. Jedná se o psí sport, kde hráč hází psovi letající talíře (disky) a pes je s nadšením chytá a aportuje. Na letišti v Žamberku. Závody začínají od 9:00, ukončení kolem 16:00. Sobota Superminidistance - hody na čas a vzdálenost a přesnost Dogdartbee - hody na vyznačený terč Neděle Quadruped - hod daleký Paralelní Timetrial - hody na čas a vdálenost Doprovodný program Občerstvení zajištěno Miroslav Jirčík: Pomáhat považujeme za úkol Růžová vlna solidarity zaplavila Žamberk Každý květnový vstup do Studia 3D FITNESS v Žamberku znamená pět korun na konto Ligy proti rakovině. Stejně jako každý nákup v e-shopu firmy. Vlna zájmu, kterou jsme v regionu vyvolali, nás nesmírně těší, podotýká Miroslav Jirčík, jednatel 3D FITNESS. Jak myšlenka takové růžové akce vznikla? Řešili jsme s kolegy, že bychom se rádi přidali s vlastní iniciativou k Lize proti rakovině a jejím pověstným žlutým kvítkům. Původně se na poradě týmu objevila myšlenka, zorganizovat sportovně společenské odpoledne, na kterém by se pobavil a zasportoval si úplně každý, a výtěžek ze vstupného poslat na konto Ligy proti rakovině. Akce připadla na 13. května, chtěli jsme ji uspořádat přímo ten samý den, kdy se charitativní květinky rozdávají, abychom Ligu proti rakovině co nejvíc podpořili. Miroslav Jirčík nakonec v průběhu května rozhýbali v rekordním čase s obrovskou energií. Mám radost z toho, jak se k tomu postavil celý tým, ale hlavně z toho, jakou akce měla a stále má odezvu u veřejnosti. Vnímáme podobné iniciativy jako poslání i když to tak pateticky zní, je to nejvýstižnější. Používáme slogan Z lásky k pohybu a kdo má to štěstí, že je zdravý a může sportovat, ten by pomáhat měl. Proč právě růžová barva, kterou jste dočasně pustili i na svůj web nebo sociální sítě? Nad barvou jsme nepřemýšleli dlouho. Růžová je pozitivní barva, lidé si ji spojují s pomocí, s láskou, s pozitivními emocemi. Navíc se ke květnu skvěle hodí. Kromě toho, že je moderní a na tričkách vypadá skvěle! Nebylo co řešit. Mám radost pokaždé, když v Žamberku někoho v tom tričku potkám. Rozhovor vedla Jana Divišová, PR manager Sponzoři Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 9:30 hod. Startovné: 150,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni! TJ SOKOL Česká Rybná srdečně zve všechny příznivce turistiky a dobré nálady na další ročník přátelské procházky POCHOD KOLEM BOSNY Start v sobotu v 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v České Rybné. Startovné: 30,-Kč Trasy: 10 km a 4 km (kočárky) obě s kontrolními stanovišti a občerstvením. To ale zdaleka nebylo všechno Přesně tak. Jak jsme tak seděli s týmem kolem stolu a přemýšleli, co konkrétního podniknout, od původní myšlenky se odvíjely další. Vjelo do nás velké nadšení a nápady se jen hrnuly. Že by mohlo být vstupenkou na akci originální růžové tričko s naším logem, že by mohl jít na charitativní účely výtěžek ze vstupného do nového studia v Žamberku, na které jsme opravdu pyšní, že pošleme na charitativní konto část výtěžku z našeho e-shopu. A to všechno jsme PRODÁVÁME použité zboží, starožitnosti a spoustu dalšího VYKOUPÍME VŠE, co skrývá Vaše půda, sklep, pozůstalost, rodinný dům, byt, stodola, sklad, mobil: Vrbí 1387, ŽAMBERK tel. č.:

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , ŘÁDKOVÁ INZERCE PÍSKOVÁNÍ + KOMAXIT = RENOVACE DISKŮ Pneuservis Kubíček Červená Voda. Kontakt: tel PRODEJ DOMU- Žamberk. Klidné místo. Podnikání a bydlení, 2 podlaží a půda. Oplocený dvůr. Půda k vestavbě. Prodejna. Parkoviště. Ihned k užívání. Po dohodě možný i pronájem celého objektu. Kontakt: tel RK nevolat PRODÁM byt 2+1 zděný byt v Žamberku v ov., přízemí na nám.gen.knopa. Celková výměna oken, ihned k užívání. Cena dohodou. Kontakt: tel , RK nevolat HLEDÁM PRONÁJEM bytu v Žamberku, případně blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.číslo PŘIJMU brigádníka na letní období.jedná se o práci se dřevem. Kontakt: tel Tříčlenná rodina shání byt 3+1 nejlépe v os. vlast. v Žamberku. Kontak: tel Pronájem bytu 3+1 ( 89 m 2 ) v Žamberku U Žirafy. Byt zateplen, v 1.podlaží, k dispozici ihned. Kontakt: tel NA PRONÁJEM 3 podlažní budova v centru města Žamberka. Využití k účelům: zdravotnictví, bankovní, prodejní, výrobní, rehabilitační, kadeřnictví, restaurační, servisní, atd. Kontakt: tel Uzávěrka ŽL č. 10/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 900 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

TALENT 2014. 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) www.zamberk.

TALENT 2014. 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) www.zamberk. www.zamberk.cz 1 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3 TALENT 2014 pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) foto: D. Kerschbaum 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ BRAMBORÁK

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ BRAMBORÁK 12. ROČNÍK ČERVENEC 2014 číslo 7 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Zasadím se o potrestání násilníka! Téměř na samém sklonku školního roku, kdy už pominulo napětí závěrečného zkoušení, školní dny se stávají

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více