ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č let od konce II. světové války V pátek 8. května 2015 se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce II. světové války v Žamberku. Zástupci města - starosta Jiří Dytrt, místostarosta Oldřich Jedlička a radní Zdenka Šebková uctili položením květin památku obětí II. světové války na nám. Gen. Knopa, na místním hřbitově delegace položila květiny u hrobu Miloslava Vraštila a Stanislava Portíka, u pomníku rudoarmějců a věneček zavěsila na Masarykově náměstí u pamětní desky Pavla Kohna-Kubína. Akce se dále zúčastnil ředitel městského muzea Petr Hažmuka a Vladislav Severin. Pro širokou veřejnost je připravena v muzeu výstava Květen 1945 v Žamberku na fotografiích, která bude otevřena až do 31. května. Najdete zde nejen fotografie zachycující události konce války, ale též informace o tom, jak se v Žamberku slavila výročí osvobození města. Atmosféru doplňují noviny z května 1945 a některé autentické předměty z období protektorátu. foto a text Vlaďka Šulcová Na foto zleva: P. Hažmuka, Z. Šebková, O. Jedlička, V. Severin, J. Dytrt J. Dytrt u pamětní desky.

2 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA se uskuteční v úterý 19. května 2015 od 16 hod. v jednacím sále ZM, MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Program: Studie modernizace centrálního zásobování teplem města Žamberka Bc. Kamila Borovičková ÚZEMNÍ PLÁN ŽAMBERK změna č. 1 Vážení občané, Zastupitelstvo města dne schválilo záměr pořízení změny č. 1 územního plánu Žamberka. Zároveň rozhodlo o tom, že pořizování této změny bude zahájeno nejdříve v červenci letošního roku. To dává možnost dalším zájemcům o změnu ÚP podat své návrhy. Návrh na změnu ÚP může, dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podat občan obce nebo fyzická osoba nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh musí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem změny navrhovatele, důvody pro pořízení změny ÚP, návrh úhrady nákladů na pořízení změny ÚP - pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele ( 45 odst. 4 stavebního zákona), může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem. K návrhu můžete použít formulář, který je k vyzvednutí v kanceláři oddělení územního plánování MěÚ Žamberk (budova radnice), nebo ke stažení na adrese: Své návrhy podávejte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk do O zařazení podaných návrhů do pořizované změny č.1 ÚP rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání dne Za oddělení územního plánování Martin Mimra Vážení spoluobčané, vážení řidiči, vážení chodci. Tento článek a několik dalších článků bude věnován občanům chodcům. 1.díl.Chodcem je již ten malý človíček, který začíná dělat první krůčky po chodníku, a jsme to my, kteří ho učí, jak, kde, s kým a proč používat chodník, komunikaci, parkoviště Chodci patří mezi nejpočetnější a nejzranitelnější skupinu účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto se tomuto tématu budu věnovat podrobněji. Nejdříve k pojmu chodec. Dle ustanovení 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně. Zde připomínám, že i ten nejmenší chodec se musí řídit zákony, proto zde vyzývám rodiče, řidiče, výchovné pracovníky a ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích: Nezapomínejme my všichni na ty nejmenší účastníky, jakými jsou děti. Z mého pohledu je nejhorší dopravní nehoda za účasti dítěte, ať už jako chodce, cyklisty, spolujezdce apod. Nechci zlehčovat jednotlivé učební předměty na školách, jsou také velmi důležité pro život, ale byl bych rád, kdyby dopravní výchova byla povinný, samostatný předmět na každé základní škole, ale to už je kapitola sama pro sebe. Vždyť dopravní výchova se promítá od nejútlejšího věku až ke stáří. (Pokračování příště) Foto a text: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO ŽAMBERSKÁ V září 2015 AKADEMIE zahajujeme již VOLNÉHO ČASU 3. ročník Žamberské AKADEMIE VOLNÉHO ČASU Jste starší padesáti let? Chcete se dále vzdělávat? Město Žamberk ve spolupráci s Městským muzeem, Městskou knihovnou a Centrem sociální péče připravilo další ročník Žamberské akademie volného času. Tato aktivita je určena občanům starším padesáti let, kteří mají zájem se dále zájmově vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. Jaké nové vědomosti lze v průběhu vzdělávání získat, čím obohatíte svůj život? Studium je organizováno jako tříleté, rozdělené na semestry (pololetí). Každý semestr je odborně zaměřen na oblast historie, zdravotnictví a společenských věd. V prvním semestru (září prosinec 2015) Vám nabídneme např. seminář o nejstarších dějinách Žamberka, dozvíme se zajímavé informace o rehabilitačním a dechovém cvičení a zacvičíme si, věnovat se budeme historii lékařství. V druhém semestru (únor červen 2016) připravujeme přednášku o mezigeneračních vztazích, o historii lékařství v Žamberku, o osobnostech Žamberka, pojedeme na výlet. Dále chystáme přednášky na téma základy filosofie, astrologie, astronomie, psychická onemocnění, trénování paměti, rodinné právo a spoustu dalších zajímavých témat. Vyučujícími budou odborníci na danou problematiku. Posluchači budou docházet na semináře jedenkrát za měsíc na 2-3 hodinové přednášky. Místem vyučování bude nejčastěji zasedací síň Městského úřadu, ale studovat budeme i v muzeu, Albertinu a dalších zajímavých místech. Studium slavnostně zahájíme v září přijetím u starosty, na konci tříletého studia pak připravíme slavnostní promoci a posluchač získá osvědčení o absolvování studia. Roční studijní poplatek je symbolický a činí 500 Kč. Do ročníku bude přijato maximálně 25 zájemců. Žamberskou akademii volného času jsme zahájili v září Pro velký zájem jsme otevřeli dvě třídy, v současné době máme již 75 studentů. O uskutečněných seminářích zveřejňujeme zprávičky v Žamberských listech, můžete tedy zalistovat historií Akademie a získat představu, co Vás čeká. Bližší informace zájemcům poskytne Mgr. Dagmar Ducháčková, odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ, tel. č a MUDr. Jiřina Jirešová, místostarostka. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Hlásit se můžete již nyní u Mgr. Ducháčkové. Těšíme se na Vás. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ MěÚ Žamberk Státní fond rozvoje bydlení ZVEŘEJŇUJE DOKUMENTY O SVÉM FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ Informace o uzavřených smlouvách, objednávkách a fakturách jsou dostupné na webových stránkách SFRB. Státní fond rozvoje bydlení se připojil k politice otevřené komunikace orgánů státní správy vůči veřejnosti a v rámci veřejné kontroly nakládání s rozpočtovými zdroji na svých webových stránkách (www.sfrb.cz) zveřejňuje údaje o svém finančním hospodaření. Naším cílem je zvýšení transparentnosti a posílení důvěryhodné komunikace směrem k veřejnosti, objasňuje tento krok ředitelka SFRB Eva Helclová. Přehled uzavřených smluv a objednávek, stejně jako seznam faktur přijatých od , naleznete na Mgr. Karolína Smetanová, ředitelka komunikace, Státní fond rozvoje bydlení tel.: mobil: Vážení občané. Rozhodnutím Zastupitelstva města Žamberka byl zřízen Kontrolní výbor ve složení Mgr. Tomáš Kalous (předseda), Mgr. Petr Andrle, Milan Džurban, Ing. Petr Novotný a Ing. Pavel Zářecký (členové). V této souvislosti Vám sdělujeme, že svoje podněty určené Kontrolnímu výboru můžete zasílat písemně na adresu Město Žamberk, Kontrolní výbor, Nádražní 833, Žamberk nebo na nebo osobně po předchozí domluvě termínu. S úctou Mgr. Tomáš Kalous, předseda KV

3 3 V České republice stále hledají rodinu tisíce dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými vlastními rodiči. Třeba patříte k těm, kteří již někdy zvažovali možnost stát se pěstounem. Možná máte pochybnosti, zda takový úkol zvládnete. Věřte, že je měli všichni. Protože dobrým pěstounem či pěstounkou se zkrátka nikdo nenarodí. K pěstounství je třeba spousta energie a hlavně trpělivosti. Důležité je mít Hledáme pěstouny k tak velkému rozhodnutí co nejvíce informací. A ty Vám rádi poskytneme. Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří by byli ochotni nabídnout zázemí, péči a podporu dětem, které aktuálně nemohou z různých důvodů žít ve své vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte nebo napište. Tel , Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří by Další informace k pěstounství naleznete na:www.pardubickykraj.cz byli ochotní nabídnout zázemí, péči a podporu dětem, které aktuálně nemohou z různých důvodů žít ve své vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte nebo napište. Mohu i já být dobrým pěstounem? tel: Právě proto, že si nyní kladete tuto otázku, je pravděpodobné, že ano. Pochybovat o vlastních schopnostech a dovednostech je normální. Pochybují o sobě i lidé zkušení a úspěšní. Pochybnosti jsou naším přirozeným obranným mechanizmem a přicházejí před každým důležitým životním rozhodnutím. Než se pěstoun začne starat o dítě, které nemůže vyrůstat doma, může všechny své otázky a pochyby podrobně a opakovaně probrat s odborníky i s jinými náhradními rodiči. Následující otázky Vám pomohou posloužit jako základní vodítko k Vašemu dalšímu rozhodnutí. Vyzkoušejte své schopnosti v krátkém testu: (odpovídejte pokud možno bez dlouhého přemýšlení) 1. Když chci někoho pochopit, snažím se situaci vidět z jeho pohledu. 2. Věřím, že člověk se má k ostatním chovat tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu. 3. Vnímám emoce, které při jednáních projevují různé strany. 4. Chci-li pochopit pocity ostatních, vcítím se do jejich situace. 5. Pochopím, jak se ostatní cítí, aniž by mne na to někdo musel upozornit. 6. Když má někdo problém, umím si představit, jak mu je. 7. Dokážu se zasmát sám sobě. 8. Myslím, že dokážu zvládnout těžké situace. 9. Péče o děti je radost i starost. Pokud jste na většinu otázek či sdělení odpověděli ANO, věříme, že byste se měli o pěstounství dále zajímat. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ MěÚ Žamberk Informace Policie ČR V období měsíce dubna roku 2015 Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk prověřovalo především protiprávní jednání týkající se poškozování a krádeže majetku a dále protiprávní jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Velikonoční pondělí se neobešlo bez zásahu hlídky Policie ČR, kdy alkoholem posilněná trojice mladíků v obci Dlouhoňovice poškodila skleněnou tabuli okna domu, v němž tyto tři koledníky jen několik minut před spácháním daného činu tamní obyvatelé pohostili. Věc byla kvalifikovaná jako přestupek proti majetku a viníkům byla na místě uložena bloková pokuta. Dne 17. dubna 2015 byl personálem prodejny Penny Market v Žamberku přistižen osmapadesátiletý muž při krádeži potravin. Muž odcizené zboží vrátil zpět na prodejnu a hlídkou Policie ČR mu za krádež byla uložena bloková pokuta. Následující den, 18. dubna, v odpoledních hodinách hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk kontrolovala podezřele jedoucí vozidlo z obce Kunvaldu směrem do Žamberka. Nejenže třicetisedmiletý řidič hlídce na místě nepředložil svůj řidičský průkaz, ale při dechové zkoušce bylo muži naměřeno bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Věc byla kvalifikována jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 274 odst. 1 trestního zákoníku, za což může být pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok a samozřejmě zákazem řízení motorových vozidel. Pětiletý zákaz řízení nedávno vyslovený okresním soudem neodradil od usednutí za volant mladého muže, který dne 23. dubna 2015 ve večerních hodinách řídil na silnici č. I/11 v obci Helvíkovice motorové vozidlo, kdy byl zastaven hlídkou zdejšího obvodního oddělení. Tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1, písm. a) trestního zákoníku, za což mu hrozí odnětí svobody až na tři léta. V souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice v ul. Nádražní v Žamberku došlo na konci měsíce dubna k poškození plynovodní přípojky při provádění zemních prací. Věc je Obvodním oddělením Policie ČR Žamberk prověřována v souladu s trestním řádem. Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk dále nabádá všechny účastníky silničního provozu k opatrnosti a pozornosti při pohybu na pozemních komunikacích z důvodu zvýšeného výskytu řidičů jednostopých motorových vozidel a osob na jízdních kolech, jakožto i z důvodu uzavření úseku hlavní silnice v ul. Nádražní kvůli rekonstrukci komunikace a s tím spojenými změnami v infrastruktuře města Žamberka. V rámci předpokladu zvýšeného počtu případů krádeží jízdních kol se bude Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk věnovat prevenci této kriminality v rámci hlídkové a obchůzkové služby, avšak i přesto upozorňujeme majitele jízdních kol, aby věnovali řádnou pozornost zajištění svého majetku, jízdní kola řádně uzamykali, a na veřejně přístupných místech je ponechávali uzamčená bez dozoru jen na dobu nezbytně nutnou. prap. Jiří Pavlát Školy i firmy v území MAS ORLICKO diskutují o možnostech spolupráce. Stranou nestojí ani základní a mateřské školy. Celkem tři pracovní diskusní setkání, která proběhla na území MAS ORLICKO v prvním čtvrtletí tohoto roku, potvrdila význam a důležitost spolupráce ve vzdělávání ve všech úrovních vzdělávacího procesu. O různých cestách a možnostech této spolupráce pak bylo diskutováno na několika platformách. Setkání ředitelů mateřských, základních a středních škol v Koučink akademii v Libchavách, pracovně významných zaměstnavatelů pod záštitou města Žamberka, pracovní setkání zemědělských žáků a firem a žáků Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách. Různá místa setkání avšak společné téma a otázky provázely více než 50 účastníků těchto setkání: Jak přiblížit žákům technické a přírodovědné vzdělávání, jak zlepšit relevanci absolventů pro trh práce a jak představit a přiblížit jednotlivé obory žákům i rodičům v území. Potřeba zvýšení počtu absolventů v technických oborech pak zazněla nejen z úst ředitelů středních škol, ale také od samotných zaměstnavatelů v území: Chybí nám technické kádry. Počítáme s Vámi, že budete pracovat v oboru, ve kterém jste se vzdělali, uvedl na setkání se žáky SOU opravárenského v Králíkách např. Jindřich Jílek ze společnosti Agro družstvo Sebranice. Většina ze 7 prezentujících zemědělských podniků současně nabídla žákům stipendijní programy, praxe a brigády. Setkání ředitelů škol v Libchavách současně potvrdilo potřebu zintenzivnění výuky odborných činností již na základních, případně mateřských školách, a zvýšení kompetencí žáků k volbě oboru, který je pro ně nejen perspektivní, ale i uspokojivý. Někteří žáci se s řemeslem, ve kterém mají být vyučeni, setkávají až na střední škole, a to je příliš pozdě, shodli se prakticky všichni zástupci středních škol a učilišť na společném setkání a v rámci zlepšování spolupráce nabídli přítomným zástupcům základních škol spolupráci formou zajištění, nebo zprostředkování exkurzí jak v jednotlivých středních školách, tak ve spolupracujících organizacích. Výsledek všech setkání by se tak dal shrnout takto: Spolupráce je prospěšná na všech frontách, zatraktivní výuku pro žáky, podpoří kvalitu výuky odborných předmětů a připraví pro místní firmy kvalifikované i motivované pracovníky. A právě na projekty SLUŽBA PRO NEDOSLÝCHAVÉ v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční 28. května 2015 v době 8:00 11:30 hod. Za Audiohelp, z.s., středisko pro sluchově postižené Ústí n.orl. Král Vladimír spolupráce a technického vzdělávání se v budoucích letech MAS ORLICKO, z.s., zaměří se svou podporou. MAS ORLICKO působí na poli podpory spolupráce ve vzdělávání již od roku 2013, a to v souvislosti s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území. Na tématech podpory rozvoje formálního a neformálního vzdělávání spolupracuje se školami, školskými zařízeními, organizacemi neformálního vzdělávání a Pardubickým krajem. Kontakt: Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, z.s.,

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Nerada se chlubím cizím peřím, tak to nechci dělat ani s cizím plotem. Rodinný domek č. p. 523 v části města Žamberku Polsko, kde s celou rodinou žijeme od června roku 2014, rekonstruujeme už pomalu přes 10 let. Při přebudování původního domku jsme postupovali s nejlepším úmyslem a citem tak, abychom nenarušili ráz části tohoto města a nemuseli se tak v budoucnu za něco stydět. V polovině měsíce září loňského roku se však v těsné blízkosti našeho domu začal budovat plot, který nejenže svým netradičním vzhledem a zpracováním narušuje okolní prostředí, ale za poznámku stojí i jeho bezpečnost. Ráda bych vyvedla z mýlky všechny občany, kteří spojují jeho vybudování se jménem mého manžela Aleše Syrového. Toto dílo má na svědomí majitel pozemku v obci Žamberku. V rámci zachování dobrých sousedských vztahů nechci tvůrce přímo jmenovat. S vybudováním plotu na hranici pozemků jsme v dobré víře dali souhlas. Konečný výsledek je ovšem překvapením i pro nás. Jelikož v České republice neexistuje norma, která by upravovala, jak má plot vypadat, můžeme se řídit jen rčením: Jaký rozum, takové dílo. Nejeden kolemjdoucí, který plot míjel, utrousil poznámku k osobě mého manžela o tom, jak plot vypadá a jak působí v celkovém dojmu. Jelikož není plot naším dílem, nemístné komentáře směrované naší rodině se nás osobně dotýkají a velmi nás mrzí. Chtěla bych tedy tímto článkem vše uvést na správnou míru a poděkovat těm, kteří mě k němu svým zájmem inspirovali. Obdiv a uznání za dílo však patří někomu úplně jinému. Ing. Zuzana Syrová HORÁKOVI - VÍTÁME VÁS! Po půlroční odmlce se do Žamberka opět vrátili manželé Horákovi. Jsme rádi, že jste opět tady s námi vítejte. Pěkný pobyt přejí přátelé a známí Zveme Vás na zájezdy Klub důchodců v Žamberku pořádá 7. června 2015 zájezd do Prahy do Národního divadla na Strakonického dudáka. Cena zájezdu: členové 300,- Kč, ostatní 350,- Kč. Odjezd: 7:45 hod. od Penzionu, 8:00 hod. z Masarykova náměstí. Klub důchodců v Žamberku zve všechny své členy i ostatní důchodce ze Žamberka na celodenní výlet do Brna Odjezd: 7:00 hodin od Penzionu, v 7:15 hodin z Masarykova náměstí. Program: návštěva vily Tugenhad a návštěva pavilonu Mitrovský s výstavou pod názvem Kabarety - Paříž, Praha Brno. Cena zájezdu: členové 250,- Kč, ostatní 300,- Kč. Hlásit se na zájezdy můžete vždy každé pondělí od 13:00 hodin v Penzionu ve společ. místnosti. Za výbor klubu důchodců Zezulková D. KALOUSOVI VÁS ZVOU K NÁKUPU SADBY květin a zeleniny. Najdete nás na Pěší zóně do 26.května MAJÁLES 2015 POTRÁPIL PRVOMÁJOVÝ DÉŠŤ V pátek 1. května se na žamberském náměstí uskutečnila tradiční studentská slavnost Majáles. Ve 14 hodin vyšel majálesový průvod od místního gymnázia na Masarykovo náměstí. Po úvodním projevu krále Filipa Krejčího následovala slavnostní poprava, kterou však včas zarazila královna Tereza Junková. Královská rodina tak společně s princeznou Kateřinou Vanickou a princem Matějem Čápem mohla začít přihlížet poutavé majálesové estrádě, která vypukla v plném proudu. Programem provázela Natálie Procházková a Jan Kohout a jedno skvělé vystoupení střídalo druhé. Bohužel nevydrželo příjemné počasí a nastoupily dešťové přeháňky. I přes krásná a zajímavá Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady! Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu široký, stážovat lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů. Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale také například pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na V rámci Pardubického kraje můžete navštívit regionální kancelář v Pardubicích na adrese Masarykovo náměstí 1484, kde se můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze stážových projektů. Regionálního konzultanta Bc. Pavlínu Florianovou můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na ové adrese pavlina. Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Bc. Pavlína Florianová, Regionální konzultant vystoupení tak mnoho diváků odolalo suchému prostředí a zbytek estrády zhlédlo pouze několik statečných. Po 16. hodině začal hudební festival Mafest, na kterém se představili olomoučtí Live Music Superheroes a přespolní Ready Mate. Jejich energická muzika nejspíše rozehnala deštivé mraky a několik nově příchozích si tak mohlo vyslechnout dva skvělé koncerty, které Majáles pozitivně zakončily. Závěrem děkuji všem, kteří se na letošním ročníku podíleli. Veliké díky patří organizátorům, šikovným pomocníkům z 6.A, účastníkům průvodu a estrády, ale především divákům, kteří Majáles podpořili. Bez nich by to nešlo, a proto za všechny doufám, že se jednalo o typický prvomájový deštík, který je na krásu J! foto a text Petra Foglová, MěÚ Žamberk MAJÁLES 2015 Naše Speciální střední škola a základní škola se zúčastnila Majálesového průvodu v barvách lentilek s mávátky, které nazdobili žáci naší školy. Do průvodu se zapojili naši žáci, studenti, pedagogové a další zaměstnanci školy. Na Majálesové estrádě jsme předvedli taneční vystoupení, která byla velmi zdařilá. Děkujeme organizátorům za perfektní přípravu a příjemnou atmosféru. Dana Kalousková, učitelka ZŠ

5 5 Sirkařství na Žambersku Truhlářský tovaryš Vojtěch Scheinost získal ve Vídni nejen zaměstnání u lékárníka Röhmera při výrobě zápalek, ale i poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi za pomoci Marie Urbancové, která u Röhmera pracovala. Tato dvojice pak opouští Vídeň, usazuje se v Sušici, aby zde získala souhlas sušického magistrátu k výrobě zápalek. Tímto krátkým úvodem chci jen podpořit skutečnost, že sirkařství na Žambersku je skutečně o pět let starší. Historikové totiž zjistili, že v bývalém Kyšperku (Letohradě), pracovala výrobna sirek již v roce Tedy opravdu o pět let dříve. Zanedlouho však již pracují další sirkárny, a to na Bredůvce, Šedivci, Kunčicích, Orlici a Čermné. Za dalších padesát let bylo na Žambersku 15 malých sirkáren a denní produkce stoupla až ke 4 milionům sirek. Protože byl k výrobě používán v malých primitivně zařízených výrobnách bílý fosfor, velice nebezpečný pro zdraví dělníků, provedlo c.k. Hejtmanství revizi a vydalo pro další výrobu přísné směrnice. Pro modernizaci se tehdy rozhodli v Kyšperku dva majitelé, v Kunčicích jeden a na Bredůvce panové Slavík a Vencl. Ti měli samostatné prostory pro přípravu fosforové masy, síření, máčení, sušení a balení, odvětrávané od škodlivých výparů a kouře komíny. Ani na umývárny a šatny pro dělníky nebylo zapomenuto včetně pracovních plášťů. Domácí práce zanikla úplně. Jedovatý bílý fosfor byl nahrazen nejedovatým červeným. Venclův závod na Bredůvce v letech byl závodem již moderním, který vzrostl v roce 1910 o novou jednopatrovou halu s vysokým komínem. Výroba sirek v tomto regionu byla ukončena nejprve u Josefa Slavíka 1911, u Josefa Vencla 1913 a o dva roky později i v Kunčicích u Rudolfa Reinelta. Práva vykoupila firma Helios, která se později spojila se Solem a v roce 1920 obci Bredůvka nabídla celý Venclův areál k možnému využití, což obecní zastupitelstvo neakceptovalo. Pravděpodobně později litovalo, protože žamberský stavitel E.Kovařík celý komplex odkoupil za ,-Kč, aby ho po rozebrání za ,-Kč rozprodal jako stavební materiál. Jak výroba sirek tehdy vůbec vypadala, jsem si dovolil doslova ocitovat z knihy: Historie obce Nekoř. Dřívka na máčení dodávali domácí dělníci z místa a okolí. Dřevo si ti nejchudší opatřovali z panských nebo selských lesů. Z borových klád vyřezané asi 1/2m dlouhé kusy bez suků, se po odstranění kůry řezaly na menší špalky, ze kterých se po upnutí do hoblice odstrouhával drát zvláštním hoblíkem. Dřívka se po usušení svazovala po třech hrstích do balíčků o průměru 7 cm a páskovým krajákem překrajovala na 10 cm délky. Takto připravené se již mohly sířit a máčet do fosforové masy. K tavení síry měli sirkaři litinovou pánev zazděnou pod topeništěm, kdežto fosforová masa se připravovala v hliněné nebo železné nádobě, kde se vařil kostní klih a dílec žlutého fosforu. Tento žlutý fosfor, dovážený z Německa, musel být ve vodě v plechových zaletovaných nádobách, neboť byl velice jedovatý, ve vzduchu samozápalný a při zapálení téměř neuhasitelný.proto byl při přípravě hmoty vyjmut z vody v transportní nádobě, okamžitě potopen do tepelné kaše z klihu a běloby, v níž se mícháním rozpustil. Lepkavou součástí byl dextrin a anilinová barva červená, později i jiná. Jednotlivě se jeden svazek po druhém zručným zaokrouhlením rozčepýřil tak, že konečky dřívek byly od sebe odděleny a střídavě se po obou koncích namáčely nejprve do síry a potom do fosforové masy. Po zaschnutí hlaviček se balíčky 10 cm dlouhé překrajovaly napůl a sirky ručně plnily do špánkových krabiček s nasazeným víčkem po 50 škatulkách do špánkových bedniček. Odbyt sirek byl nejen do sousedního Polska, ale i do Ruska. Závěrem děkuji panu Františku Slavíkovi za jeho historický exkurz o sirkařství, uveřejněný v již shora jmenované publikaci vydané Obecním úřadem Nekoř v roce Milan Šebek, Varnsdorf 100 LET OD VYPUKNUTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V ŽAMBERKU 7.část Válečné události roku 1915 S příchodem roku 1915 začínalo být zřejmé, že patová situace vzniklá na západní frontě se v nejbližší době nevyřeší. Obě znepřátelené strany stály před dilematem, kde by bylo nejlepší využít svých sil, aby to přineslo strategický úspěch. Německé velení obrátilo svůj hlavní zájem na východ.toto rozhodnutí mělo několik důvodů: Ochromením Ruska by se Rakousku- -Uhersku uvolnily ruce ke konečné porážce Srbska, což bylo důležité, neboť začínalo být pravděpodobné, že Itálie vstoupí do války na straně Dohody. R-U hrozila válka na třech frontách. Východní fronta Úder byl naplánován na měsíc květen 1915 mezi městy Gorlicemi a Tarnovem v jižní části fronty v podhůří Karpat. Bylo to z důvodu, že zde byly R-U armády svírány Rusy na samých hranicích mocnářství. Z toho vyplývá, že základní myšlenku této operace navrhl náčelník generálního štábu von Hötzendorf. Ovšem její provedení připadlo Němcům. Úspěšným průlomem u Gorlice se fronta posunula hluboko do ruského zázemí. Ruská armáda stála téměř před zhroucením. Pouze ohromné dodávky materiálu a další mobilizace lidských zdrojů zabránily ruskému kolapsu. Po průlomu ruské fronty mělo přijít na řadu Srbsko a Černá Hora. Útok však musel být odložen, neboť 23. května vyhlásila Itálie R-U válku. K této příležitosti poslala městská rada císaři Františku Josefovi projev věrnosti a oddanosti města Žamberka. Italská fronta Podléhala velení arcivévody Eugena. Z rakousko-uherského pohledu se dělila na tři části: Tyrolská, Korutanská a Přímoří na řece Soči (Isonzo). Nejdůležitější byla přímořská fronta, neboť zde byl otevřený terén ohraničený Alpami a Jaderským mořem. Předpoklad vrchního R-U velení, že zde bude největší italský nápor, se naplnil v jedenácti bitvách na Soči. Její prolomení by znamenalo rychlý průnik do vnitrozemí R-U říše a obsazení dalmatského pobřeží se strategickými přístavy pro válečné loďstvo. Přes dvojnásobnou italskou převahu a značné očekávání dohodových mocností byl italský přínos válce již od začátku slabý. Italské jednotky nedokázaly v roce 1915 prorazit alpskými průsmyky ani překročit řeku Soču. Na vině byl jednak vysokohorský terén, výhodný pro obránce, ale i nepřipravenost na válku. Italové neměli dostatek střeliva, kulometů a děl větší ráže. Od počátku války byla Itálie odkázaná na materiální pomoc Velké Británie a Francie. Projevila se zde také větší zkušenost R-U vojáků, kteří měli za sebou necelý rok těžkých bojů. Proti bývalým spojencům válčili všichni odhodlaně, včetně vojáků slovanských národností, kteří na ruské nebo srbské frontě bojovným nadšením neoplývali. Srbská fronta Válka o čest R-U monarchie, jak se také nazýval boj se Srby, začal s vydatnou pomocí německých a bulharských vojsk. Dne 6. října 1915 začal útok. Již 9. října padl Bělehrad. Dne 14. října vyhlásilo Bulharsko válku Srbsku, a stalo se tak spojencem Ústředních mocností. Jeho úkolem bylo odříznout ustupující srbské armády. Vlivem pomalého postupu bulharských sil a tvrdého odporu se zbytkům srbské armády podařilo za krutých zimních podmínek ustoupit přes Černou Horu a Albánské hory k přístavům na Jaderském moři, odkud byly v lednu 1916 postupně evakuovány na ostrov Korfu. Tento ústup spolu se Srbskou armádou absolvovali i její váleční zajatci. Z mužů srbské armády jich v bojích a během ústupu přes hory zahynulo přes a nejméně dvakrát tolik civilních obyvatel. Po porážce Srbska obsadily R-U armády Černou Horu (kapitulace 17. ledna 1916) a severní část Albánie. Z hlediska budoucnosti války bylo strategickou chybou, že Ústřední mocnosti nezlikvidovaly soluňskou frontu. Z tohoto důvodu došlo k ostrému sporu mezi německým a R-U velením, které si bylo vědomo nebezpečí, plynoucího z existence této fronty jako případného budoucího nástupiště k útoku. Pokračování příště. Pro ŽL zpracoval Mgr. Petr Hažmuka Použitá literatura a prameny: Petr HAŽMUKA, Dopad válečných událostí na život obyvatel Žamberka v letech (Diplomová práce), Hradec Králové UHK. Fakulta filosofická. Ivan Šedivý, Češi, České země a Velká válka , Praha 2001, 492 s. Libor NEDOROST, Češi v1. světové válce 2. díl-na frontách Velké války, Praha 2006, s ISBN 8O Mezinárodní den muzeí 18. květen slavíme jako Mezinárodní den muzeí. Na pondělí jsme připravili možnost návštěvy Domku Prokopa Diviše a Městského muzea Žamberk zdarma. V muzeu na Vás čeká výstava Květen 1945 v Žamberku, věnovaná událostem konce II. světové války s historickými fotografiemi a materiály o tom, jak jsme v průběhu let tyto dny oslavovali v našem městě. Nově můžete zhlédnout výstavu starých i nových pohlednic Žamberka, fotografií a také fotoaparátů. Dále jsme připravili pro návštěvníky panely, přibližující P. Prokopa Diviše a památky v Žamberku, Příměticích a Znojmě, kde za svého života působil. Srdečně Vás zveme! Pracovníci Městského muzea Žamberk

6 ŽAMBERSKÉ LISTY 6 INFORMACE: telefon: Filmový klub 15. května pátek v 19:30 hod. SAMBA Francie-komediální drama Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vzniká křehké pouto... titulky / od 12 let / 120 min. pro členy FK 70,- Kč, ostatní 90,- Kč 17. května neděle ve 20:00 hod. MALÝ PÁN ČR/SR-loutkový česky / přístupný / 83 min. / 110,- Kč 17. května neděle ve 20:00 hod. Avengers:Age of Ultron 3D USA-akční Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. česky / od 12 let / 145 min. 155,-Kč děti do 15 let 135,-Kč 20. května středa ve 20:00 hod. ŠÍLENÝ MAX Austrálie-akční titulky / od 15 let / 130,-Kč 21. května čtvrtek v 17:00 hod. TŘI BRATŘI ČR-pohádka Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah! česky / přístupný / 90 min. / 90,-Kč 21. května čtvrtek ve 20:00 hod. ŽIVOT JE ŽIVOT ČR-komedie Morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Všechny jejich malé příběhy dávají dohromady jeden velký a zábavný život! česky / od 12 let / 95 min. / 110,- Kč Noční kino 22. května pátek ve 22:00 hod. POLTERGEIST 3D USA-horor Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci... titulky / od 12 let / 150,- Kč 23. května sobota ve 20:00 hod. ŽIVOT JE ŽIVOT ČR-komedie česky / od 12 let / 95 min. / 110,- Kč 24. května neděle v 17:00 hod. POHÁDKY Z HOR ČR-pásmo pohádek Pásmo pohádek pro nejmenší diváky (Rákosníček, Trautenberk, Bob a Bobek, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka...) česky / přístupný / 65 min 35,- Kč, děti 30,- Kč 24. května neděle ve 20:00 hod. POLTERGEIST 3D titulky / od 12 let / 150,- Kč USA-horor 27. května středa ve 20:00 hod. KINOŽOLÍK V tomto termínu uvedeme snímek, který bude na základě divácké poptávky za poslední 4 týdny nejúspěšnější. 28. května čtvrtek v 17:00 hod. KŮŇ NA BALKÓNĚ Rakousko-rodinný Neobyčejný příběh 10-letého Mika s Aspergerovým syndromem - mírnou formou autismu. Jeho život se obrátí vzhůru nohama, když jedné zimní noci zaslechne na balkoně koňské řehtání. Co dělá kůň na sousedním balkóně? Titulky / přístupný / 93 min. / 90,-Kč 28. května čtvrtek ve 20:00 hod. DÍTĚ Č.44 USA-thriller Tvrdý vyšetřovatel Lev Děmidov je státní mocí ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství. Zde narazí na vraždu, která se podobá jinému případu, označenému za nehodu. S vlastním životem na padrť začne hledat sériového vraha... titulky / od 15 let / 137 min. / 110,- Kč 29. května pátek v 19:00 hod. TURANDOT METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK Zeffirelliho opulentní inscenace Pucciniho poslední opery je jedním z nejoblíbenějších diváckých kusů na repertoáru Metropolitní opery. Maria Guleghina se představí v titulní roli kruté čínské princezny, jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že všechny nápadníky, kteří neuhodnou její hádanku, nechává bez milosti popravit. přístupný / 141 min. / 300,- Kč 30. května sobota ve 20:00 hod. SAN ANDREAS 3D USA-katastrofický Poté, co nechvalně známý tektonický zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle devíti stupňů Richterovy škály, vydává se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) zachránit svou jedinou dceru. titulky / od 12 let / 130,-Kč 31. května neděle v 17:00 hod. KŮŇ NA BALKÓNĚ Rakousko-rodinný Titulky / přístupný / 93 min. / 90,-Kč 31. května neděle ve 20:00 hod. DIVOKÁ DVOJKA USA-akční komedie Reese Witherspoon je vzorná po- licistka, jíž svěří do ochrany klíčového svědka. Když se o tuto dvojici začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim nic jiného, jen se vydat na útěk napříč celým Texasem. česky od 12 let??? min.???,-kč Zveme Vás 25. května pondělí v 18:00 hod. MLÁDÍ TANČÍ Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Petra Ebena Žamberk. 50,- Kč, důchodci sleva KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA Žamberk čtvrtek od 18 hodin kostel sv. Václava v Žamberku vstupné dobrovolné DETEKTOR LŽI Nenechte si ujít poslední předprázdninovou komedii v Divišově divadle Žamberk! Hra o pravdě a lži, nenávisti a lásce, i o tom, co nás jaksi přesahuje. Prostě o životě. Kdesi na ruském panelovém sídlišti žije manželský pár... Manžel Boris schoval v alkoholovém opojení jejich našetřené peníze někam v bytě a následně zapomněl, kde jsou...pomůže přizvaný hypnotizér Borjovi, aby si vybavil, kam je zašantročil? A co všechno se Naďka při té příležitosti dozví? Kolik vodky se při tom vypije? A kdo bude čelit hrozbě napřažené ruky třímající žehličku? I když se o Sigarevových hrách traduje, že jsou bezvýchodné, je Detektor lži pravděpodobně světlou výjimkou, protože onen zmiňovaný východ se v představení nakonec přece jenom možná vyrýsuje...o tom, jestli dokáže Detektor lži pobavit, není pochyb; navíc ještě přinutí diváka se zamyslet nad tím, jestli není lépe skoncovat s tíživou minulostí a začít znovu. Čtvrtek 11. června od 19:00 hod. -Divišovo divadlo Žamberk vstupné: 320,-Kč Srdečně zveme veřejnost v 18 hod. na promítání filmového snímku Domova pod hradem Žampachem Lásku hory přenáší spolu s besedou s autory o tom, jak film vznikal. Nutná rezervace v 15 hodin slavnostní zahájení barevné voňavé výstavy Nejen dětem. Paní Veronika Langrová předvede malované obrazy a perníky s dětskou tématikou. Výstava bude zahájena dětskou dílnou Netradiční malování perníků, na tuto dílnu je nutné předem děti nahlásit, počet míst je omezen, cena dílny 30,-Kč. Ing.Eva Tobišková Rezervace na tel

7 7 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Dne 18.května oslaví své narozeniny paní Marie Suchodolová, členka výboru Územní organizace DIA v Žamberku. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a osobní pohody. Miroslav Vondřich, předseda organizace VZPOMÍNÁME Dne 6.května t.r. jsme si připomněli 48.výročí úmrtí pana MUDr.Františka Mydlila. Pracoval jako ředitel v léčebně Albertina v Žamberku v nelehké době, a to v letech Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku. Děkujeme. Přátelé a rodina VZPOMÍNÁME Dne 11.května 2015 uplynulo 10 let od úmrtí naší milované maminky paní Evy Minářové, rozené Honzákové, ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Dcera Eva s rodinou, sestra Milena s rodinou z Teplic a rodina Honzákova z Karlových Varů Hasiči Záchlumí a Obecní úřad Záchlumí Vás zvou na KÁCENÍ MÁJE na chatě SDH u Fontány v Záchlumí v sobotu 30. května 2015 od 18:00 hodin Kulturní program: - děti z mateřské školky, aerobic, taneční vystoupení Kameničná Hudba: Archon Občerstvení z grilu zajištěno Srdečně zvou pořadatelé ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽAMBERK ve spolupráci s KDU-ČSL a ZUŠ Petra Ebena Vás srdečně zve na NOC KOSTELŮ v pátek 29. května od 18:00 hod. kostel sv. Václava v Žamberku: 18:00 hod. MŠE SVATÁ - varhany Jan Hajič, zpěv Adéla Venclová 18:45 hod. - 21:30 hod. - výstup ke zvonům a nad klenbu kostela, předvedení varhan: Jan Hajič, Adéla Venclová, nahlédnutí do farní kroniky: Marta Motlová, volná prohlídka kostela a kaple P. M. Bolestné za kostelem. Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie (majetek rodiny Parishů): 19:45 hod. čtení z Knihy apokryfů Karla Čapka - účinkují žáci literárně dramatického a hudebního oboru ZUŠ Petra Ebena: M. Fulierová, N. Dunglová, T. Junková, klavírní doprovod Adéla Venclová, Jan Hajič, klarinet J. Hauf. Pořad připravila Olga Strnadová 20:30 hod. prohlídka kaple, seznámení s její historií Lucie Raliková Těšíme se na setkání s Vámi - pořadatelé Náboženská obec CČSH a Rada starších s farářem Ervínem Kukuczkou Vás srdečně zvou na NOC KOSTELŮ v pátek 29. května 2015 od 18:00 hodin do Husova sboru v ulici Českých bratří. 18:00 hodin - zahájení krátkou pobožností slova - Mgr. Ervín Kukuczka 18:30 hodin - seznámení s historií budovy původní synagogy, nyní Husova sboru 19:00 hodin - koncert smíšeného dětského sboru Orličky a Vlaštovičky řízeného paní Kaláškovou 20:00 hodin - Dopisy z Kostnice - k 600. výročí mučednické smrti M.J.Husa čtení z dopisů, které psal M.J.Hus svým přátelům do Čech. 21:00 hodin - varhanní koncert - vystoupí M. Malá z Letohradu a D.Dvořáčková ze Žamberka a jejich hosté. Zazpívá ženský pěvecký sbor. Občerstvení zajištěno. Na Vaši návštěvu se těší RS a farář Mgr.E.Kukuczka Celoroční výstava BEZ HRANIC Z historie obce Orlické Záhoří, ale i o něco dříve Výstava otevřena v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří květen - srpen: PO-NE: hodin. Mimo provozní dobu otevřeno vždy po domluvě v informačním centru tel.: nebo Výstava bude otevřena SPORTOVNÍ HRY O POHÁR STAROSTY MĚSTA Výbor ZO SPCCH Žamberk si dovoluje pozvat své členy na jubilejní 10. sportovní hry, které se konají v areálu kempu Pod Černým lesem v sobotu 23. května od 14:00 hod. Pro soutěžící je připraveno desatero disciplín: vrh koulí, hod granátem, házení šipek, střelba ze vzduchovky, házení kroužků, hod na plechovky, kuželky, hod míčem do koše, odhady vzdáleností, chytání rybiček. Vítězové si odnesou hodnotné ceny. Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Přijďte změřit své sportovní síly nebo soutěžící povzbudit, užít si legrace a příjemné odpoledne. Na Vaši účast se těší za pořadatele Marek Rybár, org.vedoucí OZDRAVNÝ POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH ve dnech září Výbor ZO SPCCH Žamberk pro Vás připravil od 13.do 20. září 2015 ozdravný pobyt v krásném prostředí v podhůří Hrubého Jeseníku, VELKÝCH LOSINÁCH. Příznivé klimatické podmínky a příjemné prostředí, které tvoří malebný rozsáhlý lázeňský park, nabízí mnoho variant odpočinku. V areálu lázeňského parku je v současné době otevřen nový unikátní termální park čítající 9 bazénů s léčivou termální vodou a řadou dalších atrakcí. Lázně Velké Losiny v sobě spojují to nejlepší, co nabízí velká lázeňská města, s klidným prostředím uprostřed přírody. Pokud máte zájem, přihlaste se v úterý 16. června 2015 od 9-11 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nádražní 166, kde zároveň uhradíte cenu pobytu 4.000,-Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze, 3x návštěva vnitřního bazénu, delegát. Plánujeme (dle zájmu) výlet na Dlouhé Stráně elektrárnu, návštěvu ručních papíren Velké Losiny, a jiné zajímavosti. Počet míst je omezen! Marek Rybár, vedoucí pobytu CO MOHAMEDU MEKKA, TO ČECHU ŘÍP Výbor ZO SPCCH v Žamberku uskutečnil pro své členy i ostatní zájemce v dubnu t.r. další poznávací zájezd. Tentokrát jsme navštívili Mělník, Roudnici nad Labem, Lázně Mšené a pochopitelně památnou horu Říp. Bylo nás 50, a i přes zdravotní omezení a přesto, že někteří měli pantofle nebo lodičky, skoro všichni na horu vysokou 465m.n.m.vystoupali a byli odměněni jak krásným počasím, tak nádhernými výhledy. Určitě si všichni zaslouží velký obdiv. Tak zase příště... Ing.D.Topičová

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA MYSLIVECKÉ CHATĚ SE OPĚT VYDAŘILO Čtvrtý ročník pálení čarodějnic Občanského sdružení CEMA Žamberk se konal již tradičně na Myslivecké chatě Pod Suticí v Žamberku. Účast byla hojná a své si užili nejen děti, ale i dospělí. Malé čarodějky a čarodějové soutěžili v různých disciplínách a každý tak mohl získat pěknou cenu. Zatančili nám břišní tanečnice Babylenky, děti z tanečního kroužku CEMA a vystoupil také kouzelník Harry. Večerní program zahájila skvělá country rocková skupina TRUMF. Akce měla hojnou účast, přišlo téměř 400 návštěvníků, mimo jiné i senátor pan Petr Šilar. Děti měly o zábavu postaráno doprovodným programem, mohly si vyzkoušet zajímavé soutěže a hry nebo si zaskákat v nafukovacím hradu. Jsme moc rádi, že nám nakonec vyšlo počasí a přišlo tolik dětí i dospělých. Moc si ceníme toho, že nám s akcí pomohla řada dobrovolníků. Velké díky patří také panu Kašparovi, který se dobrovolnicky ujal přípravy výborného grilovaného občerstvení., říká Lucie Malá, koordinátorka akce. Kdo chtěl, mohl si na ohni opéct špekáček nebo se posilnit výtečným občerstvením a nějakým tím drinkem. Vrcholem večera byla hudební skupina TRUMF, která k tanci hrála až do konce. Velké díky patří i firmám, které naši akci podpořily: Pojišťovna Generali, a.s., Masoeko, s.r.o., Teddies, s.r.o., KON- ZUM, od. - Společně za úsměv a také Městu Žamberku. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na čarodějnice přišli a tím podpořili naši organizaci, a všem dobrovolníkům. Doufáme, že příští rok se opět všichni uvidíme na dalším ročníku Pálení čarodějnic a že se vyvede přinejmenším stejně dobře jako ten nynější, říká Dana Hubálková, ředitelka organizace. PRODEJNÍ VÝSTAVA ŠPERKY Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu ŠPERKY do obchůdku Občanského sdružení CEMA Žamberk. Vystavují talentované tvůrkyně Veronika Kafková, Martina Pavlovská, Denisa Nekorancová, Kateřina Táborská a Kristýna Kroumanová. Těšit se můžete na říční perly, drahé kameny v drátkovaných špercích, květové čelenky, náramky, ale i svatební doplňky a mnohé další. Zavítejte do světa krásy a něžnosti. Výstava potrvá do 5.června Obchůdek: v Centru pro rodinu 1. patro, Nádražní 22, otevírací doba: po, čt 9:00-17:00, út, st, pá 7:30-15:00 hod. Kontakt: tel: , Rodinné centrum Pohoda pořádá DĚTSKÝ VZDOR A CO S NÍM čtvrtek :00-11:00 hod. Zveme Vás na přednášku, kde se naučíte jednoduché a praktické techniky, jak se domluvit, budovat důvěru a dobrovolnou spolupráci s dítětem. Lektorka: Táňa Brodská Vstupné: 60,- Kč. BESEDA S PSYCHOLOŽKOU středa :30-11:00 hod. Srdečně Vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Lucií Šmahelovou. Vstupné: 100,- Kč Na přednášku i besedu se hlaste prosím předem na tel mobil , osobně v Centru pro rodinu.. Nabízíme i zdarma hlídání dětí. Počet dětí a jejich věk je nutné nahlásit předem. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy i ve Vašem městě. Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let července od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. Již osmým rokem provozujeme in-line školičku v Ústí nad Orlicí Přihlášky a další info na či tel Těšíme se na Vás Petra Mikulecká a tým instruktorů SVČ Žamberk INFORMUJE: Středisko volného času ANIMO Žamberk zve všechny děti a jejich rodiče na VEČERNÍČKOVU STOPOVANOU, která proběhne v rámci 33. ročníku Za zlatým klíčem Rokytenky v sobotu 23. května Pojďte a vydejte se s námi na procházku jarní přírodou, kde na vás čeká spousta rozmanitých úkolů, které pobaví nejen děti, ale i rodiče. Za jejich splnění čeká všechny účastníky sladká odměna. Start průběžný 8:00 10:00 hodin u Restaurace Na Kopečku, startovné děti do 10 let zdarma, let 20 Kč, ostatní 40 Kč, člen KČT 30 Kč (Eurobeds), vhodné pro děti od 4 do 12 let děti, které neumí číst a psát, pouze s doprovodem. Trasa je dlouhá 3 km, tempo si každý zvolí podle svých sil. Trasa je neprůjezdná pro kočárky. S sebou pevnou obuv, pití Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková Za kytarovým orchestrem do Lucemburska Ve dnech se žáci a učitelé ze ZUŠ Žamberk zúčastnili čtyřdenního zájezdu do Lucemburska, aby zde reprezentovali Českou republiku v mezinárodním kytarovém orchestru. Jeli jsme ve složení: Tereza Junková, Barbora Dolečková, Eva Steffková, Václav Rendl, Jakub Vlk, Libor Matyáš a Zdeněk Železo žáci. Jaroslav Rendl, Jaroslav Rendl ml., Petra Grusová a Hana Chvátilová učitelé a ředitelka ZUŠ. Petr Zámečník výborný řidič. Hned po příjezdu jsme se ubytovali nedaleko města Echternachu v mládežnickém hotelu. Další den jsme již začali intenzivně zkoušet, ať už v orchestru, nebo náš vlastní desetiminutový program, který si musela každá země sestavit. Mezi námi a ostatními kytaristy z jiných zemí panovala přátelská a pohodová atmosféra. Zkoušky byly každý den, protože se rychle blížil onen nedělní koncert, kvůli kterému jsme sem vlastně jeli. Náš program se skládal ze tří skladeb. Hráli jsme velmi známou melodii od Beatles Yesterday, v triu si zahrála rodina pana učitele Rendla španělský tanec Farruca. Na konec jsme si všichni zahráli velmi známou českou píseň od Jaromíra Vejvody Škoda lásky. Myslím si, že se nám naše vystoupení povedlo, jak nejlépe mohlo. I společné skladby v orchestru se posluchačům moc líbily. Kdybych měl zase příležitost někdy někam jet s tak fajn lidmi, neváhal bych. Všichni jsme si to tam moc užili! Za celou výpravu Zdeněk Železo Toto další pokračování společných evropských orchestrů tentokrát na kytarové téma bylo opravdu velmi vydařené. Díky pořadatelům (naší partnerské hudební škole v lucemburském městě Echternachu), díky účastníkům ze všech čtyř zemí, ale hlavně díky vynikající partě, která reprezentovala Žamberk a Českou republiku. A tak moc děkuji všem hráčům, všem třem učitelům, řidiči i starostovi J. Dytrtovi, že naše zastoupení v Lucembursku bylo bezchybné! PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

9 9 PEJSKOHRÁNÍ Klub přátel přírody LUPÍNEK (Kolektivní člen ZO ČSOP Žamberk) při Speciální SŠ a ZŠ Žamberk vykonává svoji ekologickou činnost v rámci ekologických projektů Města Žamberka a Pardubického kraje. Každoročně se také zapojujeme do akce Den Země. Ten letošní jsme pojali trochu netradičně. Vzhledem k tomu, že máme rádi zvířátka a pejsky obzvlášť, zvolili jsme akci AGILITY. Na základně ZKO (základní kynologické organizace) Žamberk jsme dne zhlédli cvičení pejsků různých ras, velikostí i barev. Pejskové na povely a pokyny kynoložek prováděli slalom, proskakovali kruhem, prolézali tunelem, přecházeli sklopnou lavičku a přeskakovali jednotlivé překážky. Průběžně jsme mohli sledovat sehranost kynoložky a psa, reakci na jednotlivé pokyny a povely. Po dobrém výkonu následovala pochvala a odměna v podobě psího pamlsku. Jedna mladší členka ZKO, účastnice soutěže Voříškyáda nám předvedla úžasnou souhru se svým pejskem. Její svěřenec na pokyny válel sudy, skákal jí na záda i do náruče, procházel mezi nohama. Po ukázkách si děti mohly pohrát s jednotlivými pejsky hladily je a chovaly, mazlily se s nimi nebo je vodili na vodítku. Vzhledem k tomu, že nám přálo i počasí, zažili jsme báječné dopoledne ve společnosti pejsků. Za možnost a uskutečnění této skvělé akce děkuji pí Vrkočové a ostatním kynoložkám i jejich báječným pejskům. Za KPP LUPÍNEK Jana Janovcová, vychovatelka ŠD MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve středu od 8-16 hod. v ředitelně školy Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní informace poskytnou ředitelky škol: MŠ Sluníčko Blanka Reková, tel MŠ Čtyřlístek Bc.Iva Pražáková, tel ZÁPIS DO MŠ HEJNICE pro školní rok 2015/2016 PROBĚHNE od 14:30 do 16 hod. Chcete-li se do naší mateřské školy přihlásit, vyzvedněte si u nás přihlášku a vyplněnou ji v den zápisu odevzdejte v MŠ. Přihlášku je možno stáhnout i z Ve školce nás navštivte pokud možno i s dítětem, abyste si s námi mohli i pohrát. Lze dohodnout i jiný termín. Pokud potřebujete školku s menším počtem dětí, je to právě zde. Bližší informace na tel nebo TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV MŠ HEJNICE KVALITNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ OBORU INSTALATÉR V PARDUBICKÉM KRAJI JE POTVRZENA! Ve dnech se v areálu brněnského výstaviště uskutečnil 18. ročník celostátního kola soutěže Instalatér SŠ OŘS ŽAMBERK a PARDUBICKÝ kraj reprezentoval žák III. ročníku KRYŠTOF POSLUŠNÝ. Úkolem v praktické části bylo zhotovení ucelené sestavy ze tří materiálů ocel, Cu, PPR. V další části soutěžící osazovali umyvadlo se stojánkovou mísící baterií, závěsné WC a prováděli demontáž a montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu splachovací nádržky podomítkového modulu. V teoretické části formou testu řešili odborné otázky a otázky z oblasti BOZP. V konkurenci 26 účastníků zástupců krajů ČR - Kryštof Poslušný obsadil 1. místo v opracování materiálů - ocel ( sváření, ohýbání) měď ( pájení na měkko, ohýbání). V celkovém pořadí se umístil na 4. místě v ČR. Kryštof Poslušný tak potvrdil vysokou úroveň přípravy žáků oboru instalatér na SŠ OŘS Žamberk a oprávněnost jmenování školy CENTREM ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO OBOR INSTALATÉR V PAR- DUBICKÉM KRAJI. Poděkování za příkladnou reprezentaci školy i kraje patří nejenom Kryštofu Poslušnému, ale i učiteli odborného výcviku Stanislavu Koutskému, který se podílel na praktické přípravě žáka. Za obor instalatér Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV Gastro Hradec 2015 Dne se Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnila 20. ročníku GASTRO HRADEC VITANA CUP největší gastronomické soutěže kuchařů a cukrářů v ČR. Soutěž se konala v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Školu reprezentovala žákyně prvního ročníku učebního oboru kuchař Michaela Vlková, která získala krásné druhé místo v soutěži- Chuť Česka Bartscher Cup - soutěž o nejlepší koprovou omáčku. Toto umístění získala díky hlasování návštěvníků, kteří jednotlivé omáčky ochutnávali a hodnotili. Že se naše Koprovka povedla, potvrdila i odborná porota, která jí přidělila také druhé místo. Pro Míšu byla soutěž zajímavou zkušeností, která ji povzbudila k dalším výkonům. Na tuto mezinárodní soutěž se také jela podívat třída K2B oboru cukrář s paní učitelkou Š.Bouchalovou. Žáci si přivezli mnoho poznatků a inspirací, které uplatní ve svém oboru. Jitka Pecháčková, učitelka OV Soutěž v gastronomických dovednostech Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk Tylova 1244, Žamberk PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU UKLÍZEČKU pracovní úvazek 1, platové zařazení dle platových tabulek Požadavek: bezúhonnost Strukturovaný životopis zasílejte na adresu nebo školy do Případné informace u ředitelky školy Bc. Ivy Pražákové, tel PRODÁM CHATU v údolí Divoké Orlice, v lese, v Brné, číslo E 518. Nemovitost je umístěna na lesním pozemku Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, č. 755/1 k.ú. Potštejn. Roční nájemné činí 421,- Kč. Cena dohodou. Bližší informace na tel , V pátek se Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnila soutěže v gastronomických dovednostech v ISŠ Moravská Třebová. Soutěž byla pořádána pod patronací Asociace kuchařů a cukrářů ČR, předsedou soutěžní poroty byl p. Jakub Sedláček, porotce na významných gastrosoutěžích. Soutěžní úkoly se skládaly z přípravy 4 porcí hlavního pokrmu z vepřové panenky, přípravy 4 porcí míchaného nápoje, jehož základem je gin nebo brandy, a z přípravy 4 porcí dezertu z flambovaného ovoce. Soutěžící, žákyně učebních oborů kuchařka Kristýna Zimová a Kristýna Krejsová, servírka Michaela Pytlíková a Sára Bielčiková a cukrářka Tereza Augustová, které soutěžily jako jeden tým, ze soutěže přivezly krásné 2. místo. Mgr. Radka Gelová, vedoucí učitelka OV

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Soutěž Prodavač 2015 v Ústí nad Labem Prodavači Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se dne zúčastnili 10. jubilejního ročníku celostátní odborné soutěže PRODAVAČ 2015 v Ústí nad Labem, kterou pořádala Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem. Soutěž je určena pro žáky studující obor vzdělání H/01 prodavač 1., 2. a 3. ročníku. Skládá se z teoretické části, která probíhá formou testů a otázek z všeobecných znalostí o České republice, zbožíznalství, obchodních počtů, obchodního provozu a ekonomiky, jazykového testu z AJ nebo NJ, propagace (tvorba cenovek) a praktické části, jež je zaměřena na balení zboží, vzorky zboží, vážení zboží, výpočet ceny, práci na pokladně a drobné aranžérské práce. Za 1. ročník soutěžila Petra Kalousová, která získala 2. místo, 2. ročník reprezentovala Veronika Chaloupecká, ta se umístila na 4. místě, a 3. ročník zastupovala Jarmila Jarmarová, jež skončila na 6. místě. Všechny žákyně na soutěž připravovala pí Jana Skalická, učitelka odborného výcviku. Mgr. Radka Gelová, vedoucí učitelka OV UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ŽAMBERK Úklidová akce Ukliďme Česko je inspirována celosvětově úspěšným projektem Let s Do It!. V České republice probíhá již druhým rokem a zaměřuje se na úklid odpadků na veřejných místech a likvidaci černých skládek. Letos se rozhodla přispět svojí trochou do mlýna i naše škola ZŠ Nádražní 743. Akci pod názvem Ukliďme Žamberk jsme vyhlásili na pátek 17. dubna Protože jsme asi před měsícem absolvovali ve všech třídách besedy o recyklaci odpadu, teoreticky jsme byli výborně připraveni. A nejen to. Za zmínku stojí i naše výzbroj a výstroj, jejíž samozřejmou součástí byly z domu přinesené igelitové tašky a pracovní rukavice. Navíc nás Odbor životního prostředí našeho městského úřadu vybavil barevnými pytli na třídění odpadu. Očekávali jsme totiž velký úlovek! Den D zahájila každá třída po svém. Někteří zůstali nejdříve ve škole, aby si připomněli zásady recyklování odpadu. Zajímavou formu zvolili sedmáci, kteří se vrhli do vyrábění zvířat z odpadového materiálu. Jiní, jako například osmáci, se vydali na exkurzi do Surovin Plundra, kde si prohlédli obě pracoviště, na nichž se třídí plasty, papír a kovy. Do terénu jsme vyrazili v podmračeném počasí. Naštěstí nepršelo, a tak nás nemohlo nic zastavit. Nejmladší žáci uklízeli dětská hřiště, okolí školy, Rozálku a část parku. Ti starší se vypravili až k Albertinu, fotbalovému stadionu a na cyklostezky. Je zarážející a smutné, že v okolí dětských hřišť a mateřské školky jsme nacházeli kromě běžných plastových lahví a papírků od cukrovinek hlavně nedopalky od cigaret a psí exkrementy. Co říct závěrem? Akce se vydařila. Podle očekávání se nám podařilo nasbírat velké množství odpadků, z nichž část jsme odnesli do sběrných surovin. Věříme, že naše práce nebyla zbytečná a že nám pořádek v Žamberku dlouho vydrží. Kolektiv zaměstnanců školy ZŠ Nádražní 743 FOTBAL Výsledky mistr. utkání Mladší žáci turnaj v Ústí n.orlicí Ústí - 1.FC Žamberk 4:1 (Javůrek) 1.FC Žamberk -Č.Třebová 1:3 (Regnard) 1.FC Žamberk-Boříkovice 1:3 (J.Veselý) Dorostenci: 1.FC Žamberk-Pardubičky 0:7 Holice-1.FC Žamberk 6:1 (Uhlíř) Muži B: 1.FC Žamberk - Tatenice 11:1 (J.Huška4, P.Huška3, Plundra2, Rous, Jakub Ulrych) Muži A: Holice-1.FC Žamberk 3:0 Výsledky mistr. utkání Mladší žáci turnaj Boříkovice: 1.FC Žamberk -Jehnědí 7:0 (Javůrek3,Sivák3,Cvik) Boříkovice-1. FC Žamberk 3:1 (Javůrek) 1.FC Žamberk-Sloupnice 2:3 (J.Veselý,Javůrek) Dorostenci: 1.FC Žamberk -Svitavy B 1:8 (Bartoš) Muži A: 1.FC Žamberk Polička 0:4 (kor) TENIS - TOSK 1. kolo mistrovských zápasů 2. a 3. května zápasů, 6 výher a 4 porážky. DOSPĚLÍ: TOSK A - TK Hinsko 7 : 2 Bodovali: P.Rojek, I.Stehlíková, M. Borůvka, Radek Neugebauer, Kvapilová-Stehlíková, Rojek-Pospíšil a Neugebauer-Borůvka. TK Letohrad A - TOSK B 2 : 7 O výhru se zasloužili: J.Hlaváč, A. Jindra, K.Šafránková, D.Jedlička, Hrubešová-Šafránková, Jindra- -Hlaváč a Jedlička-Adámek. DOROST: TOSK A - TK Choceň A 8 : 1 Body získali: D.Jedlička, A.Adámek, N.Jindrová, V.Krejsová, D.Neugebauer, F.Hudetz, Jindrová-Krejsová a Neugebauer-Hudetz. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TC Hradec Králové A 0 : 9 Drtivá porážka nového týmu od největšího favorita nejvyšší oblastní soutěže! TK Č.Třebová, Ústí n.o. - TOSK B 1 : 8 MLADŠÍ ŽACTVO: Perštýn Pardubice A - TOSK A 5 : 4 Smolná porážka v zápase dvou nejlepších týmů Junior Tour, chyběla nemocná Kamila Šafránková. Body získali: D.Horálek, A.Moravcová, D. Kubelka a Malý-Kubelka. TOSK B - TK Choceň A 4 : 5 Bodovali: M.Hudetz, E.Krejčí, V.Snížek a M.Sokolová-Krejčí. BABYTENIS: TOSK - TK Ústí n.o. 4 : 2 Bodovali: V.Škorpíková, J.Jindra, K. Bergmanová, Škorpíková-Bergmanová. MINITENIS: TOSK A - TK Polička 8 : 0 (body: J.Zaňka, M.Venclová, T.Gažák a O.Hájek, všichni 2x) TOSK A - TO Svitavy 0 : 8 Za TOSK Miloslav Chvátil MISTROVSTVÍ ČR V KANOISTICE MOST Mistrovství republiky se jelo na tratích 2 a 5 km. Závodilo se na jezeře Matylda vzniklém po zatopeném uhelném dole. Jako první vyrazil na trať Vojta Procházka na kajaku. Mezi dorostenci vybojoval stříbrnou medaili. Po něm startoval mezi juniory Kuba Stejskal. Skvělou taktickou jízdou vybojoval první titul mistra ČR. Další stříbro přivezla Monika Černohousová na debl kajaku, kdy jela s novou partnerkou Barborou Betlachovou. Mimochodem Barbora je dcerou Aleše Betlacha, žamberského odchovance kanoistického oddílu, který v roce 1983, na mistrovství světa ve finském Tampere, získal na C2 5. místo. Výsledky: Procházka V. dci K1 5 km 2. místo Stejskal J. jun K1 5 km 1. místo K2 5 km 5. místo Černohousová M. žky K2 5 km 2. místo K1 5 km 7. místo Stejskal J. benj K1 2 km 13. místo Krausová K. benj K1 2 km 7. místo Indrák D. Mistr ČR Jakub Stejskal (uprostřed) K2 2 km 9. místo benj K2 2 km 21. místo K1 2 km 30. místo Stejskal V. vet C1 5 km 4. místo Strnad J. vet C1 5 km 4. místo vkal + vste KČT odbor Žamberk a SVČ Animo Žamberk pořádají u příležitosti 96. výročí založení organizované turistiky v Žamberku a 25. výročí založení KČT odbor Žamberk, obnovenou turistickou akci 33. ročník Za Zlatým klíčem Rokytenky v sobotu 23. května 2015 Pěší trasy 5 km (Večerníčkova stezka), 8 km, 16 km a 35 km. Cykloturistika cílovka, 25 km a 45 km (povinná přilba). START: je průběžný 8-10 hod. od Pivnice na Kopečku, Albertova ul., cíl do 17 hod. STARTOVNÉ: děti do 10 let zdarma, let 20,- Kč, ostatní 40,- Kč, člen KČT 30,- Kč (Eurobeds). Zajišťuje: J.Kalousek, tel

11 11 Fitmin DiscDog Fun Weekend Zveme Vás května 2015 na již čtvrtý ročník distančních závodů v dogfrisbee na letiště v Žamberku. Co je to vlastně dogfrisbee? Dogfrisbee je zábavný sport i sportovní zábava. Zjednodušeně řečeno jedná se o házení disku psovi. Ten by ho měl ještě před dopadem na zem chytit a přinést zpátky. Dogfrisbee je týmový sport, při čemž tým tvoří člověk a jeho pes. Hraje se již více než 30 let. Za tu dobu překročil hranice své rodné země USA a rozšířil se takřka do celého světa. Svoje příznivce má i u nás už 9. rokem. Sledování pohybujícího se předmětu, jeho honění, ulovení a případně aportování, jsou jedny ze základních a přirozených psích instinktů. Právě při dogfrisbee je pes může opravdu dobře využít. Tímto Vás chci pozvat na naše závody, určitě uvidíte skvělé výkony od všech týmů. Klidně můžete s sebou vzít i své psí mazlíčky. Tento víkend není určen pouze pro pejskaře, ale i pro širokou veřejnost. Vítán je každý, kdo přijde. Pro diváky vstupné zdarma. Za pořadatele manželé Šafárovi (tel ) Fitmin DiscDog Fun Weekend Distanční závody v dogfrisbee. Jedná se o psí sport, kde hráč hází psovi letající talíře (disky) a pes je s nadšením chytá a aportuje. Na letišti v Žamberku. Závody začínají od 9:00, ukončení kolem 16:00. Sobota Superminidistance - hody na čas a vzdálenost a přesnost Dogdartbee - hody na vyznačený terč Neděle Quadruped - hod daleký Paralelní Timetrial - hody na čas a vdálenost Doprovodný program Občerstvení zajištěno Miroslav Jirčík: Pomáhat považujeme za úkol Růžová vlna solidarity zaplavila Žamberk Každý květnový vstup do Studia 3D FITNESS v Žamberku znamená pět korun na konto Ligy proti rakovině. Stejně jako každý nákup v e-shopu firmy. Vlna zájmu, kterou jsme v regionu vyvolali, nás nesmírně těší, podotýká Miroslav Jirčík, jednatel 3D FITNESS. Jak myšlenka takové růžové akce vznikla? Řešili jsme s kolegy, že bychom se rádi přidali s vlastní iniciativou k Lize proti rakovině a jejím pověstným žlutým kvítkům. Původně se na poradě týmu objevila myšlenka, zorganizovat sportovně společenské odpoledne, na kterém by se pobavil a zasportoval si úplně každý, a výtěžek ze vstupného poslat na konto Ligy proti rakovině. Akce připadla na 13. května, chtěli jsme ji uspořádat přímo ten samý den, kdy se charitativní květinky rozdávají, abychom Ligu proti rakovině co nejvíc podpořili. Miroslav Jirčík nakonec v průběhu května rozhýbali v rekordním čase s obrovskou energií. Mám radost z toho, jak se k tomu postavil celý tým, ale hlavně z toho, jakou akce měla a stále má odezvu u veřejnosti. Vnímáme podobné iniciativy jako poslání i když to tak pateticky zní, je to nejvýstižnější. Používáme slogan Z lásky k pohybu a kdo má to štěstí, že je zdravý a může sportovat, ten by pomáhat měl. Proč právě růžová barva, kterou jste dočasně pustili i na svůj web nebo sociální sítě? Nad barvou jsme nepřemýšleli dlouho. Růžová je pozitivní barva, lidé si ji spojují s pomocí, s láskou, s pozitivními emocemi. Navíc se ke květnu skvěle hodí. Kromě toho, že je moderní a na tričkách vypadá skvěle! Nebylo co řešit. Mám radost pokaždé, když v Žamberku někoho v tom tričku potkám. Rozhovor vedla Jana Divišová, PR manager Sponzoři Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 9:30 hod. Startovné: 150,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni! TJ SOKOL Česká Rybná srdečně zve všechny příznivce turistiky a dobré nálady na další ročník přátelské procházky POCHOD KOLEM BOSNY Start v sobotu v 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v České Rybné. Startovné: 30,-Kč Trasy: 10 km a 4 km (kočárky) obě s kontrolními stanovišti a občerstvením. To ale zdaleka nebylo všechno Přesně tak. Jak jsme tak seděli s týmem kolem stolu a přemýšleli, co konkrétního podniknout, od původní myšlenky se odvíjely další. Vjelo do nás velké nadšení a nápady se jen hrnuly. Že by mohlo být vstupenkou na akci originální růžové tričko s naším logem, že by mohl jít na charitativní účely výtěžek ze vstupného do nového studia v Žamberku, na které jsme opravdu pyšní, že pošleme na charitativní konto část výtěžku z našeho e-shopu. A to všechno jsme PRODÁVÁME použité zboží, starožitnosti a spoustu dalšího VYKOUPÍME VŠE, co skrývá Vaše půda, sklep, pozůstalost, rodinný dům, byt, stodola, sklad, mobil: Vrbí 1387, ŽAMBERK tel. č.:

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , ŘÁDKOVÁ INZERCE PÍSKOVÁNÍ + KOMAXIT = RENOVACE DISKŮ Pneuservis Kubíček Červená Voda. Kontakt: tel PRODEJ DOMU- Žamberk. Klidné místo. Podnikání a bydlení, 2 podlaží a půda. Oplocený dvůr. Půda k vestavbě. Prodejna. Parkoviště. Ihned k užívání. Po dohodě možný i pronájem celého objektu. Kontakt: tel RK nevolat PRODÁM byt 2+1 zděný byt v Žamberku v ov., přízemí na nám.gen.knopa. Celková výměna oken, ihned k užívání. Cena dohodou. Kontakt: tel , RK nevolat HLEDÁM PRONÁJEM bytu v Žamberku, případně blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.číslo PŘIJMU brigádníka na letní období.jedná se o práci se dřevem. Kontakt: tel Tříčlenná rodina shání byt 3+1 nejlépe v os. vlast. v Žamberku. Kontak: tel Pronájem bytu 3+1 ( 89 m 2 ) v Žamberku U Žirafy. Byt zateplen, v 1.podlaží, k dispozici ihned. Kontakt: tel NA PRONÁJEM 3 podlažní budova v centru města Žamberka. Využití k účelům: zdravotnictví, bankovní, prodejní, výrobní, rehabilitační, kadeřnictví, restaurační, servisní, atd. Kontakt: tel Uzávěrka ŽL č. 10/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 900 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více