SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST Kateřina Kořínková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková"

Transkript

1 SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST Kateřina Kořínková

2 01

3 Migrace Romů z Indie

4 Byzantská říše

5 Podobnost romštiny a hindštiny romsky / hindsky Mire bala kale hin. / Mere bal kale hain. Mé vlasy jsou černé. Ajsi bari rakľi. / Ajsi bari larki. Tak velká dívka. Me raňi, tu raňi, ko pherela paňi? / Me(n) rani, tu rani, kon bharega pani? Já (jsem) dáma, ty (jsi) dáma, (a) kdo načerpá vodu? Indický původ Romů prokázala koncem 18. století jazykovědná srovnání romštiny s indickými jazyky.

6 Pojmenování Romů první zmínka o Romech na území Byzantské říše v kronice mnicha z kláštera na hoře Athos zmiňuje se o Athinganoi, považováni za heretické kacíře, věnovali se věštění a magii z výrazu Athinganoi apelativum Cikán slova Athingan a později i Cikán měla od začátku negativní zabarvení Cikán / Cigán exonymum Rom etnonymum (Rom muž, manžel, člověk, příslušník dané skupiny) Gypsy ze slova Aiguptos a Gyfto (hypotéza, že Romové pochází z Egypta - nepocházeli z Egypta, žili však na území nazývaném Malý Egypt)

7 Pojmenování Romů Etnonymum jméno určité etnické skupiny Exonymum název, kterým příslušníky skupiny nazvali, nebo nazývají ostatní Autonymum název, kterým příslušníci jakékoli skupiny nazývají sami sebe, nemusí se jednat o etnickou skupinu

8 Pojmenování Romů Exonyma Cikán, Cigan, Farahún, Bohém, Gypsy, Gitan aj. Endonyma Rom, Sint, Manuš, Calé/ Kale, Romanichal, Beáš aj. Základní a zastřešující endonymum je Rom". Výše uvedené skupiny se dělí do ještě menších podskupin a rodů; například Olašští Romové v České Republice představují asi 10% romské populace a nadále se dělí na Lováry (původně konští handlíři) a Kalderaše (původně výrobci kotlů).

9 Rozmístění romských skupin

10 Spišský hrad

11 Ochranné glejty 1417 Zikmund Lucemburský vystavil glejt pro skupinu,,cikánských křesťanských psanců 1422 vydal papež Martin V. glejt pro Romy vedené,,vojvodou Ondřejem vydal Zikmund další ochranný glejt na Spišském hradě pro skupinu,,vojvody Ladislava, brzy ho měla i skupina,,krále Sindela = spojení mezi skupinami

12 Vývoj vztahů mezi Romy a Evropany v 15. století byli Romové přijímáni vcelku vstřícně od počátku 16. století se jejich postavení radikálně měnilo důvody: vzbuzovali odpor církve, bílá a černá magie, odlišovali se antropologicky, záměna s Turky, stávali se terčem zobecňování jednotlivých negativních zkušeností Romové byli pronásledováni od 16. století po celé západní a střední Evropě v 17. a 18. století byli Romové na některých místech postaveni mimo ochranu zákonů a kdokoliv je mohl beztrestně na potkání zabít

13

14

15 Otroctví Romů zrušení otroctví: Moldávie Valašsko de iure

16 Vláda Marie Terezie a Josefa II. zpočátku stále represivní politika Marie Terezie přistoupila k programu asimilace zavedla neutrální označení novomaďar, novorolník zákaz: mluvení romsky, nosit specifický oděv, nahrazování romských jmen za místní, děti oficiálně nesezdaných párů (což byla většina) odebírány k převýchově 1784 Josef II. usadil romské rodiny v 18 moravských a 2 slezských obcích šlechtické rody Kouniců a Lichtenšteinů usazovaly na svých panstvích na Moravě romské rodiny

17

18

19 Život Romů v období první republiky nadále platily rakousko-uherské právní normy: - vyhošťování Romů s cizí státní příslušností - trestání a postrk kočovných Romů 1927 přijetí zákona č.117/27 Sb. o potulných Cikánech: - zákon se vztahoval na kočovné Romy, tuláky a osoby žijící po cikánském způsobu 1926 založena první škola pro romské děti v Užhorodě, - kterou si postavili samotní Romové ve 30. letech vznikla hudební škola pro Romy v Košicích

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 2. světová válka Genocida,,českých a moravských Romů 1942 výnos říšského protektora Reinharda Heydricha O potírání cikánského zlořádu soupis osob romského původu bez ohledu na jejich způsob života (všichni dostali cikánské legitimace, odeslání do cikánských táborů) deportace Romů z cikánských táborů do tábora v Osvětimi deportace na základě antropologických znaků (netolerována ani smíšená manželství) noc z 2. na zabito v plynové komoře 3000 Romů původní populace českých a moravských Romů téměř vyvražděna, přežilo asi 500 jednotlivců z různých rodin romské oběti 2. světové války asi půl milionu osob Slovensko nedošlo k hromadným deportacím, ale Romové posíláni do pracovních táborů, vražděni gardisty, zákaz vstupu do měst, používání dopravních prostředků, znásilňování, následně vypalování osad (romští partyzáni se účastnili SNP)

30

31

32

33 Lety u Písku

34 Hodonín u Kunštátu

35

36

37

38 Rozmístění koncentračních táborů ve II. světové válce * pod názvy je uveden počet romských obětí

39 Život Romů po 2. sv. válce Česká republika zůstala po druhé světové válce téměř bez Romů. Těch pár stovek lidí, kteří se vrátili zpět z koncentračních táborů, se asimilovali do majoritní společnosti a často se k romství ani nehlásili. Příchod slovenských Romů do Čech po druhé světové válce byl zpočátku na přímý nábor náborářů, kteří nabízeli práci hlavně v pohraničí a průmyslových oblastech.

40 Příchod slovenských Romů do českých zemí 1. migrační vlna Jednalo se především o oblasti pohraničí, kde soukromé firmy a lesní závody poskytovaly pracovní příležitosti romským dělníkům. 2. migrační vlna v 50. letech 20. století Byla to vlna nejmasovějšího přesunu slovenských Romů na české území. Práce byla poskytována hlavně v průmyslových městech a centrech, což se týkalo především Ostravska, Karvinska, Kladenska, Českého Krumlova, Karlových Varů, Vsetínska a Ústí nad Labem. 3. migrační vlna 60. léta 20. století Jednalo se především o rok 1965, ve kterém probíhali likvidace nežádoucích romských soustředění (osad na Slovensku), a následný rozptyl obyvatel. Osady byly poté srovnány se zemí nebo vypáleny, aby se jejich obyvatelé nemohli vrátit.

41 Komunistická koncepce asimilace 1958 Zákon o trvalém usazení kočovných osob (po vzoru SSSR 1956) kočovala pouze malá skupina olašských Romů na základě prováděcích předpisů potom měly osoby označené za kočovníky zákaz vzdalovat se bez povolení z míst, kam byli usazeni likvidace nežádoucích romských soustředění (osad na Slovensku) likvidace nevyhovujících romských osad a rozptýlení jejich obyvatel rozptyl nedosáhl takového rozsahu v jakém byl zamýšlen zlikvidováno chatrčí rodin bylo přesídleno v rámci Slovenska 494 rodin do Čech 109 rodin se vrátilo na Slovensko

42 Svaz Cikánů Romů období etnoemancipace vznikl díky společenskému uvolnění během Pražského jara svaz se snažil udržovat a propagovat romskou kulturu a pomáhat Romům při řešení sociálních problémů během normalizace byl svaz opět zrušen od pol. 70. let se začala znovu uplatňovat asimilační politika (zákaz romského jazyka, sterilizace romských žen atp.)

43

44

45 Mezinárodní romská unie 1971 založení IRU (International Romani Union) první světový kongres Romů kongresu se zúčastnili delegáti ze 14 zemí (také z tehdejší ČSSR delegace Svazu Cikánů - Romů) výsledkem jednání bylo přijetí mezinárodní romské hymny a vlajky, jako symbolů mezinárodního romského hnutí

46 Slavnostní setkání při příležitosti přijetí Mezinárodní romské unie do sekce nevládních organizací při OSN. New York

47 Život Romů po roce vznik několika romských politických stran, nejznámější ROI vznik romských sdružení Svaz romských autorů a spisovatelů, Matice romská rušení továren a podniků, ekonomický úpadek Romů založení romistiky na UK založení Muzea romské kultury v Brně 1997 vznik funkce romských pedagogických asistentů ve školách 1998 Mezirezortní komise pro romské záležitosti 2000 na svém 5. zasedání prohlásilo IRU deklaraci národa Romové tvoří neteritoriální národ se společným jazykem, kulturou a tradicemi

48 Milena Hübschmannová

49 Muzeum romské kultury v Brně

50 Karel Holomek

51 Jana Horváthová

52 Khamoro

53 Romská tradiční řemesla Jekhfeder paťiv luvutariske. / Největší úcta hudebníkovi. romské přísloví hudebníci kováři kotláři, dráteníci zpracovatelé kůží ošetřovatelé koní koňští handlíři cvičetelé hadů a medvědů hrnčíři košíkáři metaři věštitelky budoucnosti, čtení z tarotu, z ruky, kávy cihláři,,valky (vepřovice) korytáři čističi peří brusiči nožů opraváři deštníků

54 Romská tradiční řemesla

55 Romská tradiční řemesla

56 Romská tradiční řemesla

57 Romská tradiční řemesla

58 Romská tradiční řemesla

59 Romská tradiční řemesla

60 Romské osobnosti

61 Romské umění

62 Ladislava Gažiová

63 Paul Hitter

64 Rudolf Dzurko

65 Doporučená literatura

66 Krajinou příběhů

67 Krajinou příběhů

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Integrace Romů cestou porozumění Sar ňikhaj amari phuv, amaro than n 'arakhvam, Džahas dur, dureder, džahas dur pal o kham......a když jsme nikde nenašli vlastní zem, putovali

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Zuzana Mračková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vybraná prozaická díla z romské tvorby na našem území Zuzana Mračková Bakalářská

Více

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.)

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.) 11. Genocida A zdá se, že tato zkušenost (že Romové milují své děti) mohla by být vodítkem, jak postupovati proti cikánskému nebezpečí. Ortel jest nadmíru krutý, avšak poměry a zatížení veřejnosti cikánským

Více

Holocaust moravských Romů

Holocaust moravských Romů Holocaust moravských Romů Petra Pavlicová Veronika Klímová Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno 2. místo ve II. kategorii OBSAH Úvod.. 5 1 Historie moravských Romů do 20.století.. 7 1.1 Období starověku

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... 10 ROMOVÉ... 14 Kdo je Rom... 14 Stručná historie Romů...

Více

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA diplomová práce c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ KATEDRA PRAKTICKÉ TEOLOGIE Prof.

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu Ročník 13 Kislev 5774 Listopad/Prosinec 2013 www.maskil.cz 3 Z obsahu Za dnů krále Antiocha Epifana 2 Zmizelé varhany z krnovské synagogy 8 Setkání s Jael 12 V tenatech života Franze Kafky 16 Amos Oz v

Více

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN Prof. Šafaříková Zkoušková práce na téma nám blízké (min. 7 stran) + naše názory, myšlenky. Nejpozději týden před termínem naší zkoušky. 1 POJMY Menšina = minorita

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

Specifická situace romské mládeže na trhu práce

Specifická situace romské mládeže na trhu práce Specifická situace romské mládeže na trhu práce JUDr. Hana Frištenská Tato studie byla financována v rámci projektu: Poradenské centrum pro Prahu 3, projektu podpořeného z prostředků Evropského sociálního

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d s r p e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 1 6 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera Tento způsob léta je skutečně

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením.

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. topanki lavka gitara šoferis Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. Muzeum Mladoboleslavska květen/červen 2011 Text byl volně převzatý z omalovánek

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha

Více

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Chceme-li pochopit vznik romských koncentračních táborů na území protektorátu Čechy a Morava, je třeba objasnit historické souvislosti

Více

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007 ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ Studentská konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové 12. - 13. března 2007 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více