VY_32_INOVACE_03_IV./16_Dějepis Stalinismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_03_IV./16_Dějepis Stalinismus"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_03_IV./16_Dějepis Stalinismus

2 tuto prezentaci lze použít výhradně ke vzdělávacím účelům PhDr. Jiří Sovadina

3 STALINISMUS

4 Josif Vissarionovič Džugašvili - Soso, Koba, Stalin (Muž z oceli) * Gori, Gruzie, 18. ledna 1878 (či ) + Moskva, otec: švec (rolník?), alkoholik matka: posluhovačka řada otazníků, oficiální životopisy se často rozcházejí 16 let vstup do kněžského semináře (na přání matky), vyloučen

5

6 revolucionář, bandita v občanském zaměstnání pouze 16 měsíců - od 23 let se Stalin stává zarputilým bojovníkem proti carismu, profesionálním revolucionářem - banditismus, přepady bank, vydírání - vyhnanství na Sibiři, časté útěky - agent provokatér ruské policie? do revoluce 1917 veřejně neznámou osobou student teologické školy, 1893 policejní záznam, Baku 1908

7 hledání nástupce Soudruh Stalin jako generální tajemník soustředil ve svých rukou obrovskou moc a já si nejsem jist, že jí dokáže vždy dost obezřetně užívat S. Stalin je příliš hrubý. Tato jeho vada je nepřijatelná ve funkci generálního tajemníka. Proto navrhuji s. Stalina z této funkce odvolat.

8 BOJ O MOC x 1928 deportace do Alma-Aty 1929 Turecko Mexiko Stalin generálním tajemníkem strany

9 VELKÝ PŘELOM revoluce shora Stalin, Pravda, 7. listopadu 1929 "Závěry: Jdeme plnou parou cestou industrializace - k socialismu, překonávajíce naši odvěkou 'rossijskou' zaostalost. Stáváme se zemí kovu, zemí automobilizace, zemí traktorizace. A až posadíme SSSR na automobil a mužika na traktor ať nás zkusí kapitalisté, honosící se svou 'civilizací'. Ještě uvidíme, které země bude pak možno 'zařadit' mezi zaostalé a které mezi vyspělé.

10 centrálně plánovaná ekonomika - pětileté plány struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva SSSR v roce 1926 dělníci rolníci řemeslníci městská buržoazie nezaměstnaní ostatní cíle: - vybudovat velkopodniky - vybudovat velkopůmysl - zničit svobodný trh - do 15 let předstihnout USA

11 PĚTILETKA Jsou rozvodněni zítřkem, Hrdost jim sálá z tváří, A tak je vidíš jíti: Dělníci hospodáři. A vane z jejich plánu Dech tvořivého chtění: V horoucím tomto ránu Proměňují svou zemi. Báňská se vstřícným plánem A tři sta tisíc vepřů, litiny plné pánve jež tvrdým veršem vzepřu, to vše je pětiletka A pevná ňadra dívek opřená o soustruhy a život mladých matek vzdutý jak oblouk duhy, druh v sekretariátu s měděným kyzem v dlani, jež vidí v něm lesk drátů a transformačních stanic, to vše je pětiletka Ivan Skála, Máj země, 1950

12 Noviny, plakáty, letáky, schůze, přednášky, diskuse, debaty, divadla, filmy, brožury, knihy, povídky, verše, nálepky, pohlednice, řeči, manifesty, rezoluce, pošta, rádio to vše volá, křičí, bubnuje: pětiletka, pěti-, pětiletka! Klátil, F., Na chvíli v SSSR, Praha 1931

13 INDUSTRIALIZACE Stalin, 13. září 1930 Všechny výpovědi sabotérů v rybném, masném, konzervárenském a zelinářském průmyslu by se měly okamžitě zveřejnit. A o týden později oznámit, že všichni ti lumpové byli popraveni. Všechny je musíme postřílet.

14 SOVĚTSKÉ VZORY Alexej Stachanov - ukrajinský horník x překročil stanovenou normu, když narubal za 6 hodinovou směnu 102 tun uhlí! odměny za práci do úmoru : -zápis na Desku cti -odměna ve výši jednoho měsíčního platu -zařízený byt -poukaz do lázní -2 celoživotní permanentky do místního kina a divadla V letech vyšlo v Rusku o Stachanovovi publikací v nákladu 56 mil. výtisků!!

15 SOVĚTSKÉ VZORY traktoristka & horník

16 PÍSNIČKA O TRAKTORISTCE Parfémem pleť nevoní si, neobléká drahé róby. Prosté děvče v kombinéze hrdinkou je naší doby. Do hněda ji slunce líčí, pružná je jak mladá líska. Zůstávají na ní ejhle, strniště a oraniska. Přišla na mě mizerie, skučí boháč čert ho vem. Ale děvče žne a sije, zpívá dvojhlas s traktorem. Její stroj nás k zítřku veze, z políček se stanou lány. Jednou zorá všechny meze i ty, co jsou mezi námi. A přec nemá o ctitele žádnou nouzi. Já jsem z nich. Zpívám o ní malou píseň k chvále lánů družstevních. Michal Sedloň, Nový život, 1950

17 kontrola plnění plánu V sovětských dějinách bylo překonáno mnoho 'světových rekordů', ale opravdu 'světový' a opravdu 'historický' rekord byl dosažen v nestoudnosti. Tak lhát a tak si na to lhaní zvyknout, jako se lže a jak si zvykli lhát v Rusku, zdá se mi, to opravdu nebylo ještě nikde a nikdy. Soloněvič, I., Koncentrační tábor Rusko, Praha 2000

18 Magnitogorsk Město vzniklo v roce 1929 na příkaz Stalina. Byl vybudován strojírenský a hutnický průmysl, zpracovávalo se železo z nedalekých dolů. Nedostatkem tohoto plánu však bylo to, že dělníci - bývalí zemědělci- měli s průmyslovou výrobou pramálo zkušeností. Ke stavbě byli přizváni architekti a specialisté z Německa. Projektantem města byl německý architekt Ernst May. Během 2. světové války sehrál Magnitogorsk důležitou úlohu, a to díky dodávkám oceli Rudé armádě. Dnes jsou suroviny vytěžené a musejí se dovážet ze vzdálených míst.

19

20 DNĚPROSTROJ!

21 moskevské metro zahájení stavby řízením projektu pověřen Nikita Sergejevič Chruščov 1934 početní stav dělníků: 74 tisíc dnes: délka 278,3 km, 171 stanic během pracovního dne přepraví 10,05 milionů cestujících

22

23 BĚLOMOŘSKO- BALTSKÝ KANÁL září 1931 duben 1933 na Stalinův rozkaz vybudovat kanál do 30 měsíců délka 227 km převýchova prací denně zaměstnáno 100 tisíc novodobých otroků šéf NKVD Jagoda- hlavní dohled

24

25 počet obětí: 300 tisíc lidí

26 KOLEKTIVIZACE Od politiky omezování vykořisťovatelských tendencí kulactva jsme přešli k politice likvidace kulactva jako třídy Stalin, 1930

27 kolektivizace: komunistické uspořádání zemědělské výroby. Proces, v jehož rámci byli soukromí zemědělci zbaveni půdy a zařazeni do kolektivních hospodářství (kolchozů, JZD, státních statků, sovchozů). kulaci: ruský název pro třídu středních relativně prosperujících rolníků, kteří hospodařili.do pol. 30. let bylo takto zničeno cca 5 mil. rolnických usedlostí. V ČR po únorovém převratu 1948 termín používán komunistickou propagandou k označení soukromě hospodařících zemědělců. kolchoz: ruské zkratkové slovo pro kolektivnoje chozjajstvo, kolektivní hospodářství sovchoz: státní statek v bývalém Sovětském svazu. Zkratka z ruského výrazu sovetskoje chozjajstvo.

28 třídní boj proti kulakům "likvidujeme kulaky jako třídu" zatočíme s kulaky!

29 V celých dějinách nebylo nic co by se s tím dalo srovnat. Bylo to stěhování národů, etnická katastrofa...sbíraly se celé rodiny, všichni zdatní rolníci, nejlepší hospodáři apod. Na sever Ruska byla odvezena podstata vesnice A. Solženicyn , Rolníci odmítají kolektivizaci. Odporují rudogvardějcům, kteří jim přišli zabavit sklizeň, a skrývají se v lesích. Oddíly GPU neváhají a podpalují lesy, aby je z nich vypudily

30 násilné zabavování "přebytků" realita sovětského venkova

31 masová vystoupení a povstání rolníků proti kolektivizaci v letech

32 Úroveň životního standardu sovětského Ruska (index 100 pro rok 1913)

33 propaganda a realita kolektivizace

34 Pavlík Morozov sovětský prototyp hrdiny a mučedníka 14 letý předseda organizace Mladých pionýrů, který udal svého otce úřadům, protože nesouhlasil s kolektivizací před soudem vypovídal o tom, že jeho otec falšoval dokumenty a podporoval kulaky. Rovněž obvinil své sousedy, že skrývali vypěstované obilí a neplnili státní dodávky v patřičné výši. 3. září byl malý Pavlík brutálně zavražděn vesničany Po celé období komunismu byl oficiálně dáván za vzor sovětským dětem, jeho životopis patřil mezi povinnou školní četbu.

35 státem organizovaný hladomor počet obětí 5-6 mil text plakátu v Charkově (1933), podle svědectví Larisy Bogorazovové: "SNÍST VLASTNÍ DÍTĚ JE BARBARSKÝ ČIN!"

36 Viděl jsem co znamená kolektivizace, jak se rozkulačovalo, jak bezcitně svlékli rolníky v zimě Já sám se toho účastnil, drancoval venkov, hledal ukryté obilí, prozkoumával půdu tyčí a nalézal, kde je zakopáno. Vyprazdňoval jsem staré lidové truhlice. Toho hrozného jara 1933 jsem viděl lidi umírající hladem. Viděl jsem ženy a děti s nafouklými břichy; modraly, ale ještě dýchaly, s očima prázdnýma, bez života. A mrtvoly mrtvoly v odraných ovčích kabátech, obuté do rozbitých bot ; mrtvoly v rolnických kloboucích, co ležely v tajícím sněhu ve staré Vologdě, pod mosty v Charkově To všechno jsem viděl a nejde mi to z mysli. Nemůžu následovat ty, kteří mě v zimě anebo pak na jaře poslali brát rolníkům obilí, přesvědčovat ty sotva se vlekoucí, na kost vyhublé nebo nemocně oteklé lidi, aby šli na pole údernickým způsobem plnit bolševický plán. Přesto jsem neztratil víru. Věřil jsem jako dřív, protože jsem chtěl věřit Lev Kopelev

37 André Gida, francouzský spisovatel: Valná většina sovětského proletariátu v devatenáctém roce po revoluci má mzdy hraničící s holou bídou, bydlí v chlévech, byrokracie s nadměrnými platy prolézá jako rakovina státní organismus, takže z diktatury proletariátu se stala diktatura nad proletariátem a končí pro něho, zdá se, definitivním soudem, že ruská sociální revoluce zabředla do písku

38 TAŽENÍ PROTI CÍRKVI destrukce chrámu Krista Spasitele, 1931 současnost

39 Černá kniha komunismu I.,II., Praha 1999 Bullock, A., HITLER A STALIN paralelní životopisy, Praha 2005 Veber, V., Komunistický experiment v Rusku , Malé dějiny SSSR, Praha 2001 Medveděvovi, R. A., Neznámý Stalin, Praha 2003 Veber, V., Leninova vláda (Rusko ), Praha 2003 Baberowski, R., Rudý teror, Dějiny stalinismu, Praha 2004 Veber, V., Stalinovo impérium Rusko , Praha 2003 Tucker, R. C., Stalin na vrcholu moci, Revoluce shora , Praha 2000

40 Tejchman a kol., Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku , Praha 2004 Applebaum, A., Gulag. Historie, Praha 2004 Crozier, B., Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004 Orwell, G., 1984, Praha 2002 Reiman, M., O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Praha 2000 Solženicyn, A., Jeden den Ivana Děnisoviče, Praha 2002 Dullinová, S:, Stalinovi diplomaté v Evropě , Praha 2004

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

V Sovětském svazu proběhly v následujícím období, během několika málo roků, tlakem shora svým způsobem obdobné procesy, které v některých jiných

V Sovětském svazu proběhly v následujícím období, během několika málo roků, tlakem shora svým způsobem obdobné procesy, které v některých jiných Úvod Koncem 20. let minulého století zahájila bolševická strana Sovětského svazu 1 řadu tzv. socialistických ofenziv kampaní, kterými opětovně, po necelém jednom desetiletí relativního klidu, zcela přeměnila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy)

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. Radka Kohoutová KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) Diplomová

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku. Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel!

Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku. Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel! Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel! Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku prináša šokujúce svedectvo o kolaborácii komunistických prominentov s nacistickým

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Díl I. Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001

Díl I. Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001 Díl I Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001 Minulost je neurčitá. Přesně si nepamatuji nic. Za data, jména a místa neručím. RICHARD JUNG Autor je Kutnohořan. V letech

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15!

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15! Číslo 43 - Květen 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Násilnosti v Moldavsku! více na stranách 10 a 11! Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! čtěte na stranách 14 a 15! Kudy se

Více

PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH

PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH Miroslav ZICH LIBEREC 2012 1 OBSAH: I. ÚVOD str. 4 II. POČÁTKY PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI (1868 1900)..str. 8 III. ROZVOJ CHMELAŘSTVÍ NA VOLYNI (1900-1945).str. 16

Více

Současné nedemokratické režimy

Současné nedemokratické režimy Současné nedemokratické režimy JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.jedensvetnaskolach.cz e-mail: skoly@jedensvet.cz Editorky: Kateřina Suchá, Ludmila Součková

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk PORTÁL B R Á N A K V Y T Í B E N M N Á Z O R Ò M www.eportal.cz 1 2005 Osobité periodikum nejen pro politiku a ekonomiku Kde pfií tû? TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 6 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 6 JEZUITÉ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Ekonomické a politické postavení jezuitského řádu v období od skončení druhé světové

Více

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007 ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ Studentská konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové 12. - 13. března 2007 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Více

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Recenze Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Milan Hauner GERWARTH, Robert: Reinhard Heydrich: Biographie. München, Siedler 2011, 478 stran; GERWARTH, Robert: Hitler s Hangman:

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více