let od konce 2. světové války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války"

Transkript

1 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války. Pro všechny účastníky vzpomínkového večera byly zážitky velice emotivní a zajímavé. Tuto dobu si nikdo, kdo to nezažil, nedovede představit. To, co je pro všechny dnes samozřejmostí např. oblečení, boty, ale i plášť na jízdní kolo, bylo tehdy na příděl na osobu. Všichni přítomní zhlédli také výstavu torza zbraní, část vojenské výstroje a staré fotografie, na kterých se někteří navzájem poznávali. Celou výstavu doplnily výtvarné práce dětí ze ZŠ a MŠ, které vyjadřovaly válku dětskýma očima. V neděli odpoledne proběhl na hřbitově pietní akt na počest nosislavských občanů, kteří se konce války nedožili, i na počest rudoarmějců, kteří padli při osvobozování Nosislavi. Vyvrcholením dvoudenní akce byl koncert dechové hudby Stříbrňanka ve sportovní hale TJ Sokol. Mezi návštěvníky byli nejen místní příznivci dechovky, ale i lidé z Třebíče, Slavkova, Viničných Šumic, Tuřan nebo Kyjova. Po skončení odcházeli všichni s úsměvem na tváři a dobrým pocitem z příjemně stráveného nedělního odpoledne. Touto cestou velice děkuji všem, kteří na výstavu zapůjčili svoje rodinné fotografie nebo písemnosti, sponzorům firmě Knesl a firmám IWET, a.s., Elakov, a.s., a Zemos, a.s., za příspěvek na koncert. Velký dík patří všem obětavým lidem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé dvoudenní oslavy. Nelze popsat několika řádky život za války. Dnes všichni víme, že tehdy měli veliké štěstí ti, kteří hlavně přežili. Všichni bychom si proto měli vážit toho, co máme, a doufejme, že se hrůzy jakékoliv války již nikdy nebudou opakovat. Za KŠK Zdeňka Růžičková

2 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Zpráva o činnosti obce Nosislav ZO odsouhlasilo dne rozpočet a seznam hlavních úkolů na rok Ze života obce Povodeň v Nosislavi ve dnech Dne v odpoledních hodinách bylo zaregistrováno zvýšení hladiny řeky Svratky a později byly průběžně vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity. Třetí stupeň byl vyhlášen nadřízenou regionální povodňovou komisí pověřené obce ve 22 hod. Činnost povodňové komise v Nosislavi probíhala v souladu s povodňovým plánem obce. Předseda povodňové komise (starosta obce) zajistil přes operační středisko spuštění sirény - varování obyvatelstva obce a svolání členů sboru dobrovolných hasičů k zajišťování dalších činností. Dále informoval ostatní členy povodňové komise o nastalé situaci, stručně ji vyhodnotil a navrhl nutná opatření. Informováni byli také obyvatelé a majitelé ohrožených objektů v lokalitě Zámostí, hájenka v lese, zástupce společnosti VaK Břeclav, a.s., (ochranný zdroj pitné vody) a všichni byli seznámeni s aktuálním stavem nebezpečí a postupem při případné evakuaci postižených objektů. Konzultovali jsme i s nadřízenou povodňovou komisí (zastoupena p. Mgr. Cvrkem a p. ing. Komendou - ze Židlochovic) a dispečinkem Povodí Moravy,s.p. Probíhala intenzivní monitorovací činnost stanovených hlídek hasičů spočívající v pravidelných obchůzkách po hrázích koryta (nebylo shledáno žádné poškození korun hrází) a odstraňování naplavenin z tělesa mostů (obecní most + Boudecký most). Povodňová komise Nosislav si zřídila operační středisko v místě hasičské zbrojnice. V průběhu noci docházelo k postupnému zvyšování hladiny řeky, které se projevilo zatopením polí u ulic Na Skalce a Pod Kopcem. Dne dopoledne provedli členové komise podrobnější analýzu situace a kontrolu části koryta v lužním lese mezi Nosislaví a Židlochovicemi. Podle předpokladů začalo docházet vzhledem ke zvyšující se hladině k vylití řeky do lužního lesa, a to cca v 10 hod., a dále v lokalitě Humínka. V 11 hod. informoval předseda komise občany Nosislavi obecním rozhlasem o aktuálním nebezpečí možného průsaku ve sklepích v okolí toku. Vyzval všechny občany k bdělosti. Během dne neustále hladina řeky stoupala kvůli neregulovatelným přítokům řek Svitavy, Cézavy a dalších menších toků. Brněnská přehrada maximálně regulovala výši odpouštěného množství vody a postupně plnila celou nádrž (přítok do přehrady 150m 3 /s - odtok přes elektrárnu v maximálním množství 60m 3 /s). V 18 hod. byla svolána nadřízenou povodňovou komisí porada. Z důvodu neuspokojivého stavu plnící se Brněnské přehrady byly předneseny varianty vedoucí k ochraně obyvatel Židlochovic, Vojkovic, Nosislavi a dalších, které by mohla případná povodeň ohrozit. Postavily se norné stěny, plnily se pytle a část koryta se odvedla do lužního lesa. Asi ve 23 hod. v Nosislavi dosáhla hladina toku nejvyššího bodu - 55 cm od spodní hrany tělesa mostu (pozn. při záplavách v r hladina téměř dosáhla spodní hrany mostu). Předpokládané zvýšení hladiny v Nosislavi u mostu (z důvodů odpouštění Brněnské přehrady přes přepad, které začalo ve 2 hod.) se vzhledem k poklesům hladin ostatních přítoků pod přehradou a velkému rozlivu do lužního lesa za Nosislaví naštěstí nekonalo. V průběhu dne docházelo k mírnému poklesu hladiny. V noci z na byli na základě konzultace s dispečinkem Povodí Moravy odvoláni členové sboru dobrovolných hasičů. Monitorovací činnost již dále prováděla jen povodňová komise. Byl zaznamenán trvající pokles hladiny. Během dopoledne byl po pokračujícím poklesu hladiny zrušen nadřízenou povodňovou komisí třetí stupeň povodňové aktivity. Přívalová voda z Výhonu V souvislosti s výše uvedeným tématem nutno zmínit také nebezpečnou přívalovou vodu z Výhonu, která byla zaznamenána ve čtvrtek V poledních hodinách v důsledku předcházejícího velkého oteplení a tání sněhu se velmi rychle, a to několikanásobně, zvýšil průtok běžně mírně tekoucího potůčku v okolí Slatiny. Vlivem silného proudu toku došlo k zanešení mostku nad domem č.p.353 naplaveninami, voda se z koryta potoku vylila, a tím tento dům zaplavila. Díky duchapřítomnosti majitele domu a hasičů, ale hlavně zejména díky rychlému nasazení techniky firmy p. Veselého z Vojkovic byla masa vody zdárně svedena zpět do původního koryta potoka. Naštěstí nedošlo k závažnějším škodám na majetku. Tímto chci poděkovat jménem obce Nosislav a majitele domu č.p. 353 všem aktivním členům JSDH Nosislav za jejich akceschopnost a iniciativu projevenou při letošních záplavách.

3 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Upozornění Upozorňuji všechny zapomnětlivé občany, kteří doposud neuhradili OÚ některý ze stanovených poplatků, nechť tak bezodkladně učiní. Podotýkám, že se jedná o poplatky pro rok 2005 za odpad, psy, zábor veřejného prostranství (stání nákl. aut, stavební či jiný materiál na veřejném prostranství atd.). Připomínám, že poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou jsou na úrovni zákonného nařízení. Nesplnění této povinnosti je sice pouze přestupek, ale po písemném upozornění obce by to mohlo být horší. Obec může poplatek za prodlení neplatiči zvýšit až na trojnásobek a exekučně jej vymáhat. V současné době je běžné, že tyto návrhy vyřizuje samosoudce do čtrnácti dnů; k částce za poplatek se dále připočítávají soudní výlohy a poplatek za exekutora. Současně upomínám ty podnikatelské subjekty a fyzické podnikající osoby, které doposud nemají uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů vznikající jejich podnikatelskou činností, aby tak hned učinili (např. smlouva s obcí Nosislav nebo s jinou oprávněnou společností o využívání systému likvidace odpadů v obci). Nesplnění této zákonem stanovené povinnosti bude považováno za neoprávněné nakládání s odpady (pokuta až do výše ,-Kč). Zrušení pohotovosti a zavedení sanitní služby v Židlochovicích Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kdy došlo k razantnímu snížení finančních příspěvků na provoz pohotovosti v Židlochovicích (dále jen LSPP), vám tímto oznamuji její zrušení (do každého domu byly zaslány letáky s podrobnými instrukcemi). Podařilo se zachránit alespoň tzv. Sanitní službu, na jejíž činnost budou obce doplácet. Každý občan naší obce má možnost vybrat si, zda využije LSPP v Brně (Úrazová nemocnice, Ponávka 6; Bakešova nemocnice, Žlutý kopec - obě pro dospělé; Bílý dům, Žerotínovo nám. - pro děti) nebo Hustopečích (areál nemocnice - pouze pro dospělé). V případě, že nemáte auto, telefonujte na LSPP Hustopeče, která k závažnějším případům vyšle lékaře, případně zajistí nutný převoz, a to buď do Hustopečí, anebo do Brna. V případě úmrtí někoho blízkého kontaktujte LSPP Hustopeče. Kontakty: Úrazová nemocnice (i zubař) Žlutý kopec Bílý dům Hustopeče V případě ohrožení života volejte Záchrannou službu Pavel Fröhlich starosta obce Upozornění Pošta Nosislav žádá občany, aby si dali do pořádku poštovní schránky a popisná čísla z důvodu očekávaných změn. Děkujeme za pochopení Za Českou poštu, a.s., Blanka Urbánková, vedoucí pošty Nosislav Internetové stránky Nosislav má své internetové stránky na lehce zapamatovatelné adrese již pátým rokem. Kromě mnoha jiných zajímavostí (články, fotografie, ) slouží i jako zdroj pro aktuální servis o službách v obci. Jsou zde otvírací doby obchodů a restaurací, nabídky služeb drobných živnostníků, přehled a kontakty (i se jmény zástupců) všech neziskových organizací působících v obci. Mnozí z jmenovaných mají své pěkné internetové prezentace pak je na ně uveden odkaz. Vše funguje, ale chce to jediné: OBNOVOVAT údaje a PŘIDÁVAT další. Nechceme nikoho opomíjet, ale potřebujeme, aby se sám přihlásil nebo aby někdo upozornil na to, co zde chybí. Nedělá se to komerčně, vše je ZDARMA jako služba obce občanům. Takže vstupte do světa internetu a dozvíte se třeba, že Váš soused pan XY opravuje spotřebiče MN, dělá to o víkendech, má mobil ten a ten a k tomu třeba i internetové stránky. To nebyla fantazie, ale názorný příklad. Kdo nevěří, ať si zapne počítač. A nezapomeňte: sbíráme tipy na vše, co zde chybí. VS

4 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Šedesáté výročí konce 2. světové války Je to smutné, nebo veselé výročí? Smutné z toho pohledu, že miliony lidí by byly rády, kdyby 2. světová válka vůbec nebyla. Ale radostné proto, že je těm hrůzám konec. Ale nikdy nesmíme zapomenout! Od konce této války už uplynulo 60 let. To je několik lidských generací. Šedesátníci, dnešní dědečci a babičky, kteří se ve válečných letech narodili, byli tak malí, že ji znají většinou z vyprávění svých rodičů a prarodičů. A ty mladší generace? Ty se samozřejmě ve škole učí datum kdy začala a kdy skončila 2. světová válka, ale to jsou jenom dvě data, jakých se učí v dějepise desítky. Děti asi opravdu překvapí, že 2. světovou válku prožil jejich pradědeček anebo stará paní odnaproti. Pro tyto lidi to byla opravdu V Á L K A, pojem, který v nich navodí vzpomínky na kus jejich života. Pamětníků, kteří ji prožili jako dospělí nebo dospívající lidé, pomalu ubývá. Proto jsme se rozhodli věnovat toto číslo Nosislavského zpravodaje vzpomínkám těch starších, kteří na vlastní kůži zakusili hrůzu strachu a nejistoty z budoucnosti. Válka jejich životy opravdu poznamenala a oni neměli možnost volby. Neovlivnitelné události se na ně valily jedna za druhou. Jak na ně vzpomínají? Čtěte a posuďte sami, co se jim vybaví, když se řekne: 2. světová válka. V úctě Marie Pilátová Vzpomínky na 2. světovou válku Dne 17. dubna uplynulo už 60 let ode dne, kdy v naší obci skončila okupace nacistickým Německem. O ukončení války 9. května jsem se dozvěděla kolem páté hodiny ranní, když na ulici u našeho domu začali ruští vojáci střílet do vzduchu a vykřikovali vojna kaput! Období vlády třetí říše bylo období strachu, hrůzy a očekávání, co zase přinese příští den. A dny přinášely opravdu závažné události. Bylo to zatčení p. Jaroslava Vedry, který byl odvezen přímo z pole, kde pracoval, do koncentračního tábora v Mauthausenu. Rodina, to byla manželka a 2 děti, syn byl tenkrát půl roku starý, ho už víc neviděla. Za poslouchání cizího rozhlasu byl trest smrti, za černou zabíjačku koncentrační tábor. Dvacátý ročník, to byli mladí lidé narození kolem roku 1920, byl darován tehdejším ministrem školství kolaborantem Emanuelem Moravcem Hitlerovi a nasazen na nucené práce ve zbrojním průmyslu v Německu. Také úřad práce měl pravomoc určit zaměstnavatelům, kolik lidí mají poslat na práce do Rajchu. Jedním z takto přeložených zaměstnanců byl i pan Milan Kaplan. Občas přicházely do domů kontroly počítat prasata, jestli snad není o jedno víc, než bylo hlášeno. Také počítali slepice, z každé se muselo odevzdat 60 vajec, kontrolovala se zásoba obilí atd. Hitler potřeboval naftu, tu měli Rumuni. Aby si je získal, slíbil umístit německé rodiny žijící na rumunském území. Některé z nich přišly z Rumunska do naší obce. Proto se muselo několik nosislavských rodin vystěhovat do podnájmu a tyto Němce do jejich domů nastěhovali, bylo to asi 7 domů. Bydleli v Nosislavi 2-3 roky. S příchodem Rudé armády rychle zmizeli. Asi 13. dubna, kdy kolona německých vojáků začala odjíždět z naší obce, se u věže katolického kostela objevila ruská letadla a začala střílet po prchajících Němcích. Tenkrát zahynul p. Suchánek z Kroužku, paní Luklová z Nivky, malý chlapec manželů Botoňkových a o obě nohy přišla malá Naděnka Luklová. Byla se svým tatínkem na Záhumení, on tam chystal úkryt a volal na ni: Naděnko, pojď sem honem! A ona na to: Já nemůžu, nemám nožičky! Ve škole byl německý lazaret, tam otec dcerku odnesl. Němečtí lékaři řekli, že se o ni postarají. Až po válce rodiče Naděnku našli v nemocnici v Brně. Při bojích o Nosislav vyhořelo několik domů na konci k Židlochovicím. Byl to dům Kšicových, Odehnalových a další. Mnohem hůř dopadly Velké Němčice, tam bylo zničeno asi 90 domů. Také se v novinách objevila zpráva: Němčice, obětovaná obec! V Nosislavi byli Rusové, v Přísnoticích, Žabčicích a Moutnicích Němci. Trnuli jsme, jak to dopadne. Němci se pořád bránili, ale Rusové nepovolili. Z Křepic řídil maršál Malinovskij bitvu o Brno. Střely z kaťuší létaly směrem na Brno nad našimi střechami a my byli schovaní ve sklepech a nevěděli, kdy to skončí. Nad Nosislaví přelétávala bombardovací letadla, letci vysypali na Brno bomby a letěli zpět. Ale to už jsme byli v pohodě, už jsme si zvykli. Po kapitulaci Němců v Brně se situace uklidnila. Potom se ještě dlouho nesmělo do polí, kde se nalézaly nevybuchlé granáty. 26. dubna bylo osvobozeno Brno a 8. května skončila strašná 2. světová válka. Ještě asi čtyři měsíce bydleli po rodinách v Nosislavi sovětští letci, kteří sloužili na letišti u Nových Dvorů. V srpnu 1945 byli odveleni do vlasti. Po skončení války procházeli Nosislaví směrem od Brna skupiny německých zajatců, které doprovázeli sovětští vojáci na koních. Rusové říkali, že u nich musí postavit to, co pobořili. Byla to krutá doba a my ji prožili. Anna Losová, 89 let

5 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Byl jsem totálně nasazen V červnu 1942 jsem odjel spolu se 130 muži transportem z Brna do Enzezsfeldu (v Rakousku). Celou dobu mého pobytu probíhaly stále se stupňující nálety amerických stíhaček na zbrojní fabriku, vlakové soupravy i různé objekty v širokém okolí. Pracoval jsem v továrně na výrobu granátů. Z pecí jsme s kamarádem tahali velkými kleštěmi nahřáté kusy železa k lisu, kde se z nich lisovaly granáty různých velikostí. Jednou přišel nálet a můj kamarád se tak bál, že nebyl u zavírání nic platný, a já jej poslal pryč, že pece pozavírám sám. Do lesa, kam jsme běželi, spadla zápalná bomba a můj kamarád byl velmi zle popálený. Odvezli jej do nemocnice a víc jsem o něm neslyšel. Jednou došlo také k výbuchu skladu se střelným prachem, který se dával do granátů fabrika lehla popelem. Pak jsem tam taky zažil povodeň, kdy se malý potůček velikosti našeho Járku vylil ze svých břehů a zalil fabriku vodou. Shořelo tam 2400 elektromotorů, a tak jsme čerpali vodu a uklízeli po povodni. Po šichtě jsem si přivydělával jako řezník v nedaleké vesnici. Dostával jsem výslužku, ze které jsem živil osm kamarádů. Jinak jsme v lágru dostávali jen vařené brambory a šlichtu, která měla být polívkou. Měli jsme taky potravinové lístky jako těžce pracující, za které jsme si mohli v městečku nakupovat. Ale ze začátku se k nám obchodníci chovali odtažitě a nic pro nás neměli. Později, když viděli, že jim bez našich poukázek utíkají zisky, tak se to zlepšilo. Před Vánoci 1944 jsem jel domů na dovolenou a už jsem se tam nevrátil. Když přišel po Novém roce 1945 k nám domů policajt a ptal se, kde mám bratra, že jim z Vídně přišel přípis, že se nevrátil z dovolenky, řekl jsem mu, že to nemůže být pravda, protože jsme od něj včera dostali dopis. Spletl si mě s mým bráchou, ani nepoznal, že jsem to já, kdo zběhl. Ještě dneska mám plíce celé černé, jak jsme dýchali spálený olej a grafit, kterým musely být vymazané formy, když se do nich lilo železo na granáty. Milan Kaplan, 82 roků Vzpomínka na pana Jaroslava Vedru Narodil se Byl rolníkem, měl rád hudbu, hrával při bohoslužbách v nosislavském kostele na varhany a řídil pěvecký kroužek. Byl velkým vlastencem. Měl hodně známých mezi podobně smýšlejícími lidmi. Jedněmi z nich byli i bratři Jaroslav a Ludvík Kratochvílovi, také Emil Vlk, chlapec, který vyrostl v nosislavském evangelickém sirotčinci. Tito hoši po obsazení naší vlasti Hitlerem odešli za hranice, kde se dostali do jednotky odboje, vedené generálem Ludvíkem Svobodou. Bojové jednotky, které působily za hranicemi, potřebovaly navázat kontakt s lidmi v naší zemi, aby tak bylo možné organizovat i vnitřní, domácí odboj. Na to bylo potřeba spolehlivých lidí. Tito mladí hoši se domluvili s Jaroslavem Vedrou, a tak se stal jejich spojkou. Ale v roce 1941 došlo v jejich skupině ke zradě. Mnohem později se rodina dověděla, že z muže jménem Brauner, který tuto rodinu v Nosislavi navštívil, gestapo vytlouklo jména ostatních členů skupiny. Bylo tehdy jen otázkou krátkého času, kdy je všechny pochytali byla většina příslušníků pozatýkána a s nimi i Jaroslav Vedra, tehdy třicetiletý muž, otec dvou malých dětí, 5 leté Lidušky a ročního Zdenečka. Přijeli si pro něj až na pole, kde oral, a odvezli jej k výslechům, nejprve do Ostravy, pak do Kounicových kolejí v Brně a poté, bez soudu, do koncentračního tábora v Mauthausenu. To už bylo Tam se setkal i s kamarádem Ludvíkem Kratochvílem. Mauthausen patřil mezi nejhorší koncentrační tábory, říkalo se mu likvidační. Průměrná doba, kterou zde vězni přežívali, byla devět měsíců. Ani Jaroslav Vedra nepřežil déle. Byl umučen po sedmi měsících věznění, zemřel 6. července Píše o tom i dr. Vítek, spoluvězeň Jaroslava Vedry, kterému se podařilo dožít se konce války a vrátit se domů, ve své knize Mauthausen Dachau, vydané v roce 1946, tato slova: Mnoho jich zemřelo na 16. bloku smrtí opravdu mučednickou: učitel Hebroň, dr. Růžička, prof. Mrkos, těžká byla smrt Brettschneiderova a Vedrova Vzpomínáme s úctou na všechny, kteří tehdy, před 60 léty, položili své životy za svobodu naší vlasti, a tuto vzpomínku uzavíráme biblickým veršem, který je i na pamětní desce Jaroslava Vedry na místním hřbitově: To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá v krvi Beránkově. Zj 7,14 O svém tatínkovi mi povyprávěla jeho dcera Lydie Husovská. Vzpomínku zapsala Dana Karhánková

6 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Fotky z války zpracoval Ondřej Svoboda. Konec války začátek míru Na podzim roku 1944 bylo znatelné vrcholení války i v Nosislavi. Téměř všechno bylo na příděl (pokud vůbec něco bylo): od cukru, mouky, přes sůl, umělý med až po kvasnice; také boty, obutí na kolo i kapesníky. Na každém rádiu musel být připevněn lístek: Pamatuj, pamatuj, že poslouchání zahraničního rohlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí! To byl snad jediný nápis, který byl jen v češtině. Povinně byly z přijímačů vymontovány součástky na příjem krátkých vln. Přesto se cizina, hlavně Londýn, s opatrností masově poslouchala. V rozhlase neexistovaly zprávy o počasí jako strategicky důležitá informace. Zato v každé přestávce se ozvalo německo-české hlášení o vzdušné situaci, např.: Nad říšským územím nejsou žádná nepřátelská letadla. nebo: Nad Vídeňským Novým Městem jsou nepřátelské svazy a směřují na sever. Stále častěji se stávalo, že uprostřed vysílání byl program přerušen slovy: Vysílač Brno rozhlasu Čechy a Morava přerušuje nyní vysílání, poněvadž se přiblížila nepřátelská letadla a Němečtí váleční zajatci ticho. Několikrát bylo vidět anglo-americká letadla, mnohdy průzkumná, nad Nosislaví. Jednou za krásného jasného počasí přelétal přes Nosislav ve velké výši svaz čtyřmotorových bombardovacích letadel v počtu přes sto kusů. Postupem času přibývalo hloubkových letců, lidově zvaných kotlaři. Byla to většinou osamocená bitevní letadla letící ve výšce jen několika desítek metrů nad železniční tratí. Jak potkaly vlak nebo lokomotivu, obletěly okruh, aby posádka stačila stroj opustit, a pak jej rozstřílely. Do prvního vozu v osobních vlacích nikdo nešel. Před Brnem na odstavné koleji stála řada rozstřílených lokomotiv. Při jednom z náletů zahynul také nosislavský občan pan Josef Zabil, železničář. Někdy v únoru 1945 nás vzrušila zpráva o transportu smrti vězňů z koncentračních táborů, který projížděl v otevřených vagónech směrem na Břeclav. Bývalo slyšet dunění bomb při náletech na Vídeň a v noci bylo vidět tím směrem zář požárů. Koncem ledna byla odvedena skupina mladíků kolem 22 let na budování zákopů do Rakouska, kde v těžkých podmínkách a o hladu strávili víc jak měsíc. Z každého domu byl odveden zdravý muž na budování protitankových okopů do Židlochovic, kam denně docházeli. Ke konci března posbírali

7 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Němci v Čechách chlapce od 15 let a nahnali je na Moravu kopat zákopy. Kolem stovky jich bylo i v Nosislavi. Spávali v budově dnešní mateřské školy ve třídách na slámě. Byli od Příbrami. Když se přiblížila fronta, odvezli je na další stanoviště. Cestou jich několik uteklo, vrátili se do Nosislavi, kde zůstali u Svobodů č. 111 až do konce války. Bylo z toho přátelství na celý život. Koncem března prošlo přes Nosislav směrem na Brno několik kolon německých civilních uprchlíků před frontou, kteří ovšem nebyli vyháněni Čechy. Vezli si na vozech to nejnutnější. V neděli odpoledne jsem šel s přítelem B. Španielem na vycházku po hrázi k Němčícím. To již byla fronta v Hustopečích. Dvě ruská letadla přiletěla od Křepic. Napřed vypustila světlici a v tom vidíme padat dvě bomby. Než vybouchly, tak jsme byli pod hrází. Podle oblaku kouře dopadly za lesem u Němčic. My, osmnáctiletí puberťáci, jsme nepřišli na nic rozumnějšího, než zjistit místo dopadu. Bomby dopadly kousek od němčického mostu do německého zákopu. Dva z vojáků byli roztrhaní nebyl to pěkný pohled. Cestou zpět jsme se již kryli pod hrází. Zvlášť tehdy, když v jednu chvíli přiletělo několik letadel, která nalétávala na silnici k Vranovicím, kde zřejmě odstřelovala německou kolonu. Ten večer jsme se odstěhovali do sklepa, kde jsme strávili několik dní. V úterý vstoupila Rudá armáda do Nosislavi. Po návratu ze sklepa domů jsme viděli, že jsme měli dům a obchod vyrabovaný, pravděpodobně s tím pomáhali vojákům i někteří nosislavští občané. Jedno odpoledne krátce po osvobození posbírali vojáci po Nosislavi schopné muže a zavezli je (nás) do Němčic pomáhat stavět provizorní most, který se stavěl na troskách mostu zničeného náletem. V lese se kácely duby, které jsme v rukou nosili na silnici, a potom otesané na most. Když uvážím, že na břehu stálo jedno nákladní auto a osvětlovalo pracoviště, jinak se dělalo potmě, je zázrak, že se nikomu nic nestalo. Další týden posbírali Rusové asi 40 mužů, mezi nimi i mého bratra, a odvezli je na několik dní do Břeclavi na stavbu provizorního železničního mostu. Nosislavský most, třeba starý a dřevěný, byl důležitý. Němci na něj zapomněli, a proto byl až k Brnu jediným přechodem přes Švarcavu. Po odstranění protitankových zátarasů v Háku a vybudování provizorního mostu v Židlochovicích začal masový přesun vojska k Brnu. Jeli někdy i třemi proudy; vpravo rigolem jelo vozatajstvo, vedle kaťuše a auta a vlevo tanky. Tyto přesuny byly hlavně v noci. Později jsme byli od prací na mostu místním velitelem osvobozeni a museli jsme s tatínkem vojákům opravovat hodinky. Bylo jich v dílně někdy i víc jak deset. Tady musím vyvrátit jeden tehdy rozšířený klep, že když jednomu Rusovi začal v ruksaku zvonit budík, odhodil ho na zem a se slovy Eto čort jej rozstřílel. To je výmysl. Oni se v hodinkách vyznali lépe než mnozí naši lidé. My jsme měli výhodu, že tatínek uměl z 1. světové války dobře rusky. Tehdy podle jeho zkušeností bylo v Rusku 90% negramotných. V roce 1945, když nám měli napsat na lístek jméno, ani jeden neřekl, že neumí psát. Ve středu nás brzy ráno zburcovala střelba ze samopalů a četné světlice. Nastala panika, obávali jsme se, že se vracejí Němci. Panika ale byla rychle vystřídána radostí KONEC VÁLKY MÍR. Hned ten den národní výbor zorganizoval mohutný průvod, který s vlajkami a hudbou prošel celou obcí, a pak na Městečku u Vrchnosti byla manifestace. Za Zelňákem bylo polní letiště. Vojáci bydleli v části Nosislavi k Němčícím. V místě, kde je dnes dům pana Pavla Samsona, bylo velitelství. Jeden, již známý voják, se u nás rozhlédl, jestli někdo neposlouchá a povídá: Dokud je u vás demokracie - dobře, jak komunismus špatně, špatně. Častokrát jsem si na něj později vzpomněl. Na území Nosislavi padlo 85 rudoarmějců. Na hřbitově v místech, kde je dnes památník padlých, byl hromadný hrob obehnaný nízkou dřevěnou ohrádkou. Důstojníci a jeden voják, kterého zastřelili jiní ruští vojáci, když bránil nosislavské ženy před znásilněním, byli pohřbeni před evangelickým kostelem. Na podzim 1945 byli všichni exhumováni a převezeni na vojenské pohřebiště do Ořechova. Byl tam přemístěn i první pomník padlých pořízený velitelstvím Rudé armády. Během bojů vyhořelo v Nosislavi několik domů a většina dalších byla poškozena. Katolický kostel byl dost poškozen dělostřeleckou palbou. Na evangelickém kostele byl granátem ustřelen roh věže. Za fronty zahynulo pět občanů a mnozí další byli poraněni. Koncem května prošlo Nosislaví směrem na Němčice množství několikatisícových transportů německých zajatců. Byly to průvody dlouhé snad 4 km. Jednou nocovali na Horbaně a jednou na Humínkách. Sovětská armáda byla v Nosislavi do srpna Rusové platili nouzovými, okupačními korunami, které spolu s protektorátní měnou platily do podzimu 1945, kdy došlo k výměně peněz. Každý československý občan dostal vyměněno 500 nových korun, které již během války nechala naše exilová vláda vytisknout v Anglii. Vlastimil Dobrovolný

8 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 na ty, kteří zahynuli v koncentračních táborech: František Formandl * , Alois Horníček * (? ) 1944, Jaroslav Vedra * ; na ty, kteří padli v Nosislavi: 85 bezejmenných vojáků Rudé armády; Nezapomeňme na naše občany, kteří zahynuli na frontě: Jaroslav Botoněk * , Dominik Hájek * , Marie Luklová * , František Suchánek* , Josef Zabil * ; na ty, kteří bojovali v zahraničí: Jiří Janoušek, Ladislav Sedlo - oba utekli do zahraničí a po strastiplné cestě vstoupili na Blízkém východě do britské armády. S tou bojovali u Tobruku a v celé severní Africe. Se západní armádou se vrátili do ČSR; generál Vladimír Janko - nosislavský rodák, který se stal v Sovětském svazu velitelem první československé tankové brigády, s níž se účastnil osvobozování Ostravy; na mladé chlapce a děvčata, kteří byli odvlečení na otrocké práce do Rajchu. Bližší by nám měli říct pamětníci. V.D. Pozn. redakce: OÚ plánuje opravu pomníku obětí 2. sv. války. Pokud má někdo fotografie těchto nosislavských občanů, informujte OÚ nebo redakci NZ. Děkujeme. J.J. Úryvky ze zápisů ve školní kronice z válečných let Výnosem okresního školního výboru v Židlochovicích ze dne 27. září 1940 číslo 2517 jest nařízena opětná revize knih v knihovně žákovské a učitelské. Za tím účelem pořídí učitelé ( třídní) III., IV., V.A a V.B dle přiloženého vzoru abecední seznam knih dle spisovatelů z knihovny žákovské určených pro jejich třídu. Tento seznam pořídí po školním vyučování za pomoci žáků své třídy. Dále vyřadí se z knihovny žákovské a učitelské všechny zábavné knihy literatury francouzské a anglické. Seznamy vyřazených knih a knihy vyřazené odevzdají se V Nosislavi, In Nusslau, dne 7. října 1940 Opatření pro dny 26., 27. a 28. října 1941 Je bezpodmínečně nutné, aby den 28. října 1941 a dne tomuto dni předcházející a následující proběhly jako zcela normální dny. Každá připomínka na den 28. října 1918 jest naprosto nepřípustná. Třídní učitelé se přičiní o to, aby v těchto dnech byl zachován naprostý klid a pořádek. Proto nařídí žactvu, že v těchto dnech se nesmí bez důležité příčiny zdržovati na ulici, večer musí býti bezpodmínečně doma, nesmí nic psáti a lepiti po zdech, všechny podezřelé letáky musí odevzdati třídním učitelům, kteří je ihned odevzdají na obecním úřadě. Ve jmenovaných dnech bude tělocvik konán pouze ve třídě Za provedení těchto opatření jsou všichni učitelé osobně zodpovědni. V Nosislavi, In Nusslau, 25. října 1941, Jaroslav Kříž, řídící učitel Opis ze školní kroniky provedla Marie Pilátová Z dopisů o nosislavském rodákovi (zkráceno) (Odezva na besedu s panem Míťou Čeřenským, kterou pořádala KŠK v dubnu loňského roku ) 28. října 2004 Velice živě mě zaujal Váš článek Milé setkání v listu Národní osvobození č.12 ze dne Napadlo mě upozornit Vás na č. 21 uvedeného listu ze dne , kde se přímo o Nosislavi nepíše, ale na fotografii z dukelského bojiště je vedle generála L. Svobody také rodák z Nosislavi Vladimír Janko, který v 2. sv. válce prošel celou bojovou cestu naší zahraniční jednotky v SSSR od Buzuluku až do Prahy. Narodil se v Nosislavi Jako velitel 1. čs. sam. tankové brigády se podílel mj. na Dukelské operaci, Ostravské operaci a Pražské operaci. Zemřel v r v hodnosti generálplukovníka.

9 Nosislavský zpravodaj dubna listopadu 2004 Jak jste asi z výše uvedeného pochopila, Vladimír byl můj o třináct let starší bratr. Generálplukovník ing. Vladimír Janko byl obyčejný nosislavský kluk. Když se rodina přistěhovala do Brna, vystudoval brněnskou reálku, a když pro nedostatek peněz dále už nemohl studovat nějakou vysokou školu, vstoupil v r dobrovolně do armády. Sloužil v Brně u pěšího pluku 36, absolvoval s výtečným prospěchem záložní důstojnickou školu a v r byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích. To už bylo v době narůstajícího válečného ohrožení hitlerovským Německem. Opět pro výtečný prospěch byl už po roce (tedy v r. 1938) předčasně vyřazen, byla mu propůjčena hodnost poručíka a druhý ročník akademie absolvoval formou aplikačního kurzu u 47. pěšího pluku v Mladé Boleslavi. Po vpádu nacistů a rozpuštění naší armády v r byl zapojen do tajné důstojnické organizace a připravoval se k útěku za hranice. Čekal jen na tajný rozkaz. Odešel v červnu 1939 jako turista přes Bílý Kříž v Beskydech do Polska a zapojil se do formující skupiny čs. vojáků v Bronovicích u Krakova. Odtud odjížděli důstojníci a letci postupně přes Balt do Francie. Když nacisté přepadli Polsko, ustupoval se zbytkem skupiny (asi 900 mužů) na východ s cílem přechodu do Rumunska. Když už bylo vrcholné nebezpečí, že budou nacisty obklíčeni a povražděni, dostali se do kontaktu se sovětskou armádou, která začala obsazovat území západní Ukrajiny (do té doby pod správou Polska). Velení se ujal pplk. Ludvík Svoboda, a tak Vladimír prodělal celou anabázi, jak již byla nesčetněkrát popsána v historické literatuře. Posledním místem čekání na utvoření čs. voj. jednotky byly Oranky, odkud se skupina 88 čs. vojáků přesunula do Buzuluku k formování a výcviku 1. čs. sam. praporu. Tam byl Vladimír velitelem důstojnické školy. Zúčastnil se bitvy u Sokolova, řídil vítězný boj čs. tankistů při osvobozování Kyjeva, Žažkova, Bílé Cerekve. Po bojích na Ukrajině a osvobození Volyně byla čs. jednotka v SSSR rozšířena na 1. čs. armádní sbor a Vladimír ustanoven velitelem tankového praporu a o něco později velitelem 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, které velel až do konce války. V r se oženil a v letech studoval na nejvyšší sovětské válečné škole - Akademii gen. štábu Frunzeho v Moskvě. Poté působil nějakou dobu jako velitel v Olomouci a později na MNO až do své smrti v r. 1968, naposled jako 1. náměstek MNO a velitel všech pozemních vojsk v ČSSR. 11 listopadu 2004 Prožil nepředstavitelné útrapy za války a neměl to lehké ani po válce. V roce 1949 na něj činil nátlak tehdejší vysoký funkcionář Reicin (v r popravený za své zločiny proti jiným generálům a důstojníkům), aby se bratr rozvedl, protože má manželku z buržoazní rodiny. Bratr ho odbyl velmi důrazně (snad i po nosislavsku, víte asi jak) a měl být také přinejmenším propuštěn nebo i zlikvidován. Než stačil Reicin své záměry uskutečnit, byl zatčen a spravedlivě odsouzen. Bratra tehdy chránily zásluhy a velice pozitivní hodnocení jeho vojenských kvalit ze strany maršálů Jeremenka a Moskalenka. Těm vůbec nezáleželo na tom, že není komunista, vždyť na Akademii generálního štábu byl po válce vyslán a přijat také jako bezpartijní. Teprve v r začala platit ustanovení, že do generálské hodnosti může být povýšen pouze coby člen KSČ. Proto byl do ní přijat. Dnes platí tatáž pravidla zase v opačném směru. Nemáte tedy, ani Vy, se za co stydět. V našem případě nejde o žádné ideologické ani stranickopolitické mudrování, nýbrž o historické poznávání osudů lidí se vztahem k Nosislavi. Generálplukovník ing. V. Janko zůstává i po své smrti čestným občanem města Ostravy a je po něm pojmenována jedna ostravská ulice. 14. listopadu 2004 K doplnění svých předchozích informací o nosislavských rodácích, konkrétně o gen. V. Jankovi, dodávám, že byl také nositelem 34 řádů a vyznamenání včetně několika nejvyšších, jako např. Řád V.I.Lenina (nejvyšší sovětský), Ř. Suvorova, Ř. Bohdana Chmelnického, 7 čs. válečných křížů 1939 (nejvyšší čs.řád), Řád bílého lva, medaile Za odvahu (sov.), Za chrabrost (čs.) a další. Jen na stužkách, které nosil na uniformě (a které pietně uchovávám), je 24 těch nejcennějších. Až zítra před odesláním doplním ještě snímek maminky s mými nosislavskými sourozenci, těžko by kdo tušil, že ten klučina opírající se o maminčino koleno jednou proslaví Nosislav a celou naši vlast. Neberte to, prosím, jako chvastounství, jakési chvalozpěvy na vlastní příbuzné. Kdybych byl třeba z úplně jiné rodiny a věděl, co vím, stejně bych Vám to napsal. Vůdčím motivem našeho dopisování je dnešní Nosislav, její minulost, hrdost a odkaz budoucím generacím. Zdeněk Janko Za krásné dopisy plné historických faktů panu Jankovi velice děkuji. Jana Jelínková

10 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 ZŠ a MŠ Nosislav V neděli 3.dubna uspořádalo Volné sdružení rodičů za pomoci zaměstnanců školy veselé karnevalové odpoledne pro děti. Děti společně se svými rodiči měly možnost si zapívat, zasoutěžit i zatančit. Na začátku vystoupila děvčata z tanečního kroužku ZŠ se svým připraveným programem a po nich se přítomným předvedly děti ve svých krásných maskách. O dobrou zábavu a hudbu se nám postaral pan Strouhal, kterému bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Celé odpoledne se vydařilo a děti si jistě z tohoto odpoledne stráveného společně se svými rodiči odnesly hezké vzpomínky. Zápis dětí do mateřské školy proběhl K zapsání svých dětí pro příští školní rok se dostavilo 13 rodičů se svými ratolestmi. Vzhledem k tomu, že u zápisu do 1. třídy bylo 12 dětí, kapacita MŠ i ZŠ bude v příštím školním roce naplněna. J.Březinová, ředitelka ZŠ a MŠ Nosislav Rok za rokem Oddíl Junáka v Nosislavi oslavil tento rok své první výročí. Od půli ledna do půli února probíhala registrace členů oddílu. V těchto dnech jsme prožívali poměrně horké chvíle, neboť na zaregistrování oddílu je nutné mít dvanáct dětí. V předposlední den se zaregistrovaly dvě naše členky a zachránily oddíl v Nosislavi. Nyní máme 13 dětí, z toho 7 holek a 6 kluků. Od začátku dubna nastane v oddíle v Nosislavi další významná změna. K vzniká nová družina skautů a skautek (děti ve věku od 11 do 16 let), kterou bude mít programově na starosti Klára Nevědělová. Mladší děvčata pod 11 let převezme naše nová posila Jana Nekvapilová, Nosislav 365, která k nám přišla v říjnu roku 2004 a velice dobře se uchytila. Doufám, že jí elán zůstane i nadále a zvládne každou zkoušku, která ji na této stezce čeká. Při registracích byly posty v našem oddíle rozděleny takto: vůdcem oddílu zůstává Lukáš Nevěděl (pro vlčata, světlušky i nově pro skautky a skauty), jeho zástupkyní je Klára Nevědělová a novým rádcem oddílu je Jana Nekvapilová. Ve skautské družině má významné slovo Lucie Červinková. Zajímavé oddílové akce: Zimní Výprava po stopách yettiho (27. 2.). Na ty tři nebo čtyři kilometry brodění ve 40 cm sněhu nikdo z nás jen tak nezapomene. Trasa byla následující: Nosislav - Křepice - Kurdějov - Hustopeče, začátek a konec jsme jeli atobusem. Cestou jsme hráli zajímavé a veselé hry a plnili úkoly. Okolonosislav (19. 3.). Při této akci si měli členové oddílu vyzkoušet, jak se dokáží orientovat ve své obci, případně si poradit (buď se zeptat, anebo vyluštit šifry). Lukáš Nevěděl Akce pro veřejnost Pohádkové vítání jara (26. 3.). Tato akce měla za cíl seznámit se s dětmi zdejší obce a uskutečnit pro ně příjemné odpoledne. Den akce jsme volili tak, abychom skutečně vítali jaro. Akce probíhala od dvou do pěti odpoledne. Přišlo nám šestnáct účastníků, někteří s rodiči nebo sourozenci. Jejich úkolem bylo projít trasu s osmi pohádkovými úkoly, např. posbírat perly jako mravenečci ve Zlatovlásce, prosekat se šípkovými keři za Růženkou nebo přebrodit řeku jako Plaváček. Všichni účastníci úkoly zvládli, i když v pohádkové kuchyni u princezny Marušky to bylo s kořením těžké. Na konci cesty naše moderní děti dostaly od pohádkových postav něco drobného a sladkého. Doufáme, že se jim cesta pohádkou moc líbila. Ráno nám trošku zahrozilo počasí, ale i přesto jsme s účastí spokojeni. Proto bych chtěla poděkovat všem starším, kteří nám s akcí pomohli, a paní Růžičkové za informování rodičů a dětí. Ještě našim vlčatům a světluškám, kteří se v kostýmech připojili k nám a pomáhali. Děkujeme za přízeň a doufáme, že příští rok bude ještě úspěšnější. Klára Nevědělová Noční optika Za kvalitním kulturním zážitkem nemusí už Nosislaváci dojíždět do Brna či jiných měst, kultura přijíždí za nimi. Stalo se tak i v pátek , kdy v Husově domě zahrála pražská jazzová kapela Noční optika. Milovníkům a znalcům jazzu snad ani nemusím popisovat, jaké hudební zážitky nám muzikanti poskytli. Noční optika hrála ve složení: Jakub Dvořáček piano, skladatel, Jan Keller baskytara, violoncello, Štěpán Zbytovský flétna, basklarinet, Jan Linhart bicí, Miroslav Nosek kytara, skladatel. Koncert trval s přestávkou na občerstvení více než dvě hodiny. Profesionální hudebníci posluchačům nabídli skladby ze svého vlastního repertoáru vzniklé někdy ze společné improvizace, jindy rozvinuté z počátečního notového základu. Takto vytvořené skladby mají velice silný emocionální náboj a hlavně dávají prostor hudebníkům předvést nějaké to sólo na nástroje. Mohutný a nekončící potlesk publika si vyžádala zvláště bubeníkova hra, protože každý jeho pohyb prozrazoval, že ve hře na bicí je opravdovým profesionálem. Až příště zavítají do Nosislavi, tak neváhejte a přijďte si je poslechnout. Radka Samsonová

11 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Zveme vás na besedu s paní MUDr. Jitkou Valachovou, která se uskuteční v 18 hodin v zasedací místnosti radnice. Tématem tentokrát bude Alergie a otužování u dětí". Na měsíc červen připravujeme Slavnostní zapsání dětí do kroniky. Chtěla bych připomenout, že budou pozvány ty děti, které se narodily v období podzim jaro 2005 a které mají od narození trvalé bydliště v naší obci. Ne u všech dětí, které v Nosislavi žijí, tomu tak je. Za sociální komisi M. Luklová Evangelický sbor v Nosislavi pořádá pro nejširší veřejnost sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii Broumov. Vítány jsou: * letní a zimní oblečení, zejména mikiny, trička, tepláky, spodní prádlo, košile, kalhoty, bundy, kšiltovky, pánské obleky bez ohledu na stáří a módnost * lůžkoviny, prostěradla, utěrky, záclony, dekorační závěsy, látky, zbytky látek, příze i vlny * péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle * školní a sportovní potřeby, stany, hračky, obuv (nenošenou! nebo jinak nepoškozenou) * nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče * prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby * smíšený papír - noviny, časopisy, kartony, staré i poškozené knihy * jakýkoliv poškozený netříděný textil * kabelky, batohy, tašky i školní aktovky * kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy ( i poškozené ) * finanční příspěvky na dopravu * POZOR! Z důvodů zpřísněných ekologických a jiných zákonů nelze přijímat tyto věci: staré ledničky, staré poškozené sporáky, obnošenou obuv, nefunkční elektroniku, starý polstrovaný nábytek, staré gauče, křesla s péry, matrace a jiné věci, které mohou být v rozporu se zákonem o odpadu. Místem sbírky je Husův dům Nosislav, Masarykova 137 středa , pátek středa , pátek vždy od 16 do 18 hodin Touto sbírkou můžete podpořit strádající u nás i ve světě. A za to Vám již nyní děkujeme. Pro dospělé Brown R. Automibily snů Autoatlas Evropy Harrod E.C. Anna 1. díl Harrod E.C. Fleur 2. díl Harrod E.C. Emily 3. díl Weldol F. Shav P. Lanczová L. Andrews V. Jacq Ch. Cookson C. Grafton S. Fořt P. Chamberlain D. Sopeky E. (Historická trilogie) Dům na venkově Kámen a pírko Kapky rosy Na konci duhy 4. díl Nefertiti a Achmaton Prázdná náruč R jako risk Stop dětské obezitě Světlo pod hladinou Vysoká škola hubnutí Novinky v knihovně: Hora- Hořejš,P. Steel D. Denker H. Koubková Z. Pro mládež Rowling J. Stine R.L. Generi A. Kimpton D. Wilson J. Žárský B. Blyton E. Gemeri A. Baddiel I. Ferstl R. Friedrich J. Toulky českou minulostí. Díl 8,9,10. Strážný anděl Léčitelé Kníže Václav Harry Potter a Fénixův řád Kletba egyptské mumie Výbušné sopky Fantastické filmové triky Obrázkové staré pověsti české Dobrodružství u Tajné hory Přesolené oceány Tajemná magie Brutální třicetiletá válka Amanda a detektivové Olga Slouková, knihovnice Na hádanku z minulého čísla Zpravodaje správně odpověděly a vylosovány byly: Čermáková Pavla, Poulíková Milena a Pařízková Světlana. Výherkyním srdečně blahopřejeme!

12 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce******Inzerce******Inzerce Firma interhá net oznamuje občanům, že v naší obci poskytuje bezdrátové připojení k internetu. Měsíční poplatek činí 488 korun. Mimořádně také nabízí dlouhodobé zapůjčení potřebné technologie za jednorázový zřizovací poplatek 500 korun. V případě zájmu o tuto službu můžete telefonovat na číslo nebo psát na Josef Humpolík Jubilea: Hvízdalová Jana Pod Kopcem 206 nar let Rylichová Zuzana Městečko 10 nar let Zechmeisterová Milada Městečko 70 nar let Růžička Zdeněk Masarykova 324 nar let Jakš Stanislav Masarykova 382 nar let Konečná Ladislava Ševcovská 213 nar let Krkavcová Olga Městečko 48 nar let Opálková Jiřina Masarykova 205 nar let Samson Jindřich Komenského 99 nar let Vlčková Marie Komenského 309 nar let Burianová Vlasta Městečko 77 nar let Klímová Božena Komenského 413 nar let Jakšová Josefa Krefty 159 nar let Burianová Josefa Nivka 244 nar let Krišpínová Květoslava Komenského 322 nar let Klouparová Františka Horní Kroupná 282 nar let Narození: Mahovský Vojtěch, nar , Městečko 78, rodiče Mgr. Lenka a Pavel Mahovští, Krchňáková Simona, nar , Krefty 367, rodiče Zdeňka a Pavel Krchňákovi, Úmrtí: Veselý Jakub, nar , Horní Kroupná 281, rodiče Petra a Eduard Veselí. Rodičům srdečně blahopřejeme! Jan Fritsch, Pod Kopcem 189, zemřel ve věku 66 let, Marie Mikulášková, Městečko 65, zemřela ve věku 73 let. Čest jejich památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

Scénář k rozhlasovému natáčení. Podplukovník Pavel Vránský

Scénář k rozhlasovému natáčení. Podplukovník Pavel Vránský Scénář k rozhlasovému natáčení Podplukovník Pavel Vránský Člověk musí svůj život řídit. Nelze jej jen přijímat tak, jak přichází. ZŠ V Rybníčkách Tereza Pískačová, Širín Nafariehová, Anna Marková, Jasmine

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. k

TELEFONNÍ SEZNAM. k TELEFONNÍ SEZNAM M Ě S T Y S N O S I S L A V k 21.1.2009 1 Bytové stanice Baráková Ivana 547 238 607 Komenského 271 Bartušek Petr 547 238 868 Komenského 125 Bartušková Františka 547 238 400 Komenského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 Z obsahu Slovo starosty Dolní Měcholupy v květnu 1945 100 let založení SDH v Dolních Měcholupech Oslavy 60.výročí osvobození Informace z MČ Městská policie v MČ Zpravodaj Městské

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více