let od konce 2. světové války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války"

Transkript

1 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války. Pro všechny účastníky vzpomínkového večera byly zážitky velice emotivní a zajímavé. Tuto dobu si nikdo, kdo to nezažil, nedovede představit. To, co je pro všechny dnes samozřejmostí např. oblečení, boty, ale i plášť na jízdní kolo, bylo tehdy na příděl na osobu. Všichni přítomní zhlédli také výstavu torza zbraní, část vojenské výstroje a staré fotografie, na kterých se někteří navzájem poznávali. Celou výstavu doplnily výtvarné práce dětí ze ZŠ a MŠ, které vyjadřovaly válku dětskýma očima. V neděli odpoledne proběhl na hřbitově pietní akt na počest nosislavských občanů, kteří se konce války nedožili, i na počest rudoarmějců, kteří padli při osvobozování Nosislavi. Vyvrcholením dvoudenní akce byl koncert dechové hudby Stříbrňanka ve sportovní hale TJ Sokol. Mezi návštěvníky byli nejen místní příznivci dechovky, ale i lidé z Třebíče, Slavkova, Viničných Šumic, Tuřan nebo Kyjova. Po skončení odcházeli všichni s úsměvem na tváři a dobrým pocitem z příjemně stráveného nedělního odpoledne. Touto cestou velice děkuji všem, kteří na výstavu zapůjčili svoje rodinné fotografie nebo písemnosti, sponzorům firmě Knesl a firmám IWET, a.s., Elakov, a.s., a Zemos, a.s., za příspěvek na koncert. Velký dík patří všem obětavým lidem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé dvoudenní oslavy. Nelze popsat několika řádky život za války. Dnes všichni víme, že tehdy měli veliké štěstí ti, kteří hlavně přežili. Všichni bychom si proto měli vážit toho, co máme, a doufejme, že se hrůzy jakékoliv války již nikdy nebudou opakovat. Za KŠK Zdeňka Růžičková

2 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Zpráva o činnosti obce Nosislav ZO odsouhlasilo dne rozpočet a seznam hlavních úkolů na rok Ze života obce Povodeň v Nosislavi ve dnech Dne v odpoledních hodinách bylo zaregistrováno zvýšení hladiny řeky Svratky a později byly průběžně vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity. Třetí stupeň byl vyhlášen nadřízenou regionální povodňovou komisí pověřené obce ve 22 hod. Činnost povodňové komise v Nosislavi probíhala v souladu s povodňovým plánem obce. Předseda povodňové komise (starosta obce) zajistil přes operační středisko spuštění sirény - varování obyvatelstva obce a svolání členů sboru dobrovolných hasičů k zajišťování dalších činností. Dále informoval ostatní členy povodňové komise o nastalé situaci, stručně ji vyhodnotil a navrhl nutná opatření. Informováni byli také obyvatelé a majitelé ohrožených objektů v lokalitě Zámostí, hájenka v lese, zástupce společnosti VaK Břeclav, a.s., (ochranný zdroj pitné vody) a všichni byli seznámeni s aktuálním stavem nebezpečí a postupem při případné evakuaci postižených objektů. Konzultovali jsme i s nadřízenou povodňovou komisí (zastoupena p. Mgr. Cvrkem a p. ing. Komendou - ze Židlochovic) a dispečinkem Povodí Moravy,s.p. Probíhala intenzivní monitorovací činnost stanovených hlídek hasičů spočívající v pravidelných obchůzkách po hrázích koryta (nebylo shledáno žádné poškození korun hrází) a odstraňování naplavenin z tělesa mostů (obecní most + Boudecký most). Povodňová komise Nosislav si zřídila operační středisko v místě hasičské zbrojnice. V průběhu noci docházelo k postupnému zvyšování hladiny řeky, které se projevilo zatopením polí u ulic Na Skalce a Pod Kopcem. Dne dopoledne provedli členové komise podrobnější analýzu situace a kontrolu části koryta v lužním lese mezi Nosislaví a Židlochovicemi. Podle předpokladů začalo docházet vzhledem ke zvyšující se hladině k vylití řeky do lužního lesa, a to cca v 10 hod., a dále v lokalitě Humínka. V 11 hod. informoval předseda komise občany Nosislavi obecním rozhlasem o aktuálním nebezpečí možného průsaku ve sklepích v okolí toku. Vyzval všechny občany k bdělosti. Během dne neustále hladina řeky stoupala kvůli neregulovatelným přítokům řek Svitavy, Cézavy a dalších menších toků. Brněnská přehrada maximálně regulovala výši odpouštěného množství vody a postupně plnila celou nádrž (přítok do přehrady 150m 3 /s - odtok přes elektrárnu v maximálním množství 60m 3 /s). V 18 hod. byla svolána nadřízenou povodňovou komisí porada. Z důvodu neuspokojivého stavu plnící se Brněnské přehrady byly předneseny varianty vedoucí k ochraně obyvatel Židlochovic, Vojkovic, Nosislavi a dalších, které by mohla případná povodeň ohrozit. Postavily se norné stěny, plnily se pytle a část koryta se odvedla do lužního lesa. Asi ve 23 hod. v Nosislavi dosáhla hladina toku nejvyššího bodu - 55 cm od spodní hrany tělesa mostu (pozn. při záplavách v r hladina téměř dosáhla spodní hrany mostu). Předpokládané zvýšení hladiny v Nosislavi u mostu (z důvodů odpouštění Brněnské přehrady přes přepad, které začalo ve 2 hod.) se vzhledem k poklesům hladin ostatních přítoků pod přehradou a velkému rozlivu do lužního lesa za Nosislaví naštěstí nekonalo. V průběhu dne docházelo k mírnému poklesu hladiny. V noci z na byli na základě konzultace s dispečinkem Povodí Moravy odvoláni členové sboru dobrovolných hasičů. Monitorovací činnost již dále prováděla jen povodňová komise. Byl zaznamenán trvající pokles hladiny. Během dopoledne byl po pokračujícím poklesu hladiny zrušen nadřízenou povodňovou komisí třetí stupeň povodňové aktivity. Přívalová voda z Výhonu V souvislosti s výše uvedeným tématem nutno zmínit také nebezpečnou přívalovou vodu z Výhonu, která byla zaznamenána ve čtvrtek V poledních hodinách v důsledku předcházejícího velkého oteplení a tání sněhu se velmi rychle, a to několikanásobně, zvýšil průtok běžně mírně tekoucího potůčku v okolí Slatiny. Vlivem silného proudu toku došlo k zanešení mostku nad domem č.p.353 naplaveninami, voda se z koryta potoku vylila, a tím tento dům zaplavila. Díky duchapřítomnosti majitele domu a hasičů, ale hlavně zejména díky rychlému nasazení techniky firmy p. Veselého z Vojkovic byla masa vody zdárně svedena zpět do původního koryta potoka. Naštěstí nedošlo k závažnějším škodám na majetku. Tímto chci poděkovat jménem obce Nosislav a majitele domu č.p. 353 všem aktivním členům JSDH Nosislav za jejich akceschopnost a iniciativu projevenou při letošních záplavách.

3 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Upozornění Upozorňuji všechny zapomnětlivé občany, kteří doposud neuhradili OÚ některý ze stanovených poplatků, nechť tak bezodkladně učiní. Podotýkám, že se jedná o poplatky pro rok 2005 za odpad, psy, zábor veřejného prostranství (stání nákl. aut, stavební či jiný materiál na veřejném prostranství atd.). Připomínám, že poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou jsou na úrovni zákonného nařízení. Nesplnění této povinnosti je sice pouze přestupek, ale po písemném upozornění obce by to mohlo být horší. Obec může poplatek za prodlení neplatiči zvýšit až na trojnásobek a exekučně jej vymáhat. V současné době je běžné, že tyto návrhy vyřizuje samosoudce do čtrnácti dnů; k částce za poplatek se dále připočítávají soudní výlohy a poplatek za exekutora. Současně upomínám ty podnikatelské subjekty a fyzické podnikající osoby, které doposud nemají uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů vznikající jejich podnikatelskou činností, aby tak hned učinili (např. smlouva s obcí Nosislav nebo s jinou oprávněnou společností o využívání systému likvidace odpadů v obci). Nesplnění této zákonem stanovené povinnosti bude považováno za neoprávněné nakládání s odpady (pokuta až do výše ,-Kč). Zrušení pohotovosti a zavedení sanitní služby v Židlochovicích Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kdy došlo k razantnímu snížení finančních příspěvků na provoz pohotovosti v Židlochovicích (dále jen LSPP), vám tímto oznamuji její zrušení (do každého domu byly zaslány letáky s podrobnými instrukcemi). Podařilo se zachránit alespoň tzv. Sanitní službu, na jejíž činnost budou obce doplácet. Každý občan naší obce má možnost vybrat si, zda využije LSPP v Brně (Úrazová nemocnice, Ponávka 6; Bakešova nemocnice, Žlutý kopec - obě pro dospělé; Bílý dům, Žerotínovo nám. - pro děti) nebo Hustopečích (areál nemocnice - pouze pro dospělé). V případě, že nemáte auto, telefonujte na LSPP Hustopeče, která k závažnějším případům vyšle lékaře, případně zajistí nutný převoz, a to buď do Hustopečí, anebo do Brna. V případě úmrtí někoho blízkého kontaktujte LSPP Hustopeče. Kontakty: Úrazová nemocnice (i zubař) Žlutý kopec Bílý dům Hustopeče V případě ohrožení života volejte Záchrannou službu Pavel Fröhlich starosta obce Upozornění Pošta Nosislav žádá občany, aby si dali do pořádku poštovní schránky a popisná čísla z důvodu očekávaných změn. Děkujeme za pochopení Za Českou poštu, a.s., Blanka Urbánková, vedoucí pošty Nosislav Internetové stránky Nosislav má své internetové stránky na lehce zapamatovatelné adrese již pátým rokem. Kromě mnoha jiných zajímavostí (články, fotografie, ) slouží i jako zdroj pro aktuální servis o službách v obci. Jsou zde otvírací doby obchodů a restaurací, nabídky služeb drobných živnostníků, přehled a kontakty (i se jmény zástupců) všech neziskových organizací působících v obci. Mnozí z jmenovaných mají své pěkné internetové prezentace pak je na ně uveden odkaz. Vše funguje, ale chce to jediné: OBNOVOVAT údaje a PŘIDÁVAT další. Nechceme nikoho opomíjet, ale potřebujeme, aby se sám přihlásil nebo aby někdo upozornil na to, co zde chybí. Nedělá se to komerčně, vše je ZDARMA jako služba obce občanům. Takže vstupte do světa internetu a dozvíte se třeba, že Váš soused pan XY opravuje spotřebiče MN, dělá to o víkendech, má mobil ten a ten a k tomu třeba i internetové stránky. To nebyla fantazie, ale názorný příklad. Kdo nevěří, ať si zapne počítač. A nezapomeňte: sbíráme tipy na vše, co zde chybí. VS

4 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Šedesáté výročí konce 2. světové války Je to smutné, nebo veselé výročí? Smutné z toho pohledu, že miliony lidí by byly rády, kdyby 2. světová válka vůbec nebyla. Ale radostné proto, že je těm hrůzám konec. Ale nikdy nesmíme zapomenout! Od konce této války už uplynulo 60 let. To je několik lidských generací. Šedesátníci, dnešní dědečci a babičky, kteří se ve válečných letech narodili, byli tak malí, že ji znají většinou z vyprávění svých rodičů a prarodičů. A ty mladší generace? Ty se samozřejmě ve škole učí datum kdy začala a kdy skončila 2. světová válka, ale to jsou jenom dvě data, jakých se učí v dějepise desítky. Děti asi opravdu překvapí, že 2. světovou válku prožil jejich pradědeček anebo stará paní odnaproti. Pro tyto lidi to byla opravdu V Á L K A, pojem, který v nich navodí vzpomínky na kus jejich života. Pamětníků, kteří ji prožili jako dospělí nebo dospívající lidé, pomalu ubývá. Proto jsme se rozhodli věnovat toto číslo Nosislavského zpravodaje vzpomínkám těch starších, kteří na vlastní kůži zakusili hrůzu strachu a nejistoty z budoucnosti. Válka jejich životy opravdu poznamenala a oni neměli možnost volby. Neovlivnitelné události se na ně valily jedna za druhou. Jak na ně vzpomínají? Čtěte a posuďte sami, co se jim vybaví, když se řekne: 2. světová válka. V úctě Marie Pilátová Vzpomínky na 2. světovou válku Dne 17. dubna uplynulo už 60 let ode dne, kdy v naší obci skončila okupace nacistickým Německem. O ukončení války 9. května jsem se dozvěděla kolem páté hodiny ranní, když na ulici u našeho domu začali ruští vojáci střílet do vzduchu a vykřikovali vojna kaput! Období vlády třetí říše bylo období strachu, hrůzy a očekávání, co zase přinese příští den. A dny přinášely opravdu závažné události. Bylo to zatčení p. Jaroslava Vedry, který byl odvezen přímo z pole, kde pracoval, do koncentračního tábora v Mauthausenu. Rodina, to byla manželka a 2 děti, syn byl tenkrát půl roku starý, ho už víc neviděla. Za poslouchání cizího rozhlasu byl trest smrti, za černou zabíjačku koncentrační tábor. Dvacátý ročník, to byli mladí lidé narození kolem roku 1920, byl darován tehdejším ministrem školství kolaborantem Emanuelem Moravcem Hitlerovi a nasazen na nucené práce ve zbrojním průmyslu v Německu. Také úřad práce měl pravomoc určit zaměstnavatelům, kolik lidí mají poslat na práce do Rajchu. Jedním z takto přeložených zaměstnanců byl i pan Milan Kaplan. Občas přicházely do domů kontroly počítat prasata, jestli snad není o jedno víc, než bylo hlášeno. Také počítali slepice, z každé se muselo odevzdat 60 vajec, kontrolovala se zásoba obilí atd. Hitler potřeboval naftu, tu měli Rumuni. Aby si je získal, slíbil umístit německé rodiny žijící na rumunském území. Některé z nich přišly z Rumunska do naší obce. Proto se muselo několik nosislavských rodin vystěhovat do podnájmu a tyto Němce do jejich domů nastěhovali, bylo to asi 7 domů. Bydleli v Nosislavi 2-3 roky. S příchodem Rudé armády rychle zmizeli. Asi 13. dubna, kdy kolona německých vojáků začala odjíždět z naší obce, se u věže katolického kostela objevila ruská letadla a začala střílet po prchajících Němcích. Tenkrát zahynul p. Suchánek z Kroužku, paní Luklová z Nivky, malý chlapec manželů Botoňkových a o obě nohy přišla malá Naděnka Luklová. Byla se svým tatínkem na Záhumení, on tam chystal úkryt a volal na ni: Naděnko, pojď sem honem! A ona na to: Já nemůžu, nemám nožičky! Ve škole byl německý lazaret, tam otec dcerku odnesl. Němečtí lékaři řekli, že se o ni postarají. Až po válce rodiče Naděnku našli v nemocnici v Brně. Při bojích o Nosislav vyhořelo několik domů na konci k Židlochovicím. Byl to dům Kšicových, Odehnalových a další. Mnohem hůř dopadly Velké Němčice, tam bylo zničeno asi 90 domů. Také se v novinách objevila zpráva: Němčice, obětovaná obec! V Nosislavi byli Rusové, v Přísnoticích, Žabčicích a Moutnicích Němci. Trnuli jsme, jak to dopadne. Němci se pořád bránili, ale Rusové nepovolili. Z Křepic řídil maršál Malinovskij bitvu o Brno. Střely z kaťuší létaly směrem na Brno nad našimi střechami a my byli schovaní ve sklepech a nevěděli, kdy to skončí. Nad Nosislaví přelétávala bombardovací letadla, letci vysypali na Brno bomby a letěli zpět. Ale to už jsme byli v pohodě, už jsme si zvykli. Po kapitulaci Němců v Brně se situace uklidnila. Potom se ještě dlouho nesmělo do polí, kde se nalézaly nevybuchlé granáty. 26. dubna bylo osvobozeno Brno a 8. května skončila strašná 2. světová válka. Ještě asi čtyři měsíce bydleli po rodinách v Nosislavi sovětští letci, kteří sloužili na letišti u Nových Dvorů. V srpnu 1945 byli odveleni do vlasti. Po skončení války procházeli Nosislaví směrem od Brna skupiny německých zajatců, které doprovázeli sovětští vojáci na koních. Rusové říkali, že u nich musí postavit to, co pobořili. Byla to krutá doba a my ji prožili. Anna Losová, 89 let

5 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Byl jsem totálně nasazen V červnu 1942 jsem odjel spolu se 130 muži transportem z Brna do Enzezsfeldu (v Rakousku). Celou dobu mého pobytu probíhaly stále se stupňující nálety amerických stíhaček na zbrojní fabriku, vlakové soupravy i různé objekty v širokém okolí. Pracoval jsem v továrně na výrobu granátů. Z pecí jsme s kamarádem tahali velkými kleštěmi nahřáté kusy železa k lisu, kde se z nich lisovaly granáty různých velikostí. Jednou přišel nálet a můj kamarád se tak bál, že nebyl u zavírání nic platný, a já jej poslal pryč, že pece pozavírám sám. Do lesa, kam jsme běželi, spadla zápalná bomba a můj kamarád byl velmi zle popálený. Odvezli jej do nemocnice a víc jsem o něm neslyšel. Jednou došlo také k výbuchu skladu se střelným prachem, který se dával do granátů fabrika lehla popelem. Pak jsem tam taky zažil povodeň, kdy se malý potůček velikosti našeho Járku vylil ze svých břehů a zalil fabriku vodou. Shořelo tam 2400 elektromotorů, a tak jsme čerpali vodu a uklízeli po povodni. Po šichtě jsem si přivydělával jako řezník v nedaleké vesnici. Dostával jsem výslužku, ze které jsem živil osm kamarádů. Jinak jsme v lágru dostávali jen vařené brambory a šlichtu, která měla být polívkou. Měli jsme taky potravinové lístky jako těžce pracující, za které jsme si mohli v městečku nakupovat. Ale ze začátku se k nám obchodníci chovali odtažitě a nic pro nás neměli. Později, když viděli, že jim bez našich poukázek utíkají zisky, tak se to zlepšilo. Před Vánoci 1944 jsem jel domů na dovolenou a už jsem se tam nevrátil. Když přišel po Novém roce 1945 k nám domů policajt a ptal se, kde mám bratra, že jim z Vídně přišel přípis, že se nevrátil z dovolenky, řekl jsem mu, že to nemůže být pravda, protože jsme od něj včera dostali dopis. Spletl si mě s mým bráchou, ani nepoznal, že jsem to já, kdo zběhl. Ještě dneska mám plíce celé černé, jak jsme dýchali spálený olej a grafit, kterým musely být vymazané formy, když se do nich lilo železo na granáty. Milan Kaplan, 82 roků Vzpomínka na pana Jaroslava Vedru Narodil se Byl rolníkem, měl rád hudbu, hrával při bohoslužbách v nosislavském kostele na varhany a řídil pěvecký kroužek. Byl velkým vlastencem. Měl hodně známých mezi podobně smýšlejícími lidmi. Jedněmi z nich byli i bratři Jaroslav a Ludvík Kratochvílovi, také Emil Vlk, chlapec, který vyrostl v nosislavském evangelickém sirotčinci. Tito hoši po obsazení naší vlasti Hitlerem odešli za hranice, kde se dostali do jednotky odboje, vedené generálem Ludvíkem Svobodou. Bojové jednotky, které působily za hranicemi, potřebovaly navázat kontakt s lidmi v naší zemi, aby tak bylo možné organizovat i vnitřní, domácí odboj. Na to bylo potřeba spolehlivých lidí. Tito mladí hoši se domluvili s Jaroslavem Vedrou, a tak se stal jejich spojkou. Ale v roce 1941 došlo v jejich skupině ke zradě. Mnohem později se rodina dověděla, že z muže jménem Brauner, který tuto rodinu v Nosislavi navštívil, gestapo vytlouklo jména ostatních členů skupiny. Bylo tehdy jen otázkou krátkého času, kdy je všechny pochytali byla většina příslušníků pozatýkána a s nimi i Jaroslav Vedra, tehdy třicetiletý muž, otec dvou malých dětí, 5 leté Lidušky a ročního Zdenečka. Přijeli si pro něj až na pole, kde oral, a odvezli jej k výslechům, nejprve do Ostravy, pak do Kounicových kolejí v Brně a poté, bez soudu, do koncentračního tábora v Mauthausenu. To už bylo Tam se setkal i s kamarádem Ludvíkem Kratochvílem. Mauthausen patřil mezi nejhorší koncentrační tábory, říkalo se mu likvidační. Průměrná doba, kterou zde vězni přežívali, byla devět měsíců. Ani Jaroslav Vedra nepřežil déle. Byl umučen po sedmi měsících věznění, zemřel 6. července Píše o tom i dr. Vítek, spoluvězeň Jaroslava Vedry, kterému se podařilo dožít se konce války a vrátit se domů, ve své knize Mauthausen Dachau, vydané v roce 1946, tato slova: Mnoho jich zemřelo na 16. bloku smrtí opravdu mučednickou: učitel Hebroň, dr. Růžička, prof. Mrkos, těžká byla smrt Brettschneiderova a Vedrova Vzpomínáme s úctou na všechny, kteří tehdy, před 60 léty, položili své životy za svobodu naší vlasti, a tuto vzpomínku uzavíráme biblickým veršem, který je i na pamětní desce Jaroslava Vedry na místním hřbitově: To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá v krvi Beránkově. Zj 7,14 O svém tatínkovi mi povyprávěla jeho dcera Lydie Husovská. Vzpomínku zapsala Dana Karhánková

6 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Fotky z války zpracoval Ondřej Svoboda. Konec války začátek míru Na podzim roku 1944 bylo znatelné vrcholení války i v Nosislavi. Téměř všechno bylo na příděl (pokud vůbec něco bylo): od cukru, mouky, přes sůl, umělý med až po kvasnice; také boty, obutí na kolo i kapesníky. Na každém rádiu musel být připevněn lístek: Pamatuj, pamatuj, že poslouchání zahraničního rohlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí! To byl snad jediný nápis, který byl jen v češtině. Povinně byly z přijímačů vymontovány součástky na příjem krátkých vln. Přesto se cizina, hlavně Londýn, s opatrností masově poslouchala. V rozhlase neexistovaly zprávy o počasí jako strategicky důležitá informace. Zato v každé přestávce se ozvalo německo-české hlášení o vzdušné situaci, např.: Nad říšským územím nejsou žádná nepřátelská letadla. nebo: Nad Vídeňským Novým Městem jsou nepřátelské svazy a směřují na sever. Stále častěji se stávalo, že uprostřed vysílání byl program přerušen slovy: Vysílač Brno rozhlasu Čechy a Morava přerušuje nyní vysílání, poněvadž se přiblížila nepřátelská letadla a Němečtí váleční zajatci ticho. Několikrát bylo vidět anglo-americká letadla, mnohdy průzkumná, nad Nosislaví. Jednou za krásného jasného počasí přelétal přes Nosislav ve velké výši svaz čtyřmotorových bombardovacích letadel v počtu přes sto kusů. Postupem času přibývalo hloubkových letců, lidově zvaných kotlaři. Byla to většinou osamocená bitevní letadla letící ve výšce jen několika desítek metrů nad železniční tratí. Jak potkaly vlak nebo lokomotivu, obletěly okruh, aby posádka stačila stroj opustit, a pak jej rozstřílely. Do prvního vozu v osobních vlacích nikdo nešel. Před Brnem na odstavné koleji stála řada rozstřílených lokomotiv. Při jednom z náletů zahynul také nosislavský občan pan Josef Zabil, železničář. Někdy v únoru 1945 nás vzrušila zpráva o transportu smrti vězňů z koncentračních táborů, který projížděl v otevřených vagónech směrem na Břeclav. Bývalo slyšet dunění bomb při náletech na Vídeň a v noci bylo vidět tím směrem zář požárů. Koncem ledna byla odvedena skupina mladíků kolem 22 let na budování zákopů do Rakouska, kde v těžkých podmínkách a o hladu strávili víc jak měsíc. Z každého domu byl odveden zdravý muž na budování protitankových okopů do Židlochovic, kam denně docházeli. Ke konci března posbírali

7 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Němci v Čechách chlapce od 15 let a nahnali je na Moravu kopat zákopy. Kolem stovky jich bylo i v Nosislavi. Spávali v budově dnešní mateřské školy ve třídách na slámě. Byli od Příbrami. Když se přiblížila fronta, odvezli je na další stanoviště. Cestou jich několik uteklo, vrátili se do Nosislavi, kde zůstali u Svobodů č. 111 až do konce války. Bylo z toho přátelství na celý život. Koncem března prošlo přes Nosislav směrem na Brno několik kolon německých civilních uprchlíků před frontou, kteří ovšem nebyli vyháněni Čechy. Vezli si na vozech to nejnutnější. V neděli odpoledne jsem šel s přítelem B. Španielem na vycházku po hrázi k Němčícím. To již byla fronta v Hustopečích. Dvě ruská letadla přiletěla od Křepic. Napřed vypustila světlici a v tom vidíme padat dvě bomby. Než vybouchly, tak jsme byli pod hrází. Podle oblaku kouře dopadly za lesem u Němčic. My, osmnáctiletí puberťáci, jsme nepřišli na nic rozumnějšího, než zjistit místo dopadu. Bomby dopadly kousek od němčického mostu do německého zákopu. Dva z vojáků byli roztrhaní nebyl to pěkný pohled. Cestou zpět jsme se již kryli pod hrází. Zvlášť tehdy, když v jednu chvíli přiletělo několik letadel, která nalétávala na silnici k Vranovicím, kde zřejmě odstřelovala německou kolonu. Ten večer jsme se odstěhovali do sklepa, kde jsme strávili několik dní. V úterý vstoupila Rudá armáda do Nosislavi. Po návratu ze sklepa domů jsme viděli, že jsme měli dům a obchod vyrabovaný, pravděpodobně s tím pomáhali vojákům i někteří nosislavští občané. Jedno odpoledne krátce po osvobození posbírali vojáci po Nosislavi schopné muže a zavezli je (nás) do Němčic pomáhat stavět provizorní most, který se stavěl na troskách mostu zničeného náletem. V lese se kácely duby, které jsme v rukou nosili na silnici, a potom otesané na most. Když uvážím, že na břehu stálo jedno nákladní auto a osvětlovalo pracoviště, jinak se dělalo potmě, je zázrak, že se nikomu nic nestalo. Další týden posbírali Rusové asi 40 mužů, mezi nimi i mého bratra, a odvezli je na několik dní do Břeclavi na stavbu provizorního železničního mostu. Nosislavský most, třeba starý a dřevěný, byl důležitý. Němci na něj zapomněli, a proto byl až k Brnu jediným přechodem přes Švarcavu. Po odstranění protitankových zátarasů v Háku a vybudování provizorního mostu v Židlochovicích začal masový přesun vojska k Brnu. Jeli někdy i třemi proudy; vpravo rigolem jelo vozatajstvo, vedle kaťuše a auta a vlevo tanky. Tyto přesuny byly hlavně v noci. Později jsme byli od prací na mostu místním velitelem osvobozeni a museli jsme s tatínkem vojákům opravovat hodinky. Bylo jich v dílně někdy i víc jak deset. Tady musím vyvrátit jeden tehdy rozšířený klep, že když jednomu Rusovi začal v ruksaku zvonit budík, odhodil ho na zem a se slovy Eto čort jej rozstřílel. To je výmysl. Oni se v hodinkách vyznali lépe než mnozí naši lidé. My jsme měli výhodu, že tatínek uměl z 1. světové války dobře rusky. Tehdy podle jeho zkušeností bylo v Rusku 90% negramotných. V roce 1945, když nám měli napsat na lístek jméno, ani jeden neřekl, že neumí psát. Ve středu nás brzy ráno zburcovala střelba ze samopalů a četné světlice. Nastala panika, obávali jsme se, že se vracejí Němci. Panika ale byla rychle vystřídána radostí KONEC VÁLKY MÍR. Hned ten den národní výbor zorganizoval mohutný průvod, který s vlajkami a hudbou prošel celou obcí, a pak na Městečku u Vrchnosti byla manifestace. Za Zelňákem bylo polní letiště. Vojáci bydleli v části Nosislavi k Němčícím. V místě, kde je dnes dům pana Pavla Samsona, bylo velitelství. Jeden, již známý voják, se u nás rozhlédl, jestli někdo neposlouchá a povídá: Dokud je u vás demokracie - dobře, jak komunismus špatně, špatně. Častokrát jsem si na něj později vzpomněl. Na území Nosislavi padlo 85 rudoarmějců. Na hřbitově v místech, kde je dnes památník padlých, byl hromadný hrob obehnaný nízkou dřevěnou ohrádkou. Důstojníci a jeden voják, kterého zastřelili jiní ruští vojáci, když bránil nosislavské ženy před znásilněním, byli pohřbeni před evangelickým kostelem. Na podzim 1945 byli všichni exhumováni a převezeni na vojenské pohřebiště do Ořechova. Byl tam přemístěn i první pomník padlých pořízený velitelstvím Rudé armády. Během bojů vyhořelo v Nosislavi několik domů a většina dalších byla poškozena. Katolický kostel byl dost poškozen dělostřeleckou palbou. Na evangelickém kostele byl granátem ustřelen roh věže. Za fronty zahynulo pět občanů a mnozí další byli poraněni. Koncem května prošlo Nosislaví směrem na Němčice množství několikatisícových transportů německých zajatců. Byly to průvody dlouhé snad 4 km. Jednou nocovali na Horbaně a jednou na Humínkách. Sovětská armáda byla v Nosislavi do srpna Rusové platili nouzovými, okupačními korunami, které spolu s protektorátní měnou platily do podzimu 1945, kdy došlo k výměně peněz. Každý československý občan dostal vyměněno 500 nových korun, které již během války nechala naše exilová vláda vytisknout v Anglii. Vlastimil Dobrovolný

8 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 na ty, kteří zahynuli v koncentračních táborech: František Formandl * , Alois Horníček * (? ) 1944, Jaroslav Vedra * ; na ty, kteří padli v Nosislavi: 85 bezejmenných vojáků Rudé armády; Nezapomeňme na naše občany, kteří zahynuli na frontě: Jaroslav Botoněk * , Dominik Hájek * , Marie Luklová * , František Suchánek* , Josef Zabil * ; na ty, kteří bojovali v zahraničí: Jiří Janoušek, Ladislav Sedlo - oba utekli do zahraničí a po strastiplné cestě vstoupili na Blízkém východě do britské armády. S tou bojovali u Tobruku a v celé severní Africe. Se západní armádou se vrátili do ČSR; generál Vladimír Janko - nosislavský rodák, který se stal v Sovětském svazu velitelem první československé tankové brigády, s níž se účastnil osvobozování Ostravy; na mladé chlapce a děvčata, kteří byli odvlečení na otrocké práce do Rajchu. Bližší by nám měli říct pamětníci. V.D. Pozn. redakce: OÚ plánuje opravu pomníku obětí 2. sv. války. Pokud má někdo fotografie těchto nosislavských občanů, informujte OÚ nebo redakci NZ. Děkujeme. J.J. Úryvky ze zápisů ve školní kronice z válečných let Výnosem okresního školního výboru v Židlochovicích ze dne 27. září 1940 číslo 2517 jest nařízena opětná revize knih v knihovně žákovské a učitelské. Za tím účelem pořídí učitelé ( třídní) III., IV., V.A a V.B dle přiloženého vzoru abecední seznam knih dle spisovatelů z knihovny žákovské určených pro jejich třídu. Tento seznam pořídí po školním vyučování za pomoci žáků své třídy. Dále vyřadí se z knihovny žákovské a učitelské všechny zábavné knihy literatury francouzské a anglické. Seznamy vyřazených knih a knihy vyřazené odevzdají se V Nosislavi, In Nusslau, dne 7. října 1940 Opatření pro dny 26., 27. a 28. října 1941 Je bezpodmínečně nutné, aby den 28. října 1941 a dne tomuto dni předcházející a následující proběhly jako zcela normální dny. Každá připomínka na den 28. října 1918 jest naprosto nepřípustná. Třídní učitelé se přičiní o to, aby v těchto dnech byl zachován naprostý klid a pořádek. Proto nařídí žactvu, že v těchto dnech se nesmí bez důležité příčiny zdržovati na ulici, večer musí býti bezpodmínečně doma, nesmí nic psáti a lepiti po zdech, všechny podezřelé letáky musí odevzdati třídním učitelům, kteří je ihned odevzdají na obecním úřadě. Ve jmenovaných dnech bude tělocvik konán pouze ve třídě Za provedení těchto opatření jsou všichni učitelé osobně zodpovědni. V Nosislavi, In Nusslau, 25. října 1941, Jaroslav Kříž, řídící učitel Opis ze školní kroniky provedla Marie Pilátová Z dopisů o nosislavském rodákovi (zkráceno) (Odezva na besedu s panem Míťou Čeřenským, kterou pořádala KŠK v dubnu loňského roku ) 28. října 2004 Velice živě mě zaujal Váš článek Milé setkání v listu Národní osvobození č.12 ze dne Napadlo mě upozornit Vás na č. 21 uvedeného listu ze dne , kde se přímo o Nosislavi nepíše, ale na fotografii z dukelského bojiště je vedle generála L. Svobody také rodák z Nosislavi Vladimír Janko, který v 2. sv. válce prošel celou bojovou cestu naší zahraniční jednotky v SSSR od Buzuluku až do Prahy. Narodil se v Nosislavi Jako velitel 1. čs. sam. tankové brigády se podílel mj. na Dukelské operaci, Ostravské operaci a Pražské operaci. Zemřel v r v hodnosti generálplukovníka.

9 Nosislavský zpravodaj dubna listopadu 2004 Jak jste asi z výše uvedeného pochopila, Vladimír byl můj o třináct let starší bratr. Generálplukovník ing. Vladimír Janko byl obyčejný nosislavský kluk. Když se rodina přistěhovala do Brna, vystudoval brněnskou reálku, a když pro nedostatek peněz dále už nemohl studovat nějakou vysokou školu, vstoupil v r dobrovolně do armády. Sloužil v Brně u pěšího pluku 36, absolvoval s výtečným prospěchem záložní důstojnickou školu a v r byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích. To už bylo v době narůstajícího válečného ohrožení hitlerovským Německem. Opět pro výtečný prospěch byl už po roce (tedy v r. 1938) předčasně vyřazen, byla mu propůjčena hodnost poručíka a druhý ročník akademie absolvoval formou aplikačního kurzu u 47. pěšího pluku v Mladé Boleslavi. Po vpádu nacistů a rozpuštění naší armády v r byl zapojen do tajné důstojnické organizace a připravoval se k útěku za hranice. Čekal jen na tajný rozkaz. Odešel v červnu 1939 jako turista přes Bílý Kříž v Beskydech do Polska a zapojil se do formující skupiny čs. vojáků v Bronovicích u Krakova. Odtud odjížděli důstojníci a letci postupně přes Balt do Francie. Když nacisté přepadli Polsko, ustupoval se zbytkem skupiny (asi 900 mužů) na východ s cílem přechodu do Rumunska. Když už bylo vrcholné nebezpečí, že budou nacisty obklíčeni a povražděni, dostali se do kontaktu se sovětskou armádou, která začala obsazovat území západní Ukrajiny (do té doby pod správou Polska). Velení se ujal pplk. Ludvík Svoboda, a tak Vladimír prodělal celou anabázi, jak již byla nesčetněkrát popsána v historické literatuře. Posledním místem čekání na utvoření čs. voj. jednotky byly Oranky, odkud se skupina 88 čs. vojáků přesunula do Buzuluku k formování a výcviku 1. čs. sam. praporu. Tam byl Vladimír velitelem důstojnické školy. Zúčastnil se bitvy u Sokolova, řídil vítězný boj čs. tankistů při osvobozování Kyjeva, Žažkova, Bílé Cerekve. Po bojích na Ukrajině a osvobození Volyně byla čs. jednotka v SSSR rozšířena na 1. čs. armádní sbor a Vladimír ustanoven velitelem tankového praporu a o něco později velitelem 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, které velel až do konce války. V r se oženil a v letech studoval na nejvyšší sovětské válečné škole - Akademii gen. štábu Frunzeho v Moskvě. Poté působil nějakou dobu jako velitel v Olomouci a později na MNO až do své smrti v r. 1968, naposled jako 1. náměstek MNO a velitel všech pozemních vojsk v ČSSR. 11 listopadu 2004 Prožil nepředstavitelné útrapy za války a neměl to lehké ani po válce. V roce 1949 na něj činil nátlak tehdejší vysoký funkcionář Reicin (v r popravený za své zločiny proti jiným generálům a důstojníkům), aby se bratr rozvedl, protože má manželku z buržoazní rodiny. Bratr ho odbyl velmi důrazně (snad i po nosislavsku, víte asi jak) a měl být také přinejmenším propuštěn nebo i zlikvidován. Než stačil Reicin své záměry uskutečnit, byl zatčen a spravedlivě odsouzen. Bratra tehdy chránily zásluhy a velice pozitivní hodnocení jeho vojenských kvalit ze strany maršálů Jeremenka a Moskalenka. Těm vůbec nezáleželo na tom, že není komunista, vždyť na Akademii generálního štábu byl po válce vyslán a přijat také jako bezpartijní. Teprve v r začala platit ustanovení, že do generálské hodnosti může být povýšen pouze coby člen KSČ. Proto byl do ní přijat. Dnes platí tatáž pravidla zase v opačném směru. Nemáte tedy, ani Vy, se za co stydět. V našem případě nejde o žádné ideologické ani stranickopolitické mudrování, nýbrž o historické poznávání osudů lidí se vztahem k Nosislavi. Generálplukovník ing. V. Janko zůstává i po své smrti čestným občanem města Ostravy a je po něm pojmenována jedna ostravská ulice. 14. listopadu 2004 K doplnění svých předchozích informací o nosislavských rodácích, konkrétně o gen. V. Jankovi, dodávám, že byl také nositelem 34 řádů a vyznamenání včetně několika nejvyšších, jako např. Řád V.I.Lenina (nejvyšší sovětský), Ř. Suvorova, Ř. Bohdana Chmelnického, 7 čs. válečných křížů 1939 (nejvyšší čs.řád), Řád bílého lva, medaile Za odvahu (sov.), Za chrabrost (čs.) a další. Jen na stužkách, které nosil na uniformě (a které pietně uchovávám), je 24 těch nejcennějších. Až zítra před odesláním doplním ještě snímek maminky s mými nosislavskými sourozenci, těžko by kdo tušil, že ten klučina opírající se o maminčino koleno jednou proslaví Nosislav a celou naši vlast. Neberte to, prosím, jako chvastounství, jakési chvalozpěvy na vlastní příbuzné. Kdybych byl třeba z úplně jiné rodiny a věděl, co vím, stejně bych Vám to napsal. Vůdčím motivem našeho dopisování je dnešní Nosislav, její minulost, hrdost a odkaz budoucím generacím. Zdeněk Janko Za krásné dopisy plné historických faktů panu Jankovi velice děkuji. Jana Jelínková

10 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 ZŠ a MŠ Nosislav V neděli 3.dubna uspořádalo Volné sdružení rodičů za pomoci zaměstnanců školy veselé karnevalové odpoledne pro děti. Děti společně se svými rodiči měly možnost si zapívat, zasoutěžit i zatančit. Na začátku vystoupila děvčata z tanečního kroužku ZŠ se svým připraveným programem a po nich se přítomným předvedly děti ve svých krásných maskách. O dobrou zábavu a hudbu se nám postaral pan Strouhal, kterému bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Celé odpoledne se vydařilo a děti si jistě z tohoto odpoledne stráveného společně se svými rodiči odnesly hezké vzpomínky. Zápis dětí do mateřské školy proběhl K zapsání svých dětí pro příští školní rok se dostavilo 13 rodičů se svými ratolestmi. Vzhledem k tomu, že u zápisu do 1. třídy bylo 12 dětí, kapacita MŠ i ZŠ bude v příštím školním roce naplněna. J.Březinová, ředitelka ZŠ a MŠ Nosislav Rok za rokem Oddíl Junáka v Nosislavi oslavil tento rok své první výročí. Od půli ledna do půli února probíhala registrace členů oddílu. V těchto dnech jsme prožívali poměrně horké chvíle, neboť na zaregistrování oddílu je nutné mít dvanáct dětí. V předposlední den se zaregistrovaly dvě naše členky a zachránily oddíl v Nosislavi. Nyní máme 13 dětí, z toho 7 holek a 6 kluků. Od začátku dubna nastane v oddíle v Nosislavi další významná změna. K vzniká nová družina skautů a skautek (děti ve věku od 11 do 16 let), kterou bude mít programově na starosti Klára Nevědělová. Mladší děvčata pod 11 let převezme naše nová posila Jana Nekvapilová, Nosislav 365, která k nám přišla v říjnu roku 2004 a velice dobře se uchytila. Doufám, že jí elán zůstane i nadále a zvládne každou zkoušku, která ji na této stezce čeká. Při registracích byly posty v našem oddíle rozděleny takto: vůdcem oddílu zůstává Lukáš Nevěděl (pro vlčata, světlušky i nově pro skautky a skauty), jeho zástupkyní je Klára Nevědělová a novým rádcem oddílu je Jana Nekvapilová. Ve skautské družině má významné slovo Lucie Červinková. Zajímavé oddílové akce: Zimní Výprava po stopách yettiho (27. 2.). Na ty tři nebo čtyři kilometry brodění ve 40 cm sněhu nikdo z nás jen tak nezapomene. Trasa byla následující: Nosislav - Křepice - Kurdějov - Hustopeče, začátek a konec jsme jeli atobusem. Cestou jsme hráli zajímavé a veselé hry a plnili úkoly. Okolonosislav (19. 3.). Při této akci si měli členové oddílu vyzkoušet, jak se dokáží orientovat ve své obci, případně si poradit (buď se zeptat, anebo vyluštit šifry). Lukáš Nevěděl Akce pro veřejnost Pohádkové vítání jara (26. 3.). Tato akce měla za cíl seznámit se s dětmi zdejší obce a uskutečnit pro ně příjemné odpoledne. Den akce jsme volili tak, abychom skutečně vítali jaro. Akce probíhala od dvou do pěti odpoledne. Přišlo nám šestnáct účastníků, někteří s rodiči nebo sourozenci. Jejich úkolem bylo projít trasu s osmi pohádkovými úkoly, např. posbírat perly jako mravenečci ve Zlatovlásce, prosekat se šípkovými keři za Růženkou nebo přebrodit řeku jako Plaváček. Všichni účastníci úkoly zvládli, i když v pohádkové kuchyni u princezny Marušky to bylo s kořením těžké. Na konci cesty naše moderní děti dostaly od pohádkových postav něco drobného a sladkého. Doufáme, že se jim cesta pohádkou moc líbila. Ráno nám trošku zahrozilo počasí, ale i přesto jsme s účastí spokojeni. Proto bych chtěla poděkovat všem starším, kteří nám s akcí pomohli, a paní Růžičkové za informování rodičů a dětí. Ještě našim vlčatům a světluškám, kteří se v kostýmech připojili k nám a pomáhali. Děkujeme za přízeň a doufáme, že příští rok bude ještě úspěšnější. Klára Nevědělová Noční optika Za kvalitním kulturním zážitkem nemusí už Nosislaváci dojíždět do Brna či jiných měst, kultura přijíždí za nimi. Stalo se tak i v pátek , kdy v Husově domě zahrála pražská jazzová kapela Noční optika. Milovníkům a znalcům jazzu snad ani nemusím popisovat, jaké hudební zážitky nám muzikanti poskytli. Noční optika hrála ve složení: Jakub Dvořáček piano, skladatel, Jan Keller baskytara, violoncello, Štěpán Zbytovský flétna, basklarinet, Jan Linhart bicí, Miroslav Nosek kytara, skladatel. Koncert trval s přestávkou na občerstvení více než dvě hodiny. Profesionální hudebníci posluchačům nabídli skladby ze svého vlastního repertoáru vzniklé někdy ze společné improvizace, jindy rozvinuté z počátečního notového základu. Takto vytvořené skladby mají velice silný emocionální náboj a hlavně dávají prostor hudebníkům předvést nějaké to sólo na nástroje. Mohutný a nekončící potlesk publika si vyžádala zvláště bubeníkova hra, protože každý jeho pohyb prozrazoval, že ve hře na bicí je opravdovým profesionálem. Až příště zavítají do Nosislavi, tak neváhejte a přijďte si je poslechnout. Radka Samsonová

11 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Zveme vás na besedu s paní MUDr. Jitkou Valachovou, která se uskuteční v 18 hodin v zasedací místnosti radnice. Tématem tentokrát bude Alergie a otužování u dětí". Na měsíc červen připravujeme Slavnostní zapsání dětí do kroniky. Chtěla bych připomenout, že budou pozvány ty děti, které se narodily v období podzim jaro 2005 a které mají od narození trvalé bydliště v naší obci. Ne u všech dětí, které v Nosislavi žijí, tomu tak je. Za sociální komisi M. Luklová Evangelický sbor v Nosislavi pořádá pro nejširší veřejnost sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii Broumov. Vítány jsou: * letní a zimní oblečení, zejména mikiny, trička, tepláky, spodní prádlo, košile, kalhoty, bundy, kšiltovky, pánské obleky bez ohledu na stáří a módnost * lůžkoviny, prostěradla, utěrky, záclony, dekorační závěsy, látky, zbytky látek, příze i vlny * péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle * školní a sportovní potřeby, stany, hračky, obuv (nenošenou! nebo jinak nepoškozenou) * nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče * prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby * smíšený papír - noviny, časopisy, kartony, staré i poškozené knihy * jakýkoliv poškozený netříděný textil * kabelky, batohy, tašky i školní aktovky * kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy ( i poškozené ) * finanční příspěvky na dopravu * POZOR! Z důvodů zpřísněných ekologických a jiných zákonů nelze přijímat tyto věci: staré ledničky, staré poškozené sporáky, obnošenou obuv, nefunkční elektroniku, starý polstrovaný nábytek, staré gauče, křesla s péry, matrace a jiné věci, které mohou být v rozporu se zákonem o odpadu. Místem sbírky je Husův dům Nosislav, Masarykova 137 středa , pátek středa , pátek vždy od 16 do 18 hodin Touto sbírkou můžete podpořit strádající u nás i ve světě. A za to Vám již nyní děkujeme. Pro dospělé Brown R. Automibily snů Autoatlas Evropy Harrod E.C. Anna 1. díl Harrod E.C. Fleur 2. díl Harrod E.C. Emily 3. díl Weldol F. Shav P. Lanczová L. Andrews V. Jacq Ch. Cookson C. Grafton S. Fořt P. Chamberlain D. Sopeky E. (Historická trilogie) Dům na venkově Kámen a pírko Kapky rosy Na konci duhy 4. díl Nefertiti a Achmaton Prázdná náruč R jako risk Stop dětské obezitě Světlo pod hladinou Vysoká škola hubnutí Novinky v knihovně: Hora- Hořejš,P. Steel D. Denker H. Koubková Z. Pro mládež Rowling J. Stine R.L. Generi A. Kimpton D. Wilson J. Žárský B. Blyton E. Gemeri A. Baddiel I. Ferstl R. Friedrich J. Toulky českou minulostí. Díl 8,9,10. Strážný anděl Léčitelé Kníže Václav Harry Potter a Fénixův řád Kletba egyptské mumie Výbušné sopky Fantastické filmové triky Obrázkové staré pověsti české Dobrodružství u Tajné hory Přesolené oceány Tajemná magie Brutální třicetiletá válka Amanda a detektivové Olga Slouková, knihovnice Na hádanku z minulého čísla Zpravodaje správně odpověděly a vylosovány byly: Čermáková Pavla, Poulíková Milena a Pařízková Světlana. Výherkyním srdečně blahopřejeme!

12 Nosislavský zpravodaj dubna 2005 Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce******Inzerce******Inzerce Firma interhá net oznamuje občanům, že v naší obci poskytuje bezdrátové připojení k internetu. Měsíční poplatek činí 488 korun. Mimořádně také nabízí dlouhodobé zapůjčení potřebné technologie za jednorázový zřizovací poplatek 500 korun. V případě zájmu o tuto službu můžete telefonovat na číslo nebo psát na Josef Humpolík Jubilea: Hvízdalová Jana Pod Kopcem 206 nar let Rylichová Zuzana Městečko 10 nar let Zechmeisterová Milada Městečko 70 nar let Růžička Zdeněk Masarykova 324 nar let Jakš Stanislav Masarykova 382 nar let Konečná Ladislava Ševcovská 213 nar let Krkavcová Olga Městečko 48 nar let Opálková Jiřina Masarykova 205 nar let Samson Jindřich Komenského 99 nar let Vlčková Marie Komenského 309 nar let Burianová Vlasta Městečko 77 nar let Klímová Božena Komenského 413 nar let Jakšová Josefa Krefty 159 nar let Burianová Josefa Nivka 244 nar let Krišpínová Květoslava Komenského 322 nar let Klouparová Františka Horní Kroupná 282 nar let Narození: Mahovský Vojtěch, nar , Městečko 78, rodiče Mgr. Lenka a Pavel Mahovští, Krchňáková Simona, nar , Krefty 367, rodiče Zdeňka a Pavel Krchňákovi, Úmrtí: Veselý Jakub, nar , Horní Kroupná 281, rodiče Petra a Eduard Veselí. Rodičům srdečně blahopřejeme! Jan Fritsch, Pod Kopcem 189, zemřel ve věku 66 let, Marie Mikulášková, Městečko 65, zemřela ve věku 73 let. Čest jejich památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze stanu, zapůjčeného od skautů, v Praze-Kbelích - vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více