VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015"

Transkript

1 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také na počátku května připomíná ukončení druhé světové války a osvobození. Nejinak tomu bylo i v tomto roce, kdy od konce druhé světové války uplynulo již 70. let. Pietní shromáždění proběhla ve středu 19. dubna na dvou místech naší obce a byla spojena s uctěním památky dvou slovenských letců Pavola Slatinského a Jána Bilka, kteří zahynuli nad obcí Závady. Zúčastnili se jich váleční veteráni, členové Českého svazu bojovníků za svobodu z Karviné, starosta obce Marian Lebiedzik, místostarosta obce Jaromír Krótki, členové rady obce, žáci místní ZŠ se svými učitelkami a občané. Nejdříve jejich kroky vedly do areálu závadské školy k pomníku padlých letců, zde zazněly proslovy a poté následovalo setkání s žáky, kteří pro milé a vzácné hosty připravili drobné dárky. Poté se váleční veteráni odebrali na petrovskou základní školu, kde diskutovali s dětmi. Hlavní vzpomínkový akt se uskutečnil na hřbitově v Petrovicích u hrobu letců. Na hrob obou hrdinů byly položeny kytice květů a proneseny proslovy vedoucích činitelů delegace. Součástí pietních aktů byla i vzpomínka na zemřelou učitelku, iniciátorku těchto setkání u památníku v Závadě Mgr. Blaženu Kucharčíkovou. Delegace navštívila i její hrob a poklonila se její památce. 1

2 Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř Neprezentované vystoupení prezidenta ASOCIACE Vojáci společně na 19. valné hromadě Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Dovolte, abych pozdravil jistě velmi významné jednání vaší valné hromady jménem ASOCIACE Vojáci společně a poděkoval za možnost spolupráce. Velmi si vážíme a ceníme prostoru jednak pro možnost publikování informací našich organizací a jejich činnosti ve vaší mediální platformě, ale i možnosti nejen odborného poznání, ale i předpokladu rozvoje vzájemných vztahů našich sdružených organizací a jejich regionálních poboček s podniky a závody vaší asociace. Získáme tak přehled o aktuálních trendech a informace k prezentaci českého obranného a bezpečnostního průmyslu, a jeho exportním potenciálu. 2

3 ASOCIACE Vojáci společně sdružuje samostatné zájmové spolky branného charakteru a spolky, které sdružují veterány 2. světové války a odbojové pracovníky. Základním cílem ASOCIACE je společným úsilím sdružených organizací zajistit propagaci armády a jejich tradic ve společnosti, včetně koordinace a vzájemné spolupráce tam, kde je to v zájmu jednotlivých organizací nebo AVS. K tomu se musí zabezpečit včasná informovanost členských organizací o aktivitách a prohloubení péče o členy sdružených organizací. Neméně významnou činností je podíl ASOCIACE na výchově k vlastenectví a národní hrdosti. K tomu slouží již řadu let prováděné besedy s veterány 2. světové války ve všech posádkách AČR. V posledních třech letech zabezpečujeme tyto besedy i na civilních středních školách, zejména v Praze, které jistě přispívají k formování branného vědomí naší mládeže. Současně značný počet regionálních a místních akcí vytváří společně s významnými pietními akcemi prostor pro dostatečný počet sportovních, kulturních a zájmových aktivit a jejich prezentaci na veřejnosti. Dovolte, abych závěrem popřál vaší organizaci a všem podnikům jen a jen úspěch a ujistil vás, že se budeme snažit v rámci našich možností vždy popularizovat práci vašich podniků prezentujících schopnosti českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Děkuji za pozornost. Prezident ASOCIACE Vojáci společně" pplk. v. v. Mgr. Rídl Ladislav 3

4 Představujeme vám další organizaci člena ASOCIACE Vojáci společně Vznik Sdružení československých zahraničních letců - východ o. s. se datuje na Početní stav činil 351 členů z řad bývalých příslušníků 1. čsl. smíšené letecké divize a 2. paradesantní brigády v SSSR. U zrodu SZL-V stál jeho zakladatel plk. Doc. Ing. Ján Daňko, CSc. s kolektivem válečných veteránů, s cílem obhajoby historické pravdy, v té době narušované mnohými konjunkturálními přístupy. Posláním Sdružení je především rozvíjet a popularizovat bojové tradice čs. letců a parašutistů, kteří bojovali ve 2. světové válce na východní frontě za osvobození ČSR od německých okupantů. Shromažďuje historické materiály z formování a bojové činnosti letců a parašutistů, zaznamenává jejich vzpomínky pro nynější a budoucí generace. Pořádá besedy s občany, zejména s mládeží na školách, jakož i u útvarů a zařízení AČR, organizuje publikační činnost, výstavy a vystoupení ve sdělovacích prostředcích a další akce vztahující se k bojům čs. letectva a parašutistů za 2. světové války. Sdružení úzce spolupracuje s MO ČR, zejména s Odborem válečných veteránů, Českým svazem bojovníků za svobodu, jehož je kolektivním členem, ČSOL, vojenským letectvem, Svazem letců ČR, ASOCIACÍ Vojáci společně, jejíž je aktivním členem. Rozvíjí se také spolupráce s příslušnými organizacemi letců západních, zejména RAF na bázi besed a účasti na pietních aktech k posílení vlastenectví a pozitivnímu vztahu veřejnosti k AČR a k obraně vlasti. Důležitým úkolem je i upevňování bratrství a spolupráce s odbojovými a dalšími demokratickými organizacemi a institucemi doma i v zahraničí. Sdružení ve spolupráci se státními a územními orgány iniciuje a napomáhá při zřizování památníků a pomníků věnovaných padlým letcům a parašutistům druhého odboje doma i v zahraničí. V neposlední řadě prosazuje oprávněné nároky svých členů. Po smrti obětavého prvního předsedy plk. Daňka převzal funkci předsedy úspěšně plk. letectva Ľudevít Štefka, také válečný veterán. Bohužel ani příchod následovníků z řad poválečných letců a příznivců nestačí nahradit přirozený úbytek členské základny, která je vyšší 90 - ti let. Současný stav aktivního členstva z řad veteránů činí 21. Určení Sdružení 4

5 však nesmí být nikdy zapomenuto, už z úcty ke všem válečným veteránům, kteří se tak moc zasloužili o naši svobodu. plk. let. v. v. PaedDr. Jan Novák místopředseda SZL-V Besedy válečných veteránů na pražských středních školách pokračují Po uskutečněných besedách na Střední škole, Praha 2 a Gymnázium Opatov, Praha 4 v měsíci dubnu budou dále realizovány: dne beseda v Divadle Mana, Moskevská 34 pro Gymnázium, Praha 10, dne proběhne beseda na Smíchovské střední průmyslové škole, Praha 5. Odezvy studentů z besed zveřejníme v příštím čísle. Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř A nyní něco ze života Rád bych vás upozornil na nový druh podvodu, který se začíná rozmáhat! Do novely občanského zákoníku se dostal termín tzv. distanční smlouva. Tento druh smlouvy lze sjednat po telefonu. A teď k tomu podvodu. Někdo vám zavolá, řekne, že hovor je monitorován, a jestli vám může něco bezplatně zaslat (soukromě i pracovně). Pokud souhlasíte, tak se může stát, 5

6 že za pár dní přijde několikastránkový dopis, kde bude vyčíslena hodnota čehosi. Někde v textu (samozřejmě špatně čitelném a pokud možno na poslední stránce) bude napsáno, že máte X dní na odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, jinak je smlouva platná. Většina z nás takový dopis zahodí, protože jste si přece nic takového neobjednali a málokdo dočte dopis do konce. Pak se může stát, že přijde upomínka a už z toho není cesta ven, protože tím, že jste souhlasili se zasláním bezplatné nabídky, jste uzavřeli distanční smlouvu, a to že jste si nepřečetli obchodní podmínky, nikoho nezajímá. Takže buďte obezřetní! Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř 6

7 GENERÁLNÍ PARTNER Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je generálním partnerem ASOCIACE Vojáci společně. PARTNEŘI ASOCIACE VOJÁCI SPOLEČNĚ 7

8 ASOCIACE Vojáci společně děkuje generálnímu partneru a partnerům AVS za významnou spolupráci 8

9 Přání k dovolené Prezident, Výkonná rada a Výkonný sekretář přejí všem členům a organizacím sdruženým v ASOCIACI Vojáci společně příjemné a odpočinkové prožití letního času a pracovního volna. 9

10 IMPRESUM Dokument připravila Mgr. Hana Padevětová ve spolupráci s autory článků. Za obsahovou stránku odpovídají autoři článků. Uzávěrka dne 22. června Distribuce červen

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE

Více

Cimitero militare Italiano

Cimitero militare Italiano 2 2014 GAMING INITIATIVE GI I 2014 Cimitero militare Italiano Svaz důstojníků a praporčíků AČR nabízí: Vojenské Investiční Medaile Na začátku července zahájil činnost projekt pod názvem Vojenské Investiční

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky ČÍSLO11/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Nadace děkuje Milan Štěpánek... 1 Delegace

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY Léta zkázy a naděje 1914 1918 Léta zkázy a naděje 1914 1918 s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR je název zajímavé výstavy, kterou připravilo

Více

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Studentská manifestace k výročí 17. listopadu 1939 a její brutální rozehnání policií se staly rozbuškou, jež uvedla do pohybu lavinu. Začala v Praze a postupně

Více

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově IV. ročník SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ V letošním roce si v naší vlasti i celé Evropě připomínáme a oslavujeme 70 let od ukončení 2. světové

Více

2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1.

2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1. snadnější život nejen ve stáří a nemoci 2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1. vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk časopisu jsou 15 Kč.

Více

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY UNIVERZITA OBRANY a Základní organizace ČMOSA UO v Brně pořádají viii. reprezentační ples OREA hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno pátek 17. února 2012 v 19.30 hodin

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE ! Zprávy z radnice Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE 70. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 8. 4. 2013. Radní mimo jiné schválili záměr na výpůjčku objektu č. p. 845 včetně pozemků organizaci Junák

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více