Historie Městského muzea a galerie v Holešově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie Městského muzea a galerie v Holešově"

Transkript

1 Historie Městského muzea a galerie v Holešově Podnětem pro soukromé sběratele a vlastivědné pracovníky v regionu bylo zejména konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895 a jí předcházející Národopisné a průmyslové výstavy v Holešově v roce 1893, která byla součástí celé řady regionálních přípravných výstav. Výstavní výbor holešovské výstavy vznikl na přelomu roku 1892 a 1893 pod předsednictvím holešovského purkmistra Františka Pokorného. Pro národopisné oddělení se podařilo nashromáždit přes 2000 předmětů. Podstatnou část tvořily soukromé sbírky Františka Kretze a Eduarda Pecka. Ten přispěl především národopisným materiálem (kroji, výšivkami, průmyslovými a cechovními předměty). Výstava proběhla od 30. července do 13. srpna 1893 v prostorách měšťanské chlapecké školy na ploše 74 m 2. Měla tři oddělení: 1. národopisné, 2. průmyslové a 3. školské. Její vliv se projevil na kulturním ovzduší města a stal se stimulem k dalšímu rozvoji. Pro toto zakladatelské období na Holešovsku a Kroměřížsku jmenujme například tyto osobnosti: Eduard Peck, František Kretz, Ignác Tabarka, Julius Suchý, Herrmann Struschka, Karel Biefel, Ludvík Ledvina, Jindřich Slovák, Jindřich Spáčil, Otto Sova, Inocenc Ladislav Červinka a zvláště Rudolf Janovský (viz. foto 1). Ještě větším výstavním podnikem se stala Krajinská hanáckovalašská výstava připravovaná na rok 1914 (viz. foto 2 - pohled na výstavní areál). Podnět vyšel z Okresního hospodářského spolku, který chtěl především prezentovat výsledky své 1

2 činnosti. Nápad se ujal i u představitelů města a členů spolků a tak chystaná akce přerostla prvotní záměr. Již na první schůzi organizačního výboru bylo rozhodnuto, že výstava má ukázat nejen úspěchy zemědělsko-průmyslové, ale celkový kulturní a společenský rozvoj regionu. V čele ústředního výboru výstavy stanul okresní zvěrolékař Dr. Josef Životský. Výstava v areálu školních sadů (dnes Smetanovy sady) probíhala od 12. července do neděle 26. července, kdy musela být vzhledem k eskalující válečné situaci předčasně ukončena. Národopisné a historické sbírky, které nemusely být vráceny, byly z podnětu Rudolfa Janovského soustředěny, aby se mohly stát základem budoucího muzea. O tom, že Rudolf Janovský již od počátku sbíral předměty s tímto úmyslem, svědčí i článek, který vydal ve Výstavním věstníku (1913, č. 3) pod názvem Proč zřizujeme krajinské museum v Holešově?. Foto 3. Plakát k Hanácko-valašské výstavě v Holešově v roce

3 První návrh na zřízení samostatného muzea schválilo obecní zastupitelstvo 28. října Dlouhé roky se však shromažďovaly pouze sbírkové předměty, pro které byly na tehdejší radnici vyčleněny dvě místnosti. Pro jejich prezentaci však chyběly prostory i finance. V roce 1910 podali iniciátoři myšlenky muzea návrh na ustanovení komise, která by muzeum řídila. I tento návrh byl přijat a v komisi zasedlo devět významných osobností města, jako například prof. Ladislav Jaroš, P. Pavel Kvasnička, Rudolf Janovský a další, ale veškeré další snahy zastavily události I. světové války, poválečná nestabilita a následná světová hospodářské krize. Stálá snaha Rudolfa Janovského o ustavení muzea nebyla až do jeho smrti v roce 1935 úspěšná. Oživení je spojeno s rokem 1937, kdy se ustavil Muzejní klub, jehož předsedou byl holešovský rodák, profesor Masarykovy univerzity v Brně Dr. Vladimír Groh. Nové muzeum pod názvem Krajinské hanácko-valašské museum v Holešově se otevřelo veřejnosti 1. ledna 1941, a to v zadním traktu městské radnice (dnes bývalá, tzv. stará radnice na náměstí Dr. E. Beneše, č. p. 24). Expozici tvořily sbírky zejména z bohatých národopisných a přírodovědných fondů. Z důvodu pokračující perzekuce českého národa bylo muzeum 1. září 1944 uzavřeno. Obnovení muzejní činnosti nastalo po skončení II. světové války. Tehdejším správcem byl jmenován Bohumil Struhala. Muzeum sice těžilo i z poválečných konfiskací, ale jinak je poválečná etapa muzea charakteristická neutěšenými materiálními a prostorovými podmínkami muzea. Za působení druhého ředitele Dr. Františka Domanského se situace stabilizovala a sbírky byly v letech přestěhovány do druhého poschodí holešovského zámku. Převzetím do správy Okresního národního výboru se název muzea změnil na Okresní muzeum (od 1. ledna 1955 do roku 1960). Muzeum tehdy převzalo nakrátko do své správy i Krajinské muzeum v Bystřici pod Hostýnem a dvě pamětní síně v Podhradní Lhotě a na Rusavě. V roce 1958 vzniká expozice Pravěk Holešovska a Příroda světa ve svých zajímavostech a krásách. 3

4 Foto 4. Expozice Pravěk Holešovska Zásadní změnou v činnosti muzea, vedle jeho přeměny na městské muzeum, bylo nastoupení PhDr. Josefa Svátka (viz. foto 5) do funkce ředitele muzea. Stalo se tak v roce 1961 a Dr. Svátek stál v čele této instituce celých 18 let. Za tuto dobu se mu povedlo práci v muzeu výrazně zprofesionalizovat. V roce 1962 uvolněním celého druhého patra zámku pro účely muzea se mohla začít realizace stálých expozic. Slavnostní otevření tří nových expozic (Pravěk Holešovska, Holešov za feudalismu a Revoluční dělnické hnutí za feudalismu, přírodovědná expozice již nebyla obnovena) se odehrálo 1. května Unikátní se stala zejména expozice Vývoj ohýbaného nábytku z podnikové sbírky firmy TON (nástupce firmy THONET). Podařilo se opravit, rekonstruovat a otevřít Šachovu synagogu. V květnu 1968 byl zpřístupněn Památník univerzitního profesora Mirko Očadlíka ( ), v němž byla umístěna jeho obsáhlá knihovna a sbírka hudebnin, kterou tento přední český hudební historik věnoval rodnému městu. To je jenom zlomek úspěchů během 60. let. 4

5 Foto 6. Pozvánka na slavnostní otevření nových expozic v roce V 70. letech sklouzla činnost muzea více než v předchozím období k dějinám třídních bojů, dělnického hnutí a protifašistického odboje. Kromě expozice o tom svědčila i organizace výstav k politickým výročím v chodbě II. patra zámku. Muzeum se mělo na dějiny třídních bojů a dělnického hnutí cíleně soustředit, což bylo zakotveno i do zásad činnosti a do nové koncepce. V souvislosti s integrací muzejní činnosti v Jihomoravském kraji se Městské muzeum v Holešově stalo od 1. ledna 1976 detašovaným pracovištěm Muzea Kroměřížska. Po přechodu PhDr. Josefa Svátka do Kroměříže (od 1. října 1979) samostatná odborná aktivita muzea upadla. Politizace výstavního programu také uškodila návštěvnosti a oblibě muzea v očích veřejnosti. V roce 1982 na základě zjištění stavebně-technických závad na budově zámku bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci a muzejní expozice byly uzavřeny. Stav zůstal nezměněn prakticky po celá 80. léta. Provoz se omezil na udržení stávajícího stavu a nejzákladnější muzejní činnosti (dokumentaci, konzervaci, inventarizaci, půjčování knih atd.). Po devítileté přestávce bylo muzeum s pomocí Muzea Kroměřížska, Městského úřadu v Holešově a všech kulturních zařízení ve městě 23. září 1991 slavnostně otevřeno. Již na počátku roku 1992 začalo osamostatňování muzea a jeho převod pod správu Městského úřadu v Holešově. Při této příležitosti muselo dojít k delimitaci sbírek, což způsobilo mnoho komplikací, protože sbírky holešovského muzea byly v minulé etapě vedeny jako součást 5

6 sbírkových fondů Muzea Kroměřížska. Většinu předmětů se podařilo vrátit zpět, ovšem přírodovědné sbírky zůstaly ponechány v Kroměříži s odůvodněním, že muzeum v Holešově nemá personální kapacity na jejich správu (důvodem měla být absence přírodovědce). Na holešovský zámek a jeho movité vybavení uplatnila restituční nárok paní Anděla Dohnalová, neteř poslední majitelky zámku Barbory Wrbnové. Předměty (zvláště knihy a obrazy), které byly ve sbírkové evidenci vedeny jako pocházející z konfiskátu Barbory Wrbnové, musely být vyhledány a vydány. Ze zámku se muzeum odstěhovalo v roce 1995 a depozitáře byly dočasně umístěny ve škole v Dobroticích a částečně v Žopech. Poté co do funkce ředitele MKS nastoupil Josef Jakubčík (od července 1995), rozhodl o provedení inventury veškerého majetku a byly zjištěny ztráty některých sbírkových předmětů. Z expozic se podařilo nejdříve obnovit expozici Židé a Morava v Šachově synagoze. Její slavnostní otevření proběhlo 5. října Staronový domov našlo muzeum a jeho sbírky na náměstí Dr. Edvarda Beneše v zadním traktu domu č. p. 24. Expozice Holešovsko v minulosti, která přibližovala dějiny Holešovska od pravěku až do konce II. světové války, byla nabídnuta veřejnost 27. července Projekt zpracoval PhDr. Zdeněk Fišer a prostorové umístění navrhl výtvarník Břetislav Dadák. Koncept expozice zůstal až do roku 2010 téměř stejný. Až v tomto roce našlo Městské muzeum a galerie svůj domov opět na holešovském zámku (viz. foto 7), kde začíná novou etapu své existence. Mgr. Ondřej Machálek 6

Sto deset let muzejní práce v Javorníku

Sto deset let muzejní práce v Javorníku Sto deset let muzejní práce v Javorníku Zakladatelské období muzeí regionálního charakteru, které probíhalo v posledních desetiletích 19. století, městečko Javorník ležící v severozápadním výběžku Jesenicka

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

JUBILEA MĚSTA SEDLČANY

JUBILEA MĚSTA SEDLČANY JUBILEA MĚSTA SEDLČANY 1294 PRVNÍ ZMÍNKA O SEDLČANECH Osada byla rozložena v údolí při soutoku dvou vodnatých potoků Sedleckého a Mastníka, ze západní strany ji chránily vrchy Cihelný a Šiberný a na východě

Více

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor (kombinace): Kulturněhistorická a muzeologická studia KRAJINSKÁ

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost muzejní a vlastivědná práce zvláštní vydání 2012 ročník 50 muzejní a vlastivědná práce Museum and Regional Studies Zvláštní vydání Ročník 50 / 2012 (Vychází

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR

Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR knihovna Kateřina Hekrdlová Národní knihovna ČR hekrdlova.katerina@cdh.nkp.cz Příspěvek byl původně zpracován pro publikaci Oko nad Prahou : knihovna pro

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Čáslav a její archiv (18. 20. st.)

Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Jana Pilařová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 12 číslo 10 ZDARMA 26. října 2011 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Dušičkové zamyšlení nad lidským odcházením. Měsíc listopad

Více

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva 21. LISTOPADU 2014 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 20, číslo 11 Ustavující schůze zastupitelstva Holešov (JZ) Ustavující schůze Zastupitelstva města Holešova, která se uskutečnila

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více