Světová poválečná literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová poválečná literatura"

Transkript

1 Světová poválečná literatura

2 Tennessee Williams Americký dramatik Psychologické a společensky laděné hry Často situuje své hry do prostředí amerického jihu Častým tématem je necitlivost a hrubost lidí Také sexuální tématika

3 Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha Divadelní hra Hlavní postavy jsou manželé Stella a Stanley Stanley je hrubián, podvádí a bije svou ženu, ta sice trpí, ale je zároveň na něm sexuálně závislá a tak s ním stále zůstává Další postavou je Blanche, sestra Stelly, jejíž manželství dopadlo tragicky: odhalila mužovu homosexuální orientaci a on se potom zabil Blanche žije nějaký čas u sestry a Stanleyho (přijede k nim tramvají), nakonec, když je Stella v porodnici, se nepohodne se Stanleym a on ji znásilní; Blanche pak skončí v blázinci Celá hra končí tím, že Stanley a Stella mají opět sex Motivy lidské necitlivosti, omezenosti a banální násilnosti, ale také nemožnosti utéct ze své sexuální, psychologické a sociální determinovanosti

4 Tennesse Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše Divadelní hra Hlavně příběh o Maggie a jejím manželovi Brickovi Brick je alkoholik a pasivní člověk, Maggie se jej snaží změnit Maggie se cítí jako kočka na rozpálené plechové střeše : musí na té střeše především vydržet Hra končí tím, že se Brick opravdu začne měnit Opět sexuální motivy

5 Eugene O Neill Americký dramatik Nositel Nobelovy ceny Jeho dcera byla ženou Charlieho Chaplina Známá hra: Smutek sluší Elektře (opět zpracování známé pověsti o Orestovi a Elektře; děj je ovšem zasazen do USA v 19. století, přesněji do doby občanské války; hra mimo jiné řeší vztahy v rodině)

6 Neorealismus Zejména italský směr, obvykle reaguje na válku, je protifašistický Navazuje na realismus v tom, že nezkresleně popisuje skutečnost S tím souvisí i jazykové a vyprávěcí prostředky: autoři neorealismu se nezdráhají vylíčit i drastické scény Často se neorealisté dotýkají etických témat Jejich díla nezřídka psychologicky laděná Také směr v italském filmu: např. Federico Fellini (Sladký život, Cabiriiny noci)

7 Alberto Moravia Italský spisovatel Řazen k neorealismu, ale také k existencialismu Román Římanka: odehrává se ve 30. letech, hlavní hrdinka Adriana se z nouze stane prostitutkou, kupují si jí různí mravně pochybní lidé (vrahové, fašisti apod.), ona zažívá stavy úzkosti (psychologické a existenciální motivy)

8 Alberto Moravia Román Horalka: hlavní hrdinka Cesira se za 2. světové války skrývá se svou dcerou Rosettou v horách; v jedné scéně Rosettu znásilní vojáci a ona se pak začne psychicky měnit V obou knihách motiv silné ženy bojující s nepřízní osudu Objevuje se také téma zachování lidských ctností a morálky i v těžkých časech války a všudypřítomného násilí a zla

9 Postmoderna Literární a filozofický směr ve 20. století Oceňuje mnohost různých názorů, žádný nepovažuje za pravdivější, než ty ostatní: relativismus Díla jsou experimentující a komplikovaná Častá je intertextovost: autoři odkazují ve svých dílech na jiná umělecká díla, kombinují různé žánry (i vysoké s nízkými), kombinují umění s fakty atd. Silný směr ve Francii či v Itálii Postmoderní filozofové: Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault

10 Italo Calvino Italský spisovatel Bývá řazen k neorealismu i k postmoderně Zabýval se sémiotikou (naukou o znacích): např. povídka Znamení ve vesmíru Kniha Neviditelná města: postava Marca Pola popisujícího chánovi padesát pět různých měst v krátkých povídkách; ve většině z povídek řeší sémiotické problémy Psal také knihy pro děti

11 Umberto Eco Narozen 1932 Italský spisovatel, filozof, medievalista, literární teoretik a sémiotik Řazen k postmoderně Propracoval teorii komunikace autora s čtenářem, teorii vypravěče atd. Známé teoretické dílo: Šest procházek literárními lesy

12 Umberto Eco: Jméno růže Odehrává se ve středověku Františkánský mnich Vilém z Baskervillu vyšetřuje v opatství sérii vražd V díle je řada odkazů na středověkou i antickou literaturu, teologii a filozofii (slepý knihovník, který nemá rád veselí, ukrývá ztracený druhý díl Aristotelovy Poetiky, který obhajuje smích) Protiklad osvíceného františkána Viléma a dogmatických benediktýnů Zjišťujeme zde také hodně o středověkém životě: např. jak žili mniši v opatstvích Kniha má několik rovin, na kterých ji lze číst: detektivní a dobrodružný žánr jsou na povrchu, hlouběji najdeme odkazy na různá díla a fakta

13 Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo Pojmenované podle kyvadla od známého fyzika Léona Foucaulta (neplést s tím postmodernistou), které potvrzuje otáčení Země Židovská tematika Také esoterické motivy Dílo je silně intertextuální: citace a odkazy na jiná díla

14 Magický realismus Především v Latinské Americe Opět navazuje na realismus, ale realita je zde často snová Velký význam mýtů, ty žijí s lidmi a ovlivňují je i v současnosti

15 Gabriel García Márquez Kolumbijský spisovatel Nositel Nobelovy ceny Hlavní představitel magického realismu Dílo Sto roků samoty: zabývá se šesti generacemi jedné rodiny, která trpí prokletím, díky němuž jsou všichni velmi osamělí; v knize se vedle realistické roviny vyskytují zázraky a kouzla, mrtví zničehonic žijí atd. Dílo Láska za časů cholery: příběh velké lásky z mládí, na kterou hlavní postavy naváží v pokročilém věku

16 Próza v USA Po válce hlavně v letech motivy odboje mladých proti rodičům, konzumní společnosti a proti pravidlům: beatnici, hippies Také tematika války: otřes z války, protiválečné protesty

17 Jerome David Salinger Americký spisovatel Známý je hlavně svým románem Kdo chytá v žitě, ve kterém se zabývá dospíváním Hlavní hrdina Holden má šestnáct let, je vzdorovitý, takříkajíc ví všechno nejlépe, o všem si myslí své, ale zároveň je vnitřně nejistý, hledá nějakou svou podobu pro přicházející dospělost Holden zvažuje, jestli studovat nebo pracovat Nakonec končí v psychiatrické léčebně Zpočátku kontroverzní román, ale zejména v USA neskutečně oblíbený a vyhledávaný

18 Beat generation Tzv. beatnici Beat : původně slovo pochází od stavu po požití drogy (zničenost) Beat znamená bít, ale také označuje např. tlukot (srdce) či rytmus Beatnici byli známí svou nevázaností (a snahou žít si po svém), často až vulgárností, nerespektováním norem a experimentováním; mimo literaturu také např. používáním drog Hnutí začalo v 50. letech v USA Později se do určité míry z beatniků vyvinulo hnutí hippies Beatnici psali především poezii, ale vytvořili také několik světoznámých a významných prozaických děl

19 William Burroughs Americký autor, někdy považován za předchůdce beatniků Hodně používal drogy, to se objevuje i v jeho díle Jednu dobu bydlel spolu s Jackem Kerouacem Zastřelil nedopatřením svou ženu V jeho dílech častá sexuální a drogová tematika Nejznámější dílo: román Nahý oběd: hlavní postava je drogový dealer, vedle drog opět časté téma sexu V Nahém obědu opět chybí jednotnější dějová linie, vyprávění je nelineární Prolíná se v něm skutečný příběh s fikcí, působí místy jako halucinace

20 Neal Cassady Americký spisovatel z Utahu Psal poezii, ta mu však začala vycházet až posmrtně Byl dobrým přítelem Jacka Kerouaca

21 Jack Kerouac Americký spisovatel ze státu Massachusetts Sloužil ve vojenském námořnictvu Po 2. světové válce vedl nevázaný život, hodně cestoval po USA Svůj nejznámější román Na cestě vytvořil na počátku 50. let, poprvé vyšel na konci 50. let

22 Jack Kerouac: Na cestě Román vychází z Kerouacova dobrodružného života, popisuje cesty po USA V románu vystupují reálné postavy, ovšem se změněnými jmény: samotný Kerouac (Sal Paradise), Neal Cassady (Dean Moriarty), Allen Ginsberg (Carlo Marx) ad. K formě románu inspiroval Kerouaca dopis, který mu do nemocnice poslal jeho přítel Neal Cassady a který měl formu jediné nepřerušené 40 stran dlouhé věty Na cestě psal Kerouac po tři týdny na dlouhou roli papíru, původně bez interpunkce Používá metodu proudu vědomí: mísí se epické vyprávění s pocity a s úvahami, motivy na sebe volně navazují, chybí pevnější struktura Románu také chybí výraznější dějová linie, spíše jde o sled nesouvisejících scén Hlavní hrdinové touží hlavně po svobodě a svébytném prožití svých životů Psáno spíše orálním způsobem, hovorový a neuhlazený styl, dění neustále subjektivně komentující vypravěč Časté motivy související se sexem a drogami

23 Allen Ginsberg Americký spisovatel z New Jersey Několikrát navštívil i Prahu V 50. letech vydal básnickou sbírku Kvílení a jiné básně, kterou věnoval Jacku Kerouacovi Básně kritizují společnost, ale také se zabývají vnitřními intimními pocity Ústřední báseň Kvílení vychází ze zážitků z psychiatrické léčebny Básně jsou často obscénní, působily v USA v době svého vydání šokujícím způsobem, staly se ovšem jakýmsi manifestem beatnické generace

24 Reakce na válku Mnozí autoři zpracovávali traumatizující událost 2. světové války Často psychologická díla reagující na zážitek války Také rozebírána absurdita války či problematika fašismu a totality Zvláštním typem literatury reagující na válku jsou díla, která se zabývají holokaustem

25 Kurt Vonnegut Americký spisovatel Své zážitky z války promítl do knihy Jatka č. 5: jatka jsou nacistický zajatecký tábor (Vonnegut byl sám v takovém vězněn) Kniha je žánrově také sci-fi (hlavní hrdina Billy např. cestuje časem, v knize vystupují mimozemšťané atd.) V jeho dílech častá satira

26 Joseph Heller Americký spisovatel Nejznámější je jeho dílo Hlava XXII (podle hlavy jako určitého oddílu v nařízeních) Ukazuje na absurditu války: hlavní hrdina je voják, který reflektuje nesmyslnost rozkazů shora; nakonec z armády dezertuje Někdy bývá dílo dokonce srovnáváno s Osudy dobrého vojáka Švejka V díle Josepha Hellera je častá satira

27 Norman Mailer Americký spisovatel židovského původu Prozaik, ale také známý novinář Nejznámější protiválečný román Nazí a mrtví V této knize líčí válku v Tichomoří, především její otřesnost a brutalitu, ale také bezohlednost těch, kteří válku vedou

28 William Styron Americký spisovatel Bývá řazen k tzv. jižanské literatuře (spolu s např. Williamem Faulknerem či Tennessee Williamsem) Jeho nejznámější protiválečné dílo je román Sophiina volba

29 William Styron: Sophiina volba Román líčí dopad nacismu na lidský život Důležitá je v názvu volba : motiv špatných voleb a rozhodnutí, popř. takových voleb, kdy ani není možné volit správně, se nese celou knihou Hlavní hrdinka Sophie udělá řadu hrůzných či špatných rozhodnutí Nejznámější je volba, v níž si musí v koncentračním táboře Osvětim vybrat, které ze svých dětí si nechá a které půjde do plynové komory Další rozhodnutí je pokusit se svést Rudolfa Hösse, tedy velitele tábora Dílo končí tragicky: Sophie spáchá sebevraždu Silně psychologické dílo, ukazuje nevratné škody, které nacistické hrůzy mohou zanechat na psychice člověka

30 Ruští autoři

31 Vladimir Nabokov Ruský autor, žil a působil také v Německu či v USA Živil se i jako překladatel či učitel tenisu Jeho nejznámější dílo je Lolita: příběh dvanáctileté dívky a staršího literárního vědce; sexuální motivy; jde o velmi kontroverzní dílo

32 Alexandr Solženicyn Ruský spisovatel a novinář Po válce byl za kritiku Stalina zavřen několik let v gulagu (sovětském pracovním táboře) Své kruté zážitky z gulagu promítl ve svém díle Novela Jeden den Ivana Děnisoviče: odehrává se v gulagu, popisuje nelidské podmínky, krutost dozorců; ukazuje, jak je každodenní přežití v gulagu obtížné Třídílný román Souostroví Gulag popisuje obsáhle systém gulagů a podmínky, které v nich vládly; vycházel ze svých zkušeností i z prováděného výzkumu

33 Boris Leonidovič Pasternak Ruský básník a prozaik Nejznámější román Doktor Živago: sleduje osudy titulárního doktora za Ruské buržoazní revoluce, 1. světové války, Velké říjnové revoluce a Ruské občanské války; končí až 2. světovou válkou Román realisticky zobrazuje společenské poměry v Rusku během v různých obdobích I proto byl román v 50. letech, kdy vznikl, zakázán Vyšel nakonec až v 80. letech

34 Ostatní autoři

35 George Orwell Vlastním jménem Eric Arthur Blair Britský žurnalista a spisovatel Proslavil se především díly v žánru antiutopie Utopie: do 18. století především pokusy o filozofické zkonstruování dokonalé hypotetické společnosti (Platón: Politeiá, Atlantida, T. More: Utopie, T. Campanella: Sluneční stát, F. Bacon: Nová Atlantida, utopický je kupř. také komunismus) Později tito autoři spíše kritizování: jejich vize naivní (odtud dnešní pojem utopie ) V 19. a 20. století vznikají dystopie a antiutopie Antiutopie ukazuje společnost, která je jen zdánlivě dokonalá, ale mnohem více se zaměřuje na hrůzné důsledky takové společnosti, na útlak člověka státem a na ztrátu ceny lidské svobody a života (dystopie se někdy považuje za ještě bezútěšnější variantu antiutopie, jindy se pojmy berou jako synonymní)

36 George Orwell: Farma zvířat Antiutopický román Napsán již za 2. světové války, ovšem již varuje silně před komunismem Jedná se o alegorii: místo lidí vystupují v románu zvířata Odehrává se na farmě pana Jonese, kde se zvířata spiknou, vyženou farmáře a začnou si sama vládnout (revoluce) Od revoluce se zvířata opět dostala k diktatuře, nebyla nakonec o nic lepší, než lidé, kteří jim předtím vládli Lidé: vykořisťovatelé, fašisté Prasata: komunisté (Lenin, Stalin ) Ovce: hloupý dav Psi: fanatičtí posluhovači pánům

37 George Orwell: 1984 Antiutopický román Napsán krátce po Farmě zvířat Představuje vizi absolutní totality Hlavní hrdina Winston Smith pracuje na Ministerstvu pravdy, které určuje, co je pravda a manipuluje informacemi Winston se zamiluje do dívky Julie, nakonec je však natolik zlomen a zmanipulován, že je opět poslušný Pojmy: Velký bratr, ideozločin

38 John Irving Narozen 1942 Americký spisovatel Často řeší ve svých dílech různé problémy společnosti, zejména pak té americké Nejznámější díla: Svět podle Garpa, Pravidla moštárny (za scénář k filmu získal Oscara)

39 Graham Greene Britský spisovatel Zabýval se ve svých dílech svědomím, někdy psal také zábavnou či detektivní literaturu Napsal řadu románů, novel a povídek Známá sbírka Kosa na kámen, z ní povídka Ničitelé

40 Günter Grass Narozen 1927 Německý spisovatel Nositel Nobelovy ceny za literaturu Nejznámější román Plechový bubínek: odehrává se v Gdaňsku, hlavní hrdina Oskar je mimořádně vyspělý, již od dětství chápe svět dospělých a je z něj znechucen, nehodlá se jej zúčastnit, tluče v tíživých chvílích na svůj bubínek, prochází řadou nacistických hrůz; častá je ironie, objevují se i erotické motivy Oskarův život je absurdní a tragický

41 Ken Kesey Americký spisovatel Nejznámější román Vyhoďme ho z kola ven Tento román zfilmoval Miloš Forman jako Přelet nad kukaččím hnízdem

42 Sci-fi a fantasy Science fiction: fikce, která domýšlí vědecký pokrok, řeší vědecké či etické otázky, často situována do budoucnosti Fantasy: z romantismu a historické prózy vycházející žánr mísící mýtus, pověst, společenské systémy ze světových dějin a nadpřirozeno

43 Isaac Asimov Americký spisovatel Dílo např. Já, robot Formuloval tzv. tři zákony robotiky Série románů Nadace

44 Arthur Charles Clarke Britský spisovatel Nejznámější dílo: 2001: Vesmírná odysea

45 Robert Heinlein Americký spisovatel Politicky laděná díla, inklinace k fašismu Známé dílo Hvězdná pěchota

46 Philip Kindred Dick Americký spisovatel Jeho díla inspirovala velkou spoustu známých filmů: Blade Runner, Total Recall, Minority Report

47 Frank Herbert Americký spisovatel Nejznámější je jeho série knih Duna Především ekologická a religionistická tematika

48 Ray Bradbury Americký spisovatel Nejznámější díla Marťanská kronika a 451 stupňů Fahrenheita 451 stupňů Fahrenheita (asi 233 C) je teplota, při které hoří papír; jedná se o antiutopické dílo; motiv pálení knih

49 John Ronald Reuel Tolkien Britský lingvista, tvůrce fiktivních jazyků a spisovatel Nejznámější díla Hobit, Pán prstenů a Silmarilion

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

24. Současná světová literatura

24. Současná světová literatura ČJL 24. Současná světová literatura 1/5 24. Současná světová literatura Je ovlivněna: 2. světová válka studená válka výzkum vesmíru lokální války globální problémy současné společnosti (terorismus, drogy,

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Světová

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

Josef Milon. Vznik a vývoj literatury science fiction

Josef Milon. Vznik a vývoj literatury science fiction Josef Milon Vznik a vývoj literatury science fiction Obsah Úvod... 3 Vznik pojmu science fiction... 4 Vznik science fiction... 5 Britská science fiction... 6 Science fiction ve Spojených státech... 7 Sovětská

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2004 PAVLA ČÁSTKOVÁ Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Světová meziválečná kultura

Světová meziválečná kultura Světová meziválečná kultura 1. Charakteristika období 2. Dadaismus 3. Modernismus 4. Surrealismus 5. Expresionismus 6. Sovětská literatura 7. Americká ztracená generace 8. Významní evropští prozaici 9.

Více

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce J a n S toklas Erich Maria Remarque Český jazyk a literatura O p a va 2013 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Beatnici

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Beatnici ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Beatnici Olomouc, červen 2011 Jana KOUTNÁ Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 KDO TO BYLI BEATNICI?... 7 1.1 Vznik beatové generace... 7 1.1.1 První fáze New York... 7

Více

NOCI SVATOJÁNSKÉ. Woody Allen

NOCI SVATOJÁNSKÉ. Woody Allen prg_sex.qxd 29.5.2011 21:15 StrÆnka 1 SE X NOCI SVATOJÁNSKÉ Woody Allen Divadelní adaptace: Jürgen Fischer Režie: Petr Svojtka Překlad: Jiří Stach Scéna: Karel Glogr Hudba: Felix Mendelssohn-Bartholdy

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014 24 25 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959

JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959 JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959 Prozaik, literární kritik, reportér, překladatel a publicista Jiří Weil se narodil 6. srpna 1900 v Praskolesích u Hořovic. Tam prožil část svého dětství. Otec byl živnostník,

Více

26. Téma války v české a světové meziválečné a moderní literatuře

26. Téma války v české a světové meziválečné a moderní literatuře 26. Téma války v české a světové meziválečné a moderní literatuře První světová válka: V próze výrazně ubývá dějovost, zároveň ustupuje nezaujatost a snaha vytvářet typové postavy honě sebekritizovány.

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více