PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA. MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010"

Transkript

1 PROJEKT HISTORICKÉ LETECKÉ CENTRUM KARLA KUTTELWASCHERA MUZEUM LETCŮ RAF Z VYSOČINY pracovní verze duben 2010 bojovali jsme za pravdu, právo, lidskost a budeme neúprosně bojovat proti lži a násilí. Jménem našich padlých druhů, kteří nám tento odkaz dali a kteří pro tyto ideály položili své životy, slibujeme, že jich nezradíme. brigádní generál i.m. Karel Kuttelwascher Strana 1 (celkem 15)

2 OBSAH: 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE 1.2 MISE 1.3 CÍLE 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2.3 LETECKÁ TECHNIKA 2.4 VOLBA NÁZVU 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA CENTRA 3.2 STRATEGIE 3.3 AUTOŘI PROJEKTU 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 3.5 CÍLOVÁ SKUPINA 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM 5. EKONOMIKA 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ 5.2 SPOUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 6.5 POTŘEBNOST 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE 6.10 DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY 6.11 CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO 6.12 VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI 6.14 STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY 6.15 KOMPLEXNOST PROJEKTU 6.16 REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY RESUMÉ Strana 2 (celkem 15)

3 Strana 3 (celkem 15) PROJEKT ZPRACOVALO O.S. CZECH SPITFIRE CLUB

4 1. ZÁMĚR 1.1 VIZE Vybudovat v krajském městě Jihlavě Muzeum letců RAF z Vysočiny, kteří bojovali a umírali za druhé světové války v řadách britského královského letectva RAF. Půjde o muzeum - centrum, které se bude aktivně zabývat připomínáním těch, kterým vděčíme za svoji svobodu. Centrum bude připravovat přednášky, besedy, prezentace a výstavy. Bude aktivně spolupracovat se školami. Bude se podílet na vzdělávání a výchově poutavou formou s využitím multimédií i třírozměrných modelů, exponátů a interaktivních zařízení (např. PC simulátor, nebo kokpit s ovládacími prvky). Bude zahrnuta nejen historie, ale také srdečné vlastenectví, vysoká morálka, odvaha a další výrazné kladné charakterové vlastnosti našich válečných letců, kteří tak mají potenciál stát se výraznými pozitivními vzory zejména pro naši mládež. Půjde nejen o klasickou muzejní expozici, ale také o centrum, které bude aktivně připomínat tyto naše hrdiny. 1.2 MISE Letecké muzeum bude připomínat památku všech letců, kteří se zde narodili, nebo měli jiný blízký vztah k Jihlavě a Vysočině. Ponese jméno našeho nejúspěšnějšího stíhače v RAF brigádního generála in memoriam Karla Kuttelwaschera, rodáka ze Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu. Snahou bude vyzdvihnout důležité kladné morální hodnoty spojené s odkazem našich letců. V naší společnosti je nezbytné podporovat aktivity, které budují a udržují historickou paměť národa. Mimo jiné také proto, že celých čtyřicet let minulého komunistického režimu byla tato otázka zatlačována do pozadí a tito naši hrdinové byli z politických důvodů perzekuováni. Bohužel ani dnes není tomuto tématu věnována potřebná pozornost. Mimo jiné o tom svědčí také nárůst sympatií nezanedbatelné části naší mládeže s nebezpečným neonacismem a dalšími formami extremismu. 1.3 CÍLE Připomínat oběti a účastníky bojů za svobodu českého národa, popularizovat naše hrdinné letce, vyzdvihnout jejich pozitivní odkaz. S využitím vzdělávání, emocionálního působení i nabídkou volnočasových aktivit vzbudit zájem mládeže a vzdálit ji tak od asociálních činností a od sympatizování s neonacisty. Pomáhat důležitou část našeho kulturního dědictví dokumenty, fotografie, uniformy, vyznamenání a další památky na tyto letce. Vyhledávat, restaurovat, uchovávat a vystavovat dobové exponáty. Přinášet obyvatelům a návštěvníkům Jihlavy a Vysočiny zajímavou formou poznatky o naší minulost a o našem letectví. Zvýšit zájem o letectví jako o obor, který má u nás bohatou minulost a velkou tradici. Zvýšit zájem o uplatnění v technickém oboru, zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. Strana 4 (celkem 15)

5 Zvýšit zájem o návštěvu Jihlavy vybudování atraktivního cíle výletů škol i soukromých osob. Udržovat přátelskou spolupráci s britskou stranou. Strana 5 (celkem 15)

6 2. VÝCHODISKA 2.1 VÝCHOVA A EMOČNÍ PŮSOBENÍ Připomínání válečných hrůz a utrpení jednotlivců i národů je v dnešní době, kdy ubývá přímých účastníků bojů a pamětníků té doby vůbec, důležité zejména pro mladé lidi. Bohužel extremismus sílí a extrémisté dokáží výklad historie deformovat a oslovovat řadu lidí. Proto je důležité připomínat historii pravdivě a objektivně. Je nezbytné ukazovat jak zhoubné režimy byly fašismus a nacismus. Nesmíme zapomínat na ty, kteří položili své životy, abychom my mohli žít ve svobodě. Nechceme přece, aby se historie opakovala. Vedle zprostředkovávání poznatků z historie se počítá i s využitím emočních zážitků. Působení na emoce a fantazii návštěvníků je dnes nezanedbatelnou součástí prezentací, výstav i jiných populárněnaučných programů. Aby se oblast letectví neprezentovala jen v čistě technické či historicky popisné rovině, počítá se také s propojením s audiovizuálními ukázkami a interaktivními prezentacemi. Téma válečných hrůz bude přiblíženo výňatky z dobových dokumentů, předmětů z koncentračních táborů a podobně. Obecně bude kladen důraz na bezprostřednost a hluboký emocionální zážitek, tak aby byla zvýrazněna naléhavost předávaných informací a probuzena potřebné uvědomění si souvislostí. 2.2 UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Expozice budou z velké míry postaveny na autentických exponátech, na předmětech po válečných letcích. Ty se naše občanské sdružení snaží shromažďovat, zachránit před znehodnocením, či dokonce zničením, nebo prodejem do zahraničí. Sbírky mají nezanedbatelnou tržní, ale zejména historickou hodnotu. V nejzazším případě hrozí, že se tyto cenné předměty navždy ztratí. 2.3 LETECKÁ TECHNIKA Letectví je dnes mnoha mladými lidmi chybně vnímáno jako těžko dostupná a tudíž málo zajímavá oblast, kde až na výjimky nevidí perspektivu. Někdy ale jenom proto, že o letectví vlastně nic neví. Přitom letectví a příbuzné obory mají v naší vlasti bohatou tradici. Jde o obory nenáročné na suroviny, ale přitom vysoce specializované, vyžadující vysokou míru duševní práce, zručnosti a umu. Letectví má tak pro Českou republiku vysoký potenciál, přičemž zahrnuje širokou oblast zejména technických oborů. Centrum si klade za cíl ukázat tyto oblasti co nejnázorněji a nejpochopitelněji, aby byly atraktivní zejména pro mládež, která se rozhoduje o svém budoucím zaměření a volbě zaměstnání. 2.4 VOLBA NÁZVU Název budoucího interaktivního muzea je symbolický Historické letecké centrum Karla Kuttelwaschera je symbolické. Mezi největší postavy našeho letectví a současně celého zahraničního protinacistického odboje rozhodně patří rodák z vesničky na Vysočině Svatého Kříže, brigádní generál Karel Kuttelwascher i.m. Proto chceme navázat na jeho Strana 6 (celkem 15)

7 odkaz a vzdát hold jeho památce tím, že centrum ponese jeho jméno. Jde o formu poděkování jak jemu, tak i dalším hrdinům boje za svobodu, a to nejen z našeho regionu. Válečným letcům patří za nevšední odvahu, odhodlání, obětavost, vytrvalost a vlastenectví náš dík. Tito výjimeční lidé zaujímají významné místo v nedávné historii. Přesto se na ně často zapomíná. Prezentování těchto osobností jako kladných vzorů naší široké veřejnosti, zejména pak mládeži, podtrhne význam tohoto centra. Strana 7 (celkem 15)

8 3. ČINNOST 3.1 ZPŮSOB ČINNOSTI MUZEA - CENTRA Hlavním charakteristickým a výrazným rozdílem plánovaného centra oproti klasické stálé expozici v muzeu je aktivní forma práce s partnery. Tedy pouze nečekat až přijdou návštěvníci, ale kooperací s radnicemi, školskými úřady, základními, středními i vysokými školami nabízet nevšední zážitky a vzdělávání pro celé pozvané skupiny či třídy. Způsobem jeden den - jedna třída lze dosáhnout velkého počtu zúčastněných mladých lidí a dává šanci předat jim řadu důležitých pozitivních sdělení. S tímto typem provozu a kooperace se školami má již naše sdružení pozitivní zkušenost z akce Čs. letci v boji proti fašismu konané v Jihlavě v zimě Pro laickou i odbornou veřejnost jsou připraveny volné návštěvní hodiny odpoledne, o víkendech a o prázdninách. Důraz je kladen na poutavou formu, bezprostřednost, moderní audiovizuální techniku, 3D modely a interaktivitu. Centrum poskytne zázemí rovněž pro uchovávání sbírek, opravy, údržbu a archivní a badatelskou činnost a nabídne i malou knihovnu s leteckou válečnou literaturou 3.2 STRATEGIE: V souladu s INTEGROVANÝM PLÁNEM ROZVOJE MĚSTA chceme spojit potenciál jednotlivců i organizací pro vybudování stabilního muzea, které bude pracovat desítky let. Snaha je vytvořit dobře fungující muzeum - centrum, které poutavými, názornými, účinnými a moderními metodami bude oslovovat obyvatele a návštěvníky Jihlavy, Vysočiny a České republiky. Poznatky získané prostřednictvím centra mají význam pro organizování volnočasových aktivit mládeže, pro výchovu k vlastenectví a demokracii, pro boj proti extremismu, ale také pro i případné studijní či profesní zaměření návštěvníků a jejich uplatnění na trhu práce v perspektivní oblasti. 3.3 AUTOŘI PROJEKTU Hlavním organizátorem centra je občanské sdružení Czech Spitfire Club se sídlem v Jihlavě. Má sedm řádných a čtyři čestné členy. Mezi další organizace, které přislíbily pomoc a již v minulosti s občanským sdružením spolupracovali je Svaz letců České republiky, Armáda České republiky, Muzeum Vysočiny, Klub leteckým modelářů Jihlava a Český svaz bojovníků za svobodu. Spolupracuje také se sdělovacími prostředky a s odbornými pracovišti, Britskou ambasádou v Praze, Vojenským leteckým muzeem v Praze Kbelích, Národním technickým muzeem a řadou dalších institucí. V neposlední řadě patří mezi aktivní pomocníky přímo i rodina Karla Kuttelwaschera a to především jeho dvě dcery Vee Darlington a Mari Rowe. Mezi další rodiny z Jihlavy či Vysočiny patří například rodina pana Götha (příbuzného válečného stíhací letce Viléma Götha), s nimiž rovněž úzce spolupracujeme. Mezi další patří válečný veterán plk. v.v. Imrich Gablech a další. Významná je také spolupráce s firmou Jihlavan Airplanes. Tato jihlavská společnost vyrábí ultralehká letadla a díly letadel pro firmu Boeing a navázala na podnik Jihlavan, známý dodávkami komponentů pro nadzvukovou stíhačku JAS 39 Gripen. Jihlava se tak může pochlubit velkou tradicí v oblasti letecké výroby a průmyslu. Spoléháme také na podporu města Jihlavy a kraje Vysočina. Strana 8 (celkem 15)

9 3.4 AKCE A ČINNOSTI REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM V MINULOSTI Spolupráce s firmou MIDOFILM příprava videofilmu II. světová válka. Výstava Čs. letci v boji proti fašismu (leden a únor 2009) (celkem přes 2700 návštěvníků). Pamětní deska Karlovi Kuttelwascherovi a související akce (srpen 2009, 200 hostů, za účasti jeho dcer). Prezentace o čs. letcích, Karlu Kuttelwascherovi, letecké technice, výstroji RAF a holocaustu zakončená besedou ve Svatém Kříži (leden 2010) Příprava pomníku Karlovi Kuttelwascherovi ve Svatém Kříži (k 95. výročí narození v roce 2011). Články v tisku, rozhovory v TV a vlastní webové stránky. Vlastní webové stránky s prezentací čs. letců, letounu Spitfire, výstroje RAF, součástí je i odkazník na instituce s podobným tématem svazy, kluby, muzea, Spolupráce s leteckými modeláři. Návštěvy leteckých dnů a muzeí, pamětních desek a hrobů čs. letců. Pátrání po památkách na čs. letce. Tvorba vlastního archivu předmětů a památek. Tvorba vlastního archivu knih, map, časopisů a publikací. Mapování historie leteckého průmyslu v Jihlavě. Přednášky k boji proti extremismu ve spolupráci s Kr.Ú. Vysočina. Spolupráce s britským vojenským ataché. Vzdělávací a propagační akce v rámci boje proti extremismu Sv. Kříž. Zkoumání zápisníku letů Karla Kuttelwaschera a jeho další pozůstalosti. Spolupráce s účastníkem bojů RAF plk. v.v. Imrichem Gablechem. Aktivní prezentace historických uniforem používaných našimi letci během válečného působení v RAF. Prezentace dobové výstroje RAF prostřednictvím figurín. 3.5 CÍLOVÉ SKUPINY - školy všech stupňů - ostatní vzdělávací instituce - návštěvníci města Jihlavy - volno časové aktivity mládeže - besedy k výročím a akce pro seniory (den veteránů, akce seniory, pro domovy důchodců, ) - oficiální hosté kraje či města - sdělovací prostředky Část expozice je mobilní a bude prezentována na leteckých dnech v ČR. Strana 9 (celkem 15)

10 4. PROGRAM 4.1 ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY: Každá skupina organizovaných návštěv bude mít nabídnut tento optimální program (5 bodů) s průvodcem: a) audiovizuální pořady či prezentace (individuálně zaměřené podle zájmu návštěvníků, nebo zaměřené tématicky např. pro základní školy) b) prohlídka expozic: - historie ČSR - fašismus a nacismus, - 2. světová válka - holokaust - poválečné uspořádání - historie čs. letectví - naši letci, zejména účastníci 2. války v řadách RAF - Karel Kuttelwascher - základní typy letadel používaných v RAF během 2. války - konstrukce letadel, konstrukce motorů, technologie výroby letadel - pilotáž, taktika leteckého boje a simulátory - mapy a navigace - uniformy, kombinézy a výstroj - odznaky a vyznamenání - audiovizuální ukázky z dokumentů c) beseda s průvodcem u záznamů a archívu fotografií. d) nabídka upomínkových předmětů, knih, plakátů, CD, DVD, e) možnost vyfotit se s figurínami v dobové výstroji 4.2 SPECIALIZOVANÝ PROGRAM (PRO ZÁJEMCE) Zprostředkování kontaktů či rady o možném studiu či jiném uplatnění v této oblasti (letectví, historie, ). Ve spolupráci s technickými školami poskytování informací o studiu. Ve spolupráci s výrobci letadel a poskytovateli služeb v oblasti letectví předávat informace o uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s Úřady práce zprostředkování nabídky volných míst a rekvalifikačních programů v oblasti letectví. Podpora informační společnosti v oblasti celoživotního vzdělávání založením vlastního depozitáře, který slouží k shromažďování, ukládání, ochraně a zpřístupňování materiálů mající historický charakter. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky je připraveno využití odborné knihovny časopisů, periodik, knih, audio-video. Rovněž je možno provézt detailnější seznámení s exponáty, či domluvit individuální konzultace. Strana 10 (celkem 15)

11 5. EKONOMIKA: 5.1 NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.2 SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍHO FONDU BUDE ZPRACOVÁNO PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK 5.3 EXPONÁTY A SBÍRKY Počet exponátů, které může občanské sdružení vystavit, jde do stovek kusů. Zahrnují následující komodity (položky): - dobové dokumenty - fotografie - mapy - modely - uniformy - části výstroje - vyznamenání a řády - přístroje - součásti a části letadel - výzbroj 5.4 ZAJIŠTĚNÍ CHODU Při otevření muzea se počítá se vznikem dvou pracovních míst průvodců. Ostatní činnosti by zajišťovali členové o.s. Centrum bude dále plně ekonomicky soběstačné. Strana 11 (celkem 15)

12 6. PROJEKT 6.1 PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ Většina nákladů je dána pořízením potřebné budovy odpovídající velikosti. Její hodnota vychází ze znaleckého posudku. Dispozice musí odpovídat našim potřebám, přičemž provozní náklady, náklady na opravy a nutné úpravy budou v přijatelné výši. 6.2 VARIATNÍ ŘEŠENÍ a) Novostavba b) Půjčování (pronájem) prostor 6.3 OČEKÁVANÉ ZÁVAZNÉ VÝSLEDKY Předpoklad minimální roční návštěvnosti centra 3500 osob, z toho minimálně 2500 ze škol, po dobu minimálně 5 let a počet hodin otevřených pro veřejnost ročně 500. Prezentace a ukázky na leteckých dnech s účastí cca osob ročně. Předpokládá se spolupráce s médii vč. televizí. Spolupráce se školským úřadem a dalšími institucemi. Vydávání publikací a popularizace v rámci republiky, zejména pak kraje Vysočina. Vedení kroniky. 6.4 PODKLADY PRO OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Vycházíme z našich zkušeností z minulých (již uskutečněných výše uvedených) akcí, z počtu žáků a studentů v kraji Vysočina a z počtu návštěvníků Jihlavy v rámci cestovního ruchu. 6.5 POTŘEBNOST V současné době chybí v kraji obdobná osvětová instituce, resp. interaktivní informační centrum s uvedeným zaměřením trvalá expozice, s mládeží se v oblasti historie a prevence extremismu (vysvětlování fašismu a nacismu) systematicky nepracuje. Povědomí o významném působení našich letců za druhé světové války je nízké a znalosti o těchto úctyhodných osobnostech jsou u veřejnosti většinou malé. Otevření centra by přineslo významné zlepšení současného stavu, kdy jsou organizovány pouze ad hoc výstavy, nebo je nutno jet na jiná místa v republice nebo v Evropě. Jihlava má z tohoto pohledu velmi výhodnou geografickou polohu nejen v rámci kraje, ale i z hlediska dopravní dostupnosti z celé ČR. 6.6 UDRŽITELNOST PROVOZNÍ Toto je jedna z hlavních priorit činnosti občanského sdružení. Význam má uchování a zpřístupnění sbírek pouze (především) v dlouhodobém horizontu. Spolupráce se Svazem letců ČR (založen 1918) a orgány místní správy a samosprávy dávají záruku dlouhodobosti uvedeného záměru v řádu desítek let. Strana 12 (celkem 15)

13 6.7 UDRŽITELNOST EKONOMICKÁ Zdroje financování pro další provoz vychází z příspěvků od členů a sponzorů, ze vstupného, a z prodej prodeje vlastních propagačních materiálů (v souladu se zákonem o neziskových organizacích). 6.8 SOCIOEKONOMICKÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Pro grant by se sledovaly následující ukazatele: Počty hodin otevírací doby doloženo výkazem. Seznamy zúčastněných škol, tříd a počtů žáků. Prodané vstupenky a zanesení do účetnictví o.s. doklady. Další dokumenty - spolupráce s Vysočina Tourism. Spolupráce s medii dokladovat počet zpráv. 6.9 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ROZVOJE Kvalitativní ukazatele spolupráce s muzei, studium některých členů sdružení v oblasti muzejnictví a archivnictví. Kvantitativní ukazatele zvyšování počtu oslovených osob, případně rozšiřování mobilní (putovní) části výstavy DALŠÍ EFEKTY, SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY Zvyšování povědomosti o centru ve městě Jihlavě, v regionu i v rámci celé ČR povede ke snazšímu získávání finančních zdrojů od sponzorů. To umožní další rozšiřování zejména expozic a depozitáře CELOSPOLEČENSKÉ HLEDISKO Záměr vybudování a provozování centra je v souladu s celospolečenskými zájmy v následujících oblastech: Vzdělávání (historie, osobnosti, technika). Seznámení se s významným obdobím naší historie a s příkladnými osobnostmi. Propagace letecké techniky. Boje proti extremismu. Pozitivní a společensky prospěšné volnočasové aktivity. Uchovávání historicky cenného materiálu. Rozvoj informační struktury kraje a státu. Rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce a přátelství mezi státy a národy VYTIPOVÁNÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE Rozpad o.s. dle zákona lze předat nástupnické organizaci. Nebudou finanční zdroje vstupné, podpora granty, příspěvky sponzorů. Vyhoření, poškození pojištění budovy i expozic, zabezpečovací systém. Strana 13 (celkem 15)

14 6.13 STUDIE PROVEDITELNOSTI Nejsou známy okolnosti, které by v případě získání finančních prostředků znemožnili projekt realizovat STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚPRAV BUDOVY Budova by odpovídala všem normám v oblasti bezpečnosti, požárního zabezpečení. Úpravy spočívají v odstranění stávajícího vybavení, drobné stavební údržby, vymalování a úpravy sociálního zařízení. Bude doplněno pouze zabezpečení objektu alarmem, požární hlásiče a připojení na internet. Bude doložena žádost o změnu užívání. Finanční prostředky by se věnovaly přednostně na vybudování audio-videoprojekce a instalaci vitrín pro exponáty KOMPLEXNOST PROJEKTU Součástí projektu jsou veškeré kroky i činnosti potřebné pro dosažení závazných výsledků. Jsou to: Materiální zdroje. Finanční zdroje - investiční. Finanční zdroje provozní. Personální zdroje a materiál do expozic - občanské sdružení REALIZACE PROJEKTU POSTUPNÉ KROKY Činnost občanského sdružení vč. plánování, účetnictví apod. Stanovení vize, mise a cílů. Příprava projektu. Získání finančních prostředků. Nákup budovy, zápis u KÚ. Smlouvy dodávky elektřiny, plynu, vody, povolení parkování, odvoz odpadů. Úprava budovy. Příprava expozic. Příprava programu a personální a materiální zajištění. Stanovení a instalace adekvátního zabezpečení objektu. Pojištění budovy a expozic. Spolupráce s radnicí a krajem. Stanovení provozního řádu, hygieny a bezpečnosti práce. Stanovení návštěvní doby. Sjednání konkrétních termínů návštěv tříd z jednotlivých škol. Strana 14 (celkem 15)

15 RESUMÉ Žádost o grant je motivována potřebou získat finanční prostředky na vybudování muzea-centra pro činnost sdružení v oblastech výše popsaných. Tím se výrazně zvýší objem činností, osloví se nesrovnatelně větší skupina osob, zejména mládeže, odpadne závislost na zapůjčování prostorů od jiných subjektů, a omezí se poškozování exponátů při dopravě. Další činnost již ekonomicky vychází ze sponzorských darů, ze vstupného, z podpory kraje či města, případně z příjmů z vlastní činnosti např. z prodeje propagačních materiálů, které umožňuje zákon o neziskových organizacích. Centrum bude dále ekonomicky soběstačné a je opodstatněné tvrzení, že může fungovat další desítky let. Současně vznikne prostor pro umístění historických předmětů, konstrukcí, technologických vzorků a podobně, které by jinak byly buď v depozitech, nebo by se nezachovaly vůbec. Strana 15 (celkem 15)

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í S E Z N A M O R G A N I Z A C Í OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SEDLČANY, S. R. O. název: Městská teplárenská, s. r. o. Církvičská 581, 264 01 Sedlčany IČ: 26214059 Organizace zabezpečuje výrobu

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov

Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 15. 12. 2011 Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov Předkládá: Ing. Eliška Gruberová Vypracoval: Ing. Eliška Gruberová Zúčastní se projednávání v RM: ano Předložení materiálu

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více