NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG"

Transkript

1 NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012

2 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství Didaktis pro mateřské, základní a střední školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech. Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996 a jak napovídá sám název, zaměřujeme se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol. Učivo základní školy je přehledně a srozumitelně zpracováno v Mapkách, které tvoří sadu materiálů určených k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Edice Co byste měli znát ze ZŠ obsahuje přehledy učiva 2. stupně základních škol. Od roku 2002 vydáváme novou netradiční řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ, kterou v letošním roce 2012 završuje učební sada Angličtina pro 5. ročník ZŠ. Všechny vydané ucelené řady učebnic pro celý 1. stupeň ZŠ jsme vytvářeli v souladu s požadavky a principy RVP a jsou opatřeny doložkou MŠMT. Pro malé školáky je určena i edice Zábavné procvičování doma i ve škole, která dětem nabízí možnost si poutavým způsobem procvičit či zopakovat probíranou látku. Snažíme se vyjít vstříc také maturantům, pro které jsme vytvořili řadu Odmaturuj. Každá publikace z této řady je zaměřena na konkrétní předmět a snaží se poskytnout ucelený, srozumitelný a poutavý přehled učiva v souvislostech, který poslouží nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. V letošním roce jsme vydali učební sadu Český jazyk a komunikace pro střední školy díl, který navazuje na přecházející již dva vydané díly, a učební sadu Matematika pro střední školy 1. díl. Pokračujeme tak v tradici započaté úspěšnými sadami Literatura a Společenské vědy pro střední školy. Nově jsme pro studenty přistupující ke státní maturitní zkoušce připravili edici Maturita 2012, která vychází z podoby státní maturity, jež se uskutečnila v roce Pomocí naší knihy se studentky a studenti dozvědí všechny relevantní informace o státní maturitě a dokonale se připraví na její formu i obsah. V současné době je to jediný titul na českém knižním trhu, který komplexně rozebírá společnou část státní maturitní zkoušky. Další skupinu uživatelů našich titulů tvoří děti předškolního věku, mezi kterými stále narůstají rozdíly v připravenosti na školní docházku. Proto jsme vytvořili řadu publikací Moje krůčky, která prostřednictvím různých poutavých her a cvičení rozvíjí u dětí potřebné schopnosti a dovednosti pro vstup do školy. Stranou nezůstávají ani publikace k výuce cizích jazyků, jimiž chceme přispívat k rozvoji komunikačních dovedností našich čtenářů. V edici Language Praktice Books již vyšly cvičebnice angličtiny a němčiny. Při tvorbě našich titulů klademe hlavní důraz na jejich nejčastější uživatele žáky a učitele. Jsme s nimi proto v neustálém kontaktu, snažíme se reagovat na jejich aktuální potřeby, zájmy a problémy. V průběhu tvorby spolupracujeme se širokým týmem odborníků, zkušených učitelů, rodičů, ale i studentů a žáků, se kterými učební materiály ověřujeme. Přáním kolektivu našeho nakladatelství je stále obohacovat knižní nabídku kvalitními učebnicemi a naučnými publikacemi. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni. kolektiv nakladatelství Didaktis

3 LITERATURA PRO 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 1. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 152 stran, ISBN Literatura pro 1. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 156 stran, ISBN Literatura pro 1. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD + 1 DVD formát A4, brož., 104 stran, ISBN Sada tří CD. CD namluvili přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem, nositelem Ceny Thálie, Ceny Českého divadla, Ceny Alfréda Radoka. Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Avšak díky svému širokému záběru společensko-historického a kulturního pozadí jednotlivých období a díky hlubokému záběru učiva literární historie a teorie mohou sadu využít také studenti a učitelé gymnázií. Sada tak odpovídá RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice výuky předmětu literatura na středních školách. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit CD DVD metodika pro učitele). Tím je zajištěn silný přesah jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti a klíčové kompetence na základě probíraného učiva. V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice. Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí vybrané klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií zachycují různé osobnosti z dějin literatury, již zmíněné noviny, ukázky z filmů na DVD a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva do současnosti, tzv. inspirace. Obsah učebnicové sady Úvod do studia literatury (kapitoly Význam umění pro člověka a Teorie literatury). Starověká literatura (kapitoly Nejstarší světové kultury, Antické Řecko a Antický Řím). Středověká literatura (kapitoly Středověká literatura, Počátky písemnictví na našem území, Středověká česká literatura a Husitská literatura). Humanismus a renesance (kapitoly Evropský humanismus a renesance, Český humanismus a renesance). Barokní literatura (kapitoly Evropské baroko a České baroko). Evropská literatura 18. století (kapitola Klasicismus, osvícenství a preromantismus). Struktura učebnicové sady Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na další kapitoly. Každá kapitola (kromě prvního celku) začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou pomocí útvarů publicistického stylu zpracovány aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí doby a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, které tvoří nedílnou součást této sady a na němž najdete ukázky z vybraných literárních děl, které jsou probírány v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno Erik Pardus, Zdeněk Junák, Karel Janský a Jana Musilová. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. To podporují také vybrané ukázky z filmů, které najdete na DVD. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop, testy a dlouhodobé projekty. 3

4 Práce ve vyučovací hodině Umělecký směr v učebnici Výkladové bloky tvořící hutnější část strany představují požadovaná témata vzdělávací oblasti a bloky tvořící sloupec v pravé části strany nabízejí definice, shrnutí a především pak inspirační texty, které dávají probíraná témata do širších kulturně-historických souvislostí. Levá strana uměleckého směru se věnuje společensko-historickému vývoji s jeho kulturními proměnami ve výtvarných uměních a hudbě. Pravá strana pak představuje, jakými cestami se vydávala literatura. Jednotlivé bloky a komponenty tvoří všechny podkapitoly tohoto typu, a ty jsou tak snadno identifikovatelné a přehledné. Ve společensko-historickém pozadí je popsána doba 2. pol. 18. stol. Student si uvědomí, které události hýbaly dobou a které následně ovlivnily podobu umění a literatury. Definice důležitých pojmů ze společensko-historického pozadí (zde klasicismus, osvícensví a preromantismus). V inspiraci se student dozví, co zůstalo z osvícenství nosné do dnešní doby. Výklad společensko-historického pozadí přechází postupně do oblasti kultury a umění. V jednotlivých blocích jsou představeny hlavní tendence a směřování výtvarného a hudebního umění klasicismu. V časové ose jsou vyznačeny všechny důležité události doby osvícenské. Osa slouží k rychlé a snadné orientaci. Literární ukázka slouží k dokreslení studentovy představy o klasicistní literatuře na základě předchozího výkladu. Nejvýznamnější autor probíraného období v učebnici Na dvoustraně je zpracován nejvýznamnější představitel probíraného období. Tato dvoustrana se skládá z celé řady grafických komponentů, jejichž cílem je rozdělit informace o autorově životě do následujících skupin: osobní data, stručný životopis, komiks, celkové zhodnocení autorovy tvorby, rozbor klíčových děl a ilustrační ukázky z nich. Další komponenty najdete na vnitřním okraji levé a vnějším okraji pravé strany: časovou osu, tzv. bulvár, inspiraci, další autorova díla a odkaz na poslechovou nebo filmovou ukázku. U autorů zpracovaných na jedné straně chybí komiks a je rozebráno zpravidla jedno klíčové dílo. Grafické zpracování autorů na půl nebo třetinu strany je jiné, nicméně opět vychází ze struktury výkladu o předchozím typu autorů, tzn. podkapitola obsahuje osobní data, stručný životopis, charakteristiku autorova díla obecně a ilustrační literární ukázku. U autorů posledních dvou typů najdete opět výběr z prvků, jako jsou bulvár, inspirace, poslechová nebo filmová ukázka atd. Myšlenka osvícenství a klasicismu je dána do souvislostí s Descartovým racionalismem. Otázkou zaměřenou na společné myšlenky klasicismu, renesance a antiky si student uvědomuje, že některé principy uvažování a chápání člověka a kultury se opakují. Časová osa slouží k orientaci v Molièrových životních událostech i osudech jeho dramatických děl. Obsahuje nejdůležitější data z výkladu z celé dvoustrany. V komiksu je s nadsázkou a ironií zobrazena epizoda z Molièrova dospívání, kdy jeho otec neměl důvěru v synovo nadání. Komiks se tak společně s tzv. bulvárem řadí k odlehčeným typům bloků v učebnicové sadě. Komplexní hodnocení Molièrovy tvorby nabízí studentovi přehlednou periodizaci jeho díla. Klíčová díla z tohoto hodnotícího bloku jsou pak následně podrobně interpretována na následující straně. Osobní data a stručný Molièrův životopis jsou studentovi představeny v tzv. pase. Podrobná interpretace vybraných klíčových děl (Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný), která jsou zmíněna v komplexním hodnocení autorovy tvorby na levé straně. Ilustrační ukázka z interpretovaných děl. 4

5 Práce ve vyučovací hodině Charakteristika základních rysů literatury období klasicismu. Umělecký směr v pracovním sešitě Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Všechny úkoly v pracovním sešitě je student schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v uměleckém směru v pracovním sešitě jsou zaměřeny na analytické čtení textů z odborné literatury. Cílem je, aby si student osvojil základní principy práce se sekundární literaturou a naučil se ji automaticky používat. Úlohy tohoto typu jsou většinou pojaty jako individuální práce. Dalším typem cvičení je fixace vybraných klíčových pojmů ze společensko-historického pozadí a z oblasti literatury. Je potřeba zdůraznit, že levá strana v pracovním sešitě pracuje s informacemi z levé strany v učebnici a naopak, pravá strana v pracovním sešitě zařazuje otázky z oblasti literatury. Prohlubování kompetence k učení studijním čtením a vyhledáváním informací v textu ze sekundární literatury. U otázek je dán prostor na písemnou odpověď, pokud se nejedná o otázky vedoucí např. k řízené diskuzi apod. Úloha vede k prohlubování znalostí o uměleckých dílech a jejich autorech na základě doplnění legendy k obrazovému materiálu (např. jméno autora sochy Amor a Psyche). Filmový pás studentovi rozšiřuje obzory nahlížením klasicimu a období osvícenství a libertinství očima filmového režiséra. Nejvýznamnější představitel probíraného období v pracovním sešitě Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Práce v sešitě je zaměřena především na studijní a analytické čtení literárních textů a na porozumění mluvenému projevu. Sešit tak nahrazuje klasickou čítanku s tím, že část ukázek je ke čtení a část ukázek je namluvena k poslechu na CD. Poslechová cvičení obsahují vždy úryvky z literárních děl. Všechny úkoly v pracovním sešitě je student schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v pracovním sešitě střídají důsledně individuální, párovou, skupinovou a projektovou práci. Cílem úloh v pracovním sešitě je, aby student pochopil a vytvořil si svůj vlastní postoj k základním myšlenkám vybraných literárních děl. Fakta o autorově životě a díle je student schopen doplnit vždy po prostudování informací v pase v učebnici. V pracovním sešitě se pracuje jen s těmi díly, jejichž interpretaci byl věnován prostor i v učebnici (Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný). V úkolech vedoucích k porovnání Molièrovy tvorby s dílem z antické literatury si student uvědomí nadčasovost tématu lidské lakoty. Na základě poslechového cvičení student odpovídá na otázky a plní úkoly, které vedou k pochopení struktury ukázky a její hlavní myšlenky. Na CD jsou ukázky pouze z těch děl, která byla podrobně interpretována v učebnici (zde Tartuffe). Tzv. bulvár zpracovává s jistou nadsázkou údaje o autorově životě nebo díle. Články nechávají studenta nahlížet na Molièrův život a dílo z odlehčeného úhlu pohledu. Charakteristika dalších děl zařazených v komplexním hodnocení Molièrovy tvorby. V inspiračním bloku si student uvědomí, že Molière zasáhl nejen do světa literatury, ale také do světa hudby. 5

6 Práce ve vyučovací hodině Dvoustrana tzv. novin obsahuje aktuální informace z probíraného období zpracované v duchu útvarů publicistického stylu. Práce s novinami v pracovním sešitě V pracovním sešitě je práce s novinami zastoupena jednou stranou, která vždy obsahuje 5 cvičení zaměřených na procvičování útvarů publicistického stylu, na práci s jazykem i na tvůrčí práci založenou na informacích článků z novin. Do hodin literatury se tímto způsobem silně zapojuje i procvičování stylistiky, pravopisu i komunikace obecně. Práce s novinami v učebnici Dvoustrana novin je provázána i s dalšími podkapitolami učebnice. S hlavními událostmi, které jsou v rámci novin popsány, se setkáte ve výkladových blocích následujících podkapitol. Výběr témat jednotlivých článků není nahodilý vybrali jsme ty nejpodstatnější události, které byly pro danou dobu zásadní a ovlivnily nejen vývoj společnosti, ale i vývoj literatury. Společensko-historické pozadí souvisí s literaturou velmi úzce a jeho znalost je pro pochopení vývoje literatury i pro interpretaci konkrétních literárních děl velmi důležitá. Naše zpracování přibližuje studentům hlavní události probíraného období novou formou, která napomáhá hlubšímu osvojení daných poznatků. Pomocí novin lze začít každou vyučovací hodinu (více informací, jak konkrétní vyučovací hodinu postavit, naleznete v metodickém průvodci pro učitele). Na levé straně novin přinášíme články o historickém a politickém pozadí. S informacemi z těchto článků se dále v učebnici setkáte zejména v blocích informujících o společensko-historickém pozadí. Na pravé straně novin přinášíme články se společenskou a kulturní tematikou. S těmito informacemi se dále v učebnici setkáte zejména v blocích informujících o architektuře, malířství, sochařství, hudbě a v neposlední řadě o literatuře. Článek, ve kterém řádil tiskařský šotek. Faktografické chyby, které způsobil, musí studenti odhalit a článek uvést na pravou míru v pracovním sešitě. Set je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. 6

7 LITERATURA PRO 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Motivace Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předcházející titul, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice výuky předmětu literatura na středních školách. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit CD metodika pro učitele). Tím je zajištěn silný přesah jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti a klíčové kompetence na základě probíraného učiva. V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice. Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky (která svou přehledností usnadňuje vlastní studium a práci s našimi materiály) a velkého množství obrazového materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií zachycují různé osobnosti z dějin literatury, tzv. noviny a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva do současnosti, tzv. inspirace. Obsah učebnicové sady Literatura pro 2. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 152 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 156 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., 100 stran, ISBN Kultura v 19. století (kapitoly Vývoj kultury v 19. století a Literární druhy a žánry). České národní obrození (kapitoly První fáze českého národního obrození a Druhá fáze českého národního obrození). Romantismus (kapitoly Romantismus ve světové literatuře a Romantismus v české literatuře). Májovci, ruchovci a lumírovci (kapitola Májovci, ruchovci a lumírovci). Realismus a naturalismus (kapitoly Světový realismus a naturalismus a Český realismus a naturalismus). Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století (kapitola Impresionismus, symbolismus a dekadence). Sada tří CD. CD namluvili přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem, nositelem Ceny Thálie, Ceny Českého divadla, Ceny Alfréda Radoka. Rozhovor ovor s Erikem Pardusem ( 2011) Nemělo by zůstat jen u slov Takto odpověděl na jednu z mnoha otázek o současném českém školství (a nejen o něm) herec Městského divadla Brno, pan Erik Pardus. Pro nakladatelství Didaktis jste namluvil CD k učebnicové sadě Literatura pro 1. ročník středních škol. Jaký je Váš osobní vztah k literatuře? Máte nějaké oblíbené autory? Co rád čtete? Můj tatínek mně říkal v různých chvílích různými přezdívkami. Byla mezi nimi i přezdívka Knihomol, protože mě hodně vedl ke sportu, ale já jsem radši ležel v knihách. Naučil jsem se číst dost brzy, tak asi rok před školou, a od té doby mě čtení bavilo. Kolem desátého, jedenáctého roku jsem si místo prohánění míče s kamarády na hřišti četl. Otci to dost vadilo, protože mě tlačil do sportu, konkrétně do kopané, a mně se do toho moc nechtělo. Fantazijní stránka čtení mi připadala v té době o moc zajímavější a smysluplnější než běhání za balonem. Takový Jules Verne a Alexander Dumas, to byli autoři, kteří se skutečně četli jedním dechem. Ale otec mě tak dlouho přesvědčoval, že to není zdravé, že si zkazím zrak a podobně, až jsem u toho fotbalu vážně skončil. Ale přesto jsem si nacházel chvilky, abych si svou oblíbenou knihu přečetl. Můžu teda odpovědně říct, že číst mě zkrátka bavilo. V posledních letech jsem si oblíbil mimo jiné horory Stephena Kinga. Ve své knihovně mám od tohoto autora asi třicet knih. King nikomu nic nenutí, jeho příběhy jsou částečně neuzavřené, nejsou konkrétní. Dá se v nich najít velký prostor pro vlastní fantazii. Takové knihy se mi líbí nejvíc (celý rozhovor na Struktura učebnicové sady Struktura učebnicové sady Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje na předcházející ročník literatury. Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Novinkou v druhém díle naší sady jsou kapitoly věnované vývoji divadla v českém prostředí. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Část opakování je ve formě pracovního listu k ústní zkoušce, která je součástí nové maturity. Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete na něm ukázky z vybraných literárních děl, která jsou probírána v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop a dlouhodobé projekty. 7

8 LITERATURA PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 3. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., 112 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 3. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010). Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. Oproti předchozím dílům se s komiksy dále aktivně pracuje na stránkách pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky z literárních děl na CD sloužící k zážitkovému poslechu a blok inspirace. Za výrazně motivující lze považovat i inovativní pojetí literatury odrážející světové války, v němž jsou studenti vedeni k zamyšlení se nad zásadními dějinnými zlomy prožitkovou cestou, a tedy i k lepšímu pochopení dalšího vývoje nejen kultury, ale i společnosti jako takové. Obsah učebnicové sady Kultura v 1. polovině 20. století (kapitoly Kultura 1. poloviny 20. století, Literární druhy a žánry). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Vývoj českého divadla v rozmezí let ). Světová literatura v letech (kapitola Světová literatura v letech ). Česká literatura v letech (kapitoly První světová válka v české literatuře, Česká literatura v letech , Vývoj českého divadla v rozmezí let ). Světová literatura v letech (kapitoly První světová válka ve světové literatuře, Světová literatura v letech ). Druhá světová válka a její obraz v literatuře (kapitoly Druhá světová válka v české literatuře, Druhá světová válka ve světové literatuře). Výrazným rysem sady je zvýšená pozornost věnovaná literatuře, ale i společenskému dění z dob světových válek a bohaté využití sekundární literatury s touto tematikou. S tím související pochopení zlomových událostí dějin a následného vývoje světa včetně fungování totalitních režimů znamená nejen přesah do jiných vzdělávacích oblastí, ale i k nemalý osobní profit studentů. Struktura učebnicové sady Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou pomocí útvarů publicistického stylu zpracovány aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí doby a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Část opakování je navíc je formě pracovního listu k ústní zkoušce, která je součástí nové maturity. Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete na něm ukázky z vybraných literárních děl, která jsou probírána v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop a dlouhodobé projekty. 8

9 LITERATURA PRO 4. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 4. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 4. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 4. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., 124 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 4. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010). Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. S komiksy se opět dále aktivně pracuje na stránkách pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky z literárních děl na CD sloužící k zážitkovému poslechu a blok inspirace. Za výrazně motivující prvek považujeme i to, že se v tomto díle věnujeme kultuře, umění a literatuře od roku 1945 až po současnost. Tím vytváříme předpoklad pro orientaci studentů v současném kulturním dění, které je silně různorodé a kvantitativně téměř nevyčíslitelné. Struktura učebnicové sady Oblast vzdělávání je rozdělena do pěti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou uvedeny aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Následuje dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor. Tímto přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti. Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, na kterých najdete ukázky z vybraných literárních děl. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Obsah učebnicové sady Kultura od roku 1945 do současnosti (kapitoly Historický vývoj ve světě po roce 1945, Historický vývoj u nás po roce 1945, Vývoj kultury ve světě po roce 1945, Vývoj kultury u nás po roce 1945 a Úvod do literární vědy). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Česká literatura v letech a České divadlo v letech ). Světová literatura v letech (kapitoly Evropská literatura v letech a Americká literatura v letech ). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Česká literatura v letech a České divadlo v letech ). Náhled do současné literatury (kapitoly Světová literatura po roce 1989, Česká literatura po roce 1989 a České divadlo po roce 1989). Výrazným rysem sady je zvýšený zájem o probelmatiku moderních dějin, které předurčovaly podobu vývoje na kulturním a uměleckém poli. V době, kdy chybí ucelený materiál k výuce moderních dějin je naše sada prvním krokem k systematickému začlení moderních dějin do výuky. Aktuálnost a moderní dějiny Čtvrtý díl učebnicové sady Literatury pro střední školy přináší výklad o společensko-historickém pozadí, kultuře, umění a literatuře končící až v aktuální současnosti. Studenti se tak mohou setkat s autory a díly, které mohou znát ze svého okolí a která řeší jim blízká témata, což může přispět k zvýšené motivaci ke studiu a k většímu zájmu o četbu a literaturu jako takovou. Vykládat dobře literární historii druhé poloviny 20. století nelze bez napojení na dějiny, resp. společensko-historické pozadí, které vývoj kultury ovlivňovalo. Naším cílem bylo ve všech dílech sady ukázat propojenost mezi dějinami a kulturou, čtvrtý díl proto není výjimkou. 9

10 LITERATURA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ZKRÁCENÁ VERZE Literatura pro 1. ročník středních škol Zkrácená verze Učebnice formát A4, brož., 88 stran, ISBN Literatura pro 1. ročník středních škol Zkrácená verze Pracovní sešit formát A4, brož., 104 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Zkrácená verze Učebnice formát A4, brož., 88 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Zkrácená verze Pracovní sešit formát A4, brož., 104 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Zkrácená verze Učebnice formát A4, brož., 88 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Zkrácená verze Pracovní sešit formát A4, brož., 104 stran, ISBN Proč zkrácená verze? Záměrem při tvorbě redukovaných verzí bylo především přizpůsobit rozsah učebnice i pracovního sešitu hodinové dotaci, která je na středních odborných školách věnována výuce literatury. Zkrácené verze tak lépe reflektují hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) pro předmět český jazyk. I přes menší počet stran však najdete jak v učebnici, tak v pracovním sešitě dostatek materiálu k práci v hodinách i k samostatnému studiu. Koncepce a hlavní cíle učebnicových sad Učebnicové sady jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a jsou redukovanou verzí učebnicových sad Literatura pro střední školy, které byly sice primárně určeny pro studenty středních odborných škol, svým rozsahem a zpracováním však odpovídaly také potřebám výuky na gymnáziích. Oproti původním verzím učebnice a pracovního sešitu je zredukován spíše rozsah; v učebnici i v pracovním sešitě tedy najdete všechny zásadní autory a literární díla daného období. I zkrácená podoba učebnice tvoří stále kompaktní celek s pracovním sešitem, kdy platí, že jedna strana v učebnici se rovná jedné straně pracovního sešitu (tento rozsah by měl odpovídat jedné vyučovací hodině). Pro zkrácené verze pracovních sešitů jsou nově sestaveny opakovací kapitoly, které vycházejí z podoby státní maturitní zkoušky (práce s uměleckými i neuměleckými texty; obdoba pracovních listů používaných při ústní části maturitní zkoušky ). Opakování je zařazeno pravidelně za každým tematickým celkem. Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí vybrané klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Obsah učebnicových sad Literatura pro 1. ročník SŠ Zkrácená verze Úvod do studia literatury (kapitoly Význam umění pro člověka a Teorie literatury) Starověká literatura (kapitoly Nejstarší světové kultury, Antické Řecko a Antický Řím) Středověká literatura (kapitoly Středověká evropská literatura, Počátky písemnictví na našem území, Středověká česká literatura a Husitská literatura) Humanismus a renesance (kapitoly Evropský humanismus a renesance, Český humanismus a renesance) Barokní literatura (kapitoly Evropské baroko a České baroko) Evropská literatura 18. století Literatura pro 2. ročník SŠ Zkrácená verze Kultura v 19. století (kapitoly Vývoj kultury v 19. století a Literární druhy a žánry) České národní obrození (kapitoly První fáze českého národního obrození a Druhá fáze českého národního obrození) Romantismus (kapitoly Romantismus ve světové literatuře a Romantismus v české literatuře) Májovci, ruchovci a lumírovci Realismus a naturalismus (kapitoly Světový realismus a naturalismus a Český realismus a naturalismus) Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století Literatura pro 3. ročník SŠ Zkrácená verze Kultura v 1. polovině 20. století (kapitoly Vývoj kultury v 1. poloviny 20. století, Literární druhy a žánry) Česká literatura na přelomu 19. a 20. století (kapitoly Česká literatura v letech a Česká literatura v letech ) Světová literatura v letech Česká literatura v letech (kapitoly První světová válka v české literatuře, Česká literatura v letech ) Světová literatura v letech (kapitoly První světová válka ve světové literatuře, Světová literatura v letech ) Literatura pro 4. ročník SŠ Zkrácená verze Vyjde na podzim

11 ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1. DÍL Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Učebnice formát A4, brož., 64 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 64 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Průvodce pro učitele + CD formát 280 mm x 297 mm, brož., 168 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada je primárně zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace. Díky svému komplexnímu pojetí a mnohým přesahům nad rámec stanoveným tímto RVP je však dobře využitelná i na gymnáziích. Sada svým zpracováním plně odpovídá i požadavkům nové maturitní zkoušky. Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně tento nástroj využívat v každodenní praxi. K tomu slouží mj. ukázky komunikačních situací použitých k vysvětlení a analýze prvků a procesů přítomných v komunikaci, jejich vzájemných vztahů a vlivů. Samozřejmostí jsou cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších sdělení. Sada nabízí využití pro školy s jednohodinovou i dvouhodinovou dotací výuky českého jazyka. Pro případ vyšší hodinové dotace je totiž připravena výcviková část zaměřená na rozvoj zcela konkrétních a v praxi využitelných komunikačních dovedností. V sadě je kladen důraz na moderní grafické zpracování, které přispívá k systematičnosti výkladu, přehlednosti i snadné orientaci. Nechybí ani obrazový materiál, schémata či tabulky. Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to nejen kompetence komunikativní, ale i kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Jejich rozvoj umožňuje zejména pracovní sešit, který zajišťuje aplikaci poznatků, posiluje dovednosti, rozvíjí čtenářskou i informační gramotnost a učí komunikovat. Motivace K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu především dialogické ukázky komunikace průvodních postav Adama a Evy, které často působí humorně (zejména v případě komunikace nefungující) a čerpají z oblastí, které jsou dnešním středoškolákům blízké. Motivačně působí i odkazy s praktickou využitelností, např. upozornění na odlišnosti zvyklostí v cizích jazycích a kulturách, a možnost aktivně pracovat na vlastních dovednostech. Obsah učebnicové sady Základní část: Mezilidská komunikace (úvod do mezilidské komunikace, účastníci komunikace, záměr a strategie, kontext, kódování a kód, komunikační kanál a komunikační prostředek, dekódování, efekt a zpětná vazba) Obecné poučení o jazyce (úvod do jazyka, postavení češtiny mezi ostatními jazyky, charakteristika současné češtiny, národní jazyk a jeho útvary, útvary národního jazyka podle spisovnosti, zeměpisného a sociálního členění, jazyková kultura, jazykověda, zdroje informací o češtině) Hláskosloví (zvukové prostředky jazyka, technika mluveného slova, systém hlásek v češtině, změny hlásek v proudu řeči, zvuková stránka souvislé řeči, ortoepické normy) Slohové postupy (sdělení, slohový postup informační, vyprávěcí, popisný, výkladový, úvahový) Výcviková část: Komunikační dovednosti (základy mezilidské komunikace, neverbální komunikace, zpětná vazba, motivace ke spolupráci, empatická reakce, sdělování kritiky, předpoklady pro zvládání konfliktů) Struktura učebnicové sady Sada pro studenty sestává z učebnice a pracovního sešitu. Struktura obou publikací je totožná každá z nich má dvě části: základní a výcvikovou. Obsah základní části je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále člení na kapitoly o rozsahu jedné až dvou stran. Zásadní úlohu pro celé studium hraje tematický celek Mezilidská komunikace představující komplexní úvod do problematiky komunikace. Tento celek je rozložen do zbytku knihy po kapitolách. Ty mají rozsah jedné strany a postupně se věnují všem prvkům a procesům přítomným v každém komunikačním aktu. Jsou zde uvedeny základní pojmy, jež jsou dále analyzovány na příkladech živé komunikace v nejrůznějších situacích. Kapitoly celku Mezilidská komunikace jsou vždy přiřazeny k jazykově zaměřené kapitole. Obě části jsou propojeny společnou ukázkou a pomáhají tak objasnit jazykové jevy nikoli izolovaně, ale v kontextu komunikačních potřeb. Student se tak neučí o jazyce samoúčelně, ale je si vědom toho, jaký efekt používání určitých jazykových prostředků má, k realizaci jakého záměru je může využít a kdy by se jim měl naopak vyhnout. Kapitoly celku Slohové postupy mají rozsah dvou stran a objasňují téma vždy z hlediska komunikačního (levá strana) a jazykového (pravá strana). Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, na závěr každého celku je však navíc zařazeno opakování, v němž si studenti ve formě odpovídající didaktickému testu nové maturity ověří své znalosti i dovednosti z daného celku. Zvláštností je výcviková část nabízející na stranách učebnice a pracovního sešitu praktický výcvik konkrétní komunikační dovednosti. Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. S ukázkami se v učebnici či pracovním sešitě dále pracuje. Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem vyučujícího. Přináší užitečné informace k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje strukturu a koncepci celé sady, obsahuje klíč ke cvičením, seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop z CD aj. 11

12 Práce ve vyučovací hodině Komunikační a jazyková kapitola základní části v učebnici Úvod základní části učebnice je věnován komunikaci a jazyku. Komunikační kapitola se v 1. díle učebnicové sady nachází vždy v sousedství kapitoly jazykové, s níž tvoří celek propojený společnou ukázkou. Dochází tak ke vzniku dvoustran, kdy levá část dvoustrany je věnována komunikaci a pravá jazyku. Jazyk je tak představen jako nástroj komunikace. Text kapitol je vždy členěn na hlavní (levý) a doplňkový (pravý) sloupec. Hlavní výklad přináší učivo v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, v doplňkovém sloupci je učivo zasazeno do širších souvislostí, příp. jsou zde uvedeny příklady jeho využití v praktickém životě. Dialogická ukázka společná pro komunikační i jazykové téma a obsahující probírané jevy obou kapitol. Otázka k ukázce na rozjezd komunikačního výkladu. Analýza ukázky směřující k objasnění nového pojmu. Definice pojmu s vyznačením daného prvku v komunikačním modelu. Pokračování výkladu s rozšiřujícími informacemi. Jazykový výklad rozdělený do několika částí. Definice pojmu. Příklad k definici. Doplňkové boxy ukazující projevy probíraných jevů v praktickém životě. Praktický tip ve formě negace s nadsázkou ukazuje dopady vhodného a nevhodného komunikování či užívání jazyka. Schémata, mapy, tabulky a obrazový materiál názorně doplňující výklad. Otázky a úkoly určené k zamyšlení, diskusi a ústnímu vypracování. Jsou-li vedle sebe dvě jazykové kapitoly, výchozí ukázka je nahrána na CD. V učebnici se k ní vážou i otázky komunikačního typu v tzv. komunikačním okénku. Komunikační a jazyková kapitola základní části v pracovním sešitě Pracovní sešit nabízí úkoly zaměřené na ověření pochopení učiva dané kapitoly a na jeho praktickou aplikaci, ale i na průběžný rozvoj dovedností a klíčových kompetencí studentů. Objevuje se práce pro jednotlivce, dvojice i skupiny; pracuje se s texty, zvukovými nahrávkami i obrazovým materiálem. Jednotlivá cvičení mají v každém celku svou funkci, takže je možné systematicky rozvíjet konkrétní dovednosti, např. analytickou činnost či práci s informacemi. Výchozí ukázka ve formě psaného textu (objevují se však i mluvené ukázky na CD). Úkoly jsou seřazeny do bloků. První čtyři bloky v komunikačních a jazykových kapitolách navazují na téma výkladu a jsou vždy zaměřeny na analýzu komunikační situace či jazykových prostředků z ukázky a na aktivní práci s nimi, tj. na aplikaci poznatků v praxi. Zbývající bloky úkolů již nejsou tak úzce svázány s tématem kapitoly. Jejich cílem je průběžný a systematický rozvoj důležitých dovedností a klíčových kompetencí studentů v oblasti čtenářské gramotnosti, soudržnosti textu a také shromažďování a třídění informací. Výchozí ukázka ve formě obrazového materiálu. 12

13 Práce ve vyučovací hodině Slohová kapitola základní části v učebnici a pracovním sešitě Kapitoly věnované slohu mají v učebnici i v pracovním sešitě rozsah dvou stran. Levá strana se věnuje probíranému jevu vždy z hlediska komunikačního a pravá strana z hlediska jazykového. Struktura učebnice se v mnohém podobá kapitolám komunikačním a jazykovým: i zde je výchozí dialogická ukázka s průvodními postavami Adamem a Evou, otázka k ní, pravý výkladový sloupec, doplňkové texty v levém sloupci a úkoly k zamyšlení a ústnímu vypracování. Novinkou oproti ostatním typům kapitol jsou dvě vložené autentické ukázky na pravé straně. Dialogická ukázka a otázka k ukázce na rozjezd. Výklad ke komunikačnímu aspektu probíraného jevu. Výklad k jazykovému aspektu probíraného jevu. Příklady jazykových prostředků zmíněných ve výkladu. Dvě vložené ukázky demonstrující informace z jazykové části výkladu. Doplňkové boxy s dalšími souvislostmi a praktický tip. Otázky a úkoly určené k zamyšlení, diskusi a ústnímu vypracování. Také příslušná kapitola v pracovním sešitě je dvoustránková. Opět se pracuje s textovými, zvukovými i obrazovými ukázkami; individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Na levé straně slohové kapitoly v pracovním sešitě se žáci věnují komunikační stránce komunikátů, na pravé pak jejich jazykové stránce. První čtyři bloky obou stran se přitom věnují analýze ukázky a aplikaci poznatků, zbývající bloky slouží průběžnému rozvoji dovedností (komunikačních dovedností, čtenářské gramotnosti, soudržnosti textu, shromažďování a třídění informací). Poslední blok je pak věnován samostatné tvorbě komunikátu. Kapitola výcvikové části v učebnici a v pracovním sešitě Specifikem 1. dílu učebnicové sady je výcviková část. Je věnována nácviku konkrétních komunikačních dovedností a objevují se zde témata jako neverbální komunikace, zpětná vazba, předpoklady pro zvládání konfliktů či motivace ke spolupráci. V učebnici jsou uvedeny ke každému tématu základní informace a zajímavosti, v pracovním sešitě pak zadání konkrétních aktivit, příp. prostor pro záznam odpovědí. Instrukce k realizaci výcviku jsou uvedeny v Průvodci pro učitele. Cíl výcviku. Postup výcviku směřující k uvedenému cíli. Úkoly, které jsou přímou součástí výcviku. Výklad rozdělený do několika částí. Doplňkový box s informacemi navíc a zajímavostmi. Definice pojmu, který je ústředním tématem výcviku. Otázky k zamyšlení. Úkoly sloužící k ověření teoretických poznatků. 13

14 ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2. DÍL Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl Učebnice formát A4, brož., 80 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 80 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl Průvodce pro učitele + CD formát 280 mm x 297 mm, brož., 180 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl svou koncepcí i strukturou navazuje i přes několik změn na předcházející titul, je tedy možné navázat na zažitý způsob práce. Sadu opět tvoří učebnice, pracovní sešit a průvodce pro učitele s nahrávkou na CD. Sada je vytvořena v souladu s legislativními dokumenty RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Vzdělávání a komunikace v českém jazyce) a zohledňuje i požadavky nové maturitní zkoušky. Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně jej využívat v každodenní praxi. K tomu slouží zejména komunikační kapitoly kladoucí důraz na rozvoj zcela konkrétních dovedností. Nechybí cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších typů sdělení, stejně jako úkoly, které pomáhají systematicky a během celého roku rozvíjet důležité dovednosti studentů, jako je čtenářská gramotnost, práce s informacemi či dílčí komunikační dovednosti. Sada nabízí využití pro školy s jednohodinovou i dvouhodinovou dotací výuky českého jazyka. Pro případ vyšší hodinové dotace je totiž v sadě připraveno celkem 15 rozšiřujících kapitol příslušejících k různým tematickým celkům. Sada je tak velmi flexibilní a umožňuje vyučujícím vybrat témata podle potřeb a zájmu té které třídy. V sadě je kladen důraz na moderní grafické zpracování, které přispívá k systematičnosti výkladu, přehlednosti i snadné orientaci. Nechybí ani obrazový materiál, schémata či tabulky. Motivace K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu zejména úvodní texty kapitol. Jejich podstatou je zajímavá komunikační situace, slovní hříčka, vtip či humorně působící nedorozumění. Motivačně působí i odkazy s praktickou využitelností, např. upozornění na odlišné zvyklosti v cizích jazycích a kulturách, a možnost aktivně pracovat na vlastních dovednostech. Struktura učebnicové sady Sada pro studenty sestává z učebnice a pracovního sešitu. Struktura obou publikací je totožná. Obsah vzdělávání je rozdělen do osmi tematických celků týkajících se jazyka, komunikace, slohu a práce s informacemi. Kapitoly jazykové, komunikační a informační mají rozsah jedné strany, slohové kapitoly jsou vždy dvoustránkové. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, na závěr každého celku je však navíc zařazeno opakování, v němž si studenti ve formě odpovídající didaktickému testu nové maturity ověří své znalosti i dovednosti z daného celku. Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. S ukázkami se vždy dále pracuje v pracovním sešitě. Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem vyučujícího. Obsahuje v sobě učebnici i pracovní sešit, je tedy komplexním a plně dostačujícím podkladem pro výuku. Kromě komentářů k výkladu a cvičením přináší užitečné informace k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje strukturu a koncepci celé sady, obsahuje klíč ke cvičením, seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop z CD aj. Obsah učebnicové sady Funkční styl prostěsdělovací (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + etiketa) Komunikační dovednosti pro budování vztahů (komunikační motivy, aktivní naslouchání, ocenění + komunikační fauly, transakční prostředí) Pravopis (záznam řeči písmem, psaní i/y, ě, ú/ů, s/z, souhláskových skupin, velkých písmen, zkratky a značky, hranice slov v písmu + psaní přejatých slov, základy typografie) Lexikologie (lexikální jednotka, významové vztahy mezi slovy, slovní zásoba a její změny, lexikografie + speciální slovníky, frazeologie) Slovotvorba (původ a příbuznost slov, odvozování, skládání a zkracování slov + slovotvorný rozbor, slovotvorné kategorie) Práce s informacemi (informační zdroje, informační instituce, studium textů + vyhledávání informací na internetu, důvěryhodnost informací) Funkční styl řečnický (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary) Komunikační dovednosti pro sebeprosazení (prezentační dovednosti, pokládání otázek, přesvědčování + obrana vůči manipulaci, asertivita) Příloha (přehled pravopisných pravidel a funkčních stylů, zásobník pravopisných úkolů) Novinky 2. dílu Přibyly kapitoly věnované práci s informacemi. Sada tentokrát neobsahuje výcvik komunikačních dovedností ve formě přílohy výcvikově a prakticky jsou zaměřeny komunikační kapitoly. Objevuje se nový typ slohové kapitoly s více ukázkami zaměřený na slohové útvary. Nově jsou k tematickým celkům zařazeny rozšiřující kapitoly, kterými lze nahradit základní kapitoly celku, jenž studenty zajímá méně (např. jazykové lze nahradit komunikačními). K propojení jazyka a komunikace slouží komunikační okénko v dolní části doplňkového sloupce jazykových, informačních a slohových kapitol. Součástí sady je i přehledná tabulková příloha. Obsaženo je komplexní opakování veškeré látky. 14

15 ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY DÍL Novinka vyjde v srpnu 2012 Český jazyk a komunikace pro střední školy díl Učebnice formát A4, brož., cca 100 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy díl Pracovní sešit formát A4, brož., cca 96 stran, ISBN Český jazyk a komunikace pro střední školy Pracovní sešit Komplexní opakování a příprava k maturitě formát A4, brož., cca 60 stran, ISBN Připravujeme: Český jazyk a komunikace pro střední školy díl Průvodce pro učitele + CD formát 280 mm x 297 mm, brož., cca 200 stran, ISBN Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Tato učebnicová sada svou koncepcí i strukturou navazuje na předchozí dva tituly. Přesto se v ní objevuje několik změn, tou nejvýraznější je spojení učiva 3. a 4. ročníku do jedné učebnice, jíž odpovídá pracovní sešit procvičující taktéž učivo 3. a 4. ročníku, a dále samostatný pracovní sešit věnovaný komplexnímu opakování učiva všech čtyř dílů a přípravě k maturitě. Sada je primárně zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace). Díky svému komplexnímu pojetí a mnohým přesahům nad rámec stanoveným tímto RVP je však dobře využitelná i na gymnáziích. Sada svým zpracováním plně odpovídá i požadavkům nové maturitní zkoušky. Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně tento nástroj využívat v každodenní praxi. K tomu slouží mj. ukázky komunikačních situací použitých k vysvětlení a analýze prvků a procesů přítomných v komunikaci, jejich vzájemných vztahů a vlivů. Samozřejmostí jsou cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších sdělení, ale i úkoly rozvíjející důležité dovednosti studentů (čtenářskou gramotnost, práci s informacemi a dílčí komunikační dovednosti). Práce se sadou je značně flexibilní. Vyučující má v jedné publikaci k dispozici učivo dvou ročníků včetně rozšiřujících kapitol, sada je navíc rozšířena o celý doplňkový pracovní sešit. Motivace K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu především úvodní texty na začátku každé z kapitol. Jejich podstatou je zajímavá komunikační situace, která často obsahuje humorné prvky a je založena na tématu, jež je dnešním středoškolákům blízké. Motivačně působí i odkazy na praxi. Studenti si lépe uvědomí souvislosti mezi tím, co je jim v učebnici předkládáno, a praktickým životem. Obsah učebnicové sady Funkční styl umělecký (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary), funkční styl publicistický (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + reklama a inzerce), funkční styl odborný (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + literatura faktu) a funkční styl administrativní (charakteristika stylu, vybrané útvary + útvary v komunikaci na trhu práce) Tvarosloví (tvar slova, slovní druhy, mluvnické kategorie jmen, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, mluvnické kategorie sloves, slovesa, neohebné slovní druhy + skloňování jmen cizího původu a vlastních jmen) Mediální komunikace (masová média a jejich funkce, nová média, aktivní publikum). Skladba (věta, stavba věty, větné členy základní a rozvíjející, souvětí souřadné a podřadné, používání interpunkce, odchylky ve větné stavbě, výpověď, slovosled a valenční syntax + základové větné struktury češtiny) Textová lingvistika (soudržnost textu, členění komunikátu, vzájemné vztahy textů) Komunikace na trhu práce (komunikace při přijímacím řízení, komunikace v týmu, budování vztahů na pracovišti a reprezentace firemní kultury) Vývoj jazyka (zákonitosti jazykového vývoje, historický vývoj češtiny a vývojové tendence) Příloha (přehled tvarosloví, zásobník úkolů) Struktura učebnicové sady Sada pro studenty sestává z učebnice, pracovního sešitu a doplňkového pracovního sešitu Komplexní opakování a příprava k maturitě. Učivo je rozděleno do deseti tematických celků týkajících se slohu, komunikace a jazyka. Slohové kapitoly mají rozsah dvou stran, kapitoly komunikační a jazykové jsou jednostránkové. Struktura běžného pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, na závěr každého celku je však navíc zařazeno opakování, v němž si studenti formou didaktického testu ověřují pochopení a osvojení probraného učiva. Pracovní sešit Komplexní opakování a příprava k maturitě se dělí do dvou částí, první obsahuje opakování k tematickým celkům z dílu sady, druhá je zaměřena na přípravu k maturitě. Kapitoly druhé části jsou navíc tematicky zaměřeny na volbu povolání. Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. Průvodce pro učitele vyučujícímu přináší užitečné informace k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje strukturu a koncepci sady, obsahuje klíč k úkolům, seznam použité literatury, přepis zvukových stop z CD aj. Novinky dílu Novinkou je zejména spojení učiva 3. a 4. ročníku do jedné publikace. Studenti budou moci pracovat s jedinou učebnicí, učitelé pak budou mít volnější ruku v rozložení učiva. K učebnici patří dva samostatné pracovní sešity. Jde o běžný díl pracovního sešitu, v němž budou prověřovány nabyté znalosti a rozvíjeny dovednosti studentů v návaznosti na učebnici, a dále Pracovní sešit Komplexní opakování a příprava k maturitě, který bude završením práce s celou učebnicovou sadou a zároveň přípravou k maturitě. Kapitoly interpersonální komunikace budou zaměřeny na komunikaci v rámci trhu práce. Studenti se tak budou moci připravit na komunikační situace, které je čekají po opuštění školy. 15

16 SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1. DÍL Společenské vědy pro střední školy 1. díl Učebnice formát A4, brož., 84 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 1. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 88 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 1. díl Průvodce pro učitele formát A4, brož., 80 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada tvořená učebnicí, pracovním sešitem a metodickým materiálem pro učitele je určena pro výuku na gymnáziích i na středních odborných školách. Tomu napomáhá jasně strukturovaný text i systém jeho členění do boxů. Sada je zpracována podle požadavků reformy středoškolského vzdělávání. Při její tvorbě tak bylo plně přihlíženo k dokumentům RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Sada současně v plné míře zohledňuje požadavky nové maturitní zkoušky tak, jak jsou zachyceny v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň obtížnosti). Učebnicová sada přináší zásadně nový přístup k tematice společenských věd. Jejím cílem je představit tradiční středoškolský předmět ne již jako dějiny vědních oborů, ale jako souhrn témat, která úzce souvisejí s životem, rozhodováním a budoucím uplatněním studentů. Výsledkem je text, který zasazuje základní teorii psychologie, sociologie, sociální psychologie či filozofie do každodenních souvislostí. Stanovený cíl podporují i jednotlivé typy cvičení, která jsou uvedena v pracovním sešitě. Samotné zařazení pracovního sešitu jako zcela plnohodnotné součásti výuky znamená výraznou inovaci výuky předmětu. Tento přístup umožňuje u žáků rozvíjet praktické dovednosti a strategie pro řešení problémových situací. Současně posiluje jejich pocit zodpovědnosti za problémy, se kterými se pravidelně setkávají. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit metodika pro učitele). Stejný prostor jako teoretickým znalostem je věnován i osvojení si praktických dovedností a jednotlivých klíčových kompetencí. Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně. Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost, přehlednost a systematičnost výkladu. Samozřejmostí je obsáhlý obrazový materiál, který pomáhá studentům lépe pochopit probírané učivo. Totožný cíl sleduje i časté zařazování statistického materiálu a ilustračních schémat. Motivace Snaha zaujmout studenty a motivovat je ke studiu společenskovědních problémů, se kterými se ve svém životě pravidelně setkávají, je jedním z hlavních cílů učebnicové sady. Kromě moderní a originální grafiky a velkého množství obrazového materiálu dále jako motivace slouží zcela konkrétní příklady z praxe uváděné v učebnici i v pracovním sešitě. Se stejným cílem jsou do textu vkládány statistické materiály a schémata. Žáci jsou upozorňováni i na moderní filmová či hudební zpracování se vztahem k tématům podkapitol. Obsah učebnicové sady Poznání skutečnosti (kapitoly Člověk a poznání, Věda, filozofie a poznání, Masmédia a náš pohled na svět). Člověk a jeho vývoj (kapitoly Člověk, příroda a kultura, Člověk ve vývoji). Člověk jako individualita (kapitoly Lidská osobnost, Duševní zdraví a rozvoj osobnosti). Život mezi druhými (kapitoly Jedinec a kolektiv, Jak poznávám druhé a jak s nimi komunikuji). Struktura učebnicové sady Obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Tematické celky i kapitoly jsou řazeny tak, aby respektovaly logické řazení učebních témat, současně však přihlížejí i k dosavadní tradici výuky společenských věd na středních školách. Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly, které představují základní prvek učebnicové sady. V průměru připadá na jednu kapitolu 4 5 podkapitol. Dle cílové časové dotace jsou dále odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou a podkapitola s dvouhodinovou časovou dotací. Jedné vyučovací hodině přitom odpovídá jedna strana učebnice a jedna strana v pracovním sešitě. Díky systému členění textu do boxů lze v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od doplňujícího učiva určeného primárně pro studenty gymnázií a řady dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii do praktických, historických nebo kulturních souvislostí. Volitelné typy boxů umožnily autorům nastavit každý problémový celek individuálně, a zdůraznit tak jiný aspekt problematiky s ohledem na téma podkapitoly. To plně vyhovuje právě v případě různorodosti společenských věd. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje využití celé sady ve výuce. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí především tématem podkapitoly. V pracovním sešitě je dále na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat své znalosti i dovednosti vztahující se k tematickému celku. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury a dlouhodobé projekty. 16

17 Práce ve vyučovací hodině Dvoustránková podkapitola učebnice Základní jednotkou učebnicové sady je podkapitola. Dvoustránková podkapitola učebnice odpovídá dvouhodinové časové dotaci. V učebnici je text všech podkapitol členěn na levý, hlavní pás a okrajový pás. Boxy hlavního pásu přináší vedle motivačního úvodu základní a rozšiřující učivo podle RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy. Boxy okrajového pásu zprostředkovávají doplňující informace praktické demonstrace klíčových pojmů, historické souvislosti probíraných jevů, odkazy na související filmová zpracování, vyjádření známých osobností k tématu podkapitoly atd. Motivační úvod ilustrace nebo fotografie a související otázky. Diskuze (odborná i veřejná) týkající se tématu podkapitoly. Výkladový box s hlavním učivem podkapitoly podle RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy. Komentář známé osobnosti. K podtrženému pojmu se vztahuje box Praxe. Doplňující výkladový box s učivem, jehož osvojení se předpokládá především v rámci výuky na gymnáziích. Box Praxe ilustruje příslušný pojem hlavního výkladu strany v praktických souvislostech. Box Jak je tomu jinde? představuje jev v odlišném kulturním prostředí. Box Co to pro nás znamená? ukazuje, jak nás vybraný jev ovlivňuje. Na posledním místě hlavního pásu strany učebnice se objevuje jeden ze tří boxů Jak je tomu jinde?, Jak to souvisí s a Co to pro nás znamená? Odkaz na zajímavé filmové nebo literární zpracování tématu podkapitoly. Struktura druhé strany podkapitoly se řídí stejnými pravidly jako strana první s výjimkou chybějícího motivačního úvodu. Dvoustránková podkapitola pracovního sešitu Dvoustránkové podkapitole učebnice odpovídá vždy dvoustránková podkapitola pracovního sešitu. Boxy zde už nejsou děleny do hlavního a vedlejšího pásu, ale do dvou významově rovnocenných sloupců. Obsahová skladba jednotlivých stran odpovídá obsahové struktuře textu učebnice tzn. že první strana pracovního sešitu pracuje se znalostmi učiva první strany učebnice, druhá strana pracovního sešitu se zaměřuje především na učivo druhé strany učebnice. Rozhodnutí o správnosti uvedených tvrzení. Rozřazení klíčových slov do stanovených skupin. Výběr správné varianty dokončení věty. Práce s úryvkem z odborné či krásné literatury. Práce s modelovou situací. Doplňování vynechaných slov. Mezi zadáními se objevuje i projektový úkol. Práce s obrazovým nebo ikonickým materiálem. Zadání můžou nabízet individuální, párovou nebo skupinovou práci. 17

18 SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2. DÍL Společenské vědy pro střední školy 2. díl Učebnice formát A4, brož., 88 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 2. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 92 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 2. díl Průvodce pro učitele formát A4, brož., 84 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy 2. díl navazuje svou koncepcí i strukturou na předcházející titul, což umožňuje plynule navázat na ověřený a zažitý způsob práce. Sadu již tradičně tvoří učebnice, pracovní sešit a metodický průvodce pro učitele. Připravovanou novinkou je doplňující část sady ve formě elektronických prezentací. Učebnicová sada je opět zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo k požadavkům nové maturitní zkoušky. Jedním z hlavních cílů projektu Společenské vědy pro střední školy je umožnit pedagogům praktikovat nový přístup k tematice společenských věd. Smyslem je posunout tradiční pohled na předmět, který byl chápan spíše jako dějiny vědních oborů, směrem k výkladu, který chápe společenské vědy jako souhrn témat, úzce souvisejících s životem, rozhodováním a budoucím uplatněním studentů. Hlavní témata sociologie a politologie, která jsou jádrem druhého dílu, jsou tak zasazena do kontextu událostí každodenního života a všedních souvislostí. Stanovený cíl napomáhají naplnit i jednotlivá cvičení pracovního sešitu, který je nutno chápat jako nedílnou část učebnicové sady, a který napomáhá posunout vzdělávání z oblasti pouhého nabývání znalostí, k rozvoji dovedností a schopností (klíčových kompetencí). Dominantní rys učebnice i pracovního sešitu je komplexnost překládaného učiva a jeho návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením učebnice, pracovního sešitu. Pro lepší orientaci v provázanosti jednotlivých částí mohou sloužit elektronické prezentace, které přehledně naznačují nejjednodušší cestu hodinou. Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně. Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost, přehlednost a systematičnost výkladu. Struktura učebnicové sady Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly, které představují základní prvek učebnicové sady. Dle cílové časové dotace jsou odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou a s dvouhodinovou dotací. Díky systému členění textu do boxů lze v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii do praktických souvislostí. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí především tématem podkapitoly. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Elektronické prezentace, které jsou nepovinnou součástí sady, umožňují jednoduše a funkčně provést učitele i žáky hodinou a využít maximum potenciálu učebnicové sady. Motivace Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu. Témata podkapitol jsou představeny jako problémy každodenních životních událostí, na které žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování se vztahem k tématům podkapitol. Obsah učebnicové sady Složitá společnost (kapitoly Společnost a společenské útvary, Struktura společnosti). Měnící se společnost (kapitoly Sociální změna a moderní společnost, Multikulturní a multietnická společnost). Stát a demokracie (kapitoly Stát, státní moc a společnost, Demokracie). Politika a my (kapitoly Politický život ve státě, Já jako občan českého státu) Společnost a stát v dějinách myšlení (kapitola Historické teorie společnosti a státu). Nová témata 2. dílu V druhém díle učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy se žáci setkávají zejména s tématy z oboru politologie a sociologie. Cílem jednotlivých podkapitol je připravit žáka na aktivní, odpovědný a informovaný život v demokratické společnosti. Výklad tak není veden pouze po linii obecné společenskovědní teorie, ale je důsledně zaměřen na praktické informace, které žákům mohou být užitečné v jejich občanském životě. Velký důraz je v druhém díle kladen na průřezové téma tzv. Multikulturní výchovy, kterému je věnována jedna podkapitola. Téma je zde nahlíženo současnou teorií společenských věd. 18

19 Společenské vědy pro střední školy prezentace a souhrn Dvoustránková podkapitola učebnice Nakladatelství Didaktis poskytuje elektronické prezentace k jednotlivým podkapitolám prvních dvou dílů učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Prezentace jsou dostupné na internetovém portále Prezentace slouží vyučujícím ke zjednodušení přípravy a vedení vyučovací hodiny stručně rekapitulují pojmovou osu hodiny a jednotlivé kroky práce s učebnicí, naznačují také možnosti propojení učebnice a konkrétních cvičení pracovního sešitu. Promítání prezentace ve výuce pomáhá samotným žákům orientovat se v látce a v práci s učebnicí a pracovním sešitem. Součástí prezentace je i základní orientační aparát prosvětlením se identifikuje aktuálně probíraný box učebnice a pracovního sešitu. Prezentace definuje cíle vyučovací hodiny jak na znalostní, tak i na dovednostní úrovni. Prezentace umožňuje krátkou kontrolu stavu osvojených znalostí, a to jak poznatků nezbytných pro zvládnutí nové látky (na počátku vyučovací hodiny), tak poznatků aktuálně osvojených v hodině (krátké otázky na konci prezentace). Rozdělení sady Učebnicová sada je dělena do čtyř dílů. Každý z dílů se soustředí na problematiku jiných společenskovědních disciplín. Problémy našeho společenského a individuálního života však není možno vnímat odděleně z tohoto důvodu užívají všechny díly sady mezioborový přístup a s jednotlivými disciplínami se tak můžete setkat ve všech dílech. Zastoupení disciplín v jednotlivých dílech stručně rekapituluje následující tabulka. Díl Psychologie Sociální psychologie a sociologie Politologie Právo Ekonomie Mezinárodní vztahy Filozofie a etika Mediální studia % 30 % 20 % 60 % % 90 % 10 % 20 % 15 % % 80 % 100 % 10 % 15 % % 10 % 100 % 50 % 10 % Řazení dílů odpovídá logickému postupu od problematiky jednotlivce přes jeho život ve společnosti druhých až k tematice mezinárodních vztahů a filozofie. Přesto lze ve výuce (ve shodě s ŠVP) pořadí dílů sady zaměnit. 19

20 SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 3. DÍL Společenské vědy pro střední školy 3. díl Učebnice formát A4, brož., 96 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 3. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 100 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 3. díl Průvodce pro učitele velikost: 280 x 297 mm, brož., 192 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy 3. díl představuje nová společenskovědní témata již osvědčenou formou a využívá postupů z dvou předcházejících dílů. Specifikem 3. dílu je nová podoba Průvodce pro učitele, která je pojata formou učitelské knihy. Učebnicová sada je zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo k požadavkům nové maturitní zkoušky. Skrze pracovní sešit učebnicová sada cíleně rozvíjí klíčové kompetence žáků, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Hlavními tématy třetího dílu učebnicové sady jsou právo a ekonomie. Cílem sady je zasadit tato témata do kontextu událostí každodenního života a všedních souvislostí, s nimiž se žáci mohou běžně setkat. Stanovený cíl napomáhají naplnit i jednotlivá cvičení pracovního sešitu, který je nutno chápat jako nedílnou část učebnicové sady a který napomáhá posunout vzdělávání z oblasti pouhého nabývání znalostí k rozvoji dovedností a schopností (klíčových kompetencí). Dominantním rysem učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva a jeho návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením učebnice, pracovního sešitu. Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně. Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost, přehlednost a systematičnost výkladu. Struktura učebnicové sady Obsah vzdělávání je rozdělen do šesti tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola je členěna na podkapitoly, které představují základní prvek učebnicové sady. Dle časové dotace škol jsou odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou či dvouhodinovou dotací. Jedné vyučovací hodině přitom odpovídá jedna strana učebnice a jedna strana v pracovním sešitě. Díky systému členění textu do boxů lze v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii do praktických souvislostí. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů cvičení, přičemž jejich charakter se opět řídí především tématem podkapitoly. Průvodce pro učitele je u třetího dílu poprvé pojat formou učitelské knihy, tj. obsahuje všechny relevantní strany učebnice a pracovního sešitu doplněné po stranách komentáři. V těchto komentářích se setkáte mimo jiné s doplněním výkladu, řešením úkolů pracovního sešitu, doplňkovými úkoly či odkazy na další relevantní zdroje informací. Motivace Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu. Témata podkapitol jsou představena jako problémy každodenního života, na které žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování se vztahem k tématům podkapitol. Obsah učebnicové sady Základy práva (kapitoly Spravedlnost a svoboda, Teorie práva, Právo a náš život). Soukromé právo (kapitoly Občanské právo, Rodinné právo, Pracovní právo). Veřejné právo (kapitola Trestní a správní právo). Ekonomický život společnosti (kapitola Ekonomika, trh a ekonomové). Stát a ekonomika (kapitola Národní ekonomika a role státu). Ekonomika a my (kapitola Podnikání a zaměstnání, Finanční trh a finanční instituce, Peníze a my). Nová témata 3. dílu Ve třetím díle učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy se žáci setkávají zejména s tématy z oboru práva a ekonomie. Seznamují se s odborným komentářem všedních, ale i méně všedních životních situací. Znalosti a dovednosti z právní a ekonomické oblasti žáky připravují k odpovědnému a informovanému životu v demokratické společnosti. Celý výklad je uveden stručnou filozofickou reflexí probíraných témat. Důraz je v třetím díle kladen mimo jiné i na představení významných témat, které plynou ze vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání dle RVP pro střední odborné vzdělávání. 20

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP G) Podpis ředitele Razítko školy 1. Identifikační

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla čtyřletý Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín 2012 Obsah OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název... 3 1.2. Vzdělávací program... 3 1.3. Studijní forma

Více