Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich"

Transkript

1 Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich ZNALECKÝ POSUDEK č /12 o cenách ideálních třetin pozemků p.č.369/3, 389, 390 dle KN, p.č. 366/1, 369/3, 373/1, 400, 452/6, 635 dle ZE v k.ú. Veletov a lesních porostů na nich se nacházejících 1. Úvod 1.1. Údaje o oceňovaných pozemcích okres Kolín obec Veletov k.ú. Veletov LV č. 16 vlastníci: - Mikulová Eva, Veltrubská 1398, Kolín V r.č. k ideální 1/3 - Šašma Milan, Náměstí 117, Starý Kolín r.č. k ideální 1/3 - Šašma Vladimír, Blatské sídliště 587, Veselí nad Lužnicí r.č. k ideální 1/3 p.č. 369/3 dle KN - výměra 917 m 2, lesní pozemek, dle platných LHO por. sk.54ca7, LHO Kolín, LHC č p.č. 389 dle KN - výměra 5064 m 2, lesní pozemek, dle platných LHO část por. sk. 54Cf4, 54Cf5, LHO Kolín, LHC č p.č. 390 dle KN - výměra 4564 m 2, lesní pozemek, dle platných LHO část por. sk. 54Cf7, LHO Kolín, LHC č p.č. 366/1 dle ZE, dle KN část p.č. 378/6 - výměra 2313 m 2, orná půda, BPEJ č p.č. 369/3 dle ZE, dle KN část p.č. 378/6 - výměra 1126 m 2, orná půda, BPEJ č p.č. 373/1 dle ZE, dle KN část p.č. 378/6 - výměra 6123 m 2, orná půda, BPEJ č p.č. 400 dle ZE, dle KN část p.č. 378/1 - výměra 2967 m 2, orná půda, BPEJ č p.č. 452/6 dle ZE, dle KN část p.č. 452/1 - výměra 6629 m 2, orná půda, BPEJ č p.č. 635 dle ZE, dle KN část p.č. 625/1 - výměra 7103 m 2, orná půda, BPEJ č výměra 2054 m 2, BPEJ č výměra 5049 m Označení zadavatele posudku - Exekutorský úřad Písek, Prokopova 339/14, Písek 1.3. Účel posudku ocenění spoluvlastnického podílu Vladimíra Šašmy, zjištění ceny obvyklé 1.4.Speciální požadavky zadavatele nejsou 1.5. Podklady pro vypracování posudku

2 - 2 - výpis z katastru nemovitostí ze dne v k.ú. Veletov, LV č.16, č.j.117 ex 3316/10, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín kopie katastrálních map M 1 :2880 porostní a typologická mapa výpis z platných LHO Kolín, LHC , platnost LHO od do růstové tabulky hlavních dřevin ČR a vzrůstové tabulky výsledky místního šetření ze dne Cenový předpis, podle něhož se ocenění provádí Vyhláška MF č.3/2008 Sb.o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č.364/2010 Sb., ve znění vyhlášky 387/2011 Sb. ( oceňovací vyhláška) 1.7.Datum provedení místního šetření a jeho účastníci místní šetření dne přítomni : Ing.Miroslav Němeček datum, k němuž se ocenění provádí : Slovy : Pátého února dva tisíce dvanáct 2.Nález 2.1.Bližší údaje o nemovitosti přírodní lesní oblast Polabí hospodářské soubory: 133 borové hospodářství přirozených borových stanovišť, les hospodářský, obmýtí 130 let 236 kyselá stanoviště nižších poloh, současné lipové porosty, les hospodářský, obmýtí 140 let lesní typy: 1M2 borová doubrava metlicová na plošinách zemědělské pozemky BPEJ č.22110, 21300, Lesní pozemky se nacházejí severozápadně od Veletova v pásmu ohrožení D, nadmořská výška 199 m n.m., rovina, les hospodářský. Zemědělské pozemky se nacházejí severozápadně, severně a východně od Veletova. Na lesních pozemcích se nacházejí níže uvedené porostní skupiny: na p.č.369/3 por.sk.54ca7 borová kmenovina. V jižní části je část tohoto pozemku bez lesních porostů a je zemědělsky obhospodařována, tato část bude oceněna podle skutečného stavu jako zemědělský pozemek BPEJ č Na p.č. 389 por.sk.54cf4 - lipová tyčovina, por.sk. 54Cf5 proředěná nastávající borová kmenovina. Na p.č.390 por.sk. 54Cf7 - proředěná borová kmenovina. Další uvedené pozemky na LV č.16 dle zjednodušené evidence jsou zemědělskými pozemky, ornou půdou a jsou zemědělsky obhospodařované. Budou oceněny dle skutečného stavu dle přiřazených BPEJ. Hranice lesních pozemků jsou v terénu patrné, hranice zemědělských pozemků jsou v terénů hůře patrné, jsou obhospodařovány v lánech.

3 Porovnání souladu skutečného stavu s dokumentací údaje z LHO - stav k por.sk.54ca7 - BO 100 %, AVB 18, bon.st.7 věk 69 let, zakmenění 7, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 por.sk.54cf4 - LP 100 %, AVB 24, bon.st.4 věk 40 let, zakmenění 10, HS 236, obmýtí 140, LT 1M2 por.sk.54cf5 - BO 100 %, AVB 22, bon.st.4 věk 47 let, zakmenění 7, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 por.sk.54cf7 - BO 100 %, AVB 22, bon.st.5 věk 69 let, zakmenění 7, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 Tyto údaje budou ve výpočtu aktualizovány k datu ocenění dle výsledků místního šetření, bylo prověřeno zakmenění, bonitní stupně a zastoupení dřevin na oceňovaných pozemcích. Zemědělské pozemky budou oceněny dle skutečného stavu dle přiřazených BPEJ. 3.Ocenění 3.1. Ocenění pozemků Ocenění zemědělských pozemků - 29 p.č. 366/1 dle ZE výměra 2313 m 2, z toho: BPEJ č výměra 2313 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 4,19 Kč/m 2 x výměra 2313 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = 3877 Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 366/1 dle ZE je Kč. p.č. 369/3 dle ZE výměra 1126 m 2, z toho: BPEJ č výměra 1126 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 4,19 Kč/m 2 x výměra 1126 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = 1887 Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 369/3 dle ZE je Kč. p.č. 373/1 dle ZE výměra 6123 m 2, z toho: BPEJ č výměra 6123 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39

4 - 4 - pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 4,19 Kč/m 2 x výměra 6123 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 373/1 dle ZE je Kč. p.č. 400 dle ZE výměra 2967 m 2, z toho: BPEJ č výměra 2967 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 4,19 Kč/m 2 x výměra 2967 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = 4973 Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 400 dle ZE je Kč. p.č. 452/6 dle ZE výměra 6629 m 2, z toho: BPEJ č výměra 6629 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 4,19 Kč/m 2 x výměra 6629 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 452/6 dle ZE je Kč. p.č. 635 dle ZE výměra 7103 m 2, z toho: BPEJ č výměra 2054 m 2, základní cena uvedená v příloze č ,61 Kč/m 2 BPEJ č výměra 5049 m 2, základní cena uvedená v příloze č ,22 Kč/m 2 základní cena se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemkům náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % výpočet 10,61 Kč/m 2 x výměra 2054 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = 8717 Kč 12,22 Kč/m 2 x výměra 5049 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = Kč 8717 Kč Kč = Kč Cena ideální třetiny zemědělského pozemku p.č. 635 dle ZE je Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč = Kč Cena ideální třetiny zemědělských pozemků p.č. 366/1, 369/3, 373/1, 400, 452/6, 635 dle ZE je Kč.

5 Ocenění lesních pozemků - 30 p.č.369/3 dle KN - výměra 917 m 2, lesní pozemek, pásmo ohrožení D, z toho: SLT 1M - výměra 801 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 24-2,39 Kč/m 2 BPEJ č výměra 116 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 22 4,19 Kč/m 2 výpočet 2,39 Kč/m 2 x výměra 801 m 2 x K p 1 x majetkový podíl 0,33333 = 638 Kč základní cena zemědělského pozemku se upraví přirážkami a srážkami o vlivy dle přílohy č.23 a koeficientem K p podle přílohy č.39 pozemku náleží přirážka dle přílohy č. 23 cenového předpisu - pozemky území sousedních obcí s počtem 2-5 tis.obyvatel cena se zvýší dle položky č o 20 % 4,19 Kč/m 2 x výměra 116 m 2 x přirážka 1,20 x K p 1 x maj. podíl 0,33333 = 194 Kč 638 Kč Kč = 832 Kč Cena ideální třetiny lesního pozemku p.č.369/3 dle KN je 832 Kč. p.č.389 dle KN - výměra 5064 m 2, lesní pozemek, pásmo ohrožení D, z toho: SLT 1M - výměra 5064 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 24-2,39 Kč/m 2 výpočet 2,39 Kč/m 2 x výměra 5064 m 2 x K p 1 x majetkový podíl 0,33333 = 4034 Kč Cena ideální třetiny lesního pozemku p.č.389 dle KN je Kč. p.č.390 dle KN - výměra 4564 m 2, lesní pozemek, pásmo ohrožení D, z toho: SLT 1M - výměra 4564 m 2, základní cena uvedená v příloze č. 24-2,39 Kč/m 2 výpočet 2,39 Kč/m 2 x výměra 4564 m 2 x K p 1 x majetkový podíl 0,33333 = 3636 Kč Cena ideální třetiny lesního pozemku p.č.390 dle KN je Kč. 832 Kč Kč Kč = 8502 Kč Cena ideální třetiny lesních pozemků p.č. 369/3, 389, 390 dle KN je Kč. 3.2.Ocenění lesních porostů LHC č , LHO Kolín, platnost LHO od do Základní cena 1 m 2 jednotlivých skupin dřevin pro obmýtí uvedené v příloze č.30 se vypočte podle vzorce H a =/(A u - c) x f a + c / x B a Základní cena 1 m 2 jednotlivých skupin dřevin pro obmýtí neuvedené v příloze č.30 se vypočte podle vzorce H a =/(A u - c) x f a x 1/f uv + c / x B a Je - li skutečný věk dřevin vyšší něž obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č.30, má věkový hodnotový faktor f a hodnotu jedna a základní cena za 1 m 2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce H a =A u x B a

6 - 6 - Je - li skutečný věk dřevin vyšší něž obmýtí stanovené v LHP nebo v LHO a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže A a přiřazené skupinám dřevin v příloze č.28, má věkový hodnotový faktor f a hodnotu jedna a základní cena za 1 m 2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce H a =A a x B a Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle 35 a 36 se upraví přirážkami a srážkami podle tabulek č.1 až 3 přílohy č.31 se zdůvodněním a koeficientem K p z přílohy č.39. Jsou-li uplatněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %. Je - li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem K v vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok (dále jen věkový koeficient lesního porostu K v ) K v = 1 - (u - a) x 0,005 Koeficient prodejnosti K p pro trvalé porosty oceňované podle 35 je roven 1,00 (dle přílohy č.39) Skutečné taxační veličiny, zjištěné dle výsledků místního šetření: p.č.369/3 dle KN - výměra 917 m 2, lesní pozemek, z toho: por.sk.54ca7 - výměra 801 m 2, BO 100 %, AVB 18, bon.st.7 věk 75 let, zakmenění 8, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 část pozemku bez lesních porostů, zemědělsky využívána - výměra 116 m 2 p.č.389 dle KN - výměra 5064 m 2, lesní pozemek, z toho: por.sk.54cf4 - výměra 2744 m 2, LP 100 %, AVB 24, bon.st.4 věk 46 let, zakmenění 10, HS 236, obmýtí 140, LT 1M2 por.sk.54cf5 - výměra 2320 m 2, BO 100 %, AVB 22, bon.st.4 věk 53 let, zakmenění 7, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 p.č.390 dle KN - výměra 4564 m 2, lesní pozemek, z toho: por.sk.54cf7 - výměra 4564 m 2, BO 100 %, AVB 22, bon.st.5 věk 75 let, zakmenění 7, HS 133, obmýtí 130, LT 1M2 výpočet cen lesních porostů p.č.369/3 por.sk.54ca7 BO H a = /( 19,59 16,94) x 0, ,94/ x 0,8 = 14,60 Kč/m 2 K p = 1 K v = 1- /( u - a) x 0,005/ = 1 - /(120 75) x 0,005/ = 0,775 14,60 Kč/m 2 x výměra 801 m 2 x zast.1 x maj. p. 0,33333 x K p 1 x K v 0,775 = 3021 Kč Cena ideální třetiny lesního porostu na p.č.369/3 dle KN je Kč.

7 - 7 - p.č.389 por.sk.54cf4 LP H a = /( 75,42 23,39) x 0, ,39/ x 1 = 42,33 Kč/m 2 K p = 1 K v = 1- /( u - a) x 0,005/ = 1 - /(140 46) x 0,005/ = 0,530 Lípa má nižší produkční schopnost a nižší zpeněžení, oproti skupině dřevin, ve které je zařazena použije se srážka - 40 % dle přílohy č. 31, tab.2, položka ,33 Kč/m 2 x výměra 2744 m 2 x zast.1 x srážka 0,6 x maj. podíl 0,33333 x K p 1 x K v 0,530 = Kč Cena ideální 1/3 lesního porostu por.sk.54cf4 je Kč. por.sk.54cf5 BO H a = /( 30,49 16,94) x 0, ,94/ x 0,7 = 20,19 Kč/m 2 K p = 1 K v = 1- /( u - a) x 0,005/ = 1 - /(120 53) x 0,005/ = 0,665 20,19 Kč/m 2 x výměra 2320 m 2 x zast.1 x maj. p. 0,33333 x K p 1 x K v 0,665 = Kč Cena ideální 1/3 lesního porostu por.sk.54cf5 je Kč Kč Kč = Kč Cena ideální třetiny lesního porostu na p.č.389 dle KN je Kč. p.č.390 por.sk.54cf7 BO H a = /( 26,59 16,94) x 0, ,94/ x 0,7 = 17,68 Kč/m 2 K p = 1 K v = 1- /( u - a) x 0,005/ = 1 - /(120 75) x 0,005/ = 0,775 17,68 Kč/m 2 x výměra 4564 m 2 x zast.1 x maj. p. 0,33333 x K p 1 x K v 0,775 = Kč Cena ideální třetiny lesního porostu na p.č.390 dle KN je Kč Kč Kč Kč = Kč Cena oceňované ideální 1/3 lesních porostů je Kč Kč Kč Kč = Kč cena se zaokrouhlí na desetikoruny dle 46 Cena zjištěná oceňované ideální 1/3 pozemků a porostů, zaokrouhlená na desetikoruny dle 46 je Kč. 4.Obvyklá cena oceňované nemovitosti Pro zjištění ceny obvyklé v lokalitě bude použita srovnávací metoda. Nemovitost se oceňuje srovnáním s jinými právě srovnatelnými hmotnými majetky, pro které se již uskutečnila realizace hodnoty ve formě konkrétního nalezení ceny. Při prodeji lesních pozemků s trvalými lesními porosty je dosahováno při prodeji v průměru jedné čtvrtiny až jedné poloviny ceny stanovené dle cenového předpisu ( 30, 35-37), při prodeji mladých porostů ve stadiu kultur a mlazin zpravidla méně, než výše uvedené rozpětí. Platí, že s klesajícím věkem porostů se sjednaná cena při prodeji lesa vzdaluje úřední ceně lesa. Naopak při prodeji mýtních porostů

8 - 8 - se ceny sjednané při prodeji pohybují kolem % ceny stanovené dle cenového předpisu, případně se jí mohou i více přiblížit. Pouze ve výjimečných případech mohou být ceny sjednané při prodeji vyšší, než jsou ceny stanovené podle cenového předpisu. Zde jsou však důvody pro vyšší cenu spíše dané lokalitou, např. může jít o lesy v rekreačních oblastech, jako je např. Kersko či Jevany. Zde může pak cena obvyklá dosahovat násobky cen stanovených dle cenového předpisu. V dané lokalitě se nachází větší počet lesních pozemků. Pokud zde dochází k prodeji lesních pozemků, jsou prodávány převážně lesní pozemky s lesními porosty staršími 80 let, respektive s porosty, u nichž se věk blíží obmýtí, či počátku obnovy. Cenu obvyklou určuji u těchto lesních pozemků a porostů, s ohledem na stav a věk porostu, polohu a velikost nemovitosti ve výši 40 % ceny stanovené dle cenového předpisu. Cenu obvyklou zemědělských pozemků určuji ve výši 80 % ceny stanovené dle cenového předpisu. Výpočet: Zemědělské pozemky (ideální 1/3) Kč x 0,8 = Kč Lesní pozemky a porosty (ideální 1/3) Kč x 0,4 = Kč Kč Kč = Kč Obvyklá cena oceňovaných ideálních 1/3 oceňovaných zemědělských a lesních pozemků a lesních porostů je Kč.

9 - 9-5.REKAPITULACE Na základě podkladů a místního šetření oceňuji ideálních 1/3 pozemků p.č.369/3, 389, 390 dle KN, p.č. 366/1, 369/3, 373/1, 400, 452/6, 635 dle ZE v k.ú. Veletov a lesní porosty na nich se nacházející, takto: Cena zjištěná oceňované ideální 1/3 zemědělských pozemků ,-Kč Slovy : Šedesát pět tisíc pět set pět korun českých Cena zjištěná oceňované ideální 1/3 lesních pozemků ,-Kč Slovy : Osm tisíc pět set dvě koruny české Cena zjištěná oceňované ideální 1/3 lesních porostů ,-Kč Slovy : Čtyřicet šest tisíc pět set šedesát jedna koruna česká Cena zjištěná oceňovaných ideálních 1/3 pozemků a porostů, zaokrouhlená na desetikoruny dle ,-Kč Slovy : Sto dvacet tisíc pět set sedmdesát korun českých Cena obvyklá oceňovaných ideálních 1/3 pozemků a porostů ,-Kč Slovy : Čtyřicet šest tisíc devět set šedesát korun českých Posudek vypracován dne Ing.Miroslav Němeček

10 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j.spr 4010/94 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich. Znalecký úkon je zapsán pod poř.číslem 511-2/12 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu výdajů účtuji dle přiložené likvidace dokladem č.511-2/12. Tento posudek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z toho jedno obdrží zadavatel a jedno zůstává založeno u znalce. Tento posudek obsahuje deset stran včetně znalecké doložky a osm stran fotopříloh. Ing. Miroslav Němeček Táboritská Kolín III

11 Přílohy: fotodokumentace Por.sk. 54Ca7 snímek 1 Por.sk. 54Ca7 snímek 2

12 Por.sk. 54Ca7 snímek 3 Por.sk.54Cf4 snímek 1

13 Por.sk.54Cf4 snímek 2 Por.sk. 54Cf4 snímek 3

14 Por.sk 54Cf5 Por.sk. 54Cf7 snímek1

15 Por.54Cf7 snímek 2 p.č. 369/3, 366/1 dle ZE snímek 1

16 p.č. 369/3, 366/1 dle ZE snímek 2 p.č. 373/1 dle ZE

17 p.č.400 dle ZE p.č.452/6 dle ZE

18 p.č. 635 dle ZE snímek 1 p.č. 635 dle ZE snímek 2

19 K č.j. 117 EX 3316/10-47 Exekutorský úřad Písek soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka Prokopova 339/ Písek Likvidace znaleckého posudku č.511-2/12 Za provedení znaleckého posudku o cenách ideálních třetin pozemků a porostů, včetně stanovení ceny obvyklé, a to pozemků p.č.369/3, 389, 390 dle KN, p.č. 366/1, 369/3, 373/1, 400, 452/6, 635 dle ZE v k.ú. Veletov Vám účtuji na znalečné ve výši 3 950,- Kč. Nejsem plátcem DPH. Dne DIČ: CZ IČ: Způsob platby : - bankovním převodem Částku uhraďte na níže uvedený účet do Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu : /0300 variabilní symbol : Ing. Miroslav Němeček Táboritská Kolín III

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek číslo 3855 195/08

Znalecký posudek číslo 3855 195/08 Znalecký posudek číslo 3855 195/08 O ceně nemovitosti: Ostatní manipulační pozemek O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava statutární město Ostrava O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě lesní Návrh usnesen! ZM 21.9.2015 Stránka I z 2 Ii Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 5. Zastupitelstva města konaného dne 21.9.2015 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3086/13 (4003 m2 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek 2212-103/2012

Znalecký posudek 2212-103/2012 Znalecký posudek 2212-103/2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - sever PŘEDMĚT OCENĚNÍ : Ideální podíl ve výši 1/8 Zemědělské pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/13. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitostí č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/13. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitostí č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 128/13 o obvyklé ceně nemovitostí - pozemků p.č. 185/5, 207, 227/26, 227/82, 227/94, 227/95, 227/115, 257, 258, 259, 263/2, 294, 338, 585, 785, 911/9, 913/2, 913/7, 913/10, 915/23,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8423-360/2011 o ceně nemovitostí - pozemků parc.č. St. 59/2, 157/8, 158/8 v k.ú. Soběsuky nad Ohří, obec Chbany, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 5499-249/2013 c)

Znalecký posudek č. 5499-249/2013 c) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5499-249/2013 c) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 70/1 - ostatní plocha, neplodná

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1370-54/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1370-54/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1370-54/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 79, v obci Bystřice, k.ú. Tvoršovice, okres Benešov, zapsaném na LV č. 1834 Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více