NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu Novinka vyšla v srpnu Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG"

Transkript

1 NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011

2 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství Didaktis pro mateřské, základní a střední školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech. Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996 a jak napovídá sám název, zaměřujeme se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol. Dosud nejznámější oblastí našeho působení jsou tituly určené k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia úspěšná edice Testy. Tituly z této edice je možno doplnit Mapkami, v nichž je přehledně a srozumitelně zpracováno učivo základní školy, a edicí Co byste měli znát ze ZŠ, která obsahuje přehledy učiva 2. stupně základních škol. Snažíme se vyjít vstříc také maturantům, pro které jsme vytvořili řadu Odmaturuj. Každá publikace z této řady je zaměřena na konkrétní předmět a snaží se poskytnout ucelený, srozumitelný a poutavý přehled učiva v souvislostech, který poslouží nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. V letošním roce jsme vydali učební sadu Společenské vědy pro 1. ročník středních škol a učební sady Literatura pro 2. i 3. ročník středních škol, které budeme dále rozšiřovat o jazykovou komunikaci a na něž budeme v dalších letech navazovat novými učebními materiály i pro všechny ročníky SŠ. Stranou nezůstávají ani publikace k výuce cizích jazyků, jimiž chceme přispívat k rozvoji komunikačních dovedností našich čtenářů. V edici Language Practice Books již vyšly cvičebnice angličtiny a němčiny. Od roku 2002 vydáváme novou netradiční řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ, která v letošním roce 2009 obsahuje již sadu učebnic Český jazyk pro 1. až 5. ročník ZŠ, sadu Člověk a jeho svět a Matematika pro 1. až 4. ročník ZŠ a také učební sadu Angličtina pro 3. a 4. ročník ZŠ a nemalé množství doplňkových učebních materiálů. Všechny tyto učebnice jsme vytvářeli v souladu s požadavky a principy RVP a jsou opatřeny doložkou MŠMT. Naším cílem je pokračovat ve vydávání ucelených řad učebnic pro celý 1. stupeň ZŠ, které budou rovněž respektovat požadavky a principy RVP. Pro malé školáky je určena i edice Zábavné procvičování doma i ve škole, která dětem nabízí možnost si poutavým způsobem procvičit či zopakovat probíranou látku. Další skupinu uživatelů našich titulů tvoří děti předškolního věku, mezi kterými stále narůstají rozdíly v připravenosti na školní docházku. Proto jsme vytvořili řadu publikací Moje krůčky, která prostřednictvím různých poutavých her a cvičení rozvíjí u dětí potřebné schopnosti a dovednosti pro vstup do školy. Při tvorbě našich titulů klademe hlavní důraz na jejich nejčastější uživatele žáky a učitele. Jsme s nimi proto v neustálém kontaktu, snažíme se reagovat na jejich aktuální potřeby, zájmy a problémy. V průběhu tvorby spolupracujeme se širokým týmem odborníků, zkušených učitelů, rodičů, ale i studentů a žáků, se kterými učební materiály ověřujeme. Přáním kolektivu našeho nakladatelství, mladých lidí, kteří se domnívají, že dokáží využít své schopnosti ve prospěch společné myšlenky, našich externích spolupracovníků i odborníků z nejrůznějších oborů, je stále obohacovat knižní nabídku kvalitními učebnicemi a naučnými publikacemi. Na závěr si Vám dovolujeme předem poděkovat za jakékoliv připomínky a návrhy, které jsou pro nás velmi důležité. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni. kolektiv nakladatelství Didaktis

3 LITERATURA PRO 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 1. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 152 stran, ISBN Literatura pro 1. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 156 stran, ISBN Literatura pro 1. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD + 1 DVD formát A4, brož., 104 stran, ISBN Sada tří CD. CD namluvili přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem, nositelem Ceny Thálie, Ceny Českého divadla, Ceny Alfréda Radoka. Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Avšak díky svému širokému záběru společensko-historického a kulturního pozadí jednotlivých období a díky hlubokému záběru učiva literární historie a teorie mohou sadu využít také studenti a učitelé gymnázií. Sada tak odpovídá RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice výuky předmětu literatura na středních školách. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit CD DVD metodika pro učitele). Tím je zajištěn silný přesah jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti a klíčové kompetence na základě probíraného učiva. V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice. Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí vybrané klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií zachycují různé osobnosti z dějin literatury, již zmíněné noviny, ukázky z filmů na DVD a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva do současnosti, tzv. inspirace. Obsah učebnicové sady Úvod do studia literatury (kapitoly Význam umění pro člověka a Teorie literatury). Starověká literatura (kapitoly Nejstarší světové kultury, Antické Řecko a Antický Řím). Středověká literatura (kapitoly Středověká literatura, Počátky písemnictví na našem území, Středověká česká literatura a Husitská literatura). Humanismus a renesance (kapitoly Evropský humanismus a renesance, Český humanismus a renesance). Barokní literatura (kapitoly Evropské baroko a České baroko). Evropská literatura 18. století (kapitola Klasicismus, osvícenství a preromantismus). Struktura učebnicové sady Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na další kapitoly. Každá kapitola (kromě prvního celku) začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou pomocí útvarů publicistického stylu zpracovány aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí doby a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, které tvoří nedílnou součást této sady a na němž najdete ukázky z vybraných literárních děl, které jsou probírány v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno Erik Pardus, Zdeněk Junák, Karel Janský a Jana Musilová. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. To podporují také vybrané ukázky z filmů, které najdete na DVD. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop, testy a dlouhodobé projekty. 3

4 Práce ve vyučovací hodině Umělecký směr v učebnici Výkladové bloky tvořící hutnější část strany představují požadovaná témata vzdělávací oblasti a bloky tvořící sloupec v pravé části strany nabízejí definice, shrnutí a především pak inspirační texty, které dávají probíraná témata do širších kulturně-historických souvislostí. Levá strana uměleckého směru se věnuje společensko-historickému vývoji s jeho kulturními proměnami ve výtvarných uměních a hudbě. Pravá strana pak představuje, jakými cestami se vydávala literatura. Jednotlivé bloky a komponenty tvoří všechny podkapitoly tohoto typu, a ty jsou tak snadno identifikovatelné a přehledné. Ve společensko-historickém pozadí je popsána doba 2. pol. 18. stol. Student si uvědomí, které události hýbaly dobou a které následně ovlivnily podobu umění a literatury. Definice důležitých pojmů ze společensko-historického pozadí (zde klasicismus, osvícensví a preromantismus). V inspiraci se student dozví, co zůstalo z osvícenství nosné do dnešní doby. Výklad společensko-historického pozadí přechází postupně do oblasti kultury a umění. V jednotlivých blocích jsou představeny hlavní tendence a směřování výtvarného a hudebního umění klasicismu. V časové ose jsou vyznačeny všechny důležité události doby osvícenské. Osa slouží k rychlé a snadné orientaci. Literární ukázka slouží k dokreslení studentovy představy o klasicistní literatuře na základě předchozího výkladu. Nejvýznamnější autor probíraného období v učebnici Na dvoustraně je zpracován nejvýznamnější představitel probíraného období. Tato dvoustrana se skládá z celé řady grafických komponentů, jejichž cílem je rozdělit informace o autorově životě do následujících skupin: osobní data, stručný životopis, komiks, celkové zhodnocení autorovy tvorby, rozbor klíčových děl a ilustrační ukázky z nich. Další komponenty najdete na vnitřním okraji levé a vnějším okraji pravé strany: časovou osu, tzv. bulvár, inspiraci, další autorova díla a odkaz na poslechovou nebo filmovou ukázku. U autorů zpracovaných na jedné straně chybí komiks a je rozebráno zpravidla jedno klíčové dílo. Grafické zpracování autorů na půl nebo třetinu strany je jiné, nicméně opět vychází ze struktury výkladu o předchozím typu autorů, tzn. podkapitola obsahuje osobní data, stručný životopis, charakteristiku autorova díla obecně a ilustrační literární ukázku. U autorů posledních dvou typů najdete opět výběr z prvků, jako jsou bulvár, inspirace, poslechová nebo filmová ukázka atd. Myšlenka osvícenství a klasicismu je dána do souvislostí s Descartovým racionalismem. Otázkou zaměřenou na společné myšlenky klasicismu, renesance a antiky si student uvědomuje, že některé principy uvažování a chápání člověka a kultury se opakují. Časová osa slouží k orientaci v Molièrových životních událostech i osudech jeho dramatických děl. Obsahuje nejdůležitější data z výkladu z celé dvoustrany. V komiksu je s nadsázkou a ironií zobrazena epizoda z Molièrova dospívání, kdy jeho otec neměl důvěru v synovo nadání. Komiks se tak společně s tzv. bulvárem řadí k odlehčeným typům bloků v učebnicové sadě. Komplexní hodnocení Molièrovy tvorby nabízí studentovi přehlednou periodizaci jeho díla. Klíčová díla z tohoto hodnotícího bloku jsou pak následně podrobně interpretována na následující straně. Osobní data a stručný Molièrův životopis jsou studentovi představeny v tzv. pase. Podrobná interpretace vybraných klíčových děl (Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný), která jsou zmíněna v komplexním hodnocení autorovy tvorby na levé straně. Ilustrační ukázka z interpretovaných děl. 4

5 Práce ve vyučovací hodině Charakteristika základních rysů literatury období klasicismu. Umělecký směr v pracovním sešitě Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Všechny úkoly v pracovním sešitě je student schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v uměleckém směru v pracovním sešitě jsou zaměřeny na analytické čtení textů z odborné literatury. Cílem je, aby si student osvojil základní principy práce se sekundární literaturou a naučil se ji automaticky používat. Úlohy tohoto typu jsou většinou pojaty jako individuální práce. Dalším typem cvičení je fixace vybraných klíčových pojmů ze společensko-historického pozadí a z oblasti literatury. Je potřeba zdůraznit, že levá strana v pracovním sešitě pracuje s informacemi z levé strany v učebnici a naopak, pravá strana v pracovním sešitě zařazuje otázky z oblasti literatury. Prohlubování kompetence k učení studijním čtením a vyhledáváním informací v textu ze sekundární literatury. U otázek je dán prostor na písemnou odpověď, pokud se nejedná o otázky vedoucí např. k řízené diskuzi apod. Úloha vede k prohlubování znalostí o uměleckých dílech a jejich autorech na základě doplnění legendy k obrazovému materiálu (např. jméno autora sochy Amor a Psyche). Filmový pás studentovi rozšiřuje obzory nahlížením klasicimu a období osvícenství a libertinství očima filmového režiséra. Nejvýznamnější představitel probíraného období v pracovním sešitě Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Práce v sešitě je zaměřena především na studijní a analytické čtení literárních textů a na porozumění mluvenému projevu. Sešit tak nahrazuje klasickou čítanku s tím, že část ukázek je ke čtení a část ukázek je namluvena k poslechu na CD. Poslechová cvičení obsahují vždy úryvky z literárních děl. Všechny úkoly v pracovním sešitě je student schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v pracovním sešitě střídají důsledně individuální, párovou, skupinovou a projektovou práci. Cílem úloh v pracovním sešitě je, aby student pochopil a vytvořil si svůj vlastní postoj k základním myšlenkám vybraných literárních děl. Fakta o autorově životě a díle je student schopen doplnit vždy po prostudování informací v pase v učebnici. V pracovním sešitě se pracuje jen s těmi díly, jejichž interpretaci byl věnován prostor i v učebnici (Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný). V úkolech vedoucích k porovnání Molièrovy tvorby s dílem z antické literatury si student uvědomí nadčasovost tématu lidské lakoty. Na základě poslechového cvičení student odpovídá na otázky a plní úkoly, které vedou k pochopení struktury ukázky a její hlavní myšlenky. Na CD jsou ukázky pouze z těch děl, která byla podrobně interpretována v učebnici (zde Tartuffe). Tzv. bulvár zpracovává s jistou nadsázkou údaje o autorově životě nebo díle. Články nechávají studenta nahlížet na Molièrův život a dílo z odlehčeného úhlu pohledu. Charakteristika dalších děl zařazených v komplexním hodnocení Molièrovy tvorby. V inspiračním bloku si student uvědomí, že Molière zasáhl nejen do světa literatury, ale také do světa hudby. 5

6 Práce ve vyučovací hodině Dvoustrana tzv. novin obsahuje aktuální informace z probíraného období zpracované v duchu útvarů publicistického stylu. Práce s novinami v pracovním sešitě V pracovním sešitě je práce s novinami zastoupena jednou stranou, která vždy obsahuje 5 cvičení zaměřených na procvičování útvarů publicistického stylu, na práci s jazykem i na tvůrčí práci založenou na informacích článků z novin. Do hodin literatury se tímto způsobem silně zapojuje i procvičování stylistiky, pravopisu i komunikace obecně. Práce s novinami v učebnici Dvoustrana novin je provázána i s dalšími podkapitolami učebnice. S hlavními událostmi, které jsou v rámci novin popsány, se setkáte ve výkladových blocích následujících podkapitol. Výběr témat jednotlivých článků není nahodilý vybrali jsme ty nejpodstatnější události, které byly pro danou dobu zásadní a ovlivnily nejen vývoj společnosti, ale i vývoj literatury. Společensko-historické pozadí souvisí s literaturou velmi úzce a jeho znalost je pro pochopení vývoje literatury i pro interpretaci konkrétních literárních děl velmi důležitá. Naše zpracování přibližuje studentům hlavní události probíraného období novou formou, která napomáhá hlubšímu osvojení daných poznatků. Pomocí novin lze začít každou vyučovací hodinu (více informací, jak konkrétní vyučovací hodinu postavit, naleznete v metodickém průvodci pro učitele). Na levé straně novin přinášíme články o historickém a politickém pozadí. S informacemi z těchto článků se dále v učebnici setkáte zejména v blocích informujících o společensko-historickém pozadí. Na pravé straně novin přinášíme články se společenskou a kulturní tematikou. S těmito informacemi se dále v učebnici setkáte zejména v blocích informujících o architektuře, malířství, sochařství, hudbě a v neposlední řadě o literatuře. Článek, ve kterém řádil tiskařský šotek. Faktografické chyby, které způsobil, musí studenti odhalit a článek uvést na pravou míru v pracovním sešitě. Set je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. 6

7 LITERATURA PRO 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Motivace Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předcházející titul, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice výuky předmětu literatura na středních školách. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit CD metodika pro učitele). Tím je zajištěn silný přesah jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti a klíčové kompetence na základě probíraného učiva. V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice. Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky (která svou přehledností usnadňuje vlastní studium a práci s našimi materiály) a velkého množství obrazového materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií zachycují různé osobnosti z dějin literatury, tzv. noviny a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva do současnosti, tzv. inspirace. Obsah učebnicové sady Literatura pro 2. ročník středních škol Uučebnice formát A4, brož., 152 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 156 stran, ISBN Literatura pro 2. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., 100 stran, ISBN Kultura v 19. století (kapitoly Vývoj kultury v 19. století a Literární druhy a žánry). České národní obrození (kapitoly První fáze českého národního obrození a Druhá fáze českého národního obrození). Romantismus (kapitoly Romantismus ve světové literatuře a Romantismus v české literatuře). Májovci, ruchovci a lumírovci (kapitola Májovci, ruchovci a lumírovci). Realismus a naturalismus (kapitoly Světový realismus a naturalismus a Český realismus a naturalismus). Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století (kapitola Impresionismus, symbolismus a dekadence). Rozhovor ovor s Erikem Pardusem Sada tří CD. CD namluvili přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem, nositelem Ceny Thálie, Ceny Českého divadla, Ceny Alfréda Radoka. Nemělo by zůstat t jen u slov Takto odpověděl na jednu z mnoha otázek o současném českém školství (a nejen o něm) herec Městského divadla Brno, pan Erik Pardus. Pro nakladatelství Didaktis jste namluvil CD k učebnicové sadě Literatura pro 1. ročník středních škol. Jaký je Váš osobní vztah k literatuře? Máte nějaké oblíbené autory? Co rád čtete? Můj tatínek mně říkal v různých chvílích různými přezdívkami. Byla mezi nimi i přezdívka Knihomol, protože mě hodně vedl ke sportu, ale já jsem radši ležel v knihách. Naučil jsem se číst dost brzy, tak asi rok před školou, a od té doby mě čtení bavilo. Kolem desátého, jedenáctého roku jsem si místo prohánění míče s kamarády na hřišti četl. Otci to dost vadilo, protože mě tlačil do sportu, konkrétně do kopané, a mně se do toho moc nechtělo. Fantazijní stránka čtení mi připadala v té době o moc zajímavější a smysluplnější než běhání za balonem. Takový Jules Verne a Alexander Dumas, to byli autoři, kteří se skutečně četli jedním dechem. Ale otec mě tak dlouho přesvědčoval, že to není zdravé, že si zkazím zrak a podobně, až jsem u toho fotbalu vážně skončil. Ale přesto jsem si nacházel chvilky, abych si svou oblíbenou knihu přečetl. Můžu teda odpovědně říct, že číst mě zkrátka bavilo. V posledních letech jsem si oblíbil mimo jiné horory Stephena Kinga. Ve své knihovně mám od tohoto autora asi třicet knih. King nikomu nic nenutí, jeho příběhy jsou částečně neuzavřené, nejsou konkrétní. Dá se v nich najít velký prostor pro vlastní fantazii. Takové knihy se mi líbí nejvíc (celý rozhovor na Struktura učebnicové sady Struktura učebnicové sady Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje na předcházející ročník literatury. Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Novinkou v druhém díle naší sady jsou kapitoly věnované vývoji divadla v českém prostředí. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Část opakování je ve formě pracovního listu k ústní zkoušce, která je součástí nové maturity. Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete na něm ukázky z vybraných literárních děl, která jsou probírána v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop a dlouhodobé projekty. 7

8 LITERATURA PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 3. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 160 stran, ISBN Literatura pro 3. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., 112 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Struktura učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 3. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010). Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. Oproti předchozím dílům se s komiksy dále aktivně pracuje na stránkách pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky z literárních děl na CD sloužící k zážitkovému poslechu a blok inspirace. Za výrazně motivující lze považovat i inovativní pojetí literatury odrážející světové války, v němž jsou studenti vedeni k zamyšlení se nad zásadními dějinnými zlomy prožitkovou cestou, a tedy i k lepšímu pochopení dalšího vývoje nejen kultury, ale i společnosti jako takové. Obsah učebnicové sady Kultura v 1. polovině 20. století (kapitoly Kultura 1. poloviny 20. století, Literární druhy a žánry). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Vývoj českého divadla v rozmezí let ). Světová literatura v letech (kapitola Světová literatura v letech ). Česká literatura v letech (kapitoly První světová válka v české literatuře, Česká literatura v letech , Vývoj českého divadla v rozmezí let ). Světová literatura v letech (kapitoly První světová válka ve světové literatuře, Světová literatura v letech ). Druhá světová válka a její obraz v literatuře (kapitoly Druhá světová válka v české literatuře, Druhá světová válka ve světové literatuře). Výrazným rysem sady je zvýšená pozornost věnovaná literatuře, ale i společenskému dění z dob světových válek a bohaté využití sekundární literatury s touto tematikou. S tím související pochopení zlomových událostí dějin a následného vývoje světa včetně fungování totalitních režimů znamená nejen přesah do jiných vzdělávacích oblastí, ale i k nemalý osobní profit studentů. Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou pomocí útvarů publicistického stylu zpracovány aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí doby a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující se ke konkrétnímu celku. Část opakování je navíc je formě pracovního listu k ústní zkoušce, která je součástí nové maturity. Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete na něm ukázky z vybraných literárních děl, která jsou probírána v učebnici a se kterými se dále pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se ujali přední herci Městského divadla Brno v čele s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem. Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje nadčasovost literatury a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop a dlouhodobé projekty. 8

9 LITERATURA PRO 4. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL Literatura pro 4. ročník středních škol Učebnice formát A4, brož., 160 stran, ISBN Novinka vyšla v srpnu 2010 Literatura pro 4. ročník středních škol Pracovní sešit formát A4, brož., 160 stran, ISBN Připravujeme: Literatura pro 4. ročník středních škol Průvodce pro učitele + 3 CD formát A4, brož., cca 100 stran, ISBN , vyjde v listopadu 2010 Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Literatura pro 4. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce. Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010). Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Motivace Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. S komiksy se opět dále aktivně pracuje na stránkách pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky z literárních děl na CD sloužící k zážitkovému poslechu a blok inspirace. Za výrazně motivující prvek považujeme i to, že se v tomto díle věnujeme kultuře, umění a literatuře od roku 1945 až po současnost. Tím vytváříme předpoklad pro orientaci studentů v současném kulturním dění, které je silně různorodé a kvantitativně téměř nevyčíslitelné. Struktura učebnicové sady Oblast vzdělávání je rozdělena do pěti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou uvedeny aktuální informace z období, které se právě chystáte studovat. Následuje dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí a jednotlivých druhů umění. Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor. Tímto přinášíme určitý předvýběr i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje praktické využití celé sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti. Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, na kterých najdete ukázky z vybraných literárních děl. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého učitele. Najdete v něm podklady k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Obsah učebnicové sady Kultura od roku 1945 do současnosti (kapitoly Historický vývoj ve světě po roce 1945, Historický vývoj u nás po roce 1945, Vývoj kultury ve světě po roce 1945, Vývoj kultury u nás po roce 1945 a Úvod do literární vědy). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Česká literatura v letech a České divadlo v letech ). Světová literatura v letech (kapitoly Evropská literatura v letech a Americká literatura v letech ). Česká literatura v letech (kapitoly Česká literatura v letech , Česká literatura v letech a České divadlo v letech ). Náhled do současné literatury (kapitoly Světová literatura po roce 1989, Česká literatura po roce 1989 a České divadlo po roce 1989). Výrazným rysem sady je zvýšený zájem o probelmatiku moderních dějin, které předurčovaly podobu vývoje na kulturním a uměleckém poli. V době, kdy chybí ucelený materiál k výuce moderních dějin je naše sada prvním krokem k systematickému začlení moderních dějin do výuky. Aktuálnost a moderní dějiny Čtvrtý díl učebnicové sady Literatury pro střední školy přináší výklad o společensko-historickém pozadí, kultuře, umění a literatuře končící až v aktuální současnosti. Studenti se tak mohou setkat s autory a díly, které mohou znát ze svého okolí a která řeší jim blízká témata, což může přispět k zvýšené motivaci ke studiu a k většímu zájmu o četbu a literaturu jako takovou. Vykládat dobře literární historii druhé poloviny 20. století nelze bez napojení na dějiny, resp. společensko-historické pozadí, které vývoj kultury ovlivňovalo. Naším cílem bylo ve všech dílech sady ukázat propojenost mezi dějinami a kulturou, čtvrtý díl proto není výjimkou. 9

10 ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1. DÍL Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Učebnice formát A4, brož., 64 stran, ISBN Novinka vyšla v srpnu 2010 Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 64 stran, ISBN Připravujeme: Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl Průvodce pro učitele + CD formát A4, brož., cca 150 stran, ISBN , vyjde v prosinci 2010 Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada je primárně zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace. Díky svému komplexnímu pojetí a mnohým přesahům nad rámec stanoveným tímto RVP je však dobře využitelná i na gymnáziích. Sada svým zpracováním plně odpovídá i požadavkům nové maturitní zkoušky. Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně tento nástroj využívat v každodenní praxi. K tomu slouží mj. ukázky komunikačních situací použitých k vysvětlení a analýze prvků a procesů přítomných v komunikaci, jejich vzájemných vztahů a vlivů. Samozřejmostí jsou cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších sdělení. Sada nabízí využití pro školy s jednohodinovou i dvouhodinovou dotací výuky českého jazyka. Pro případ vyšší hodinové dotace je totiž připravena výcviková část zaměřená na rozvoj zcela konkrétních a v praxi využitelných komunikačních dovedností. V sadě je kladen důraz na moderní grafické zpracování, které přispívá k systematičnosti výkladu, přehlednosti i snadné orientaci. Nechybí ani obrazový materiál, schémata či tabulky. Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to nejen kompetence komunikativní, ale i kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Jejich rozvoj umožňuje zejména pracovní sešit, který zajišťuje aplikaci poznatků, posiluje dovednosti, rozvíjí čtenářskou i informační gramotnost a učí komunikovat. Motivace K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu především dialogické ukázky komunikace průvodních postav Adama a Evy, které často působí humorně (zejména v případě komunikace nefungující) a čerpají z oblastí, které jsou dnešním středoškolákům blízké. Motivačně působí i odkazy s praktickou využitelností, např. upozornění na odlišnosti zvyklostí v cizích jazycích a kulturách, a možnost aktivně pracovat na vlastních dovednostech. Obsah učebnicové sady Základní část: Mezilidská komunikace (úvod do mezilidské komunikace, účastníci komunikace, záměr a strategie, kontext, kódování a kód, komunikační kanál a komunikační prostředek, dekódování, efekt a zpětná vazba) Obecné poučení o jazyce (úvod do jazyka, postavení češtiny mezi ostatními jazyky, charakteristika současné češtiny, národní jazyk a jeho útvary, útvary národního jazyka podle spisovnosti, zeměpisného a sociálního členění, jazyková kultura, jazykověda, zdroje informací o češtině) Hláskosloví (zvukové prostředky jazyka, technika mluveného slova, systém hlásek v češtině, změny hlásek v proudu řeči, zvuková stránka souvislé řeči, ortoepické normy) Slohové postupy (sdělení, slohový postup informační, vyprávěcí, popisný, výkladový, úvahový) Výcviková část: Komunikační dovednosti (základy mezilidské komunikace, neverbální komunikace, zpětná vazba, motivace ke spolupráci, empatická reakce, sdělování kritiky, předpoklady pro zvládání konfliktů) Struktura učebnicové sady Sada pro studenty sestává z učebnice a pracovního sešitu. Struktura obou publikací je totožná každá z nich má dvě části: základní a výcvikovou. Obsah základní části je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále člení na kapitoly o rozsahu jedné až dvou stran. Zásadní úlohu pro celé studium hraje tematický celek Mezilidská komunikace představující komplexní úvod do problematiky komunikace. Tento celek je rozložen do zbytku knihy po kapitolách. Ty mají rozsah jedné strany a postupně se věnují všem prvkům a procesům přítomným v každém komunikačním aktu. Jsou zde uvedeny základní pojmy, jež jsou dále analyzovány na příkladech živé komunikace v nejrůznějších situacích. Kapitoly celku Mezilidská komunikace jsou vždy přiřazeny k jazykově zaměřené kapitole. Obě části jsou propojeny společnou ukázkou a pomáhají tak objasnit jazykové jevy nikoli izolovaně, ale v kontextu komunikačních potřeb. Student se tak neučí o jazyce samoúčelně, ale je si vědom toho, jaký efekt používání určitých jazykových prostředků má, k realizaci jakého záměru je může využít a kdy by se jim měl naopak vyhnout. Kapitoly celku Slohové postupy mají rozsah dvou stran a objasňují téma vždy z hlediska komunikačního (levá strana) a jazykového (pravá strana). Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, na závěr každého celku je však navíc zařazeno opakování, v němž si studenti ve formě odpovídající didaktickému testu nové maturity ověří své znalosti i dovednosti z daného celku. Zvláštností je výcviková část nabízející na stranách učebnice a pracovního sešitu praktický výcvik konkrétní komunikační dovednosti. Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. S ukázkami se v učebnici či pracovním sešitě dále pracuje. Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem vyučujícího. Přináší užitečné informace k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje strukturu a koncepci celé sady, obsahuje klíč ke cvičením, seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop z CD aj. 10

11 Práce ve vyučovací hodině Komunikační a jazyková kapitola základní části v učebnici Úvod základní části učebnice je věnován komunikaci a jazyku. Komunikační kapitola se nachází vždy v sousedství kapitoly jazykové, s níž tvoří celek propojený společnou ukázkou. Dochází tak ke vzniku dvoustran, kdy levá část dvoustrany je věnována komunikaci a pravá jazyku. Jazyk je tak představen jako nástroj komunikace. Text kapitol je vždy členěn na hlavní (levý) a doplňkový (pravý) sloupec. Hlavní výklad přináší učivo v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, v doplňkovém sloupci pak najdete zasazení učiva do širších souvislostí či jeho projevy a příklady využití v praktickém životě. Dialogická ukázka společná pro komunikační i jazykové téma a obsahující probírané jevy obou kapitol. Otázka k ukázce na rozjezd komunikačního výkladu. Analýza ukázky směřující k objasnění nového pojmu. Definice pojmu s vyznačením daného prvku v komunikačním modelu. Pokračování výkladu s rozšiřujícími informacemi. Jazykový výklad rozdělený do několika částí. Definice pojmu. Příklad k definici. Doplňkové boxy ukazující projevy probíraných jevů v praktickém životě. Praktický tip ve formě negace s nadsázkou ukazuje dopady vhodného a nevhodného komunikování či užívání jazyka. Schémata, mapy, tabulky a obrazový materiál názorně doplňující výklad. Otázky a úkoly určené k zamyšlení, diskusi a ústnímu vypracování. Jsou-li vedle sebe dvě jazykové kapitoly, výchozí ukázku najdete na CD. V učebnici se k ní vážou i otázky komunikačního typu v tzv. komunikačním okénku. Komunikační a jazyková kapitola základní části v pracovním sešitě Pracovní sešit nabízí úkoly zaměřené na ověření pochopení učiva dané kapitoly a na jeho praktickou aplikaci, ale i na průběžný rozvoj dovedností a klíčových kompetencí studentů. Objevuje se práce individuální, práce pro dvojice i pro skupiny; pracuje se s texty, zvukovými nahrávkami i obrazovým materiálem. Jednotlivá cvičení mají v každém celku svou funkci, takže je možné systematicky rozvíjet konkrétní dovednosti, např. analytickou činnost či práci s informacemi. Výchozí ukázka ve formě psaného textu (objevují se však i mluvené ukázky na CD). Typy cvičení komunikačních kapitol: 1 a 2 analýza komunikační situace z ukázky, 3 a 4 aplikace poznatků a dovedností aktivní práce s komunikační situací, 5 a 6 průběžné rozvíjení komunikačních dovedností, 7 samostatná tvorba sdělení. Typy cvičení jazykových kapitol: 1 a 2 analýza jazykových jevů z ukázky, 3 a 4 aplikace poznatků a dovedností aktivní práce s jazykovými jevy, 5 práce s formou komunikátu, 6 práce s obsahem komunikátu, 7 shromažďování a třídění informací. Výchozí ukázka ve formě obrazového materiálu. 11

12 Práce ve vyučovací hodině Slohová kapitola základní části v učebnici a pracovním sešitě Kapitoly věnované slohu mají v učebnici i v pracovním sešitě rozsah dvou stran. Levá strana se věnuje probíranému jevu vždy z hlediska komunikačního a pravá strana z hlediska jazykového. Struktura učebnice se v mnohém podobá kapitolám komunikačním a jazykovým: i zde je výchozí dialogická ukázka s průvodními postavami Adamem a Evou, otázka k ní, pravý výkladový sloupec, doplňkové texty v levém sloupci a úkoly k zamyšlení a ústnímu vypracování. Novinkou oproti ostatním typům kapitol jsou dvě vložené autentické ukázky na pravé straně. Dialogická ukázka a otázka k ukázce na rozjezd. Výklad ke komunikačnímu aspektu probíraného jevu. Výklad k jazykovému aspektu probíraného jevu. Příklady jazykových prostředků zmíněných ve výkladu. Dvě vložené ukázky demonstrující informace z jazykové části výkladu. Doplňkové boxy s dalšími souvislostmi a praktický tip. Otázky a úkoly určené k zamyšlení, diskusi a ústnímu vypracování. Také příslušná kapitola v pracovním sešitě je dvoustránková. Opět se pracuje s textovými, zvukovými i obrazovými ukázkami; individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Typy cvičení slohových kapitol: 1 a 2 analýza komunikační situace z ukázky, 3 a 4 aplikace poznatků a dovedností aktivní práce s komunikační situací, 5 a 6 průběžné rozvíjení komunikačních dovedností, 7 shromažďování a třídění informací, 8 a 9 práce s formou komunikátu, 10 a 11 práce s obsahem komunikátu, 12 a 13 analýza slohových prostředků, 14 samostatná tvorba sdělení. Kapitola výcvikové části v učebnici a v pracovním sešitě Výcviková část učebnicové sady je věnována nácviku konkrétních komunikačních dovedností. Objevují se zde praktická témata jako neverbální komunikace, zpětná vazba, předpoklady pro zvládání konfliktů či motivace ke spolupráci. V učebnici jsou uvedeny ke každému tématu základní informace a zajímavosti, v pracovním sešitě pak zadání konkrétních aktivit, příp. prostor pro záznam odpovědí. Instrukce k realizaci výcviku jsou uvedeny v Průvodci pro učitele. Cíl výcviku. Postup výcviku směřující k uvedenému cíli. Úkoly, které jsou přímou součástí výcviku. Výklad rozdělený do několika částí. Doplňkový box s informacemi navíc a zajímavostmi. Definice pojmu, který je ústředním tématem výcviku. Otázky k zamyšlení. Úkoly sloužící k ověření teoretických poznatků. 12

13 SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1. DÍL Společenské vědy pro střední školy 1. díl Učebnice formát A4, brož., 84 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 1. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 88 stran, ISBN Společenské vědy pro střední školy 1. díl Průvodce pro učitele formát A4, brož., 80 stran, ISBN Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada tvořená učebnicí, pracovním sešitem a metodickým materiálem pro učitele je určena pro výuku na gymnáziích i na středních odborných školách. Tomu napomáhá jasně strukturovaný text i systém jeho členění do boxů. Sada je zpracována podle požadavků reformy středoškolského vzdělávání. Při její tvorbě tak bylo plně přihlíženo k dokumentům RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Sada současně v plné míře zohledňuje požadavky nové maturitní zkoušky tak, jak jsou zachyceny v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň obtížnosti). Učebnicová sada přináší zásadně nový přístup k tematice společenských věd. Jejím cílem je představit tradiční středoškolský předmět ne již jako dějiny vědních oborů, ale jako souhrn témat, která úzce souvisejí s životem, rozhodováním a budoucím uplatněním studentů. Výsledkem je text, který zasazuje základní teorii psychologie, sociologie, sociální psychologie či filozofie do každodenních souvislostí. Stanovený cíl podporují i jednotlivé typy cvičení, která jsou uvedena v pracovním sešitě. Samotné zařazení pracovního sešitu jako zcela plnohodnotné součásti výuky znamená výraznou inovaci výuky předmětu. Tento přístup umožňuje u žáků rozvíjet praktické dovednosti a strategie pro řešení problémových situací. Současně posiluje jejich pocit zodpovědnosti za problémy, se kterými se pravidelně setkávají. Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva, návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice pracovní sešit metodika pro učitele). Stejný prostor jako teoretickým znalostem je věnován i osvojení si praktických dovedností a jednotlivých klíčových kompetencí. Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně. Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost, přehlednost a systematičnost výkladu. Samozřejmostí je obsáhlý obrazový materiál, který pomáhá studentům lépe pochopit probírané učivo. Totožný cíl sleduje i časté zařazování statistického materiálu a ilustračních schémat. Motivace Snaha zaujmout studenty a motivovat je ke studiu společenskovědních problémů, se kterými se ve svém životě pravidelně setkávají, je jedním z hlavních cílů učebnicové sady. Kromě moderní a originální grafiky a velkého množství obrazového materiálu dále jako motivace slouží zcela konkrétní příklady z praxe uváděné v učebnici i v pracovním sešitě. Se stejným cílem jsou do textu vkládány statistické materiály a schémata. Žáci jsou upozorňováni i na moderní filmová či hudební zpracování se vztahem k tématům podkapitol. Obsah učebnicové sady Poznání skutečnosti (kapitoly Člověk a poznání, Věda, filozofie a poznání, Masmédia a náš pohled na svět). Člověk a jeho vývoj (kapitoly Člověk, příroda a kultura, Člověk ve vývoji). Člověk jako individualita (kapitoly Lidská osobnost, Duševní zdraví a rozvoj osobnosti). Život mezi druhými (kapitoly Jedinec a kolektiv, Jak poznávám druhé a jak s nimi komunikuji). Struktura učebnicové sady Obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Tematické celky i kapitoly jsou řazeny tak, aby respektovaly logické řazení učebních témat, současně však přihlížejí i k dosavadní tradici výuky společenských věd na středních školách. Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly, které představují základní prvek učebnicové sady. V průměru připadá na jednu kapitolu 4 5 podkapitol. Dle cílové časové dotace jsou dále odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou a podkapitola s dvouhodinovou časovou dotací. Jedné vyučovací hodině přitom odpovídá jedna strana učebnice a jedna strana v pracovním sešitě. Díky systému členění textu do boxů lze v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od doplňujícího učiva určeného primárně pro studenty gymnázií a řady dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii do praktických, historických nebo kulturních souvislostí. Volitelné typy boxů umožnily autorům nastavit každý problémový celek individuálně, a zdůraznit tak jiný aspekt problematiky s ohledem na téma podkapitoly. To plně vyhovuje právě v případě různorodosti společenských věd. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje využití celé sady ve výuce. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí především tématem podkapitoly. V pracovním sešitě je dále na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat své znalosti i dovednosti vztahující se k tematickému celku. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále seznam použité literatury a dlouhodobé projekty. 13

14 Práce ve vyučovací hodině Dvoustránková podkapitola učebnice Základní jednotkou učebnicové sady je podkapitola. Dvoustránková podkapitola učebnice odpovídá dvouhodinové časové dotaci. V učebnici je text všech podkapitol členěn na levý, hlavní pás a okrajový pás. Boxy hlavního pásu přináší vedle motivačního úvodu základní a rozšiřující učivo podle RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy. Boxy okrajového pásu zprostředkovávají doplňující informace praktické demonstrace klíčových pojmů, historické souvislosti probíraných jevů, odkazy na související filmová zpracování, vyjádření známých osobností k tématu podkapitoly atd. Motivační úvod ilustrace nebo fotografie a související otázky. Diskuze (odborná i veřejná) týkající se tématu podkapitoly. Výkladový box s hlavním učivem podkapitoly podle RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy. Komentář známé osobnosti. K podtrženému pojmu se vztahuje box Praxe. Doplňující výkladový box s učivem, jehož osvojení se předpokládá především v rámci výuky na gymnáziích. Box Praxe ilustruje příslušný pojem hlavního výkladu strany v praktických souvislostech. Box Jak je tomu jinde? představuje jev v odlišném kulturním prostředí. Box Co to pro nás znamená? ukazuje, jak nás vybraný jev ovlivňuje. Na posledním místě hlavního pásu strany učebnice se objevuje jeden ze tří boxů Jak je tomu jinde?, Jak to souvisí s a Co to pro nás znamená? Odkaz na zajímavé filmové nebo literární zpracování tématu podkapitoly. Struktura druhé strany podkapitoly se řídí stejnými pravidly jako strana první s výjimkou chybějícího motivačního úvodu. Dvoustránková podkapitola pracovního sešitu Dvoustránkové podkapitole učebnice odpovídá vždy dvoustránková podkapitola pracovního sešitu. Boxy zde už nejsou děleny do hlavního a vedlejšího pásu, ale do dvou významově rovnocenných sloupců. Obsahová skladba jednotlivých stran odpovídá obsahové struktuře textu učebnice tzn. že první strana pracovního sešitu pracuje se znalostmi učiva první strany učebnice, druhá strana pracovního sešitu se zaměřuje především na učivo druhé strany učebnice. Rozhodnutí o správnosti uvedených tvrzení. Rozřazení klíčových slov do stanovených skupin. Výběr správné varianty dokončení věty. Práce s úryvkem z odborné či krásné literatury. Práce s modelovou situací. Doplňování vynechaných slov. Mezi zadáními se objevuje i projektový úkol. Práce s obrazovým nebo ikonickým materiálem. Zadání můžou nabízet individuální, párovou nebo skupinovou práci. 14

15 SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2. DÍL Společenské vědy pro střední školy 2. díl Učebnice formát A4, brož., 88 stran, ISBN Novinka vyšla v květnu 2010 Společenské vědy pro střední školy 2. díl Pracovní sešit formát A4, brož., 92 stran, ISBN Připravujeme: Společenské vědy pro střední školy 2. díl Průvodce pro učitele formát A4, brož., 84 stran, ISBN , vyjde v říjnu 2010 Učebnicová sada s doložkou MŠMT Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy 2. díl navazuje svou koncepcí i strukturou na předcházející titul, což umožňuje plynule navázat na ověřený a zažitý způsob práce. Sadu již tradičně tvoří učebnice, pracovní sešit a metodický průvodce pro učitele. Připravovanou novinkou je doplňující část sady ve formě elektronických prezentací. Učebnicová sada je opět zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo k požadavkům nové maturitní zkoušky. Jedním z hlavních cílů projektu Společenské vědy pro střední školy je umožnit pedagogům praktikovat nový přístup k tematice společenských věd. Smyslem je posunout tradiční pohled na předmět, který byl chápan spíše jako dějiny vědních oborů, směrem k výkladu, který chápe společenské vědy jako souhrn témat, úzce souvisejících s životem, rozhodováním a budoucím uplatněním studentů. Hlavní témata sociologie a politologie, která jsou jádrem druhého dílu, jsou tak zasazena do kontextu událostí každodenního života a všedních souvislostí. Stanovený cíl napomáhají naplnit i jednotlivá cvičení pracovního sešitu, který je nutno chápat jako nedílnou část učebnicové sady, a který napomáhá posunout vzdělávání z oblasti pouhého nabývání znalostí, k rozvoji dovedností a schopností (klíčových kompetencí). Dominantní rys učebnice i pracovního sešitu je komplexnost překládaného učiva a jeho návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením učebnice, pracovního sešitu. Pro lepší orientaci v provázanosti jednotlivých částí mohou sloužit elektronické prezentace, které přehledně naznačují nejjednodušší cestu hodinou. Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně. Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost, přehlednost a systematičnost výkladu. Struktura učebnicové sady Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly, které představují základní prvek učebnicové sady. Dle cílové časové dotace jsou odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou a s dvouhodinovou dotací. Díky systému členění textu do boxů lze v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii do praktických souvislostí. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí především tématem podkapitoly. Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Elektronické prezentace, které jsou nepovinnou součástí sady, umožňují jednoduše a funkčně provést učitele i žáky hodinou a využít maximum potenciálu učebnicové sady. Motivace Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu. Témata podkapitol jsou představeny jako problémy každodenních životních událostí, na které žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování se vztahem k tématům podkapitol. Obsah učebnicové sady Složitá společnost (kapitoly Společnost a společenské útvary, Struktura společnosti). Měnící se společnost (kapitoly Sociální změna a moderní společnost, Multikulturní a multietnická společnost). Stát a demokracie (kapitoly Stát, státní moc a společnost, Demokracie). Politika a my (kapitoly Politický život ve státě, Já jako občan českého státu) Společnost a stát v dějinách myšlení (kapitola Historické teorie společnosti a státu). Nová témata 2. dílu V druhém díle učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy se žáci setkávají zejména s tématy z oboru politologie a sociologie. Cílem jednotlivých podkapitol je připravit žáka na aktivní, odpovědný a informovaný život v demokratické společnosti. Výklad tak není veden pouze po linii obecné společenskovědní teorie, ale je důsledně zaměřen na praktické informace, které žákům mohou být užitečné v jejich občanském životě. Velký důraz je v druhém díle kladen na průřezové téma tzv. Multikulturní výchovy, kterému je věnována jedna podkapitola. Téma je zde nahlíženo současnou teorií společenských věd. 15

16 Společenské vědy pro střední školy prezentace a souhrn Společenské vědy pro střední školy elektronické prezentace Od září 2010 budeme postupně uvolňovat PowerPointové prezentace k jednotlivým podkapitolám dosud vydaných dílů učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Prezentace slouží vyučujícím ke zjednodušení přípravy a vedení vyučovací hodiny stručně rekapitulují pojmovou osu hodiny a jednotlivé kroky práce s učebnicí, naznačují také možnosti propojení učebnice a konkrétních cvičení pracovního sešitu. Promítání prezentace ve výuce pomáhá samotným žákům orientovat se v látce a v práci s učebnicí a pracovním sešitem. Součástí prezentace je i základní orientační aparát prosvětlením se identifikuje aktuálně probíraný box učebnice a pracovního sešitu. Prezentace definuje cíle vyučovací hodiny jak na znalostní, tak i na dovednostní úrovni. Prezentace umožňuje krátkou kontrolu stavu osvojených znalostí, a to jak poznatků nezbytných pro zvládnutí nové látky (na počátku vyučovací hodiny), tak i poznatků aktuálně osvojených v hodině (krátké otázky na konci prezentace). Rozdělení sady Učebnicová sada je dělena do čtyř dílů. Každý z dílů se soustředí na problematiku jiných společenskovědních disciplín. Problémy našeho společenského a individuálního života však není možno vnímat odděleně z tohoto důvodu užívají všechny díly sady mezioborový přístup a s jednotlivými disciplínami se tak můžete setkat ve všech dílech. Zastoupení disciplín v jednotlivých dílech stručně rekapituluje následující tabulka. Díl Psychologie Sociální psychologie a sociologie Politologie Právo Ekonomie Mezinárodní vztahy Filozofie a etika Mediální studia % 30 % 20 % 60 % % 90 % 10 % 20 % 15 % % 80 % 100 % 10 % 15 % % 10 % 100 % 50 % 10 % Řazení dílů odpovídá logickému postupu od problematiky jednotlivce přes jeho život ve společnosti druhých až k tematice mezinárodních vztahů a filozofie. Přesto lze ve výuce (ve shodě s ŠVP) pořadí dílů sady zaměnit. 16

17 edice ODMATURUJ! poutavé učebnice určené k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy tituly jsou zpracovávány v souladu s požadavky MŠMT na celostátní maturitní zkoušku snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí Odmaturuj ze společenských věd aktualizované vydání formát B5, brož., 256 stran, ISBN nové, aktualizované vydání, přizpůsobené probíhající reformě středoškolského vzdělávání (RVP pro gymnázia a SOŠ; nové maturitní zkoušky) zohledněn nejnovější vývoj jednotlivých vědeckých disciplín a širší společensko-historické změny posledního období formální a obsahové členění dle společenskovědních disciplín grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek vnitřní odkazy a mezioborové vazby AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ 32 STRAN NAVÍC Odmaturuj ze společenských věd TESTY formát B5, brož., 160 stran, ISBN ověřuje středoškolské znalosti studentů z jednotlivých společenskovědních disciplín určena nejen k přípravě na maturitu, ale i k procvičování učiva během školního roku a k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy téměř 1000 testových úloh, klíč k otázkám umístěn na klopě obálky; všechny testované znalosti jsou dohledatelné v titulu Odmaturuj ze společenských věd v přípravě elektronická podpora testů na s komentovanými odpověďmi Odmaturuj z literatury 1 včetně současné české a světové literatury formát B5, brož., 208 stran, ISBN obsahuje přehled národní i světové literatury od počátků až k dnešku doplněna portréty literárních osobností, ukázkami z děl, obsahy děl, společensko-historickým pozadím doby a kapitolou teorie literatury Odmaturuj z literatury 2 nejen obsahy českých a světových literárních děl formát B5, brož., 176 stran, ISBN průvodce 167 vybranými díly text je přehledně členěn na tři části: charakteristiku, obsah a strukturu díla Odmaturuj z literatury TESTY formát B5, brož., 176 stran, ISBN navazuje na tituly Odmaturuj z literatury 1 a 2 více než 1000 otázek s klíčem na klopě obálky, které souhrnně procvičují učivo literatury v rámci osnov středních škol všechny odpovědi jsou dohledatelné v titulech Odmaturuj z literatury 1 a 2; v úvodu každé kapitoly praktický odkaz na příslušnou stranu zmiňovaných titulů určena k přípravě na maturitu, procvičování znalostí v hodinách a přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy (zejména pedagogické a filozofické fakulty) v přípravě elektronická podpora testů na s komentovanými odpověďmi Střední školy 17

18 edice ODMATURUJ! obsahují celou středoškolskou látku daného předmětu nejedná se pouze o přehled učiva látka je zpracována v širších souvislostech tak, aby podněcovala k hledání nových poznatků a samostatnému myšlení Odmaturuj z českého jazyka formát B5, brož., 168 stran, ISBN PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 64 STRAN NAVÍC uspořádaný přehled středoškolského učiva (základní jazykovědné disciplíny a nauka o slohu) v rámci reedice již klasického titulu z řady Odmaturuj! přinášíme navíc přílohovou část, ve které studenti najdou kromě rozšiřujícího učiva i praktickou cvičebnici s podobným typem úloh, které se budou vyskytovat u nové maturitní zkoušky nová, podrobně zpracovaná kapitola o pravopisu Odmaturuj z anglického jazyka 1 formát B5, brož., 256 stran, ISBN učebnice obsahuje přehled mluvnice anglického jazyka, obsahuje odkazy na cvičebnice Grammar Practice 1 a 2 (viz strana 8-9 Katalogu pro školy) Odmaturuj z anglického jazyka 2 formát B5, brož., 256 stran + CD, ISBN kniha je rozdělena do 14 kapitol dle maturitních témat každá kapitola obsahuje bohatou slovní zásobu a úkoly na porozumění čtenému i slyšenému textu, psaní a konverzaci; témata a forma cvičení odpovídají požadavkům k nové maturitě součástí je i 80 min. CD namluvené rodilými mluvčími Odmaturuj z německého jazyka 1 formát B5, brož., 256 stran, ISBN učebnice obsahuje přehled mluvnice německého jazyka, obsahuje odkazy na Cvičebnice německé gramatiky 1 a 2 (viz strana 8-9 Katalogu pro školy) Odmaturuj z německého jazyka 2 formát B5, brož., 208 stran + CD, ISBN X Střední školy kniha je rozdělena do 12 kapitol dle maturitních témat každá kapitola obsahuje bohatou slovní zásobu a úkoly na porozumění čtenému i slyšenému textu, psaní a konverzaci; témata a forma cvičení odpovídají požadavkům k nové maturitě součástí je i 80 min. CD namluvené rodilými mluvčími 18

19 edice ODMATURUJ! text je doplněn mnoha názornými ukázkami, obrázky, schématy, tabulkami a odkazy určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium Odmaturuj z dějepisu 1 formát B5, brož., 256 stran, ISBN učebnice zahrnuje středoškolské učivo dějepisu od pravěku až po raný novověk přehledné členění obsahu a zvýraznění klíčových pojmů a postav historie vnitřní odkazy a mezioborové vazby obsahuje mapky, ilustrace a poznámkový aparát s doplňkovými informacemi Odmaturuj z dějepisu 2 formát B5, brož., 232 stran, ISBN učebnice je pokračováním titulu Odmaturuj z dějepisu 1, zahrnuje historické události a kulturní vývoj od novověku až po současnost koncepcí i grafickým zpracováním navazuje na první díl; je rozdělena do 2 celků, které jsou dále členěny na menší kapitoly Odmaturuj z matematiky 1 formát B5, brož., 208 stran, ISBN učebnice obsahuje tuto látku: logika, geometrie a kombinatorika, všechny typy rovnic a nerovnic i problematika výrazů a funkcí Odmaturuj z matematiky 2 základy diferenciálního a integrálního počtu formát B5, brož., 48 stran, ISBN učebnice je pokračováním Odmaturuj z matematiky1, obsahuje kapitoly integrální a diferenciální počet obsahuje úvod do diferenciálního a integrálního počtu, věnuje se spojitosti a limitám funkce, derivacím a průběhu funkce, řeší určité integrály Odmaturuj z matematiky 3 sbírka řešených příkladů formát B5, brož., 248 stran, ISBN obsahuje řešené příklady k celé středoškolské látce matematiky, která je teoreticky obsažená v titulech Odmaturuj z matematiky 1, 2 Střední školy 19

20 edice ODMATURUJ! Odmaturuj z fyziky formát B5, brož., 224 stran, ISBN kompletní přehled středoškolského učiva fyziky mechanika, kinematika a dynamika, termika a termodynamika, molekulová fyzika, elektřina, magnetismus, optika, teorie relativity, fyzika mikrosvěta a astrofyzika Odmaturuj z chemie formát B5, brož., 208 stran, ISBN učebnice obsahuje poznatky z obecné chemie, anorganické a organické chemie a biochemie kniha je přehledně zpracována do 38 kapitol, které jsou dále členěny na menší podkapitoly, příp. i menší tematické celky Odmaturuj z biologie formát B5, brož., 224 stran, ISBN učebnice obsahuje tuto látku: viry, prokaryotické organismy, jednobuneční, rostliny, houby, živočichové, dále biologie člověka, genetika a ekologie Zájmové publikace a doplňky Jak (ne)vyhodit školu do povětří 1,2 B5, brož., 2 x 96 stran, ISBN , ISBN (1. díl) a dalších 40 (2. díl) jednoduchých atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií zábavné ilustrované příběhy svérázného učitele Horáka lze využít v hodinách chemie, laboratorních cvičeních... Střední školy Periodická soustava prvků formát A4, lamino, oboustranná, ISBN laminátová tabulka ve formátu A4, obsahuje periodickou tabulku chemických prvků a z druhé strany slovníček chemických pojmů a vztahů 20

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PŘEHLED NABÍZENÝCH AKCÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘEHLED NABÍZENÝCH AKCÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘEHLED NABÍZENÝCH AKCÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Mezi aktivity Dětského oddělení Městské knihovny Kutná Hora patří i nabídka literárních besed a lekcí informační výchovy pro gymnázia,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

MATURITA 2010 změna modelu a novelizace zákona základní model nové maturity skladba zkoušek nové maturity maturita bez hendikepů průběh maturity organizace maturity generálka maturity nová maturita v číslech

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více