Mechatronika Modul 11: Evropská migrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechatronika Modul 11: Evropská migrace"

Transkript

1 Mechatronika Modul 11: Evropská migrace Řešení (koncept) Andre Henschke Henschke Consulting, Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik odborných procovníků v globalizované průmyslové výorbě. EU Projekt č. DE/08/LLP-LdV/TOI/ MINOS ++, platnost od 2008 do 2010 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Partneři pro provádění, hodnocení a šíření výsledků projektů MINOS a MINOS**. - Chemnitz University of Technology, Institute for Machine Tools and Production Processes, Germany - np neugebauer und partner OhG, Germany - Henschke Consulting, Germany - Corvinus University of Budapest, Hungary - Wroclaw University of Technology, Poland - IMH, Machine Tool Institute, Spain - Brno University of Technology, Czech Republic - CICmargune, Spain - University of Naples Federico II, Italy - Unis a.s. company, Czech Republic - Blumenbecker Prag s.r.o., Czech Republic - Tower Automotive Sud S.r.l., Italy - Bildungs-Werkstatt Chemnitz ggmbh, Germany - Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen VEMAS, Germany - Euroregionala IHK, Poland - Korff Isomatic sp.z.o.o. Wroclaw, Polen - Euroregionale Industrie- und Handelskammer Jelenia Gora, Poland - Dunaferr Metallwerke Dunajvaros, Hungary - Knorr-Bremse Kft. Kecskemet, Hungary - Nationales Institut für berufliche Bildung Budapest, Hungary - Christian Stöhr Unternehmensberatung, Germany - Universität Stockholm, Institut für Soziologie, Sweden Obsah studijních podkladů Minos: moduly 1 8 (učebnice, cvičebnice a klíč ke cvičením) zahrnující: základy / interkulturní kompetence, projektový management / fluidní techniku / elektrické pohony a řízení/ mechatronické komponenty / mechatronické systémy a funkce / uvedení do provozu, bezpečnost, vzdálený servis / dálková údržbu a diagnostiku. Minos **: moduly 9 12 (učebnice, cvičebnice a klíč ke cvičením) zahrnující: rychlé vytváření prototypů / robotiku / migraci / rozhraní. Všechny moduly jsou dostupné v následujících jazycích: němčina, angličtina, španělština, italština, polština, čeština a maďarština. Pro více informací prosím kontaktujte: Technical University Chemnitz Dr. Ing. Andreas Hirsch Reichenhainer Straße 70, Chemnitz Tel.: + 49(0) Fax.: + 49(0) Internet:

3 Obsah 1 Evropská Unie Dějiny a motivace Panevropské hnutí Evropské společenství uhlí a oceli Evropské obranné společenství Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii Evropská unie Politické instituce Evropské unie Evropská rada Rada Evropské unie (Rada ministrů) Evropský parlament Evropská komise Evropský soudní dvůr Evropský soudní dvůr Evropská migrace Historický vývoj od roku Typy imigrantů do a z Evropy Koloniální a postkoloniální přistěhovalci Etnická migrace Uprchlíci a azylanti Pracovní migrace Elitní migrace Kompetence jednání v každodenním pracovním životě související s interkulturalitou Pojetí kompetence v interkulturním kontextu Dimenze kompetence v interkulturním kontextu Kvalifikační rovina Ordinační rovina Motivační rovina Nástroje pro rozvíjení interkulturních kompetencí jednání Konstruktivní řešení konfliktů Uznání rozdílnosti a rozmanitosti v přistěhovalecké společnosti Pojem kultura ve smyslu otevřených hranic Pozitivní pojetí konfliktu (konflikt jako příležitost)

4 4.2 Druhy konfliktů v každodenním pracovním a studijním životě Okolnosti konfliktů Základní druhy každodenních interkulturních konfliktů Nástroje konstruktivního řešení konfliktů Rozpoznávání a objasnění konfliktů Přístupy k řešení konfliktů v každodenním pracovním životě Shrnutí

5 Příručka pro učitele modul «Evropská migrace Popis kurzu / Rozvrh přednášek: - Mechatronika Cíle: Účastníci si osvojí nezbytné znalosti týkající se těchto čtyř hlavních témat: - Evropská Unie - Politické instituce Evropské Unie - Evropská migrace - Interkulturní kompetence uplatňované v každodenním pracovním životě - Nástroje pro rozvíjení interkulturních kompetencí Požadavky: - Žádné Účastníci: - Techničtí experti z oborů konstrukce, montáže, obsluhy a údržby. Délka semináře v minutách: 2,000 minut Pomůcky účastníků - Učebnice modulu "Evropská migrace MINOS++" - Cvičebnice modulu "vnitřní migrace MINOS++" Pomůcky přednášejícího - Příručka pro učitele Evropská migrace MINOS++" Technické zázemí přednášejícího: 2

6 - Projektory - Tabule - Notebook Materiály pro účastníky semináře na jednu osobu: - Učebnice modulu "Evropská migrace MINOS++" - Cvičebnice modulu "Evropská migrace MINOS++" Další pomůcky pro účastníky semináře na jednu osobu: - Sešit, pero Všeobecné pokyny a filozofie modulu Migrace v rámci Společenství Výukový modul Evropská migrace, který držíte v ruce, je koncipován jako prezenční seminář a skládá se z učebnice a cvičebnice. Je určen pro osoby z technického oboru bez vysokoškolského vzdělání, ale může být přínosný i pro ostatní cílové skupiny. Tento výukový program se nezaměřuje na integraci softwarových řešení, ale věnuje se zprostředkování specifického obsahu. Prací na tomto výukovém modulu by měli účastníci získat vědomosti týkající se: - Evropská Unie - Politické instituce Evropské Unie - Evropská migrace - Interkulturní kompetence uplatňované v každodenním pracovním životě - Nástroje pro rozvíjení interkulturních kompetencí Cvičení k jednotlivým úsekům slouží jednak k přezkoušení porozumění podstatě problému, jednak poskytují možnost individuálního použití získaných vědomostí. Obzvláště individuální cvičení vyžadují, aby účastník vyvinul kreativitu, proto neexistují, a ani existovat nemohou, žádná formálně správná a nesprávná řešení. Cestu k řešení si účastníci musí najít pomocí argumentace, která překračuje rámec učebnice. 3

7 Úvod a přivítání: Stručný obsah: - Vzájemné představení - Představení programu - Zjišťování očekávání účastníků - Časový plán, organizace, kontaktní osoby Zvláštní poznámky: - Výměna pracovních vizitek - Představení učebnice k semináři - Pokyny k praktickému průběhu semináře - Prezentace programu EU "Leonardo da Vinci" Délka kapitoly v minutách: 30 minut 4

8 1 Evropská Unie Dějiny a motivace Stručný obsah: - Dějiny a motivace - Panevropské hnutí - Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) - Evropské obranné společenství (EOS) - Evropské hospodářské společenství (EHS) - Evropská Unie Zvláštní poznámky: - žádné Délka kapitoly v minutách: 200 minut Předtím než přednášející začne probírat specializovanou látku, mělo by se u studentů vytvořit a posílit povědomí o myšlence sjednocené Evropy. Evropa, respektive Evropská Unie, je více než pouze právní konstrukcí a administrativní jednotkou. Pokuste se vzbudit nadšení pro tuto evropskou myšlenku. Uveďte skutečné příklady různých kultur v Evropě i jejich společných rysů, se kterými máte zkušenosti ze svého vlastního života. Úspěch semináře závisí z velké míry na nadšení a vůli jeho účastníků. Vraťte se k historickým kořenům Evropy. Propojte dějiny Evropské unie s jejími předchůdci, přičemž zajděte až ke Svaté říši římské a Evropě Karla Velikého. Svatá říše římská národa německého byla až do svého rozpadu v roce 1806 patronem sjednocené Evropy. Svatá říše římská národa německého přitom nezanikla zcela bez náhrady. Porážka císařské koruny habsburským císařem Františkem II 6. srpna 1806 představovala pouze krátkou přestávku ve sjednocování Evropy. 5

9 S Napoleonem, který se 14. května 1804 prohlásil císařem, získala Evropa téměř jednotný právní základ. Tzv. Code Civil" se stal základem téměř veškerého evropského občanského práva. Po pádu napoleonského impéria následovalo období sjednocování Evropy prostřednictvím obchodu a ekonomie. Železnice umožnila rychlou komunikaci i cestování. O něco později spojil telegraf rychlostí světla ty nejvzdálenější kouty světa. Časy živého sjednocování Evropy pokračují do roku Rozumělo se téměř samo sebou, že vzdělané evropské měšťanstvo ovládalo dvě nebo tři řeči. Zde se odkažte na Stefana Zweiga a jeho dílo "Svět včerejška paměti jednoho Evropana" nebo na ságu Thomase Manna "Buddenbrookovi." Zmiňte se o trvalých historických kulturních poutech mezi mnoha evropskými zeměmi. Představte Francii a Itálii i Španělsko a Británii jako otce a matky mnoha dnešních tradic. 1.1 Dějiny a motivace Panevropské hnutí Nechejte účastníky kurzu, aby si našli svou vlastní definici panevropského hnutí. Je důležité, nesdělovat jim pouze věcný obsah tématu, ale pokusit se vytvořit povědomí o EU. Uvědomte si, že zde nejde o klasický školní předmět, ale předávání vize. Na tomto místě se zaměřte pro změnu na obeznámení účastníků s obdobím dvacátých let, jejichž romantické označení zlatá dvacátá léta bylo na hony vzdálené skutečné politické a sociální situaci v Evropě po Druhé světové válce. Uveďte požadavky Versailleské mírové smlouvy. Mějte se přitom na pozoru, abyste situaci objasnili z pohledu všech tehdy znepřátelených zemí, a nezohledňovali pouze hledisko Francie či Německa. Zvláštní zmínka by měla být určena Turecku (tehdy Ottomanská říše ), které ve Druhé světové válce bojovalo na straně Německa. 6

10 Řešení k otázkám: 1. Otázka: Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení správná. Odpovězte ano nebo ne. 1. Evropská Unie je výsledkem dlouhého mírového jednání mezi Německem a Francií. 2. Evropská Unie byla založena Radou národů v Ženevě. 3. Myšlenka Evropské Unie existovala v podobě první výzvy již v roce (ano) 4. Kvůli globální ekonomické krizi v roce 1929 byla myšlenka Evropské Unie odložena. (ano) 5. Druhá světová válka zastavila snahy o sjednocení Evropy po dobu trvání války. (ano) 2. Otázka: Krátce popište, čím byly motivovány základní znaky sjednocené Evropy: Příklad, jak lze popsat základní znaky sjednocené Evropy: "Příšerné zážitky z První světové války daly vzniknout představě mírumilovné, demokratické a hospodářsky jednotné Evropy, která měla Evropu dlouhodobě sjednotit." Evropské společenství uhlí a oceli Zakladateli EU jako takové byli bývalí úhlavní nepřátelé Francie a Německo. Vraťte se k historickým příčinám tohoto nepřátelství. Zdůrazněte, že podstatná část říše Karla Velikého se rozkládala a území Francie. V období středověku Francie a Německo po dlouhou dobu nebyli nepřáteli. Politicky motivované nepřátelství se do vztahu těchto dvou zemí promítlo až později. Vysvětlete, že 7

11 obzvláště po Druhé světové válce byla spolupráce mezi těmito středoevropskými zeměmi velmi důležitá. Řešení k otázkám: 3. Otázka: Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení správná. Odpovězte ano nebo ne. 1. ESUO je výsledkem Marshallova plánu, který měl za úkol pomáhat ekonomice Německa a Francie po Druhé světové válce. 2. Účelem Evropského společenství uhlí a oceli byla kontrola těžebního průmyslu členských států. 3. ESUO bylo založeno 18. dubna (ano) 4. Členskými státy ESUO byly všechny země Beneluxu, Itálie, Francie a obě části Německa. 5. ESUO bylo v roce 2002 podle plánu rozpuštěno. (ano) 8

12 4. Otázka: Identifikujte na mapě všechny státy, které přistoupily k Evropskému společenství uhlí a oceli do roku 1952: K Evropskému společenství uhlí a oceli do roku 1952 přistoupily tyto státy: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko. 9

Mechatronika Modul 12: Rozhraní

Mechatronika Modul 12: Rozhraní Mechatronika Modul 12: Rozhraní Učebnice (koncept) Matthias Römer Dr-Ing. Gabriele Neugebauer np neugebauer und partner OhG Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik odborných procovníků

Více

Mechatronika Modul 12: Rozhraní

Mechatronika Modul 12: Rozhraní Mechatronika Modul 12: Rozhraní Učebnice Cvičebnice Řešení (koncept) Matthias Römer Dr-Ing. Gabriele Neugebauer np neugebauer und partner OhG Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union This Manual is funded by the European Union dialog Sociální Příručka pro vzdělávání odborů Sociální dialog Příručka pro vzdělávání odborů Tento materiál vznikl v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2008 Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za formální

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více