Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008."

Transkript

1 Zimní číslo f iremní časopis 4 / 2008 Obchodní kancelář Praha Nový tým ve Zlíně Marketingový průzkum Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ SNAHA O ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB A VÝSLEDKŮ JE SYSTÉMEM NAŠÍ PRÁCE.

2 podlahové vytápění, ochrana potrubí, okapů a venkovních ploch před zimními problémy všech typů budov bytová výstavba kancelářské budovy komerční aplikace veřejný sektor Detaily řešení všech typů aplikací topných kabelů a podklady pro montáž zpracujeme tel.: do 48 hodin.

3 Marketingový průzkum V minulém období, konkrétně v měsíci srpnu, jsme oslovili naše obchodní partnery a zaměstnance a požádali je o vyplnění zaslaného dotazníku. Cílem marketingového průzkumu bylo poznat názor dotazovaných na naše působení na trhu v České republice. Informace, které jsme od vás získali, jsou velmi cenné pro náš další rozvoj. Vrátilo se nám 25,6 % vyplněných, platných dotazníků. Velmi pěkný výsledek na to, že jsme dotazník posílali v písemné podobě a v době dovolených. Velmi si vážíme všech, kteří tomuto dotazníku věnovali chvilku pozornosti, zodpovědně odpověděli a zaslali nám ho zpět. Patří jim naše poděkování. Z výsledků ankety jsme připravili stručný průřez. Představujeme Vám první tři nejlépe hodnocené pobočky z pohledu zákazníků (jak víte, v České republice máme 20 poboček) vždy v jednotlivých kategoriích otázek. Příští rok budeme dotazníkovou akci opakovat a věříme, že tyto výsledky ještě zlepšíme. za tým, který se na průzkumu podílel Dagmar Vallová Graf 1 Pohled zákazníků na naši společnost Graf 2 Porovnání dvou, zákazníky nejlépe hodnocených poboček Image firmy na trhu Jak firma na trhu působí Kvalita služeb firmy Sociální odpovědnost společnosti Technická inovace Spolehlivost Odborné znalosti Služby Hodnocení globálně (souhrn všech poboček) 1. Třebíč Třebíč Opava Opava Třebíč Třebíč Třebíč Velké Meziříčí 2. Opava Opava Velké Meziříčí 3. Brno centrální sklad Havlíčkův Brod České Budějovice Opava Třebíč Třebíč Velké Meziříčí Velké Meziříčí Opava Velké Meziříčí Valašské Meziříčí Neratovice Opava Třebíč Opava Velké Meziříčí Nová služba pro Vás na naší centrále Brno Vodařská foto: Český lev Zákazníci, kteří nás po 1. říjnu 2008 navštívili přímo na pobočce Vodařská, případně k nám telefonovali, měli možnost se setkat s naší novou recepční slečnou Hankou Stříbrnou. Reagovali jsme tak na Vaše podněty na základě průzkumu, který u nás ve společnosti proběhl v letních měsících. Věříme, že tato služba povede k Vaší plné spokojenosti a Vaše požadavky budou rychleji a kvalitně zpracovány. Rexel Elvo firemní časopis vydává Elvo a.s. a Rexel CZ s.r.o. Vodařská 17, Brno IČ: Zodpovědná redaktorka: Dagmar Vallová, marketing. Periodikum registrováno pod číslem MK ČR E 18088, vychází 4x ročně, náklad 3000 ks. Číslo 4/2008, vychází (uzávěrka ). Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. DTP a tisk: Český lev Brno, spol. s r.o. 3

4 Vážení obchodní partneři, Návštěva Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zakončíme v Dalešickém pivovaru, v místě f ilmových Postřižin. Program exkurze ve čtvrtek 13. listopadu 2008 je následující: sejdeme se v 8.50 na parkovišti pod hrází Vodního díla Dalešice - individuální dopravu s vámi řeší zástupci naší společnosti, pokud přijedete od Náměště nad Oslavou do Kramolína, projedete Kramolínem a před hrází odbočíte doleva (zákaz vjezdu a zákaz odbočení vlevo neplatí pro exkurze), pojedete-li z opačné strany, potom přejedete hráz přehrady a dáte se doprava od 9.00 exkurze s průvodcem (doporučuje se pevná obuv) přejezd k JE Dukovany před informační centrum až exkurze s průvodci v informačním centru včetně návštěvy provozu jaderné elektrárny od oběd v Dalešickém pivovaru po obědě individuální odjezd Dagmar ValIová - marketing V letošním roce jsme opět pro naše zákazníky připravili sérii exkurzí do Jaderné elektrárny Dukovany, které jsme rozšířili o návštěvu Vodního díla Dalešice. Vzhledem k nezbytným režimovým opatřením v JE Dukovany nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz (případně pas), který jste uvedli ve své přihlášce. Rovněž Vás prosíme o dodržení času příjezdu. Pokud má některý z účastníků exkurze voperovaný kardiostimulátor, je nutné mít s sebou doklad. Dovolíme si vás upozornit, že ostraha v JE Dukovany náhodným výběrem provádí dechovou zkoušku na alkohol a omamné látky. Váš vstup do JE Dukovany vyžadoval zvláštní přípravu, rovněž počet účastníků jedné exkurze je přesně stanoven. Dostavte se proto pokud možno v plném počtu. Děkujeme. Kontaktní osobou exkurze je Dagmar Vallová, mobil: Těšíme se, že prožijete zajímavý den, který pro vás připravilo vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. Tyto celodenní exkurze, které se konaly 17. září, 16. října a 13. listopadu, se setkaly u zákazníků s velkým zájmem a patřily k nejúspěšnějším akcím roku. Prohlídky jsou velice zajímavě připraveny, provoz v obou objektech je návštěvníkům představen formou filmů, audiovizuální technikou, funkčními modely technologie obou elektráren, ale především odborným výkladem průvodců, kteří se návštěvníkům věnují po celou dobu exkurze. Atraktivní je návštěva části provozu jaderné elektrárny včetně trenažéru. Rovněž je možno nahlédnou až na dno hráze přehrady. Naše zákazníky při této exkurzi doprovází obchodní manažeři případně ředitelé poboček. Oběd a přátelské posezení v Dalešickém pivovaru při zpáteční cestě je prostorem pro bližší komunikaci i odpočinek po příjemně stráveném dni. I v příštím roce budeme v této akci pokračovat, rezervovány máme již tři termíny v jarních měsících a rovněž chystáme novinku návštěvu přečerpávací a vyrovnávací elektrárny Dlouhé Stráně. Foto: archiv společnosti 4

5 Jaderná elektrárna Dukovany Vyrábí nejlevnější elektřinu v České republice a patří mezi nejlépe provozované jaderné elektrárny na světě. S její výstavbou bylo započato v roce 1974, první reaktor byl uveden do provozu , poslední (čtvrtý) blok Elektrárna je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků. V každém z nich se nacházejí dva reaktory se všemi souvisejícími zařízeními a strojovna se čtyřmi turbínami a generátory. Vyrobená elektrická energie je z jaderné elektrárny vyvedena do rozvodny Slavětice a odtud po distribuční síti ke svému spotřebiteli. V areálu jaderné elektrárny je rovněž mezisklad použitého paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů, které provozuje stát. Během plánované životnosti elektrárny průběžně probíhá její modernizace. Díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků byla životnost elektrárny prodloužena na celkem 40 let provozu. Vzhledem k trvalé péči o vysokou úroveň bezpečnosti není JE Dukovany provozem, který by zatěžoval své okolí jakýmikoliv negativními vlivy. Bezpečný provoz je založen na rozsáhlých systémech technických a organizačních opatřeních a vysokých nárocích kladených na personál elektrárny. O tom, že elektrárna splňuje přísná kritéria bezpečného provozu, svědčí pozitivní hodnocení řady mezinárodních kontrolních misí. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice Z hlediska instalovaného výkonu je druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná její schopnost najet na plný výkon do 60 vteřin. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána z dispečinku ČEZ nebo ČEPS. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m a délce 350 m je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickým zařízením pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada tvoří jeden technologický komplex s jadernou elektrárnou ale slouží rovněž k rekreačním účelům a rybolovu. Od 1. července 2007 jezdí na Dalešické přehradě rekreační loď parník Vysočina. Dalešický pivovar Každého si získá svým kouzlem. Už více než třistapadesát let zdobí poklidnou obec Dalešice, 20 km jižně od Třebíče. Návštěva tohoto jedinečného místa se podobá cestování časem - najednou se ocitnete v době Rakouska-Uherska, živě si představujete pivovarský provoz a vdechujete voňavý vzduch. Není to iluze - vůně linoucí se z varny dává vědět, že se v pivovaru opět po dlouhých letech vaří tradičním způsobem vynikající české pivo. V květnu roku 1980 natočil režisér Jiří Menzel kultovní český film Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s vynikajícím hereckým obsazením právě zde v Dalešickém pivovaru. Foto: archiv společnosti Foto: Jan Sucharda 5

6 Naše podpora Speciální škole ELPIS Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. již několik let podporuje jako sponzor děti ze Speciální ZŠ ELPIS v Brně Židenicích. Dovolte nám se s vámi podělit o naši radost z děkovného dopisu, který jsme dostali od předsedkyně Klubu rodičů ELPIS paní Evy Novotné a který otiskujeme: foto: archiv ELPIS Klub rodičů mentálně postižených dětí Finanční prostředky, které naše společnost škole poskytuje jsou použity k ulehčení života a vzdělávání dětí s kombinovanými vadami, s těžkým psychickým a somatickým poškozením. Škola dětem poskytuje vzdělání, rehabilitaci, terapii, pravidelně s nimi pracuje logoped a rehabilitační pracovnice a děti jsou rovněž pod dohledem zdravotní sestry. Jako jeden ze sponzorů této školy pomáháme zajistit dětem nadstandardní péči, která spočívá většinou ve formě rehabilitačních pobytů, které by jinak škola, díky minimálním dotacím ze strany státu, nemohla pro děti zajistit. Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. považuje své sponzorství za otázku cti a je hrdá na tuto svoji činnost. Postředky věnované v letošním roce byly použity na ozdravný pobyt dětí u moře v italském letovisku Rivabella. ELPIS a Speciální ZŠ ELPIS si dovoluje touto cestou vyjádřit dík společnosti ELVO, a.s. za několikaleté poskytování finanční pomoci. Díky těmto prostředkům můžeme účinně pomáhat zkvalitnit pobyt postižených dětí ve školním i rodinném prostředí. Velice si vážíme této sociální pomoci v dnešní době, kdy tento druh podpory není takovou samozřejmostí. Za Klub rodičů ELPIS Eva NOVOTNÁ, předsedkyně Klubu Jan Moučka - ředitel pobočky Brno Řečkovice Poděkování Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši trpělivost při inventurách, které probíhaly na našich pobočkách v měsících říjen a listopad. Byly naplánovány postupně, takže vždy Vám byla k dispozici další nejbližší pobočka, ale přesto to pro vás znamenalo určité nepohodlí. Ještě jednou děkujeme. vedení společnosti 6

7 rádi bychom Vás informovali, že společnost Rexel CZ s.r.o. & Elvo a.s. otevřela od novou obchodní kancelář v Praze. Rozšíření nabídky služeb Obchodní kancelář Praha Naše společnost i nadále rozšiřuje nabídku služeb zákazníkům. Od 1. listopadu 2008 byla v Praze otevřena nová obchodní kancelář. Obchodní kancelář Praha Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Budova Eltodo EG, objekt B Ředitel: Daniel Špitálský (dříve ředitel pobočky v Praze) mobil: Obchodní manažeři: Michal Slušný ( ) Radka Kovalová ( ) Technici: Milan Brablec ( ) Jan Šikýř ( ) pobočka Elvo - výdej zboží Severní XI/ Praha obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Elvo a.s. pobočka Novodvorská Praha 1010/14 výdej zboží Praha 4 Severní XI/ Praha 4 Pobočka v Praze s výdejním skladem zůstávají na své původní adrese, ale s novým ředitelem pobočky. Pobočka Praha Adresa: Severní XI/1-2458, Praha 4 Areál Autodružstva Spořilov Ředitel: Pavel Kruliš mobil: Obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Novodvorská 1010/ Praha 4 Představujeme Vám nový omlazený kolektiv na pobočce ve Zlíně Během měsíce října proběhla na naší pobočce ve Zlíně téměř kompletní obměna personálu. Pobočku vede nový ředitel Milan Boháč, který svými zkušenostmi jistě přispěje k profesionální spolupráci mezi námi a našimi zákazníky. K dalším členům nového týmu patří obchodní zástupce Tomáš Veselský a pracovníci asistovaného prodeje Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy. V nejbližší době tým ještě rozšíříme. Paní Ivana Bogarová na fakturaci a Petr Šarman, který zajišťoval asistovaný prodej, zůstávají nadále jako pevný základ nového zlínského obsazení. Petr Šarman je nyní na pozici vedoucího skladu. I nadále v týmu zůstává obchodní manažer Petr Misař. Pro nový omlazený personál zlínské pobočky je i nadále prioritou vysoká úroveň poskytovaných služeb, kterou vnímáme jako jednu z našich konkurenčních výhod. Celý tým bude dbát na to, aby zachoval jak vysokou kvalitu tak i rychlost servisu na jaký jste byli zvyklí. Rádi uvítáme případné poznatky a nápady ke zlepšení našich služeb. Je možno se s nimi obrátit na výše jmenované pracovníky zlínské pobočky, případně je zaslat na speciálně zřízenou ovou adresu: Na závěr roku chystáme ve Zlíně promoční akce a zákaznické balíčky, kterými bychom rádi poděkovali našim zákazníkům za věrnost. Pozvánky na tyto akce budou aktuálně vyvěšeny na pobočce, zveřejněny budou na našich stránkách a zákazníkům budou rovněž zaslány ovou poštou. Milan Boháč ředitel pobočky Zlín Kontaktní spojení: Ředitel - Milan Boháč telefon mobil (případně ) Vedoucí skladu - Petr Šarman mobil: ( ) Obchodní zástupce - Tomáš Veselský mobil: Pracovníci asistovaného prodeje - Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy telefon: fax: Obchodní manažer - Petr Misař mobil: foto: archiv společnosti 7

8 Firemní dětský den pobočky Prostějov V návaznosti na velmi úspěšnou akci v loňském roce uspořádalo vedení prostějovské pobočky za podpory dodavatelů, další firemní dětský den. Zázemí této akci opět poskytla Základní škola v Určicích se svým areálem. Za hojné účasti zákazníků i zaměstnanců naší společnosti ale především jejich dětí se v sobotu 9. srpna 2008 celý den soutěžilo v různých disciplínách, například ve střelbě z několika druhů vzduchových zbraní ale také indiánským lukem, v chůzi na chůdách, v přetahování, v házení kroužky, v chytání ryb, skládala se puzzle, malí i velcí si vyzkoušeli práci hasičů, ale také si mohli namalovat vlastní tričko. Atraktivní byla ukázka ostrých závodních motocyklových speciálů v barvách REXELu i motocyklových čtyřkolek, které si návštěvníci mohli otestovat. Malé návštěvníky ochotně svezli pořadatelé i zástupci firmy FREE - MOTO, která tuto zajímavou část programu připravila. Celý den bylo samozřejmě pro všechny hosty připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za hojnou účast a vydařený, společně strávený den a těšíme se na setkání příště. Bc. Pavel Pospíšil ředitel pobočky Prostějov a pořadatel foto: archiv společnosti 8

9 Náš zaměstnanec v barvách FREE - MOTO Na programu firemního dětského dne v Prostějově se podíleli i zástupci týmu FREE MOTO, jehož sponzorem je prostějovská pobočka Rexel CZ s.r.o. Do týmu FREE MOTO patří i náš zaměstnanec Richard Sedlák, který jezdí na motorce Yamaha YZF R a vede si velice dobře. Druhým jezdcem je David Píchal, vlastník firmy Free moto, jezdící na stroji foto: archiv společnosti Yamaha YZF R V sezóně 2008 oba jezdci jeli dva typy podniků a to vytrvalostní závody Czech Endurance Cup, které se jedou v týmu dvou až pěti členů na dobu čtyř a šesti hodin. Jelo se v Mostě, Brně a Maďarsku na Hungaroringu, kde se jezdí i F1. V tomto podniku se jelo celkem 6 závodů. Z toho naši jezdci byli 1x na 2. místě a 5x na 3. místě, celkově tedy obsadili 3. místo v sezóně 2008 v konkurenci 60 týmů. Další podnik který letos okusili bylo Mezinárodní mistrovství České republiky, přebor volné třídy do 600 ccm, kde už jede každý jezdec za sebe v závodě na 10 kol. Jezdí se opět Most, Brno, Hungaroring a Pannoniaring v Maďarsku, další rok se zvažují tratě v jiných zemích. I tady se Richardu Sedlákovi dařilo radoval se z 3. místa v Brně a dále zajel 5. místo v Mostě a sedmé v Pannonii. Patří mu naše srdečná gratulace. Všechny závody jsou přístupné veřejnosti včetně pohledu do zákulisí, bez vstupného, takže Vás tímto zveme, můžete se na Richard Sedlák (foto: free-moto.cz) naše jezdce přijít podívat a rovněž si důkladně prohlédnout zákulisí závodů. Na rok 2009 plánují závody v rámci MMČR a při tomto podniku chtějí vyzkoušet ještě vyšší kategorii - supersport do 600 ccm. Budeme jim držet palce. Zájem o motorky, hlavně mezi kluky, byl na dětském dni velký. 9

10 Ohlédnutí I v posledních třech měsících od předcházejícího třetího čísla našeho čtvrtletníku se v naší společnosti, na všech našich pobočkách, uskutečnilo mnoho zajímavých akcí, prezentací a setkání. Nejen ty, které jsme zmiňovali na předcházejících stranách. REXEL & ELVO CUP Třetí ročník tenisového turnaje REXEL & ELVO CUP ve čtyřhře, jsme sehráli s našimi zákazníky 29. října 2008 na kurtech sportovního areálu Oáza Říčany. Partnerem turnaje byla tak jako v předcházejících ročnících společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o. Střelecký den foto: archiv společnosti Třikrát ročně pořádá naše pobočka v Tišnově pro své zákazníky sportovněspolečenské setkání. V letošním roce se již potkali v Černé Hoře při bowlingu a 9. září pro své zákazníky připravil vedoucí pobočky Zdeněk Uher Střelecký den na střelnici ve Škrdlovicích u Nového Města na Moravě. Atraktivní akci podpořilo pěkné počasí babího léta všichni zúčastnění odjížděli domů spokojeni a odpočatí. 10

11 Prezentace Naši dodavatelé pravidelně pořádají speciální prezentace svých výrobků a novinek, mnohé z těchto akcí jsou připraveny pouze pro naši společnost, zákazníci se s nimi proto mohou setkat pouze na našich pobočkách. Na naší centrále v Brně na Vodařské v poslední době prezentovali své výrobky a novinky společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o., OEZ s.r.o., SCAME-CZ, s.r.o., Legrand s.r.o., Kanlux s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., IES spol. s r.o. a další. Nová řada rozváděčů Profi Plus a XVTL. Řešení pro všechny dimenze. Bezpečný krunýř pro Vaše instalační přístroje Legrand zakončí sérii svých prezentací v letošním roce u nás na Vodařské a následující den ve Zlíně. Velmi úspěšné, zákazníky hojně navštívené i hodnocené byly prezentační dny na pobočkách v Pardubicích a Kolíně. Moeller se k nám chystá ještě v termínu s akcí Prezentační den pro rozváděče, který bude podpořen sladkou snídaní, kterou připraví sympatická hosteska. Přijďte si nakoupit, něco nového se dozvědět a také něco ochutnat. foto: archiv Moeller Prestižní akce v závěru roku V letošním roce opět připravujeme pro naše významné zákazníky Slavnostní divadelní představení a setkání v Městském divadle Brno. Z této společenské události se pomalu stává tradice, ve které budeme pokračovat, jedna ze scén Městského divadla v Brně pro nás bude připravena vždy první pátek posledního měsíce roku. V letošním roce se pozvaní hosté mohou těšit na situačně konverzační komedii Brandona Thomase Charleyova teta, kterou zhlédnou na Činoherní scéně MdB. foto: Jef Kratochvíl Pozvánka na prezentační den Moeller Moeller přijíždí za Vámi! Představíme Vám nové rozváděče Profi Plus a XVTL. Kdy: , 7-15 hodin Kde: Elvo,Vodařská 17, Brno Těšíme se na Vás. Tým Moeller Prezentační dny jsou obvykle doplněny občerstvením, steaky, grilovanými klobásami, gulášem nebo žebry z grilu Společnost BRILUM.CZ s.r.o. připravila koncem roku, od do pouze pro naše pobočky akci na podporu prodeje svítidel nabídku rastrových svítidel a doplňků za výhodné ceny. foto: Jef Kratochvíl Vážení čtenáři a obchodní partneři, přejeme vám klidné prožití adventního času a krásné vánoční svátky. Do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a prosperity. vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. pf

12 Kontaktní adresy ELVO ELVO a.s. - Brno, centrální sklad Vodařská 17, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Brno, Řečkovice Novoměstská 1a, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-17:00 So 7:00 12:00 ELVO a.s. - Havlíčkův Brod Čechova Havlíčkův Brod tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 6:00-15:00 Pá 6:00-14:00 ELVO a.s. - Kroměříž Chelčického 1656/1a Kroměříž tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Praha Severní XI/ (areál Autodružstva Spořilov) Praha 4 tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 7:00-16:00 Pá 7:00-15:00 ELVO a.s. - Tišnov Wágnerova Tišnov tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 ELVO a.s. - Třebíč Hrotovická 1184 (areál Agstav a.s.) Třebíč tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-15:30 ELVO a.s. - Valašské Meziříčí Areál Deza a.s. (areál služeb) Valašské Meziříčí tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:15-14:15 ELVO a.s. - Velké Meziříčí Jihlavská Velké Meziříčí tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-14:30 ELVO a.s. - Vsetín Luh III - Svornosti Vsetín tel./fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-15:30 ELVO a.s. - Zlín Chmelník Zlín-Malenovice tel.: , fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 REXEL Rexel CZ s.r.o. - centrální sklad Průmyslová 14a, Prostějov Tel.: Fax: Rexel CZ s.r.o. - Boskovice Chrudichromská 7, Boskovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - České Budějovice Tovární 11, České Budějovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Jablonec nad Nisou Na Hutích 44, Jablonec n. Nisou tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Kolín K Dílnám 684, Kolín tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Neratovice Pražská 626, Neratovice - Libiš tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Opava Komárovská 13, Opava tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Pardubice Milheimova 2769, Pardubice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Šumperk Jeremenkova 13, Šumperk tel.: fax:

13 ... a jak nás najdete V návaznosti na předcházející číslo našeho firemního časopisu vám představujeme další pobočky. Hulínská. centrum Nádraží Nádražní Rudolfovská tř. centrum Nádraží REXEL CZ s.r.o. České Budějovice Tovární 11 České Budějovice ELVO a.s. Kroměžíř Chelčického 1a Kroměříž centrum centrum (Směr Otrokovice) Nádraží REXEL CZ s.r.o. Šumperk Jeremenkova 13 Šumperk ELVO a.s. Zlín Chmelník 1157 Zlín - Malenovice Pro zákazníky zlínské pobočky jsme před závěrem roku připravili promoční akce a zákaznické balíčky. První z akcí byl společenský večer s bowlingem a rautem v Interhotelu Moskva ve Zlíně - 5. listopadu Další z akcí, na kterou vás zveme do Zlína je prezentace naší pobočky společně s partnery Legrand s.r.o. a V-systém elektro s.r.o., při které můžete ochutnat výborný guláš. O dalších akcích, které připravujeme, vás budeme informovat prostřednictvím letáků, ů a na našich stránkách Těšíme se ne setkání. Na pobočce v Kroměříži probíhá do akce Tesco poukázky v hodnotě 100 Kč k nákupu zboží nad Kč. 13

14 Orientační přehled sortimentu a dodavatelských firem Názvy společností nebo značek jsou ve zkráceném formátu ELVO n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, SPÍNAČE, RELé, SPOUŠTěČE MOTORů, STAH. PáSKY, ELEKTROMěROVé ROZVáDěČE, PŘEPěťOVé OCHRANY, ZáMKY, ELEKTROPOMůCKY, AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE,OVLÁDACÍ TLAČÍTKA, SIGNALIZAČNÍ PRVKY,FREKVENČNÍ MĚNIČE OEZ, Moeller, Ello, Hager, Klein a Blažek, Wapro, Siku, Lidokov, B&MElectric, Legrand, Ex Technik, Tron, Dawel, Elektropřístroj Modřany, Omron, Siemens, ABB, B:TECH, ELEMAN, ELMO - PLAST, PPR ELEKTRO, FK TECHNICS Informace: Jaroslav Tošnar tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY nkt cables, Draka Kabely, Prakab, LAPP KABEL, Helukabel, Lamela Kabelovna Chýše, Kabex, Fenix, E.S.T., V-System, Devi Informace: Ing. Marián Straško tel.: , mobil: n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, PLASTOVé ROZVODNICE, ZáSUVKOVé ROZVODNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, PRůMYSLOVé ZáSUVKY A VIDLICE, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, UKONČOVACÍ PRVKY Elektro v. d. Bečov, Holplast, Dietzel Univolt, IES, Polyprofil, Kopos Kolín, Walther, Berker, Doepke, Elcotec, Spelsberg, SEZ Dolný Kubín, GPH, Klauke, Greenlee, Dymo, Etezet-Unirec, Unirec, GE Power Controls, OBO Bettermann, Top servis, MERKUR, Bals, Geyer, NG energy, Erocomm, ABL Sursum, Werit, Weidmüller, CWS, Tichopádek, Fastek, Besplast, Wago, Mennekes, Kaiser, Cablofil, Tehalit, Ackermann, Cruli, Wieland, Quintela, Iboco, PCE, Pizzato, Inset, Hensel, Barták železářství Informace: Jiří Stejskal tel.: mobil: n HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, DOMáCÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY, ELEKTRICKé ZáMKY, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, BATERIE A SVÍTILNY, RELÉ Caddy, SCAME-CZ, Elteq, Emos, Elektrobock, Lars, SEZ Krompachy, Ampére-Electric, Tremis, Urmet Domus, Tesla Stropkov, Bera, Elplast Rokycany, DCK Holoubkov, Esta Ivančice, Microtherm CZ, OBO Bettermann,Elcon, Elko EP, Finder, Schrack Informace: Ing. Pavel Daněk tel.: , mobil: n SVÍTIDLA, BÍLá TECHNIKA, PŘÍSTROJE PRO OHŘEV VODY A SPOTŘEBIČE PRO VYTáPěNÍ, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE, SOUMRAKOVé SPÍNAČE A PŘÍSTROJE PRO BEZDRá- TOVOU INSTALACI Modus, Beghelli-Elplast, Electroprof, Elektrosvit, Osmont, Helios, Brilum, Deos, Enika, Ova, Fulgur, Philips, Osram, Vysto, General Electric, Sonlux, Unilux, Compolux, Sandria, Prisma, Mareco- Luce, 3F Filippi, Zumtobel - Staff, Bega, Massive, Kanlux, DL - System, Stiebel, DNA, Hagermayer, Fast, VM-elektro, Elnas, Dakof, Raposklo, Lucis, Orbitec, Lucerna, Interglass, Faktor, Apollo, Vyrtych, Narva, SEC, Daisalux, Helio, Humaco, Halla Informace: Martin Novotný tel: mobil:

15 n Domovní spínače, zásuvky a příslušenství, svítidla ABB, Univex, Polo, Trevos, Desko, Panlux, ArchiLight, Flipol, Plass, J + K, Uniplast, Eurolux, Elza instal, Magic U.H., Elektroprof, Hager, KOOP Informace: Robert Lamač tel.: , mobil: n VENTILáTORY, OSOUŠEČE RUKOU, ODSAVAČE PAR, ELEKTROMěRY, SIGNáLKY, VAČKOVé A HLADINOVé SPÍNAČE, HLÍDAČE HLADIN, NáŘADÍ, MěŘICÍ PŘÍSTROJE A ZKOUŠEČKY, TECHNICKé SPREJE, MONTážNÍ PěNY A TMELY, ROZVODNICE, ROZBOČOVACÍ KRABICE, PRůMYSLOVá SVÍTIDLA, KOMPENZACE, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, SAMOLEPICÍ ŠTÍTKY, IZOLAČNÍ DESKY, DIEL. KOBERCE, TOPNá TěLESA, TERMOSTATY, AKUM. KAMNA, REPRODUKTORY, UPEVňOVACÍ A KOTEVNÍ TECHNIKA, STOžáROVé VýZBROJE, AL A CU PáSOVINA, PŘEPĚTOVÉ OCHRANY, TRANSFORMÁTORY, NAPÁJECÍ ZDROJE, REGULAČNÍ TECHNIKA, SVÁŘECÍ TECHNIKA Elektrodesign, Multi-Vac, Vortice, Strojsmalt, Kanlux, Starmix, Aquaspol, S a Ř CH Kovo, Křižík, Elvis, Enermet, Schlumberger, Eleco, Rami, Obzor Zlín, Italflexo, Vaset, Knipex, Cimco, NG Tool, Witte, Narex, Tona, Zbirovia, Metabo, DeWalt, Weigel, Benning, Metra Blansko, Fluke, WD Copany, Motip Dupli, Soudal, Gewiss, Epcos - Siemens, ZEZ - Silko, Benedikt -Jäger, Novar, JUKI, Lineta, Semperit, Eltop - Backer BHV, Metra Šumperk, Emko CZ, Perymont, TVM, Maxima, Elektro v.d. Bečov, Hakel, Dehn, Saltek, Eltek, Eximet, MT-Trafo, GHV Trading, Axióma, Kuhtrieber Informace: Silva Buňková tel.: , mobil: Schneider Electric Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: Technické poradenství v oblasti průmyslové automatizace: Bořivoj Zeman tel.: , mobil: REXEL n SVÍTIDLA, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE BEGHELLI-ELPLAST, BRILUm, COMPOLUX, EGLO CM, ELEKTROSVIT, FULGUR, HALLA, HELIOS, INGE, Kanlux, VYRTYCH, LUCIS, Massive svítidla, MODUS, OSMONT, OSRAM, PANLUX, PHILIPS, Rendl Light Studio, THORN LIGHTING CS, TREVOS, ZLINLUX Informace: Vojtěch Burget tel: , mobil: n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, VAČKOVÉ SPÍNAČE, RELÉ, SPOUŠTĚČE MOTORŮ, STAH. PÁSKY, ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, ELEKTRICKÉ ZÁMKY, ELEKTROMĚRY AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE, OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY, FREKVENČNÍ MĚNIČE, MĚŘiCÍ PŘÍSTROJE, SPOTŘEBIČE, DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA, TERMOSTATY, KOMPENZACE ABB ELSYNN, ABLOY, AMPERE- ELECTRIC, David Šlancar, Dehn, Eocén, Elektropřístroj, ELLO, ETEZET-UNIREC, Finder, Gewiss, Hager, HAKEL - TRADE, HENSEL, Honeywell, LARS CZ, Lovato Electric, Microtherm CZ, Moeller, OBZOR, OEZ, OMRON Electronics, PAN Electronics, SALTEK TRADE, SEZ, Schneider Electric, TESLA Stropkov, UNIREC, URMET DOMUS, VEMER Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, BATERIE A SVÍTILNY, VENTILÁTORY ALLKABEL, AŽD, Čeko elektro, DRAKA KABELY, ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY, ELEKTRO-SYSTEM- TECHNIK, ELTOP-PRAHA, EMOS, EN Cables, GPH, HELUKABEL CZ, KLAUKE, KABELOVNA KABEX, KOVOBLESK KPS OPAVA, LAMELA ELECTRIC, LAPP KABEL, Lidokov, MULTI-VAC, nkt cables, PRAKAB, TREMIS Informace: Petr Koudelný tel.: , mobil: petr. n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, TRANSFORMÁTORY, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY ARKYS, AXIMA, BESPLAST, CWS, DEVI, ELEKTROKOV, CABLOFIL, EX-TECHNIK, FENIX, FLEXNET-Jiří Křapáček, Hager Electro, HOLPLAST, IES, KOPOS KOLÍN, NEOKLAS, OBO BETTERMANN, POLYPROFIL, SCHMACHTL CS, Tichopádek, TOP servis, V-systém, WAGO, Weidmüller, Elektro v.d. Bečov Informace: Jakub Hanuška tel.: , mobil: n PŘÍSTROJE A ZÁSUVKY PRO DOMOVNÍ INSTALACE, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, BETONOVÉ SKŘÍNĚ, PILÍŘE, ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE, STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, NÁŘADÍ, PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE ABB, B a M electric, Bizline SNC, ControlTech, DCK HOLOUBKOV, Elektrobock cz, ELEKTRO-IMPORT JABLONEC, ELPLAST HRADEC KRÁLOVÉ, ELPLAST-KPZ ROKYCANY, EROCOMM, ESTA, KLEIN & BLAZEK, LEGRAND, MEP POSTRELMOV, Moeller, N.G. ELEKTRO TRADE, OBZOR Zlín, CIMCO, Rittal Czech, SCAME - CZ, Schrack, SEZ - CZ, SIEMENS, SPELSBERG Informace: Petr Suchánek tel.: , mobil:

16 Už nemusíte volat sousedům, ať vám zalijí záhony. Zalijte si je sami díky PhoneLINE! Ing. Pavel Mony O pronikání moderních technologií do elektroinstalací víme každý své. Sběrnicové inteligentní systémy řízení počítačem, vizualizace a další vymoženosti si nacházejí cestu k uživatelům i v našich krajích. Ne pro všechny aplikace je však bezpodmínečně nutné používat komplexní systémovou instalaci. Jednou z nejpopulárnějších technologií je GSM, kterou známe z mobilních komunikací. A právě ta nachází uplatnění i v přístrojích pro jednoduché ovládání spotřebičů, a to i v designovém provedení oblíbených designových řad spínačů a zásuvek. Pro zákazníky, kteří chtějí nebo potřebují ovládat některá svá zařízení vzdáleně, uvádí ABB na trh novou generaci přístrojů PhoneLINE. Architektura systému Skupina přístrojů PhoneLINE je tvořena několika typy přístrojů: GSM spínač Spínací modul Spínací modul bezdrátový Hlavní jednotkou, tvořící základ systému, je GSM spínač. Ten obsahuje napájecí zdroj, řídicí jednotku s displejem, ovládacími tlačítky a pouzdrem na SIM kartu. Přímou součástí tohoto přístroje je spínací jednotka s relé 230 V / 10 A. Napájení je standardně 230 V AC. Z dalších vlastností je nutno připomenout: integrovaný bezdrátový komunikační modul 868 MHz pro komunikaci až se dvěma bezdrátovými spínacími moduly integrovaný teploměr pro kontrolu nezámrzné teploty v objektu modul hlasového ovládání DTMF anténa instalace do běžných elektroinstalačních krabic (např. KU68) možnost instalace i do vícenásobného rámečku v designových řadách Tango, Element a Time. Přímo ke svorkám GSM spínače lze připojit spínací modul. Ten obsahuje rovněž relé 230 V / 10 A. Dodává se v univerzálním pouzdře a lze jej instalovat např. do běžné elektroinstalační krabice pod záslepku v designovém provedení. Systém lze volitelně rozšířit až o dva další, daleko zajímavější přístroje spínací moduly bezdrátové. Celkem lze tedy GSM spínačem PhoneLINE ovládat až čtyři zařízení. U těchto přístrojů zůstávají zachovány i svorky pro drátové připojení k GSM spínači v případě použití v lokalitě s problematickým příjmem RF signálu. Způsoby ovládání Výčet hlavních vlastností již sám o sobě naznačuje různé možnosti. Tou nejjednodušší je lokální ovládání pomocí tlačítek na GSM spínači nebo na bezdrátovém spínacím modulu. Takto lze ovládat nezávisle všechna připojená zařízení. Toto řešení je výrazně komfortnější než způsob, jaký nabízejí podobné přístroje v podobě adaptérů do zásuvky nn. Další možností, jak ovládat všechna zařízení, je hlasová navigace DTMF. Po zavolání do přístroje se ozve příjemný hlas operátorky hlasového menu. Nejprve vás vyzve k identifikaci heslem a poté vám bude umožněn pohyb po jednotlivých volbách pomocí tlačítek na vašem telefonu a hlasové nápovědy. Tuto možnost lze používat z jakéhokoliv telefonu a kromě ovládání jím lze GSM spínač i na konfigurovat, vyžádat si SMS se stavem kreditu, SMS se stavem zařízení nebo ukázkovou SMS pro programování pomocí těchto zpráv. Vždy je k dispozici hlasová nápověda pro uživatele. Třetí možností ovládání jsou tolik oblíbené SMS. Pomocí jednoduchých přednastavených povelů jako např. zapni1 nebo vypni1 lze ovládat všechny reléové výstupy, a to z libovolného telefonu nebo SMS brány. A nakonec způsob nejjednodušší a nejlevnější, tj. ovládání prozvoněním. Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto řešení lze ovládat pouze jedno zařízení, obvykle to nejčastěji používané. Do paměti přístroje lze uložit až 10 prozváněcích čísel. GSM spínač potvrdí přijetí příkazu zavěšením. Možnosti použití Závěrem si můžeme shrnout, kde všude tento přístroj můžeme použít. Typická situace je přesun rodiny na chatu či chalupu a zapnutí například ohřevu vody tak, aby byla ohřátá do příjezdu a zároveň se zbytečně neplýtvalo elektrickou energií. Tím však možnosti nekončí, posuďte sami: ovládání topení a klimatizace kontrola nezámrzné meze v objektu sepnutí zařízení pouze na určitou dobu Obr. 1/ PhoneLINE GSM spínač (pulzní spínání nebo automatické zpoždění vypnutí) spínání osvětlení spouštění automatizovaných závlahových systémů ovládání elektronické zabezpečovací signalizace spínací kontakt domácí automatizace Přístroje řady PhoneLINE (typ. číslo 3298) se dodávají v designových řadách Tango, Element a Time a jsou vhodné jak pro nové elektroinstalace, tak pro úpravy a rekonstrukce ve stávajících objektech, kdy je lze přidat do stávajících obvodů, např. vyfrézováním otvoru pro novou instalační krabici vedle stávajících přístrojů. Svou širokou funkcionalitou a provedením spadají do kategorie profesionálních přístrojů určených pro montáž odbornými elektromontážními firmami. Další informace naleznete v online katalogu na

17 Ego-n 2008 Ing. Miroslav Žabka, ABB s.r.o., Elektro-Praga V loňském roce představila společnost ABB významnou novinku inteligentní systém elektroinstalace Ego-n. Systém si získal své příznivce z řad elektromontážních firem a projekcí pro svou jednoduchost a přístupnost, zejména při řešení moderní elektroinstalace rodinných domů a bytů, ale také v částečných řešeních v kancelářích resp. konferenčních místnostech. Na základě požadavků zákazníků a vývoje trhu byl Ego-n rozšířen o několik zajímavých přístrojů. Do skupiny akčních členů byl doplněn modul výstupů 4x0/1-10V. Přístroj je určen pro ovládání a řízení zejména elektronických stmívatelných předřadníků, ventilů a dalších zařízení, která jsou určena pro řízení napětím 0-10 V nebo 1-10 V. Modul je součástí primární sběrnice a je určen pro montáž do rozváděče na tzv. DIN lištu. Modul výstupů 4x0/1-10 V Ke snímačům systému přibyl programovatelný termostat Ego-n a prvky určené pro montáž do instalačních krabic - převodník digitálních vstupů vestavný 2x proudová smyčka a snímač teploty vestavný. zvoleném módu (topení/chlazení) a vysílá do sběrnice signály pro ovládání akčních členů (např. zapnutí a vypnutí kotle, ovládání termohlavice, apod. dle řešení v dané instalaci). Ovládání termostatu je řešeno pomocí čtyř tlačítek umístěných pod digitálním displejem, kde jsou přehledně zobrazeny základní informace měřená teplota, aktuální žádaná teplota, datum, čas, den v týdnu, mód topení či chlazení a režim ruční nebo automatický (žádaná teplota je řízena podle předem naprogramovaných časů). Stejně jako všechny ostatní prvky primární sběrnice Ego-n, lze i digitální termostat programovat ve dvou úrovních v úrovni Basic (tlačítky bez PC) a úrovni Plus (pomocí SW Ego-n Assistent). V úrovni Basic lze nastavit základní funkce nutné pro činnost termostatu datum, čas, žádanou teplotu, noční pokles, časový program, spojení s akčním členem pro ovládání topení, součinnost s dalšími např. tlačítkovými snímači (např. centrální útlum teploty v domě při odchodu, apod.). V úrovni Plus lze nastavit kromě funkcí úrovně Basic i spojité řízení výstupu (např. pro ovládání termohlavic). Novinkou je možnost zobrazení počítadla provozních hodin a provozních nákladů. Připojení termostatu do primární sběrnice je shodné s ostatními snímači přes bezšroubovou svorkovnici zasunutou do základní desky termostatu. Termostat je k dispozici v designových řadách Time a Element, objednací číslo je 3273E-A58100 xx (xx je kód barvy). Převodník digitálních vstupů vestavný - 2x proudová smyčka Převodník digitálních vstupů je určen zejména pro zjišťování stavu sepnutí kontaktů, např. sepnutí klasických vypínačů ze sortimentu ABB nebo pro zprostředkování informace od okenních kontaktů (otevření, zavření oken). V případě požadavku zákazníka lze pomocí tohoto prvku použít v systému Egon všechny designové řady z produkce ABB. Oba snímače se připojují do primární sběrnice. Koncoví zákazníci jistě ocení nálepky s piktogramy Ego-n. Plastické symboly různých funkcí zjednodušují orientaci uživatele při běžném ovládání instalace Ego-n pomocí tlačítkových snímačů. Programovatelný termostat Ego-n Programovatelný termostat Ego-n je univerzální termostat s týdením časovým programováním. Teplota je snímána buď vestavěným prostorovým čidlem nebo externím čidlem teploty (délka 5m dodáváno samostatně), které je připojeno přímo do termostatu řešení pro podlahové vytápění. V případě, že má termostat řídit teplotu např. ve vzdálené místnosti (délka 5 m teplotního čidla nedostačuje), tak lze využít modul snímače teploty vestavného (3279-C18010), ke kterému je čidlo připojeno a informace o teplotě se předává po sběrnici. Toto řešení je pak využitelné obecně pro snímání teploty nejen pro podlahové vytápění, se současným využitím časových funkcí řízení teploty i v úrovni programování Basic (tlačítkový mód bez PC).. Termostat pracuje v závislosti na Snímač teploty vestavný Snímač teploty vestavný slouží v úrovni Basic spolu s termostaty Ego-n pro snímání a omezení maximální teploty podlahového vytápění, zejména elektrického. V případě použití snímače v úrovni Plus (nastavení prvků pomocí SW) lze snímač použít jako samostatný skrytý termostat pro řízení teploty místnosti, podlahového vytápění, případně lze přiloženým čidlem snímat a následně ovládat teplotu jakékoliv technologie v domácnosti. Snímač tlačítkový Egon s piktogramy Podrobnější informace o systému Ego-n společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, lze najít v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2008, na CD-ROM Ego-n, v instalační manuálu systému Ego-n nebo na Další informace mohou zájemci získat na adrese: ABB s.r.o., Elektro-Praga Resslova 3, Jablonec nad Nisou tel.: , fax:

18

19

20 φ Ø

Zhodnocení uplynulého roku. Slavnostní divadelní představení. Lednová konference. Prezentace dodavatelů. f iremní časopis 1 / 2009.

Zhodnocení uplynulého roku. Slavnostní divadelní představení. Lednová konference. Prezentace dodavatelů. f iremní časopis 1 / 2009. Jarní číslo f iremní časopis 1 / 2009 Zhodnocení uplynulého roku Slavnostní divadelní představení Lednová konference Prezentace dodavatelů Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 44, L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá je příprava lahodného

Více

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy -

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy - Spínače 10 AX 250 V P84029 P84243 P84010 MGU320130 MGU320312 MGU310130 P84214 MGU310312 P84030 Spínač jednopólový ř. 1 P84619 P84590 1 modul 1 modul Aluminium MGU320130 MGU310130 MGU3101T30 Grafi t MGU320112

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

Více

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. bílá šedá slonová kost béžová hnědá černá světle modrá

Více

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. bílá šedá slonová kost béžová bordó černá světle modrá

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP 2. NP 2 Půdorysná schémata ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Úvod

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

bílá šedá slonová kost béžová bordó

bílá šedá slonová kost béžová bordó bílá šedá slonová kost béžová bordó 50 Tango Potěší nás výrazné a syté odstíny. černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená 51 3559-A01345 Kryt jednoduchý 3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7 bílá

Více

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Single http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP SAUNA GARÁŽ BAZÉNOVÁ HALA WC VSTUPNÍ HALA CHODBA CHODBA KOUPEL. OBYTNÁ HALA KUCHYNĚ JÍDELNA OBÝVACÍ POKOJ

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Ve dnech 24. 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,

Více

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá 32 ABB Katalog 2011 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2011 Domovní

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_13 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání zářivkového svítidla Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka

Více

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objekt "B", Husovo náměstí 534, Kroměříž Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB Investor: Město Kroměříž, Velké námestí

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 30 Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 31 Přístroje kompletní Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks 1 Spínač jednopólový 17) 2 Spínač dvojpólový 17) 6 Přepínač střídavý

Více

GW 20 585 1M - 2P - 25A Běžný 1M - 2P - 16AX. 1M - 2P - 16AX Podsvícení - 230V ac. Osvětlitelné. GW 20 589 2M - 1P - 16AX Osvětlitelné

GW 20 585 1M - 2P - 25A Běžný 1M - 2P - 16AX. 1M - 2P - 16AX Podsvícení - 230V ac. Osvětlitelné. GW 20 589 2M - 1P - 16AX Osvětlitelné GW 20 576 GW 20 577 Podsvícení GW 20 578 GW 20 008 1M - 1P - 10A GW 20 515 Podsvícení - GW 20 516 Podsvícení - 12/24V GW 20 529 GW 20 531 GW 20 520 1M - 1P - NO+NO - 10A S mezipolohou GW 20 521 1M - 1P

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Ovládání GSM Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek

Více

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory 20 Více pohodlí RF HOME rozšiřuje výrobkovou řadu ELEGANT a VARIANT o nové prvky, využívající ke vzájemné komunikaci bezdrátové radiofrekvenční technologie 868.3 MHz. Bezdrátové ovládání Spínání světel

Více

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby ABB s.r.o. Elektro-Praga jasně bílá / jasně bílá jasně bílá / světle šedá jasně bílá / krémová jasně bílá / béžová jasně bílá / hnědá 02 Barvy designové

Více

Nová poboãka ELKOV elektro ve Zlínû

Nová poboãka ELKOV elektro ve Zlínû ãasopis pro zákazníky spoleãnosti ELKOV elektro a.s. roãník I / 3 prosinec 2008 Nová poboãka ELKOV elektro ve Zlínû Osvûtlení pozemních komunikací Modulární pfiístroje MINIA Kompaktní jistiãe Modeion editorial

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno Perspektivy bydlení 25.4.2012 Brno Systémy pro řízení budov TEBIS Fußzeileneintrag 13.03.2009 2 Popis systému Hlavní rozdíly oproti běžným elektrickým instalacím jsou: spínání jednotlivých obvodů pro osvětlení,

Více

Time, Time Arbo Moderní elektroinstalace Bohatá výbava i přírodní materiály

Time, Time Arbo Moderní elektroinstalace Bohatá výbava i přírodní materiály Time, Time Arbo Moderní elektroinstalace Bohatá výbava i přírodní materiály ABB s.r.o. Elektro-Praga 03 ABB prospekt Time, Time Arbo Time Arbo. Skutečné dřevěné rámečky. Z masivu. Co kus, to originál.

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

Kolem sebe potřebuji sehraný tým.

Kolem sebe potřebuji sehraný tým. Kolem sebe potřebuji sehraný tým. reflex SI reflex SI panel dálkové signalizace tango Přístroje pro zdravot nictví 337 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks s ochranným kolíkem alpská bílá

Více

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby ABB s.r.o. Elektro-Praga 03 ABB prospekt Swing, Swing L Swing L. Ideální spínače a zásuvky pro mou ideální ženu. Konečně jsme získali byt. Sice v něm

Více

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 136 ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Tvrdý trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály. Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů velehor, které tu budou věčně.

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

slonová kost béžová bordó

slonová kost béžová bordó šedá bílá slonová kost béžová bordó Tango Potěší nás výrazné a syté odstíny. černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená 53 3559-A01345 Kryt jednoduchý 3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7 bílá 3558A-A651

Více

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení www.rexel.cz www.elvo.cz Vždy ve správné poloze Polohové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady reálných instalací pro orientační seznámení s rozsahem investice

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s.

Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s. f iremní časopis 2 / 2008 Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s. Pozvánka na Dětský den Soutěž o atraktivní ceny Nový sortiment pro Vás www.rexel.cz www.elvo.cz www.osram-zazitek.cz

Více

Vzorový rozpoč et GILD Multi

Vzorový rozpoč et GILD Multi Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Multi Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady reálných instalací pro orientační seznámení s rozsahem investice

Více

Tisk: Strana 1 z 4

Tisk: Strana 1 z 4 1. 54,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 106,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 20,00

Více

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels Automatizace v developerských projektech Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels 1. Automatizace 2. Variabilita (Modularita) 3. Flexibilita 4. Úspora energií 5. Komfort 6. Zabezpečení (Bezpečnost)

Více

68 Levit ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál

68 Levit ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál 68 ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál Nevšední barevný zážitek, který láká nejen oči. Je to výzva ke hře dětí i dospělých, která se vznáší na stěnách. pestrý pro radost. Pestrý jako život

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. 15,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 59,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 12,00

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Tango Elektroinstalace pro celou rodinu

Tango Elektroinstalace pro celou rodinu Tango Elektroinstalace pro celou rodinu ABB s.r.o. Elektro-Praga 02 ABB prospekt Tango 03 ABB prospekt Tango Jsme veselá rodina a máme rádi barvy. Když jsem si u manžela prosadila, že vyměníme vypínače

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie.

Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie. Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie. alabastrová alabastrová / chromová slonová kost palladium titanová titanová / chromová 146 alpha exclusive

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

MICO. Řešení pro inteligentní rozvody proudu. Monitorování. Odpojení. Detekce

MICO. Řešení pro inteligentní rozvody proudu. Monitorování. Odpojení. Detekce MICO Řešení pro inteligentní rozvody proudu Monitorování Odpojení Detekce 02 MICO 03 ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ ROZVODY PROUDU V komplexním napájecím systému s velkým počtem prvků je hospodárné a funkční

Více

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby ABB s.r.o. Elektro-Praga 03 ABB prospekt Swing, Swing L Swing L. Ideální spínače a zásuvky pro mou ideální ženu. Konečně jsme získali byt. Sice v něm

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Přehled sběrnicových tlačítek Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Niloé Jednoduše elegantní

Niloé Jednoduše elegantní Niloé Jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NILOÉ SE MĚNÍ Ještě snadnější instalace Z Á S U V K Y S P Í N AČ E Instalace krytky a rámečku bez nutnosti použít

Více

Xcomfort MODERNÍ ELEKTROINSTALACE

Xcomfort MODERNÍ ELEKTROINSTALACE www.xcomfort.com Radiofrekvenční systém Xcomfort Vydělejte více peněz za méně času... Xcomfort MODERNÍ ELEKTROINSTALACE comfort Systém moderní elektroinstalace budov pro novostavby a rekonstrukce. Pomůcka

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

38 Classic ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

38 Classic ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 38 ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá ABB Katalog 2016 Domovní

Více

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY 7 let záruka NILOÉ jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Je zde pro vás i životní prostředí Eco produkt Eco řešení Rychlá instalace Snižuje negativní vliv na

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Firemní kultura a personální strategie

Firemní kultura a personální strategie Podzimní číslo f iremní časopis 3 / 2008 Firemní kultura a personální strategie Naše společnost a moderní architektura Ohlédnutí za Dětským dnem Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ

Více

v novém Spínaãe a zásuvky UNICA Brnûnská poboãka ELKOV elektro a.s. Nouzové osvûtlení Bezdrátové dálkové ovládání

v novém Spínaãe a zásuvky UNICA Brnûnská poboãka ELKOV elektro a.s. Nouzové osvûtlení Bezdrátové dálkové ovládání 01 ãasopis pro zákazníky spoleãnosti ELKOV elektro a.s. roãník I/1 bfiezen 2008 Brnûnská poboãka ELKOV elektro a.s. v novém Nouzové osvûtlení Spínaãe a zásuvky UNICA Bezdrátové dálkové ovládání editorial

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Sběrnicová tlačítka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: 1) Před započetím každé nové práce požádej pedagogický dozor o pokyny, jak bezpečně a správně pracovat. Při jakýchkoli nejasnostech žádej vysvětlení a pomoc. 2)

Více

Customer Connect. Fotovoltaika. HC Kometa Brno. Servis po prodejní době. f iremní časopis 2 / 2009. Letní číslo

Customer Connect. Fotovoltaika. HC Kometa Brno. Servis po prodejní době. f iremní časopis 2 / 2009. Letní číslo Letní číslo f iremní časopis 2 / 2009 Customer Connect Fotovoltaika HC Kometa Brno Servis po prodejní době Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ SNAHA O ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy Domácí automatizace Bezdrátově ovládané systémy Systémy s bezdrátovým ovládáním Domácí automatizace nabízí řešení zjednodušeného ovládání a automatizaci elektrických spotřebičů přináší pohodlí, bezpečnost

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač s 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátěží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)

Více