Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008."

Transkript

1 Zimní číslo f iremní časopis 4 / 2008 Obchodní kancelář Praha Nový tým ve Zlíně Marketingový průzkum Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ SNAHA O ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB A VÝSLEDKŮ JE SYSTÉMEM NAŠÍ PRÁCE.

2 podlahové vytápění, ochrana potrubí, okapů a venkovních ploch před zimními problémy všech typů budov bytová výstavba kancelářské budovy komerční aplikace veřejný sektor Detaily řešení všech typů aplikací topných kabelů a podklady pro montáž zpracujeme tel.: do 48 hodin.

3 Marketingový průzkum V minulém období, konkrétně v měsíci srpnu, jsme oslovili naše obchodní partnery a zaměstnance a požádali je o vyplnění zaslaného dotazníku. Cílem marketingového průzkumu bylo poznat názor dotazovaných na naše působení na trhu v České republice. Informace, které jsme od vás získali, jsou velmi cenné pro náš další rozvoj. Vrátilo se nám 25,6 % vyplněných, platných dotazníků. Velmi pěkný výsledek na to, že jsme dotazník posílali v písemné podobě a v době dovolených. Velmi si vážíme všech, kteří tomuto dotazníku věnovali chvilku pozornosti, zodpovědně odpověděli a zaslali nám ho zpět. Patří jim naše poděkování. Z výsledků ankety jsme připravili stručný průřez. Představujeme Vám první tři nejlépe hodnocené pobočky z pohledu zákazníků (jak víte, v České republice máme 20 poboček) vždy v jednotlivých kategoriích otázek. Příští rok budeme dotazníkovou akci opakovat a věříme, že tyto výsledky ještě zlepšíme. za tým, který se na průzkumu podílel Dagmar Vallová Graf 1 Pohled zákazníků na naši společnost Graf 2 Porovnání dvou, zákazníky nejlépe hodnocených poboček Image firmy na trhu Jak firma na trhu působí Kvalita služeb firmy Sociální odpovědnost společnosti Technická inovace Spolehlivost Odborné znalosti Služby Hodnocení globálně (souhrn všech poboček) 1. Třebíč Třebíč Opava Opava Třebíč Třebíč Třebíč Velké Meziříčí 2. Opava Opava Velké Meziříčí 3. Brno centrální sklad Havlíčkův Brod České Budějovice Opava Třebíč Třebíč Velké Meziříčí Velké Meziříčí Opava Velké Meziříčí Valašské Meziříčí Neratovice Opava Třebíč Opava Velké Meziříčí Nová služba pro Vás na naší centrále Brno Vodařská foto: Český lev Zákazníci, kteří nás po 1. říjnu 2008 navštívili přímo na pobočce Vodařská, případně k nám telefonovali, měli možnost se setkat s naší novou recepční slečnou Hankou Stříbrnou. Reagovali jsme tak na Vaše podněty na základě průzkumu, který u nás ve společnosti proběhl v letních měsících. Věříme, že tato služba povede k Vaší plné spokojenosti a Vaše požadavky budou rychleji a kvalitně zpracovány. Rexel Elvo firemní časopis vydává Elvo a.s. a Rexel CZ s.r.o. Vodařská 17, Brno IČ: Zodpovědná redaktorka: Dagmar Vallová, marketing. Periodikum registrováno pod číslem MK ČR E 18088, vychází 4x ročně, náklad 3000 ks. Číslo 4/2008, vychází (uzávěrka ). Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. DTP a tisk: Český lev Brno, spol. s r.o. 3

4 Vážení obchodní partneři, Návštěva Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zakončíme v Dalešickém pivovaru, v místě f ilmových Postřižin. Program exkurze ve čtvrtek 13. listopadu 2008 je následující: sejdeme se v 8.50 na parkovišti pod hrází Vodního díla Dalešice - individuální dopravu s vámi řeší zástupci naší společnosti, pokud přijedete od Náměště nad Oslavou do Kramolína, projedete Kramolínem a před hrází odbočíte doleva (zákaz vjezdu a zákaz odbočení vlevo neplatí pro exkurze), pojedete-li z opačné strany, potom přejedete hráz přehrady a dáte se doprava od 9.00 exkurze s průvodcem (doporučuje se pevná obuv) přejezd k JE Dukovany před informační centrum až exkurze s průvodci v informačním centru včetně návštěvy provozu jaderné elektrárny od oběd v Dalešickém pivovaru po obědě individuální odjezd Dagmar ValIová - marketing V letošním roce jsme opět pro naše zákazníky připravili sérii exkurzí do Jaderné elektrárny Dukovany, které jsme rozšířili o návštěvu Vodního díla Dalešice. Vzhledem k nezbytným režimovým opatřením v JE Dukovany nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz (případně pas), který jste uvedli ve své přihlášce. Rovněž Vás prosíme o dodržení času příjezdu. Pokud má některý z účastníků exkurze voperovaný kardiostimulátor, je nutné mít s sebou doklad. Dovolíme si vás upozornit, že ostraha v JE Dukovany náhodným výběrem provádí dechovou zkoušku na alkohol a omamné látky. Váš vstup do JE Dukovany vyžadoval zvláštní přípravu, rovněž počet účastníků jedné exkurze je přesně stanoven. Dostavte se proto pokud možno v plném počtu. Děkujeme. Kontaktní osobou exkurze je Dagmar Vallová, mobil: Těšíme se, že prožijete zajímavý den, který pro vás připravilo vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. Tyto celodenní exkurze, které se konaly 17. září, 16. října a 13. listopadu, se setkaly u zákazníků s velkým zájmem a patřily k nejúspěšnějším akcím roku. Prohlídky jsou velice zajímavě připraveny, provoz v obou objektech je návštěvníkům představen formou filmů, audiovizuální technikou, funkčními modely technologie obou elektráren, ale především odborným výkladem průvodců, kteří se návštěvníkům věnují po celou dobu exkurze. Atraktivní je návštěva části provozu jaderné elektrárny včetně trenažéru. Rovněž je možno nahlédnou až na dno hráze přehrady. Naše zákazníky při této exkurzi doprovází obchodní manažeři případně ředitelé poboček. Oběd a přátelské posezení v Dalešickém pivovaru při zpáteční cestě je prostorem pro bližší komunikaci i odpočinek po příjemně stráveném dni. I v příštím roce budeme v této akci pokračovat, rezervovány máme již tři termíny v jarních měsících a rovněž chystáme novinku návštěvu přečerpávací a vyrovnávací elektrárny Dlouhé Stráně. Foto: archiv společnosti 4

5 Jaderná elektrárna Dukovany Vyrábí nejlevnější elektřinu v České republice a patří mezi nejlépe provozované jaderné elektrárny na světě. S její výstavbou bylo započato v roce 1974, první reaktor byl uveden do provozu , poslední (čtvrtý) blok Elektrárna je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků. V každém z nich se nacházejí dva reaktory se všemi souvisejícími zařízeními a strojovna se čtyřmi turbínami a generátory. Vyrobená elektrická energie je z jaderné elektrárny vyvedena do rozvodny Slavětice a odtud po distribuční síti ke svému spotřebiteli. V areálu jaderné elektrárny je rovněž mezisklad použitého paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů, které provozuje stát. Během plánované životnosti elektrárny průběžně probíhá její modernizace. Díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků byla životnost elektrárny prodloužena na celkem 40 let provozu. Vzhledem k trvalé péči o vysokou úroveň bezpečnosti není JE Dukovany provozem, který by zatěžoval své okolí jakýmikoliv negativními vlivy. Bezpečný provoz je založen na rozsáhlých systémech technických a organizačních opatřeních a vysokých nárocích kladených na personál elektrárny. O tom, že elektrárna splňuje přísná kritéria bezpečného provozu, svědčí pozitivní hodnocení řady mezinárodních kontrolních misí. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice Z hlediska instalovaného výkonu je druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná její schopnost najet na plný výkon do 60 vteřin. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána z dispečinku ČEZ nebo ČEPS. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m a délce 350 m je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickým zařízením pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada tvoří jeden technologický komplex s jadernou elektrárnou ale slouží rovněž k rekreačním účelům a rybolovu. Od 1. července 2007 jezdí na Dalešické přehradě rekreační loď parník Vysočina. Dalešický pivovar Každého si získá svým kouzlem. Už více než třistapadesát let zdobí poklidnou obec Dalešice, 20 km jižně od Třebíče. Návštěva tohoto jedinečného místa se podobá cestování časem - najednou se ocitnete v době Rakouska-Uherska, živě si představujete pivovarský provoz a vdechujete voňavý vzduch. Není to iluze - vůně linoucí se z varny dává vědět, že se v pivovaru opět po dlouhých letech vaří tradičním způsobem vynikající české pivo. V květnu roku 1980 natočil režisér Jiří Menzel kultovní český film Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s vynikajícím hereckým obsazením právě zde v Dalešickém pivovaru. Foto: archiv společnosti Foto: Jan Sucharda 5

6 Naše podpora Speciální škole ELPIS Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. již několik let podporuje jako sponzor děti ze Speciální ZŠ ELPIS v Brně Židenicích. Dovolte nám se s vámi podělit o naši radost z děkovného dopisu, který jsme dostali od předsedkyně Klubu rodičů ELPIS paní Evy Novotné a který otiskujeme: foto: archiv ELPIS Klub rodičů mentálně postižených dětí Finanční prostředky, které naše společnost škole poskytuje jsou použity k ulehčení života a vzdělávání dětí s kombinovanými vadami, s těžkým psychickým a somatickým poškozením. Škola dětem poskytuje vzdělání, rehabilitaci, terapii, pravidelně s nimi pracuje logoped a rehabilitační pracovnice a děti jsou rovněž pod dohledem zdravotní sestry. Jako jeden ze sponzorů této školy pomáháme zajistit dětem nadstandardní péči, která spočívá většinou ve formě rehabilitačních pobytů, které by jinak škola, díky minimálním dotacím ze strany státu, nemohla pro děti zajistit. Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. považuje své sponzorství za otázku cti a je hrdá na tuto svoji činnost. Postředky věnované v letošním roce byly použity na ozdravný pobyt dětí u moře v italském letovisku Rivabella. ELPIS a Speciální ZŠ ELPIS si dovoluje touto cestou vyjádřit dík společnosti ELVO, a.s. za několikaleté poskytování finanční pomoci. Díky těmto prostředkům můžeme účinně pomáhat zkvalitnit pobyt postižených dětí ve školním i rodinném prostředí. Velice si vážíme této sociální pomoci v dnešní době, kdy tento druh podpory není takovou samozřejmostí. Za Klub rodičů ELPIS Eva NOVOTNÁ, předsedkyně Klubu Jan Moučka - ředitel pobočky Brno Řečkovice Poděkování Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši trpělivost při inventurách, které probíhaly na našich pobočkách v měsících říjen a listopad. Byly naplánovány postupně, takže vždy Vám byla k dispozici další nejbližší pobočka, ale přesto to pro vás znamenalo určité nepohodlí. Ještě jednou děkujeme. vedení společnosti 6

7 rádi bychom Vás informovali, že společnost Rexel CZ s.r.o. & Elvo a.s. otevřela od novou obchodní kancelář v Praze. Rozšíření nabídky služeb Obchodní kancelář Praha Naše společnost i nadále rozšiřuje nabídku služeb zákazníkům. Od 1. listopadu 2008 byla v Praze otevřena nová obchodní kancelář. Obchodní kancelář Praha Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Budova Eltodo EG, objekt B Ředitel: Daniel Špitálský (dříve ředitel pobočky v Praze) mobil: Obchodní manažeři: Michal Slušný ( ) Radka Kovalová ( ) Technici: Milan Brablec ( ) Jan Šikýř ( ) pobočka Elvo - výdej zboží Severní XI/ Praha obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Elvo a.s. pobočka Novodvorská Praha 1010/14 výdej zboží Praha 4 Severní XI/ Praha 4 Pobočka v Praze s výdejním skladem zůstávají na své původní adrese, ale s novým ředitelem pobočky. Pobočka Praha Adresa: Severní XI/1-2458, Praha 4 Areál Autodružstva Spořilov Ředitel: Pavel Kruliš mobil: Obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Novodvorská 1010/ Praha 4 Představujeme Vám nový omlazený kolektiv na pobočce ve Zlíně Během měsíce října proběhla na naší pobočce ve Zlíně téměř kompletní obměna personálu. Pobočku vede nový ředitel Milan Boháč, který svými zkušenostmi jistě přispěje k profesionální spolupráci mezi námi a našimi zákazníky. K dalším členům nového týmu patří obchodní zástupce Tomáš Veselský a pracovníci asistovaného prodeje Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy. V nejbližší době tým ještě rozšíříme. Paní Ivana Bogarová na fakturaci a Petr Šarman, který zajišťoval asistovaný prodej, zůstávají nadále jako pevný základ nového zlínského obsazení. Petr Šarman je nyní na pozici vedoucího skladu. I nadále v týmu zůstává obchodní manažer Petr Misař. Pro nový omlazený personál zlínské pobočky je i nadále prioritou vysoká úroveň poskytovaných služeb, kterou vnímáme jako jednu z našich konkurenčních výhod. Celý tým bude dbát na to, aby zachoval jak vysokou kvalitu tak i rychlost servisu na jaký jste byli zvyklí. Rádi uvítáme případné poznatky a nápady ke zlepšení našich služeb. Je možno se s nimi obrátit na výše jmenované pracovníky zlínské pobočky, případně je zaslat na speciálně zřízenou ovou adresu: Na závěr roku chystáme ve Zlíně promoční akce a zákaznické balíčky, kterými bychom rádi poděkovali našim zákazníkům za věrnost. Pozvánky na tyto akce budou aktuálně vyvěšeny na pobočce, zveřejněny budou na našich stránkách a zákazníkům budou rovněž zaslány ovou poštou. Milan Boháč ředitel pobočky Zlín Kontaktní spojení: Ředitel - Milan Boháč telefon mobil (případně ) Vedoucí skladu - Petr Šarman mobil: ( ) Obchodní zástupce - Tomáš Veselský mobil: Pracovníci asistovaného prodeje - Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy telefon: fax: Obchodní manažer - Petr Misař mobil: foto: archiv společnosti 7

8 Firemní dětský den pobočky Prostějov V návaznosti na velmi úspěšnou akci v loňském roce uspořádalo vedení prostějovské pobočky za podpory dodavatelů, další firemní dětský den. Zázemí této akci opět poskytla Základní škola v Určicích se svým areálem. Za hojné účasti zákazníků i zaměstnanců naší společnosti ale především jejich dětí se v sobotu 9. srpna 2008 celý den soutěžilo v různých disciplínách, například ve střelbě z několika druhů vzduchových zbraní ale také indiánským lukem, v chůzi na chůdách, v přetahování, v házení kroužky, v chytání ryb, skládala se puzzle, malí i velcí si vyzkoušeli práci hasičů, ale také si mohli namalovat vlastní tričko. Atraktivní byla ukázka ostrých závodních motocyklových speciálů v barvách REXELu i motocyklových čtyřkolek, které si návštěvníci mohli otestovat. Malé návštěvníky ochotně svezli pořadatelé i zástupci firmy FREE - MOTO, která tuto zajímavou část programu připravila. Celý den bylo samozřejmě pro všechny hosty připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za hojnou účast a vydařený, společně strávený den a těšíme se na setkání příště. Bc. Pavel Pospíšil ředitel pobočky Prostějov a pořadatel foto: archiv společnosti 8

9 Náš zaměstnanec v barvách FREE - MOTO Na programu firemního dětského dne v Prostějově se podíleli i zástupci týmu FREE MOTO, jehož sponzorem je prostějovská pobočka Rexel CZ s.r.o. Do týmu FREE MOTO patří i náš zaměstnanec Richard Sedlák, který jezdí na motorce Yamaha YZF R a vede si velice dobře. Druhým jezdcem je David Píchal, vlastník firmy Free moto, jezdící na stroji foto: archiv společnosti Yamaha YZF R V sezóně 2008 oba jezdci jeli dva typy podniků a to vytrvalostní závody Czech Endurance Cup, které se jedou v týmu dvou až pěti členů na dobu čtyř a šesti hodin. Jelo se v Mostě, Brně a Maďarsku na Hungaroringu, kde se jezdí i F1. V tomto podniku se jelo celkem 6 závodů. Z toho naši jezdci byli 1x na 2. místě a 5x na 3. místě, celkově tedy obsadili 3. místo v sezóně 2008 v konkurenci 60 týmů. Další podnik který letos okusili bylo Mezinárodní mistrovství České republiky, přebor volné třídy do 600 ccm, kde už jede každý jezdec za sebe v závodě na 10 kol. Jezdí se opět Most, Brno, Hungaroring a Pannoniaring v Maďarsku, další rok se zvažují tratě v jiných zemích. I tady se Richardu Sedlákovi dařilo radoval se z 3. místa v Brně a dále zajel 5. místo v Mostě a sedmé v Pannonii. Patří mu naše srdečná gratulace. Všechny závody jsou přístupné veřejnosti včetně pohledu do zákulisí, bez vstupného, takže Vás tímto zveme, můžete se na Richard Sedlák (foto: free-moto.cz) naše jezdce přijít podívat a rovněž si důkladně prohlédnout zákulisí závodů. Na rok 2009 plánují závody v rámci MMČR a při tomto podniku chtějí vyzkoušet ještě vyšší kategorii - supersport do 600 ccm. Budeme jim držet palce. Zájem o motorky, hlavně mezi kluky, byl na dětském dni velký. 9

10 Ohlédnutí I v posledních třech měsících od předcházejícího třetího čísla našeho čtvrtletníku se v naší společnosti, na všech našich pobočkách, uskutečnilo mnoho zajímavých akcí, prezentací a setkání. Nejen ty, které jsme zmiňovali na předcházejících stranách. REXEL & ELVO CUP Třetí ročník tenisového turnaje REXEL & ELVO CUP ve čtyřhře, jsme sehráli s našimi zákazníky 29. října 2008 na kurtech sportovního areálu Oáza Říčany. Partnerem turnaje byla tak jako v předcházejících ročnících společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o. Střelecký den foto: archiv společnosti Třikrát ročně pořádá naše pobočka v Tišnově pro své zákazníky sportovněspolečenské setkání. V letošním roce se již potkali v Černé Hoře při bowlingu a 9. září pro své zákazníky připravil vedoucí pobočky Zdeněk Uher Střelecký den na střelnici ve Škrdlovicích u Nového Města na Moravě. Atraktivní akci podpořilo pěkné počasí babího léta všichni zúčastnění odjížděli domů spokojeni a odpočatí. 10

11 Prezentace Naši dodavatelé pravidelně pořádají speciální prezentace svých výrobků a novinek, mnohé z těchto akcí jsou připraveny pouze pro naši společnost, zákazníci se s nimi proto mohou setkat pouze na našich pobočkách. Na naší centrále v Brně na Vodařské v poslední době prezentovali své výrobky a novinky společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o., OEZ s.r.o., SCAME-CZ, s.r.o., Legrand s.r.o., Kanlux s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., IES spol. s r.o. a další. Nová řada rozváděčů Profi Plus a XVTL. Řešení pro všechny dimenze. Bezpečný krunýř pro Vaše instalační přístroje Legrand zakončí sérii svých prezentací v letošním roce u nás na Vodařské a následující den ve Zlíně. Velmi úspěšné, zákazníky hojně navštívené i hodnocené byly prezentační dny na pobočkách v Pardubicích a Kolíně. Moeller se k nám chystá ještě v termínu s akcí Prezentační den pro rozváděče, který bude podpořen sladkou snídaní, kterou připraví sympatická hosteska. Přijďte si nakoupit, něco nového se dozvědět a také něco ochutnat. foto: archiv Moeller Prestižní akce v závěru roku V letošním roce opět připravujeme pro naše významné zákazníky Slavnostní divadelní představení a setkání v Městském divadle Brno. Z této společenské události se pomalu stává tradice, ve které budeme pokračovat, jedna ze scén Městského divadla v Brně pro nás bude připravena vždy první pátek posledního měsíce roku. V letošním roce se pozvaní hosté mohou těšit na situačně konverzační komedii Brandona Thomase Charleyova teta, kterou zhlédnou na Činoherní scéně MdB. foto: Jef Kratochvíl Pozvánka na prezentační den Moeller Moeller přijíždí za Vámi! Představíme Vám nové rozváděče Profi Plus a XVTL. Kdy: , 7-15 hodin Kde: Elvo,Vodařská 17, Brno Těšíme se na Vás. Tým Moeller Prezentační dny jsou obvykle doplněny občerstvením, steaky, grilovanými klobásami, gulášem nebo žebry z grilu Společnost BRILUM.CZ s.r.o. připravila koncem roku, od do pouze pro naše pobočky akci na podporu prodeje svítidel nabídku rastrových svítidel a doplňků za výhodné ceny. foto: Jef Kratochvíl Vážení čtenáři a obchodní partneři, přejeme vám klidné prožití adventního času a krásné vánoční svátky. Do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a prosperity. vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. pf

12 Kontaktní adresy ELVO ELVO a.s. - Brno, centrální sklad Vodařská 17, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Brno, Řečkovice Novoměstská 1a, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-17:00 So 7:00 12:00 ELVO a.s. - Havlíčkův Brod Čechova Havlíčkův Brod tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 6:00-15:00 Pá 6:00-14:00 ELVO a.s. - Kroměříž Chelčického 1656/1a Kroměříž tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Praha Severní XI/ (areál Autodružstva Spořilov) Praha 4 tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 7:00-16:00 Pá 7:00-15:00 ELVO a.s. - Tišnov Wágnerova Tišnov tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 ELVO a.s. - Třebíč Hrotovická 1184 (areál Agstav a.s.) Třebíč tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-15:30 ELVO a.s. - Valašské Meziříčí Areál Deza a.s. (areál služeb) Valašské Meziříčí tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:15-14:15 ELVO a.s. - Velké Meziříčí Jihlavská Velké Meziříčí tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-14:30 ELVO a.s. - Vsetín Luh III - Svornosti Vsetín tel./fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-15:30 ELVO a.s. - Zlín Chmelník Zlín-Malenovice tel.: , fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 REXEL Rexel CZ s.r.o. - centrální sklad Průmyslová 14a, Prostějov Tel.: Fax: Rexel CZ s.r.o. - Boskovice Chrudichromská 7, Boskovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - České Budějovice Tovární 11, České Budějovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Jablonec nad Nisou Na Hutích 44, Jablonec n. Nisou tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Kolín K Dílnám 684, Kolín tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Neratovice Pražská 626, Neratovice - Libiš tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Opava Komárovská 13, Opava tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Pardubice Milheimova 2769, Pardubice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Šumperk Jeremenkova 13, Šumperk tel.: fax:

13 ... a jak nás najdete V návaznosti na předcházející číslo našeho firemního časopisu vám představujeme další pobočky. Hulínská. centrum Nádraží Nádražní Rudolfovská tř. centrum Nádraží REXEL CZ s.r.o. České Budějovice Tovární 11 České Budějovice ELVO a.s. Kroměžíř Chelčického 1a Kroměříž centrum centrum (Směr Otrokovice) Nádraží REXEL CZ s.r.o. Šumperk Jeremenkova 13 Šumperk ELVO a.s. Zlín Chmelník 1157 Zlín - Malenovice Pro zákazníky zlínské pobočky jsme před závěrem roku připravili promoční akce a zákaznické balíčky. První z akcí byl společenský večer s bowlingem a rautem v Interhotelu Moskva ve Zlíně - 5. listopadu Další z akcí, na kterou vás zveme do Zlína je prezentace naší pobočky společně s partnery Legrand s.r.o. a V-systém elektro s.r.o., při které můžete ochutnat výborný guláš. O dalších akcích, které připravujeme, vás budeme informovat prostřednictvím letáků, ů a na našich stránkách Těšíme se ne setkání. Na pobočce v Kroměříži probíhá do akce Tesco poukázky v hodnotě 100 Kč k nákupu zboží nad Kč. 13

14 Orientační přehled sortimentu a dodavatelských firem Názvy společností nebo značek jsou ve zkráceném formátu ELVO n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, SPÍNAČE, RELé, SPOUŠTěČE MOTORů, STAH. PáSKY, ELEKTROMěROVé ROZVáDěČE, PŘEPěťOVé OCHRANY, ZáMKY, ELEKTROPOMůCKY, AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE,OVLÁDACÍ TLAČÍTKA, SIGNALIZAČNÍ PRVKY,FREKVENČNÍ MĚNIČE OEZ, Moeller, Ello, Hager, Klein a Blažek, Wapro, Siku, Lidokov, B&MElectric, Legrand, Ex Technik, Tron, Dawel, Elektropřístroj Modřany, Omron, Siemens, ABB, B:TECH, ELEMAN, ELMO - PLAST, PPR ELEKTRO, FK TECHNICS Informace: Jaroslav Tošnar tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY nkt cables, Draka Kabely, Prakab, LAPP KABEL, Helukabel, Lamela Kabelovna Chýše, Kabex, Fenix, E.S.T., V-System, Devi Informace: Ing. Marián Straško tel.: , mobil: n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, PLASTOVé ROZVODNICE, ZáSUVKOVé ROZVODNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, PRůMYSLOVé ZáSUVKY A VIDLICE, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, UKONČOVACÍ PRVKY Elektro v. d. Bečov, Holplast, Dietzel Univolt, IES, Polyprofil, Kopos Kolín, Walther, Berker, Doepke, Elcotec, Spelsberg, SEZ Dolný Kubín, GPH, Klauke, Greenlee, Dymo, Etezet-Unirec, Unirec, GE Power Controls, OBO Bettermann, Top servis, MERKUR, Bals, Geyer, NG energy, Erocomm, ABL Sursum, Werit, Weidmüller, CWS, Tichopádek, Fastek, Besplast, Wago, Mennekes, Kaiser, Cablofil, Tehalit, Ackermann, Cruli, Wieland, Quintela, Iboco, PCE, Pizzato, Inset, Hensel, Barták železářství Informace: Jiří Stejskal tel.: mobil: n HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, DOMáCÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY, ELEKTRICKé ZáMKY, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, BATERIE A SVÍTILNY, RELÉ Caddy, SCAME-CZ, Elteq, Emos, Elektrobock, Lars, SEZ Krompachy, Ampére-Electric, Tremis, Urmet Domus, Tesla Stropkov, Bera, Elplast Rokycany, DCK Holoubkov, Esta Ivančice, Microtherm CZ, OBO Bettermann,Elcon, Elko EP, Finder, Schrack Informace: Ing. Pavel Daněk tel.: , mobil: n SVÍTIDLA, BÍLá TECHNIKA, PŘÍSTROJE PRO OHŘEV VODY A SPOTŘEBIČE PRO VYTáPěNÍ, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE, SOUMRAKOVé SPÍNAČE A PŘÍSTROJE PRO BEZDRá- TOVOU INSTALACI Modus, Beghelli-Elplast, Electroprof, Elektrosvit, Osmont, Helios, Brilum, Deos, Enika, Ova, Fulgur, Philips, Osram, Vysto, General Electric, Sonlux, Unilux, Compolux, Sandria, Prisma, Mareco- Luce, 3F Filippi, Zumtobel - Staff, Bega, Massive, Kanlux, DL - System, Stiebel, DNA, Hagermayer, Fast, VM-elektro, Elnas, Dakof, Raposklo, Lucis, Orbitec, Lucerna, Interglass, Faktor, Apollo, Vyrtych, Narva, SEC, Daisalux, Helio, Humaco, Halla Informace: Martin Novotný tel: mobil:

15 n Domovní spínače, zásuvky a příslušenství, svítidla ABB, Univex, Polo, Trevos, Desko, Panlux, ArchiLight, Flipol, Plass, J + K, Uniplast, Eurolux, Elza instal, Magic U.H., Elektroprof, Hager, KOOP Informace: Robert Lamač tel.: , mobil: n VENTILáTORY, OSOUŠEČE RUKOU, ODSAVAČE PAR, ELEKTROMěRY, SIGNáLKY, VAČKOVé A HLADINOVé SPÍNAČE, HLÍDAČE HLADIN, NáŘADÍ, MěŘICÍ PŘÍSTROJE A ZKOUŠEČKY, TECHNICKé SPREJE, MONTážNÍ PěNY A TMELY, ROZVODNICE, ROZBOČOVACÍ KRABICE, PRůMYSLOVá SVÍTIDLA, KOMPENZACE, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, SAMOLEPICÍ ŠTÍTKY, IZOLAČNÍ DESKY, DIEL. KOBERCE, TOPNá TěLESA, TERMOSTATY, AKUM. KAMNA, REPRODUKTORY, UPEVňOVACÍ A KOTEVNÍ TECHNIKA, STOžáROVé VýZBROJE, AL A CU PáSOVINA, PŘEPĚTOVÉ OCHRANY, TRANSFORMÁTORY, NAPÁJECÍ ZDROJE, REGULAČNÍ TECHNIKA, SVÁŘECÍ TECHNIKA Elektrodesign, Multi-Vac, Vortice, Strojsmalt, Kanlux, Starmix, Aquaspol, S a Ř CH Kovo, Křižík, Elvis, Enermet, Schlumberger, Eleco, Rami, Obzor Zlín, Italflexo, Vaset, Knipex, Cimco, NG Tool, Witte, Narex, Tona, Zbirovia, Metabo, DeWalt, Weigel, Benning, Metra Blansko, Fluke, WD Copany, Motip Dupli, Soudal, Gewiss, Epcos - Siemens, ZEZ - Silko, Benedikt -Jäger, Novar, JUKI, Lineta, Semperit, Eltop - Backer BHV, Metra Šumperk, Emko CZ, Perymont, TVM, Maxima, Elektro v.d. Bečov, Hakel, Dehn, Saltek, Eltek, Eximet, MT-Trafo, GHV Trading, Axióma, Kuhtrieber Informace: Silva Buňková tel.: , mobil: Schneider Electric Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: Technické poradenství v oblasti průmyslové automatizace: Bořivoj Zeman tel.: , mobil: REXEL n SVÍTIDLA, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE BEGHELLI-ELPLAST, BRILUm, COMPOLUX, EGLO CM, ELEKTROSVIT, FULGUR, HALLA, HELIOS, INGE, Kanlux, VYRTYCH, LUCIS, Massive svítidla, MODUS, OSMONT, OSRAM, PANLUX, PHILIPS, Rendl Light Studio, THORN LIGHTING CS, TREVOS, ZLINLUX Informace: Vojtěch Burget tel: , mobil: n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, VAČKOVÉ SPÍNAČE, RELÉ, SPOUŠTĚČE MOTORŮ, STAH. PÁSKY, ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, ELEKTRICKÉ ZÁMKY, ELEKTROMĚRY AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE, OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY, FREKVENČNÍ MĚNIČE, MĚŘiCÍ PŘÍSTROJE, SPOTŘEBIČE, DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA, TERMOSTATY, KOMPENZACE ABB ELSYNN, ABLOY, AMPERE- ELECTRIC, David Šlancar, Dehn, Eocén, Elektropřístroj, ELLO, ETEZET-UNIREC, Finder, Gewiss, Hager, HAKEL - TRADE, HENSEL, Honeywell, LARS CZ, Lovato Electric, Microtherm CZ, Moeller, OBZOR, OEZ, OMRON Electronics, PAN Electronics, SALTEK TRADE, SEZ, Schneider Electric, TESLA Stropkov, UNIREC, URMET DOMUS, VEMER Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, BATERIE A SVÍTILNY, VENTILÁTORY ALLKABEL, AŽD, Čeko elektro, DRAKA KABELY, ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY, ELEKTRO-SYSTEM- TECHNIK, ELTOP-PRAHA, EMOS, EN Cables, GPH, HELUKABEL CZ, KLAUKE, KABELOVNA KABEX, KOVOBLESK KPS OPAVA, LAMELA ELECTRIC, LAPP KABEL, Lidokov, MULTI-VAC, nkt cables, PRAKAB, TREMIS Informace: Petr Koudelný tel.: , mobil: petr. n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, TRANSFORMÁTORY, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY ARKYS, AXIMA, BESPLAST, CWS, DEVI, ELEKTROKOV, CABLOFIL, EX-TECHNIK, FENIX, FLEXNET-Jiří Křapáček, Hager Electro, HOLPLAST, IES, KOPOS KOLÍN, NEOKLAS, OBO BETTERMANN, POLYPROFIL, SCHMACHTL CS, Tichopádek, TOP servis, V-systém, WAGO, Weidmüller, Elektro v.d. Bečov Informace: Jakub Hanuška tel.: , mobil: n PŘÍSTROJE A ZÁSUVKY PRO DOMOVNÍ INSTALACE, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, BETONOVÉ SKŘÍNĚ, PILÍŘE, ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE, STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, NÁŘADÍ, PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE ABB, B a M electric, Bizline SNC, ControlTech, DCK HOLOUBKOV, Elektrobock cz, ELEKTRO-IMPORT JABLONEC, ELPLAST HRADEC KRÁLOVÉ, ELPLAST-KPZ ROKYCANY, EROCOMM, ESTA, KLEIN & BLAZEK, LEGRAND, MEP POSTRELMOV, Moeller, N.G. ELEKTRO TRADE, OBZOR Zlín, CIMCO, Rittal Czech, SCAME - CZ, Schrack, SEZ - CZ, SIEMENS, SPELSBERG Informace: Petr Suchánek tel.: , mobil:

16 Už nemusíte volat sousedům, ať vám zalijí záhony. Zalijte si je sami díky PhoneLINE! Ing. Pavel Mony O pronikání moderních technologií do elektroinstalací víme každý své. Sběrnicové inteligentní systémy řízení počítačem, vizualizace a další vymoženosti si nacházejí cestu k uživatelům i v našich krajích. Ne pro všechny aplikace je však bezpodmínečně nutné používat komplexní systémovou instalaci. Jednou z nejpopulárnějších technologií je GSM, kterou známe z mobilních komunikací. A právě ta nachází uplatnění i v přístrojích pro jednoduché ovládání spotřebičů, a to i v designovém provedení oblíbených designových řad spínačů a zásuvek. Pro zákazníky, kteří chtějí nebo potřebují ovládat některá svá zařízení vzdáleně, uvádí ABB na trh novou generaci přístrojů PhoneLINE. Architektura systému Skupina přístrojů PhoneLINE je tvořena několika typy přístrojů: GSM spínač Spínací modul Spínací modul bezdrátový Hlavní jednotkou, tvořící základ systému, je GSM spínač. Ten obsahuje napájecí zdroj, řídicí jednotku s displejem, ovládacími tlačítky a pouzdrem na SIM kartu. Přímou součástí tohoto přístroje je spínací jednotka s relé 230 V / 10 A. Napájení je standardně 230 V AC. Z dalších vlastností je nutno připomenout: integrovaný bezdrátový komunikační modul 868 MHz pro komunikaci až se dvěma bezdrátovými spínacími moduly integrovaný teploměr pro kontrolu nezámrzné teploty v objektu modul hlasového ovládání DTMF anténa instalace do běžných elektroinstalačních krabic (např. KU68) možnost instalace i do vícenásobného rámečku v designových řadách Tango, Element a Time. Přímo ke svorkám GSM spínače lze připojit spínací modul. Ten obsahuje rovněž relé 230 V / 10 A. Dodává se v univerzálním pouzdře a lze jej instalovat např. do běžné elektroinstalační krabice pod záslepku v designovém provedení. Systém lze volitelně rozšířit až o dva další, daleko zajímavější přístroje spínací moduly bezdrátové. Celkem lze tedy GSM spínačem PhoneLINE ovládat až čtyři zařízení. U těchto přístrojů zůstávají zachovány i svorky pro drátové připojení k GSM spínači v případě použití v lokalitě s problematickým příjmem RF signálu. Způsoby ovládání Výčet hlavních vlastností již sám o sobě naznačuje různé možnosti. Tou nejjednodušší je lokální ovládání pomocí tlačítek na GSM spínači nebo na bezdrátovém spínacím modulu. Takto lze ovládat nezávisle všechna připojená zařízení. Toto řešení je výrazně komfortnější než způsob, jaký nabízejí podobné přístroje v podobě adaptérů do zásuvky nn. Další možností, jak ovládat všechna zařízení, je hlasová navigace DTMF. Po zavolání do přístroje se ozve příjemný hlas operátorky hlasového menu. Nejprve vás vyzve k identifikaci heslem a poté vám bude umožněn pohyb po jednotlivých volbách pomocí tlačítek na vašem telefonu a hlasové nápovědy. Tuto možnost lze používat z jakéhokoliv telefonu a kromě ovládání jím lze GSM spínač i na konfigurovat, vyžádat si SMS se stavem kreditu, SMS se stavem zařízení nebo ukázkovou SMS pro programování pomocí těchto zpráv. Vždy je k dispozici hlasová nápověda pro uživatele. Třetí možností ovládání jsou tolik oblíbené SMS. Pomocí jednoduchých přednastavených povelů jako např. zapni1 nebo vypni1 lze ovládat všechny reléové výstupy, a to z libovolného telefonu nebo SMS brány. A nakonec způsob nejjednodušší a nejlevnější, tj. ovládání prozvoněním. Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto řešení lze ovládat pouze jedno zařízení, obvykle to nejčastěji používané. Do paměti přístroje lze uložit až 10 prozváněcích čísel. GSM spínač potvrdí přijetí příkazu zavěšením. Možnosti použití Závěrem si můžeme shrnout, kde všude tento přístroj můžeme použít. Typická situace je přesun rodiny na chatu či chalupu a zapnutí například ohřevu vody tak, aby byla ohřátá do příjezdu a zároveň se zbytečně neplýtvalo elektrickou energií. Tím však možnosti nekončí, posuďte sami: ovládání topení a klimatizace kontrola nezámrzné meze v objektu sepnutí zařízení pouze na určitou dobu Obr. 1/ PhoneLINE GSM spínač (pulzní spínání nebo automatické zpoždění vypnutí) spínání osvětlení spouštění automatizovaných závlahových systémů ovládání elektronické zabezpečovací signalizace spínací kontakt domácí automatizace Přístroje řady PhoneLINE (typ. číslo 3298) se dodávají v designových řadách Tango, Element a Time a jsou vhodné jak pro nové elektroinstalace, tak pro úpravy a rekonstrukce ve stávajících objektech, kdy je lze přidat do stávajících obvodů, např. vyfrézováním otvoru pro novou instalační krabici vedle stávajících přístrojů. Svou širokou funkcionalitou a provedením spadají do kategorie profesionálních přístrojů určených pro montáž odbornými elektromontážními firmami. Další informace naleznete v online katalogu na

17 Ego-n 2008 Ing. Miroslav Žabka, ABB s.r.o., Elektro-Praga V loňském roce představila společnost ABB významnou novinku inteligentní systém elektroinstalace Ego-n. Systém si získal své příznivce z řad elektromontážních firem a projekcí pro svou jednoduchost a přístupnost, zejména při řešení moderní elektroinstalace rodinných domů a bytů, ale také v částečných řešeních v kancelářích resp. konferenčních místnostech. Na základě požadavků zákazníků a vývoje trhu byl Ego-n rozšířen o několik zajímavých přístrojů. Do skupiny akčních členů byl doplněn modul výstupů 4x0/1-10V. Přístroj je určen pro ovládání a řízení zejména elektronických stmívatelných předřadníků, ventilů a dalších zařízení, která jsou určena pro řízení napětím 0-10 V nebo 1-10 V. Modul je součástí primární sběrnice a je určen pro montáž do rozváděče na tzv. DIN lištu. Modul výstupů 4x0/1-10 V Ke snímačům systému přibyl programovatelný termostat Ego-n a prvky určené pro montáž do instalačních krabic - převodník digitálních vstupů vestavný 2x proudová smyčka a snímač teploty vestavný. zvoleném módu (topení/chlazení) a vysílá do sběrnice signály pro ovládání akčních členů (např. zapnutí a vypnutí kotle, ovládání termohlavice, apod. dle řešení v dané instalaci). Ovládání termostatu je řešeno pomocí čtyř tlačítek umístěných pod digitálním displejem, kde jsou přehledně zobrazeny základní informace měřená teplota, aktuální žádaná teplota, datum, čas, den v týdnu, mód topení či chlazení a režim ruční nebo automatický (žádaná teplota je řízena podle předem naprogramovaných časů). Stejně jako všechny ostatní prvky primární sběrnice Ego-n, lze i digitální termostat programovat ve dvou úrovních v úrovni Basic (tlačítky bez PC) a úrovni Plus (pomocí SW Ego-n Assistent). V úrovni Basic lze nastavit základní funkce nutné pro činnost termostatu datum, čas, žádanou teplotu, noční pokles, časový program, spojení s akčním členem pro ovládání topení, součinnost s dalšími např. tlačítkovými snímači (např. centrální útlum teploty v domě při odchodu, apod.). V úrovni Plus lze nastavit kromě funkcí úrovně Basic i spojité řízení výstupu (např. pro ovládání termohlavic). Novinkou je možnost zobrazení počítadla provozních hodin a provozních nákladů. Připojení termostatu do primární sběrnice je shodné s ostatními snímači přes bezšroubovou svorkovnici zasunutou do základní desky termostatu. Termostat je k dispozici v designových řadách Time a Element, objednací číslo je 3273E-A58100 xx (xx je kód barvy). Převodník digitálních vstupů vestavný - 2x proudová smyčka Převodník digitálních vstupů je určen zejména pro zjišťování stavu sepnutí kontaktů, např. sepnutí klasických vypínačů ze sortimentu ABB nebo pro zprostředkování informace od okenních kontaktů (otevření, zavření oken). V případě požadavku zákazníka lze pomocí tohoto prvku použít v systému Egon všechny designové řady z produkce ABB. Oba snímače se připojují do primární sběrnice. Koncoví zákazníci jistě ocení nálepky s piktogramy Ego-n. Plastické symboly různých funkcí zjednodušují orientaci uživatele při běžném ovládání instalace Ego-n pomocí tlačítkových snímačů. Programovatelný termostat Ego-n Programovatelný termostat Ego-n je univerzální termostat s týdením časovým programováním. Teplota je snímána buď vestavěným prostorovým čidlem nebo externím čidlem teploty (délka 5m dodáváno samostatně), které je připojeno přímo do termostatu řešení pro podlahové vytápění. V případě, že má termostat řídit teplotu např. ve vzdálené místnosti (délka 5 m teplotního čidla nedostačuje), tak lze využít modul snímače teploty vestavného (3279-C18010), ke kterému je čidlo připojeno a informace o teplotě se předává po sběrnici. Toto řešení je pak využitelné obecně pro snímání teploty nejen pro podlahové vytápění, se současným využitím časových funkcí řízení teploty i v úrovni programování Basic (tlačítkový mód bez PC).. Termostat pracuje v závislosti na Snímač teploty vestavný Snímač teploty vestavný slouží v úrovni Basic spolu s termostaty Ego-n pro snímání a omezení maximální teploty podlahového vytápění, zejména elektrického. V případě použití snímače v úrovni Plus (nastavení prvků pomocí SW) lze snímač použít jako samostatný skrytý termostat pro řízení teploty místnosti, podlahového vytápění, případně lze přiloženým čidlem snímat a následně ovládat teplotu jakékoliv technologie v domácnosti. Snímač tlačítkový Egon s piktogramy Podrobnější informace o systému Ego-n společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, lze najít v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2008, na CD-ROM Ego-n, v instalační manuálu systému Ego-n nebo na Další informace mohou zájemci získat na adrese: ABB s.r.o., Elektro-Praga Resslova 3, Jablonec nad Nisou tel.: , fax:

18

19

20 φ Ø

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s.

Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s. f iremní časopis 2 / 2008 Představujeme Vám obchodního ředitele Rexel CZ s.r.o & Elvo a.s. Pozvánka na Dětský den Soutěž o atraktivní ceny Nový sortiment pro Vás www.rexel.cz www.elvo.cz www.osram-zazitek.cz

Více

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby ABB s.r.o. Elektro-Praga 03 ABB prospekt Swing, Swing L Swing L. Ideální spínače a zásuvky pro mou ideální ženu. Konečně jsme získali byt. Sice v něm

Více

Customer Connect. Fotovoltaika. HC Kometa Brno. Servis po prodejní době. f iremní časopis 2 / 2009. Letní číslo

Customer Connect. Fotovoltaika. HC Kometa Brno. Servis po prodejní době. f iremní časopis 2 / 2009. Letní číslo Letní číslo f iremní časopis 2 / 2009 Customer Connect Fotovoltaika HC Kometa Brno Servis po prodejní době Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ SNAHA O ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB

Více

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení www.rexel.cz www.elvo.cz Vždy ve správné poloze Polohové

Více

Firemní kultura a personální strategie

Firemní kultura a personální strategie Podzimní číslo f iremní časopis 3 / 2008 Firemní kultura a personální strategie Naše společnost a moderní architektura Ohlédnutí za Dětským dnem Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Eaton bezdrátový systém xcomfort

Eaton bezdrátový systém xcomfort This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Eaton bezdrátový systém xcomfort Moderní elektroinstalace pro budovy a byty Ing. Jaromír Pávek, Produktový manažer

Více

Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX

Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX Petr König, Richard Müller, AMPER 2012 konference Inteligentní budovy Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX March 23, 2012 Slide 1 Systémová elektroinstalace KNX v budovách

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc Digitální systémy pro stmívání zářivek Existuje několik systémů pro digitální regulaci intenzity osvětlení. Jejich společnou

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi

Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi 02 úvod Levit Levit má mnoho tváří. Může být jak elegantní, nadčasový, tak i hravý a individualistický. Levit

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

DOTAZNÍK - KRITÉRIA A PODKLADY PRO KONFIGURACI SYSTÉMU DOMÁCÍ AUTOMATIZACE S ŘÍDÍCÍMI JEDNOTKAMI CONTROL4

DOTAZNÍK - KRITÉRIA A PODKLADY PRO KONFIGURACI SYSTÉMU DOMÁCÍ AUTOMATIZACE S ŘÍDÍCÍMI JEDNOTKAMI CONTROL4 DOTAZNÍK - KRITÉRIA A PODKLADY PRO KONFIGURACI SYSTÉMU DOMÁCÍ AUTOMATIZACE S ŘÍDÍCÍMI JEDNOTKAMI CONTROL4 1. V kolika a kterých místnostech má být televize 2. V kterých místnostech má hrát hudba 3. Je

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s.

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Konference EVV Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Obsah: ELKO EP Holding, a.s. ve zkratce Vývoj výrobků Vývojové oddělení Vlastní zkušebna Vývoj technologií Video o firmě

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely

ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely Jeden systém, široká škála možností. Propojení stmívačů, zásuvek, spínačů, žaluziových ovladačů, termostatů a mnohých dalších prvků: to

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. 2014 1931 www.enycase.eu Kabelové krabicové rozvodky Hensel: Příběh o úspěchu! Od svých počátků se společnost Gustav

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více