Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní kancelář Praha. Nový tým ve Zlíně. Marketingový průzkum. Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS. f iremní časopis 4 / 2008."

Transkript

1 Zimní číslo f iremní časopis 4 / 2008 Obchodní kancelář Praha Nový tým ve Zlíně Marketingový průzkum Naše podpora Speciální ZŠ ELPIS Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ SNAHA O ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB A VÝSLEDKŮ JE SYSTÉMEM NAŠÍ PRÁCE.

2 podlahové vytápění, ochrana potrubí, okapů a venkovních ploch před zimními problémy všech typů budov bytová výstavba kancelářské budovy komerční aplikace veřejný sektor Detaily řešení všech typů aplikací topných kabelů a podklady pro montáž zpracujeme tel.: do 48 hodin.

3 Marketingový průzkum V minulém období, konkrétně v měsíci srpnu, jsme oslovili naše obchodní partnery a zaměstnance a požádali je o vyplnění zaslaného dotazníku. Cílem marketingového průzkumu bylo poznat názor dotazovaných na naše působení na trhu v České republice. Informace, které jsme od vás získali, jsou velmi cenné pro náš další rozvoj. Vrátilo se nám 25,6 % vyplněných, platných dotazníků. Velmi pěkný výsledek na to, že jsme dotazník posílali v písemné podobě a v době dovolených. Velmi si vážíme všech, kteří tomuto dotazníku věnovali chvilku pozornosti, zodpovědně odpověděli a zaslali nám ho zpět. Patří jim naše poděkování. Z výsledků ankety jsme připravili stručný průřez. Představujeme Vám první tři nejlépe hodnocené pobočky z pohledu zákazníků (jak víte, v České republice máme 20 poboček) vždy v jednotlivých kategoriích otázek. Příští rok budeme dotazníkovou akci opakovat a věříme, že tyto výsledky ještě zlepšíme. za tým, který se na průzkumu podílel Dagmar Vallová Graf 1 Pohled zákazníků na naši společnost Graf 2 Porovnání dvou, zákazníky nejlépe hodnocených poboček Image firmy na trhu Jak firma na trhu působí Kvalita služeb firmy Sociální odpovědnost společnosti Technická inovace Spolehlivost Odborné znalosti Služby Hodnocení globálně (souhrn všech poboček) 1. Třebíč Třebíč Opava Opava Třebíč Třebíč Třebíč Velké Meziříčí 2. Opava Opava Velké Meziříčí 3. Brno centrální sklad Havlíčkův Brod České Budějovice Opava Třebíč Třebíč Velké Meziříčí Velké Meziříčí Opava Velké Meziříčí Valašské Meziříčí Neratovice Opava Třebíč Opava Velké Meziříčí Nová služba pro Vás na naší centrále Brno Vodařská foto: Český lev Zákazníci, kteří nás po 1. říjnu 2008 navštívili přímo na pobočce Vodařská, případně k nám telefonovali, měli možnost se setkat s naší novou recepční slečnou Hankou Stříbrnou. Reagovali jsme tak na Vaše podněty na základě průzkumu, který u nás ve společnosti proběhl v letních měsících. Věříme, že tato služba povede k Vaší plné spokojenosti a Vaše požadavky budou rychleji a kvalitně zpracovány. Rexel Elvo firemní časopis vydává Elvo a.s. a Rexel CZ s.r.o. Vodařská 17, Brno IČ: Zodpovědná redaktorka: Dagmar Vallová, marketing. Periodikum registrováno pod číslem MK ČR E 18088, vychází 4x ročně, náklad 3000 ks. Číslo 4/2008, vychází (uzávěrka ). Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. DTP a tisk: Český lev Brno, spol. s r.o. 3

4 Vážení obchodní partneři, Návštěva Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Vodního díla Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zakončíme v Dalešickém pivovaru, v místě f ilmových Postřižin. Program exkurze ve čtvrtek 13. listopadu 2008 je následující: sejdeme se v 8.50 na parkovišti pod hrází Vodního díla Dalešice - individuální dopravu s vámi řeší zástupci naší společnosti, pokud přijedete od Náměště nad Oslavou do Kramolína, projedete Kramolínem a před hrází odbočíte doleva (zákaz vjezdu a zákaz odbočení vlevo neplatí pro exkurze), pojedete-li z opačné strany, potom přejedete hráz přehrady a dáte se doprava od 9.00 exkurze s průvodcem (doporučuje se pevná obuv) přejezd k JE Dukovany před informační centrum až exkurze s průvodci v informačním centru včetně návštěvy provozu jaderné elektrárny od oběd v Dalešickém pivovaru po obědě individuální odjezd Dagmar ValIová - marketing V letošním roce jsme opět pro naše zákazníky připravili sérii exkurzí do Jaderné elektrárny Dukovany, které jsme rozšířili o návštěvu Vodního díla Dalešice. Vzhledem k nezbytným režimovým opatřením v JE Dukovany nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz (případně pas), který jste uvedli ve své přihlášce. Rovněž Vás prosíme o dodržení času příjezdu. Pokud má některý z účastníků exkurze voperovaný kardiostimulátor, je nutné mít s sebou doklad. Dovolíme si vás upozornit, že ostraha v JE Dukovany náhodným výběrem provádí dechovou zkoušku na alkohol a omamné látky. Váš vstup do JE Dukovany vyžadoval zvláštní přípravu, rovněž počet účastníků jedné exkurze je přesně stanoven. Dostavte se proto pokud možno v plném počtu. Děkujeme. Kontaktní osobou exkurze je Dagmar Vallová, mobil: Těšíme se, že prožijete zajímavý den, který pro vás připravilo vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. Tyto celodenní exkurze, které se konaly 17. září, 16. října a 13. listopadu, se setkaly u zákazníků s velkým zájmem a patřily k nejúspěšnějším akcím roku. Prohlídky jsou velice zajímavě připraveny, provoz v obou objektech je návštěvníkům představen formou filmů, audiovizuální technikou, funkčními modely technologie obou elektráren, ale především odborným výkladem průvodců, kteří se návštěvníkům věnují po celou dobu exkurze. Atraktivní je návštěva části provozu jaderné elektrárny včetně trenažéru. Rovněž je možno nahlédnou až na dno hráze přehrady. Naše zákazníky při této exkurzi doprovází obchodní manažeři případně ředitelé poboček. Oběd a přátelské posezení v Dalešickém pivovaru při zpáteční cestě je prostorem pro bližší komunikaci i odpočinek po příjemně stráveném dni. I v příštím roce budeme v této akci pokračovat, rezervovány máme již tři termíny v jarních měsících a rovněž chystáme novinku návštěvu přečerpávací a vyrovnávací elektrárny Dlouhé Stráně. Foto: archiv společnosti 4

5 Jaderná elektrárna Dukovany Vyrábí nejlevnější elektřinu v České republice a patří mezi nejlépe provozované jaderné elektrárny na světě. S její výstavbou bylo započato v roce 1974, první reaktor byl uveden do provozu , poslední (čtvrtý) blok Elektrárna je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků. V každém z nich se nacházejí dva reaktory se všemi souvisejícími zařízeními a strojovna se čtyřmi turbínami a generátory. Vyrobená elektrická energie je z jaderné elektrárny vyvedena do rozvodny Slavětice a odtud po distribuční síti ke svému spotřebiteli. V areálu jaderné elektrárny je rovněž mezisklad použitého paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů, které provozuje stát. Během plánované životnosti elektrárny průběžně probíhá její modernizace. Díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků byla životnost elektrárny prodloužena na celkem 40 let provozu. Vzhledem k trvalé péči o vysokou úroveň bezpečnosti není JE Dukovany provozem, který by zatěžoval své okolí jakýmikoliv negativními vlivy. Bezpečný provoz je založen na rozsáhlých systémech technických a organizačních opatřeních a vysokých nárocích kladených na personál elektrárny. O tom, že elektrárna splňuje přísná kritéria bezpečného provozu, svědčí pozitivní hodnocení řady mezinárodních kontrolních misí. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice Z hlediska instalovaného výkonu je druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná její schopnost najet na plný výkon do 60 vteřin. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána z dispečinku ČEZ nebo ČEPS. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m a délce 350 m je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickým zařízením pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada tvoří jeden technologický komplex s jadernou elektrárnou ale slouží rovněž k rekreačním účelům a rybolovu. Od 1. července 2007 jezdí na Dalešické přehradě rekreační loď parník Vysočina. Dalešický pivovar Každého si získá svým kouzlem. Už více než třistapadesát let zdobí poklidnou obec Dalešice, 20 km jižně od Třebíče. Návštěva tohoto jedinečného místa se podobá cestování časem - najednou se ocitnete v době Rakouska-Uherska, živě si představujete pivovarský provoz a vdechujete voňavý vzduch. Není to iluze - vůně linoucí se z varny dává vědět, že se v pivovaru opět po dlouhých letech vaří tradičním způsobem vynikající české pivo. V květnu roku 1980 natočil režisér Jiří Menzel kultovní český film Postřižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s vynikajícím hereckým obsazením právě zde v Dalešickém pivovaru. Foto: archiv společnosti Foto: Jan Sucharda 5

6 Naše podpora Speciální škole ELPIS Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. již několik let podporuje jako sponzor děti ze Speciální ZŠ ELPIS v Brně Židenicích. Dovolte nám se s vámi podělit o naši radost z děkovného dopisu, který jsme dostali od předsedkyně Klubu rodičů ELPIS paní Evy Novotné a který otiskujeme: foto: archiv ELPIS Klub rodičů mentálně postižených dětí Finanční prostředky, které naše společnost škole poskytuje jsou použity k ulehčení života a vzdělávání dětí s kombinovanými vadami, s těžkým psychickým a somatickým poškozením. Škola dětem poskytuje vzdělání, rehabilitaci, terapii, pravidelně s nimi pracuje logoped a rehabilitační pracovnice a děti jsou rovněž pod dohledem zdravotní sestry. Jako jeden ze sponzorů této školy pomáháme zajistit dětem nadstandardní péči, která spočívá většinou ve formě rehabilitačních pobytů, které by jinak škola, díky minimálním dotacím ze strany státu, nemohla pro děti zajistit. Společnost Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. považuje své sponzorství za otázku cti a je hrdá na tuto svoji činnost. Postředky věnované v letošním roce byly použity na ozdravný pobyt dětí u moře v italském letovisku Rivabella. ELPIS a Speciální ZŠ ELPIS si dovoluje touto cestou vyjádřit dík společnosti ELVO, a.s. za několikaleté poskytování finanční pomoci. Díky těmto prostředkům můžeme účinně pomáhat zkvalitnit pobyt postižených dětí ve školním i rodinném prostředí. Velice si vážíme této sociální pomoci v dnešní době, kdy tento druh podpory není takovou samozřejmostí. Za Klub rodičů ELPIS Eva NOVOTNÁ, předsedkyně Klubu Jan Moučka - ředitel pobočky Brno Řečkovice Poděkování Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši trpělivost při inventurách, které probíhaly na našich pobočkách v měsících říjen a listopad. Byly naplánovány postupně, takže vždy Vám byla k dispozici další nejbližší pobočka, ale přesto to pro vás znamenalo určité nepohodlí. Ještě jednou děkujeme. vedení společnosti 6

7 rádi bychom Vás informovali, že společnost Rexel CZ s.r.o. & Elvo a.s. otevřela od novou obchodní kancelář v Praze. Rozšíření nabídky služeb Obchodní kancelář Praha Naše společnost i nadále rozšiřuje nabídku služeb zákazníkům. Od 1. listopadu 2008 byla v Praze otevřena nová obchodní kancelář. Obchodní kancelář Praha Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Budova Eltodo EG, objekt B Ředitel: Daniel Špitálský (dříve ředitel pobočky v Praze) mobil: Obchodní manažeři: Michal Slušný ( ) Radka Kovalová ( ) Technici: Milan Brablec ( ) Jan Šikýř ( ) pobočka Elvo - výdej zboží Severní XI/ Praha obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Elvo a.s. pobočka Novodvorská Praha 1010/14 výdej zboží Praha 4 Severní XI/ Praha 4 Pobočka v Praze s výdejním skladem zůstávají na své původní adrese, ale s novým ředitelem pobočky. Pobočka Praha Adresa: Severní XI/1-2458, Praha 4 Areál Autodružstva Spořilov Ředitel: Pavel Kruliš mobil: Obchodní kancelář Praha (budova Eltodo EG, objekt B) Novodvorská 1010/ Praha 4 Představujeme Vám nový omlazený kolektiv na pobočce ve Zlíně Během měsíce října proběhla na naší pobočce ve Zlíně téměř kompletní obměna personálu. Pobočku vede nový ředitel Milan Boháč, který svými zkušenostmi jistě přispěje k profesionální spolupráci mezi námi a našimi zákazníky. K dalším členům nového týmu patří obchodní zástupce Tomáš Veselský a pracovníci asistovaného prodeje Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy. V nejbližší době tým ještě rozšíříme. Paní Ivana Bogarová na fakturaci a Petr Šarman, který zajišťoval asistovaný prodej, zůstávají nadále jako pevný základ nového zlínského obsazení. Petr Šarman je nyní na pozici vedoucího skladu. I nadále v týmu zůstává obchodní manažer Petr Misař. Pro nový omlazený personál zlínské pobočky je i nadále prioritou vysoká úroveň poskytovaných služeb, kterou vnímáme jako jednu z našich konkurenčních výhod. Celý tým bude dbát na to, aby zachoval jak vysokou kvalitu tak i rychlost servisu na jaký jste byli zvyklí. Rádi uvítáme případné poznatky a nápady ke zlepšení našich služeb. Je možno se s nimi obrátit na výše jmenované pracovníky zlínské pobočky, případně je zaslat na speciálně zřízenou ovou adresu: Na závěr roku chystáme ve Zlíně promoční akce a zákaznické balíčky, kterými bychom rádi poděkovali našim zákazníkům za věrnost. Pozvánky na tyto akce budou aktuálně vyvěšeny na pobočce, zveřejněny budou na našich stránkách a zákazníkům budou rovněž zaslány ovou poštou. Milan Boháč ředitel pobočky Zlín Kontaktní spojení: Ředitel - Milan Boháč telefon mobil (případně ) Vedoucí skladu - Petr Šarman mobil: ( ) Obchodní zástupce - Tomáš Veselský mobil: Pracovníci asistovaného prodeje - Martin Mudroch, Ladislav Tarabus, Karel Ušela a Zbyněk Illy telefon: fax: Obchodní manažer - Petr Misař mobil: foto: archiv společnosti 7

8 Firemní dětský den pobočky Prostějov V návaznosti na velmi úspěšnou akci v loňském roce uspořádalo vedení prostějovské pobočky za podpory dodavatelů, další firemní dětský den. Zázemí této akci opět poskytla Základní škola v Určicích se svým areálem. Za hojné účasti zákazníků i zaměstnanců naší společnosti ale především jejich dětí se v sobotu 9. srpna 2008 celý den soutěžilo v různých disciplínách, například ve střelbě z několika druhů vzduchových zbraní ale také indiánským lukem, v chůzi na chůdách, v přetahování, v házení kroužky, v chytání ryb, skládala se puzzle, malí i velcí si vyzkoušeli práci hasičů, ale také si mohli namalovat vlastní tričko. Atraktivní byla ukázka ostrých závodních motocyklových speciálů v barvách REXELu i motocyklových čtyřkolek, které si návštěvníci mohli otestovat. Malé návštěvníky ochotně svezli pořadatelé i zástupci firmy FREE - MOTO, která tuto zajímavou část programu připravila. Celý den bylo samozřejmě pro všechny hosty připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za hojnou účast a vydařený, společně strávený den a těšíme se na setkání příště. Bc. Pavel Pospíšil ředitel pobočky Prostějov a pořadatel foto: archiv společnosti 8

9 Náš zaměstnanec v barvách FREE - MOTO Na programu firemního dětského dne v Prostějově se podíleli i zástupci týmu FREE MOTO, jehož sponzorem je prostějovská pobočka Rexel CZ s.r.o. Do týmu FREE MOTO patří i náš zaměstnanec Richard Sedlák, který jezdí na motorce Yamaha YZF R a vede si velice dobře. Druhým jezdcem je David Píchal, vlastník firmy Free moto, jezdící na stroji foto: archiv společnosti Yamaha YZF R V sezóně 2008 oba jezdci jeli dva typy podniků a to vytrvalostní závody Czech Endurance Cup, které se jedou v týmu dvou až pěti členů na dobu čtyř a šesti hodin. Jelo se v Mostě, Brně a Maďarsku na Hungaroringu, kde se jezdí i F1. V tomto podniku se jelo celkem 6 závodů. Z toho naši jezdci byli 1x na 2. místě a 5x na 3. místě, celkově tedy obsadili 3. místo v sezóně 2008 v konkurenci 60 týmů. Další podnik který letos okusili bylo Mezinárodní mistrovství České republiky, přebor volné třídy do 600 ccm, kde už jede každý jezdec za sebe v závodě na 10 kol. Jezdí se opět Most, Brno, Hungaroring a Pannoniaring v Maďarsku, další rok se zvažují tratě v jiných zemích. I tady se Richardu Sedlákovi dařilo radoval se z 3. místa v Brně a dále zajel 5. místo v Mostě a sedmé v Pannonii. Patří mu naše srdečná gratulace. Všechny závody jsou přístupné veřejnosti včetně pohledu do zákulisí, bez vstupného, takže Vás tímto zveme, můžete se na Richard Sedlák (foto: free-moto.cz) naše jezdce přijít podívat a rovněž si důkladně prohlédnout zákulisí závodů. Na rok 2009 plánují závody v rámci MMČR a při tomto podniku chtějí vyzkoušet ještě vyšší kategorii - supersport do 600 ccm. Budeme jim držet palce. Zájem o motorky, hlavně mezi kluky, byl na dětském dni velký. 9

10 Ohlédnutí I v posledních třech měsících od předcházejícího třetího čísla našeho čtvrtletníku se v naší společnosti, na všech našich pobočkách, uskutečnilo mnoho zajímavých akcí, prezentací a setkání. Nejen ty, které jsme zmiňovali na předcházejících stranách. REXEL & ELVO CUP Třetí ročník tenisového turnaje REXEL & ELVO CUP ve čtyřhře, jsme sehráli s našimi zákazníky 29. října 2008 na kurtech sportovního areálu Oáza Říčany. Partnerem turnaje byla tak jako v předcházejících ročnících společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o. Střelecký den foto: archiv společnosti Třikrát ročně pořádá naše pobočka v Tišnově pro své zákazníky sportovněspolečenské setkání. V letošním roce se již potkali v Černé Hoře při bowlingu a 9. září pro své zákazníky připravil vedoucí pobočky Zdeněk Uher Střelecký den na střelnici ve Škrdlovicích u Nového Města na Moravě. Atraktivní akci podpořilo pěkné počasí babího léta všichni zúčastnění odjížděli domů spokojeni a odpočatí. 10

11 Prezentace Naši dodavatelé pravidelně pořádají speciální prezentace svých výrobků a novinek, mnohé z těchto akcí jsou připraveny pouze pro naši společnost, zákazníci se s nimi proto mohou setkat pouze na našich pobočkách. Na naší centrále v Brně na Vodařské v poslední době prezentovali své výrobky a novinky společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o., OEZ s.r.o., SCAME-CZ, s.r.o., Legrand s.r.o., Kanlux s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., IES spol. s r.o. a další. Nová řada rozváděčů Profi Plus a XVTL. Řešení pro všechny dimenze. Bezpečný krunýř pro Vaše instalační přístroje Legrand zakončí sérii svých prezentací v letošním roce u nás na Vodařské a následující den ve Zlíně. Velmi úspěšné, zákazníky hojně navštívené i hodnocené byly prezentační dny na pobočkách v Pardubicích a Kolíně. Moeller se k nám chystá ještě v termínu s akcí Prezentační den pro rozváděče, který bude podpořen sladkou snídaní, kterou připraví sympatická hosteska. Přijďte si nakoupit, něco nového se dozvědět a také něco ochutnat. foto: archiv Moeller Prestižní akce v závěru roku V letošním roce opět připravujeme pro naše významné zákazníky Slavnostní divadelní představení a setkání v Městském divadle Brno. Z této společenské události se pomalu stává tradice, ve které budeme pokračovat, jedna ze scén Městského divadla v Brně pro nás bude připravena vždy první pátek posledního měsíce roku. V letošním roce se pozvaní hosté mohou těšit na situačně konverzační komedii Brandona Thomase Charleyova teta, kterou zhlédnou na Činoherní scéně MdB. foto: Jef Kratochvíl Pozvánka na prezentační den Moeller Moeller přijíždí za Vámi! Představíme Vám nové rozváděče Profi Plus a XVTL. Kdy: , 7-15 hodin Kde: Elvo,Vodařská 17, Brno Těšíme se na Vás. Tým Moeller Prezentační dny jsou obvykle doplněny občerstvením, steaky, grilovanými klobásami, gulášem nebo žebry z grilu Společnost BRILUM.CZ s.r.o. připravila koncem roku, od do pouze pro naše pobočky akci na podporu prodeje svítidel nabídku rastrových svítidel a doplňků za výhodné ceny. foto: Jef Kratochvíl Vážení čtenáři a obchodní partneři, přejeme vám klidné prožití adventního času a krásné vánoční svátky. Do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a prosperity. vedení společnosti Rexel CZ s.r.o. a Elvo a.s. pf

12 Kontaktní adresy ELVO ELVO a.s. - Brno, centrální sklad Vodařská 17, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Brno, Řečkovice Novoměstská 1a, Brno tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-17:00 So 7:00 12:00 ELVO a.s. - Havlíčkův Brod Čechova Havlíčkův Brod tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 6:00-15:00 Pá 6:00-14:00 ELVO a.s. - Kroměříž Chelčického 1656/1a Kroměříž tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-16:00 ELVO a.s. - Praha Severní XI/ (areál Autodružstva Spořilov) Praha 4 tel.: fax: otevřeno: Po - Čt 7:00-16:00 Pá 7:00-15:00 ELVO a.s. - Tišnov Wágnerova Tišnov tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 ELVO a.s. - Třebíč Hrotovická 1184 (areál Agstav a.s.) Třebíč tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-15:30 ELVO a.s. - Valašské Meziříčí Areál Deza a.s. (areál služeb) Valašské Meziříčí tel.: fax: otevřeno: Po - Pá 6:15-14:15 ELVO a.s. - Velké Meziříčí Jihlavská Velké Meziříčí tel./fax: otevřeno: Po - Pá 6:00-14:30 ELVO a.s. - Vsetín Luh III - Svornosti Vsetín tel./fax: otevřeno: Po - Pá 7:00-15:30 ELVO a.s. - Zlín Chmelník Zlín-Malenovice tel.: , fax: otevřeno: Po - Pá 6:30-15:00 REXEL Rexel CZ s.r.o. - centrální sklad Průmyslová 14a, Prostějov Tel.: Fax: Rexel CZ s.r.o. - Boskovice Chrudichromská 7, Boskovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - České Budějovice Tovární 11, České Budějovice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Jablonec nad Nisou Na Hutích 44, Jablonec n. Nisou tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Kolín K Dílnám 684, Kolín tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Neratovice Pražská 626, Neratovice - Libiš tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Opava Komárovská 13, Opava tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Pardubice Milheimova 2769, Pardubice tel.: fax: Rexel CZ s.r.o. - Šumperk Jeremenkova 13, Šumperk tel.: fax:

13 ... a jak nás najdete V návaznosti na předcházející číslo našeho firemního časopisu vám představujeme další pobočky. Hulínská. centrum Nádraží Nádražní Rudolfovská tř. centrum Nádraží REXEL CZ s.r.o. České Budějovice Tovární 11 České Budějovice ELVO a.s. Kroměžíř Chelčického 1a Kroměříž centrum centrum (Směr Otrokovice) Nádraží REXEL CZ s.r.o. Šumperk Jeremenkova 13 Šumperk ELVO a.s. Zlín Chmelník 1157 Zlín - Malenovice Pro zákazníky zlínské pobočky jsme před závěrem roku připravili promoční akce a zákaznické balíčky. První z akcí byl společenský večer s bowlingem a rautem v Interhotelu Moskva ve Zlíně - 5. listopadu Další z akcí, na kterou vás zveme do Zlína je prezentace naší pobočky společně s partnery Legrand s.r.o. a V-systém elektro s.r.o., při které můžete ochutnat výborný guláš. O dalších akcích, které připravujeme, vás budeme informovat prostřednictvím letáků, ů a na našich stránkách Těšíme se ne setkání. Na pobočce v Kroměříži probíhá do akce Tesco poukázky v hodnotě 100 Kč k nákupu zboží nad Kč. 13

14 Orientační přehled sortimentu a dodavatelských firem Názvy společností nebo značek jsou ve zkráceném formátu ELVO n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, SPÍNAČE, RELé, SPOUŠTěČE MOTORů, STAH. PáSKY, ELEKTROMěROVé ROZVáDěČE, PŘEPěťOVé OCHRANY, ZáMKY, ELEKTROPOMůCKY, AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE,OVLÁDACÍ TLAČÍTKA, SIGNALIZAČNÍ PRVKY,FREKVENČNÍ MĚNIČE OEZ, Moeller, Ello, Hager, Klein a Blažek, Wapro, Siku, Lidokov, B&MElectric, Legrand, Ex Technik, Tron, Dawel, Elektropřístroj Modřany, Omron, Siemens, ABB, B:TECH, ELEMAN, ELMO - PLAST, PPR ELEKTRO, FK TECHNICS Informace: Jaroslav Tošnar tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY nkt cables, Draka Kabely, Prakab, LAPP KABEL, Helukabel, Lamela Kabelovna Chýše, Kabex, Fenix, E.S.T., V-System, Devi Informace: Ing. Marián Straško tel.: , mobil: n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, PLASTOVé ROZVODNICE, ZáSUVKOVé ROZVODNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, PRůMYSLOVé ZáSUVKY A VIDLICE, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, UKONČOVACÍ PRVKY Elektro v. d. Bečov, Holplast, Dietzel Univolt, IES, Polyprofil, Kopos Kolín, Walther, Berker, Doepke, Elcotec, Spelsberg, SEZ Dolný Kubín, GPH, Klauke, Greenlee, Dymo, Etezet-Unirec, Unirec, GE Power Controls, OBO Bettermann, Top servis, MERKUR, Bals, Geyer, NG energy, Erocomm, ABL Sursum, Werit, Weidmüller, CWS, Tichopádek, Fastek, Besplast, Wago, Mennekes, Kaiser, Cablofil, Tehalit, Ackermann, Cruli, Wieland, Quintela, Iboco, PCE, Pizzato, Inset, Hensel, Barták železářství Informace: Jiří Stejskal tel.: mobil: n HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, DOMáCÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY, ELEKTRICKé ZáMKY, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, BATERIE A SVÍTILNY, RELÉ Caddy, SCAME-CZ, Elteq, Emos, Elektrobock, Lars, SEZ Krompachy, Ampére-Electric, Tremis, Urmet Domus, Tesla Stropkov, Bera, Elplast Rokycany, DCK Holoubkov, Esta Ivančice, Microtherm CZ, OBO Bettermann,Elcon, Elko EP, Finder, Schrack Informace: Ing. Pavel Daněk tel.: , mobil: n SVÍTIDLA, BÍLá TECHNIKA, PŘÍSTROJE PRO OHŘEV VODY A SPOTŘEBIČE PRO VYTáPěNÍ, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE, SOUMRAKOVé SPÍNAČE A PŘÍSTROJE PRO BEZDRá- TOVOU INSTALACI Modus, Beghelli-Elplast, Electroprof, Elektrosvit, Osmont, Helios, Brilum, Deos, Enika, Ova, Fulgur, Philips, Osram, Vysto, General Electric, Sonlux, Unilux, Compolux, Sandria, Prisma, Mareco- Luce, 3F Filippi, Zumtobel - Staff, Bega, Massive, Kanlux, DL - System, Stiebel, DNA, Hagermayer, Fast, VM-elektro, Elnas, Dakof, Raposklo, Lucis, Orbitec, Lucerna, Interglass, Faktor, Apollo, Vyrtych, Narva, SEC, Daisalux, Helio, Humaco, Halla Informace: Martin Novotný tel: mobil:

15 n Domovní spínače, zásuvky a příslušenství, svítidla ABB, Univex, Polo, Trevos, Desko, Panlux, ArchiLight, Flipol, Plass, J + K, Uniplast, Eurolux, Elza instal, Magic U.H., Elektroprof, Hager, KOOP Informace: Robert Lamač tel.: , mobil: n VENTILáTORY, OSOUŠEČE RUKOU, ODSAVAČE PAR, ELEKTROMěRY, SIGNáLKY, VAČKOVé A HLADINOVé SPÍNAČE, HLÍDAČE HLADIN, NáŘADÍ, MěŘICÍ PŘÍSTROJE A ZKOUŠEČKY, TECHNICKé SPREJE, MONTážNÍ PěNY A TMELY, ROZVODNICE, ROZBOČOVACÍ KRABICE, PRůMYSLOVá SVÍTIDLA, KOMPENZACE, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, SAMOLEPICÍ ŠTÍTKY, IZOLAČNÍ DESKY, DIEL. KOBERCE, TOPNá TěLESA, TERMOSTATY, AKUM. KAMNA, REPRODUKTORY, UPEVňOVACÍ A KOTEVNÍ TECHNIKA, STOžáROVé VýZBROJE, AL A CU PáSOVINA, PŘEPĚTOVÉ OCHRANY, TRANSFORMÁTORY, NAPÁJECÍ ZDROJE, REGULAČNÍ TECHNIKA, SVÁŘECÍ TECHNIKA Elektrodesign, Multi-Vac, Vortice, Strojsmalt, Kanlux, Starmix, Aquaspol, S a Ř CH Kovo, Křižík, Elvis, Enermet, Schlumberger, Eleco, Rami, Obzor Zlín, Italflexo, Vaset, Knipex, Cimco, NG Tool, Witte, Narex, Tona, Zbirovia, Metabo, DeWalt, Weigel, Benning, Metra Blansko, Fluke, WD Copany, Motip Dupli, Soudal, Gewiss, Epcos - Siemens, ZEZ - Silko, Benedikt -Jäger, Novar, JUKI, Lineta, Semperit, Eltop - Backer BHV, Metra Šumperk, Emko CZ, Perymont, TVM, Maxima, Elektro v.d. Bečov, Hakel, Dehn, Saltek, Eltek, Eximet, MT-Trafo, GHV Trading, Axióma, Kuhtrieber Informace: Silva Buňková tel.: , mobil: Schneider Electric Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: Technické poradenství v oblasti průmyslové automatizace: Bořivoj Zeman tel.: , mobil: REXEL n SVÍTIDLA, KOMPONENTY SVÍTIDEL PRO VEŘEJNé OSVěTLENÍ, STOžáRY VEŘEJNéHO OSVěTLENÍ, SVěTELNé ZDROJE, REGULáTORY OSVěTLENÍ, INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE BEGHELLI-ELPLAST, BRILUm, COMPOLUX, EGLO CM, ELEKTROSVIT, FULGUR, HALLA, HELIOS, INGE, Kanlux, VYRTYCH, LUCIS, Massive svítidla, MODUS, OSMONT, OSRAM, PANLUX, PHILIPS, Rendl Light Studio, THORN LIGHTING CS, TREVOS, ZLINLUX Informace: Vojtěch Burget tel: , mobil: n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POJISTKY, STYKAČE, VAČKOVÉ SPÍNAČE, RELÉ, SPOUŠTĚČE MOTORŮ, STAH. PÁSKY, ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, ELEKTRICKÉ ZÁMKY, ELEKTROMĚRY AUTOMATIZACE, PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE, OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY, FREKVENČNÍ MĚNIČE, MĚŘiCÍ PŘÍSTROJE, SPOTŘEBIČE, DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA, TERMOSTATY, KOMPENZACE ABB ELSYNN, ABLOY, AMPERE- ELECTRIC, David Šlancar, Dehn, Eocén, Elektropřístroj, ELLO, ETEZET-UNIREC, Finder, Gewiss, Hager, HAKEL - TRADE, HENSEL, Honeywell, LARS CZ, Lovato Electric, Microtherm CZ, Moeller, OBZOR, OEZ, OMRON Electronics, PAN Electronics, SALTEK TRADE, SEZ, Schneider Electric, TESLA Stropkov, UNIREC, URMET DOMUS, VEMER Informace: Petr Komárek tel.: , mobil: n SILOVé VODIČE A KABELY, ŠňůRY, SDěLOVACÍ A OVLáDACÍ VODIČE A KABELY, BEZHALOGENOVé VODIČE A KABELY SE ZVýŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POžáRU, VYSOKONAPěťOVé KABELY, VYSOKOFREKVENČNÍ KABELY, SPECIáLNÍ KABELY, SILOVé KABELY, FLExOŠňůRY A PRODLUžOVACÍ KABELY, KABELY A VODIČE S PRYžOVOU IZOLACÍ, HROMOSVODOVý A ZEMNICÍ MATERIáL, BATERIE A SVÍTILNY, VENTILÁTORY ALLKABEL, AŽD, Čeko elektro, DRAKA KABELY, ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY, ELEKTRO-SYSTEM- TECHNIK, ELTOP-PRAHA, EMOS, EN Cables, GPH, HELUKABEL CZ, KLAUKE, KABELOVNA KABEX, KOVOBLESK KPS OPAVA, LAMELA ELECTRIC, LAPP KABEL, Lidokov, MULTI-VAC, nkt cables, PRAKAB, TREMIS Informace: Petr Koudelný tel.: , mobil: petr. n ŘADOVé SVORKOVNICE, KRABICOVé SVORKOVNICE, KABELOVé KANáLY A žlaby, ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, TRANSFORMÁTORY, PŘÍMOTOPNé KONVEKTORY, TOPNé ROHOžE A KABELY ARKYS, AXIMA, BESPLAST, CWS, DEVI, ELEKTROKOV, CABLOFIL, EX-TECHNIK, FENIX, FLEXNET-Jiří Křapáček, Hager Electro, HOLPLAST, IES, KOPOS KOLÍN, NEOKLAS, OBO BETTERMANN, POLYPROFIL, SCHMACHTL CS, Tichopádek, TOP servis, V-systém, WAGO, Weidmüller, Elektro v.d. Bečov Informace: Jakub Hanuška tel.: , mobil: n PŘÍSTROJE A ZÁSUVKY PRO DOMOVNÍ INSTALACE, PLASTOVé POJISTKOVé A ELEKTROMěROVé SKŘÍNě, BETONOVÉ SKŘÍNĚ, PILÍŘE, ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE, STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE, POKOJOVé TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVá RELé, PŘÍCHYTKY A KABELOVé VýVODKY, NÁŘADÍ, PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE ABB, B a M electric, Bizline SNC, ControlTech, DCK HOLOUBKOV, Elektrobock cz, ELEKTRO-IMPORT JABLONEC, ELPLAST HRADEC KRÁLOVÉ, ELPLAST-KPZ ROKYCANY, EROCOMM, ESTA, KLEIN & BLAZEK, LEGRAND, MEP POSTRELMOV, Moeller, N.G. ELEKTRO TRADE, OBZOR Zlín, CIMCO, Rittal Czech, SCAME - CZ, Schrack, SEZ - CZ, SIEMENS, SPELSBERG Informace: Petr Suchánek tel.: , mobil:

16 Už nemusíte volat sousedům, ať vám zalijí záhony. Zalijte si je sami díky PhoneLINE! Ing. Pavel Mony O pronikání moderních technologií do elektroinstalací víme každý své. Sběrnicové inteligentní systémy řízení počítačem, vizualizace a další vymoženosti si nacházejí cestu k uživatelům i v našich krajích. Ne pro všechny aplikace je však bezpodmínečně nutné používat komplexní systémovou instalaci. Jednou z nejpopulárnějších technologií je GSM, kterou známe z mobilních komunikací. A právě ta nachází uplatnění i v přístrojích pro jednoduché ovládání spotřebičů, a to i v designovém provedení oblíbených designových řad spínačů a zásuvek. Pro zákazníky, kteří chtějí nebo potřebují ovládat některá svá zařízení vzdáleně, uvádí ABB na trh novou generaci přístrojů PhoneLINE. Architektura systému Skupina přístrojů PhoneLINE je tvořena několika typy přístrojů: GSM spínač Spínací modul Spínací modul bezdrátový Hlavní jednotkou, tvořící základ systému, je GSM spínač. Ten obsahuje napájecí zdroj, řídicí jednotku s displejem, ovládacími tlačítky a pouzdrem na SIM kartu. Přímou součástí tohoto přístroje je spínací jednotka s relé 230 V / 10 A. Napájení je standardně 230 V AC. Z dalších vlastností je nutno připomenout: integrovaný bezdrátový komunikační modul 868 MHz pro komunikaci až se dvěma bezdrátovými spínacími moduly integrovaný teploměr pro kontrolu nezámrzné teploty v objektu modul hlasového ovládání DTMF anténa instalace do běžných elektroinstalačních krabic (např. KU68) možnost instalace i do vícenásobného rámečku v designových řadách Tango, Element a Time. Přímo ke svorkám GSM spínače lze připojit spínací modul. Ten obsahuje rovněž relé 230 V / 10 A. Dodává se v univerzálním pouzdře a lze jej instalovat např. do běžné elektroinstalační krabice pod záslepku v designovém provedení. Systém lze volitelně rozšířit až o dva další, daleko zajímavější přístroje spínací moduly bezdrátové. Celkem lze tedy GSM spínačem PhoneLINE ovládat až čtyři zařízení. U těchto přístrojů zůstávají zachovány i svorky pro drátové připojení k GSM spínači v případě použití v lokalitě s problematickým příjmem RF signálu. Způsoby ovládání Výčet hlavních vlastností již sám o sobě naznačuje různé možnosti. Tou nejjednodušší je lokální ovládání pomocí tlačítek na GSM spínači nebo na bezdrátovém spínacím modulu. Takto lze ovládat nezávisle všechna připojená zařízení. Toto řešení je výrazně komfortnější než způsob, jaký nabízejí podobné přístroje v podobě adaptérů do zásuvky nn. Další možností, jak ovládat všechna zařízení, je hlasová navigace DTMF. Po zavolání do přístroje se ozve příjemný hlas operátorky hlasového menu. Nejprve vás vyzve k identifikaci heslem a poté vám bude umožněn pohyb po jednotlivých volbách pomocí tlačítek na vašem telefonu a hlasové nápovědy. Tuto možnost lze používat z jakéhokoliv telefonu a kromě ovládání jím lze GSM spínač i na konfigurovat, vyžádat si SMS se stavem kreditu, SMS se stavem zařízení nebo ukázkovou SMS pro programování pomocí těchto zpráv. Vždy je k dispozici hlasová nápověda pro uživatele. Třetí možností ovládání jsou tolik oblíbené SMS. Pomocí jednoduchých přednastavených povelů jako např. zapni1 nebo vypni1 lze ovládat všechny reléové výstupy, a to z libovolného telefonu nebo SMS brány. A nakonec způsob nejjednodušší a nejlevnější, tj. ovládání prozvoněním. Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto řešení lze ovládat pouze jedno zařízení, obvykle to nejčastěji používané. Do paměti přístroje lze uložit až 10 prozváněcích čísel. GSM spínač potvrdí přijetí příkazu zavěšením. Možnosti použití Závěrem si můžeme shrnout, kde všude tento přístroj můžeme použít. Typická situace je přesun rodiny na chatu či chalupu a zapnutí například ohřevu vody tak, aby byla ohřátá do příjezdu a zároveň se zbytečně neplýtvalo elektrickou energií. Tím však možnosti nekončí, posuďte sami: ovládání topení a klimatizace kontrola nezámrzné meze v objektu sepnutí zařízení pouze na určitou dobu Obr. 1/ PhoneLINE GSM spínač (pulzní spínání nebo automatické zpoždění vypnutí) spínání osvětlení spouštění automatizovaných závlahových systémů ovládání elektronické zabezpečovací signalizace spínací kontakt domácí automatizace Přístroje řady PhoneLINE (typ. číslo 3298) se dodávají v designových řadách Tango, Element a Time a jsou vhodné jak pro nové elektroinstalace, tak pro úpravy a rekonstrukce ve stávajících objektech, kdy je lze přidat do stávajících obvodů, např. vyfrézováním otvoru pro novou instalační krabici vedle stávajících přístrojů. Svou širokou funkcionalitou a provedením spadají do kategorie profesionálních přístrojů určených pro montáž odbornými elektromontážními firmami. Další informace naleznete v online katalogu na

17 Ego-n 2008 Ing. Miroslav Žabka, ABB s.r.o., Elektro-Praga V loňském roce představila společnost ABB významnou novinku inteligentní systém elektroinstalace Ego-n. Systém si získal své příznivce z řad elektromontážních firem a projekcí pro svou jednoduchost a přístupnost, zejména při řešení moderní elektroinstalace rodinných domů a bytů, ale také v částečných řešeních v kancelářích resp. konferenčních místnostech. Na základě požadavků zákazníků a vývoje trhu byl Ego-n rozšířen o několik zajímavých přístrojů. Do skupiny akčních členů byl doplněn modul výstupů 4x0/1-10V. Přístroj je určen pro ovládání a řízení zejména elektronických stmívatelných předřadníků, ventilů a dalších zařízení, která jsou určena pro řízení napětím 0-10 V nebo 1-10 V. Modul je součástí primární sběrnice a je určen pro montáž do rozváděče na tzv. DIN lištu. Modul výstupů 4x0/1-10 V Ke snímačům systému přibyl programovatelný termostat Ego-n a prvky určené pro montáž do instalačních krabic - převodník digitálních vstupů vestavný 2x proudová smyčka a snímač teploty vestavný. zvoleném módu (topení/chlazení) a vysílá do sběrnice signály pro ovládání akčních členů (např. zapnutí a vypnutí kotle, ovládání termohlavice, apod. dle řešení v dané instalaci). Ovládání termostatu je řešeno pomocí čtyř tlačítek umístěných pod digitálním displejem, kde jsou přehledně zobrazeny základní informace měřená teplota, aktuální žádaná teplota, datum, čas, den v týdnu, mód topení či chlazení a režim ruční nebo automatický (žádaná teplota je řízena podle předem naprogramovaných časů). Stejně jako všechny ostatní prvky primární sběrnice Ego-n, lze i digitální termostat programovat ve dvou úrovních v úrovni Basic (tlačítky bez PC) a úrovni Plus (pomocí SW Ego-n Assistent). V úrovni Basic lze nastavit základní funkce nutné pro činnost termostatu datum, čas, žádanou teplotu, noční pokles, časový program, spojení s akčním členem pro ovládání topení, součinnost s dalšími např. tlačítkovými snímači (např. centrální útlum teploty v domě při odchodu, apod.). V úrovni Plus lze nastavit kromě funkcí úrovně Basic i spojité řízení výstupu (např. pro ovládání termohlavic). Novinkou je možnost zobrazení počítadla provozních hodin a provozních nákladů. Připojení termostatu do primární sběrnice je shodné s ostatními snímači přes bezšroubovou svorkovnici zasunutou do základní desky termostatu. Termostat je k dispozici v designových řadách Time a Element, objednací číslo je 3273E-A58100 xx (xx je kód barvy). Převodník digitálních vstupů vestavný - 2x proudová smyčka Převodník digitálních vstupů je určen zejména pro zjišťování stavu sepnutí kontaktů, např. sepnutí klasických vypínačů ze sortimentu ABB nebo pro zprostředkování informace od okenních kontaktů (otevření, zavření oken). V případě požadavku zákazníka lze pomocí tohoto prvku použít v systému Egon všechny designové řady z produkce ABB. Oba snímače se připojují do primární sběrnice. Koncoví zákazníci jistě ocení nálepky s piktogramy Ego-n. Plastické symboly různých funkcí zjednodušují orientaci uživatele při běžném ovládání instalace Ego-n pomocí tlačítkových snímačů. Programovatelný termostat Ego-n Programovatelný termostat Ego-n je univerzální termostat s týdením časovým programováním. Teplota je snímána buď vestavěným prostorovým čidlem nebo externím čidlem teploty (délka 5m dodáváno samostatně), které je připojeno přímo do termostatu řešení pro podlahové vytápění. V případě, že má termostat řídit teplotu např. ve vzdálené místnosti (délka 5 m teplotního čidla nedostačuje), tak lze využít modul snímače teploty vestavného (3279-C18010), ke kterému je čidlo připojeno a informace o teplotě se předává po sběrnici. Toto řešení je pak využitelné obecně pro snímání teploty nejen pro podlahové vytápění, se současným využitím časových funkcí řízení teploty i v úrovni programování Basic (tlačítkový mód bez PC).. Termostat pracuje v závislosti na Snímač teploty vestavný Snímač teploty vestavný slouží v úrovni Basic spolu s termostaty Ego-n pro snímání a omezení maximální teploty podlahového vytápění, zejména elektrického. V případě použití snímače v úrovni Plus (nastavení prvků pomocí SW) lze snímač použít jako samostatný skrytý termostat pro řízení teploty místnosti, podlahového vytápění, případně lze přiloženým čidlem snímat a následně ovládat teplotu jakékoliv technologie v domácnosti. Snímač tlačítkový Egon s piktogramy Podrobnější informace o systému Ego-n společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, lze najít v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2008, na CD-ROM Ego-n, v instalační manuálu systému Ego-n nebo na Další informace mohou zájemci získat na adrese: ABB s.r.o., Elektro-Praga Resslova 3, Jablonec nad Nisou tel.: , fax:

18

19

20 φ Ø

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení www.rexel.cz www.elvo.cz Vždy ve správné poloze Polohové

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991.

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. Katalog elektrických topných panelů s akumulací MIRAVA HT Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. V prvních letech

Více

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz 1 Foxtrot dostupný systém domácí automatizace bez omezení FOXTROT je systém inteligentního ovládání domu a domácí automatizace,

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2014

Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2014 Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2014 Editorial Milí čtenáři, 3 4 6 8 10 12 14 15 Obsah Na slovíčko Divize autoalarmů a autopříslušenství Divize zabezpečení objektů Divize GPS monitoring Seznamka Aktivity

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2013

Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2013 Bulletin TSS nejen o zabezpečení 1/2013 Obsah Editorial 3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 Na slovíčko Divize autoalarmů a autopříslušenství STEELMATE exkluzivita v mnoha variacích Divize Zabezpečení objektů Divize

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více