Jeho teorie významně ovlivnily řadu vědeckých oborů od kvantové fyziky po ekonomii, ve výpočetní technice je ale jeho význam zásadní.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeho teorie významně ovlivnily řadu vědeckých oborů od kvantové fyziky po ekonomii, ve výpočetní technice je ale jeho význam zásadní."

Transkript

1 Jeho teorie významně ovlivnily řadu vědeckých oborů od kvantové fyziky po ekonomii, ve výpočetní technice je ale jeho význam zásadní. Johnny či doktor Mirakel, tak mu říkali jeho kolegové, zatímco jeho manželka Klara v žertu říkala: Můj muž počítá všechno kromě kalorií. Patří bezesporu k nejvýznamnějším matematikům 20. století. I když jeho teorie významně ovlivnily řadu vědeckých oborů od kvantové fyziky po ekonomii, ve výpočetní technice je jeho význam zásadní. Převážná většina počítačů vyrobených od druhé poloviny čtyřicátých let jsou v zásadě von Neumannovými stroji byl to právě John von Neumann, kdo navrhl zásadu, že by se vnitřní struktura počítače neměla nijak měnit v závislosti na zpracovávané úloze. Že by měla být univerzální, aby byla schopna si poradit s úlohami nejrůznějšího typu, přičemž konkrétní úkol má být řešen výhradně programem. Revoluční myšlenkou byl i jeho návrh, že programy i data se mají uchovávat v téže operační paměti. Do té doby totiž platilo, že programy a data jsou dvě různé věci, které není možno směšovat. Neméně významným rysem von Neumannovy architektury je i způsob provádění programu, který má sekvenční charakter. Je to bezesporu nejdůležitější dokument výpočetní techniky, prohlásil jeho spolupracovník Hermann Goldstine, když se seznámil s Prvním náčrtem zprávy o EDVACu, kde John von Neumann poprvé představil svou ideu programu uchovávaného v paměti. Pozoruhodný je ale i fakt, že tento významný předěl je jen jedním z mnoha vědeckých přínosů, pod nimiž nacházím pomyslný podpis geniálního matematika Johna von Neumanna. Narodil se v roce 1903 v rodině bohatého židovského bankéře, která obývala velký rodinný činžák v centru Budapešti. Otec jej stejně jako jeho dva bratry vedl od dětství ke svobodomyslnosti, židovské svátky, jak řekl jeden ze členů rodiny, byly pouze příležitostí k setkání s příbuzenstvem. János, jak znělo jeho původní jméno, byl zázračným dítětem. Měl jednak fenomenální paměť, takže dokázal citovat dlouhé pasáže textu po pouhém jednom přečtení, jednak neobyčejně vynikal v matematice už v šesti letech dokázal z hlavy dělit osmiciferná čísla. Otec jeho nadání podporoval nejen tím, že mu zaplatil nejlepší školu ve městě, ale také mu pravidelně kupoval knihy. Když János vstoupil na budapešťskou univerzitu, profesor matematiky záhy odhalil jeho neobyčejné nadání a připravil pro něj individuální plán studia.

2 Po první světové válce nastal v Maďarsku zmatek, při kterém se ustanovila komunistická republika rad. Bankéř Neumann okamžitě odcestoval s rodinou do zahraničí. Vrátili se, až když se situace v zemi stabilizovala. Z této epizody si nicméně mladý János odnesl poučení, které se projevovalo jeho celoživotní nedůvěrou v komunismus. Protože otec trval na tom, aby si zvolil i praktický obor, začal kromě matematiky studovat chemické inženýrství, přičemž v obou oborech získal doktorát. Aby se mohl skutečně realizovat v matematice, musel opustit Maďarsko a začít působit v Německu, které bylo v té době kolébkou pokročilé matematiky a fyziky: zatímco na univerzitě v Berlíně v té době přednášel Albert Einstein, univerzita v Götingenu proslula jak mladými fyziky, kteří zformulovali základy kvantové mechaniky, tak i významnými přínosy v matematice, za nimiž stál především David Hilbert. Neumann, který se v pouhých třiadvaceti letech stal nejmladším docentem na berlínské Humboldtově univerzitě, se od počátku intenzivně zabýval jak problémy moderní matematiky, tak kvantovou mechanikou. V roce 1927 publikoval pod jménem Johann von Neumann článek, který mu poprvé ve vědeckém světě zajistil proslulost. Poskytl v něm mimo jiné matematický základ pro vysvětlení jednoho aspektu duality částice-vlna. Rok nato se začal zabývat matematickou teorií her. Nejenže formuloval její základy, ale později společně s ekonomem Oskarem Morgensternem tuto progresivní disciplínu aplikoval na ekonomii. Za velkou louží V době, kdy končil první fázi práce na teorii her, začalo v Německu stoupat politické napětí. K moci se drala NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem, která se nijak netajila antisemitskými postoji. To byl důvod, proč židovští vědci, kteří v rostoucí podpoře nacistů vycítili předzvěst tragédie, začali jeden po druhém opouštět německé univerzity a odcházet do zahraničí, především do Spojených států amerických. Von Neumann nebyl výjimkou. Ačkoli mu ještě nebylo ani třicet let, měl již pověst geniálního matematika, který je schopen nejen řešit nejsložitější úlohy, ale také objevovat nové obzory. Ještě před cestou za velkou louži se v Německu stačil oženit s Mariette Kövesiovou a ve Spojených státech pak zamířil na Princetonskou univerzitu. V jejím rámci byl právě založen Institut pro pokročilá studia a mladý Neumann společně se dvěma dalšími slavnými imigranty z Německa, Albertem Einsteinem a Kurtem Gödelem, patřil k prvním členům tohoto vědeckého pracoviště, které se zakrátko stalo předním centrem matematiky a teoretické fyziky.

3 Adaptace na nové prostředí nečinila von Neumannovi sebemenší problémy. Naopak, jeho bohémské povaze plně vyhovoval americký způsob života. Na rozdíl od poněkud uzavřeného Einsteina a bázlivého Gödela se nerozpakoval užívat si života plnými doušky. Pořídil si dům, v němž pořádal bouřlivé večírky, a také sportovní vůz, v němž své přátele děsil rychlou jízdou. Není se co divit, že jeho manželství se nedlouho po příchodu do Princetonu rozpadlo, ale už v roce 1938 se oženil znovu (jeho druhou ženou se stala Klara Danová, kterou poznal v Budapešti při své poslední cestě do Evropy před tím, než vypukla druhá světová válka). Téhož roku získal americké občanství. Neumannův bohémský životní styl ovšem nijak neohrožoval jeho vědeckou práci. Vedle řady matematických problémů, jimiž se zabýval, začaly jeho pozornost poutat i teoretické otázky související s konstrukcí programovatelného výpočetního stroje. Zájem v něm vzbudila jak práce Alana Turinga, s nímž se osobně setkal v roce 1935 v Cambridgi, tak články neurologů (např. Waltera Pittse) zabývající se možností vnést matematický řád do vysoce komplexních a dosud málo známých procesů, které se odehrávají v mozku. Všechny tyto úvahy se podivuhodným způsobem propojily se světovými událostmi počátku čtyřicátých let. Projekt Manhattan Po vstupu Spojených států do druhé světové války obdržel americký prezident Franklin Delano Roosevelt od několika významných fyziků dopis, v němž byl upozorněn na skutečnost, že by Adolf Hitler mohl získat zbraň, která by mu mohla umožnit vítězství ve válce. Na základě této obavy vláda Spojených států odstartovala nejambicióznější vědecký projekt dosavadní historie, jejímž výsledkem byla konstrukce prvních jaderných zbraní. Tajný vývoj bomby, označovaný jako Projekt Manhattan, byl soustředěn do odlehlého místa v Novém Mexiku, kde vznikla Národní laboratoř Los Alamos. John von Neumann společně se svým spolupracovníkem Stanem Ulmanem dostal za úkol vyřešit několik problémů, z nichž nejvýznamnější bylo řešení hydrodynamické imploze, potřebné při konstrukci výbušných čoček pro stlačení plutonia do centra bomby. Tento problém souvisel s otázkou komplexity a vyžadoval obrovské množství výpočtů, pro které ovšem dosud neexistovalo dostatečně vyspělé zařízení. Historie ve skutečnosti povstává ze zřetězení mnoha nahodilostí. Jednou z nich bylo i setkání Neumanna s armádním důstojníkem Hermannem Goldstinem, jenž pro Laboratoř balistických výzkumů koordinoval práci na prvním elektronkovém počítači ENIAC. K setkání došlo v roce 1944 na nádraží ve Filadelfii. Hovor se záhy stočil na mou práci, napsal později Goldstine. Když se ukázalo, že se zabývám vývojem elektronického počítače schopného provést 333 násobení za sekundu, von Neumann nebyl k udržení. Chtěl stroj vidět, nejlépe okamžitě.

4 A tak se stalo, že matematik na počátku srpna roku 1944 přicestoval do Mooreovy inženýrské školy, kde si prohlédl dosud nedokončený ENIAC. Po schůzce s týmem vědců, především Goldstinem, Mauchlym a Eckertem, nadnesl možnost zásadního vylepšení stroje. To již přirozeně nebylo možné uskutečnit, neboť by si to vyžadovalo změnu celé architektury. Proto byl kolegy vyzván, aby svou představu sepsal. Výsledkem se stal První náčrt zprávy o EDVACu (First Draft of a Report on the EDVAC). Jak už bylo předznamenáno, jedná se o dokument, který zásadně ovlivnil vývoj informačních technologií. Von Neumannovo uspořádání přineslo průlom v tom, že umožňovalo změnit program počítače bez zásahů do fyzické struktury stroje. Jinými slovy přinášelo řešení nejpalčivějšího problému ENIACu, který musel být před každou novou úlohou předrátován. Na základě von Neumannova Prvního náčrtu byl na Mooreově elektrotechnické škole krátce po válce zkonstruován počítač EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Ačkoli i v jeho případě byly použity křehké elektronky, v porovnání s ENIACem představoval obrovské zlepšení. Počátek závodů ve zbrojení Že ukončení války v Tichomoří způsobilo právě použití atomových bomb vyvinutých v Los Alamos, je známý fakt. Ale ani po této události, kterou skončila druhá světová válka, vědecké městečko v poušti zcela neosiřelo. Politický vývoj ve střední a východní Evropě a Churchillův projev o železné oponě ve Fultonu (stejně jako řada dalších událostí) naznačovaly, že svět vstupuje znovu do nejistého období. Později bylo označeno jako studená válka. Řada vědců, kteří se podíleli na konstrukci atomové bomby, odmítla po jejím použití nadále pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, ale John von Neumann mezi ně nepatřil. Naopak. Stal se společně se Stanem Ulamenem nejbližším spolupracovníkem Edwarda Tellera, autora teorie, z níž vyplývalo, že je možné vyvinout ještě ničivější zbraň. Hovořilo se o ní jako o vodíkové pumě či superbombě. Jestliže konstrukce atomové bomby byla neobyčejně technicky náročná, vodíková bomba představovala pro fyziky ještě náročnější úkol. Před vlastní konstrukcí této superbomby bylo nutné zdolat obrovské množství výpočtů. Historik Robert Jungk je v knize Jasnější než tisíc sluncí přiléhavě označil jako matematický Mount Everest. K výpočtům se využíval nejprve těžkopádný elektronkový ENIAC, ale protože toto monstrum mělo řadu nedostatků a navíc komunikace mezi Aberdeenem a Los Alamos občas nepatřila k nejsvižnějším, získal von Neumann finance na sestrojení vlastního počítače určeného výhradně pro Los Alamos. Schválení proběhlo bleskově, neboť z několika zdrojů bylo patrné, že vodíkovou bombu vyvíjí i Sovětský svaz.

5 Nový počítač dostal název MANIAC (Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer) a byl kousek po kousku sestavován von Neumannovými kolegy, k nimž patřili zejména Nicholas Metropolis a James Richardson. MANIAC byl dokončen v roce Carl Mark, šéf teoretického oddělení Los Alamos, později uvedl: Problém, na němž jinak pracovali tři lidé po tři měsíce, dokázali titíž lidé s pomocí nového počítače vyřešit asi za deset hodin. Fyzikové, kteří úkoly formulovali, nemuseli už čekat čtvrt roku na výsledek, bez něhož nemohli dál pracovat. Dostali ho ještě týž večer. A takových tříměsíčních výpočtů, které se teď scvrkly na jeden pracovní den, vyžadovala vodíková puma spoustu. Vývoj superbomby byl přesto komplikovaný a provázely jej i neshody mezi vědci. Teller, duchovní otec termonukleární zbraně, se posledního stadia konstrukce kvůli roztržce s nadřízenými neúčastnil. Namísto toho se stal vědeckým šéfem nově budované Národní laboratoře v Livermoru. Účinky vodíkové bomby Američané poprvé odzkoušeli na bikinském atolu 1. března Mohutná bomba byla umístěna na ostrůvek Elugelab do betonového bunkru. Po odpálení se k obloze zvedl obrovský mrak kouře. Uvolnilo se tak obrovské množství energie, že se někteří vědci zpočátku zděsili, zda neučinili ve výpočtech chybu jejím důsledkem by mohla být ztráta kontroly nad jadernými procesy. To se naštěstí nestalo. Výpočty provedené na raných elektronických počítačích pod vedením Johna von Neumanna byly přesné. Přesto tomu, co se stalo, nechtěli vědci zprvu ani uvěřit: ostrůvek Elugelab zmizel a pod Tichým oceánem se otevřel kráter o délce zhruba jednoho a půl kilometru. Podle pozorování Sovětský svaz už vodíkovou bombu vlastnil, došlo tedy k nastolení rovnováhy. Závody ve zbrojení mezi dvěma světovými velmocemi tím ovšem nekončily, ale teprve začaly. Poradcem vlády Matematikové dokazují, co se jim podaří, von Neumann dokazuje, co chce, žertovali o veselém, trochu obtloustlém Johnnym jeho kolegové. A vskutku, výčet jeho matematických výdobytků je neobyčejně obsáhlý, od von Neumannovy algebry a teorie her po výpočty související s fyzikálně-chemickými procesy a umělou inteligencí. Od začátku padesátých let kromě svého působení na univerzitě pracoval jako poradce vládních organizací i komerčních firem. Označoval se za extrémního antikomunistu s militantními sklony, což v jeho případě nebyl pouhý nadnesený bonmot. Jako předseda odborného výboru například přesvědčoval prezidenta Eisenhowera, aby Spojené státy urychlily vývoj řízených střel s jadernými hlavicemi.

6 Nejenže podporoval vybudování silného jaderného arzenálu, ale prosazoval i zahájení preventivního atomového útoku na Sovětský svaz. Tehdejší americká administrativa tyto návrhy rázně odmítla. Když říkáte, žertoval cynicky, že budeme bombardovat Rusy zítra, proč je nebombardujeme už dnes? Když říkáte dnes v pět, proč ne už dnes v jednu? Je zarážející, že tento geniální matematik si na rozdíl od Alberta Einsteina či Roberta Oppenheimera nikdy nečinil výčitky svědomí kvůli tomu, že stál u zrodu nejničivějších zbraní, jaké byly vyvinuty. Ke konci života byl zaujat problematikou umělé inteligence. Na základě studia samoregulujících se automatů dospěl k výsledkům, které naznačovaly, že umělý život je možný. John von Neumann po celý svůj profesní život veleúspěšně aplikoval matematické teorie na praktické problémy, přičemž nerozlišoval, zda jde o pokrok ve vývoji zbraní, výpočetní technice nebo ekonomii. Ale třebaže byly jeho politické názory často označovány jako extrémní, nespornou skutečností zůstává, že to byl právě jeho První náčrt, který ukázal cestu vývoji informační techniky, zatímco jeho teorie celulárních automatů položila nové základy pro studium komplexity. John von Neumann ( ), původním jménem János Lajos Neumann, americký matematik maďarsko-židovského původu. Vystudoval matematiku a chemické inženýrství na univerzitě v Budapešti (Pázmány Péter University); ve dvaadvaceti letech se stal docentem matematiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin). Zabýval se kvantovou teorií a teorií neuronových sítí, v roce 1928 si získal světový věhlas, když se stal spolutvůrcem matematické teorie her. V roce 1930 emigroval do USA a stal se společně s Albertem Einsteinem a Kurtem Gödelem profesorem Institutu pro pokročilá studia v Princetonu (Institute for Advanced Study), kde s přestávkami působil až do své smrti. Za války se účastnil v rámci Projektu Manhattan vývoje atomové bomby (vyvinul implozivní čočky u plutoniové bomby). Po válce se společně s Edwardem Tellerem a Stanislawem Ulamem podílel na vývoji vodíkové bomby. Zásadní význam pro výpočetní techniku má jeho První náčrt zprávy o EDVACu (First Draft of a Report on the EDVAC), kde popsal koncepci, na jejímž základě vznikly rané počítače EDVAC a MANIAC (který byl využíván pro výpočty nezbytné pro konstrukci vodíkové bomby) a která určila základní architekturu digitálních počítačů vůbec. V 50. letech kromě přednáškové činnosti na Princetonu působil i jako poradce vládních institucí (CIA, RAND), ale i komerčních firem (např. Standard Oil a IBM). Publikoval množství prací zejména v oboru fyziky (Von Neumannova algebra) a aplikované matematiky.

7 Je tvůrcem teorie her a konceptu celulárních automatů. Na základě teorie her napsal společně s Oskarem Morgensternem knihu Teorie her a ekonomického chování (Theory of Games and Economic Behavior, 1944), která je významným příspěvkem pro ekonomii. Z řady cen, které za svou práci obdržel, je třeba jmenovat Prezidentskou medaili svobody (Presidential Medal of Freedom) a Cenu Enrica Fermiho (Enrico Termu Award). Von Neumannova architektura Von Neumannova architektura (též označovaná jako von Neumannova koncepce), která s jistými výjimkami zůstala zachována dodnes, popisuje počítač se společnou pamětí pro instrukce i data. To znamená, že zpracování je sekvenční (proti například harvardské architektuře, která je typickým představitelem paralelního zpracování). Podle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů: 1. operační paměť slouží k uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu, 2. aritmeticko-logická jednotka (Arithmetic-logic Unit, ALU) jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky (pro aritmetické výpočty) a komparátory (pro porovnávání), 3. řadič řídicí jednotka, která řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídicích signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům. Reakce na řídicí signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí stavových hlášení, 4. vstupní zařízení zařízení určená pro vstup programu a dat, 5. výstupní zařízení zařízení určená pro výstup výsledků, které program zpracoval. Ve von Neumannově schématu je možné ještě vyznačit dva další moduly vzniklé spojením předcházejících modulů: a) Procesor (řadič + ALU), b) Centrální procesorová jednotka (Central Processor Unit, CPU (Procesor + Operační paměť). Vyšlo v CIO Business World 10/2010

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače V roce 1945 vystoupil na přednášce v USA matematik John von Neumann a představil architekturu samočinného univerzálního počítače (von Neumannova koncepce/schéma/architektura). Základy této koncepce se

Více

Von Neumannovo schema počítače

Von Neumannovo schema počítače Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_NEUMANN_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SÁLOVÉ POČÍTAČE. Principy počítačů. Literatura. Harvard Mark I 1944-1959. Grace Murray Hopper ENIAC

SÁLOVÉ POČÍTAČE. Principy počítačů. Literatura. Harvard Mark I 1944-1959. Grace Murray Hopper ENIAC Principy počítačů SÁLOVÉ POČÍTAČE Literatura www.computerhistory.org C.Wurster: Computers An Ilustrated History R.Rojas, U.Hashagen: The First Computers History and Architectures Myslím, že na světě je

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II.

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II. VY_32_INOVACE_INF.15 Dějiny počítačů II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 První programovatelné stroje V roce

Více

50 let vodíkové bomby

50 let vodíkové bomby 50 let vodíkové bomby A. Toman, L. Osička, M. Tománek Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT asiraelis@seznam.cz Abstrakt Cílem příspěvku je popsat vznik vodíkové bomby jak ve Spojených státech Amerických,

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Základy programování Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Pokročilý 21. května 2009 Dnešní přednáška 1 Počátky

Více

Maturitní otázka z POS - č. 1. Historie počítačů

Maturitní otázka z POS - č. 1. Historie počítačů Historie počítačů historický vývoj počítačů Neumannovo schéma počítače nakreslit, popsat moduly a princip činnosti počítače základní odlišnosti dnešních počítačů od Neumannova schématu základní jednotky

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

MVZ 165: Šíření jaderných zbraní

MVZ 165: Šíření jaderných zbraní MVZ 165: Šíření jaderných zbraní Ondřej Rojčík rojcik@fss fss.muni.cz Konzultační hodiny: úterý 13.00 15.00 Co nás dnes čeká? Počátek závodu o získání JZ Projekt Manhattan Použití JZ Atomy pro mír US-Indická

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

Práce v textovém editoru

Práce v textovém editoru Práce v textovém editoru 0) Otevřete NOTEPAD a okopírujte celý tento článek do NOTEPADu. [Můžete použít zkratky Ctrl-A (označit vše) Ctrl+C(kopírovat), Ctrl+V (vložit)] 1) Najděte v tomto textu slovo "myš"

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Úvod Jan Outrata (Univerzita Palackého v Olomouci) Úvod do informačních technologií Olomouc, září

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

Základní pojmy a historie výpočetní techniky Základní pojmy a historie výpočetní techniky Vaše jméno 2009 Základní pojmy a historie výpočetní techniky...1 Základní pojmy výpočetní techniky...2 Historický vývoj počítačů:...2 PRVOHORY...2 DRUHOHORY...2

Více

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače.

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. 1 Architektura počítačů Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. Neurčuje jednoznačné definice, schémata či principy. Hovoří o tom, že počítač se skládá z měnších částí

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Obsah: Historie počítačů Počítačové generace Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Klasifikace počítačů

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

ENIAC MOTIVACE CÍLE. Marie Vonderčíková, 2.B Gymnázium a SOŠ Cihelní 410, Frýdek-Místek

ENIAC MOTIVACE CÍLE. Marie Vonderčíková, 2.B Gymnázium a SOŠ Cihelní 410, Frýdek-Místek ENIAC Marie Vonderčíková, 2.B Gymnázium a SOŠ Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek MOTIVACE K vytvoření této práce mě motivoval můj zájem o počítače. Ráda zjišťuji informace o něčem, co mě zajímá. Chtěla

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

KONRAD ZUSE. První pokusy

KONRAD ZUSE. První pokusy Název jeho autobiografie Počítač moje životní dílo zcela vystihuje podstatu úsilí tohoto německého inženýra. Na rozdíl od svých amerických i britských kolegů pracoval v takřka naprosté izolaci od vývojových

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Stručná historie výpočetní techniky část 1

Stručná historie výpočetní techniky část 1 Stručná historie výpočetní techniky část 1 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_1_1 IKT Stručná historie výpočetní techniky 1. část Mgr. Radomír Soural Za nejstaršího předka počítačů je považován abakus,

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace Historie počítačů 1 Počítače 0. a 1. generace Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika Ak. rok 2011/2012 vbp 1 ZÁKLADNÍ SMĚRY A DISCIPLÍNY Teoretická kybernetika (vědecký aparát a metody ke zkoumání kybernetických systémů; používá abstraktní modely

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Historický vývoj výpočetní techniky. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni

Historický vývoj výpočetní techniky. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Historický vývoj výpočetní techniky Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni Co je to počítač? Počítač: počítací stroj, převážně automatické elektronické

Více

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(11)

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(11) УДК 657 Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(11) Michal Hora OD KAMÍNKŮ KE STANDARDU IBM PC 1 Příspěvek se zaměřuje na historický vývoj počítacích pomůcek od dávného starověku až po osobní počítače

Více

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO HISTORIE NULTÁ GENERACE Základ - reléové obvody 30. a 40. let minulého století. Typičtí představitelé: Harvard Mark I, Harvard Mark II či stroje německého inženýra Konráda Zuseho Z2 a Z3. Čechy - první

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Historie výpočetní techniky 4. část ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Počítače čtvrtohor se dále dělí na jednotlivé generace, pro které je typická hlavní součástka : - elektromagnetické relé

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Počítačové systémy 21. září 2015 Základní informace 1 Přednášky nejsou povinné 2 Poku účast klesne pod pět studentů, přednáška se nekoná 3 Slidy z přednášky budou vystaveny 4 Zkouška bude pouze písemná

Více

HISTORIE VÝPOČETN ETNÍ TECHNIKY

HISTORIE VÝPOČETN ETNÍ TECHNIKY HISTORIE VÝPOČETN ETNÍ TECHNIKY STRUČNÝ PŘEHLEDP ČASOVÁ OSA VÝVOJE VT ČASOVÁ OSA VÝVOJE VT NĚKDY MEZI 3. - 1. TISÍCILET CILETÍM M PŘED P N.L. ABAKUS KOLEM ROKU 200 N.L. PRVNÍ POČÍTADLO S TRIGONOMETRICKÝMI

Více

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL 29. 5. 2013 Aut 2 - výpočetní technika, kybernetika. Název zpracovaného celku: 8.3 Číslicové počítače 8.3.1 Schéma počítače John von Neumannovo

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

4. Úvod do paralelismu, metody paralelizace

4. Úvod do paralelismu, metody paralelizace 4. Úvod do paralelismu, metody paralelizace algoritmů Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Ústav informatiky a umělé inteligence Fakulta aplikované informatiky UTB Zĺın Paralelní procesy a programování, Zĺın, 26.

Více

První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus

První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus HISTORIE (počítací mechanická pomůcka, cca 3.000 let p. n. l.) Ve starém Řecku a Římě - dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly

Více

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ NULTÁ GENERACE PRVNÍ GENERACE (1945 AŽ 1951) DRUHÁ GENERACE (1951 AŽ 1965)...

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ NULTÁ GENERACE PRVNÍ GENERACE (1945 AŽ 1951) DRUHÁ GENERACE (1951 AŽ 1965)... 1 DĚJINY POČÍTAČŮ... 2 2 PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ... 3 2.1 ABAKUS... 3 2.2 LOGARITMICKÉ TABULKY... 3 2.3 MECHANICKÉ KALKULÁTORY... 3 3 NULTÁ GENERACE... 5 3.1 POČÍTAČ Z1... 5 3.2 POČÍTAČE Z2, Z3... 5 3.3 POČÍTAČ

Více

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ ABAKUS LOGARITMICKÉ TABULKY MECHANICKÉ KALKULÁTORY NULTÁ GENERACE...

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ ABAKUS LOGARITMICKÉ TABULKY MECHANICKÉ KALKULÁTORY NULTÁ GENERACE... 1 DĚJINY POČÍTAČŮ... 2 2 PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ... 2 2.1 ABAKUS... 2 2.2 LOGARITMICKÉ TABULKY... 2 2.3 MECHANICKÉ KALKULÁTORY... 2 3 NULTÁ GENERACE... 3 3.1 POČÍTAČ Z1... 3 3.2 POČÍTAČE Z2, Z3... 3 3.3 POČÍTAČ

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

NORBERT WIENER. Malý génius

NORBERT WIENER. Malý génius Je považován za otce kybernetiky, nauky zkoumající abstraktní principy komplexních systémů a způsoby přenosu a zpracování informací. Jeho teorie zásadním způsobem ovlivnila nejen IT. Jestliže von Neumanna

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače Von Neumannova

Více

Principy počítačů I Netradiční stroje

Principy počítačů I Netradiční stroje Principy počítačů I Netradiční stroje snímek 1 Principy počítačů Část X Netradiční stroje VJJ 1 snímek 2 Netradiční procesory architektury a organizace počítačů, které se vymykají struktuře popsané Johnem

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Lyndall Fownes Urwick

Lyndall Fownes Urwick Lyndall Fownes Urwick *3. březen 1891 5. prosinec 1983 Josef Červ 2015/2016 Obsah prezentace Dospívání 1. světová válka Život a kariéra po 1. světové válce Přínosy managementu POSDCORB Publikace Dospívání

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

HISTORIE. Principy počítačů I. Literatura. Počátky historie počítačů. Počátky historie počítačů. Dnešní chápání počítače

HISTORIE. Principy počítačů I. Literatura. Počátky historie počítačů. Počátky historie počítačů. Dnešní chápání počítače Principy počítačů I HISTORIE Literatura www.computerhistory.org C.Wurster: Computers An Ilustrated History R.Rojas, U.Hashagen: The First Computers History and Architectures D.Mayer: Pohledy do minulosti

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu.

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu. Metodický list číslo 1 3. Paměti, mikroprocesory, mikrokontroléry Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí u. 1. Téma: Historie, architektura počítače historický přehled, předpoklady

Více

Alan Mathison Turing

Alan Mathison Turing Alan Mathison Turing 23.6.1912 8.6.1954 vědec, nedoceněný genius své doby, soutěživý jedinec, utrápený člověk, homosexuál v odsuzující době Autor prezentace: Bc. Michal Šťava Učo: 255739 Dne 24.9.2012

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Julius Edgar Lilienfeld

Julius Edgar Lilienfeld Julius Edgar Lilienfeld Julius Edgar Lilienfeld Julius Edgar Lilienfeld (18. dubna 1882-28. srpna 1963) byl rakouský fyzik židovského původu. Narodil se v Lembergu v Rakousko-Uhersku (nyní Lvov na Ukrajině).

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Historie počítačů Počítačové generace Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Historie počítačů Počítačové generace Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Informační systémy 2 Technické prostředky počítačové techniky Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Principy počítačů. Von Neumannova Architektura. Martin Urza

Principy počítačů. Von Neumannova Architektura. Martin Urza Principy počítačů Von Neumannova Architektura Martin Urza Co je to architektura počítače? Architektura udává, z jakých částí je počítač složen, jakou mají které části funkci a jak jsou mezi sebou propojené,

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 18 Literatura http://phoenix.inf.upol.cz/~outrata/courses/udit/index.html

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Alessandro Volta Koncem 18. století pozoroval Luigi Galvani jev související s elektrochemickými zdroji. Při preparaci žabích stehýnek je napíchl

Více

STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC

STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC ARGO DOKOŘÁN STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC Z anglického originálu Black Holes: The BBC Reith Lectures, vydaného

Více

Výpočet nejistot metodou Monte carlo

Výpočet nejistot metodou Monte carlo Výpočet nejistot metodou Monte carlo Mgr. Martin Šíra, Ph.D. (ČMI, Brno) červen 2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. p. 1 Výpočty nejistot

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

éra elektrického proudu a počítačů 3. generace

éra elektrického proudu a počítačů 3. generace 3. generace Znaky 3. generace tranzistory vydávaly teplo - poškozování dalších součástek uvnitř počítače vynález integrovaného obvodu (IO) zvýšení rychlosti, zmenšení rozměrů modely relativně malých osobních

Více