OBSAH. Přílohy: Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady Příloha č.2: Učební plány... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3"

Transkript

1

2 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány Základní údaje o škole, školském zařízení Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Webové stránky právnické osoby (současná adresa) Činnost, kterou právnická osoba vykonává a jejich celková kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Pracovníci právnické osoby Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů Výsledky maturitních zkoušek Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ověřování výsledků vzdělávání Školní vzdělávací programy Aktivity právnické osoby prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti Výchovné a kariérní poradenství Prevence sociálně patologických jevů Pracovní skupina pro duchovní oblast Ekologická výchova a environmentální výchova Multikulturní výchova Výchova k udržitelnému rozvoji Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Další aktivity, prezentace Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol... 23

3 6. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Činnost organizace ve sledovaném roce Čerpání dotace na provoz Použití účelových prostředků Počty žáků a zaměstnanců Ostatní Závěr...24 Příloha č.3:...26 Přílohy: Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady Příloha č.2: Učební plány Příloha č.3: Výkaz zisků a ztrát 3

4 1. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Škola je do školského rejstříku zapsána s účinností od jako Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy právní forma školská právnická osoba Zřizovatel: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava 1.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitel: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupce: PhDr. Lenka Tuzarová telefon: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 1.4 Činnost, kterou právnická osoba vykonává a jejich celková kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). střední odborná škola, celková kapacita 240 žáků (k ) 270 žáků (od ) Čtyřleté denní studium určené pro absolventy základní školy. Schválen MŠMT ČR dne 12. září 1997, č.j /97-71, s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. Škola je školskou právnickou osobou. 1.5 Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Střední odborná škola sociální Střední odborná škola sociální kód M/ M/004 název oboru / vzdělávacího programu obor: Sociální péče zaměření: pečovatelská činnost obor: Sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost cílová kapacita oboru / programu (k ) 195 (od ) 1.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy: nemáme b. zrušené obory / programy: nemáme 4

5 1.7 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Praha 2, Ječná 33 Zřizovatel: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava 1.8 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Budova školy je umístěna ve dvou třípodlažních traktech, k nimž přiléhá z jedné strany upravený dvorní areál. Vlastníkem budov je církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava Stav budov: celý objekt je průběžně od roku 1990 rekonstruován a opravován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. Poslední rekonstrukce sociálních zařízení proběhla v roce V loňském roce byla dokončena úprava venkovního prostoru (atrium), kde mohou studenti pobývat v hodinách svého volna. V letošním roce byla zrekonstruována střecha budovy. Tyto práce hradil zřizovatel a majitel budovy. Vzhledem k umístění budovy v centru města, velkému pohybu osob v budově se zajistilo zvýšení bezpečnosti umístěním vstupního zařízení ve vestibulu školy turnikety, vstup je pro studenty možný přes ISIC karty. Tímto systémem je možné sledovat i pozdní příchody a zaměřit se na zlepšení včasné docházky. Na financování tohoto zařízení se podíleli všichni zřizovatelé tří škol, které zde sídlí. V letech proběhla modernizace pracoven učitelů, THP pracovníků i vedení školy. Všechny učebny jsou standardně vybaveny, dvě učebny mají interaktivní tabuli, 9 učeben je vybaveno dataprojektorem s možností připojení na PC. Ve všech učebnách je možno použít zpětný projektor a videorekordér. V učebně výpočetní techniky je v současné době 20 PC. Jedna menší učebna s kapacitou 17 míst je vybavena 17 PC s možností připojení na Internet. Slouží především k výuce cizích jazyků. V posledním roce přibyly další dvě učebny, v nichž je možno využít při výuce 14 počítačů. Ve škole je pro potřeby výuky bohatá videotéka. V knihovně mají žáci i vyučující k dispozici nejen odbornou, ale i beletristickou literaturu, výpůjční doba byla významně rozšířena. Také zde je možnost práce na 5 počítačích s připojením na internet. Žáci mají dále k dispozici malou studovnu s možností práce na 6 počítačích, s připojením na internet i mimo výuku. K výuce je možné využít 3 přenosné dataprojektory a 10 notebooků. Některé notebooky jsou k dispozici k zapůjčení pro žáky s SPU po doporučení pedagogicko psychologické poradny. V celé budově je možnost bezdrátového připojení k internetu. V budově školy je krásná kaple, která slouží nejen k liturgickým, ale i ke kulturním a jiným akcím školy, např. k předávání maturitních vysvědčení, k imatrikulaci žáků prvních ročníků, školním akademiím, přednáškám apod. Její součástí je oddělená, menší adorační kaple, která slouží výhradně k modlitbě. Kůr je využíván pro výuku hudební výchovy a také ke zkouškám školního sboru. Chodby, schodiště a učebny jsou vyzdobeny pracemi žáků a pravidelně aktualizovány. Sborovny a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Vyučující mají nepřetržitý přístup k PC a internetu. Pro potřeby učitelů je 25 notebooků, které si mohou vypůjčit i pro práci domů. 5

6 V celé škole je umožněno bezdrátové internetové připojení, což umožňuje lepší využití moderní techniky pro studenty i vyučující. Škola má dále k dispozici 2 odborné učebny využívané při výuce pečovatelství, vybavené novými modely polohovacích lůžek a moderním nábytkem a zařízením pro odbornou výuku, 1 učebnu psychologie, 1 učebnu pro výtvarnou výchovu, 1 laboratoř chemie a fyziky. Vlastní tělocvičnu škola nemá, smluvně je využívána tělocvična TJ Sokol Pražský v Žitné ulici č. 42, Praha 2. Školní hřiště škola nemá, příležitostně je využíváno hřiště TJ Bohemians v Riegrových sadech. 1.9 Školská rada datum ustanovení, seznam členů V souladu se zákonem 561/2004 Sb., 167 a 168 Školského zákona byla ustanovena školská rada k datu s účinností od Do školské rady SOŠS svaté Zdislavy byli jmenováni: JUDr. Jana Civínová jmenována za zřizovatele Mgr. Petr Váňa jmenován za pedagogy; předseda Jaromíra Viterová jmenována za rodiče a zletilé studenty; místopředsedkyně 6

7 2. Pracovníci právnické osoby 2.1 Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci celkempřepočtení na plně zaměstnanépedagogičtí pracovníci 4 3, ,9 6 0, ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 věková struktura: Věkový průměr pedagogických pracovníků je 46 let. c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře počet 4 hodiny 6 hodin zaměření Jak pracovat s výsledky sociometrie Spisová a archivní služba ve školách a počet účastníků vzdělávací instituce 1 KPPP v Praze 8 1 Fakta, Žďár nad Sázavou 7

8 školský management kurzy 8 hodin 8 hodin 5 hodin 7 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 9 hodin 3 hodiny 9 hodin 6 hodin 6 hodin 4 hodiny 4 hodiny 2 dny 2 dny 4 dny školských zařízeních Školní nekázeň a její řešení. Metodika vyučování anglického jazyka na SŠ využití multimédií ve výuce Péče o člověka na jeho životní cestě Alternanativní metody výuky Metodika vyučování německého jazyka Direkt Weg-sicherer Weg Mit Direkt zum neuen Abitur Wals to real-life writing Práce s interaktivní tabulí Školení požární ochrany a BOZP Nenechte sebou manipulovat, asertivita Metodika vyučování NJ na SŠ Jak zvládat slovní sebeobranu, syndrom vyhoření Krizové situace ve výuce Školení požární ochrany a BOZP Nová maturita Školení pro management školy Dvanáct měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední rok Přijímací řízení na SŠ a správní řád Jak vyučovat o holocaustu Holocaust ve vzdělávání Filosofie pro život 1 ProPrev.o.s. 1 Polyglot 1 Arcibiskupství Pražské Kongregace MSSKB Nemocnice MSSKB 1 PřF UK 1 Polyglot 1 Nakladatelství Klet 1 Glosa, s.r.o. 15 CSZŠ 1 1 Z. Helich, odborně způsobilá osoba In-line comunications.s.r.o 1 Polyglot In-line comunications.s.r.o Vzdělávací agentura LILA,s.r.o. Z.Helich, odborně způsobilá osoba 3 KROK, Cermat 1 Služba škole MB Asociace ředitelů zdravotnických škol Památník Terezín + MŠMT Památník Terezín + MŠMT Biskupství ostravskoopavské 8

9 6 hodin 10 hodin 12 hod. 12 hodin 2 semestry 25 hodin 12 hodin Jak zpřístupnit a zatraktivnit žákům studium cizích jazyků na stř. odb. školách Příspěvek křesťanství výchově a vzdělávání Specifika výchovně vzdělávací práce v církevní škole Bible očima současného člověka Francouzština A2-I a A2-II Metody primární prevence a práce se žáky ohrožených rizikem sociálně patologických jevů Biomedicíncká etika 1 NÚOV Praha 2 Jabok VOŠSPaT 3 Jabok, VOŠSPaT 5 Jabok, VOŠSPaT 1 Jazykový institut Praha, s.r.o. 1 PPP, Praha 8 5 Jabok, VOŠSPaT rozšiřování aprobace 90 hodin 11 hodin denní studium denní studium 3 dny 2 dny Komplexní výcvik metodiků prevence Život bez závislostí, Zadavatelé a nová maturita VŠ studium dalšího oboru hudební výchova - sbormistrovství doktorandské studium BIO a CHE Carvingové lyžování Zdokonalovací kurz Smerovanie výskumu v disertačních prácach z didaktiky chemie a biológie 1 Život bez závislostí občanské sdružení 5 e-lerning NIDV 1 PedF UK Praha 1 PřF UK Praha 2 PF UK Praha 1 Slovenská chemická spoločnost 2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby přepočtení na celkem plně zaměstnané 8 3,25 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet vzdělávací instituce 9

10 semináře 6 hodin Spisová a archivní služba ve školách a školských zařízeních účastníků 1 Fakta, Žďár nad Sázavou 10

11 3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 3.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední odborná škola sociální Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 3 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) nerealizujeme 3.2 Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 29,3 8 b. vzdělávání při zaměstnání : nerealizujeme 3.3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

12 3.4 Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola celkemanglický jazyk z celku pokračujícíanglický jazyk celkemfrancouzský jazyk z celku pokračujícífrancouzský jazyk celkemněmecký jazyk z celku pokračujícíněmecký jazyk Střední škola celkemruský jazyk z celku pokračujícíruský jazyk 3.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání celkemšpanělský jazyk z celku pokračujícíšpanělský jazyk celkemitalský jazyk z celku pokračujícíitalský jazyk celkemlatinský jazyk z celku pokračujícílatinský jazyk z celkového počtu žáků/studentů: škola střední odborná škola sociální prospělo s vyznamenáním 9 neprospělo 18 opakovalo ročník 6 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 97,7 z toho neomluvených Výsledky maturitních zkoušek 12

13 počet žáků, kteří konali zkoušku 58 z toho konali zkoušku opakovaně 5 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl s vyznamenáním 5 prospěl 48 neprospěl

14 3.7 Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010 skupina oborů vzdělání kód, název (denní vzdělávání)přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 Sociální péče pečovatelská činnost M/003 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/004 počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 1 2 počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 1 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých celkem 3 9 obor: sociální péče pečovatelská činnost obor: sociální péče sociálněsprávní činnost počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/2010 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. 1 žákyně Moldavsko 1 žák Ukrajina Žáci mluví česky a nemají žádný problém s porozuměním. 3.9 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. V letošním školním roce bylo na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden individuálně integrováno v běžných třídách 23 žáků se specifickými poruchami učení, 1 žákyně sluchově postižená, 5 žáků s tělesným postižením a 1 studentka

15 s kombinovanou vadou. Úzce spolupracujeme a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme s PhDr.Bernardovou z Křesťanské pedagogicko pedagogické poradny, s Mgr. Skřivánková z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a Mgr. Benoniovou ze Speciálního poradenského centra na Praze 2. Využíváme vzdělávacích akcí a školení pro učitele a výchovné poradce, které poradny organizují. Na škole byla vytvořena skupina pro výchovné poradenství složená ze tří výchovných poradců, která je ve velmi úzké spolupráci se všemi výše uvedenými poradnami, ale také s jednotlivými učiteli a třídními učiteli. Pro 14 žáků byl vypracován Individuální vzdělávací plán. Při jeho sestavování vycházíme především z doporučení příslušné poradny, ale také požadujeme úzkou spolupráci rodičů a žáka. Výuku v jednotlivých předmětech upravujeme dle individuálních možností žáka, např. zohledněním potřeby delší časové dotace pro prověřování znalostí, nabídnutím technických pomůcek práce s notebookem, diktafonem, využíváním dvojích učebnic, umístěním výuky ve vhodné učebně /nižší patro/ apod. V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních organizací Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými studenty stanovila kritéria pro zařazení do kategorie nadaní žáci (celkový prospěch do 1,5, projevují mimořádný zájem o studium a jsou úspěšnými reprezentaci školy na soutěží a akcích pro veřejnost, projevují mimořádný zájem o určitý předmět nebo oblast vzdělávání). Individuální přístup, který vede k rozvoji zahrnuje následující: - práce s texty v hodinách během opakování nebo v rámci samostudia jako součást domácí přípravy, - rozšířená doporučená literatura, video, CD,DVD, internet - návštěva nepovinných předmětů a výběrových útvarů - účast na mimoškolních a mimovyučovacích akcích soutěže, výstavy, přednášky, konference, pobyty v zahraničí. V tomto režimu se u nás vzdělává několik žáků Ověřování výsledků vzdělávání SCIO testy, projekt VEKTOR 1. ročníky: Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily dosáhli naši žáci níže uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily. Ročník Obecné studijní předpoklady Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Matematika pečovatelská činnost sociálněsprávní činnost Dotazník žáka - výsledky Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími, třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické činnosti. 15

16 3.12 Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2009/10 začneme pracovat na vlastním školním vzdělávacím programu, který bychom chtěli připravit pro realizaci od školního roku 2010/ Aktivity právnické osoby prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 4.1 Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Ve škole nepůsobí psycholog, který je zaměstnancem školy. Výchovné poradenství a spolupráci s PPS zajišťovaly: PhDr. Tuzarová, Bc. Zákostelná a Bc.Šiková výchovné poradkyně v úzké spolupráci se skupinou metodiků pro prevenci sociálně patologických jevů. Významné místo při výchově žáků patří i P. Kamilu Novákovi, který je kaplanem naší školy. Ve své práci jsme navázali na několik úspěšně započatých projektů, které se vzájemně prolínají a doplňují: Zdravé město Praha 2009 Chci žít zdravě ve spolupráci se CSZŠ Jana Pavla II. grant z MHMP, Zdravé město Praha 2009 Adaptační kurzy ve spolupráci s CSZŠ grant z MHMP, Zdravé město Praha 2009 S chutí do prevence! grant z MHMP, Zdravé město Praha 2009 Vzdělávání v prevenci grant z MHMP. Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování pozitivních životních postojů a hodnot.cílem projektu Adaptační kurzy je usnadnit náročný přestup na střední školu, vytvoření zdravého a soudržného prostředí třídního kolektivu. Cílem všech výše zmíněných projektů je ukázat žákům zdravý životní styl, možnost trávení volného času bez návykových látek, cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu. V letošním školním roce jsme na realizaci projektu Zdravé město Praha 2009 a jeho součástí Adaptační kurzy získali od Magistrátu hlavního města Prahy částku Kč, na projekt Chci žít zdravě , - Kč, S chutí do prevence! ,- Kč, Vzdělávání v prevenci grant z MHMP ve výši ,- Kč. Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru, o potřebách a potížích žáků máme dokonalý přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc v řešení. Žákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů a v případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu 1,2 a 4, proto ji dle potřeby hojně využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology a jinými odborníky podle volby žáků. V oblasti kariérového poradenství žákům nabízíme: průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách) ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami 16

17 předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce. Výchovné působení školy je zaměřeno na tradiční křesťanské hodnoty. Snažíme se žáky vést k reálnému životu, vychovávat je k toleranci, přátelství a spolupráci. Formujeme žáky k úctě a odpovědnosti k sobě samým i bližním, podporujeme u žáků smysl pro povinnost, respekt k řádu a svobodě jednotlivce. 4.2 Prevence sociálně patologických jevů Od září 2008 byl u stanoven pracovní tým pro prevenci rizikového chování. Práci týmu vede školní metodička prevence Mgr. O. A.Gabrielová, dalšími členy týmu jsou Mgr. Barbora Zákostelná a Mgr. L. Sichertová. Daří se nám kontinuálně rozšiřovat a zlepšovat nabídku preventivních aktivit. V letošním školním roce byla nově zařazena tzv. Filmová noc s tématem Holocaust a druhá světová válka pro dnešek. Filmová noc proběhla v noci z na a skončila v sobotu v poledne. Akce byla žáky velmi pozitivně přijata. Atraktivní bylo nejen téma filmové noci, ale i možnost neformálně a netradičně se dozvědět něco nového. Žáci byli ochotni věnovat této akci svůj volný čas a přespat ve škole. Vzhledem k velkému ohlasu této akce, hodláme v příštím roce s programem pokračovat. Metodička prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy realizuje řadu aktivit k prevenci rizikového chování dříve sociálně patologických jevů (SPJ). Prevence začíná v 1. ročníku adaptačními kurzy. Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního kolektivu, jsou zaměřeny na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia. V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se CSZŠ v termínu září 2008 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se zúčastnilo 56 žáků SOSŠ a 28 žáků CSZŠ. Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Tento program je realizován Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá ve 2 cyklech v 1. a 2. ročníku. V 1. ročníku je zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a sociometrické šetření, ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky (studentky 2. ročníku VOŠZ SŘMR) vyškolené KPPP. Metodička prevence seznámila rodiče žáků s koncepcí projektu primární prevence na třídních schůzkách. Celý program prevence rizikového chování doplňuje a završuje projekt Chci žít zdravě. Na tomto programu spolupracujeme s CSZŠ Jana Pavla II.. Ve školním roce 2008/2009 byl realizován a celkem se ho zúčastnilo 11 žáků. Oba výjezdy se uskutečnily v rekreační a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. 4.3 Pracovní skupina pro duchovní oblast Ve spolupráci se školním kaplanem P. Kamilem Novákem byl pro každou třídu realizován 1 dopolední blok v každém pololetí. Pro celou třídu byl určen společný program beseda s duchovním, izraelské tance, zpěv, hra na hudební nástroje. Během tohoto programu byla pro žáky sloužena mše svatá. Dále měli žáci možnost individuálně pohovořit s knězem, či přijmout svátost smíření. Samozřejmou součástí programů s duchovním obsahem byly slavnostní mše svaté na začátku a na konci školního roku v kostele u sv. Apolináře, slavené P. Kamilem Metodějem Novákem.V září byla mše sv. zaměřená na prosbu o požehnání do 17

18 nového školního roku, na konci školního roku jako poděkování za zdárně uplynulý školní rok a přijatá dobrodiní v něm. Naši školu opět v prosinci navštívil Otec biskup Václav Malý. Již tradičně se při této příležitosti setkal s učiteli a žáky a besedoval s nimi. Součástí setkání byla též bohoslužba slova ve školní kapli. Učitelům i žákům byly nabízeny akce a programy s duchovní náplní přednášky, duchovní obnovy pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité věkové kategorie apod.). Žákům byly průběžně předávány informace o programech Misijního centra Michael. Dále se v průběhu roku uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou: Popeleční středa bohoslužba slova ve školní kapli Projektové dny tematicky zaměřené výjezdy pro žáky: 1. ročníku Sázavský klášter a osobnost sv. Prokopa 2. ročníku Lemberk a Jablonné v Podještědí sv. Zdislava a svatý Vavřinec 3. ročníku Svatý Jan pod Skalou a svatý Ivan K doplnění informací v duchovní oblasti slouží nástěnky s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech církevního či řeholního života, zamyšlení nad různými oblastmi a problémy denního života z duchovního pohledu atd. o tyto nástěnky se pečlivě starají sestry z Kongregace Dcer Božské Lásky. Žákům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo prosbu o modlitbu. Řádové sestry nabízely možnost zapojit se do společných modliteb díků, chvály i proseb. V některých třídách se scházely modlitební skupinky. 4.4 Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je součástí jednotlivých přírodovědných předmětů jako je ekologie, chemie, fyzika, předmětů odborných (pečovatelství, speciální pedagogika, právo, ekonomika, psychologie), ale i předmětů všeobecně vzdělávacích např. křesťanská etika a občanská nauka. Běžnou součástí výuky jsou exkurze do botanické zahrady, přednášky a filmová představení s ekologickými tématy, ale také jednodenní až týdenní pobyty v přírodě se zaměřením na poznávání přírody vytváření pozitivních vztahů k přírodě, turistiku, sport a primární prevenci sociálně patologických jevů. Například pobyt na sportovně poznávacím kurzu v chorvatském Živogošče. (Viz též bod č. 5) 4.5 Multikulturní výchova Realizace multikulturní výchovy se děje prostřednictvím předmětů Křesťanská etika, Psychologie, Sociální zabezpečení, Sociální politika, Občanská nauka aj., v rámci programu třídnických hodin, v rámci duchovní obnovy. Mnohé z akcí pořádaných školou mají téma, které souvisí s multikulturní výchovou, prevencí rasizmu a xenofobie. (viz též bod. č. 2) Žáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování odlišností spolužáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboženského vyznání. Aktivně se hlásíme k boji proti holocaustu. Žáci sponzorují společně s žáky střední zdravotnické školy 1 dítě v rámci projektu Adopce na dálku. 4.6 Výchova k udržitelnému rozvoji Zde je souvislost s ekologickou výchovou (viz bod č.3). Důležitější než jednotlivé nárazové akce je trvalé a důsledné vedení studentů k uplatňování šetrného chování a vztahu 18

19 k přírodě v běžném životě. Jde např. o třídění odpadu. Separování odpadu se stalo běžnou součástí chování žáků ve škole. Celá výchova je směrována nejen k úctě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostření, ale také k úctě k člověku, k utváření vztahů důvěry, vzájemné pomoci, pochopení a tolerance. 19

20 4.7 Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Projektové dny celoškolní akce, příprava na výjezd a práce na pracovních listech, zpracování a příprava na společnou prezentaci 1. ročník Sázavský klášter a odkaz svatého Prokopa 2. ročník Jablonné v Podještědí a Lemberk odkaz svaté Zdislavy a svatého Vavřince 3. ročník Svatý Jan pod Skalou, Solvayovy lomy a odkaz svatého Ivana Zájezdy adaptační kurzy 1. ročníků (57 žáků) Sportovně poznávací zájezd do Chorvatska (21 žáků) poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie (5 žáků) adventní poznávací zájezd do Drážďan Sportovní akce vánoční turnaj v odbíjené (64 žáků) turnaj ve florbalu (14 žáků) lyžařský zájezd (34 žáků) atletický den - celoškolní akce Další akce Tříkrálová sbírka Charita České republiky 8 trojic sbírka LORM společnost na pomoc hluchoslepým 15 dvojic Český den proti rakovině 35 dvojic exkurze do Tyflocentra - 4. ročník exkurze Strahovský klášter - 2. ročníky výstava ke vzniku republiky Národní muzeum - 1. ročník výstava Betlémů v Betlémské kapli - 1. a 2. ročník exkurze do azylového domu - 1. ročník exkurze do azylového domu v Karlíně - 30 žáků výstava Psychiatrie pomoc nebo hrozba (21 žáků) exkurze Domova svaté Rodiny - 2. ročník prohlídka Národního divadla (24 žáků 3. ročníku) prohlídka Městské knihovny - 1. ročníky návštěva amerického velvyslanectví - 4. ročníky vycházka barokní památky v okolí Prahy - 2. ročníky Tři oříšky pro Popelku - výstava pohádkových kostýmů Strahov - 1. ročník Náprstkovo muzeum výstava Egypt - 1. ročník projekce filmů a beseda Příběhy bezpráví - 3. ročníky adventní poznávací zájezd do Drážďan - (60 žáků) vánoční školní akademie v kapli školy výstava Největší leporelo - 1. ročník výstava hraček v Národním muzeu - 1. ročník přednáška společnosti LORM Život s hluchoslepotou - 1. a 2. ročník výstava Cirkus totality - (3 žáci) výstava Terakotová armáda - 1. a 2. ročník školní divadelní představení Lhář v Divadle v Dlouhé ročník výstava Tutanchamon v Brně pro vybrané zájemce (23 žáků) vystoupení školního pěveckého sboru Cože? na arcidiecézním setkání mládeže v Praze 8 Kobylisích 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více