Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv. Seznam archivních pomůcek"

Transkript

1 Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92

2 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv jednotlivých lokalit a dolů v Čechách a na Moravě uložených ve fondu BH Praha, sign. e - 15 Dostupné z /01 Administrace celních důchodků Dostupné z 193 Administrace toskánských statků v Praze Spisové oddělení Tachlovice Dostupné z 1061/9 N 70 Agrární operace /6 471 Akademie hraběte Straky v Praze, Dostupné z 436/01 Akční výbor národních jednot a matic ; 694 Dostupné z N 42 Americký ústav v Praze , fond AMV Amt für Beamte Prag, Dostupné z André Simone (Oto Katz) 595 Dostupné z Antonín Němec Dostupné z Antonín Volavka Dostupné z Antonín Zápotocký /0/ Antonín Zápotocký N 38 Antroposofická společnost, fond AMV října 2013 Stránka 2 z 92

3 1117/01 Apelační a vrchní trestní soud v Praze (1548) (1904), díl I., knihy a registraturní pomůcky Dostupné z 1117/02 Apelační a vrchní trestní soud v Praze, (1548) (1904), díl II. Dostupné z 1117/03 Apelační a vrchní trestní soud v Praze, (1548) (1904), díl III. - rejstříky Dostupné z Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa Vasiljevna Dostupné z Archiv Huberta Ripky (1950) 1419 Dostupné z N 90 Archiv Syndikátů novinářů Archivní registratura , dílčí inventář F 241/3/6 Dostupné z Archivní zákon, Retroinformace č.3 7 Arizační spisy 375 Dostupné z 609 Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického v Praze, Dostupné z N 27 Auswärtiges Amt Berlín, fond AMV / Balkanpress N 41 Benda Stanislav, JUDr , fond AMV N 65 Beran Rudolf , fond AMV N 82 Bílkovi a Nečasovi, fotodokumentace října 2013 Stránka 3 z 92

4 N 81 Bílkovi a Nečasovi, rodinný archiv Blachon Georges 255 Dostupné z Blanka Friedová Dostupné z Brabec Václav, PhDr., DrSc Breško - Breškovskaja Jekatěrina Konstantinovna Dostupné z Byro ÚV KSČ Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra Dostupné z Celostátní konference KSČ /0/2 Dostupné z Celostátní porady a konference Dostupné z Centrotex, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy, Praha Dostupné z 1127/1 277 Cenzurní sbor kinematografický, Dostupné z Cerha Josef, JUDr. (1874) (1983) 1307 Dostupné z Cirkuláře a vyhlášky II., Culka Zdeněk, JUDr. (1903) (1999) 1225 Dostupné z Čechová Gabriela, PhDr. (1858) Čeněk Hruška Dostupné z 7. října 2013 Stránka 4 z 92

5 N 21 Černý Jan, Dr , fond AMV /01 Česká finanční prokuratura , katalog, svazek I - listiny 877/1 Dostupné z 1256/01 Česká finanční prokuratura (1965), díl I /02 Česká finanční prokuratura (1965), díl II /03 Česká finanční prokuratura (1965), díl III /04 Česká finanční prokuratura (1965), díl IV /05 Česká finanční prokuratura (1965), díl V /02 Česká finanční prokuratura, svazek II/1 877 Dostupné z 751/03 Česká finanční prokuratura, svazek II/2 877 Dostupné z 751/04 Česká finanční prokuratura, svazek III 877 Dostupné z 153 Česká lesnická jednota v Praze, Dostupné z 734 Česká liga proti bolševismu ( ) Dostupné z Česká sociální pomoc Dostupné z 224 Česká společnost pro zvelebování zahradnictví v Praze Dostupné z 680 Česká státní účtárna Dostupné z Česká strana národně socialistická Dostupné z 7. října 2013 Stránka 5 z 92

6 281/01 Česká zemědělská rada Dostupné z 281/02 Česká zemědělská rada Česká zemská kancelář pro revizi okresního a obecního hospodářství Dostupné z Česká zemská společenstevní kancelář v Praze Dostupné z 667/04 České místodržitelství sv , sign /3 Dostupné z 667/07 České místodržitelství sv , sign /3 Dostupné z 667/01 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/10 České místodržitelství , sv pomocné knihy 873/3 Dostupné z 667/02 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/03 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/05 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/06 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/08 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/09 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z České místodržitelství Praha - všeobecné, Dvorské a říšské úřady, Signatura 1 ( ) Dostupné z 873/3 7. října 2013 Stránka 6 z 92

7 1719 České místodržitelství Praha - všeobecné, Šlechtické záležitosti, Signatura 10 ( ), signatura 8 ( ) Dostupné z 873/3 919 České obchodní dráhy Praha, Dostupné z 615 České zemské ústředí obcí, měst a okresů, Dostupné z 158 Českomoravská úřadovna pro dovoz a vývoz výrobků hospodářství zemědělského a vyživovacího, , ( ) Dostupné z Českomoravská zemědělská společnost , ( ) 555 Dostupné z 574 Československá akademie zemědělská v Praze, (1920) Dostupné z 1270/01 Československá akademie zemědělských věd, , díl I. 757 Dostupné z 1270/02 Československá akademie zemědělských věd, , díl II Československá archivní společnost Dostupné z 486 Československá jednota ovocnická, Dostupné z 963 Československá lawn-tenisová asociace, Dostupné z 1062/01 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl I /02 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl II /03 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl III Československá obec turistická, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 7 z 92

8 1442 Československá sociálně demokratická strana dělnická /1 Dostupné z Československá sociální demokracie /2 Dostupné z Československá společnost Zlatého kříže, (1909) Dostupné z 925 Československá sportovní obec, Dostupné z 735 Československá státní střední škola ve Velké Británii Dostupné z Československá strana národně socialistická, ústřední sekretariát Dostupné z 254 Československá tisková kancelář Praha - zpravodajské zprávy, Dostupné z 269 Československá tisková kancelář Praha - zpravodajské zprávy, , (dodatek I.) Dostupné z 650 Československá tisková kancelář Praha, zpravodajské zprávy, , (II.dodatek) Dostupné z Československá ústřední jednota velocipédistů, Dostupné z 674 Československá ústřední rada železniční Dostupné z Československá vědeckotechnická společnost (1952) (1970) Dostupné z 872 Československé delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích Dostupné z 1185/01 Československé doly n.p., generální ředitelství, díl I., (1938) října 2013 Stránka 8 z 92

9 1185/02 Československé doly n.p., generální ředitelství, díl II., (1938) , Československé energetické závody n.p. Praha, Dostupné z 741 Československé textilní závody národní podnik, Dostupné z Československé uhelné doly n.p., generální ředitelství, (1948) Dostupné z Československé vojenské jednotky na Západě v době II. světové války Dostupné z Československé závody automobilové a letecké, n.p., Dostupné z 742 Československé závody dřevozpracující, n.p. Praha Dostupné z Československé závody kovodělné a strojírenské, n.p., Dostupné z 743 Československé závody kožedělné a gumárenské, národní podnik, Dostupné z Československé závody přesného strojírenství, n.p., Dostupné z 684 Československé závody těžkého strojírenství - generální ředitelství, Dostupné z 535 Československé zemědělské muzeum - Ústav pro studium a povznesení venkova Dostupné z ; Československo-rumunská hospodářská komora Dostupné z 838 Československý amatérský plavecký svaz, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 9 z 92

10 842 Československý červený kříž v zahraničí a jeho odbočky Londýn, (1948) Dostupné z Československý golfový svaz Dostupné z Československý jezdecký svaz v Praze, Dostupné z Československý mírový výbor, Praha - kinematografické filmy a zvukové záznamy (1952) /1 927 Československý orel Dostupné z 805 Československý plavební úřad Praha, Dostupné z 921 Československý svaz házené Dostupné z Československý svaz tělesné výchovy - ústřední výbor Praha - kinematografické filmy (1862) /1 869 Československý šermířský svaz Dostupné z Československý tělovýchovný svaz, Dostupné z 426 Československý ústav práce, Československý ústav zahraniční (1925) Dostupné z Československý ústav zahraniční, (1920) Dostupné z 818 Československý veslařský svaz Dostupné z Československý všesportovní výbor, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 10 z 92

11 769 Československý výbor olympijský Dostupné z Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku Dostupné z 179/01 Český klub Dostupné z Český svaz fotbalový v Praze, (1950) 796 Dostupné z Český svaz ledního hokeje, (1949) 840 Dostupné z 732 Český svaz pro spolupráci s Němci Dostupné z 859 Český svaz válečníků (1939) (1946) 735 Dostupné z N 96 Český úřad pro tisk a informace (1945) Český zemský sněm Dostupné z N 13 Čížek Alois , fond AMV Čtrnáctý sjezd KSČ 1344 Dostupné z Davídek Václav, PhDr. (1875) (1995) 415 Dostupné z N 58 Dellin Eduard, Ing , fond AMV Dělnická knihtiskárna a nakladatelství 251 Dostupné z Desátý sjezd KSČ 1340 Dostupné z N 84 Dětská ozdravovna Coe Collage Camp v Černovicích u Tábora října 2013 Stránka 11 z 92

12 1389 Dezider Benau Dostupné z 598 Dokumentace - sbírka, (1892) Dostupné z Dokumentace II.část, (1813) (1978) 502 N 37 Dostál Petr, MUDr , fond AMV Dr. Bohumír Šmeral Dostupné z Dr. Theodor Bartošek Dostupné z Dr. Václav Vacek Dostupné z 693 Drážďanská banka 1335 Dostupné z 130/18 Drobné pozůstalosti - Antonín Otakar Zeithammer /07 Drobné pozůstalosti - Bedřich Legler /15 Drobné pozůstalosti - Dr. Alexander Sommer-Batěk /06 Drobné pozůstalosti - Dr. František Roubík /01 Drobné pozůstalosti - Dr. Josef Fischer /05 Drobné pozůstalosti - Dr. Rudolf Rejman /04 Drobné pozůstalosti - Dr. Václav Líva /14 Drobné pozůstalosti - JUDr. Adolf Maria Pinkas října 2013 Stránka 12 z 92

13 130/13 Drobné pozůstalosti - JUDr. Adolf Maria Pinkas /01 Drobné pozůstalosti - JUDr. František Baier /16 Drobné pozůstalosti - JUDr. Karel Urban /03 Drobné pozůstalosti - Karel Kopl /10 Drobné pozůstalosti - Tomáš Novotný /07 Drobné pozůstalosti - Vojtěch Schmidt Drtikol František N 51 Drtina Prokop , fond AMV Druhá celostátní konference KSČ 1331 Dostupné z 980/01 Druhá světová válka, díl I Dostupné z 980/02 Druhá světová válka, díl II Dostupné z N 49 Ducháček Ivo , fond AMV Dům zemědělské osvěty Dostupné z Dvanáctý sjezd KSČ 1342 Dostupné z Edmund Hünigen Dostupné z Ekonomická komise ÚV KSČ /1/7 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 13 z 92

14 1527 Ekonomická komise ÚV KSČ /1/9 Dostupné z N 14 Eliáš Alois, Ing , fond AMV Evangelická vrchní církevní rada Vídeň (1807) (1919) 692 Dostupné z Evidence obyvatelstva Prahy (1956) 1420/5 Dostupné z 702 Exportní ústav československý v Praze, Dostupné z Federace českých anarchistů Dostupné z N 97 Federální úřad pro tisk a informace (1949) N 9 Feierabend Ladislav, JUDr , fond AMV Fiala Zdeněk, Prof. PhDr., DrSc. 322 Dostupné z Fideikomisní spisy Dostupné z 52 Fond národní obnovy Dostupné z 490 Fond vzájemné hospodářské pomoci Dostupné z 498 Fotoarchiv K.H. Franka Fotodokumentace Dostupné z 922 Fotodokumentace Dostupné z František Cajthaml - Liberté Dostupné z 7. října 2013 Stránka 14 z 92

15 1398 František Dezider Pór Dostupné z Gajda Rudolf 839 Dostupné z 422 Generální inspekce rakouských drah, Dostupné z Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň Dostupné z Generální ředitelství ČSD (1916) (1946) 1769 Dostupné z 645/01 Generální ředitelství pro komunikace severní části říše Dostupné z 992 Generální ředitelství státních drah ve Vídni - presidium, Dostupné z 868 Generální ředitelství stavby dálnic (1900) (1949) 809 Dostupné z Generální ředitelství stavby dálnic, Praha - dodatky (1927) (1962) Dostupné z 809/0/ Generální sekretariát /0/32 Dostupné z 801 Generální velitel četnictva Praha Dostupné z 740 Generální velitel neuniformované protektorátní policie v Praze, Dostupné z 739 Generální velitel uniformované protektorátní policie v Praze, Dostupné z Geofond Praha, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 15 z 92

16 N 60 Gestapo, fond AMV Glazar Richard, diplomovaný ekonom Dostupné z Grigorovič - Barský Dimitrij Dimitrijevič Gustav Bareš /0/ Hájek Jiří, JUDr N 47 Hartman Josef, Dr , fond AMV Hemerka ze Stanmíru, August (1883) (1971) 458 Dostupné z Historický přehled vývoje vztahů státu a církví a problematiky církevního majetku, Retroinformace č Hitlerova mládež, (Hitlerjugend), (1936) Dostupné z 206 Hlavní správa veřejné bezpečnosti - protipožární oddělení, Dostupné z Hlavní správa výkupu MVk / Horní soud Jáchymov 226/1 Dostupné z 318 Horní soud Kutná Hora Dostupné z Horní soud Příbram (1725) (1884) 228 Dostupné z Horní soud Stříbro a jeho substituce Dostupné z Horní úřad Horní Slavkov Dostupné z 7. října 2013 Stránka 16 z 92

17 1479 Horní úřad Jihlava Dostupné z 167 Horní úřad Kutná Hora Dostupné z Horní úřad Mladá Vožice - Tábor, (1809) Dostupné z 978 Horní úřad Příbram ( ) 222 Dostupné z Horní úřad Rudolfov (1555) Dostupné z Horní úřad Stříbro 224 Dostupné z Hospodářská rada ÚV KSČ /1/ Hospodářská skupina báňského průmyslu, Dostupné z 303 Hospodářská skupina dřevařského průmyslu, (1928) Dostupné z Hospodářská skupina dřevařského průmyslu, , dodatky 373 Dostupné z 887 Hospodářská skupina hostinských živností (1938) (1950) 631 Dostupné z Hospodářská skupina chemického průmyslu, (1922) (1952) Dostupné z Hospodářská skupina papíru a celulózy, (1938) Dostupné z Hospodářská skupina průmyslu cukrovarnického, Praha 724 Dostupné z Hospodářská skupina sklářského průmyslu (1928) Dostupné z 7. října 2013 Stránka 17 z 92

18 597 Hospodářská skupina železa a kovu, Dostupné z 428 Hospodářský svaz německých osídlenců v Čechách a na Moravě, (1942) Dostupné z 565 N 22 Hrubý Adolf , fond AMV Hübl Milan, doc.dr., CSc Hungarica, tématický sooupis materiálů z fondů II. oddělení SÚA Praha, Chemapol, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy a zvukové záznamy, Praha Dostupné z 962 Chemické závody Ústí n/l., Falknov, společnost s r.o. se sídlem v Drážďanech (1924) (1948) Dostupné z 976 Chemostav - obecně prospěšná akciová společnost stavební a bytová se sídlem v Praze Dostupné z 1460/ I. celostátní konference KSČ Dostupné z I. sjezd KSČ /0/10 Dostupné z I.celostátní konference KSČ prosince Dostupné z Ideologická komise ÚV KSČ /1/8 Dostupné z Ideologická komise ÚV KSČ /1/15 Dostupné z N 94 Ideologická komise ÚV KSČ října 2013 Stránka 18 z 92

19 N 95 Ideologická komise ÚV KSČ Ideologické oddělení /2/2 Dostupné z II. sjezd KSČ /0/11 Dostupné z II.celostátní konference KSČ června Dostupné z III. celostátní konference KSČ července Dostupné z III. sjezd KSČ ) 1479/0/12 Dostupné z Ilegální časopisy , Tisková sbírka 1068 Dostupné z Ilja Bart (Julius Bartošek) 590 Dostupné z 56 Inpressy, Dostupné z Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Smiřice Inspektor uniformované policie v Čechách, Dostupné z Intendance českého Národního divadla Praha Dostupné z Intendance Německého zemského divadla v Praze Dostupné z IV. sjezd KSČ /0/13 Dostupné z N 92 Ivan Sviták, prof. RSDr. JUDr. CS IX. sjezd KSČ května /0/2 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 19 z 92

20 1551 IX. sjezd KSČ /0/2 Dostupné z Jan Šverma Dostupné z Jan Vodička Dostupné z Jaromír Dolanský /0/64 Dostupné z Jaroslav Kozel /0/31 Dostupné z Jaroslav Kozler Dostupné z Jaroslav Süssmilich Dostupné z Jazzová sekce Jedenáctý sjezd KSČ 1341 Dostupné z 484 Jednota nabyvatelů půdy Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Dostupné z 487 Jednota společenstev zahradníků pro zemi Českou a Moravskoslezskou, ( ) /1-2 Jednotný svaz českých zemědělců Dostupné z Jindřich Uher, tajemník ÚV KSČ /0/27 Dostupné z Jindřich Veselý Dostupné z N 40 Jíše Karel , fond AMV října 2013 Stránka 20 z 92

21 1431 Josef Haken Dostupné z Josef Špic Dostupné z Josef Štětka /0/37 Dostupné z 875 Jubilejní fond republiky Dostupné z Julie Prokopová Dostupné z 440 Junák, Dostupné z Kádrové oddělení ÚV KSČ, řády a vyznamenání /2/6 Dostupné z N 74 Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1945) (1968), I. část Dostupné z N 1 Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1946) (1968), II. část Dostupné z 1261/0/ /0/ Kancelář J. Franka /0/ Kancelář právních zástupců českých velkostatků Dostupné z Karel Kreibich Dostupné z Karel Schweighofer Dostupné z 64 Kartelový rejstřík, /3 Dostupné z N 79 Kašák Karel října 2013 Stránka 21 z 92

22 972 Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady 1. čsl. vláda (Kramářova) Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady 4. čsl. vláda (1.Černého), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, 3. čsl. vláda (2.Tusarova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 18. čsl. vláda (1.Syrového) Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 9. čsl. vláda (3.Švehlova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 10. čsl. vláda (1. Udržalova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 5. čsl.vláda (Benešova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 6. čsl.vláda (1.Švehlova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlády z fondu Předsednictva ministerské rady, 2. čsl. vláda (1. Tusarova), Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 7. čsl. vláda (2. Švehlova), Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 8. čsl. vláda (2.Černého), Kateřina Beckmannová Dostupné z Klement Gottwald Dostupné z 7. října 2013 Stránka 22 z 92

23 1540 Klement Gottwald /0/ Klub československých turistů Klub československých zemědělských ekonomistů Dostupné z Klub poslanců KSČ (1959) 1071 Dostupné z Klub poslanců sociální demokracie Dostupné z 678 Kluby českých poslanců sněmovny říšské rady ve Vídni Dostupné z Knorr Miloš, generálmajor v.v. (1914) Dostupné z Kohák Miloslav, PhDr. (1871) (2000) 635 Dostupné z N 48 Kohák Miloslav, PhDr , fond AMV Kolo slovanských akademiků studujících zemědělské a lesní inženýrství v Praze Dostupné z Komisa (obchodní firma), Praha Dostupné z 987 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe (1938) 656 Dostupné z 393 Komise pro plebiscit na Těšínsku Dostupné z 948 Komise pro soupis cechovních památek Dostupné z Komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně /1/5 Dostupné z Komise ÚV KSČ pro zemědělství a výživu /1/12 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 23 z 92

Přehled archivních fondů II. odd. Národního archivu

Přehled archivních fondů II. odd. Národního archivu Přehled archivních fondů II. odd. Národního archivu Použité zkratky AMZV Archiv ministerstva zahraničních věcí Archiv země České ČÚBP Český ústav bezpečnosti práce MLK Ministerstvo lidové kontroly PA Poštovní

Více

INSTITUT anti KOMUNISMU

INSTITUT anti KOMUNISMU INSTITUT anti KOMUNISMU INSTITUT anti KOMUNISMU PETRA HOLUBOVÁ ATELIÉR HRADEČNÍ DIPLOMNÍ PROJEKT - INSTITUT antikomunismu Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze LETNÍ SEMESTR

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU 000 BA0062 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU Kód: Název: 000 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Ostatní PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci RNDr. Petr Nečas předseda Rady místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU. za rok 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU. za rok 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍHO ARCHIVU za rok 2006 Eva Drašarová Ředitelka Národního archivu V Praze 15.2.2007 ÚVOD Tak už je to zase tady. Vrcholné euforické pocity nad zlezením hory běžných povinností,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) včetně profesních charakteristik III. Do hodnotící komise

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci JUDr. Petr Šimerka předseda Rady ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Dr. Ing. Jaromír Drábek předseda Rady vlády pro BOZP ministr práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel. 224 919 689 jaromir.drabek@mpsv.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více