Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv. Seznam archivních pomůcek"

Transkript

1 Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92

2 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv jednotlivých lokalit a dolů v Čechách a na Moravě uložených ve fondu BH Praha, sign. e - 15 Dostupné z /01 Administrace celních důchodků Dostupné z 193 Administrace toskánských statků v Praze Spisové oddělení Tachlovice Dostupné z 1061/9 N 70 Agrární operace /6 471 Akademie hraběte Straky v Praze, Dostupné z 436/01 Akční výbor národních jednot a matic ; 694 Dostupné z N 42 Americký ústav v Praze , fond AMV Amt für Beamte Prag, Dostupné z André Simone (Oto Katz) 595 Dostupné z Antonín Němec Dostupné z Antonín Volavka Dostupné z Antonín Zápotocký /0/ Antonín Zápotocký N 38 Antroposofická společnost, fond AMV října 2013 Stránka 2 z 92

3 1117/01 Apelační a vrchní trestní soud v Praze (1548) (1904), díl I., knihy a registraturní pomůcky Dostupné z 1117/02 Apelační a vrchní trestní soud v Praze, (1548) (1904), díl II. Dostupné z 1117/03 Apelační a vrchní trestní soud v Praze, (1548) (1904), díl III. - rejstříky Dostupné z Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa Vasiljevna Dostupné z Archiv Huberta Ripky (1950) 1419 Dostupné z N 90 Archiv Syndikátů novinářů Archivní registratura , dílčí inventář F 241/3/6 Dostupné z Archivní zákon, Retroinformace č.3 7 Arizační spisy 375 Dostupné z 609 Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického v Praze, Dostupné z N 27 Auswärtiges Amt Berlín, fond AMV / Balkanpress N 41 Benda Stanislav, JUDr , fond AMV N 65 Beran Rudolf , fond AMV N 82 Bílkovi a Nečasovi, fotodokumentace října 2013 Stránka 3 z 92

4 N 81 Bílkovi a Nečasovi, rodinný archiv Blachon Georges 255 Dostupné z Blanka Friedová Dostupné z Brabec Václav, PhDr., DrSc Breško - Breškovskaja Jekatěrina Konstantinovna Dostupné z Byro ÚV KSČ Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra Dostupné z Celostátní konference KSČ /0/2 Dostupné z Celostátní porady a konference Dostupné z Centrotex, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy, Praha Dostupné z 1127/1 277 Cenzurní sbor kinematografický, Dostupné z Cerha Josef, JUDr. (1874) (1983) 1307 Dostupné z Cirkuláře a vyhlášky II., Culka Zdeněk, JUDr. (1903) (1999) 1225 Dostupné z Čechová Gabriela, PhDr. (1858) Čeněk Hruška Dostupné z 7. října 2013 Stránka 4 z 92

5 N 21 Černý Jan, Dr , fond AMV /01 Česká finanční prokuratura , katalog, svazek I - listiny 877/1 Dostupné z 1256/01 Česká finanční prokuratura (1965), díl I /02 Česká finanční prokuratura (1965), díl II /03 Česká finanční prokuratura (1965), díl III /04 Česká finanční prokuratura (1965), díl IV /05 Česká finanční prokuratura (1965), díl V /02 Česká finanční prokuratura, svazek II/1 877 Dostupné z 751/03 Česká finanční prokuratura, svazek II/2 877 Dostupné z 751/04 Česká finanční prokuratura, svazek III 877 Dostupné z 153 Česká lesnická jednota v Praze, Dostupné z 734 Česká liga proti bolševismu ( ) Dostupné z Česká sociální pomoc Dostupné z 224 Česká společnost pro zvelebování zahradnictví v Praze Dostupné z 680 Česká státní účtárna Dostupné z Česká strana národně socialistická Dostupné z 7. října 2013 Stránka 5 z 92

6 281/01 Česká zemědělská rada Dostupné z 281/02 Česká zemědělská rada Česká zemská kancelář pro revizi okresního a obecního hospodářství Dostupné z Česká zemská společenstevní kancelář v Praze Dostupné z 667/04 České místodržitelství sv , sign /3 Dostupné z 667/07 České místodržitelství sv , sign /3 Dostupné z 667/01 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/10 České místodržitelství , sv pomocné knihy 873/3 Dostupné z 667/02 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/03 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/05 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/06 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/08 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z 667/09 České místodržitelství , sv , sign /3 Dostupné z České místodržitelství Praha - všeobecné, Dvorské a říšské úřady, Signatura 1 ( ) Dostupné z 873/3 7. října 2013 Stránka 6 z 92

7 1719 České místodržitelství Praha - všeobecné, Šlechtické záležitosti, Signatura 10 ( ), signatura 8 ( ) Dostupné z 873/3 919 České obchodní dráhy Praha, Dostupné z 615 České zemské ústředí obcí, měst a okresů, Dostupné z 158 Českomoravská úřadovna pro dovoz a vývoz výrobků hospodářství zemědělského a vyživovacího, , ( ) Dostupné z Českomoravská zemědělská společnost , ( ) 555 Dostupné z 574 Československá akademie zemědělská v Praze, (1920) Dostupné z 1270/01 Československá akademie zemědělských věd, , díl I. 757 Dostupné z 1270/02 Československá akademie zemědělských věd, , díl II Československá archivní společnost Dostupné z 486 Československá jednota ovocnická, Dostupné z 963 Československá lawn-tenisová asociace, Dostupné z 1062/01 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl I /02 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl II /03 Československá obec sokolská, (1862) (1955), díl III Československá obec turistická, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 7 z 92

8 1442 Československá sociálně demokratická strana dělnická /1 Dostupné z Československá sociální demokracie /2 Dostupné z Československá společnost Zlatého kříže, (1909) Dostupné z 925 Československá sportovní obec, Dostupné z 735 Československá státní střední škola ve Velké Británii Dostupné z Československá strana národně socialistická, ústřední sekretariát Dostupné z 254 Československá tisková kancelář Praha - zpravodajské zprávy, Dostupné z 269 Československá tisková kancelář Praha - zpravodajské zprávy, , (dodatek I.) Dostupné z 650 Československá tisková kancelář Praha, zpravodajské zprávy, , (II.dodatek) Dostupné z Československá ústřední jednota velocipédistů, Dostupné z 674 Československá ústřední rada železniční Dostupné z Československá vědeckotechnická společnost (1952) (1970) Dostupné z 872 Československé delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích Dostupné z 1185/01 Československé doly n.p., generální ředitelství, díl I., (1938) října 2013 Stránka 8 z 92

9 1185/02 Československé doly n.p., generální ředitelství, díl II., (1938) , Československé energetické závody n.p. Praha, Dostupné z 741 Československé textilní závody národní podnik, Dostupné z Československé uhelné doly n.p., generální ředitelství, (1948) Dostupné z Československé vojenské jednotky na Západě v době II. světové války Dostupné z Československé závody automobilové a letecké, n.p., Dostupné z 742 Československé závody dřevozpracující, n.p. Praha Dostupné z Československé závody kovodělné a strojírenské, n.p., Dostupné z 743 Československé závody kožedělné a gumárenské, národní podnik, Dostupné z Československé závody přesného strojírenství, n.p., Dostupné z 684 Československé závody těžkého strojírenství - generální ředitelství, Dostupné z 535 Československé zemědělské muzeum - Ústav pro studium a povznesení venkova Dostupné z ; Československo-rumunská hospodářská komora Dostupné z 838 Československý amatérský plavecký svaz, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 9 z 92

10 842 Československý červený kříž v zahraničí a jeho odbočky Londýn, (1948) Dostupné z Československý golfový svaz Dostupné z Československý jezdecký svaz v Praze, Dostupné z Československý mírový výbor, Praha - kinematografické filmy a zvukové záznamy (1952) /1 927 Československý orel Dostupné z 805 Československý plavební úřad Praha, Dostupné z 921 Československý svaz házené Dostupné z Československý svaz tělesné výchovy - ústřední výbor Praha - kinematografické filmy (1862) /1 869 Československý šermířský svaz Dostupné z Československý tělovýchovný svaz, Dostupné z 426 Československý ústav práce, Československý ústav zahraniční (1925) Dostupné z Československý ústav zahraniční, (1920) Dostupné z 818 Československý veslařský svaz Dostupné z Československý všesportovní výbor, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 10 z 92

11 769 Československý výbor olympijský Dostupné z Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku Dostupné z 179/01 Český klub Dostupné z Český svaz fotbalový v Praze, (1950) 796 Dostupné z Český svaz ledního hokeje, (1949) 840 Dostupné z 732 Český svaz pro spolupráci s Němci Dostupné z 859 Český svaz válečníků (1939) (1946) 735 Dostupné z N 96 Český úřad pro tisk a informace (1945) Český zemský sněm Dostupné z N 13 Čížek Alois , fond AMV Čtrnáctý sjezd KSČ 1344 Dostupné z Davídek Václav, PhDr. (1875) (1995) 415 Dostupné z N 58 Dellin Eduard, Ing , fond AMV Dělnická knihtiskárna a nakladatelství 251 Dostupné z Desátý sjezd KSČ 1340 Dostupné z N 84 Dětská ozdravovna Coe Collage Camp v Černovicích u Tábora října 2013 Stránka 11 z 92

12 1389 Dezider Benau Dostupné z 598 Dokumentace - sbírka, (1892) Dostupné z Dokumentace II.část, (1813) (1978) 502 N 37 Dostál Petr, MUDr , fond AMV Dr. Bohumír Šmeral Dostupné z Dr. Theodor Bartošek Dostupné z Dr. Václav Vacek Dostupné z 693 Drážďanská banka 1335 Dostupné z 130/18 Drobné pozůstalosti - Antonín Otakar Zeithammer /07 Drobné pozůstalosti - Bedřich Legler /15 Drobné pozůstalosti - Dr. Alexander Sommer-Batěk /06 Drobné pozůstalosti - Dr. František Roubík /01 Drobné pozůstalosti - Dr. Josef Fischer /05 Drobné pozůstalosti - Dr. Rudolf Rejman /04 Drobné pozůstalosti - Dr. Václav Líva /14 Drobné pozůstalosti - JUDr. Adolf Maria Pinkas října 2013 Stránka 12 z 92

13 130/13 Drobné pozůstalosti - JUDr. Adolf Maria Pinkas /01 Drobné pozůstalosti - JUDr. František Baier /16 Drobné pozůstalosti - JUDr. Karel Urban /03 Drobné pozůstalosti - Karel Kopl /10 Drobné pozůstalosti - Tomáš Novotný /07 Drobné pozůstalosti - Vojtěch Schmidt Drtikol František N 51 Drtina Prokop , fond AMV Druhá celostátní konference KSČ 1331 Dostupné z 980/01 Druhá světová válka, díl I Dostupné z 980/02 Druhá světová válka, díl II Dostupné z N 49 Ducháček Ivo , fond AMV Dům zemědělské osvěty Dostupné z Dvanáctý sjezd KSČ 1342 Dostupné z Edmund Hünigen Dostupné z Ekonomická komise ÚV KSČ /1/7 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 13 z 92

14 1527 Ekonomická komise ÚV KSČ /1/9 Dostupné z N 14 Eliáš Alois, Ing , fond AMV Evangelická vrchní církevní rada Vídeň (1807) (1919) 692 Dostupné z Evidence obyvatelstva Prahy (1956) 1420/5 Dostupné z 702 Exportní ústav československý v Praze, Dostupné z Federace českých anarchistů Dostupné z N 97 Federální úřad pro tisk a informace (1949) N 9 Feierabend Ladislav, JUDr , fond AMV Fiala Zdeněk, Prof. PhDr., DrSc. 322 Dostupné z Fideikomisní spisy Dostupné z 52 Fond národní obnovy Dostupné z 490 Fond vzájemné hospodářské pomoci Dostupné z 498 Fotoarchiv K.H. Franka Fotodokumentace Dostupné z 922 Fotodokumentace Dostupné z František Cajthaml - Liberté Dostupné z 7. října 2013 Stránka 14 z 92

15 1398 František Dezider Pór Dostupné z Gajda Rudolf 839 Dostupné z 422 Generální inspekce rakouských drah, Dostupné z Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň Dostupné z Generální ředitelství ČSD (1916) (1946) 1769 Dostupné z 645/01 Generální ředitelství pro komunikace severní části říše Dostupné z 992 Generální ředitelství státních drah ve Vídni - presidium, Dostupné z 868 Generální ředitelství stavby dálnic (1900) (1949) 809 Dostupné z Generální ředitelství stavby dálnic, Praha - dodatky (1927) (1962) Dostupné z 809/0/ Generální sekretariát /0/32 Dostupné z 801 Generální velitel četnictva Praha Dostupné z 740 Generální velitel neuniformované protektorátní policie v Praze, Dostupné z 739 Generální velitel uniformované protektorátní policie v Praze, Dostupné z Geofond Praha, Dostupné z 7. října 2013 Stránka 15 z 92

16 N 60 Gestapo, fond AMV Glazar Richard, diplomovaný ekonom Dostupné z Grigorovič - Barský Dimitrij Dimitrijevič Gustav Bareš /0/ Hájek Jiří, JUDr N 47 Hartman Josef, Dr , fond AMV Hemerka ze Stanmíru, August (1883) (1971) 458 Dostupné z Historický přehled vývoje vztahů státu a církví a problematiky církevního majetku, Retroinformace č Hitlerova mládež, (Hitlerjugend), (1936) Dostupné z 206 Hlavní správa veřejné bezpečnosti - protipožární oddělení, Dostupné z Hlavní správa výkupu MVk / Horní soud Jáchymov 226/1 Dostupné z 318 Horní soud Kutná Hora Dostupné z Horní soud Příbram (1725) (1884) 228 Dostupné z Horní soud Stříbro a jeho substituce Dostupné z Horní úřad Horní Slavkov Dostupné z 7. října 2013 Stránka 16 z 92

17 1479 Horní úřad Jihlava Dostupné z 167 Horní úřad Kutná Hora Dostupné z Horní úřad Mladá Vožice - Tábor, (1809) Dostupné z 978 Horní úřad Příbram ( ) 222 Dostupné z Horní úřad Rudolfov (1555) Dostupné z Horní úřad Stříbro 224 Dostupné z Hospodářská rada ÚV KSČ /1/ Hospodářská skupina báňského průmyslu, Dostupné z 303 Hospodářská skupina dřevařského průmyslu, (1928) Dostupné z Hospodářská skupina dřevařského průmyslu, , dodatky 373 Dostupné z 887 Hospodářská skupina hostinských živností (1938) (1950) 631 Dostupné z Hospodářská skupina chemického průmyslu, (1922) (1952) Dostupné z Hospodářská skupina papíru a celulózy, (1938) Dostupné z Hospodářská skupina průmyslu cukrovarnického, Praha 724 Dostupné z Hospodářská skupina sklářského průmyslu (1928) Dostupné z 7. října 2013 Stránka 17 z 92

18 597 Hospodářská skupina železa a kovu, Dostupné z 428 Hospodářský svaz německých osídlenců v Čechách a na Moravě, (1942) Dostupné z 565 N 22 Hrubý Adolf , fond AMV Hübl Milan, doc.dr., CSc Hungarica, tématický sooupis materiálů z fondů II. oddělení SÚA Praha, Chemapol, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy a zvukové záznamy, Praha Dostupné z 962 Chemické závody Ústí n/l., Falknov, společnost s r.o. se sídlem v Drážďanech (1924) (1948) Dostupné z 976 Chemostav - obecně prospěšná akciová společnost stavební a bytová se sídlem v Praze Dostupné z 1460/ I. celostátní konference KSČ Dostupné z I. sjezd KSČ /0/10 Dostupné z I.celostátní konference KSČ prosince Dostupné z Ideologická komise ÚV KSČ /1/8 Dostupné z Ideologická komise ÚV KSČ /1/15 Dostupné z N 94 Ideologická komise ÚV KSČ října 2013 Stránka 18 z 92

19 N 95 Ideologická komise ÚV KSČ Ideologické oddělení /2/2 Dostupné z II. sjezd KSČ /0/11 Dostupné z II.celostátní konference KSČ června Dostupné z III. celostátní konference KSČ července Dostupné z III. sjezd KSČ ) 1479/0/12 Dostupné z Ilegální časopisy , Tisková sbírka 1068 Dostupné z Ilja Bart (Julius Bartošek) 590 Dostupné z 56 Inpressy, Dostupné z Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Smiřice Inspektor uniformované policie v Čechách, Dostupné z Intendance českého Národního divadla Praha Dostupné z Intendance Německého zemského divadla v Praze Dostupné z IV. sjezd KSČ /0/13 Dostupné z N 92 Ivan Sviták, prof. RSDr. JUDr. CS IX. sjezd KSČ května /0/2 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 19 z 92

20 1551 IX. sjezd KSČ /0/2 Dostupné z Jan Šverma Dostupné z Jan Vodička Dostupné z Jaromír Dolanský /0/64 Dostupné z Jaroslav Kozel /0/31 Dostupné z Jaroslav Kozler Dostupné z Jaroslav Süssmilich Dostupné z Jazzová sekce Jedenáctý sjezd KSČ 1341 Dostupné z 484 Jednota nabyvatelů půdy Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Dostupné z 487 Jednota společenstev zahradníků pro zemi Českou a Moravskoslezskou, ( ) /1-2 Jednotný svaz českých zemědělců Dostupné z Jindřich Uher, tajemník ÚV KSČ /0/27 Dostupné z Jindřich Veselý Dostupné z N 40 Jíše Karel , fond AMV října 2013 Stránka 20 z 92

21 1431 Josef Haken Dostupné z Josef Špic Dostupné z Josef Štětka /0/37 Dostupné z 875 Jubilejní fond republiky Dostupné z Julie Prokopová Dostupné z 440 Junák, Dostupné z Kádrové oddělení ÚV KSČ, řády a vyznamenání /2/6 Dostupné z N 74 Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1945) (1968), I. část Dostupné z N 1 Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1946) (1968), II. část Dostupné z 1261/0/ /0/ Kancelář J. Franka /0/ Kancelář právních zástupců českých velkostatků Dostupné z Karel Kreibich Dostupné z Karel Schweighofer Dostupné z 64 Kartelový rejstřík, /3 Dostupné z N 79 Kašák Karel října 2013 Stránka 21 z 92

22 972 Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady 1. čsl. vláda (Kramářova) Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady 4. čsl. vláda (1.Černého), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, 3. čsl. vláda (2.Tusarova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 18. čsl. vláda (1.Syrového) Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 9. čsl. vláda (3.Švehlova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 10. čsl. vláda (1. Udržalova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 5. čsl.vláda (Benešova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady, 6. čsl.vláda (1.Švehlova), Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlády z fondu Předsednictva ministerské rady, 2. čsl. vláda (1. Tusarova), Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 7. čsl. vláda (2. Švehlova), Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 8. čsl. vláda (2.Černého), Kateřina Beckmannová Dostupné z Klement Gottwald Dostupné z 7. října 2013 Stránka 22 z 92

23 1540 Klement Gottwald /0/ Klub československých turistů Klub československých zemědělských ekonomistů Dostupné z Klub poslanců KSČ (1959) 1071 Dostupné z Klub poslanců sociální demokracie Dostupné z 678 Kluby českých poslanců sněmovny říšské rady ve Vídni Dostupné z Knorr Miloš, generálmajor v.v. (1914) Dostupné z Kohák Miloslav, PhDr. (1871) (2000) 635 Dostupné z N 48 Kohák Miloslav, PhDr , fond AMV Kolo slovanských akademiků studujících zemědělské a lesní inženýrství v Praze Dostupné z Komisa (obchodní firma), Praha Dostupné z 987 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe (1938) 656 Dostupné z 393 Komise pro plebiscit na Těšínsku Dostupné z 948 Komise pro soupis cechovních památek Dostupné z Komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně /1/5 Dostupné z Komise ÚV KSČ pro zemědělství a výživu /1/12 Dostupné z 7. října 2013 Stránka 23 z 92

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

Univerzální seznam archivů a fondů

Univerzální seznam archivů a fondů 362 Univerzální seznam archivů a fondů Níže se uvádějí názvy archivů a fondů, ze kterých editoři čerpali (stav v září 2010). Jednotlivé pramenné díly (svazky) obsahují v referenční části přehled archivů

Více

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24 ----------- Neprotokolované dokumenty 1913 1 T 293/21 Politické porady u presidenta 1921 1 T 355/21 Pan president i osobní, daně, majetkové, vládní apod. 1921-1923 1 T 454/21 Capri dopisy dr. Kučery a

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2011

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2011 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2011 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s pouņitím podkladŧ ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2012 OBSAH

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj.

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj. 1 R 71/19 Seznam došlých darů pro spolek "Slovenské dítě" 1919 1 2 R 119/19 O.Olmer a P. Holec - přijímání úředníků do státní služby 1919 1 3 R 289/19 Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 2. díl (1945) 1960-1990 (1994) Inventář č. 557 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006 132 Inventární soupis (1960-1990) Okresní národní výbor Děčín A - Spisy

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Číslo listu NAD Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek 3 Státní obvodová úřadovna pro pozemkovou

Číslo listu NAD Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek 3 Státní obvodová úřadovna pro pozemkovou Číslo listu NAD Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek 3 Státní obvodová úřadovna pro pozemkovou reformu, Hradec Králové (1929) 1945-1950 3 - Nepřístupný

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti struktury moci Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti Petr Blažek, Milan Bárta, Jan Kalous, Libor Svoboda, Pavel Žáček Archiv bezpečnostních složek spravuje vedle jiných archivních dokumentů také personální

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Kronika Města Chrudim za rok 2006

Kronika Města Chrudim za rok 2006 Kronika Města Chrudim za rok 2006 OBSAH ÚVOD OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI Zastupitelstvo města Rada města Výbory zastupitelstva města Komise rady města Městský architekt Působnost městského úřadu Umístění městského

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Spolek filmové studio

Spolek filmové studio Spolek filmové studio (1921) 1936 1940 (1943) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Spolek filmové studio Časový rozsah pomůcky: (1921) 1936 1940 (1943)

Více

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB 1 C O J E T O S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T? Státní bezpečnost (StB) tajná politická policie jako preferovaná součást Sboru národní bezpečnosti (SNB) v resortu

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Agitace-propaganda. - Gottwaldov : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1984-1989

Agitace-propaganda. - Gottwaldov : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1984-1989 Zlín Agitace-propaganda. - Gottwaldov : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1984-1989 Agropodnik : Podnikový informátor ZO KSČ, ZV ROH, ZO SSM. - Gottwaldov : Agropodnik. - Vych. 1979-1985, dosud Agropodnik

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více