STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument, který vymezí plán dlouhodobého rozvoje mikroregionu Touškovsko a bude vymezovat společné představy zástupců obcí a obyvatel o základních směrech vývoje v novém období Bude také sloužit jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytnutí financí na jejich realizaci. Strategické plánováni Nejvhodnější metodou pro tvorbu výše uvedeného dokumentu se jeví metoda strategického plánování. Jedná se o systematické řízení organizací nebo obcí zaměřené nato, aby se mobilizovaly a co nejefektivněji využily vlastní zdroje a čas a správně se reagovalo na změny v okolí. Přínosy strategického plánování Největším přínosem strategického plánování je, že napomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry vývoje a soustředí veškeré úsilí na řešení klíčových problémů. Ukazuje také, jak se co nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek při minimalizaci nežádoucích dopadů hrozeb a při maximalizaci užitku z možných příležitostí. Napomáhá také řešit vytyčené problémy v dlouhodobém měřítku a optimalizuje zjevné a i skryté lidské zdroje a finance. Výstup strategie Výstupem strategického plánování je strategie, v našem případě strategie rozvoje mikroregionu. Jedná se o ucelený soubor kroků a nástrojů pro řízení změn a je to také proces pro řízení daných změn. Postup při zpracování strategie Zpracování strategie se skládá z několika kroků, které na sebe navazují. Některé z nich již byly v současné době provedeny externě, jiné se řeší přímo na schůzkách pracovních skupin odpovědných za jednotlivé problémové oblasti. KROK 1 Profil mikroregionu KROK 2 Vize a strategické cíle KROK 3 SWOT analýza KROK 4 Stanovení strategie

2 2 Profil obce je dokument, který má ukázat základní přehled o mikroregionu a jeho členských obcích v oblastech obyvatelstva, domácností, místní ekonomiky, místní správy, cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy nebo technické infrastruktury. Měl by dát členům strategického týmu, resp. členům pracovních skupin, návod, na co se při tvorbě zaměřit, co může mikroregion zlepšit v budoucnosti. Je to východisko pro tvorbu strategického plánu. Tento dokument je zpracováván, v současné době je členům pracovních skupin předložena pracovní verze, která bude konzultantskou firmou Eurocompact, s.r.o. dopracována ve spolupráci s jednotlivými členy mikroregionu v oblastech životního prostředí, místní ekonomiky a místní správy. Vize je formulací žádoucího cílového stavu zahrnující společné sdílené představy o tom, jak by měl mikroregion v budoucnosti vypadat. Dne se konala první schůzka strategického týmu, který formulovat tuto vizi: Strategická vize mikroregion Touškovsko je v roce 2011 místem: - s kvalitním bydlením zejména pro mladé, poskytujícím možnosti kvalitního kulturního a sportovního vyžití, které spolu s dobrým životním prostředím nabízí možnosti kvalitního života pro všechny občany - s vyrovnaným hospodařením umožňujícím investice a podporujícím drobné a střední podnikání a vytvořenou infrastrukturou pro cestovní ruch - s vybudovanou, funkční a udržovanou technickou, dopravní a informační infrastrukturou - s ještě větším přiblížením občanovi. Strategické cíle by měly určit základní směry dlouhodobého rozvoje mikroreginu. Budou definovány na schůzkách pracovních týmů. SWOT analýza představuje analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (S strenghts silné stránky, W weaknessed slabé stránky, O opportunities příležitosti, T threats ohrožení). Členové strategického týmu na své první schůzce definovali tuto SWOT analýzu pro mikroregion Touškovsko: Silné stránky spojení více obcí soudržnost v určitých odvětvích společný zájem v akcích lokality pro rodinné domy blízkost Plzně jako centra dobré dopravní spojení Příležitosti využití všech strukturálních fondů využití dalších zdrojů pro financování projektů zvýšení počtu obyvatel v obcích zvýšení zaměstnanosti v regionu Slabé stránky odstoupení jedné či více obcí z DSO úbytek služeb a zařízení(kulturní dům, kino) Ohrožení integrace Plzně do obcí mikroregionu přerozdělování finančních prostředků ze státu na obce blízkost města Plzně - odliv živnostníků za prací do města místo podnikání v obci Generickou strategii oblasti je strategie S-O, tj. strategie zaměřená na efektivní využití vnějších příležitostí prostřednictvím vnitřních silných stránek mikroregionu.

3 3 Stanovení strategie je závěrečnou aktivitou tvorby strategického plánu. Jedná se o určení způsobu, jak co nejlépe využít vlastních silných stránek a příležitostí a zároveň jak co nejlépe minimalizovat své slabé stránky a možné ohrožení. Stanovení strategie je nejčastěji prezentováno v podobě vymezení a specifikace problémových okruhů. problémových okruhů je přímou součástí stanovení strategie. Zaměřuje se na oblasti, které se mohou jevit jako problém v budoucím vývoji mikroregionu a snaží je prostřednictvím definovaných aktivit minimalizovat a předejít tak v budoucnosti problémům. V praxi se většinou vymezí dvě až čtyři hlavní oblasti rozvoje a stanoví se k nim strategické cíle a aktivity. Strategický tým určil tyto 4 oblasti jako problémové okruhy, na které by se měla zaměřit strategie jako celek: PO 1 Kvalita života PO 2 Ekonomika PO 3 Infrastruktura PO 4 Legislativa Bydlení Kultura Sport Práce Životní prostředí Služby Podnikání Investice Poplatky Cestovní ruch Práce Technická Dopravní Informační Cestovní ruch Vyhlášky Dotace Daně Úřad Informace Lobbying Partnerství U každého problémového okruhu budou definovány pracovními mi pro příslušnou oblast aktivity i strategické cíle.. Konečným výstupem, který shrnuje vizi, strategické cíle, problémové okruhy a jednotlivé jejich aktivity, je dokument strategického plánu rozvoje mikroregionu. Jeho struktura bude následující: 1 územní vymezení mikroregionu 2 charakteristika mikroregionu = profil 3 strategická vize a strategické cíle 4 SWOT analýza mikroregionu 5 vymezení a specifikace problémových okruhů vč. Aktivit 6 akční plán Činnost členů pracovních skupin V rámci definování problémových okruhů byly stanoveny 4 okruhy, které budou vytváření v rámci jednotlivých pracovních skupin. Členové pracovních skupin budou na svých samostatných sezeních a jednáních stanovovat za pomoci moderátora zajištěného společností Eurocompact, s.r.o. strategické cíle a aktivity pro svůj problémový okruh.

4 4 Proces zapojení členů pracovních skupin do tvorby strategického plánu mikroregionu: Kvalita života Ekonomika Infrastruktura Legislativa cílů pro PO 1 cílů pro PO 2 cílů pro PO 3 cílů pro PO 4 aktivit pro PO 1 aktivit pro PO 2 aktivit pro PO 3 aktivit pro PO 4 Tvorba strategického plánu zahrnující definici cílů a aktivit pro jednotlivé problémové okruhy. Pozn.: PO = problémový okruh Tvorba akčního plánu Tvorba projektových fiší jako zásobníků projektů pro budoucí rozvoj mikroregionu Závěr Strategický plán mikroregionu Touškovsko bude po své finalizaci a schválení nástrojem pro budoucí rozvoj svého územního celku. Dokument bude představovat soubor kroků pro řízení změn v prostoru i čase. Bude obsahovat nejen přesný postup pro provádění změn, ale také vlastní provedení změn v praxi vč. Průběžného sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Jedná se o dokument, který vznikne pro mikroregion součinností vlastních obyvatel s místní správou v rámci jednotlivých schůzek strategického týmu a pracovních skupin. Přílohy: P1 složení pracovních skupin P2 termíny schůzek pracovních skupin P3 problémové okruhy

5 5 Příloha č. P1: Složení pracovních skupin Problémový okruh 1 Kvalita života Josef Fišer Město Touškov Ing. Bc. Peter Rada Vochov Ing. Josef Šmíd Bdeněves Problémový okruh 2 Ekonomika p. Mourková Jana Římsová Chotíkov Problémový okruh 3 Infrastruktura Josef Fišer Město Touškov p. Mourková Problémový okruh 4 Legislativa Ing. Bc. Peter Rada Vochov Ing. Josef Šmíd Bdeněves Příloha č. P2: Termín prvních schůzek pracovních skupin Datum Čas PS 1 - Kvalita života 9. října :00 12:00 hod. PS 2 - Ekonomika 9. října :00 16:00 hod. PS 3 - Infrastruktura 11. října :00 12:00 hod. PS 4 - Legislativa 11. října :00 16:00 hod.

6 6 Příloha č. P3: Problémové okruhy podklad pro pracovní skupiny na první schůzku (budou vytvářeny strategické cíle a aktivity). Název problémového okruhu: A) Kvalita života bydlení kultura sport práce životní prostředí A.1 A.2 A.3 Název problémového okruhu: B) Ekonomika služby podnikání investice poplatky cestovní ruch práce B.1 B.2 B.3 Název problémového okruhu: C) Infrastruktura technická dopravní informační cestovní ruch C.1 C.2 C.3 Název problémového okruhu: D) Legislativa vyhlášky dotace daně úřad informace lobbying partnerství D.1 D.2 D.3

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 Návrhová část Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman pracovní verze říjen 2008 Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice Strategie Podnikatelského Parku Kopřivnice Verze 1.1 Řešitel: Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Kopřivnice Vypracovali: Václav Kovalský Lenka Šimečková Jiří Huške listopad 2001 1. ÚVOD Město Kopřivnice

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více