INFORMÁTOR LEDEN Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: I. Metodika řízení Neomluvená absence žáka z důvodu pobytu v zahraničí Metodické poradny... 4 II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga III. KVIC organizuje v lednu 2012 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů... 5 Čtením a psaním ke kritickému myšlení IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení... 5 V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT Školení pro správce školní sítě kurz Hromadné nasazení systémů Školení pro správce školní sítě kurz Základy Active Directory Kluby moderních učitelů... 6 Akreditované kurzy Microsoft... 6 Finále regionální soutěž MS Office... 7 Finále soutěže ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele... 7 EU peníze školám Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook... 7 Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce... 7 Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT... 8 Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj... 8 Výuka chemie s programem ChemSketch... 8 VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců Projekt EduČas Projekt Informatorium školy mateřské Projekt Efektivní management škol Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou VII. Obrátili se na nás Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii a astmatu pro školu nabídka účasti na semináři Informace KVIC odloučené pracoviště OSTRAVA Nabídka vzdělávacích akcí - odl. pracoviště Ostrava leden/únor Informace KVIC, odloučeného pracoviště Ostrava Informace KVIC odloučené pracoviště KARVINÁ Nabídka vzdělávacích akcí - odl. pracoviště Karviná leden/únor Kontakty: Mgr. Zuzana Nevřelová odborná pracovnice DVPP pro oblast Ostrava, Mgr. Jiří Tůma - odborný pracovník DVPP pro oblast Karviná, Barbora Novobilská, Eva Skrzypczaková - referentky DVPP, Tel/fax: Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. 2

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Neomluvená absence žáka z důvodu pobytu v zahraničí Dotaz: Žák z důvodu pobytu v zahraničí delší dobu nedochází do základní školy, absence není omluvena, škola nemá informace o místě žákova pobytu, zákonný zástupce žáka nereaguje na výzvy školy. Jaký je postup školy v tomto případě? Jaký uvádět počet splněných let povinné školní docházky v dokumentaci žáka a na vysvědčení, jak uvádět hodnocení prospěchu? Odpověď: Zdroj: - MŠMT Časté dotazy k plnění povinné školní docházky a základnímu vzdělávání Žák, který z důvodu migrace do zahraničí neabsolvoval podstatnou část vzdělávání za dané pololetí a neplní povinnou školní docházku podle 38 školského zákona (resp. zákonný zástupce žáka nesplnil svou povinnost podle 38 odst. 4 oznámit řediteli kmenové školy délku pobytu v zahraničí a skutečnosti, ze kterých bude zřejmé, že žák plní povinnou školní docházku v zahraničí), nebude moci být na konci pololetí hodnocen na vysvědčení (a není možné z důvodu jeho nepřítomnosti jej hodnotit ani v náhradním termínu). Ve všech předmětech bude tedy na vysvědčení uvedeno nehodnocen s tím, že na konci prvního pololetí bude uveden stupeň celkového hodnocení nehodnocen, na konci druhého pololetí se použije stupeň neprospěl (viz 15 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.). Důvody pro nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice. Jestliže je takto žák nezvěstný i v dalších školních letech, není již nutné evidovat absenci žáka; ve školní matrice se popíší zjištěné skutečnosti o tom, že žák zřejmě neplní řádně povinnou školní docházku v souladu se školským zákonem, a vhodné je i zakládat kopie oznámení podezření ze záškoláctví učiněné orgánu sociálně-právní ochrany dítěte případně přestupkové komisi místně a věcně příslušného obecního úřadu (zanedbáváním péče o povinnou školní docházku se zákonný zástupce dopouští přestupku podle 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, případně může být souzen za spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle 217 trestního zákoníku). Jakmile se u kteréhokoliv žáka objeví zvýšená absence ve vyučování, doporučujeme nejprve vyzvat písemně zákonné zástupce žáka k vysvětlení a následně oznámit podezření ze záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, popř. policii. V případě, že ředitel školy získá věrohodné informace o tom, že žák a jeho zákonní zástupci vycestovali do zahraničí bez udání místa pobytu a není tedy možné je kontaktovat, upozorní ředitel školy zmíněné orgány přímo bez předchozího upozornění zákonných zástupců. Doba, po kterou žák pobýval v zahraničí, se započítává do počtu splněných let povinné školní docházky, a to i v případě, že žák po celý školní rok (příp. i více let) v zahraničí nedocházel do žádné školy. Pokud totiž žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku některým ze způsobů uvedených v 38 odst. 1 písm. a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky; není však v možnostech ředitele kmenové základní školy zkoumat, zda žák měl v zahraničí možnost školu navštěvovat, a posuzovat důvody, proč školní docházku ve škole neplnil. Po návratu žáka do České republiky se tedy na dalších vysvědčeních a v dokumentaci žáka bude uvádět počet let splněné školní docházky v České republice navýšený o dobu pobytu žáka v zahraničí. Žáka bude muset škola vykazovat do doby, než uplyne devět školních roků od začátku plnění povinné školní docházky, a pokud si v této době nevyžádá kopii dokumentace žáka ze školní matriky jiná základní škola z důvodu přestupu, přestane být dotyčný žák po uplynutí této doby žákem základní školy. Přitom škola vychází z 36 odst. 1 školského zákona (školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku). Mgr. Jarka Grosmanová tel.:

4 Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Novely zákonů Obsah: Novela zákoníku práce Novely školských zákonů Určeno pro MŠ a ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní 38 (max. 25 úč.) okresu Frýdek-Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h Základní škola Mendelova, Karviná okresu Nový Jičín :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do 5 pracovních dnů před termínem jednotlivé akce na adresu příslušného pracoviště II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA pro pedagogické pracovníky výchovných ústavů Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia: Absolvent získá základní kompetence, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, školského zařízení. Kriteria výběru účastníků: Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a všem pedagogickým pracovníkům, jejichž přímá pedagogická činnost spočívá v pomocných výchovných pracích v DM, DD a výchovných ústavech (bývalý pomocný vychovatel nebo noční vychovatel nyní pedagogický pracovník - asistent pedagoga). Struktura studia: Škola, školní praxe a role asistenta (Integrovaný žák ve školském systému a asistent pedagoga) Podpora žáka (Znaky závislosti, agresivita dětí, šikanování ve škole, příčiny, principy řešení prevence, formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování) Systém péče o žáka (Spolupráce škol a školských zařízení, státních i nestátních institucí) Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (Specifika práce s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, komunikační dovednosti asistenta pedagoga) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy) Studium v rozsahu 130 vyučovacích hodin (82 hodin přímá výuka, 8 hodin závěrečný seminář a 40 hodin pedagogická stáž) organizačně a časově proběhne v kalendářním roce Výuka probíhá v jedno až dvoudenních soustředěních. Ukončení studia: Ověření vědomostí formou testové zkoušky, obhajoba závěrečné písemné práce před komisí. Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení. 4

5 Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: 6900 Kč (mimoškolský pracovník 7590 Kč) Termín přihlášek: 16. leden 2012, na adresu (viz. místo konání) Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci výchovných ústavů Garant studií: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , V případě zájmu o studium zasílejte přihlášky na III. KVIC organizuje v lednu 2012 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: přihlášeným učitelům II. st. ZŠ, střední školy Rozsah: 20 h Cena: 1320 Kč (zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, prodloužení platnosti průkazu) Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788. Aktuálně viz Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, tel.: , mail: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům základních a středních škol Termín: 3. modul vždy 8:30 18:00 h 4. modul Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Pavla Besedová a Mgr. Monika Olšáková IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: učitelům všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa vždy 8:30 18:00 h, termíny dalších modulů budou vždy ve středu, budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík 5

6 Cena: Přihlášky: 8700 Kč, lze hradit z projektu EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce do em na adresu V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Školení pro správce školní sítě kurz Hromadné nasazení systémů proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - základní pojmy a principy, výhody serverové virtualizace, výkon versus úspory provozních nákladů, zálohování a obnova, řešení vysoké dostupnosti, licencování, utility zdarma, PowerShell skripty, placené nástroje - System Center Virtual Machine Manager. Na kurz se můžete přihlásit Školení pro správce školní sítě kurz Základy Active Directory proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - instalace služby Active Directory, vytváření a správa objektů v rámci Active Directory. Příprava dobře spravovatelné struktury a organizace objektů. Další část je zaměřena na práci s uživatelskými účty, skupinami a počítači. Na závěr se účastnící naučí zálohovat a udržovat Active Directory. Všechna probraná témata si vyzkouší na modelové struktuře Active Directory. Cvičení - modelové řešení Active Directory ve škole. Na kurz se můžete přihlásit Kluby moderních učitelů V Moravskoslezském kraji zahájily svou činnost kluby moderních učitelů. Zveme Vás na zajímavý program, který není o účasti v kurzu, ale o diskusi a výměně zkušeností na témata zaměřená zejména na aktuální DUMy. Akci vždy řídí moderátor znalý dané problematiky. Nejbližší akce proběhnou od ledna ve většině ICeMSK (Frenštát p/r, Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín, Ostrava, a dalších). Z témat si můžete zvolit z nabídky: Tvoříme DUMy banka nápadů jak využít kancelářský balíček Microsoft Office Jaký DUM ve výuce zaujme diskuse učitelů se žáky, tvorba myšlenkových map DUMíci tržiště zajímavých materiálů pro první stupeň DUM, který můžu publikovat ukázky aplikování autorského zákona Interaktivní DUMy interaktivitu lze dosáhnout i v Microsoft PowerPoint Tvoříme krátký videodum pomocí Windows Movie Maker Pilotování DUMů jak využít e-portfolio žáka a ověřit výukový materiál. Konkrétní termíny akcí naleznete na zajímavosti z činnosti na Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na kontakt Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 (2010) Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 (2010) Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 (2010) Profesionální prezentace 6 Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) 1250 Kč 1250 Kč 1250 Kč

7 Finále regionální soutěž MS Office Finále se konalo dne 1. prosince 2011 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na Akci pro Vás připravilo ICeMSK na Mendelově střední škole, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350 ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Výsledky v jednotlivých kategoriích: Word 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie Český Těšín 2. místo Pleva Ondřej, Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 3. místo Hadaš Petr, Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín Excel 1. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola - Tyršova Nový Jičín 2. místo Špačková Petra, Mendelova střední škola - Tyršova Nový Jičín 3. místo Šipoš Marek, Gymnázium Bruntál Access 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie, Český Těšín 2. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola Tyršova Nový Jičín 3. místo Michnová Kateřina, Mendelova střední škola - Dukelská Nový Jičín. Finále soutěže ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele Akce proběhla dne 6. prosince s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, p. o. V přehlídce 18 soutěžních prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály: 1. místo Mgr. Regína Hajná, ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, okres Bruntál, prezentace Násobilka v Bradavicích 2. místo Mgr. Hana Dobrozemská, ZŠ Komenského 360, Břidličná, prezentace Pohádková matematika 3. místo Mgr. Iveta Bulawová, SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí, prezentace Chemie v informatice. Další informace naleznete na a rovněž na EU peníze školám Nabídka ICT kurzů platí rovněž pro střední školy lze hradit z EU peníze středním školám, např. v šabloně III/2 pro tvorbu inovací vyšlete učitele na vhodný kurz. Nabídka nově akreditovaných kurzů Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook (4 h prezenčně) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: 870 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastníci se prakticky seznámí s možnostmi vytváření DUMů, které budou inovativní, podporující aktivní žákovo myšlení a kreativitu. Zdokonalí se v používání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook umožňující vytváření výukových stránek a interaktivních cvičení. V praktických ukázkách si vyzkouší, jak se orientovat a vhodně editovat či používat objekty a stránky Galerie softwaru SMART Notebook. Naučí se vyhledávat další zdroje s vhodným vzdělávacím obsahem, využívat ověřených informací a zejména správně citovat použité zdroje v souladu s autorským zákonem. Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) 7

8 KVIC leden 2012 Chcete vylepšit Vaše myšlení, kreativitu a komunikační dovednosti? Používejte myšlenkové mapy! Naučte se používat a učit používat aplikaci FreeMind! Chcete vytvářet a učit vytvářet prezentace jinak a snadněji než dosud? Naučte se používat Prezi online aplikaci! Řídící pracovníci - rozšiřte paletu nástrojů pro svou manažerskou činnost. Z obsahu kurzu např. filozofie a zásady tvorby myšlenkových map, používání a učit používat aplikaci FreeMind, přehled nástrojů pro tvorbu myšlenkové mapy, využívání počítače ve výuce a zapojení žáků, příprava netradiční prezentace v on-line aplikaci Prezi, umět vytvářet vlastní výukové prezentace jako motivační nástroj pro žáky, využívat vhodný software a ovládat licenční podmínky spojené s jeho užitím, aplikovat alternativní postupy ve výuce, rozhodovat, na co se zaměřit, co je podstatné. Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: čtvrtky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: úterky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Program ChemSketch 12.0 Vám umožní proniknout do tajů tvorby těchto materiálů. V kurzu se naučíte základy práce s tímto programem, efektivní vytváření vzorců, rovnic, chemických aparatur i převádění vzorců do 3D zobrazení. Z obsahu kurzu vybíráme - spuštění programu a popis panelů nástrojů, kreslení chemických struktur a úvahy využití v konkrétní části výukové jednotky, kreslení aparatur a využití aplikace v přípravě výukových materiálů, 3D Viewer. Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , 8

9 Realizace projektů ESF Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC Nový Jičín., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozvoj metodických kompetencí učitele Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín 5. modul se zahájením 9:30 h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Lektorky: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům českého jazyka Termín: 2. modul :30 16:30 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům společenských věd Termín: 2. modul :00 h 17:00 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Kooperativní učení Číslo akce: Určeno: vývojovým týmům projektu Termín: ledna se zahájením ve čtvrtek ve 14:00 h, prezence a ubytování od 13:00h, ukončení v sobotu do 14:00 h Místo konání: penzion Mostař, Lučina Lektoři: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). 9

10 Testologie ve společenskovědních předmětech Problémy tvorby testových položek. Seminář zaměřený na tvorbu testových úloh využitelných ve společenskovědních předmětech na ZŠ a SŠ. Naučme se společně pomocí zahraničních inspirací, tvořit testové úlohy, jak má testová otázka vypadat, na co si dát při její tvorbě pozor. Je možné vytvořit ve společenskovědních předmětech otázky, které krom znalostí mohou testovat i jiné dovednosti žáků? Účastníci našich seminářů u tohoto lektora oceňovali: erudovanost, zapálení, kvalitu lektora, množství podnětů, nabídku materiálů, především soubory otázek k práci s prameny, obrazy, karikaturami, praktické využití ve škole, obohacující a smysluplná témata. pátek (8:30 16:30 h) Novinka rozsah 8 hodin Testologie ve společenskovědních předmětech KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Bláto a krev I. světová válka Seminář zachycuje v hlavních obrysech příčiny a průběh první světové války a nabízí možnosti, jak toto téma přiblížit žákům. Budeme pracovat s fotografiemi, mapou i dobovými texty. Poslechneme si několik didaktických písní, i autentický rozhovor s Louisem Buffetem, nahlédneme do zákopů i do zázemí. Zjistíme, co za války dělali ti, kteří prosluli až později a jaké důsledky válka měla. Metody a formy: dynamics hra, práce se stresory, nácvik dialogu. pátek (8:00 13:15 h) Volná místa rozsah 6 hodin Bláto a krev I. světová válka KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer Velký bratr Československo 1968 Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného mínění. Základní faktografie bude doplněna úvahami o tváři socialismu i možnými skupinovými úkoly a závěrem je zkusíme pozvat. pátek (13:30 18:45 h) Volná místa rozsah 6 hod. Velký bratr Československo 1968 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer S pány na ledě Československo Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let v Československu. Zaměřuje se na ty události, které předznamenaly a ovlivnily další vývoj. Hlavně však poukazuje na to, že nástup totalitní moci není jednorázovým aktem, ale dlouhým a plíživým procesem. Budeme citovat z dobových dopisů i z Benešových dekretů a budeme hledat cestu, jak toto nelehké období studentům přiblížit. Budeme se věnovat i tématům spojených s léty Účastníci ostravského semináře v listopadu v nejvíce oceňovali: praktičnost, srozumitelnost, odbornost, metody, nápady, nové informace, přístup lektora, odbornost, optimismus, tvůrčí schopnosti, nápaditost, uvolněnost, odbornou a didaktickou způsobilost lektora, entuziasmus, dobrou atmosféru, ochotu, vstřícnost. pátek (8:30 14:30 h) Volná místa rozsah 6 hod. S pány na ledě Československo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Mgr. Ivan Bauer Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis.,

11 Projekt Informatorium školy mateřské Komunikace pro učitelky MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Rozsah: 48 h/kurz (4 dvoudenní moduly) Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK, OLK, JMK, ZLK Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ: Číslo vzděl. programu (MSK) (OLK) (ZLK) (JMK) Termíny: (vždy 12:00-19:00 h 1. den a 9:00-15:00 h 2. den) Naplněno: (max. 12) Místo konání v roce 2012: Koordinátor v kraji: část 12 Trojanovice, Hotel Ráztoka Mgr. Ilona Bražinová část část část část část část část část část Přerov, Hotel Fit plus, Dvořákova 21b Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti Mgr. Kateřina Petrová 11 Rusava 334, hotel Rusava Mgr. Jana Špulířová 6 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní 1123 PaedDr. Hana Krojzlová Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Obsah: V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané, která je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladen zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastníci semináře budou seznámeni s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Témata: Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP PV. Kde hledat další informace, radu a pomoc. Rozsah: 8 h/kurz Lektor: PhDr. Eva Vondráková Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů vzdělávacího programu Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti: Číslo vzděl. Termíny Naplněno: Místo konání: progr.: (vždy 8:30 16:30 h): (max. 20) Koordinátor v kraji: (MSK) sk. 20 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová (MSK) sk. 13 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová (OLK) sk. 11 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Olomouc, Lipenská 54 Mgr. Kateřina Petrová 11

12 (OLK) sk. 11 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková Využití typologie MBTI v MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Rozsah: 25 h/kurz Lektoři: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: rekreační zařízení (bude upřesněno na pozvánce). Z projektu bude hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu (JMK) (ZLK) Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení třetí den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) Místo konání: skupina 24 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní skupina 24 Rusava 334, hotel Rusava Osobnostní sociální výchova Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Obsah: Účastníci po absolvování vzdělávací akce získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí. V konkrétních případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole. Práce s učitelkami bude základem nastartování procesů, které budou u dětí podporovat následující schopnosti: - samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost, - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a sdílet zájem o blízké společenství, komunitu, - přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, - rozpoznávat problémy a řešit je, - tvořivost, schopnost v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení. Rozsah: 16 h/kurz (1 x dvoudenní modul) Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: učebna KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Číslo vzdělávacího programu Termín Místo konání Koordinátor v kraji KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Mgr. Ilona Bražinová Přihlášky na projektových formulářích zasílejte na KVIC Nový Jičín nejpozději do Mateřské školy, které nebyly doposud do projektu zařazeny, mají nyní možnost dodatečně se přihlásit. Na požádání Vám zašleme formulář přihlášky pro zařazení MŠ do projektu. S vyplněnou přihláškou zašle mateřská škola zároveň i motivační dopis a vizi MŠ. Následně obdrží vyrozumění, zda je MŠ do projektu zařazena a pokud ano, zašle pak přihlášky svých pedagožek na všechny projektové vzdělávací programy jim určené: Osobnostní sociální 12

13 výchova v MŠ, Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti, Ilustrace práce s dětmi v MŠ, Týmová práce, Emoční a sociální rozvoj osobnosti, Čteme s nečtenáři, Pedagogická diagnostika pro MŠ. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová Projekt Efektivní management škol Náš projekt se pomalu blíží ke konci. Využijte poslední nabídky vzdělávacích programů, které Vám - ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje - nabízíme v projektu k využití. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají, jsou plně hrazeny z finančních prostředků projektu. Blended learningové kurzy Forma vzdělávacích programů? o o o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty. E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí. Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Specifika školského personálního managementu Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a přeloženo z podzimu a Moderní personální management OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Jedná se o opakování kurzu, který nyní probíhá. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Ing. Zbyněk Dvořák Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava

14 Ověřené systémy autoevaluace KVIC leden 2012 Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a byl účastníky kladně hodnocen. Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Mgr. Martin Rangl Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava Finanční management Kurz je připraven především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol, finanční kontrolu v praxi ředitele školy, finanční řízení projektů ESF, ale bude modifikován i dle aktuálních požadavků přihlášených. Forma: Lektor: prezenční část 16 h a distanční část 16 h PaedDr. Petr Habrnál Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: květen 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Lektor: Doc. Ludvík Eger Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Ing. Renata Kocurková, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Projekt Elektronická školička Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Na leden 2012 připravujeme a upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Publikování na webu (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 Cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetových služeb Web 2.0 a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet 14

15 internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na webu, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Tvorba projektu (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Počítačová grafika s editorem GIMP (4 h prezenčně) Termín: (od 14:30 h) Místo konání: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Seminář (forma metodického odpoledne) je zaměřen na využití programu GIMP k úpravě digitálních fotografií. Účastníci se seznámí i s možností využití tohoto programu pro grafickou tvorbu žáků (kreslení, tvorba jednoduchých koláží, různé grafické efekty). Učitelé ocení, že tento software je freeware a přitom spektrum základních nástrojů je pro práci dostatečné. Obsah semináře: Možnosti programu GIMP informace o stažení programu, jeho instalaci a technické podpoře Úpravy: o Expoziční úpravy (jas, kontrast, barvy, úpravy histogramu, práce s křivkami). o Úpravy linearity snímku. o Retušování digitální fotografie Kreslení, tvorba koláží, fotomontáže Práce s filtry ICT ve výuce anglického jazyka (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termíny: čtvrtky (od 14:30 h) Místo konání: Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek Cílem kurzu je připravit učitele anglického jazyka k využívání informačních technologií ve výuce. Účastníci se jednak seznámí s již hotovými zdroji materiálů na internetu, jednak se naučí si tyto materiály sami vytvořit. Kromě speciálních programů určených k tvorbě interaktivních cvičení (např. Hot Potatoes) mohou vyučující používat i běžné programy (např. MS Word), a to jak při přípravě učebních bloků, testů, webových stránek, tak k opravě písemných prací či přímo ve výuce s žáky. Nedílnou součástí je i seznámení s možnostmi on-line komunikace a systémy řízení výuky. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese 15

16 ECDL testování pro učitele KVIC leden 2012 V tomto školním roce je ještě možnost se bezplatně připravit v kurzu na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. A to kdekoliv v zemích EU. Získáváte tak konkurenční výhodu při hledání zaměstnání, při změně pozice v zaměstnání. Zaměstnavatel má jistotu, že vlastník takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí 2990 Kč (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Projekt Integrace na druhou Probíhá příprava dvou sborníků, v nichž budou publikovány metodické plány z aktivit se žáky a zákonnými zástupci - Projektová odpoledne a Společné dílny. Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , 16

17 VI. Obrátili se na nás Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii a astmatu pro školu nabídka účasti na semináři Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii astmatu pro školu (Alergie, Astma, Alergická rýma, Atopický ekzém, Alergie na potraviny, Alergie na hmyzí jed, Anafylaktická reakce) se vrací počtvrté do Moravskoslezského kraje. Cílem semináře: Doporučeno: Proškolení co nejvíce pedagogů v problematice alergických onemocnění, naučit je aktivně vyhledávat rizikové alergiky a řešit život ohrožující situace související s alergií, astmatem a anafylaktickou reakcí. pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ Termín: :00-15:30 h Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Termín přihlášek: 14. února 2012 Kontakt: Petra Macková, Účastníci semináře obdrží metodickou příručku, CD a 2 výuková DVD s danou tématikou. Počet míst je omezen na 30, ale v případě většího zájmu se bude seminář opakovat. K 31. prosinci 2011 proběhlo po celé ČR 92 seminářů a proškoleno je 1479 pedagogů. Certifikát Škola přátelská dětem s alergií získalo již 5 škol v ČR. Projekt je akreditován MŠMT č.j / , probíhá pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a je nabízen školám zdarma. Více informací a závaznou přihlášku najdete na Dobrodružný rok 2012! Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP 17

18 Nabídka vzdělávacích akcí odl. pracoviště Ostrava :00-17: :00-18: :00-17:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Sylvie Doláková :30-12:00 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Jarka Grosmanová :30-14:00 Na Hradbách 27, Ostrava Bc. Iva Škaloudová :00-16:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Renata Valová vždy 08:00-16:00 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Juliana Gardošová Aktivizační metody při výuce angličtiny Činnosti k procvičování gramatických jevů poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů Vám napomůže vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Naučíte se připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíte si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se učili gramatiku. Kurz Vám poskytne bohaté náměty k využití v praxi ve školách. Metodická poradna Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK. Téma: Novela zákoníku práce. Novely školských zákonů učitelům I. st. ZŠ II. st. ZŠ nižší G gymnázia střední školy jazykové školy Rozsah: 16 h Cena: 1660 Kč řídícím pracovníkům MŠ, ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Práce se vzdělávacím cílem v MŠ učitelům V semináři si objasníme pojem vzdělávací cíl v souvislosti s každodenní vedoucím pedagogickou prací v mateřské škole. Budeme formulovat vzdělávací pedagogickým cíle tak, aby byly v souladu s RVP PV a pomáhaly Vám v plánování i v pracovníkům MŠ realizaci činností s dětmi. Objasníme si význam vzdělávacího cíle při Rozsah: 6 h hodnocení práce učitelky i při hodnocení pokroků a rozvoje dítěte Cena: 900 Kč v mateřské škole. Moje tělo, moje psychika Seminář pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví (RVP) v konečném důsledků přispívá k dodržování zásad zdravého způsobu života žáka, vede ho k zodpovědnosti za své zdraví a snaze o jeho zlepšení. V dnešní době se v mnohých rodinách ztrácí čas na systematickou výchovu nové generace, společnost i rodina očekávají zvýšené úsilí na tomto poli od učitelů. Ale i učitel prochází normálními lidskými krizemi jako každý jiný a má své starosti. Záměrem semináře je přispět k vyrovnané sebevědomé osobnosti učitele, potažmo žáka, schopného mobilizovat své vnitřní zdroje energie a síly. Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tématická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou učitelům MŠ, I. st. ZŠ II. st. ZŠ střední školy,svč Rozsah: 4 h Cena: 550 Kč Seminář přeložen z podzimu 2011! učitelům vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ Rozsah: 32 h Cena: 4460 Kč 18

19 :30-14:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Vladislava Strnadová :00-12:30 Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Kateřina Pešková :30-18:30 Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Kateřina Pešková :00-17:30 Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Vladimíra Mikendová Metodické odpoledne školního preventivy metodikům Praxe je nejlepší - co si zkusím, to už trochu umím. Metodici prevence - prevence přijďte načerpat nové nápady, naučme se nové hry, podiskutujme o I. st. ZŠ tom, co nám jde a také o tom, co ještě neumíme. Odnesete si spoustu II. st. ZŠ užitečných poznatků. Rozsah: 6 h Cena: 700 Kč Preventivní logopedické chvilky Přijďte načerpat nové náměty na logopedické aktivity, respektující předpokládaný artikulační vývoj dítěte. Cvičení pro rozvoj pozornosti dětí v ZŠ Nabídneme Vám náměty na činnosti zaměřené na posilování pozornosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti a vizuomotorické koordinace. Součástí semináře je také seznámení s krátkými relaxačními chvilkami vhodnými na zařazení do denního režimu, které rovněž posilují koncentraci pozornosti dětí. Jarní drátkování a korálkování Přijďte se naučit základům drátenických technik a základům práce s kleštičkami. Naučíte se používat formy, šablonky a další pomůcky. Vyrobíte si několik jarních a velikonočních motivů z drátů a korálků, jejichž náročnost je přizpůsobena možnostem žákům 1.st. ZŠ a obdržíte metodické listy kreslené návody a náměty pro využití v hodinách Vv a Pč učitelům MŠ Rozsah: 5 h Cena: 830 Kč učitelům I. st. ZŠ Rozsah: 5 h Cena: 830 Kč učitelům I. st. ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 490 Kč Nabídka vzdělávacích akcí odl. pracoviště Karviná :30-12:00 Základní škola Mendelova Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice Mgr. Jarka Grosmanová :30-18:00 Základní škola Mendelova Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice Metodická poradna Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK. Téma: Novela zákoníku práce. Novely školských zákonů řídícím pracovníkům MŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠ Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ učitelům Pracovní dílna nabídne (hlavně začínajícím) učitelům anglického jazyka I. st. ZŠ široké spektrum nápadů do vyučovacích hodin anglického jazyka na 1. Rozsah: 5 h stupni ZŠ. Cena: 760 Kč Získáte metodické náměty a pomůcky, které jsou určeny k okamžitému použití v hodinách anglického jazyka. Obsahují mnoho nápadů týkajících se rozvoje všech jazykových dovedností našich žáků. Jsou zde zastoupeny 19

20 KVIC leden 2012 Mgr. Jindřiška Jurčková nápady jak vyučovat a procvičovat výslovnost, slovní zásobu, poslechové aktivity, jednoduché hry, jak začít číst a psát v cizím jazyce, nabídka jednoduchých pohádek do hodin (mini drama). Součástí bude i procvičování gramatických struktur. Poukážeme na možnosti využití všech prostředků (hudebních, výtvarných) pro osvojení učiva a nových poznatků. Dílna je vedena v češtině i angličtině (aktivity). Přihlášky v případě zájmu zasílejte obratem na nebo písemně na adresu KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava. Informace KVIC odl. pracoviště Ostrava V nejbližší době Vám bude elektronicky zaslán Katalog vzdělávacích akcí na období leden až červen V tištěné podobě jej budeme na školy rozesílat v polovině ledna V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Po tříleté přestávce se opět uskuteční výtvarná přehlídka OSTRAVA - tentokrát OSTRAVA Z důvodu zničení veškerých panelů a dalších instalačních potřeb povodní, která vyplavila sklad v KVIC v Novém Jičíně, se v roce 2011 plánovaná přehlídka neuskutečnila. Jelikož byl mezi školami o konání přehlídky zájem, zajistili jsme prostory hradu na měsíc květen 2012 a přehlídka se opět bude konat, ale s jinými parametry než v předcházejících letech. Do doby konání přehlídky zůstanou v provozu i virtuální galerie z posledního ročníku. Téma přehlídky: Odraz umění v dětské tvorbě Hlavní cíle, které přehlídka sleduje: Rozvíjení dětské tvorby realizací výtvarných projektů motivovaných výtvarným, hudebním i divadelním světem Představení způsobů rozvíjení dětské fantazie a obrazotvornosti hledáním nových témat, inspirací současným uměním (film, divadlo, literatura,...) Objevování výtvarného světa prostřednictvím nových médií, periodik, galérií, sledováním dokumentů o výtvarných akcích, umělcích, výstavách apod.; využití vlastních obrazových i zvukových záznamů při výtvarné tvorbě; Zapojení nových médií mezi klasické prostředky dětské výtvarné tvorby Rozvíjení multimediální tvorby (propojení textu, zvuku, videa a animací) ve výtvarných projektech žáků a studentů Cílem přehlídky je ukázat pestrost metodických postupů na jednotlivých školách. Ukázat originalitu různých přístupů při zpracování tématu a umožnit představení projektů veřejnosti i pedagogům. Jde o metodickou motivační akci. Výtvarná přehlídka bude mít dvě části: Část I. Vlastní INSTALACE na hradě s prezentací školy. Ta má obsahovat místo pro uložení (může být stůl, stoleček, bedna, malířský stojan, stojan na noty, věšák na kabáty, ) připravené prezentace ve formě ručně vyrobené knihy, alba, volných listů ve složce a výtvarně zpracovanou židlí, na které může návštěvník usednout a prolistovat dokumentaci. Židle má být výtvarně zpracovaná. Může být dřevěná, kulatá, klavírní, křeslo či pařez. Fantazii se meze nekladou. 20

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR p r o s i n e c 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l i s t o p a d 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INFORMÁTOR ÚNOR 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ÚNOR 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ÚNOR 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í INFORMÁTOR s r p e n, z á ř í KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC srpen, září 2011 OBSAH Společné informace

Více

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011 KVIC - odloučené pracoviště 746 59 e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více