Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!"

Transkript

1 květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se do kytičkové soutěže Strana 20 Volný čas Letňany nejen dětem nabídnou divákům spoustu dobré zábavy Strana 24 Sport Malí plavci dovezli do Letňan celkem devatenáct medailí! Strana 27

2 inzerce MAXIMUM 1+KK A 2+KK VYCHYTANÉ PARKOVACÍ STÁNÍ MOBIL Letnanske_listy_Inzerujte188x130.ai 1 4/23/14 8:46 PM ZL inzerce 188x130.indd :29:21 PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ SC /06 KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY! náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek další číslo vychází 6. června S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ LETŇANY! pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: ,

3 úvod Z obsahu č. 5/ Z radnice Ve dnech 23. a 24. května se budou konat volby do Evropského parlamentu. Podle sdělení odboru správních agend se měnily jednotlivé volební okrsky. Zkontrolujte si, kam patříte právě vy! 25 Z pohádky do pohádky Druhý ročník velkého pohádkového putování pro rodinné týmy s bohatým doprovodným programem proběhne na začátku června v parku u OC Letňany. Mezi účinkujícími budou například zpěvák Michael Foret, Duo Verona a Ilona Csáková. Vrcholem večera bude ohňostroj! 08 Z radnice Zahušťování zástavby, vybudování skateparku, zachování lesoparku a jeho další rozvoj To jsou tři z deseti témat, která vnímají Letňanští jako problematická. Více najdete v anketě na str Životní prostředí V oblasti křižovatky Kbelská a Prosecká v blízkosti stanice metra Letňany jsou rozsáhlé zelené plochy. Po letech, kdy se o pozemek nikdo nestaral, zajistila radnice úpravu plochy. Prostor teď působí upraveně a je důstojnou vstupní branou do Letňan. 28 Sport Nový projekt Sport ano, drogy ne, který se rozjel na letňanských základních školách, odstartoval na Tupolevce besedou s olympioniky, vodními slalomáři Jaroslavem Volfem a Ondřejem Štěpánkem. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Ema má mámu, máma má maso a my budeme mít Dětské čtenářské centrum Jsem moc rád, že s narůstajícím počtem dětí na prvním stupni základních škol se zvyšuje i počet malých čtenářů v letňanské knihovně. Protože se tato čtenářská kategorie rozvíjí nejdynamičtěji, chceme ji podpořit novým projektem a to rozšířením naší knihovny o nové prostory, které budou vyhrazeny pouze dětem. Kromě obvyklé možnosti zapůjčení běžných, tedy tištěných knih zde budeme například půjčovat i e-knihy, děti tu budou mít plochu na válení se s knihou, chceme tu prezentovat nejen knižní novinky velkoplošnou projekcí zkrátka budeme se snažit malé čtenáře rozmazlovat. Prostory nového dětského čtenářského centra v prvním patře budovy Šumperka plánujeme zprovoznit letos v září a samozřejmě vás o tom budeme v Listech ještě informovat. Projekt Dětského čtenářského centra by měl odstartovat i další aktivity spojené s knihovnou a čtením. Zvažujeme například vytvoření mobilních knihovniček na území Letňan, ve kterých by byly volně přístupné knihy z naší knihovny určené k vyřazení. To znamená, že například v prostorách Nového vstupu do Letňan u zastávky Tupolevova si budete moci v mobilní knihovničce bezplatně půjčit knihu třeba ke zpříjemnění cestování hromadnou dopravou a po přečtení ji příležitostně vrátit, případně do knihovničky přinést své knihy, které již nechcete. Velmi si vážím moudrosti, vědění i zábavy, které druzí dokázali vetknout do slov i celých knih, a jsem rád, že v dnešní elektronické době klasická kniha ještě úplně nezanikla. Proto v souvislosti s novými projekty letňanské knihovny nechci zůstat jen otcem myšlenky, ale rád bych byl jejich patronem i při samotné realizaci a třeba také tím, kdo vám podá knihu z mobilní knihovny. Květen sice není měsícem knihy, ale lásky, jenže kde jinde najdeme chronicky známé máj, lásky čas než právě v knize? Přeji vám hezké rozkvetlé májové dny, ať už s knihou nebo jinou vaší láskou. Ivan Kabický, starosta Foto archiv redakce Letňanské listy. Periodický tisk územního samosprávního celku Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: PIXMAC/dotshock Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , vit. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Zápisy do MŠ: předškoláci a jejich r Poprvé za posledních více než dvacet let budou letos do školek V době, kdy celá republika řeší nedostatek míst v mateřských školách, se vedení městské části Praha 18 podařil vpravdě husarský kousek: díky seriózní sociodemografické studii, promyšlenému plánu a dobře investovaným financím vyhoví v tomto roce všem žadatelům a umístí ve svých mateřinkách všechny děti, které splnily předepsaná kritéria. Z výsledků přijímacích řízení, která se konala 8. a 9. dubna, je po odstranění duplicit patrné, že bylo podáno 347 přihlášek, 40 dětí nesplnilo kritéria pro přijetí, přijato bylo 208 dětí. Ale ve hře je ještě 115 míst, která budou vytvořena do podzimu! Potřebu systematického rozšiřování kapacity předškolních zařízení si uvědomujeme dlouhodobě. V roce 2006, kdy jsem poprvé nastoupil do funkce starosty, bylo v našich školkách jen 230 míst. Dnes je to 561 míst a do podzimu přibude dalších 115, odpověděl na dotaz redakce, zda je s touto zprávou odboru školství, sociální péče, kultury a tělovýchovy spokojen, starosta městské části Ivan Kabický. A pokračoval: Před čtyřmi roky jsme nechali zpracovat demografickou studii a její prognózy se naplňují. Po roce 2020 bude v Letňanech bydlet kolem 25 tisíc obyvatel. Předškolní vzdělávání problém doby Po letech, kdy Česká republika bojovala s nízkou porodností, v roce 2007 počet narozených dětí skokově vzrostl (meziroční nárůst činil takřka dětí). V následujícím roce dosáhl populační boom svého vrcholu (podle statistik se narodilo dětí). V posledních letech se sice počet novorozenců opět snížil pod za rok, nicméně zůstává nad počty z let Děti narozené v letech boomu dorostly do věku, kdy dosáhnou na vzdělávání v předškolních zařízeních a v prvních ročnících základních škol. A nastal problém: ve většině měst a obcí republiky pro ně nebyl dostatek míst. Navzdory řešením, která vedení obcí přijímala, rozšiřování kapacit mateřinek a investic do rekonstrukcí a výstavby nových zařízení, se jej stále nepodařilo zcela vyřešit. Ne tak v Letňanech. Kapacita školek se zdvojnásobila Městská část Praha 18 je zřizovatelem celkem šesti mateřských škol s kapacitou více než 560 míst jsou to Mateřská škola Tupolevova a MŠ Havířovská, Mateřská škola Rychnovská a MŠ Beranových, Mateřská škola Malkovského a MŠ Příborská. Na konci druhého čtvrtletí roku začnou práce na rozšíření kapacity mateřských škol Tupolevova a Malkovského a přístavba dalšího podlaží v Mateřské škole Beranových. Přibude tak dalších 115 míst. Celkově by do konce tohoto roku měla mít radnice pro své nejmladší občánky ve školkách 676 míst. Jak uvedl starosta Kabický, v roce 2006 disponovala letňanská radnice pouhými 230 místy. To znamená, že za posledních sedm let se kapacita školek více než zdvojnásobila, do konce roku 2014 bude takřka trojnásobná viz tabulku dole. Přípravy na další výstavbu finišují Jak jsme uvedli, stávající kapacita školek by měla být letos rozšířena celkem o 115 míst. Ta budou vytvořena ve třech zařízeních. Nejnáročnějším projektem je výstavba druhého nadzemního podlaží v Mateřské škole Beranových. To bude opět postaveno stavebnicovým systémem složeným z obytných modulů. Vzniknou zde dvě třídy o 25 místech a společná multifunkční místnost, přiblížil jeden z plánovaných investičních záměrů MČ Praha 18 Martin Hrádek, vedoucí odboru hospodářské správy a investic. Vzhledem k tomu, že se jedná MŠ Příborská. MŠ Beranových. MŠ Malkovského. Celková kapacita Kapacita mateřských škol v letech / / / / / / / / / * * Rekonstrukce MŠ Tupolevova a Malkovského a nástavba MŠ Beranových budou dokončeny do podzimu tohoto roku. MŠ Havířovská. 4 Letňanské listy 5/2014

5 téma měsíce odiče dávají radnici palec nahoru přijaty všechny děti, které jejich zákonní zástupci přihlásili. o nové podlaží, je třeba počítat nejen s náklady na samotnou stavbu, ale také na interiérové vybavení a vybavení přípravny jídel. Po dokončení stavby se počítá s rozšířením výsadby zeleně ve stávající zahradě a doplněním herních prvků na dětském hřišti. Otevření obou nově vybudovaných oddělení školky je podmíněno kolaudačním řízením, zahájení provozu se plánuje na říjen Cena stavby bude činit 11 milionů korun, předpokládané náklady na interiérové a gastro vybavení přibližně jeden milion korun. Usilovnou snahou starosty MČ se podařilo získat dotaci hlavního města Prahy ve výši 10 milionů korun, díky tomu bude městská část tento projekt financovat jen částečně a může uvolnit vlastní rozpočtové prostředky na další dva projekty rozšíření Mateřské školy Malkovského a Tupolevova, dodal Martin Hrádek. Rekonstrukce školek Tupolevova a Malkovského Především vnitřních dispozic se budou týkat úpravy v Mateřské škole Malkovského. Tady městská část získala do dlouhodobého pronájmu prostory po bývalém školnickém bytu a bude moci využít i plochu, kterou má dosud v nájmu Klub Montessori. Výši investičních nákladů spojených s adaptací prostor tedy náklady na bourání příček, úpravy povrchů, nové sociální zázemí, instalace a interiérové a gastro vybavení stanovil odbor HSI na částku blížící se čtyřem milionům korun. Financování bude zajištěno přímo z rozpočtu městské části, popsal plánovanou rekonstrukci v objektu Malkovského Martin Hrádek. S otevřením prvního oddělení pro 25 dětí počítáme od začátku školního roku, druhého pro 15 dětí jehož úpravy vyžadují stavební povolení a kolaudační řízení zhruba o měsíc později. Obdobné práce bourání stěn, položení nových podlah a nové instalace, osazení plastových oken a vybudování sociálního zázemí či nákup nového zařízení herny, šatny a kuchyňky si vyžádá i rekonstrukce v Mateřské škole Tupolevova. Ta se nachází přímo v přízemí budovy základní školy. Toto rozšíření by mělo městskou část přijít celkem na čtyři miliony korun. Nové oddělení s kapacitou 25 míst by mělo být otevřeno na začátku příštího školního roku. Více předškoláků, více starostí Narůstající počet dětí v předškolním věku a zvyšující se kapacita předškolních zařízení s sebou přináší i nemálo problémů, proto připravujeme od školního roku 2015/2016 oddělení stávajících předškolních zařízení od jejich mateřských základních škol tak, aby mohly fungovat jako samostatné celky. To znamená, že mateřské školy Beranových, Malkovského a Havířovská budou samostatnými příspěvkovými organizacemi, přiblížil záměry vedení městské části Ivan Kabický. Nejen v souvislosti s navyšováním kapacity předškolních zařízení každým rokem stoupají i náklady na školství, a to jak v provozních výdajích, tak i investicích. Z mého pohledu jsou ale investice do vzdělání našich dětí v jakékoli podobě vždy dobře vynaložené finanční prostředky. Školkami to nekončí Je naprosto logické, že se během krátké doby přelije dětská vlna z mateřinek do základních škol. Situaci v letňanském školství navíc ovlivňuje (a ještě dále ovlivní) i vlna nových obyvatel a masivní výstavba na území naší městské části, stejně tak jako stále větší obliba mladých lidí bydlet v dynamicky se rozvíjející a k lepšímu se měnící části Prahy. Naše městská část je zřizovatelem celkem tří základních škol s celkovou kapacitou 1820 dětí, z toho ZŠ Tupolevova má povolenou celkovou kapacitu 600 míst, ZŠ Generála F. Fajtla DFC 620 míst a Základní škola Fryčovická 600 míst, sdělila redakci radní pro školství Věra Ježková. V současné době je kapacita dostačující, i když se navyšující se počet dětí ve školách odráží na počtu tříd. Ten roste úměrně s počtem žáků přijatých do prvních tříd a projevuje se kolísáním počtu tříd na druhém stupni z důvodu odchodu žáků na víceletá gymnázia. Podle našich předpokladů a čerstvých výsledků aktualizované sociodemografické studie budou muset být počty míst ve školách v následujících letech navýšeny. Svým vzkazem rodičům předškoláků potvrdil slova své kolegyně starosta Ivan Kabický: Je pochopitelné, že následky boomu zákonitě zasáhnou i letňanské základní školy. Rád bych vás touto cestou uklidnil počítáme s tím a již dnes připravujeme navýšení kapacity, tedy rozšíření a případně dostavbu škol formou uvažované nástavby. -red-, zdroj: odbory ŠSKT a HSI ÚMČ Praha 18 Foto PIXMAC/ TatyanaNagi, Tomáš Proněk, a Denis Postler Na zápis do mateřské školy při ZŠ Generála F. Fajtla DFC přišla se svou dcerou Anetkou (3,5 roku) i Markéta Krummerová. 5

6 z radnice Běh naděje 2014: v květnu v lesoparku Přijďte udělat něco pro své zdraví a podpořit dobrou věc! Městská část Praha 18 pořádá ve středu 21. května od 9 do 18 hodin v letňanském lesoparku Běh naděje. Tato akce volně navazuje na Běh Terryho Foxe, který se konal v letech Jedná se o dobrovolnou humanitární akci spojenou s veřejnou sbírkou. Hlavním cílem akce je udělat něco pro své zdraví, vyjádřit solidaritu s nemocnými a získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny. Trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem apod., podle vlastních sil. Nebuďte lhostejní a bojujte společně s námi proti rakovině a dalším nebezpečným civilizačním chorobám. Těšíme se na setkání 21. května v letňanském lesoparku! Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Ilustrace archiv redakce Důležité kontakty: Sekretariát starosty MČ telefon: Sekretariát tajemníka ÚMČ telefon: , fax: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 Z JEDNÁNÍ RADY: Komplexní úklid komunikací 2014 V poptávkovém řízení na zakázku Komplexní úklid komunikací byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka společnosti IPODEC Čisté město za cenu necelých 112 tisíc korun. Den s Policií Policie For People Na základě žádosti ředitele Městské policie hl. m. Prahy schválili radní udělení záštity městské části Praha 18 sedmému ročníku akce Den s Policií Policie For People, která se bude konat 8. června v Letňanech na ploše u areálu PVA EXPO PRAHA. Kromě hudební produkce mohou návštěvníci zhlédnout techniku a ukázky činnosti záchranných a bezpečnostních složek. Městská část na pořádání akce poskytla finanční dar ve výši patnáct tisíc korun, stejně jako v předchozích letech. Den zdraví v Letňanech Více než dvě stovky občanů naší městské části využilo 16. dubna možnosti nechat si zdarma prověřit a zkontrolovat zdravotní stav. Studenti 2. LF UK změřili všem zájemcům krevní tlak a pulz, hladinu cukru v krvi či množství tuku v těle a výsledky testů jim hned sdělili. Dále pak doporučili další postup při naměřených zvýšených hodnotách. Často se zde hovořilo i na téma zdravá výživa a pravidelný pohyb. Studenti také na anatomickém modelu předvedli, jak postupovat při poskytování první pomoci. Další akci zdravotně preventivního charakteru MČ Praha 18 připravuje na podzim tohoto roku. Studenti lékařské fakulty měřili zájemcům nejen tlak Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 a pulz. Městská část investuje do protidrogové prevence V rámci Světového dne bez tabáku, který každoročně připadá na 31. května, proběhly v ZŠ Tupolevova semináře o škodlivosti kouření, kterých se zúčastnili žáci čtvrtých tříd. Podstatou seminářů je hravou a interaktivní formou podpořit kolektivní smýšlení ve třídě směřující k získání odmítavého postoje ke kouření, které pomůže jednotlivcům správně se rozhodovat při kontaktu s tabákovými výrobky. Děti v tomto věku se zpravidla poprvé setkávají s možností experimentovat s cigaretou. Způsob vypořádání se s tabákovou drogou bude i v budoucnu ovlivňovat postoje dítěte k návykovým látkám. Je tedy klíčové, aby se dítě naučilo sebevědomě říci ne látce, kterou nechce. Seminář žákům uhradila MČ Praha 18 v rámci primární protidrogové prevence. Text a foto Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Finanční podpora letňanských hasičů I pro tento rok radní schválili finanční příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany, a to 30 tisíc korun na činnost SDH a 20 tisíc korun na činnost oddílu Mladých hasičů. Z příspěvku bude například hrazen nákup ochranných pomůcek a ošacení, výdaje spojené s účastmi na soutěžích či s výlety oddílu Mladých hasičů. Navýšení kapacity školních družin Radní schválili podání žádosti o změnu zápisu ve školském rejstříku pro školní družiny základních škol Fryčovická (navýšení o 50 míst), Tupolevova (navýšení o 30 míst) a Gen. F. Fajtla DFC (navýšení o 30 míst). Důvodem je vyšší zájem o toto zájmové vzdělávání v souvislosti s navýšením počtu žáků na prvním stupni základních škol. V případě ZŠ Fryčovická bude požádáno o navýšení již pro školní rok 2014/2015, u zbývajících dvou škol se změna předpokládá až pro školní rok 2015/2016. Děti se učily, jak říci kouření ne! Kytičková soutěž Rada městské části schválila vyhlášení kytičkové soutěže, tedy soutěže O nejhezčí balkon, zahrádku a předzahrádku, i v letošním roce. Soutěžit se bude ve třech kategoriích zahrádka či předzahrádka, balkon či okno a předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem. Podrobné informace o soutěži jsou zveřejněny v těchto Letňanských listech (str. 20) a na Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Bezúplatná půjčka z prostředků hlavního města Prahy Na jednání dne 10. dubna zastupitelé schválili podání žádosti o poskytnutí bezúplatné půjčky ve výši 45 milionů korun z rozpočtu hlavního města Prahy na financování investičních potřeb městské části. Poskytnutí půjčky je podmíněno rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy. Ivan Kabický, starosta 6 Letňanské listy 5/2014

7 z radnice Fórum občanů odhalilo největší problémy Letňan Na letošní veřejné Fórum občanů, které se konalo 7. dubna v obřadní síni radnice, se dostavilo 95 občanů, zastupitelů a pracovníků Úřadu městské části Praha 18. U šesti pracovních stolů se otevřeně hovořilo o problémech, které občané naší městské části považují za nejpalčivější. Letováci, ozvěte se! Celkem se diskutovalo o těchto oblastech: úřad, občan a služby; problémy očima mládeže; ekonomika, výstavba a strategický rozvoj; školství, sport, kultura a volný čas; bezpečnost, životní prostředí a doprava; zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl. Do hledání témat se podařilo zapojit i letňanskou mládež, která formulovala vlastní témata, jež ji nejvíce trápí. Účastníci měli možnost zapsat u svých stolů jakékoliv náměty, z nich byly následně vybrány a veřejně prezentovány vždy dva nejdůležitější. V závěru označil každý návštěvník mezi vybranými náměty dva preferované. Po sečtení hlasů tak vznikl pořadník deseti témat, která účastníci setkání považují za nejdůležitější. Stejně jako v minulých letech bylo veřejné fórum organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21 a setkání moderoval ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec. Vzhledem k tomu, že výsledky nejsou reprezentativní, budou témata předložena k potvrzení občanům naší městské části formou ankety, kterou naleznete v tomto vydání Letňanských listů a na našich webových stránkách. Po vyhodnocení se budou tématy zabývat orgány samosprávy. Blanka Zahradníková, koordinátorka MSZM a MA 21 Foto Tomáš Proněk Do redakce Letňanských listů došla žádost o pomoc. Pan Vladimír Nešpor z webu prosí všechny Letňanské, bývalé pracovníky (Rudého) Letova, kteří se podíleli na výrobě vozu Minor, zda by se mu mohli ozvat. Rád by získal co možná nejvíce informací o výrobě tohoto unikátu. Jak napsal, podle zpráv, které se k němu dostaly, byl archiv zřejmě z větší části zničen při privatizaci podniku. Možná ale někteří pamětníci mohou nějaké informace, kresby či fotografie z doby výroby vozu Minor poskytnout. Pokud k nim patříte, napište na adresu: Děkujeme. Zájem o veřejné diskuze se rok od roku zvětšuje. Školáci si své problémy odprezentovali sami. Pamětníci, pomozte! Již v loňském roce jsme se prostřednictvím Letňanských listů obrátili na ty občany naší městské části, kteří žijí v Letňanech velmi dlouho (desítky let), s žádostí o pomoc tedy o zapůjčení fotografií, plánků, map či korespondence, které K vytipovaným problémům se lepily hlasy. bychom mohli publikovat v knize o Letňanech. Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení, v němž byl vybrán zhotovitel zakázky, a kniha už se začíná vyrábět, obracíme se na pamětníky ještě jednou. Máte-li zajímavé historické dokumenty Městská část Praha 18 vás zve na veřejnou prezentaci sociodemografické studie aktualizované v oblasti školství a sociálních služeb, která se koná 28. května od 17 hodin v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 a fotografie a jste ochotni je zapůjčit, ozvěte se, prosím, tiskové mluvčí ÚMČ Praha 18 Haně Saitzové na telefonní číslo Děkujeme. MČ Praha 18 7

8 anketa Městská část Praha 18 Deset problémů Letňan V průběhu veřejné diskuze s občany, která se konala v pondělí 7. dubna 2014 v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letňan a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části Praha 18, bylo formulováno níže uvedených deset problémů. Vzhledem k tomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, je třeba je předložit k potvrzení občanům městské části formou ankety. Proto vás žádáme o pomoc: Prosíme, vyberte a označte DVĚ z níže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete! 1. Stop zahušťování výstavby na území MČ Praha Zřízení skateparku 3. Zachování lesoparku v současné rozloze a jeho další rozvoj 4. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky 5. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště Více pítek 8. Přesunutí agendy dávek hmotné nouze z ÚP na městskou část 9. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory 10. Rozšíření a udržování dětských hřišť Jeden jiný podnět Doplňte také tyto údaje (anonymní anketní lístky nebudou vyhodnoceny): Jméno a příjmení Bydliště Telefon Mám nemám (nehodící se škrtněte) zájem podílet se na dalším rozvoji městské části zapojením do pracovních skupin strategického plánu, být informován a zván na veřejná projednávání. Anketu odevzdejte do 31. května Dotazník je také uveřejněn ke stažení na adrese Můžete ho zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9, odevzdat v podatelně úřadu a v Terezínské 104, Praha Prosek. S výsledky budete seznámeni v Letňanských listech a na webu MČ 8 Letňanské listy 5/2014 SC /01

9 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta městské části Praha 18 Ivan Kabický podle 32 odstavec 2 zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin. z radnice 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo je volební místnost ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 pro voliče bydlící v ulici: Ašská 69, 107, 126, 240, 531, 647, 648, 654, 758, Bechyňská 33, 45, 63, 638, 639, 640, Beranových 10, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 125, 130, 166, 241, 666, 667, 675, 687, 688, 695, 696, 698, , 735, 745, 746, 753, 756, Bludovická 396, 397, 398, 399, 400, 537, Boletická 87, 88, 94, 95, 538, 668, Dudkova 62, 97, 98, 99, 108, 109, 133, 134, 135, 136,137, 138, 168, 187, 201, 529, 530, Chebská 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67, Klenečská 127, 128, 129, 242, 244, 540, 723, 724, 725, 726, 727, 728, Křivoklátská 32, 34, 37, 38, 533, 646, Protivínská 77, 78, 79, 80, 92, 93, 733, Rychnovská 71, 72, 73, 74, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 139, 350, 408, 651, 671, Šumperská 343, 344, 345, 347, 348, 349,652, Toužimská 41, 52, 53, 54, 68, 183, 184, 185, 186, 563, 565, 607, 664, 670, 697, 708, 720, 731, 744, 751, 752, Tvrdého 47, 75, 76, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 132, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC I, Rychnovská 139 pro voliče bydlící v ulici: Beranových 110, 111, 112, 113, 167, 200, Dudkova 338, 339, 340, Hronovská 214, 218, 245, 363, 645, 748, Kopřivnická 115, 116, 117, 118, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, Křivoklátská 254, 255, 256, 257, 258, 285, 301, 302, Prachatická 114, 141, 144, 199, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 420, Rokycanská 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, Stará náves 691, 692, 693, 694, Tvrdého105, 106, 131, 259, Vamberská 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 407, 410, 411, 419, Velhartická 197, 365, 379, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC II, Rychnovská 139 pro voliče bydlící v ulici: Miroslava Hajna 740/2, 740/4, 759/1, 759/3, Nepomuckých 749/15, 749/17, 749/19, 755/22, 755/24, 755/26, Ostravská 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 644, Pavla Beneše 742/16, 742/18, 750/8, 750/10, 750/12, 750/14, 759/7, 759/9, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC III, Rychnovská 139 pro voliče bydlící v ulici: Beranových 140, Březnická 177, 178, 179, 180, 207, 219, 220, 412, 534, 649, Ivančická 580, 581, 582, Jablunkovská 173, 174, 176, 413, 417, 418, 421, Jančova 286, 364, 414, 737, 738, 739, Kladrubská 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, Letovská 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 661, 718, Místecká 175, 366, 371, 384, 409, 415, 429, 438, Velešínská 196, 208, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 341, 342, 405, 406, 659, 757, Velhartická 171, 205, 206, 217, 243, 335, 336, 337, 394, 395, 532, 560, 566, Veselská 686, 699, ve volebním okrsku číslo je volební místnost Dům s pečovatelskou službou, Malkovského 603 pro voliče bydlící v ulici: Běloveská 143, 156, 159, 169, 170, 192, 198, 233, 235, 238, 346, 656, 657, 662, Choceňská 152, 153, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 190, 191, 193, 202, 203,234, 539, 743, 754, Krausova 604, 605, 606, 714, Malkovského 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 608, 689, 690, Novosvětská 142, 154, 155, 162, 165, 188, 204, 237, Trutnovská 194, 236, Tupolevova 676, 722, Žamberská 151, 562, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická I, Fryčovická 462 pro voliče bydlící v ulici: Kuželova 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, Malkovského 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, Místecká 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 567, 568, 569, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická II, Fryčovická 462 pro voliče bydlící v ulici: Frýdecká 402, 403, 404, 439, 440, 441, Krnovská 351, 352, 353, 9

10 z radnice Křivoklátská 436, 437, 527, Nýdecká 442, 443, 444, 445, 446, 447, Rýmařovská 360, 361, 362, Šumperská, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 380, 381, 382, Vítkovická 368, 369, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 378, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická III, Fryčovická 462 pro voliče bydlící v ulici: Fryčovická 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, Křivoklátská 455, Rýmařovská 430, 431, 432, 433, 434, 435, Tupolevova 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova I, Dobratická 525 pro voliče bydlící v ulici: Bohumínská 388, 389, 390, 391, 392, 393, 526, 712, Havířovská 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 473, 476, Chlebovická 729/2, 729/4, 729/6, 732/14, 732/16, 734/8, 734/10, 734/12, Rýmařovská 385, 386, 387, 561, Třinecká 528, 650, 672, 673, 706, Vratimovská 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova II, Dobratická 525 pro voliče bydlící v ulici: Bukovecká 508, 509, 510, 511, 512, 513, Rýmařovská 474, 475, Tupolevova 477, 478, 479, 480, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 665, 669, 710, 713, 730, 736, 741, 747, Veselská 663, 709, 719, 721, ve volebním okrsku číslo je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova III, Dobratická 525 pro voliče bydlící v ulici: Beranových 145, 146, 147, 181, 564, Broumovská 189, 221, 226, 227, 260, 653, Buchlovská 148, 222, 224, 225, 655, Dobratická 520, 521, 522, 523, 524, 525, Hořická 149, 367, 401, 535, 658, Chlebovická 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, Opočenská 223, 228, 229, 231, 239, 536, Příborská 232, 514, 517, 518, 519, 674, Tupolevova 515, 516, ve volebním okrsku číslo je volební místnost Detašované pracoviště Nový Prosek, Chotěšovská 680/1 pro voliče bydlící v ulici: Bechlínská 705/2, 705/4, Hůlkova 683, Chotěšovská 677/6, 678/2, 678/4, 679/5, 680/1, 680/3, 700/7, Kostomlatská 681/6, 682/8, 684/2, 684/4, 685/1, Lovosická 711/30, 559/32, Terezínská 678/5, 684/3, 685/1, 701/4, 701/6, 702/7, Zlonická 703/2, 704/1. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Praze dne 11. dubna 2014 Ivan Kabický, starosta Foto: Shutterstock, PIXMAC/Ipackshot a PetraD 10 Letňanské listy 5/2014

11 z radnice Jak to vidí zastupitelé? Veřejného Fóra občanů, které se na začátku dubna konalo na letňanské radnici, se stejně jako v loňském roce zúčastnila i skupina žáků posledních ročníků zdejších základních škol. Z jejich prezentace bylo jasně patrné, že naprosto zásadním nedostatkem je chybějící skatepark. V následném hlasování je podpořili i mnozí dospělí. Zajímalo nás proto, jak vidí tento problém letňanských teenagerů zástupci městské části. Proto jsme se některých z nich zeptali: Jaký je váš názor na vybudování skateparku v Letňanech? Přestože jsme jich oslovili více, své odpovědi nám zaslali pouze tři, další nám napsali, že se k této otázce nebudou nebo nechtějí vyjadřovat. Úvodem musím zmínit své překvapení nad tím, že absence skateparku v Letňanech se dostala do desítky nejpalčivějších problémů, které vzešly od letňanských občanů na veřejném fóru na radnici dne 7. dubna t. r. Diskuze na téma skatepark v Letňanech: ano, či ne se u nás objevuje v pravidelných cyklech, stejně jako se cyklicky obměňuje generace náctiletých. Idea vybudování skateparku vznikla v době působení starosty Josefa Dobrého. V roce 1996 městská část velmi vážně uvažovala o stavbě velkého skateparku na pozemku společnosti Tesco v blízkosti hokejové haly. Vzhledem k finanční náročnosti a také k negativním ohlasům ze strany obyvatel z přilehlé oblasti kvůli předpokládanému hluku z provozu skateparku zůstal záměr stavby pouze ideou. Nabízí se otázka, zda výrobci kolečkových bruslí a skateboardových prken pokročili v kvalitě svých výrobků, i co se týká hlučnosti jejich používání. Přestože v naší technické době vždy nejen kvituji, ale i podporuji veškeré sportovní aktivity mládeže, nelze opomíjet i případná omezení obyvatel, která by provozem skateparku mohla vzniknout. Proto bych upřednostňoval slevit z původního záměru, co se týká velikosti skateparku, a postupovat step by step instalací třeba tří základních skateprvků na již hotové ploše a následně podle míry využití jejich počet případně rozšířit. V této souvislosti se nabízí k takovémuto využití například hřiště při základní škole ve Fryčovické ulici. Osobně tento záměr rád podpořím. Ivan Kabický (ODS) starosta Na Fóru občanů 7. dubna byly jako tři nejpalčivější problémy označeny: zahušťování zástavby, výstavba skateparku a zachování lesoparku. Samozřejmě, že se skateparkem přišla mládež. Nevím, jestli obecně je chybějící skatepark pro ně tím nejbolestivějším místem. Skutečností je, že Letňany mládeži nabízejí hodně málo pro využití volného času. Za mého mládí jsme měli své plácky na fotbal či v zimě na hokej, poblíž byly kopce, skály, stromy i různá zákoutí, kde jsme se mohli scházet i budovat si jakési improvizované klubovny. Co nabízí Letňany dnešním mladým? Kde jsou plácky na sport, kde jsou místa pro posezení mládeže (a tím nemyslím pro fetování)? Prakticky se mohou vybít jen v lesoparku, který je tak na procházky či běhání. Myslím, že samosprávu čeká nelehký úkol. Nejen s případným vybudováním skateparku. Umístění podobného sportoviště by bylo vhodné na okraji lesoparku. Jenomže ten se nachází na území patřícím hlavnímu městu Praze. A tak bude nejprve nutné jednat o možnosti jeho zbudování v této lokalitě a následně o zajištění financí na tuto investici. Ač jsem založením optimista, zkušenosti mi říkají, že je to práce na více než jeden rok. V tomto volebním období byla pro vedení městské části klíčová revitalizace sídliště Avia II. Pro příští volební období, které začne na podzim tohoto roku, by se jednou z priorit měl stát i projekt, který by řešil nedostatek místa pro volnočasové aktivity mládeže. Oldřich Miffek (ČSSD) zástupce starosty Jestliže se mám zodpovědně vyjádřit k podané otázce vybudování skateparku v naší městské části, musel bych se seznámit podstatně důkladněji s danou problematikou. Především s tím, jestli Letňany mají a mohou nabídnout vhodnou plochu pro vybudování takového areálu a také jak je to s možnou (a pro obyvatele blízkých domů obtěžující) hlučností I proto bych si chtěl udělat soukromý průzkum u jiných podobných areálů. Co je jasné již nyní, a to také podkládám za rozhodující, je nutnost najít širší shodu s tímto záměrem s občany. Plně podporuji celé spektrum zdravých aktivit mladé generace, ve kterých nachází uspokojení. A jízda na skatu, bruslích či koloběžkách je jednou z těchto oblastí. Letňany mají možnost jednat o uvedeném záměru s Čakovicemi či Kbely. Zvážit a podpořit případnou společnou investici. Najít takové řešení, které občany spojí, ne rozdělí. Nyní lze využít k této zálibě již vybudované skateparky v Praze 8 nebo v Praze 9 na Černém Mostě. Myslím, že si můžeme vzít za příklad již probíhající aktivity hudební školu v Čakovickém zámečku, skupinu zahrádkářů nebo cvičiště psích mazlíčků, i jiné oblasti. Důkladnější posouzení a diskuze k této otázce může být jedině ku prospěchu celé záležitosti. Emil Kassl (KSČM) zastupitel MČ Praha 18 Foto archiv redakce a Marie Votavová Ilustrační foto PIXMAC/TABOGA 11

12 odborníci radí Před lichváři nás ochrání jen vlastní opatrnost a rozvaha Vsouvislosti s účinností nového občanského zákoníku zazněly názory, že dojde k podstatnému zlepšení situace obětí lichvy. Některá média dokonce hovořila o konci lichvy a pevně věřila v ozdravení situace na trhu nebankovních půjček. Je však třeba upozornit na to, že ve skutečnosti nejde o radikální změny a v současnosti, stejně jako v minulosti, se můžeme spolehnout pouze na vlastní opatrnost a rozvahu, nechceme-li nějakému lichváři naletět. Nemravné půjčky? Co vlastně ohledně lichvy přinesl nový občanský zákoník? Do konce roku 2013 bylo možné u soudu napadnout, že sjednaný úrok, poplatky, pokuty či jiné platby prodražující půjčku jsou natolik nepřiměřeně vysoké, že odporují dobrým mravům, a proto nemají být právně vymahatelné. V praxi však byl problém určit, co je ještě v souladu s dobrými mravy a co je již porušuje. Záleží samozřejmě také na okolnostech, jelikož pouhý údaj o procentní sazbě úroku či RPSN vlastně nemá až tak vypovídající hodnotu. Například můžeme na trhu půjček nalézt produkt, u kterého je půjčováno s RPSN %. Ano, není to překlep, skutečně je zde půjčováno s procentní sazbou v řádu stovek tisíc procent. Je takováto půjčka nemravná? Na první pohled by se mohlo zdát, že ano. Pokud se však blíže podíváme, o co se ve skutečnosti jedná, tak jde o krátkodobou půjčku 500 Kč na 5 dní, kdy za zapůjčení peněz zaplatí dlužník 50 Kč. Rázem je jasné, že nejde o žádnou přemrštěnou úplatu za poskytnutí půjčky. Prokazatelné zneužití Vzhledem k tomu, že je obtížné pevně stanovit určitou procentní sazbu, nad kterou by bylo zakázáno půjčovat, občanský zákoník se nesnaží jít Malá právní poradna: spoluvlastnictví Jaká je nová zákonná úprava předkupního práva spoluvlastníků v novém občanském zákoníku? Tento dotaz padl v naší bezplatné právní poradně také. A protože se domníváme, že odpověď bude zajímat i čtenáře Listů, přetiskujeme její znění: touto cestou. V médiích zmiňovaný zákaz lichvy neznamená, že dlužník bez dalšího uspěje ve sporu, kdy odmítá hradit příliš vysoký úrok. Lichva je zakázána v tom smyslu, že je neplatná smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužil tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dal sobě nebo jinému slíb poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru. Dlužník tedy nemusí prokazovat, že jsou podmínky nepřiměřené v té míře, že jsou v rozporu s dobrými mravy, a stačí mu doložit hrubý nepoměr, ale na druhou stranu zde musí být schopen prokázat výše popsané zneužití. To je obtížné, jak se již v praxi přesvědčily orgány činné v trestním řízení, které se na základě obdobné definice v trestním zákoníku snaží již řadu let stíhat lichvu jako trestný čin. Zákoník obsahuje řadu změn Nemůžeme očekávat, že zlepšení situace ohledně lichvy přinese sám občanský zákoník. Obsahuje řadu dílčích změn, které je možné použít proti lichvářským praktikám, nicméně je spíše na soudní praxi, do jaké míry bude mít tendenci klást za vinu dlužníkům, že k uzavření smlouvy Nový občanský zákoník poskytuje ochranu ostatním spoluvlastníkům při prodeji spoluvlastnického podílu jiného spoluvlastníka tím, že předkupní právo svědčí spoluvlastníkům již jen v případě, že spoluvlastnictví bylo založeno tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (pořízením pro případ smrti, jinou právní skutečností). Ostatní spoluvlastníci pak mají k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, což neplatí při převodu podílu jinému spoluvlastníkovi, manželovi, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Zvlášť je upraveno předkupního právo u spoluvlastnictví k zemědělskému závodu, když předkupní právo se v tomto případě vztahuje i na dědický podíl. Předkupní právo ostatních spoluvlastníků je zde vyloučeno pouze v případech, převádí-li spoluvlastník nepřistoupili s náležitou pečlivostí, či naopak budou ochotny shledávat, že tak nevýhodné podmínky by dlužník nepochybně nepodepsal, pokud by nebyla zneužito jeho tísně, nezkušenosti atd. Nikdy nepodepisujte bianko směnky! V současnosti tak lze rozhodně doporučit přistupovat ke sjednávání všech závazků s náležitou opatrností a v žádném případě se nespoléhat na ústní informace bez ohledu na to, jak důvěryhodně protistrana působí. Pokud se totiž podíváme na praktiky lichvářů, není nic neobvyklého, že jsou ústní formou úmyslně podány nepravdivé informace. Jsou si totiž moc dobře vědomi, že jim dlužník nebude schopen prokázat, co mu ústně tvrdili, a rozhodovat bude dlužníkem podepsaná smlouva. Uvěří-li například dlužník tomu, že bianko směnku podepisuje jen pro jistotu a že ji věřitel zničí po splacení půjčky, může se mu snadno stát, že mu po nějaké době od soudu přijde příkaz k proplacení směnky vyplněné na nehoráznou sumu. Není totiž v praxi zas až tak výjimečné, že nepoctivý věřitel směnku navzdory řádnému zaplacení půjčky dovyplní a pak prodá věřiteli např. z Panenských ostrovů, který se následně bude ohánět tím, že směnku nabyl v dobré víře. Dlužník mu musí směnku proplatit a pak je na něm, aby se případně hojil na původním věřiteli, pokud došlo k vyplnění směnky v rozporu s tím, co bylo sjednáno. Nečekejme od nového občanského zákoníku zázraky. Je na každém z nás, zda se neuváženým podpisem nepřipravíme o všechno a zda odbornou pomoc vyhledáme včas, nebo až v okamžiku, kdy vlastně již nelze nic dělat. Ondřej Načeradský Občanské sdružení Společnou cestou Ilustrace Pixmac/Regisser.com svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku nebo vzdali-li se spoluvlastníci předkupního práva v písemné formě. Podle přechodných a závěrečných ustanovení nového občanského zákoníku zákonné předkupní právo založené podle ustanovení 140 zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, k Petra Švehlíková, advokát 12 Letňanské listy 5/2014

13 z letňanských škol Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem na Tupolevce rozhodně neplatí Běh s kuřetem Dvacátý ročník charitativního Aprílového běhu s kuřetem se uskutečnil 1. dubna v parku na Židovských pecích. Přespolního závodu se zúčastnilo 500 dětí z 18 pražských škol. Školu Tupolevova reprezentovalo celkem 30 žáků třetích až pátých tříd. První místo v běhu na 700 metrů získal Jirka Tesař (3.B), druhé místo Markéta Růžičková (3.C). Druhé místo v běhu na 900 metrů obsadil Tomáš Václavík ze 4.A. Zlatou medaili na 1100 metrů vybojovala Anežka Černá z 5.B. Na startu se závodníci setkali s legendou atletiky Imrichem Bugárem, který se zhostil úkolu hlavního startéra a po závodech předal všem vítězům medaile a ceny. Děti si dopoledne užily a už se těší na další ročník. Se školní družinou do Liberce V polovině března se konal celodenní výlet do IQ Parku v Liberci pro děti ze školní družiny. V expozicích byl ve čtyřech patrech připravený program, kde měli žáci možnost seznámit se s tím, jak fungují jejich smysly prostřednictvím různých her zjistili, jakým způsobem se dají smysly oklamat. Na závěr si své znalosti ověřili v testu. Díky široké nabídce aktivit v IQ Parku si mohli mladí vědátoři vyzkoušet, jak funguje síla, magnetismus, jak udržet balanc nebo jak (ne)jsou odvážní. Všichni účastníci se vrátili plni zážitků. Ozdravný pobyt na horách se vydařil V letošním roce vyrazili třeťáci, čtvrťáci a páťáci na tradiční týdenní ozdravný pobyt na Smíchovskou boudu do Pece pod Sněžkou. Ještě když odjížděli z Prahy, trošku se báli, jestli si letos vůbec zalyžují, ale od poloviny pobytu si všichni (i začátečníci) užívali prosluněnou lyžovačku na svazích Javoru i Hnědého vrchu. Vyrazili také novou kabinkovou lanovkou na Sněžku. Všem dětem zbyl dostatek sil i na to, aby si zařádily v hotelovém bazénu. Při večerních soutěžích, kvízech a karaoke zažili všichni spoustu legrace. Klokanění je oblíbené Jednadvacátý březen je již tradičně na základních a středních školách věnován mezinárodní soutěži Matematický klokan. Žáci z Tupolevky se této soutěže, která vznikla v roce 1980 v Austrálii a v roce 1991 se rozšířila i do Evropy, účastní již 12 let. Letos se do soutěže přihlásilo na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí Evropy. Soutěžní úlohy prověřují především logické myšlení soutěžících, kteří jsou podle ročníků rozděleni do několika kategorií. Tupolevku báječně reprezentovali a vítězi se stali: v kategorii Cvrček (2. a 3. tř.) Eliška Brabencová ze 3.B, v kategorii Klokánek (4. a 5. tř.) Kristýna Dobiášová z 5.B, v kategorii Benjamín (6. a 7. tř.) Eva Šaldová ze 7.B a v Kadetech (8. a 9. tř.) to byl Jakub Benda z 9.A. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím gratulujeme. Měsíc od minulého vydání Listů utekl jako voda. Aktivity žáků, ale i nadšení pedagogů jsou vidět na každém kroku, proto jsem rád, že jsem s nimi mohl čtenáře časopisu opět seznámit. Přeji všem krásné slunné jarní dny. Daniel Vysloužil, ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova Foto archiv školy Školáci nám píší Beseda s letňanskými hasiči Žáci osmých tříd ZŠ Tupolevova koncem března v rámci rodinné výchovy navštívili stanici dobrovolných hasičů v Letňanech. Po krátkém úvodu, při kterém jsme měli hlavně pochopit, že prioritou je vždy lidský život, nás rozdělili do dvou skupin. První skupina zamířila do garáže na prohlídku aut a hasičské výstroje, druhá se mezitím věnovala první pomoci a volání na tísňové linky. Mohli jsme si vyzkoušet obvazování ran, masáž srdce a dýchání s maskou. Zjistili jsme, jak nás dokáže vyděsit obyčejná houkačka. Zhlédli jsme video o práci hasičů. Z reakce spolužáků usuzuji, že si to všichni užili stejně jako já. Opravdu myslím, že nám to něco dalo a všechny informace nám byly podány zábavnou a srozumitelnou formou. Pochopili jsme, že hasiči to nemají vůbec lehké. Za jejich úspěchy stojí také spousta dalších lidí. Například ženy, které mají na stanici za úkol zajišťovat marketing a logistiku. Nebo děti, které na hasičské stanici takřka vyrostly. Všichni jsme odtud odcházeli s úsměvy na tvářích. Adéla Zahradníčková, 8.A 13

14 z letňanských škol Duben byl v Rychnovské (nejen) ve znamení knížek Do školy přišel spisovatel Václav Šorel V rámci projektu zaměřeného na podporu čtenářství Čteme s Andersenem navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla DFC spisovatel Václav Šorel. Pobesedoval s dětmi z tříd, vyprávěl jim o své práci a odpovídal na jejich dotazy. Václav Šorel je autorem známých komiksů, jeho tvorba je spojována i s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců, kam kromě komiksů přispíval různými odbornými články o letectví a plastikovém modelářství. Ve svém vyprávění hovořil Václav Šorel o lidech, se kterými úzce spolupracoval, především o Františku Kobíkovi, s nímž pro ABC vytvářel populární vystřihovánky podepsané značkou ŠOK. Dětem vyprávěl také o svých vědecko-fantastických příbězích. Nejprve jim přiblížil samotnou legendární Vzpouru mozků, příběh o robotech, kteří ovládli Zemi, ale také to, co ho při práci inspirovalo, například jeho návštěva výpočetního střediska, kde viděl obrovský historický počítač. Přečetl také ukázku ze své připravované knihy, druhého dílu Vzpoury mozků, kde se ve vesmíru odehraje souboj člověka se zmutovaným hmyzem, hnusnými inteligentními pavouky. S žáky 7. tříd probral také některá fakta z oblasti fyziky, dotkl se například rozdílu mezi černou a červí dírou, mezi meteorem a meteoritem apod. Václav Šorel pohovořil také o svém vztahu k Letňanům, dříve totiž pracoval v letňanské Avii. Právě zde se seznámil s Kobíkem, což mimo jiné zásadně ovlivnilo jeho tvorbu inspirovanou letectvím a technikou vůbec. Žáky zaujaly i postřehy ze staré Aerovky továrnu spisovatel líčil jako živoucí bytost, která žije svůj vlastní příběh. Na tuto myšlenku ho přivedly archivní fotografie, které nebyly nikdy zveřejněny a které on sám viděl při jedné návštěvě továrny. Ze slov Václava Šorela byl cítit vřelý vztah nejen k letectví a k jeho práci, ale také k lidem, kteří ho provázeli, a k Letňanům jako k jeho místu. Dětem, které znají také komiks o generálu Františku Fajtlovi DFC, se beseda líbila. Romana Šubrtová, učitelka Pasování prvňáčků na čtenáře Pátek 4. dubna byl pro prvňáčky ze školy v Rychnovské slavnostním dnem: byli pasováni na čtenáře. Nejprve museli dokázat, že si pasování zaslouží. Plnili tedy úkoly, v kterých dokazovali své čtenářské umění skládali věty z pohádek, vyhledávali rýmy, kreslili podle textu. Všem se dařilo. V další části akce je pasovala zástupkyně ředitele školy Eva Duchková na čtenáře. Pro všechny prvňáčky to byl velký zážitek. Na památku dostali pamětní listy a knížky, které jim věnovalo SRPŠ. Doufejme, že jim radost ze čtení dlouho vydrží. Romana Harcubová, učitelka Školní družina ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC se představuje Školní družina je školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jejím hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Cílem zájmového vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, získávat všeobecný přehled v návaznosti na učivo ve škole a tyto poznatky umět využívat v praxi. Nezbytnou součástí programu školní družiny je i prostor pro odpočinek a relaxaci. Provoz školní družiny je zajištěn od 6,30 do 17 hodin. V letošním školním roce jsou děti z tříd rozděleny do sedmi oddělení. Jednotlivé složky výchovy (tělesná, výtvarná, hudební ) se prolínají do všech činností dle aktuálních témat pro dané týdny. Děti navštěvují divadla, kina, výstavy, jezdí na výlety, chodí do solné jeskyně, na lezeckou stěnu Obzvláště tyto adrenalinové činnosti jsou velice oblíbené, neboť při nich děti většinou dokážou překonat nejen výšku, ale i své dosud neobjevené možnosti. Velký důraz je kladen i na tradice (Mikuláš, Vánoce, masopust, Velikonoce) a s nimi spojené výstavy, besídky a výtvarné dílničky. Protože letošní školní rok je na ZŠ v Rychnovské zaměřen na environmentální výchovu, družina se aktivně podílí na sběru papíru, použitého textilu, víček od PET lahví a na třídění odpadu. Aktuality z družiny: Výlet do Mníšku pod Brdy Přípravu na velikonoční svátky zahájily děti ze školní družiny výletem na zámek v Mníšku pod Brdy. Ve středu jeli žáci prvních tříd a přípravné třídy, ve čtvrtek druháci a třeťáci. Prohlídka zámku byla zaměřena na Velikonoce, velikonoční tradice a oslavy Velikonoc v tomto kraji. Po prohlídce se děti naučily plést pomlázky, které si odvezly domů. Nakonec je čekalo kouzelné sklepení s čerty, vílami, princeznami a vodníky. Zážitků bylo mnoho, a přestože počasí výletu moc nepřálo, všichni si ho náležitě užili. Velikonoční tvoření Ve dnech se konala výstavka velikonočních nápadů a kraslic zdobených netradičními technikami. Výrobky dětí byly inspirací i pro rodiče. Těm z rodičů, kteří přispěli svými nápady, patří poděkování. Na nejbližší týdny družina připravuje oslavy Dne dětí, sportovní olympiádu či výlet do Mirakula Milovice. Všechny uvedené a další plánované aktivity by nebylo možné uskutečnit bez podpory vedení školy, SRPŠ a spolupráce s rodiči. O spokojenosti dětí svědčí i stále se zvyšující počet žáků přihlášených do ŠD a jejich nadšení při společných akcích. Pavla Koudelková, vedoucí školní družiny Foto archiv školy 14 Letňanské listy 5/2014

15 z letňanských škol/sociální péče Další občánci byli přivítáni do života Děti podnikly exkurzi po bankách a učily se rozumět řeči bankéřů Poslední středa v měsíci březnu opět patřila našim nejmenším. V letňanské obřadní síni přivítala nejmladší letňanské občánky zástupkyně starosty MČ Praha 18 Iveta Lojková. Pro potěšení přišly zahrát a zazpívat děti ze Základní školy Gen. Františka Fajtla DFC pod vedením své učitelky Markéty Demartini. Poslední vítání Letňánků před letními prázdninami proběhne 19. května. Pokud máte zájem zúčastnit se této akce, kontaktujte osobně pracovnice odboru správních agend ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, přízemí budovy, nebo napište na Odbor správních agend ÚMČ Praha 18 Foto Tomáš Proněk V první polovině dubna absolvovaly třídy 5.A a 7.A s inženýrkou Ladislavou Hetfleišovou exkurzi po některých pražských bankách. Putování začalo v té nejdůležitější České národní bance. Tady se děti dozvěděly základní informace o úloze banky v našem státě i zajímavosti o budově, kde nyní sídlí. Prohlédly si i některé falešné bankovky. V Rytířské ulici se školáci podívali do centra České spořitelny. Tady se seznámili s historií budovy i s činností bank v 19. století. Také už vědí, jak vzniklo slovo banka a proč si banky stavěly tak nádherné budovy. Samozřejmě, že se průvodkyně snažila žákům ukázat, jak je důležité, aby rozuměli řeči bankéřů, protože jenom tak mohou být jednou zodpovědnými klienty bank. Nakonec se vrátili daleko do historie a u Maiselovy synagogy si povídali o bankéřích Židovského Města. Kateřina Válková a Julie Dušková, ZŠ Fryčovická Foto archiv školy Letňanská miminka Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! Eliška Crkalová Karel Kolář Matyáš Němec Jakub Oláh Lucie Ryšánková Upozornění: Pokud máte zájem o zveřejnění informace o narození vašeho miminka v Letňanských listech, pošlete fotografii děťátka se základními údaji na adresu nebo 15

16 senioři Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká Letňanští senioři nezahálejí ani na jaře Dva velmi zajímavé výlety zvládli naši senioři v průběhu posledního měsíce nejprve se vypravili do příbramských dolů, poté podnikli exkurzi po Letišti Václava Havla. Tóny písniček Karla Hašlera se nesly10. dubna z prostor Klubu seniorů. Probíhalo tu vystoupení operního pěvce Erika Bezdíčka za klavírního doprovodu profesorky Anny Huječkové. Více než hodinová hudební produkce byla převážně věnovaná 120. výročí narození legendárního českého písničkáře. Notoricky známé skladby strhly členy klubu i k aktivní účasti na vystoupení. Na úspěchu koncertu měla zásadní podíl právě profesorka Huječková, která je v klubu kulturním atašé a patronkou podobných aktivit. -vk- Foto Miroslav Plašil Při návštěvě hornického muzea v Příbrami, ale hlavně zdejších dolů Anna a Vojtěch si Letňanští uvědomili, že na takto nehostinném místě, které nepřináší potěchu a stále nese stopy těžké dřiny generací horníků, by se jim nežilo snadno. Náladu jim spravila až zastávka na Svaté Hoře známém mariánském poutním místě s významným barokním areálem, které se nachází na kopci nad Příbramí. Zato druhý výlet, na pražské letiště, si čtyřicítka letňanských seniorů dokonale užila. Jednak si na ostro vyzkoušeli, jak vypadá odbavení pasažérů před vstupem na palubu letadla, jednak si mohli ze speciálního autobusu pohybujícího se po areálu letiště podrobně prohlédnout i to, co je běžným cestujícím skryto. Dokonce mohli přímo z letištní plochy sledovat odlety a přílety některých linek. Závěr akce patřil návštěvě zdejší hasičské zbrojnice. Nechcete-li sedět doma, přijďte se podívat do klubu. Třeba se vám bude mezi aktivními letňanskými seniory líbit. Václav Kadeřábek, Klub seniorů Foto Miroslav Plašil Program Klubu seniorů na květen: 6. května Obrázky z Vídně a něco o Habsburcích 13. května Přednáška: prevence civilizačních onemocnění J. Dedek 15. května od 13 hodin Vycházka do Klánovic 20. května Jižní Amerika D. Ničová 22. května Senior party 27. května odjezd v 8 hodin Zájezd do Slaného a do Lán 29. května od 13 hodin Vycházka Bílkova vila Začátky ve 14 hodin, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena! Společenská kronika V březnu 2014 slavili: 98 let Synek František 93 let Stoklasová Božena 92 let Hlatký Štěpán 90 let Pokorný Jaroslav 85 let Cichra Václav Lososová Eva Šebestová Františka 80 let Barták Jiří Grygárková Milada Moravcová Jaroslava 75 let Kučaba Josef Staňková Marie Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! Naučte se zmírnit stres V rámci podpory osob, které dlouhodobě pečují o někoho blízkého, pořádá Farní charita Praha 14 (Černý Most) v úterý 29. května od 16,30 hodin přednášku magistry Martiny Tiché na téma Využití relaxačních technik při stresu. Po přednášce následuje svépomocná skupina. V rámci tohoto projektu mohou pečující využívat poradenství právníka, psychologa, sociálního pracovníka a kněze. Všechny služby jsou poskytované zdarma. Více informací na -red- Pozvánka na výstavu fotografií Fotograf duší i tělem, člen fotoklubu Nekázanka, autor mnoha snímků publikovaných v Letňanských listech, člen Klubu seniorů. Tak bychom mohli ve zkratce představit autora fotografií, které jsou v současné době vystaveny v Klubu seniorů, Miroslava Plašila. Příroda, historické památky, ale třeba také momentky z výletů a zájezdů, které letňanští senioři v posledních letech absolvovali témata fotografií jsou různá, společná pro všechny snímky je ale profesionální kvalita a hezké vidění světa. Rozhodně si nenechte tuto výstavu ujít. Přijít se můžete podívat v otevírací době klubu, v úterý a ve čtvrtek odpoledne. -vk- Ilustrační fotografie Miroslav Plašil 16 Letňanské listy 5/2014

17 inzerce POH EBNÍ SLUÎBA âakovice inzerce Příští číslo vychází 6. června náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení: Vít Vrbický telefon: ZDENùK VÍTEK PROVÁDÍ SMUTNÁ pohfiby do zemû kremaãní obfiady vazbu vûncû a kytic smuteãní oznámení pfievozy zesnul ch NONSTOP Komplet: zednické práce malování vyklízení bytů, sklepů, půdních prostor stěhování odklízení sněhu Tel.: Hledám zdravotní sestru na částečný nebo celý úvazek do privátní urologické ambulance v Praze 7. Kontakt: (volat po pá hod.) SC /06 SC /04 PINK CROCODILE SCHOOL LETNÍ DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v červenci 2014 Tel.: , , KANCELÁ : Na barikádách 774, Praha 9 - âakovice tel.: , , SC /02 SC /03 CESTA KOLEM SVĚTA! Děti 2 10 let Týdenní turnus: od 8 do 13 hod: Kč od 8 do 16 hod: Kč Havířovská 476, Praha 9 W: school.pink-crocodile.org E: T: , SC /01 Prodejte BYT do 30 dnů za NEJVYŠÍ CENU na trhu a BEZ REALITKY! Aukcenamiru.cz SC /50 činohra UVÁDÍME VE STAVOVSKÉM DIVADLE SC /03 Muzikálová událost sezóny! Hity skupiny lucie - muzikál Hudba/libreto koller kodym dvor ák P. b. CH. / belko LES V hlavní roli exceluje Iva Janžurová Foto Štěpánka Stein & Salim Issa A. N. Ostrovskij Ve ts í nez malé mnoz ství lásky i.andrlová, e.buresová, r.herrmannová, J.PidrmanoVá, b.poláková, k.sedláková, e.smetana, V.noid bárta, V.benes, P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.písarík, k.roden, l.vaculík, V.Vydra a dalsí SC /11 Cesky domov_92x63.indd 1 Hlavní mediální partner Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , 888, 999, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. SC / :43 SCSC /34 17

18 inzerce KidsKingdom SC /01 Mateřská škola Praha 8 zvýšení kapacity Poslední volná místa na školní rok 2014/2015 v MŠ Praha 8 Akreditace MŠMT Rozvojový program Angličtina 10 dětí ve třídě Kroužky denně do 18 hodin v ceně Tel.: Letní prázdninový provoz i pro nezapsané děti SC /04 rekonstrukce domů, bytů a bytových jader zednické, obkladačské, instalatérské, zámečnické, truhlářské, malířské a elektroinstalační práce Tel.: SC /04 KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe nařízení vlády Č. 91/2010 sb. revize PLYnOvÝCH zařízení, TLaKOvÝCH nádob stabilních, ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen servis KOTLŮ, správa a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zdrojů TOPenÁŘsKÉ a instalatérské PrÁCe autorizované emisní MĚŘenÍ KOTLŮ s TÍMTO inzerátem 10% SLEVA! Unigaz servis s.r.o. Záběhlická 1916/20, Praha 10 tel.: a SC /22 SC /24 SC /35 18 Letňanské listy 5/2014

19 životní prostředí Zeleň u mimoúrovňové křižovatky Kbelská a Prosecká se dočkala úpravy V oblasti křižovatky Kbelská a Prosecká v blízkosti stanice metra Letňany jsou rozsáhlé zelené plochy. Pro ty, kteří jedou do Letňan autobusy či auty z centra města, je to hlavní vstupní prostor do naší městské části. Těm, kdo tudy projíždí, jistě neuniklo, že o údržbu zelených ploch se od jejich vzniku nikdo nestará. Při výstavbě křižovatky bylo na zelené plochy vysázeno velké množství kvalitních kultivarů stromů a keřů. Zároveň zde ale zůstaly kořeny původních topolů černých a jiných plevelných stromů a keřů například bezu černého, šípku atd. Časem došlo k velké invazi topolů a ty nakonec přerůstaly původně vysazené stromy a keře, postupně je vytěsňovaly a umořovaly. Topol není vzhledem ke svým vlastnostem oblíbeným stromem, a hlavně není perspektivním stromem k frekventovaným silnicím: pro svou výšku se špatně udržuje, má křehké dřevo a v pozdějších letech se stává velmi nebezpečným, protože z něj při větru často opadají suché i živé větve. Především kvůli topolům by tedy byl zásah u této frekventované křižovatky v budoucích letech nutný. Byl by však mnohem dražší než nyní, a navíc by byly nenávratně zničeny či narušeny vysazené ušlechtilé dřeviny. Komise regenerace sídliště a životního prostředí městské části Praha 18 iniciovala nápravu tohoto stavu. Po počátečních peripetiích s dohledáním správce prostor se domluvila s odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy a jeho příslušnými orgány. Dne 25. listopadu 2013 byla odeslána za zdejší komisi žádost o úpravu zeleně. Tu investor projednal a uznal, že zásah je potřebný. Proběhlo výběrové řízení na realizátora akce. Poté se sešli investor, zahradnická firma a zástupce letňanské komise životního prostředí a byla upřesněna představa o úpravách. Od 13. do 20. března zahradnická firma rekultivaci plochy realizovala. V rámci úprav byla ručně posekána tráva, odstraněn biologický i ostatní odpad, vyrovnána plocha, ale hlavně byly odstraněny neperspektivní a nebezpečné topoly. Nyní je tak umožněn volný růst vysázených kultivarů stromů a keřů kupříkladu dubů, borovic, smrků, hlohyň, cypřišů atd. Celý prostor teď působí upraveně a udržovaně, plně v souladu s představou, s níž komise do jednání vstoupila. Nyní ještě zbývá dořešit poslední podstatný problém stávajícího správce ten musí přes svůj odbor oddělení správy a vyvádění majetku najít konečného správce. Věřme, že se mu to podaří a péče o zeleň, například sekání trávy, řez stromů apod., bude již pravidelná a dlouhodobě kvalitní. A vstupní brána do Letňan bude konečně působit důstojným dojmem. Text a foto Pavel Filípek Komise regenerace sídliště a životního prostředí Dlouhé roky se majitel pozemku o údržbu zeleně nestaral. Letňanský lesopark začal žít Jaro už je v plném proudu a letňanský lesopark opět patří sportovcům, dětem i těm, kteří hledají jen relax a odpočinek. Už v loňském roce tady byly na žádost naší městské části odstraněny náletové dřeviny, aby stromy ve skupinách mohly volně dýchat. Od mnoha volně umístěných stromů byly odstraněny podpěry, protože už jsou dostatečně velké a mohou růst samy. O zeleň v lesoparku se stará hlavní město Praha, nicméně stále cítíme, že lesopark je náš. Je otázkou, zda požádat magistrát o svěření do péče, protože starost o zeleň by stála několik set tisíc korun ročně navíc. Pravidelné sekání trávy, prořezy stromů, odstranění náletovin, to vše jsou práce, které někdo musí zaplatit. Zatím tedy městská část pouze dohlíží na zeleň a její údržbu. Ale možná se to v budoucnu změní a lesopark opravdu změní pečovatele Letňanská zeleň ale není jen lesopark. Staráme se o téměř 3000 kusů zeleně. Aktuálně probíhají práce na prořezech stromů a úpravě keřů. Některé z nich vyžadují radikální zásahy, ale vždy je to k jejich prospěchu. Na všechny činnosti dohlíží nezávislý odborný dozor, a firmy, které se o zeleň starají, jsou tak pod neustálou kontrolou. V plánu je také nová výsadba. Například v Jablunkovské ulici budou nové buky a v rámci Letňanských lentilek přibude na sídlišti skoro 100 nových stromů a přes 1000 keřů. Zároveň jsou připraveny další projekty, které rozšíří zelené plochy a přinesou nové stromy i keře. Znamená to, že Letňany budou v příštích letech ještě zelenější. Text a foto Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Po zásahu zahradníků působí plocha konečně upraveně. 19

20 životní prostředí/doprava KUK proběhne v Letňanech na přelomu května a června Oznamujeme, že ve dnech 26. května 2. června 2014 se v naší městské části uskuteční komplexní úklid komunikací (KUK), a to v pracovní dny vždy od 8 do 15 hodin. Vjednotlivých postupně čištěných blocích budou sedm dnů předem rozmístěny přenosné dopravní značky s vyznačeným termínem čištění komunikace. Veškeré informace o termínech čištění a rozsahu jednotlivých bloků budou uveřejněny na webových stránkách městské části Praha 18 Komplexní úklid bude prováděn stejným způsobem jako v roce loňském, to znamená bez odtahů vozidel. Vyčištění ulic v naší městské části je pro vedení Již počtvrté budeme vybírat nekrásnější letňanské okno, balkon či zahrádku Soutěž O nejkrásnější okno, balkon, zahrádku a předzahrádku pro všechny zahrádkáře a truhlíkáře, kterou v posledních čtyřech letech vyhlašuje MČ Praha 18, opět startuje. Stejně jako v loňském roce se bude soutěžit ve třech kategoriích. Kategorie: 1. Zahrádka či předzahrádka 2. Balkon či okno 3. Předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem Výherci každé z kategorií získají poukázky na nákup zahradního zboží v hodnotě korun. Podmínky účasti v soutěži: nemovitost se nachází na území MČ Praha 18 soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka jsou viditelné z ulice Soutěžní fotografie (společně se jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené v roce 2014 posílejte do konce září poštou, případně v digitální podobě na ovou adresu nebo je osobně doručte do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany. Po vyhodnocení soutěže budou výsledky zveřejněny na webových stránkách městské části a v časopise Letňanské listy. Ilustrační foto PIXMAC/jackai MČ prioritou, především s ohledem na jeho stálou snahu o zlepšování životního prostředí. Proto žádáme motoristy, aby respektovali dopravní značku Zákaz zastavení a svá vozidla přeparkovali. Jistě je v možnostech všech motoristů, aby v tyto dny svá vozidla odvezli z dotyčné lokality. Nerespektování dopravního značení bude důsledně kontrolováno a následně postihováno strážníky městské policie. Marek Havel, Odbor HSI ÚMČ Praha 18 Foto archiv ÚMČ Praha 18 Informace Magistrátu hlavního města Prahy k provádění cyklické deratizace V souladu s ustanovením 57 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného prostranství a o změně některých souvisejících zákonů, bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce Deratizační práce budou v MČ Praha 18 probíhat ve dnech , a to v těchto ulicích: Terezínská, Chotětovská, Kostomlatská, Bohumínská, Tvrdého, Chlebovická, Ostravská, Beranových, Rýmařovská, Tupolevova, Dobratická, Kopřivnická. -red- Další etapa rekonstrukce Tupolevky se blíží V letošním roce se konečně uskuteční dlouho plánovaná oprava Tupolevovy ulice v úseku od Veselské po Černokosteleckou. Práce by měly proběhnout v letních měsících. V první etapě dojde k souvislé opravě odfrézováním vozovky, opravení vpustí a šachet a položení nové vrstvy vozovky. Poté bude samozřejmě obnoveno vodorovné dopravní značení. Ve druhé etapě bude opraven kruhový objezd Tupolevova a Veselská. Opět bude stávající povrch odfrézován a nahrazen povrchem novým a následně bude obnoveno dopravní značení. Oldřich Miffek, zástupce starosty Plánek archiv odboru DŽP Na plánku je vidět dopravní značení a podoba komunikace a kruhového objezdu. 20 Letňanské listy 5/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MATEŘSKÉ ŠKOLY. Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

MATEŘSKÉ ŠKOLY. Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz MATEŘSKÉ ŠKOLY Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam mateřských

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4

Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4 Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4 Datum konání: 19. 6. 2017 Místo konání: ZŠ Filosofská-objekt Jitřní Přítomno: Hosté: dle prezenční listiny 7 členů (z celkového počtu 10 členů,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR. -přehled dvouleté vzájemné spolupráce

Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR. -přehled dvouleté vzájemné spolupráce Zdravé město Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR -přehled dvouleté vzájemné spolupráce Členství Město Mladá Boleslav vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst 1.ledna

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o.

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. Název projektu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Od 2. května můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout unikátní výstavu fotografií Milana Kročila s názvem Proměny Valašského Meziříčí aneb stejná místa v

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více