Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok"

Transkript

1 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2013

2 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013 Výchovně vzdělávací programy uskutečněné v roce Akce pro veřejnost Výukové programy pro děti a mládež Výstavy a environmentální programy 3. Provoz Informačního střediska Dotazy na Informační přepážce v roce Vnější spolupráce Czech Tourism Česká centrála cestovního ruchu Zvyšování odborné kvalifikace 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům 6. Publikační činnost Prezentace v regionálním tisku Vzdělávací programy IVS Budy 7. Granty, dotace a sponzorské dary Granty Dotace 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka v členění dle činností Poděkování 2

3 Úvod Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko (dále společnost) je vž dy příležitostí ke zhodnocení práce vykonané v uplynulém roce jak pro naše partnery a příznivce, tak pro společnost samotnou. Díky celoročnímu shrnutí si uvědomujeme množství a rozmanitost vykonané práce. Hlavním posláním byla práce s dětmi a mládeží. Připravovali jsme pro ně výchovně vz dělávací programy, které se uskutečňovaly v terénu, v multimediálním přednáškovém sále areálu střediska i ve školských zařízeních. Činnost společnosti se zaměřovala na přípravu, organizaci i realizaci přednášek o CHKO Křivoklátsko, exkurzí po naučných stezkách i na vícedenní ekologická praktika. Výukové programy zajišťoval lektorský tým Správy CHKO Křivoklátsko i IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s. Provoz přepážky informačního a vzdělávacího střediska, které přispívalo k doplnění a zkvalitnění turistických služeb v regionu, patřil mezi další nezanedbatelnou aktivitu o.p.s. Stejně tak jako ubytování pro účastníky výukových programů, seminářů i turistů. Cíleně jsme zprostředkovávali informace o ochraně přírody všem skupinám obyvatelstva, aby pochopily odpovědnost za životní prostředí. 3

4 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 19. července Navázala na zaniklou činnost Nadace Křivoklátsko, která před vznikem obecně prospěšné společnosti šest let vykonávala osvětovou činnost o ochraně přírody na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V roce 2004 se o.p.s. stala registrovaným ekocentrem ČSOP. Společnost se snaží podporovat význam naučných stezek, tras a cyklotras. Nemalou součástí činnosti o.p.s.je organizace a pořádání tematických výstav a kulturních akcí, jako jsou přednášky a besedy. Společně se Správou CHKO Křivoklátsko připravuje tištěné turistické materiály s tématikou ochrany přírody a krajiny. Křivoklátsko, o.p.s. je členem celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, úzce spolupracuje s NSEV Kladno Čabárna, Rakovnickem, o.p.s. a agenturou Czech Tourism. V roce 2013 byly uskutečněny kontroly z FÚ dotace MMR, sociálního pojištění OSSZ, TIC, revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů i Inventura DHIM, HIM, Ekoknihovny i zboží řádného i komisního, které proběhly bez závad. Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se na činnosti o.p.s. podíleli a přispěli tak k jejímu rozvoji. Personál a spolupracovníci Správní rada o.p.s. : Dozorčí rada o.p.s.: Ing. Petr Drnec předseda Ing. Josef Jedlička - předseda Petr Tříska Jana Pochmanová Ing. Ivan Kasalický RNDr. Lenka Šoltysová Ředitelka o.p.s. Jiřina Prošková Činnost o.p.s. zajišťovala ředitelka Jiřina Prošková a Jiřina Prošková ml. 1. Ekologická výchova a vzdělání Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko se podílela na přípravě a realizaci výchovně vzdělávacích programů společně s odborníky z řad pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko. Ekologická výchova a vzdělávání zaujímá v činnosti střediska důležité místo. Hlavním posláním o.p.s. je pořádání výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží, dále pro odbornou a laickou veřejnost. I v letošním roce jsme se všem zúčastněným snažili umožnit poznání, pochopení i vlastní prožitek pobytem v jedinečné oblasti CHKO Křivoklátsko. Programy ekologické výchovy v IVS Budy jsou rozděleny podle cílových skupin: děti mateřských škol (3 6 let) děti základních škol I. stupně ( 6 10 let) děti základních škol II. stupně (11 15 let) mládež (16 26 let) dospělí rodiče a děti učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci veřejnost Samostatná nabídka výchovně - vzdělávacích programů je každoročně vydávána na začátku nového školního roku. Každý pedagog si tak může vybrat téma programu jako doplněk k právě probíranému učivu. Výchovně vzdělávací programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko a v areálu IVS Budy v Křivoklátě. Přednášky lze uskutečnit i ve školním zařízení. Ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 byly v nabídce následující programy určené mateřským školám: 4

5 Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Svět Ferdy mravence Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Pro žáky základních škol byly připraveny programy: Přednášky Kdo si sundal ponožky? Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Tajemný strom Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Velké lesní stopování Lesní stopování přímo na míru Tajemství ptačí říše Svět Ferdy mravence Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Exkurze Naučná stezka Brdatka Naučná stezka Brdatka s tajenkou Exkurze do PR U Eremita Naučná stezka U Eremita s pracovními listy Cesta do minulosti Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Ekologické zemědělství v chráněných územích Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Včely a jejich význam v přírodě Poznejte CHKO Křivoklátsko I. Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Bylinky a my Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Terénní ekologické praktikum pětidenní Křivoklátský skřítek 0 - dvoudenní pobytový program Křivoklátský skřítek 1. - třídenní pobytový program Křivoklátský skřítek 2. - čtyřdenní pobytový program Křivoklátský skřítek 3. - pětidenní pobytový program Ekologické soutěže: Bioriskuj, Stromkoriskuj, Chráněnkoriskuj Pro studenty SŠ, SOŠ a VOŠ jsme připravovali programy tzv. na míru potřebám a zaměření školy: Naučná stezka Brdatka PR U Eremita 5

6 Cesta do minulosti Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Včely a jejich význam v přírodě Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Ekologické zemědělství v chráněných územích Bylinky a my Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Na přípravě, realizaci a propagaci výchovně vz dělávacích programů spolupracoval lektorský tým složený z odborných pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko, který se střediskem dlouhodobě spolupracuje. Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013: Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Výukové programy pro děti a mládež DENNÍ POBYTOVÉ MŠ ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ+VŠ Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu Úča stníkodny (viz vysvětlivky) x x x x x x Projekty pro školy: Název: Simulační hra:"chko nebo NP?" 6

7 Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky DENNÍ POBYTOVÉ Učitelé Studenti Učitelé Studenti MIMOŠKOLNÍ činnost Pravidelné kroužky Nepravidelné akce Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu x x x 34 Účastníkodny x x x Akce pro odbornou i širokou veřejnost Výstavy a environmentální programy Počet účastníků: Počet dnů trvání Počet hodin trvání: Datum: Název: "Přírodou" výstava barevných fotografií Miroslava Hildebranda Seminář "Prezidentské volby" "S Fénixem nejen za ptáky, aneb jak se žije ornitologům v Čechách"-výstava "Čistá Berounka" - sběr odpadu DEN ZEMĚ ČERTOVA SKÁLA A OKOLÍ - exkurze EDP - VODA V KRAJINĚ KŘIVOKLÁTSKApřednáška EDP - "PRAMENY KLÍČAVY, MERKOVKA" s návštěvou Pivovaru Krušovice "Viděno dvěma" - výstava fotografií Luboše Abraháma a Jaroslava Hrušky Kytarový kurz Questing - seminář Prezentace pro hotel Kladno "práce v PR Prameny Klíčavy"-dobrovolnická akce společnosti Heineken CZ, a.s Seminář - volby Seminář o ochraně přírody pro Spolek přátel Bezdružic DEN STROMŮ - Dendrologická stezka Křivoklát Seminář o ochraně přírody pro Plzeňské seniory Přednáška o NP Křivoklátsko CELKEM

8 Evropský den parků exkurze v Pivovaru Krušovice společnosti Heineken CZ Exkurze ke Dni stromů 3.Informační středisko Informačně vzdělávací středisko (IVS) poskytuje v průběhu celého roku široké spektrum informací z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, turistických tras, historických objektů, služeb a pořádání kulturních a společenských akcí. Pracovníci Informačního centra poskytovali informace o CHKO Křivoklátsko, o výhodách vzniku Národního parku Křivoklátsko, o naučných stezkách, o přírodovědných, kulturních a historických zajímavostech regionu, cyklotrasách, ubytování, dopravním spojení a o ochraně přírody a krajiny vůbec. Součástí Informačního střediska je i prodej informačních materiálů - map, průvodců a knih. Pro návštěvníky IVS byl připraven koutek s informačními materiály, které si mohly dle zájmu bezplatně odebírat. Činnost informační přepážky zajišťovala v rámci dohody o provedení práce jedna studentka střední 8

9 školy se zaměřením na ŽP a jedna invalidní důchodkyně. V Informačním středisku také fungovalo poradenství ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko, SFŽP, MŽP,ČSOP, SSEV Pavučina, AVES Kladno-Čabárna a dalšími spolupracujícími organizacemi. Celkem bylo pracovníky IVS evidováno 5437 dotazů (z toho 27 týkajících se ekoporadenství) na které odpovídali osobně, telefonicky nebo em. Skutečný počet dotazů byl rozhodně vyšší, neboť drobné dotazy nebyly vždy zaznamenány. Dále studenti celoročně vy užívali Ekoknihovnu s 890 knihami a 197 ekopomůckami, která slouží zejména pro doplňování učiva nebo jako zdroj informací pro diplomové práce. Prezenčně bylo vypůjčeno 78 publikací týkající se CHKO Křivoklátsko, fauny a flory v ČR a ekologie. Po celý rok také fungovala dvě veřejná internetová místa. Celkem 87 návštěvníků IVS využilo této služby v rozsahu 2286 minut. Návštěvníci IVS pokládali nejčastěji následující dotazy: Otázky: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Na dopravní spojení Naučné stezky, trasy, cyklostezky, ochrana přírody Instituce (OÚ, SCHKO Křivoklátsko, další IS) Kulturní a společenské události Hrady, zámky, muzea, skanzeny Cestu, polohu, vzdálenost měst a míst IS, internet, tel., fax Zboží, služby, půjčovny, obchody, ubytování, stravování, atd. Propagační materiály o Křivoklátsku Bankomat NP Jiné CELKEM Počet návštěvníků IVS Budy v roce 2013: měsíc Počet návštěvníků Leden 264 Únor 294 Březen 557 Duben 896 Květen 1677 Červen 1660 Červenec 3403 Srpen 3283 Září

10 Říjen 1296 Listopad 634 Prosinec 753 CELKEM Národnost 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Česká republika Slovensko Velká Británie USA Francie Německo Holandsko Itálie Rusko Japonsko Španělsko Ostatní CELKEM Statistika počtu zobrazení prezentace CZECOT pro TIC Ubytování IVS Křivoklátsko Informační a vz dělávací středisko Budy Pronájem prostor v IVS Knihovna IVS Celkem CELKEM Vnější spolupráce Prezentace IVS Budy Gymnázium Nad štolou,praha Prezentace IVS Budy Hotel Kladno Správní rada Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism IVS Budy splnilo podmínky a získalo pro rok 2013 Certifikát Oficiální turistické informační centrum. Kurzy a vzdělávání zaměstnanců Ředitelka společnosti absolvovala pro zvýšení kvalifikace tyto kurzy: Les ve škole, škola v lese Tereza Questing 1.Křivoklátská hledačka Záchranné stanice, přírodní zahrady a farmy Mobil -co nelze vyčíst z displeje NSEV Kladno - Čabárna Střevlík Máme na Zemi? Střevlík 10

11 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům Kromě informací pro širokou veřejnost Křivoklátsko poskytovalo studentům pomoc při zpracovávání diplomových prací a jiných projektů: Pomoc při projektech: Duben: Květen: Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec "Cesta za českým pivem" "Paleontologie na Křivoklátsku" "Paleontologie na Křivoklátsku-Skryjsko" "Památné duby na Křivoklátsku" "Chřástal a Hudlice" "Filmový futurismus" "Strategický plán Rakovnicka" "Prezentace HBI" "Oprava pomníčku "Na Alžbětě" "Hodnocení přínosu IC pro reg. Rozvoj a ochranu přírody Křivoklátska" pomník u Josefa "TIC a návštěvníci hradu" "Borovice světa" "Uhlí-Chrustenice" "Sv.Václav" "Fürstenberg" "Odměňování průvodců cestovního ruchu" "Tetřev hlušec" "CHKO Křivoklátsko" "Studium o cestovním ruchu a ubytování na Křivoklátsku" 6. Publikační činnost Brožury: PROŠKOVÁ, Jiřina, JEDLIČKA, Josef, Ing.: Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, Vzdělávací programy na rok , Křivoklátsko o.p.s Rozsah 22 stran, formát A5, Náklad 100 ks. Nabídka 31 vzdělávacích programů od jednodenních po pětidenní pobytové, exkurze a přednášky týkající se ochrany přírody v CHKO Křivoklátsko a ochrany zvířat. PROŠKOVÁ, Jiřina : Výroční zpráva za rok 2012 Křivoklátsko o.p.s formát A5, náklad 100 ks. Brožura pojednává o aktivitách a hospodaření Křivoklátska, o.p.s. Tiskové zprávy: Křivoklátsko průběžně informovalo občany o svých aktivitách regionální tisk - Křivoklátské noviny, Křivoklátské noviny, Raport, MF DNES, Rakovnické noviny a Rakovnický deník, Bedrník, KIS i spolupracující organizace cestovního ruchu a ekologické partnery. Rok 2012 v IVS Budy Předprodej vstupenek Ticket Art v IVS Budy Oceněné turistické centrum bojuje s nedostatkem peněz Den Země na Křivoklátsku 2013 Den Země se vydařil Deštivý EDP na Křivoklátsku S Karlem Egonem nahoru a dolů Výukové programy Hledačka na Křivoklátě 11

12 CHKO nebo NP? CHKO nebo NP? Vyhodnocení simulační hry Média byla informována o třech výstavách, které se v roce 2013 uskutečnily v IVS Budy. 7. Granty, dotace a sponzorské dary Heineken-Pivovar Krušovice: Výzkumný ústav pozemního stavitelství Praha: Městys Křivoklát: Středočeský kraj: NSEV Kladno-Čabárna: SSEV Pavučina: Kč (provoz IVS Budy) Kč (významné dny EDP, Dobrovolnický den ) Kč (Environmentální výukové a vzdělávací programy) Kč (kancelářské a čistící prostředky) Kč (simulační hra CHKO nebo NP?) Kč (významné dny) Kč (Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ) Evropský den parků exkurze v PR Prameny Klíčavy 12

13 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Křivoklátsko, o.p.s. účtovalo v roce 2013 v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace. 8.1 Finanční zpráva za rok 2013(v tis. Kč) Výnosy (tis. Kč) 1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 608 tržby za vlastní výrobky 0 tržby za prodej služeb 445 tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem 17 Úroky 0 jiné ostatní výnosy Tržby za prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 celkem: 4. Dotace, příspěvky, dary celkem 160 dotace a granty 57 VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, spotřeba ostatních neskladovatelných položek, prodané zboží) celkem 2. Služby celkem 222 opravy a udržování 0 Cestovné 9 náklady na reprezentaci 7 ostatní služby Mzdové náklady celkem 350 mzdové náklady 266 zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Finanční náklady 0 6. Odpisy 0 NÁKLADY CELKEM 837 Celkové výnosy 785 Celkové náklady

14 8.2 Rozvaha k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem 0 Vlastní zdroje - celkem 198 Dlouhod. hmotný majetek celkem 665 Vlastní jmění 250 Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -665 Hospodářský výsledek Oběžná aktiva - celkem 244 Cizí zdroje - celkem 46 Zásoby - zboží 131 Dlouhodobé závazky celkem 13 Pohledávky celkem 14 Krátkodobé závazky celkem 33 Peníze 2 Bankovní účty 96 Náklady příštích období 1 AKTIVA CELKEM 244 PASIVA CELKEM Výsledovka v členění podle činností (v tis. Kč) NÁKLADY hlavní hospodářská správní Celkem 1. Spotřebované nákupy celkem spotřeba materiálu, energie nákup zboží Služby celkem Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem: V tom : jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv (odpis DNM a HM) Poskytnuté členské příspěvky celkem Náklady celkem

15 1. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

16 Poděkování Křivoklátsko o.p.s. děkuje zejména firmě Heineken CZ, a.s. a Středočeskému kraji za finanční podporu. Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko, kteří se nezištně podíleli na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích programů pro školy a veřejnost. Všem pedagogům a jejich žákům, kteří se zúčastnili našich programů. Všem našim spolupracovníkům, partnerům, příznivcům a sponzorům, kteří s námi v roce 2013 spolupracovali a bez jejichž nadšení, dobrovolné a nezištné pomoci by se řada akcí neuskutečnila. Všem členům Správní rady a Dozorčí rady za jejich dobrovolnou činnost pro organizaci. Poděkování patří i všem zájemcům, kolegům, pedagogům a současným i potencionálním sponzorům, bez jejichž laskavé podpory bychom nemohli provozovat naši činnost Děkujeme Jiřina Prošková Ředitelka Křivoklátsko, o.p.s. 16

17 Informační a vzdělávací středisko Křivoklát, Budy Informační a vzdělávací středisko Budy leží v obci Křivoklát, která se nachází přibližně 50 km západně od Prahy. Středisko je umístěno v podhradí gotického hradu Křivoklát, přímo v centru Křivoklátska, biosférické rezervace UNESCO, které je uznávaným územím se zachovalými a rozlehlými lesními komplexy vokolí řeky Berounky. Středisko bylo vybudováno v roce 1995 s cílem účinněji informovat o přírodě a životním prostředí. Posláním střediska je přispět prostřednictvím informovanosti ke zlepšení povědomí obyvatel o ochraně přírody. Středisko Budy nabízí své služby především školám, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výukových programů, přednášek, kurzů a exkurzí. Budova je vybavena dvěma sály. Přednáškovým sálem s multimediální technikou pro 30 osob a konferenčním sálem pro 16 osob. Pro lektory a účastníky vz dělávacích programů lze zajistit ubytování přímo ve středisku nebo sjednat v okolních zařízeních. Celková kapacita IVS je 26 lůžek. Výroční zpráva 2013 Křivoklátsko, o.p.s. Nám. S. Čecha 82, Křivoklát Tel.: Sestavil: Jiřina Prošková a Ing. Josef Jedlička Foto: Archiv Křivoklátsko o.p.s., Správa CHKO Křivoklátsko 17

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Zpracoval: Tomáš Hodek Datum: 28. 6. 2015 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají stanovy. Cílem zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více