Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok"

Transkript

1 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2013

2 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013 Výchovně vzdělávací programy uskutečněné v roce Akce pro veřejnost Výukové programy pro děti a mládež Výstavy a environmentální programy 3. Provoz Informačního střediska Dotazy na Informační přepážce v roce Vnější spolupráce Czech Tourism Česká centrála cestovního ruchu Zvyšování odborné kvalifikace 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům 6. Publikační činnost Prezentace v regionálním tisku Vzdělávací programy IVS Budy 7. Granty, dotace a sponzorské dary Granty Dotace 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka v členění dle činností Poděkování 2

3 Úvod Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko (dále společnost) je vž dy příležitostí ke zhodnocení práce vykonané v uplynulém roce jak pro naše partnery a příznivce, tak pro společnost samotnou. Díky celoročnímu shrnutí si uvědomujeme množství a rozmanitost vykonané práce. Hlavním posláním byla práce s dětmi a mládeží. Připravovali jsme pro ně výchovně vz dělávací programy, které se uskutečňovaly v terénu, v multimediálním přednáškovém sále areálu střediska i ve školských zařízeních. Činnost společnosti se zaměřovala na přípravu, organizaci i realizaci přednášek o CHKO Křivoklátsko, exkurzí po naučných stezkách i na vícedenní ekologická praktika. Výukové programy zajišťoval lektorský tým Správy CHKO Křivoklátsko i IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s. Provoz přepážky informačního a vzdělávacího střediska, které přispívalo k doplnění a zkvalitnění turistických služeb v regionu, patřil mezi další nezanedbatelnou aktivitu o.p.s. Stejně tak jako ubytování pro účastníky výukových programů, seminářů i turistů. Cíleně jsme zprostředkovávali informace o ochraně přírody všem skupinám obyvatelstva, aby pochopily odpovědnost za životní prostředí. 3

4 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 19. července Navázala na zaniklou činnost Nadace Křivoklátsko, která před vznikem obecně prospěšné společnosti šest let vykonávala osvětovou činnost o ochraně přírody na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V roce 2004 se o.p.s. stala registrovaným ekocentrem ČSOP. Společnost se snaží podporovat význam naučných stezek, tras a cyklotras. Nemalou součástí činnosti o.p.s.je organizace a pořádání tematických výstav a kulturních akcí, jako jsou přednášky a besedy. Společně se Správou CHKO Křivoklátsko připravuje tištěné turistické materiály s tématikou ochrany přírody a krajiny. Křivoklátsko, o.p.s. je členem celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, úzce spolupracuje s NSEV Kladno Čabárna, Rakovnickem, o.p.s. a agenturou Czech Tourism. V roce 2013 byly uskutečněny kontroly z FÚ dotace MMR, sociálního pojištění OSSZ, TIC, revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů i Inventura DHIM, HIM, Ekoknihovny i zboží řádného i komisního, které proběhly bez závad. Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se na činnosti o.p.s. podíleli a přispěli tak k jejímu rozvoji. Personál a spolupracovníci Správní rada o.p.s. : Dozorčí rada o.p.s.: Ing. Petr Drnec předseda Ing. Josef Jedlička - předseda Petr Tříska Jana Pochmanová Ing. Ivan Kasalický RNDr. Lenka Šoltysová Ředitelka o.p.s. Jiřina Prošková Činnost o.p.s. zajišťovala ředitelka Jiřina Prošková a Jiřina Prošková ml. 1. Ekologická výchova a vzdělání Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko se podílela na přípravě a realizaci výchovně vzdělávacích programů společně s odborníky z řad pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko. Ekologická výchova a vzdělávání zaujímá v činnosti střediska důležité místo. Hlavním posláním o.p.s. je pořádání výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží, dále pro odbornou a laickou veřejnost. I v letošním roce jsme se všem zúčastněným snažili umožnit poznání, pochopení i vlastní prožitek pobytem v jedinečné oblasti CHKO Křivoklátsko. Programy ekologické výchovy v IVS Budy jsou rozděleny podle cílových skupin: děti mateřských škol (3 6 let) děti základních škol I. stupně ( 6 10 let) děti základních škol II. stupně (11 15 let) mládež (16 26 let) dospělí rodiče a děti učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci veřejnost Samostatná nabídka výchovně - vzdělávacích programů je každoročně vydávána na začátku nového školního roku. Každý pedagog si tak může vybrat téma programu jako doplněk k právě probíranému učivu. Výchovně vzdělávací programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko a v areálu IVS Budy v Křivoklátě. Přednášky lze uskutečnit i ve školním zařízení. Ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 byly v nabídce následující programy určené mateřským školám: 4

5 Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Svět Ferdy mravence Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Pro žáky základních škol byly připraveny programy: Přednášky Kdo si sundal ponožky? Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Tajemný strom Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Velké lesní stopování Lesní stopování přímo na míru Tajemství ptačí říše Svět Ferdy mravence Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Exkurze Naučná stezka Brdatka Naučná stezka Brdatka s tajenkou Exkurze do PR U Eremita Naučná stezka U Eremita s pracovními listy Cesta do minulosti Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Ekologické zemědělství v chráněných územích Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Včely a jejich význam v přírodě Poznejte CHKO Křivoklátsko I. Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Bylinky a my Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Terénní ekologické praktikum pětidenní Křivoklátský skřítek 0 - dvoudenní pobytový program Křivoklátský skřítek 1. - třídenní pobytový program Křivoklátský skřítek 2. - čtyřdenní pobytový program Křivoklátský skřítek 3. - pětidenní pobytový program Ekologické soutěže: Bioriskuj, Stromkoriskuj, Chráněnkoriskuj Pro studenty SŠ, SOŠ a VOŠ jsme připravovali programy tzv. na míru potřebám a zaměření školy: Naučná stezka Brdatka PR U Eremita 5

6 Cesta do minulosti Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Včely a jejich význam v přírodě Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Ekologické zemědělství v chráněných územích Bylinky a my Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Na přípravě, realizaci a propagaci výchovně vz dělávacích programů spolupracoval lektorský tým složený z odborných pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko, který se střediskem dlouhodobě spolupracuje. Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013: Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Výukové programy pro děti a mládež DENNÍ POBYTOVÉ MŠ ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ+VŠ Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu Úča stníkodny (viz vysvětlivky) x x x x x x Projekty pro školy: Název: Simulační hra:"chko nebo NP?" 6

7 Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky DENNÍ POBYTOVÉ Učitelé Studenti Učitelé Studenti MIMOŠKOLNÍ činnost Pravidelné kroužky Nepravidelné akce Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu x x x 34 Účastníkodny x x x Akce pro odbornou i širokou veřejnost Výstavy a environmentální programy Počet účastníků: Počet dnů trvání Počet hodin trvání: Datum: Název: "Přírodou" výstava barevných fotografií Miroslava Hildebranda Seminář "Prezidentské volby" "S Fénixem nejen za ptáky, aneb jak se žije ornitologům v Čechách"-výstava "Čistá Berounka" - sběr odpadu DEN ZEMĚ ČERTOVA SKÁLA A OKOLÍ - exkurze EDP - VODA V KRAJINĚ KŘIVOKLÁTSKApřednáška EDP - "PRAMENY KLÍČAVY, MERKOVKA" s návštěvou Pivovaru Krušovice "Viděno dvěma" - výstava fotografií Luboše Abraháma a Jaroslava Hrušky Kytarový kurz Questing - seminář Prezentace pro hotel Kladno "práce v PR Prameny Klíčavy"-dobrovolnická akce společnosti Heineken CZ, a.s Seminář - volby Seminář o ochraně přírody pro Spolek přátel Bezdružic DEN STROMŮ - Dendrologická stezka Křivoklát Seminář o ochraně přírody pro Plzeňské seniory Přednáška o NP Křivoklátsko CELKEM

8 Evropský den parků exkurze v Pivovaru Krušovice společnosti Heineken CZ Exkurze ke Dni stromů 3.Informační středisko Informačně vzdělávací středisko (IVS) poskytuje v průběhu celého roku široké spektrum informací z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, turistických tras, historických objektů, služeb a pořádání kulturních a společenských akcí. Pracovníci Informačního centra poskytovali informace o CHKO Křivoklátsko, o výhodách vzniku Národního parku Křivoklátsko, o naučných stezkách, o přírodovědných, kulturních a historických zajímavostech regionu, cyklotrasách, ubytování, dopravním spojení a o ochraně přírody a krajiny vůbec. Součástí Informačního střediska je i prodej informačních materiálů - map, průvodců a knih. Pro návštěvníky IVS byl připraven koutek s informačními materiály, které si mohly dle zájmu bezplatně odebírat. Činnost informační přepážky zajišťovala v rámci dohody o provedení práce jedna studentka střední 8

9 školy se zaměřením na ŽP a jedna invalidní důchodkyně. V Informačním středisku také fungovalo poradenství ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko, SFŽP, MŽP,ČSOP, SSEV Pavučina, AVES Kladno-Čabárna a dalšími spolupracujícími organizacemi. Celkem bylo pracovníky IVS evidováno 5437 dotazů (z toho 27 týkajících se ekoporadenství) na které odpovídali osobně, telefonicky nebo em. Skutečný počet dotazů byl rozhodně vyšší, neboť drobné dotazy nebyly vždy zaznamenány. Dále studenti celoročně vy užívali Ekoknihovnu s 890 knihami a 197 ekopomůckami, která slouží zejména pro doplňování učiva nebo jako zdroj informací pro diplomové práce. Prezenčně bylo vypůjčeno 78 publikací týkající se CHKO Křivoklátsko, fauny a flory v ČR a ekologie. Po celý rok také fungovala dvě veřejná internetová místa. Celkem 87 návštěvníků IVS využilo této služby v rozsahu 2286 minut. Návštěvníci IVS pokládali nejčastěji následující dotazy: Otázky: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Na dopravní spojení Naučné stezky, trasy, cyklostezky, ochrana přírody Instituce (OÚ, SCHKO Křivoklátsko, další IS) Kulturní a společenské události Hrady, zámky, muzea, skanzeny Cestu, polohu, vzdálenost měst a míst IS, internet, tel., fax Zboží, služby, půjčovny, obchody, ubytování, stravování, atd. Propagační materiály o Křivoklátsku Bankomat NP Jiné CELKEM Počet návštěvníků IVS Budy v roce 2013: měsíc Počet návštěvníků Leden 264 Únor 294 Březen 557 Duben 896 Květen 1677 Červen 1660 Červenec 3403 Srpen 3283 Září

10 Říjen 1296 Listopad 634 Prosinec 753 CELKEM Národnost 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Česká republika Slovensko Velká Británie USA Francie Německo Holandsko Itálie Rusko Japonsko Španělsko Ostatní CELKEM Statistika počtu zobrazení prezentace CZECOT pro TIC Ubytování IVS Křivoklátsko Informační a vz dělávací středisko Budy Pronájem prostor v IVS Knihovna IVS Celkem CELKEM Vnější spolupráce Prezentace IVS Budy Gymnázium Nad štolou,praha Prezentace IVS Budy Hotel Kladno Správní rada Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism IVS Budy splnilo podmínky a získalo pro rok 2013 Certifikát Oficiální turistické informační centrum. Kurzy a vzdělávání zaměstnanců Ředitelka společnosti absolvovala pro zvýšení kvalifikace tyto kurzy: Les ve škole, škola v lese Tereza Questing 1.Křivoklátská hledačka Záchranné stanice, přírodní zahrady a farmy Mobil -co nelze vyčíst z displeje NSEV Kladno - Čabárna Střevlík Máme na Zemi? Střevlík 10

11 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům Kromě informací pro širokou veřejnost Křivoklátsko poskytovalo studentům pomoc při zpracovávání diplomových prací a jiných projektů: Pomoc při projektech: Duben: Květen: Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec "Cesta za českým pivem" "Paleontologie na Křivoklátsku" "Paleontologie na Křivoklátsku-Skryjsko" "Památné duby na Křivoklátsku" "Chřástal a Hudlice" "Filmový futurismus" "Strategický plán Rakovnicka" "Prezentace HBI" "Oprava pomníčku "Na Alžbětě" "Hodnocení přínosu IC pro reg. Rozvoj a ochranu přírody Křivoklátska" pomník u Josefa "TIC a návštěvníci hradu" "Borovice světa" "Uhlí-Chrustenice" "Sv.Václav" "Fürstenberg" "Odměňování průvodců cestovního ruchu" "Tetřev hlušec" "CHKO Křivoklátsko" "Studium o cestovním ruchu a ubytování na Křivoklátsku" 6. Publikační činnost Brožury: PROŠKOVÁ, Jiřina, JEDLIČKA, Josef, Ing.: Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, Vzdělávací programy na rok , Křivoklátsko o.p.s Rozsah 22 stran, formát A5, Náklad 100 ks. Nabídka 31 vzdělávacích programů od jednodenních po pětidenní pobytové, exkurze a přednášky týkající se ochrany přírody v CHKO Křivoklátsko a ochrany zvířat. PROŠKOVÁ, Jiřina : Výroční zpráva za rok 2012 Křivoklátsko o.p.s formát A5, náklad 100 ks. Brožura pojednává o aktivitách a hospodaření Křivoklátska, o.p.s. Tiskové zprávy: Křivoklátsko průběžně informovalo občany o svých aktivitách regionální tisk - Křivoklátské noviny, Křivoklátské noviny, Raport, MF DNES, Rakovnické noviny a Rakovnický deník, Bedrník, KIS i spolupracující organizace cestovního ruchu a ekologické partnery. Rok 2012 v IVS Budy Předprodej vstupenek Ticket Art v IVS Budy Oceněné turistické centrum bojuje s nedostatkem peněz Den Země na Křivoklátsku 2013 Den Země se vydařil Deštivý EDP na Křivoklátsku S Karlem Egonem nahoru a dolů Výukové programy Hledačka na Křivoklátě 11

12 CHKO nebo NP? CHKO nebo NP? Vyhodnocení simulační hry Média byla informována o třech výstavách, které se v roce 2013 uskutečnily v IVS Budy. 7. Granty, dotace a sponzorské dary Heineken-Pivovar Krušovice: Výzkumný ústav pozemního stavitelství Praha: Městys Křivoklát: Středočeský kraj: NSEV Kladno-Čabárna: SSEV Pavučina: Kč (provoz IVS Budy) Kč (významné dny EDP, Dobrovolnický den ) Kč (Environmentální výukové a vzdělávací programy) Kč (kancelářské a čistící prostředky) Kč (simulační hra CHKO nebo NP?) Kč (významné dny) Kč (Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ) Evropský den parků exkurze v PR Prameny Klíčavy 12

13 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Křivoklátsko, o.p.s. účtovalo v roce 2013 v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace. 8.1 Finanční zpráva za rok 2013(v tis. Kč) Výnosy (tis. Kč) 1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 608 tržby za vlastní výrobky 0 tržby za prodej služeb 445 tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem 17 Úroky 0 jiné ostatní výnosy Tržby za prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 celkem: 4. Dotace, příspěvky, dary celkem 160 dotace a granty 57 VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, spotřeba ostatních neskladovatelných položek, prodané zboží) celkem 2. Služby celkem 222 opravy a udržování 0 Cestovné 9 náklady na reprezentaci 7 ostatní služby Mzdové náklady celkem 350 mzdové náklady 266 zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Finanční náklady 0 6. Odpisy 0 NÁKLADY CELKEM 837 Celkové výnosy 785 Celkové náklady

14 8.2 Rozvaha k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem 0 Vlastní zdroje - celkem 198 Dlouhod. hmotný majetek celkem 665 Vlastní jmění 250 Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -665 Hospodářský výsledek Oběžná aktiva - celkem 244 Cizí zdroje - celkem 46 Zásoby - zboží 131 Dlouhodobé závazky celkem 13 Pohledávky celkem 14 Krátkodobé závazky celkem 33 Peníze 2 Bankovní účty 96 Náklady příštích období 1 AKTIVA CELKEM 244 PASIVA CELKEM Výsledovka v členění podle činností (v tis. Kč) NÁKLADY hlavní hospodářská správní Celkem 1. Spotřebované nákupy celkem spotřeba materiálu, energie nákup zboží Služby celkem Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem: V tom : jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv (odpis DNM a HM) Poskytnuté členské příspěvky celkem Náklady celkem

15 1. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

16 Poděkování Křivoklátsko o.p.s. děkuje zejména firmě Heineken CZ, a.s. a Středočeskému kraji za finanční podporu. Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko, kteří se nezištně podíleli na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích programů pro školy a veřejnost. Všem pedagogům a jejich žákům, kteří se zúčastnili našich programů. Všem našim spolupracovníkům, partnerům, příznivcům a sponzorům, kteří s námi v roce 2013 spolupracovali a bez jejichž nadšení, dobrovolné a nezištné pomoci by se řada akcí neuskutečnila. Všem členům Správní rady a Dozorčí rady za jejich dobrovolnou činnost pro organizaci. Poděkování patří i všem zájemcům, kolegům, pedagogům a současným i potencionálním sponzorům, bez jejichž laskavé podpory bychom nemohli provozovat naši činnost Děkujeme Jiřina Prošková Ředitelka Křivoklátsko, o.p.s. 16

17 Informační a vzdělávací středisko Křivoklát, Budy Informační a vzdělávací středisko Budy leží v obci Křivoklát, která se nachází přibližně 50 km západně od Prahy. Středisko je umístěno v podhradí gotického hradu Křivoklát, přímo v centru Křivoklátska, biosférické rezervace UNESCO, které je uznávaným územím se zachovalými a rozlehlými lesními komplexy vokolí řeky Berounky. Středisko bylo vybudováno v roce 1995 s cílem účinněji informovat o přírodě a životním prostředí. Posláním střediska je přispět prostřednictvím informovanosti ke zlepšení povědomí obyvatel o ochraně přírody. Středisko Budy nabízí své služby především školám, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výukových programů, přednášek, kurzů a exkurzí. Budova je vybavena dvěma sály. Přednáškovým sálem s multimediální technikou pro 30 osob a konferenčním sálem pro 16 osob. Pro lektory a účastníky vz dělávacích programů lze zajistit ubytování přímo ve středisku nebo sjednat v okolních zařízeních. Celková kapacita IVS je 26 lůžek. Výroční zpráva 2013 Křivoklátsko, o.p.s. Nám. S. Čecha 82, Křivoklát Tel.: Sestavil: Jiřina Prošková a Ing. Josef Jedlička Foto: Archiv Křivoklátsko o.p.s., Správa CHKO Křivoklátsko 17

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2014 Obsah: Úvod Představení organizace 3 1. Ekologická výchova a vzdělání 4 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2014 Výchovně

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH : Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání 1.1 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2007 1.2 Výchovně vzdělávací programy uskutečněné v

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2012 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2012 Výchovně vzdělávací

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2008 OBSAH : Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání 1.1 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2008 1.2 Výchovně

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH : Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání 1.1 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2010 1.2 Výchovně

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok. Obsah:

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok. Obsah: Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání 1.1 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2006 1.2 Výchovně

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok. Obsah:

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok. Obsah: Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2015 Obsah: Úvod, Představení organizace 3 1. Ekologická výchova a vzdělání 4 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2015 Výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH : Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání 1.1 Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2009 1.2 Výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016.

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Kdo ji pro Vás připravil? Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001 Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 396 01 IČO: 25167987 Účel založení: Obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla založena za

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více