Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok"

Transkript

1 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2013

2 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013 Výchovně vzdělávací programy uskutečněné v roce Akce pro veřejnost Výukové programy pro děti a mládež Výstavy a environmentální programy 3. Provoz Informačního střediska Dotazy na Informační přepážce v roce Vnější spolupráce Czech Tourism Česká centrála cestovního ruchu Zvyšování odborné kvalifikace 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům 6. Publikační činnost Prezentace v regionálním tisku Vzdělávací programy IVS Budy 7. Granty, dotace a sponzorské dary Granty Dotace 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka v členění dle činností Poděkování 2

3 Úvod Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko (dále společnost) je vž dy příležitostí ke zhodnocení práce vykonané v uplynulém roce jak pro naše partnery a příznivce, tak pro společnost samotnou. Díky celoročnímu shrnutí si uvědomujeme množství a rozmanitost vykonané práce. Hlavním posláním byla práce s dětmi a mládeží. Připravovali jsme pro ně výchovně vz dělávací programy, které se uskutečňovaly v terénu, v multimediálním přednáškovém sále areálu střediska i ve školských zařízeních. Činnost společnosti se zaměřovala na přípravu, organizaci i realizaci přednášek o CHKO Křivoklátsko, exkurzí po naučných stezkách i na vícedenní ekologická praktika. Výukové programy zajišťoval lektorský tým Správy CHKO Křivoklátsko i IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s. Provoz přepážky informačního a vzdělávacího střediska, které přispívalo k doplnění a zkvalitnění turistických služeb v regionu, patřil mezi další nezanedbatelnou aktivitu o.p.s. Stejně tak jako ubytování pro účastníky výukových programů, seminářů i turistů. Cíleně jsme zprostředkovávali informace o ochraně přírody všem skupinám obyvatelstva, aby pochopily odpovědnost za životní prostředí. 3

4 Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 19. července Navázala na zaniklou činnost Nadace Křivoklátsko, která před vznikem obecně prospěšné společnosti šest let vykonávala osvětovou činnost o ochraně přírody na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V roce 2004 se o.p.s. stala registrovaným ekocentrem ČSOP. Společnost se snaží podporovat význam naučných stezek, tras a cyklotras. Nemalou součástí činnosti o.p.s.je organizace a pořádání tematických výstav a kulturních akcí, jako jsou přednášky a besedy. Společně se Správou CHKO Křivoklátsko připravuje tištěné turistické materiály s tématikou ochrany přírody a krajiny. Křivoklátsko, o.p.s. je členem celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, úzce spolupracuje s NSEV Kladno Čabárna, Rakovnickem, o.p.s. a agenturou Czech Tourism. V roce 2013 byly uskutečněny kontroly z FÚ dotace MMR, sociálního pojištění OSSZ, TIC, revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů i Inventura DHIM, HIM, Ekoknihovny i zboží řádného i komisního, které proběhly bez závad. Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se na činnosti o.p.s. podíleli a přispěli tak k jejímu rozvoji. Personál a spolupracovníci Správní rada o.p.s. : Dozorčí rada o.p.s.: Ing. Petr Drnec předseda Ing. Josef Jedlička - předseda Petr Tříska Jana Pochmanová Ing. Ivan Kasalický RNDr. Lenka Šoltysová Ředitelka o.p.s. Jiřina Prošková Činnost o.p.s. zajišťovala ředitelka Jiřina Prošková a Jiřina Prošková ml. 1. Ekologická výchova a vzdělání Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko se podílela na přípravě a realizaci výchovně vzdělávacích programů společně s odborníky z řad pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko. Ekologická výchova a vzdělávání zaujímá v činnosti střediska důležité místo. Hlavním posláním o.p.s. je pořádání výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží, dále pro odbornou a laickou veřejnost. I v letošním roce jsme se všem zúčastněným snažili umožnit poznání, pochopení i vlastní prožitek pobytem v jedinečné oblasti CHKO Křivoklátsko. Programy ekologické výchovy v IVS Budy jsou rozděleny podle cílových skupin: děti mateřských škol (3 6 let) děti základních škol I. stupně ( 6 10 let) děti základních škol II. stupně (11 15 let) mládež (16 26 let) dospělí rodiče a děti učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci veřejnost Samostatná nabídka výchovně - vzdělávacích programů je každoročně vydávána na začátku nového školního roku. Každý pedagog si tak může vybrat téma programu jako doplněk k právě probíranému učivu. Výchovně vzdělávací programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko a v areálu IVS Budy v Křivoklátě. Přednášky lze uskutečnit i ve školním zařízení. Ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 byly v nabídce následující programy určené mateřským školám: 4

5 Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Svět Ferdy mravence Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Pro žáky základních škol byly připraveny programy: Přednášky Kdo si sundal ponožky? Vochomůrka hlídá les Cesta za pohádkou Tajemný strom Svět domácích zvířat Malé lesní stopování Velké lesní stopování Lesní stopování přímo na míru Tajemství ptačí říše Svět Ferdy mravence Lesní zvířátka a jejich svět Domácí zvířátka a jejich svět Exkurze Naučná stezka Brdatka Naučná stezka Brdatka s tajenkou Exkurze do PR U Eremita Naučná stezka U Eremita s pracovními listy Cesta do minulosti Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Ekologické zemědělství v chráněných územích Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Včely a jejich význam v přírodě Poznejte CHKO Křivoklátsko I. Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Bylinky a my Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Terénní ekologické praktikum pětidenní Křivoklátský skřítek 0 - dvoudenní pobytový program Křivoklátský skřítek 1. - třídenní pobytový program Křivoklátský skřítek 2. - čtyřdenní pobytový program Křivoklátský skřítek 3. - pětidenní pobytový program Ekologické soutěže: Bioriskuj, Stromkoriskuj, Chráněnkoriskuj Pro studenty SŠ, SOŠ a VOŠ jsme připravovali programy tzv. na míru potřebám a zaměření školy: Naučná stezka Brdatka PR U Eremita 5

6 Cesta do minulosti Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko Co to tam létá? Včely a jejich význam v přírodě Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko Strážní služba v CHKO Křivoklátsko Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko Ekologické zemědělství v chráněných územích Bylinky a my Poznejte CHKO Křivoklátsko II. Fauna Křivoklátska Flora Křivoklátska Vzácné rostliny Geograficky nepůvodní rostliny Plevele Les a mimolesní zeleň Mapování krajiny a přírody Mapování křivoklátských biotopů Na přípravě, realizaci a propagaci výchovně vz dělávacích programů spolupracoval lektorský tým složený z odborných pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko, který se střediskem dlouhodobě spolupracuje. Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013: Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Výukové programy pro děti a mládež DENNÍ POBYTOVÉ MŠ ZŠ SŠ MŠ ZŠ SŠ+VŠ Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu Úča stníkodny (viz vysvětlivky) x x x x x x Projekty pro školy: Název: Simulační hra:"chko nebo NP?" 6

7 Počet akcí (programů, kroužků, seminářů, apod.) Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky DENNÍ POBYTOVÉ Učitelé Studenti Učitelé Studenti MIMOŠKOLNÍ činnost Pravidelné kroužky Nepravidelné akce Počet účastníků Počet hodin trvání programů celkem Počet dnů trvání programu x x x 34 Účastníkodny x x x Akce pro odbornou i širokou veřejnost Výstavy a environmentální programy Počet účastníků: Počet dnů trvání Počet hodin trvání: Datum: Název: "Přírodou" výstava barevných fotografií Miroslava Hildebranda Seminář "Prezidentské volby" "S Fénixem nejen za ptáky, aneb jak se žije ornitologům v Čechách"-výstava "Čistá Berounka" - sběr odpadu DEN ZEMĚ ČERTOVA SKÁLA A OKOLÍ - exkurze EDP - VODA V KRAJINĚ KŘIVOKLÁTSKApřednáška EDP - "PRAMENY KLÍČAVY, MERKOVKA" s návštěvou Pivovaru Krušovice "Viděno dvěma" - výstava fotografií Luboše Abraháma a Jaroslava Hrušky Kytarový kurz Questing - seminář Prezentace pro hotel Kladno "práce v PR Prameny Klíčavy"-dobrovolnická akce společnosti Heineken CZ, a.s Seminář - volby Seminář o ochraně přírody pro Spolek přátel Bezdružic DEN STROMŮ - Dendrologická stezka Křivoklát Seminář o ochraně přírody pro Plzeňské seniory Přednáška o NP Křivoklátsko CELKEM

8 Evropský den parků exkurze v Pivovaru Krušovice společnosti Heineken CZ Exkurze ke Dni stromů 3.Informační středisko Informačně vzdělávací středisko (IVS) poskytuje v průběhu celého roku široké spektrum informací z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, turistických tras, historických objektů, služeb a pořádání kulturních a společenských akcí. Pracovníci Informačního centra poskytovali informace o CHKO Křivoklátsko, o výhodách vzniku Národního parku Křivoklátsko, o naučných stezkách, o přírodovědných, kulturních a historických zajímavostech regionu, cyklotrasách, ubytování, dopravním spojení a o ochraně přírody a krajiny vůbec. Součástí Informačního střediska je i prodej informačních materiálů - map, průvodců a knih. Pro návštěvníky IVS byl připraven koutek s informačními materiály, které si mohly dle zájmu bezplatně odebírat. Činnost informační přepážky zajišťovala v rámci dohody o provedení práce jedna studentka střední 8

9 školy se zaměřením na ŽP a jedna invalidní důchodkyně. V Informačním středisku také fungovalo poradenství ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko, SFŽP, MŽP,ČSOP, SSEV Pavučina, AVES Kladno-Čabárna a dalšími spolupracujícími organizacemi. Celkem bylo pracovníky IVS evidováno 5437 dotazů (z toho 27 týkajících se ekoporadenství) na které odpovídali osobně, telefonicky nebo em. Skutečný počet dotazů byl rozhodně vyšší, neboť drobné dotazy nebyly vždy zaznamenány. Dále studenti celoročně vy užívali Ekoknihovnu s 890 knihami a 197 ekopomůckami, která slouží zejména pro doplňování učiva nebo jako zdroj informací pro diplomové práce. Prezenčně bylo vypůjčeno 78 publikací týkající se CHKO Křivoklátsko, fauny a flory v ČR a ekologie. Po celý rok také fungovala dvě veřejná internetová místa. Celkem 87 návštěvníků IVS využilo této služby v rozsahu 2286 minut. Návštěvníci IVS pokládali nejčastěji následující dotazy: Otázky: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Na dopravní spojení Naučné stezky, trasy, cyklostezky, ochrana přírody Instituce (OÚ, SCHKO Křivoklátsko, další IS) Kulturní a společenské události Hrady, zámky, muzea, skanzeny Cestu, polohu, vzdálenost měst a míst IS, internet, tel., fax Zboží, služby, půjčovny, obchody, ubytování, stravování, atd. Propagační materiály o Křivoklátsku Bankomat NP Jiné CELKEM Počet návštěvníků IVS Budy v roce 2013: měsíc Počet návštěvníků Leden 264 Únor 294 Březen 557 Duben 896 Květen 1677 Červen 1660 Červenec 3403 Srpen 3283 Září

10 Říjen 1296 Listopad 634 Prosinec 753 CELKEM Národnost 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Česká republika Slovensko Velká Británie USA Francie Německo Holandsko Itálie Rusko Japonsko Španělsko Ostatní CELKEM Statistika počtu zobrazení prezentace CZECOT pro TIC Ubytování IVS Křivoklátsko Informační a vz dělávací středisko Budy Pronájem prostor v IVS Knihovna IVS Celkem CELKEM Vnější spolupráce Prezentace IVS Budy Gymnázium Nad štolou,praha Prezentace IVS Budy Hotel Kladno Správní rada Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism IVS Budy splnilo podmínky a získalo pro rok 2013 Certifikát Oficiální turistické informační centrum. Kurzy a vzdělávání zaměstnanců Ředitelka společnosti absolvovala pro zvýšení kvalifikace tyto kurzy: Les ve škole, škola v lese Tereza Questing 1.Křivoklátská hledačka Záchranné stanice, přírodní zahrady a farmy Mobil -co nelze vyčíst z displeje NSEV Kladno - Čabárna Střevlík Máme na Zemi? Střevlík 10

11 5. Ostatní činnost Ekoporadenství Pomoc studentům Kromě informací pro širokou veřejnost Křivoklátsko poskytovalo studentům pomoc při zpracovávání diplomových prací a jiných projektů: Pomoc při projektech: Duben: Květen: Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec "Cesta za českým pivem" "Paleontologie na Křivoklátsku" "Paleontologie na Křivoklátsku-Skryjsko" "Památné duby na Křivoklátsku" "Chřástal a Hudlice" "Filmový futurismus" "Strategický plán Rakovnicka" "Prezentace HBI" "Oprava pomníčku "Na Alžbětě" "Hodnocení přínosu IC pro reg. Rozvoj a ochranu přírody Křivoklátska" pomník u Josefa "TIC a návštěvníci hradu" "Borovice světa" "Uhlí-Chrustenice" "Sv.Václav" "Fürstenberg" "Odměňování průvodců cestovního ruchu" "Tetřev hlušec" "CHKO Křivoklátsko" "Studium o cestovním ruchu a ubytování na Křivoklátsku" 6. Publikační činnost Brožury: PROŠKOVÁ, Jiřina, JEDLIČKA, Josef, Ing.: Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, Vzdělávací programy na rok , Křivoklátsko o.p.s Rozsah 22 stran, formát A5, Náklad 100 ks. Nabídka 31 vzdělávacích programů od jednodenních po pětidenní pobytové, exkurze a přednášky týkající se ochrany přírody v CHKO Křivoklátsko a ochrany zvířat. PROŠKOVÁ, Jiřina : Výroční zpráva za rok 2012 Křivoklátsko o.p.s formát A5, náklad 100 ks. Brožura pojednává o aktivitách a hospodaření Křivoklátska, o.p.s. Tiskové zprávy: Křivoklátsko průběžně informovalo občany o svých aktivitách regionální tisk - Křivoklátské noviny, Křivoklátské noviny, Raport, MF DNES, Rakovnické noviny a Rakovnický deník, Bedrník, KIS i spolupracující organizace cestovního ruchu a ekologické partnery. Rok 2012 v IVS Budy Předprodej vstupenek Ticket Art v IVS Budy Oceněné turistické centrum bojuje s nedostatkem peněz Den Země na Křivoklátsku 2013 Den Země se vydařil Deštivý EDP na Křivoklátsku S Karlem Egonem nahoru a dolů Výukové programy Hledačka na Křivoklátě 11

12 CHKO nebo NP? CHKO nebo NP? Vyhodnocení simulační hry Média byla informována o třech výstavách, které se v roce 2013 uskutečnily v IVS Budy. 7. Granty, dotace a sponzorské dary Heineken-Pivovar Krušovice: Výzkumný ústav pozemního stavitelství Praha: Městys Křivoklát: Středočeský kraj: NSEV Kladno-Čabárna: SSEV Pavučina: Kč (provoz IVS Budy) Kč (významné dny EDP, Dobrovolnický den ) Kč (Environmentální výukové a vzdělávací programy) Kč (kancelářské a čistící prostředky) Kč (simulační hra CHKO nebo NP?) Kč (významné dny) Kč (Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ) Evropský den parků exkurze v PR Prameny Klíčavy 12

13 8. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Křivoklátsko, o.p.s. účtovalo v roce 2013 v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace. 8.1 Finanční zpráva za rok 2013(v tis. Kč) Výnosy (tis. Kč) 1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 608 tržby za vlastní výrobky 0 tržby za prodej služeb 445 tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem 17 Úroky 0 jiné ostatní výnosy Tržby za prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 celkem: 4. Dotace, příspěvky, dary celkem 160 dotace a granty 57 VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, spotřeba ostatních neskladovatelných položek, prodané zboží) celkem 2. Služby celkem 222 opravy a udržování 0 Cestovné 9 náklady na reprezentaci 7 ostatní služby Mzdové náklady celkem 350 mzdové náklady 266 zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Finanční náklady 0 6. Odpisy 0 NÁKLADY CELKEM 837 Celkové výnosy 785 Celkové náklady

14 8.2 Rozvaha k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem 0 Vlastní zdroje - celkem 198 Dlouhod. hmotný majetek celkem 665 Vlastní jmění 250 Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -665 Hospodářský výsledek Oběžná aktiva - celkem 244 Cizí zdroje - celkem 46 Zásoby - zboží 131 Dlouhodobé závazky celkem 13 Pohledávky celkem 14 Krátkodobé závazky celkem 33 Peníze 2 Bankovní účty 96 Náklady příštích období 1 AKTIVA CELKEM 244 PASIVA CELKEM Výsledovka v členění podle činností (v tis. Kč) NÁKLADY hlavní hospodářská správní Celkem 1. Spotřebované nákupy celkem spotřeba materiálu, energie nákup zboží Služby celkem Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem: V tom : jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv (odpis DNM a HM) Poskytnuté členské příspěvky celkem Náklady celkem

15 1. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

16 Poděkování Křivoklátsko o.p.s. děkuje zejména firmě Heineken CZ, a.s. a Středočeskému kraji za finanční podporu. Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko, kteří se nezištně podíleli na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích programů pro školy a veřejnost. Všem pedagogům a jejich žákům, kteří se zúčastnili našich programů. Všem našim spolupracovníkům, partnerům, příznivcům a sponzorům, kteří s námi v roce 2013 spolupracovali a bez jejichž nadšení, dobrovolné a nezištné pomoci by se řada akcí neuskutečnila. Všem členům Správní rady a Dozorčí rady za jejich dobrovolnou činnost pro organizaci. Poděkování patří i všem zájemcům, kolegům, pedagogům a současným i potencionálním sponzorům, bez jejichž laskavé podpory bychom nemohli provozovat naši činnost Děkujeme Jiřina Prošková Ředitelka Křivoklátsko, o.p.s. 16

17 Informační a vzdělávací středisko Křivoklát, Budy Informační a vzdělávací středisko Budy leží v obci Křivoklát, která se nachází přibližně 50 km západně od Prahy. Středisko je umístěno v podhradí gotického hradu Křivoklát, přímo v centru Křivoklátska, biosférické rezervace UNESCO, které je uznávaným územím se zachovalými a rozlehlými lesními komplexy vokolí řeky Berounky. Středisko bylo vybudováno v roce 1995 s cílem účinněji informovat o přírodě a životním prostředí. Posláním střediska je přispět prostřednictvím informovanosti ke zlepšení povědomí obyvatel o ochraně přírody. Středisko Budy nabízí své služby především školám, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výukových programů, přednášek, kurzů a exkurzí. Budova je vybavena dvěma sály. Přednáškovým sálem s multimediální technikou pro 30 osob a konferenčním sálem pro 16 osob. Pro lektory a účastníky vz dělávacích programů lze zajistit ubytování přímo ve středisku nebo sjednat v okolních zařízeních. Celková kapacita IVS je 26 lůžek. Výroční zpráva 2013 Křivoklátsko, o.p.s. Nám. S. Čecha 82, Křivoklát Tel.: Sestavil: Jiřina Prošková a Ing. Josef Jedlička Foto: Archiv Křivoklátsko o.p.s., Správa CHKO Křivoklátsko 17

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 -0- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2012. V tomto roce pokračovaly naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více