Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah str. 1. Úvod 2 2. Základní údaje 3 3. Personální zajištění vzdělávání 5 4. Údaje o žácích a třídách 8 5. Další pedagogická a metodická činnost školy Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Školská zařízení Mateřská škola Školská rada a spolupráce s rodiči a partnery školy Výsledky kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy 16 1

3 1. Úvod První písemná zmínka o jirčanské škole pochází z farních dokumentů a potvrzuje, že původní škola stávala již v r Kromě psárských a jirčanských dětí ji navštěvovaly i děti jesenické. Rozvoj školy a materiálních i stavebně - technických podmínek, který je mimořádně významný díky podpoře obce Psáry a jejích představitelů především od r. 2005, pokračoval i ve školním roce 2009/2010. Od byl zahájen provoz ve zrekonstruované a dostavěné mateřské škole Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro s dvěma novými třídami a zázemím. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek a zakoupeny učební pomůcky, které byly doplněny i do stávajících tříd. Kapacita mateřské školy tak vzrostla na 112 dětí a objekt Hlavní 13 mohl být uvolněn pro potřebu dvou I. tříd základní školy a školní družiny od Také zde byly prostory stavebně upraveny (byly zrekonstruovány šatny a sociální zařízení) a nově vybaveny školním nábytkem. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy tak dosáhla 137 dětí. V průběhu letních prázdnin 2009 byly do školní jídelny výdejny v objektu Pražská 155 doplněny nové technologie a také personálně bylo zajištěno vyvařování obědů pro základní i mateřskou školu. Poprvé se tak od přestaly do školy dovážet obědy. V oblasti pedagogické bylo významným faktorem rozšíření vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Cestou poznání do 3. ročníku od Díky pochopení obce pokračovalo bezplatné nepovinné vzdělávání v anglickém jazyce pro předškoláky z mateřské školy zavedené od Povinná výuka anglického jazyka probíhá podle školního vzdělávacího programu již od I. třídy základní školy. Bez částečné úhrady nákladů na platy a zákonné odvody ze strany obce by ani do budoucna nemohla škola zajišťovat takto bohatou vzdělávací nabídku. Tradičně velmi dobrá spolupráce s Domovem Laguna v Psárech umožnila pravidelné dojíždění dětí ze základní školy na plavání a do tělocvičny, kterou nepravidelně využívaly i děti z mateřské školy. Pátým rokem probíhala spolupráce s fotbalovým klubem Rapid Psáry, kde využíváme hřiště pro kopanou, pokračovala spolupráce s místním mysliveckým sdružením. Žáci ZŠ i děti MŠ se zúčastnili letní i zimní školy v přírodě, využívají nabídky mnoha kroužků, z nichž některé jsou určeny i pro dospělé, vystupovali v představeních pro veřejnost, především účinkovali při vítání občánků, podle zájmu se účastnili různých soutěží připravených školou nebo jinými pořadateli. 2

4 Rodiče mají možnost navštívit výuku při dnech otevřených dveří a po předchozí domluvě i kdykoli jindy. Budujeme otevřenou komunitní školu, která poskytuje dětem nejen kvalitní vzdělání, ale i široké možnosti uplatnění jejich zájmů, schopností a dovedností. Z dalších částí této výroční zprávy je zřejmé, že naše úsilí zdaleka není bez pozitivních a měřitelných výsledků. 2. Základní údaje 2.1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ IČ: Sídlo a kontakty Hlavní 12, Psáry tel.: ZŠ a ŠD Hlavní 12 vč. ředitelství: (i záznamník) MŠ a ŠJ Pražská 155: objekt Hlavní 13 (třídy ZŠ a ŠD): třída MŠ v Domově Laguna, Jílovská 138 (od ): fax: ZŠ , MŠ Charakteristika školy Základní škola s ročníkem. Součástí organizace jsou: základní škola v objektu Hlavní 12, od též Hlavní 13, od jedna I. třída v objektu Pražská 155 mateřská škola v objektu Pražská 155 a třída MŠ v Domově Laguna, Jílovská 138 (od ) školní jídelna výdejna v objektu Hlavní 12 a Pražská 155 (od školní jídelna Pražská 155 a školní jídelny výdejny Hlavní 12 a Jílovská 138) školní družina v objektu Hlavní 12 a Hlavní Zřizovatel Obec Psáry, Pražská 137, Psáry IČ:

5 2.5 Údaje o vedení školy ve školním roce 2009/2010 Ředitelka školy: Mgr. Milena Trůblová (od ) Zástupkyně ředitelky a zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Olga Melichárková Pedagog pověřený úkoly při řízení MŠ Hana Doležalová 2.6 Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena usnesením Zastupitelstva Obce Psáry č ze dne Ve školním roce 2009/2010 pracovala ve složení PhDr. Bedřich Taláb (předseda) a Ing. Jiří Janata, CSc. zástupci zřizovatele, Markéta Gazdová a Marcel Skřivan zástupci rodičů a Mgr. Monika Kriegsmanová a Marie Hudečková za pedagogické pracovníky školy. 2.7 Obor vzdělání a vzdělávací programy školy ve škol. roce 2009/2010 Obor vzdělání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 r. obor dobíhající dobíhající obor C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 r. Vzdělávací programy: Základní škola, č.j /96-2 ve znění změn a doplňků ve ročníku. Školní vzdělávací program Cestou poznání č.j. 415a/2007/ŘŠ. 2.8 Poslední rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku U základní školy: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne U mateřské školy: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j /2009/KUSK ze dne U školní družiny: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j /2008/KUSK ze dne U školní jídelny: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje /2009/KUSK ze dne a Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje /2009/KUSK/1 ze dne

6 3. Personální zajištění vzdělávání 3.1 Jmenný přehled zaměstnanců školy ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Milena Trůblová (od ) Zástupkyně ředitelky pro ZŠ, ŠD a zástupce statutárního orgánu: Mgr. Olga Melichárková Pedagog pověřený úkoly při řízení MŠ: Hana Doležalová Vedoucí školní jídelny: Školní psycholožka: Učitelky ZŠ: Vychovatelka ŠD: Učitelky MŠ: Dagmar Beránková Mgr. Libuše Šafránková Mgr. Milada Peterková (I. třída) Marie Mauerová (II.A) Mgr. Lenka Kličková (II.B) Lenka Matoušová (III. třída) Mgr. Denisa Koubková (IV. třída) Mgr. Petra Zetochová (do ?) Anna Bernardová (bez třídnictví) Adriana Kopecká (bez třídnictví) Monika Wills. Dis. (bez třídnictví) Mgr. Věra Duzbabová (bez třídnictví) Marie Merglová Hana Hůrková Romana Čiháková Stanislava Kulhavá PaedDr. Dagmar Heczková Hana Doležalová Ing. Pavlína Hubálková Dana Kristen Adriana Kopecká Kateřina Válková Nepedagogičtí pracovníci Ekonomka školy: Zuzana Fišerová Hospodářka školy: Jana Kočišová Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Lenka Reitingerová Jarmila Žižková Nepedagogičtí pracovníci MŠ Zdeňka Brabcová Jarmila Flossová Monika Kopačíková Zdeňka Rubášová Iveta Skřivanová Věra Jusková 5

7 3.2 Údaje o pracovnících základní školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci učitelé 10 8, ,49 vychovatelé 3 2, školní psycholog 1 0,2 1 0,2 pedagogičtí celkem 14 10, ,69 nepedagogičtí 5 2,96 5 2,4 celkem všichni 19 13, ,09 b) kvalifikace pedagogických pracovníků kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitelé 7 5 vychovatelé 2 1 Za kvalifikovaného učitele je považován pouze absolvent učitelského studia pro I. stupeň ZŠ. Mezi nekvalifikované jsou proto zařazeny i vysokoškolsky vzdělané učitelky s kvalifikací pro vyšší stupeň. c) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé školní psycholog pedag. celkem z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy učitelé: 41,25 vychovatelé: 50,50 pedag. celkem: 42,57 6

8 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků: typ studia: kurzy a semináře Hospitační činnost Jak získat peníze pro svou školu Aj pro předškoláky Čertovské dovádění (VV) Středočeská mrkvička Volnočasové aktivity (VV, PČ) Efektivní využití interaktivní tabule Tančící stoly (VV) Učíme se zpívat Učíme se zpívat Sto inspirací (VV) Hry s padákem (TV) Melodie domova (VV) Poruchy chování a koncentrace Vázy z odpadních materiálů (VV) Vázy z odpadních materiálů (VV) Relaxace s dětmi Relaxace s dětmi Matematika a její aplikace Začátky čtení a psaní v AJ Hodnocení a evaluace v praxi učitele Interaktivní tabule na I. stupni Interaktivní tabule na I. stupni Nebojme se učit jinak EU peníze školám Efektivní využití interaktivní tabule Efektivní využití interaktivní tabule Nadané dítě ve škole Barevná angličtina Enviromentální výchova Pedagogická tvořivost Tradiční hračka z textilu (VV) Aj pro předškoláky Barvy známé neznámé (VV) počet účastníků 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (MŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 7

9 Základní výcvik pro asistenty pedagoga Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení Mezinárodní zkoušky z AJ Interaktivní svět na I.stupni 8 (ZŠ) 4. Údaje o žácích a třídách 4.1 Počet tříd k : 4 ( IV. a V. třídy byly spojeny ) k : 6 (v 1. ročníku 2 třídy) k : 6 (ve 2. ročníku 2 třídy) 4.2 Počet žáků k : 67 k : 98 k : Průměrný počet žáků na třídu 16, Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2010/2011 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Umístění žáků 5. ročníku v dalším vzdělávání Z třinácti žáků V. třídy se 4 žáci přihlásili na osmiletá gymnázia a všichni byli přijati. Ostatní žáci přestoupili na základní školu dle vlastního výběru (Kunratice, Jílové, Kamenice). 4.6 Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

10 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2008/2009 počet hodin šk. rok 2008/2009 počet žáků šk. rok 2009/2010 počet hodin šk. rok 2009/2010 počet žáků Prospěch žáků prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % klasifikováni prospěli z toho s vyznam neprospěli neklasifikováni celkový průměr klasifikace 1. pololetí 2. pololetí 1,19 1, Školy v přírodě ZŠ počet výjezdů počet žáků školy v přírodě zimní 3 59 školy v přírodě jarní Účast žáků v soutěžích Žáci soutěžili v mezinárodní matematické soutěži Klokan ve dvou kategoriích: - kategorie Cvrček žáci II. a III. třídy; - kategorie Klokánek - žáci IV. a V. třídy. Žáci se též zúčastnili 13. ročníku fotbalového turnaje McDonald s Cup, statečně bojovali a velmi dobře reprezentovali svou školu. Kalibro Ve školním roce 2009/2010 proběhlo ve III. třídě testování vědomostí žáků v předmětech český jazyk, matematika a prvouka. Školní soutěže jsou uvedeny v části 6 této výroční zprávy Cizí státní příslušníci Dva žáci školy mají cizí státní příslušnost. 9

11 5. Další pedagogická a metodická činnost školy 5.1 Poradenské služby školy Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. Milena Trůblová, která se ve své práci zaměřuje na výchovné problémy a spolupracuje se žáky V. třídy a jejich rodiči při výběru další školy, kde budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Ve škole dále pracuje od školní psycholožka - Mgr. Libuše Šafránková. Mgr. Šafránková s třídními učiteli řeší různé problémy týkající se jejich žáků, sleduje žáky se specifickými poruchami učení a dále s nimi pracuje a poskytuje metodickou podporu rodičům. Dochází též do MŠ a na základě souhlasu rodičů pracuje s předškolními dětmi. Orientačně psychologicky vyšetřeno bylo 30 žáků ZŠ a 10 dětí MŠ. Pravidelná péče byla věnována 2 žákům ZŠ a 1 dítěti MŠ. S rodiči proběhlo 43 konzultací. Školní psycholožka spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Praha západ. 5.2 Prevence sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence byla ve škol. roce 2009/2010 Mgr. Denisa Koubková. Školní preventivní program se opírá o osobnostní rozvoj všech žáků, spolupráci s rodinou a spolupráci pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na podporu aktivního využívání volného času. Formami realizace programu byly: - Zimní a jarní škola v přírodě Cílem v oblasti prevence sociálně patologických jevů bylo budování bezpečného klimatu v dětských kolektivech (vzájemné poznávání, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli, prevence šikany důvěra, tolerance, respekt). - Jednorázové akce Společné akce rodičů, dětí a učitelů, kde především sledujeme prohloubení spolupráce mezi školou a rodinou (Dny otevřených dveří, školní soutěže, Co už umíme pro rodiče prvňáčků, vánoční besídky, rodinné soutěže, velikonoční projektový den). - Nepovinné předměty a kroužky pro děti a dospělé Široká nabídka zájmových činností a nepovinných předmětů umožňuje smysluplné trávení volného času. Nepovinné předměty ZŠ: Výtvarné činnosti Poznáváme přírodu Veselé zpívání Hrátky s angličtinou 10

12 Kroužky pro žáky ZŠ: InDance Taekwondo Atletika (Atletika - cyklistika) Keramika Kroužek hry na flétnu Kroužek hry na klavír Kroužek hry na kytaru Jóga Kroužky pro děti MŠ: Keramika Dramatický kroužek Hudebně-dramatický kroužek InDance Taekwondo Hrátky s angličtinou Povídání s píšťalkou Kouzelné malování Pohybový kroužek Dne byl v rámci plnění primární prevence realizován celoškolní projekt Zdravý životní styl. Tématika byla rozšířena o dopravní problematiku a požární ochranu. Projektový den byl připraven tak, aby doplnil akce již uskutečněné během školního roku. Na realizaci projektu se zúčastnily odborné externí lektorky z institutu Filia. Zpětná vazba byla zajištěna dotazníkovým šetřením, slohovými pracemi a informacemi získanými od žáků i rodičů. 5.3 Ekologická výchova Škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V průběhu školního roku se žáci všech tříd účastní ekologických výukových programů a zapojují se do rozmanitých ekologických aktivit. Škola pořádá pravidelně sběr papíru. 5.4 Školní vzdělávací program Ve školním roce 2009/2010 byl v I. - III. třídě realizován školní vzdělávací program s názvem Cestou poznání. Na konci školního roku bylo zpracováno vyhodnocení zařazení a realizace průřezových témat. Z dokumentu vyplývá, že průřezová témata se daří zařazovat tak, jak je uvedeno ve školním vzdělávacím programu, a že významnou měrou přispívají k provázání všech informací a dovedností žáků a získání kompetencí, o které usilujeme. 5.5 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Již pátým rokem probíhá spolupráce školy s katedrou primární pedagogiky, spočívající v zajištění praxe pro studenty učitelství pro I. stupeň s aprobací pro výuku anglického jazyka. 11

13 5.6 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení základní školy proběhlo ve školním roce 2009/2010 a bude vyhodnoceno do Výsledky budou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2010/ Vyhodnocení plánu ICT (informačních a komunikačních technologií) Plán ICT byl vytvořen na 3 školní roky (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011). Snažíme se dále zvyšovat technickou úroveň komunikačních technologií. Ve školním roce 2009/2010 jsme vybavili tři učebny interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky, nadanému žákovi byl opatřen notebook. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení zaměřených na využití interaktivních tabulí ve výuce. Používání interaktivních tabulí přineslo obohacení názornosti při vzdělávání, zpestření výuky a stalo se aktivizujícím prvkem pro žáky i učitele. 6. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Dny otevřených dveří Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ (možnost účasti ve výuce) Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ (možnost účasti ve výuce) Doplnění vyučování o Projektové dny Zdravé zoubky projektový den v MŠ Veselé Velikonoce ve Sluníčkové škole (projektové vyučování) Veselé Velikonoce v MŠ (projektový den) Vesmír kolem nás Planetárium Praha, edukativní pořad pro roč Pyžamový den projektový den a spaní předškoláků v MŠ Muzeum Policie ČR projektový den pro III. V.tř Celoškolní projekt Zdravý životní styl (ochrana zdraví, protidrogová prevence, dopravní výchova a záchranný systém, projekt Zdravé zuby) Doplnění vyučování o zábavně vzdělávací aktivity O rozpůlené planetě Planetárium Praha, edukativní pořad pro 1. a 2. roč Exkurze do knihovny, Psáry II.A a II.B Velikonoční dílny v MŠ (třídní dílny pro děti i rodiče) Malování na přívěsky v MŠ předškoláci Malování na přívěšek III. V. třída Muzeum Policie ČR dopravní hřiště pro I. II.tř sportovní hry v MŠ Veletrh Svět knihy III. třída výtvarná dílna na Výstavišti v Praze Co žije v zahradě výukový program pro II.A, B v dendrologické zahradě, Průhonice 12

14 Doplnění vyučování o rodinné soutěže říjen O nejveselejšího létacího draka duben O nejroztomilejší pohádkovou čarodějku Dobrodějku Zájmové soutěže Účast v mezinárodní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2010 kategorie CVRČEK - 2. a 3. ročník, kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. ročník Vrána Jiřina organizuje taneční soutěž O kouzelný střevíc skřítka Školníčka pro ZŠ Žabka Márinka vyhlašuje soutěž O nejchytřejší rosničku Kalibro tradiční testy pro III.třídu Pěvecká soutěž O veselou notičku skřítka Školníčka pro MŠ McDonald s CUP Jílové u Prahy Pěvecká soutěž O veselou notičku skřítka Školníčka pro ZŠ Vrána Jiřina organizuje taneční soutěž O kouzelný střevíc skřítka Školníčka pro MŠ Další aktivity doprovázející činnost školy Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ a MŠ Vítání občánků Sběr starého papíru Drakiáda akce ŠD Co už umíme? představení pro rodiče prvňáčků Vánoční představení pro rodiče (I. tř., II.A., II.B., IV. tř.) Vánoční představení pro rodiče (II.A., III.tř., V. tř.) Vánoční představení pro rodiče MŠ (Slůňátka Domov Laguna) Vánoční představení pro rodiče MŠ (Motýlci, Broučci, Ptáčata a Sluníčka) Vánoční zpívání v kostele sv. Václava Návštěva předškoláků ZŠ Sběr starého papíru v ZŠ Masopustní rej masek v MŠ Táborák v MŠ akce ŠD Vystoupení žáků ZŠ na oslavě 65. výročí Dne osvobození od fašismu Vítání občánků Mezinárodní den dětí v MŠ Fotografování tříd a skupin v MŠ Rozloučení s páťáky v MŠ od hod Tvrz Hummer školní výlet I. třídy a II.A, B Karlštejn a Koněpruské jeskyně - školní výlet III.třídy Staré město a Botanická zahrada v Tróji edukativní vycházka pro IV. a V.tř Sluníčková slavnost v MŠ - rozloučení s předškoláky u táboráku (16.00 hod.) Výlet MŠ zámek Berchtold 13

15 Divadlo Podporuje a rozvíjí fantazii dítěte, jeho sociální cítění, přispívá ke kulturnímu rozvoji dítěte. Před a po představení jsou vždy realizovány další aktivity, aby se maximálně využilo všech didaktických možností, které divadlo skýtá Kubula a Kuba Kubikula divadlo pro MŠ Nekonečně nekonečný příběh divadelní představení pro I.-II. třídu v divadle Minor Krakonoš pán hor divadlo pro MŠ Ptačí svatba hudební pohádka pro MŠ Cesta do Betléma divadelní představení a mikulášská nadílka pro MŠ Staré pověsti české aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval divadlo pro MŠ Vystoupení artistů a zvířátek v MŠ Bába Chřipka divadlo pro MŠ Řehtačky divadelní představení pro MŠ Císařovy nové šaty divadlo pro MŠ v KC Spořilov Cirkus Adonis vystoupení artistů pro MŠ i ZŠ Muzikantská pohádka - divadelní představení pro MŠ Pejsci a kočičky pro MŠ O víle Květince divadlo pro MŠ Pejsek a kočička divadelní představení pro MŠ Plavání zahájení plavání ZŠ Domov Laguna zahájení plavání MŠ Aquapark Čestlice Solná jeskyně zahájení pravidelných lekcí MŠ Školy v přírodě Zimní škola v přírodě chata Bohemia, Vítkovice (2. a 3. ročník) Zimní škola v přírodě Krásná v Orlických horách (1. ročník) Zimní škola v přírodě chata Bohemia, Vítkovice (4. a 5. ročník) Zimní škola v přírodě Krásná v Orlických horách (MŠ) Jarní škola v přírodě pro MŠ Chlum u Třeboně Jarní škola v přírodě pro I. tř. Český ráj penzion Haltuch Jarní škola v přírodě pro II.A, B chata Bohemia, Krkonoše Jarní škola v přírodě pro III. V.tř. Horní Mísečky, Krkonoše Jarní škola v přírodě MŠ (Strnadovský mlýn - Ptáčata, Broučci) 14

16 7. Školská zařízení 7.1 Školní družina školní družina počet oddělení počet žáků 2 63 Provozní doba školní družiny je stanovena od 6.30 do hod. Obě oddělení školní družiny pracovala v objektu Hlavní 13, ranní družina byla v budově Hlavní 12. Činnost školní družiny se řídí vlastním školním vzdělávacím programem. 7.2 Školní jídelna Počet stravovaných žáků ZŠ: 95 Školní stravování žáků základní školy bylo zajištěno ve školní jídelně výdejně v objektu Hlavní 12. Obědy byly připravovány ve školní kuchyni v objektu mateřské školy, Pražská 155 a jejich dovoz do základní školy byl zajištěn obcí. 8. Mateřská škola Od byl zahájen provoz ve zrekonstruovaném a dostavěném objektu Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro s dvěma novými třídami a zázemím. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek a zakoupeny učební pomůcky, které byly doplněny i do stávajících tříd. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy tak dosáhla 137 dětí. Ve školním roce 2009/2010 bylo provedeno vlastní hodnocení mateřské školy. Z výsledků vyplývá, že rodiče hodnotí provoz mateřské školy a práci zaměstnanců školy velmi dobře a svými podněty vyjádřenými v anonymních dotaznících pomohou ještě více zkvalitnit naši práci. V červnu 2010 byla v mateřské škole Pražská 155 nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a notebookem. Také třída v Domově Laguna má možnost ve své třídě využívat stejné zařízení. 9. Školská rada a spolupráce s rodiči a partnery školy 9.1 Školská rada Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla k projednání a schválení Výroční zprávy Základní školy a Mateřské školy Psáry, za školní rok 2008/

17 9.2 Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Škola pravidelně pořádá třídní schůzky a rodiče informuje prostřednictvím žákovských knížek, vývěsek na škole a v obci, prostřednictvím internetových stránek a ové pošty. Do chodu školy mohli rodiče nahlédnout při Dnech otevřených dveří, kdy jim byla celá mateřská a základní škola i školní družina k dispozici. Mohli navštívit libovolné hodiny vč. plavání a tělesné výchovy v Domově Laguna, veškeré prostory školy aj. Škola organizovala pro rodiče a veřejnost výuku anglického jazyka, cvičení Pilates a cvičení s overbally. Rodiče se zúčastnili i řady akcí včetně rodinných soutěží, které jsou uvedeny v části 6 této zprávy. Rodiče a přátelé školy podporovali činnost školy různými dary (peněžitá výpomoc, materiální dary). Sponzorsky byly zajištěny Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Psárech Dolních Jirčanech, odměny pro děti ZŠ a MŠ, rodiče zakoupili a darovali škole interaktivní tabuli a dataprojektor. Významnou pomocí pro zvelebení školní zahrady v mateřské škole bylo pořízení herních prvků (dvě skluzavky, altánek, pískoviště) z daru jednoho z rodičů dětí školy. I ve školním roce 2009/2010 věnovala mimořádnou pozornost a podporu škole obec Psáry, zejména starostka obce Jana Valášková a další členové rady a zastupitelstva obce. Nešlo jen o podporu finanční, ale i morální v době, kdy již pět let v řadě rok co rok probíhají ve škole stavební akce, které vyžadují mimořádné pracovní zapojení nejen od vedení školy, ale všech pedagogických i nepedagogických pracovníků. 10. Výsledky kontrolní činnosti Dne provedla kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za období od do Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - západ. Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. Dne provedla kontrolu školní jídelny v objektu Pražská 155 pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Ve školní jídelně nebyly zjištěny žádné závady. Pravidelně probíhají kontroly hospodaření školy jako příspěvkové organizace ze strany zřizovatele obce Psáry. 11. Základní údaje o hospodaření školy V této výroční zprávě jsou v hlavní a doplňkové činnosti uvedeny údaje za dvě sledovaná období, a to: 1. od do ; 2. od do

18 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha z hospodaření organizace za r byly součástí materiálů předaných zřizovateli s ukončením kalendářního roku Hlavní činnost Příjmy (výnosy) (v Kč) příjmy rok pololetí r celkové příjmy příjmy od zřizovatele příjmy ze státního rozpočtu úplata od rodičů za školní družinu a MŠ příjmy ze stravného úroky Výdaje (náklady) (v Kč) výdaje rok pololetí r celkové neinvestiční výdaje z toho: náklady na platy KÚ náklady na platy obec odvody na pojištění vč. FKSP-KÚ odvody na pojištění vč. FKSP-obec výdaje na učebnice, učeb. pomůcky apod ostatní provozní náklady celkové investiční výdaje Doplňková činnost Příjmy (výnosy) (v Kč) příjmy rok pololetí r Výdaje (náklady) (v Kč) výdaje rok pololetí r celkové neinvestiční výdaje z toho: ostatní osobní náklady zákonné odvody na pojištění vč. FKSP 0 0 provozní náklady Předmětem doplňkové činnosti školy byly podnájmy prostor pro vedení zájmové činnosti pro děti i dospělé a organizace kroužků vlastními zaměstnanci. 17

19 11.3 Fondy Zlepšený hospodářský výsledek za r činil Kč. Jeho přerozdělení do jednotlivých fondů v návaznosti na jejich předchozí stav po schválení zřizovatelem ukazuje následující tabulka. ukazatel stav k příděl ze zlepšeného hospod. výsledku r (v Kč) stav po přídělu ze zlepšeného hospod. výsledku r investiční fond rezervní fond fond odměn FKSP celkem V Psárech dne Mgr. Milena Trůblová, v. r. ředitelka ZŠ a MŠ Psáry 18

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Hlavní 12, 25244 Psáry tel.: 241940657, e-mail: reditelka@skolapsary.cz 1. Úvod 2. Základní údaje Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Adresa: Hlavní 12, 25244 Psáry tel.: 241 940 657, e-mail: reditelka@skolapsary.cz 1. Úvod 2. Základní údaje Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Adresa: Hlavní 12, 25244 Psáry tel.: 241 940 657, e-mail: reditelka@skolapsary.cz 1. Úvod 2. Základní údaje Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Adresa: Hlavní 12, 25244 Psáry tel.: 241 940 657, e-mail: reditelka@skolapsary.cz 1. Úvod 2. Základní údaje Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více