Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah str. 1. Úvod 2 2. Základní údaje 3 3. Personální zajištění vzdělávání 5 4. Údaje o žácích a třídách 8 5. Další pedagogická a metodická činnost školy Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Školská zařízení Mateřská škola Školská rada a spolupráce s rodiči a partnery školy Výsledky kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy 16 1

3 1. Úvod První písemná zmínka o jirčanské škole pochází z farních dokumentů a potvrzuje, že původní škola stávala již v r Kromě psárských a jirčanských dětí ji navštěvovaly i děti jesenické. Rozvoj školy a materiálních i stavebně - technických podmínek, který je mimořádně významný díky podpoře obce Psáry a jejích představitelů především od r. 2005, pokračoval i ve školním roce 2009/2010. Od byl zahájen provoz ve zrekonstruované a dostavěné mateřské škole Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro s dvěma novými třídami a zázemím. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek a zakoupeny učební pomůcky, které byly doplněny i do stávajících tříd. Kapacita mateřské školy tak vzrostla na 112 dětí a objekt Hlavní 13 mohl být uvolněn pro potřebu dvou I. tříd základní školy a školní družiny od Také zde byly prostory stavebně upraveny (byly zrekonstruovány šatny a sociální zařízení) a nově vybaveny školním nábytkem. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy tak dosáhla 137 dětí. V průběhu letních prázdnin 2009 byly do školní jídelny výdejny v objektu Pražská 155 doplněny nové technologie a také personálně bylo zajištěno vyvařování obědů pro základní i mateřskou školu. Poprvé se tak od přestaly do školy dovážet obědy. V oblasti pedagogické bylo významným faktorem rozšíření vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu Cestou poznání do 3. ročníku od Díky pochopení obce pokračovalo bezplatné nepovinné vzdělávání v anglickém jazyce pro předškoláky z mateřské školy zavedené od Povinná výuka anglického jazyka probíhá podle školního vzdělávacího programu již od I. třídy základní školy. Bez částečné úhrady nákladů na platy a zákonné odvody ze strany obce by ani do budoucna nemohla škola zajišťovat takto bohatou vzdělávací nabídku. Tradičně velmi dobrá spolupráce s Domovem Laguna v Psárech umožnila pravidelné dojíždění dětí ze základní školy na plavání a do tělocvičny, kterou nepravidelně využívaly i děti z mateřské školy. Pátým rokem probíhala spolupráce s fotbalovým klubem Rapid Psáry, kde využíváme hřiště pro kopanou, pokračovala spolupráce s místním mysliveckým sdružením. Žáci ZŠ i děti MŠ se zúčastnili letní i zimní školy v přírodě, využívají nabídky mnoha kroužků, z nichž některé jsou určeny i pro dospělé, vystupovali v představeních pro veřejnost, především účinkovali při vítání občánků, podle zájmu se účastnili různých soutěží připravených školou nebo jinými pořadateli. 2

4 Rodiče mají možnost navštívit výuku při dnech otevřených dveří a po předchozí domluvě i kdykoli jindy. Budujeme otevřenou komunitní školu, která poskytuje dětem nejen kvalitní vzdělání, ale i široké možnosti uplatnění jejich zájmů, schopností a dovedností. Z dalších částí této výroční zprávy je zřejmé, že naše úsilí zdaleka není bez pozitivních a měřitelných výsledků. 2. Základní údaje 2.1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ IČ: Sídlo a kontakty Hlavní 12, Psáry tel.: ZŠ a ŠD Hlavní 12 vč. ředitelství: (i záznamník) MŠ a ŠJ Pražská 155: objekt Hlavní 13 (třídy ZŠ a ŠD): třída MŠ v Domově Laguna, Jílovská 138 (od ): fax: ZŠ , MŠ Charakteristika školy Základní škola s ročníkem. Součástí organizace jsou: základní škola v objektu Hlavní 12, od též Hlavní 13, od jedna I. třída v objektu Pražská 155 mateřská škola v objektu Pražská 155 a třída MŠ v Domově Laguna, Jílovská 138 (od ) školní jídelna výdejna v objektu Hlavní 12 a Pražská 155 (od školní jídelna Pražská 155 a školní jídelny výdejny Hlavní 12 a Jílovská 138) školní družina v objektu Hlavní 12 a Hlavní Zřizovatel Obec Psáry, Pražská 137, Psáry IČ:

5 2.5 Údaje o vedení školy ve školním roce 2009/2010 Ředitelka školy: Mgr. Milena Trůblová (od ) Zástupkyně ředitelky a zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Olga Melichárková Pedagog pověřený úkoly při řízení MŠ Hana Doležalová 2.6 Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena usnesením Zastupitelstva Obce Psáry č ze dne Ve školním roce 2009/2010 pracovala ve složení PhDr. Bedřich Taláb (předseda) a Ing. Jiří Janata, CSc. zástupci zřizovatele, Markéta Gazdová a Marcel Skřivan zástupci rodičů a Mgr. Monika Kriegsmanová a Marie Hudečková za pedagogické pracovníky školy. 2.7 Obor vzdělání a vzdělávací programy školy ve škol. roce 2009/2010 Obor vzdělání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 r. obor dobíhající dobíhající obor C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 r. Vzdělávací programy: Základní škola, č.j /96-2 ve znění změn a doplňků ve ročníku. Školní vzdělávací program Cestou poznání č.j. 415a/2007/ŘŠ. 2.8 Poslední rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku U základní školy: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne U mateřské školy: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j /2009/KUSK ze dne U školní družiny: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j /2008/KUSK ze dne U školní jídelny: Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje /2009/KUSK ze dne a Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje /2009/KUSK/1 ze dne

6 3. Personální zajištění vzdělávání 3.1 Jmenný přehled zaměstnanců školy ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Milena Trůblová (od ) Zástupkyně ředitelky pro ZŠ, ŠD a zástupce statutárního orgánu: Mgr. Olga Melichárková Pedagog pověřený úkoly při řízení MŠ: Hana Doležalová Vedoucí školní jídelny: Školní psycholožka: Učitelky ZŠ: Vychovatelka ŠD: Učitelky MŠ: Dagmar Beránková Mgr. Libuše Šafránková Mgr. Milada Peterková (I. třída) Marie Mauerová (II.A) Mgr. Lenka Kličková (II.B) Lenka Matoušová (III. třída) Mgr. Denisa Koubková (IV. třída) Mgr. Petra Zetochová (do ?) Anna Bernardová (bez třídnictví) Adriana Kopecká (bez třídnictví) Monika Wills. Dis. (bez třídnictví) Mgr. Věra Duzbabová (bez třídnictví) Marie Merglová Hana Hůrková Romana Čiháková Stanislava Kulhavá PaedDr. Dagmar Heczková Hana Doležalová Ing. Pavlína Hubálková Dana Kristen Adriana Kopecká Kateřina Válková Nepedagogičtí pracovníci Ekonomka školy: Zuzana Fišerová Hospodářka školy: Jana Kočišová Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Lenka Reitingerová Jarmila Žižková Nepedagogičtí pracovníci MŠ Zdeňka Brabcová Jarmila Flossová Monika Kopačíková Zdeňka Rubášová Iveta Skřivanová Věra Jusková 5

7 3.2 Údaje o pracovnících základní školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci učitelé 10 8, ,49 vychovatelé 3 2, školní psycholog 1 0,2 1 0,2 pedagogičtí celkem 14 10, ,69 nepedagogičtí 5 2,96 5 2,4 celkem všichni 19 13, ,09 b) kvalifikace pedagogických pracovníků kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitelé 7 5 vychovatelé 2 1 Za kvalifikovaného učitele je považován pouze absolvent učitelského studia pro I. stupeň ZŠ. Mezi nekvalifikované jsou proto zařazeny i vysokoškolsky vzdělané učitelky s kvalifikací pro vyšší stupeň. c) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé školní psycholog pedag. celkem z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy učitelé: 41,25 vychovatelé: 50,50 pedag. celkem: 42,57 6

8 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků: typ studia: kurzy a semináře Hospitační činnost Jak získat peníze pro svou školu Aj pro předškoláky Čertovské dovádění (VV) Středočeská mrkvička Volnočasové aktivity (VV, PČ) Efektivní využití interaktivní tabule Tančící stoly (VV) Učíme se zpívat Učíme se zpívat Sto inspirací (VV) Hry s padákem (TV) Melodie domova (VV) Poruchy chování a koncentrace Vázy z odpadních materiálů (VV) Vázy z odpadních materiálů (VV) Relaxace s dětmi Relaxace s dětmi Matematika a její aplikace Začátky čtení a psaní v AJ Hodnocení a evaluace v praxi učitele Interaktivní tabule na I. stupni Interaktivní tabule na I. stupni Nebojme se učit jinak EU peníze školám Efektivní využití interaktivní tabule Efektivní využití interaktivní tabule Nadané dítě ve škole Barevná angličtina Enviromentální výchova Pedagogická tvořivost Tradiční hračka z textilu (VV) Aj pro předškoláky Barvy známé neznámé (VV) počet účastníků 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (MŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 2 (ZŠ) 7

9 Základní výcvik pro asistenty pedagoga Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení Mezinárodní zkoušky z AJ Interaktivní svět na I.stupni 8 (ZŠ) 4. Údaje o žácích a třídách 4.1 Počet tříd k : 4 ( IV. a V. třídy byly spojeny ) k : 6 (v 1. ročníku 2 třídy) k : 6 (ve 2. ročníku 2 třídy) 4.2 Počet žáků k : 67 k : 98 k : Průměrný počet žáků na třídu 16, Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2010/2011 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Umístění žáků 5. ročníku v dalším vzdělávání Z třinácti žáků V. třídy se 4 žáci přihlásili na osmiletá gymnázia a všichni byli přijati. Ostatní žáci přestoupili na základní školu dle vlastního výběru (Kunratice, Jílové, Kamenice). 4.6 Chování žáků a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

10 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2008/2009 počet hodin šk. rok 2008/2009 počet žáků šk. rok 2009/2010 počet hodin šk. rok 2009/2010 počet žáků Prospěch žáků prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % klasifikováni prospěli z toho s vyznam neprospěli neklasifikováni celkový průměr klasifikace 1. pololetí 2. pololetí 1,19 1, Školy v přírodě ZŠ počet výjezdů počet žáků školy v přírodě zimní 3 59 školy v přírodě jarní Účast žáků v soutěžích Žáci soutěžili v mezinárodní matematické soutěži Klokan ve dvou kategoriích: - kategorie Cvrček žáci II. a III. třídy; - kategorie Klokánek - žáci IV. a V. třídy. Žáci se též zúčastnili 13. ročníku fotbalového turnaje McDonald s Cup, statečně bojovali a velmi dobře reprezentovali svou školu. Kalibro Ve školním roce 2009/2010 proběhlo ve III. třídě testování vědomostí žáků v předmětech český jazyk, matematika a prvouka. Školní soutěže jsou uvedeny v části 6 této výroční zprávy Cizí státní příslušníci Dva žáci školy mají cizí státní příslušnost. 9

11 5. Další pedagogická a metodická činnost školy 5.1 Poradenské služby školy Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. Milena Trůblová, která se ve své práci zaměřuje na výchovné problémy a spolupracuje se žáky V. třídy a jejich rodiči při výběru další školy, kde budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Ve škole dále pracuje od školní psycholožka - Mgr. Libuše Šafránková. Mgr. Šafránková s třídními učiteli řeší různé problémy týkající se jejich žáků, sleduje žáky se specifickými poruchami učení a dále s nimi pracuje a poskytuje metodickou podporu rodičům. Dochází též do MŠ a na základě souhlasu rodičů pracuje s předškolními dětmi. Orientačně psychologicky vyšetřeno bylo 30 žáků ZŠ a 10 dětí MŠ. Pravidelná péče byla věnována 2 žákům ZŠ a 1 dítěti MŠ. S rodiči proběhlo 43 konzultací. Školní psycholožka spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Praha západ. 5.2 Prevence sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence byla ve škol. roce 2009/2010 Mgr. Denisa Koubková. Školní preventivní program se opírá o osobnostní rozvoj všech žáků, spolupráci s rodinou a spolupráci pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na podporu aktivního využívání volného času. Formami realizace programu byly: - Zimní a jarní škola v přírodě Cílem v oblasti prevence sociálně patologických jevů bylo budování bezpečného klimatu v dětských kolektivech (vzájemné poznávání, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli, prevence šikany důvěra, tolerance, respekt). - Jednorázové akce Společné akce rodičů, dětí a učitelů, kde především sledujeme prohloubení spolupráce mezi školou a rodinou (Dny otevřených dveří, školní soutěže, Co už umíme pro rodiče prvňáčků, vánoční besídky, rodinné soutěže, velikonoční projektový den). - Nepovinné předměty a kroužky pro děti a dospělé Široká nabídka zájmových činností a nepovinných předmětů umožňuje smysluplné trávení volného času. Nepovinné předměty ZŠ: Výtvarné činnosti Poznáváme přírodu Veselé zpívání Hrátky s angličtinou 10

12 Kroužky pro žáky ZŠ: InDance Taekwondo Atletika (Atletika - cyklistika) Keramika Kroužek hry na flétnu Kroužek hry na klavír Kroužek hry na kytaru Jóga Kroužky pro děti MŠ: Keramika Dramatický kroužek Hudebně-dramatický kroužek InDance Taekwondo Hrátky s angličtinou Povídání s píšťalkou Kouzelné malování Pohybový kroužek Dne byl v rámci plnění primární prevence realizován celoškolní projekt Zdravý životní styl. Tématika byla rozšířena o dopravní problematiku a požární ochranu. Projektový den byl připraven tak, aby doplnil akce již uskutečněné během školního roku. Na realizaci projektu se zúčastnily odborné externí lektorky z institutu Filia. Zpětná vazba byla zajištěna dotazníkovým šetřením, slohovými pracemi a informacemi získanými od žáků i rodičů. 5.3 Ekologická výchova Škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V průběhu školního roku se žáci všech tříd účastní ekologických výukových programů a zapojují se do rozmanitých ekologických aktivit. Škola pořádá pravidelně sběr papíru. 5.4 Školní vzdělávací program Ve školním roce 2009/2010 byl v I. - III. třídě realizován školní vzdělávací program s názvem Cestou poznání. Na konci školního roku bylo zpracováno vyhodnocení zařazení a realizace průřezových témat. Z dokumentu vyplývá, že průřezová témata se daří zařazovat tak, jak je uvedeno ve školním vzdělávacím programu, a že významnou měrou přispívají k provázání všech informací a dovedností žáků a získání kompetencí, o které usilujeme. 5.5 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Již pátým rokem probíhá spolupráce školy s katedrou primární pedagogiky, spočívající v zajištění praxe pro studenty učitelství pro I. stupeň s aprobací pro výuku anglického jazyka. 11

13 5.6 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení základní školy proběhlo ve školním roce 2009/2010 a bude vyhodnoceno do Výsledky budou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2010/ Vyhodnocení plánu ICT (informačních a komunikačních technologií) Plán ICT byl vytvořen na 3 školní roky (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011). Snažíme se dále zvyšovat technickou úroveň komunikačních technologií. Ve školním roce 2009/2010 jsme vybavili tři učebny interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky, nadanému žákovi byl opatřen notebook. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení zaměřených na využití interaktivních tabulí ve výuce. Používání interaktivních tabulí přineslo obohacení názornosti při vzdělávání, zpestření výuky a stalo se aktivizujícím prvkem pro žáky i učitele. 6. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Dny otevřených dveří Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ (možnost účasti ve výuce) Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ (možnost účasti ve výuce) Doplnění vyučování o Projektové dny Zdravé zoubky projektový den v MŠ Veselé Velikonoce ve Sluníčkové škole (projektové vyučování) Veselé Velikonoce v MŠ (projektový den) Vesmír kolem nás Planetárium Praha, edukativní pořad pro roč Pyžamový den projektový den a spaní předškoláků v MŠ Muzeum Policie ČR projektový den pro III. V.tř Celoškolní projekt Zdravý životní styl (ochrana zdraví, protidrogová prevence, dopravní výchova a záchranný systém, projekt Zdravé zuby) Doplnění vyučování o zábavně vzdělávací aktivity O rozpůlené planetě Planetárium Praha, edukativní pořad pro 1. a 2. roč Exkurze do knihovny, Psáry II.A a II.B Velikonoční dílny v MŠ (třídní dílny pro děti i rodiče) Malování na přívěsky v MŠ předškoláci Malování na přívěšek III. V. třída Muzeum Policie ČR dopravní hřiště pro I. II.tř sportovní hry v MŠ Veletrh Svět knihy III. třída výtvarná dílna na Výstavišti v Praze Co žije v zahradě výukový program pro II.A, B v dendrologické zahradě, Průhonice 12

14 Doplnění vyučování o rodinné soutěže říjen O nejveselejšího létacího draka duben O nejroztomilejší pohádkovou čarodějku Dobrodějku Zájmové soutěže Účast v mezinárodní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2010 kategorie CVRČEK - 2. a 3. ročník, kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. ročník Vrána Jiřina organizuje taneční soutěž O kouzelný střevíc skřítka Školníčka pro ZŠ Žabka Márinka vyhlašuje soutěž O nejchytřejší rosničku Kalibro tradiční testy pro III.třídu Pěvecká soutěž O veselou notičku skřítka Školníčka pro MŠ McDonald s CUP Jílové u Prahy Pěvecká soutěž O veselou notičku skřítka Školníčka pro ZŠ Vrána Jiřina organizuje taneční soutěž O kouzelný střevíc skřítka Školníčka pro MŠ Další aktivity doprovázející činnost školy Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ a MŠ Vítání občánků Sběr starého papíru Drakiáda akce ŠD Co už umíme? představení pro rodiče prvňáčků Vánoční představení pro rodiče (I. tř., II.A., II.B., IV. tř.) Vánoční představení pro rodiče (II.A., III.tř., V. tř.) Vánoční představení pro rodiče MŠ (Slůňátka Domov Laguna) Vánoční představení pro rodiče MŠ (Motýlci, Broučci, Ptáčata a Sluníčka) Vánoční zpívání v kostele sv. Václava Návštěva předškoláků ZŠ Sběr starého papíru v ZŠ Masopustní rej masek v MŠ Táborák v MŠ akce ŠD Vystoupení žáků ZŠ na oslavě 65. výročí Dne osvobození od fašismu Vítání občánků Mezinárodní den dětí v MŠ Fotografování tříd a skupin v MŠ Rozloučení s páťáky v MŠ od hod Tvrz Hummer školní výlet I. třídy a II.A, B Karlštejn a Koněpruské jeskyně - školní výlet III.třídy Staré město a Botanická zahrada v Tróji edukativní vycházka pro IV. a V.tř Sluníčková slavnost v MŠ - rozloučení s předškoláky u táboráku (16.00 hod.) Výlet MŠ zámek Berchtold 13

15 Divadlo Podporuje a rozvíjí fantazii dítěte, jeho sociální cítění, přispívá ke kulturnímu rozvoji dítěte. Před a po představení jsou vždy realizovány další aktivity, aby se maximálně využilo všech didaktických možností, které divadlo skýtá Kubula a Kuba Kubikula divadlo pro MŠ Nekonečně nekonečný příběh divadelní představení pro I.-II. třídu v divadle Minor Krakonoš pán hor divadlo pro MŠ Ptačí svatba hudební pohádka pro MŠ Cesta do Betléma divadelní představení a mikulášská nadílka pro MŠ Staré pověsti české aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval divadlo pro MŠ Vystoupení artistů a zvířátek v MŠ Bába Chřipka divadlo pro MŠ Řehtačky divadelní představení pro MŠ Císařovy nové šaty divadlo pro MŠ v KC Spořilov Cirkus Adonis vystoupení artistů pro MŠ i ZŠ Muzikantská pohádka - divadelní představení pro MŠ Pejsci a kočičky pro MŠ O víle Květince divadlo pro MŠ Pejsek a kočička divadelní představení pro MŠ Plavání zahájení plavání ZŠ Domov Laguna zahájení plavání MŠ Aquapark Čestlice Solná jeskyně zahájení pravidelných lekcí MŠ Školy v přírodě Zimní škola v přírodě chata Bohemia, Vítkovice (2. a 3. ročník) Zimní škola v přírodě Krásná v Orlických horách (1. ročník) Zimní škola v přírodě chata Bohemia, Vítkovice (4. a 5. ročník) Zimní škola v přírodě Krásná v Orlických horách (MŠ) Jarní škola v přírodě pro MŠ Chlum u Třeboně Jarní škola v přírodě pro I. tř. Český ráj penzion Haltuch Jarní škola v přírodě pro II.A, B chata Bohemia, Krkonoše Jarní škola v přírodě pro III. V.tř. Horní Mísečky, Krkonoše Jarní škola v přírodě MŠ (Strnadovský mlýn - Ptáčata, Broučci) 14

16 7. Školská zařízení 7.1 Školní družina školní družina počet oddělení počet žáků 2 63 Provozní doba školní družiny je stanovena od 6.30 do hod. Obě oddělení školní družiny pracovala v objektu Hlavní 13, ranní družina byla v budově Hlavní 12. Činnost školní družiny se řídí vlastním školním vzdělávacím programem. 7.2 Školní jídelna Počet stravovaných žáků ZŠ: 95 Školní stravování žáků základní školy bylo zajištěno ve školní jídelně výdejně v objektu Hlavní 12. Obědy byly připravovány ve školní kuchyni v objektu mateřské školy, Pražská 155 a jejich dovoz do základní školy byl zajištěn obcí. 8. Mateřská škola Od byl zahájen provoz ve zrekonstruovaném a dostavěném objektu Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro s dvěma novými třídami a zázemím. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek a zakoupeny učební pomůcky, které byly doplněny i do stávajících tříd. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy tak dosáhla 137 dětí. Ve školním roce 2009/2010 bylo provedeno vlastní hodnocení mateřské školy. Z výsledků vyplývá, že rodiče hodnotí provoz mateřské školy a práci zaměstnanců školy velmi dobře a svými podněty vyjádřenými v anonymních dotaznících pomohou ještě více zkvalitnit naši práci. V červnu 2010 byla v mateřské škole Pražská 155 nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a notebookem. Také třída v Domově Laguna má možnost ve své třídě využívat stejné zařízení. 9. Školská rada a spolupráce s rodiči a partnery školy 9.1 Školská rada Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla k projednání a schválení Výroční zprávy Základní školy a Mateřské školy Psáry, za školní rok 2008/

17 9.2 Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Škola pravidelně pořádá třídní schůzky a rodiče informuje prostřednictvím žákovských knížek, vývěsek na škole a v obci, prostřednictvím internetových stránek a ové pošty. Do chodu školy mohli rodiče nahlédnout při Dnech otevřených dveří, kdy jim byla celá mateřská a základní škola i školní družina k dispozici. Mohli navštívit libovolné hodiny vč. plavání a tělesné výchovy v Domově Laguna, veškeré prostory školy aj. Škola organizovala pro rodiče a veřejnost výuku anglického jazyka, cvičení Pilates a cvičení s overbally. Rodiče se zúčastnili i řady akcí včetně rodinných soutěží, které jsou uvedeny v části 6 této zprávy. Rodiče a přátelé školy podporovali činnost školy různými dary (peněžitá výpomoc, materiální dary). Sponzorsky byly zajištěny Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Psárech Dolních Jirčanech, odměny pro děti ZŠ a MŠ, rodiče zakoupili a darovali škole interaktivní tabuli a dataprojektor. Významnou pomocí pro zvelebení školní zahrady v mateřské škole bylo pořízení herních prvků (dvě skluzavky, altánek, pískoviště) z daru jednoho z rodičů dětí školy. I ve školním roce 2009/2010 věnovala mimořádnou pozornost a podporu škole obec Psáry, zejména starostka obce Jana Valášková a další členové rady a zastupitelstva obce. Nešlo jen o podporu finanční, ale i morální v době, kdy již pět let v řadě rok co rok probíhají ve škole stavební akce, které vyžadují mimořádné pracovní zapojení nejen od vedení školy, ale všech pedagogických i nepedagogických pracovníků. 10. Výsledky kontrolní činnosti Dne provedla kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za období od do Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - západ. Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. Dne provedla kontrolu školní jídelny v objektu Pražská 155 pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Ve školní jídelně nebyly zjištěny žádné závady. Pravidelně probíhají kontroly hospodaření školy jako příspěvkové organizace ze strany zřizovatele obce Psáry. 11. Základní údaje o hospodaření školy V této výroční zprávě jsou v hlavní a doplňkové činnosti uvedeny údaje za dvě sledovaná období, a to: 1. od do ; 2. od do

18 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha z hospodaření organizace za r byly součástí materiálů předaných zřizovateli s ukončením kalendářního roku Hlavní činnost Příjmy (výnosy) (v Kč) příjmy rok pololetí r celkové příjmy příjmy od zřizovatele příjmy ze státního rozpočtu úplata od rodičů za školní družinu a MŠ příjmy ze stravného úroky Výdaje (náklady) (v Kč) výdaje rok pololetí r celkové neinvestiční výdaje z toho: náklady na platy KÚ náklady na platy obec odvody na pojištění vč. FKSP-KÚ odvody na pojištění vč. FKSP-obec výdaje na učebnice, učeb. pomůcky apod ostatní provozní náklady celkové investiční výdaje Doplňková činnost Příjmy (výnosy) (v Kč) příjmy rok pololetí r Výdaje (náklady) (v Kč) výdaje rok pololetí r celkové neinvestiční výdaje z toho: ostatní osobní náklady zákonné odvody na pojištění vč. FKSP 0 0 provozní náklady Předmětem doplňkové činnosti školy byly podnájmy prostor pro vedení zájmové činnosti pro děti i dospělé a organizace kroužků vlastními zaměstnanci. 17

19 11.3 Fondy Zlepšený hospodářský výsledek za r činil Kč. Jeho přerozdělení do jednotlivých fondů v návaznosti na jejich předchozí stav po schválení zřizovatelem ukazuje následující tabulka. ukazatel stav k příděl ze zlepšeného hospod. výsledku r (v Kč) stav po přídělu ze zlepšeného hospod. výsledku r investiční fond rezervní fond fond odměn FKSP celkem V Psárech dne Mgr. Milena Trůblová, v. r. ředitelka ZŠ a MŠ Psáry 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více