1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München"

Transkript

1 ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor University Karlovy Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN v Praze prof. MUDr. Zdeněk Krška, Dr.Sc., přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze PROGRAMOVÝ BLOK Onkochirurgie I Předsedající: Krška Z, Žaloudík J, Hoskovec D 1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München 2. Základní dilemata volby onkologické a onkochirurgické léčby (15 min.) Žaloudík J PROGRAMOVÝ BLOK Dopravní úrazy spolupráce v rámci IZS I Předsedající: Havránek P, Pilin A, Kraus J, Škochová D 3. Dopravní úrazy v hl. m. Praze v letech Křivánek Z, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 4. Kritické místo cyklodopravy v Praze Kraus J, Burget F, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 5. Vliv chování osob před jejich aktivní účastí v silničním provozu na vznik dopravních nehod a jejich následků Valenta V, PČR, Praha 6. Statistické údaje o dopravní nehodovosti a znalecké dokazování z oboru silniční dopravy Vopěnka J, Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 7. Neobvyklý případ střetu chodce s vozidlem

2 Pilin A, Ústav soudního lékařství 1. LF UK v Praze 8. Operační řešení traumat po dopravních nehodách Pravdová D, Střížková K, I. chirurgická klinika VFN Praha 9. Faktory ovlivňující zásahy spojené s vyprošťováním osob z havarovaných vozidel Němec M, HZS hl. m. Prahy 10. Dopravní úrazy u dětí Havránek P, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN, Centrum dětské traumatologie 11. Postupy a činnost Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Praha Marášek J, HZS hl. m. Prahy Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Dopravní úrazy spolupráce v rámci IZS II Předsedající: Pleva L, Kudrna K, Strejc P, Škochová D 1. Dutinové poranění u dopravních nehod Pleva L, Šír M, Pometlová J, Traumatologické centrum FN Ostrava, Ústav medicíny katastrof LF OU 2. Mimořádná událost s hromadným postižením osob, záchranné a likvidační práce Danda J, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 3. Následky dopravních nehod Brzicová V, I. chirurgická klinika VFN Praha 4. Simulované a reálné okolnosti poranění airbagem Strejc P, Šachl J, Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 5. Havárie dopravního letadla Kudrna K, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 6. Jedna vteřina stačí k celoživotní léčbě Buzek J, Rehabilitační ústav Kladruby 7. Léčba pacientů po dopravních úrazech ve stacionáři Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha, poznámky k ponechání či odebrání řidičského průkazu pacientovi s dysabilitou Břízová M, Šplíchal J, Švestková O, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha Přestávka na oběd Satelitní symposium pořádané firmou B. Braun Medical (KS Zenit, 3. poschodí) Hlavní využití technologie Caiman ve všeobecné chirurgii (10 min.)

3 Kasalický M, ÚVN Praha Aesculap chirurgie v ČR a SR v roce 2013 a výhled pro rok 2014 Munteanu A, B.Braun Medical (15 min.) Přípravky k dezinfekci operačního pole rychlost, bezpečnost, účinnost (5 min.) Čepelka V, B. Braun Medical Satelitní symposium pořádané firmou Baxter Czech (KS Zenit, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK Nitrobřišní infekce Předsedající: Gurlich R, Adámková V, Ulrych J 1. Antimicrobial Gloves in modern infection control practice. Modern concepts and clinical benefit. PD Dr. med. Georg Daeschlein Institute of Hygiene and Environmental Medicine University of Greifswald 2. Standardy léčby sekundární peritonitidy Gurlich R, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 3. Sekundární peritonitidy z pohledu mikrobiologa Adámková V, Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚLBLD VFN, Praha 4. Sekundární peritonitidy opravdu cílená ATB léčba? Ulrych J, Frýba V, Paclík A, Kimleová K, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 5. Tigecyklin v léčbě komplikovaných infekcí chirurgického nemocného /nitrobřišních a infekcí měkkých tkání/ Vyhnánek F, Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha 6. Specifika peritonitid u vysoce obézních pacientů Fried M, Michalský D, OB klinika Praha, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 7. Akutní appendicitída Zajak J, Lischke R, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 8. Dehiscence anastomózy po nízké resekci rekta možnosti prevence? Adamová Z, Slováček R, Geršlová A, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav, Břeclav 9. Jaká je perspektiva pacientů operovaných pro sekundární peritonitidu? Majtan P, Neumann J, Hoch J, Chirurgická klinika FNM a 2. LF UK, Praha Úterý 20. května PROGRAMOVÝ BLOK Onkochirurgie II Předsedající: Krška Z, Třeška V, Neoral Č

4 1. Current status and future perspectives in liver surgery (assesment of liver function for extensive hepatic resection) Hauke Lang, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutsland (30 min.) 2. Kontraverze v léčbě karcinomu jícnu (15 min.) Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 3. Novinky z kongresu IHPB 2014 renesance chirurgie u karcinomu pankreatu (XI. World konges IHPBA, Soul, 2014 Ozvěny) Krška Z, Třeška V, Hoskovec D, Ulrych J, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Chirurgická klinika FN UK Plzeň (15 min.) Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Právní ochrana lékaře v každodenní praxi Předsedající: Těšínová J, Mach J, Široká L 1. Právní ochrana lékaře Těšínová J, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2. Právo z pohledu zdravotníka Mach J, Právní oddělení České lékařské komory 3. Nový občanský zákoník a změny ve zdravotnictví Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 4. Chirurg a právo vs. právník a chirurgie: skutečně rovný souboj? Klos D, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN a LF UP v Olomouci Přestávka na oběd PROGRAMOVÝ BLOK Onkochirurgie III Předsedající: Hoskovec D, Ulrych J, Frajer L 1. Chirurgická léčba jaterních metastáz nekolorektálního původu Krška Z, Hoskovec D, Ulrych J, Frýba V, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2. Indikace operačního řešení u karcinomů žaludku je histologická diagnóza nezbytná? Stašek M, Aujeský R, Vrba R, Hrdina L, Janda P, Neoral Č, I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc 3. Neoadjuvantní terapie karcinomu žaludku z pohledu chirurga Hoskovec D, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 4. Chirurgický a onkologický přístup ke kolorektálnímu karcinomu Dytrych P, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 5. Nádory hlavy a krku - možnosti chirurgického řešení v rámci mezioborové spolupráce

5 Frajer L 1/, Kozák J 2/, Vlasák A 2/, Chovanec M 3/, 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol - oddělení plastické chirurgie; 2/ Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol; 3/ Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol 6. The Superior Mesenteric Artery Syndrome Bothe E.M. 1/, Novak K 1/, Dietl K-H 1/, Senkyrova S 1/, Schneble F 2/, Schaffer M 3/, Schönberger H 4/ und Gagel B 5/, 1/ Department of general, visceral and thoracic surgery, 2/ Department of pediatric, 3/ Institute of diagnostic und invasive radiology, 4/ Institute of nuclear medicine, 5/ Department of radiotherapy and radioonkology Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Karcinom prsu Předsedající: Petruželka L, Šuk J, Daneš J 1. Úloha radiodiagnostika v mamochirurgii Červenková J, Kacerovská H, Daneš J, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2. Karcinom prsu je mamární screening dostatečně včasný? Bébarová L, Zlámalová N, Švach I, Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 3. Kontroverze neoadjuvantní onkoterapie u primárně operabilního karcinomu prsu Petruželka L, Ušiaková Z, Šuk J, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 4. Prs šetřící výkon pro karcinom prsu, operační postup, pooperační sledování a výsledky komplexní terapie minimálně 10 let po operaci u souboru pacientek operaovaných na I. chirurgické klinice VFN v Praze 2 Šuk J, Schwarzbacherová I, Kimleová K, Vítková I, Zimovjanová M, Tesařová Z, 1.chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Patologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 5. Základní principy adjuvantní radioterapie u karcinomu prsu Tomancová V, Suková J, Kmoníčková E, Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce, Praha 6. Okamžité rekonstrukce prsu na naší klinice Staňková Š, Schwarzbacherová I, Šuk J, Steyerová P, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 7. Operace karcinomu prsu z pohledu fyzioterapeuta Průšková K, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze Zhodnocení a závěr kongresu Předsedající: Krška Z POSTEROVÁ SEKCE - LÉKAŘI (Kongresové foyer, 3. poschodí)

6 1. Kožní maligní melanom aktuální klasifikace, diagnostika a léčba Procházková V 1/, Bukvová M 2/, Sákra L 1/, Šiller J 1/, Vodička J 2/ 1/ Chirurgická klinika, 2/ Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice 2. Liposarkom na dolní končetině u morbidně obézního pacienta Hvižď R 1/, Rašková M 2/, Matoulek M 2/, 1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 3. Lokální chirurgická léčba karcinomu rekta Starý L, Vysloužil K, Klementa I, Zbořil P, Skalický P, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN Olomouc 4. Minimální systémová nemoc u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Duša J 1/, Prokopová A 2/, Srovnal J 2/, Chudáček J 3/, Szkorupa M 3/, Růžková V 2/, Vrbková J 2/, Hajdúch M 2/, Klein J 1/, 1/ Onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc; 2/ Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP a FN Olomouc; 3/ I.Chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 5. Profylaxe žilního tromboembolizmu nízkomolekulárním heparinem u nemocných s karcinomem tlustého střeva po resekci tumoru ve vztahu k dědičné trombofilii Frýba V, Ulrych J, Kvasnička T, Kvasnička J jr., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Trombotické centrum VFN Praha PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (KS Nadir, 3. poschodí) Pondělí 19. května Úvod Mgr. Dita Svobodová, PhD. (úvodní slovo či přivítání) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsedající: Škochová D, Brzicová V let českého ošetřovatelství Škochová D, I. chirurgická klinika VFN v Praze 2. Fraktury bérce a jejich ošetření Malíková M, Navrátilová J, I. chirurgická klinika VFN v Praze 3. Péče o pacienty s poruchou výživy na traumatologickém oddělení Jindřichovský K, I. chirurgická klinika VFN v Praze Diskuse (10 min.) Přestávka PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II SPOLEČNÝ BLOK MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLEMATIKA SPOLUPRÁCE V RÁMCI IZS

7 1. Následky dopravních nehod Brzicová V, VFN v Praze 2. Dopravní úrazy v hl.m.praze v letech Křivánek Z, Zdravotnická záchranná služba hl.m.prahy 3. Postupy a činnost Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Praha Marášek J, HZS hlavního města Prahy 4. Faktory ovlivňující zásahy spojené s vyprošťováním osob z havarovaných vozidel Němec M, HZS hlavního města Prahy 5. Operační řešení traumat po dopravních nehodách Pravdová D, Střížková K, l. chirurgická klinika VFN v Praze Přestávka na oběd PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III Předsedající: Výborná J, Illková L 6. Začlenění bazální stimulace do péče o pacienta s komplikovaným polytraumatem kazuistika Sikorová J, Tlášková J, I. chirurgická klinika VFN v Praze 7. Paréza peroneálního nervu jako komplikace zlomenin bérce Nováková P, Sábelová M, Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze 8. Polytrauma z pohledu perioperační sestry Hübschmanová E, Lesniaková M, I. chirurgická klinika VFN v Praze 9. Psychologické aspekty IBP Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha Diskuse (10 min.) Přestávka PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV Předsedající: Trnková H, Součková M, Mašková A 10. Psychická zátěž perioperačních sester Spoustová J, Opatřilová G, I. chirurgická klinika VFN v Praze 11. Protetické ošetření amputací a vrozených vad v oblasti hlezna a nohy Holubová M, Centrum technické ortopedie, České Budějovice 12. Konfrontácia sestry so zomierajúcim pacientom v odboroch chirurgie Stachurová D, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 13. Co vše naše oči vidí a ruce ošetřují Illková L, Trnková H, I. chirurgická klinika, VFN v Praze Diskuse (10 min.)

8 Úterý 30. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsedající: Jindráková M, Dolejší L 14. Aby se operační rána hojila Čurdová K, Dolejší L, I. chirurgická klinika VFN v Praze 15. Stop kožním postradiačním reakcím Dopiráková P, FN, Onkologická klinika, Ostrava 16. Náhlá příhoda břišní akutní apendicitida Tesařová S, Mlejnská Š, I.chirurgická klinika, VFN v Praze Přestávka SPOLEČNÝ BLOK PRÁVNÍ OCHRANA ZDRAVOTNÍKA V KAŽDODENNÍ PRAXI 17. Nový občanský zákoník a změny ve zdravotnictví Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 1 Diskuse (10 min.) Přestávka na oběd PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsedající: Opatřilová G, Poledníková B 18. Emoce Honzák R 19. Novinky firmy ConvaTec v péči o stomie a v hojení ran Hamrová M, ( přednáška podporovaná firmou ConvaTec) 20. Multicentrické uživatelské hodnocení stomické pomůcky Drlíková K, Krbová I, Hoch J, Chirurgická klinika, FN Motol Praha 21. Syndrom vyhoření u všeobecných sester (s přihlédnutím k traumatologii) Brzicová V, I. chirurgická klinika, VFN v Praze 22. Jaká ATB u peritonitidy? Pazdírek F, Nyč O, Chirurgická klinika, FN Motol Praha 23. Amputace dolních končetin kazuistiky Souhradová E, Brodníčková K, I. chirurgická klinika, VFN v Praze POSTEROVÁ SEKCE ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (Kongresové foyer, 3. poschodí) 1. Specifika převazu chirurgické rány Čurdová K, Škochová D, VFN Praha, I. chirurgická klinika, JIP, Praha

9 2. Terapeutická krytí v chirurgii Čurdová K, Kubištová L VFN Praha, I. chirurgická klinika, JIP, Praha 3. Co je dobré dnes, nemusí stačit zítra aneb Konverze stomických pomůcek v období rekonvalescence stomika Landová I, Zachová V, I. chirurgická klinika VFN, Praha 4. Vybrané stomické komplikace a jejich řešení Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN v Praze 5. Využití podtlaku v chirurgii Dolejší L, Tlášková J, I. chirurgická klinika VFN v Praze

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 10.06.2015-12.06.2015, Olomouc 10.06.2015 11:00-18:00 Registrace 12:30-13:00 Uvítací coffee break 13:00-17:00 ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE Sál EVROPA

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 23.02.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více