Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 750 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ (které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku) poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 2

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: a) nové obory / programy nejsou b) zrušené obory / programy k nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2013/2014 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Zdravé město Praha 2013 Seznamme se! Kč srpen - září 2013 Městská část Projekt Praha 6 Krok za krokem školou i životem Kč leden srpen 2014 Městská část Praha 6 Seznamme se! Kč srpen - září 2013 MHMP Podpora nadaných žáků programování Kč září prosinec 2013 MHMP Podpora nadaných žáků programování Kč leden prosinec 2014 MHMP Projekt GAIA Kč leden srpen 2014 Nadační fond Cesta ke vzdělání Projekt GAIA Kč 2013 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Právnická osoba Akce Průběžná obměna nábytku v učebnách a kabinetech Částka v Kč Termín realizace průběžně SPGA Učební pomůcky průběžně 3

4 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2013/2014 k dispozici: odborné učebny o fyziky s audiovizuální a projekční technikou o chemie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy s audiovizuální a projekční technikou o anglického jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o matematiky 2 učebny s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou laboratoře o o o laboratoř biologie - s audiovizuální a projekční technikou laboratoř fyziky - s audiovizuální a projekční technikou laboratoř chemie dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 3. generace tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů, 45 titulů odborných časopisů, čtečky a e-knihy studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů sborovna a kabinety s počítači, tiskárnami a kopírkami školní kavárna školní jídelna s kapacitou 750 strávníků (nabízí 3 druhy jídel) šatny s osobními skříňkami, TV šatny se sprchami toalety a sprchový kout na každém patře budova je po rozsáhlé rekonstrukci bezbariérová WIFI v celém areálu školy 4

5 9. Školská rada Současná školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 (po volbách v roce 2011) a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele HMP Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2013/2014 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/2013 projednání hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2014/2015 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy a na webových stránkách školy. 5

6 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,97 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 56 93,33 nekvalifikovaných 4 6,67 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 64 zaměření Prevence školní šikany Kreslení pravou hemisférou Umění plakátu České moderní výtv. směry Velká zemětřesení Gravitace a vesmír Kapitoly z rostlinného genomu Letní škola historie Terénní botanika Environmentalistika Projekt lidského genomu Makromycety v dějinách člověka Roztroušená skleróza počet účastníků 84 vzdělávací instituce 6

7 Příčina geneticky podmíněných chorob Vláknové lasery Forenzní identita Parazitologie Středoškolská geometrie kouzla nezbavená Občanské právo pro žáky Šance pro rozvoj Matematika ve světle výsledků ÚZ MZ Excel pro středně pokročilé Příběhy bezpráví Další krok Mars Evoluční biologie Botanický víkend Vývoj české státnosti Muzikoterapie Židé, dějiny a kultura Matematický klokan pro nadané žáky Výuka TV a školská legislativa Balistika a historie palných zbraní Nové vyuč. metody Louis Aragon Problematika Středního východu v 21. století Velká válka Letní škola chemie Chemie kolem nás They talk too fast Solution speaking challenge Prapositionen von A bis Z Alternative Hilfsmittel und Medien Der Artikel in Deutschen Vývoj české státnosti Chemické provozy Parazitologie Islámský fundamentalismus Kartografická produkce Dnešní svět v souvislostech Konceptuální učení Changes in testing Vzdělávání pro 21. století Functional language Involved citizenship Šikana a kyberšikana Interakce světla s molekulami Potraviny pod lupou Didaktika informatiky a geoinformatiky Využití laserů Secese literatura a umění Národní galerie DOX Akademie věd ČR Ústav profesního rozvoje Asociace učitelů dějepisu Jednota klasických filologů Matice česká Historický klub PřírF JčU NIDV Descartes Partners Czech Člověk v tísni Společenství proti šikaně PedF UK PřF UK Americké kulturní centrum Vize 97 Člověk v tísni Židovské muzeum v Praze Francouzský institut VŠCHT Cambridge Univ. Press US Embassy Fulbright Foundation MŠMT Technická univerzita Liberec Památník národního písemnictví Masarykova univerzita Brno 7

8 Literáti z naší čtvrti ND historie a současnost Výuka odborné latiny kurzy 1 Zásady první pomoci 60 Smluvní lékařka školy doplňkové pedagogické studium - - školský management 14 Školení pro management škol Co by měl znát správce Bakalářů Studenti a veřejné zdravotní pojištění PISA Školská legislativa Systém NIQUES i SET Dotační řízení Zdravé město Praha Gymnázia ČR Aplikace právních předpisů ve škole Nový občanský zákoník ve školské praxi Systém školství Kurz AJ Kurz FJ 14 VZP ČŠI Bakaláři NIDV MHMP AŘG Odbor školství MČ P6 Agentura vzdělávání dospělých JIPKA rozšiřování aprobace 3 VŠ studium Rozšiřující studium AJ Rozšiřující studium TV 3 PedF UK jiné (uvést jaké) 2 Doktorské studium 2 FBMI ČVUT LF UK Praha Státní maturity 8 Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP Konzultační seminář pro zadavatele Konzultační seminář pro zadavatele s PUP Hodnotitel ÚZ z ČJ Hodnotitel PP z ČJ Školení pro předsedy mat. komisí Konzultační seminář pro management škol 16 CISKOM - Cermat 8

9 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 17 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (k ) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 23 21,42 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 3 PAM, EKOS 3 VEMA Brno kurzy 1 Zásady první pomoci 2 Smluvní lékařka školy jiné (uvést jaké) 4 účetnictví v SW Gordic SW vedení pokladny SW vedení výdeje obědů ve ŚJ 3 GORDIC VIS Plzeň 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 6 - z toho nebylo povoleno opakování: 5 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) Denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 28,80 12,00 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 76 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 5 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 97,9% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 64,617 z toho neomluvených 0, Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Stav k (jarní termín maturitních zkoušek) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 49 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 90 - neprospěl 1 - Stav po podzimním termínu maturitních zkoušek 2014 škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 49 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 91 - neprospěl

12 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/2015 Gymnázium délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy obor: K/41 Gymnázium přírodní vědy obor: K/41 Gymnázium programování Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu): Arménská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Pákistánská islámská republika 1 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 3 Ukrajina 4 Vietnamská socialistická republika 5 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. Přicházejí k nám žáci různých národností. Těchto žáků je kolem 5 procent z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívají k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Na gymnáziu se během let vyvinuly efektivní mechanismy, jak integrovat žáky s různou úrovní specifických poruch učení, s tělesným, sluchovým či se zrakovým postižením. Učitelé jsou průběžně informováni o stavu jednotlivých žáků, hlavně o prvním ročníku, a poučeni o způsobu, jak individuálně přistupovat při výuce i klasifikaci u integrujících se žáků. Nejčastější porucha učení je dyslexie, dysgrafie popř. dysortografie a s tím spojená porucha pozornosti (ADHD). Dva integrovaní žáci využívají asistenty pedagoga při výuce. Větší pedagogická náročnost třídního učitele a ostatních vyučujících ve třídě s integrovanými žáky je kompenzováno ředitelkou školy finanční a materiálovou podporou. Škola vychází vstříc pohybově handicapovaným žákům, neboť 12

13 disponuje bezbariérovým přístupem i výtahem. Mimo tuto materiální podporu nabízí gymnázium odbornou personální pomoc včetně spolupráce s odbornými institucemi jako je Pedagogickopsychologická poradna Prahy 6, Jedličkův ústav, Vertikála, APLA. Na gymnáziu ve sledovaném období studovalo 26 cizinců, řada z nich s odlišným náboženským vyznáním. Z tohoto pohledu jsme volili individuální přístupy v těch případech, kdy žák požádal o úpravu podmínek v některých předmětech (např. TV). V tomto školním roce bylo přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) 7 žákům. Integrovaní žáci: specifické poruchy učení: 24 žáků tělesně postižení: 2 žáci sluchově postižení: 1 žák Aspergerův syndrom: 1 žák O úspěšné strategii svědčí bezproblémová integrace žáků a úspěšní absolventi. Důvěra a partnerství je cíl výchovného procesu na našem gymnáziu. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci i se společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování, v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. a nyní i v mezinárodním projektu CTY Online. Ročníkové práce ve 2. ročníku Součástí učebního plánu ve druhém ročníku jsou ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Ve školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší ročníkovou práci: Oceněné práce Žák Třída Předmět Téma práce Vedoucí práce Petr Dvořák 2.A Z Záhady Velikonočního ostrova J. Ottová Vojtěch Hajný 2.A ZSV Lidská práva B. Hniličková Eva Pospíšilová 2.A CH Minerální vody I. Šebková Anna Soukupová 2.A L/ZSV Urbanismus města Říma/ Psychická onemocnění - zvláště deprese J. Žytek I. Vondráčková Draga Šaričová 2.B AJ Phenomenon of Yo-yo P. Pracnová Kristýna Hanzlíková 2.B VKVT Žena - proměny ideálu krásy J. Blahníková 13

14 Viktória Šupšaková 2.B ČJ Hercules Poirot: J. Žytek hrdina v literatuře versus ve filmu Nicolase Poonam 2.C FJ Srí Lanka - země mých předků A. Beauchamp Lucie Cíchová 2.C BI Onemocnění srdce Z. Novotná Anna Nováková 2.C D Král vzduchu František Novák M. Kalousek Denisa Mifková 2.D NJ Portrét J. Gabašová Vojtěch Grabač 2.D HU Skladatelé filmové hudby J. Nouzová Marek Pokorný 2.E FY Jsme ve vesmíru sami? J. Urzová Jan Brych 2.C D Příběh paní Iny Weinbergerové A. Horáčková Individuální vzdělávací plány pro talentované žáky V roce 2013/2014 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. Projekt CTY Online Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zapojili poprvé do mezinárodního projektu CTY Online (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci spolupracovali s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Ve školním roce 2013/2014 byli zapojeni do CTY Online kurzů Crafting the Essay a Writing and Analysis žáci Markéta Vendlová z 2.A a Adam Bílý z 4.A, do kurzu biologie žáci Dan Kysilka, Vojtěch Macháček a Matyáš Nekola, do kurzu fyziky Matěj Štěpánek žáci 3. ročníku. Aktivity komisí pro vzdělávací oblasti obory (1) Akce komise pro vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie: projekt: vedoucí: počet žáků, třída přínos partneři projektu Podpora nadaných žáků v oboru programování Tomáš Obdržálek určeno pro všechny žáky pomůcky: fotoaparát / videokamera pro digitální zpracování obrazu, půjčováno žákům na projekty grafický software Adobe k dispozici žákům v knihovně lego robot Mindstorms NXT MHMP grant Kč 14

15 Témata obhájených maturitních prací v roce 2014: Maturant Název práce Lukáš Douběta Ondřej Hübsch Marek Kozlovský Antonín Malík Jakub Mifek Viky Novotných Matěj Sochor Filip Stolín Jiří Šebele Filip Štorek Jan Zídek Simulace školní jídelny Procedurální generování obrazců ve dvou i třech dimenzích Správa cestovních příkazů Trajektorie vesmírných těles Aplikace pro podporu výuky Javy Správa herních aplikačních serverů Sociální síť zaměřená na vzdělávání Simulace školní jídelny Procedurální generování obrazců ve dvou i třech dimenzích Grafický 2D editor Synchronizace videa a zvuku Skupinové projekty 1. ročníku, tříd vzdělávacího oboru humanitní vědy, přírodní vědy seznam zpracovávaných témat: Počítačová grafika, rastrové obrázky, Vektorová grafika, GPS, Dotykové displeje, E-knihy, Co o Facebooku nevíte, QR kódy, Zdravotní rizika práce na počítači, Operační systémy, 3D grafika, Práce s multimédii audio, video, Mobilní telefony, Počítačové hry, Největší osobnosti světa IT odkaz na průběh prezentací: Účast na soutěžních: Public Art Project (http://publicart.iearn.cat/) mezinárodní projekt, který má přiblížit zajímavá místa; vkládání textu, obrázků a videa do webového prostředí; 2.A_S2 PhotoCONTEST (http://www.photobase.cz) celorepubliková fotografická soutěž; 1.A, 1.B, 1.C, 1.D_S1, 2.A_S2 Tým žáků ze 4. ročníku byl zapojen do VŠ soutěže ČVUT open, kde získal velmi dobré umístění. Jeden velmi talentovaný žák 4. ročníku (Ondřej Hűbsch, 4.E) byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a byl připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. Žák získal ve světové soutěži bronzovou medaili. 15

16 (2) Akce komise pro vzdělávací obor dějepis: Pro žáky se zájmem o historii připravila komise následující projekty: projekt: Projektové vyučování Terezín - dvoudenní vedoucí: A. Horáčková počet žáků, třída 37 přínos Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Vzdělávací oddělení Památníku Terezín projekt: Projektové vyučování Terezín - jednodenní vedoucí: A. Horáčková počet žáků, třída 43 přínos Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Vzdělávací oddělení Památníku Terezín projekt: Národní památník hrdinů heydrichiády vedoucí: L. Dvořáková počet žáků, třída 34, 2.C 2.D přínos realizace průřezových témat ŠVP, výchovná složka partneři projektu Památník Terezín projekt: Památník Lidice vedoucí: L. Dvořáková počet žáků, třída 20, 2.D přínos Realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Památník Lidice (3) Akce komise pro vzdělávací obor chemie: projekt: Analytická chemie v laboratoři VŠCHT vedoucí: I. Loužecká, I. Šebková počet žáků, třída 26-3.D, 25-3.C přínos Rozšíření znalostí v oboru analytické chemie partneři projektu Pracovníci katedry analytické chemie FTOP VŠCHT projekt: vedoucí: počet žáků, třída Instrumentální analýza I. Loužecká, L. Veselá 22 - Seminář přírodních věd 16

17 přínos partneři projektu Praktická laboratorní práce s přístroji Pasco, Vernier Katedra didaktiky chemie PřF UK 17

18 (4) Akce komise pro vzdělávací obor fyzika: projekt: Interaktivní fyzikální laboratoř vedoucí: L.Veselá počet žáků, třída 16 přínos Experimentální práce se specifickými přístroji partneři projektu Katedra didaktiky fyziky MFF UK (5) Aktivity komise pro vzdělávací obor Český jazyk: Žáci se zájmem o literaturu, publicistickou tvorbu a kulturu se podíleli na tvorbě školního časopisu Pod lavicí, redigovaného P. Korfovou a D. Petříčkovou. Časopis ve školním roce 2013/14 kompletně změnil grafickou úpravu i formát, získal stálou redakční radu z řad žáků, rozšířil počet přispěvatelů a obdržel skvělé 2. místo v soutěži Školní časopis roku. Poslední čísla časopisu jsou dispozici na webu gymnázia ke stažení. I. Vondráčková zorganizovala tradiční Literární posezení s recitací (literárně-dramatické odpoledne) a s ním související recitační soutěž, které se dostalo vřelého ohlasu z řad žáků i přítomných pedagogů. Druhý postupující ze školního kola, žák Václav Vestfál (1.A), zvítězil v obvodním kole za Prahu 6 a postoupil do celokrajské pražské přehlídky. O dlouhodobě systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2014 (výsledky žáků za školní rok 2012/2013 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) Jméno příjmení Soutěž Body Adam Bílý Soutěž v cizích jazycích - AJ 0,2 Natálie Strážnická Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Petr Poliak Matematická olympiáda - kategorie P 1 Tomáš Pikous SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, komunikace 1 David Tomandl SOČ - obor informatika 1 Antonín Malík SOČ - obor informatika 0,33 Jakub Mifek SOČ - obor informatika 0,33 Matěj Sochor SOČ - obor informatika 0,33 Tomáš Kadeřábek Zeměpisná olympiáda kategorie B 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie A 1 Celkem bodů 6,59 18

19 Naše škola se umístila v Praze na 6. místě projektu Excelence středních škol 2013 (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): Excelence SŠ Praha ŠKOLA - složený název Neinvestiční výdaje Gymnázium Christ. Dopplera Zborovská 45 Praha 5 - Smíchov Gymnázium Botičská 1 Praha Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha Gymnázium J. G. Jarkovského Truhlářská 22 Praha Gymnázium Arabská 14 Praha Gymnázium Budějovická 680 Praha Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 Praha Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1 Praha Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Praha zdroj: uvedeno prvních deset škol Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků bude až v únoru 2015 (výsledky žáků za školní rok 2013/2014 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) 19

20 Úspěšní řešitelé 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (2013/2014) Zuzana Matějovská 4. A Obor: Zdravotnictví Název práce: Vliv ekologických čisticích prostředků na bakterie ve srovnání s běžnými čisticími prostředky Vedoucí práce: RNDr. Lukáš Erhart Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 1. místo Celostátní kolo 8. místo Spolupráce s jinou institucí: PřF UK v Praze Martina Bílková 4. D Obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Název práce: Hodnocení fenologických znaků kvetení u transgenních linií Arabidopsis thaliana Vedoucí práce: RNDr. Lukáš Erhart Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 1. místo Postup do celostátního kola (žákyně se kvůli přijímacím zkouškám na VŠ celostátního kola nezúčastnila) Spolupráce s jinou institucí: Ústav experimentální botaniky AV ČR Laboratoř reprodukce rostlin Nominace do soutěže Česká hlavička Marek Jankásek 4. D Obor: Biologie Název práce: Ekologie štírů Vedoucí práce: Mgr. Šimon Hrozinka Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 4. místo Spolupráce s jinou institucí: PřF UK v Praze Viky Novotných 4. E Obor: Informatika Název práce: MC Server Wrapper Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: Krajské kolo - 5. místo Marek Kozlovský 4. E Obor: Informatika Název práce: Cestovní příkaz Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: Krajské kolo - 8. místo Jakub Mifek 4. E Obor: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Název práce: JEntry sd Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: postup do krajského kola 20

21 Jan Bayer 4. C Obor: Fyzika 02 Název: Odporová pec Vedoucí práce: Mgr. Jan Tuzar, Mgr. Lenka Veselá Umístění: 1. místo v krajském kole ( Praha) 1. místo v celostátním kole ( Plzeň) Nominace do soutěže Česká hlavička 10. Ověřování výsledků vzdělávání Interní evaluace Ve školním roce 2013/2014 prováděly komise pro vzdělávací oblast obor řadu srovnávacích testů, jejichž výsledkem byly náměty na úpravu učebního plánu, náměty na rozdělování žáků do různých skupin podle výkonnosti. Externí evaluace PROJEKT matematika+ V tomto školním roce se žáci mohli hlásit dobrovolně k pilotnímu projektu MATEMATIKA+, který vyhlásil CERMAT. Do pilotního projektu se zapojilo asi 15 procent žáků 4. ročníku. Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků v porovnání se všemi typy gymnázií byli lepší než žáci osmiletých gymnázií. V příštím školním roce bude maturita z Matematiky+ zařazena mezi nepovinně volitelné předměty profilové části maturitních zkoušek. PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PRŮM. % SKÓR ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 2,9 9,2 16,8 24,2 46,9 38,4 GYMNÁZIUM 4,8 14,8 23,6 28,1 28,6 47,1 GYMNÁZIUM 4LETÉ 3,0 8,0 21,6 30,5 36,9 41,6 GYMNÁZIUM 6LETÉ 4,1 15,6 25,9 27,2 27,2 47,0 GYMNÁZIUM 8LETÉ 7,2 22,7 25,7 25,3 19,1 53,6 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 14,3 23,8 23,8 19,0 19,0 56,3 Zdroj: CERMAT 21

22 Společná část maturitní zkoušky 2014 V následující tabulce je přehled výsledků žáků jednotlivých tříd 4. ročníku ve společné části maturitní zkoušky předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Úspěšnost žáků byla velmi vysoká, často vyšší než u osmiletých gymnázií. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA POČET PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Český jazyk 4.A 32 65,6 31,3 3,1 0,0 0,0 *87,8 4.B 32 31,3 53,1 15,6 0,0 0,0 83,0 4.C 26 34,6 50,0 15,4 0,0 0,0 82,8 4.D 30 53,3 40,0 6,7 0,0 0,0 *86,6 4.E 20 65,0 25,0 10,0 0,0 0,0 *88,0 PRŮM. % SKÓR Česká republika 73,3 GYMNÁZIUM 83,0 z toho: 8leté gymnázium *85,8 6leté gymnázium 83,2 4leté gymnázium 81,2 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA POČET PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Matematika 4.A 7 3,1 3,1 9,4 3,1 3,1 60,3 4.B 9 0,0 6,3 12,5 9,4 0,0 60,4 4.C 13 7,7 7,7 30,8 3,8 0,0 68,2 4.D 16 13,3 13,3 26,7 0,0 0,0 74,3 4.E 14 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 *83,0 PRŮM. % SKÓR Česká republika 51,0 GYMNÁZIUM 69,0 z toho: 8leté gymnázium *74,6 6leté gymnázium 71,5 4leté gymnázium 64,5 22

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více