Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 750 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ (které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku) poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 2

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: a) nové obory / programy nejsou b) zrušené obory / programy k nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2013/2014 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Zdravé město Praha 2013 Seznamme se! Kč srpen - září 2013 Městská část Projekt Praha 6 Krok za krokem školou i životem Kč leden srpen 2014 Městská část Praha 6 Seznamme se! Kč srpen - září 2013 MHMP Podpora nadaných žáků programování Kč září prosinec 2013 MHMP Podpora nadaných žáků programování Kč leden prosinec 2014 MHMP Projekt GAIA Kč leden srpen 2014 Nadační fond Cesta ke vzdělání Projekt GAIA Kč 2013 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Právnická osoba Akce Průběžná obměna nábytku v učebnách a kabinetech Částka v Kč Termín realizace průběžně SPGA Učební pomůcky průběžně 3

4 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2013/2014 k dispozici: odborné učebny o fyziky s audiovizuální a projekční technikou o chemie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy s audiovizuální a projekční technikou o anglického jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o matematiky 2 učebny s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou laboratoře o o o laboratoř biologie - s audiovizuální a projekční technikou laboratoř fyziky - s audiovizuální a projekční technikou laboratoř chemie dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 3. generace tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů, 45 titulů odborných časopisů, čtečky a e-knihy studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů sborovna a kabinety s počítači, tiskárnami a kopírkami školní kavárna školní jídelna s kapacitou 750 strávníků (nabízí 3 druhy jídel) šatny s osobními skříňkami, TV šatny se sprchami toalety a sprchový kout na každém patře budova je po rozsáhlé rekonstrukci bezbariérová WIFI v celém areálu školy 4

5 9. Školská rada Současná školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 (po volbách v roce 2011) a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele HMP Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2013/2014 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/2013 projednání hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2014/2015 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy a na webových stránkách školy. 5

6 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,97 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 56 93,33 nekvalifikovaných 4 6,67 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 64 zaměření Prevence školní šikany Kreslení pravou hemisférou Umění plakátu České moderní výtv. směry Velká zemětřesení Gravitace a vesmír Kapitoly z rostlinného genomu Letní škola historie Terénní botanika Environmentalistika Projekt lidského genomu Makromycety v dějinách člověka Roztroušená skleróza počet účastníků 84 vzdělávací instituce 6

7 Příčina geneticky podmíněných chorob Vláknové lasery Forenzní identita Parazitologie Středoškolská geometrie kouzla nezbavená Občanské právo pro žáky Šance pro rozvoj Matematika ve světle výsledků ÚZ MZ Excel pro středně pokročilé Příběhy bezpráví Další krok Mars Evoluční biologie Botanický víkend Vývoj české státnosti Muzikoterapie Židé, dějiny a kultura Matematický klokan pro nadané žáky Výuka TV a školská legislativa Balistika a historie palných zbraní Nové vyuč. metody Louis Aragon Problematika Středního východu v 21. století Velká válka Letní škola chemie Chemie kolem nás They talk too fast Solution speaking challenge Prapositionen von A bis Z Alternative Hilfsmittel und Medien Der Artikel in Deutschen Vývoj české státnosti Chemické provozy Parazitologie Islámský fundamentalismus Kartografická produkce Dnešní svět v souvislostech Konceptuální učení Changes in testing Vzdělávání pro 21. století Functional language Involved citizenship Šikana a kyberšikana Interakce světla s molekulami Potraviny pod lupou Didaktika informatiky a geoinformatiky Využití laserů Secese literatura a umění Národní galerie DOX Akademie věd ČR Ústav profesního rozvoje Asociace učitelů dějepisu Jednota klasických filologů Matice česká Historický klub PřírF JčU NIDV Descartes Partners Czech Člověk v tísni Společenství proti šikaně PedF UK PřF UK Americké kulturní centrum Vize 97 Člověk v tísni Židovské muzeum v Praze Francouzský institut VŠCHT Cambridge Univ. Press US Embassy Fulbright Foundation MŠMT Technická univerzita Liberec Památník národního písemnictví Masarykova univerzita Brno 7

8 Literáti z naší čtvrti ND historie a současnost Výuka odborné latiny kurzy 1 Zásady první pomoci 60 Smluvní lékařka školy doplňkové pedagogické studium - - školský management 14 Školení pro management škol Co by měl znát správce Bakalářů Studenti a veřejné zdravotní pojištění PISA Školská legislativa Systém NIQUES i SET Dotační řízení Zdravé město Praha Gymnázia ČR Aplikace právních předpisů ve škole Nový občanský zákoník ve školské praxi Systém školství Kurz AJ Kurz FJ 14 VZP ČŠI Bakaláři NIDV MHMP AŘG Odbor školství MČ P6 Agentura vzdělávání dospělých JIPKA rozšiřování aprobace 3 VŠ studium Rozšiřující studium AJ Rozšiřující studium TV 3 PedF UK jiné (uvést jaké) 2 Doktorské studium 2 FBMI ČVUT LF UK Praha Státní maturity 8 Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP Konzultační seminář pro zadavatele Konzultační seminář pro zadavatele s PUP Hodnotitel ÚZ z ČJ Hodnotitel PP z ČJ Školení pro předsedy mat. komisí Konzultační seminář pro management škol 16 CISKOM - Cermat 8

9 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 17 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (k ) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 23 21,42 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 3 PAM, EKOS 3 VEMA Brno kurzy 1 Zásady první pomoci 2 Smluvní lékařka školy jiné (uvést jaké) 4 účetnictví v SW Gordic SW vedení pokladny SW vedení výdeje obědů ve ŚJ 3 GORDIC VIS Plzeň 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 6 - z toho nebylo povoleno opakování: 5 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) Denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 28,80 12,00 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 76 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 5 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 97,9% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 64,617 z toho neomluvených 0, Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Stav k (jarní termín maturitních zkoušek) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 49 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 90 - neprospěl 1 - Stav po podzimním termínu maturitních zkoušek 2014 škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 49 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 91 - neprospěl

12 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/2015 Gymnázium délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy obor: K/41 Gymnázium přírodní vědy obor: K/41 Gymnázium programování Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu): Arménská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Pákistánská islámská republika 1 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 3 Ukrajina 4 Vietnamská socialistická republika 5 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. Přicházejí k nám žáci různých národností. Těchto žáků je kolem 5 procent z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívají k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Na gymnáziu se během let vyvinuly efektivní mechanismy, jak integrovat žáky s různou úrovní specifických poruch učení, s tělesným, sluchovým či se zrakovým postižením. Učitelé jsou průběžně informováni o stavu jednotlivých žáků, hlavně o prvním ročníku, a poučeni o způsobu, jak individuálně přistupovat při výuce i klasifikaci u integrujících se žáků. Nejčastější porucha učení je dyslexie, dysgrafie popř. dysortografie a s tím spojená porucha pozornosti (ADHD). Dva integrovaní žáci využívají asistenty pedagoga při výuce. Větší pedagogická náročnost třídního učitele a ostatních vyučujících ve třídě s integrovanými žáky je kompenzováno ředitelkou školy finanční a materiálovou podporou. Škola vychází vstříc pohybově handicapovaným žákům, neboť 12

13 disponuje bezbariérovým přístupem i výtahem. Mimo tuto materiální podporu nabízí gymnázium odbornou personální pomoc včetně spolupráce s odbornými institucemi jako je Pedagogickopsychologická poradna Prahy 6, Jedličkův ústav, Vertikála, APLA. Na gymnáziu ve sledovaném období studovalo 26 cizinců, řada z nich s odlišným náboženským vyznáním. Z tohoto pohledu jsme volili individuální přístupy v těch případech, kdy žák požádal o úpravu podmínek v některých předmětech (např. TV). V tomto školním roce bylo přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) 7 žákům. Integrovaní žáci: specifické poruchy učení: 24 žáků tělesně postižení: 2 žáci sluchově postižení: 1 žák Aspergerův syndrom: 1 žák O úspěšné strategii svědčí bezproblémová integrace žáků a úspěšní absolventi. Důvěra a partnerství je cíl výchovného procesu na našem gymnáziu. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci i se společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování, v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. a nyní i v mezinárodním projektu CTY Online. Ročníkové práce ve 2. ročníku Součástí učebního plánu ve druhém ročníku jsou ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Ve školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší ročníkovou práci: Oceněné práce Žák Třída Předmět Téma práce Vedoucí práce Petr Dvořák 2.A Z Záhady Velikonočního ostrova J. Ottová Vojtěch Hajný 2.A ZSV Lidská práva B. Hniličková Eva Pospíšilová 2.A CH Minerální vody I. Šebková Anna Soukupová 2.A L/ZSV Urbanismus města Říma/ Psychická onemocnění - zvláště deprese J. Žytek I. Vondráčková Draga Šaričová 2.B AJ Phenomenon of Yo-yo P. Pracnová Kristýna Hanzlíková 2.B VKVT Žena - proměny ideálu krásy J. Blahníková 13

14 Viktória Šupšaková 2.B ČJ Hercules Poirot: J. Žytek hrdina v literatuře versus ve filmu Nicolase Poonam 2.C FJ Srí Lanka - země mých předků A. Beauchamp Lucie Cíchová 2.C BI Onemocnění srdce Z. Novotná Anna Nováková 2.C D Král vzduchu František Novák M. Kalousek Denisa Mifková 2.D NJ Portrét J. Gabašová Vojtěch Grabač 2.D HU Skladatelé filmové hudby J. Nouzová Marek Pokorný 2.E FY Jsme ve vesmíru sami? J. Urzová Jan Brych 2.C D Příběh paní Iny Weinbergerové A. Horáčková Individuální vzdělávací plány pro talentované žáky V roce 2013/2014 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. Projekt CTY Online Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zapojili poprvé do mezinárodního projektu CTY Online (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci spolupracovali s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Ve školním roce 2013/2014 byli zapojeni do CTY Online kurzů Crafting the Essay a Writing and Analysis žáci Markéta Vendlová z 2.A a Adam Bílý z 4.A, do kurzu biologie žáci Dan Kysilka, Vojtěch Macháček a Matyáš Nekola, do kurzu fyziky Matěj Štěpánek žáci 3. ročníku. Aktivity komisí pro vzdělávací oblasti obory (1) Akce komise pro vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie: projekt: vedoucí: počet žáků, třída přínos partneři projektu Podpora nadaných žáků v oboru programování Tomáš Obdržálek určeno pro všechny žáky pomůcky: fotoaparát / videokamera pro digitální zpracování obrazu, půjčováno žákům na projekty grafický software Adobe k dispozici žákům v knihovně lego robot Mindstorms NXT MHMP grant Kč 14

15 Témata obhájených maturitních prací v roce 2014: Maturant Název práce Lukáš Douběta Ondřej Hübsch Marek Kozlovský Antonín Malík Jakub Mifek Viky Novotných Matěj Sochor Filip Stolín Jiří Šebele Filip Štorek Jan Zídek Simulace školní jídelny Procedurální generování obrazců ve dvou i třech dimenzích Správa cestovních příkazů Trajektorie vesmírných těles Aplikace pro podporu výuky Javy Správa herních aplikačních serverů Sociální síť zaměřená na vzdělávání Simulace školní jídelny Procedurální generování obrazců ve dvou i třech dimenzích Grafický 2D editor Synchronizace videa a zvuku Skupinové projekty 1. ročníku, tříd vzdělávacího oboru humanitní vědy, přírodní vědy seznam zpracovávaných témat: Počítačová grafika, rastrové obrázky, Vektorová grafika, GPS, Dotykové displeje, E-knihy, Co o Facebooku nevíte, QR kódy, Zdravotní rizika práce na počítači, Operační systémy, 3D grafika, Práce s multimédii audio, video, Mobilní telefony, Počítačové hry, Největší osobnosti světa IT odkaz na průběh prezentací: Účast na soutěžních: Public Art Project (http://publicart.iearn.cat/) mezinárodní projekt, který má přiblížit zajímavá místa; vkládání textu, obrázků a videa do webového prostředí; 2.A_S2 PhotoCONTEST (http://www.photobase.cz) celorepubliková fotografická soutěž; 1.A, 1.B, 1.C, 1.D_S1, 2.A_S2 Tým žáků ze 4. ročníku byl zapojen do VŠ soutěže ČVUT open, kde získal velmi dobré umístění. Jeden velmi talentovaný žák 4. ročníku (Ondřej Hűbsch, 4.E) byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a byl připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. Žák získal ve světové soutěži bronzovou medaili. 15

16 (2) Akce komise pro vzdělávací obor dějepis: Pro žáky se zájmem o historii připravila komise následující projekty: projekt: Projektové vyučování Terezín - dvoudenní vedoucí: A. Horáčková počet žáků, třída 37 přínos Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Vzdělávací oddělení Památníku Terezín projekt: Projektové vyučování Terezín - jednodenní vedoucí: A. Horáčková počet žáků, třída 43 přínos Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Vzdělávací oddělení Památníku Terezín projekt: Národní památník hrdinů heydrichiády vedoucí: L. Dvořáková počet žáků, třída 34, 2.C 2.D přínos realizace průřezových témat ŠVP, výchovná složka partneři projektu Památník Terezín projekt: Památník Lidice vedoucí: L. Dvořáková počet žáků, třída 20, 2.D přínos Realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP partneři projektu Památník Lidice (3) Akce komise pro vzdělávací obor chemie: projekt: Analytická chemie v laboratoři VŠCHT vedoucí: I. Loužecká, I. Šebková počet žáků, třída 26-3.D, 25-3.C přínos Rozšíření znalostí v oboru analytické chemie partneři projektu Pracovníci katedry analytické chemie FTOP VŠCHT projekt: vedoucí: počet žáků, třída Instrumentální analýza I. Loužecká, L. Veselá 22 - Seminář přírodních věd 16

17 přínos partneři projektu Praktická laboratorní práce s přístroji Pasco, Vernier Katedra didaktiky chemie PřF UK 17

18 (4) Akce komise pro vzdělávací obor fyzika: projekt: Interaktivní fyzikální laboratoř vedoucí: L.Veselá počet žáků, třída 16 přínos Experimentální práce se specifickými přístroji partneři projektu Katedra didaktiky fyziky MFF UK (5) Aktivity komise pro vzdělávací obor Český jazyk: Žáci se zájmem o literaturu, publicistickou tvorbu a kulturu se podíleli na tvorbě školního časopisu Pod lavicí, redigovaného P. Korfovou a D. Petříčkovou. Časopis ve školním roce 2013/14 kompletně změnil grafickou úpravu i formát, získal stálou redakční radu z řad žáků, rozšířil počet přispěvatelů a obdržel skvělé 2. místo v soutěži Školní časopis roku. Poslední čísla časopisu jsou dispozici na webu gymnázia ke stažení. I. Vondráčková zorganizovala tradiční Literární posezení s recitací (literárně-dramatické odpoledne) a s ním související recitační soutěž, které se dostalo vřelého ohlasu z řad žáků i přítomných pedagogů. Druhý postupující ze školního kola, žák Václav Vestfál (1.A), zvítězil v obvodním kole za Prahu 6 a postoupil do celokrajské pražské přehlídky. O dlouhodobě systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2014 (výsledky žáků za školní rok 2012/2013 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) Jméno příjmení Soutěž Body Adam Bílý Soutěž v cizích jazycích - AJ 0,2 Natálie Strážnická Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Petr Poliak Matematická olympiáda - kategorie P 1 Tomáš Pikous SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, komunikace 1 David Tomandl SOČ - obor informatika 1 Antonín Malík SOČ - obor informatika 0,33 Jakub Mifek SOČ - obor informatika 0,33 Matěj Sochor SOČ - obor informatika 0,33 Tomáš Kadeřábek Zeměpisná olympiáda kategorie B 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie A 1 Celkem bodů 6,59 18

19 Naše škola se umístila v Praze na 6. místě projektu Excelence středních škol 2013 (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): Excelence SŠ Praha ŠKOLA - složený název Neinvestiční výdaje Gymnázium Christ. Dopplera Zborovská 45 Praha 5 - Smíchov Gymnázium Botičská 1 Praha Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha Gymnázium J. G. Jarkovského Truhlářská 22 Praha Gymnázium Arabská 14 Praha Gymnázium Budějovická 680 Praha Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 Praha Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1 Praha Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Praha zdroj: uvedeno prvních deset škol Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků bude až v únoru 2015 (výsledky žáků za školní rok 2013/2014 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) 19

20 Úspěšní řešitelé 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (2013/2014) Zuzana Matějovská 4. A Obor: Zdravotnictví Název práce: Vliv ekologických čisticích prostředků na bakterie ve srovnání s běžnými čisticími prostředky Vedoucí práce: RNDr. Lukáš Erhart Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 1. místo Celostátní kolo 8. místo Spolupráce s jinou institucí: PřF UK v Praze Martina Bílková 4. D Obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Název práce: Hodnocení fenologických znaků kvetení u transgenních linií Arabidopsis thaliana Vedoucí práce: RNDr. Lukáš Erhart Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 1. místo Postup do celostátního kola (žákyně se kvůli přijímacím zkouškám na VŠ celostátního kola nezúčastnila) Spolupráce s jinou institucí: Ústav experimentální botaniky AV ČR Laboratoř reprodukce rostlin Nominace do soutěže Česká hlavička Marek Jankásek 4. D Obor: Biologie Název práce: Ekologie štírů Vedoucí práce: Mgr. Šimon Hrozinka Umístění: Školní kolo 1. místo Krajské kolo 4. místo Spolupráce s jinou institucí: PřF UK v Praze Viky Novotných 4. E Obor: Informatika Název práce: MC Server Wrapper Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: Krajské kolo - 5. místo Marek Kozlovský 4. E Obor: Informatika Název práce: Cestovní příkaz Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: Krajské kolo - 8. místo Jakub Mifek 4. E Obor: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Název práce: JEntry sd Vedoucí práce: Ing. Tomáš Obdržálek Umístění: postup do krajského kola 20

21 Jan Bayer 4. C Obor: Fyzika 02 Název: Odporová pec Vedoucí práce: Mgr. Jan Tuzar, Mgr. Lenka Veselá Umístění: 1. místo v krajském kole ( Praha) 1. místo v celostátním kole ( Plzeň) Nominace do soutěže Česká hlavička 10. Ověřování výsledků vzdělávání Interní evaluace Ve školním roce 2013/2014 prováděly komise pro vzdělávací oblast obor řadu srovnávacích testů, jejichž výsledkem byly náměty na úpravu učebního plánu, náměty na rozdělování žáků do různých skupin podle výkonnosti. Externí evaluace PROJEKT matematika+ V tomto školním roce se žáci mohli hlásit dobrovolně k pilotnímu projektu MATEMATIKA+, který vyhlásil CERMAT. Do pilotního projektu se zapojilo asi 15 procent žáků 4. ročníku. Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků v porovnání se všemi typy gymnázií byli lepší než žáci osmiletých gymnázií. V příštím školním roce bude maturita z Matematiky+ zařazena mezi nepovinně volitelné předměty profilové části maturitních zkoušek. PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PRŮM. % SKÓR ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 2,9 9,2 16,8 24,2 46,9 38,4 GYMNÁZIUM 4,8 14,8 23,6 28,1 28,6 47,1 GYMNÁZIUM 4LETÉ 3,0 8,0 21,6 30,5 36,9 41,6 GYMNÁZIUM 6LETÉ 4,1 15,6 25,9 27,2 27,2 47,0 GYMNÁZIUM 8LETÉ 7,2 22,7 25,7 25,3 19,1 53,6 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 14,3 23,8 23,8 19,0 19,0 56,3 Zdroj: CERMAT 21

22 Společná část maturitní zkoušky 2014 V následující tabulce je přehled výsledků žáků jednotlivých tříd 4. ročníku ve společné části maturitní zkoušky předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Úspěšnost žáků byla velmi vysoká, často vyšší než u osmiletých gymnázií. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA POČET PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Český jazyk 4.A 32 65,6 31,3 3,1 0,0 0,0 *87,8 4.B 32 31,3 53,1 15,6 0,0 0,0 83,0 4.C 26 34,6 50,0 15,4 0,0 0,0 82,8 4.D 30 53,3 40,0 6,7 0,0 0,0 *86,6 4.E 20 65,0 25,0 10,0 0,0 0,0 *88,0 PRŮM. % SKÓR Česká republika 73,3 GYMNÁZIUM 83,0 z toho: 8leté gymnázium *85,8 6leté gymnázium 83,2 4leté gymnázium 81,2 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA POČET PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Matematika 4.A 7 3,1 3,1 9,4 3,1 3,1 60,3 4.B 9 0,0 6,3 12,5 9,4 0,0 60,4 4.C 13 7,7 7,7 30,8 3,8 0,0 68,2 4.D 16 13,3 13,3 26,7 0,0 0,0 74,3 4.E 14 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 *83,0 PRŮM. % SKÓR Česká republika 51,0 GYMNÁZIUM 69,0 z toho: 8leté gymnázium *74,6 6leté gymnázium 71,5 4leté gymnázium 64,5 22

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více