Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/ Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb."

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, Horoměřice, tel ,detašované pracoviště Komenského 999, Horoměřice tel , , IČO Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/ Vyhláška č. 43/2006 Sb. 1. Personální obsazení školy: Ředitelka školy: Mgr. Veronika Dětinská Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Vlasta Gregorová (detašované pracoviště pavilon B) Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Zamazalová (detašované pracoviště pavilon C) Velvarská 310: Pedagogičtí pracovníci: Motýlci Mgr. Veronika Dětinská Blanka Vlachová Mgr. Jaroslava Jursíková, ped. Asistent Ježci Ilona Sedlářová Miroslava Karlíčková Detašované pracoviště Komenského 999 a 1000: Pedagogičtí pracovníci: Rybičky Mgr. Eva Zamazalová Michaela Cinková Šárka Severová Ještěrky Veronika Kaňková Mgr. Eva Pivrncová 1

2 Žirafy Mgr. Lenka Cibíková Eva Jechová Pavlína Hájková, ped. asistent (dlouhodobý zástup: Martina Herdicsová) Hroši PaedDr. Vlasta Gregorová Barbora Trnková 2. Základní filosofie MŠ Vzdělávání na státních mateřských školách se dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dětí v souladu s jejich tělesným i psychickým vývojem. Smyslem Mateřské školy Horoměřice je vytvářet spolu s rodiči podmínky pro jejich všestranný rozvoj tak, aby byl naplňován jejich potenciál ve všech oblastech jejich osobnosti. Přirozené sociální prostředí je vytvořeno rozdělením dětí do věkově smíšených skupin. Umožňují-li to podmínky MŠ, zařazujeme do předškolního vzdělávání v rámci inkluzivního procesu i jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Evidenční list Při nástupu do MŠ vyplňují zákonní zástupci dítěte jeho Evidenční list. Jakoukoli změnu údajů v tomto dokumentu jsou rodiče povinni bezodkladně nahlásit. V případě, že jsou manželé rozvedení, předloží kopii soudního rozhodnutí o péči o dítě. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. 4. Adaptační proces Vstup do mateřské školy je usnadněn adaptačním procesem, jehož průběh stanovuje vedení mateřské školy. První den školního roku tráví děti dopolední program ve třídách za přítomnosti blízké dospělé osoby. V prvním týdnu docházky děti v MŠ neodpočívají po obědě (rodiče si je vyzvednou nejpozději ve 13:00). Další průběh adaptace řeší rodiče s pedagogy na třídách dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. 2

3 5. Ukončení předškolního vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání se řídí 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v případě, kdy zákonní zástupci závažným způsobem či opakovaně porušují pravidla školního řádu, zejm. opožděné platby stravného a školného či neomluvená nepřítomnost dítěte. 6. Provoz MŠ 7:00 17:00 Ranní provoz 7:00 8:00 (dle informací na nástěnce a webových stránkách) Uzavření MŠ 8:30 12:30 Polední vyzvedávání 12:30 13:00 Odpolední provoz 13:00 16:00 (15:00) 16:00 17:00 (dle informací na nástěnce a webových stránkách) 7. Přivádění a vyzvedávání dětí Rodiče (či jejich zástupci) přivádí a odvádí dítě až do třídy a osobně jej učitelům předávají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři plná moc. Při odpoledním vyzvedávání žádáme rodiče, aby si pro své děti přicházeli nejpozději v 16:45, neboť mateřská škola se v 17:00 uzavírá. Pedagogický pracovník může odmítnout vydat dítě zákonnému zástupci v případě podezření, že dotyčný je pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek. 8. Zdravotní stav dítěte Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (a to i výskyt vší), rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k urychlenému vyzvednutí dítěte a zajištění další jeho zdravotní péče. Škola si vyhrazuje právo vyžádat si od rodičů lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 3

4 9. Půjčování pomůcek Po dohodě s učiteli si mohou rodiče a děti půjčovat domů didaktické pomůcky, hračky, knihy a časopisy. 10. Pobyt na zahradě školy Pobyt na zahradě školy v odpoledních hodinách (po 15:00) je po vyzvednutí dítěte rodičem možný pouze se souhlasem učitele, který má službu. Plnou zodpovědnost za bezpečnost dítěte (případně i jeho sourozenců) přebírá od této chvíle zákonný zástupce. 11. Společné akce Za důležitý prvek rozvíjející sociální klima školy považujeme společné akce pro děti a rodiče, při nichž se aktivně zapojují všichni zúčastnění. Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány. 12. Časový režim dne Časový režim dne a náplň jednotlivých činností je přizpůsoben potřebám dětí na jednotlivých třídách. Obsah činností vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Horoměřice. Více informací najdete na webových stránkách MŠ. 13. Vybavení dětí Oblečení vhodné do mateřské školy má dětem umožnit: volnost pohybu, práci s výtvarnými materiály a hry na zahradě. Je třeba, aby děti byly vybaveny i do deště a chladného počasí. Je nutné, aby děti měly v šatně také náhradní spodní prádlo a oblečení. Oblečení a obuv je označena jménem dítěte. 14. Omluva nepřítomnosti dětí Zákonní zástupci jsou povinni omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole i v jídelně - den předem písemně do docházky vyvěšené v šatně nebo třídním učitelům telefonicky nebo em (viz. - telefonicky nebo em pí. hospodářce školní jídelny Zuzaně Tománkové Při nepřítomnosti delší než 14 dnů bez omluvy, může být dítě vyřazeno ze školní docházky. 4

5 15. Platba stravného a školného Stravné a školné se platí do 15. v měsíci bankovním převodem. Na účet /0300 (stravné zpětně), /0300 (školné stávající měsíc). Variabilní symbol je pro stravování stejný jako pro školné. V případě nemoci dítěte je možné první den vyzvednout oběd v době od 11:45 12:30 hodin ve školní jídelně MŠ. Časový harmonogram stravování: 9:00 9:30 dopolední svačina 12:00 13:00 oběd 14:30 15:00 odpolední svačina 16. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci dodržují zásady a předpisy BOZP. 17. Konzultační hodiny Úřední a konzultační den ředitelky je každé pondělí. Tel. číslo: Úřední a konzultační hodiny zástupkyň ředitelky po domluvě na tel. číslech: , Schůzky je třeba domlouvat předem na uvedených číslech. V Horoměřicích dne Mgr. Veronika Dětinská ředitelka MŠ 5

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZŠMŠ/257/2013 V Praze dne 20. 8. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 Štěrboholy, je předškolním výchovně vzdělávacím zařízením

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více