Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) za školní rok 2013/14 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10,

2 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10, Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední škola elektrotechniky a strojírenství (SŠES) Jesenická Praha Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Ing. Lumír Kymr tel.: Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jiranová tel.: Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) SŠES cílová kapacita: 700 IZO: Školní výdejna cílová kapacita: 420 strav. IZO: Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba 2

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik seřizovač ŠVP: Programátor počítačem řízených strojů 120 SŠES, Jesenická 1, Praha L/02 Letecký mechanik ŠVP: Letecký mechanik 120 SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik strojů a zařízení ŠVP: Letecký mechanik 120 Dobíhající obor SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Nástrojař ŠVP: Nástrojař 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Obráběč kovů ŠVP: Univerzální obráběč 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Strojní mechanik ŠVP: Opravář letadel 72 SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP: Elektrotechnik 120 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Telekomunikace ŠVP: Telekomunikační mechanik 240 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Elektrikář ŠVP: Elektrikář 90 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Spojový mechanik ŠVP: Spojový mechanik 150 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Provoz a ekonomika dopravy ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy 120 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Finanční specialista Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: Od byla zahájena výuka podle nového ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/02 na základě nově schváleného RVP. V souvislosti s tím byla školním rokem 2013/2014 ukončena výuka podle původního ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/01. 3

4 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (uveďte vlastníka objektu): Místa uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku adresa vlastník objektu výše pronájmu Jesenická 1, Praha 10 MHMP 0 Průhonická 8, Praha 10 MHMP 0 Dubečská 34, Praha 10 MHMP 0 Dykova 20, Praha 10 MHMP 0 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby a) Školní jídelna nebo výdejna šk. jídelna šk. jídelna - výdejna u jiných org. bez stravování počet SŠES má v síti zařazenu školní výdejnu v místě výkonu Jesenická 1, Praha 10. Cena oběda pro žáka byla stanovena na 28,- Kč, další část nákladů hradí škola. Žáci mají možnost výběru ze čtyř jídel, dále je k dispozici kantýna, která je stejně jako jídelna k dispozici žákům v době před vyučováním a v průběhu celého vyučovacího dne. Průměrný počet stravujících se žáků denně je 120. Stravování zaměstnanců je zajištěno z části prostřednictvím stravenek, z nichž část ceny hradí zaměstnanec a část organizace. Vlastní stravování je též smluvně zajištěno ve školní výdejně v Jesenické ulici. Pitný režim je zajištěn umístěním nápojových automatů na studené i teplé nápoje v jednotlivých místech výkonu SŠES. Dále jsou k dispozici i automaty na doplňkový prodej. b) Školní hřiště, tělocvična hřiště tělocvična jinde výše pronájmu ,-/hod ,-/ rok Škola má pro výuku tělesné výchovy v areálu Dubečská 34 vlastní tělocvičnu vybavenou základním sportovním nářadím, která byla v průběhu uplynulých let kompletně zrekonstruovaná, a venkovní sportoviště se dvěma kurty pro volejbal, tenis, basketbal a další sporty a konstrukcí s hrazdou a tyčemi pro šplh. Pro výuku tělesné výchovy, s ohledem na kapacitní možnosti výše uvedené tělocvičny a počet žáků školy, využívá škola také pronajatých tělocvičen TJ SOKOL Záběhlice a TJ ASTRA Záběhlice, které jsou kompletně vybaveny potřebným sportovním nářadím. Celkově lze podmínky pro výuku hodnotit jako velmi dobré. 4

5 9. Školská rada rok zvolení zástupci za zřizovatele za ped. pracovníky ZZ nezletilých a zástupci zletilých 2014 Pařízek Jiří, Ing. Valvoda Jan, Bc. Mikušiak Martin, Ing., Bc. Doležalová Jana Zvěřinová Lucie Předsedou školské rady je pan Bc. Jan Valvoda, telefon: , II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) Střední škola elektrotechniky a strojírenství Střední škola elektrotechniky a strojírenství ,1 4 1, ,2 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 55 87,3 % nekvalifikovaných 8 12,7 % c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let

6 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření - etwinning pro začátečníky počet účastníků 1 vzdělávací instituce Nár. podpůrné středisko pro etwinning v ČR semináře 9 - Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z MA - Konzultační semináře pro management škol - pro školní maturitní komisaře - Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP - Webinář FRANCHISING - ICT nástroje využitelné v etwinningu NIDV NIDV NIDV NIDV - Nár. podpůrné středisko pro etwinning v ČR - pro školní maturitní komisaře - Seminář k dotačnímu řízení Zdravé město Praha NIDV MHMP Odbor zdravotnictví - Zvládání problematických situací ve škole pro pedagogy 1 Velký vůz Sever - Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 o.s.kritické myšlení - Konference Spring Cambridge Day in Prague 1 Cambridge University Press kurzy 7 - Výchova k finanční a ekonomické gramotnosti - Zadavatel pro žáky s PUP - Doplněk k osvědčení - Zadavatel - Zadavatel pro žáky s PUP Junior Achievement, o.p.s. CERMAT CERMAT CERMAT doplňkové pedagogické studium 1 - Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství praktického vyučování 1 Univerzita Hradec Králové, PF školský management 1 - Studium pro ředitele škol školských zařízení 1 Českomoravská vzdělávací s.r.o. rozšiřování aprobace 1 - Výchovné poradenství II 1 FFUK Praha jiné (uvést jaké) 1 - Průkaz odborné kvalifikace svářeče - 3 AZ Welding 6

7 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 5 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 19 16,07 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 - Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 do systému ISPOP 1 INISOFT s.r.o. - Hyg.zásady v potravinářství, infekční onemocnění, zdravotní nebezpečí z potravin, správná výrobní a hyg.praxe, osobní hygiena, systém HACCP, legislativa 2 MUDr.Jitka Holovská kurzy 3 - Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 RESK education s.r.o. - Pracovně-lékařské služby 1 Gymn.Jana Heyrovského jiné (uvést jaké) X X X III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola elektrotechniky a strojírenství Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 55 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 49 z toho nebylo povoleno opakování: 23 - přestoupili z jiné školy: 32 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí do vyššího ročníku 28 změna oboru 32 7

8 b) vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů X X X Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahaj. výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola elektrotechniky a strojírenství 21,8 7,97 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele X X X 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí (včetně vyšších ročníků)

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství prospělo s vyznamenáním 12 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 65 opakovalo ročník 20 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 73,11 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 82,20 z toho neomluvených 5,39 b) vzdělávání při zaměstnání škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník X X X počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do X tj. % z celkového počtu žáků/studentů % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených X X 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek (stav k ) škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 43 X z toho konali zkoušku opakovaně 0 X počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 X prospěl s vyznamenáním 4 X počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 33 X neprospěl 6 X 9

10 škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 60 X z toho konali zkoušku opakovaně 20 X počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 28 X prospěl s vyznamenáním 0 X počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 28 X neprospěl 32 X 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Elektrikář název ŠVP, pokud existuje: H/01 Elektrikář délka vzdělávání: 3letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 26 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 26 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 18 Z toho v 1.kole přijato: 26 10

11 obor vzdělání (kód a název oboru): L/01 Mechanik elektrotechnik název ŠVP, pokud existuje: L/01 Elektrotechnik délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 37 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 37 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 21 Z toho v 1.kole přijato: 37 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Ekonomika a podnikání název ŠVP, pokud existuje: M/01 Finanční specialista délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 15 Z toho v 1.kole přijato: 22 11

12 obor vzdělání (kód a název oboru): L/02 Letecký mechanik název ŠVP, pokud existuje: L/02 Letecký mechanik délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 10 Z toho v 1.kole přijato: 16 obor vzdělání (kód a název oboru): L/01 Mechanik seřizovač název ŠVP, pokud existuje: L/01 Programátor počítači řízených strojů délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 13 Z toho v 1.kole přijato: 16 12

13 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Nástrojař název ŠVP, pokud existuje: H/01 Nástrojař délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 4 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 4 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 2 Z toho v 1.kole přijato: 4 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Strojní mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Opravář letadel délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 1 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 1 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 1 Z toho v 1.kole přijato: 1 13

14 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Provoz a ekonomika dopravy název ŠVP, pokud existuje: M/01 Provoz a ekonomika dopravy délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 16 Z toho v 1.kole přijato: 24 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Spojový mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Sdělovací a zabezpečovací systémy délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 11 Z toho v 1.kole přijato: 17 14

15 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Telekomunikace název ŠVP, pokud existuje: M/01 Telekomunikační a datové sítě délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 16 Z toho v 1.kole přijato: 20 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Obráběč kovů název ŠVP, pokud existuje: H/01 Univerzální obráběč délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 4 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 4 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 3 Z toho v 1.kole přijato: 4 15

16 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Strojní mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Zámečník délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 5 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 5 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 3 Z toho v 1.kole přijato: 5 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin (dle zahajovacího výkazu) Země Počet dětí Z toho dívek Čína 1 0 Gruzie 1 0 Ukrajina 12 1 Moldavsko 2 1 Polsko 1 0 Slovensko 2 1 Vietnam 5 3 Rusko Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Žáci se specifickými potřebami jsou na základě informace nebo žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků v návaznosti na doporučení nebo po konzultaci pedagogickopsychologické poradny individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby učivo zvládli v rozsahu ŠVP. 16

17 Pro jejich přípravu je využívána především: diferencovaná výuka, kooperativní výuka, týmová výuka. interaktivní vyučování. Do procesu výuky jsou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se v souladu se školským zákonem rozdělují na žáky se zdravotním postižením a na žáky se zdravotním znevýhodněním. Škola vzhledem k náročnosti oborů, stavebně technickému vybavení školy a s ohledem na předpisy v oblasti bezpečnosti práce je schopna v oboru vzdělávat žáky s tělesným postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. V případě přijímání uchazečů s výše uvedeným zdravotním postižením je nutný individuální přístup a individuální posouzení postižení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost daného žáka, ani žáků ostatních. V takovém případě škola vždy úzce spolupracuje s odbornými zdravotnickými zařízeními, pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně-pedagogickým centrem a dalšími institucemi, kdy je ve spolupráci s nimi vypracován individuální vzdělávací plán stanovující vzdělávací potřeby žáka, rozsah hodin výuky ve vyučovacím dni, délku vyučovacích hodin, případné rozložení studia do více let, využití kompenzačních pomůcek nebo asistenta, formy ověřování znalostí a dovedností apod. Též jsou uvedeny nezbytné úpravy prostředí a organizační úpravy, například využití bezbariérového přístupu do školy, výtahu, vyhrazení denní místnosti, sociálního zařízení apod. U žáků s poruchami autistického spektra je vždy třeba ve spolupráci s odbornými pracovišti posoudit míru rizika s ohledem na bezpečnost žáka i žáků ostatních. Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) je vzhledem k velkému rozšíření věnována velká pozornost. Informace o těchto žácích jsou soustředěny u výchovných poradců, kteří poskytují jednotlivým učitelům nezbytné informace a návody na úpravy metod a forem výuky a ověřování znalostí a dovedností (individuální tempo, nahrazení písemných prací testy, speciální formy zkoušení, zadávání prací v tištěné podobě, využití kompenzačních pomůcek, zejména počítačů notebooků s korekturami textu apod.) Žákům se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování) je věnována pozornost na základě potvrzení odborným lékařem, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogickým centrem. Na základě doporučení výchovný poradce ve výchovné komisi doporučí učitelům způsoby, metody a formy výuky i ověřování znalostí. Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (žáci z rodin s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou, žáci v postavení azylanta nebo účastníka řízení o poskytnutí azylu) výchovný poradce shromáždí nezbytné informace a projedná metody, formy a postupy včetně individuální pomoci (např. v jazykové přípravě) ve výchovné komisi a doporučí jednotlivým vyučujícím, jak k žákovi přistupovat. Podobnou péči věnuje škola prostřednictvím výchovných komisí na základě upozornění třídních učitelů žákům s nízkým zájmem o vzdělávání, kde je riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu a jeho ukončení. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Přesto, že mimořádně nadaných žáků ve školách našeho typu není mnoho, sledují jak třídní učitelé, tak učitelé odborného výcviku prospěch, nadání a výkony žáků. V případě mimořádného nadání pro některou oblast výuky je žákům věnována individuální péče učitele, který je odborníkem na oblast nadání. Pro tyto žáky jsou sjednávány odborné praxe u špičkových spolupracujících firem a na špičkových pracovištích a jsou vedeni k účasti na přehlídkách a soutěžích, kde mohou své nadání prezentovat a zároveň reprezentovat školu. Pokud nadání přesahuje možnosti školy, nabízí škola pomoc při napojení na odborníky z vysokoškolských pracovišť. 17

18 10. Vlastní hodnocení školy (autoevaluace) Vlastní hodnocení školy je v SŠES jedním z důležitých způsobů hodnocení školy, zejména z pohledu budoucího vývoje ve zkvalitňování a případného rozšiřování vzdělávacího procesu. Zároveň slouží jako východisko pro zpracování výroční zprávy a případně jako podklad pro hodnocení školy ČŠI. Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy v uplynulém období byly zejména podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora žáků ze strany školy, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů, výsledky vzdělávání žáků a kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V procesu autoevaluace byly využívány následující metody a techniky: - analýza dokumentů vzniklých v rámci školské politiky a administrativy (učební plány, učební osnovy, RVP, ŠVP, učebnice, statistiky, legislativní dokumenty, ekonomické aj. zprávy o školství). Obsahová analýza prací žáků byla využívána pro zjišťování individuálního vývoje či rozvoje jednotlivých žáků. - dotazník - soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá písemně, případně prostřednictvím výpočetní techniky. - pozorování - cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů. Pedagogické pozorování se týká výchovných jevů. V pedagogické praxi byla využívána pozorování ve formě tzv. hospitací. V rámci systému hodnocení se vybraní žáci školy účastnili na průzkumech pořádaných jinými organizacemi (CERMAT, atd.). Škola se zapojila do testování z českého jazyka a literatury v projektu Sonda Vybraní žáci byli účastníky dotazníkové akce pro společnost Člověk v tísni, výsledky které budou použity pro vzdělávací program Jeden Svět na školách pořádaného společností MEDIAN, s.r.o. v dubnu Závěrečnou zprávu z výzkumu obdrží škola na začátku školního roku 2014/2015. Pro další směrování a přizpůsobení formy výuky slouží každoročně testování prvních ročníků prostřednictvím vstupních testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Vyhodnocení vstupních testů Vstupní test z českého jazyka a literatury prvních ročníků 2013/2014 Dne psalo 20 žáků třídy SO1A vstupní test z českého jazyka. Průměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Průměrných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie a slovní zásoby. Mírně nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti. Celkovou úroveň třídy SO1A lze vyhodnotit jako mírně nadprůměrnou. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. SO1A JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání ,5 % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost ,6 % 18

19 Dne psalo 14 žáků třídy SO1B vstupní test z českého jazyka. Podprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu, morfologie a slovní zásobě. Naopak nadprůměrné výsledky byly zjištěny u literární teorie a čtenářské gramotnosti. Výuka českého jazyka bude zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. SO1B JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 28 žáků třídy EO1 vstupní test z českého jazyka. Ve všech zjišťovaných oblastech se prokázaly podprůměrné výsledky. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. EO1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 18 žáků třídy FS1 vstupní test z českého jazyka. Mírně nadprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Ve zbývajících oblastech byly zjištěny podprůměrné znalosti. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. FS1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 26 žáků třídy TO1 vstupní test z českého jazyka. Mírně nadprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Průměrných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie. Mírně nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti a v oblasti slovní zásoby. Celkovou úroveň třídy TO1 lze vyhodnotit jako mírně nadprůměrnou. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. TO1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání ,38 % 2 Morfologické: zadání ,55 % 3 Slovní zásoba: zadání ,10 % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost ,46 % 19

20 Dne psalo 12 žáků třídy PD1 vstupní test z českého jazyka. Největší obtíže dělala žákům cvičení z pravopisu, kde byly zjištěny průměrné výsledky. Mírně nadprůměrných a vyrovnaných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie a slovní zásoby. Nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti. PD1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Vstupní test z matematiky prvních ročníků 2013/2014 Během října se ve všech prvních ročnících konaly vstupní testy z matematiky. Zadání bylo shodné s předchozím školním rokem, stejně tak hodnocení. Třída Průměrná úspěšnost % Medián % Nejlepší % Nejhorší % Pořadí třídy SO1A SO1B PD EO TO FS Tabulka pro porovnání s výsledky z loňského školního roku: Třída Úspěšnost % Medián % Max.úsp. % Min.úsp. % Pořadí třídy EO FS SO PD TO Vstupní test z anglického jazyka prvních ročníků 2013/2014 Vstupní testy z anglického jazyka byly navrženy tak, aby se ukázalo, zda mají studenti, kteří nastoupili do prvních ročníků, osvojeny základní gramatické jevy ze základních škol. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že studenti mají v tomto výrazné nedostatky. Přestože byly testy zaměřeny pouze na oba přítomné časy, znalosti studentů jsou nedostatečné. Práce s textem dopadla výrazně lépe, ale je třeba vzít v potaz, že text byl jednoduchý se základní slovní zásobou. 20

21 Předmětová komise se shodla na tom, že je třeba se studenty, kteří chtějí pokračovat v maturitním studiu, popřípadě již v takovém oboru studují, více procvičovat základní gramatické jevy a upevňovat a zlepšovat jejich znalosti. Třída Počet žáků Max. počet bodů Gramatika (23) Max. počet bodů Práce s textem (7) Úspěšnost v % Gramatika Úspěšnost v % Práce s textem EO FS , PD SO1A SO1B , TO Školní vzdělávací programy Na základě schválených RVP byly zpracovány ŠVP pro všechny obory a probíhá podle nich výuka od , počínaje 1. ročníkem. Jednotlivé ŠVP byly vypracovány se záměrem vytvořit společný první ročník pro strojírenské obory, ale i pro obory elektrotechnické. Zároveň byly ŠVP programu přiděleny motivační názvy jako např. Finanční specialista, Telekomunikační mechanik apod. ŠVP jsou průběžně aktualizovány. Pro školní rok 2011/2012 byl zpracován nový ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/02 na základě nově schváleného RVP. Výuka dle tohoto ŠVP byla zahájena V průběhu školního roku 2012/2013 byly dokončeny obsahové úpravy v souladu s RVP, potřebami výuky a technickým pokrokem v oboru školní vzdělávací programy oborů č M/01 Telekomunikační mechanik na Telekomunikační a datové sítě a č H/01 Spojový mechanik na Sdělovací a zabezpečovací systémy. Výuka v těchto inovovaných oborech začala probíhat od prvního ročníku ve školním roce 2012/2013. I. Směr strojírenství - čtyřletý s maturitou L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) L/01 Mechanik strojů a zařízení (Letecký mechanik) dobíhající obor L/02 Letecký mechanik - tříleté s výučním listem H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč) H/01 Strojní mechanik (Zámečník) H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel) II. Směr elektrotechnický - čtyřletý s maturitou M/01 Telekomunikace (Telekomunikační mechanik) nově Telekomunikační a datové sítě L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) 21

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012 Tel: 222 355 000, Ředitel: 222 355 555, Fax: 222 355 500 IČ: 61385417, DIČ: CZ61385417, Bankovní spojení: 2003710007/6000 PPF banka, Praha 1 www.trebesin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více