Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) za školní rok 2013/14 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10,

2 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10, Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední škola elektrotechniky a strojírenství (SŠES) Jesenická Praha Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Ing. Lumír Kymr tel.: Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jiranová tel.: Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) SŠES cílová kapacita: 700 IZO: Školní výdejna cílová kapacita: 420 strav. IZO: Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba 2

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik seřizovač ŠVP: Programátor počítačem řízených strojů 120 SŠES, Jesenická 1, Praha L/02 Letecký mechanik ŠVP: Letecký mechanik 120 SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik strojů a zařízení ŠVP: Letecký mechanik 120 Dobíhající obor SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Nástrojař ŠVP: Nástrojař 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Obráběč kovů ŠVP: Univerzální obráběč 72 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Strojní mechanik ŠVP: Opravář letadel 72 SŠES, Jesenická 1, Praha L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP: Elektrotechnik 120 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Telekomunikace ŠVP: Telekomunikační mechanik 240 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Elektrikář ŠVP: Elektrikář 90 SŠES, Jesenická 1, Praha H/01 Spojový mechanik ŠVP: Spojový mechanik 150 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Provoz a ekonomika dopravy ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy 120 SŠES, Jesenická 1, Praha M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Finanční specialista Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: Od byla zahájena výuka podle nového ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/02 na základě nově schváleného RVP. V souvislosti s tím byla školním rokem 2013/2014 ukončena výuka podle původního ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/01. 3

4 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (uveďte vlastníka objektu): Místa uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku adresa vlastník objektu výše pronájmu Jesenická 1, Praha 10 MHMP 0 Průhonická 8, Praha 10 MHMP 0 Dubečská 34, Praha 10 MHMP 0 Dykova 20, Praha 10 MHMP 0 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby a) Školní jídelna nebo výdejna šk. jídelna šk. jídelna - výdejna u jiných org. bez stravování počet SŠES má v síti zařazenu školní výdejnu v místě výkonu Jesenická 1, Praha 10. Cena oběda pro žáka byla stanovena na 28,- Kč, další část nákladů hradí škola. Žáci mají možnost výběru ze čtyř jídel, dále je k dispozici kantýna, která je stejně jako jídelna k dispozici žákům v době před vyučováním a v průběhu celého vyučovacího dne. Průměrný počet stravujících se žáků denně je 120. Stravování zaměstnanců je zajištěno z části prostřednictvím stravenek, z nichž část ceny hradí zaměstnanec a část organizace. Vlastní stravování je též smluvně zajištěno ve školní výdejně v Jesenické ulici. Pitný režim je zajištěn umístěním nápojových automatů na studené i teplé nápoje v jednotlivých místech výkonu SŠES. Dále jsou k dispozici i automaty na doplňkový prodej. b) Školní hřiště, tělocvična hřiště tělocvična jinde výše pronájmu ,-/hod ,-/ rok Škola má pro výuku tělesné výchovy v areálu Dubečská 34 vlastní tělocvičnu vybavenou základním sportovním nářadím, která byla v průběhu uplynulých let kompletně zrekonstruovaná, a venkovní sportoviště se dvěma kurty pro volejbal, tenis, basketbal a další sporty a konstrukcí s hrazdou a tyčemi pro šplh. Pro výuku tělesné výchovy, s ohledem na kapacitní možnosti výše uvedené tělocvičny a počet žáků školy, využívá škola také pronajatých tělocvičen TJ SOKOL Záběhlice a TJ ASTRA Záběhlice, které jsou kompletně vybaveny potřebným sportovním nářadím. Celkově lze podmínky pro výuku hodnotit jako velmi dobré. 4

5 9. Školská rada rok zvolení zástupci za zřizovatele za ped. pracovníky ZZ nezletilých a zástupci zletilých 2014 Pařízek Jiří, Ing. Valvoda Jan, Bc. Mikušiak Martin, Ing., Bc. Doležalová Jana Zvěřinová Lucie Předsedou školské rady je pan Bc. Jan Valvoda, telefon: , II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) Střední škola elektrotechniky a strojírenství Střední škola elektrotechniky a strojírenství ,1 4 1, ,2 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 55 87,3 % nekvalifikovaných 8 12,7 % c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let

6 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření - etwinning pro začátečníky počet účastníků 1 vzdělávací instituce Nár. podpůrné středisko pro etwinning v ČR semináře 9 - Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z MA - Konzultační semináře pro management škol - pro školní maturitní komisaře - Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP - Webinář FRANCHISING - ICT nástroje využitelné v etwinningu NIDV NIDV NIDV NIDV - Nár. podpůrné středisko pro etwinning v ČR - pro školní maturitní komisaře - Seminář k dotačnímu řízení Zdravé město Praha NIDV MHMP Odbor zdravotnictví - Zvládání problematických situací ve škole pro pedagogy 1 Velký vůz Sever - Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 o.s.kritické myšlení - Konference Spring Cambridge Day in Prague 1 Cambridge University Press kurzy 7 - Výchova k finanční a ekonomické gramotnosti - Zadavatel pro žáky s PUP - Doplněk k osvědčení - Zadavatel - Zadavatel pro žáky s PUP Junior Achievement, o.p.s. CERMAT CERMAT CERMAT doplňkové pedagogické studium 1 - Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství praktického vyučování 1 Univerzita Hradec Králové, PF školský management 1 - Studium pro ředitele škol školských zařízení 1 Českomoravská vzdělávací s.r.o. rozšiřování aprobace 1 - Výchovné poradenství II 1 FFUK Praha jiné (uvést jaké) 1 - Průkaz odborné kvalifikace svářeče - 3 AZ Welding 6

7 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 5 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 19 16,07 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 - Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 do systému ISPOP 1 INISOFT s.r.o. - Hyg.zásady v potravinářství, infekční onemocnění, zdravotní nebezpečí z potravin, správná výrobní a hyg.praxe, osobní hygiena, systém HACCP, legislativa 2 MUDr.Jitka Holovská kurzy 3 - Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 RESK education s.r.o. - Pracovně-lékařské služby 1 Gymn.Jana Heyrovského jiné (uvést jaké) X X X III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola elektrotechniky a strojírenství Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 55 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 49 z toho nebylo povoleno opakování: 23 - přestoupili z jiné školy: 32 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí do vyššího ročníku 28 změna oboru 32 7

8 b) vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů X X X Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahaj. výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola elektrotechniky a strojírenství 21,8 7,97 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele X X X 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí (včetně vyšších ročníků)

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství prospělo s vyznamenáním 12 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 65 opakovalo ročník 20 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 73,11 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 82,20 z toho neomluvených 5,39 b) vzdělávání při zaměstnání škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník X X X počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do X tj. % z celkového počtu žáků/studentů % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených X X 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek (stav k ) škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 43 X z toho konali zkoušku opakovaně 0 X počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 X prospěl s vyznamenáním 4 X počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 33 X neprospěl 6 X 9

10 škola Střední škola elektrotechniky a strojírenství MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 60 X z toho konali zkoušku opakovaně 20 X počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 28 X prospěl s vyznamenáním 0 X počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 28 X neprospěl 32 X 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Elektrikář název ŠVP, pokud existuje: H/01 Elektrikář délka vzdělávání: 3letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 26 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 26 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 18 Z toho v 1.kole přijato: 26 10

11 obor vzdělání (kód a název oboru): L/01 Mechanik elektrotechnik název ŠVP, pokud existuje: L/01 Elektrotechnik délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 37 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 37 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 21 Z toho v 1.kole přijato: 37 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Ekonomika a podnikání název ŠVP, pokud existuje: M/01 Finanční specialista délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 15 Z toho v 1.kole přijato: 22 11

12 obor vzdělání (kód a název oboru): L/02 Letecký mechanik název ŠVP, pokud existuje: L/02 Letecký mechanik délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 10 Z toho v 1.kole přijato: 16 obor vzdělání (kód a název oboru): L/01 Mechanik seřizovač název ŠVP, pokud existuje: L/01 Programátor počítači řízených strojů délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 13 Z toho v 1.kole přijato: 16 12

13 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Nástrojař název ŠVP, pokud existuje: H/01 Nástrojař délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 4 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 4 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 2 Z toho v 1.kole přijato: 4 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Strojní mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Opravář letadel délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 1 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 1 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 1 Z toho v 1.kole přijato: 1 13

14 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Provoz a ekonomika dopravy název ŠVP, pokud existuje: M/01 Provoz a ekonomika dopravy délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 16 Z toho v 1.kole přijato: 24 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Spojový mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Sdělovací a zabezpečovací systémy délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 17 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 17 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 11 Z toho v 1.kole přijato: 17 14

15 obor vzdělání (kód a název oboru): M/01 Telekomunikace název ŠVP, pokud existuje: M/01 Telekomunikační a datové sítě délka vzdělávání: 4-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 24 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 24 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 16 Z toho v 1.kole přijato: 20 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Obráběč kovů název ŠVP, pokud existuje: H/01 Univerzální obráběč délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 4 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 4 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 3 Z toho v 1.kole přijato: 4 15

16 obor vzdělání (kód a název oboru): H/01 Strojní mechanik název ŠVP, pokud existuje: H/01 Zámečník délka vzdělávání: 3-letý forma vzdělávání: denní Počet přihlášených uchazečů 5 Počet vyhlášených termínů přijímací zkoušky bez přij. zkoušek Přijato celkem uchazečů včetně přijatých na autoremeduru: 5 Nepřijato celkem uchazečů: (neuvádějte uchazeče, které jste přijali následně autoremedurou) 0 Počet fyzicky evidovaných zápisových lístků: 3 Z toho v 1.kole přijato: 5 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin (dle zahajovacího výkazu) Země Počet dětí Z toho dívek Čína 1 0 Gruzie 1 0 Ukrajina 12 1 Moldavsko 2 1 Polsko 1 0 Slovensko 2 1 Vietnam 5 3 Rusko Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Žáci se specifickými potřebami jsou na základě informace nebo žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků v návaznosti na doporučení nebo po konzultaci pedagogickopsychologické poradny individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby učivo zvládli v rozsahu ŠVP. 16

17 Pro jejich přípravu je využívána především: diferencovaná výuka, kooperativní výuka, týmová výuka. interaktivní vyučování. Do procesu výuky jsou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se v souladu se školským zákonem rozdělují na žáky se zdravotním postižením a na žáky se zdravotním znevýhodněním. Škola vzhledem k náročnosti oborů, stavebně technickému vybavení školy a s ohledem na předpisy v oblasti bezpečnosti práce je schopna v oboru vzdělávat žáky s tělesným postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. V případě přijímání uchazečů s výše uvedeným zdravotním postižením je nutný individuální přístup a individuální posouzení postižení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost daného žáka, ani žáků ostatních. V takovém případě škola vždy úzce spolupracuje s odbornými zdravotnickými zařízeními, pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně-pedagogickým centrem a dalšími institucemi, kdy je ve spolupráci s nimi vypracován individuální vzdělávací plán stanovující vzdělávací potřeby žáka, rozsah hodin výuky ve vyučovacím dni, délku vyučovacích hodin, případné rozložení studia do více let, využití kompenzačních pomůcek nebo asistenta, formy ověřování znalostí a dovedností apod. Též jsou uvedeny nezbytné úpravy prostředí a organizační úpravy, například využití bezbariérového přístupu do školy, výtahu, vyhrazení denní místnosti, sociálního zařízení apod. U žáků s poruchami autistického spektra je vždy třeba ve spolupráci s odbornými pracovišti posoudit míru rizika s ohledem na bezpečnost žáka i žáků ostatních. Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) je vzhledem k velkému rozšíření věnována velká pozornost. Informace o těchto žácích jsou soustředěny u výchovných poradců, kteří poskytují jednotlivým učitelům nezbytné informace a návody na úpravy metod a forem výuky a ověřování znalostí a dovedností (individuální tempo, nahrazení písemných prací testy, speciální formy zkoušení, zadávání prací v tištěné podobě, využití kompenzačních pomůcek, zejména počítačů notebooků s korekturami textu apod.) Žákům se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování) je věnována pozornost na základě potvrzení odborným lékařem, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogickým centrem. Na základě doporučení výchovný poradce ve výchovné komisi doporučí učitelům způsoby, metody a formy výuky i ověřování znalostí. Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (žáci z rodin s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou, žáci v postavení azylanta nebo účastníka řízení o poskytnutí azylu) výchovný poradce shromáždí nezbytné informace a projedná metody, formy a postupy včetně individuální pomoci (např. v jazykové přípravě) ve výchovné komisi a doporučí jednotlivým vyučujícím, jak k žákovi přistupovat. Podobnou péči věnuje škola prostřednictvím výchovných komisí na základě upozornění třídních učitelů žákům s nízkým zájmem o vzdělávání, kde je riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu a jeho ukončení. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Přesto, že mimořádně nadaných žáků ve školách našeho typu není mnoho, sledují jak třídní učitelé, tak učitelé odborného výcviku prospěch, nadání a výkony žáků. V případě mimořádného nadání pro některou oblast výuky je žákům věnována individuální péče učitele, který je odborníkem na oblast nadání. Pro tyto žáky jsou sjednávány odborné praxe u špičkových spolupracujících firem a na špičkových pracovištích a jsou vedeni k účasti na přehlídkách a soutěžích, kde mohou své nadání prezentovat a zároveň reprezentovat školu. Pokud nadání přesahuje možnosti školy, nabízí škola pomoc při napojení na odborníky z vysokoškolských pracovišť. 17

18 10. Vlastní hodnocení školy (autoevaluace) Vlastní hodnocení školy je v SŠES jedním z důležitých způsobů hodnocení školy, zejména z pohledu budoucího vývoje ve zkvalitňování a případného rozšiřování vzdělávacího procesu. Zároveň slouží jako východisko pro zpracování výroční zprávy a případně jako podklad pro hodnocení školy ČŠI. Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy v uplynulém období byly zejména podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora žáků ze strany školy, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů, výsledky vzdělávání žáků a kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V procesu autoevaluace byly využívány následující metody a techniky: - analýza dokumentů vzniklých v rámci školské politiky a administrativy (učební plány, učební osnovy, RVP, ŠVP, učebnice, statistiky, legislativní dokumenty, ekonomické aj. zprávy o školství). Obsahová analýza prací žáků byla využívána pro zjišťování individuálního vývoje či rozvoje jednotlivých žáků. - dotazník - soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá písemně, případně prostřednictvím výpočetní techniky. - pozorování - cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů. Pedagogické pozorování se týká výchovných jevů. V pedagogické praxi byla využívána pozorování ve formě tzv. hospitací. V rámci systému hodnocení se vybraní žáci školy účastnili na průzkumech pořádaných jinými organizacemi (CERMAT, atd.). Škola se zapojila do testování z českého jazyka a literatury v projektu Sonda Vybraní žáci byli účastníky dotazníkové akce pro společnost Člověk v tísni, výsledky které budou použity pro vzdělávací program Jeden Svět na školách pořádaného společností MEDIAN, s.r.o. v dubnu Závěrečnou zprávu z výzkumu obdrží škola na začátku školního roku 2014/2015. Pro další směrování a přizpůsobení formy výuky slouží každoročně testování prvních ročníků prostřednictvím vstupních testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Vyhodnocení vstupních testů Vstupní test z českého jazyka a literatury prvních ročníků 2013/2014 Dne psalo 20 žáků třídy SO1A vstupní test z českého jazyka. Průměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Průměrných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie a slovní zásoby. Mírně nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti. Celkovou úroveň třídy SO1A lze vyhodnotit jako mírně nadprůměrnou. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. SO1A JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání ,5 % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost ,6 % 18

19 Dne psalo 14 žáků třídy SO1B vstupní test z českého jazyka. Podprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu, morfologie a slovní zásobě. Naopak nadprůměrné výsledky byly zjištěny u literární teorie a čtenářské gramotnosti. Výuka českého jazyka bude zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. SO1B JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 28 žáků třídy EO1 vstupní test z českého jazyka. Ve všech zjišťovaných oblastech se prokázaly podprůměrné výsledky. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. EO1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 18 žáků třídy FS1 vstupní test z českého jazyka. Mírně nadprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Ve zbývajících oblastech byly zjištěny podprůměrné znalosti. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. FS1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Dne psalo 26 žáků třídy TO1 vstupní test z českého jazyka. Mírně nadprůměrné výsledky byly zjištěny v oblasti pravopisu. Průměrných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie. Mírně nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti a v oblasti slovní zásoby. Celkovou úroveň třídy TO1 lze vyhodnotit jako mírně nadprůměrnou. Výuka českého jazyka je zaměřena na procvičování pravopisných a tvaroslovných jevů, slovní zásoba je rozšiřována prací s texty. V literatuře jsou žáci motivováni k vlastní četbě. TO1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání ,38 % 2 Morfologické: zadání ,55 % 3 Slovní zásoba: zadání ,10 % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost ,46 % 19

20 Dne psalo 12 žáků třídy PD1 vstupní test z českého jazyka. Největší obtíže dělala žákům cvičení z pravopisu, kde byly zjištěny průměrné výsledky. Mírně nadprůměrných a vyrovnaných výsledků dosáhli žáci v oblasti morfologie a slovní zásoby. Nadprůměrnou úroveň prokázali v oblasti literární teorie a čtenářské gramotnosti. PD1 JEVY + - úspěšnost 1 Pravopisné: zadání % 2 Morfologické: zadání % 3 Slovní zásoba: zadání % 4 Lit. teorie a čtenářská gramotnost % Vstupní test z matematiky prvních ročníků 2013/2014 Během října se ve všech prvních ročnících konaly vstupní testy z matematiky. Zadání bylo shodné s předchozím školním rokem, stejně tak hodnocení. Třída Průměrná úspěšnost % Medián % Nejlepší % Nejhorší % Pořadí třídy SO1A SO1B PD EO TO FS Tabulka pro porovnání s výsledky z loňského školního roku: Třída Úspěšnost % Medián % Max.úsp. % Min.úsp. % Pořadí třídy EO FS SO PD TO Vstupní test z anglického jazyka prvních ročníků 2013/2014 Vstupní testy z anglického jazyka byly navrženy tak, aby se ukázalo, zda mají studenti, kteří nastoupili do prvních ročníků, osvojeny základní gramatické jevy ze základních škol. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že studenti mají v tomto výrazné nedostatky. Přestože byly testy zaměřeny pouze na oba přítomné časy, znalosti studentů jsou nedostatečné. Práce s textem dopadla výrazně lépe, ale je třeba vzít v potaz, že text byl jednoduchý se základní slovní zásobou. 20

21 Předmětová komise se shodla na tom, že je třeba se studenty, kteří chtějí pokračovat v maturitním studiu, popřípadě již v takovém oboru studují, více procvičovat základní gramatické jevy a upevňovat a zlepšovat jejich znalosti. Třída Počet žáků Max. počet bodů Gramatika (23) Max. počet bodů Práce s textem (7) Úspěšnost v % Gramatika Úspěšnost v % Práce s textem EO FS , PD SO1A SO1B , TO Školní vzdělávací programy Na základě schválených RVP byly zpracovány ŠVP pro všechny obory a probíhá podle nich výuka od , počínaje 1. ročníkem. Jednotlivé ŠVP byly vypracovány se záměrem vytvořit společný první ročník pro strojírenské obory, ale i pro obory elektrotechnické. Zároveň byly ŠVP programu přiděleny motivační názvy jako např. Finanční specialista, Telekomunikační mechanik apod. ŠVP jsou průběžně aktualizovány. Pro školní rok 2011/2012 byl zpracován nový ŠVP pro obor Letecký mechanik č. oboru L/02 na základě nově schváleného RVP. Výuka dle tohoto ŠVP byla zahájena V průběhu školního roku 2012/2013 byly dokončeny obsahové úpravy v souladu s RVP, potřebami výuky a technickým pokrokem v oboru školní vzdělávací programy oborů č M/01 Telekomunikační mechanik na Telekomunikační a datové sítě a č H/01 Spojový mechanik na Sdělovací a zabezpečovací systémy. Výuka v těchto inovovaných oborech začala probíhat od prvního ročníku ve školním roce 2012/2013. I. Směr strojírenství - čtyřletý s maturitou L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) L/01 Mechanik strojů a zařízení (Letecký mechanik) dobíhající obor L/02 Letecký mechanik - tříleté s výučním listem H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč) H/01 Strojní mechanik (Zámečník) H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel) II. Směr elektrotechnický - čtyřletý s maturitou M/01 Telekomunikace (Telekomunikační mechanik) nově Telekomunikační a datové sítě L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) 21

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

Výroční zp ráva o činnosti Stře ední školy

Výroční zp ráva o činnosti Stře ední školy Výroční zpráva o činn osti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více