Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů"

Transkript

1 BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny a vláhu. Při vhodném systému pastvy poskytuje dostatek kvalitní píce pro pasená zvířata. V nově založeném trvalém porostu by neměl chybět, v lučním porostu ale nebývá příliš vytrvalý. Lolium perenne Phleum pratense Bojínek luční patří mezi volně trsnaté vytrvalé trávy, které poměrně dobře snáší spásání. Na výživu a vláhové podmínky je poměrně náročný, ale poskytuje velké množství kvalitní jemné píce, která je zvířaty velmi dobře přijímána.

2 Phleum pratense Poa pratensis Lipnice luční je velmi vytrvalá, dobře obrůstá i po spasení a sešlapávání snáší také velmi dobře. Na živiny a vláhové podmínky je méně náročná, píci poskytuje kvalitní, proto je zvířaty přijímána velmi dobře. V pastevním porostu by neměla chybět, protože vytváří pevný a poměrně elastický drn. Poa pratensis Festuca rubra Kostřava červená patří mezi nižší vytrvalé trávy a vytvářívíce morfologicky rozdílných forem, přičemž cennější jsou rostliny, které tvoří podzemní výběžky a nevytvářejí kompaktní trsy. Je velice přizpůsobivá k ekologickým podmínkám, na živiny je nenáročná a zároveň je velmi odolná proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Píci poskytuje poměrně kvalitní a je významná tvorbou pevného drnu.

3 Festuca rubra Festuca pratensis Kostřava luční patří mezi víceleté volně trsnaté trávy, při spásání vytváří pevný hustý drn. Je značně přizpůsobivá různým ekologickým podmínkám, přičemž lépe se jí daří ve vlhčích podmínkách. Snáší dobře i drsnější podmínky a vůči mrazům je velmi odolná. Poskytuje velké výnosy velmi kvalitní píce, přičemž tuto kvalitu si podržuje i v pozdnějších vývojových stadiích. Problematická je její vytrvalost, na některých stanovištích, zejména sušších záhy ustupuje. Festuca pratensis Dactylis glomerata Srha laločnatá je vytrvalá vzrůstná tráva, která vytváří volné mírně vystoupavé trsy. Je poněkud náročnější na živiny, ale při dostatku vláhy poskytuje velmi velké množství kvalitní píce s vysokou výživnou hodnotou. Stárnutím se stává méně odolná proti mrazu.

4 Dactylis glomerata Trisetum flavescens Trojštět žlutavý je víceletá středně vzrůstná tráva, tvořící volné trsy. Na stanovištní podmínky je poměrně nenáročný, nesnáší pouze silně zamokřená místa. Poskytuje velké výnosy poměrně kvalitnípíce. Dobře obrůstáa odnožuje, při vyšším zatížení pastviny však ustupuje. Podle novějších poznatků by neměl jeho podíl přesáhnout 10 % sušiny v krmné dávce, aby se zamezilo vzniku kalcinózy (nedostatku Ca) u pasených zvířat. Ve stáří je zvířaty často opomíjen. Trisetum flavescens Arrhenatherum elatius Ovsík vyvýšený je to velmi vysoká volně trsnatá vytrvalá tráva s rychlým vývojem, rostoucí spíše na sušších stanovištích. Špatně snáší spásání a sešlap a vytrvalost není příliš velká. Poskytuje vysoké výnosy poměrně chutné píce.

5 Arrhenatherum elatius Alopecurus pratensis Psárka luční je krátce výběžkatá vytrvalá tráva s poměrně vysokými nároky na vláhu a živiny. Poskytuje velké množství kvalitní píce, avšak při intenzivní pastvě z porostu postupně mizí. Při sklízení píce z porostů s jejím vyšším zastoupením je třeba pamatovat na její velkou ranost. Alopecurus pratensis Bromus erectus Sveřep vzpřímený je vytrvalá trsnatá tráva charakteristická pro suché stepní stanoviště. Poskytuje píci průměrné kvality a po seči nebo po spasení špatněobrůstá.

6 Bromus erectus Bromus hordeaceus Sveřep měkký je jednoletá, popř. ozimá tráva. Poskytuje málo nekvalitní píce, vzhledem jeho velmi malé užitné hodnotě a snadnému vysemeňování patří mezi obtížné plevelné druhy. Bromus hordeaceus Elytrigia repens Pýr plazivý je výběžkatá tráva, která tvoří ve velkém množství dlouhé podzemní výběžky a rozšiřuje se zejména na prokypřených půdách a místech s narušeným drnem. Poskytuje slušné výnosy píce s průměrnou krmivářskou hodnotou. Při velkém podílu této trávy v pastevním porostu může být celková kvalita píce snížena vysokým podílem kyseliny křemičité.

7 Elytrigia repens Agrostis capillaris Psineček tenký patří mezi málo vzrůstné vytrvalé trávy a na pastvinách tvoří spolu s kostřavou červenou spodní patro porostu. Na stanoviště a na živiny je nenáročný. Spásání zvířaty snáší velmi dobře, přičemž kvalita píce je horší a také výnosový potenciál této trávy je nižší. Ve stáří je často zvířaty opomíjen. Agrostis capillaris Poa trivialis Lipnice obecná je víceletý druh se zakořeňujícími výběžky rostoucí většinou na vlhkých stanovištích. Poskytuje málo píce s průměrnou kvalitou.

8 Poa trivialis Poa annua Lipnice roční je jednoletá plevelná tráva rostoucí zejména na silně sešlapávaných místech. Z pícninářského hlediska nemá význam, její přítomnost je škodlivá zejména v trávnících, kde velice snižuje pevnost drnu. Poa annua Anthoxanthum odoratum Tomka vonná je vytrvalý trsnatý druh hojněrostoucízejména vkrátkostébelných chudších porostech. Vyznačuje se velkou raností a obsahem jedovatého kumarinu.

9 Anthoxanthum odoratum Holcus mollis Medyněk měkký se podobně jako pýr plazivý vyznačuje intenzivním vegetativním rozmnožováním podzemními výběžky. Na vláhu a živiny je nenáročný a v některých porostech může při nevhodném způsobu obhospodařování převládnout. Píce je horší kvality a v pastevním porostu je proto medyněk méně žádaným druhem. Často se vyskytuje na starých úhorech ve vyšších polohách. Holcus mollis Holcus lanatus Medyněk vlnatý je vytrvalý hustě trsnatý druh rostoucí v nejrůznějších podmínkách. Špatně snáší častější sekání a jeho píce je zvířaty špatně přijímána. Občas se využívá pro rychlé ozelenění zdevastovaných ploch.

10 Holcus lanatus Deschampsia cespitosa Metlice trsnatá je vytrvalá trsnatá tráva s velkou amplitudou rozšíření. Při nevhodném způsobu obhospodařování se často šíří. Píce je velmi drsná s nízkou stravitelností a špatnou kvalitou. Porosty s vyšším podílem tohoto druhu jsou pro pastvu nevhodné. Deschampsia cespitosa Nardus stricta Smilka tuhá je vytrvalá nízká tráva vytvářející velké husté trsy, rostoucí na vlhčích a na živiny chudých loukách zejména v horských oblastech. Poskytuje malé množství nekvalitní píce s malou stravitelností, a proto jsou porosty s převahou této trávy pro pastvu nevhodné.

11 Nardus stricta Molinia caerulea Bezkolenec modrý je vytrvalá tráva rostoucí na živinami chudých vlhčích stanovištích s přebytkem surového humusu. Poskytuje malé množství píce s nízkou krmivářskou hodnotou, proto jsou bezkolencové porosty pro pastvu nevhodné. Původně se tyto louky kosily na podzim jako stelivové porosty. Molinia caerulea Trifolium pratense Jetel luční je vytrvalá (víceletá) jetelovina, díky své vysoké nutriční hodnotě často pěstovaná jako pícnina. Kulturní odrůdy však v setých porostech nemají velkou vytrvalost, po 2-3 letech ustupují.

12 Trifolium pratense Trifolium repens Jetel plazivý je vytrvalá jetelovina, vytvářející četné zakořeňující nadzemní výběžky (stolony). Je poměrně plastický k ekologickým podmínkám, snáší výborně sešlapávání a rychle obrůstá. Píci poskytuje vynikající a v pastevním porostu by neměl chybět. Protože produkuje semena s dlouhou životností, je často přítomen v půdní bance semen a je schopen se do porostu rozšířit i bez dosévání. Trifolium repens Trifolium dubium Jetel pochybný drobná jednoletá až dvouletá jetelovina rostoucí zejména na sušších loukách a trávnících. Vzhledem ke svému vzrůstu nemá větší pícninářský význam.

13 Trifolium dubium Trifolium hybridum Jetel zvrhlý je středně vzrůstná vytrvalá jetelovina rostoucí zejména na vlhčích loukách, dříve často vysévaný ve směskách jako švédský jetel. Trifolium hybridum Lotus corniculatus Štírovník růžkatý je vytrvalá jetelovina, která je nenáročná na ekologické podmínky a má výbornou odolnost proti suchu a poškození mrazem. Poskytuje píci výborné kvality s vysokou stravitelností a zejména ve vlhčích podmínkách je vynikajícím druhem pro pastevní porosty.

14 Lotus corniculatus Lotus uliginosus Štírovník bažinný je druh podobný předešlému, roste zejména na vlhkých loukách a pastvinách. Lotus uliginosus Lathyrus pratensis Hrachor luční je nenáročná vytrvalá jetelovina, vytvářející dlouhé bohatě větvené podzemní výběžky. Píce má vysokou krmnou hodnotu, nedostatkem je časté napadení rostlin chorobami a škůdci a také menší chutnost krmiva.

15 Lathyrus pratensis Vicia sepium Vikev plotní patří mezi víceleté jeteloviny, vyplňující hlavně horní prostorové patro v porostu. Vyznačuje se vynikající kvalitou píce, avšak při intenzivní pastvě ustupuje. Vicia sepium Vicia cracca Vikev ptačí patří také mezi víceleté jeteloviny. Vyznačuje se dobrou kvalitou píce, a podobně jako předcházející druh při intenzivní pastvě ustupuje.

16 Vicia cracca Taraxacum spp. Pampeliška (smetánka) je vytrvalá bylina s přízemní listovou růžicí. Je poměrně nenáročná na stanoviště, nejlépe se jí však daří na místech s dostatkem přístupného dusíku. Poskytuje výtečnou píci a v pastevních porostech se jí většinou daří. Často se vyskytuje v opuštěných jetelových polích, ale postupně je vytlačována vzrůstnějšími druhy. Taraxacum spp. Achillea millefolium Řebříček obecný je vytrvalá bylina, která patří díky své přizpůsobivosti mezi nejrozšířenější luční rostliny. Velmi dobře snáší spásání a sešlapávání pasenými zvířaty. Píce je poměrně kvalitní, dietetická.

17 Achillea millefolium Alchemilla spp. Kontryhel je vytrvalá rostlina, nenáročná na živiny a polohu, roste spíše na středně vlhkých až vlhčích stanovištích. Poskytuje píci dobrékvality a po spasení velmi dobře obrůstá. Alchemilla spp. Plantago lanceolata Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů s malými nároky na stanoviště. Produkuje kvalitní dietetickou píci, avšak s poměrně nízkým výnosem.

18 Plantago lanceolata Veronica chamaedrys Rozrazil rezekvítek je jedním z nejrozšířenějších, k ekologickým podmínkám velmi přizpůsobivý vytrvalý druh s vystoupavými lodyhami, který na pastvině dobře snáší sešlapávání. Kvalita píce je průměrná až horší. Veronica chamaedrys Galium album Svízel bílý je vytrvalý druh smalými nároky na ekologické podmínky. Poskytuje poměrněvelkémnožstvíkvalitní píce, hůře však obrůstá.

19 Galium album Bistorta major Rdesno hadí kořen je vytrvalá oddenkatá rostlina, velmi rozšířená na vlhčích stanovištích středních a vyšších poloh. Produkuje malé množství poměrně kvalitní píce. Na některých stanovištích se postupně může stát dominujícím druhem, který potlačuje ostatní kvalitnější druhy. Bistorta major Sanguisorba officinalis Krvavec toten je víceletý vzrůstný druh sdlouhým oddenkem, který často roste na vlhčích ažzamokřených stanovištích. Poskytuje chutnou a kvalitní píci s protiprůjmovými účinky.

20 Sanguisorba officinalis Leucanthemum vulgare Kopretina bílá je víceletá bylina rostoucí často na loukách a pastvinách. Skot se této rostlině vyhýbá, zřejmě kvůli obsahu glykosidů. Leucanthemum vulgare Hypochoeris radicata Prasetník kořenatý je vytrvalý druh, rostoucí zejména na sušších loukách a pastvinách, a vyznačuje se typickou přízemní růžici listů.

21 Hypochoeris radicata Leontodon hispidus Pampeliška srstnatá je vytrvalá bylina široce rozšířená v nejrůznějších travních porostech. Preferuje mírně vlhké a živinami dobře zásobené půdy. Leontodon hispidus Aegopodium podagraria Bršlice kozí noha je vzrůstná vytrvalá bylina obecně rozšířená zejména na narušených vlhčích loukách a úhorech. Vyznačuje se tvorbou velkého množství podzemních oddenků, které znesnadňují její likvidaci a náleží tak k úporným plevelům.

22 Aegopodium podagraria Anthriscus sylvestris Kerblík lesní je dvou až víceletá bylina, vyznačující se velkým vzrůstem a rozšířením na vlhčích a na živiny bohatých stanovištích. Podobně jako bršlice patří ke konkurenčně silným rostlinám, potlačujícím méně vzrůstné rostlinné druhy. Anthriscus sylvestris Heracleum sphondylium Bolševník obecný je také dvou až víceletý obecně rozšířený plevelný druh rostoucí zejména na vlhčích loukách a pastvinách. Obsahuje řadu jedovatých látek a při styku s pokožkou může způsobit zdravotní problémy.

23 Heracleum sphondylium Pimpinella saxifraga Bedrník obecný je vytrvalá bylina rostoucí zejména na sušších loukách. Pimpinella saxifraga Cerastium holosteoides Rožec obecný je nízká dvouletá až vytrvalá bylina obecně rozšířená v lučních i pastevních porostech. Vzhledem k nízkému vzrůstu nemá větší pícninářský význam.

24 Cerastium holosteoides Stellaria graminea Ptačinec trávovitý je vytrvalá bylina s vystoupavými lodyhami. Vyskytuje se hojně na loukách i pastvinách. Stellaria graminea Plantago major Jitrocel většíje vytrvalý druh vyznačujícíse přízemní růžicí listů. Roste zejména na narušených místech luk a pastvin, poměrně dobře snáší sešlapávání.

25 Plantago major Plantago media Jitrocel prostřední je vytrvalý druh, rostoucí na loukách, trávnících i pastvinách, preferuje spíše živinami bohatézásaditépůdy. Plantago media Lychnis flos-cuculi Kohoutek luční je typickým druhem vlhkých luk a pastvin, jeho přítomnost ukazuje na vysokou hladinu podzemní vody.

26 Lychnis flos-cuculi Veronica serpyllifolia Rozrazil douškolistý je vytrvalá bylina vyznačující se tvorbou poléhavých kořenujících lodyh. Je často rozšířen na loukách a pastvinách. Veronica serpyllifolia Campanula rotundifolia Zvonek okrouhlolistý je vytrvalý druh nižšího vzrůstu rostoucí často na loukách i pastvinách na čerstvě vlhkých až vysýchavých půdách.

27 Campanula rotundifolia Geranium sylvaticum Kakost lesní je vytrvalá rostlina s poměrně velkou tvorbou nadzemní biomasy. Roste na vlhčích stanovištích ve vyšších polohách a kvalita píce je pouze průměrná. Zvířaty je často opomíjen. Geranium sylvaticum Rumex acetosa Šťovík kyselý je velmi rozšířený luční druh s velmi malými nároky na stanoviště i vláhové podmínky. Při dostatečné výživě dusíkem poskytuje poměrně chutnou píci, při vysokém zastoupení v porostu však může způsobovat zdravotní obtíže pasených zvířat.

28 Rumex acetosa Rumex obtusifolius Šťovík tupolistý patří mezi obtížné vytrvalé plevele, je hojně rozšířený na opuštěných loukách a pastvinách, zejména na stanovištích s vyšším množstvím přístupného dusíku a draslíku v půdě, často způsobeného nadměrným kejdováním. Vzhledem k jeho nízké kvalitě píce je to druh v pastevních porostech nežádoucí. Mladé listy jsou spásány ovcemi, skot jej opomíjí. Rumex obtusifolius Hypericum maculatum Třezalka skvrnitá je vytrvalý plevelný druh osídlující zejména stanoviště chudá na živiny. Píci poskytuje tuhou s velmi špatnou kvalitou, lodyhy brzy dřevnatí a při vyšším zastoupení může způsobovat červené zabarvení mléka u dojnic. V pastevním porostu je to druh nežádoucí. Roste především ve vyšších polohách.

29 Hypericum maculatum Ranunculus acris Pryskyřník prudký je vytrvalý na stanoviště nenáročný druh, rostoucí hlavně na vlhčích loukách. Poskytuje píci špatnékvality, kteráje včerstvém stavu ve větším množství pro zvířata jedovatá. Ranunculus acris Ranunculus repens Pryskyřník plazivý je vytrvalá bylina vytvářející plazivé až vystoupavé kořenující výběžky. Roste zejména na vlhčích loukách a pastvinách. Na rozdíl od předcházejícího druhu není tak jedovatý.

30 Ranunculus repens Colchicum autumnale Ocún jesenní je vytrvalá hlíznatá rostlina, rostoucí zejména na zásaditých půdách. Celé rostliny jsou prudce jedovaté, tudíž pro pastvu jsou stanoviště s výskytem tohoto druhu nevhodné, přestože se zvířata rostlinám většinou vyhýbají. Colchicum autumnale Veratrum album subsp. lobelianum Kýchavice bílá Lobelova je vytrvalá robustní rostlina, rostoucí na horských loukách. Má malé nároky na stanoviště i na výživu. Píce je jedovatá.

31 Veratrum album susp. lobelianum Cardamine pratensis Řeřišnice luční je vytrvalá brukvovitá rostlina s vysokými nároky na půdní vlhkost. Roste na chudých vlhkých loukách a její píce je v čerstvém stavu mírně jedovatá. Cardamine pratensis Cirsium spp. Pcháč (různé druhy) jsou nepříjemné vytrvalé plevele, píce je díky ostnitosti špatně poživatelná. Často rostou na pastvinách, kde zůstávají většinou nedotčeny i po spasení porostu. Na stanoviště a na živiny jsou nenáročné. Velmi často se vyskytují v narušených porostech nebo na úhorech.

32 Cirsium vulgare Cirsium heterophylum, C. palustre Urtica dioica Urtica dioica Kopřiva dvoudomá patří mezi významné plevele. Je to dvoudomá rostlina vyznačující se vysokým vzrůstem a výskytem na dusíkem bohatých stanovištích. Často se vyskytuje i na zanedbaných loukách, úhorech a pastvinách.

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

Zemědělské travní směsi - luční

Zemědělské travní směsi - luční Zemědělské travní směsi - luční LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha Srha laločnatá raná 37% Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy. Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a velmivysoké

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) * ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ D o p l n ě n í n á v r h u Objednatel: Obecní úřad Ktová Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2017 2017 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

158 Ekologické zemědělství

158 Ekologické zemědělství 158 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 159 10 Pícninářství 10.1 Trvalé travní porosty v EZ z hlediska biodiverzity 10.1.1 Předpoklad vzniku a existence trvalých travních porostů (TTP) 1) Označení

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 2 MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 2 MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY Vč. sb. přír. Práce a studie, (): - ISSN - VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, II. N á v r h VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

Travinná společenstva střední Evropy

Travinná společenstva střední Evropy Travinná společenstva střední Evropy Vývoj travních porostů, historie Fytocenologická charakteristika přirozených porostů luk a pastvin ČR Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Studijní literatura Hejcman M. et

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Petra Hájková, Michal Hájek, Denisa Blažková, Tomáš Kučera, Milan Chytrý, Marcela Řezníčková, Kateřina Šumberová, Tomáš Černý,

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1303_ZZ_161302-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161302 1. Údaje o

Více

Obnova lučních porostů

Obnova lučních porostů Obnova lučních porostů Co můžeme udělat Obnova managementu (kosení pasení) omezení přísunu živin odstranění dřevin (a obnova managementu) samovolná sukcese na orné půdě (a obnova managementu) obnova luk

Více

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Problematika travních směsí v zahradní a krajinářské tvorbě Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Vilím, Ph.D. Vypracoval: Ing.

Více

Botanický průzkum stanovišť podél cest

Botanický průzkum stanovišť podél cest Botanický průzkum stanovišť podél cest Přírodní škola, Praha 2001 Úvod: Cesty jsou uţ po staletí fenoménem naší krajiny. Vytváří souvislé pásy v zásadě stejných ekologických podmínek a není proto nikterak

Více

Pícninářství. Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno

Pícninářství. Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno Pícninářství Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno Definice pícninářství Pícninářství je speciální úsek rostlinné výroby zabývající se pěstováním a využíváním pícnin na orné půdě a obhospodařováním

Více

Květnaté louky - druhově pestré porosty. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o.

Květnaté louky - druhově pestré porosty. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o. Květnaté louky - druhově pestré porosty Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o. Terminologie druhově pestrých porostů Pícninářství louky a pastviny = trvalý nebo dočasný travní porost, produkční

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN 2009-2012 Náměšť 21. 3. 2013 Ing. Milan Hluchý, PhD. Dr. Wilfried Hartl 1) Faktory degradující půdu vodní eroze debazifikace Ozelenění vinic

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze tučný titulek, doplňující informace pod titulkem mohou (ale nemusí) být vodítkem pro samotnou prezentaci. Prezentace by měla

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 219 223 Srní 2. 4. dubna 2001 Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě Vlasta Kroupová, Eva Matoušková & Miloslav Šoch Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí SEZNAM PŘÍLOH Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí Obr. 5 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Úhor Obr. 6 Výsečový graf počtu plevelů

Více

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Realizace štěrkových trávníků v ČR Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Štěrkové trávníky Definice štěrkového trávníku pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Brukvovité (Brassicaceae) drobné bílé květy v bezlistenných hroznech šešulky trojúhelníkovité,

Více

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Aegopodium podagraria Agrostis stolonifera Achillea millefolium Ajuga reptans Alchemilla vulgaris Alliaria petiolata Alopecurus pratensis Anemone nemorosa Anemone

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B L A T C E - H O U S K A Č. P. 7 9 4 7 2 0 1 D O K S Y P Ř Í L O H

Více

Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A

Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A 2 0 1 7 Zástupce pro Českou republiku: 664 31 LELEKOVICE, Lelekovice 866 telefon 541 232 700, fax 541 232 720 e-mail: travniky@adamza.cz www.barenbrug.cz Veřejná a

Více

kapitola 12 - tabulková část

kapitola 12 - tabulková část 1200 00 00 00/80 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY 1201 00 00 00/80 Sójové boby, též drcené 1201 10 00 00/80 - Semena - 0 N4,F7

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny 1 UP Olomouc, 2 ČZU Praha, 3 Mendelu Brno, 4 VÚRV Praha-Ruzyně, 5 INRA Toulouse, Francie, 6 Université Toulouse, Francie, 7

Více

Úroda 12/2011, vědecká příloha

Úroda 12/2011, vědecká příloha Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Pícninářská komise ORV ČAZV, Odbor rostlinolékařství ČAZV a mediální partner Profi Press, s.r.o. Praha AKTUÁLNÍ

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Silážování travních a jetelotravních porostů

Silážování travních a jetelotravních porostů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Silážování travních a jetelotravních porostů Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vypracoval:

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae)

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) vytrvalé nebo jednoleté byliny KOŘENOVÁ SOUSTAVA: svazčitá (homorhizie) STONEK: většinou dutý, kolénkatý (stéblo) LISTY: -dvouřadé, střídavé, čárkovité, s listovou pochvou,

Více

ForageMax. kvalitní travní směsi

ForageMax. kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi Obsah NOVINKY 3 PŘÍSEVY 5 KVALITNÍ KRMIVO Z TRAV 6 - DOJNICE 6 - MASNÝ SKOT 7 - OVCE A KONĚ 9 FORAGE MAX PŘEHLED SMĚSÍ 12 Směsi do sadů a

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

BIOD0801_louka_ZZ_w.doc str. 1

BIOD0801_louka_ZZ_w.doc str. 1 BIOD0801_louka_ZZ_w.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Množení lučních druhů v kultuře číslo projektu: 03030108 1. Údaje o žádající organizaci

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Jan Pelikán Daniela Knotová Simona Raab Carthamus tinctorius L. SABINA Netradiční

Více

O b s a h Poděkování:

O b s a h Poděkování: Bér zelený 1 Bojínek hlíznatý 2 Bojínek luční 3 Chrastice rákosovitá 4 Chundelka metlice 5 Ježatka kuří noha 6 Jílek mnohokvětý 7 Jílek vytrvalý 8 Kostřava červená 9 Kostřava luční 10 Kostřava ovčí 11

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066 Vydání první, Mělník 2014

v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066 Vydání první, Mělník 2014 S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE PROJEKTU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO VÝUKY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Vliv pastvy ovcí a skotu na druhové složení travních porostů Diplomová práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel SPOJILI JSME SÍLY Prodej travních směsí, odborné poradenství Odborné poradenství, sestavení směsí 2 Festulolia Mezirodoví kříženci FESTULOLIA

Více

KATALOG TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN

KATALOG TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN 2017 Zasejte úspěch KATALOG TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN www.agrokop.com Vychytané travní směsi 1 Kontrola ÚKZÚZ Celý proces výroby směsí probíhá pod dozorem ÚKZÚZ. Složení podléhá registraci a pravost údajů

Více

Sedmikráska obecná Bellis perennis

Sedmikráska obecná Bellis perennis Na louce Louky musí být udržovány člověkem, aby nezarostly dřevinami. Většinou jsou to živinami bohaté, žírné louky a pastviny, méně často živinami chudé a suché trávníky. Roste zde mnoho využitelných

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

Klíčivost semen trav z (sub)alpinských poloh Krkonoš (zpracování dat)

Klíčivost semen trav z (sub)alpinských poloh Krkonoš (zpracování dat) Klíčivost semen trav z (sub)alpinských poloh Krkonoš (zpracování dat) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail: matejka@infodatasys.cz Praha, 2001 Obsah Klíčivost semen trav z (sub)alpinských

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ

PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ Lokalita: PP Skalsko Datum: 10.6.2016 Počasí: zataženo s deštěm, teplota 20 C Druh průzkumu: botanický Šetření provedl: Milan Kotilínek Ondřej Kotilínek Vykonané činnosti:

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

Pícní a trávníkové odrůdy trav ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice

Pícní a trávníkové odrůdy trav ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice Pícní a trávníkové odrůdy trav ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice Ing. Ivan Houdek, Ing. Radomír Čapka Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice Rodový hybrid

Více

Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel

Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Biologický průzkum Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Jan Losík červenec 2011 Název akce: Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Zadavatel: EMPLA AG, spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec

Více