Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů"

Transkript

1 BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny a vláhu. Při vhodném systému pastvy poskytuje dostatek kvalitní píce pro pasená zvířata. V nově založeném trvalém porostu by neměl chybět, v lučním porostu ale nebývá příliš vytrvalý. Lolium perenne Phleum pratense Bojínek luční patří mezi volně trsnaté vytrvalé trávy, které poměrně dobře snáší spásání. Na výživu a vláhové podmínky je poměrně náročný, ale poskytuje velké množství kvalitní jemné píce, která je zvířaty velmi dobře přijímána.

2 Phleum pratense Poa pratensis Lipnice luční je velmi vytrvalá, dobře obrůstá i po spasení a sešlapávání snáší také velmi dobře. Na živiny a vláhové podmínky je méně náročná, píci poskytuje kvalitní, proto je zvířaty přijímána velmi dobře. V pastevním porostu by neměla chybět, protože vytváří pevný a poměrně elastický drn. Poa pratensis Festuca rubra Kostřava červená patří mezi nižší vytrvalé trávy a vytvářívíce morfologicky rozdílných forem, přičemž cennější jsou rostliny, které tvoří podzemní výběžky a nevytvářejí kompaktní trsy. Je velice přizpůsobivá k ekologickým podmínkám, na živiny je nenáročná a zároveň je velmi odolná proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Píci poskytuje poměrně kvalitní a je významná tvorbou pevného drnu.

3 Festuca rubra Festuca pratensis Kostřava luční patří mezi víceleté volně trsnaté trávy, při spásání vytváří pevný hustý drn. Je značně přizpůsobivá různým ekologickým podmínkám, přičemž lépe se jí daří ve vlhčích podmínkách. Snáší dobře i drsnější podmínky a vůči mrazům je velmi odolná. Poskytuje velké výnosy velmi kvalitní píce, přičemž tuto kvalitu si podržuje i v pozdnějších vývojových stadiích. Problematická je její vytrvalost, na některých stanovištích, zejména sušších záhy ustupuje. Festuca pratensis Dactylis glomerata Srha laločnatá je vytrvalá vzrůstná tráva, která vytváří volné mírně vystoupavé trsy. Je poněkud náročnější na živiny, ale při dostatku vláhy poskytuje velmi velké množství kvalitní píce s vysokou výživnou hodnotou. Stárnutím se stává méně odolná proti mrazu.

4 Dactylis glomerata Trisetum flavescens Trojštět žlutavý je víceletá středně vzrůstná tráva, tvořící volné trsy. Na stanovištní podmínky je poměrně nenáročný, nesnáší pouze silně zamokřená místa. Poskytuje velké výnosy poměrně kvalitnípíce. Dobře obrůstáa odnožuje, při vyšším zatížení pastviny však ustupuje. Podle novějších poznatků by neměl jeho podíl přesáhnout 10 % sušiny v krmné dávce, aby se zamezilo vzniku kalcinózy (nedostatku Ca) u pasených zvířat. Ve stáří je zvířaty často opomíjen. Trisetum flavescens Arrhenatherum elatius Ovsík vyvýšený je to velmi vysoká volně trsnatá vytrvalá tráva s rychlým vývojem, rostoucí spíše na sušších stanovištích. Špatně snáší spásání a sešlap a vytrvalost není příliš velká. Poskytuje vysoké výnosy poměrně chutné píce.

5 Arrhenatherum elatius Alopecurus pratensis Psárka luční je krátce výběžkatá vytrvalá tráva s poměrně vysokými nároky na vláhu a živiny. Poskytuje velké množství kvalitní píce, avšak při intenzivní pastvě z porostu postupně mizí. Při sklízení píce z porostů s jejím vyšším zastoupením je třeba pamatovat na její velkou ranost. Alopecurus pratensis Bromus erectus Sveřep vzpřímený je vytrvalá trsnatá tráva charakteristická pro suché stepní stanoviště. Poskytuje píci průměrné kvality a po seči nebo po spasení špatněobrůstá.

6 Bromus erectus Bromus hordeaceus Sveřep měkký je jednoletá, popř. ozimá tráva. Poskytuje málo nekvalitní píce, vzhledem jeho velmi malé užitné hodnotě a snadnému vysemeňování patří mezi obtížné plevelné druhy. Bromus hordeaceus Elytrigia repens Pýr plazivý je výběžkatá tráva, která tvoří ve velkém množství dlouhé podzemní výběžky a rozšiřuje se zejména na prokypřených půdách a místech s narušeným drnem. Poskytuje slušné výnosy píce s průměrnou krmivářskou hodnotou. Při velkém podílu této trávy v pastevním porostu může být celková kvalita píce snížena vysokým podílem kyseliny křemičité.

7 Elytrigia repens Agrostis capillaris Psineček tenký patří mezi málo vzrůstné vytrvalé trávy a na pastvinách tvoří spolu s kostřavou červenou spodní patro porostu. Na stanoviště a na živiny je nenáročný. Spásání zvířaty snáší velmi dobře, přičemž kvalita píce je horší a také výnosový potenciál této trávy je nižší. Ve stáří je často zvířaty opomíjen. Agrostis capillaris Poa trivialis Lipnice obecná je víceletý druh se zakořeňujícími výběžky rostoucí většinou na vlhkých stanovištích. Poskytuje málo píce s průměrnou kvalitou.

8 Poa trivialis Poa annua Lipnice roční je jednoletá plevelná tráva rostoucí zejména na silně sešlapávaných místech. Z pícninářského hlediska nemá význam, její přítomnost je škodlivá zejména v trávnících, kde velice snižuje pevnost drnu. Poa annua Anthoxanthum odoratum Tomka vonná je vytrvalý trsnatý druh hojněrostoucízejména vkrátkostébelných chudších porostech. Vyznačuje se velkou raností a obsahem jedovatého kumarinu.

9 Anthoxanthum odoratum Holcus mollis Medyněk měkký se podobně jako pýr plazivý vyznačuje intenzivním vegetativním rozmnožováním podzemními výběžky. Na vláhu a živiny je nenáročný a v některých porostech může při nevhodném způsobu obhospodařování převládnout. Píce je horší kvality a v pastevním porostu je proto medyněk méně žádaným druhem. Často se vyskytuje na starých úhorech ve vyšších polohách. Holcus mollis Holcus lanatus Medyněk vlnatý je vytrvalý hustě trsnatý druh rostoucí v nejrůznějších podmínkách. Špatně snáší častější sekání a jeho píce je zvířaty špatně přijímána. Občas se využívá pro rychlé ozelenění zdevastovaných ploch.

10 Holcus lanatus Deschampsia cespitosa Metlice trsnatá je vytrvalá trsnatá tráva s velkou amplitudou rozšíření. Při nevhodném způsobu obhospodařování se často šíří. Píce je velmi drsná s nízkou stravitelností a špatnou kvalitou. Porosty s vyšším podílem tohoto druhu jsou pro pastvu nevhodné. Deschampsia cespitosa Nardus stricta Smilka tuhá je vytrvalá nízká tráva vytvářející velké husté trsy, rostoucí na vlhčích a na živiny chudých loukách zejména v horských oblastech. Poskytuje malé množství nekvalitní píce s malou stravitelností, a proto jsou porosty s převahou této trávy pro pastvu nevhodné.

11 Nardus stricta Molinia caerulea Bezkolenec modrý je vytrvalá tráva rostoucí na živinami chudých vlhčích stanovištích s přebytkem surového humusu. Poskytuje malé množství píce s nízkou krmivářskou hodnotou, proto jsou bezkolencové porosty pro pastvu nevhodné. Původně se tyto louky kosily na podzim jako stelivové porosty. Molinia caerulea Trifolium pratense Jetel luční je vytrvalá (víceletá) jetelovina, díky své vysoké nutriční hodnotě často pěstovaná jako pícnina. Kulturní odrůdy však v setých porostech nemají velkou vytrvalost, po 2-3 letech ustupují.

12 Trifolium pratense Trifolium repens Jetel plazivý je vytrvalá jetelovina, vytvářející četné zakořeňující nadzemní výběžky (stolony). Je poměrně plastický k ekologickým podmínkám, snáší výborně sešlapávání a rychle obrůstá. Píci poskytuje vynikající a v pastevním porostu by neměl chybět. Protože produkuje semena s dlouhou životností, je často přítomen v půdní bance semen a je schopen se do porostu rozšířit i bez dosévání. Trifolium repens Trifolium dubium Jetel pochybný drobná jednoletá až dvouletá jetelovina rostoucí zejména na sušších loukách a trávnících. Vzhledem ke svému vzrůstu nemá větší pícninářský význam.

13 Trifolium dubium Trifolium hybridum Jetel zvrhlý je středně vzrůstná vytrvalá jetelovina rostoucí zejména na vlhčích loukách, dříve často vysévaný ve směskách jako švédský jetel. Trifolium hybridum Lotus corniculatus Štírovník růžkatý je vytrvalá jetelovina, která je nenáročná na ekologické podmínky a má výbornou odolnost proti suchu a poškození mrazem. Poskytuje píci výborné kvality s vysokou stravitelností a zejména ve vlhčích podmínkách je vynikajícím druhem pro pastevní porosty.

14 Lotus corniculatus Lotus uliginosus Štírovník bažinný je druh podobný předešlému, roste zejména na vlhkých loukách a pastvinách. Lotus uliginosus Lathyrus pratensis Hrachor luční je nenáročná vytrvalá jetelovina, vytvářející dlouhé bohatě větvené podzemní výběžky. Píce má vysokou krmnou hodnotu, nedostatkem je časté napadení rostlin chorobami a škůdci a také menší chutnost krmiva.

15 Lathyrus pratensis Vicia sepium Vikev plotní patří mezi víceleté jeteloviny, vyplňující hlavně horní prostorové patro v porostu. Vyznačuje se vynikající kvalitou píce, avšak při intenzivní pastvě ustupuje. Vicia sepium Vicia cracca Vikev ptačí patří také mezi víceleté jeteloviny. Vyznačuje se dobrou kvalitou píce, a podobně jako předcházející druh při intenzivní pastvě ustupuje.

16 Vicia cracca Taraxacum spp. Pampeliška (smetánka) je vytrvalá bylina s přízemní listovou růžicí. Je poměrně nenáročná na stanoviště, nejlépe se jí však daří na místech s dostatkem přístupného dusíku. Poskytuje výtečnou píci a v pastevních porostech se jí většinou daří. Často se vyskytuje v opuštěných jetelových polích, ale postupně je vytlačována vzrůstnějšími druhy. Taraxacum spp. Achillea millefolium Řebříček obecný je vytrvalá bylina, která patří díky své přizpůsobivosti mezi nejrozšířenější luční rostliny. Velmi dobře snáší spásání a sešlapávání pasenými zvířaty. Píce je poměrně kvalitní, dietetická.

17 Achillea millefolium Alchemilla spp. Kontryhel je vytrvalá rostlina, nenáročná na živiny a polohu, roste spíše na středně vlhkých až vlhčích stanovištích. Poskytuje píci dobrékvality a po spasení velmi dobře obrůstá. Alchemilla spp. Plantago lanceolata Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů s malými nároky na stanoviště. Produkuje kvalitní dietetickou píci, avšak s poměrně nízkým výnosem.

18 Plantago lanceolata Veronica chamaedrys Rozrazil rezekvítek je jedním z nejrozšířenějších, k ekologickým podmínkám velmi přizpůsobivý vytrvalý druh s vystoupavými lodyhami, který na pastvině dobře snáší sešlapávání. Kvalita píce je průměrná až horší. Veronica chamaedrys Galium album Svízel bílý je vytrvalý druh smalými nároky na ekologické podmínky. Poskytuje poměrněvelkémnožstvíkvalitní píce, hůře však obrůstá.

19 Galium album Bistorta major Rdesno hadí kořen je vytrvalá oddenkatá rostlina, velmi rozšířená na vlhčích stanovištích středních a vyšších poloh. Produkuje malé množství poměrně kvalitní píce. Na některých stanovištích se postupně může stát dominujícím druhem, který potlačuje ostatní kvalitnější druhy. Bistorta major Sanguisorba officinalis Krvavec toten je víceletý vzrůstný druh sdlouhým oddenkem, který často roste na vlhčích ažzamokřených stanovištích. Poskytuje chutnou a kvalitní píci s protiprůjmovými účinky.

20 Sanguisorba officinalis Leucanthemum vulgare Kopretina bílá je víceletá bylina rostoucí často na loukách a pastvinách. Skot se této rostlině vyhýbá, zřejmě kvůli obsahu glykosidů. Leucanthemum vulgare Hypochoeris radicata Prasetník kořenatý je vytrvalý druh, rostoucí zejména na sušších loukách a pastvinách, a vyznačuje se typickou přízemní růžici listů.

21 Hypochoeris radicata Leontodon hispidus Pampeliška srstnatá je vytrvalá bylina široce rozšířená v nejrůznějších travních porostech. Preferuje mírně vlhké a živinami dobře zásobené půdy. Leontodon hispidus Aegopodium podagraria Bršlice kozí noha je vzrůstná vytrvalá bylina obecně rozšířená zejména na narušených vlhčích loukách a úhorech. Vyznačuje se tvorbou velkého množství podzemních oddenků, které znesnadňují její likvidaci a náleží tak k úporným plevelům.

22 Aegopodium podagraria Anthriscus sylvestris Kerblík lesní je dvou až víceletá bylina, vyznačující se velkým vzrůstem a rozšířením na vlhčích a na živiny bohatých stanovištích. Podobně jako bršlice patří ke konkurenčně silným rostlinám, potlačujícím méně vzrůstné rostlinné druhy. Anthriscus sylvestris Heracleum sphondylium Bolševník obecný je také dvou až víceletý obecně rozšířený plevelný druh rostoucí zejména na vlhčích loukách a pastvinách. Obsahuje řadu jedovatých látek a při styku s pokožkou může způsobit zdravotní problémy.

23 Heracleum sphondylium Pimpinella saxifraga Bedrník obecný je vytrvalá bylina rostoucí zejména na sušších loukách. Pimpinella saxifraga Cerastium holosteoides Rožec obecný je nízká dvouletá až vytrvalá bylina obecně rozšířená v lučních i pastevních porostech. Vzhledem k nízkému vzrůstu nemá větší pícninářský význam.

24 Cerastium holosteoides Stellaria graminea Ptačinec trávovitý je vytrvalá bylina s vystoupavými lodyhami. Vyskytuje se hojně na loukách i pastvinách. Stellaria graminea Plantago major Jitrocel většíje vytrvalý druh vyznačujícíse přízemní růžicí listů. Roste zejména na narušených místech luk a pastvin, poměrně dobře snáší sešlapávání.

25 Plantago major Plantago media Jitrocel prostřední je vytrvalý druh, rostoucí na loukách, trávnících i pastvinách, preferuje spíše živinami bohatézásaditépůdy. Plantago media Lychnis flos-cuculi Kohoutek luční je typickým druhem vlhkých luk a pastvin, jeho přítomnost ukazuje na vysokou hladinu podzemní vody.

26 Lychnis flos-cuculi Veronica serpyllifolia Rozrazil douškolistý je vytrvalá bylina vyznačující se tvorbou poléhavých kořenujících lodyh. Je často rozšířen na loukách a pastvinách. Veronica serpyllifolia Campanula rotundifolia Zvonek okrouhlolistý je vytrvalý druh nižšího vzrůstu rostoucí často na loukách i pastvinách na čerstvě vlhkých až vysýchavých půdách.

27 Campanula rotundifolia Geranium sylvaticum Kakost lesní je vytrvalá rostlina s poměrně velkou tvorbou nadzemní biomasy. Roste na vlhčích stanovištích ve vyšších polohách a kvalita píce je pouze průměrná. Zvířaty je často opomíjen. Geranium sylvaticum Rumex acetosa Šťovík kyselý je velmi rozšířený luční druh s velmi malými nároky na stanoviště i vláhové podmínky. Při dostatečné výživě dusíkem poskytuje poměrně chutnou píci, při vysokém zastoupení v porostu však může způsobovat zdravotní obtíže pasených zvířat.

28 Rumex acetosa Rumex obtusifolius Šťovík tupolistý patří mezi obtížné vytrvalé plevele, je hojně rozšířený na opuštěných loukách a pastvinách, zejména na stanovištích s vyšším množstvím přístupného dusíku a draslíku v půdě, často způsobeného nadměrným kejdováním. Vzhledem k jeho nízké kvalitě píce je to druh v pastevních porostech nežádoucí. Mladé listy jsou spásány ovcemi, skot jej opomíjí. Rumex obtusifolius Hypericum maculatum Třezalka skvrnitá je vytrvalý plevelný druh osídlující zejména stanoviště chudá na živiny. Píci poskytuje tuhou s velmi špatnou kvalitou, lodyhy brzy dřevnatí a při vyšším zastoupení může způsobovat červené zabarvení mléka u dojnic. V pastevním porostu je to druh nežádoucí. Roste především ve vyšších polohách.

29 Hypericum maculatum Ranunculus acris Pryskyřník prudký je vytrvalý na stanoviště nenáročný druh, rostoucí hlavně na vlhčích loukách. Poskytuje píci špatnékvality, kteráje včerstvém stavu ve větším množství pro zvířata jedovatá. Ranunculus acris Ranunculus repens Pryskyřník plazivý je vytrvalá bylina vytvářející plazivé až vystoupavé kořenující výběžky. Roste zejména na vlhčích loukách a pastvinách. Na rozdíl od předcházejícího druhu není tak jedovatý.

30 Ranunculus repens Colchicum autumnale Ocún jesenní je vytrvalá hlíznatá rostlina, rostoucí zejména na zásaditých půdách. Celé rostliny jsou prudce jedovaté, tudíž pro pastvu jsou stanoviště s výskytem tohoto druhu nevhodné, přestože se zvířata rostlinám většinou vyhýbají. Colchicum autumnale Veratrum album subsp. lobelianum Kýchavice bílá Lobelova je vytrvalá robustní rostlina, rostoucí na horských loukách. Má malé nároky na stanoviště i na výživu. Píce je jedovatá.

31 Veratrum album susp. lobelianum Cardamine pratensis Řeřišnice luční je vytrvalá brukvovitá rostlina s vysokými nároky na půdní vlhkost. Roste na chudých vlhkých loukách a její píce je v čerstvém stavu mírně jedovatá. Cardamine pratensis Cirsium spp. Pcháč (různé druhy) jsou nepříjemné vytrvalé plevele, píce je díky ostnitosti špatně poživatelná. Často rostou na pastvinách, kde zůstávají většinou nedotčeny i po spasení porostu. Na stanoviště a na živiny jsou nenáročné. Velmi často se vyskytují v narušených porostech nebo na úhorech.

32 Cirsium vulgare Cirsium heterophylum, C. palustre Urtica dioica Urtica dioica Kopřiva dvoudomá patří mezi významné plevele. Je to dvoudomá rostlina vyznačující se vysokým vzrůstem a výskytem na dusíkem bohatých stanovištích. Často se vyskytuje i na zanedbaných loukách, úhorech a pastvinách.

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

158 Ekologické zemědělství

158 Ekologické zemědělství 158 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 159 10 Pícninářství 10.1 Trvalé travní porosty v EZ z hlediska biodiverzity 10.1.1 Předpoklad vzniku a existence trvalých travních porostů (TTP) 1) Označení

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Petra Hájková, Michal Hájek, Denisa Blažková, Tomáš Kučera, Milan Chytrý, Marcela Řezníčková, Kateřina Šumberová, Tomáš Černý,

Více

Travinná společenstva střední Evropy

Travinná společenstva střední Evropy Travinná společenstva střední Evropy Vývoj travních porostů, historie Fytocenologická charakteristika přirozených porostů luk a pastvin ČR Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Studijní literatura Hejcman M. et

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Problematika travních směsí v zahradní a krajinářské tvorbě Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Vilím, Ph.D. Vypracoval: Ing.

Více

Botanický průzkum stanovišť podél cest

Botanický průzkum stanovišť podél cest Botanický průzkum stanovišť podél cest Přírodní škola, Praha 2001 Úvod: Cesty jsou uţ po staletí fenoménem naší krajiny. Vytváří souvislé pásy v zásadě stejných ekologických podmínek a není proto nikterak

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více

Pícninářství. Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno

Pícninářství. Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno Pícninářství Jiří Skládanka Ústav pícninářství AF MZLU Brno Definice pícninářství Pícninářství je speciální úsek rostlinné výroby zabývající se pěstováním a využíváním pícnin na orné půdě a obhospodařováním

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze tučný titulek, doplňující informace pod titulkem mohou (ale nemusí) být vodítkem pro samotnou prezentaci. Prezentace by měla

Více

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 219 223 Srní 2. 4. dubna 2001 Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě Vlasta Kroupová, Eva Matoušková & Miloslav Šoch Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Brukvovité (Brassicaceae) drobné bílé květy v bezlistenných hroznech šešulky trojúhelníkovité,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Ú Z E M N Í P L Á N B L A T C E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B L A T C E - H O U S K A Č. P. 7 9 4 7 2 0 1 D O K S Y P Ř Í L O H

Více

kapitola 12 - tabulková část

kapitola 12 - tabulková část 1200 00 00 00/80 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY 1201 00 00 00/80 Sójové boby, též drcené 1201 10 00 00/80 - Semena - 0 N4,F7

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Úroda 12/2011, vědecká příloha

Úroda 12/2011, vědecká příloha Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Pícninářská komise ORV ČAZV, Odbor rostlinolékařství ČAZV a mediální partner Profi Press, s.r.o. Praha AKTUÁLNÍ

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae)

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) vytrvalé nebo jednoleté byliny KOŘENOVÁ SOUSTAVA: svazčitá (homorhizie) STONEK: většinou dutý, kolénkatý (stéblo) LISTY: -dvouřadé, střídavé, čárkovité, s listovou pochvou,

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

O b s a h Poděkování:

O b s a h Poděkování: Bér zelený 1 Bojínek hlíznatý 2 Bojínek luční 3 Chrastice rákosovitá 4 Chundelka metlice 5 Ježatka kuří noha 6 Jílek mnohokvětý 7 Jílek vytrvalý 8 Kostřava červená 9 Kostřava luční 10 Kostřava ovčí 11

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

ForageMax. kvalitní travní směsi

ForageMax. kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi Obsah NOVINKY 3 PŘÍSEVY 5 KVALITNÍ KRMIVO Z TRAV 6 - DOJNICE 6 - MASNÝ SKOT 7 - OVCE A KONĚ 9 FORAGE MAX PŘEHLED SMĚSÍ 12 Směsi do sadů a

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066 Vydání první, Mělník 2014

v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066 Vydání první, Mělník 2014 S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE PROJEKTU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO VÝUKY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/3.2.11./03.0066

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Jan Pelikán Daniela Knotová Simona Raab Carthamus tinctorius L. SABINA Netradiční

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel SPOJILI JSME SÍLY Prodej travních směsí, odborné poradenství Odborné poradenství, sestavení směsí 2 Festulolia Mezirodoví kříženci FESTULOLIA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

* ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZAHRÁDKY

* ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZAHRÁDKY (Posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustavu NAT URA 2000 podle 45i zákona č. 114/1 9 9 2 Sb.) Severní okraj Valdštejnovy

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

Druhově bohaté louky. H u k o t Speciál

Druhově bohaté louky. H u k o t Speciál H u k o t Speciál 2 / 2 0 0 1 Druhově bohaté louky Cena: pro nečleny EC Meluzina 10,- korunek českých (za pětku) K čemu mi to je 2 Různé vlivy působící na druhovou skladbu louky 2 Nejdříve obecně - Čím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Gymnázium Trutnov zaměření: všeobecné Jiráskovo náměstí 325 Seminární práce z biologie Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Magdaléna Francová Janské Lázně, únor 2014 Třída: 8. X Prohlašuji,

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains MÁLKOVÁ J. & MATĚJKA K. 2004: Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

Rekreační areál Smrčina

Rekreační areál Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Rekreační areál Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Rekreační areál Smrčina Charakter: Výstavba rekreačních

Více

Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Výstavba rekreačního areálu Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Výstavba rekreačního areálu Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Více

Biotechnologie silážování

Biotechnologie silážování Biotechnologie silážování Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid CZ.1.07/2.4.00/17.0026 Jiří Skládanka České Budějovice 7. 11. 2014 Tato prezentace je spolufinancována z Evropského

Více

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Produkce osiv trav a jetelovin. Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Produkce osiv trav a jetelovin. Ing. Radek Macháč, Ph.D. Produkce osiv trav a jetelovin Ing. Radek Macháč, Ph.D. Trocha historie Počátky travního semenářství v Česku lze hledat již na počátku 20. století, kdy Prof. Dr. Karel Holý začal s pěstováním travních

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

REGENERACE SPORTOVNÍCH A GOLFOVÝCH TRÁVNÍKŮ

REGENERACE SPORTOVNÍCH A GOLFOVÝCH TRÁVNÍKŮ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici REGENERACE SPORTOVNÍCH A GOLFOVÝCH TRÁVNÍKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vypracoval:

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

VÝZKUM SYNANTROPIZACE V OKOLÍ BUNKRŮ V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT)

VÝZKUM SYNANTROPIZACE V OKOLÍ BUNKRŮ V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 83-96 ISBN: 80-86046-64-8 VÝZKUM SYNANTROPIZACE V OKOLÍ BUNKRŮ V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT) Research of synanthropisation round the bunkers in the Krkonoše

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

KVALITA PÍCE PŘI EXTENZIVNÍM VYUŽÍVÁNÍ PASTVIN

KVALITA PÍCE PŘI EXTENZIVNÍM VYUŽÍVÁNÍ PASTVIN Zpět KVALITA PÍCE PŘI EXTENZIVNÍM VYUŽÍVÁNÍ PASTVIN FORAGE QUALITY BY EXTENSIVE GRAZING MANAGEMENT HEJDUK, S. Ústav výživy zvířat a pícninářství, MZLU v Brně,Zemědělská 1, 61300 Brno, tel. 545133077, e-

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.4 Botanický

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro uživatele. Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze sp.zn.: sukls125170/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze 0,01 IR nebo IC/ml, 0,1 IR nebo IC/ml, 1 IR

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Posouzení flory a fauny

Posouzení flory a fauny OBYTNÝ SOUBOR LETŇANY-SEVER Posouzení flory a fauny Zpracovali: Ing. Pavel Kyzlík ekologické poradenství Ing. Jana Maxová ekologické poradenství Květen 2011 1 Popis území Zájmová plocha se nachází v severovýchodní

Více