VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK V Havlíčkově Brodě Vypracovala: Vladimíra Kreuzová zástupce řed. pro předškolní vzdělávání

2 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod,Wolkerova 2941 Odloučené pracoviště : Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok a) Charakteristika školy Mateřská škola Na Svahu 3049 je dvoutřídní škola s kapacitou 54 dětí. Budova je tvořena dvěma navzájem propojenými pavilony. V provozní budově je umístěna kuchyň a několik skladů, prádelna a sušárna, šatny provozního personálu, kotelna a kancelář vedoucí školní jídelny. Druhá budova je tvořena dvěma třídami a přilehlými sociálními zařízeními,šatnami a kanceláří vedoucí učitelky MŠ. Na základě zákona č.248/2002sb.,o státní správě a samosprávě ve školství odst.a) se mateřská škola od stala organizační složkou již existující příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova b) Koncepce výchovně vzdělávací práce Již třináctým rokem je zde uplatňována výchovná práce podle alternativního programu Začít spolu,akreditovaného MŠMT ČR /zpracování školního vzdělávacího programu k nahlédnutí u vedoucí MŠ/.Na základě podmínek MŠ a zkušeností s tímto programem je naše dlouhodobá koncepce, zohledňující individuální potřeby dítěte, postavena na tzv. situačním učení, výuka se orientuje na projektovou metodu. Základem učení je vlastní objevování. V MŠ je preferována citová výchova a vytváření klidného prostředí pro děti, aby jim bylo usnadněno odloučení od rodiny a vytvářely se podmínky pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, přičemž jsou respektovány jejich individuální schopnosti, zájmy a nadání. Činnosti spontánní jsou střídány činnostmi organizovanými a relaxačními a pobytem v přírodě s využitím umístění MŠ a školní zahrady. Při výchovné práci jsme vycházeli z integrovaného celoročního vzdělávacího bloku Hrajeme si celý rok rozděleného do 10 témat. Pracujeme dle Kurikula Začít spolu dle Mezinárodního programu předškolní výchovy (Soros Foundation, New York).

3 Všechny pracovnice jsou proškoleny v programu Začít spolu. Společnost Step by step, která zastřešuje program, pravidelně informuje MŠ o svých aktivitách a školeních. c) Personální podmínky školy Ve školním roce pracovaly v MŠ: Vladimíra Kreuzová zástupce řed.pro předškol. vzdělávání, praxe 32let Jaroslava Nováková učitelka, praxe 37let Iva Formanová učitelka praxe 31 let Hana Novotná učitelka, praxe 19 let Eva Kotlasová, školnice,topička úvazek 0,9 Hana Vondrová,uklizečka úvazek 0,5 Hana Vondrová, vedoucí školní jídelny úvazek 0,4 Zdena Zadinová,kuchařka úvazek 0,9 d) Přijímací řízení Termín zápisu stanoví ředitel školy a veřejnost je o něm informována prostřednictvím veřejných vývěsek, tisku a webových stránek. Do MŠ jsou přijímány děti na základě žádosti rodičů, děti přijímá ředitel ZŠ Wolkerova do kapacity MŠ, která byla stanovena na 54 dětí.v případě velkého počtu přihlášených dětí se při výběru postupuje podle předem stanovených kritérií. Průměrný počet zapsaných dětí byl v letošním školním roce 54, průměrný počet docházejících byl 41,3 K bude v MŠ 14 volných míst, přijato bylo 14 dětí. Počet žádostí pro školní rok byl 27, 13 dětí nebylo umístěno. e) Výsledky výchovy a vzdělávání Děti jsou rozmisťovány do 2 věkově smíšených tříd od 3-6 let, sourozenci a kamarádi jsou umisťováni spolu. Základními principy programu Začít spolu je výchova k samostatnosti v konání i myšlení, děti se učí být zodpovědné za svoje chování, učitelka není direktivním nadřízeným, ale vlídným partnerem. Při plnění těchto principů byl respektován obsah pěti oblastí RVP,ze kterých jsme sestavovali skládanku každodenních činností, fungujících jako celek. Při práci s programem jsme navázali na zkušenosti z minulých let. Obsah vzdělávání byl rozdělen do deseti integrovaných bloků a jednotlivé bloky potom p. učitelky zpracovávaly do podtémat v třídních vzdělávacích programech. Výchovné problémy konzultovaly na pedagogických radách a snažily se na děti

4 působit jednotně. Individuální péče byla věnována hlavně novým dětem, které se adaptovaly na prostředí mateřské školy a předškolním dětem a jejich přípravě na vstup do ZŠ. Děti, které odchází do ZŠ jsou samostatné a na vstup do 1. třídy ZŠ dobře připravené. Z 13 předškolních dětí má 1 dítě odklad školní docházky na žádost rodičů. Jedno dítě odchází do ZŠ o rok dříve. V MŠ byla pro děti zajištěna logopedická prevence za spolupráce s OPPP. Byla rozšířena spolupráce se ZŠ Wolkerova i se školní družinou. Rodiče se i v tomto roce účastnili práce v MŠ jako asistenti, někteří pomáhali i materiálně, (výtvarný materiál, občerstvení na společné akce dětí a rodičů. V rámci sponzorských darů nám v letošním roce rodiče zakoupili program pro předškolní děti na interaktivní tabuli, didaktické pomůcky a nové hračky. f) údaje o dalším vzdělávání pracovníků pracovnice se zúčastnily školení pořádané PC Vysočina dle vlastního výběru p.uč. Novotná se zúčastnila semináře Od velikonoc do podzimu č. akreditace: 39455/ P. uč Kreuzová se zúčastnila semináře Výtvarné inspirace č.akreditace: 39455/ a p. uč. Formanová se zúčastnila semináře : Výtvarné inspirace č.akreditace: 39455/ Dále všechny pedagogické pracovnice studovaly odbornou literaturu, časopis Informatorium a další dostupné materiály. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na DVPP, základním parametrem pro výběr jsou potřeby školy, zájem pedagoga a rozpočet školy. g/v rámci školních aktivit jsme podnikli tyto akce: Pořad se zvířátky Učíme se létat Hrajeme si spolu hravé odpoledne pro děti a rodiče Návštěva předškolních dětí v keramické dílně ZŠ Wolkerova Beseda s knihovnicí p.lipenskou na téma Krteček Taneční vystoupení ŠD v MŠ Výlet do divadla v HB (Divadlo Mrak ) Darujme si čas vánoční dílny Mikulášská nadílka Vánoční nadílka v MŠ Divadlo Úsměv Hrajeme si spolu práce v CA s rodiči Pořad se zvířátky Zvířátka -maškarní bál Den otevřených dveří Canisterapie v MŠ Taneční vystoupení ŠD v MŠ Návštěva klauna dopravní tématika Beseda s knihovnicí p. Lipenskou Jarní besídka pro děti a rodiče Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Výstavka dětských prací v KD Ostrov Bobíkova školička soutěže pro děti Pasování na školáky Ostatní akce:

5 Návštěvy Divadla víly Srdíčkové v MŠ Vystoupení dětí na Staré radnici - Vítání občánků Vystoupení dětí pro SPCCh Vystoupení dětí pro seniory v Domově důchodců Nadstandartní činnosti v MŠ kroužek anglického jazyka 1x týdně p.uč.novotná kroužek anglického jazyka 1x týdně p.uč.formanová kroužek logop. prevence 1x měsíčně p.uč.novotná, kroužek výtvarný 1x týdně p.uč.kreuzová vydávání šk.časopisu Očima dětí 1x za 2 měsíce p.uč.kreuzová kroužek hudební výchovy 1x týdně p.uč.nováková plavecký výcvik 1 kurz, 10 lekcí zajišťuje plavecká škola v Havl.Brodě h) inspekce: ČŠI v tomto školním roce v MŠ proběhla ve dnech Hodnocení školy - viz. inspekční zpráva i) hospodaření školy: Provoz MŠ je financován z rozpočtu ZŠ Wolkerova. Rozpočet MŠ byl čerpán v průběhu celého školního roku, doklady jsou k nahlédnutí u ekonomky ZŠ. Ve šk. roce 2012/13 byla provedena rekonstrukce umývárny v horní třídě, do dolní třídy byla pořízena zatahovací stěna a nábytek do kabinetu. O hlavních prázdninách bude provedena rekonstrukce dolní umývárny, oprava povrchu terasy a úprava prostoru před hlavní bránou. V dalším roce bychom chtěli v rámci investic zajistit opravu vlhké zdi u provozní budovy, vybudování brány pro vjezd na školní zahradu, opravu oplocení celého objektu školy a omítnutí chodby u horní třídy.

6

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Projednána na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více