rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře"

Transkript

1 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem, pořádá Otevřená společnost o.p.s. Prostřednictvím soutěže chce společnost zveřejnit dobré příklady z veřejné a státní správy. Správě NP a CHKO Šumava byla cena udělena za rovný a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám prostřednictvím minitendrů na lesnické činnosti, spojený s transparentním zveřejněním informací o těchto veřejných zakázkách. Projekt minitendrů na lesnické činnosti se představil jako systém zveřejňování informací o veřejných zakázkách od zahájení zadávacího řízení, až po její ukončení. V minitendrech transparentně usiluje o zveřejněné zakázky na 210 firem, z nichž 80 % je regionálních. Bez ohledu na velikost firmy tak vedle sebe stojí drobní živnostníci, i velké firmy. Správa již při zahájení celého projektu v lednu 2010 (uzavírání rámcové smlouvy), připravila pro všechny tyto podnikatele elektronického průvodce tím mohou dosáhnout rovnocenně na zakázky. Průvodce jim vygeneroval příslušné potřebné dokumenty podle zákona o veřejných zakázkách tak, aby nebyli z formálně přísných zákonných důvodů v zadávacím řízení vyřazeni. Projekt minitendrů na sebe váže i nová přísná pravidla pro vlastní kontrolu průběhu plnění lesnické činnosti, kterou provádí zaměstnanci Správy. Zveřejnění průběhu celé zakázky na internetu je základem transparentnosti, jde vlastně pouze o první krok. Druhým a následným krokem musí být kontrola oprávněnosti vynakládaných finančních prostředků. Prostřednictvím systému LesIS - kontrolujeme a monitorujeme průběh zakázky, nejen již od samotného vzniku tzv. provozní potřeby, ale zejména v jejím průběhu a před vyplacením finančních prostředků za službu dodavateli. Finanční kontrola tak nepředstavuje v organizaci prázdný formální pojem, ale je alfou a omegou finančního řízení v lesnických činnostech. Kromě finančně-provozního řízení však software LesIS obsahuje řadu důležitých evidencí pro zvládnutí současné kůrovcové kalamity a všech navazujících činností. Svým rozsahem jde o celorepublikově jedinečný produkt v oblasti lesnictví, dokonce na evropské úrovni nemá jeho využití, ve spojení s mobilními zařízení s GPS, konkurenci. Tomáš Fait Dodávky dříví do regionu Od 1. ledna do 20. září 2010 Územní členění m 3 % Region PT, KT a ČK ,90 Zbytek JČ a ZČ kraje ,54 Středočeský kraj ,61 Ost. ČR ,42 Země EU ,53 CELKEM Certifikační proces Rady Evropy zahájen Sídlo Rady Evropy ve Štrasburku bylo ve dnech 4. až 5. března místem jednání expertní skupiny pro Evropský diplom chráněných území. Rada tímto sleduje naplňování základních cílů NP v rámci Evropy. Rada Evropy, založená v roce 1949, je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí, včetně 22 států střední a východní Evropy. Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Mimo zaručení těchto práv a demokracie (cestou reforem) členové RE dále spolupracují např. v oblastech kultury, nebo vzdělávání. Česká republika se stala členem Rady Evropy 30. června Rada Evropy má od roku svého založení sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva. Evropský diplom je ocenění, které Rada Evropy uděluje významným chráněným územím již od r Zatím je takto oceněno téměř 70 chráněných území ve více než 20 evropských zemích, které splnily přísné požadavky na přírodní hodnotu Pokračování na straně 2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři našich novin, připravili jsme pro vás další podzimní vydání našich novin. Tentokrát jsme se o něco více zaměřili na určitý výčet výnosů a přínosů Národního parku Šumava. Při naší práci se poslední tři roky snažíme rozvíjet pro Česko ne úplně tradiční způsob práce pracovníků ochrany přírody. Základním předpokladem úspěšnosti naší práce je dosažení regionálního konsensu názorů na způsob péče o ekosystémy a zvířata, vyskytující se na území národního parku. Proto se snažíme profesionálně obstát při obhajobě postupů ochrany přírody v regionu, na celostátní a mezinárodní úrovni. S tímto přístupem je spojený ohleduplný a partnerský princip spolupráce se zástupci regionu NP a zkvalitňování péče o hosty NP. Tento princip jsem prezentoval i při mém nástupu do funkce ředitele Správy NP a CHKO Šumava. Realizace koncepčních dokumentů, sloužících k přípravě specifických dotačních titulů, či specifické úpravy stávajících dotačních titulů, byly a jsou prvními výsledky, kterých jsme společně dosáhli. Následně se podařilo zahájit realizaci konkrétních regionálně významných projektů. Celý proces koordinovaného přístupu se tak podařilo zahájit. Své ovoce ponese hlavně v příštích 3-5 letech. Bez důsledné společně prováděné práce na přípravě řady nutných rozvojových dokumentů a dotahování přípravy a realizace dalších důležitých infrastrukturních projektů, se však kýžený úspěch citlivě rozvinutý region NP nedostaví. Na koordinovanou přípravu a realizaci výše uvedené spolupráce se nám podařilo sehnat peníze. Podařilo se nám ve vládě ČR obhájit jedinečnost Šumavy pro realizaci podobného pilotního projektu v rámci Česka. Proto si lze jen přát, abychom po komunálních volbách pokračovali v zahájené cestě. Podaří-li se nám společně dosáhnout vytvoření Regionálního rozvojového fondu Šumava a zprostředkovat tak výnosy a přínosy NP i obyčejným Šumavákům, budeme pak vědět, že naše snažení bylo efektivní i v uplynulých 3 létech. František Krejčí ředitel Správy NP a CHKO Šumava

2 Více jak polovina z celkového počtu zaměstnanců Správy žije v obcích na území NP Šumava Jak vyplývá z posledního statistického průzkumu, zaměstnává Správa NP a CHKO Šumava k celkem 328,5 zaměstnanců, a z tohoto počtu má 58 % trvalé bydliště v obcích na území NP Šumava. Z obcí ležících uvnitř NP dojíždí za prací nejvíce lidí z obce Stožec a České Žleby celkem 26 osob. Z obce Borová Lada, která leží na hranicích NP, je na Správě zaměstnáno 17 osob a 29 osob je z další obce Nová Pec. V přiložených tabulkách jsou vyznačeny všechny obce, i počty našich zaměstnanců, kteří v nich trvale žijí: Pokračování ze strany 1 Certifikační proces Rady Evropy zahájen daného chráněného území, i na zabezpečení ochrany přírody a vhodného způsobu správy. Evropský diplom představuje jeden z účinných nástrojů k zachování, ochraně a propagaci těch nejvýznamnějších částí evropského přírodního dědictví. Evropský diplom je udělován na období 5 let a poté je opětovně prověřována oprávněnost jeho držení. Prvním krokem, který již expertní skupina, i absolvovala, byla návštěva experta přímo v NP Šumava stalo se tak 22. července Experti se při návštěvě podrobněji zaměřili na tyto oblasti: Obce ležící uvnitř NP Šumava Modrava 3 Srní 13 Kvilda 8 Horská Kvilda 2 Prášily 16 Stožec, České Žleby 26 Celkem 68 osob, tj. 21 % bydlí v obcích ležících uvnitř NP turismus, jeho typy a úroveň (rozsah) ve vztahu k zachování úrovně ochrany přeshraniční spolupráce s jinými chráněnými územími fragmentace I. zón národního parku podoba plánu péče od roku 2011 (z důvodu ukončení platnosti stávajícího v roce 2010). Závěrečnou zprávu experti předloží Radě Evropy a případné udělení Evropského diplomu chráněných území Správě NP a CHKO Šumava je naplánováno na srpen až září roku Souhrn investic Správy NP a CHKO Šumava v letech do návštěvnické infrastruktury Správa investovala za posledních 8 let téměř 153 mil. korun do návštěvnické infrastruktury - opravy objektů a nové stavby. Návštěvníci šumavských obcí tak mohou využívat např. návštěvnická a vzdělávací centra, ubytovny aj. Do návštěvnické infrastruktury v obcích Borová Lada, České Žleby, Horní Vltavice, Horská Kvilda, Kašperské Hory, Kvilda, Modrava, Nová Pec, Prášily, Srní, Stožec, Daň z nemovitostí a z pozemků, odvedené obcím v roce 2010 odvedla v roce 2010 obcím daně z nemovitostí v celkové výši Kč a daň z pozemků činila celkem ,- Kč. Z výše daně z nemovitostí dle jednotlivých obcí (viz. tabulka) je patrné, že Strážný, Vimperk a Volary investovala v letech částku ,- Kč. Jedná se například o investice do staveb přístřešků, lávek pro pěší, naučných stezek, pozorovacích míst, mostů, expozic, poválkových chodníků, či ploch pro bivak. Mezi největší investice patří rekonstrukce Idiny Pily, most v Novém Údolí, III. etapa cyklostezky Gerlova Huť a Zámek Vimperk. Ve správním území obce Stožec bylo námi realizováno za uvedené období celkem 7 stavebních zakázek, na Volarsku 34, na Zdíkovsku 9, na Stachovsku 6, na Vimpersku 74, ve správním území obcí Javorník 9, v Nýrsku 9 a v Kašperských Horách 7. nejvyšší částka Kč (tj. cca 40 %) připadá na obec Prášily, obec Stožec Kč (tj. cca 13 %) a obec Strážný Kč (tj. cca 12 %), kde je nejvyšší podíl zemědělsky využívaných ostatních ploch. Obec daň z pozemků (Kč) daň ze staveb (Kč) celkem (Kč) Borová Lada Čachrov Hartmanice Horní Planá Horní Vltavice Horská Kvilda Kašperské Hory Kvilda Lenora Modrava Nicov Nová Pec Nové Hutě Prášily Rejštejn Srní Stachy Stožec Strážný Vimperk Volary Želnava Železná Ruda Celkem Obce ležící na hranici NP Šumava Strážný 7 Borová Lada 17 Rejštejn 8 Celkem 32 osob, tj. 10 % bydlí v obcích ležících na hranici NP Začátkem října se konal na jihu Čech již 36. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM Zahájení proběhlo 4. října v Třeboni za účasti vzácných hostů. Kromě promítání zahajovacího filmu v kině Světozor se festivaloví návštěvníci mohli přidat k cyklojízdě kolem rybníka Svět, nebo přišli na vystoupení v současnosti žádané a populární kapely The Tap Tap, složené ze studentů Jedličkova ústavu. Celým festivalem provázel, stejně jako v minulých dvou letech, dobrá duše(k) festivalu, herec, improvizátor a moderátor Jaroslav Dušek. Kromě moderování vystoupil v rámci festivalu také ve dvou představeních. EKOFILM byl v Třeboni do 6. října. Současně festivalové dění probíhalo od 4. do 7. října na tradičních místech v Českých Budějovicích: v kině Kotva a na Jihočeské univerzitě. Tam mu letos poskytla zázemí nová, krásná Akademická knihovna, dobře dostupná široké veřejnosti. Některé akce byly naplánovány i v kavárně Domu knihy Kanzelsberger. Na víkend, od 8. do 10. října, se festival přesunul do Českého Krumlova, do Městského divadla a dalších prostor ve městě. Během celého týdne navíc jezdil po vybraných jihočeských městech a městečkách za školáky kinobus EKOFILMU. Hlavním mottem letošního ročníku je Mezinárodní rok biodiverzity. Do soutěže se přihlásilo přes dvě stovky filmů, z nichž mnohé se věnují právě tomuto tématu. Zaměření celého festivalu je však daleko širší, a tak i snímky nebyly jednobarevné. Shlédnout vybraný film z katalogu bylo možné buď v rámci festivalového programu, nebo individuálně v sekci promítání na přání. EKOFILM je také místem pro diskuze, workshopy, besedy, kterých se účastnily zajímavé osobnosti z uměleckého, či odborného světa. Protiváhou vážných témat byla koncertní, divadelní Ostatní obce Želnava 2 Hartmanice 11 Horní Planá 7 Kašperské Hory 16 Volary 6 Železná Ruda 5 Čachrov 0 Horní Vltavice 3 Lenora 1 Nicov 0 Nová Pec 29 Nové Hutě 1 Stachy 8 Celkem 89 osob, tj. 27 % bydlí v ostatních obcích a Lenka Blažíčková Mezinárodní rok biodiverzity se promítne do EKOFILMU 2010 a jiná programová nabídka, zahrnující výstavy, či ochutnávku biovín. Návštěvníky jsme pozvali na procházku do lesa Ekofilmu. Jak se za čtyři roky od založení rozrostl, bylo vidět na první pohled. A kdo nebyl na chození, zasednul do publika skupiny Yo Yo Band, či Jazzové sekce Okamžitého filmového orchestru. Programová nabídka celého festivalového týdne byla jako vždy doslova nabitá. Podrobnější informace o festivalu najdete na ** Kompenzací je částka, vyjadřující ztrátu obce na dani z lesů hospodářských při orientační částce 95,- Kč/ha Veronika Dušková tisková mluvčí Ekofilmu Kompenzace obcím za lesy na území NPŠ Jihočeský kraj (2010) Poř. č. Obec Kompenzace Kč** 34 Horní Planá Borová Lada Horní Vltavice Kvilda Lenora Nová Pec Nové Hutě Stachy Stožec Strážný Volary Želnava 736 Celkem Kompenzace obcím za lesy na území NPŠ Plzeňský kraj (2010) Poř. č. Obec Kompenzace Kč** 46 Čachrov Hartmanice Horská Kvilda Kašperské Hory Modrava Prášily Srní Rejštejn Železná Ruda Celkem Újmy vyplacené v roce 2008 Úhrada újmy za ztížení hospodaření Městské lesy K. Hory Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Klatovy Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Vimperk Úhrada újmy za ztížení hospodaření Městské lesy Volary Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Ž. Ruda Úhrada újmy za ztížení hospodaření k.ú. Ž. Ruda C E L K E M ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Újmy vyplacené v roce 2009 Úhrada újmy za ztížení hospodaření Městské lesy K. Hory Úhrada újmy za ztížení hospodaření Vimperk Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Klatovy Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Vimperk Úhrada újmy za ztížení hospodaření Městské lesy Volary Úhrada újmy za ztížení hospodaření Lesy ČR Ž. Ruda C E L K E M ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2

3 Integrovaný plán rozvoje regionu Žijeme v jedinečném území, máme možnosti a nástroje, pojďme vytvořit nejlepší středoevropský národní park, s divočinou i komfortem pro lidi. Budeme o něj společně pečovat - profesionálně a s citem. (Vize Správy NPŠ). Otázka udržitelného rozvoje velkoplošných chráněných území (VCHÚ) se stává z dlouhodobého hlediska stále naléhavější. V oblasti řešení problematiky udržitelného rozvoje specifických území však nejsme v rámci Evropy nijak výjimeční. Evropská území podobného charakteru mají již dlouho zpracované strategické dokumenty, integrované plány rozvoje, nebo Masterplány. Obvykle tuto problematiku řeší pomocí principů partnerství a účasti veřejnosti na rozhodování za využití nástrojů MA 21, což je metoda zvyšování kvality veřejné správy, založená na vyváženém rozvoji a zohlednění ekonomických, sociálních a ekologických aspektů. V Česku však k řešení specifických problémů VCHÚ, kde existuje řada shodných územnětechnických specifik, při současné roztříštěnosti operačních programů, neexistuje odpovídající systém regionálně cílených intervencí. Šumava nespadá do systému podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů z národních programů regionálního rozvoje. Systém intervencí operačních programů ČR je orientován převážně sektorově, což se i v našem regionu projevuje jako významná komplikace při efektivním využívání evropských fondů. Potřeba územně-komplexního a tedy mezioborového přístupu k řízení a podpoře rozvoje území, je zřejmá. Jsme přesvědčeni, že k ochraně přírody a vyváženému rozvoji Regionu NP Šumava je třeba mít integrovaný přístup, který by mj. také zefek- Údolí Vydry od Srní. tivnil čerpání evropských dotací. Na Šumavě proto už čtyři roky společně se zástupci místní samosprávy pracujeme na tom, jak sladit zájmy všech zainteresovaných stran a zajistit vyvážený, dlouhodobě udržitelný rozvoj našeho specifického regionu, Regionu NP Šumava. Pod názvem Masterplán Šumava, bude v nejbližší době dokončen dokument, který rozpracoval typické problematické oblasti a připravil půdu pro prosazení integrovaného plánu rozvoje regionu. V průběhu přípravy Masterpánu byla na jednotlivá témata zpracována řada studií a analýz (viz které definují konkrétní problémy těchto oblastí a navrhují jejich řešení. Většina studií je dokončena, zbývající Strategie udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava bude dokončena v nejbližší době. Díky přípravě Masterplánu se podařilo prosadit první tři opatření, která podporují rozvoj regionů VCHÚ v ČR: úprava hodnotících kritérií OPŽP bodovým zvýhodněním VCHÚ, Program podpory obcí ležících v regionech NP (Národní program SFŽP, Příloha IV.), a návrh Usnesení Vlády ČR k realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR), konkrétně pilotního projektu KIPR Šumava. KIPR je modelovým projektem, který by měl do konce roku 2013 pomoci ověřit, jak v příštím plánovacím období rozvoj strukturálně specifických oblastí efektivně řešit v ostatních regionech ČR. Jde o jeden z nástrojů podpory udržitelného rozvoje regionů velkoplošných chráněných oblastí ČR. Zároveň představuje jeden z nástrojů pro efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících udržitelný rozvoj regionu prostřednictvím realizace integrovaných projektů v geograficky vymezené oblasti. Smyslem KIPR je navrhnout na základě identifikovaných problémů daného regionu logicky uspořádaný a vzájemně provázaný soubor opatření a projektů, které umožní tyto problémy v regionu eliminovat a využít ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu regionu. Foto: Jiří Kadoch Efektivita spočívá především ve smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje. Krajinný integrovaný plán rozvoje by měl být základním koordinačním rámcem, navazujícím na dlouhodobou vizi a strategii rozvoje regionu. Jana Slonková Odpadové hospodářství regionu Jednou z oblastí, kterým se věnuje připravovaný Masterplán Šumava, je problematika odpadového hospodářství Regionu NPŠ. Správa proto ve spolupráci s pracovní skupinou Masterplán Šumava zadala zpracování analýzy stavu a systému odpadového hospodářství obcí a měst, ležících na území NP Šumava. Zajímalo nás, jak je nakládáno s komunálním odpadem, zda mají specifika našeho regionu na oblast odpadového hospodářství vliv. Chtěli jsme vědět, jestli a jak by se systém nakládání s odpady dal zlepšit, jak pomoci obcím a městům ležícím v jedné z turisticky nejatraktivnějších lokalit ČR, v území s vysokým stupněm ochrany životního prostředí. Sebraná data jsou velmi zajímavá a relevantní, přestože tři obce (Volary, Rejštejn a Kašperské Hory) nejsou ve studii zahrnuty, neboť nezaslaly dotazník. Přibližně 20 % celkové produkce odpadů vykazované městy a obcemi, ležícími v území NP Šumava, tvoří produkce od návštěvníků a turistů celého národního parku! (1 150 tun odpadků). Celková produkce komunálních odpadů v rámci všech obcí a měst NP Šumava je tun, z toho 900 tun vytříděných odpadů a obalů (16 %). Všechny obce obou krajů jsou zároveň zapojeny do systému zpětného odběru obalů a odpadů obalů, který je provozovaný společností EKO-KOM (mají na svém území sběrné nádoby na papír, plasty a sklo). Nejvíce kontejnerů je na plasty, 210 kusů (43 %), což plně odpovídá charakteru analyzovaného území, 146 kontejnerů je na sklo (30 %) a zbylých 132 kontejnerů je na využitelný papír (27 %). Přesto má 11 měst a obcí zájem o doplnění své sítě sběrných nádob na vytříděné složky odpadů a obalů (54 kontejnerů). Společnost EKO-KOM je připravena obcím NPŠ pomoci v doplnění sběrné sítě nádob na využitelné složky odpadů dle potřeby území, v návaznosti na jednotlivé požadavky obcí a měst, ležících v části Plzeňského kraje. Má rovněž zájem se podílet na možném projektu značení a vybavení vybraných jednotlivých turistických tras. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady není z pohledu měst a obcí systémově řešeno. Samostatné místo pro ukládání BRO je vyčleněno v obcích Lenora, Želnava a Prášily. Sběrné dvory odpadů jsou ve městech Železná Ruda, Kašperské Hory, Volary a Horní Planá. Dočasná místa pro ukládání odpadů jsou v obcích Horní Vltavice, Hartmanice a Srní. Průměrné náklady na zajištění odpadového hospodářství v obcích a městech, ležících na území NP Šumava, na jednoho obyvatele u sledovaných obcí jsou tak 1 044,- Kč! Průměrná výše příjmů na jednoho obyvatele sledované obce je 539,- Kč. Výše poplatku se pohybuje v zákonné hranici do 500,- Kč/obyvatele obce nebo majitele nemovitosti. Průměrná výše poplatků na jednoho obyvatele je 440,50 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy odpadového hospodářství přepočtené na jednoho obyvatele je v průměru 505,- Kč, tedy tuto výši v průměru doplácí každá obec, či město na území parku za oblast nakládání s odpady na jednoho obyvatele. Jihočeský kraj upozorňuje na skutečnost, že žádná z obcí a měst ležících v NP Šumava nevyužila programu na zpracování projektové dokumentace zařízení a systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, včetně Tipování vhodných přistávacích ploch. následných žádostí do souvisejících operačních programů, na které bylo z rozpočtu kraje uvolněno 2,5 mil. Kč. V návaznosti na tyto skutečnosti upozorňuje na to, že obce NP Šumava jsou v rámci stávajících, zejména dotačních programů kraje podporovány, a mají možnost stále se do uvedených programů zapojit. Obce a města by měla mít snahu se účastnit každoročně vyhlašovaných programů kraje, stejně jako programu Evropské unie a SFŽP (OPŽP). Plzeňský kraj podporuje rozvoj odpadového hospodářství obcí a měst v rámci svých dotačních titulů. Podpora je zaměřena na celý Plzeňský kraj a nejsou zde odlišeny jednotlivé části kraje. Kraj může pomoci obcím při zpracování žádostí, anebo ve spolupráci se Správou NPŠ ve výrobě a distribuci propagačních materiálů, cíleně zaměřených na zvláštnosti odpadového hospodářství v obcích na území parku. Přímá finanční podpora Plzeňského kraje je s ohledem na možnosti rozpočtu kraje bohužel omezená. Studii zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeň, která se touto problematikou v rámci Plzeňského kraje již dlouhou dobu zabývá. Na tuto analýzu bude navazovat návrhová část dokumentu, která by měla doporučit konkrétní kroky ke zlepšení, možné způsoby podílu Správy NPŠ na úhradě nákladů na odpadové hospodářství, zvýšených v souvislosti s existencí národního parku a navrhnout projekty, které by se mohly ucházet o financování z veřejných dotačních zdrojů podpory. Studie si můžete prohlédnout na webových stránkách Správy. Jana Slonková Foto: Tomáš Jiřička Složky Integrovaného záchranného systému zajišťují bezpečnost hostů NP Šumava Během dvoudenního semináře, který se konal v Prášilech, složky Integrovaného záchranného systému, Centrum letecké záchranné služby Plzeň Líně, Horská služba Šumava a Informační a strážní služba Správy NP a CHKO Šumava, kontrolovaly a monitorovaly svou dosavadní spolupráci. Zásahy záchranných složek v regionu Šumava to bylo společné téma semináře, který ke konci září pořádala Česká lékařská komora Plzeň Jih, Centrum letecké záchranné služby Plzeň Líně (CLZS), spolu se Správou NP a CHKO Šumava a Horskou službou Šumava. Náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava Tomáš Fait a šéf Informační a strážní služby Petr Šrail informoval záchranáře o projektu Bezpečná Šumava a o spolupráci strážců se složkami Integrovaného záchranného systému. Mezi hlavní témata, o kterých se hovořilo, a která všechny účastníky spojují, patří klasifikace a rozbory zásahů všech jmenovaných složek v horském terénu. Po prohlídce vybavení záchranných vozidel Správy, kterých je celkem 8, účastníci hovořili o svých zkušenostech a činnosti záchranářů před příjezdem posádky Zdravotní záchranné služby, nebo příletem Letecké záchranné služby. Hlavní úlohu v druhé části semináře měl vrtulník Centra letecké záchranné služby z Plzně Líně. Nejdůležitější částí bylo nalétávání a zhodnocení stávajících míst pro přistání na území NP a CHKO Šumava. Práce CLZS na horách je odlišná od 99 % zásahů, které provádí například na silnicích. Pro všechny účastníky bylo proto důležité naučit se, co vše je třeba při zásahu dělat. Díky zdokonalenému systému, perfektnímu výcviku strážců Správy NP a CHKO Šumava a vybavení aut, se spolupráce všech složek daří. Po vytipování vhodných přistávacích ploch pro vrtulník bude následně provedena jejich technická specifikace, aby je bylo možné uložit do GPS vrtulníků, které by posádky automaticky na místa naváděly. 3

4 Zoologický program Další projekty zoologického programu, které budou přínosem pro zvířata a zdrojem informací pro návštěvníky NP Šumava, dostávají zelenou. obdržela podporu z evropských dotací a může tak pokračovat v plánovaných projektech zoologického programu. Těmi jsou Soví voliéry - návštěvnické zařízení pro populárně naučnou prezentaci úspěšné záchrany puštíka bělavého v NP Šumava (druhé největší české sovy) a ukázky dalších ptačích druhů a Stanice pro handicapovaná zvířata. Soví voliéry v Borových Ladách vzniknou venkovní voliéry pro pěvce a skupinu sov běžně žijících na Šumavě. Na okraji areálu bude umístěn vstupní objekt pro detailní informaci o prezentovaných druzích a menší zázemí obsluhy. Návštěvní trasa mezi jednotlivými voliérami bude řešena pomocí dřevěné stezky s rozšířenými pozorovacími místy. K voliérám bude umožněn přistup z hlavní stezky. Vlastní voliéry budou zavěšeny na lanové konstrukci s dřevěnou jehlanovitou podporou a maximální výškou cca 15 m. Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci bude využívána při ošetřování místních zvířat a ptáků. Zařízení jednotlivých kotců umožní kvalitní poskytování péče pro každé handicapované zvíře. V hlavní budově bude umístěna projekční místnost k environmentálnímu vzdělávání, dále místnost pro karanténu a odchovna myší. Ošetřovna, přípravna, sklady krmiv a kancelář obsluhy se bude nacházet v obslužné budově. Rehabilitační rozletová voliéra bude sloužit pro zvýšení fyzické kondice vyléčeného zvířete před jeho vypuštěním do volné přírody. V budovách stanice budou použity obnovitelné zdroje energie. Puštík bělavý Foto: Adam Diviš Místo bylo vybráno díky výhodné pozici centrálního místa, v návaznosti na veterinární služby s kompletním vybavením. Oplocený areál v Klášterci, který bude mít rozlohu cca 7 ha, se bude moci v budoucnu využít i na další projekty, které vyplývají z provozu takového zařízení. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele staveb a koncem října se stavby začnou realizovat. Máme zpracovanou další projektovou dokumentaci na III. etapu zoologického programu ta zahrnuje návštěvnická centra Vlk na Srní a Jelen na Kvildě. Žádosti o podporu z fondů EU budou podány v listopadu tohoto roku. Další úsek první šumavské cyklostezky bude otevřen ke konci října Nový IV. úsek cyklostezky, který je dlouhý přes čtyři kilometry, povede mezi Velkým Borem a Srním, Mechovem. Již v roce 2006 využila Správa NP a CHKO Šumava příležitosti čerpat finance z evropských fondů ve prospěch rozvoje služeb pro cykloturistiku na Šumavě. Tehdy s podporou Programu Interreg IIIA a v partnerství s Okresním úřadem v bavorském Regenu vznikl první pětikilometrový úsek z Gerlovy Huti do Nové Hůrky. V loňském roce se podařilo dokončit stavbu dalšího úseku u Prášil mezi odbočením od Vysokých Lávek a 7 km vzdáleným Velkým Borem, a to díky podpoře z nedávno otevřeného programu Cíl 3 - Přeshraniční Stavba IV. úseku cyklostezky. Foto: Josef Jiřička spolupráce ČR Bavorsko. Žádost o podporu dalšího úseku stavby byla už pro nedostatek peněz odmítnuta. Naštěstí jsme uspěli na jaře letošního roku, tentokrát s nižší, 60 % podporou. Nový úsek začíná ve Velkém Boru u cesty, vedoucí přes Novou Studnici a Zelenou horu do Javoří Pily, dále pokračuje po loukách, bývalé lesní cestě a po vyvýšené rampě souběžně se silnicí z Prášil do Srní. Blízko před Mechovem silnici přechází, po mostku překračuje Sekerský potok a u plavebního kanálu končí. Zde v rámci stavby přibude nové parkoviště pro 15 osobních aut. Dokončení stavby je plánováno na konec října tohoto roku. Dá se říci, že to opět budou nejprve lyžaři, kteří budou moci vůbec poprvé vyzkoušet nové spojení tohoto druhu mezi Srním a Prášily, aniž by při tom museli jako dosud zdolávat svah Zelené hory, řekl Josef Jiřička, projektový manažer z oddělení řízení projektů Správy NP a CHKO Šumava. Na počátku plánování naší první cyklostezky v roce 2005 jsme chtěli vytvořit pro cyklisty bezpečnou trasu mezi Železnou Rudou a Srním, která bude podobná těm v zahraničí, a navíc povede jedinečnou přírodou národního parku. Pokud bychom v příštím roce obdrželi podporu z EU, jsme připravení na opačném konci cyklostezku prodloužit o další 3 kilometry, a to od Vysokých Lávek, až po Skelnou. Projekční práce jsou v plném proudu. Křest kalendáře NP Šumava na rok 2011 Oproti minulým létům, kdy kalendáře Správy NP a CHKO Šumava tvořily převážně fotografie přírody, je nový kalendář na rok 2011 složen z grafických listů, jejichž autorem je Zdeněk Zálešák. Kalendář byl poprvé představen a pokřtěn na tiskové konferenci, která se konala v polovině září na Kvildě. Kmotrem kalendáře se stal senátor Miroslav Krejča. Malíř vycházel z odkazu romantických malířů 19. a 20. století a podkladem mu také byly dochované dobové fotografie a dokumenty, ale i současná výtvarná a fotografická zpracování Šumavy. Každý měsíc má svá téma např. Kašperk, Vydra nebo jezírka slatí. Proč jsme vybrali právě grafické listy? Pro myšlenku ochrany přírody se musíme také vracet do minulosti, tam nacházíme poučení. Obrazy jsme vybírali dlouhou dobu a výsledek, který evokuje ochranu přírody, určitě stojí zato, řekl František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Akademický malíř a grafik Zdeněk Zálešák, se narodil v Praze roku 1936, v roce 1961 ukončil studia na VŠUP v Praze u prof. Josefa Nováka. Žije a pracuje v Praze a v současné době se věnuje volné tvorbě v oboru malby a kresby. Průvodci divočinou V letošním roce běží již třetí sezóna placených doprovodů s externími průvodci Správy NP a CHKO Šumava do nejrozsáhlejších oblastí výskytu velkých zvířat, jako je jelen, rys, nebo tetřev. K dnešnímu dni ( ) bylo uskutečněno celkem 45 výprav za dobrodružstvím a do konce října jich zbývá ještě 12. Pouze jediný z plánovaných termínů musel být zrušen z důvodu dvojnásobné výšky vody ve Vltavě (117 cm) oproti průměrnému stavu, a to 7. srpna v oněch dnech dorazila blesková povodeň do severních Čech! Jinak se drží pravidlo, že se program koná za každého počasí, a proto už nejednou byli účastníci (i průvodci) mokří, zmrzlí, vyprahlí, špinaví, unavení, apod., ale dá se říci, že vždy byli šťastní, že šumavskou divočinu zažili na vlastní kůži. I přes značnou fyzickou náročnost na všech 7 trasách je zájem návštěvníků o doprovody za divočinou veliký a obsazenost termínů 100%, tj. všech 45 vycházkách se zatím zúčastnilo 509 nadšenců do šumavské přírody. Poslechněme si, co napsal po zkušenostech o doprovodech do divočiny jeden z 9 provádějících průvodců, Ing. Jaroslav Neužil: Co to je pro mne divočina? Nemusí to být jen neprostupný divoký les, skály a močály. Divočina je místo, kde mám pocit, že tam přede mnou ještě nikdo nebyl, nebo jsou jeho stopy dávno setřeny. Na takových místech se rád zastavím a zkouším si představit, jaké to zde bylo před tisíci lety, nebo kdy tady naposled šel člověk. Taková místa se stále nacházejí i v Národním parku Šumava. Nabízí se lidem vnímavým a nespěchajícím, s respektem ke staletím a generacím, které tudy prošly. DO VLTAVSKÉHO LUHU! Dostaneme se tam podél hospodářského lesa a přes sekané louky. Sejdeme do pobřežního pásma přes louky kosené jen sporadicky, ale o to s bohatší květenou. Krajina před námi se plynule mění. Blíže k řece už je terén těžko schůdný. Nohou zkoumáme, jestli jsme na pevném štěrkovitém náplavu nebo v bahnitém slepém rameni a snažíme se to rozpoznat podle vegetace. Řeka a její břehy jsou na rozdíl od okolní krajiny stále v pohybu. Je to ale změna postupná, někdy za vysoké vody bouřlivější, jindy sotva postřehnutelná. Čas se stává relativním pojmem. Ke břehu se prodíráme vysokými porosty ostřice a tavolníku. Díváme se na vodáky a připadáme si, že přicházíme z jiného světa. DO KAŇONU KŘEMELNÉ! Kaňon Křemelné, to je kamení. Větší i menší valouny všech možných tvarů a barev, rulové vrstvy jako letokruhy. Tady musíme v myšlenkách hodně zpátky, abychom si alespoň trochu uměli představit procesy a síly, které zde působily. K tomu nepřetržitý šum vody a zpěv ptáků. K dokonalé iluzi údolíčka někde na Aljašce chybí snad jen medvěd pod skálou za řekou. Přitom i tady pracovali lidé. Do údolí scházíme překrásnými sceneriemi luk, vytvořených člověkem. Rozvaliny starého mlýna trčí do krajiny zlomenou hřídelí vodního kola. Obdivujeme jednoduchou dokonalost vodního smyku. Vlastně i podél řeky jdeme po bývalé kontrolní plavební pěšině, ale ta už je zarostlá a my si to skoro neuvědomíme, protože krásné pohledy do údolí se střídají jeden za druhým. Doprovod do divočiny. Foto: Josef Štemberk NA MODRAVSKÉ PLÁNĚ! Kdo by se nechtěl podívat do šumavských slatí! Dokonce i průvodce, rád a opakovaně! Zažít na vlastní kůži atmosféru Krále Šumavy! To ale musíte hodně daleko, kam nikdo normální nechodí. A musíte to tam znát, to jsem si vyzkoušel. Vidíme les v různých stadiích vývoje, pak přijde les ve stadiu rozpadu, zrodu a obměny a ten je nutno vidět zblízka a lidský život na to stejně nestačí. Když už jsme řádně zahřátí, přelezeme ještě jednu starou polomovou paseku a noříme se do podmáčeného lesa. Směr je zhruba správný, někde za tím houštím by měla být louka. Jenže když to čvachtá a musíte stále měnit směr, tak jste rádi, když nakonec na tu louku přece jen trefíte. A stojí to za to! Vyšší i nižší porosty travin, ostrůvky kleče a roztroušené balvany, kam až dohlédnete. A potůček. Do nitra slatí musíte hustým porostem kleče. Doporučují se dva způsoby: sendvič to se postavíte bokem, trochu se předkloníte v pase a snažíte se protáhnout mezi ohnutými větvemi. Nebo vajíčko ohnete se dopředu, sbalíte se a vezmete to silou... Přitom pozor na světle zelené ostrůvky mechu. Ty jsou podmáčené a houpou se, raději nezkoušet! Jezírka na slatích jsem vždy obdivoval na fotografiích. Zblízka, s vegetací, hmyzem a všemi detaily jsou ještě zajímavější. Dál už ale nemůžeme. Není to bezpečné a i malá exkurze už zanechává viditelné stopy. Nechme také něco na příště. Postupně se vracíme do civilizované části Šumavy. Přibývá starých lesních cest, ještě přebrodit potok a jsme na asfaltu. Jaký je to rozdíl! Musíme se znovu naučit dívat se na přírodu jinýma očima, uvažovat v jiných časových dimenzích, v generacích lesů, mechů a balvanů... PO VLTAVĚ NA KÁNOI! K toulkám šumavskou divočinou bychom měli počítat i sjíždění Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou. Málokdo z vodáků si po cestě uvědomí, co vše se skrývá za vysokými břehy. Přitom je to trasa přinejmenším stejně zajímavá, jako pěší putování Vltavským luhem, viděná z jiné perspektivy. Jen je potřeba vědět, čeho si máme všímat. A může to být i plavba velmi divoká, podceníme -li vysoký stav vody a staneme se tak hříčkou silného proudu. Voda ve větvích křovisek, voda rozlitá na lukách a v nivě, a k tomu ještě nějaký ten podemletý strom napříč přes řeku. Tak opatrně. Té divočiny si, jak vidno, můžeme užít až dost. Jaroslav Neužil, Josef Štemberk průvodci NOVÁ KNIHA: HISTORIE LESŮ Z OKOLÍ SRNÍ A PRÁŠIL Kniha přibližuje historii lesa v západní části Šumavy, kde mapuje vývoj lesního hospodářství na historických revírech prášilského panství od roku 1800 do roku Knihu vydala, napsal ji kol. autorů D. Černý, A. Kubíková, R. Paleczek a P. Fencl. PRÁVĚ VYCHÁZÍ: nové - podzimní číslo časopisu Šumava Nová Šumava. Vydává Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, Vimperk, s finanční podporou SFŽP ČR. Redaktor:, tel , Adresa redakce totožná se sídlem organizace. Náměty na články posílejte do redakce. Grafické zpracování: MONELLO design atelier, Tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o. Distribuce: Česká pošta. Vychází jako bezplatný občasník, Uzávěrka čísla: , Ev. č.: MK ČR E

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VIMPERK ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VIMPERK ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V NÁRODNÍM PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VIMPERK Místo konání programů: učebna na Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku, území NP a CHKO Šumava Kdy se můžete zúčastnit našich programů: od září 2009 do konce června

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Prof. Dr. Hubert Weiger tisková konference v Praze dne 7. ledna 2013 Vážené dámy, vážerí pánové, zástupci médií,

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 5. 3. 2007, 9,00 13,00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program : Zahájení Volba komise

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty:

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty: Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 18. srpna 2015 Č.j.: 48696/ENV/15 Vyřizuje: Ing. Plocek Tel.: 267 122 132 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Cílová skupina, počet účastníků: Nabídka výukových programů je určena základním, středním i vysokým školám. Našich výukových programů mohou využít i organizované

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec

Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Nabídka výukových programů Všemi programy prolínáme hru i vážnější aktivity s důrazem na mezipředmětové vztahy, podporujeme diskusi, spolupráci Hlavním cílem

Více

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Jiří Štyrský Bohumil Půža BOWRON LAKE PROVINCIAL PARK Poloha: Severní Amerika Kanada -

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 22. 11. 2011, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více