Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:"

Transkript

1

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a. s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.)

3

4

5 VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, do série praktických příruček určených začínajícím podnikatelkám jsme se rozhodli zařadit i tuto publikaci věnovanou statusu spolupracující osoby. Zákon umožňuje manželům či dalším osobám žijícím ve společné domácnosti působit jako spolupracující osoba. Z toho vyplývá několik výhod, z nichž tou největší je nižší daňové zatížení pro hlavní podnikající osobu. Ženy proto tuto možnost často využívají a stávají se spolupracující osobou svého podnikajícího manžela. Obvykle jim tento postup poradí manželův účetní nebo sám manžel a ony jej přijímají, aniž by znaly všechny dopady takového uspořádání. Není však vždy vhodné spoléhat na doporučení účetního, který věci posuzuje z finančního hlediska, ale pravděpodobně se na situaci spolupracující osoby nedívá komplexně. Přestože finanční záležitosti se všemi matoucími pravidly a daňovými přiznáními člověka nezajímají nebo děsí, rozhodnutí o volbě statusu spolupracující osoby by žena měla dělat informovaně a zodpovědně. Proto přinášíme tuto publikaci, kde jsme se srozumitelným a přehledným způsobem pokusili vysvětlit výhody i nevýhody spolupracující osoby. Možným rizikům se věnuje samostatná kapitola číslo 4, která zmiňuje různé životní situace včetně rozvodu nebo úmrtí manžela. Publikace dále osvětluje novou formu uspořádání, tzv. rodinný závod, která se objevila s novým občanským zákoníkem v lednu Abychom téma vyčerpali úplně, nabízíme také kapitolu objasňující pravidla společného jmění manželů. Ačkoli v tomto majetkovém poměru žije většina manželů v ČR, spousta lidí má jen mlhavou představu o tom, co takzvané SJM prakticky znamená. Věříme, že vám zde poskytnuté informace budou k užitku a pomohou vám udělat správné rozhodnutí ohledně další podoby vašeho podnikání. 5

6 Dovolujeme si vám nabídnotu také další publikace ze série určené začínajícím podnikatelkám: Jak začít podnikat založení živnosti krok za krokem Drobná řemeslná činnost Podnikání ve službách E-shop a kamenný obchod Podnikání v oblasti služeb péče o děti 6

7 SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA Status spolupracující osoby Zákonná úprava spolupracující osoby je obsažena v 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tento paragraf s názvem Výpočet příjmů spolupracujících osob není sice moc obsáhlý, nicméně popisuje problematiku daného tématu. Využitím statusu spolupracující osoby si lze trochu ulevit od daní, zejména v případech, kdy spolupracující osoba má nízké příjmy. Zároveň je status spolupracující osoby výhodný z pohledu sociálního pojistného při vedlejší výdělečné činnosti. OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), která vykonává výdělečnou činnost jako vedlejší zdroj, může díky limitu sociálního pojištění dosáhnout značné úspory na odvodech. Spolupracující osoba musí být hlášena na úřadech. Je tedy důležité zvážit již na začátku roku, zda bude mít podnikatel spolupracující osobu či ne. Spolupracující osoba musí být hlášena na zdravotní pojišťovně, na České správě sociálního zabezpečení a na finančním úřadě. Pokud se podnikatel rozhodne na konci roku, že chce na svou manželku přerozdělit příjmy a výdaje, a manželka se nahlásí na úřady pozdě, oba tím riskují, že dostanou pokutu či penále. Pokud by u manželky byla činnost spolupracující osoby jako hlavní zdroj příjmů, musela by zpětně za celý rok doplatit zálohy na zdravotní a sociální pojištění a tím by samozřejmě vzniklo i penále z těchto neuhrazených záloh. Spolupracující osoba může být člověk, který s podnikatelem žije ve společné domácnosti, např. manželka nebo dítě, které ukončilo povinnou školní docházku. Pokud je spolupracující osoba manželka, zákon stanoví, že příjmy a výdaje, které se rozdělí na druhého z manželů, nesmí překročit výši 50 % z celkových příjmů a výdajů (ZISK), maximálně Kč. Pokud spolupráce započala během roku, je možné si uplatnit maximálně Kč za měsíc, tzn. počet měsíců spolupráce krát Kč. Je nutné také upozornit, že pokud se manželka stane spolupracující 7

8 osobou, nelze v takovém to případě uplatnit slevu na dani na manželku. Kdy využít spolupracující osoby? Příklad č. 1 Pan Novotný dosáhl za celý kalendářní rok 2012 celkem částky Kč z podnikatelské činnosti. Celkové skutečné výdaje činily Kč. Pan Novotný se dohodl s manželkou, že bude jeho spolupracující osobou, a rozdělil na ni 50 % svých příjmů a výdajů. Paní Novotná byla spolupracující osobou po celý rok 2012, tzn. od do Řešení: Celkové příjmy pana Novotného Kč 50 % z těchto příjmů Kč Celkové výdaje pana Novotného Kč 50 % z těchto výdajů Kč Pan Novotný převede na svou manželku 50 % svých příjmů, tj Kč, a 50 % svých výdajů, tj Kč. Limit, který může maximálně rozdělit, je dle zákona Kč. Tento limit nebyl překročen, protože pan Novotný na svou manželku rozdělil Kč. ( = Kč). Příklad č. 2 Pan Procházka získal za celý kalendářní rok 2012 celkem Kč z podnikatelské činnosti. Na rozdíl od pana Novotného z předchozího příkladu použije jako výdaje tzv. paušální výdaje. Výdaje pana Procházky tedy za celý rok 2012 činí Kč (60 % z ). Paní Procházková se stala spolupracující osobou, jejich spolupráce trvala od do , tzn. celkem 6 měsíců. Jelikož paní Procházková nebyla spolupracující osobou celý rok, její maximální výše příjmů a výdajů činí Kč (6 x ). Řešení: Celkové příjmy pana Procházky Kč 50 % z těchto příjmů Kč Celkové výdaje pana Procházky Kč 50 % z těchto výdajů Kč 8

9 Limit, který může pan Procházka rozdělit na svou manželku, činí Kč, proto musíme nejdříve vypočítat, zda tento limit paní Procházková nepřekročí: = Kč. Vidíme, že limit nepřekročí, a proto může pan Procházka přerozdělit na svou manželku celých 50 %. Může samozřejmě přerozdělit i méně než celých 50 %, vše záleží na jejich společném uvážení. Pokud jsou spolupracující osoby ostatní osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti, např. dítě, podle zákona lze na tyto osoby přerozdělit pouze 30 % příjmů a výdajů, maximálně Kč. Za každý započatý měsíc je tento limit stanoven na Kč. Pokud je spolupracující osoba dítě, musí mít ukončenou povinnou školní docházku. Jedná-li se o studenta, nesmí na něj být uplatňováno daňové zvýhodnění. Pro obě skupiny nadále platí, že výše přerozdělovaných podílů příjmů a výdajů musí být stejná. Tzn. 50 % příjmů a 50 % výdajů. Nemůže být 30 % příjmů a 50 % výdajů. Zákon umožňuje např. 30 % příjmů a 30 % výdajů. Povinnosti spolupracující osoby Spolupracující osoby mají také určité povinnosti. Nejenže se musí hlásit na úřady, ale je třeba také rozlišit, zda budou vykonávat činnost hlavní nebo vedlejší. Spolupracující osoba, která bude vykonávat hlavní činnost, musí na zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení do osmi dnů nahlásit, že se stává OSVČ; na finanční úřad se musí nahlásit do třiceti dnů. Tím, že se stává tato činnost hlavním zdrojem příjmů, je osoba povinna platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Spolupracující osoba, která bude vykonávat vedlejší činnost, má oznamovací povinnost stejnou jako osoba s hlavní činností s tím rozdílem, že první rok se statusem spolupracující osoby nemá povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Vedlejším zdrojem příjmů se tato činnost stává, pokud je manželka buď na rodičovské dovolené, nebo pečuje o jedno dítě do sedmi let věku či nejméně o dvě děti do 15 let věku, anebo je zaměstnána. 9

10 Zdravotní pojištění spolupracujících osob Spolupracující osoba je brána z pohledu zdravotního pojištění jako OSVČ. Tudíž má stejné povinnosti jako OSVČ, která vlastní živnostenský list a podniká na jeho základě. Jak již bylo uvedeno výše, na počátku je důležité určit, zda se bude jednat o činnost hlavní, nebo vedlejší. Pokud půjde o hlavní zdroj příjmů, je OSVČ povinna platit měsíční zálohy a na konci roku odevzdat přehled příjmů a výdajů, kde se zjistí celková výše pojistného z celkových dosažených příjmů. OSVČ hlavní zdroj příjmů Je povinna dodržet minimální vyměřovací základ a platit zálohy. Ty jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ vedlejší zdroj příjmů Není povinna dodržet minimální vyměřovací základ, pokud je plátcem pojistného i stát (rodičovská dovolená, důchodce), je současně zaměstnána a v zaměstnání dosahuje alespoň minimální vyměřovacího základu, pečuje celodenně, osobně a řádně alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (u těchto dětí je samozřejmé, že navštěvují povinnou školní docházku, nesmějí být ale umísťovány do školních družin). Příklad č. 1 Paní Černá je po celý rok 2012 spolupracující osobou, a je tudíž považována za OSVČ. Zároveň celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do sedmi let věku. Řešení: Paní Černá nemá povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění a nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Příklad č. 2 Paní Žemlová je spolupracující osobou od , zároveň celodenně a řádně pečuje o jedno dítě, které dosáhne sedmi let v září. Řešení: Paní Žemlová je od do v kategorii osob, 10

11 za kterou platí pojistné stát, tzn. neplatí žádné zálohy a ani minimální pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Od se stala OSVČ, která má svou činnost jako vedlejší zdroj příjmů, protože pečuje o dítě. Tzn. od nemusí platit žádné zálohy na zdravotní pojištění. V měsíci září ale její dítě dovrší 7 let věku, tedy už nebude vedena v kategorii, že pečuje o dítě do 7 let věku a musí od měsíce září platit zálohy v minimální výši. Pro rok 2014 činí tato záloha Kč. Pozor, veškeré změny, které se týkají vlivu na placení zdravotního pojištění, je pojištěnec (OSVČ) povinen nahlásit na svou zdravotní pojišťovnu do osmi dnů. Sociální pojištění u spolupracujících osob U sociálního pojištění je tomu stejně jako u zdravotního pojištění, tzn. spolupracující osoba je brána jako osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která: - vykonává samostatnou výdělečnou činnost, - spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na ni lze rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hlavní samostatná výdělečná činnost Spolupracující osoba, která má hlavní výdělečnou činnost, musí platit alespoň minimální zálohy na sociální pojištění, které v roce 2014 činí Kč a jsou splatné do 20. dne následujícího měsíce. Musí také dodržet minimální vyměřovací základ, který pro rok 2014 činí Kč. Vedlejší samostatná výdělečná činnost Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění v roce 2014 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského 11

12 pojištění osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce: - vykonávala zaměstnání (zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců); - měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod; - měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) či stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti. Tato osoba nemá povinnost platit zálohy na sociální pojištění, a pokud nedosahuje rozhodné částky, která v roce 2014 činí Kč, není účastna důchodového pojištění vůbec. Tzn., že neplatí žádné sociální pojištění. Spolupracující osoba a nemoc Dávky nemocenského pojištění náleží pojištěnci, pokud byl účasten nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti. Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % vyměřovacího základu. Také je nutno upozornit, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je vždy považována za osobu s hlavní samostatnou výdělečnou činností i přesto, že trvají a jsou uplatněny důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemocenského pojištění. Spolupracující osoba a mateřská Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má OSVČ, která splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, což je 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM z toho musí účast na nemocenském pojištění OSVČ dosahovat doby 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM. Nástup na PPM je možný v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Podmínkou nároku na PPM je i skutečnost, že OSVČ osobně 12

13 nevykonává samostatnou výdělečnou činnost v době pobírání této dávky. Výše dávky PPM se odvíjí od výše záloh na pojistné na důchodové pojištění a výše uhrazeného pojistného na nemocenské pojištění v předchozích dvanácti kalendářních měsících před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Více o této problematice je popsáno v bodu III. Podnikání a mateřská Výhody spolupracující osoby - Rozdělení příjmů a výdajů, - při nižších příjmech do hranice Kč se neplatí soc. pojištění. Nevýhody spolupracující osoby - Znemožnění uplatnit slevu na manželku nebo dítě, pokud jsou vedeni jako spolupracující osoba, - při hlavní činnosti se musí platit zálohy na zdravotní i sociální pojištění, při vedlejší činnosti se zálohy musí platit až od druhého roku, - spolupracující osoba musí podávat daňové přiznání i přehledy na OSSZ, zdravotní pojišťovnu a má u úřadů stejné povinnosti jako OSVČ. 13

14 OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ Zdravotní pojištění Osoba bez zdanitelných příjmů je z hlediska zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takový pojištěnec, který - má trvalé bydliště v ČR, - nemá příjmy ze zaměstnání, - nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, - není za něj plátcem pojistného stát. Taková osoba je povinna hradit minimální pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, které v roce 2014 činí Kč. (13,5 % z minimální mzdy, tj. z Kč). Sociální pojištění Tato osoba nemá povinnost platit důchodové pojištění, ale pokud chce, aby se jí tato doba počítala do důchodu, může se stát dobrovolným plátcem. Účast na dobrovolném pojištění bez uvedení důvodu je možná v rozsahu nejvýše 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem. Pokud uplyne desetileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek. Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je alespoň po část kalendářního měsíce účastna tohoto pojištění. 14 Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných na důchodovém pojištění 28 %. Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění v roce 2014 činí 28 % z částky Kč, tedy Kč.

15 Podnikání a mateřská Předně je třeba počítat s tím, že pokud osoba vykonává činnost jako OSVČ, nemusí jí nárok na PPM vůbec vzniknout. Připomeňme si nejdříve, co mateřská, která se často zaměňuje s rodičovskou, vlastně je. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění, kterou žena pobírá obvykle nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na mateřskou dovolenou, což nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Mateřská se pobírá celkem 28 týdnů, v případě dvojčat či vícerčat 37 týdnů. Podmínky získání PPM Aby podnikatelce v budoucnu vznikl nárok na mateřskou, musí řádně platit dobrovolné nemocenské pojištění v dostatečném předstihu. Dále musí splnit následující podmínky: - podnikatelka (OSVČ) musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní, - podnikatelka (OSVČ) musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. Když podnikatelka (OSVČ) nesplní zákonné podmínky pro přiznání PPM, začne ihned po narození dítěte dostávat rodičovský příspěvek. Výpočet mateřské Pokud podnikatelka splní zákonné podmínky pro přiznání PPM, další otázkou je, jak vysokou mateřskou bude vůbec pobírat. Je důležité říci, že v předchozích letech bylo možné si pojištění před nástupem na mateřskou na krátkou dobu navýšit, a tak se snadno vyšplhat třeba až k maximální výši PPM. Dnes si již OSVČ musí platit pojistné na nemocenskou ze stejného vyměřovacího základu jako zálohy na důchodové pojištění. Právě na výši měsíčních plateb závisí, jak vysoká mateřská bude. Už nestačí zvýšit si zálohy měsíc či dva před očekávaným porodem. 15

16 Pro názorné příklady uvádíme přehledovou tabulku: Záloha na Záloha na Výše mateřské Průměrný nemocenské důchodové - 30 dní měsíční pojištění pojištění příjem 115 Kč Kč Kč Kč 200 Kč Kč Kč Kč 300 Kč Kč Kč Kč 400 Kč Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč 600 Kč Kč Kč Kč 700 Kč Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Když žena nastoupí na mateřskou dovolenou a platila si nemocenské pojištění z minima, vychází jí PPM Kč měsíčně. Pokud PPM vychází nižší než Kč měsíčně, má žena možnost požádat o dorovnání mateřské do této částky. Toto dorovnání se bude strhávat z celkové částky, kterou matka dostane od státu jako rodičovský příspěvek. O tuto částku tedy bude rodičovský příspěvek zkrácen. Podnikání během mateřské dovolené Na závěr je třeba upozornit, že pokud matka bude pobírat PPM, nemůže vykonávat svou samostatně výdělečnou činnost. Lze jen doporučit přerušit živnost během mateřské nebo zařídit za svou osobu zástup, například zaměstnance, který bude činnost vykonávat. Po mateřské dovolené matky pobírají rodičovský příspěvek, během kterého již žádná omezení nejsou. Jestliže ale matka, která má podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, je současně zaměstnána, v podnikání může pokračovat dále. A obráceně, pokud podnikatelka má podnikání jako hlavní zdroj příjmů, může být při mateřské dovolené zaměstnána. 16

17 PODNIKÁNÍ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Důchodové pojištění se řídí zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a vyhláškou č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. OSVČ je účastna důchodového pojištění a je povinna platit zálohy na důchodové pojištění, jestliže v kalendářním roce vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Od je vždy OSVČ považována za vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v kalendářních měsících, ve kterých je účastna nemocenského pojištění i jen po část měsíce. V roce 2014 je stanovena minimální částka na důchodové pojištění Kč. Měsíční záloha na důchodovém pojištění musí být vždy zaplacena do 20. dne následujícího měsíce. OSVČ platí důchodové pojištění vypočítané ze svého zisku. Vyměřovacím základem důchodového pojištění je 50 % ze zisku. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %. OSVČ si však může svou platbu zálohy na pojistné (DP) zvýšit, aby měla vyšší starobní důchod. Toto řešení se však mnohdy finančně nevyplatí. Pokud podnikatel vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je účasten důchodového pojištění, jestliže dosáhl v kalendářním roce alespoň tzv. rozhodné částky. Ta je proměnlivá, v roce 2014 činí Kč. Uvedená rozhodná částka platí pro ty podnikatele, kteří vykážou výkon samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok. Pokud podnikatelé chtějí být účastni důchodového pojištění a nedosahují rozhodné částky, tj Kč v roce 2014, můžou se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. OSVČ, která si platí na důchodovém pojištění minimální platby, musí počítat s nízkým důchodem. Pokud by platila minimální důchodové 17

18 pojištění celý život a v době, kdy si žádá o důchod, získala čtyřicet let pojištění, důchod by byl spočítán na cca Kč. Aby podnikatelé a živnostníci byli schopni v důchodu důstojně žít, existují důchodové pilíře, které umožňují různé druhy spoření na důchod. Veškeré informace o pilířích důchodového systému se lze dočíst zde. I. pilíř státní důchodový systém. Průběžný systém, kdy každý měsíc odvádíme 28 % ze své mzdy státu a ten z těchto peněz vyplácí důchody současným důchodcům. Nespoříme nic na svůj důchod, ale financujeme důchody aktuálních penzistů. II. pilíř důchodové spoření. Nový fondový systém, který umožňuje vzít 3 % pravidelných odvodů a přidat k nim další 2 % ze svých příjmů a těchto 5 % spořit na vlastním účtu ve fondu se zvolenou strategií u penzijní společnosti. Peníze jsou naše, je možné je dědit a v důchodovém věku vyplatit ve formě 20leté penze nebo doživotního důchodu. III. pilíř doplňkové penzijní spoření. Tento pilíř známe v podobě penzijního připojištění. To se od roku 2013 upravuje, zvyšuje se možný příspěvek od státu, možnosti snížení daňového základu a také povinnost fondu ohledně zhodnocení prostředku. Peníze si spoříme na vlastním účtu a je možné je dědit. Odkaz na důchodovou kalkulačku: 18

19 PRÁVNÍ ASPEKTY STATUSU SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY Ačkoli status spolupracující osoby se ženám zdá výhodný z daňového hlediska, měly by si být před jeho zvolením vědomy i několika úskalí, která se s ním mohou pojit. Riziko dodatečných příjmů hlavní podnikající osoby Jestliže dojde dodatečně ke změnám v příjmech (či výdajích) dosažených při tomto způsobu podnikání, pak se takové změny ve stejném podílu, jak byl vyjádřen v daňovém přiznání, musí promítnout do příjmů a výdajů spolupracující osoby. Riziko tkví v tom, jestliže hlavní podnikající osoba zatají nebo špatně spočítá část příjmů, může být i spolupracující osobě dodatečně vyměřená daň z příjmů včetně penále, a to i v době, kdy manželství je rozvedeno. Kontrola finančního úřadu u manžela hlavní podnikající osoby Spolupracující manželka má právo aktivně vystupovat během daňové kontroly u podnikajícího manžela, být seznámena se zjištěnými skutečnostmi, vyjadřovat se k nim a navrhovat jejich doplnění; výsledek daňové kontroly totiž může přímo ovlivnit její vlastní daňovou povinnost. Důvodem je skutečnost, že její daňová povinnost se odvíjí od daňové povinnosti manžela hlavní podnikající osoby. Rozvod manželů Právní předpisy ani judikatura neřeší případy, kdy se manželé, kteří spolu po část roku spolupracovali, během zdaňovacího období rozvedou. Ačkoliv někdy praxe připouští možnost rozdělení na spolupracujícího manžela (manželku) maximálně Kč za každý započatý měsíc spolupráce do rozvodu, převládá názor, že příjmy a výdaje z titulu spolupráce po část roku mezi manžele rozdělit nelze. Důvodem je, že se rozdělení provádí až po skončení zdaňovacího období, a v tom okamžiku již poplatníci nejsou manželi. Tuto situaci lze po rozvodu vyřešit tak, že za část roku, kdy spolu muž a žena ještě žili v manželství ve společné domácnosti, je ženě přiznán status ostatní spolupracující osoby. Pokud tedy bývalí manželé 19

20 splní podmínku společné domácnosti po dobu spolupráce během trvání manželství, může poplatník rozdělit na svou spolupracující bývalou manželku 30 % svých příjmů a výdajů, maximálně Kč za každý započatý měsíc spolupráce do okamžiku rozvodu. Po rozvodu již nepřipadá v úvahu, že bývalí manželé spolu tvoří společnou domácnost. Smrt manžela - poplatníka V případě úmrtí poplatníka, který spolupracoval se svojí manželkou, lze rozdělit příjmy a výdaje na spolupracující manželku při splnění dvou podmínek: 1) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující manželku nesmí činit více než 50 %; 2) při spolupráci po celé zdaňovací období lze převést rozdíl příjmů a výdajů maximálně ve výši Kč, při spolupráci po kratší období pak maximálně ve výši Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Příklad: Pan Novák je OSVČ, jeho manželka paní Nováková je jeho spolupracující osobou. Manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy. Pan Novák v srpnu 2014 zemřel. Podle zpracovaných podkladů pro daňové přiznání zůstavitele dosáhl pan Novák zdanitelných příjmů od ledna do srpna ve výši Kč a zdanitelných výdajů Kč. Postup: Právní předpisy umožňují rozdělit příjmy a výdaje dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce druhého z manželů při splnění dvou podmínek (viz výše): V tomto případě dochází ke splnění těchto podmínek následovně: - 50 % podílu na příjmech je Kč, 50 % podílu na výdajích je Kč. Maximálně možný převedený rozdíl příjmů a výdajů činí Kč. - při spolupráci po dobu 8 měsíců lze na spolupracující manželku převést maximálně 8 x Kč = Kč 20 Při zpracování daňového přiznání za zemřelého poplatníka je možné převést na spolupracující bývalou manželku maximálně Kč,

21 tj. 36% podíl na příjmech a výdajích poplatníka ( / = 0,36). 21

22 RODINNÝ ZÁVOD Definice pojmu Od ledna 2014 se do našeho právního řádu společně s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) dostala novinka v podobě rodinného závodu, a to konkrétně v ustanoveních 700 až 707. Rodinný závod není samostatnou právnickou osobou jako například společnost s ručením omezeným, nezakládá se tedy žádnými právními dokumenty ani nemá schopnost samostatně jednat. Je to rodinné společenství, které funguje při podnikání jednoho z členů tohoto společenství. Pravidla fungování rodinného závodu, jak jsou upravena v občanském zákoníku, se aplikují v případě, že členové rodiny fakticky vykonávají práci pro jiného člena rodiny, ale jejich vztah není upraven žádnou smlouvou. Tento institut se do našeho právního řádu dostal jako inspirace z Itálie, kde jsou podobně upravena pravidla fungování rodinných vinic jednomu členu rodiny vinice patří, řada dalších členů se na péči o vinice podílí a dostávají za to odměnu. Typicky tedy rodinný závod v našich podmínkách může vzniknout v oblasti zemědělství, ale rozhodně není vyloučeno, aby tomu tak bylo i v jakékoli jiné podnikatelské činnosti, například v rodině truhláře, ale i v rodině obchodníka a podobně. 22 Zákon stanovuje tuto definici rodinného závodu: Za rodinný závod se považuje závod (v dřívější terminologii podnik či firma), ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně (takže rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tety, strýcové, synovci, neteře) nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně (tchán, tchýně a sourozenci manžela, manželky) a který je ve vlastnictví některé z těchto osob (to znamená, že některý z nich je majitelem závodu vinohradu, sadu, truhlárny, obchodu). Občanský zákoník dále stanoví, že za členy rodinného závodu se považují ti členové rodiny, kteří trvale pracují pro rodinu (pečují o rodinu a tím umožňují fungování rodinného závodu, typicky matky), a dále ti, kteří pro závod přímo pracují (ať už je jejich role jakákoli od pomocných prací, například úklidu, přes odborné práce

23 přímo související s činností závodu, např. péče o rostliny, konče až pracemi jako je účetnictví, správa webových stránek či prodej na trhu a podobně). Pravidla rodinného závodu zakotvená v zákoně se uplatňují v případě, že mezi osobami pracujícími pro rodinný závod neexistuje žádná smlouva, ať už by se mohlo jednat například o společenskou smlouvu (takže by šlo o podnikání ve formě společnosti s ručením omezeným), nebo smlouvu o tichém společenství, ale rovněž tak v případě, že by vztahy byly upraveny například pracovní smlouvou, smlouvou o pracovní činnosti či smlouvou o provedení práce. V případě, že jsou manželé členy rodinného závodu, má právní úprava rodinného závodu přednost před právní úpravou manželského majetkového práva, což je důležité ustanovení zejména proto, že se tím zvyšuje možnost manžela spolurozhodovat o dalším směřování závodu a například i o jeho prodeji, což manželské majetkové právo neumožňuje. Členství v rodinném závodě Členem rodinného závodu se stává každý, kdo se podílí na jeho činnosti, tedy ten, kdo vykonává činnost v rodinném závodě, nebo ten, kdo trvale pracuje pro rodinu a tím umožňuje/usnadňuje chod rodinného závodu. Účastenství na rodinném závodě se váže pouze na osobu člena rodiny, nelze je přenést na někoho jiného syn nemůže místo sebe poslat svého kamaráda s tím, že kamarádovi budou náležet všechna práva, která jinak náleží členům rodinného závodu. Toto pravidlo však má jednu výjimku, a to je přenesení těchto práv na jiného člena rodiny syn tedy může své účastenství přenést na svou sestru, je to ale možné pouze v případě, že s tím souhlasí všichni členové rodiny, kteří již jsou na provozu rodinného závodu zúčastnění. Nesouhlas byť i jen jednoho z nich znamená, že účastenství přenést nelze, a to bez ohledu na to, že všichni ostatní souhlasí. Účast v rodinném závodě vždy zanikne v případě, že dojde k prodeji rodinného závodu; typicky, že rodina prodá vinici, prodá truhlárnu a podobně. Může ale zaniknout i v případě, že ten, na jehož jméno byl doposud právně rodinný závod evidován, zemře. 23

24 Při prodeji rodinného závodu na něj vždy má člen rodiny předkupní právo. Stejně tak v případě, že se rodinný závod stane předmětem dědictví, má člen závodu přednostní právo na to, aby jej získal. Účastenství na rodinném závodu zanikne členovi rodiny i v případě, že přestane vykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném závodě; typicky například tím, že dcera, která doposud pracovala jako účetní rodinného závodu, přestane tuto činnost vykonávat a odstěhuje se do zahraničí. Stejně tak může účastenství zaniknout v případě, že namísto dosavadního výkonu práce jako člena rodinného závodu začne člen rodiny vykonávat práci například na základě pracovní smlouvy nebo například začne s rodinným závodem spolupracovat jako samostatný podnikatel (dcera, která doposud zpracovávala pro rodinný závod účetnictví, bude toto účetnictví nadále zpracovávat jako zaměstnanec rodinného závodu na základě pracovní smlouvy, nebo je bude zpracovávat na základě smlouvy příkazní, neboť se stane sama podnikatelkou a předmětem její činnosti bude zpracovávání účetnictví). Zanikne-li některému z členů rodiny účastenství na rodinném závodu, náleží mu právo na vyplacení jeho podíl na rodinném závodě. Výše tohoto podílu bude stanovena podle toho, jak hodně a čím se na provozu rodinného závodu podílel. Tato platba může být rozdělena do splátek, pokud se tak dohodne člen opouštějící rodinný závod, nebo i na základě rozhodnutí soudu. Soud platbu ve splátkách nepovolí v případě, že k tomu nebude rozumný důvod. Podíl členů rodinného závodu na zisku V ustanovení 701 občanského zákoníku je zakotveno pravidlo, podle kterého se na podílu na zisku z rodinného závodu jeho členové podílejí v míře odpovídající množství a druhu své práce. Toto ustanovení je třeba vykládat společně se zákonem o daních z příjmů, resp. s jeho připravovanou novelou (v říjnu 2014 byla příslušná novela zákona předkládána Senátu České republiky ke schválení, v případě jejího schválení by měla být účinná od 1. ledna 2015; pro dohledání aktuálních informací sledujte web ministerstva financí nebo ). 24 Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nově upravuje celý

25 13, který zakotvuje pravidla pro zdanění spolupracujících osob a osob pracujících v režimu rodinného závodu. Předpokládané znění tohoto ustanovení je toto: 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí a) spolupracující manžel, b) spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 %, b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila 1. za zdaňovací období nejvýše Kč, 2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše Kč. V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 %, b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila 1. za zdaňovací období nejvýše Kč, 2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše Kč. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, b) na dítě v těch kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě, c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, d) na a od poplatníka, který zemřel. Z výše citovaného textu je zřejmé, že se nemění pravidla pro spolupracující osoby, jak je známe nyní, a v zásadě se zejména doplňují pravidla právě pro rodinný závod. 25

26 Z pohledu rodinného závodu, na kterém se často mohou účastnit i děti (drobnou výpomocí), je důležité zejména ustanovení o tom, že nelze zisk rozdělovat na děti, které ještě nemají ukončenou povinnou školní docházku (povinná školní docházka je devět let), a na děti, u kterých poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Toto je však daňová právní úprava, která pouze zakotvuje daňová pravidla pro rozdělování zisku. Neznamená to, a občanský zákoník to ani nepředpokládá, že by se děti před splněním povinné školní docházky, nebo děti, na které si rodiče uplatňují daňové zvýhodnění, nemohly účastnit rodinného závodu a nemohly z něj získávat svůj podíl na zisku. Naopak občanský zákoník předpokládá, že podíl na zisku může náležet i osobám, které nejsou plně svéprávné (děti či osoby na svéprávnosti soudně omezené). Bez ohledu na to, jak bude zisk z rodinného závodu mezi osoby rozdělen pro daňové účely (viz pravidla stanovená v návrhu citovaném výše), pro faktickou dělbu zisku se vždy uplatňují pravidla stanovená občanským zákoníkem. Ten stanoví, že členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se na zisku z něj, na věcech z tohoto zisku nabytých i na přírůstcích závodu podílejí v míře odpovídající množství a druhu své práce. Lze si jistě představit situaci, kdy některý z členů rodinného závodu, například syn, bude mít na rodinném závodě díky své činnosti výrazný podíl, ačkoli z pohledu daňového na něj nebude zisk rozdělován. Například by k tomu mohlo dojít v situaci, kdy matka má kamenný obchod, ve kterém dlouhá léta prodává obrazy v množství jeden obraz měsíčně a rodina-syn jí vypomáhá zejména s obsluhou v obchodě. Syn vytvoří webové stránky, zajistí jejich propagaci, vytvoří jejich efektivní správu a pro matku rozjede její internetový obchod, čímž dojde k navýšení prodejů na desetinásobek, a na provozu tohoto internetového obchodu se syn navíc ještě bude výrazně podílet i dále bude zásilky balit, odnášet na poštu, komunikovat se zákazníky. Z formálního pohledu bude obchod, a to kamenný stejně jako internetový, podnikáním matky, nicméně se bude jednat o rodinný závod a podíl syna na tomto rodinném závodě bude zcela jistě významný; dalo by se uvažovat i o tom, že bude 50%, a to přesto, že z daňového pohledu na něj může být zisk přerozdělen maximálně do výše 30 %. 26 Práva na zisku i práv na věcech ze zisku nabytých i na přírůstcích závodu se člen rodinného závodu může vzdát, je k tomu však zapotřebí, aby

27 byl plně svéprávný (práva na zisku se tedy nemůže vzdát dítě mladší 18 let nebo osoba na svéprávnosti omezená) a zároveň aby tak učinil formou veřejné listiny. Tou v tomto případě bude notářský zápis, kterým notář osvědčí, že osoba před ním učinila prohlášení, že se vzdává práva vztahujícího se k rodinnému závodu. Rodinný závod a rozhodování o něm Jedním z podstatných a velmi důležitých pravidel, která občanský zákoník ve vztahu k rodinnému závodu zakotvuje, je právo každého člena spolupodílet se na rozhodování o rodinném závodě. Tímto právem každý člen získává spolurozhodovací pravomoc o budoucnosti rodinného závodu a pravidlech jejího fungování. Rodinný závod tak není pouze podkladem pro rozdělování zisku, ale je také určitým vyšším garantem práv osob, které svou činností k jeho rozvoji přispívají, aniž by tento svůj příspěvek měly jakkoli ošetřený smluvně. Většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu se rozhoduje o použití zisku (zdali bude rozdělen jeho členům, nebo bude použit například k nákupu nového stroje či nové půdy). Většinou hlasů se ale rozhoduje také o všech záležitostech mimo obvyklé hospodaření rodinného závodu, typicky například o prodeji závodu, o zástavě majetku, který je součástí rodinného závodu, o vyšší půjčce k provozu rodinného závodu, o přistoupení společníka (ne o vstupu nového rodinného člena), o přijetí investice a podobně. Zároveň se takto rozhoduje i o podstatných změnách ve fungování rodinného závodu například o tom, že nadále nebude ředitelem dědeček, ale stane se jím vnuk; ale i o tom, že se změní pravidla pro rozhodování a podobně. Hlasovací práva náleží všem členům rodinného závodu a to i těm, kteří nejsou plně svéprávní; za nezletilé děti hlasují jejich zákonní zástupci, za jiné ne zcela svéprávné osoby jejich opatrovníci. Výhodou rodinného závodu tak je zejména to, že členům náleží právo spolurozhodovat o další budoucnosti rodinného závodu. 27

28 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Vedle rodinného závodu, z jehož existence plynou práva všem zúčastněným osobám, je pro rozhodování o míře a formě spoluúčasti manžela/manželky na podnikání manželky/manžela důležité znát i pravidla manželského majetkového práva. Úvodem je třeba zdůraznit, že manželské majetkové právo se vztahuje pouze na manžele, tedy na osoby, které jsou spojeny svazkem manželským. Nevztahuje se na osoby, které byť spolu mají děti a žijí spolu oddány nejsou. To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů a může být případně předmětem vypořádání, dojde-li k rozvodu manželství. Společné jmění manželů může fungovat ve dvojím režimu v zákonném nebo ve smluveném režimu, případně v jejich kombinaci. Zákonný režim společného jmění manželů Neuzavřou-li manželé žádnou zvláštní smlouvu, pak platí, že součástí společného jmění manželů je to, co jeden nebo oba manželé společně nabyli za trvání manželství (tedy od svatby do zániku manželství právní moc rozsudku o rozvodu či smrt jednoho z manželů). Typicky tedy součástí společného jmění manželů je vše, co manželé za dobu trvání manželství pořídí (auto, dům, sedačka, televizor), i vydělají (zisk z podnikání, mzda v práci, výhra v loterii). Součástí společného jmění manželů je také podíl v obchodní společnosti či v družstvu, pokud jej manžel/ka získal/a v době trvání manželství, ledaže by majetek získal/a darováním či děděním nebo v důsledku právního jednání vztahujícího se k jeho/ jejímu výlučnému vlastnictví. 28 Součástí společného jmění manželů nejsou: a) věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů (zubním kartáčkem počínaje přes ošacení až po věci i velmi nákladné, například

29 zdravotní pomůcky brýle, invalidní vozík apod.); b) majetek, který jeden z manželů nabyl darem, děděním nebo odkazem (což je forma nabytí majetku po smrti nějaké osoby), ledaže dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl (majetek lze nyní darovat i do společného jmění manželů); c) majetek, který nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, typicky půjde například o bolestné v případě úrazu jednoho z manželů, o náhradu v případě poškození dobrého jména jednoho z manželů a podobně; d) majetek, který nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například jde o zvýšení hodnoty nemovitosti prostým plynutím času); e) majetek, který nabyl jeden z manželů náhrdou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku (má-li jeden z manželů ve svém výlučném vlastnictví chatu, chata shoří a pojišťovna vyplatí náhradu, je tato náhrada výlučným majetkem toho z manželů, v jehož majetku byla chata před zničením). Pokud jde o dluhy, ty jsou součástí společného jmění manželů, pokud se jedná o dluhy převzaté (to znamená, vznikly na základě rozhodnutí úvěr, půjčka, nikoli mimo vůli některého z manželů náhrada škody, pokuta). Součástí společného jmění manželů nejsou ani ty převzaté dluhy, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku (Například: jeden z manželů vlastní činžovní dům, za dobu trvání manželství se součástí společného jmění manželů stanou výnosy zisk z nájmu v celkové výši 1 milion Kč. Těsně před zánikem manželství si manžel vezme úvěr ve výši tři miliony Kč. Součástí společného jmění manželů tak bude dluh do výše jednoho milionu, zbylé dva miliony budou výlučným dluhem manžela, kterému činžovní dům patří). Součástí společného jmění manželů nejsou ani ty převzaté dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (součástí společného jmění manželů tak zpravidla bude kontokorent, ale ne již dluhy, které způsobil jeden z manželů tím, že si bral půjčky na hraní na automatech, nebo půjčka na pořízení drahého bazénu 29

30 uzavřená bez souhlasu druhého manžela). V případě, že je společné jmění manželů pouze v zákonném režimu, pak se i správa majetku ve společném jmění manželů řídí zákonem. Podle zákona pak platí, že manželé součásti společného jmění užívají, udržují, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je oba, nebo jen jeden z nich podle jejich dohody. Ať už manželé majetek spravují společně nebo na základě dohody majetek spravuje jen jeden z nich, veškeré důsledky z nakládání s tímto majetkem nesou manželé společně a tzv. nerozdílně, to znamená, že oba odpovídají za celek. V běžných záležiostech může jednat jen jeden z manželů i bez souhlasu partnera (nákup běžných věcí pro potřeby rodiny, uzavírání jiných běžných smluv), nicméně u záležitostí, které nejsou běžné (v té konkrétní rodině typicky se jedná např. o koupi nemovitosti, koupi auta, uzavření nájemní smlouvy a podobně), musí manželé jednat buď společně, nebo může jednat jen jeden z nich se souhlasem druhého. Pokud by jeden z manželů nesouhlasil a takový nesouhlas by byl v rozporu se zájmem rodiny, může se druhý manžel domáhat, aby jeho souhlas byl nahrazen rozhodnutím soudu (může například jít o situaci, kdy jeden z manželů blokuje uzavření nájemní smlouvy, ačkoli rodina nemá fakticky kde bydlet, nebo kdy jeden z manželů blokuje koupi auta, ačkoli druhý manžel auto potřebuje pro přepravu postiženého dítěte apod.). Pokud by jeden z manželů jednal v neběžné záležitosti a neměl by k tomu souhlas partnera, může se manžel, který s jednáním nesouhlasil, domáhat neplatnosti takového jednání. Pro třetí strany je proto důležité v neběžných záležitostech trvat na tom, aby jim bylo doloženo, že s uzavřením smlouvy souhlasí i druhý z manželů. Pokud se jeden partner rozhodne majetek ve společném jmění manželů použít ke svému podnikání a pokud tento majetek, který má být použit, přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se souhlas druhého partnera. Souhlas se však vyžaduje pouze při prvním použití majetku. Typicky tedy půjde o situaci, kdy jeden z manželů bude chtít z úspor koupit výrobní stroj, který mu bude sloužit k podnikání. 30 Smluvený režim společného jmění manželů Snoubenci a manželé si mohou ujednat i jiná pravidla pro společné jmění manželů, než jak je upraveno zákonem. Odlišná úprava společného

31 jmění manželů musí být sjednána smluvně, a to ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu, kterým notář stvrdí smlouvu manželů nebo snoubenců o jiné úpravě jejich manželského majetkového práva. Manželé (nebo budoucí manželé) si mohou své společné jmění upravit několika způsoby: a) Mohou se dohodnout na tom, že budou mít oddělená jmění, tedy že společné jmění manželů de facto nevznikne vůbec, každý z manželů bude vše nabývat do svého výlučného vlastnictví. Dohodnou-li se manželé na odděleném majetku, každý z manželů může se svým jměním nakládat samostatně bez souhlasu druhého manžela. V případě, že manželé, kteří se dohodli na režimu oddělených jmění, společně podnikají nebo jeden podniká s pomocí druhého, platí, že se zisk rozdělí podle písemné dohody. Pokud písemnou dohodu o dělbě zisku nemají, dělí se zisk rovným dílem. b) Mohou vyhradit vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství; v takovém případě platí, že dnem zániku manželství se do společného jmění manželů zahrne veškerý majetek, který manželé za doby manželství nabyli a který ke dni zániku manželství existuje a k němuž mají vlastnická práva. c) Mohou společné jmění zúžit (například tak, že do něj nebudou patřit nemovitosti), nebo rozšířit (například tak, že do něj budou patřit všechny nemovitosti). Smluvený režim společného jmění manželů lze stejnou formou, jakou byl založen (notářským zápisem), zase na základě dohody změnit, nebo může být změněn rozhodnutím soudu. Smlouvou mezi manžely lze stanovit i pravidla pro případ zániku manželství, tedy lze se dohodnout i na pravidlech vypořádání společného jmění manželů odlišně od zákonných pravidel. Stejně tak, jako lze smlouvou upravit rozsah společného jmění manželů, lze smlouvou odlišně upravit i způsob jeho správy. Režim společného jmění manželů založený rozhodnutím soudu Pro úplnost je třeba doplnit, že v určitých případech může o změně režimu rozhodnout soud, pokud je pro to závažný důvod. Závažným důvodem vždy bude situace, kdy věřitel manžela bude požadovat zajištění své pohledávky majetkem ve společném jmění manželů, nebo situace, kdy se jeden z manželů bude chovat marnotratně nebo opakovaně příliš 31

32 riskantně. Za závažný důvod může být považována i situace, že jeden z manželů začne podnikat a neomezeně ručit celým svým majetkem. Vypořádání společného jmění Dojde-li k zániku společného jmění manželů (typicky rozvodem), nastává nutnost společné jmění manželů vypořádat. K vypořádání může vždy dojít dohodou. Nedohodnou-li se manželé, pak může o vypořádání rozhodnout soud na základě návrhu podaného do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Při vypořádání společného jmění se manželé mohou dohodnout jakkoli, tedy i tak, že rozdělení majetku nemusí být spravedlivé a nemusí odpovídat žádným zákonným pravidlům. Pokud se manželé o rozdělení majetku nedohodnou, o rozdělení rozhodne soud. Ten se při svém rozhodování řídí následujícími pravidly: a) podíly obou manželů jsou stejné; b) pokud některý z manželů přispěl ze svého vlastního majetku na majetek ve společném jmění manželů, má právo chtít, aby mu to bylo nahrazeno; c) pokud ze společného jmění manželů bylo přispěno na majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, nahradí tento manžel tuto částku do společného jmění manželů; d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí; e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu; f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot. Pravidla uvedená pod písm. a) až c) jsou pravidla výchozí, která se uplatní vždy; pravidla uvedená pod e) a f) se uplatní v případech, kdy bude k jejich uplatnění výrazný důvod. V případě běžné rodiny zpravidla k uplatnění těchto pravidel nedochází, k jejich aplikaci může například dojít, když jeden z manželů je závislý na automatech a druhý táhne celou domácnost i celé finanční zaopatření rodiny. Běžné rozdíly v příjmech manželů nejsou důvodem pro uplatnění těchto pravidel. 32 Pro úplnost je třeba dodat, že v případě, že mezi manžely nedojde ve lhůtě tří let od zániku manželství k dohodě o vypořádání společného jmění manželů nebo jeden z nich nepodá k soudu návrh na vypořádání

33 společného jmění manželů, bude platit následující: a) hmotné movité věci (pračka, auto, sedačka, knihy) budou ve vlastnictví toho z manželů, kdo je pro potřebu svou nebo své rodiny a své domácnosti výlučně užívá; b) ostatní hmotné i nemovité věci (dům, byt, zahrada) budou v podílovém spoluvlastnictví obou (to znamená, že vlastní-li manželé ve společném jmění manželů celý dům, bude mít každý polovinu domu; mají-li ve společném jmění manželů polovinu domu, bude mít každý jednu čtvrtinu); c) ostatní majetková práva, a to včetně dluhů, budou náležet oběma s tím, že jejich podíly budou stejné. 33

34 RODINNÉ CENTRUM ROUTA, O.S. Sdružení založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice, jimž v té době již odrostly děti a jejich rodiny začaly mít jiné potřeby než v předchozích letech. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas a seznámit je s dalšími rodinami, které žijí ve stejném regionu, často i ve stejném městě, mají děti stejného věku a řeší podobné problémy. Oblasti přilehlé k Praze bývají označovány za noclehárny, protože jejich obyvatelé jezdí každý den za prací do metropole. Proto se ROUTA soustředí na slaďování pracovního a rodinného života a prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů. Spolupracujeme s rodinami, místní samosprávou i lokálními zaměstnavateli. Podařilo se nám získat finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR na projekty Rodina a práce pro Čelákovice, navazující Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice a Podporujme podnikatelky Polabí!. Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství. V rámci sdružení ROUTA dluhodobě působí klub Táta v akci a Klub náhradních rodin. Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost a v partnerství s Mateřským centrem Čelákovice pořádáme kurzy plavání pro děti. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc, která zahrnuje vyzvedávání dětí z MŠ a ZŠ, jejich převádění do kroužků, výměnu informací o službách pro rodiny. Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s mateřským centrem se snažíme prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. 34

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení Publikace Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkajících

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více