Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky"

Transkript

1 Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

2 Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní korporace Plzeňský kraj Vznikl zákonem ze dne 12. dubna 2000 o krajích č. 129/2000 Sb. Kraj je spravován Zastupitelstvem Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje má 45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje) Zastupitelstvo volí hejtmana kraje, náměstky hejtmana a dalšíčleny Rady Plzeňského kraje Rada kraje má 9 uvolněných členů

3 Co to je Plzeňsk ský kraj? Základní charakteristika Plzeňsk ského kraje počet obyvatel: (5,4% obyvatel ČR) rozloha: km 2 3. největší v ČR v tvorbě HDP/obyv. v ČR hranice se SRN (Bavorskem) kraj strojírenské, lihovarnické, pivovarnické a keramické tradice s velkým potenciálem pro cestovní ruch s kulturními památkami a venkovskými tradicemi

4 Co to je Plzeňsk ský kraj? Správní členění Plzeňského kraje celkový počet obcí: obcí s rozšířenou působností 35 pověřených obcí

5 Co to je Plzeňsk ský kraj? Plzeňský kraj je zřizovatelem, nebo většinovým vlastníkem následujících organizací a subjektů 112 školských zařízení 6 správ a údržeb silnic 13 kulturních institucí 13 sociálních zařízení 7 zdravotnických zařízení

6 Co to je Plzeňsk ský kraj? Krajský úřad Plzeňského kraje v čele ředitel 16 odborů (např. Odbor informatiky) Cca 380 zaměstnanců Rozpočet Plzeňského kraje (2007) Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

7 Projekt informační obsah Záměr vybudovat datový sklad vznikl již v roce 2004 V roce 2005 podána úspěšná projektová žádost o finanční prostředky z ERDF (SROP) V roce 2006 zahájena realizace projektu, na konci roku projekt dokončen a spuštěn do ostrého provozu

8 Projekt informační obsah Cíle projektu zpřístupnit množství informací o Plzeňském kraji veřejnosti prostřednictvím internetu vytvořit analytický a řídící nástroj pro vedení kraje, který umí dát různorodé jevy do souvislostí zjednodušit a zefektivnit práci s daty a informacemi

9 Projekt informační obsah Řešitel projektu ASSECO (dříve PVT a.s.) Finanční objem projektu cca. 5 mil. Kč

10 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Oblasti, pro které lze využívat Vnitřní svět úřadu Vnější svět celého kraje v kontextu ČR, EU atd...

11 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Vnitřní svět úřadu - interní procesy Finanční analýzy Analýzy toku dokumentů a informací Sledování veřejné podpory Vyhodnocování efektivity využívání zdrojů (auta, telefony, tiskárny )

12 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Vnější svět v kraji mimo úřad Ekonomika obcí Ekonomika zřizovaných organizací kraje Údržba silnic Zdravotnictví Nákladovost školství Vyhodnocování efektivnosti dotačních titulů a intervencí Dopravní obslužnost Poskytování sociálních služeb Zdravotnictví Vývoj a předpověď statistických ukazatelů v kraji Nezaměstnanost Přírůstky a úbytky firem dle odvětví Daňové příjmy Demografie Vzdělanost obyvatelstva Dojížďka do zaměstnání Vybavenost obcí

13 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? DWH a BI by měly být nástrojem, díky kterému veřejná správa ví co dělá, proč to dělá a jaké byly, jsou a pravděpodobně budou důsledky jejího konání!!!

14 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Ideální způsob využití: I pomocí DWH a BI veřejná správa (VS) měří a monitoruje potřeby a požadavky občanů Díky BI zjistí, že s ohledem na vývoj demografie, migraci obyvatelstva mezi městy a venkovem a vzhledem k využívání veřejné a soukromé dopravy pro cestu za prací, bude za 5 let nedostatek míst ve školkách v městech do 1000 obyvatel v okrese Plzeň-jih. Politik, který je zodpovědný za školství tuto informaci využije k tomu, že zahájí kroky k zajištění dostatečné kapacity mateřských škol Za pět let nastane předpovídaná situace a realita je velmi blízká předpovědi

15 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Problém je tedy řešen dříve, než nastane!!! Občan je spokojený!

16 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Realita: Přesto že to jde velmi snadno předpovědět na základě analýzy, realitou dneška je nedostatek míst pro děti v mateřských školách Protože bylo v devadesátých letech málo dětí, bylo velké množství mateřských škol zrušeno, pravděpodobně bez úvahy, co se bude dít za rok, za pět, nebo za deset let Dnes jsme překvapeni, že silné ročníky z počátku sedmdesátých let začali plodit děti, pro které není dostatečná kapacita předškolní výchovy

17 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Proč se tak málo využívají? vliv informační gramotnosti, byť obecně je ve veřejném sektoru vyšší než v komerční sféře, ale především vrcholoví manažeři ve VS na tom nejsou nejlépe komplikované získávání zdrojových dat pro DWH především z centrálních databází státu obava z menšího prostoru pro politická rozhodnutí obava, že BI rozhoduje za mne

18 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Souvislost s korupcí? Možnost komplexně posuzovat dotační politiku veřejné správy Průřezově nad veřejnými rozpočty (částečně s využitím CEDR Ministerstva financí) zjistíte: Kdo je největším příjemcem dotací dle IČ Která lokalita je největším příjemcem dotací bez ohledu na IČ Kdo je nejúspěšnějším žadatelem vzhledem k počtu podaných žádostí a získaných dotačních prostředků Dodržování zákona o veřejných zakázkách Prevence korupce!!!

19 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Využívání na úrovni krajů Moravskoslezský Olomoucký Plzeňský Vysočina

20 DWH a BI ve veřejn ejném m sektoru? Nyní přímo k projektu DWH na KUPK.

21 Řešení DWH na PK

22 Řešen ení DWH na PK - dotace EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ DOPRAVA CESTOVNÍ RUCH REGIONÁLNÍ ROZVOJ EXTERNÍ STATISTIKA DOTACE DATOVÁ TRŽIŠTĚ DWH INT EXT ERP APP APP FLAT FILES CEDR MONIT ARES IP MPSV ČSU

23 Konkrétn tnířešení DWH na PK BIP nad MS SQL Z celkového rozsahu činnosti kraje byly vybrány oblasti: Doprava Regionální rozvoj Cestovní ruch Ekonomika Statistika a demografie

24 Konkrétn tnířešení DWH na PK Doprava Dopravní obslužnost Dotace Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje Počty zakoupených jízdenek Výkaz nákladů a tržeb z přepravníčinnosti - plán/skutečnost Správa a údržba silnic AKCE Fakturace AKCE - zpracování Projektové dokumentace Silniční databanka Mosty Silniční databanka ÚSEKY Přehled sledovaných ukazatelů zimní údržby silnic Údržba silnic - Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích V realizaci Seznam posil Příspěvky obcí na dopravní obslužnost

25 Konkrétn tnířešení DWH na PK Cestovní ruch Průměrný počet cizinců v Plzeňském Počty občanů na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí Počty dopravních prostředků na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí Počty přístupů na portály Plzeňského kraje Počty přístupů na portály Plzeňského kraje dle zemí Návštěvnost památek v Plzeňském kraji

26 Konkrétn tnířešení DWH na PK Ekonomika Dotace za žadatele Čerpání dotací Dotace dle regionů dotace z rozpočtu KÚ x EU Dotace z CEDR dle oblastí Dotace s UZ zahrnuté v rozpočtu PK Školy Plzeňského kraje dle IČO Školy Plzeňského kraje dle typu Příjmy po konsolidaci Přírůstky firem Školy - náklady

27 Konkrétn tnířešení DWH na PK Statistika a demografie + vlastní šetření Absolventi dle kvalifikace Přehled insolventů Nezaměstnanost v krajích Uchazeči po rekvalifikaci Rekvalifikace zaměstnanců Požadavky na návštěvy a komunikaci s úřady Průzkum IT gramotnosti občané Průzkum IT gramotnosti - veřejná správa Brownfields Průmyslové zóny přehled Demografie Pohyb obyvatelstva v Českých zemích v letech Byty Domy Obyvatelstvo ZSJ

28 Řešení DWH na PK

29 Řešení DWH na PK

30 Řešení DWH na PK

31 Řešení DWH na PK

32 Řešení DWH na PK veřejně přístupné na

33 Řešení DWH na PK

34 Řešení DWH na PK

35 Vstupní data Vnitřní IS kraje (ERP) Různé malé aplikace v rámci IS kraje Excelové tabulky Přebíraná data od dalších subjektů VS ČSÚ KROK MOS Demografie Ministerstvo financí ARES CEDR MSSF-MONIT Ministerstvo práce a sociálních věcí Nezaměstnanost Nezaměstnaní dle poslední školy Cizinecká policie, Národní památkový ústav, atd.

36 Problémy řešení DWH na PK Problém je data vůbec získat Zajistit smluvně garantovaný interval přebírání dat Mít pod kontrolou životní cyklus datových zdrojů U vnitřních dat na úřadě zajistit časové řady Zajistit dostatečné využívání Kdo by měl být analytikem, jeho organizační začlenění Vědět, jaké otázky si pokládají politici a manažeři

37 Jsme teprve na začátku Analogie s GIS, dnes běžný nástroj ve veřejné správě To nejcennější co máme jsou data, informace a znalosti Odhadujeme že cca. 2 roky nebude systém plně využíván Připravujeme rozšíření na další oblasti (školství, sociální věci, zdravotnictví, životní prostředí) Využívání DWH a BI ve veřejné správě se vyplatí

38 Ocenění dodavatele Projekt Internetizace knihoven Informační obsah Zvláštní ocenění Microsoft SQL Server 2005 Award udělené za netradiční, zajímavé či co nejúplnější využití nového SQL Server 2005 Nejlepší řešení pro samosprávu

39 Děkuji za pozornost

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice Strategie Podnikatelského Parku Kopřivnice Verze 1.1 Řešitel: Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Kopřivnice Vypracovali: Václav Kovalský Lenka Šimečková Jiří Huške listopad 2001 1. ÚVOD Město Kopřivnice

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více