Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 Škola je zapsána MŠMT ČR do rejstříku škol a školských zařízení dnem Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon: funkce telefon/fax ředitel : RNDr. Vilém Bauer statutární zástupce: RND. Bartoloměj Süč ; fax: Webové stránky školy (současná adresa): 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Gymnázium (IZO: ) 792 Školní jídelna (IZO: Školní knihovna (IZO: ) neurčeno Školní plavecký bazén (IZO: ) neurčeno 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: součást školy kód poznámka cílová (uveďte, pokud název oboru / vzdělávacího kapacita obor nebyl programu oboru / vyučován, je programu dobíhající atd.) Gymnázium 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8-leté) 660 dobíhající obor Gymnázium 7941K81 Gymnázium Gymnázium 7941K401 Gymnázium - všeobecné (4-leté) Výuka probíhala podle přiložených učebních plánů (viz příloha č. 1). 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2007/2008: a. nové obory / programy - žádné - 1 -

2 b. zrušené obory / programy - žádné 7. Místo poskytovaného vzdělávání : a. budova gymnázia - Mezi Školami 2475, Praha 5 (vlastníkem budovy je Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Škola sdružuje gymnázium, školní jídelnu, školní knihovnu, školní plavecký bazén. Škola je umístěna v jedné budově, která má tyto místnosti : učebny ( 40x ), tělocvičny ( 2x ), kabinety ( 18x ), školní kuchyně ( 1x ), školní jídelna ( 1x ), zasedací místnost ( 1x ), zasedací sál ( 1x ), kanceláře ( 6x ), sborovna ( 1x ), sklady ( 14x ), archiv ( 1x ), hygienická zařízení ( 34x ), úklidové komory ( 8x ), byt školníka ( 1x ), ordinace zubního lékaře ( 1x ), školní knihovna ( 1x ). Součástí školy jsou 2 hřiště a atletický areál. Materiálně technické vybavení školy a podmínky pro výuku jsou velmi dobré. 9. Školská rada: - datum ustanovení: ; - seznam členů: - Mgr. Eva Girethová (za pedagogické pracovníky), - Mgr. Jakub Stratílek (za pedagogické pracovníky); - MUDr. Lerchová Jelena - předseda školské rady, (za rodiče) - Jan Cibulka (za zletilé studenty); Za zřizovatele nejsou zástupci jmenováni. 1. Pedagogičtí pracovníci: II. Pracovníci právnické osoby a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) součást školy školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium 2008/ , , ,6-2 -

3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) součást školy Gymnázium počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 47,6 97,9 nekvalifikovaných 1,0 2,1 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) DVPP počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce kurz 2 Aglický jazyk A2 Pplit 1 Jazyková škola hl.m. seminář 1 Interaktivní výuka v AJ 2 Expolingua 2008 seminář 1 Svět financí v matematice 1 Descartes seminář 1 Alternativní přístupy k vyuč. Matematiky 1 Descartes seminář 1 Agresivita v dětství a její souvislosti 1 SOLEN seminář 1 Vom Umgang mit Geschichten 1 SGUN kurz 1 Exam Skills dovednosti v AJ 2 Vzdělávací stř. Praha seminář 1 Nová úprava přijímacího řízení 1 Fakta seminář 1 Jak učit podnikatelské vzdělávání 1 JACR, CEBRE, MŠMT seminář 1 Letní škola historie 1 Ped.F UK kurz 1 Praktické kurzy z fyziky pro SŠ 1 AVČR kurz 1 Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole 3 Fakta seminář 1 A How -To 2 Guide to the New Maturita seminář 1 Nová maturita v AJ 1 Oxford seminář 1 Výuka dovedností v AJ 1 Bohemian kurz 1 Nové poznatky v chemii 1 MŠMT seminář 1 Mezinárodní sem. výuky jazyků 2 Cambidge Day 2. Nepedagogičtí pracovníci: a. počty osob školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2008/ ,8 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků (DVNP) DVNP počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce seminář 1 Změny v sociálním zabezpečení 1 KEŠ seminář 1 Inventarizace majetku a účetní uzávěrka 1 KEŠ seminář 1 Účetnictví příspevkových organizací 1 TSM Vyškov seminář 1 České účetní standardy 1 TSM Vyškov seminář 1 Pracovní právo 1 Odborconsult-D seminář 1 Spisová služba, archiv 1 Odborconsult-D seminář 1 Odměňování ve školství 1 Institut Transfero seminář 1 DPH 1 KEŠ seminář 1 Účetnictví a rozpočet 1 Gordic seminář 1 Finanční řízení škol 1 KEŠ seminář 1 Hospodaření PO 1 KEŠ - 3 -

4 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků: a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) součást školy počet tříd / skupin počet žáků Gymnázium Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 10 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání součást školy průměrný počet žáků na třídu / skupinu průměrný počet žáků na učitele Gymnázium 30,2 12,1 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu): součást školy kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Gymnázium počet žáků celkem z toho nově přijatí % z celkového počtu žáků , ,3 0, ,

5 4. Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů): součást školy Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Gymnázium Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci): denní vzdělávání vzdělávání žáků součást školy 2007 / 2008 Gymnázium 2008 / 2009 z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním neprospělo 2 4 opakuje ročník 0 3 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j. % z celkového počtu žáků 97,49 94,27 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 59,53 57,43 z toho neomluvených hodin 0,07 0,02 Výsledky vzdělávání podrobněji viz příloha č

6 6. Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách): maturitní zkoušky součást školy Gymnázium denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 93 z toho konali zkoušku opakovaně 5 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 32 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 61 neprospěl 0 7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010: přijímací řízení délka studia 4 roky 8 let počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní studium) počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 počet přijatých celkem z toho dívek z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 0 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7941K obor: 7941K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2009/

7 8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin: Počty studentů z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Arménská republika 1 žák Běloruská republika 1 žák Čína 1 žák Republika Kazachstán 2 žáci Litva 1 žák Ruská federace 9 žáků Slovenská republika 3 žáci Ukrajina 2 žáci Vietnamská republika 15 žáků Zkušenosti ze začleňování cizinců: studenti nemají žádný problém se začleňováním do kolektivů, nepozorujeme žádné mimořádné chování studentů na jedné i druhé straně. 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků: Na škole není zřízena žádná speciální třída pro handicapované žáky. Ve druhém ročníku čtyřletého studia se výuky účastnily dvě studentky pohybující se na invalidním vozíku. Jejich integrace je bezproblémová. 10. Vzdělávání nadaných žáků: Pět studentů studovalo na základě individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořádného sportovního nadání. Bylo jim umožněno účastnit se soutěží a tréninků i v době vyučování. Neúčast na výuce je v těchto případech omluvena, ale studenti si musí zameškanou látku, po konzultaci s vyučujícími, dostudovat. Jedna studentka měla individuální vzdělávací plán z důvodu uměleckého nadání. 11. Ověřování výsledků vzdělávání: V uplynulém školním roce jsme se při ověřování výsledků vzdělávání omezili převážně na kontrolní a hospitační činnost. V uplynulém školním roce bylo uskutečněno celkem 178 hospitací, přičemž 50 kontrolních hospitací provedlo vedení školy a 58 hospitací uskutečnili předsedové předmětových komisí. Zbytek hospitací prováděli vyučující u sebe navzájem. Škola se účastnila projektu Mapa školy. Výsledky průzkumu jsou podrobně zpracovány v dokumentu Vlastní hodnocení školy za období školních roků a Školní vzdělávací programy: Podle nového Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) pro nižší stupeň gymnázia se již v uplynulém školním roce vyučovalo v obou prvních i druhých ročnících osmiletého studia. V závěru školního roku byly dokončeny práce na ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. V současné době je tento dokument zveřejněn na webových stránkách školy

8 1. Výchovné a kariérní poradenství: IV. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti Na škole působí výchovná poradkyně a školní psycholožka, které komplexně zajišťují výchovné poradenství včetně prevence sociálně patologických jevů, vztahových problémů třídních kolektivů a individuálního poradenství. Škola úzce spolupracuje s PPP Prahy 5 a OÚ MČ Prahy 13. V rámci poskytování informací k profesní volbě byly zajištěny informace o přípravných kurzech pořádaných vysokými školami, seminář o národních srovnávacích zkouškách a o možnosti studia a uplatnění absolventů v EU. Ve spolupráci s PPP Prahy 5 se účastnili studenti septim a třetího ročníku profesních testů studijních předpokladů. Nově byl školní psycholožkou nabídnut test studijních předpokladů rovněž studentům z kvart. Ve školním roce 2008/2009 byli k vyšetření specifických poruch učení (SPU) vysláni dva studenti. Šest studentů zažádalo o individuální vzdělávací plán z důvodu mimořádného nadání. Dva studenti měli individuální vzdělávací plán z vážných zdravotních důvodů. V sedmi případech byly projednány výchovné a studijní problémy v komisi ve spolupráci s rodiči. Školní psycholožka nabízela své služby studentům a rodičům v podobě konzultací a opakovaných setkání a práce s třídními kolektivy. Mezi nejčastější témata konzultací patřily: osobní a vztahové problémy, vztahy ve třídě, výukové potíže a krizová intervence. 2. Prevence sociálně patologických jevů: V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovali studenti vybraných tříd besedy na témata Kouření tvá volba a Prevence kriminality, v rámci sexuální výchovy témata Odvrácená strana dětství, Čas proměn a S Tebou o Tobě. Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy jsme pro nematurující třídy uspořádali přednášky na témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů. V šesti třídách nižšího gymnázia proběhl další ročník preventivního programu realizovaného PrevCentrem. Podrobně zpracovaný Minimální preventivní program je uveden v příloze č Ekologická výchova a environmentální výchova: Žáci školy jsou vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Ovlivňujeme hodnotovou orientaci žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životního stylu. Je kladen důraz na základní podmínky života, ekosystémy, vztah člověka k prostředí a na souvislosti lidských aktivit s problémy životního prostředí. Studenti druhých ročníků čtyřletého studia a sedmého ročníku osmiletého studia se zúčastnili ekologických přednášek Hnutí Brontosaurus. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy: V září a říjnu 2008 se žáci nastupujících prvních ročníků zúčastnili seznamovacích kurzů ve Sloupu v Čechách. V lednu až dubnu 2009 se konaly pro třídy 5.a-b, 2.a-b a 1.A lyžařské sportovní kurzy v Rakousku, v červnu 2009 se konaly pro třídy 7.a-7.b a 3.A sportovní kurzy v rekreačním středisku Horní Bradlo. V říjnu 2008 a poté v červnu 2009 se vybraní studenti zúčastnili výtvarného kurzu krajinomalby Land art v obci Trhovky na Orlíku a ve Varvažově. Podrobný přehled účasti studentů na zájezdech, sportovních a vzdělávacích akcích je uveden v příloze č

9 5. Mimoškolní aktivity: Pro žáky gymnázia byly v uplynulém školním roce v prostorách školy otevřeny kroužky keramiky, klubu mladého diváka, klubu mladého čtenáře, vydavatelství školního časopisu HISTORIK. Na podzim 2008 škola uspořádala pro studenty vyšších ročníků besedu se spisovatelkou Ivou Pekárkovou. V knihovně školy, za účasti knihovnice a třídních učitelů, se uskutečnilo několik literárních večerů na různá témata, která byla vybírána s ohledem na věk žáků. Studenti měli možnost navštívit několik koncertů a divadelních a filmových představení. Pro zájemce bylo v tělocvičně školy uspořádáno několik tanečních večerů. Celá škola se zúčastnila maturitního plesu v Lucerně. Pro rodiče žáků jsme uspořádali školní akademii. Podrobný přehled účasti studentů na mimoškolních aktivitách je uveden v příloze č Soutěže: Největších úspěchů dosáhli v uplynulém školním roce tito studenti gymnázia: - Petr Ryšavý - bronzová medaile na 40. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Mexiku, student septimy A; - Linda Vítová - 2. místo v ústředním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce, studentka kvarty B; - Dalibor Veselý (6.b), Markéta Škvorová (6.a) a Tomáš Musílek (6.a) 4. místo v celostátním kole soutěže EUROPASECURA; - Pavla Sýkorová - 5. místo v celostátním kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, studentka oktávy B. Podrobný přehled účasti studentů na jednotlivých předmětových olympiádách a sportovních soutěžích je uveden v příloze č Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů: V uplynulém školním roce se žáci zúčastnili výměnného pobytu na německém gymnáziu Liebfrauenschule za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, dále se zúčastnili jazykového a poznávacího zájezdu do Nizozemí a Skotska. Studenti i pedagogové gymnázia jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku a prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze podporují vzdělávání dvou adoptivních dětí, 21-letého Stephana z Ugandy a 13-leté Selvy z jižní Indie. 8. Spolupráce právnické osoby s partnery, profesními organizacemi: Na škole působí dvě zaměstnanecké odborové organizace. Jedna odborová organizace zastřešuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků a druhá nepedagogických pracovníků. Vedení gymnázia a odborové organizace spolupracují v souladu se zákoníkem práce. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou V uplynulém školním roce škola neorganizovala žádné vzdělávací akce pro třetí osoby. 10. Další aktivity, prezentace: V rámci povinné výuky za účelem doplnění znalostí v jednotlivých vyučovacích předmětech škola organizuje velké množství exkurzí. Nejvíce vzdělávacích akcí se odehrává na MFF UK, která pro naše studenty pravidelně organizuje praktické fyzikální pokusy. Podrobný přehled akcí je uveden v příloze č. 7. Na podzim roku 2008 se naše gymnázium úspěšně představilo veřejnosti na celopražské výstavě Schola Pragensis a dále na Dni otevřených dveří gymnázia, kde byli budoucí zájemci o studium seznámeni se životem na gymnáziu

10 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2008/2009 ČŠI neprováděla na našem gymnáziu žádnou kontrolní činnost. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: 2.1 Kontrola provedená Odborem stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP dne čerpání grantu na plaveckém bazénu; 2.2 Kontrola provedená Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP dne hospodaření se státním majetkem; 2.3 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne (dodržování zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb.) prevence žloutenky; 2.4 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne dodržování hygienických zásad ve školní jídelně; 2.5 Kontrola provedená inspektorem BOZP Českomoravského odborového svazu pracovníků školství dne dodržování pravidel BOZP dle zákoníku práce; 2.6 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne dodržování hygienických zásad na školním plaveckém bazénu, kontrola jakosti vody. Závěr: Žádná z kontrol neshledala porušování právních předpisů. VI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 Hospodářský výsledek za rok 2008 v doplňkové činnosti byl dosažen ve výši 159 tis. Kč. V roce 2009 škola hospodařila v hlavní činnosti celkem s tis. Kč, z toho tis. Kč byly příspěvky na hospodaření od zřizovatele, tis. Kč škola vytvořila vlastní činností. Jednalo se především o výjezdové akce pořádané pro žáky školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školy a zajištění výuky plavání pro žáky ZŠ a MŠ Městské části Praha 13. Investiční prostředky byly čerpány v roce 2008 ve výši tis. Kč, a to na tyto akce: výměna svítidel ve vybraných učebnách, výměna rozvodů TUV, rekonstrukce odborné učebny chemie, výměna podlahových krytin, rekonstrukce elektrických rozvodů v učebně výpočetní techniky, nákup zařízení do školní jídelny a oprava povrchu školního hřiště a běžecké dráhy. Všechny investiční akce byly řádně schváleny Radou hlavního města Prahy. VII. Svobodný přístup k informacím Žádosti o podání informací byly vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (viz příloha č. 8)

11 VIII. Projednání a schválení výroční zprávy Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne IX. Seznam příloh 1) Příloha č. 1: Učební plány (školní rok 2008/2009). 2) Příloha č. 2: Výsledky vzdělávání ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 3: Minimální preventivní program (školní rok 2008/2009). 4) Příloha č. 4: Přehled zájezdů, sportovních a vzdělávacích akcí studentů ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 5: Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 6: Přehled výsledků předmětových olympiád a soutěží ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 7: Přehled exkurzí ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 8: Výroční zpráva za rok 2008 o svobodném přístupu k informacím na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5. V Praze dne MUDr. Jelena Lerchová, v.r. MUDr. Jelena Lerchová předsedkyně školské rady RNDr. Vilém Bauer, v.r. RNDr. Vilém Bauer ředitel gymnázia

12 UČEBNÍ PLÁN PRO OSMILETÉ STUDIUM (školní rok 2008/2009) Příloha č. 1 Předmět Ročník 1* 2* Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společ.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Celkem hodin týdně Celkem hodin týdně pro volitelné předměty Celkem hodin týdně v ročníku * učební plán podle ŠVP GJH 1(2)

13 UČEBNÍ PLÁN PRO ČTYŘLETÉ STUDIUM (školní rok 2008/2009) Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společ.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Celkem hodin týdně Celkem hodin týdně pro volitelné předměty Celkem hodin týdně Ročník v ročníku (2)

14 Příloha č. 2 Výsledky vzdělávání ve školním roce 2008/2009 Výsledky vzdělávání zahrnují: a) prospěch žáků za první a druhé pololetí b) maturitní zkoušky ad a) Prospěch žáků za první a druhé pololetí Celkový prospěch žáků za první a druhé pololetí školního roku 2008/2009 se téměř nezměnil. V prvním pololetí bylo klasifikováno 664 žáků (viz tabulka č. 1), z nich prospělo 154 s vyznamenáním, což je 23,19 %, 489 žáků prospělo, tj. 73,65 %, a neprospělo 20 žáků, což je 3,01 % z celkového počtu žáků školy. Neklasifikován byl 1 žák, tj. 0,15 %. Celkový prospěchový průměr školy činil 1,92. Ve druhém pololetí bylo klasifikováno 663 žáků (viz tabulka č. 2), z nich prospělo 164 s vyznamenáním, což je 24,73 %, 495 žáků prospělo, tj. 74,66 %, a neprospěli 4 žáci, což je 0,61 % z celkového počtu žáků školy. Neklasifikován nebyl žádný žák. Celkový prospěchový průměr školy činil 1,91. Z porovnání výsledků prospěchu je patrné, že lepších výsledků studia dosahují žáci prim až oktáv, a to po celou dobu osmiletého studia. Jejich prospěchový průměr (až na výjimky 7a. a 7.b) nepřekročil 2,00. Žádná ze tříd čtyřletého studia nedosáhla průměr pod 2,00. Na konci roku neprospěli 4 žáci, přičemž třem z nich bylo povoleno opakování ročníku, jeden žák odešel na jinou školu.. 1 (5)

15 Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku 2008/2009 Tabulka 1: Pořadí Třída Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení Ø Ø (hod.) Ø (hod.) V P N 1. 1.a 1,46 22,13 0, b 1,52 18,66 0, a 1,56 51,70 0, b 38,97 0, ,76 8.b 64,61 0, a 1,77 52,39 0, a 1,79 35,84 0, a 55,97 0, ,82 6.b 53,89 0, b 1,84 39,33 0, a 1,95 43,12 0, b 1,98 36,19 0, c 1,99 73,00 0, a 33,34 0, ,03 7.a 80,46 0, b 2,04 24,91 0, A 2,10 64,04 9, b 2,11 57,48 0, A 2,14 40,23 0, A 2,15 80,00 0, A 2,29 86,84 0, B 2,38 42,55 0, Ne Škola: prospěchový průměr... 1,92 průměr absence... 49,22 hod. průměr neoml.absence... 0,39 hod. vyznamenání (V) žáků ( 23,19 ) prospěl (P) žáků ( 73,65 ) neprospěl (N) žáků ( 3,01 ) neklasifikován (Ne)... 1 žák ( 0,15 ) 2 (5)

16 Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku 2008/2009 Tabulka 2: Pořadí Třída Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení Ø Ø (hod.) Ø (hod.) V P N 1. 8.a 1,56 32,90 0, b 1,57 40,81 0, a 1,64 37,30 0, b 1,72 55,29 0, a 71,64 0, ,74 6.b 65,37 0, a 1,76 50,38 0, b 1,77 57,53 0, b 1,78 59,34 0, a 1,80 57,18 0, a 1,87 48,09 0, a 1,91 69,94 0, b 1,92 54,44 0, c 1,95 71,89 0, b 1,99 44,34 0, A 2,04 56,03 0, a 2,05 75,76 0, b 2,11 70,72 0, A 2,22 82,41 0, A 2,26 40,19 0, B 2,29 58,35 0, A 2,31 75,46 0, Ne Škola: prospěchový průměr... 1,91 průměr absence... 57,43 hod. průměr neoml.absence... 0,02 hod. vyznamenání (V) žáků ( 24,73 ) prospěl (P) žáků ( 74,66 ) neprospěl (N)... 4 žáci ( 0,61 ) neklasifikován (Ne)... 0 žáků ( 0,00 ) 3 (5)

17 ad b) Maturitní zkoušky Ve školním roce 2008/2009 se maturitní zkoušky konaly ve dvou oktávách a jedné třídě čtyřletého studia. Celkem maturovalo 93 studentů, z toho 32 s vyznamenáním a 61 prospělo. Lepších výsledků dosáhly třídy oktáva A (8.a) a oktáva B (8.b), a to se stejným průměrem 1,74. Třída čtvrtá A (4.A) dosáhla průměru 2,44. Celkový prospěchový průměr maturitních zkoušek celé školy činí 1,97. Přehled maturitní zkoušky viz tabulky 3 a 4: Maturitní zkoušky ve školním roce 2008/2009 Tabulka 3: Hodnocení prospěchu Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Prospěchový průměr 8.a ,74 8.b ,74 4.A ,44 Celkem ,97 4 (5)

18 Tabulka 4: Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 Statistika - Třída / Předmět Klasifikace - prospěchový průměr Předmět 8.a 8.b 4.A Český jazyk literatura a ø ø ø , , ,44 Anglický jazyk , , ,31 Německý jazyk , , ,75 Francouzský jazyk , , ,00 Španělský jazyk , , ,00 Základy společenských věd , , ,75 Dějepis ( v ) , , ,55 Zeměpis ( v ) , , ,80 Matematika ( v ) , , ,56 Fyzika ( v ) , , ,00 Chemie ( v ) , , ,00 Biologie ( v ) , , ,83 Ekonomie , , ,00 Dějiny výtvarného umění , , ,00 Psychologie , , ,00 IVT , , ,33 CELKEM , , ,44 Prospěl/a s vyznamenáním Prospěl/a Neprospěl/a Prospěchový průměr třídy 1,74 1,74 2,44 Prospěchový průměr školy : 1,97 5 (5)

19 Minimální preventivní program Příloha č.3 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29, Praha 5 Školní rok 2008/2009 Důležitou součást vzdělání tvoří sociální a osobnostní rozvoj žáka, který mj.spočívá v prevenci a budování strategií zvládání náročných životních situací. Žák získává potřebné informace o rizikových jevech, trénuje schopnost jak neupadnout do závislostí, poznává a učí se zvládat své emoce, potřeby a motivaci. Prevence je zaměřena na oblast sociálně patologických jevů, mezi které patří: užívání omamných a návykových látek, šikana, vandalismus, virtuální závislosti počítače, gamblerství, projevy rasismu a xenofobie. Cílem preventivních programů je uvědomit si vlastní chování, naučit se akceptovat druhé, prohloubit odpovědnost za svoji volbu a odmítnout aktivity související se sociálně patologickými jevy. Součástí programu je 1. nespecifická primární prevence, která se týká výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování zahrnuje sportovní, kulturní, volnočasové aktivity realizované na škole. 2. specifická primární prevence a prevence sociálně patologických jevů, která zahrnuje programy, jejichž úkolem je zamezit či oddálit kontakt s drogou a vyhnout se rizikovému chování. Garantem preventivního programu je ředitel gymnázia RNDr. V. Bauer a odpovědné za realizaci jsou Mgr. D.Šuraňová, výchovná poradkyně a Mgr. D.Šiffelová, školní psycholožka. Metody práce: Přednášky, besedy, diskuse, individuální konzultace Skupinová práce ve výuce, kolektivní hry 1 (3)

20 Využití filmové produkce Realizace projektů Výjezdy studentů Dotazníky a anketní šetření Propagační materiály Spolupráce školy Škola při realizaci prevence spolupracuje s odborníky a organizacemi: Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb na Praze 13 (protidrogový koordinátor); PPP Praha 5 (obvodní metodik prevence); Prevcentrum, Muzeum policie, Městská Policie hl.m.prahy Útvar prevence, Fokus Praha, CEVAP, Dětské krizové centrum, Člověk v tísni. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o pořádaných akcích a výsledcích realizovaných projektů na třídních schůzkách, k dispozici jsou konzultační hodiny výchovné poradkyně a školní psycholožky. Aktivity primární prevence Seznamovací kurzy pro primy a první ročníky Sloup v Čechách Dlouhodobý program specifické primární prevence: cílová skupina let, realizátor Prevcentrum Kouření Tvá Volba - přednáška: CEVAP (kvarty) S tebou o tobě Sexuální výchova pro dívky (kvinty a první ročník) Čas proměn sexuální výchova pro dívky (primy) Prevence kriminality přednáška: Muzeum policie (sexty a, b; první ročník) Prevence násilí ve vztazích přednáška: školní psycholožka (kvinty) Blázníš? No a! projekt podpory duševního zdraví: Fokus Praha (kvinty) Jeden svět prevence rasismu a xenofobie, filmová projekce, beseda: Člověk v tísni (kvinty) Násilí na dětech filmová projekce, beseda: Dětské krizové centrum, (kvinty, septimy, třetí ročník) Distribuce informačních materiálů o závislostech a užívání drog Šikana beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (primy) 2 (3)

21 Kriminalita dětí - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (sekundy) Drogy II. závislost očima zákona - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (tercie) Základy právního vědomí - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (kvarty) Listina základních práv a svobod - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (kvinty, první ročník) Sociálně patologické jevy - besed, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (sexty, druhé ročníky) Kriminalita mladistvých - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (septimy, třetí ročník) Akce školy Sportovní kurz septimy a třetí ročník Lyžařské kurzy sekundy, kvinty, první ročník Jazykové pobyty vybraní žáci ze všech tříd (Vechta Německo, Skotsko, Holandsko) Ředitelské sportovní dny Školní akademie Exkurze v jednotlivých předmětech Landart kurz krajinomalby, vybraní žáci ze všech tříd Volnočasové aktivity taneční večery zájemci ze všech tříd sportovní hry volejbal, basketbal, florbal, atletika, plavání nabídka plavání pro žáky kroužek keramiky pěvecký sbor B b harmonie - zájemci ze všech tříd filmové víkendy - zájemci ze všech tříd literární večery - zájemci ze všech tříd Noc s Andersenem - primy Mgr. Dana Šuraňová Mgr. Daniela Šiffelová 3 (3)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 158 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 1. Zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne 20.11.2001 ( čj. 27 280/01-21 ) a

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

II. Pracovníci školy, školského zařízení

II. Pracovníci školy, školského zařízení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více