Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 Škola je zapsána MŠMT ČR do rejstříku škol a školských zařízení dnem Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon: funkce telefon/fax ředitel : RNDr. Vilém Bauer statutární zástupce: RND. Bartoloměj Süč ; fax: Webové stránky školy (současná adresa): 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Gymnázium (IZO: ) 792 Školní jídelna (IZO: Školní knihovna (IZO: ) neurčeno Školní plavecký bazén (IZO: ) neurčeno 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: součást školy kód poznámka cílová (uveďte, pokud název oboru / vzdělávacího kapacita obor nebyl programu oboru / vyučován, je programu dobíhající atd.) Gymnázium 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8-leté) 660 dobíhající obor Gymnázium 7941K81 Gymnázium Gymnázium 7941K401 Gymnázium - všeobecné (4-leté) Výuka probíhala podle přiložených učebních plánů (viz příloha č. 1). 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2007/2008: a. nové obory / programy - žádné - 1 -

2 b. zrušené obory / programy - žádné 7. Místo poskytovaného vzdělávání : a. budova gymnázia - Mezi Školami 2475, Praha 5 (vlastníkem budovy je Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Škola sdružuje gymnázium, školní jídelnu, školní knihovnu, školní plavecký bazén. Škola je umístěna v jedné budově, která má tyto místnosti : učebny ( 40x ), tělocvičny ( 2x ), kabinety ( 18x ), školní kuchyně ( 1x ), školní jídelna ( 1x ), zasedací místnost ( 1x ), zasedací sál ( 1x ), kanceláře ( 6x ), sborovna ( 1x ), sklady ( 14x ), archiv ( 1x ), hygienická zařízení ( 34x ), úklidové komory ( 8x ), byt školníka ( 1x ), ordinace zubního lékaře ( 1x ), školní knihovna ( 1x ). Součástí školy jsou 2 hřiště a atletický areál. Materiálně technické vybavení školy a podmínky pro výuku jsou velmi dobré. 9. Školská rada: - datum ustanovení: ; - seznam členů: - Mgr. Eva Girethová (za pedagogické pracovníky), - Mgr. Jakub Stratílek (za pedagogické pracovníky); - MUDr. Lerchová Jelena - předseda školské rady, (za rodiče) - Jan Cibulka (za zletilé studenty); Za zřizovatele nejsou zástupci jmenováni. 1. Pedagogičtí pracovníci: II. Pracovníci právnické osoby a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) součást školy školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium 2008/ , , ,6-2 -

3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) součást školy Gymnázium počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 47,6 97,9 nekvalifikovaných 1,0 2,1 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) DVPP počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce kurz 2 Aglický jazyk A2 Pplit 1 Jazyková škola hl.m. seminář 1 Interaktivní výuka v AJ 2 Expolingua 2008 seminář 1 Svět financí v matematice 1 Descartes seminář 1 Alternativní přístupy k vyuč. Matematiky 1 Descartes seminář 1 Agresivita v dětství a její souvislosti 1 SOLEN seminář 1 Vom Umgang mit Geschichten 1 SGUN kurz 1 Exam Skills dovednosti v AJ 2 Vzdělávací stř. Praha seminář 1 Nová úprava přijímacího řízení 1 Fakta seminář 1 Jak učit podnikatelské vzdělávání 1 JACR, CEBRE, MŠMT seminář 1 Letní škola historie 1 Ped.F UK kurz 1 Praktické kurzy z fyziky pro SŠ 1 AVČR kurz 1 Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole 3 Fakta seminář 1 A How -To 2 Guide to the New Maturita seminář 1 Nová maturita v AJ 1 Oxford seminář 1 Výuka dovedností v AJ 1 Bohemian kurz 1 Nové poznatky v chemii 1 MŠMT seminář 1 Mezinárodní sem. výuky jazyků 2 Cambidge Day 2. Nepedagogičtí pracovníci: a. počty osob školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2008/ ,8 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků (DVNP) DVNP počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce seminář 1 Změny v sociálním zabezpečení 1 KEŠ seminář 1 Inventarizace majetku a účetní uzávěrka 1 KEŠ seminář 1 Účetnictví příspevkových organizací 1 TSM Vyškov seminář 1 České účetní standardy 1 TSM Vyškov seminář 1 Pracovní právo 1 Odborconsult-D seminář 1 Spisová služba, archiv 1 Odborconsult-D seminář 1 Odměňování ve školství 1 Institut Transfero seminář 1 DPH 1 KEŠ seminář 1 Účetnictví a rozpočet 1 Gordic seminář 1 Finanční řízení škol 1 KEŠ seminář 1 Hospodaření PO 1 KEŠ - 3 -

4 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků: a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) součást školy počet tříd / skupin počet žáků Gymnázium Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 10 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání součást školy průměrný počet žáků na třídu / skupinu průměrný počet žáků na učitele Gymnázium 30,2 12,1 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu): součást školy kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Gymnázium počet žáků celkem z toho nově přijatí % z celkového počtu žáků , ,3 0, ,

5 4. Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů): součást školy Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Gymnázium Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci): denní vzdělávání vzdělávání žáků součást školy 2007 / 2008 Gymnázium 2008 / 2009 z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním neprospělo 2 4 opakuje ročník 0 3 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j. % z celkového počtu žáků 97,49 94,27 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 59,53 57,43 z toho neomluvených hodin 0,07 0,02 Výsledky vzdělávání podrobněji viz příloha č

6 6. Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách): maturitní zkoušky součást školy Gymnázium denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 93 z toho konali zkoušku opakovaně 5 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 32 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 61 neprospěl 0 7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010: přijímací řízení délka studia 4 roky 8 let počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní studium) počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 počet přijatých celkem z toho dívek z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 0 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7941K obor: 7941K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2009/

7 8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin: Počty studentů z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Arménská republika 1 žák Běloruská republika 1 žák Čína 1 žák Republika Kazachstán 2 žáci Litva 1 žák Ruská federace 9 žáků Slovenská republika 3 žáci Ukrajina 2 žáci Vietnamská republika 15 žáků Zkušenosti ze začleňování cizinců: studenti nemají žádný problém se začleňováním do kolektivů, nepozorujeme žádné mimořádné chování studentů na jedné i druhé straně. 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků: Na škole není zřízena žádná speciální třída pro handicapované žáky. Ve druhém ročníku čtyřletého studia se výuky účastnily dvě studentky pohybující se na invalidním vozíku. Jejich integrace je bezproblémová. 10. Vzdělávání nadaných žáků: Pět studentů studovalo na základě individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořádného sportovního nadání. Bylo jim umožněno účastnit se soutěží a tréninků i v době vyučování. Neúčast na výuce je v těchto případech omluvena, ale studenti si musí zameškanou látku, po konzultaci s vyučujícími, dostudovat. Jedna studentka měla individuální vzdělávací plán z důvodu uměleckého nadání. 11. Ověřování výsledků vzdělávání: V uplynulém školním roce jsme se při ověřování výsledků vzdělávání omezili převážně na kontrolní a hospitační činnost. V uplynulém školním roce bylo uskutečněno celkem 178 hospitací, přičemž 50 kontrolních hospitací provedlo vedení školy a 58 hospitací uskutečnili předsedové předmětových komisí. Zbytek hospitací prováděli vyučující u sebe navzájem. Škola se účastnila projektu Mapa školy. Výsledky průzkumu jsou podrobně zpracovány v dokumentu Vlastní hodnocení školy za období školních roků a Školní vzdělávací programy: Podle nového Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) pro nižší stupeň gymnázia se již v uplynulém školním roce vyučovalo v obou prvních i druhých ročnících osmiletého studia. V závěru školního roku byly dokončeny práce na ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. V současné době je tento dokument zveřejněn na webových stránkách školy

8 1. Výchovné a kariérní poradenství: IV. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti Na škole působí výchovná poradkyně a školní psycholožka, které komplexně zajišťují výchovné poradenství včetně prevence sociálně patologických jevů, vztahových problémů třídních kolektivů a individuálního poradenství. Škola úzce spolupracuje s PPP Prahy 5 a OÚ MČ Prahy 13. V rámci poskytování informací k profesní volbě byly zajištěny informace o přípravných kurzech pořádaných vysokými školami, seminář o národních srovnávacích zkouškách a o možnosti studia a uplatnění absolventů v EU. Ve spolupráci s PPP Prahy 5 se účastnili studenti septim a třetího ročníku profesních testů studijních předpokladů. Nově byl školní psycholožkou nabídnut test studijních předpokladů rovněž studentům z kvart. Ve školním roce 2008/2009 byli k vyšetření specifických poruch učení (SPU) vysláni dva studenti. Šest studentů zažádalo o individuální vzdělávací plán z důvodu mimořádného nadání. Dva studenti měli individuální vzdělávací plán z vážných zdravotních důvodů. V sedmi případech byly projednány výchovné a studijní problémy v komisi ve spolupráci s rodiči. Školní psycholožka nabízela své služby studentům a rodičům v podobě konzultací a opakovaných setkání a práce s třídními kolektivy. Mezi nejčastější témata konzultací patřily: osobní a vztahové problémy, vztahy ve třídě, výukové potíže a krizová intervence. 2. Prevence sociálně patologických jevů: V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovali studenti vybraných tříd besedy na témata Kouření tvá volba a Prevence kriminality, v rámci sexuální výchovy témata Odvrácená strana dětství, Čas proměn a S Tebou o Tobě. Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy jsme pro nematurující třídy uspořádali přednášky na témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů. V šesti třídách nižšího gymnázia proběhl další ročník preventivního programu realizovaného PrevCentrem. Podrobně zpracovaný Minimální preventivní program je uveden v příloze č Ekologická výchova a environmentální výchova: Žáci školy jsou vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Ovlivňujeme hodnotovou orientaci žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životního stylu. Je kladen důraz na základní podmínky života, ekosystémy, vztah člověka k prostředí a na souvislosti lidských aktivit s problémy životního prostředí. Studenti druhých ročníků čtyřletého studia a sedmého ročníku osmiletého studia se zúčastnili ekologických přednášek Hnutí Brontosaurus. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy: V září a říjnu 2008 se žáci nastupujících prvních ročníků zúčastnili seznamovacích kurzů ve Sloupu v Čechách. V lednu až dubnu 2009 se konaly pro třídy 5.a-b, 2.a-b a 1.A lyžařské sportovní kurzy v Rakousku, v červnu 2009 se konaly pro třídy 7.a-7.b a 3.A sportovní kurzy v rekreačním středisku Horní Bradlo. V říjnu 2008 a poté v červnu 2009 se vybraní studenti zúčastnili výtvarného kurzu krajinomalby Land art v obci Trhovky na Orlíku a ve Varvažově. Podrobný přehled účasti studentů na zájezdech, sportovních a vzdělávacích akcích je uveden v příloze č

9 5. Mimoškolní aktivity: Pro žáky gymnázia byly v uplynulém školním roce v prostorách školy otevřeny kroužky keramiky, klubu mladého diváka, klubu mladého čtenáře, vydavatelství školního časopisu HISTORIK. Na podzim 2008 škola uspořádala pro studenty vyšších ročníků besedu se spisovatelkou Ivou Pekárkovou. V knihovně školy, za účasti knihovnice a třídních učitelů, se uskutečnilo několik literárních večerů na různá témata, která byla vybírána s ohledem na věk žáků. Studenti měli možnost navštívit několik koncertů a divadelních a filmových představení. Pro zájemce bylo v tělocvičně školy uspořádáno několik tanečních večerů. Celá škola se zúčastnila maturitního plesu v Lucerně. Pro rodiče žáků jsme uspořádali školní akademii. Podrobný přehled účasti studentů na mimoškolních aktivitách je uveden v příloze č Soutěže: Největších úspěchů dosáhli v uplynulém školním roce tito studenti gymnázia: - Petr Ryšavý - bronzová medaile na 40. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Mexiku, student septimy A; - Linda Vítová - 2. místo v ústředním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce, studentka kvarty B; - Dalibor Veselý (6.b), Markéta Škvorová (6.a) a Tomáš Musílek (6.a) 4. místo v celostátním kole soutěže EUROPASECURA; - Pavla Sýkorová - 5. místo v celostátním kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, studentka oktávy B. Podrobný přehled účasti studentů na jednotlivých předmětových olympiádách a sportovních soutěžích je uveden v příloze č Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů: V uplynulém školním roce se žáci zúčastnili výměnného pobytu na německém gymnáziu Liebfrauenschule za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, dále se zúčastnili jazykového a poznávacího zájezdu do Nizozemí a Skotska. Studenti i pedagogové gymnázia jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku a prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze podporují vzdělávání dvou adoptivních dětí, 21-letého Stephana z Ugandy a 13-leté Selvy z jižní Indie. 8. Spolupráce právnické osoby s partnery, profesními organizacemi: Na škole působí dvě zaměstnanecké odborové organizace. Jedna odborová organizace zastřešuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků a druhá nepedagogických pracovníků. Vedení gymnázia a odborové organizace spolupracují v souladu se zákoníkem práce. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou V uplynulém školním roce škola neorganizovala žádné vzdělávací akce pro třetí osoby. 10. Další aktivity, prezentace: V rámci povinné výuky za účelem doplnění znalostí v jednotlivých vyučovacích předmětech škola organizuje velké množství exkurzí. Nejvíce vzdělávacích akcí se odehrává na MFF UK, která pro naše studenty pravidelně organizuje praktické fyzikální pokusy. Podrobný přehled akcí je uveden v příloze č. 7. Na podzim roku 2008 se naše gymnázium úspěšně představilo veřejnosti na celopražské výstavě Schola Pragensis a dále na Dni otevřených dveří gymnázia, kde byli budoucí zájemci o studium seznámeni se životem na gymnáziu

10 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2008/2009 ČŠI neprováděla na našem gymnáziu žádnou kontrolní činnost. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: 2.1 Kontrola provedená Odborem stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP dne čerpání grantu na plaveckém bazénu; 2.2 Kontrola provedená Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP dne hospodaření se státním majetkem; 2.3 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne (dodržování zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb.) prevence žloutenky; 2.4 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne dodržování hygienických zásad ve školní jídelně; 2.5 Kontrola provedená inspektorem BOZP Českomoravského odborového svazu pracovníků školství dne dodržování pravidel BOZP dle zákoníku práce; 2.6 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne dodržování hygienických zásad na školním plaveckém bazénu, kontrola jakosti vody. Závěr: Žádná z kontrol neshledala porušování právních předpisů. VI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 Hospodářský výsledek za rok 2008 v doplňkové činnosti byl dosažen ve výši 159 tis. Kč. V roce 2009 škola hospodařila v hlavní činnosti celkem s tis. Kč, z toho tis. Kč byly příspěvky na hospodaření od zřizovatele, tis. Kč škola vytvořila vlastní činností. Jednalo se především o výjezdové akce pořádané pro žáky školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školy a zajištění výuky plavání pro žáky ZŠ a MŠ Městské části Praha 13. Investiční prostředky byly čerpány v roce 2008 ve výši tis. Kč, a to na tyto akce: výměna svítidel ve vybraných učebnách, výměna rozvodů TUV, rekonstrukce odborné učebny chemie, výměna podlahových krytin, rekonstrukce elektrických rozvodů v učebně výpočetní techniky, nákup zařízení do školní jídelny a oprava povrchu školního hřiště a běžecké dráhy. Všechny investiční akce byly řádně schváleny Radou hlavního města Prahy. VII. Svobodný přístup k informacím Žádosti o podání informací byly vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (viz příloha č. 8)

11 VIII. Projednání a schválení výroční zprávy Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne IX. Seznam příloh 1) Příloha č. 1: Učební plány (školní rok 2008/2009). 2) Příloha č. 2: Výsledky vzdělávání ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 3: Minimální preventivní program (školní rok 2008/2009). 4) Příloha č. 4: Přehled zájezdů, sportovních a vzdělávacích akcí studentů ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 5: Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 6: Přehled výsledků předmětových olympiád a soutěží ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 7: Přehled exkurzí ve školním roce 2008/ ) Příloha č. 8: Výroční zpráva za rok 2008 o svobodném přístupu k informacím na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5. V Praze dne MUDr. Jelena Lerchová, v.r. MUDr. Jelena Lerchová předsedkyně školské rady RNDr. Vilém Bauer, v.r. RNDr. Vilém Bauer ředitel gymnázia

12 UČEBNÍ PLÁN PRO OSMILETÉ STUDIUM (školní rok 2008/2009) Příloha č. 1 Předmět Ročník 1* 2* Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společ.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Celkem hodin týdně Celkem hodin týdně pro volitelné předměty Celkem hodin týdně v ročníku * učební plán podle ŠVP GJH 1(2)

13 UČEBNÍ PLÁN PRO ČTYŘLETÉ STUDIUM (školní rok 2008/2009) Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společ.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Celkem hodin týdně Celkem hodin týdně pro volitelné předměty Celkem hodin týdně Ročník v ročníku (2)

14 Příloha č. 2 Výsledky vzdělávání ve školním roce 2008/2009 Výsledky vzdělávání zahrnují: a) prospěch žáků za první a druhé pololetí b) maturitní zkoušky ad a) Prospěch žáků za první a druhé pololetí Celkový prospěch žáků za první a druhé pololetí školního roku 2008/2009 se téměř nezměnil. V prvním pololetí bylo klasifikováno 664 žáků (viz tabulka č. 1), z nich prospělo 154 s vyznamenáním, což je 23,19 %, 489 žáků prospělo, tj. 73,65 %, a neprospělo 20 žáků, což je 3,01 % z celkového počtu žáků školy. Neklasifikován byl 1 žák, tj. 0,15 %. Celkový prospěchový průměr školy činil 1,92. Ve druhém pololetí bylo klasifikováno 663 žáků (viz tabulka č. 2), z nich prospělo 164 s vyznamenáním, což je 24,73 %, 495 žáků prospělo, tj. 74,66 %, a neprospěli 4 žáci, což je 0,61 % z celkového počtu žáků školy. Neklasifikován nebyl žádný žák. Celkový prospěchový průměr školy činil 1,91. Z porovnání výsledků prospěchu je patrné, že lepších výsledků studia dosahují žáci prim až oktáv, a to po celou dobu osmiletého studia. Jejich prospěchový průměr (až na výjimky 7a. a 7.b) nepřekročil 2,00. Žádná ze tříd čtyřletého studia nedosáhla průměr pod 2,00. Na konci roku neprospěli 4 žáci, přičemž třem z nich bylo povoleno opakování ročníku, jeden žák odešel na jinou školu.. 1 (5)

15 Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku 2008/2009 Tabulka 1: Pořadí Třída Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení Ø Ø (hod.) Ø (hod.) V P N 1. 1.a 1,46 22,13 0, b 1,52 18,66 0, a 1,56 51,70 0, b 38,97 0, ,76 8.b 64,61 0, a 1,77 52,39 0, a 1,79 35,84 0, a 55,97 0, ,82 6.b 53,89 0, b 1,84 39,33 0, a 1,95 43,12 0, b 1,98 36,19 0, c 1,99 73,00 0, a 33,34 0, ,03 7.a 80,46 0, b 2,04 24,91 0, A 2,10 64,04 9, b 2,11 57,48 0, A 2,14 40,23 0, A 2,15 80,00 0, A 2,29 86,84 0, B 2,38 42,55 0, Ne Škola: prospěchový průměr... 1,92 průměr absence... 49,22 hod. průměr neoml.absence... 0,39 hod. vyznamenání (V) žáků ( 23,19 ) prospěl (P) žáků ( 73,65 ) neprospěl (N) žáků ( 3,01 ) neklasifikován (Ne)... 1 žák ( 0,15 ) 2 (5)

16 Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku 2008/2009 Tabulka 2: Pořadí Třída Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení Ø Ø (hod.) Ø (hod.) V P N 1. 8.a 1,56 32,90 0, b 1,57 40,81 0, a 1,64 37,30 0, b 1,72 55,29 0, a 71,64 0, ,74 6.b 65,37 0, a 1,76 50,38 0, b 1,77 57,53 0, b 1,78 59,34 0, a 1,80 57,18 0, a 1,87 48,09 0, a 1,91 69,94 0, b 1,92 54,44 0, c 1,95 71,89 0, b 1,99 44,34 0, A 2,04 56,03 0, a 2,05 75,76 0, b 2,11 70,72 0, A 2,22 82,41 0, A 2,26 40,19 0, B 2,29 58,35 0, A 2,31 75,46 0, Ne Škola: prospěchový průměr... 1,91 průměr absence... 57,43 hod. průměr neoml.absence... 0,02 hod. vyznamenání (V) žáků ( 24,73 ) prospěl (P) žáků ( 74,66 ) neprospěl (N)... 4 žáci ( 0,61 ) neklasifikován (Ne)... 0 žáků ( 0,00 ) 3 (5)

17 ad b) Maturitní zkoušky Ve školním roce 2008/2009 se maturitní zkoušky konaly ve dvou oktávách a jedné třídě čtyřletého studia. Celkem maturovalo 93 studentů, z toho 32 s vyznamenáním a 61 prospělo. Lepších výsledků dosáhly třídy oktáva A (8.a) a oktáva B (8.b), a to se stejným průměrem 1,74. Třída čtvrtá A (4.A) dosáhla průměru 2,44. Celkový prospěchový průměr maturitních zkoušek celé školy činí 1,97. Přehled maturitní zkoušky viz tabulky 3 a 4: Maturitní zkoušky ve školním roce 2008/2009 Tabulka 3: Hodnocení prospěchu Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Prospěchový průměr 8.a ,74 8.b ,74 4.A ,44 Celkem ,97 4 (5)

18 Tabulka 4: Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 Statistika - Třída / Předmět Klasifikace - prospěchový průměr Předmět 8.a 8.b 4.A Český jazyk literatura a ø ø ø , , ,44 Anglický jazyk , , ,31 Německý jazyk , , ,75 Francouzský jazyk , , ,00 Španělský jazyk , , ,00 Základy společenských věd , , ,75 Dějepis ( v ) , , ,55 Zeměpis ( v ) , , ,80 Matematika ( v ) , , ,56 Fyzika ( v ) , , ,00 Chemie ( v ) , , ,00 Biologie ( v ) , , ,83 Ekonomie , , ,00 Dějiny výtvarného umění , , ,00 Psychologie , , ,00 IVT , , ,33 CELKEM , , ,44 Prospěl/a s vyznamenáním Prospěl/a Neprospěl/a Prospěchový průměr třídy 1,74 1,74 2,44 Prospěchový průměr školy : 1,97 5 (5)

19 Minimální preventivní program Příloha č.3 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29, Praha 5 Školní rok 2008/2009 Důležitou součást vzdělání tvoří sociální a osobnostní rozvoj žáka, který mj.spočívá v prevenci a budování strategií zvládání náročných životních situací. Žák získává potřebné informace o rizikových jevech, trénuje schopnost jak neupadnout do závislostí, poznává a učí se zvládat své emoce, potřeby a motivaci. Prevence je zaměřena na oblast sociálně patologických jevů, mezi které patří: užívání omamných a návykových látek, šikana, vandalismus, virtuální závislosti počítače, gamblerství, projevy rasismu a xenofobie. Cílem preventivních programů je uvědomit si vlastní chování, naučit se akceptovat druhé, prohloubit odpovědnost za svoji volbu a odmítnout aktivity související se sociálně patologickými jevy. Součástí programu je 1. nespecifická primární prevence, která se týká výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování zahrnuje sportovní, kulturní, volnočasové aktivity realizované na škole. 2. specifická primární prevence a prevence sociálně patologických jevů, která zahrnuje programy, jejichž úkolem je zamezit či oddálit kontakt s drogou a vyhnout se rizikovému chování. Garantem preventivního programu je ředitel gymnázia RNDr. V. Bauer a odpovědné za realizaci jsou Mgr. D.Šuraňová, výchovná poradkyně a Mgr. D.Šiffelová, školní psycholožka. Metody práce: Přednášky, besedy, diskuse, individuální konzultace Skupinová práce ve výuce, kolektivní hry 1 (3)

20 Využití filmové produkce Realizace projektů Výjezdy studentů Dotazníky a anketní šetření Propagační materiály Spolupráce školy Škola při realizaci prevence spolupracuje s odborníky a organizacemi: Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb na Praze 13 (protidrogový koordinátor); PPP Praha 5 (obvodní metodik prevence); Prevcentrum, Muzeum policie, Městská Policie hl.m.prahy Útvar prevence, Fokus Praha, CEVAP, Dětské krizové centrum, Člověk v tísni. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o pořádaných akcích a výsledcích realizovaných projektů na třídních schůzkách, k dispozici jsou konzultační hodiny výchovné poradkyně a školní psycholožky. Aktivity primární prevence Seznamovací kurzy pro primy a první ročníky Sloup v Čechách Dlouhodobý program specifické primární prevence: cílová skupina let, realizátor Prevcentrum Kouření Tvá Volba - přednáška: CEVAP (kvarty) S tebou o tobě Sexuální výchova pro dívky (kvinty a první ročník) Čas proměn sexuální výchova pro dívky (primy) Prevence kriminality přednáška: Muzeum policie (sexty a, b; první ročník) Prevence násilí ve vztazích přednáška: školní psycholožka (kvinty) Blázníš? No a! projekt podpory duševního zdraví: Fokus Praha (kvinty) Jeden svět prevence rasismu a xenofobie, filmová projekce, beseda: Člověk v tísni (kvinty) Násilí na dětech filmová projekce, beseda: Dětské krizové centrum, (kvinty, septimy, třetí ročník) Distribuce informačních materiálů o závislostech a užívání drog Šikana beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (primy) 2 (3)

21 Kriminalita dětí - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (sekundy) Drogy II. závislost očima zákona - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (tercie) Základy právního vědomí - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (kvarty) Listina základních práv a svobod - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (kvinty, první ročník) Sociálně patologické jevy - besed, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (sexty, druhé ročníky) Kriminalita mladistvých - beseda, Městská Policie, hl.m. Prahy Útvar Prevence (septimy, třetí ročník) Akce školy Sportovní kurz septimy a třetí ročník Lyžařské kurzy sekundy, kvinty, první ročník Jazykové pobyty vybraní žáci ze všech tříd (Vechta Německo, Skotsko, Holandsko) Ředitelské sportovní dny Školní akademie Exkurze v jednotlivých předmětech Landart kurz krajinomalby, vybraní žáci ze všech tříd Volnočasové aktivity taneční večery zájemci ze všech tříd sportovní hry volejbal, basketbal, florbal, atletika, plavání nabídka plavání pro žáky kroužek keramiky pěvecký sbor B b harmonie - zájemci ze všech tříd filmové víkendy - zájemci ze všech tříd literární večery - zájemci ze všech tříd Noc s Andersenem - primy Mgr. Dana Šuraňová Mgr. Daniela Šiffelová 3 (3)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2008, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 08. 2015, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2, 664 91 Ivančice Identifikátor školy: 600 014 053 Termín kontroly na místě: 24. květen 2004 %UA^

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více