Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2014/4313 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4314 1) provedla vlastní rozpočtové opatření č. 52 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4315 účetní závěrku Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 2) schválila účetní závěrku Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 3) schválila účetní závěrku Základní školy Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého 4) schválila účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Třinec, Koperníkova 696, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu Strana 1 (celkem 9)

2 5) schválila účetní závěrku Základní školy, Třinec, Slezská 773, příspěvkové organizace, IČ , 6) schválila účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 7) schválila účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého 8) schválila účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 9) schválila účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 10) schválila účetní závěrku Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvkové organizace, IČ , 1 účetní závěrku Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého 12) schválila účetní závěrku Mateřské školy Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého 13) schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 14) schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Třinec, příspěvkové organizace, IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu předloženého 15) schválila účetní závěrku Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, IČ , 16) schválila účetní závěrku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, IČ , 17) schválila účetní závěrku Domu dětí a mládeže, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , Strana 2 (celkem 9)

3 18) schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , sestavenou k rozvahovému dni ve znění návrhu 19) pověřila místostarostku města Třince PhDr. Miladu Hejmejovou k podpisu protokolů o schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města sestavených k rozvahovému dni s výjimkou protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) sestavené k rozvahovému dni ) pověřila místostarostu města Třince Ing. Ivo Kantora k podpisu protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) sestavené k rozvahovému dni ) vzala na vědomí informaci o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu 22) schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu 23) schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 do fondů příspěvkových organizací města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu. usnesením č. 2014/4316 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/074/Ro Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor dešťová kanalizace a přeložka vodovodu III. etapa se společností CSK- Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu. usnesením č. 2014/4317 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/027/Du na vypracování projektové dokumentace Parkovací místa ul. Slezská v Třinci se společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu. usnesením č. 2014/4318 1) uložila viz ÚKOLY. Strana 3 (celkem 9)

4 usnesením č. 2014/4319 neudělit výjimku ze směrnice č. 10/2011 Pravidla pro opravy chodníků na území města Třince, při opravě schodů před vchody do domů č. p. 723 a 725 na ulici Beskydská v Třinci žadateli Stavebnímu bytovému družstvu Třinec, 1. máje 129, Třinec, IČ Opravu přístupových chodníků schodiště, k bytovému domu si bude hradit vlastník domu ve 100 % výši. usnesením č. 2014/4320 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2014/4321 neudělit výjimku z usnesení č. 2012/2375 z 64. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka předmětné pozemní komunikace s povolením zvláštního užívání komunikace zřízením vyhrazeného parkování pro paní D. K., bytem Třinec. usnesením č. 2014/4322 prominout poplatek žadateli Křesťanský sbor Český Těšín, se sídlem Český Těšín, Slezská 874, PSČ , IČ , za užívání plochy k parkování na nám. Svobody ve dnech a při zajištění akce Velikonoční konference Třinec 2014 ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2014/4323 a) zatížit pozemek parc. č. 941/4 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemku parc. č. 941/4 v k. ú. a obci Třinec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014/05/274/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 1380/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1380/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2014/05/275/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 4 (celkem 9)

5 3) rozhodla a) zatížit pozemky parc. č. 1696/12 a parc. č. 1694/19 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1696/12 a parc. č. 1694/19 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2014/05/279/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 4) rozhodla a) zatížit pozemky parc. č. 1696/12 a parc. č. 1740/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince služebností inženýrské sítě ve prospěch manž. T. J. a M. J., bytem Třinec, spočívající v právu vedení přípojky vody přes pozemky parc. č. 1696/12 a parc. č. 1740/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m 2, min. 363 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014/05/250/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 5) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 2084/13 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince služebností inženýrské sítě ve prospěch pana R. K., bytem Třinec, spočívající v právu vedení přípojky vody přes pozemek parc. č. 2084/13 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014/05/278/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4324 uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/281/Do mezi městem Třinec a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , jejímž předmětem je právo stavebníka provést stavební úpravy v objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, užívaného na základě smlouvy o pronájmu prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/097/Do ze dne , pod označením Stavební úpravy pobočky Pošty v Třinci, parc. č. 792, k. ú. Třinec dle projektové dokumentace z 01/2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4325 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2004/05/554/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Antonínem Di-Giusto, místem podnikání Třinec, Konská 428, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v objektu č. p. 423, který je součástí pozemku parc. č. st v k. ú. Konská a obci Třinec a) rozšířit předmět nájmu o část pozemku parc. č. 1034/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 168 m 2 v k. ú. Konská a obci Třinec, za účelem zřízení venkovního posezení ode dne za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok, oproti provádění celoroční údržby části pozemku parc. č. 1034/1 v k. ú. Konská v rozsahu, jak je vyznačeno v situačním snímku předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 5 (celkem 9)

6 b) prodloužit dobu nájmu sjednanou na dobu určitou do , c) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2004/05/554/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4326 příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, Třinec, IČ , podat žádosti o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Jablunkova v rámci grantové kategorie Podpora sociálních služeb, projektu Dofinancování celoročních pobytů uživatelů Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, bývalých i současných obyvatel města Jablunkova, výzvy Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na projekty a aktivity v sociální oblasti pro rok 2014 následovně: a) Dofinancování pobytu jednoho uživatele, bývalého obyvatele města Jablunkova, sociální služby Domovy pro seniory v zařízení Domov Sosna ve výši Kč, b) Dofinancování pobytu dvou uživatelů, bývalých obyvatel města Jablunkova, sociální služby Domovy se zvláštním režimem v zařízení Domov Sosna ve výši Kč. usnesením č. 2014/4327 o přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu zhotoviteli IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ ) rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 06/2013 se zhotovitelem IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ na provedení díla Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 dle bodu 2) přednesu, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4328 a) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Zateplení sportovní haly STaRS do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, b) zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu Zateplení sportovní haly STaRS. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. Strana 6 (celkem 9)

7 usnesením č. 2014/4329 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/043/Li na rekonstrukci chodníku v Třinci - ul. Frýdecká mezi městem Třinec a firmou ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., se sídlem Mokráň záhon 2, Bratislava , Slovenská republika, IČ , ve znění návrhu předloženého. usnesením č. 2014/4330 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a ekonomických důvodů na veřejnou zakázku pod názvem Oprava obrub podél sil. II/476, ul. Frýdecké v Třinci 2) schválila uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/044/Li akci Oprava obrub podél sil. II/476, ul. Frýdecké v Třinci se společností ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., Mokráň záhon 2, Bratislava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4331 a) podat žádost o dotaci na realizaci projektu MŠ Habrová zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, b) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu MŠ Habrová zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci, 2) rozhodla a) podat žádost o dotaci na realizaci projektu PZŠ Oldřichovice zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, b) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu PZŠ Oldřichovice - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2014/4332 o přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu zhotoviteli TALPA-RPF, s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava-Kunčičky, IČ Strana 7 (celkem 9)

8 2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/024/Fo se zhotovitelem TALPA-RPF, s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava-Kunčičky, IČ , na provedení díla Lokalita Pod břehem - Třinec, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/024/Fo dle bodu 2) přednesu, se společností TALPA-RPF, s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava-Kunčičky, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4333 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu 2) schválila přeřazení žádosti paní A. K. z pořadníku pro přidělení městských bytů zvláštního určení s dispozicí 1+1 a větších v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 do evidence pro pozdější přidělení bytů zvláštního určení s dispozicí 0+1 v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od usnesením č. 2014/4334 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru, č. p. 247, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Tablety do škol. usnesením č. 2014/4335 1) souhlasila s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městem Třinec v měsíci červenci a srpnu 2014 ve znění přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4336 schválit ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu. usnesením č. 2014/4337 ředitelům příspěvkových organizací v sociální oblasti mimořádné odměny ve znění návrhu. Strana 8 (celkem 9)

9 usnesením č. 2014/4338 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/006/Du na akci ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec - tělocvična se společností VÍTKOVICE REVMONT, a. s., se sídlem ve městě Ostrava Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ , IČ , ve znění návrhu. usnesením č. 2014/4339 vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na zhotovitele veřejných zakázek pod názvem MŠ Nebory č. p. 126, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů a MŠ Sosnová 367, Třinec - výměna oken a zateplení 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele zakázek MŠ Nebory č. p. 126, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů a MŠ Sosnová 367, Třinec - výměna oken a zateplení, ve znění návrhu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2014/ /118 Ing. Miriam Hronovské, vedoucí odboru dopravy, nechat vypracovat studii, ve které by řešila možnost parkování v křižovatce ulice Slezská a Seifertova. Zodp.: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy Termín: průběžně U usnesení č. 2014/ /118 Ing. Ivo Kantorovi, místostarostovi, posoudit zda schodiště před vchodem č. p. 723 na ulici Beskydská v Třinci je v havarijním stavu, v případě, že ano, zajistit opravu (pouze v nejnutnějším rozsahu). Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 9 (celkem 9)

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více