K R O N I K A Z Á B Ř E H A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A Z Á B Ř E H A"

Transkript

1 K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2002 Zápis do kroniky zaznamenali Miroslav Hošek PhDr. Miloslava Hošková, Csc. kronikáři města Zábřeh

2 Počasí Tento rok vejde do historie jako rok velkých přírodních katastrof, které postihly středoevropský prostor. Nový rok 2002 začal krutou zimou a velkým množstvím sněhu, který napadl vesměs již koncem uplynulého roku. Oproti všeobecnému očekávání však zima po 20. lednu náhle ochabla a stále intenzivněji se začal prosazovat vliv západního oceánského proudění. Více než půlmetrová vrstva sněhu se začala povážlivě tenčit, a když pak 27. ledna zapršelo, hladina řeky Sázavy se povážlivě zvedla. Do konce měsíce ledna však sněhová pokrývka většinou ve městě zmizela. V průběhu února jsme se již pokračování zimy nedočkali a pokud sníh ještě napadl, záhy zase roztál. Březen potvrdil předčasný nástup jara, avšak okolo 20. března, kdy nastalo tzv. astronomické jaro, přišla další sněhová nadílka. Naštěstí se jednalo pouze o krátkodobou změnu, protože Velikonoce, které letos připadly na závěr měsíce března, byly již ve znamení slunečného a teplého počasí. Duben byl hodně proměnlivý a zejména jeho první dekáda se vyznačovala drsným počasím s četnými ranními mrazy. 23. dubna přišla první jarní bouřka. První polovina května byla hodně suchá, převažovalo pěkné a slunečné počasí a na loukách a polích se začalo projevovat sucho. Od 14. května se však ochladilo a častěji pršelo, často s bouřkou. Chladnější počasí a častější deště ve druhé polovině měsíce května stihly vylepšit nepříznivou vláhovou bilanci a příznivě tak ovlivnily vývoj a růst obilovin a pícnin. Přeháňky a bouřky, které se vyskytovaly v červnu, již nebyly vítány ani zemědělci, ani zahrádkáři. Velmi vydatné byly tzv. medardovské deště mezi červnem. Druhou takovou na srážky bohatou periodou bylo období okolo tzv. letního slunovratu. Mezi 21. a 24. červnem silně pršelo. Tomuto deštivému období předcházelo krátké údobí příznivého a slunečného počasí mezi 15. a 21. červnem. 23. června se v odpoledních a nočních hodinách přehnala prudká bouře provázená krupobitím a nesmírně silným větrem. Výsledkem řádění ničivého živlu byly spousty vyvrácených nebo polámaných stromů. Ve srovnání s rokem 2001 byl letošní červenec o poznání sušší a také teplejší. Počasí přálo nejen zemědělcům, ale i zahrádkářům a rekreantům. Velmi horké počasí převládalo hlavně v první červencové dekádě. Červencová vedra výrazně uspíšila dozrávání ovoce. První polovina měsíce srpna přinesla nečekaně vydatné deště. V druhé polovině však srpen byl již velmi suchý a skoro bez deště. Převládalo jasné a slunné počasí pozdního léta a to až do poloviny září. Nedá mi, abych zde nezachytila události, které se přímo Zábřehu nedotýkaly, přesto však byly v centru pozornosti všech obyvatel. Počátkem srpna, kdy začaly silné lijáky, které v jižních, středních i v severních Čechách vyvolaly povodně, jaké nás zde na Moravě postihly v roce Tato katastrofa, jež v letošním roce poznamenala osudy mnoha tisíc lidí, byla předznamenána některými událostmi. Takřka bez povšimnutí proběhla ve sdělovacích prostředcích zpráva, že největšímu zvonu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě puklo srdce. Stalo se to v polovině června a právě se konaly volby do parlamentu České republiky. Oprava zvonu byla svěřena známému mistru zvonařského řemesla na Zbraslavi. Podle prastaré pověsti puklé srdce zvonu jménem Zikmund, vždy v minulosti přineslo českým zemím neštěstí. I tentokrát se bohužel předpověď vyplnila, když 6. srpna nastaly vydatné lijáky, které s sebou přinesly povodně. Obrovské škody vodou způsobené dosahují přibližné částky 73 miliard korun. Měsíc říjen se vyznačoval (po teplém a mírném září) studeným a deštivým počasím, které omezovalo a znesnadňovalo podzimní sklizňové práce. První mrazíky se dostavily již 12.a a navíc pak, 19. října, se objevil další výjimečný na svou dobu fenomén bouřka s lijákem. Po bouřce se však tentokrát prudce neochladilo a nenapadl sníh jako v roce 1999, ale udržel se i nadále teplejší ráz počasí. 2

3 První listopadová dekáda byla velmi studená a napadl první sníh. Silná sněhová bouře 9.listopadu způsobila dokonce menší dopravní kalamitu. Tento předčasný nástup zimy byl ale záhy vystřídán mírnějším počasím a často nadprůměrnými denními teplotami. Závěr měsíce pak byl poznamenán četnými mlhami a postupným ochlazováním. V prosinci se pak již definitivně ohlásila zima, když po několika relativně teplejších dnech na počátku měsíce začalo mrznout. Zima však byla velmi proměnlivá a plná extrémů. 6. prosince mlhy a namrzající déšť vyvolaly kalamitu nejen v dopravě, ale i v lesích, především u listnatých porostů. Silná námraza polámala četné břízy a větve dalších stromů v parcích i v městských lesích. Mrazy a nedostatek sněhu byly typickým jevem nejen v předvánočním období (advent), ale vlastně po celou zimu 2002/2003. Těsně před vánocemi, 23. prosince, napadlo až 20 cm sněhu, takže jsme měli i tentokrát vánoční svátky pod bílou sněhovou peřinou, ačkoliv sněhu bylo podstatně méně než v roce předcházejícím. Politický a veřejný život Rok 2002 rok voleb: do Parlamentu České republiky, do Senátu a komunálních voleb Volby do Parlamentu České republiky probíhaly ve dnech června Ve městě bylo zřízeno 15 volebních obvodů, a to 10 volebních obvodů přímo ve městě a dalších 5 volebních obvodů v místních částech Ráječek, Skalička, Hněvkov, Pivonín a Václavov. Ve všech 15 volebních obvodech bylo registrováno celkem voličů. Bylo odevzdáno platných hlasů, což je 59,28% účast; z toho bylo: voličů ČSSD (31,06 %) voličů ODS (21,45 %) voličů KSČM (20,19 %) voličů Koalice (14,90 %) ostatní strany celkem 12,40% Volby do Senátu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhaly ve dnech 25. a 26. října Pro tyto volby patří město Zábřeh do volebního obvodu číslo 66 Olomouc. Každý volič dostal hlasovací lístky s těmito kandidáty: Č. 1 RNDr. Pavel Nováček, Csc., Strana pro otevřenou společnost Č. 2 MUDr. Vítězslav Vavroušek, Občanská demokratická strana Č. 3 Ing. Karel Korytář, Česká strana sociálně demokratická Č. 4 doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., Sdružení nezávislých Č. 5 Ing. Zdeněk Švec, Komunistická strana Čech a Moravy Č. 7 Ing. Vladimír Válek, Unie svobody Demokratická unie Ve volebním obvodě č. 66 Olomouc, kam patří i Zábřeh, zvítězil kandidát ODS MUDr. Vítězslav Vavroušek, primář nemocnice ve Šternberku. Volby do zastupitelstva obce Volby do městského zastupitelstva probíhaly ve dnech 1. a 2. listopadu Do voleb se přihlásilo celkem 7 volebních uskupení: Sdružení nezávislých Volba pro město 3

4 Sdružení občanské solidarity Strana zelených Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana Všechna volební uskupení sestavila kandidátky o 21 členech, tj. v počtu volených členů zastupitelstva města. Voliči obdrželi jednu kandidátní listinu, na níž byli uvedeni všichni kandidáti jednotlivých uskupení podle čísla, vylosovaného a určeného pro každé jednotlivé volební uskupení. Po uzávěrce voleb a po sečtení hlasů z voleb vyšlo 21 zvolených zastupitelů města Zábřeh: Horák Edgar, KSČM, 1143 hlasů Procházka Pavel, KSČM, 908 hlasů Šebesta Milan, KSČM, 1441 hlasů Šperlichová Eva, KSČM, 967 hlasů Doubrava Pavel, KDU-ČSL, 1260 hlasů Klimek Josef, KDU-ČSL, 892 hlasů Pek Lubomír, KDU-ČSL, 1359 hlasů Sommer Lubomír, KDU-ČSL, 1213 hlasů Kratochvíl Milan, Sdružení nezávislých, 1299 hlasů Pumprla Jiří, Sdružení nezávislých, 1013 hlasů Strouhalová Ivana, Sdružení nezávislých, 1141 hlasů Zubík Pavel, Sdružení nezávislých, 1133 hlasů David Zdeněk, Volba pro město, 1438 hlasů Fabián Petr, Volba pro město, 1271 hlasů Fügnerová Irena, Volba pro město, 1064 hlasů Keprt Václav, Volba pro město, 1150 hlasů Hošková Miloslava, ODS, 863 hlasů Štopl Jiří, ODS, 784 hlasů Crhonek Karel, ČSSD, 658 hlasů Půček Josef, ČSSD, 612 hlasů Valnoha Aleš, Sdružení SZ, NK, 957 hlasů. Ustavující zasedání nového městského zastupitelstva se konalo ve středu 13. listopadu Hlavními body jednání bylo složení slibu nových zastupitelů, volba starosty, dvou místostarostů a sedmičlené rady města. Zvoleni byli také zastupitelé pověření oddáváním. Na starostu města byl navržen dosavadní místostarosta Milan Šebesta (KSČM) a Petr Fabián (Volba pro město). Ve veřejné volbě zvítězil počtem 15:6 Petr Fabián. Na místa místostarostů byli zvoleni Milan Kratochvíl a Lubomír Sommer. Oba jmenovaní byli zvoleni většinou hlasů proti navrhovanému Milanu Šebestovi. Ten ještě před ukončením zasedání oznámil, že hodlá na svůj mandát rezignovat. Nově zvolení starosta Petr Fabián a místostarostové Milan Kratochvíl a Lubomír Sommer - se stali prvními členy městské rady. V dalších volbách k nim byli veřejnou volbou zvoleni Zdeněk David (Volba pro město), Pavel Doubrava (KDU- ČSL), Edgar Horák (KSČM) a Pavel Procházka (KSČM). Členy zastupitelstva pověřenými oddáváním byli zvoleni Edgar Horák, Pavel Zubík, Eva Šperlichová a Miloslava Hošková. Starosta města Petr Fabián je jediným oddávajícím, kterému tento úkol přísluší ze zákona. V průběhu roku rezignoval na svůj mandát ing. Jiří Pumprla a místo něj do zastupitelstva přišla MUDr. Milada Jirsová. 4

5 Hospodaření města v roce 2002 Příjmy: Daňové příjmy ,- Nedaňové příjmy ,- Kapitálové příjmy ,- Dotace ,- Ostatní ,- Příjmy celkem ,- Kč Výdaje: Technická správa životní prostředí ,- Hospodářská správa, investice ,- Doprava ,- Bytová správa ,- Školství ,- Kultura a volný čas ,- Vnitřní správa ,- Sociální věci ,- Studie, projekty, územní plán ,- Finanční (daň, úroky) ,- Ostatní (splátky úvěrů) ,- Výdaje celkem ,- Kč Městská policie V činnosti Městské policie v Zábřehu velkou roli hraje i sledování přestupků a udělování pokut. Dohlíží i na přestupky páchané řidiči na území města a sleduje i dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Zábřehu. Řada přestupků se týká rušení nočního klidu, porušování občanského soužití aj. Občané města se však na městské policisty obraceli v zimních měsících s upozorněním na možnost padání rampouchů ze střech a na nebezpečí, hrozící z pádů na namrzlých neuklizených chodnících. Kauza Stadion Důležitou událostí, která hýbala celým městem se stal výkup pozemků od soukromých vlastníků, bezplatný převod pozemků od společnosti UNO, s.r.o. a projednání souhlasu s převzetím pozemků od státu, prozatím formou pronájmu, později bezúplatným převodem. Celé jednání probíhalo velmi bouřlivě, někteří zastupitelé rozebírali výkup pozemků od soukromých majitelů a převzetí od společnosti UNO a vyjadřovali svůj nesouhlas s tímto postupem. Jedním z těchto odpůrců vyřešení celé problematiky převzetí stadionu byl radní Lubomír Sommer, z dalších to byli MUDr. Jiří Černý, JUDr. Edgar Horák, Mgr. Jarmila Zlobická, PhDr. Lubomír Pek, ing. František Rýznar, Mgr. Karel Berka. Ten svůj postoj zdůvodňoval nesouhlasem s výší částky, kterou majitelé pozemků požadují, tj. 500,- Kč/m 2. Dle jeho názoru, souhlas s touto cenou pozemků způsobí městu v budoucnu problémy s prodejem dalších pozemků pro výstavbu. Doposud se cena pozemků pohybovala okolo 120,- Kč/m. Při hlasování o výkupu a převzetí pozemků celý návrh neprošel o jeden hlas. Ing. arch. Fabián požádal o technickou dohodovací přestávku a po jejím skončení, při novém hlasování, byl návrh na výkup a převzetí pozemků odsouhlasen většinou jednoho hlasu (viz příloha Stadion). 5

6 Úprava obce (stavební ruch, doprava aj.) Na začátku roku 2002 se zábřežští dozvěděli, že stát uvolnil z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury deset miliónů korun na přestavbu zábřežského nádraží. Tyto prostředky mají být poskytnuty Českým dráhám, které budou investorem celé akce. Okamžitě byly zahájeny práce na zpracování prováděcího projektu celé stavby, o které se předpokládá, že bude zahájena v roce V této souvislosti vzbudil velkou pozornost dopis ing. arch. Fabiána, který zaslal Městské radě, se žádostí o zvážení rozhodnutí zbourat budovu hotelu v prostoru přednádraží bývalý zájezdní hostinec MERKUR. Celá záležitost je pikantní zejména tím, že ing. arch. Fabián jako zastupitel, byl účasten všech rozhodnutí, které na jednání zastupitelstva probíhaly v minulých letech a týkaly se výkupu pozemků okolo Merkuru i budovy samé, od počátku prezentované jako objekt k demolici, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu nového nádraží a přednádražního prostoru. Ing. arch. Fabián byl rovněž členem skupiny, která jednala a posuzovala projekty na přestavbu přednádražního prostoru a při těchto jednáních nikdy svůj požadavek na rekonstrukci hotelu neuplatnil. Členové městského zastupitelstva vzali jeho dopis na vědomí a potvrdili svoje předešlá rozhodnutí o demolici uvedené budovy. Obnova povrchu cesty Na Hrázi V loňském roce byla obnovena část komunikace Na Hrázi zřízením povrchu z tzv. minerálního betonu. Jedná se o znovuobnovení přírodního povrchu komunikace, která je zpevněna a zakončena pískovým povrchem. V letošním roce byla obnova komunikace provedena po celé délce s výjimkou spojovacího chodníku z hráze k ulici Kosmonautů. BOBR Servis se změnil na EKO servis Zábřeh s.r.o. Organizace, která se zabývá různými technickými pracemi a službami pro město změnila v průběhu roků několikrát svůj název a s tím i statut své činnosti. Tak se z původních Technických služeb města Zábřeha stal BOBR servis, aby se počátkem roku 2002 znovu přetransformoval na obchodní společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. jehož jediným zakladatelem a zároveň jediným společníkem je Město Zábřeh. Školství, kultura Festival Mateřinka Oblastní kolo sedmého ročníku celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka 2002 proběhla začátkem března ve velkém sále Klubu KVDC v Zábřehu. Vyhlašovatelem festivalu je Nadační fond Mateřinky. Záštitu nad celou akcí převzala Česká komise pro Unesco a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Organizátorem letošního oblastního kola v Zábřehu se stala MŠ na Zahradní ulici ve spolupráci MŠ v Ráječku, MŠ Pohádka, MŠ Severáček a KVDC Zábřeh. Na zábřežskou Mateřinku zavítaly děti ze čtrnácti mateřských školek, aby se představily v sedmnácti programových celcích. Vystoupení hostitelské školky nasadilo laťku vystoupení hodně vysoko, ale zahanbit se nenechaly ani děti z ostatních mateřských školek z Hanušovic, z Drozdova, z Postřelmova, Rovenska atd. Hlavní organizátorka festivalu, ředitelka MŠ Ivona Pisková zhodnotila letošní průběh festivalu takto: Repertoár byl opravdu náročný a pestrý, ale děti ho bez problémů zvládly. Oproti loňsku se výrazně zlepšila i technická stránka zvukové složky představení, což výrazně zkvalitnilo všechna vystoupení. 6

7 Galerie Tunklův dvorec je tradičním pořadatelem kulturních akcí vystavuje díla různých umělců, amatérských výtvarníků, ale i práce dětí ze škol a školek. Každý měsíc se koná nová akce, takže návštěvníci mají možnost průběžně srovnávat umělecké směry a tvoru amatérů, profesionálů atd. Výstavy: Gerard Gaudaen, Grafika. Minigalerie práce studentů SOŠ Zábřeh Jitka Václavíková, Rok na vsi Strupšín. Chodba práce dětí MŠ Pohádka Křížová cesta z kostela sv. Barbory, obrazy a plastiky z obecní kaple v Drozdově. Minigalerie práce žáků ZUŠ Zábřeh Děčínská skupina Sto z ledu ven Městská galerie Vodňany Česká krajinomalba 20. století. Minigalerie dřevěné objekty, keramika. Chodba Charita Zábřeh Rok v Oáze. Ján Procner Drevené plastiky. Minigalerie DDM Zábřeh keramický a výtvarný ateliér Obrazy-loutky-plastiky = skupina výtvarníků České Budějovice. Minigalerie práce dětí MŠ a ZŠ Hoštejn A.M.Machourek výběr obrazů a grafik českého malíře žijícího ve Francii a Španělsku. Minigalerie práce dětí MŠ Severáček. Muzeum v Zábřeze Muzeum v Zábřeze, přesto, že je pobočkou Okresního vlastivědného muzea v Šumperku kromě vlastní práce odborné a práce se sbírkami, se podílí i na kulturní činnosti ve městě pořádáním různých výstav a přednášek. Při muzeu působí také Vlastivědná společnost, jejíž členové velmi agilně působí na poli vlastivědy města a okolí. Členové tohoto Vlastivědného spolku byli těmi, kteří se podíleli na objevu mapy starého Zábřeha vzniklé někdy v období kolem r Výstavy: Ponorka Victoria dětem od O do 100 let = Rudi Lorenz (obrazy, reliéfy, plastiky). Staletí promítnutá do žehliček. Přes deprese k pohodě a zpět (obrazy a grafiky Milana Valenty z Olomouce a Jiřího Válka z Prahy). Přednáška: Hmota mezi hvězdami (přednášející Luboš Kohoutek astronom, zábřežský rodák). Muzeum v Zábřeze se také může pochlubit unikátní sbírkou novoročenek, kterou získalo darem od pana Aloise Herodese z Prahy. Zastoupeny v ní jsou novoročenky z 19. století, z Rakouska-Uherska, z první republiky, protektorátu i od roku 1945 po současnost. Pozoruhodná je i kolekce novoročenek s podpisy známých a slavných osobností z oblasti kulturního, sportovního i politického života. Městská knihovna + městské informační centrum (MIC) Už rok působí městská knihovna a městské informační centrum v nové prostoře v budově bývalého okresu na náměstí Osvobození. S novými prostorami knihovnice také získaly prostor nejen pro knihy, ale i pro akce, které pro své čtenáře pořádají. Vedoucí knihovny a MIC paní Marcela Burianová společně s ostatními pracovnicemi knihovny si pochvaluje: Tato budova ve středu města, s výtahem a prostorným interiérem půjčovny poskytuje mnoho výhod. Tou nejhlavnější však je možnost společného zázemí pro dětského i dospělého čtenáře. V jedné velké místnosti je umístěno cca třicetpět tisíc knih určených pro děti do 15 let, pro studující i dospělé čtenáře. Pro školy jsou pořádány besedy nad knihou a knihovnické lekce, v nichž se děti seznamují s knihami pro volný čas i poučení, ale získávají i základy informatiky a učí se vyhledávání dat. Výhodou je i prostorná studovna v niž se pořádají různá pracovní setkání, školení a přednášky pro knihovníky a pracovníky informačních 7

8 center. Dětem, zejména z mateřských školek, slouží dětský koutek. Druhou částí služeb tohoto pracoviště je i informační centrum poskytování informací různého druhu, zájemci si informace mohou vyhledat i na Internetu. MIC spolupracuje s okolními městy a vzájemně si předávají informace. V databázi je uložen místní adresář úřadů a všech firem, nabízí se možnosti sportovního a kulturního vyžití, zájemce se může seznámit i s přesným zněním usnesení městské rady a městského zastupitelstva, zpracovanou historií města a může využít i bibliografické služby. Ve stadiu zpracování je archivace fotografií starého Zábřeha v digitální podobě. Klub ve zdi Další Proces, nyní s podtitulem Tentokrát s dveřmi dokořán, proběhl v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna. V pátek program začal již v hodin, aby o dvě hodiny později uvolnil místo promítání amatérského snímku Egypt Ve 20 hodin začal koncert skupiny Idiot s předskokanem kapelou Sandokanovo svědomí. Sobotní dopoledne bylo opět věnováno filmu. Odpoledne to byl Kubrickův Mechanický pomeranč a Lynchův Modrý samet. Večer patřil představení mosteckého divadla Pod Obojí Živanti a končilo se hudbou. Vystoupila olomoucká formace Long Face a šumperský Sioux. V neděli odpoledne celý Proces dozníval prohlídkou výstavy. Kino Zrušení kina v Zábřehu, ke kterému v minulosti došlo, bylo řadou občanů vnímáno jako velký nedostatek. Stejně tak tento nedostatek vnímali i zastupitelé. Proto byla zřízena pracovní skupina, která jednala o možnostech zřízení kina v KVDC Zábřeh poté, co byl odmítnut návrh pana Nosálka na zpětný výkup budovy ve Farní ulici. Došlo k jednání se zástupci firmy Style AGENCY s.r.o. o možnosti zajištění promítání filmů novou digitální technologií s využitím klasických filmů. Tento způsob se jevil jako optimální a předběžné náklady na vybavení touto technologií byly stanoveny na 3,3 mil Kč. Rada města uložila pracovní skupině toto řešení projektově připravit, ovšem k tomu v průběhu roku 2002 nedošlo. Sbor severomoravských učitelů Pěvecký sbor severomoravských učitelů oslavil 20. září v Tunklově dvorci své neuvěřitelné osmdesáté narozeniny. Zábava a sport První jarní pochod memoriál Arnošta Valenty. Gymnázium v Zábřeze pořádalo v pátek 22. Března od budovy gymnázia tradiční jarní pochod na počest Arnošta Valenty. Pro zájemce byly připraveny turistické trasy 15, 35 a 50 km se startem od do hodin. Kromě pěší turistiky trasy 35 a 50 km bylo možné absolvovat i v kategorii cyklistické nebo běžecké. UNO Zábřeh fotbalový tým Fotbalový klub UNO Zábřeh počítá do letošní sezóny s touto sestavou: V bráně Kulhánek a Glozyga, obrana Kohoutek, Vejvoda, Bahounek a Vyskočil. Střed Švrček, Málko, Appl, Štefka, Švrňák, Švajda a Novotný. V útoku se budou střídat Duda, Pinkava a Michal Derco. Trenérem zůstal Jiří Martínka s asistentem 8

9 Pavlem Krejčím. Neúspěchy fotbalistů v celé ligové sezóně odsoudily UNO k sestupu do divize z předposledního 15. místa. Odstoupil rovněž trenér Martínka a fotbalisty trénoval Otto Jáně. Z mužstva odešli J. Derco, M.Šavrňák, M. Štefka, J. Bergmann, L. Pinkava, R. Vejvoda, M. Bahounek, A. Vyskočil, D. Glozyga a J.Lakomý. Místo nich do klubu přišli L. Okleštěk, M. Kovařík, M. Knápek, J. Smékal, J. Svoboda, Martin Macek, Peter Janásek a Martin Tabaček. Ke změnám došlo i ve vedení klubu. Z výboru odstoupili Václav Janeba, Radek Doubrava a Josef Tempír. Vedením klubu byl pověřen Jiří Pumprla. Kuželky Ve dnech října se v zábřežské kuželně konala kvalifikace Evropského poháru a setkaly se na ní kuželkářky z 11 zemí Evropy. Plavecká soutěž měst 9. října 2002 se do Zábřehu opět vrátila Plavecká soutěž měst 500x100 m. Konala se pod záštitou města Zábřeh a pořádal ji Plavecký klub Zábřeh s Plaveckým areálem Zábřeh. Soutěž je určena pro širokou veřejnost a každý z účastníků musí uplavat 100 m volným způsobem. Hasičská soutěž o Pohár starosty Hasičský sbor v Zábřehu slavil v letošním roce 110 výročí svého založení a při této příležitosti byla uspořádána na ploše u kasáren soutěž 40 hasičských družstev o Pohár starosty města. Zábřežští hasiči obsadili v soutěži 21. místo, hasiči z Ráječka skončili na místě 7. Kuželkářský oddíl Zábřežská kuželna hostila na soustředění a pro výběr širšího reprezentačního kádru juniorskou reprezentaci kuželkářů a kuželkářek. Do reprezentace se prosadili tři zástupci zábřežského oddílu Ondřej Sobčák, Olga Ollingerová a Dana Wiedermannová. VZP V sobotu 4. května uspořádala místní kancelář Všeobecné zdravotní pojišťovny pochod za zdravím. Jednalo se o turistickou vycházku v délce 8 km, která vedla prostřední cestou do Nemile, odtud do Lupěného a pěšinou podél železniční tratě zpět do Zábřeha. Účastníci vycházky obdrželi diplom a upomínkové předměty VZP i Města Zábřeh. Běh Terryho Foxe v Zábřehu poprvé Prvního června se v Zábřehu poprve konal Běh Terryho Foxe. Celou trasu mohli zájemci absolvovat podle vlastních schopností a výběru během, chůzí, na kole aj. Běh odstartoval český olympionik ve sjezdovém lyžování Ondřej Bank a na trať vyběhlo asi 300 účastníků. Po skončení Běhu Terryho Foxe se plocha náměstí Osvobození zaplnila streetvolejbalisty, kteří rovněž měli v Zábřehu svoji premiéru. 9

10 Péče o obyvatelstvo (sociální zabezpečení, Charita, zdravotnictví) K skončila Interna svoji činnost jako nemocnice a celý komplex budov byl přeměněn na lůžka ošetřovatelské péče. Zůstala zachována ambulanční péče, provoz rentgenu a záchranná služba. Celý problém se však zkomplikoval mimo jiné také tím, že na jednání zastupitelstva nebyla předložena tato záležitost, ale nová společenská smlouva Interny, v níž se měnily osoby, které vlastní podíly ve společnosti (viz příloha Interna). Celá tato kauza vyvolala u obyvatel města značný rozruch a znepokojení, které vyvrcholilo na veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 26. dubna Tam se rozhořčení obyvatelé dotazovali na tuto skutečnost, mimo jiné poukazovali i na to, že v budoucnosti může zdravotní péče ve městě být tímto způsobem značně omezena. Dotazy, proč došlo ke zrušení Interny jako nemocnice, byly směřovány na člena městského zastupitelstva a člena městské rady MUDr. Jiřího Černého, který se snažil celý problém přiblížit. Bohužel, však svými vysvětlujícími argumenty nepřesvědčil ani přítomné zastupitele, ani občany, kteří se zrušením nemocnice nesouhlasili. O zrušení INTERNY jako nemocničního zařízení a jejím převedením na lůžka následné péče se zachovanou ambulancí, však již bylo rozhodnuto a potvrzeno i ministerstvem zdravotnictví. V oblasti zdravotní péče došlo v tomto roce k dalšímu zhoršení, a to po zrušení pohotovostní lékařské péče v Zábřehu. Proti tomuto kroku zastupitelstvo města vzneslo protest zasláním dopisu přednostce okresního úřadu a zdravotnímu radovi okresního úřadu, kterým vyjádřili zásadní nesouhlas se zrušením pohotovostní lékařské péče. Bohužel však tento dopis nenašel ohlasu a pacienti od hodiny musejí v naléhavých případech jezdit do ordinace pohotovostního lékaře v Šumperku. ALFA Tříkrálová sbírka V tzv. evangelickém kostele v kostele Církve československé husitské u Sázavy je zřízen Dům na půl cesty Alfa, který slouží mladým lidem opouštějícím pro svůj věk dětské domovy. Zde se mladí pod dohledem sociální pracovnice učí samostatnému životu. Už druhým rokem v Zábřeze, stejně tak, jako v jiných obcích, probíhala Tříkrálová sbírka. Jejím organizátorem je Charita, která se také stará o celý průběh akce. V den sbírky se po městě rozešly tříkrálové skupinky dětí v úborech sv. Tří králů, doprovázeni dospělými, s pokladničkami ozdobenými symbolem Charity, do nichž vybírali peněžní dary. Výtěžek této akce je tradičně určen na pomoc bližnímu. V letošním roce se podařilo vybrat celkem ,- Kč. Centrum Oáza Celkem dvacet šest obyvatel města Zábřeha a okolí využilo služeb Centra Oáza. Je to stacionář, který působí v zábřežském Charitním domě v Žižkově ulici a slouží převážně mentálně a psychicky nemocným klientům již od roku Provoz je přizpůsoben potřebám klientů, zajišťují jej tři pracovnice, dvě na plný a jedna na částečný pracovní úvazek. Denní zaměstnání je rozděleno do několika bloků v nichž se střídají pracovní a odpočinkové činnosti tak, aby byla udržena pozornost a zároveň aby klienti Centra nebyli přetěžováni. Tradiční pracovní program zahrnuje práci s textilem a různými výtvarnými materiály. Klienti v něm kreslí, malují na hedvábí, na sklo, vyšívají a vyrábějí drobné upomínkové předměty jehelníčky, chňapky aj. Oblíbená je i technika tkaní drobných koberečků na tkacích stavech, třídění a navlékání korálků atd. 10

11 Jedním ze zaměstnání je i práce s keramickou hlínou. Klienti Centra se učí vytáčet tvary na hrnčířském kruhu a posléze i pálení hotových výrobků v keramické elektrické peci. Odpočinkový program je věnován relaxaci povídání o knížkách, čtení, ale i hry různých stolních deskových her aj. Různé Zbytky městských hradeb v Zahradní ulici Každé město si chrání a pečuje o starobylé památky, které mu zbývají z minulosti. K památkám nepatří jen domy, sochy a stromy, ale také stavby, které se do dnešních dnů dochovaly jen v torzech, či jsou zakomponovány do pozdějších staveb. Jednou z takových pozoruhodností a památkou na stavební historii města Zábřehu jsou i malé torzovité zbytky městských hradeb, které se nacházejí v Zahradní ulici. Když po roce 1820 byly městské hradby zrušeny a částečně rozbořeny, právě v této lokalitě byly jejich zbytky využity jako základy pro přístavby domků ve dvorních traktech budov na Masarykově náměstí i v přilehlých ulicích Žižkově a Komenského. V srpnu 2002 se v této zahradní části začalo s úpravami, zřejmě pro stavby rodinných domků. Představitelé města ani úředníci ze stavebního odboru nic nedbali na to, že zde dochází ke zničení posledních zbytků hradebních zdí této části města. Torzovité zbytky, které se dochovaly u zámku a v zahradách Farní ulice jsou jen malou (a špatnou) připomínkou na dobu, kdy město bylo opevněno pevnou kamennou hradbou. Průřez hradbou v Zahradní ulici ukazuje sílu hradby 185cm a dochovanou výšku 400 cm. Zároveň také seznamuje s technikou výstavby hradební zdi, kdy mezi dvě vyzděné zdi z kamene se vsypaly úlomky kamenů a cihel a navzájem zpevnily hliněnou maltou. Pevnost takto vystavěné a široké hradby byla zřejmá. Navíc, když si promítneme linii hradební zdi, ukazuje se, že hradba směřovala do zúžení Komenského ulice, do místa kde dnes stojí dům s malým podloubíčkem. Jedná se o novou stavbu na místě domu, který byl zbytkem horní městské brány. Hradby pak pokračovaly Ztracenou ulicí k zámku a dále Farní ulicí k Dolní bráně, která stála někde v místech dnešní prodejny Galanterie. Tato zpráva společně s fotografickou dokumentací tak zbude jako jediná (a jedinečná) památka na městské hradby. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela a kašny na náměstí U bočního vchodu do farního kostela sv. Bartoloměje z Farní ulice stála značně zchátralá a poškozená socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorskými pracemi na soše sv. Jana Nepomuckého, která pochází z 18. století, byl pověřen akademický sochař Jaroslav Jelínek z Prahy. Socha před svým přemístěním ke kostelu stála údajně v místech staré pošty, odkud byla v roce 1905 přenesena na nynější místo. Z údajů ve farní kronice však vyplývá, že původně byla umístěna na dolním předměstí a přestěhována ke kostelu byla v r Rekonstrukce se dočkala i kašna na Masarykově náměstí. Byla opravena socha nymfy se džbánem a rohem hojnosti, obnovena byla i lastura a vnitřní plocha kašny. Došlo také ke zřízení nových rozvodů vody, aby voda mohla prýštit ze všech otvorů, které byly pro vodu určeny. Zábřežská rodačka v Mozambiku Zábřežská rodačka Pavlína Hošková, po vystudování Evangelické teologické fakulty UK v Praze začala působit jako dobrovolnice mezinárodní humanitární organizace 11

12 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE v Africe, v Mozambiku. Působí tam v místní škole, pro kterou požádala Charitu Zábřeh a zábřežské farníky o uspořádání finanční sbírky na pomoc škole a dětem, které ji navštěvují. Na Zábřežsku proběhla finanční sbírka, která shromáždila před 75 tis. korun. Kromě peněz byly sbírkou získány i další dary, např. ocejchované dioptrické brýle. Sčítání lidu Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo k přineslo v září 2002 své první výsledky zveřejněním údajů. Prvními údaji, které byly zveřejněny byly údaje demografické. Pro Zábřeh tedy ze sčítání jsou platné tyto údaje: Obyvatelstvo: Město včetně integrovaných obcí má ke dni sčítání celkem obyvatel. Z toho je mužů a žen. Dětí od 0 do 14 let Obyvatel v produktivním věku (mezi rokem) je (4 742 mužů a žen). V postproduktivním věku nad 60 let je v Zábřehu celkem osob (z toho mužů a žen). Ekonomicky aktivních je obyvatel (3 587 mužů a žen). Mimo Zábřeh pracuje občanů města (asi 30 %) obyvatel města se hlásí k české národnosti, se hlásí k národnosti moravské, 146 k národnosti slovenské, 23 k národnosti německé, 17 k polské, 2 k národnosti romské a 524 osob uvedlo ostatní. Nejvíce obyvatel Zábřehu o sobě uvedlo, že je bez vyznání celkem osob. K římskokatolickému vyznání se přihlásilo osob, k Českobratrské církvi evangelické se hlásí 146 osob, k církvi Československé husitské 131 osob a k ostatním církvím s přihlásilo 503 obyvatel města. Nevyplněný údaj ve sčítacích arších ponechalo osob. K (ke dni sčítání) bylo zaznamenáno celkem domů, v nichž se nachází bytů (379 z nich nebylo trvale obýváno). Informace pro obyvatele V Průvodci - zábřežském kulturním a informačním měsíčníku vycházely v podzimních měsících informace pro obyvatele jak se chovat v různých případech ohrožení, kdo ohrožení vyhlašuje, kam mají obyvatelé ze svých bytů odejít, co si mají sebou vzít a jakým způsobem se mají chovat. 12

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. listopadu 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více