K R O N I K A Z Á B Ř E H A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A Z Á B Ř E H A"

Transkript

1 K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2002 Zápis do kroniky zaznamenali Miroslav Hošek PhDr. Miloslava Hošková, Csc. kronikáři města Zábřeh

2 Počasí Tento rok vejde do historie jako rok velkých přírodních katastrof, které postihly středoevropský prostor. Nový rok 2002 začal krutou zimou a velkým množstvím sněhu, který napadl vesměs již koncem uplynulého roku. Oproti všeobecnému očekávání však zima po 20. lednu náhle ochabla a stále intenzivněji se začal prosazovat vliv západního oceánského proudění. Více než půlmetrová vrstva sněhu se začala povážlivě tenčit, a když pak 27. ledna zapršelo, hladina řeky Sázavy se povážlivě zvedla. Do konce měsíce ledna však sněhová pokrývka většinou ve městě zmizela. V průběhu února jsme se již pokračování zimy nedočkali a pokud sníh ještě napadl, záhy zase roztál. Březen potvrdil předčasný nástup jara, avšak okolo 20. března, kdy nastalo tzv. astronomické jaro, přišla další sněhová nadílka. Naštěstí se jednalo pouze o krátkodobou změnu, protože Velikonoce, které letos připadly na závěr měsíce března, byly již ve znamení slunečného a teplého počasí. Duben byl hodně proměnlivý a zejména jeho první dekáda se vyznačovala drsným počasím s četnými ranními mrazy. 23. dubna přišla první jarní bouřka. První polovina května byla hodně suchá, převažovalo pěkné a slunečné počasí a na loukách a polích se začalo projevovat sucho. Od 14. května se však ochladilo a častěji pršelo, často s bouřkou. Chladnější počasí a častější deště ve druhé polovině měsíce května stihly vylepšit nepříznivou vláhovou bilanci a příznivě tak ovlivnily vývoj a růst obilovin a pícnin. Přeháňky a bouřky, které se vyskytovaly v červnu, již nebyly vítány ani zemědělci, ani zahrádkáři. Velmi vydatné byly tzv. medardovské deště mezi červnem. Druhou takovou na srážky bohatou periodou bylo období okolo tzv. letního slunovratu. Mezi 21. a 24. červnem silně pršelo. Tomuto deštivému období předcházelo krátké údobí příznivého a slunečného počasí mezi 15. a 21. červnem. 23. června se v odpoledních a nočních hodinách přehnala prudká bouře provázená krupobitím a nesmírně silným větrem. Výsledkem řádění ničivého živlu byly spousty vyvrácených nebo polámaných stromů. Ve srovnání s rokem 2001 byl letošní červenec o poznání sušší a také teplejší. Počasí přálo nejen zemědělcům, ale i zahrádkářům a rekreantům. Velmi horké počasí převládalo hlavně v první červencové dekádě. Červencová vedra výrazně uspíšila dozrávání ovoce. První polovina měsíce srpna přinesla nečekaně vydatné deště. V druhé polovině však srpen byl již velmi suchý a skoro bez deště. Převládalo jasné a slunné počasí pozdního léta a to až do poloviny září. Nedá mi, abych zde nezachytila události, které se přímo Zábřehu nedotýkaly, přesto však byly v centru pozornosti všech obyvatel. Počátkem srpna, kdy začaly silné lijáky, které v jižních, středních i v severních Čechách vyvolaly povodně, jaké nás zde na Moravě postihly v roce Tato katastrofa, jež v letošním roce poznamenala osudy mnoha tisíc lidí, byla předznamenána některými událostmi. Takřka bez povšimnutí proběhla ve sdělovacích prostředcích zpráva, že největšímu zvonu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě puklo srdce. Stalo se to v polovině června a právě se konaly volby do parlamentu České republiky. Oprava zvonu byla svěřena známému mistru zvonařského řemesla na Zbraslavi. Podle prastaré pověsti puklé srdce zvonu jménem Zikmund, vždy v minulosti přineslo českým zemím neštěstí. I tentokrát se bohužel předpověď vyplnila, když 6. srpna nastaly vydatné lijáky, které s sebou přinesly povodně. Obrovské škody vodou způsobené dosahují přibližné částky 73 miliard korun. Měsíc říjen se vyznačoval (po teplém a mírném září) studeným a deštivým počasím, které omezovalo a znesnadňovalo podzimní sklizňové práce. První mrazíky se dostavily již 12.a a navíc pak, 19. října, se objevil další výjimečný na svou dobu fenomén bouřka s lijákem. Po bouřce se však tentokrát prudce neochladilo a nenapadl sníh jako v roce 1999, ale udržel se i nadále teplejší ráz počasí. 2

3 První listopadová dekáda byla velmi studená a napadl první sníh. Silná sněhová bouře 9.listopadu způsobila dokonce menší dopravní kalamitu. Tento předčasný nástup zimy byl ale záhy vystřídán mírnějším počasím a často nadprůměrnými denními teplotami. Závěr měsíce pak byl poznamenán četnými mlhami a postupným ochlazováním. V prosinci se pak již definitivně ohlásila zima, když po několika relativně teplejších dnech na počátku měsíce začalo mrznout. Zima však byla velmi proměnlivá a plná extrémů. 6. prosince mlhy a namrzající déšť vyvolaly kalamitu nejen v dopravě, ale i v lesích, především u listnatých porostů. Silná námraza polámala četné břízy a větve dalších stromů v parcích i v městských lesích. Mrazy a nedostatek sněhu byly typickým jevem nejen v předvánočním období (advent), ale vlastně po celou zimu 2002/2003. Těsně před vánocemi, 23. prosince, napadlo až 20 cm sněhu, takže jsme měli i tentokrát vánoční svátky pod bílou sněhovou peřinou, ačkoliv sněhu bylo podstatně méně než v roce předcházejícím. Politický a veřejný život Rok 2002 rok voleb: do Parlamentu České republiky, do Senátu a komunálních voleb Volby do Parlamentu České republiky probíhaly ve dnech června Ve městě bylo zřízeno 15 volebních obvodů, a to 10 volebních obvodů přímo ve městě a dalších 5 volebních obvodů v místních částech Ráječek, Skalička, Hněvkov, Pivonín a Václavov. Ve všech 15 volebních obvodech bylo registrováno celkem voličů. Bylo odevzdáno platných hlasů, což je 59,28% účast; z toho bylo: voličů ČSSD (31,06 %) voličů ODS (21,45 %) voličů KSČM (20,19 %) voličů Koalice (14,90 %) ostatní strany celkem 12,40% Volby do Senátu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhaly ve dnech 25. a 26. října Pro tyto volby patří město Zábřeh do volebního obvodu číslo 66 Olomouc. Každý volič dostal hlasovací lístky s těmito kandidáty: Č. 1 RNDr. Pavel Nováček, Csc., Strana pro otevřenou společnost Č. 2 MUDr. Vítězslav Vavroušek, Občanská demokratická strana Č. 3 Ing. Karel Korytář, Česká strana sociálně demokratická Č. 4 doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., Sdružení nezávislých Č. 5 Ing. Zdeněk Švec, Komunistická strana Čech a Moravy Č. 7 Ing. Vladimír Válek, Unie svobody Demokratická unie Ve volebním obvodě č. 66 Olomouc, kam patří i Zábřeh, zvítězil kandidát ODS MUDr. Vítězslav Vavroušek, primář nemocnice ve Šternberku. Volby do zastupitelstva obce Volby do městského zastupitelstva probíhaly ve dnech 1. a 2. listopadu Do voleb se přihlásilo celkem 7 volebních uskupení: Sdružení nezávislých Volba pro město 3

4 Sdružení občanské solidarity Strana zelených Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana Všechna volební uskupení sestavila kandidátky o 21 členech, tj. v počtu volených členů zastupitelstva města. Voliči obdrželi jednu kandidátní listinu, na níž byli uvedeni všichni kandidáti jednotlivých uskupení podle čísla, vylosovaného a určeného pro každé jednotlivé volební uskupení. Po uzávěrce voleb a po sečtení hlasů z voleb vyšlo 21 zvolených zastupitelů města Zábřeh: Horák Edgar, KSČM, 1143 hlasů Procházka Pavel, KSČM, 908 hlasů Šebesta Milan, KSČM, 1441 hlasů Šperlichová Eva, KSČM, 967 hlasů Doubrava Pavel, KDU-ČSL, 1260 hlasů Klimek Josef, KDU-ČSL, 892 hlasů Pek Lubomír, KDU-ČSL, 1359 hlasů Sommer Lubomír, KDU-ČSL, 1213 hlasů Kratochvíl Milan, Sdružení nezávislých, 1299 hlasů Pumprla Jiří, Sdružení nezávislých, 1013 hlasů Strouhalová Ivana, Sdružení nezávislých, 1141 hlasů Zubík Pavel, Sdružení nezávislých, 1133 hlasů David Zdeněk, Volba pro město, 1438 hlasů Fabián Petr, Volba pro město, 1271 hlasů Fügnerová Irena, Volba pro město, 1064 hlasů Keprt Václav, Volba pro město, 1150 hlasů Hošková Miloslava, ODS, 863 hlasů Štopl Jiří, ODS, 784 hlasů Crhonek Karel, ČSSD, 658 hlasů Půček Josef, ČSSD, 612 hlasů Valnoha Aleš, Sdružení SZ, NK, 957 hlasů. Ustavující zasedání nového městského zastupitelstva se konalo ve středu 13. listopadu Hlavními body jednání bylo složení slibu nových zastupitelů, volba starosty, dvou místostarostů a sedmičlené rady města. Zvoleni byli také zastupitelé pověření oddáváním. Na starostu města byl navržen dosavadní místostarosta Milan Šebesta (KSČM) a Petr Fabián (Volba pro město). Ve veřejné volbě zvítězil počtem 15:6 Petr Fabián. Na místa místostarostů byli zvoleni Milan Kratochvíl a Lubomír Sommer. Oba jmenovaní byli zvoleni většinou hlasů proti navrhovanému Milanu Šebestovi. Ten ještě před ukončením zasedání oznámil, že hodlá na svůj mandát rezignovat. Nově zvolení starosta Petr Fabián a místostarostové Milan Kratochvíl a Lubomír Sommer - se stali prvními členy městské rady. V dalších volbách k nim byli veřejnou volbou zvoleni Zdeněk David (Volba pro město), Pavel Doubrava (KDU- ČSL), Edgar Horák (KSČM) a Pavel Procházka (KSČM). Členy zastupitelstva pověřenými oddáváním byli zvoleni Edgar Horák, Pavel Zubík, Eva Šperlichová a Miloslava Hošková. Starosta města Petr Fabián je jediným oddávajícím, kterému tento úkol přísluší ze zákona. V průběhu roku rezignoval na svůj mandát ing. Jiří Pumprla a místo něj do zastupitelstva přišla MUDr. Milada Jirsová. 4

5 Hospodaření města v roce 2002 Příjmy: Daňové příjmy ,- Nedaňové příjmy ,- Kapitálové příjmy ,- Dotace ,- Ostatní ,- Příjmy celkem ,- Kč Výdaje: Technická správa životní prostředí ,- Hospodářská správa, investice ,- Doprava ,- Bytová správa ,- Školství ,- Kultura a volný čas ,- Vnitřní správa ,- Sociální věci ,- Studie, projekty, územní plán ,- Finanční (daň, úroky) ,- Ostatní (splátky úvěrů) ,- Výdaje celkem ,- Kč Městská policie V činnosti Městské policie v Zábřehu velkou roli hraje i sledování přestupků a udělování pokut. Dohlíží i na přestupky páchané řidiči na území města a sleduje i dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Zábřehu. Řada přestupků se týká rušení nočního klidu, porušování občanského soužití aj. Občané města se však na městské policisty obraceli v zimních měsících s upozorněním na možnost padání rampouchů ze střech a na nebezpečí, hrozící z pádů na namrzlých neuklizených chodnících. Kauza Stadion Důležitou událostí, která hýbala celým městem se stal výkup pozemků od soukromých vlastníků, bezplatný převod pozemků od společnosti UNO, s.r.o. a projednání souhlasu s převzetím pozemků od státu, prozatím formou pronájmu, později bezúplatným převodem. Celé jednání probíhalo velmi bouřlivě, někteří zastupitelé rozebírali výkup pozemků od soukromých majitelů a převzetí od společnosti UNO a vyjadřovali svůj nesouhlas s tímto postupem. Jedním z těchto odpůrců vyřešení celé problematiky převzetí stadionu byl radní Lubomír Sommer, z dalších to byli MUDr. Jiří Černý, JUDr. Edgar Horák, Mgr. Jarmila Zlobická, PhDr. Lubomír Pek, ing. František Rýznar, Mgr. Karel Berka. Ten svůj postoj zdůvodňoval nesouhlasem s výší částky, kterou majitelé pozemků požadují, tj. 500,- Kč/m 2. Dle jeho názoru, souhlas s touto cenou pozemků způsobí městu v budoucnu problémy s prodejem dalších pozemků pro výstavbu. Doposud se cena pozemků pohybovala okolo 120,- Kč/m. Při hlasování o výkupu a převzetí pozemků celý návrh neprošel o jeden hlas. Ing. arch. Fabián požádal o technickou dohodovací přestávku a po jejím skončení, při novém hlasování, byl návrh na výkup a převzetí pozemků odsouhlasen většinou jednoho hlasu (viz příloha Stadion). 5

6 Úprava obce (stavební ruch, doprava aj.) Na začátku roku 2002 se zábřežští dozvěděli, že stát uvolnil z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury deset miliónů korun na přestavbu zábřežského nádraží. Tyto prostředky mají být poskytnuty Českým dráhám, které budou investorem celé akce. Okamžitě byly zahájeny práce na zpracování prováděcího projektu celé stavby, o které se předpokládá, že bude zahájena v roce V této souvislosti vzbudil velkou pozornost dopis ing. arch. Fabiána, který zaslal Městské radě, se žádostí o zvážení rozhodnutí zbourat budovu hotelu v prostoru přednádraží bývalý zájezdní hostinec MERKUR. Celá záležitost je pikantní zejména tím, že ing. arch. Fabián jako zastupitel, byl účasten všech rozhodnutí, které na jednání zastupitelstva probíhaly v minulých letech a týkaly se výkupu pozemků okolo Merkuru i budovy samé, od počátku prezentované jako objekt k demolici, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu nového nádraží a přednádražního prostoru. Ing. arch. Fabián byl rovněž členem skupiny, která jednala a posuzovala projekty na přestavbu přednádražního prostoru a při těchto jednáních nikdy svůj požadavek na rekonstrukci hotelu neuplatnil. Členové městského zastupitelstva vzali jeho dopis na vědomí a potvrdili svoje předešlá rozhodnutí o demolici uvedené budovy. Obnova povrchu cesty Na Hrázi V loňském roce byla obnovena část komunikace Na Hrázi zřízením povrchu z tzv. minerálního betonu. Jedná se o znovuobnovení přírodního povrchu komunikace, která je zpevněna a zakončena pískovým povrchem. V letošním roce byla obnova komunikace provedena po celé délce s výjimkou spojovacího chodníku z hráze k ulici Kosmonautů. BOBR Servis se změnil na EKO servis Zábřeh s.r.o. Organizace, která se zabývá různými technickými pracemi a službami pro město změnila v průběhu roků několikrát svůj název a s tím i statut své činnosti. Tak se z původních Technických služeb města Zábřeha stal BOBR servis, aby se počátkem roku 2002 znovu přetransformoval na obchodní společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. jehož jediným zakladatelem a zároveň jediným společníkem je Město Zábřeh. Školství, kultura Festival Mateřinka Oblastní kolo sedmého ročníku celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka 2002 proběhla začátkem března ve velkém sále Klubu KVDC v Zábřehu. Vyhlašovatelem festivalu je Nadační fond Mateřinky. Záštitu nad celou akcí převzala Česká komise pro Unesco a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Organizátorem letošního oblastního kola v Zábřehu se stala MŠ na Zahradní ulici ve spolupráci MŠ v Ráječku, MŠ Pohádka, MŠ Severáček a KVDC Zábřeh. Na zábřežskou Mateřinku zavítaly děti ze čtrnácti mateřských školek, aby se představily v sedmnácti programových celcích. Vystoupení hostitelské školky nasadilo laťku vystoupení hodně vysoko, ale zahanbit se nenechaly ani děti z ostatních mateřských školek z Hanušovic, z Drozdova, z Postřelmova, Rovenska atd. Hlavní organizátorka festivalu, ředitelka MŠ Ivona Pisková zhodnotila letošní průběh festivalu takto: Repertoár byl opravdu náročný a pestrý, ale děti ho bez problémů zvládly. Oproti loňsku se výrazně zlepšila i technická stránka zvukové složky představení, což výrazně zkvalitnilo všechna vystoupení. 6

7 Galerie Tunklův dvorec je tradičním pořadatelem kulturních akcí vystavuje díla různých umělců, amatérských výtvarníků, ale i práce dětí ze škol a školek. Každý měsíc se koná nová akce, takže návštěvníci mají možnost průběžně srovnávat umělecké směry a tvoru amatérů, profesionálů atd. Výstavy: Gerard Gaudaen, Grafika. Minigalerie práce studentů SOŠ Zábřeh Jitka Václavíková, Rok na vsi Strupšín. Chodba práce dětí MŠ Pohádka Křížová cesta z kostela sv. Barbory, obrazy a plastiky z obecní kaple v Drozdově. Minigalerie práce žáků ZUŠ Zábřeh Děčínská skupina Sto z ledu ven Městská galerie Vodňany Česká krajinomalba 20. století. Minigalerie dřevěné objekty, keramika. Chodba Charita Zábřeh Rok v Oáze. Ján Procner Drevené plastiky. Minigalerie DDM Zábřeh keramický a výtvarný ateliér Obrazy-loutky-plastiky = skupina výtvarníků České Budějovice. Minigalerie práce dětí MŠ a ZŠ Hoštejn A.M.Machourek výběr obrazů a grafik českého malíře žijícího ve Francii a Španělsku. Minigalerie práce dětí MŠ Severáček. Muzeum v Zábřeze Muzeum v Zábřeze, přesto, že je pobočkou Okresního vlastivědného muzea v Šumperku kromě vlastní práce odborné a práce se sbírkami, se podílí i na kulturní činnosti ve městě pořádáním různých výstav a přednášek. Při muzeu působí také Vlastivědná společnost, jejíž členové velmi agilně působí na poli vlastivědy města a okolí. Členové tohoto Vlastivědného spolku byli těmi, kteří se podíleli na objevu mapy starého Zábřeha vzniklé někdy v období kolem r Výstavy: Ponorka Victoria dětem od O do 100 let = Rudi Lorenz (obrazy, reliéfy, plastiky). Staletí promítnutá do žehliček. Přes deprese k pohodě a zpět (obrazy a grafiky Milana Valenty z Olomouce a Jiřího Válka z Prahy). Přednáška: Hmota mezi hvězdami (přednášející Luboš Kohoutek astronom, zábřežský rodák). Muzeum v Zábřeze se také může pochlubit unikátní sbírkou novoročenek, kterou získalo darem od pana Aloise Herodese z Prahy. Zastoupeny v ní jsou novoročenky z 19. století, z Rakouska-Uherska, z první republiky, protektorátu i od roku 1945 po současnost. Pozoruhodná je i kolekce novoročenek s podpisy známých a slavných osobností z oblasti kulturního, sportovního i politického života. Městská knihovna + městské informační centrum (MIC) Už rok působí městská knihovna a městské informační centrum v nové prostoře v budově bývalého okresu na náměstí Osvobození. S novými prostorami knihovnice také získaly prostor nejen pro knihy, ale i pro akce, které pro své čtenáře pořádají. Vedoucí knihovny a MIC paní Marcela Burianová společně s ostatními pracovnicemi knihovny si pochvaluje: Tato budova ve středu města, s výtahem a prostorným interiérem půjčovny poskytuje mnoho výhod. Tou nejhlavnější však je možnost společného zázemí pro dětského i dospělého čtenáře. V jedné velké místnosti je umístěno cca třicetpět tisíc knih určených pro děti do 15 let, pro studující i dospělé čtenáře. Pro školy jsou pořádány besedy nad knihou a knihovnické lekce, v nichž se děti seznamují s knihami pro volný čas i poučení, ale získávají i základy informatiky a učí se vyhledávání dat. Výhodou je i prostorná studovna v niž se pořádají různá pracovní setkání, školení a přednášky pro knihovníky a pracovníky informačních 7

8 center. Dětem, zejména z mateřských školek, slouží dětský koutek. Druhou částí služeb tohoto pracoviště je i informační centrum poskytování informací různého druhu, zájemci si informace mohou vyhledat i na Internetu. MIC spolupracuje s okolními městy a vzájemně si předávají informace. V databázi je uložen místní adresář úřadů a všech firem, nabízí se možnosti sportovního a kulturního vyžití, zájemce se může seznámit i s přesným zněním usnesení městské rady a městského zastupitelstva, zpracovanou historií města a může využít i bibliografické služby. Ve stadiu zpracování je archivace fotografií starého Zábřeha v digitální podobě. Klub ve zdi Další Proces, nyní s podtitulem Tentokrát s dveřmi dokořán, proběhl v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna. V pátek program začal již v hodin, aby o dvě hodiny později uvolnil místo promítání amatérského snímku Egypt Ve 20 hodin začal koncert skupiny Idiot s předskokanem kapelou Sandokanovo svědomí. Sobotní dopoledne bylo opět věnováno filmu. Odpoledne to byl Kubrickův Mechanický pomeranč a Lynchův Modrý samet. Večer patřil představení mosteckého divadla Pod Obojí Živanti a končilo se hudbou. Vystoupila olomoucká formace Long Face a šumperský Sioux. V neděli odpoledne celý Proces dozníval prohlídkou výstavy. Kino Zrušení kina v Zábřehu, ke kterému v minulosti došlo, bylo řadou občanů vnímáno jako velký nedostatek. Stejně tak tento nedostatek vnímali i zastupitelé. Proto byla zřízena pracovní skupina, která jednala o možnostech zřízení kina v KVDC Zábřeh poté, co byl odmítnut návrh pana Nosálka na zpětný výkup budovy ve Farní ulici. Došlo k jednání se zástupci firmy Style AGENCY s.r.o. o možnosti zajištění promítání filmů novou digitální technologií s využitím klasických filmů. Tento způsob se jevil jako optimální a předběžné náklady na vybavení touto technologií byly stanoveny na 3,3 mil Kč. Rada města uložila pracovní skupině toto řešení projektově připravit, ovšem k tomu v průběhu roku 2002 nedošlo. Sbor severomoravských učitelů Pěvecký sbor severomoravských učitelů oslavil 20. září v Tunklově dvorci své neuvěřitelné osmdesáté narozeniny. Zábava a sport První jarní pochod memoriál Arnošta Valenty. Gymnázium v Zábřeze pořádalo v pátek 22. Března od budovy gymnázia tradiční jarní pochod na počest Arnošta Valenty. Pro zájemce byly připraveny turistické trasy 15, 35 a 50 km se startem od do hodin. Kromě pěší turistiky trasy 35 a 50 km bylo možné absolvovat i v kategorii cyklistické nebo běžecké. UNO Zábřeh fotbalový tým Fotbalový klub UNO Zábřeh počítá do letošní sezóny s touto sestavou: V bráně Kulhánek a Glozyga, obrana Kohoutek, Vejvoda, Bahounek a Vyskočil. Střed Švrček, Málko, Appl, Štefka, Švrňák, Švajda a Novotný. V útoku se budou střídat Duda, Pinkava a Michal Derco. Trenérem zůstal Jiří Martínka s asistentem 8

9 Pavlem Krejčím. Neúspěchy fotbalistů v celé ligové sezóně odsoudily UNO k sestupu do divize z předposledního 15. místa. Odstoupil rovněž trenér Martínka a fotbalisty trénoval Otto Jáně. Z mužstva odešli J. Derco, M.Šavrňák, M. Štefka, J. Bergmann, L. Pinkava, R. Vejvoda, M. Bahounek, A. Vyskočil, D. Glozyga a J.Lakomý. Místo nich do klubu přišli L. Okleštěk, M. Kovařík, M. Knápek, J. Smékal, J. Svoboda, Martin Macek, Peter Janásek a Martin Tabaček. Ke změnám došlo i ve vedení klubu. Z výboru odstoupili Václav Janeba, Radek Doubrava a Josef Tempír. Vedením klubu byl pověřen Jiří Pumprla. Kuželky Ve dnech října se v zábřežské kuželně konala kvalifikace Evropského poháru a setkaly se na ní kuželkářky z 11 zemí Evropy. Plavecká soutěž měst 9. října 2002 se do Zábřehu opět vrátila Plavecká soutěž měst 500x100 m. Konala se pod záštitou města Zábřeh a pořádal ji Plavecký klub Zábřeh s Plaveckým areálem Zábřeh. Soutěž je určena pro širokou veřejnost a každý z účastníků musí uplavat 100 m volným způsobem. Hasičská soutěž o Pohár starosty Hasičský sbor v Zábřehu slavil v letošním roce 110 výročí svého založení a při této příležitosti byla uspořádána na ploše u kasáren soutěž 40 hasičských družstev o Pohár starosty města. Zábřežští hasiči obsadili v soutěži 21. místo, hasiči z Ráječka skončili na místě 7. Kuželkářský oddíl Zábřežská kuželna hostila na soustředění a pro výběr širšího reprezentačního kádru juniorskou reprezentaci kuželkářů a kuželkářek. Do reprezentace se prosadili tři zástupci zábřežského oddílu Ondřej Sobčák, Olga Ollingerová a Dana Wiedermannová. VZP V sobotu 4. května uspořádala místní kancelář Všeobecné zdravotní pojišťovny pochod za zdravím. Jednalo se o turistickou vycházku v délce 8 km, která vedla prostřední cestou do Nemile, odtud do Lupěného a pěšinou podél železniční tratě zpět do Zábřeha. Účastníci vycházky obdrželi diplom a upomínkové předměty VZP i Města Zábřeh. Běh Terryho Foxe v Zábřehu poprvé Prvního června se v Zábřehu poprve konal Běh Terryho Foxe. Celou trasu mohli zájemci absolvovat podle vlastních schopností a výběru během, chůzí, na kole aj. Běh odstartoval český olympionik ve sjezdovém lyžování Ondřej Bank a na trať vyběhlo asi 300 účastníků. Po skončení Běhu Terryho Foxe se plocha náměstí Osvobození zaplnila streetvolejbalisty, kteří rovněž měli v Zábřehu svoji premiéru. 9

10 Péče o obyvatelstvo (sociální zabezpečení, Charita, zdravotnictví) K skončila Interna svoji činnost jako nemocnice a celý komplex budov byl přeměněn na lůžka ošetřovatelské péče. Zůstala zachována ambulanční péče, provoz rentgenu a záchranná služba. Celý problém se však zkomplikoval mimo jiné také tím, že na jednání zastupitelstva nebyla předložena tato záležitost, ale nová společenská smlouva Interny, v níž se měnily osoby, které vlastní podíly ve společnosti (viz příloha Interna). Celá tato kauza vyvolala u obyvatel města značný rozruch a znepokojení, které vyvrcholilo na veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 26. dubna Tam se rozhořčení obyvatelé dotazovali na tuto skutečnost, mimo jiné poukazovali i na to, že v budoucnosti může zdravotní péče ve městě být tímto způsobem značně omezena. Dotazy, proč došlo ke zrušení Interny jako nemocnice, byly směřovány na člena městského zastupitelstva a člena městské rady MUDr. Jiřího Černého, který se snažil celý problém přiblížit. Bohužel, však svými vysvětlujícími argumenty nepřesvědčil ani přítomné zastupitele, ani občany, kteří se zrušením nemocnice nesouhlasili. O zrušení INTERNY jako nemocničního zařízení a jejím převedením na lůžka následné péče se zachovanou ambulancí, však již bylo rozhodnuto a potvrzeno i ministerstvem zdravotnictví. V oblasti zdravotní péče došlo v tomto roce k dalšímu zhoršení, a to po zrušení pohotovostní lékařské péče v Zábřehu. Proti tomuto kroku zastupitelstvo města vzneslo protest zasláním dopisu přednostce okresního úřadu a zdravotnímu radovi okresního úřadu, kterým vyjádřili zásadní nesouhlas se zrušením pohotovostní lékařské péče. Bohužel však tento dopis nenašel ohlasu a pacienti od hodiny musejí v naléhavých případech jezdit do ordinace pohotovostního lékaře v Šumperku. ALFA Tříkrálová sbírka V tzv. evangelickém kostele v kostele Církve československé husitské u Sázavy je zřízen Dům na půl cesty Alfa, který slouží mladým lidem opouštějícím pro svůj věk dětské domovy. Zde se mladí pod dohledem sociální pracovnice učí samostatnému životu. Už druhým rokem v Zábřeze, stejně tak, jako v jiných obcích, probíhala Tříkrálová sbírka. Jejím organizátorem je Charita, která se také stará o celý průběh akce. V den sbírky se po městě rozešly tříkrálové skupinky dětí v úborech sv. Tří králů, doprovázeni dospělými, s pokladničkami ozdobenými symbolem Charity, do nichž vybírali peněžní dary. Výtěžek této akce je tradičně určen na pomoc bližnímu. V letošním roce se podařilo vybrat celkem ,- Kč. Centrum Oáza Celkem dvacet šest obyvatel města Zábřeha a okolí využilo služeb Centra Oáza. Je to stacionář, který působí v zábřežském Charitním domě v Žižkově ulici a slouží převážně mentálně a psychicky nemocným klientům již od roku Provoz je přizpůsoben potřebám klientů, zajišťují jej tři pracovnice, dvě na plný a jedna na částečný pracovní úvazek. Denní zaměstnání je rozděleno do několika bloků v nichž se střídají pracovní a odpočinkové činnosti tak, aby byla udržena pozornost a zároveň aby klienti Centra nebyli přetěžováni. Tradiční pracovní program zahrnuje práci s textilem a různými výtvarnými materiály. Klienti v něm kreslí, malují na hedvábí, na sklo, vyšívají a vyrábějí drobné upomínkové předměty jehelníčky, chňapky aj. Oblíbená je i technika tkaní drobných koberečků na tkacích stavech, třídění a navlékání korálků atd. 10

11 Jedním ze zaměstnání je i práce s keramickou hlínou. Klienti Centra se učí vytáčet tvary na hrnčířském kruhu a posléze i pálení hotových výrobků v keramické elektrické peci. Odpočinkový program je věnován relaxaci povídání o knížkách, čtení, ale i hry různých stolních deskových her aj. Různé Zbytky městských hradeb v Zahradní ulici Každé město si chrání a pečuje o starobylé památky, které mu zbývají z minulosti. K památkám nepatří jen domy, sochy a stromy, ale také stavby, které se do dnešních dnů dochovaly jen v torzech, či jsou zakomponovány do pozdějších staveb. Jednou z takových pozoruhodností a památkou na stavební historii města Zábřehu jsou i malé torzovité zbytky městských hradeb, které se nacházejí v Zahradní ulici. Když po roce 1820 byly městské hradby zrušeny a částečně rozbořeny, právě v této lokalitě byly jejich zbytky využity jako základy pro přístavby domků ve dvorních traktech budov na Masarykově náměstí i v přilehlých ulicích Žižkově a Komenského. V srpnu 2002 se v této zahradní části začalo s úpravami, zřejmě pro stavby rodinných domků. Představitelé města ani úředníci ze stavebního odboru nic nedbali na to, že zde dochází ke zničení posledních zbytků hradebních zdí této části města. Torzovité zbytky, které se dochovaly u zámku a v zahradách Farní ulice jsou jen malou (a špatnou) připomínkou na dobu, kdy město bylo opevněno pevnou kamennou hradbou. Průřez hradbou v Zahradní ulici ukazuje sílu hradby 185cm a dochovanou výšku 400 cm. Zároveň také seznamuje s technikou výstavby hradební zdi, kdy mezi dvě vyzděné zdi z kamene se vsypaly úlomky kamenů a cihel a navzájem zpevnily hliněnou maltou. Pevnost takto vystavěné a široké hradby byla zřejmá. Navíc, když si promítneme linii hradební zdi, ukazuje se, že hradba směřovala do zúžení Komenského ulice, do místa kde dnes stojí dům s malým podloubíčkem. Jedná se o novou stavbu na místě domu, který byl zbytkem horní městské brány. Hradby pak pokračovaly Ztracenou ulicí k zámku a dále Farní ulicí k Dolní bráně, která stála někde v místech dnešní prodejny Galanterie. Tato zpráva společně s fotografickou dokumentací tak zbude jako jediná (a jedinečná) památka na městské hradby. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela a kašny na náměstí U bočního vchodu do farního kostela sv. Bartoloměje z Farní ulice stála značně zchátralá a poškozená socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorskými pracemi na soše sv. Jana Nepomuckého, která pochází z 18. století, byl pověřen akademický sochař Jaroslav Jelínek z Prahy. Socha před svým přemístěním ke kostelu stála údajně v místech staré pošty, odkud byla v roce 1905 přenesena na nynější místo. Z údajů ve farní kronice však vyplývá, že původně byla umístěna na dolním předměstí a přestěhována ke kostelu byla v r Rekonstrukce se dočkala i kašna na Masarykově náměstí. Byla opravena socha nymfy se džbánem a rohem hojnosti, obnovena byla i lastura a vnitřní plocha kašny. Došlo také ke zřízení nových rozvodů vody, aby voda mohla prýštit ze všech otvorů, které byly pro vodu určeny. Zábřežská rodačka v Mozambiku Zábřežská rodačka Pavlína Hošková, po vystudování Evangelické teologické fakulty UK v Praze začala působit jako dobrovolnice mezinárodní humanitární organizace 11

12 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE v Africe, v Mozambiku. Působí tam v místní škole, pro kterou požádala Charitu Zábřeh a zábřežské farníky o uspořádání finanční sbírky na pomoc škole a dětem, které ji navštěvují. Na Zábřežsku proběhla finanční sbírka, která shromáždila před 75 tis. korun. Kromě peněz byly sbírkou získány i další dary, např. ocejchované dioptrické brýle. Sčítání lidu Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo k přineslo v září 2002 své první výsledky zveřejněním údajů. Prvními údaji, které byly zveřejněny byly údaje demografické. Pro Zábřeh tedy ze sčítání jsou platné tyto údaje: Obyvatelstvo: Město včetně integrovaných obcí má ke dni sčítání celkem obyvatel. Z toho je mužů a žen. Dětí od 0 do 14 let Obyvatel v produktivním věku (mezi rokem) je (4 742 mužů a žen). V postproduktivním věku nad 60 let je v Zábřehu celkem osob (z toho mužů a žen). Ekonomicky aktivních je obyvatel (3 587 mužů a žen). Mimo Zábřeh pracuje občanů města (asi 30 %) obyvatel města se hlásí k české národnosti, se hlásí k národnosti moravské, 146 k národnosti slovenské, 23 k národnosti německé, 17 k polské, 2 k národnosti romské a 524 osob uvedlo ostatní. Nejvíce obyvatel Zábřehu o sobě uvedlo, že je bez vyznání celkem osob. K římskokatolickému vyznání se přihlásilo osob, k Českobratrské církvi evangelické se hlásí 146 osob, k církvi Československé husitské 131 osob a k ostatním církvím s přihlásilo 503 obyvatel města. Nevyplněný údaj ve sčítacích arších ponechalo osob. K (ke dni sčítání) bylo zaznamenáno celkem domů, v nichž se nachází bytů (379 z nich nebylo trvale obýváno). Informace pro obyvatele V Průvodci - zábřežském kulturním a informačním měsíčníku vycházely v podzimních měsících informace pro obyvatele jak se chovat v různých případech ohrožení, kdo ohrožení vyhlašuje, kam mají obyvatelé ze svých bytů odejít, co si mají sebou vzít a jakým způsobem se mají chovat. 12

K R O N I K A Z Á B Ř E H A

K R O N I K A Z Á B Ř E H A K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2004 Zapsal: Kronikář Miroslav Hošek Pomocník kronikáře: PhDr. Miloslava Hošková, CSc. Počasí Počasí roku 2004 bylo nevyzpytatelné. Leden a únor sice byly měsíci

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské Prostìjovské radnièní listy Èíslo 12/2014 www.prostejov.eu 29. prosince 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Kronika obce Věchnov. (III.díl 2000 a dále)

Kronika obce Věchnov. (III.díl 2000 a dále) Kronika obce Věchnov (III.díl 2000 a dále) 2 Úvod Čtenáři se dostává do rukou již třetí díl Kroniky obce Věchnov. Stejně jak tomu bylo u druhého dílu chopil jsem se já- Libor Veselý, toho, aby byli naši

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více