Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/2013 ---------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/ tel.: Součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Štramberk Zauličí 485, Štramberk Ředitel: Mgr. Zdeňka Havlíková Vedoucí učitelka mateřské školy: Stanislava Juráková Zřizovatel školy: Město Štramberk Ve Štramberku Juráková Stanislava, vedoucí učitelka

2 Tento školní rok jsme zahájili s navýšenou kapacitou 52 dětí, bohužel ani toto navýšení neuspokojilo všechny žadatele o místo v MŠ. V únoru odešla na mateřskou dovolenou školnice, která k ukončila pracovní poměr, na její místo nastoupila školnice nová. Proto i tento školní rok je ve znamení spolupráce mezi školami, stmelováním kolektivu nových pracovnic ke spokojenosti dětí i rodičů. Na údržbu velké zahrady najímáme externí firmy, v letošním roce to byl KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. a Technická správa města Štramberka, také od července 2013 došlo ke změně údržbáře, který pracuje na zahradě a také provádí drobnou údržbu v budově. 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice, jejich přepočtený úvazek je 3,61 (došlo k mírnému navýšení zkráceného úvazku z 0,5 na 0,61) a 1 školnice na celý úvazek Všechny učitelky jsou plně kvalifikované, mají pedagogické vzdělání. Ve školní jídelně zabezpečují provoz 2 pracovnice, kuchařka na úvazek celý a ved. ŠJ na úvazek 0,4. 2. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy vyhlásila ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk na 16. května 2013 Do 1. tř. ZŠ nastupuje 13 dětí, 1 dítěti byl doporučen OŠD, 2 děti ukončily docházku z důvodu přestěhování rodiny. MŠ nabízela 15 volných míst. K zápisu se dostavilo 24 dětí, 9 dětí nebylo přijato. 3. Výsledky výchovy a vzdělávání Děti byly vzdělávány podle ŠVP s názvem Cestou poznání, který je zpracován na naše místní podmínky a je platný od V tomto školním roce jsme měli 6 dětí s OŠD. Pro tyto dítě byl vypracován IVP, vycházeli jsme z vlastní diagnostiky a také z kontrolního vyšetření poradenského zařízení. Ke konci roku jsme viděli dozrání a pokrok u všech dětí. Při MŠ i nadále pracoval Klub rodičů, který zodpovědně pomáhal s přípravou akcí pro děti a jejich rodiče. Také v tomto školním roce byla spolupráce s Klubem rodičů velmi dobrá a aktivní. MŠ má bohatý a pestrý program, je proto velmi důležitá blízká spolupráce se zástupci rodičů, kteří navrhují a schvalují akce na daný školní rok. Každoročně vyhlašujeme začátkem března tvořivou aktivitu pro rodiče a děti. Letos název zněl: Pravěk a zvířata minulosti. Do tvoření se zapojilo 67 % rodičů. Vznikaly výrobky z papíru, těstovin, rodiče pekli z perníku, skládali origami, pracovali s hlínou, moduritem, přírodninami. Pochoutkou pro všechny byl pečený, marcipánem zdobený veleještěr. Výstava završila snahu rodičů a dětí, kteří navzájem obdivovali svá dílka. Děti dostaly medaile a malé dárečky. Protože i naše město připravovalo výstavu s názvem Cesta do pravěku, nabídli jsme a nainstalovali všechny výrobky dětí i do Muzea Zdeňka Buriána. I zde výrobky dětí a rodičů získaly velký obdiv, líbily se všem návštěvníkům, kteří obdivovali šikovnost, nápaditost a zapojení našich rodičů do této mateřskou školou připravené akce. Akce mateřské školy: drakiáda s opékáním buřtů Mikulášská nadílka předvánoční tvořivé odpoledne s rodiči prodejní jarmark maškarní karneval s pohádkou den plný her s rodiči 2

3 2 týdenní grafomotorický trénink ve spolupráci s rodiči byl zaměřen na správný úchop tužky (zapojeno 24 dětí starší třídy) clean up zapojení do celosvětové aktivity odpolední hra s rodiči vynášení Moreny loučení se zimou fotografování dětí na společné foto a focení budoucích školáků na tablo besídka pro maminky s vlastním pohoštěním, které připravují samy děti návštěva amerických studentů vystoupení dětí velké třídy předplavecký výcvik starší třídy 23 dětí oslava Dne dětí s MŠ Zauličí i samostatně výlet s rodiči na Liščí mlýn do Frenštátu p.radhoštěm Zahradní slavnost s rozloučením s budoucími prvňáčky ve spolupráci s místostarostou ing. Škrabalem O. a řed. ZŠ a MŠ Štramberk Mgr. Havlíkovou Z. vítání občánků do našeho města 6 dětí starší třídy ukázka hasičské techniky na zahradě MŠ Od října do května probíhal v MŠ kroužek zumby, vedl ho externí pracovník pravidelně 1x týdně. Rodiče, kteří měli zájem své děti přihlásit, této možnosti využili. Kroužek navštěvovalo 23 dětí. S programem vystoupily na Mikulášské besídce a na Zahradní slavnosti. Velmi zdařilou akcí byla jízda psím spřežením. Přináší dětem neobyčejné zážitky. Letos bohatá sněhová nadílka tuto akci ještě zpestřila. Zajistili jsme dětem kulturní program, nejlépe v mateřské škole, ale také jsme jeli za pohádkou, většinou se starší třídou, letos to bylo do Štramberka (pohádka hraná dětmi ZŠ Štramberk) a do Kopřivnice. Návštěva pekárny uší ve městě Zajímavým programem byl program o pejskovi a jeho zálibě ve fotbal. Hlavním poznatkem bylo, že pes je nejen dobrým a věrným přítelem, ale může se stát i nepřítelem. Logopedická diagnostika dětí slouží k prevenci, apelujeme pak na rodiče, aby si zajistili včasnou logopedickou péči. Zapojili jsme se do 2 výtvarných soutěží. V zimě jsme se podíleli na výtvarné výstavě ve městě a taky jsme ji s dětmi navštívili. V dubnu proběhla týdenní pedagogická praxe studentky 1. ročníku Masarykovy univerzity Brno. Přihlásili jsme se do soutěže Vyhraj nové hřiště pro školku, vyrobili jsme maskota, postavičku Rabáska z ekologicky zpracovatelného materiálu, umístili ji v prostorách MŠ, poslali fotku do soutěže čím větší je MŠ, tím měla větší šanci získat počty hlasů. 4. Prevence sociálně patologických jevů V letošním roce jsme motivovali děti k toleranci a pochopení věkových zvláštností u dětí většího věkového rozpětí. Měli jsme šest dětí s OŠD. Starší děti pomáhaly mladším při orientaci v nabízených aktivitách, tvořivých činnostech i skupinové práci. Mladší děti se rychle zapojily do všech činností a snažily se starším vyrovnat, samy si braly i složitější úkoly. Děti se učily vzájemné toleranci a seberealizaci. Pomáhali nám, tak jako loni, příběhy s dětskými hrdiny, pohádky i příklady ze života MŠ a společnosti a také dětské zážitky a zkušenosti. Děti byly vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel a respektování potřeb jednotlivců. Spory si děti postupně řešily samy a domlouvaly se na společném řešení. Formou tvořivé dramatizace se děti seznámily s bezpečným pobytem venku, ochranou soukromí a osobních potřeb, s nebezpečím z hlediska vlivu cizích osob i s první pomocí při úrazu či ohrožení. Prevenci ochrany soukromí a vlastní bezpečnosti provádíme několikrát ročně, ale stěžejní akce jsou před prázdninami. Zapojili jsme se do soutěže v recyklaci plastu, třídíme odpady. V zimě pomáhaly děti s krmením zvěře a ptáků. Na zahradě chráníme drobné živočichy i rostliny. Pomáháme při úklidu zahrady i okolí, přihlásili jsme se do Clean up a akci jsme uskutečnili v dubnu. Děti mají velmi široké znalosti o přírodě. Ve třídě děti uklízejí samostatně pomůcky i hračky, v případě poničení jsou děti vedeny k nápravě a opravě znehodnocené hračky či předmětu a to i ve spolupráci s rodiči. 3

4 Pozornost věnujeme společenskému chování a vystupování, které bohužel není v některých rodinách uplatňováno. Ať jde o pozdrav, požádání či poděkování, stolování, pěkné oslovování, pomoc a důvěru, úctu ke starším lidem a rodičům. V letošním roce se měly možnost děti seznámit s kulturou studentů z USA, kteří v rámci exkurze naši MŠ navštívili. Děti vnímají vliv člověka na prostředí, ve kterém žije i vliv škodlivých látek a nedostatek pohybu na zdraví. Zdravé výživě se věnujeme především na podzim. Pohybovým aktivitám za každého počasí po celý rok. V závěru školního roku jsme mohli konstatovat značné pokroky u všech dětí ve všech oblastech PPJ. 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnice se vzdělávaly podle plánu mateřské školy. Proběhlo: 2x školení vedoucího zaměstnance 4x školení k prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků 1x školení ved. ŠJ Získané poznatky slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a jsou předávány ostatním pracovnicím prostřednictvím pedagogických porad. 6. Prezentace školy na veřejnosti mateřské školy neodmyslitelně patří. V letošním roce jsme uspořádali již XVIII. ročník pěvecké soutěže Zpívání pod Trúbou, Přihlásilo se 6 mateřských škol a zazpívalo 24 dětí. V porotě pracovaly 2 učitelky ze ZUŠ Z. Buriána, pobočka Štramberk p. Mojžíšová M. a Pukovcová H. a učitelka ZŠ a MŠ Štramberk p. Kalíšková V. Při plánování rozpočtu počítáme i s touto částkou, kterou si na soutěž vyčleňujeme. Pokud nám budou finanční prostředky stačit, budeme soutěž pořádat. Za těch 18. ročníků se soutěže zúčastnilo 405 dětí. Účastníci velmi pochvalně o naší soutěži hovoří, rádi se k nám vracejí a my jsme rádi, že se jim u nás líbí. Vždyť písnička do Tato akce je prezentací nejen naší mateřské školy a ZŠ a MŠ Štramberk, ale taky celého našeho města. Pravidelně aktualizujeme webové stránky naší MŠ, také přispíváme do městských novinek, ale i do odborného časopisu Informátorkám 3-8. Návštěvnost webových stránek našich rodičů je velmi vysoká, je vidět, že mají zájem o dění v MŠ a pro nás je to zpětná informace pro naši další práci. Co se podařilo vybudovat: zakoupení a zabudování 2 ks dětských houpadel na zahradu nová zrcadla do dětských umyváren zakoupení 4 ks kulatých dětských stolů do starší třídy vybudování tukové jímky pro kuchyň instalace internetu ke 2 počítačům ve třídách dětí vybudování dělící stěny z vrbiček, dětské typí a pískoviště vymalování 1. poschodí MŠ ve spolupráci se závodem KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r o. oprava štěrkové cesty kolem MŠ 4

5 7. Hodnocení ČŠI V tomto školním roce proběhla na naší mateřské škole inspekční a kontrolní činnost. Inspekce neshledala žádné nedostatky, konstatovala, že náš ŠVP je v souladu s RvP pro PV -viz inspekční zpráva. 8. Základní údaje o hospodaření školy viz ZŠ 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Mateřská škola nebyla do programů zapojena. 10. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mateřská škola nebyla do vzdělávání zapojena. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Mateřská škola takové projekty neměla. 12. Spolupráce s organizacemi ZŠ hospitace uč. MŠ v 1. tř. ZŠ návštěva dětí MŠ v 1. tř. ZŠ Hájenka Kopřivnice 2 ekologické programy, které byly hrazeny městem Štramberk Městská knihovna Čtení před spaním návštěva pracovnice knihovny v MŠ 2x Zapojení do výtvarné soutěže postavičky J. Lady. Město Štramberk vernisáž v muzeu Z. Buriána výtvarné práce našich dětí návštěva Betlémů s našimi dětmi instalace výstavky k výstavě Cesta do pravěku ZUŠ Z. Buriána účast učitelek v odborné porotě při pěvecké soutěži výběr dětí do hudebního oboru 5

6 Rabásek v MŠ Bařiny Již několik let se zamýšlíme nad rekonstrukcí naší krásné zahrady tak, aby nabídla dětem co nejvíce možností k pobytu venku. Jelikož stále nemáme dostatek finančních prostředků, zapojili jsme se do soutěže Rabásek. Vyrobili jsme z recyklovatelných materiálů postavičku paní Rabáskové na koloběžce a vystavili ji před MŠ. Pokud se nám podaří uspět v internetové soutěži o nejhezčího Rabáska, může naše MŠ vyhrát hřiště pro děti. Prosíme pro to o podporu na internetové adrese Hlasovat lze od 1. června do 14. června. Děkujeme za Vaši podporu. 6

7 Fotografie: Drakiáda Pes fotbalista Maškarní ples Loučení se zimou 7

8 Den Země v MŠ Besídka pro maminky Předlavecký výcvik 8

9 Pravěk a zvířata minulosti Američani v MŠ 9

10 paní Rabásková soutěž Zahradní slavnost Hasiči v MŠ Vítání občánků Výlet na Liščí mlýn 10

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny

Mateřská škola Štramberk. Bařiny Mateřská škola Štramberk Bařiny OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 1.1.VĚCNÉ...5 1.2.ŽIVOTOSPRÁVA...5 1.3.PSYCHOSOCIÁLNÍ...5 1.4.ORGANIZAČNÍ...6

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více