Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013"

Transkript

1 Odbor MP Brno - Prázdninový program v roce 2013 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Období a frekvence: Datové vymezení: Počet účastníků celkem: červenec a srpen každé úterý, h 9.7., 11.7., 16.7., 18.7., 30.7., 1.8., 6.8., 8.8., 13.8., 15.8., 20.8., MAXiBOBEK Období a frekvence: červenec a srpen středy h Datové vymezení: a 7.8. Místo konání: Kraví hora - psí výběh a psí louka v parku Lužánky Počet účastníků celkem: 66 ZOO - SE STRÁŽNÍKY ZA ZVÍŘÁTKY Období a frekvence: Datové vymezení: Místo konání: Počet účastníků celkem: 10. srpna hodin ZOO Brno 350 Období a frekvence: červenec a srpen h Datové vymezení: 12.7., 26.7., 9.8., NEJEZDI BEZ - přilby na - HLAVĚ Vyhodnocení: Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem bylo kontrolováno 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Počet účastníků celkem: 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Celkem 466 osob. 7.1

2 Odbor MP Brno - Výkaz osvětové činnosti na úseku dopravní výchovy dětí a opatření Odboru (kromě celoměstských akcí) r Besedy Praktický výcvik dětské dopravní hřiště Výjezdy mobilního dopravního hřiště a JZ Ostatní akce a opatření OP (kromě celoměstských) Celkem Odbor - dopravní výchova leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí navštívených škol výuk ve třídách dětí zúčast. škol zúčast. tříd dětí akcí dětí akcí účastníků dětí / účastníků CELKEM škol tříd akcí zúčastněných strážníků 3

3 Odbor MP Brno - Výkaz poradenské činnosti "Mobilního poradenského centra a Poradenského centra" 2013 "Mobilní poradenské centrum kriminality" (MOBIDIK) "Poradenské centrum" (PC) Poradenská činnost v Brně výjezdů mimo Brno návštěvníků občanů poskytnutých rad a informací leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM

4 Odbor MP Brno - výkaz 2013 Odbor / obecné kriminality Výukové programy Besedy obecné kriminality - dětí Dalmatin Speciální školy ¹ Domovy: dětské, mládeže Počet dětí celkem Ostatní besedy s občany (zóny vzájemné pomoci aj.) besed občanů ŘETÍZEK - namontovaných řetízků leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM Poznámka: ¹ školy pro děti nevidomé, neslyšící, s vadami řeči, zdravotně a tělesně postižené 2

5 DALMATIN Ve školním roce 2012/2013 proběhl šestý ročník projektu Dalmatin, zaměřeného na děti ze sociálně znevýhodněného a vyloučeného prostředí. Celkem se účastnilo šest základních škol z Brna - střed a Brna - sever (ZŠ Křenová, ZŠ Sekaninova, ZŠ Lidická, ZŠ nám. Republiky, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Merhautova, pracoviště Vranovská). Vyvrcholením celoroční práce byl čtyřdenní pobyt ( ) v rekreačním středisku MP Brno na Sykovci, kterého ze zúčastnilo 17 dětí. Pobyt byl věnován nejrůznějším sportovním aktivitám, zájmovým činnostem, výletům apod. 2

6 Odbor MP Brno - Senior akademie 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Prevence majetkové kriminality 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 8. Dopravní výchova 9. Práva spotřebitelů 13. Paměťové tréninky 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů (28) (17) 142 hodin 5 (17) EXKURZE Probační a mediační služba Střelnice Oper. střed. HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (14) (14)

7 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Oznamovatel, účastník DN 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 5. Oznamovatel, svědek (soud) 6. Organizace a úloha soudů 11. Oznamovatel tech. havárií 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 10. Klient advokátní kanceláře 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) EXKURZE Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (9) (14) (14) DISKUZNÍ VEČERY (8) (8) absolventů absolventů absolventů únor absolventů absolventů

8 Odbor MP Brno - Senior akademie 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Deviace 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 9. Práva spotřebitelů 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ 8. Dopravní výchova 13. Paměťové tréninky POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Kondiční cvičení - pasivní sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin EXKURZE Tunelová výcviková střelnice MOS Stanice HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Oznamovatel, účastník DN 6. Celní správa a její úkoly 11. Oznamovatel tech. havárií 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 5. Oznamovatel, svědek (soud) 10. Oznamovate, svědek (DN) 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN EXKURZE (proběhnou v kalendářním roce 2013) POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin DISKUZNÍ VEČERY absolventů absolventů absolventů absolventů absolventů

9 Odbor - preventivní projekty v roce 2012 Poř. číslo Název projektu Charakteristika (popis) Cílová skupina Poznámka 1. PORADENSKÉ CENTRUM (PC) Je projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Toto specializované pracoviště, které je umístěno v centru města, nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí. Zájemci zde mohou získat informace o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. 2. MOBILNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PREVENCE KRIMINALITY (MOBIDIK) Je rovněž projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Jedná se o autobus Karosa, přestavěný pro dané účely. Jeho význam spočívá nejen v obsahu, který je obdobný jako u stacionárního informačního pracoviště, ale zejména v jeho mobilitě, která umožňuje oslovit občany ve všech částech města, ale i celém Jihomoravském kraji. Nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí, o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. "Mobidik" nabízí i obsáhlou expozici zaměřenou na prevenci závislostí na alkoholu, tabáku a organických rozpouštědlech. 3. BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ Bezpečná lokalita bezpečné bydlení, je pilotním projektem, který je realizovaný na ulici Koniklecová č. 5. Primárně se soustředí na bezpečnostní a pořádková rizika uvnitř bytových domů, nicméně sekundárně předpokládá, že jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v jejich bezprostředním okolí. Cílem projektu je, ve spolupráci s vlastníky bytových domů, navrhnout a realizovat v bytových domech technická, organizační, režimová a sociální opatření, která budou pro vlastníky domů nejen dostupná a účinná, ale současně také legitimní, etická a vyvážená v základních lidských právech na bezpečí a soukromí. 1.1

10 4. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky strážníci Odboru dětem připomínají základy bezpečného chování v silničním provozu. Formou praktických jízd na dopravním hřišti, zábavnými dopravními testy, omalovánkami a křížovkami se děti učí poznávat dopravní značky, řešit modelové situace a hledat správná řešení nebezpečných situací v silničním provozu. Seznamují se s povinnou výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim pomáhá účastnit se silničního provozu bez dopravní nehody a úrazu. Těm nejmenším pomáhá proniknout do bezpečného chození po ulici pohádkový příběh "O KOBLÍŽKOVI", na kterém se děti učí základním znalostem pro přecházení ulice a chování na chodníku. Pro děti, které nemají jízdní kolo, anebo které na něm nemohou do Lužánek přijet, jsou zapůjčována kola odpovídajících velikostí, stejně jako i cyklistické přilby, případně koloběžky. 5. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: NEJEZDI BEZ (PŘILBY NA) HLAVĚ Projekt je zaměřený především na cílovou skupinu dětí - cyklistů, ale i na širší cyklistickou a "bruslařskou" veřejnost s cílem zdůraznit potřebu nosit ochrannou přilbu. Primárně se projekt zabývá prevencí úrazů cyklistů vyplývající z nedostatečného používání ochranných prostředků (přileb, chráničů), ale i z nedostatečného vybavení kol (brzdy, odrazky a za snížené viditelnosti předepsané osvětlení). Spojením informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro cyklisty do 18 let očekáváme zvýšení podílu dětí - cyklistů a bruslařů v silničním provozu, které používají předepsané ochranné přilby respektive chrániče a zvýšení informovanosti a motivace rodičů k pořízení těchto ochranných pomůcek pro své děti. Projekt je postaven na činnosti tzv. "bezpečné patroly", složené ze strážníků Odboru a příslušného revíru MP Brno, která v určených dnech působí na vytipovaných silničních úsecích cyklotras, kde je předpoklad zvýšeného pohybu cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích. Kromě uvedeného je činnost strážníků vedena snahou o eliminaci " třecích ploch" mezi skupinou cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích v duchu vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Podle stupně dodržení předepsané výbavy kola, používání ochranné přilby a dalších ochranných prvků jsou pak děti, ale i dospělí odměněni drobnými dárky (cykloláhev, tričko, reflexní pásky,přívěšky, pexeso, puzzle apod.). 6. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: MAXiBOBEK Dny letních prázdnin se řadí k termínům, kdy se výrazně zvyšuje turistů ve městě Brně, a to i těch, které doprovázejí jejich rodinní mazlíčci - psi. Stejně tak ale narůstá v letních měsících útoků psa na člověka a zejména pokusání dětí psem, ať už cizím nebo vlastním. Projekt MAXiBOBEK navazuje na výukový program Kamarád a v podmínkách psího výběhu na Kraví Hoře, i za účasti strážníka s územní odpovědností je zaměřen na poskytování širokého spektra informací týkajcíích se chodu, držení psů, jejich venčení, výcviku i bezpečného chování a řešení problematiky psích útoků. Majitelé, kteří dodržují vyhlášku města Brna (č. 21/2009), obdrží některý z předmětů, které zvýší bezpečí psa (reflexní obojek) nebo zjednoduší dodržování právních předpisů (obal na hygienické sáčky), případně zpříjemní cestování se psem (láhve na vodu). 1.2

11 7. EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL 8. KYBERŠIKANA 9. INFORMAČNÍ TABULE Je projektem, který se zaměřuje na cyklistickou veřejnost a jeho záměrem je snížit nápad krádeží jízdních kol a v případě jeho odcizení usnadnit jeho identifikaci při pátrání. Na všech základních útvarech (revírech) městské policie si občané mohou svá jízdní kola zaevidovat. Strážníci kola registrují podle výrobních čísel a nebo podle rodných čísel jejich majitelů. Zaevidovaná jízdní kola jsou viditelně označena samolepkou a současně je majiteli vydán tzv. technický průkaz jízdního kola, kde jsou nejen všechny údaje o majiteli, ale i o jízdním kole. Podrobný popis kola a jeho technické vybavení včetně výrobního nebo rodného čísla vyraženého na středu pak významně usnadňují jeho identifikaci při pátrání. V průběhu roku organizují strážníci nárazové kontrolní akce zaměřené na pátrání po jízdních kolech a současně kontrolují i jejich povinnou výbavu. Cvičení nabízí teoretické i praktické informace, týkající se fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Na konkrétních případech je předvedeno o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro oběť, tak i pro agresora kyberšikany. Cílem je podpořit žáky škol, pedagogické pracovníky a rodiče ve snaze předcházet šikaně a dalším formám násilí porušujících lidská práva, především přes mobilní telefon a internet. Uchazeči jsou seznámeni s pojmem kyberšikana, jeho specifiky i znaky, které mají s klasickou šikanou společné. Naučí se, jakými prostředky lze řešit konkrétní situace, ale především, jak těmto situacím předcházet. Jsou projektem, který osvědčenou formou informuje širokou občanskou veřejnost o možnostech zajištění vlastní bezpečnosti. Informační tabule nabízí i přehled o aktuálních projektech kriminality, které Městská policie Brno realizuje, a o možnostech jak se do nich zapojit. Informační tabule jsou umístěny téměř ve všech městských částech města Brna. Zpravidla jsou na úřadech městských částí nebo v jejich blízkosti a strážníci Odboru je pravidelně aktualizují. 10. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z hlediska metodických materiálů i rozměru cílové skupiny patří tento preventivní projekt mezi nejvýraznější u MPB. Školní metodici z brněnských základních škol, případně výchovní poradci vytipují třídy, se kterými pak (po vzájemné domluvě mezi vedením školy a MPB) strážník odboru prochází zvolené interaktivní cvičení, které si klade za cíl přiblížit a vysvětlit žákům situace, ve kterých se mohou stát obětí nebo pachatelem protiprávního jednání. Cvičení doplňuje široký výběr didaktických pomůcek a modelových situací. DĚTI A MLÁDEŽ 1.3

12 11. DALMATIN Ve školním roce 2007/2008 začal Odbor MP Brno realizovat projekt Dalmatin. Tento vychází z faktu, že jedním z dlouhodobých celospolečenských problémů je výrazný podíl dětí na trestné a přestupkové činnosti. A to jak v postavení pachatelů, tak také obětí. Přestože tyto děti jsou zastoupeny ve všech společenských vrstvách obyvatel, za nejrizikovější lze pokládat děti ze sociálně znevýhodněných a společensky nepřizpůsobených rodin. Jejich handicap často spočívá nejen v jejich sociálním postavení, ale i v příslušnosti k etnické nebo národnostní minoritě. Hlavním cílem tohoto projektu je inspirace a motivace dětí v cílové skupině ke smysluplnému trávení volného času, získání a rozvoj základních komunikačních schopností a dovedností, případně i základních společenských pravidel. Neméně významné je i posilování důvěry a otevřeného vztahu k policii a porozumění jejímu postavení ve společnosti. DĚTI A MLÁDEŽ 12. DOPRAVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Je projektem, který se významnou měrou podílí na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. Dopravní výchova je prováděna formou celoměstské dopravní soutěže zaměřené především na žáky 4. tříd. Tato cílová skupina byla vybrána zejména s ohledem na věkovou hranici 10 let, která je stanovena pro účast dětí v silničním provozu v úloze řidiče-cyklisty. Žáci procházejí teoretickou přípravou zakončenou zkušebním testem a následně absolvují praktickou výuku a přezkoušení na dětském dopravním hřišti. Pod dohledem strážníků Odboru se dětí učí základním pravidlům silničního provozu. V závěru školního roku je celoměstská soutěž vyhodnocována a úspěšní žáci obdrží řidičské průkazy cyklisty. Nejúspěšnější třídy a jednotlivci získávají navíc i věcné ceny. DĚTI 13. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - celoměstské (oblastní) kolo Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo dopravy - BESIP, spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem PČR, Českým červeným křížem a dalšími organizacemi. Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií (mladší - žáci tř. a starší - žáci tř.) a soutěží dle celostátních propozic ve znalostech z pravidel silničního provozu (testy), znalosti zdravovědy, dále absolvují jízdu zručnosti a praktickou jízdu po dětském dopravním hřišti dle pravidel pro provoz po pozemní komunikaci. DĚTI A MLÁDEŽ 14. SOUTĚŽE: EMPÍK HLEDÁ FOXÍKA Dětské dopoledne plné soutěží, her, a jiných atrakcí. Akce je připravena pro děti z MŠ i nejnižších ročníků ZŠ a tradičně probíhá koncem měsíce května od 9 do 11.30h, v prostorách brněnského parku Lužánky. XI. ročník soutěže proběhl , a to v prostorách parku "Lužánky" za účasti cca 307 dětí z 5 základních škol a 2 mateřských škol města Brna. DĚTI 1.4

13 15. SOUTĚŽE: EMPÍK CYKLISTA Celoroční dopravní soutěž, pořádaná na 1. stupni (4. třídách) základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti dětí v jejich bezpečném pohybu na pozemních komunikacích. Soutěž se skládá se ze dvou částí. První část je teoretická, kdy žáci projdou výukou základních pravidel provozu na pozemních komunikacích. V závěru tyto znalosti osvědčí kontrolním testem. Praktická část zahrnuje potvrzení teoretických znalostí jízdou na dětském dopravním hřišti, kde jsou simulovány různé dopravní situace, se kterými se může začínající cyklista - řidič nemotorového vozidla setkat. Celoroční soutěže žáků 4. tříd se zúčastnilo 37 škol, 72 tříd a 1440 dětí. 612 žákům, kteří splnili podmínky byly předány Průkazy cyklisty. Při slavnostním ukončením soutěže, dne v areálu Velodrom - Favorit Brno, bylo odměněno 47 žáků, kteří osvědčili bezchybné znalosti, jak v části teoretické, tak i praktické. Součástí vyhodnocení bylo předání pohárů nejlepším třem třídám a školám. DĚTI A MLÁDEŽ 16. SOUTĚŽE: MALÝ CYKLISTA Tento program dopravní výchovy je určen žákům 3. tříd a je zaměřen především na problematiku chodců. Cílem je osvojení si základních pravidel a pěstování správných návyků bezpečného pohybu dětí chodců a začínajících cyklistů jako účastníků silničního provozu. Žákům jsou pomocí interaktivních pomůcek, souboru dopravních značek, doplňovaček, hádanek, ve třech samostatných blocích vyučovacích hodinách, vysvětlovány zásady správného a bezpečného pohybu a chování dětí při chůzi po chodníku. Nemalá pozornost je věnována znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby, zásadám bezpečné jízdy na kole apod. Celoročního systematického programu se zúčastnilo 40 škol, 69 třetích tříd a 1400 dětí. DĚTI A MLÁDEŽ 17. SOUTĚŽE: ŽELEZNÝ EMPÍK Jedná se o branný závod pro žáky brněnských základních škol. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií, a to: pro žáky 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd, 8. a 9. tříd. Poslední ročníky se konají v areálu SKP Kometa a jeho okolí. Tradiční disciplíny, jako jsou běh, hod na cíl, kvíz ze zdravovědy nebo přenášení zraněné osoby, byly doplněny netradičními disciplínami, např. střelbou ze vzduchovky, přesunem na raftu přes řeku, lanovým transferem přes řeku apod. Po celou dobu je pro všechny děti připraven volnočasový program (ukázka Jednotky psovodů MP Brno a ukázka dovedností žáků SŠ, obor Ochrana osob a majetku). V roce 2013 se závodu zúčastnilo celkem 18 základních škol, z toho 16 brněnských a dvou mimobrněnských. Závodní dráhu postupně absolvovalo 75 závodníků, sestavených do 25 smíšených družstev. Celkově bylo na akci přítomno cca 285 osob. DĚTI A MLÁDEŽ 1.5

14 18. SOUTĚŽE: EMPÍK NADĚLUJE Celoměstská soutěž pořádaná Městskou policií Brno, pod záštitou primátora stautárního města Brna. Soutěž je zaměřena na výtvarné aliterární dovednosti žáků MŠ, ZŠ, speciálních škol. Téma soutěže: "Jak tráví vánoce pejsci a kočičky z brněnského útulku". Vyhlášení výsledků probíhá v měsíci prosinci v rámci "Vánoc na brněnské radnici". Soutěž probíhala ve dnech 1. října až 30. listopadu 2012 a celkem se zúčastnilo 45 školských zařízení, z toho 16 mateřských škol, 24 základních, 5 speciálních. Zasláno bylo 788 děl, převážně kreseb, maleb, koláží, ale také literární díla. Vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Empík naděluje a předání cen proběhlo dne v prostorách Nové radnice. DĚTI A MLÁDEŽ 19. SENIOR - AKADEMIE Je speciální studijní program formátu celoživotního vzdělávání (obdoba univerzit třetího věku) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, jež jsou aktuální. Další témata směřují k ochraně spotřebitele, pacienta, nájemníka, k právům v penzionech a léčebnách. Posluchači se vzdělávají i v oblasti psychologie vztahů, obětí a trénování paměti. Součástí studia sjou i volitelné kurzy praktického nácviku první pomoci, sebeobrany a počítačové gramotnosti. Při exkurzích se senioři seznamují s úkoly a fungováním operačních středisek IZS a s výcvikem strážníků a hasičů. Intenzivní studium trvá 6 měsíců a podílí se na něm lektoři z MP Brno, PČR KŘ JmK, HZS JmK, BESIPu, BKB, SOS, Kanceláře veřejného ochránce práv, VPŠ MV ČR, Donasy s.r.o., PMS ČR, ZZS JmK a dalších specializovaných institucí. Intenzivní studium se dělí na Základní studijní program a Pokročilý studijní program. Oba programy probíhají na několika místech (Kancelář veřejného ochránce práv, SPP MP Brno, atd.) Na intenzivní studijní program navazují "Absolventské studijní programy", mezi které patří "Letní branně vzdělávací seminář pro absolventy", "Diskusní a klubové večery pro absolventy", členství v "Klubové knihovně bezpečí" a možnost odebírat "Absolventský zpravodaj". Kromě intenzivních a absolventských studijních programů nabízí Senior akademie i "Volné osvětové programy", které jsou určené pro neziskové organizace, občanská, zájmová a profesní sdružení, dále pak pro kluby seniorů, domovy pro seniory a domovní samosprávy atd. SENIOŘI 20. ŘETÍZEK Projekt je zaměřen na osaměle žijící seniory. Bezplatnou montáží bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů je technicky zvyšována bezpečnost občanů v této cílové skupině při kontaktu s cizími osobami. Součástí montáže, kterou provádí strážník Odboru MP Brno, je i poučení seniora o bezpečném postupu při jednání s cizími osobami. Senior je následně vybaven informační samolepkou na vnitřní stranu vstupních dveří, která obsahuje základní pravidla bezpečného chování a telefonní číslo na Senior linku bezpečí. SENIOŘI 1.6

15 21. SENIOR-LINKA BEZPEČÍ Projekt je cílený na populaci seniorů, kteří jsou ve svých bytech ohrožováni trestnou činností pachatelů, jež se vydávají za pracovníky různých právnických osob a firem (elektrárny, plynárny, vodárny, sociální odbory apod.). Městská policie Brno nabízí na speciální telefonní lince službu, kde si občané mohou ověřit totožnost takového pracovníka. Dotčené subjekty poskytují městské policii seznamy terénních pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět práce v bytech (odečty, opravy apod.). Při dotazu občana je městská policie schopna ověřit nejen jméno osoby, ale i číslo služebního průkazu, místo působnosti pracovníka apod.. Informace o totožnosti je doplněna radou, jak ve vztahu k osobě, která se dožaduje vstupu do bytu dále postupovat. SENIOŘI 22. OSVĚTOVÁ ČINNOST NA ÚSEKU PREVENCE KRIMINALITY PÁCHANÉ NA SENIORECH Projekt je určen pro seniory a je realizován formou besed v senior klubech, domovech důchodců a kulturních centrech, kde se tato část populace sdružuje. Strážníci Odboru seznamují seniory s aktuálními formami trestné činnosti páchané na této části populace. Informují je o dostupných metodách zajištění bezpečnosti osob a majetku. Současně s nimi vyhodnocují jejich vlastní zkušenosti a odpovídající formou je analyzují a vyvozují z nich závěry a poučení. Součástí těchto setkání je i distribuce informačních materiálů s odpovídající tématikou. SENIOŘI 23. SMS PRO NESLYŠÍCÍ Je projekt, který volně navazuje na tísňovou linku pro neslyšící formou faxu. Výrazné rozšíření mobilních telefonů přineslo i požadavek na modernizaci této služby. Komunikace neslyšících občanů a Městského operačního střediska prostřednictvím SMS zpráv je pro osoby neslyšící a osoby se zbytky sluchu významným přínosem pro zvýšení jejich bezpečí. OSOBY NESLYŠÍCÍ 24. INFORMAČNÍ HLASOVÉ MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ Je projekt, který se zaměřuje na osoby nevidomé a slabozraké. Záměrem projektu je zlepšení dostupnosti služeb, které městská policie nabízí. Zejména se jedná o zvýšení dostupnosti služeb nabízených základními pořádkovými útvary (revíry). Podstata projektu je založena na technickém zařízení, které je instalováno na jednotlivých služebnách městské policie. Tato zařízení jsou iniciována pagery (tlačítky), kterými jsou osoby nevidomé vybaveny. Nachází-li se nevidomá osoba v blízkosti služebny a stiskne-li tlačítko na pageru, aktivuje se zvukový hlásič na plášti budovy služebny. Nevidomý se z hlásiče dozví informace o místě, kde se nachází. Současně je akustickým signálem informován dozorčí služebny, který se nevidomé osoby ujme a pomůže jí vyřešit vzniklou situaci (nahlášení události, informace o poloze apod.). OSOBY NEVIDOMÉ 1.7

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky ZÁKLADNÍHO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky ZÁKLADNÍHO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ LICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky HO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r. 2012/2013 STUDIJNÍ PROGRAM: Od 24. 9. 2012 do 1. 4. 2013 140 posluchačů a 105 výukových

Více

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY 1. Mládež a paragrafy Obsah semináře: Trestní odpovědnost mládeže, přestupky, trestné činy, tresty, oprávnění MP Cílová skupina:

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 13. 1. 2014 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2013 Práce s dětmi a mládeží ve školských

Více

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016 Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY www.mpkv.cz, posta@mpkv.cz 2. 1. 2016 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí ZALOŽENO v roce 2005 Činnost: od roku 2005 Důvod založení: sjednocení postupů, transformace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Preventivní projekty. 1/ Projekty pro veřejnost. Mobilní poradenské centrum

Preventivní projekty. 1/ Projekty pro veřejnost. Mobilní poradenské centrum Preventivní projekty 1/ Projekty pro veřejnost Mobilní poradenské centrum Speciálně upravený autobus, který široké veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, představili brněnští strážníci

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, KARLOVY VARY

Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, KARLOVY VARY ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU Školní 7 - (Lidový dům) 360 17 Karlovy Vary Stará Role tel.: 353 153 937 www.mpkv.cz kontakty na lektory: Pavel Dawidko +420 602 302 482, Kamila Hofmanová +420 724 024 905,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky POKROČILÉHO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky POKROČILÉHO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ LICIE BRNO Odbor prevence Plán výuky KROČILÉHO studijního programu VII. ročníku SENIOR AKADEMIE r. 2012/2013 KOROČILÝ STUDIJNÍ PROGRAM: Od 24. 9. 2012 do 1. 4. 2013 100 posluchačů

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009

PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009 PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009 Předmět: Prevence úrazů a otrav u dětí, dospělých a seniorů, ZSF JU Vyučující:

Více

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C) a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH - STRÁŽNÍCI PRO DĚTI (projekt prevence dopravní nehodovosti dětí - chodců a cyklistů) Na dětském dopravním hřišti v

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 Metodický pokyn MORP hl.m. Prahy a MSH hl.m. Prahy pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti,

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN Otevřena 1973 850 žáků, 60 pedagogických

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH PROVOZNÍ ŘÁD DDH Zásady provozního řádu pro výuku na DDH dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více