Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013"

Transkript

1 Odbor MP Brno - Prázdninový program v roce 2013 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Období a frekvence: Datové vymezení: Počet účastníků celkem: červenec a srpen každé úterý, h 9.7., 11.7., 16.7., 18.7., 30.7., 1.8., 6.8., 8.8., 13.8., 15.8., 20.8., MAXiBOBEK Období a frekvence: červenec a srpen středy h Datové vymezení: a 7.8. Místo konání: Kraví hora - psí výběh a psí louka v parku Lužánky Počet účastníků celkem: 66 ZOO - SE STRÁŽNÍKY ZA ZVÍŘÁTKY Období a frekvence: Datové vymezení: Místo konání: Počet účastníků celkem: 10. srpna hodin ZOO Brno 350 Období a frekvence: červenec a srpen h Datové vymezení: 12.7., 26.7., 9.8., NEJEZDI BEZ - přilby na - HLAVĚ Vyhodnocení: Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem bylo kontrolováno 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Počet účastníků celkem: 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Celkem 466 osob. 7.1

2 Odbor MP Brno - Výkaz osvětové činnosti na úseku dopravní výchovy dětí a opatření Odboru (kromě celoměstských akcí) r Besedy Praktický výcvik dětské dopravní hřiště Výjezdy mobilního dopravního hřiště a JZ Ostatní akce a opatření OP (kromě celoměstských) Celkem Odbor - dopravní výchova leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí navštívených škol výuk ve třídách dětí zúčast. škol zúčast. tříd dětí akcí dětí akcí účastníků dětí / účastníků CELKEM škol tříd akcí zúčastněných strážníků 3

3 Odbor MP Brno - Výkaz poradenské činnosti "Mobilního poradenského centra a Poradenského centra" 2013 "Mobilní poradenské centrum kriminality" (MOBIDIK) "Poradenské centrum" (PC) Poradenská činnost v Brně výjezdů mimo Brno návštěvníků občanů poskytnutých rad a informací leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM

4 Odbor MP Brno - výkaz 2013 Odbor / obecné kriminality Výukové programy Besedy obecné kriminality - dětí Dalmatin Speciální školy ¹ Domovy: dětské, mládeže Počet dětí celkem Ostatní besedy s občany (zóny vzájemné pomoci aj.) besed občanů ŘETÍZEK - namontovaných řetízků leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM Poznámka: ¹ školy pro děti nevidomé, neslyšící, s vadami řeči, zdravotně a tělesně postižené 2

5 DALMATIN Ve školním roce 2012/2013 proběhl šestý ročník projektu Dalmatin, zaměřeného na děti ze sociálně znevýhodněného a vyloučeného prostředí. Celkem se účastnilo šest základních škol z Brna - střed a Brna - sever (ZŠ Křenová, ZŠ Sekaninova, ZŠ Lidická, ZŠ nám. Republiky, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Merhautova, pracoviště Vranovská). Vyvrcholením celoroční práce byl čtyřdenní pobyt ( ) v rekreačním středisku MP Brno na Sykovci, kterého ze zúčastnilo 17 dětí. Pobyt byl věnován nejrůznějším sportovním aktivitám, zájmovým činnostem, výletům apod. 2

6 Odbor MP Brno - Senior akademie 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Prevence majetkové kriminality 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 8. Dopravní výchova 9. Práva spotřebitelů 13. Paměťové tréninky 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů (28) (17) 142 hodin 5 (17) EXKURZE Probační a mediační služba Střelnice Oper. střed. HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (14) (14)

7 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Oznamovatel, účastník DN 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 5. Oznamovatel, svědek (soud) 6. Organizace a úloha soudů 11. Oznamovatel tech. havárií 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 10. Klient advokátní kanceláře 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) EXKURZE Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (9) (14) (14) DISKUZNÍ VEČERY (8) (8) absolventů absolventů absolventů únor absolventů absolventů

8 Odbor MP Brno - Senior akademie 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Deviace 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 9. Práva spotřebitelů 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ 8. Dopravní výchova 13. Paměťové tréninky POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Kondiční cvičení - pasivní sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin EXKURZE Tunelová výcviková střelnice MOS Stanice HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Oznamovatel, účastník DN 6. Celní správa a její úkoly 11. Oznamovatel tech. havárií 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 5. Oznamovatel, svědek (soud) 10. Oznamovate, svědek (DN) 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN EXKURZE (proběhnou v kalendářním roce 2013) POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin DISKUZNÍ VEČERY absolventů absolventů absolventů absolventů absolventů

9 Odbor - preventivní projekty v roce 2012 Poř. číslo Název projektu Charakteristika (popis) Cílová skupina Poznámka 1. PORADENSKÉ CENTRUM (PC) Je projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Toto specializované pracoviště, které je umístěno v centru města, nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí. Zájemci zde mohou získat informace o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. 2. MOBILNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PREVENCE KRIMINALITY (MOBIDIK) Je rovněž projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Jedná se o autobus Karosa, přestavěný pro dané účely. Jeho význam spočívá nejen v obsahu, který je obdobný jako u stacionárního informačního pracoviště, ale zejména v jeho mobilitě, která umožňuje oslovit občany ve všech částech města, ale i celém Jihomoravském kraji. Nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí, o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. "Mobidik" nabízí i obsáhlou expozici zaměřenou na prevenci závislostí na alkoholu, tabáku a organických rozpouštědlech. 3. BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ Bezpečná lokalita bezpečné bydlení, je pilotním projektem, který je realizovaný na ulici Koniklecová č. 5. Primárně se soustředí na bezpečnostní a pořádková rizika uvnitř bytových domů, nicméně sekundárně předpokládá, že jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v jejich bezprostředním okolí. Cílem projektu je, ve spolupráci s vlastníky bytových domů, navrhnout a realizovat v bytových domech technická, organizační, režimová a sociální opatření, která budou pro vlastníky domů nejen dostupná a účinná, ale současně také legitimní, etická a vyvážená v základních lidských právech na bezpečí a soukromí. 1.1

10 4. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky strážníci Odboru dětem připomínají základy bezpečného chování v silničním provozu. Formou praktických jízd na dopravním hřišti, zábavnými dopravními testy, omalovánkami a křížovkami se děti učí poznávat dopravní značky, řešit modelové situace a hledat správná řešení nebezpečných situací v silničním provozu. Seznamují se s povinnou výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim pomáhá účastnit se silničního provozu bez dopravní nehody a úrazu. Těm nejmenším pomáhá proniknout do bezpečného chození po ulici pohádkový příběh "O KOBLÍŽKOVI", na kterém se děti učí základním znalostem pro přecházení ulice a chování na chodníku. Pro děti, které nemají jízdní kolo, anebo které na něm nemohou do Lužánek přijet, jsou zapůjčována kola odpovídajících velikostí, stejně jako i cyklistické přilby, případně koloběžky. 5. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: NEJEZDI BEZ (PŘILBY NA) HLAVĚ Projekt je zaměřený především na cílovou skupinu dětí - cyklistů, ale i na širší cyklistickou a "bruslařskou" veřejnost s cílem zdůraznit potřebu nosit ochrannou přilbu. Primárně se projekt zabývá prevencí úrazů cyklistů vyplývající z nedostatečného používání ochranných prostředků (přileb, chráničů), ale i z nedostatečného vybavení kol (brzdy, odrazky a za snížené viditelnosti předepsané osvětlení). Spojením informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro cyklisty do 18 let očekáváme zvýšení podílu dětí - cyklistů a bruslařů v silničním provozu, které používají předepsané ochranné přilby respektive chrániče a zvýšení informovanosti a motivace rodičů k pořízení těchto ochranných pomůcek pro své děti. Projekt je postaven na činnosti tzv. "bezpečné patroly", složené ze strážníků Odboru a příslušného revíru MP Brno, která v určených dnech působí na vytipovaných silničních úsecích cyklotras, kde je předpoklad zvýšeného pohybu cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích. Kromě uvedeného je činnost strážníků vedena snahou o eliminaci " třecích ploch" mezi skupinou cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích v duchu vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Podle stupně dodržení předepsané výbavy kola, používání ochranné přilby a dalších ochranných prvků jsou pak děti, ale i dospělí odměněni drobnými dárky (cykloláhev, tričko, reflexní pásky,přívěšky, pexeso, puzzle apod.). 6. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: MAXiBOBEK Dny letních prázdnin se řadí k termínům, kdy se výrazně zvyšuje turistů ve městě Brně, a to i těch, které doprovázejí jejich rodinní mazlíčci - psi. Stejně tak ale narůstá v letních měsících útoků psa na člověka a zejména pokusání dětí psem, ať už cizím nebo vlastním. Projekt MAXiBOBEK navazuje na výukový program Kamarád a v podmínkách psího výběhu na Kraví Hoře, i za účasti strážníka s územní odpovědností je zaměřen na poskytování širokého spektra informací týkajcíích se chodu, držení psů, jejich venčení, výcviku i bezpečného chování a řešení problematiky psích útoků. Majitelé, kteří dodržují vyhlášku města Brna (č. 21/2009), obdrží některý z předmětů, které zvýší bezpečí psa (reflexní obojek) nebo zjednoduší dodržování právních předpisů (obal na hygienické sáčky), případně zpříjemní cestování se psem (láhve na vodu). 1.2

11 7. EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL 8. KYBERŠIKANA 9. INFORMAČNÍ TABULE Je projektem, který se zaměřuje na cyklistickou veřejnost a jeho záměrem je snížit nápad krádeží jízdních kol a v případě jeho odcizení usnadnit jeho identifikaci při pátrání. Na všech základních útvarech (revírech) městské policie si občané mohou svá jízdní kola zaevidovat. Strážníci kola registrují podle výrobních čísel a nebo podle rodných čísel jejich majitelů. Zaevidovaná jízdní kola jsou viditelně označena samolepkou a současně je majiteli vydán tzv. technický průkaz jízdního kola, kde jsou nejen všechny údaje o majiteli, ale i o jízdním kole. Podrobný popis kola a jeho technické vybavení včetně výrobního nebo rodného čísla vyraženého na středu pak významně usnadňují jeho identifikaci při pátrání. V průběhu roku organizují strážníci nárazové kontrolní akce zaměřené na pátrání po jízdních kolech a současně kontrolují i jejich povinnou výbavu. Cvičení nabízí teoretické i praktické informace, týkající se fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Na konkrétních případech je předvedeno o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro oběť, tak i pro agresora kyberšikany. Cílem je podpořit žáky škol, pedagogické pracovníky a rodiče ve snaze předcházet šikaně a dalším formám násilí porušujících lidská práva, především přes mobilní telefon a internet. Uchazeči jsou seznámeni s pojmem kyberšikana, jeho specifiky i znaky, které mají s klasickou šikanou společné. Naučí se, jakými prostředky lze řešit konkrétní situace, ale především, jak těmto situacím předcházet. Jsou projektem, který osvědčenou formou informuje širokou občanskou veřejnost o možnostech zajištění vlastní bezpečnosti. Informační tabule nabízí i přehled o aktuálních projektech kriminality, které Městská policie Brno realizuje, a o možnostech jak se do nich zapojit. Informační tabule jsou umístěny téměř ve všech městských částech města Brna. Zpravidla jsou na úřadech městských částí nebo v jejich blízkosti a strážníci Odboru je pravidelně aktualizují. 10. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z hlediska metodických materiálů i rozměru cílové skupiny patří tento preventivní projekt mezi nejvýraznější u MPB. Školní metodici z brněnských základních škol, případně výchovní poradci vytipují třídy, se kterými pak (po vzájemné domluvě mezi vedením školy a MPB) strážník odboru prochází zvolené interaktivní cvičení, které si klade za cíl přiblížit a vysvětlit žákům situace, ve kterých se mohou stát obětí nebo pachatelem protiprávního jednání. Cvičení doplňuje široký výběr didaktických pomůcek a modelových situací. DĚTI A MLÁDEŽ 1.3

12 11. DALMATIN Ve školním roce 2007/2008 začal Odbor MP Brno realizovat projekt Dalmatin. Tento vychází z faktu, že jedním z dlouhodobých celospolečenských problémů je výrazný podíl dětí na trestné a přestupkové činnosti. A to jak v postavení pachatelů, tak také obětí. Přestože tyto děti jsou zastoupeny ve všech společenských vrstvách obyvatel, za nejrizikovější lze pokládat děti ze sociálně znevýhodněných a společensky nepřizpůsobených rodin. Jejich handicap často spočívá nejen v jejich sociálním postavení, ale i v příslušnosti k etnické nebo národnostní minoritě. Hlavním cílem tohoto projektu je inspirace a motivace dětí v cílové skupině ke smysluplnému trávení volného času, získání a rozvoj základních komunikačních schopností a dovedností, případně i základních společenských pravidel. Neméně významné je i posilování důvěry a otevřeného vztahu k policii a porozumění jejímu postavení ve společnosti. DĚTI A MLÁDEŽ 12. DOPRAVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Je projektem, který se významnou měrou podílí na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. Dopravní výchova je prováděna formou celoměstské dopravní soutěže zaměřené především na žáky 4. tříd. Tato cílová skupina byla vybrána zejména s ohledem na věkovou hranici 10 let, která je stanovena pro účast dětí v silničním provozu v úloze řidiče-cyklisty. Žáci procházejí teoretickou přípravou zakončenou zkušebním testem a následně absolvují praktickou výuku a přezkoušení na dětském dopravním hřišti. Pod dohledem strážníků Odboru se dětí učí základním pravidlům silničního provozu. V závěru školního roku je celoměstská soutěž vyhodnocována a úspěšní žáci obdrží řidičské průkazy cyklisty. Nejúspěšnější třídy a jednotlivci získávají navíc i věcné ceny. DĚTI 13. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - celoměstské (oblastní) kolo Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo dopravy - BESIP, spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem PČR, Českým červeným křížem a dalšími organizacemi. Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií (mladší - žáci tř. a starší - žáci tř.) a soutěží dle celostátních propozic ve znalostech z pravidel silničního provozu (testy), znalosti zdravovědy, dále absolvují jízdu zručnosti a praktickou jízdu po dětském dopravním hřišti dle pravidel pro provoz po pozemní komunikaci. DĚTI A MLÁDEŽ 14. SOUTĚŽE: EMPÍK HLEDÁ FOXÍKA Dětské dopoledne plné soutěží, her, a jiných atrakcí. Akce je připravena pro děti z MŠ i nejnižších ročníků ZŠ a tradičně probíhá koncem měsíce května od 9 do 11.30h, v prostorách brněnského parku Lužánky. XI. ročník soutěže proběhl , a to v prostorách parku "Lužánky" za účasti cca 307 dětí z 5 základních škol a 2 mateřských škol města Brna. DĚTI 1.4

13 15. SOUTĚŽE: EMPÍK CYKLISTA Celoroční dopravní soutěž, pořádaná na 1. stupni (4. třídách) základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti dětí v jejich bezpečném pohybu na pozemních komunikacích. Soutěž se skládá se ze dvou částí. První část je teoretická, kdy žáci projdou výukou základních pravidel provozu na pozemních komunikacích. V závěru tyto znalosti osvědčí kontrolním testem. Praktická část zahrnuje potvrzení teoretických znalostí jízdou na dětském dopravním hřišti, kde jsou simulovány různé dopravní situace, se kterými se může začínající cyklista - řidič nemotorového vozidla setkat. Celoroční soutěže žáků 4. tříd se zúčastnilo 37 škol, 72 tříd a 1440 dětí. 612 žákům, kteří splnili podmínky byly předány Průkazy cyklisty. Při slavnostním ukončením soutěže, dne v areálu Velodrom - Favorit Brno, bylo odměněno 47 žáků, kteří osvědčili bezchybné znalosti, jak v části teoretické, tak i praktické. Součástí vyhodnocení bylo předání pohárů nejlepším třem třídám a školám. DĚTI A MLÁDEŽ 16. SOUTĚŽE: MALÝ CYKLISTA Tento program dopravní výchovy je určen žákům 3. tříd a je zaměřen především na problematiku chodců. Cílem je osvojení si základních pravidel a pěstování správných návyků bezpečného pohybu dětí chodců a začínajících cyklistů jako účastníků silničního provozu. Žákům jsou pomocí interaktivních pomůcek, souboru dopravních značek, doplňovaček, hádanek, ve třech samostatných blocích vyučovacích hodinách, vysvětlovány zásady správného a bezpečného pohybu a chování dětí při chůzi po chodníku. Nemalá pozornost je věnována znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby, zásadám bezpečné jízdy na kole apod. Celoročního systematického programu se zúčastnilo 40 škol, 69 třetích tříd a 1400 dětí. DĚTI A MLÁDEŽ 17. SOUTĚŽE: ŽELEZNÝ EMPÍK Jedná se o branný závod pro žáky brněnských základních škol. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií, a to: pro žáky 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd, 8. a 9. tříd. Poslední ročníky se konají v areálu SKP Kometa a jeho okolí. Tradiční disciplíny, jako jsou běh, hod na cíl, kvíz ze zdravovědy nebo přenášení zraněné osoby, byly doplněny netradičními disciplínami, např. střelbou ze vzduchovky, přesunem na raftu přes řeku, lanovým transferem přes řeku apod. Po celou dobu je pro všechny děti připraven volnočasový program (ukázka Jednotky psovodů MP Brno a ukázka dovedností žáků SŠ, obor Ochrana osob a majetku). V roce 2013 se závodu zúčastnilo celkem 18 základních škol, z toho 16 brněnských a dvou mimobrněnských. Závodní dráhu postupně absolvovalo 75 závodníků, sestavených do 25 smíšených družstev. Celkově bylo na akci přítomno cca 285 osob. DĚTI A MLÁDEŽ 1.5

14 18. SOUTĚŽE: EMPÍK NADĚLUJE Celoměstská soutěž pořádaná Městskou policií Brno, pod záštitou primátora stautárního města Brna. Soutěž je zaměřena na výtvarné aliterární dovednosti žáků MŠ, ZŠ, speciálních škol. Téma soutěže: "Jak tráví vánoce pejsci a kočičky z brněnského útulku". Vyhlášení výsledků probíhá v měsíci prosinci v rámci "Vánoc na brněnské radnici". Soutěž probíhala ve dnech 1. října až 30. listopadu 2012 a celkem se zúčastnilo 45 školských zařízení, z toho 16 mateřských škol, 24 základních, 5 speciálních. Zasláno bylo 788 děl, převážně kreseb, maleb, koláží, ale také literární díla. Vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Empík naděluje a předání cen proběhlo dne v prostorách Nové radnice. DĚTI A MLÁDEŽ 19. SENIOR - AKADEMIE Je speciální studijní program formátu celoživotního vzdělávání (obdoba univerzit třetího věku) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, jež jsou aktuální. Další témata směřují k ochraně spotřebitele, pacienta, nájemníka, k právům v penzionech a léčebnách. Posluchači se vzdělávají i v oblasti psychologie vztahů, obětí a trénování paměti. Součástí studia sjou i volitelné kurzy praktického nácviku první pomoci, sebeobrany a počítačové gramotnosti. Při exkurzích se senioři seznamují s úkoly a fungováním operačních středisek IZS a s výcvikem strážníků a hasičů. Intenzivní studium trvá 6 měsíců a podílí se na něm lektoři z MP Brno, PČR KŘ JmK, HZS JmK, BESIPu, BKB, SOS, Kanceláře veřejného ochránce práv, VPŠ MV ČR, Donasy s.r.o., PMS ČR, ZZS JmK a dalších specializovaných institucí. Intenzivní studium se dělí na Základní studijní program a Pokročilý studijní program. Oba programy probíhají na několika místech (Kancelář veřejného ochránce práv, SPP MP Brno, atd.) Na intenzivní studijní program navazují "Absolventské studijní programy", mezi které patří "Letní branně vzdělávací seminář pro absolventy", "Diskusní a klubové večery pro absolventy", členství v "Klubové knihovně bezpečí" a možnost odebírat "Absolventský zpravodaj". Kromě intenzivních a absolventských studijních programů nabízí Senior akademie i "Volné osvětové programy", které jsou určené pro neziskové organizace, občanská, zájmová a profesní sdružení, dále pak pro kluby seniorů, domovy pro seniory a domovní samosprávy atd. SENIOŘI 20. ŘETÍZEK Projekt je zaměřen na osaměle žijící seniory. Bezplatnou montáží bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů je technicky zvyšována bezpečnost občanů v této cílové skupině při kontaktu s cizími osobami. Součástí montáže, kterou provádí strážník Odboru MP Brno, je i poučení seniora o bezpečném postupu při jednání s cizími osobami. Senior je následně vybaven informační samolepkou na vnitřní stranu vstupních dveří, která obsahuje základní pravidla bezpečného chování a telefonní číslo na Senior linku bezpečí. SENIOŘI 1.6

15 21. SENIOR-LINKA BEZPEČÍ Projekt je cílený na populaci seniorů, kteří jsou ve svých bytech ohrožováni trestnou činností pachatelů, jež se vydávají za pracovníky různých právnických osob a firem (elektrárny, plynárny, vodárny, sociální odbory apod.). Městská policie Brno nabízí na speciální telefonní lince službu, kde si občané mohou ověřit totožnost takového pracovníka. Dotčené subjekty poskytují městské policii seznamy terénních pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět práce v bytech (odečty, opravy apod.). Při dotazu občana je městská policie schopna ověřit nejen jméno osoby, ale i číslo služebního průkazu, místo působnosti pracovníka apod.. Informace o totožnosti je doplněna radou, jak ve vztahu k osobě, která se dožaduje vstupu do bytu dále postupovat. SENIOŘI 22. OSVĚTOVÁ ČINNOST NA ÚSEKU PREVENCE KRIMINALITY PÁCHANÉ NA SENIORECH Projekt je určen pro seniory a je realizován formou besed v senior klubech, domovech důchodců a kulturních centrech, kde se tato část populace sdružuje. Strážníci Odboru seznamují seniory s aktuálními formami trestné činnosti páchané na této části populace. Informují je o dostupných metodách zajištění bezpečnosti osob a majetku. Současně s nimi vyhodnocují jejich vlastní zkušenosti a odpovídající formou je analyzují a vyvozují z nich závěry a poučení. Součástí těchto setkání je i distribuce informačních materiálů s odpovídající tématikou. SENIOŘI 23. SMS PRO NESLYŠÍCÍ Je projekt, který volně navazuje na tísňovou linku pro neslyšící formou faxu. Výrazné rozšíření mobilních telefonů přineslo i požadavek na modernizaci této služby. Komunikace neslyšících občanů a Městského operačního střediska prostřednictvím SMS zpráv je pro osoby neslyšící a osoby se zbytky sluchu významným přínosem pro zvýšení jejich bezpečí. OSOBY NESLYŠÍCÍ 24. INFORMAČNÍ HLASOVÉ MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ Je projekt, který se zaměřuje na osoby nevidomé a slabozraké. Záměrem projektu je zlepšení dostupnosti služeb, které městská policie nabízí. Zejména se jedná o zvýšení dostupnosti služeb nabízených základními pořádkovými útvary (revíry). Podstata projektu je založena na technickém zařízení, které je instalováno na jednotlivých služebnách městské policie. Tato zařízení jsou iniciována pagery (tlačítky), kterými jsou osoby nevidomé vybaveny. Nachází-li se nevidomá osoba v blízkosti služebny a stiskne-li tlačítko na pageru, aktivuje se zvukový hlásič na plášti budovy služebny. Nevidomý se z hlásiče dozví informace o místě, kde se nachází. Současně je akustickým signálem informován dozorčí služebny, který se nevidomé osoby ujme a pomůže jí vyřešit vzniklou situaci (nahlášení události, informace o poloze apod.). OSOBY NEVIDOMÉ 1.7

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více