Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2013"

Transkript

1 Odbor MP Brno - Prázdninový program v roce 2013 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Období a frekvence: Datové vymezení: Počet účastníků celkem: červenec a srpen každé úterý, h 9.7., 11.7., 16.7., 18.7., 30.7., 1.8., 6.8., 8.8., 13.8., 15.8., 20.8., MAXiBOBEK Období a frekvence: červenec a srpen středy h Datové vymezení: a 7.8. Místo konání: Kraví hora - psí výběh a psí louka v parku Lužánky Počet účastníků celkem: 66 ZOO - SE STRÁŽNÍKY ZA ZVÍŘÁTKY Období a frekvence: Datové vymezení: Místo konání: Počet účastníků celkem: 10. srpna hodin ZOO Brno 350 Období a frekvence: červenec a srpen h Datové vymezení: 12.7., 26.7., 9.8., NEJEZDI BEZ - přilby na - HLAVĚ Vyhodnocení: Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem bylo kontrolováno 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Počet účastníků celkem: 380 cyklistů a 88 jezdců na kolečkových bruslích. Celkem 466 osob. 7.1

2 Odbor MP Brno - Výkaz osvětové činnosti na úseku dopravní výchovy dětí a opatření Odboru (kromě celoměstských akcí) r Besedy Praktický výcvik dětské dopravní hřiště Výjezdy mobilního dopravního hřiště a JZ Ostatní akce a opatření OP (kromě celoměstských) Celkem Odbor - dopravní výchova leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí navštívených škol výuk ve třídách dětí zúčast. škol zúčast. tříd dětí akcí dětí akcí účastníků dětí / účastníků CELKEM škol tříd akcí zúčastněných strážníků 3

3 Odbor MP Brno - Výkaz poradenské činnosti "Mobilního poradenského centra a Poradenského centra" 2013 "Mobilní poradenské centrum kriminality" (MOBIDIK) "Poradenské centrum" (PC) Poradenská činnost v Brně výjezdů mimo Brno návštěvníků občanů poskytnutých rad a informací leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM

4 Odbor MP Brno - výkaz 2013 Odbor / obecné kriminality Výukové programy Besedy obecné kriminality - dětí Dalmatin Speciální školy ¹ Domovy: dětské, mládeže Počet dětí celkem Ostatní besedy s občany (zóny vzájemné pomoci aj.) besed občanů ŘETÍZEK - namontovaných řetízků leden únor březen I.čtvrtletí duben květen červen II.čtvrtletí červenec srpen září III.čtvrtletí říjen listopad prosinec IV.čtvrtletí CELKEM Poznámka: ¹ školy pro děti nevidomé, neslyšící, s vadami řeči, zdravotně a tělesně postižené 2

5 DALMATIN Ve školním roce 2012/2013 proběhl šestý ročník projektu Dalmatin, zaměřeného na děti ze sociálně znevýhodněného a vyloučeného prostředí. Celkem se účastnilo šest základních škol z Brna - střed a Brna - sever (ZŠ Křenová, ZŠ Sekaninova, ZŠ Lidická, ZŠ nám. Republiky, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Merhautova, pracoviště Vranovská). Vyvrcholením celoroční práce byl čtyřdenní pobyt ( ) v rekreačním středisku MP Brno na Sykovci, kterého ze zúčastnilo 17 dětí. Pobyt byl věnován nejrůznějším sportovním aktivitám, zájmovým činnostem, výletům apod. 2

6 Odbor MP Brno - Senior akademie 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Prevence majetkové kriminality 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 8. Dopravní výchova 9. Práva spotřebitelů 13. Paměťové tréninky 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů (28) (17) 142 hodin 5 (17) EXKURZE Probační a mediační služba Střelnice Oper. střed. HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (14) (14)

7 7. ROČNÍK 2012/2013 (leden - březen 2013) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE 1. Oznamovatel, účastník DN 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 5. Oznamovatel, svědek (soud) 6. Organizace a úloha soudů 11. Oznamovatel tech. havárií 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 10. Klient advokátní kanceláře 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) EXKURZE Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin (9) (14) (14) DISKUZNÍ VEČERY (8) (8) absolventů absolventů absolventů únor absolventů absolventů

8 Odbor MP Brno - Senior akademie 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Deviace 6. Psychologie oběti - viktim. 11. Nájemní smlouvy.. 2. Prevence násilné kriminality 7. Psychologie vztahů 12. Prevence požárů 3. Oběti domácího násilí 4. Formy zabezpečení majetku 9. Práva spotřebitelů 14. Právní a společenská problem. 5. Legitimní možnosti obrany 10. Práva klientů v domovech chovu psů ve městech POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ 8. Dopravní výchova 13. Paměťové tréninky POČET HODIN POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ SENIOR AKADEMIE (základní kurz) KURZY Kondiční cvičení - pasivní sebeobrana První pomoc Bezpečně na internetu absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin EXKURZE Tunelová výcviková střelnice MOS Stanice HZS Jednotka psovodů Jednotka poříční absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin 8. ROČNÍK 2013/2014 (údaje k ) SENIOR AKADEMIE (pokročilý kurz) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY PRO POSLUCHAČE POČET PŘIHLÁŠENÝCH POSLUCHAČŮ 1. Oznamovatel, účastník DN 6. Celní správa a její úkoly 11. Oznamovatel tech. havárií 2. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 7. Oznamovatel, svědek (MP) 12. Nakládání s hotovostí 3. Popis osob, zvířat, věcí, vozidel 8. Oznamovatel, svědek (SŘ) 13. Volání Rychlé lékařské pomoci 4. Oznamovatel, svědek (PČR) 9. Probační a mediační služba 14. Oznam. závad a havárií na komun. 5. Oznamovatel, svědek (soud) 10. Oznamovate, svědek (DN) 15. Projekt "ÚZEMÁŘ" POČET PŘEDNÁŠKOVÝCH DNŮ POČET HODIN EXKURZE (proběhnou v kalendářním roce 2013) POČET VYUČUJÍCÍCH LEKTORŮ Justiční palác Kolektory TS Dispečink BK Ukázky techniky (DN) Oper. stř. ZS JMK absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin absolventů hodin DISKUZNÍ VEČERY absolventů absolventů absolventů absolventů absolventů

9 Odbor - preventivní projekty v roce 2012 Poř. číslo Název projektu Charakteristika (popis) Cílová skupina Poznámka 1. PORADENSKÉ CENTRUM (PC) Je projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Toto specializované pracoviště, které je umístěno v centru města, nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí. Zájemci zde mohou získat informace o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. 2. MOBILNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PREVENCE KRIMINALITY (MOBIDIK) Je rovněž projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Jedná se o autobus Karosa, přestavěný pro dané účely. Jeho význam spočívá nejen v obsahu, který je obdobný jako u stacionárního informačního pracoviště, ale zejména v jeho mobilitě, která umožňuje oslovit občany ve všech částech města, ale i celém Jihomoravském kraji. Nabízí občanům rozsáhlé spektrum informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí, o všech preventivních projektech městské policie a možnostech, jak se do nich zapojit. Strážníci zde rovněž nabízí materiály a publikace z oblasti aktivit nestátních subjektů, které se zabývají sociální problematikou. Občané zde získají důležité kontakty na různé poradny, terapeutická centra apod. "Mobidik" nabízí i obsáhlou expozici zaměřenou na prevenci závislostí na alkoholu, tabáku a organických rozpouštědlech. 3. BEZPEČNÁ LOKALITA - BEZPEČNÉ BYDLENÍ Bezpečná lokalita bezpečné bydlení, je pilotním projektem, který je realizovaný na ulici Koniklecová č. 5. Primárně se soustředí na bezpečnostní a pořádková rizika uvnitř bytových domů, nicméně sekundárně předpokládá, že jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v jejich bezprostředním okolí. Cílem projektu je, ve spolupráci s vlastníky bytových domů, navrhnout a realizovat v bytových domech technická, organizační, režimová a sociální opatření, která budou pro vlastníky domů nejen dostupná a účinná, ale současně také legitimní, etická a vyvážená v základních lidských právech na bezpečí a soukromí. 1.1

10 4. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH S PRVKY JÍZDY ZRUČNOSTI Na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky strážníci Odboru dětem připomínají základy bezpečného chování v silničním provozu. Formou praktických jízd na dopravním hřišti, zábavnými dopravními testy, omalovánkami a křížovkami se děti učí poznávat dopravní značky, řešit modelové situace a hledat správná řešení nebezpečných situací v silničním provozu. Seznamují se s povinnou výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim pomáhá účastnit se silničního provozu bez dopravní nehody a úrazu. Těm nejmenším pomáhá proniknout do bezpečného chození po ulici pohádkový příběh "O KOBLÍŽKOVI", na kterém se děti učí základním znalostem pro přecházení ulice a chování na chodníku. Pro děti, které nemají jízdní kolo, anebo které na něm nemohou do Lužánek přijet, jsou zapůjčována kola odpovídajících velikostí, stejně jako i cyklistické přilby, případně koloběžky. 5. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: NEJEZDI BEZ (PŘILBY NA) HLAVĚ Projekt je zaměřený především na cílovou skupinu dětí - cyklistů, ale i na širší cyklistickou a "bruslařskou" veřejnost s cílem zdůraznit potřebu nosit ochrannou přilbu. Primárně se projekt zabývá prevencí úrazů cyklistů vyplývající z nedostatečného používání ochranných prostředků (přileb, chráničů), ale i z nedostatečného vybavení kol (brzdy, odrazky a za snížené viditelnosti předepsané osvětlení). Spojením informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro cyklisty do 18 let očekáváme zvýšení podílu dětí - cyklistů a bruslařů v silničním provozu, které používají předepsané ochranné přilby respektive chrániče a zvýšení informovanosti a motivace rodičů k pořízení těchto ochranných pomůcek pro své děti. Projekt je postaven na činnosti tzv. "bezpečné patroly", složené ze strážníků Odboru a příslušného revíru MP Brno, která v určených dnech působí na vytipovaných silničních úsecích cyklotras, kde je předpoklad zvýšeného pohybu cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích. Kromě uvedeného je činnost strážníků vedena snahou o eliminaci " třecích ploch" mezi skupinou cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích v duchu vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Podle stupně dodržení předepsané výbavy kola, používání ochranné přilby a dalších ochranných prvků jsou pak děti, ale i dospělí odměněni drobnými dárky (cykloláhev, tričko, reflexní pásky,přívěšky, pexeso, puzzle apod.). 6. PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: MAXiBOBEK Dny letních prázdnin se řadí k termínům, kdy se výrazně zvyšuje turistů ve městě Brně, a to i těch, které doprovázejí jejich rodinní mazlíčci - psi. Stejně tak ale narůstá v letních měsících útoků psa na člověka a zejména pokusání dětí psem, ať už cizím nebo vlastním. Projekt MAXiBOBEK navazuje na výukový program Kamarád a v podmínkách psího výběhu na Kraví Hoře, i za účasti strážníka s územní odpovědností je zaměřen na poskytování širokého spektra informací týkajcíích se chodu, držení psů, jejich venčení, výcviku i bezpečného chování a řešení problematiky psích útoků. Majitelé, kteří dodržují vyhlášku města Brna (č. 21/2009), obdrží některý z předmětů, které zvýší bezpečí psa (reflexní obojek) nebo zjednoduší dodržování právních předpisů (obal na hygienické sáčky), případně zpříjemní cestování se psem (láhve na vodu). 1.2

11 7. EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL 8. KYBERŠIKANA 9. INFORMAČNÍ TABULE Je projektem, který se zaměřuje na cyklistickou veřejnost a jeho záměrem je snížit nápad krádeží jízdních kol a v případě jeho odcizení usnadnit jeho identifikaci při pátrání. Na všech základních útvarech (revírech) městské policie si občané mohou svá jízdní kola zaevidovat. Strážníci kola registrují podle výrobních čísel a nebo podle rodných čísel jejich majitelů. Zaevidovaná jízdní kola jsou viditelně označena samolepkou a současně je majiteli vydán tzv. technický průkaz jízdního kola, kde jsou nejen všechny údaje o majiteli, ale i o jízdním kole. Podrobný popis kola a jeho technické vybavení včetně výrobního nebo rodného čísla vyraženého na středu pak významně usnadňují jeho identifikaci při pátrání. V průběhu roku organizují strážníci nárazové kontrolní akce zaměřené na pátrání po jízdních kolech a současně kontrolují i jejich povinnou výbavu. Cvičení nabízí teoretické i praktické informace, týkající se fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT (informační komunikační technologie). Na konkrétních případech je předvedeno o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro oběť, tak i pro agresora kyberšikany. Cílem je podpořit žáky škol, pedagogické pracovníky a rodiče ve snaze předcházet šikaně a dalším formám násilí porušujících lidská práva, především přes mobilní telefon a internet. Uchazeči jsou seznámeni s pojmem kyberšikana, jeho specifiky i znaky, které mají s klasickou šikanou společné. Naučí se, jakými prostředky lze řešit konkrétní situace, ale především, jak těmto situacím předcházet. Jsou projektem, který osvědčenou formou informuje širokou občanskou veřejnost o možnostech zajištění vlastní bezpečnosti. Informační tabule nabízí i přehled o aktuálních projektech kriminality, které Městská policie Brno realizuje, a o možnostech jak se do nich zapojit. Informační tabule jsou umístěny téměř ve všech městských částech města Brna. Zpravidla jsou na úřadech městských částí nebo v jejich blízkosti a strážníci Odboru je pravidelně aktualizují. 10. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z hlediska metodických materiálů i rozměru cílové skupiny patří tento preventivní projekt mezi nejvýraznější u MPB. Školní metodici z brněnských základních škol, případně výchovní poradci vytipují třídy, se kterými pak (po vzájemné domluvě mezi vedením školy a MPB) strážník odboru prochází zvolené interaktivní cvičení, které si klade za cíl přiblížit a vysvětlit žákům situace, ve kterých se mohou stát obětí nebo pachatelem protiprávního jednání. Cvičení doplňuje široký výběr didaktických pomůcek a modelových situací. DĚTI A MLÁDEŽ 1.3

12 11. DALMATIN Ve školním roce 2007/2008 začal Odbor MP Brno realizovat projekt Dalmatin. Tento vychází z faktu, že jedním z dlouhodobých celospolečenských problémů je výrazný podíl dětí na trestné a přestupkové činnosti. A to jak v postavení pachatelů, tak také obětí. Přestože tyto děti jsou zastoupeny ve všech společenských vrstvách obyvatel, za nejrizikovější lze pokládat děti ze sociálně znevýhodněných a společensky nepřizpůsobených rodin. Jejich handicap často spočívá nejen v jejich sociálním postavení, ale i v příslušnosti k etnické nebo národnostní minoritě. Hlavním cílem tohoto projektu je inspirace a motivace dětí v cílové skupině ke smysluplnému trávení volného času, získání a rozvoj základních komunikačních schopností a dovedností, případně i základních společenských pravidel. Neméně významné je i posilování důvěry a otevřeného vztahu k policii a porozumění jejímu postavení ve společnosti. DĚTI A MLÁDEŽ 12. DOPRAVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Je projektem, který se významnou měrou podílí na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. Dopravní výchova je prováděna formou celoměstské dopravní soutěže zaměřené především na žáky 4. tříd. Tato cílová skupina byla vybrána zejména s ohledem na věkovou hranici 10 let, která je stanovena pro účast dětí v silničním provozu v úloze řidiče-cyklisty. Žáci procházejí teoretickou přípravou zakončenou zkušebním testem a následně absolvují praktickou výuku a přezkoušení na dětském dopravním hřišti. Pod dohledem strážníků Odboru se dětí učí základním pravidlům silničního provozu. V závěru školního roku je celoměstská soutěž vyhodnocována a úspěšní žáci obdrží řidičské průkazy cyklisty. Nejúspěšnější třídy a jednotlivci získávají navíc i věcné ceny. DĚTI 13. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - celoměstské (oblastní) kolo Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo dopravy - BESIP, spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem PČR, Českým červeným křížem a dalšími organizacemi. Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií (mladší - žáci tř. a starší - žáci tř.) a soutěží dle celostátních propozic ve znalostech z pravidel silničního provozu (testy), znalosti zdravovědy, dále absolvují jízdu zručnosti a praktickou jízdu po dětském dopravním hřišti dle pravidel pro provoz po pozemní komunikaci. DĚTI A MLÁDEŽ 14. SOUTĚŽE: EMPÍK HLEDÁ FOXÍKA Dětské dopoledne plné soutěží, her, a jiných atrakcí. Akce je připravena pro děti z MŠ i nejnižších ročníků ZŠ a tradičně probíhá koncem měsíce května od 9 do 11.30h, v prostorách brněnského parku Lužánky. XI. ročník soutěže proběhl , a to v prostorách parku "Lužánky" za účasti cca 307 dětí z 5 základních škol a 2 mateřských škol města Brna. DĚTI 1.4

13 15. SOUTĚŽE: EMPÍK CYKLISTA Celoroční dopravní soutěž, pořádaná na 1. stupni (4. třídách) základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti dětí v jejich bezpečném pohybu na pozemních komunikacích. Soutěž se skládá se ze dvou částí. První část je teoretická, kdy žáci projdou výukou základních pravidel provozu na pozemních komunikacích. V závěru tyto znalosti osvědčí kontrolním testem. Praktická část zahrnuje potvrzení teoretických znalostí jízdou na dětském dopravním hřišti, kde jsou simulovány různé dopravní situace, se kterými se může začínající cyklista - řidič nemotorového vozidla setkat. Celoroční soutěže žáků 4. tříd se zúčastnilo 37 škol, 72 tříd a 1440 dětí. 612 žákům, kteří splnili podmínky byly předány Průkazy cyklisty. Při slavnostním ukončením soutěže, dne v areálu Velodrom - Favorit Brno, bylo odměněno 47 žáků, kteří osvědčili bezchybné znalosti, jak v části teoretické, tak i praktické. Součástí vyhodnocení bylo předání pohárů nejlepším třem třídám a školám. DĚTI A MLÁDEŽ 16. SOUTĚŽE: MALÝ CYKLISTA Tento program dopravní výchovy je určen žákům 3. tříd a je zaměřen především na problematiku chodců. Cílem je osvojení si základních pravidel a pěstování správných návyků bezpečného pohybu dětí chodců a začínajících cyklistů jako účastníků silničního provozu. Žákům jsou pomocí interaktivních pomůcek, souboru dopravních značek, doplňovaček, hádanek, ve třech samostatných blocích vyučovacích hodinách, vysvětlovány zásady správného a bezpečného pohybu a chování dětí při chůzi po chodníku. Nemalá pozornost je věnována znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby, zásadám bezpečné jízdy na kole apod. Celoročního systematického programu se zúčastnilo 40 škol, 69 třetích tříd a 1400 dětí. DĚTI A MLÁDEŽ 17. SOUTĚŽE: ŽELEZNÝ EMPÍK Jedná se o branný závod pro žáky brněnských základních škol. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií, a to: pro žáky 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd, 8. a 9. tříd. Poslední ročníky se konají v areálu SKP Kometa a jeho okolí. Tradiční disciplíny, jako jsou běh, hod na cíl, kvíz ze zdravovědy nebo přenášení zraněné osoby, byly doplněny netradičními disciplínami, např. střelbou ze vzduchovky, přesunem na raftu přes řeku, lanovým transferem přes řeku apod. Po celou dobu je pro všechny děti připraven volnočasový program (ukázka Jednotky psovodů MP Brno a ukázka dovedností žáků SŠ, obor Ochrana osob a majetku). V roce 2013 se závodu zúčastnilo celkem 18 základních škol, z toho 16 brněnských a dvou mimobrněnských. Závodní dráhu postupně absolvovalo 75 závodníků, sestavených do 25 smíšených družstev. Celkově bylo na akci přítomno cca 285 osob. DĚTI A MLÁDEŽ 1.5

14 18. SOUTĚŽE: EMPÍK NADĚLUJE Celoměstská soutěž pořádaná Městskou policií Brno, pod záštitou primátora stautárního města Brna. Soutěž je zaměřena na výtvarné aliterární dovednosti žáků MŠ, ZŠ, speciálních škol. Téma soutěže: "Jak tráví vánoce pejsci a kočičky z brněnského útulku". Vyhlášení výsledků probíhá v měsíci prosinci v rámci "Vánoc na brněnské radnici". Soutěž probíhala ve dnech 1. října až 30. listopadu 2012 a celkem se zúčastnilo 45 školských zařízení, z toho 16 mateřských škol, 24 základních, 5 speciálních. Zasláno bylo 788 děl, převážně kreseb, maleb, koláží, ale také literární díla. Vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Empík naděluje a předání cen proběhlo dne v prostorách Nové radnice. DĚTI A MLÁDEŽ 19. SENIOR - AKADEMIE Je speciální studijní program formátu celoživotního vzdělávání (obdoba univerzit třetího věku) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, jež jsou aktuální. Další témata směřují k ochraně spotřebitele, pacienta, nájemníka, k právům v penzionech a léčebnách. Posluchači se vzdělávají i v oblasti psychologie vztahů, obětí a trénování paměti. Součástí studia sjou i volitelné kurzy praktického nácviku první pomoci, sebeobrany a počítačové gramotnosti. Při exkurzích se senioři seznamují s úkoly a fungováním operačních středisek IZS a s výcvikem strážníků a hasičů. Intenzivní studium trvá 6 měsíců a podílí se na něm lektoři z MP Brno, PČR KŘ JmK, HZS JmK, BESIPu, BKB, SOS, Kanceláře veřejného ochránce práv, VPŠ MV ČR, Donasy s.r.o., PMS ČR, ZZS JmK a dalších specializovaných institucí. Intenzivní studium se dělí na Základní studijní program a Pokročilý studijní program. Oba programy probíhají na několika místech (Kancelář veřejného ochránce práv, SPP MP Brno, atd.) Na intenzivní studijní program navazují "Absolventské studijní programy", mezi které patří "Letní branně vzdělávací seminář pro absolventy", "Diskusní a klubové večery pro absolventy", členství v "Klubové knihovně bezpečí" a možnost odebírat "Absolventský zpravodaj". Kromě intenzivních a absolventských studijních programů nabízí Senior akademie i "Volné osvětové programy", které jsou určené pro neziskové organizace, občanská, zájmová a profesní sdružení, dále pak pro kluby seniorů, domovy pro seniory a domovní samosprávy atd. SENIOŘI 20. ŘETÍZEK Projekt je zaměřen na osaměle žijící seniory. Bezplatnou montáží bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů je technicky zvyšována bezpečnost občanů v této cílové skupině při kontaktu s cizími osobami. Součástí montáže, kterou provádí strážník Odboru MP Brno, je i poučení seniora o bezpečném postupu při jednání s cizími osobami. Senior je následně vybaven informační samolepkou na vnitřní stranu vstupních dveří, která obsahuje základní pravidla bezpečného chování a telefonní číslo na Senior linku bezpečí. SENIOŘI 1.6

15 21. SENIOR-LINKA BEZPEČÍ Projekt je cílený na populaci seniorů, kteří jsou ve svých bytech ohrožováni trestnou činností pachatelů, jež se vydávají za pracovníky různých právnických osob a firem (elektrárny, plynárny, vodárny, sociální odbory apod.). Městská policie Brno nabízí na speciální telefonní lince službu, kde si občané mohou ověřit totožnost takového pracovníka. Dotčené subjekty poskytují městské policii seznamy terénních pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět práce v bytech (odečty, opravy apod.). Při dotazu občana je městská policie schopna ověřit nejen jméno osoby, ale i číslo služebního průkazu, místo působnosti pracovníka apod.. Informace o totožnosti je doplněna radou, jak ve vztahu k osobě, která se dožaduje vstupu do bytu dále postupovat. SENIOŘI 22. OSVĚTOVÁ ČINNOST NA ÚSEKU PREVENCE KRIMINALITY PÁCHANÉ NA SENIORECH Projekt je určen pro seniory a je realizován formou besed v senior klubech, domovech důchodců a kulturních centrech, kde se tato část populace sdružuje. Strážníci Odboru seznamují seniory s aktuálními formami trestné činnosti páchané na této části populace. Informují je o dostupných metodách zajištění bezpečnosti osob a majetku. Současně s nimi vyhodnocují jejich vlastní zkušenosti a odpovídající formou je analyzují a vyvozují z nich závěry a poučení. Součástí těchto setkání je i distribuce informačních materiálů s odpovídající tématikou. SENIOŘI 23. SMS PRO NESLYŠÍCÍ Je projekt, který volně navazuje na tísňovou linku pro neslyšící formou faxu. Výrazné rozšíření mobilních telefonů přineslo i požadavek na modernizaci této služby. Komunikace neslyšících občanů a Městského operačního střediska prostřednictvím SMS zpráv je pro osoby neslyšící a osoby se zbytky sluchu významným přínosem pro zvýšení jejich bezpečí. OSOBY NESLYŠÍCÍ 24. INFORMAČNÍ HLASOVÉ MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ Je projekt, který se zaměřuje na osoby nevidomé a slabozraké. Záměrem projektu je zlepšení dostupnosti služeb, které městská policie nabízí. Zejména se jedná o zvýšení dostupnosti služeb nabízených základními pořádkovými útvary (revíry). Podstata projektu je založena na technickém zařízení, které je instalováno na jednotlivých služebnách městské policie. Tato zařízení jsou iniciována pagery (tlačítky), kterými jsou osoby nevidomé vybaveny. Nachází-li se nevidomá osoba v blízkosti služebny a stiskne-li tlačítko na pageru, aktivuje se zvukový hlásič na plášti budovy služebny. Nevidomý se z hlásiče dozví informace o místě, kde se nachází. Současně je akustickým signálem informován dozorčí služebny, který se nevidomé osoby ujme a pomůže jí vyřešit vzniklou situaci (nahlášení události, informace o poloze apod.). OSOBY NEVIDOMÉ 1.7

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová Od roku 2010 Městská policie v Sokolově spolupracuje s Policií ČR a společně realizují 4 projekty prevence kriminality,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Dopravní výchova vzdělávací koncepce do roku 2020 Zpracovala: Mgr. Natálie Műllerová Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle 2. Východiska,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015 konané ve dnech od 17. 4. do 19. 4. 2015 Pod záštitou: - ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové - hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více